vacatio legis

Matkom nie chodzi tylko o wydłużenie vacatio legis

Polemika do opinii Anny Popiołek ?Prezydent: Matki mogą wyłudzać jeszcze rok?

Pięć patologii polskiego prawodawstwa podatkowego

Pięć patologii polskiego prawodawstwa podatkowego

nową ustawę, która skróciła o rok okres wejścia w życie noweli. Złamanie zasady przyzwoitej legislacji w tym wypadku było więc rażące. 3. Zbyt krótkie vacatio legis Zbyt krótkie ustawowe wakacje to nadużycie ustawodawcy polegające na przyznaniu podatnikom zbyt krótkiego czasu na przygotowanie się do

Jak przygotować się na RODO? Zostało mało czasu, by zabezpieczyć dane i nie narazić się na kary

Jak przygotować się na RODO? Zostało mało czasu, by zabezpieczyć dane i nie narazić się na kary

25 maja będzie dniem rewolucji w podejściu do prywatności. RODO (czyli rozporządzenie o ochronie danych osobowych) będzie obowiązywało wszystkie instytucje, które przetwarzają dane osobowe - od wielkich firm, przez organizacje trzeciego sektora i administrację, po Kościół. Pod pojęciem przetwarzania

Lewiatan: Przedsiębiorcy apelują do premiera w sprawie podatku cukrowego

podatki stoją w sprzeczności z Konstytucją Biznesu, która miała gwarantować stabilność prowadzenia działalności gospodarczej i wspierać inwestycje oraz innowacje. "Zdaniem branży proponowane przepisy naruszają także art. 2 Konstytucji RP, poprzez niezachowanie odpowiedniego vacatio legis

URE: Wnioski taryfowe ws. energii elektrycznej powinny wpłynąć do połowy XI

kompetencji, tj. oceni koszty pod kątem tego, czy są uzasadnione czy nie. "Prawdopodobnie wnioski spłyną w połowie listopada - tak oczekujemy. Postępowania powinny zakończyć się w drugiej dekadzie grudnia. Jest jeszcze 14 dni vacatio legis. Jeśli zostaną przyjęte regulacje, które uczynią to

PIH: Opłaty od napojów słodzonych dyskryminują handel niezależny

sprzedaż detaliczną" - dodał. PIH ponownie zwróciła także uwagę na bezwzględną konieczność wydłużenia vacatio legis tej ustawy do co najmniej stycznia 2021 roku, co zapewni przedsiębiorcom czas niezbędny na dostosowanie prowadzonej działalności do nowych warunków. (ISBnews)  

Ustawa o PPK ma wejść w życie 1 stycznia 2019 r. (aktual.)

"vacatio legis" co oznacza, że mechanizm stopniowego nakładania na podmioty zatrudniające obowiązków wynikających z ustawy będzie obowiązywał od 1 lipca 2019 r., wynika z informacji podanych przez Rządowe Centrum Legislacji (RCL).  "Proponuje się, aby ustawa weszła w życie z dniem

Ustawa o PPK ma wejść w życie 1 lipca 2019 r.

Warszawa, 17.07.2018 (ISBnews) - Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r. z półrocznym "vacatio legis" co oznacza, że mechanizm stopniowego nakładania na podmioty zatrudniające obowiązków wynikających z ustawy będzie obowiązywał od 1

PIH apeluje o konsultacje społeczne ws. opłat od napojów słodzonych i 'małpek'

PIH zwraca uwagę, że niezależnie od powyższych punktów tak głębokie zmiany na rynku wymagają odpowiedniego przystosowania się przedsiębiorców, w związku z czym postuluje wprowadzenie do projektu ustawy odpowiednio długiego vacatio legis. "Postulujemy odsunięcie wejścia w życie zapisów projektu

Instytut Staszica: Projekt dot. podatku cukrowego procedowany jest zbyt szybko

;łamanie postanowień Konstytucji Biznesu w zakresie m.in. odpowiedniego vacatio legis". "Wejście w życie nowych przepisów przewidziano na 1 kwietnia br. Choć nie zostały jeszcze nawet przyjęte przez Radę Ministrów, mają obowiązywać nieco za ponad 3 miesiące od podania propozycji do wiedzy

KIG proponuje pakiet poprawy płynności firm w obliczu koronawirusa

). KIG proponuje także wprowadzenie m.in. działań osłonowych dla mikroprzedsiębiorców, pomoc kredytową dla zagrożonych branż. "Postulujemy zawieszenie wejścia w życie wszelkich ustaw w okresie vacatio legis, które nakładają na przedsiębiorców dodatkowe obowiązki administracyjne. Równocześnie

Nowela Prawa zamówień publicznych ma trafić do spec komisji ds. deregulacji

obawy posłów minister Emilewicz odpowiedziała, że resort dołożył wszelkich starań, aby posłowie musieli tylko dokonać przede wszystkim kosmetycznych korekt. "Zdając sobie sprawę z doniosłości aktu i z czasu, w którym jesteśmy, zdecydowaliśmy także na początku roku wprowadzić długie vacatio legis

Mały ZUS bez limitu przychodów to jeden z priorytetów Rzecznika MŚP na 2020 rok

zmian w zakresie przepisów prawa gospodarczego, wprowadzających obowiązki dla przedsiębiorców, z 6-miesięcznym vacatio legis oraz likwidację wszelkich obowiązków dla mikrofirm. (ISBnews)  

Rzecznik MŚP chce, by opłatę cukrową wprowadzić dopiero w 2021 roku

pracowników" - wskazał Rzecznik. Według niego, "przesunięcie daty wprowadzenia ustawy w życie na 01.01.2021 może tym negatywnym zjawiskom zapobiec". Zwrócił się także z prośbą "o poważną analizę skutków krótkiego vacatio legis dla sektora MŚP". Celem ustawy, wprowadzającej opłatę

FPP i CALPE: Prostota stanowionego prawa powinna być priorytetem 

źródło w obecnym procesie i strukturach jego stanowienia, należy wymienić: nadmierną zmienność przepisów, w tym notorycznie zbyt krótkie okresy na przygotowanie się adresatów do nowych przepisów (vacatio legis), zbyt pobieżne uzasadnienia (w tym ustosunkowywanie się do uwag partnerów społecznych) i oceny

Czerwińska: Deficyt powinien wynieść 50-60% planu na koniec tego roku

tegorocznego budżetu wyniesie ok. 60%. Według szacunkowych danych, w budżecie państwa na koniec sierpnia br. odnotowano nadwyżkę w wysokości 1,05 mld zł. Czerwińska zapowiedziała też w rozmowie z Money.pl, że w połowie listopada resort chce przedstawić matrycę VAT i przewiduje, że vacatio legis w przypadku

Strona Społeczna Rady Dialogu Społecznego przeciwna podatkowi cukrowego

Społecznego nie wyraża zgody na "skandalicznie krótki" okres vacatio legis. Wejście w życie niniejszych przepisów w proponowanym przez rząd terminie nie pozwoliłoby przedsiębiorcom na jakiekolwiek przygotowanie się i wdrożenie proponowanych rozwiązań, wskazano dalej. "Uważamy również

MPiT liczy, że kolejne zmiany dot.sukcesji wejdą w życie od 2020 r.

jest już po konsultacjach" - powiedział Niedużak podczas spotkania z dziennikarzami. Dodał, że jeżeli jesienią pakiet ten zostanie przyjęty przez parlament, to po określonym "vacatio legis", mógłby on zacząć obowiązywać prawdopodobnie od początku 2020 r. "Drugi temat, o którym

Lewiatan: Podatek cukrowy może podwyższyć ceny napojów słodzonych nawet o 1/3

;Proponowana u nas stawka podatku za 1 litr jest porównywalna do tych krajów, natomiast siła nabywcza polskiego konsumenta w odniesieniu do obywateli tych krajów jest drastycznie niższa, podano także.  "Nowy podatek miałby wejść w życie od 1 kwietnia. To zbyt krótkie vacatio legis. Producenci nie

Nowelizacja Pzp

Nowelizacja Pzp

Dnia 9 czerwca br. Senat przyjął uchwałę w sprawie nowelizacji Prawa zamówień publicznych. Poprawki będą rozpatrywane przez Sejm na posiedzeniu, które odbędzie się w dniach 21-23 czerwca br. Względem nowych przepisów obowiązuje 14-dniowe vacatio legis. Zmiany mają zatem realną szansę wejść w życie

FPP, CALPE chcą, by przepisy zmieniać nie częściej niż po 3 latach obowiązywania

przyjmowanego prawa, które mają swoje źródło w obecnym procesie i strukturach jego stanowienia, FPP i CALPE wymieniły: - nadmierną zmienność przepisów, w tym notorycznie zbyt krótkie okresy na przygotowanie się adresatów do nowych przepisów (vacatio legis) - zbyt pobieżne uzasadnienia (w tym

Lewiatan zaskarżył zakaz handlu w niedziele do Trybunału Konstytucyjnego

jednocześnie negatywnych skutków dla konsumentów, części pracowników oraz wykonawców. Organizacja zwraca także uwagę na rażąco krótkie vacatio legis i w związku z tym zarzuca ustawie naruszenie konstytucyjnych zasad demokratycznego państwa prawnego oraz poprawnej legislacji, podano także. 30 stycznia br

FPP/ CALPE: MPiT powinno nadzorować całą legislację dot. przedsiębiorców

Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE). "Ponadto wszystkie ustawy mające wpływ na gospodarkę i tworzących ją pracodawców oraz pracowników powinny mieć przynajmniej 12 miesięczne vacatio legis oraz podlegać walidacji po roku obowiązywania"

FPP, CALPE postulują powołanie niezależnego podmiotu oceniającego OSR-y

;         nadmierną zmienność przepisów, w tym notorycznie zbyt krótkie okresy na przygotowanie się adresatów do nowych przepisów (vacatio legis), •             zbyt pobieżne uzasadnienia (w tym

Lewiatan pozytywnie ocenia przyjęcie przez Senat ustawy dot. nowej matrycy VAT

;W trakcie procesu legislacyjnego zabiegaliśmy, aby obowiązki związane ze split payment były możliwie mało uciążliwe dla przedsiębiorców, dzięki temu przewidziane w ustawie sankcje nie są bezwarunkowe i zostały obniżone ze 100% do 30% kwoty VAT. Nasz apel pozwolił także na wydłużenie vacatio legis

Pracodawcy RP, BCC, Lewiatan chcą zawetowania ustawy o sieci szpitali

musi być poprzedzona odpowiednio długim vacatio legis oraz procesem edukacji pacjentów. Już dzisiaj członkowie organizacji pracodawców informują, że pacjenci z niepokojem oczekują daty wejścia w życie nowych regulacji dopytując, czy ich szpital wejdzie do sieci i czy będą mogli kontynuować leczenie u

UKE: Zawieszenie składania ofert wstępnych w aukcji 5G nastąpiło z mocy prawa

2019 r. minister cyfryzacji przekazał prezesowi UKE odpowiedź negatywną, wskazującą, że operatorzy będą musieli w tym zakresie spełnić wymogi wynikające z przepisów prawa (tj. rozporządzeń do art. 175d i 176a ustawy prawo telekomunikacyjne), które zostaną wydane z vacatio legis skorelowanym z planem

Przegląd prasy

terminale do zawierania zakładów --Pracodawcy apelują o wydłużenie vacatio legis dla obowiązkowego split payment --NIK: Część wypłat dla kadry spółek Skarbu Państwa nie miało ekon. uzasadnienia --Neuca chce skupić do 150 tys. akcji własnych po 302 zł za walor --The Dust uzyskał 3 mln zł na

NBP podtrzymał swoje uwagi dotyczące projektu ustawy o PPK

Glapiński. Z informacji podanych przez Rządowe Centrum Legislacji (RCL) 17 lipca wynikało, że ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r. z półrocznym "vacatio legis" co oznacza, że mechanizm stopniowego nakładania na podmioty zatrudniające

Będzie minimalna płaca 12 zł za godzinę? Jest porozumienie strony społecznej

Po wielu perturbacjach Rada Dialogu Społecznego (RDS) rekomendowała poprawiony przez resort pracy projekt o minimalnym wynagrodzeniu za godzinę - 12 zł brutto (8,70 zł na rękę). Najważniejsze ustalenia dotyczą vacatio legis, które dla wszystkich umów potrwa do 1 stycznia 2017 r., doprecyzowania

Lewiatan: Kumulacja zmian w prawie negatywnie wpływa na przedsiębiorców

przedsiębiorstwa, to dodatkowo wprowadzi nowe obowiązki związane z ewidencjonowaniem, obliczeniem i zapłatą podatku.   "Naszym zdaniem, wprowadzenie takiego podatku powinno poprzedzić dłuższe vacatio legis wynoszące np. 6 miesięcy. Inaczej wiele firm nie będzie w stanie go udźwignąć" - podkreślił

Podatek od kopalin zgodny z konstytucją

Dzienniku Ustaw. KGHM dostał na dostosowanie się do nich zaledwie dwa tygodnie. Trybunał nie podzielił we wtorek tego zdania. Uznał, że tak krótkie vacatio legis nie naruszało konstytucyjnej zasady poprawnej legislacji. Z podatku od wydobycia kopalin budżet państwa dostał w 2012 r. prawie 1,6 mld zł. Ustawa

PIO chce przesunięcia wprowadzenia 12 zł na godzinę na 1 stycznia 2017 r

ewolucyjnie. "Kierunek proponowanego unormowania jest słuszny, bo cywilizuje branżę ochrony (a także inne branże outsourcingowe, takie jak sprzątanie czy doręczanie przesyłek), zastrzeżenia zaś budzi szybkie tempo wprowadzenia tej zmiany, dlatego konieczne jest wprowadzenie vacatio legis co najmniej do

Rząd ma projekt ws. zaliczania obligacji ubezpieczycieli do funduszy własnych

delegowanym. Jednocześnie w ten sposób zostanie zapewnione minimalne vacatio legis dla nowej regulacji" - podano także. (ISBnews)

Projekt ustawy o wynagrodzeniach w NBP skierowany do drugiego czytania

-krotności wynagrodzenia całkowitego prezesa banku, nie będzie dotyczyć jednak wiceprezesów oraz członków zarządu NBP. Komisja zaproponowała też wydłużenie - do 14 dni - vacatio legis ustawy. W pierwotnym brzmieniu projektu PiS ustawa miała wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy w

ZPP: Polscy przedsiębiorcy przeciw zaostrzeniu ustawy o zakazie handlu

. Stabilność prawa stanowi kluczową wartość dla prowadzenia biznesu, planowania jego rozwoju i długofalowych inwestycji. Prawo wprowadzane bez zachowania właściwego vacatio legis, pochopnie i bez rzetelnej oceny stanowi zaprzeczenie zasad działania demokratycznego państwa służącego obywatelom" - czytamy

Instytut Staszica: Najlepiej odstąpić od prac ws. wielokrotności w składkach ZUS

długo. Uchwalenie przez nowy parlament ustawy zapewne wprowadzi zaledwie kilkutygodniowe vacatio legis. Niepewność przekłada się na decyzje biznesowe wielu przedsiębiorców. Wiele firm obecnie nie ma środków na planowane inwestycje, stopa oscyluje wokół kilkunastu procent. Inne ograniczają lub wstrzymują

Trybunał Konstytucyjny zakwestionował większość zapisów noweli ustawy o TK

;możliwości odwołania sędziego TK przez Sejm, brak vacatio legis, pełny skład orzekający Trybunału wynoszący 13 sędziów, a także wymóg większości 2/3 głosów niezbędny do wydania wyroku w pełnym składzie. Trybunał zakwestionował także nakaz rozpatrywania wniosków

Prezydent podpisał ustawę Rodzina 500+

jednomiesięcznym vacatio legis. Według wcześniejszych zapowiedzi, roczny koszt świadczeń (500 zł na drugie i kolejne dziecko lub także na pierwsze w rodzinach, gdzie dochód na osobę nie przekracza 800 zł) to 22 mld zł, przy czym w 2016 r. będzie to 17 mld zł. (ISBnews)  

Sejm przyjął program Rodzina 500+ w III czytaniu

świadczenia jest około 2,7 mln rodzin w Polsce. Rząd chce, by ustawa weszła w życie 1 kwietnia, po jednomiesięcznym vacatio legis. Według wcześniejszych zapowiedzi, roczny koszt świadczeń (500 zł na drugie i kolejne dziecko lub także na pierwsze w rodzinach, gdzie dochód na osobę nie przekracza 800 zł) to 22

Rząd zajmie się Programem 500+ w poniedziałek

około 2,7 mln rodzin w Polsce. Rząd chce, by ustawa weszła w życie 1 kwietnia, po jednomiesięcznym vacatio legis. Według wcześniejszych zapowiedzi, roczny koszt świadczeń (500 zł na drugie i kolejne dziecko lub także na pierwsze w rodzinach, gdzie dochód na osobę nie przekracza 800 zł) to 22 mld zł

Ekspresowa nowelizacja feralnej ustawy o rajach podatkowych. Polecą głowy?

Ustawa była gotowa do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw w połowie września. Plan był taki, że wejdzie w życie najpóźniej z początkiem roku. Żeby tak się stało, musiała być ogłoszona przed końcem września, bo w ustawie zapisano trzymiesięczny okres vacatio legis. To czas od ogłoszenia ustawy do jej

Rząd złożył w Sejmie projekt ustawy w sprawie programu 'Rodzina 500+'

jednomiesięcznym vacatio legis. Według wcześniejszych zapowiedzi, roczny koszt świadczeń (500 zł na drugie i kolejne dziecko lub także na pierwsze w rodzinach, gdzie dochód na osobę nie przekracza 800 zł) to 22 mld zł, przy czym w 2016 r. będzie to 16 mld zł. (ISBnews)

Rafalska: Samorządy otrzymają dodatkowe środki na realizację program 500+

samorządy mówią, że mają obawy, jak mają to zorganizować, ale jestem przekonana, że poradzą sobie z tym zadaniem" - powiedziała minister. Dodała przy tym, że na żadnym ze spotkań, w których uczestniczyła, nikt z samorządowców nie postulował przedłużenia vacatio legis dla tego projektu na trzy

Ustawa deweloperska do poprawki. Ostry spór o rachunek powierniczy i bezpieczeństwo kupujących mieszkania

”, aby tylko skorzystać z tej furtki. Prawdopodobnie podobnie będzie i tym razem, choć warto zauważyć, że poprawka dotycząca rachunku powierniczego wejdzie w życie po rocznym vacatio legis. Liczę, że w tym czasie banki i ubezpieczyciele przygotują ofertę dodatkowych zabezpieczeń. I może się okazać

Ulgi na dzieci i ratunkowa ustawa o rajach ekspresem przez Sejm

rajach. Pierwotnie ustawa była gotowa do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw w połowie września. Plan był taki, że wejdzie w życie najpóźniej na początku roku. Żeby tak się stało, musiałaby być ogłoszona przed końcem września, bo w ustawie zapisano trzymiesięczny okres vacatio legis. To czas od ogłoszenia

PRCH: Większość Polaków nie zna szczegółów ustawy o zakazie handlu w niedziele

wprowadzona z bardzo krótkim vacatio legis, z pominięciem argumentów branży handlowej co do konsekwencji jej obowiązywania. Nigdzie nie świecie nie ma takiego rozwiązania jak w Polsce" – powiedział dyrektor generalny Polskiej Rady Centrów Handlowych Radosław Knap, cytowany w komunikacie. Ponad 60

Przegląd prasy

podatnika zysk w wysokości od 60 do 120 zł --Rosyjski wicepremier zapowiada, że stabilne działanie rurociągu Przyjaźń zostanie przywrócone w drugiej połowie maja Puls Biznesu --MF przestało się sprzeciwiać wydłużeniu vacatio legis nowej ordynacji podatkowej i podjęło decyzję o przesunięciu o rok daty

Lewiatan za unormowaniem waloryzacji minimalnej stawki 12 zł za godzinę

Społecznego do dalszych prac, podano także. "Najważniejsze zapisy obejmują wprowadzenie vacatio legis dla wszystkich umów do 1 stycznia 2017, doprecyzowanie zapisów ustawy dotyczących umów prowizyjnych, tak by odpowiadały uzasadnieniu do projektu ustawy i poprawa zapisów dotyczących waloryzacji umów w

12 zł na godzinę dla każdego. Padła data

ustawy waloryzację kontraktów publicznych oraz odpowiednie vacatio legis. Ich zdaniem ustawodawca powinien zatem zobligować zamawiających do jak najszybszej waloryzacji już obowiązujących kontraktów. - Celem powinno być zobligowanie zamawiających do konstruowania budżetów tak, by w pełni stosowali

GUS: Zmiany legislacyjne będą wspierać wzrost popytu konsumpcyjnego

świadczenia jest około 2,7 mln rodzin w Polsce. Rząd chce, by ustawa weszła w życie 1 kwietnia, po jednomiesięcznym vacatio legis. Według wcześniejszych zapowiedzi, roczny koszt świadczeń (500 zł na drugie i kolejne dziecko lub także na pierwsze w rodzinach, gdzie dochód na osobę nie przekracza 800 zł) to 22

Szałamacha: Podatek bankowy wejdzie w życie najwcześniej od lutego 2016 r.

aktywów banków i instytucji ubezpieczeniowych, bez TFI. Zgodnie z naszym bazowym scenariuszem, ze stawką 0,39%. Nie sądzę, by się udało od 1 stycznia, raczej od 1 lutego, tak by był czas na odpowiednie vacatio legis i rozporządzenia wykonawcze. Po więcej szczegółów odsyłam do klubu" - powiedział

PRCH: Projekt o ograniczeniu handlu w niedziele jest niezgodny z Konstytucją

w prawa i wolności konstytucyjne, - zasadę odpowiedniej vacatio legis (art. 2 Konstytucji RP) – projekt, pomimo znacznej wagi społecznej przewiduje bardzo krótki, 2-tygodniowy okres vacatio legis. Nie ulega wątpliwości, że jego wejście w życie będzie zaskoczeniem nie tylko dla obywateli, ale

REAS: Na rynku mieszkań więcej ryzyk od strony podaży niż popytu w 2018 r.

równolegle kilka projektów w różnych lokalizacjach i segmentach rynku. Największą dozą niepewności obarczony jest wpływ na mechanizmy rynkowe projektowanych zmian regulacyjnych, który zależeć będzie od terminów vacatio legis i szczegółów nowych regulacji" - podsumował ekspert. Każdy z analizowanych

Parlament przyjął nowelizację ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

sześciu miesiącach od momentu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP. Sześciomiesięczne "vacatio legis" pozwoli wszystkim uczestnikom rynku na dokładne zapoznanie się z regulacjami, podano również. UOKiK przypomina, że zmiany w ustawie obejmują m.in. wprowadzenie zakazu proponowania konsumentom

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy PiS [NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY I CAŁA SENTENCJA WYROKU]

konstytucją. 7. Projekt nowelizacji ustawy nie zakładał okresu vacatio legis. To TK także uznał za niezgodne z konstytucją. EWA SIEDLECKA Z "WYBORCZEJ" KOMENTUJE: - Trybunał orzekł niekonstytucyjność całej ustawy. To - niezależnie od innych postanowień trybunału oznacza, że cała ustawa nie może już

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o MdM

złożyć wniosek w swoim banku i otrzymać decyzję o dopłacie, podano również. Uwzględniając 14 dniowy okres vacatio legis przewiduje się, że zmiany wejdą w życie pod koniec sierpnia. Jednocześnie bank informuje, że do tej pory przyznał dofinansowanie na zakup 26 943 mieszkań i domów jednorodzinnych

Będą nalepki - przepustki dla aut do miast

filtrów DPF - oburza się poseł Arkit. - To rosnący problem i będziemy musieli coś z tym zrobić. Być może wprowadzić vacatio legis, by stacje kontroli pojazdów mogły się doposażyć w odpowiednie sondy do silników wysokoprężnych. Problemów jest więcej. Choćby rzetelność przeglądów technicznych, nierzadko

Fundusze inwestycyjne jednak z mniejszym podatkiem? Posłowie PiS ulegli

fundusze założą działalność w Luksemburgu). Nie wiadomo jednak, jaką część aktywów funduszy typu FIZAN da się przenieść za granicę (jeśli w funduszu są nieruchomości, to nie da się ich wytransferować). Kilkanaście dni na dostosowanie? Nie wiadomo też, czy posłowie zgodzili się na wprowadzenie vacatio legis

Moody's: Kryzys konstytucyjny może pogorszyć klimat inwestycyjny w Polsce

Konstytucji m.in. zapis o możliwości odwołania sędziego TK przez Sejm, brak vacatio legis, pełny skład orzekający Trybunału wynoszący 13 sędziów, a także wymóg większości 2/3 głosów niezbędny do wydania wyroku w pełnym składzie. Trybunał zakwestionował także nakaz rozpatrywania wniosków przez TK według

Prezydent: Matki mogą wyłudzać jeszcze rok

- prezydent ustawę podpisze, ale jednocześnie zaapeluje do posłów, aby wydłużyli vacatio legis z trzech do aż 12 miesięcy. Okazało się więc, że nieważne, czy chodzi o oszustów i wyłudzanie świadczeń z ZUS, ważne jedynie, że sprawa dotyczy matek. I dzieje się na trzy miesiące przed wyborami parlamentarnymi.

500 zł na dziecko: ile dzieci dostanie pieniądze w twoim województwie

projektem ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Minister Elżbieta Rafalska zapowiedziała w piątek, że jeżeli prace w parlamencie przebiegną sprawnie, to start programu odbędzie się w kwietniu, po miesięcznym vacatio legis. A ile dzieci skorzysta z programu? - Szacuje się, że świadczenie wychowawcze

Rafalska: Program 500+ wejdzie pod obrady Sejmu na najbliższym posiedzeniu

będzie natomiast obowiązywał górny próg dochodowy. Rząd chce, by ustawa weszła w życie 1 kwietnia, po jednomiesięcznym vacatio legis. (ISBnews)

Komitet Stały RM przyjął Program 500+, wypłaty mają ruszyć od 1 kwietnia

kiedy będzie ostatecznie przyjęty i podpisany przez prezydenta to się okaże. My stawiamy, że program ruszy 1 kwietnia" - dodał szef KSRM. "Samorządy mają miesiąc na przygotowanie wypłat. Jeśli ustawa zostanie przyjęta w lutym, marzec jest więc tym miesięcznym vacatio legis, czyli wypłaty

PiS spóźnił się z medialną "ustawą pomostową". Będzie luka prawna?

standardem jest 14-dniowe vacatio legis (okres od uchwalenia ustawy do jej wejścia w życie). Nawet przy założeniu, że Senat nie zgłosi poprawek do projektu, nie uda mu się uchwalić ustawy i przekazać do podpisu prezydentowi odpowiednio wcześnie, bo najbliższe posiedzenie Senatu rozpocznie się dopiero 23

MPiT: Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

okres vacatio legis, tak aby uczestnicy rynku mieli czas na zaznajomienie się z nowymi przepisami. Mając na względzie charakter wprowadzanych zmian, Urząd Zamówień Publicznych szykuje cykl szkoleń w zakresie nowych regulacji" - powiedział szef Urzędu. "Chcemy, by ułatwienia przewidziane w

W resorcie finansów lecą głowy za opóźnienie ustawy o rajach

wejdzie w życie najpóźniej z początkiem roku. Żeby tak się stało musiała być ogłoszona przed końcem września, bo w ustawie zapisano trzymiesięczny okres vacatio legis. To czas od ogłoszenia ustawy do jej wejścia w życie. Ale ustawa pojawiła się w Dzienniku Ustaw zbyt późno. W październiku. To oznacza, że

Lewiatan: Monitoring transportu drogowego towarów zaszkodzi firmom

pracowników, dostosować systemy informatyczne.  Potrzebny do tego  czas to co najmniej 6 miesięcy. Lewiatan apeluje do senatorów, aby umożliwili uczciwym firmom działanie w zgodzie z nowymi przepisami i wydłużyli vacatio legis ustawy do 1 lipca 2017 r., zaś w części dotyczącej kar - do 1 sierpnia

KPMG: Przeszło 50% przedsiębiorców słabo ocenia stabilność przepisów podatkowych

. Potwierdzeniem tych obietnic będzie sytuacja, kiedy doczekamy się upowszechnienia takiego obyczaju, że wszystkie zmiany przepisów prawa podatkowego będą wchodziły w życie z co najmniej rocznym vacatio legis" - powiedział Ciołek. Znowelizowane 1 stycznia 2018 r. przepisy dotyczące limitów odliczenia usług

Emerytura albo etat: twój wybór

życie? Będzie obowiązywało pięciomiesięczne tzw. vacatio legis. Oznacza to, że emeryci-etatowcy będą mieli pięć miesięcy od chwili wejścia ustawy w życie na podjęcie decyzji, co dalej robią - zwalniają się, czy pracują dalej, rezygnując z emerytury. Ważne! O nowych przepisach i pięciomiesięcznym

Inwestorom będzie trudniej o "wuzetkę". Deweloperzy: Liczba nowych mieszkań w Polsce spadnie o połowę

inwestycje będą powstawać na terenach uzbrojonych. Artur Lisicki, ekspert firmy doradczej Deloitte, uważa jednak, że po wejściu w życie przepisów w obecnym kształcie (ustawa może zacząć obowiązywać już w pierwszym kwartale 2018 r., z zaledwie 14-dniowym vacatio legis) o decyzję o warunkach zabudowy będzie

Co Sejm przegłosował rzutem na taśmę? Oto najważniejsze ustawy

głównych zarzutów grupy Matki na Działalności Gospodarczej wobec nowych przepisów było zbyt krótkie vacatio legis. Nowe regulacje miały objąć również kobiety już będące w ciąży, odbierając im szansę przygotowania się na zmiany. Zgodnie z nową ustawą kobiety, które są już w ciąży, otrzymają zasiłki zgodnie

Podatek handlowy miał dać 3,5 mld zł. Da 638,1 mln zł

tytułu podatku dochodowego. Realnie więc budżet dostaje dużo mniej. Podawana przez ministerstwo kwota 638,1 mln zł też jest zresztą nierealna. Biorąc pod uwagę rozkład posiedzeń Sejmu i 30-dniowy termin vacatio legis, ustawa wejdzie w życie nie wcześniej niż w sierpniu. Pieniądze z podatku od handlu

Fiskus walczy o bat na tych, którzy uciekają do rajów podatkowych

będzie już mógł użyć w tej sprawie klauzuli przeciwko podatnikowi. - Tak wysoka opłata za opinię będzie barierą dla mniejszych firm - mówił poseł Pampuch. Opozycja krytykowała też zbyt krótkie jej zdaniem vacatio legis. Nowe przepisy mają wejść w życie miesiąc od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Na razie

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych: cena nie będzie już jedynym kryterium

W dniu 29 sierpnia 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych. Przyjęta przez Sejm ustawa czeka na podpis Prezydenta, a następnie publikację w Dzienniku Ustaw. Biorąc pod uwagę vacatio legis przyjęte w nowelizacji (30 dni od publikacji ustawy) należy spodziewać się, że

Prezydent podpisał ustawę 500 zł na dziecko. Czy gminy poradzą sobie z obsługą wniosków?

przedsiębiorców i pobudzą naszą gospodarkę - zapewniał Duda. Czy gminy sobie poradzą? Nie do końca wiadomo, czy samorządowcy poradzą sobie ze sprawną obsługą wniosków. W czasie negocjacji z rządem domagali się trzymiesięcznego okresu vacatio legis. Podpis prezydenta pod ustawą 17 lutego oznacza, że będą mieli

Śmieciówki w odwrocie? Więcej pracy na etat

dodaje: - Stąd każda nowa regulacja musi być poprzedzona dogłębną analizą i konsultacjami społecznymi. Przy pracach nad wprowadzeniem minimalnej stawki godzinowej - 12 zł brutto - należy wzorować się na wcześniejszych rozwiązaniach. Konieczne jest zatem odpowiednie vacatio legis, które da czas na

Podatek sklepowy trochę później. Zapłacą apteki i stacje paliw

. Wejdzie jednak - to znów Szałamacha - najwcześniej od połowy marca. To m.in. efekt dwutygodniowego vacatio legis. Ministerstwo Finansów chce jak najszybciej widzieć wpływy z tego podatku. Szacuje je "bezpiecznie" na 2 mld zł w tym roku. Jak jednak sklepy w 14 dni mają się przygotować do potężnej

Sejm uchwalił nowe podatki. Od złóż gazu w łupkach

podatek - do 25 proc. przychodów - od ekstra wpływów z eksploatacji złóż. Obciążenia fiskalne łącznie mają nie przekroczyć 40 proc. zysku brutto - mniej niż w innych państwach Europy. Takie podatki będą obowiązywać dopiero od 2020 r. - Nie znam ustawy podatkowej z takim długim vacatio legis i nie ma wcale

Jak zniknąć z baz danych osobowych?

uchwalone i po dwuletnim okresie vacatio legis zaczną obowiązywać we wszystkich państwach UE. Faktycznie więc wejście w życie unijnych regulacji nastąpić może w roku 2018. Zmiany przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych odczują zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy. Dane osobowe

Sejm przyjął, a prezydent właśnie podpisał ustawę o kredycie hipotecznym. Ważne zmiany dla klientów banków

Finansowego ograniczające dokładanie ubezpieczeń do kredytów. Jakie nowe „bezpieczniki” dostaną teraz – a raczej od połowy lata 2017 r., bo są trzy miesiące vacatio legis – osoby, które będą chciały zaciągnąć kredyt hipoteczny? Dobrą zmianą – aczkolwiek w dużej części kopiującą

"Nowa karuzela vatowska nazywa się split payment" - mocny list do szefa komisji ds. wyłudzeń VAT. Ustawa ma dziury, firmy tracą płynność

wprowadzamy jako pierwsi, w ograniczonym zakresie taki system funkcjonuje we Włoszech i w Czechach. W tym pierwszym kraju jest on stosowany tylko do zamówień publicznych. Jeśli UE się zgodzi, to nowelizacja będzie miała długie vacatio legis, co najmniej półroczne. Obowiązkowa podzielona płatność pojawiłaby

Miasta rozwijają się na dziko. Rząd chce zatrzymać exodus z centrów na przedmieścia

postulatem, aby na terenie nieobjętym planem inwestor mógł uzyskać decyzję o warunkach zabudowy, o ile zobowiązałby się do wybudowania dróg wewnętrznych i infrastruktury technicznej (lub partycypowania w kosztach budowy na podstawie umowy z gminą). Tymczasem w projekcie przewidziano roczne vacatio legis

Praca legalna jest opłacalna

stron jasno pokazują, że rząd wprowadza ostrożne, kompromisowe rozwiązanie. Nie chciał dokręcić śruby przedsiębiorcom i pracownikom, pozostawił długie vacatio legis, aby firmy miały czas przygotować się na zmiany. Nie forsował tego rozwiązania wtedy, gdy szalał kryzys i rosło bezrobocie - mimo ciągłych

Deweloperzy opracowali ranking polskich miast. Najlepiej w Łodzi

nam nie grozi, bo nowe zasady nie zaczną obowiązywać od razu. Projekt zakłada bowiem długi okres vacatio legis (co najmniej trzy lata).

Jak to z ustawą o rajach podatkowych było

wyprowadzanie zysków przez firmy do krajów z niższymi podatkami. Będzie obowiązywać od stycznia 2015 r. Problem w tym, że Rządowe Centrum Legislacji opublikowało ustawę dopiero 3 października, a część przepisów ma trzymiesięczne vacatio legis. Przez to opóźnienie zaczęłyby obowiązywać dopiero od 2016 r., bo

Przegląd prasy

Przedsiębiorczości w połowie marca chce wyjść z projektem ustawy o prostej spółce akcyjnej do konsultacji zewnętrznych. Jest szansa, że w drugiej połowie roku ustawę przyjmie rząd, jednak ze względu na dość istotny charakter zmian w tym przypadku chce dłuższego vacatio legis, by ustawa weszła w życie w 2019 r. 

Rośnie twoja moc w sklepie - zmiany w prawie konsumenckim

Kozdroń. Przyjmując, że prezydent szybko podpisze ustawę, nowe przepisy wejdą w życie dopiero... w przyszłym roku. Powód? Sześciomiesięczne vacatio legis wprowadzone po to, aby przedsiębiorcy mogli się przygotować do zmian (dobrze, że vacatio legis jest, tylko dlaczego, do licha, nie uchwalono tych

Pracodawca musi wyznaczać cele

przewidywalną. Jeżeli mamy zmieniać przepisy, powinniśmy informować o tym przedsiębiorców z wyprzedzeniem, stosować dostatecznie długie vacatio legis. Przedsiębiorcy często się skarżą: płacimy zbyt wysokie podatki. Tymczasem z raportów OECD wynika coś innego. - Nie stwarzajmy złudzenia, że skoro podatki w

Przegląd prasy

--Akcjonariusze FAM GK zdecydowali o wypłacie 0,29 zł dywidendy na akcję --Strabag: Wprowadzając nową stawkę godzinową zadbajmy o umowy i vacatio legis --Kopex dokona dodatkowych odpisów w skons. sprawozdaniu za 2015 na ok. 966 mln zł --Strategia OT Logistics zakłada 1 mld euro przychodów rocznie od 2021 r

Sposób na duże firmy omijające podatki. Klauzula obejścia prawa

samego początku prac nad nim, przedmiotem szerokich konsultacji społecznych. Wprowadzenie tego rodzaju rozwiązań powinno zostać poprzedzone merytoryczną dyskusją zmierzającą do przewidzenia wszystkich możliwych następstw regulacji. Ustawa powinna przewidywać również odpowiednio długie vacatio legis

To koniec AliExpress i Amazona w Polsce? Ustawa PiS-u może zmiażdżyć zagraniczne e-commerce

krok. Ustawa "O podatku od sprzedaży detalicznej" ma wejść w życie w ciągu najbliższych tygodni. Dla rządu PiS jest ona projektem priorytetowym, dlatego  vacatio legis dla sprzedawców z zagranicy zostało skrócone do trzech miesięcy. Kto wie, być może właśnie tyle czasu pozostało nam

Polska nie nadąża z wdrażaniem Globalnego standardu wymiany informacji (CRS)

powinien zostać przesunięty w czasie do następnego roku. Jest to jedna z kluczowych zasad należytej legislacji podatkowej, wyrażonej w obowiązku ustawodawcy do respektowania odpowiedniej vacatio legis i zakazie nadawania przepisom mocy wstecznej i dokonywania zmian w zakresie obciążeń podatkowych w trakcie

Fundusze w strachu przed fiskusem [analiza Samcika]

, potwierdzając wycenę aktywów TFI, będą musiały przejąć odpowiedzialność za wysokość podatków odprowadzanych do fiskusa. Nie mają do tego stosownych procedur i systemów - mówi jeden z zarządzających. O co walczą fundusze? Plan minimum to wprowadzenie okresu przejściowego (vacatio legis), pozwalającego na

Sklep, jego dostawca czy klient. Kto zapłaci sklepowy podatek?

PiS sieci mają dość czasu, by się zapoznać ze zmianami. Ale w przypadku dużych zmian podatkowych, które mogą podważyć sens prowadzenia biznesu, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego sugeruje dłuższe okresy vacatio legis. Co z podatkiem dochodowym? Czy i jak podatek obrotowy odbiłby się na dochodowym

Budowa mieszkań tylko według gminnego planu

nowelizacja przywraca decyzjom o warunkach zabudowy właściwy charakter. W ustawie przewidziano je bowiem jako ostateczność. Min. Orłowski podkreślał, że w projekcie przewidziano roczny okres vacatio legis, zaś wydane już decyzje będą ważne jeszcze przez dwa lata. - Tylko w taki sposób możemy wymusić tworzenie

Debata w "Wyborczej": aktywiści miejscy kontra deweloperzy

projekcie przewidziany jest roczny okres vacatio legis, zaś wydane już decyzje będą ważne jeszcze przez dwa lata. - Tylko w taki sposób możemy wymusić tworzenie planów - mówił. Dodajmy, że nowela umożliwi uchwalanie planów na wniosek inwestorów, którzy zobowiązywaliby się do wybudowania infrastruktury i

vacatio legis

Vacatio legis (łac. próżnowanie ustawy) - termin prawniczy, oznaczający okres między publikacją aktu prawnego a jego wejściem w życie. W wypadku obszernych i ważnych aktów prawnych wynosić może kilka miesięcy. Celem vacatio legis jest umożliwienie wszystkim zainteresowanym zapoznania się z nowymi przepisami i przygotowanie do ewentualnych zmian, jakie mogą wynikać z ich obowiązywania.Zgodnie z

więcej o vacatio legis na pl.wikipedia.org