utraciły nieruchomości

ms, PAP

Odzyskali utracone nieruchomości. Teraz chcą odszkodowań

Odzyskali utracone nieruchomości. Teraz chcą odszkodowań

27 mln zł żąda właściciel Pałacu Błękitnego od miasta za wieloletnie korzystanie z budynku. Z pozwami występują właściciele kamienic. Odzyskanie majątku już im nie wystarcza. Chcą odszkodowań - akcentuje "Życie Warszawy".

Sejm za poprawkami Senatu ws. specustawy przesyłowej

Sejm przyjął w piątek poprawki Senatu do specustawy przesyłowej, dzięki której będzie można szybciej budować sieci energetyczne o strategicznym znaczeniu.

Senat wniósł poprawki do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Senat poparł w piątek ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego wraz z poprawkami. Ustawa wprowadza m.in. regulacje ograniczające podział gospodarstw rolnych i eliminujące spekulacyjny wykup ziemi, w tym przez obcokrajowców.

"DGP": Odwrócona hipoteka po nowemu

hipoteczne najważniejsze w nowych przepisach będzie to, że senior zachowa prawo własności aż do swojej śmierci. Teraz przestawał być właścicielem nieruchomości już w chwili podpisania umowy. Również spadkobiercy nie utracą prawa do spadku. Nieruchomość utracą na rzecz banku dopiero wtedy gdy w ciągu 12

Komisja ds. energetyki za poprawkami Senatu do specustawy przesyłowej

Wśród poprawek, w większości doprecyzowujących, senatorowie zaproponowali m.in. zakaz rozpoczęcia robót budowlanych do czasu, gdy decyzja o strategicznej inwestycji stanie się ostateczna. Inna poprawka wprowadza mechanizm wypłacania zaliczki za utraconą nieruchomość. Ustawa w ekspresowym trybie

Senat za specustawą przesyłową

decyzja o strategicznej inwestycji stanie się ostateczna. Inna poprawka wprowadza mechanizm wypłacania zaliczki za utraconą nieruchomość. Ustawa w ekspresowym trybie przeszła przez parlament - Sejm uchwalił ją zaledwie w środę rano. Przepisy ustawy przewidują m.in. możliwość wywłaszczenia nieruchomości

Leszczyna: projekt ws. dodatkowej pomocy kredytobiorców zgłoszą posłowie PO

takiej ustawy jest przygotowany w MF, w którym pomoc dla kredytobiorców w trudnych warunkach jest udzielona także dla kredytów w złotych, dla takich, którzy utracili pracę, których obciążenie długu przekracza 60 proc. ich dochodów czy też takich, których stosunek wartości kredytu do nieruchomości

Warszawa ma problem z Rosją. Nie płacą za zajmowane działki

Warszawa ma problem z Rosją. Nie płacą za zajmowane działki

posiada bez podstawy prawnej bądź utraciła prawa do nieruchomości wskutek wypowiedzenia przez stronę polską odpowiednich umów i porozumień, a które nie zostały dotąd wydane stronie polskiej, podlegają opłatom za bezumowne użytkowanie". Klimczak dodał, że pierwsze wezwanie do uregulowania opłat za

Niska emerytura? Bank da kredyt w zamian za nieruchomość

Niska emerytura? Bank da kredyt w zamian za nieruchomość

nieruchomości. Spadkobiercy mogliby ją zatrzymać, ale pod warunkiem, że w ciągu roku spłacą bank. W przeciwnym razie przejmie on i spienięży nieruchomość, a spadkobiercy dostaną co najwyżej nadwyżkę ze sprzedaży ponad kwotę kredytu. Sprawozdawczyni komisji finansów Krystyna Skowrońska z PO podkreślała w czasie

TK wróci do sprawy spółdzielni mieszkaniowych 5 lutego

lokali w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, którzy nie są członkami spółdzielni. Ich zdaniem obecnie właściciele ci - nie posiadają żadnych praw do zarządzania swoją nieruchomością. Nie mają wpływu na wysokość opłat, nie mogą decydować o remontach i inwestycjach, które będą

Problem ze spłatą kredytu na mieszkanie? Rząd proponuje pożyczkę

Problem ze spłatą kredytu na mieszkanie? Rząd proponuje pożyczkę

. Musi jednak należeć do jednej z wymienionych poniżej grup. - Zadłużonych osób, które nagle utraciły pracę. - Posiadaczy nieruchomości o wartości niższej niż zadłużenie hipoteczne. - Osób, którym przysługują świadczenia opieki społecznej. - Kredytobiorców, u których jedna rata kredytu przekracza 60

Problem dożywotnich rent przerósł Ministerstwo Gospodarki

Problem dożywotnich rent przerósł Ministerstwo Gospodarki

on opinię publiczną, że na rynku pojawiły się firmy, które mogą próbować wykorzystać trudne położenie seniorów, wciskając im niekorzystne umowy. Resort ostrzegał, że grozi to nawet utratą dachu nad głową, bo z chwilą podpisania umowy seniorzy przestają być właścicielami swoich nieruchomości

Podatek katastralny - co to takiego?

również gromadzone tego typu dane. Przed wprowadzeniem takiego podatku musiałoby nastąpić oszacowanie wartości nieruchomości dla celów podatkowych, na podstawie nowo uchwalonych przepisów (ostatnie przepisy w tym zakresie pochodzą z 1997 r. oraz z 2004 r., jednak utraciły moc obowiązującą). Wszystkie

Rynek nieruchomości wolny, czy... dowolny?

Rynek nieruchomości wolny, czy... dowolny?

Wchodząca w życie od 1 stycznia ustawa deregulacyjna odeśle do lamusa obowiązujący przez 15 lat system licencjonowania zawodów pośrednika i zarządcy nieruchomości. Znikną też wszystkie określone do tej pory w ustawie o gospodarce nieruchomościami wymogi dotyczące wiedzy, kwalifikacji czy nawet

Biernat: będą zmiany w opodatkowaniu obiektów sportowych

nieruchomości. Burmistrz wyjaśnił, że COS będąc w takiej sytuacji nie może inwestować w rozwój obiektów. Mister Biernat wyjaśnił, że przejęcie obiektów COS przez miasto nie jest możliwe, bo samorząd miejski nie byłby w stanie utrzymywać obiektów i prowadzić statutowej działalności COS, w tym przygotowywania

Zespół roboczy zaczął prace nad założeniami programu naprawczego KHW

Założenia negocjowanego ze związkami planu naprawczego KHW opublikował w środę. Wcześniej prezes holdingu Zygmunt Łukaszczyk sygnalizował, że bez wdrożenia planu spółka utraci w kwietniu br. płynność finansową. "Niezwłocznie po czwartkowych uzgodnieniach zarządu z całą stroną społeczną

Gdańskie firmy w strachu. Drastyczne podwyżki opłat

Gdańskie firmy w strachu. Drastyczne podwyżki opłat

gospodarce nieruchomościami, który zobowiązuje organ działający za Skarb Państwa do gospodarowania nieruchomościami w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki. W tym momencie nie do oszacowania są utracone dochody dla Skarbu Państwa wynikające z braku systematycznej aktualizacji opłat z tytułu

Bronisław Komorowski zaskoczył PO. Reprywatyzacja w stolicy pozostanie problemem

Bronisław Komorowski zaskoczył PO. Reprywatyzacja w stolicy pozostanie problemem

Komorowskiego oczekiwałam - mówi rozgoryczona. Stolica jest jedynym w Polsce miastem, w którym po 1945 r. ustawowo (tzw. dekretem Bieruta) zlikwidowano prywatną własność gruntów. Nieruchomości często odbierano z naruszeniem prawa; dekret, który w założeniach miał służyć szybszej odbudowie miasta, stał się

PKP: Strategia nieruchomościowa wydobywa ukrytą wartość kolejowej grupy

z potencjałem eksplozji zysków. A tak Skarb Państwa nadal jest posiadaczem nieruchomości, która utraciła ten potencjał" - wskazał mecenas. Członek zarządu PKP wskazał, że kolej pracuje nad regulacją stanów prawnych swoich aktywów. "Na początku tego wieku tylko 20% nieruchomości PKP

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym uchwalona

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym uchwalona

nieruchomości. Spadkobiercy mogliby ją zatrzymać, ale pod warunkiem, że w ciągu roku spłacą kredyt wraz z odsetkami. W przeciwnym razie bank przejmie i spienięży nieruchomość, a spadkobiercy dostaną co najwyżej nadwyżkę ze sprzedaży. Kredyt bezpieczny Posłanka sprawozdawczyni komisji finansów publicznych

Wyrok TK ciosem dla prezesów spółdzielni. Już nie pomoże im "drużyna"

Wyrok TK ciosem dla prezesów spółdzielni. Już nie pomoże im "drużyna"

spółdzielni. Do tej kategorii podmiotów należą tzw. członkowie oczekujący, członkowie organów spółdzielni i osoby w niej zatrudnione, a także osoby, które będąc członkami spółdzielni, zbyły lub w inny sposób utraciły prawo do lokalu (np. wygaśnięcie umowy najmu lokalu użytkowego) w spółdzielni lub w budynkach

Odwrócona hipoteka nie poróżniła posłów

Odwrócona hipoteka nie poróżniła posłów

utrzymaniem nieruchomości będą ciążyć na obydwu stronach umowy; jakie są możliwości jej rozwiązania, np. gdyby fundusz przestał wypłacać rentę. Oczywiście kluczowe są przepisy gwarantujące seniorom bezpieczeństwo, np. gdyby spółka utraciła płynność lub zbankrutowała. Stworzenie takich przepisów nie jest

Gdańsk.Inauguracja kampanii "Miasteczko wolne od długów"

We wtorek w Gdańsku w trzech miejscach: w Gdańskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych, Powiatowym Urzędzie Pracy oraz Mobilnym Centrum #zyjebezdlugow przed urzędem miasta udzielano porad na temat metod wychodzenia z długów, racjonalnego prowadzenia domowego budżetu oraz tego, jak się nadmiernie

Jak bezpiecznie "odwrócić hipotekę" [PORADNIK]

, wyjaśnijmy, że dzięki niej banki będą mogły pożyczyć seniorom pieniądze, których do końca życia nie musieliby zwracać. Mogliby to zrobić ich spadkobiercy, o ile zechcieliby zatrzymać nieruchomość. Gdyby w ciągu roku nie rozliczyli się z bankiem, wówczas ten przejmie nieruchomość i ją spienięży, a

Ustawy z myślą o seniorach. Będzie kredyt i dożywotnia renta

przejmuje nieruchomość, która jest zabezpieczeniem kredytu, o ile spadkobiercy go nie spłacą wraz z odsetkami. Równocześnie rząd zdecydował, że odrębna ustawa regulować będzie kwestię renty dożywotniej, którą już teraz w zamian za nieruchomość oferują seniorom prywatne spółki zwane funduszami. Chodzi o to

Co dalej z odwróconą hipoteką? Ustawa jest martwa

poczekać, aż klient umrze. Wówczas jego spadkobiercy mogliby spłacić kredyt z odsetkami, aby zachować nieruchomość, która jest jego zabezpieczeniem. Dopiero gdyby w ciągu roku nie rozliczyli się z bankiem, ten przejąłby ją i spieniężył, a spadkobiercy dostaliby co najwyżej nadwyżkę ze sprzedaży. Pieśń

Kredyt hipoteczny lub dożywotnia renta do wyboru [PORADNIK]

W Sejmie rozpoczęły się już prace nad projektem ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym. Dzięki niej banki będą mogły pożyczać pieniądze seniorom, którzy są właścicielami nieruchomości. Taki kredyt będą musieli spłacić spadkobiercy, jeśli ją zechcą zatrzymać. Gdyby nie rozliczyli się z bankiem, to

Wieś zrównają z ziemią, mieszkańcy zostaną wywłaszczeni

W Starych Babkach - wsi położonej dokładnie w połowie drogi z Gdańska do Elbląga - mieszka ponad 50 osób. Będą musieli opuścić swoje domy najpóźniej w 2015 roku. W zamian wywłaszczeni przez wojewodę pomorskiego (na mocy tzw. specustawy) otrzymają od inwestora pieniądze na zakup innych nieruchomości

Ślizgawka, czyli 80 tys. za złamaną nogę

rzecz kobiety od firmy ubezpieczeniowej, w której polisę miała Spółdzielnia Mieszkaniowa,kwotę 80 tys. zł (kobieta żądała 150 tys. zł) i 1200 zł comiesięcznej renty (powódka żądała ponad 1600 zł). Podstawa prawna Właściciele nieruchomości (w tym przypadku Spółdzielnia Mieszkaniowa ) mają obowiązek

Tysiące zapytań i tylko 283 umowy na rentę dożywotnią

funduszem senior przestaje być właścicielem swojej nieruchomości, choć do końca życia może w niej mieszkać. Jęsli nie widzisz powyższego wykresu, jego wersję mobilną znajdziesz tutaj. Ile wynosi renta dożywotnia? To zależy nie tylko od wartości domu czy mieszkania oraz wieku seniora, ale także od płci. Np

Podlaskie. Protestujący chcą rozmów z MIR ws. wyceny ziemi pod obwodnicę

operatów rzeczoznawcy wydana przez organizację zawodową rzeczoznawców, w jednym przypadku rzeczoznawca źle określił przeznaczenie nieruchomości w dokumentach planistycznych (wojewoda wydał decyzję ponownie, właściciele pobrali odszkodowanie). W ostatnim przypadku decyzję uchylono, bo nie był uregulowany

NBP: Straty banków po wejściu ustawy o frankowiczach to 21 mld zł

dochodowego od osób prawnych". Budżet straci, ale są też pozytywy Wpływy budżetu państwa zdaniem NBP byłyby także niższe "z tytułu braku dywidendy z banków, w których skarb państwa ma swoje udziały". "Przy założeniu, że stopa dywidendy byłaby równa średniej z lat 2011-13, kwota utraconego

NBP: Straty banków po wejściu ustawy o frankowiczach to 21 mld zł

dywidendy byłaby równa średniej z lat 2011-13, kwota utraconego wpływu do budżetu wyniosłaby szacunkowo 380 mln zł" - czytamy w piśmie. "W przypadku niektórych banków można spodziewać się spadku aktywności kredytowej wynikającego z ograniczeń kapitałowych. Spadek kapitałów zmniejsza też odporność

Chińczycy coraz więcej pożyczają na międzynarodowych rynkach

. Połowa papierów dłużnych pochodzi od prywatnych firm deweloperskich, które utraciły dostęp do kredytów w chińskich bankach. Chińskie władze regulujące rynek kilkakrotnie ostrzegały ostatnio banki przed zbyt dużym zaangażowaniem w rynek nieruchomości. Banki mają prawo odmówić finansowania, jeśli

Dożywotnia renta za mieszkanie

Familia), które już w tej chwili oferują rentę w zamian za nieruchomość. Taka ustawa podniosłaby ich wiarygodność w oczach potencjalnych klientów. A są nimi głównie emeryci, którzy klepią biedę, mimo że mają nieruchomości warte setki tysięcy złotych. Problem w tym, że niektóre firmy mogą próbować

KHW opublikował plan naprawczy: zmniejszenie zatrudnienia, koniec wydobycia w ruchu Boże Dary

wydobycia z pokładów o niskich parametrach), stopniowe zmniejszanie stanu zwałów, utrzymanie inwestycji na poziomie zbliżonym do kosztów amortyzacji, likwidację zbędnej infrastruktury oraz zwiększanie zysku ze sprzedaży nieruchomości, metanu czy kamienia. Zatrudnienie w spółce miałoby się zmniejszyć na

KHW opublikował założenia planu naprawczego

wydobycia z pokładów o niskich parametrach), stopniowe zmniejszanie stanu zwałów, utrzymanie inwestycji na poziomie zbliżonym do kosztów amortyzacji, likwidację zbędnej infrastruktury oraz zwiększanie zysku ze sprzedaży nieruchomości, metanu czy kamienia. Zatrudnienie w spółce miałoby się zmniejszyć na

Małopolskie. Ruszył proces przeciwko lotnisku o odszkodowanie

odszkodowania. Odszkodowanie nie jest wypłacane za samo istnienie obszaru. Trzeba udowodnić, że to utworzenie obszaru doprowadziło do obniżenia wartości nieruchomości. A ponieważ w tych wnioskach, które do nas bezpośrednio trafiały, nikt nie przedstawił żadnych opinii rzeczoznawcy, że jego nieruchomość utraciła

Resort gospodarki rekomenduje pakiet ograniczający ryzyka kredytobiorców

. Zgodnie z rekomendacjami pomoc miałaby charakter czasowy i zwrotny, podobnie jak pomoc udzielana w latach 2009-2010 na podstawie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę. "To dotyczy tych, który są w trudnej sytuacji i ponoszą

Kiedy odwrócona hipoteka? Seniorzy czekają na ustawę

bankowi, lecz bank klientowi. Z naszych informacji wynika, że proponowane do tej pory przez resort finansów rozwiązania nadal są aktualne. I tak, kredytu będą udzielały banki. Senior, który sięgnąłby po taki kredyt, aż do śmierci pozostałby właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości, jeśli tylko

Merkel: Pragniemy silnej Grecji. Tsipras: To nieprawda, że wszyscy Grecy są leniami

- poniosła całkowite fiasko i spowodowała pauperyzację znacznej części społeczeństwa. "Tsipras stara się odzyskać utracone zaufanie" - ocenił komentator pierwszego programu telewizji publicznej ARD Ulrich Deppendorf w wieczornym serwisie informacyjnym. Silna Grecja Na konferencji prasowej po

NBP: Straty banków po wejściu ustawy o frankowiczach to 21 mld zł

średniej z lat 2011-13, kwota utraconego wpływu do budżetu wyniosłaby szacunkowo 380 mln zł" - czytamy w piśmie. "W przypadku niektórych banków można spodziewać się spadku aktywności kredytowej wynikającego z ograniczeń kapitałowych. Spadek kapitałów zmniejsza też odporność banków, co w

Tajemnica logowania komórki miliardera

miliardera wiąże się z podjętą w styczniu 2008 roku decyzją Komisji Majątkowej MSWiA. Przekazała ona wtedy ziemię Towarzystwu Pomocy dla Bezdomnych im. Brata Alberta, które działa przy zakonie albertynek. Była to rekompensata za mienie utracone w czasach PRL-u. Towarzystwo grunty w okolicach Pyskowic

Więcej ofert pracy, bezrobocie szybko spada

przed rokiem 72,7 tys. - Zdecydowana większość bezrobotnych pozostających w ewidencji urzędów pracy to nadal osoby, które wcześniej pracowały zawodowo - poinformował GUS. W końcu czerwca 2015 r. było ich 1362,4 tys., czyli 84,0 proc. ogółu zarejestrowanych). Ponad 90 tys. z nich utraciło pracę z

Kluby jednomyślnie za projektem ustawy o upadłości konsumenckiej

pomoc społeczną. Jedyne wątpliwości do projektu zgłosili dwaj posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Wiesław Janczyk wyraził obawę, że proponowana ustawa może dać narzędzie do wywłaszczania zadłużonych osób z nieruchomości. "W USA w czasie kryzysu wypowiedziano umowy kredytu ok. 2,5 mln obywateli

Kolejne pomysły pomocy dla frankowiczów

niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę. MG proponuje też, by banki odstąpiły od żądania dodatkowego zabezpieczenia kredytu z powodu zmian kursowych. Resort jest zdania, że kredytobiorca powinien odpowiadać z tytułu kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości, w której

Piechociński proponuje trzyletnie wakacje kredytowe dla frankowiczów

przypadków losowych, takich jak utrata pracy czy choroba. Zgodnie z rekomendacjami pomoc miałaby charakter czasowy i zwrotny, podobnie jak pomoc udzielana w latach 2009-10 na podstawie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę. "To

Górnictwo czerpie z budżetu państwa, ale także do niego wkłada

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PEFRON) i Narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Kopalnie i zakłady należące do spółek węglowych odprowadzają także podatki na rzecz gmin. "W 2013 roku wyłącznie z tytułu opłaty eksploatacyjnej, podatku od nieruchomości, a także

Koalicja PO-PSL-PiS w obronie polskiej ziemi przed spekulantami

agencja. U nas podobną rolę miałaby odgrywać Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR). Ponadto w jej przetargach nie mogłyby brać udziału osoby i firmy, które kiedykolwiek nabyły od niej grunty rolne o łącznej powierzchni co najmniej 300 ha. Zaś ci, którzy kupiliby ziemię, musieliby osobiście prowadzić

Chińska gospodarka spowalnia. Wzrost PKB wyniósł 7,4 proc.

10 proc. PKB. Zdaniem ekonomistów krytyczna granica wzrostu w przypadku Chin mieści się w przedziale 6-8 proc. PKB. Jeśli wzrost gospodarczy nie będzie wyższy, kraj zacznie mieć problemy z tworzeniem miejsc pracy i utraci zdolność do samodzielnego rozwiązywania swoich problemów - wskazuje dpa. Tempo

Próby porozumienia PGE z samorządami ws. elektrowni jądrowej

zadaniem jest przygotowanie i realizacja projektu, nie ma podstaw do wypłat rekompensat za ewentualne utracone korzyści wynikające z długotrwałej procedury przygotowywania inwestycji. - Długi czas niezbędny na realizację prac przygotowawczych i uzyskiwanie wymaganych decyzji administracyjnych są wpisane w

Pomorskie. Próby porozumienia PGE z samorządami ws. elektrowni jądrowej

, której zadaniem jest przygotowanie i realizacja projektu nie ma podstaw do wypłat rekompensat za ewentualne utracone korzyści wynikające z długotrwałej procedury przygotowywania inwestycji" - wyjaśnił. "Długi czas niezbędny na realizację prac przygotowawczych i uzyskiwanie wymaganych decyzji

Amerykański sen to mit? Coraz więcej ludzi żyje w biedzie

Kryzys gospodarczy dał się mocno we znaki obywatelom Stanów Zjednoczonych. Liczba najuboższych osób wzrosła do rekordowego poziomu i obecnie już co 15. Amerykanin żyje w nędzy. Wysokie ceny nieruchomości, bezrobocie i mniejsze dochody zmusiły wielu mieszkańców do przesiedlenia się na obrzeża miast

"GP": Składki do ZUS w ratach

przymusowej na nieruchomości lub ustanowienia zastawu na majątku ruchomym. Skutek jest taki - pisze dziennik - że przedsiębiorca nie sprzeda swojego majątku. Co więcej utraci wiarygodność biznesową dla banków i kontrahentów. Będzie mieć trudności z otrzymaniem kredytu i na pewno nie weźmie udziału w przetargu.

Poczta Polska po raz kolejny szykuje się do debiutu na giełdzie

milionów bank nieruchomości na sprzedaż. W ubiegłym roku Poczta przeznaczyła na rozwój 250 mln zł, które poszły np. na nowe samochody, modernizację sieci sprzedaży, a także informatyzację. Poczta powinna zarabiać pół miliarda Na inwestycje w kapitał ludzki (głównie szkolenia) przeznaczono w ubiegłym roku

Opolska strefa ekonomiczna pęka w szwach. Wielkie zainteresowanie inwestorów

tereny przy ul. Arki Bożka. Będziemy też negocjować z Agencją Nieruchomości Rolnych nad przejęciem ich działek - dodaje rzeczniczka. Wciąż jest też problem z terenami należącymi do Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego Paulo w Warszawie. W 2008 roku otrzymały 16 hektarów w strefie jako

Adios życie jak w Madrycie

lekkomyślnie uwierzyli, że pomyślność nigdy się nie skończy i nierozważnie postawili zbyt wiele na budownictwo i rynek nieruchomości. Mieszkańcy chłodniejszej części Europy od połowy lat 90. kupowali tam na potęgę ziemię, rezydencje, domy i mieszkania. W ślad za nimi podążyli bogacący się szybko Hiszpanie

Bierut ciągle żywy

wygląda zupełnie inaczej. W wielu wypadkach bardzo trudno zwracać dokładnie te same działki. Ustawa powinna precyzyjnie określić: kiedy i w jakich okolicznościach należy się zwrot utraconej nieruchomości, kiedy działka zastępcza, a kiedy rekompensata. Tak by pogodzić wyrównywanie dawnych krzywd z

Odwrócona hipoteka, czyli interes na biedzie

Biznes, którym kusi on inwestorów giełdowych, jest bardzo prosty, choć wymaga na początek dość sporych nakładów finansowych. W zamian za wypłacaną co miesiąc dożywotnią rentę fundusz przejmuje nieruchomość, którą będzie mógł spieniężyć po śmierci seniora. Dla funduszu najlepszy klient to taki

Nowy klub Cocomo w centrum Gdańska? "Wywiercili zamki i wstawili nowe"

kłopoty Kleopatry ściągnęły do właścicielki 240-metrowej nieruchomości przedstawicieli spółki Event. Obie strony podpisały już umowę, a według naszych informacji Event wpłaciła pokaźną zaliczkę. Pozostał jednak problem wciąż funkcjonującej w lokalu restauracji - w maju firma otrzymała więc wypowiedzenie

Prawnicy ostrzegają: przewalutowanie kredytów może być niekonstytucyjne

mają tylko jedno mieszkanie, nie jest ono większe niż 100 m kw. (w przypadku domu - 150 m kw.), zaś wartość nieruchomości jest większa niż 80 proc. wartości kredytu. W przypadku rodzin wielodzietnych limity są luźniejsze. Czytaj też: Kolejny kraj rozprawia się z kredytami frankowymi! Ale podział

Obama: gospodarka USA rozwija się za wolno

- powiedział w poniedziałek "Przed gospodarką jeszcze długa droga zanim osiągnie ona stan sprzed recesji. Wielu Amerykanów wciąż musi zmagać się z bezrobociem oraz utraconymi nieruchomościami" - powiedział Bernanke w wystąpieniu przed stanowymi legislatorami. Bernanke dodał, że inflacja w USA

Spółka miliardera z Katowic chce kupić jedną z najsłynniejszych polskich firm

sprawie. Na ławie oskarżonych zasiadają Jacek D. oraz jego bliscy. Proces rodziny D. ma związek z decyzją Komisji Majątkowej, która w styczniu 2008 r. przekazała grunty Towarzystwu Pomocy dla Bezdomnych im. Brata Alberta. Była to rekompensata za mienie utracone w czasach PRL-u. Towarzystwo dostało

Spadnie liczba mieszkańców miast. Legnica, Chorzów i Kalisz się wyludnią

pobliżu żadnej konkurencji, np. Białymstoku, Olsztynie, Zielonej Górze czy Rzeszowie. Zdecydowana większość dużych miast się wyludniała, trzy z nich utraciły miano dużego miasta, zaś w przypadku 11 miast utrata mieszkańców była bardzo duża i przekroczyła 10 proc. Rekordzistą pod tym względem jest Bytom

Mniej miliarderów w Rosji

znacznie się skurczyły z powodu kryzysu finansowego. Tytuł dolarowego miliardera utracił m.in. Aleksandr Mamut, prezes banku inwestycyjnego Ruben Wardanian, i założyciel grupy handlu nieruchomościami Miramax Siergiej Połonski. Jak wynika z dorocznego zestawienia pisma, wartość całkowita fortun 10

Spadkobiercy Bisanza chcą rekompensaty od Krakowa. Miliony!

- tłumaczy Jerzy Bisanz, który wraz z pozostałymi spadkobiercami poważnie myśli o rekompensacie za utracone nieruchomości. Rodzina w sądzie wyjaśnia już m.in. kwestie spadku. Działka na Woli, restauracja Warszawianka Jerzy Bisanz przyznaje, że o zwrocie w naturze trudno mówić, bo część nieruchomości

Zadośćuczynienie dla stulatków

Resort proponuje, by pieniądze mogły dostać wyłącznie osoby fizyczne (spółek prawa handlowego projekt nie przewiduje), które utraciły nieruchomości, czyli np. ziemię lub domy, a także statki, barki i wyposażenie aptek (zadośćuczynienia za dzieła sztuki nie będzie). Uwaga! Ustawa prawdopodobnie nie

Historyczne porozumienie USA i Kuby. "Biały Dom oddał reżimowi braci Castro wszystko, a nie zyskał prawie nic"

, czyli blokada gospodarcza wyspy, która leży niecałe 100 mil od wybrzeży Florydy, zostało ogłoszone w 1962 r. przez prezydenta Johna F. Kennedy'ego, jako kara m.in. za to, że rewolucjoniści pod przewodem Fidela Castro i Ernesto Che Guevary skonfiskowali nieruchomości obywateli USA wyceniane na miliard

Pomoc prawna za darmo. Ustawa niewolna od wad

Projekt ustawy oczekiwany był praktycznie od 20 lat. Wielokrotnie podkreślano, że w Polsce biedniejsze osoby nie mają szans w konfrontacji z korporacjami czy choćby administratorami nieruchomości. Planowana ustawa - zapowiadana już w exposé Ewy Kopacz - ma poprawić sytuację właśnie tych

Miliarderzy oskarżeni o handel kościelną ziemią

Prokuratury Okręgowej w Gliwicach. Sprawa wiąże się z podjętą w styczniu 2008 r. decyzją Komisji Majątkowej przy MSWiA. Przekazała ona wtedy ziemię Towarzystwu Pomocy dla Bezdomnych im. Brata Alberta, która działała przy krakowskim zakonie albertynek. Była to rekompensata za mienie utracone w czasach PRL-u

Czy Rosjanie będą ratować Cypr?

-tysięcznym Limassol. Wiele nieruchomości na Cyprze zostało wykupionych przez bogatych "nowych Rosjan", którzy wyspę traktowali jak bezpieczną przystań dla swych kapitałów. Nie tylko Rosjanie czują się dobrze na Cyprze. Wyspa nie jest wprawdzie klasycznym rajem podatkowym - podlega regulacjom

KHW: za półrocze prognozowana strata 114,6 mln zł

akcji po pożarach w kopalniach Mysłowice i Wesoła KHW spodziewa się uzyskać pokrycie ich pełnego kosztu. W przypadku akcji w kopalni Wujek wypłata powinna sięgnąć 4,5 mln zł. Za utracone tam maszyny i urządzenia (o wartości księgowej netto ponad 43 mln zł) spółka oczekuje odszkodowania rzędu 70 mln zł

KHW: za półrocze prognozowana strata 114,6 mln zł

akcji po pożarach w kopalniach Mysłowice i Wesoła KHW spodziewa się uzyskać pokrycie ich pełnego kosztu. W przypadku akcji w kopalni Wujek wypłata powinna sięgnąć 4,5 mln zł. Za utracone tam maszyny i urządzenia (o wartości księgowej netto ponad 43 mln zł) spółka oczekuje odszkodowania rzędu 70 mln zł

PKB Irlandii rośnie jak na drożdżach. Prawdziwa "zielona wyspa"

przekraczał 30 proc.! Kryzys większy niż w USA Irlandia, obok Grecji, Hiszpanii i Portugalii, była jedną z największych ofiar międzynarodowego kryzysu. Pod koniec minionej dekady w Irlandii, podobnie jak wcześniej w USA, pękła bańka na rynku nieruchomości - pompowana kilka lat przez banki, które hojną ręką

Wartość rekompensat dla zabużan przekroczyła 1,2 mld zł

Rząd wypłaca zabużanom rekompensaty - 20 proc. wartości utraconego mienia - za pośrednictwem Funduszu Rekompensacyjnego przy Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) od grudnia 2006 r. Jednak przez dwa lata tempo wypłat było ślamazarne - w tym czasie z rekompensat skorzystało tylko ok. 7,8 tys. zabużan

Piotr Wojaczek: Francuzi pokazali, jak ożywić dzielnice biedy

nieruchomości. Muszą należeć do gmin lub państwa. W efekcie wybraliśmy tereny położone wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych województwa, czyli autostrady A1, DTŚ oraz dróg S1 i S69 powiększone o subregion zachodni. Kiedy popatrzymy na mapę, układają się w kształt cyfry "4" i dlatego program nosi

Rosja: Liczba dolarowych miliarderów spadła o połowę w 2008 r.

, zaciągniętych podczas lepszej koniunktury. Ich łączna wysokość także idzie w miliardy dolarów. Wśród Rosjan, którzy utracili status miliardera, jest Aleksandr Mamut, prezes banku inwestycyjnego Ruben Wardanian i założyciel grupy handlu nieruchomościami Miramax Siergiej Połonski. Według zestawienia pisma "

Jak zabezpieczyć przyszły zakup nieruchomości?

Można na piśmieChoć sama umowa przenosząca własność nieruchomości musi być zawarta w formie aktu notarialnego, to wymóg ten nie dotyczy umów przedwstępnych. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby umowa przedwstępna, która zobowiązuje strony do zawarcia w przyszłości umowy sprzedaży nieruchomości, miała

SN bada kasację Agnes Trawny ws. odszkodowania

polskie oraz utracili następnie to obywatelstwo w związku z wyjazdem z Polski. "Gdyby więc z Polski wyjechał pan Trawny - utraciłby sporną nieruchomość na rzecz Skarbu Państwa. Wspomniany przepis nie dotyczył jednak następców prawnych, tj. osób, które nie były właścicielami nieruchomości w styczniu

TK: Przepisy o ogródkach działkowych niekonstytucyjne. Ale co to oznacza?

, Wrocławia) przejściowe utrzymanie w mocy art. 24 ustawy może mieć destrukcyjne skutki finansowe. Gmina może grać na zwłokę, czekając z wydaniem decyzji o zwrocie nieruchomości, aż art. 24 ustawy utraci moc - komentuje Jakub Ruiz z kancelarii Bird & Bird Maciej Gawroński. - Natychmiastowy skutek wyroku jest

270 tys. miejsc pracy dzięki strefom ekonomicznym

zwrot nawet połowy zainwestowanych pieniędzy. Dodatkową zachętą było i nadal jest zwolnienie z podatku od nieruchomości. Duże firmy budujące wielkie hale powinny do budżetu gminy odprowadzać rocznie nawet wielomilionowe kwoty. Dlatego rady miejskie mogą zdecydować, by na jakiś czas zwolnić inwestora z

Kim jest Serhij Kurczenko? Ukraiński oligarcha ścigany przez Kijów

z przywilejów w handlu z państwowymi firmami. Twierdził, że zaczął pracować w jednej ze spółek handlujących autogazem na Ukrainie, gdy miał 16 lat, i w ciągu dwóch lat awansował w niej z gońca na dyrektora. Potem zajął się handlem nieruchomościami, a w 2008 r. założył holding Gaz Ukrainy, który w

Pieniądze wpłacane na nowe mieszkanie mają być chronione

pieniądze. Ale uwaga! Bez odsetek oraz utraconych korzyści. Ustawa zawiera też propozycje rozwiązań, które umożliwiłyby kontynuowanie inwestycji w przypadku bankructwa dewelopera. Z masy upadłościowej miałby być wyłączony obiekt objęty rachunkiem powierniczym, a syndyk musiałby dokończyć inwestycję (chyba

Konsekwencje powrotu do zwolnienia podmiotowego z VAT

Powrót do zwolnieniaCzynny podatnik VAT w szczególnych okolicznościach ma prawo do rezygnacji z opodatkowania i skorzystania ze zwolnienia z VAT. Jeśli chodzi o powrót do zwolnienia, zagadnienie to reguluje art. 113 ust. 11 ustawy o VAT. Z przepisu tego wynika, że podatnik, który utracił prawo do

Jest projekt reprywatyzacji gruntów w Warszawie

częścią ustawy rządowej, czy też osobnym dokumentem. - Na 99 proc. warszawskie roszczenia będą miały własną ustawę - uważa dyrektor miejskiego biura nieruchomości Marcin Bajko. - Rząd mówi jedynie o 15-20-proc. rekompensatach. Jednak w Warszawie obowiązuje dekret Bieruta. Jako jedyny z powojennych aktów

Kiedy działkowa altana jest nielegalna [PORADNIK]

podatkową na terenie ogrodu, której celem jest sprawdzenie powierzchni altan. Te ponadwymiarowe mają być obłożone podatkiem od nieruchomości, którego stawka wynosi w tym przypadku 7,7 zł za m kw. Toruńskich działkowców zaniepokoiło jednak to, że urzędnicy zdefiniowali altanę podobnie jak NSA, czyli jako

Jak wykupić mieszkanie komunalne ze zniżką?

wspólnym pożyciu. Ponadto nie utraci się bonifikaty w razie ewentualnej zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny albo nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe. To nowy wyjątek, obowiązujący dopiero od 22 października 2007 r. Tego dnia wszedł również w życie przepis

PiS znów straszy Niemcem

Rzecznik klubu PiS Mariusz Błaszczak uchylił jedynie niewielki rąbek tajemnicy. Wiadomo tylko tyle, że Polacy, którzy utraciliby zamieszkiwane dotąd nieruchomości na tzw. Ziemiach Odzyskanych, mieliby dostać od państwa jakąś rekompensatę. W tym celu miałby być utworzony fundusz, do którego

PiS znów straszy Niemcem

Rzecznik klubu PiS Mariusz Błaszczak uchylił jedynie rąbka tajemnicy. Polacy, którzy utraciliby zamieszkiwane dotąd nieruchomości na tzw. Ziemiach Odzyskanych, mieliby dostać od państwa rekompensatę. W tym celu miałby być utworzony fundusz, do którego pieniądze wpłacałyby agencje zarządzające

Narodowa dusza kontra księgowi

byłby pewnie zachwycony tym, że zwykli ludzie utracą swobodny dostęp do terenów rekreacyjnych. A może tak się stać nie tylko w Sherwood. Rząd chce docelowo sprzedać wszystkie lasy państwowe warte ponad 800 mln euro. Jednak brytyjskie władze nie są osamotnione w poszukiwaniu dodatkowych źródeł

Sąd: reaktywacja spółki Giesche była bezprawna

podstawie chciały uzyskać zwrot nieruchomości w Katowicach lub odszkodowania za utracony majątek. Przed Sądem Okręgowym w Warszawie toczy się sprawa karna przeciwko pięciu członkom zarządu reaktywowanej spółki. Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu zarzuca im usiłowanie wyłudzenia odszkodowania lub zwrotu

Podatek od nieruchomości dla firm w 2011 r.

Terminy opłacania podatku Wymiar podatku od nieruchomości dla osób fizycznych, w tym również przedsiębiorców wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej ustala organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania (wójt, burmistrz, prezydent miasta). Podatek ten

Sprawa spółki Giesche - reaktywacja i sąd

Giesche SA, wystarczyło wydać 200 zł i zażądać zwrotu utraconych akcji? - pytał Marek N. retorycznie. Według oskarżonych sprawę powinien rozstrzygać sąd cywilny, nie karny. "Giszowcy" twierdzą, że od początku działali w dobrej wierze. - W 2005 r. miałem 31 lat, nie miałem wiedzy prawniczej

Zmiany prawa na działkach [PORADNIK]

działkowcy muszą się liczyć z tym, że ich ogrody będą stopniowo likwidowane. Jednak także w tym przypadku działkowcy mają zagwarantowane odszkodowania za utracone mienie. Jeśli altana jest za duża Na ochronę nie mają co liczyć działkowcy, których altany nie spełniają ustawowych norm. Mało tego, zgodnie z

Prawne uwarunkowania renty dożywotniej. Rozmowa z doktor Marią Schicht.

naprawdę jest renta dożywotnia. Świadczenie to, jak już zresztą zostało powiedziane, jest skierowane do osób powyżej 65 roku życia. Muszą oni posiadać prawo własności do nieruchomości, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub wieczyste prawo użytkowania. Umowa jest prosta, polega na przeniesieniu

Przetarg na Rwańską 13 unieważniony

Rejonowego w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2008 r., w wyniku którego Gmina Miasta Radomia utraciła prawo do wyżej opisanej nieruchomości" - można przeczytać w uzasadnieniu. Wyrok jest już prawomocny. Miasto nie odwołało się od niego w terminie wyznaczonym przez sąd. Jak zapewnia Ryszarda Kitowska z biura

Zwrot wcześniejszych bonifikat na mieszkanie komunalne

dodatkowe wyjątki od zasady zwrotu bonifikaty, z zachowaniem wszakże odstępstwa w postaci rozporządzenia mieszkaniem na rzecz osoby bliskiej.Obecnie nie utraci się bonifikaty m.in. w razie ewentualnej zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny albo nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na

Świadczenia rodzinne w nowej wersji

skali podatkowej, ·         Dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości, ·         Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, ·         Dochody z działów

30 tys. nieruchomości na Mazurach ma błędy w księgach

Do uporządkowania sytuacji prawnej nieruchomości należących do skarbu państwa lub lokalnych samorządów urzędników zobowiązała ustawa z września 2007 roku. Błędy mieli naprawić do czwartku. Nie udało się zrobić wszystkiego, choć widać postęp, bo dwa lata temu stan ponad 70 tys. gruntów i domów w

Miliarder walczy z prokuraturą o kasę

prokuratorów. Sprawa budzi emocje, bo zdaniem śledczych Jacek D. na podstawie fikcyjnego meldunku wyłudził prawo do pierwokupu ziemi, którą Kościół w ramach rekompensat za mienie utracone w PRL odebrał od państwa. Zarzuty są związane z podjętą w styczniu 2008 r. przez komisję majątkową przy MSWiA decyzją

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery