ustawa podatek vat

sprawdź też:

podatki

Artur Kiełbasiński

Urząd nie odda szybciej VAT-u. Firmy przegrały z "interesem budżetu"

Urząd nie odda szybciej VAT-u. Firmy przegrały z "interesem budżetu"

Posłowie nie będą pracować nad zmianami w ustawie o VAT. Skrócenie czasu na zwrot podatku i ograniczenie biurokracji musi poczekać.

Sejm odrzucił projekt PiS wprowadzający metodę kasową w VAT

Sejm odrzucił w piątek przygotowany przez posłów PiS projekt nowelizacji ustawy o VAT, wprowadzający metodę kasową rozliczeń podatku od towarów i usług. Podwykonawcy np. na rynku budowlanym mogliby rozliczać VAT po otrzymaniu zapłaty od zamawiającego.

Nowy pomysł dotyczący zwrotu VAT

Skrócenie terminu zwrotu VAT oraz ograniczenie możliwości przedłużania przez organy podatkowe terminu tego zwrotu - przewiduje złożony w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług.

Od marca nowe zasady rozliczaniu podatku VAT od pojazdów [Newseria]

Od marca nowe zasady rozliczaniu podatku VAT od pojazdów [Newseria]

Nowy pomysł dotyczący zwrotu VAT. Pieniądze szybciej wrócą do firm

Nowy pomysł dotyczący zwrotu VAT. Pieniądze szybciej wrócą do firm

VAT. Pogłębia to też (i tak spore) zatory płatnicze polskich przedsiębiorców.Poselski projekt zmian w ustawie o VAT przewiduje, że zwrot różnicy VAT na rachunek bankowy podany w zgłoszeniu identyfikacyjnym nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika. Istotną zmianą jest

Komisja finansów przeciw poprawkom opozycji do projektu ws. VAT od aut

. Projekt zakłada, że zaczną one obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Marta Szafarowska z Konfederacji Lewiatan mówiła, że ustalenie takiego terminu spowoduje, że przepisy wejdą w trakcie okresu rozliczeniowego VAT - miesięcznego lub kwartalnego. Jej zdaniem spowoduje to znaczne

Sejm zajmie się zmianami dotyczącymi odliczeń VAT od samochodów

Chodzi o rządowy projekt nowelizacji ustawy o VAT dotyczący tzw. samochodów z kratką. Przewiduje on m.in., że od aut osobowych (ich zakupu i części do nich) wykorzystywanych jednocześnie do celów służbowych i prywatnych będzie przysługiwać odliczenie 50 proc. podatku. Zgodnie z uzupełnionym

Senatorowie nie zgłosili poprawek do noweli ustawy o VAT

Podstawowym celem noweli jest utrzymanie obecnie obowiązujących stawek podatku VAT (podstawowa stawka to 23 proc., a obniżone - 8 i 5 proc.) do końca 2016 r. Ponadto znowelizowana ustawa przewiduje eliminację przepisów, które automatycznie podwyższają stawkę tego podatku, kiedy wskaźnik długu do

Opozycja za odrzuceniem projektu nowelizacji ustawy o VAT

. Wprowadzono także 5-proc. stawkę na podstawowe produkty. Grabowski wyjaśnił, że rząd podejmuje działania zmierzające do przywrócenia równowagi w finansach publicznych, dlatego proponuje utrzymanie nowych stawek VAT przez kolejne trzy lata. Zaznaczył, że nieprzyjęcie tej ustawy skutkowałoby tym, że w przyszłym

Tusk o rozliczaniu VAT: zmiany w ciągu dwóch tygodni

Tusk o rozliczaniu VAT: zmiany w ciągu dwóch tygodni

aby nie później niż w ciągu dwóch tygodni te założenia, jako projekt ustawy, trafiły do rządu. "Żeby finał prac legislacyjnych" nastąpił jeszcze w tym roku; chodzi tu o pieniądze tysięcy ludzi - mówił szef rządu.Projektowane przepisy zakładają zniesienie obowiązku zapłaty podatku VAT przez

Weszła w życie tzw. trzecia ustawa deregulacyjna

Weszła w życie tzw. trzecia ustawa deregulacyjna

mln euro. Małe przedsiębiorstwa mogą teraz odprowadzać VAT nie po wystawieniu faktury, ale dopiero po uzyskaniu za nią zapłaty.Zgodnie z nowymi przepisami odbiorca faktury, który zalega z płatnością nie może odliczyć podatku naliczonego z faktury przez niego niezapłaconej. Także nie może zaliczyć

Czy i kiedy można aneksować umowę w zakresie stawki VAT?

Czy i kiedy można aneksować umowę w zakresie stawki VAT?

art. 144 ust. 1 ustawy PZP."Powyższe będzie dotyczyć sytuacji, gdy zmiana stawki podatku VAT jako zdarzenie zewnętrzne i niezależne od woli stron nie była znana lub przewidywana przez strony w chwili składania ofert. Jakkolwiek strony mogą przewidywać samą prawną możliwość zmiany stawki podatku

Odpowiedzialność solidarna w ustawie o VAT - skutki dla nabywcy

, obrót których szczególnie narażony jest na oszustwa polegające na wyłudzeniu podatku VAT, ma pełnić przede wszystkim funkcję prewencyjną, a nie represyjną. Przejawiać ma się w dokładniejszym kontrolowaniu przez podatników (nabywców) swoich kontrahentów (zbywców). Ma to eliminować z łańcucha dostaw

Im faktur wystawiać nie trzeba

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), przedsiębiorcy są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę

Zmiany w ustawie o VAT. W szkołach językowych będzie drożej

. najbogatszych szkół językowych w Polsce w dużych miastach załapie się na zwolnienie na część kursów, a pozostała część zostanie obłożona podatkiem VAT - przewiduje Łoś. Resort finansów tłumaczy, że ustawa dostosowuje nasze prawo do unijnego. Unijna dyrektywa o VAT mówi, że usługi edukacyjne mogą być z tego

Rozczarowanie dla przedsiębiorców. Ustawa deregulacyjna odesłana do komisji

procedurę korekty podatku z niezapłaconych faktur. W projekcie ustawy deregulacyjnej termin, po jakim można byłoby uruchomić taką procedurę, wynosi 150 dni. Kolejna ważna dla przedsiębiorców poprawka zgłoszona dziś w Sejmie dotyczy ujednolicenia zasad dokonywania korekty pozycji księgowych w przypadku, gdy

Kolejne zmiany w VAT

przekroczy 98% tylko do przypadku, gdy kwota podatku niepodlegająca odliczeniu w skali roku była mniejsza niż 500 zł, nakłada na podatnika uciążliwe obowiązki, w zamian dając znikomą ulgę. Obecnie, zgodnie z art. 91 ust. 1 zdanie drugie ustawy o VAT, korekty rocznej nie dokonuje się, jeżeli różnica pomiędzy

DGP: Budżet traci 2 mld rocznie na złomie

jednej ciężarówki złomu można zarobić nawet 100 tysięcy złotych. W nowelizacji ustawy o podatku VAT znalazł się zapis, który przenosi obowiązek rozliczenia VAT-u na nabywcę złomu. Ministerstwo chce, by nowe regulacje obowiązywały już od lutego 2011. Cytowani przez "Dziennik Gazeta Prawna"

Zmiana stawki VAT na niektóre produkty rolne

Prawo do stosowania 3% stawki VAT wynikało z art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku VAT (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.). Wygaśnięcie tego przepisu spowodowałoby, że produkty rolne oraz usługi związane z rolnictwem, leśnictwem i rybactwem od dnia 1 maja 2008 r. w większości

BCC do senatorów: "Zmieńcie ustawę o VAT"

oświadczeniu.Przedsiębiorcy podkreślają, że kwota otrzymana przez organ podatkowy z tytułu podatku VAT będzie różna od kwoty zapłaconej przez konsumenta podatnikowi, a kwota podatku wynikająca z faktury i pobrana przez organy podatkowe będzie wyższa niż zapłacona przez konsumenta - odbiorcę towarów i usług - podatnikowi.Na

Nowe prawo 2011

nabycia paliw wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, wskazanych w dodawanym art. 86a ust. 1.Podstawa prawna:- ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.),- założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku VAT oraz ustawy o transporcie

Kiedy można przesunąć obowiązek podatkowy w VAT?

ustawy o VAT. Przy czym dodatkowo, w § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie m.in. wystania faktur, wskazano, że fakturę zasadniczo wystawia się nie później niż 7. dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.Tak więc podatnik VAT, dokonując sprzedaży na rzecz innego przedsiębiorcy

Kiedy wypełnia się formularz VAT-R?

w urzędzie skarbowym.Pamiętać należy, że rejestracja podatników podatku VAT jest niezwykle ważna, ponieważ jej brak pozbawia podatnika prawa do odliczania podatku naliczonego. Jak bowiem wynika z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do

Czeski rząd upadnie, bezskutecznie próbując podwyższyć podatki?

proc., czyli odpowiednio do 15 i 21 proc. W roku 2016 obie stawki VAT miałyby zostać zrównane na poziomie 17,5 proc. Przewidziano również nową 7-procentową stawkę tzw. podatku solidarnego dla najlepiej zarabiających, których dochody przekraczają miesięcznie 100 tysięcy koron (4 tys. euro).Przeciwko

"DGP" Minister finansów podniesie podatki i zniesie ulgi

W sumie państwowa kasa zyska na nich 67 milionów złotych. "Dziennik Gazeta Prawna" zauważa, że na tę sumę zrzucą się wszyscy Polacy. Resort przewiduje między innymi podniesienie VAT-u z 5 do 8 procent przy sprzedaży kawy, lodów i gotowych posiłków. Z 8 do 23 procent wzrośnie VAT na

Drugie czytanie ustawy o VAT

Projekt zakłada m.in. likwidację 30-proc. dodatkowej kary dla podatników VAT, którzy nieprawidłowo rozliczają się z fiskusem - m.in. firm, które np. zawyżyły kwotę zwrotu podatku lub zaniżyły zobowiązanie podatkowe."Celem nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług jest uproszczenie

W Sejmie drugie czytanie ustawy o VAT

Projekt zakłada m.in. likwidację 30-proc. dodatkowej kary dla podatników VAT, którzy nieprawidłowo rozliczają się z fiskusem - m.in. firm, które np. zawyżyły kwotę zwrotu podatku lub zaniżyły zobowiązanie podatkowe. "Celem nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług jest uproszczenie

Wyższy VAT będziemy płacić do 2017 roku, a może i dłużej

30 proc. VAT, na Węgrzech 23 proc. W Luksemburgu za to, mającym najniższe stawki, fiskusowi umyka tylko 3 proc. potencjalnych wpływów. Nie znam badań późniejszych, ale są sygnały, że po podniesieniu VAT do 23 proc. ucieczka od podatku się nasiliła. W 2012 r. wpływy z VAT w Polsce spadły, choć

MF liczy, że prezydent podpisze ustawę o VAT

Ustawa ułatwiająca rozliczanie podatku VAT czeka na podpis Lecha Kaczyńskiego - Ministerstwo Finansów liczy, że prezydent ją podpisze, aby od 1 grudnia nowe przepisy mogły wejść w życie - mówił w Sejmie wiceminister finansów Ludwik Kotecki. Kotecki odpowiadał w czwartek w Sejmie na pytania

Ustawa, która miała pomóc firmom uciec spod gilotyny VAT. Rozczarowuje

odprowadzić 23-proc. podatek VAT od sumy, której nie dostała. I sama zaczęła mieć kłopoty. Przestali płacić dostawcom za materiały budowlane, nie mieli na paliwo, więc był problem z dowożeniem ekip na mniejsze zlecenia, pensje wypłacali z kilkutygodniowym opóźnieniem. Część pracowników odeszła.- Bywa, że

Zasady rozliczania VAT przez dostawcę i nabywcę mediów

mowa w art. 29 ust. 4a lub 4c ustawyVAT, tj. korektę obniżającą kwotę podatku naliczonego, jest on obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę korektę faktury otrzymał. Jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o

Jak rozliczyć dotację celową z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska?

uzyskania przychodów.Fakt, że dany zakup został dokonany z dotacji, nie ma znaczenia dla możliwości odliczenia VAT od tych zakupów. Jeśli tylko dany zakup służy działalności opodatkowanej (a nie zachodzą inne przesłanki wyłączenia prawa do odliczenia, określone w art. 88 ustawy o VAT), to wówczas można

SLD walczy o zwrot VAT w budownictwie

Posłowie Sojuszu wnieśli do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o VAT, która ma zapobiec za 11 miesięcy podwyżce stawki tego podatku w budownictwie mieszkaniowym z 7 do 22 proc. Wiceprzewodniczący SLD Wiesław Szczepański poinformował nas, że 7-proc. VAT miałby być utrzymany dla mieszkań do 150 m kw

Problemy z VAT-em

to robocizna (o kilkanaście, a czasem kilkadziesiąt procent). Problem czwartyCzy podatek VAT zastępuje podatek od czynności cywilnoprawnych? Tak. Ustawa o VAT znowelizowała zasady naliczania podatku od czynności cywilnoprawnych. Do 1 maja, kupując nowe mieszkanie, płaciło się u notariusza 2-proc

Sejm zdążył uchwalić niższy VAT w budownictwie!

podwyżce podatku VAT z 7 do 22 proc. na mieszkania i domy jednorodzinne. Wyższa, 22- proc. stawka VAT, będzie obowiązywać za każdy dodatkowy metr powierzchni użytkowej.Rozwiązania przyjęte w ustawie zostały wypracowane w podkomisji infrastruktury, która przyjęła znacznie większy metraż, niż przewidywał

Będzie łatwiej korygować VAT od nieściągniętych wierzytelności

, że podatnik będzie mógł skorygować podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Wynika to ze zmienionego art. 89a ust. 1 ustawy o VAT (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 ze zm

Sejm: VAT od usług pobierany w kraju, w którym siedzibę ma firma nabywcy

Za uchwaleniem przygotowanych przez rząd zmian głosowało 397 posłów, jeden wstrzymał się od głosu, a jeden głosował przeciw.Ustawa dostosowuje polskie prawo do trzech unijnych dyrektyw dotyczących m.in. miejsca świadczenia usług.Najważniejsza przyjęta przez Sejm zmiana polega na tym, że podatek

Rząd: firmy z obrotem mniejszym niż 30 tys. euro zwolnione z VAT

przyczyni się do redukcji nałożonych na nie obciążeń administracyjnych. Podatnik, który nie przekroczy limitu, nie będzie musiał m.in. składać deklaracji dla tego podatku. Zdaniem rządu, przyjęcie tych przepisów wpłynie korzystnie na rozwój małej wytwórczości.Jak poinformowano, przyjęty projekt ustawy

Projekt nowelizacji VAT dotyczący produktów rolnych

Pierwsze czytanie projektu przeprowadziły we wtorek wspólnie senackie komisje - gospodarki i ustawodawcza. Projekt będzie omawiany teraz na posiedzeniu Senatu, a następnie trafi do Sejmu.Projekt ma związek z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 22 maja 2007 roku. Przepisy ustawy o VAT zaskarżył do

Prezydent podpisał ustawę o VAT w budownictwie

Nowelizacja ma zapobiec podwyżce VAT-u w budownictwie, poprzez wprowadzenie definicji budownictwa społecznego. Zgodnie z tą definicją, od 1 stycznia 2008 r. preferencyjna 7-proc. stawka VAT obejmie nowe mieszkania o powierzchni do 150 m. kw. oraz domy jednorodzinne do 300 m. kw., kupowane od

Firmy szybciej odzyskają podatek naliczony

Nowelizacja wprowadza możliwość składania deklaracji kwartalnych przez wszystkich podatników. Eliminuje również obowiązek składania kaucji gwarancyjnej w wysokości 250 tysięcy złotych przez podatników rozpoczynających działalność w handlu wewnątrzwspólnotowym. Z ustawy o VAT ma zniknąć uciążliwa 30

Policja doniesie fiskusowi

podatek od dodatkowego przychodu. Jego wysokość wyniesie miesięcznie 0,5 proc. wartości auta. Przychód będzie liczony proporcjonalnie do liczby dni, w których samochód był wykorzystywany do celów prywatnych.

Policja ma donosić o prywatnym używaniu służbowych aut

podatku VAT, nie więcej jednak niż 6 tys. zł. Zawieszone ma być prawo do odliczenia VAT od paliw do samochodów osobowych. Prawo do odliczenia ma przysługiwać tylko w przypadku niektórych samochodów do 3,5 tony np. typowych samochodów dostawczych, busów czy typu pick-up.Nowe przepisy miałyby obowiązywać

Sejm: Zmiany w VAT - do komisji finansów

projektowana zmiana polega na tym, że podatek będzie pobierany nie tam, gdzie ma siedzibę firma świadcząca usługę, a w kraju, gdzie siedzibę ma firma nabywająca usługi. Zdaniem rządu, takie rozwiązanie ułatwi firmom rozliczenia podatkowe.Zmieni się też z kwartalnego na miesięczny termin składania informacji o

Transakcje wykonane bitcoinami a VAT

certyfikatów bitcoin ani pośrednictwo w wykonywaniu tych usług nie podlegają zwolnieniu z podatku VAT. Co ciekawe, dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach podtrzymał swoje stanowisko w zakresie nieuznania obrotu bitcoinami za usługę finansową w świetle ustawy o VAT w wydanej interpretacji indywidualnej nr

MF zarekomenduje urzędom skarbowym, by zwracały VAT bez zwłoki

stronie budżetu państwa koszty odsetek wynikających z przedłużania zwrotu VAT podatnikom" - podkreślił. Wiceminister zaznaczył, że stanowisko resortu finansów nie zmienia obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług - wynika ono wyłącznie z ich interpretacji. Przepisy określają

SLD za odliczeniem 100 proc. VAT od ceny samochodu i paliwa

uzasadnieniu projektu przekazanego PAP. Sojusz twierdzi, że koszty pełnego odliczenia VAT będą w pełni rekompensowane przez wzrost rynku samochodowego. Projekt SLD zmienia ustawy o podatku od towarów i usług, o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku dochodowym od osób prawnych. Obecnie firma

Firmy stracą na sprzedaży aut

ustawy o VAT w zakresie zwolnień z podatku do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 lipca 2012 r. w sprawie Bawaria Motors. W wyroku tym TSUE uznał, że przepisy dotyczące zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień są niezgodne z prawem unijnym. Komisja

Wyrok unijnego Trybunału ws. polskiego VAT od firm szkoleniowych

, zwolniona z VAT na skutek nieprawidłowego wdrożenia unijnej dyrektywy, może mimo tego odliczać podatek wynikający z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług, zwany podatkiem naliczonym. Od 2011 r. ustawa o VAT została zmieniona i obecnie nie ma już wątpliwości, że spółka - jeśli nie spełnia warunków

Prezydent podpisał nowelizację ustawy dotycząca VAT od aut z kratką

Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT uchwaloną przez Sejm na początku lutego br., od 1 kwietnia 2014 r. zmienią się zasady odliczeń i rozliczania podatku od samochodów osobowych do 3,5 tony, wykorzystywanych przez przedsiębiorców. Wysokość odliczenia będzie zależała od sposobu użytkowania pojazdu

Sejm zliberalizował ulgę na złe długi w VAT

, który dokonuje np. sprzedaży towaru, musi odprowadzić do urzędu skarbowego VAT zawarty w fakturach - także wtedy, gdy kontrahent nie uregulował należności."W efekcie nie ma ani towaru, ani gotówki za ten towar, a w dodatku musi odprowadzić podatek do urzędu skarbowego. Obecne przepisy przewidują

Sejm przyjął ustawę utrzymującą podwyższone stawki VAT do końca 2016 r.

Warszawa, 08.11.2013 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, która wprowadza zapowiadane już utrzymanie podwyższonych stawek VAT do końca 2016 r. Za

Senatorowie nie zgłosili poprawek do noweli ustawy o VAT

04.12. Warszawa (PAP) - Senatorowie nie zgłosili w środę podczas wieczornego głosowania poprawek do noweli ustawy o VAT, która przewiduje utrzymanie do końca 2016 r. obecnych stawek tego podatku, w tym podstawowej 23-proc. Pierwotnie obniżka stawek miała nastąpić od stycznia 2014 r. Za podjęciem

Rewolucja w VAT od rzeczy używanych

działalności zwolnionej od podatku od towarów i usług.Zwolnienie z VAT do końca 2013 rokuObecnie sprzedaż rzeczy używanych korzysta ze zwolnienia ustawowego na mocy art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Zwolnienie dotyczy podatników, którym przy nabyciu rzeczy ruchomej nie

MF zapisał w projekcie noweli ustawy utrzymanie 23% VAT do końca 2016 r.

Warszawa, 30.08.2013 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów zapisało w projekcie nowelizacji ustawy o VAT utrzymanie podwyższonej (do 23%) stawki tego podatku do 31 grudnia 2016 r. zamiast planowanego pierwotnie terminu 31 grudnia 2013 r. W uzasadnieniu do noweli "ustawy o VAT" oraz

Urząd ma szybciej rozliczyć podatek. Druga próba zmiany ustawy

Ustawa przewiduje dwie ważne zmiany. Pierwsza to skrócenie okresu, w którym urząd skarbowy ma obowiązek dokonać zwrotu różnicy pomiędzy podatkiem naliczonym a podatkiem należnym. Podstawowy termin zwrotu nadpłaconego podatku VAT skracany jest z 60 dni do 30 dni. W projekcie proponuje się też

MF uspokaja przedsiębiorców, którzy zechcą sprzedać prywatny samochód

zasadach ogólnych. "Jednakże podatnik będzie mógł wówczas zastosować szczególną procedurę wynikającą z art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT marża - PAP)" - dodała. Wskazała, że obie te zasady będą miały zastosowanie w przypadku zakupu samochodu "na firmę", jeżeli nie

Ministerstwo uspokaja przedsiębiorców: Prywatne auto sprzedadzą bez VAT

podlegała opodatkowaniu VAT na zasadach ogólnych. - Jednakże podatnik będzie mógł wówczas zastosować szczególną procedurę wynikającą z art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług - dodała.Wskazała, że obie te zasady będą miały zastosowanie w przypadku zakupu samochodu na firmę, jeżeli nie został

KE opublikowała projekt decyzji ws. polskiego podatku VAT od samochodów

unijnymi regulacjami zmiany w zakresie przepisów homologacyjnych nie mogą wpływać na odliczenie VAT.Z art. 88a ustawy o VAT wynika, że po 1 stycznia 2014 r. nadal nie można byłoby odliczać tego podatku od paliwa.Decyzja KE miałaby obowiązywać do końca 2016 r., chyba że do tego czasu weszłyby w życie unijne

Duże domy i mieszkania zdrożeją, raty kredytów też

Według gazety uderzą one po kieszeni nie tylko osoby, które po nowym roku rozpoczną budowę domu czy kupią duże mieszkanie. Ustawa utrzymuje 7-proc. preferencyjną stawkę VAT na zakup, budowę, rozbudowę, modernizację mieszkań do 150 mkw. oraz domów jednorodzinnych do 300 mkw. Powierzchnia ponad te

Różne stawki VAT w ofertach przetargowych - zwróć się do wykonawców o wyjaśnienie

nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie stanowi błędu w obliczeniu ceny, a zamawiający i KIO nie są organami uprawnionymi do badania prawidłowości zastosowanej stawki podatku VAT, a zatem nie mają podstaw do ustalania właściwej stawki podatku VAT tj. do jej poprawy w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy

Podatek VAT pozostanie na niezmienionym poziomie do 2016

wprowadzenie warunkowych podwyżek stawek podatku VAT w sytuacji, gdyby doszło do przekroczenia 55 proc. wartości relacji kwoty państwowego długu publicznego do PKB.

Donald Tusk: VAT wbrew zapowiedziom nie zostanie zmieniony

Ustawa o VAT zakłada obniżenie w 2014 roku stawek tego podatku podniesionych w 2011 r. Poniedziałkowe zapowiedzi premiera Tuska oznaczają, że do tego nie dojdzie. Tusk dodał też, że we wtorek rząd zajmie się projektem Aktualizacji Programu Konwergencji przygotowanym przez Ministerstwo Finansów.W

Sejm: Wyższy VAT jeszcze przez parę lat. Wyższa akcyza na papierosy i wódkę

Z początkiem 2011 r. podstawowa stawka VAT wzrosła z 22 do 23 proc. W górę poszły też pozostałe stawki tego podatku. Rząd obiecywał, że podnosi VAT na trzy lata, bo z powodu kryzysu brakuje pieniędzy w kasie państwa. Polacy, obawiając się o swoje miejsca pracy, ostrożniej wydają pieniądze. Wyższy

Dziura w kasie państwa rośnie, ale zgodnie z planem

zasadniczej w trakcie roku i zwiększeniem dopuszczalnego deficytu aż o 16 mld zł. Teraz lepiej od średniej wyglądają wpływy z podatków. Co ważne do kasy państwa dobrze spływają pieniądze z podatków pośrednich, czyli VAT i akcyzy. Tu budżet zebrał 1/4 kwoty zaplanowanej na cały rok. Wpływy z VAT wyglądają przy

Wkrótce przedsiębiorcy stracą pełne odliczenie VAT od części do aut

28 stycznia rząd przyjął projekt zmian w VAT dotyczący tzw. samochodów z kratką. Zgodnie z nim od samochodów osobowych wykorzystywanych jednocześnie do celów służbowych i prywatnych będzie przysługiwać odliczenie 50 proc. podatku. "Najbardziej rozczarowani będą przedsiębiorcy używający w

Ten koszmarny VAT

Najważniejsze zmiany dotyczą sposobu odliczania podatku VAT od samochodów kupowanych na potrzeby firm. Od 1 kwietnia wysokość odliczenia VAT będzie zależała od sposobu użytkowania pojazdu. Jeśli samochód będzie w całości przeznaczony na cele firmowe - będzie przysługiwało pełne odliczenie podatku

Rząd za projektem dot. odliczania VAT od samochodów osobowych

Wyjaśniono, że podstawę do wprowadzenia zmian stanowi przyznana Polsce 17 grudnia 2013 r. derogacja, dotycząca stosowania ograniczeń w odliczaniu podatku VAT od nabywanych samochodów. "Celem proponowanych zmian jest kompleksowe uregulowanie zasad odliczania i rozliczania podatku VAT w

Sąd Najwyższy o skutkach nieprawidłowego obliczenia podatku VAT

odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych będzie podlegała oferta wykonawcy w przypadku, gdy obliczył on cenę w ofercie wg stawki podatku VAT innej niż określona przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Kiedy błąd potraktować jako omyłkę

Senacka komisja za przyjęciem bez poprawek zmian w VAT od aut

Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT uchwaloną przez Sejm w ubiegłym tygodniu, od 1 kwietnia 2014 r. zmienią się zasady odliczeń i rozliczania podatku od samochodów osobowych do 3, 5 tony, wykorzystywanych przez przedsiębiorców. Wysokość odliczenia będzie zależała od sposobu użytkowania pojazdu

Wyższy VAT będziemy płacić przez kolejnych parę lat

, że na powrót niższego VAT nie ma na razie co liczyć. We wtorek przyjął projekt nowelizacji ustawy o VAT - wyższe stawki VAT mają obowiązywać do końca 2016 r. - Spowodowane to zostało koniecznością ograniczenia nierównowagi finansów publicznych, co jest niezbędnym warunkiem dla stabilności

Rząd przyjął projekt noweli ustawy o VAT, utrzymujący wyższe stawki do 2016 r.

Warszawa, 01.10.2013 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, przedłożony przez ministra finansów, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR

Piechociński za pełnym odliczeniem VAT od samochodów służbowych

odliczenia podatku VAT od samochodów osobowych, które wykorzystywane są w prowadzeniu działalności gospodarczej. Miałoby ono obejmować koszty zakupu i eksploatacji pojazdów. Postuluje także ustanowienie ryczałtu na użytkowanie samochodów firmowych do celów prywatnych. Uwagi ministra gospodarki do projektu

Piechociński za pełnym odliczeniem VAT od samochodów służbowych

odliczenia podatku VAT od samochodów osobowych, które wykorzystywane są w prowadzeniu działalności gospodarczej. Miałoby ono obejmować koszty zakupu i eksploatacji pojazdów. Postuluje także ustanowienie ryczałtu na użytkowanie samochodów firmowych do celów prywatnych. Uwagi ministra gospodarki do projektu

Szara strefa i mniejsza konsumpcja ograniczają wpływy z VAT

wpływy z podatku od towarów i usług, czyli podatku VAT. W tym roku do kasy państwa z VAT ma trafić tylko 115,7 mld zł, czyli o 5 mld mniej niż w 2012 roku. Tak prognozuje Ministerstwo Finansów. Spadek przychodów z VAT, czyli najważniejszego źródła wpływów budżetowych, wynika zdaniem niektórych

Czechy sposobem na obejście nowych przepisów o VAT

Przedsiębiorcy znaleźli sposób na otrzymanie zwrotu VAT bez zbędnych formalności - zakładają spółkę w Czechach, kupują auto, odliczają pełny VAT. Dnia 1 kwietnia 2014 r. weszły w życie przepisy, które ograniczają pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu samochodów osobowych

Błędne wskazanie stawki VAT - odrzucenie oferty?

ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny, jeżeli brak jest ustawowych przesłanek omyłki (art. 89 ust. 1 pkt. 6 w zw. z art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych). Co do zasady więc w przypadku źle zastosowanej stawki VAT w obecnym stanie

Projekt ustawy okołobudżetowej zakłada wzrost akcyzy na alkohol o 15%

Warszawa, 02.10.2013 (ISBnews) – Projekt ustawy okołobudżetowej zakłada wzrost podatku akcyzowego od alkoholu etylowego o 15%, od wyrobów tytoniowych o 5% i od suszu tytoniowego o 5%, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR) w komunikacie. W związku z tym "przewiduje się, że cena

MF: nadal traktujemy gminne jednostki, jako odrębnych podatników VAT

ustawa o VAT nieprawidłowo implementowała unijną dyrektywę z 2006 r. w sprawie podatku od wartości dodanej. Zwrócił uwagę, że ustawa o VAT odwołuje się w definicji podatnika do kryterium "samodzielności", ale nie wyjaśnia tego kryterium. Dlatego - jak powiedział - "NSA zwraca się w tej

Zmiany w VAT od samochodów osobowych mogą wejść w życie 1 marca

obowiązujące zasady, które umożliwiają pełne odliczenie VAT od samochodu z kratką. Zgodnie z projektem, którym w czwartek ma zająć się Komitet Stały Rady Ministrów, firma będzie mogła odliczyć 50 proc. podatku naliczonego od wszystkich wydatków (np. zakupu paliw do napędu czy też innych wydatków

ETS rozstrzygnie, czy polscy komornicy mają płacić VAT

każdym etapie prowadzenia egzekucji musi obliczyć, pobrać i wpłacić do urzędu skarbowego podatek należny od tej sprzedaży.WSA przypomniał, że Trybunał Konstytucyjny uznał w wyroku z 4 listopada 2010 r., że art. 18 ustawy o VAT jest zgodny z konstytucją.Również Sąd Najwyższy w uchwale z 15 grudnia 2006 r

Wieczna prowizorka z VAT od aut, czyli jak rząd zatyka budżetową dziurę

W niezwykłym pośpiechu na tym posiedzeniu Sejm może przyjąć projekt nowelizacji ustawy o VAT wprowadzający nowe zasady odliczeń tego podatku od samochodów dla przedsiębiorców. Rząd zapowiedział, że chce wprowadzić nowe przepisy już od marca - zaledwie dwa tygodnie po ich publikacji. To znaczy, że

MF nie spodziewa się nadwyżki w budżecie w żadnym miesiącu 2014 r.

Warszawa, 23.01.2014 (ISBnews) - Ze względu na zmiany w rozliczaniu zwrotów podatku VAT, w tym roku nie należy spodziewać się żadnej miesięcznej nadwyżki w budżecie państwa, poinformowała wiceminister finansów Halina Majszczyk. "Nie sądzę, abyśmy w tym roku w jakimkolwiek miesiącu mieli

Możliwe, że zmiany w VAT od aut wejdą w życie 1 kwietnia 2014 r.

złożył Ryszard Zbrzyzny z SLD. Tłumaczył, że korespondują one z przygotowanym przez jego klub projektem nowelizacji ustawy o VAT, który przewiduje możliwość odliczenia 100-proc. podatku od samochodów osobowych. Wyjaśnił, że poprawki SLD obniżają też o połowę maksymalne kary za błędy w ewidencji. Andrzej

MF: termin 1 marca na wejście w życie zmian dot. VAT od aut - realny

prace nad nowelizacją ustawy o VAT nie przebiegałby w przedstawionym przez niego tempie, to resort i tak będzie miał zapas, aby zmiany weszły w życie z początkiem marca. "Zrobimy wszystko, aby tak się stało" - dodał. Od 1 stycznia 2014 r. można odliczyć pełen VAT od zakupu aut osobowych "

Właściciele pick-upów mogą w całości odliczać VAT od paliwa

Jeśli właściciele pick-upów wykorzystują je do prowadzenia firmy, mogą odliczać podatek VAT zawarty w cenie paliwa na podobnej zasadzie, na jakiej robią to właściciele ciężarówek.Sprawa odliczania VAT-u przez właścicieli samochodów z kratką wywołała spore kontrowersje w 2012 r., kiedy zmieniły się

MF: projekt ws. odliczenia VAT od aut do konsultacji społecznych

VAT w odniesieniu do pojazdów wykorzystywanych do tzw. użytku mieszanego pozwoli wyłączyć konieczność opodatkowania ich użytku prywatnego. "Z uwagi na skutki budżetowe wynikające z wprowadzenia możliwości odliczania 50 proc. kwoty podatku naliczonego od nabywanych paliw silnikowych do napędu

Dziura w kasie państwa rośnie. Ale jest lepiej niż przed rokiem

akcyzą. Gorzej niż dochody z VAT wyglądają też wpływy z podatków dochodowych PIT i CIT. Wydatki budżetu po dwóch miesiącach tego roku sięgnęły 60,4 mld zł. To 18,6 proc. planu na cały rok. Na koniec stycznia deficyt wynosił 2,6 mld zł. Zgodnie z ustawą budżetową tegoroczny deficyt w kasie państwa nie

Sejm przyjął zasady tzw. odpowiedzialności solidarnej za VAT

W głosowaniu wzięło udział 450 posłów; za uchwaleniem nowelizacji głosowało 237 osób, przeciw było 44, a 169 wstrzymało się od głosu.Przygotowane przez rząd propozycje zmian w ustawie o VAT oraz ordynacji podatkowej mają za zadanie walkę z wyłudzeniami i oszustwami podatkowymi. Chodzi o nadużycia w

Ostatnie dni na auto z ulgą ćwierć miliona złotych w VAT

Ponad 6,5 tys. euro - czyli 27 tys. zł - podatku VAT może sobie odpisać dzisiaj przedsiębiorca, kupując luksusowy samochód terenowy Porsche Cayenne w specjalnej edycji Platinum i z europejską homologacją N1, czyli ciężarówki. I takie auto nie potrzebuje nawet kratki, którą w przeszłości zakładano

Mimo obietnicy wyższy VAT zostaje do końca 2016 r.

początkiem 2017 r. obniżka VAT jest możliwa, ale... Już w 2010 r. eksperci podatkowi ostrzegali, że powrót po trzech latach do niższych stawek VAT nie będzie taki łatwy i oczywisty.Dobra wiadomość jest taka, że projekt nowelizacji ustawy o VAT utrzymujący do końca 2016 r. wyższe stawki tego podatku wykreśla

CIR: Komitet Stały zarekomendował rządowi przyjęcie zmian w CIT i PIT

CIR podało, że projekt nowelizacji ustawy w VAT, który dotyczy m.in. odliczenia VAT od samochodów osobowych kupowanych przez firmy będzie przedmiotem jeszcze jednego posiedzenia Komitetu Stałego, który zajmie się nim w czwartek za tydzień. Jednocześnie biuro prasowe resortu finansów poinformowało

Rosną stawki podatku, a dochody spadają. Rząd przesadził z podwyżkami?

(VAT: 25,1 mld zł, akcyza: 9,1 mld zł, PIT: 6,9 mld zł, CIT: 3,8 mld zł). - Wpływy z podatku akcyzowego, w stosunku do planu na cały rok, zostały zrealizowane zaledwie w 14,7 proc. Jeśli taka sytuacja się utrzyma, to z samej akcyzy budżet dostanie w tym roku prawie 7,5 mld zł mniej niż zakładano

Jawność cen materiałów eksploatacyjnych użytych w okresie gwarancji

art. 106 ust. 8 wskazanej ustawy zobowiązuje Ministra Finansów do wydania rozporządzenia określającego szczegółowe zasady wystawiania faktur VAT. Realizując nałożony obowiązek Minister Finansów wydał w dniu 28 marca 2011 r. rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania

Sejm: zmiany w VAT od samochodów osobowych od 1 kwietnia 2014 r.

Sejm przegłosował w piątek nowelizację ustawy o VAT wprowadzającej nowe regulacje dotyczące odliczeń i rozliczania podatku od samochodów osobowych do 3,5 tony wykorzystywanych przez przedsiębiorców. Wysokość odliczenia będzie zależała od sposobu użytkowania pojazdu. Za uchwaleniem zmian głosowało

CIR: Komitet Stały zarekomendował rządowi przyjęcie zmian w CIT i PIT

stycznia. Przyjęty w czwartek przez Komitet Stały RM projekt przewiduje wprowadzenie szeregu zmian pozwalających na dostosowanie ustaw o podatkach dochodowych do zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej. Ministerstwo finansów zaproponowało m.in. uzupełnienie polskiego prawa o przepisy odnoszące się do

Nowe zasady odliczania VAT od wydatków na samochody używane do celów firmowych i prywatnych

ustawy o VAT przygotowany przez Ministerstwo Finansów przewiduje ograniczenie w odliczaniu VAT w odniesieniu do wszystkich wydatków związanych z użytkowaniem samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które są wykorzystywane zarówno do celów prowadzonej działalności gospodarczej

Komisja finansów za zmianami w VAT od aut od 1 kwietnia 2014 r.

Komisja zajęła się w czwartek poprawkami zgłoszonymi w trakcie drugiego czytania rządowego projektu nowelizacji ustawy o VAT, który ma uregulować kwestie odliczania podatku od aut osobowych do 3,5 tony. Spośród 11 przygotowanych poprawek komisja pozytywnie oceniła trzy wnioski. Pierwsza poprawka

"PB": Fiskus doczekał się... pochwały

To prawdziwa rewolucja na stalowym rynku, ocenia gazeta. Od miesięcy dostawcy wyrobów hutniczych alarmowali, że z rynku wypychają ich oszuści sprzedający tanie pręty budowlane, od których nie płacą podatku. Postulowali wprowadzenie tzw. samonaliczania VAT (podatek płaci tylko ostateczny odbiorca) w

"Puls Biznesu": Fiskus doczekał się...pochwały

To prawdziwa rewolucja na stalowym rynku, ocenia gazeta. Od miesięcy dostawcy wyrobów hutniczych alarmowali, że z rynku wypychają ich oszuści sprzedający tanie pręty budowlane, od których nie płacą podatku. Postulowali wprowadzenie tzw. samonaliczania VAT (podatek płaci tylko ostateczny odbiorca) w

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

Stawka zerowa VAT

podatnik VAT nie ma obowiązku naliczenia podatku, zachowując prawo do jego zwrotu. Jedynie przy stosowaniu stawki zerowej można mówić o stawce podatku. W przypadku zwolnienia (zw) lub niepodlegania opodatkowaniu (np) podatnik nie ma do czynienia ze stawkami podatkowymi. Podstawa prawna Ustawa z dnia 11

Podatek

– nakładane na przedmiot spożycia, np. VAT, akcyza – ostatecznie płaci konsument. Typy podatkówKlasyfikacja podatków według OECD? podatki dochodowe podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) obowiązkowe składki ubezpieczeniowe, zdrowotne itp. opodatkowanie

Ustawa podatkowa

o podatku od towarów i usług () VAT Ustawa o podatku akcyzowym () Akcyza Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych () Podatek dochodowy od osób fizycznych Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych () Podatek dochodowy od osób prawnych Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym

Podatek od towarów i usług

Podatek od towarów i usług (ang. – Value Added Tax (VAT) – podatek od wartości dodanej, rzadziej używany skrót: Podatek od Towarów i Usług (PTU)) – podatek pośredni, pobierany na każdym kolejnym etapie obrotu towarami lub usługami (podatek obrotowy), którego konstrukcja zakłada

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób prawnych (ang. CIT – Corporate Income Tax) – podatek od dochodów spółek (przedsiębiorstw) – rodzaj podatku bezpośredniego obciążającego dochody uzyskiwane przez osoby prawne. Podatek dochodowy od osób prawnych w PolscePo raz pierwszy w Polsce podatek

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Zdjęcia - ustawa podatek vat