ustawa podatek vat

sprawdź też:

podatki

PAP

Szałamacha: zależy nam na wyeliminowaniu patologii w VAT

Szałamacha: zależy nam na wyeliminowaniu patologii w VAT

Nie zależy nam na nowej ustawie o VAT, tylko na zamknięciu serii patologii w tym podatku; wprowadzanie samej "ustawy dla ustawy" byłoby działaniem rytualnym - powiedział szef MF Paweł Szałamacha w poniedziałek w Poznaniu. Nową ustawę o VAT PiS obiecywało w kampanii wyborczej.

Gdańsk. Od 2017 r. mogą być rewolucyjne zmiany w działalności stoczni

W 2017 r. może wejść w życie ustawa wprowadzająca duże zmiany w zakresie podatków VAT i CIT w polskich stoczniach. Jej celem jest aktywizacja polskiego przemysłu ciężkiego i maszynowego. Przedstawiciele stoczni pozytywnie oceniają proponowane rozwiązania.

Sejm za uproszczeniem rozliczania VAT dla usług telekomunikacyjnych

Sejm uchwalił nowelę ustawy o podatku VAT oraz Ordynacji podatkowej. Zmiany przegłosowane w piątek przewidują uproszczenie rozliczeń VAT m.in. dla usług telekomunikacyjnych świadczonych w innych krajach UE.

W jaki sposób podatek VAT od nauki języków obcych może wpłynąć na cenę kursów?

W jaki sposób podatek VAT od nauki języków obcych może wpłynąć na cenę kursów?

Eksperci: PiS-owska ustawa o VAT ma rozwiązanie dobre, ale i kontrowersyjne

Przygotowany przez PiS dokument liczy 441 artykułów, a uzasadnienie do niego ma ponad 180 stron. Partner w firmie doradczej MDDP Tomasz Michalik uważa, że projekt jest efektem trochę demagogicznej - jego zdaniem - tezy, iż niezbędne jest napisanie nowej ustawy od VAT. Tymczasem, jak zauważył

Urząd nie odda szybciej VAT-u. Firmy przegrały z "interesem budżetu"

Urząd nie odda szybciej VAT-u. Firmy przegrały z "interesem budżetu"

VAT? Projekt przewidywał dwie ważne zmiany. Pierwsza to skrócenie okresu, w którym urząd skarbowy ma obowiązek dokonać zwrotu różnicy pomiędzy podatkiem naliczonym a podatkiem należnym. Podstawowy termin zwrotu nadpłaconego podatku VAT skrócony miał zostać z 60 dni do 30 dni. Drugą planowaną zmianą

Resort finansów opublikował raport z konsultacji projektu noweli ustawy o VAT

niepodlegającej VAT. Uwaga ta jednak nie została uwzględniona, bo według resortu "ustawa o VAT definiuje już w art. 15 działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu VAT". Wielu uczestników konsultacji - m.in. eksperci stowarzyszenia Pracodawców RP - zwróciło uwagę na przepis mający zlikwidować

Rząd przyjął projekt zmian dot. odwróconego VAT od komórek i laptopów

. "Jeżeli chcemy utrzymywać podatki na niskim poziomie lub chcemy je obniżać to muszą być płacone powszechnie. Stąd zwalczanie przestępstw i nadużyć podatkowych jest ciągłą pracą, której jednym z elementów jest przygotowany przez nas projekt nowelizacji ustawy o VAT" - mówił.

MF proponuje, aby samorządy dostały udział w dochodach z VAT

MF proponuje, aby samorządy dostały udział w dochodach z VAT

obowiązujących rozwiązań. - Nasze propozycje zawierają wiele elementów, których samorządy słusznie się domagały i które są potrzebne w tym systemie - podkreślił. Propozycje przedstawione przez MF zakładają m.in. dywersyfikację źródeł dochodów poprzez przyznanie JST udziału w podatku VAT, co miałoby zapewnić

Sejm odrzucił projekt PiS wprowadzający metodę kasową w VAT

. Jednocześnie, co ciekawe, państwo go kredytuje, (...) bo ten duży przedsiębiorca odpisuje sobie podatek VAT" - mówił Jędrysek. Poseł poinformował, że prawo europejskie przewiduje memoriałową zasadę rozliczania VAT, ale pozwala też na odstępstwa od niej. Dodał, że zgodnie z projektem zasada kasowa (VAT

Nowy pomysł dotyczący zwrotu VAT. Pieniądze szybciej wrócą do firm

Nowy pomysł dotyczący zwrotu VAT. Pieniądze szybciej wrócą do firm

VAT. Pogłębia to też (i tak spore) zatory płatnicze polskich przedsiębiorców. Poselski projekt zmian w ustawie o VAT przewiduje, że zwrot różnicy VAT na rachunek bankowy podany w zgłoszeniu identyfikacyjnym nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika. Istotną zmianą

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o VAT i Ordynacji Podatkowej

oddalonego, zamiast statusu kraju i terytorium zamorskiego. "Wyłączenie Majotty z terytorialnego zakresu stosowania dyrektyw dotyczących VAT zrodziło konieczność dostosowania przepisów prawa krajowego poszczególnych państw członkowskich, w tym także ustawy o podatku od towarów i usług" - napisano

Senacka komisja budżetu nie zgłosiła poprawek do noweli ustawy o VAT

rzecz osób niebędących podatnikami, będą opodatkowane podatkiem VAT w miejscu, w którym odbiorcy z nich korzystają - w państwach członkowskich UE, w których podatnicy nie mają siedziby działalności gospodarczej. Oznacza to, że podatek VAT od tych usług będzie przypisany państwu członkowskiemu Unii

Komisja finansów przeciw poprawkom opozycji do projektu ws. VAT od aut

. Projekt zakłada, że zaczną one obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Marta Szafarowska z Konfederacji Lewiatan mówiła, że ustalenie takiego terminu spowoduje, że przepisy wejdą w trakcie okresu rozliczeniowego VAT - miesięcznego lub kwartalnego. Jej zdaniem spowoduje to znaczne

Modzelewski: można poprawić dochody z VAT o 18-21 mld zł

Udostępniamy nagranie wideo: https://wideo.pap.pl/videos/11862/ "Teraz tak naprawdę, to nikt już tym podatkiem nie rządzi, mamy okres bezhołowia" - przekonywał Modzelewski. Pytany, o ile można zmniejszyć lukę VAT, jeżeli wdroży się proponowane przez PiS zmiany, Modzelewski odpowiedział

Modzelewski: można poprawić dochody z VAT o 18-21 mld zł

Modzelewski: można poprawić dochody z VAT o 18-21 mld zł

- Teraz tak naprawdę to nikt już tym podatkiem nie rządzi, mamy okres bezhołowia - przekonywał Modzelewski. Pytany, o ile można zmniejszyć lukę VAT, jeżeli wdroży się proponowane przez PiS zmiany, Modzelewski odpowiedział: - Jeżeli startujemy z poziomu 120 mld zł, a może być nawet gorzej (...), to

Sejm zajmie się zmianami dotyczącymi odliczeń VAT od samochodów

Chodzi o rządowy projekt nowelizacji ustawy o VAT dotyczący tzw. samochodów z kratką. Przewiduje on m.in., że od aut osobowych (ich zakupu i części do nich) wykorzystywanych jednocześnie do celów służbowych i prywatnych będzie przysługiwać odliczenie 50 proc. podatku. Zgodnie z uzupełnionym

Opozycja za odrzuceniem projektu nowelizacji ustawy o VAT

. Wprowadzono także 5-proc. stawkę na podstawowe produkty. Grabowski wyjaśnił, że rząd podejmuje działania zmierzające do przywrócenia równowagi w finansach publicznych, dlatego proponuje utrzymanie nowych stawek VAT przez kolejne trzy lata. Zaznaczył, że nieprzyjęcie tej ustawy skutkowałoby tym, że w

Czy i kiedy można aneksować umowę w zakresie stawki VAT?

Czy i kiedy można aneksować umowę w zakresie stawki VAT?

art. 144 ust. 1 ustawy PZP." Powyższe będzie dotyczyć sytuacji, gdy zmiana stawki podatku VAT jako zdarzenie zewnętrzne i niezależne od woli stron nie była znana lub przewidywana przez strony w chwili składania ofert. Jakkolwiek strony mogą przewidywać samą prawną możliwość zmiany stawki podatku

Zmiany w ustawie o VAT. W szkołach językowych będzie drożej

. najbogatszych szkół językowych w Polsce w dużych miastach załapie się na zwolnienie na część kursów, a pozostała część zostanie obłożona podatkiem VAT - przewiduje Łoś. Resort finansów tłumaczy, że ustawa dostosowuje nasze prawo do unijnego. Unijna dyrektywa o VAT mówi, że usługi edukacyjne mogą być z tego

W Sejmie pierwsze czytanie projektu dot. odwróconego VAT

Odwrócony VAT jest procedurą, która przewiduje, że to kupujący, a nie sprzedający, zobowiązuje się do odprowadzenia podatku. W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu. Jak mówił wiceminister finansów Jarosław Neneman, projekt ma uszczelnić system podatku VAT oraz przeciwdziałać

Im faktur wystawiać nie trzeba

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), przedsiębiorcy są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę

Zmiana stawki VAT na niektóre produkty rolne

Prawo do stosowania 3% stawki VAT wynikało z art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku VAT (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.). Wygaśnięcie tego przepisu spowodowałoby, że produkty rolne oraz usługi związane z rolnictwem, leśnictwem i rybactwem od dnia 1 maja 2008 r. w większości

DGP: Budżet traci 2 mld rocznie na złomie

tylko jednej ciężarówki złomu można zarobić nawet 100 tysięcy złotych. W nowelizacji ustawy o podatku VAT znalazł się zapis, który przenosi obowiązek rozliczenia VAT-u na nabywcę złomu. Ministerstwo chce, by nowe regulacje obowiązywały już od lutego 2011. Cytowani przez "Dziennik Gazeta Prawna"

Kolejne zmiany w VAT

przekroczy 98% tylko do przypadku, gdy kwota podatku niepodlegająca odliczeniu w skali roku była mniejsza niż 500 zł, nakłada na podatnika uciążliwe obowiązki, w zamian dając znikomą ulgę. Obecnie, zgodnie z art. 91 ust. 1 zdanie drugie ustawy o VAT, korekty rocznej nie dokonuje się, jeżeli różnica pomiędzy

BCC do senatorów: "Zmieńcie ustawę o VAT"

. Przedsiębiorcy podkreślają, że kwota otrzymana przez organ podatkowy z tytułu podatku VAT będzie różna od kwoty zapłaconej przez konsumenta podatnikowi, a kwota podatku wynikająca z faktury i pobrana przez organy podatkowe będzie wyższa niż zapłacona przez konsumenta - odbiorcę towarów i usług - podatnikowi. Na

Nowe prawo 2011

nabycia paliw wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, wskazanych w dodawanym art. 86a ust. 1.Podstawa prawna:- ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.),- założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku VAT oraz ustawy o transporcie

Kiedy można przesunąć obowiązek podatkowy w VAT?

usługobiorcę. W tym bowiem przypadku nabywca odlicza podatek już w rozliczeniu za miesiąc, w którym otrzymał fakturę, mimo że u usługodawcy nie powstanie jeszcze obowiązek podatkowy z tego tytułu. Wynika to z art. 86 ust. 12a w związku z art. 19 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT. Przykład Podatnik wykonał usługę

Kiedy wypełnia się formularz VAT-R?

w urzędzie skarbowym.Pamiętać należy, że rejestracja podatników podatku VAT jest niezwykle ważna, ponieważ jej brak pozbawia podatnika prawa do odliczania podatku naliczonego. Jak bowiem wynika z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do

Drugie czytanie ustawy o VAT

Projekt zakłada m.in. likwidację 30-proc. dodatkowej kary dla podatników VAT, którzy nieprawidłowo rozliczają się z fiskusem - m.in. firm, które np. zawyżyły kwotę zwrotu podatku lub zaniżyły zobowiązanie podatkowe. "Celem nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług jest uproszczenie

W Sejmie drugie czytanie ustawy o VAT

Projekt zakłada m.in. likwidację 30-proc. dodatkowej kary dla podatników VAT, którzy nieprawidłowo rozliczają się z fiskusem - m.in. firm, które np. zawyżyły kwotę zwrotu podatku lub zaniżyły zobowiązanie podatkowe. "Celem nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług jest uproszczenie

"DGP" Minister finansów podniesie podatki i zniesie ulgi

W sumie państwowa kasa zyska na nich 67 milionów złotych. "Dziennik Gazeta Prawna" zauważa, że na tę sumę zrzucą się wszyscy Polacy. Resort przewiduje między innymi podniesienie VAT-u z 5 do 8 procent przy sprzedaży kawy, lodów i gotowych posiłków. Z 8 do 23 procent wzrośnie VAT na

Jak rozliczyć dotację celową z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska?

uzyskania przychodów. Fakt, że dany zakup został dokonany z dotacji, nie ma znaczenia dla możliwości odliczenia VAT od tych zakupów. Jeśli tylko dany zakup służy działalności opodatkowanej (a nie zachodzą inne przesłanki wyłączenia prawa do odliczenia, określone w art. 88 ustawy o VAT), to wówczas można

Zasady rozliczania VAT przez dostawcę i nabywcę mediów

otrzymał korektę faktury, o której mowa w art. 29 ust. 4a lub 4c ustawyVAT, tj. korektę obniżającą kwotę podatku naliczonego, jest on obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę korektę faktury otrzymał . Jeżeli podatnik

Problemy z VAT-em

to robocizna (o kilkanaście, a czasem kilkadziesiąt procent). Problem czwartyCzy podatek VAT zastępuje podatek od czynności cywilnoprawnych? Tak. Ustawa o VAT znowelizowała zasady naliczania podatku od czynności cywilnoprawnych. Do 1 maja, kupując nowe mieszkanie, płaciło się u notariusza 2-proc

Ustawa, która miała pomóc firmom uciec spod gilotyny VAT. Rozczarowuje

odprowadzić 23-proc. podatek VAT od sumy, której nie dostała. I sama zaczęła mieć kłopoty. Przestali płacić dostawcom za materiały budowlane, nie mieli na paliwo, więc był problem z dowożeniem ekip na mniejsze zlecenia, pensje wypłacali z kilkutygodniowym opóźnieniem. Część pracowników odeszła. - Bywa, że

Wyższy VAT będziemy płacić do 2017 roku, a może i dłużej

30 proc. VAT, na Węgrzech 23 proc. W Luksemburgu za to, mającym najniższe stawki, fiskusowi umyka tylko 3 proc. potencjalnych wpływów. Nie znam badań późniejszych, ale są sygnały, że po podniesieniu VAT do 23 proc. ucieczka od podatku się nasiliła. W 2012 r. wpływy z VAT w Polsce spadły, choć

Szałamacha: zależy nam na wyeliminowaniu patologii w VAT

11.01. Poznań (PAP/PAP Legislacja) - Nie zależy nam na nowej ustawie o VAT, tylko na zamknięciu serii patologii w tym podatku; wprowadzanie samej "ustawy dla ustawy" byłoby działaniem rytualnym - powiedział szef MF Paweł Szałamacha w poniedziałek w Poznaniu. Nową ustawę o VAT PiS

Sejm zdążył uchwalić niższy VAT w budownictwie!

podwyżce podatku VAT z 7 do 22 proc. na mieszkania i domy jednorodzinne. Wyższa, 22- proc. stawka VAT, będzie obowiązywać za każdy dodatkowy metr powierzchni użytkowej.Rozwiązania przyjęte w ustawie zostały wypracowane w podkomisji infrastruktury, która przyjęła znacznie większy metraż, niż przewidywał

Kowalczyk: Stawki VAT będą obniżone od 2017 r.

Warszawa, 14.12.2015 (ISBnews) - Stawki podatku od towarów i usług (VAT) powrócą od 2017 r. do poziomów sprzed ich podwyższenia, zapowiedział szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk. Według niego, możliwe będzie wprowadzenie ulg w zakresie stawki VAT na ubranka dziecięce

Kowalczyk: nowa ustawa o VAT - w ciągu pierwszych 100 dni rządu

Udostępniamy nagranie wideo: https://wideo.pap.pl/videos/11847/ "Ustawa o podatku VAT (...) jest ważna z względu na to, że tam wyciekają największe pieniądze, jeśli chodzi o system podatkowy. To jest najpilniejsze zadanie, moim zdaniem najważniejsze patrząc na stronę dochodową. Sądzę, że

Będzie łatwiej korygować VAT od nieściągniętych wierzytelności

, że podatnik będzie mógł skorygować podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Wynika to ze zmienionego art. 89a ust. 1 ustawy o VAT (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 ze zm

Obowiązek podatkowy zamawiającego

Pytanie: Czy w przypadku zamówień krajowych, gdzie oferty składają polscy wykonawcy i w cenie ofertowej zawierają obowiązujący podatek VAT zgodnie z przepisami ustawy o VAT, należy w treści formularza ofertowego wpisywać dodatkowe dane i oświadczenia wykonawcy (jakiej treści) dotycząca

Branża złomiarska broni odwróconego VAT, którego likwidację planuje PiS

do starego systemu spowoduje to, że ponownie pojawią się firmy, które zaczną wykorzystywać mechanizm podatku VAT do wyciągania z niego pieniędzy i budżet państwa na tym ucierpi" - dodał prezes IPHGZ. Współautor PiS-owskiego projektu ustawy o VAT prof. Witold Modzelewski przekonywał niedawno w

Projekt nowelizacji VAT dotyczący produktów rolnych

Pierwsze czytanie projektu przeprowadziły we wtorek wspólnie senackie komisje - gospodarki i ustawodawcza. Projekt będzie omawiany teraz na posiedzeniu Senatu, a następnie trafi do Sejmu. Projekt ma związek z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 22 maja 2007 roku. Przepisy ustawy o VAT zaskarżył do

Sejm: VAT od usług pobierany w kraju, w którym siedzibę ma firma nabywcy

Za uchwaleniem przygotowanych przez rząd zmian głosowało 397 posłów, jeden wstrzymał się od głosu, a jeden głosował przeciw.Ustawa dostosowuje polskie prawo do trzech unijnych dyrektyw dotyczących m.in. miejsca świadczenia usług.Najważniejsza przyjęta przez Sejm zmiana polega na tym, że podatek

Rząd: firmy z obrotem mniejszym niż 30 tys. euro zwolnione z VAT

przyczyni się do redukcji nałożonych na nie obciążeń administracyjnych. Podatnik, który nie przekroczy limitu, nie będzie musiał m.in. składać deklaracji dla tego podatku. Zdaniem rządu, przyjęcie tych przepisów wpłynie korzystnie na rozwój małej wytwórczości. Jak poinformowano, przyjęty projekt ustawy

Kowalczyk: nawet kilkanaście mld zł w 2016 r. dzięki uszczelnieniu VAT

szczelności systemu VAT są podzielone. Prof. Witold Modzelewski, który jest współautorem PiS-owskiego projektu ustawy o VAT, uważa, że utracone bezwzględnie dochody budżetowe z podatku VAT to ok. 30 mld zł. Jak tłumaczył w rozmowie z PAP, jeżeli mielibyśmy obecnie efektywność fiskalną tego podatku taką jak 8

Sejm nie przyjął w piątek rządowego projektu ustawy o VAT

W piątek rano w sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) oraz o podatku akcyzowym. Sejm projekt odrzucił głosami 207 posłów. W piątek rano w sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku od

Prezydent podpisał ustawę o VAT w budownictwie

Nowelizacja ma zapobiec podwyżce VAT-u w budownictwie, poprzez wprowadzenie definicji budownictwa społecznego. Zgodnie z tą definicją, od 1 stycznia 2008 r. preferencyjna 7-proc. stawka VAT obejmie nowe mieszkania o powierzchni do 150 m. kw. oraz domy jednorodzinne do 300 m. kw., kupowane od

Nowy przepis o "nadużyciu prawa" w ustawie o VAT

faktur - formalnie prawidłowych, ale faktycznie pozorujących występowanie czynności gospodarczych. Taki fikcyjny obrót służy z reguły wyłudzeniu VAT, na którymś etapie łańcucha dostaw jedna z firm "znika", nie odprowadzając VAT, a pozostałe i tak pieniądze z podatku "odzyskują". Takie

Firmy szybciej odzyskają podatek naliczony

Nowelizacja wprowadza możliwość składania deklaracji kwartalnych przez wszystkich podatników. Eliminuje również obowiązek składania kaucji gwarancyjnej w wysokości 250 tysięcy złotych przez podatników rozpoczynających działalność w handlu wewnątrzwspólnotowym. Z ustawy o VAT ma zniknąć uciążliwa 30

Policja doniesie fiskusowi

podatek od dodatkowego przychodu. Jego wysokość wyniesie miesięcznie 0,5 proc. wartości auta. Przychód będzie liczony proporcjonalnie do liczby dni, w których samochód był wykorzystywany do celów prywatnych.

Sejm: Zmiany w VAT - do komisji finansów

transakcjach przeprowadzonych między firmami z różnych krajów Unii Europejskiej. Maja być one składane do 15 każdego miesiąca, a nie jak obecnie do 25 dnia po zakończeniu kwartału. Zmiana ta ma zmniejszyć możliwości uchylania się od płacenia podatku. Łatwiejsze będzie ubieganie się o zwrot VAT zapłaconego w

Policja ma donosić o prywatnym używaniu służbowych aut

podatku VAT, nie więcej jednak niż 6 tys. zł. Zawieszone ma być prawo do odliczenia VAT od paliw do samochodów osobowych. Prawo do odliczenia ma przysługiwać tylko w przypadku niektórych samochodów do 3,5 tony np. typowych samochodów dostawczych, busów czy typu pick-up.Nowe przepisy miałyby obowiązywać

"Dziennik Gazeta Prawna": Wyższy VAT może zostać na dłużej

Spadek stawek o 1 pkt. procentowy gwarantuje obowiązująca obecnie ustawa o VAT. Do niedawna można było być pewnym obniżki, bo taką wolę deklarowali politycy PiS. Teraz jednak - jak zauważa "Dziennik Gazeta Prawna" - przyznają w nieoficjalnych rozmowach, że nie można wykluczyć zmiany

"Puls Biznesu": VAT zostaje po staremu

Powiedział on gazecie, że najprawdopodobniej nie będzie nas stać na obniżenie stawek tego podatku już od 2016 r. i nastąpi to zgodnie z ustawą dopiero w 2017 r. Z wyliczeń ministerstwa finansów wynika, że obniżenie tylko głównej stawki VAT (23 proc.) o 1 pkt. proc. od 2017 r. oznacza ubytek w

PASE apeluje o utrzymanie zerowej stawki VAT na naukę języków obcych

Jak wskazało Stowarzyszenie w projekcie nowej ustawy o VAT autorstwa PiS, nie ma zapisów o zwolnieniu nauki języków obcych z podatku od towarów i usług. Dlatego zaapelowało do wszystkich partii politycznych nowego parlamentu, a zwłaszcza do PiS, o zmianę w projekcie i utrzymanie dotychczasowej

GALT: Podatek od handlu oznacza nowe obowiązki w sprawozdawczości

ustawodawcy było, aby prowadzić odrębny rejestr dla celów podatku obrotowego pozwalającego na określenie podstawy opodatkowania tym podatkiem. Ten specyficzny rejestr dla celów podatku obrotowego byłby rejestrem bardzo zbliżonym do rejestru sprzedaży VAT, zauważył ekspert. "Dopuszczono także opcję, w

Kuczyński: Niemożliwe, że luka VAT to aż 50 mld zł

, to - jak powiedział - jest jeden ratunek: 5-6 proc. wzrostu gospodarczego. Jego zdaniem to nam się chyba na razie, niestety, nie szykuje. Premier Beata Szydło zapowiedziała poprawienie ściągalności podatku VAT. Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk powiedział PAP, że w systemie

Kuczyński: niemożliwe, że luka VAT to aż 50 mld zł

Szydło zapowiedziała poprawienie ściągalności podatku VAT. Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk powiedział PAP, że w systemie podatkowym w Polsce największe pieniądze wyciekają przez VAT, stąd tak potrzebne jest szybkie uchwalenie nowej ustawy. Według niego stanie się to w ciągu

Modzelewski: strata państwa w VAT wynosi ponad 30 mld zł

Udostępniamy nagranie wideo: https://wideo.pap.pl/videos/11845/ Modzelewski, który jest współautorem PiS-owskiego projektu ustawy o VAT, podkreślił, że aby odzyskać te ponad 30 mld zł, trzeba "poprawić" ten podatek, gdyż jest on "w stanie fatalnym, w stanie rozpadu". Czy się

Będzie nowelizacja budżetu 2015. Deficyt w górę!

"Dochody z podatku VAT za 2015 r. 26 listopada były niższe od przyjętych w ustawie budżetowej o 13,3 mld zł. Pozostałe podatki przyniosły nieco więcej wpływów niż zakładane, niemniej ogólny ubytek wynosi ok. 12 mld zł" - czytamy w komunikacie, który resort finansów umieścił na swojej

Duży deficyt w kasie państwa, ale sytuacja budżetu się poprawia

. Wtedy na koniec roku niedobór w kasie państwa sięgał 29 mld zł. Tego wyniku nie da się najpewniej powtórzyć. Deficyt całoroczny będzie wyższy. Ale też sporo niższy od zapisanej w ustawie budżetowej dopuszczalnej granicy 46,1 mld zł. Wszystko to przy ciągle słabo wyglądających dochodach z VAT. Na koniec

Sejm zliberalizował ulgę na złe długi w VAT

, który dokonuje np. sprzedaży towaru, musi odprowadzić do urzędu skarbowego VAT zawarty w fakturach - także wtedy, gdy kontrahent nie uregulował należności. "W efekcie nie ma ani towaru, ani gotówki za ten towar, a w dodatku musi odprowadzić podatek do urzędu skarbowego. Obecne przepisy przewidują

Piekarz: zapowiedzi premier odpowiadają wyzwaniom systemu podatkowego

wyposażenia urzędników w nowoczesne narzędzia informatyczne służące walce z przestępczością w VAT. Zaznaczył, że gdy obecnie urzędnicy idą na kontrolę firm wyłudzających podatek, okazuje się, że podmioty te już nie istnieją. Ekspert wskazał zarazem, że choć propozycje premier Szydło zmierzające do

PiS: chcemy zmienić ustawę o akcyzie, by skuteczniej walczyć z przemytem

"Projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym nie jest jeszcze gotowy. Ta ustawa ma dać lepsze narzędzia służbom celnym, by były skuteczniejsze w ściganiu przemytu i zwalczaniu szarej strefy. Nie zamierzamy absolutnie zmieniać wysokości akcyzy. Rząd PO-PSL podnosił akcyzę na papierosy i to

TSUE: gminne jednostki budżetowe nie są podatnikiem VAT; eksperci: to rewolucja

, czyli m.in. szkół, domów kultury, muzeów, inspekcji i straży, samorząd wykonuje zadania powierzone mu na podstawie ustawy o samorządzie gminnym. Gmina Wrocław uznała, że to ona jest podatnikiem VAT, bowiem spełnia kryteria ustawy o VAT, samodzielnie prowadząc działalność gospodarczą. Minister finansów

MF: możliwe przeformułowanie działań przeciw wyłudzeniom VAT

Rzeczniczka prasowa Ministerstwa Finansów Wiesława Dróżdż podkreśliła, że problematyka oszustw i nadużyć w zakresie VAT pozostaje przedmiotem szczególnej uwagi resortu podległych mu służb. "Dotychczasowe środki mające na celu uszczelnienie systemu podatku od towarów i usług, przeciwdziałanie

Kowalczyk: projekt ws. podatku bankowego w Sejmie - jeszcze w grudniu

wcześniej, że dzięki uszczelnieniu sytemu poboru podatku VAT w przyszłym roku uzyskamy dodatkowo nawet kilkanaście miliardów złotych. Poinformował też, że trwają prace nad projektem ustawy o podatku akcyzowym. "Nie chodzi o podwyższenie akcyzy. Pracujemy nad sposobem egzekwowania, kontroli

Sejm uchwalił zmiany ws. odwróconego VAT na telefony i tablety

kupujący, a nie sprzedający, zobowiązuje się do odprowadzenia podatku. Rozwiązanie takie uszczelnia system podatku VAT oraz przeciwdziała nadużyciom związanym z tym podatkiem. Zgodnie z ustawą mechanizm odwrotnego obciążenia VAT ma być rozszerzony na obrót takimi towarami jak: niektóre postaci złota

TSUE: gminne jednostki budżetowe nie są podatnikiem VAT; eksperci: to rewolucja

, domów kultury, muzeów, inspekcji i straży, samorząd wykonuje zadania powierzone mu na podstawie ustawy o samorządzie gminnym. Gmina Wrocław uznała, że to ona jest podatnikiem VAT, bowiem spełnia kryteria ustawy o VAT, samodzielnie prowadząc działalność gospodarczą. Minister finansów stwierdził, że

Modzelewski: na powrocie do 22-proc. VAT zyskaliby sprzedawcy, a nie konsumenci

Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą podstawowa stawka VAT ma wrócić do poziomu 22 proc. od 2017 r. - Obniżka podstawowej stawki VAT z 23 do 22 proc. nic nie da - cały efekt ekonomiczny przejmą sprzedawcy, a nie nabywcy - zaznacza prof. Modzelewski, który zasiada także w Narodowej Radzie Rozwoju

Zamieszanie z podatkiem VAT. A dłużnik płaci

Sąd Najwyższy zajmował się uchwałą Krajowej Rady Komorniczej, która nakazuje komornikom doliczać VAT do opłat egzekucyjnych. To rozwiązanie nie podobało się Ministerstwu Sprawiedliwości, bo resort uważa, że podatek od towarów i usług mieści się w opłatach egzekucyjnych. Dlatego uchwała KRK została

Kowalczyk: 12 zł za godzinę być może już od kwietnia

w umowach o zlecenie, dodatek do emerytur. Myślę, że w ciągu 100 dni z rządu wyjdzie także projekt podatku od sklepów wielopowierzchniowych. Ustawa o podatku bankowym została już uchwalona. Nie wiem, czy uda się z projektem nowelizacji ustawy o podatku VAT oraz ustawy o podatku akcyzowym. Ustawy o

Senat zajmie się zmianami w VAT dla usług telekomunikacyjnych

rejestracji w każdym państwie członkowskim, w którym siedzibę ma usługobiorca, postanowiono wprowadzić uproszczony system rozliczania podatku VAT, analogiczny do obecnie funkcjonującego w odniesieniu do usług elektronicznych świadczonych przez podmioty zagraniczne spoza UE" - głosi uzasadnienie ustawy

Ustawa rozszerzająca mechanizm odwróconego VAT - z podpisem prezydenta

2016 r. Głównym celem ustawy zmian w ustawie jest uszczelnienie systemu podatkowego przez wprowadzenie innego sposobu pobierania VAT - tzw. mechanizmu odwróconego VAT - w branżach, w których dochodzi do szczególnie dużych nadużyć. Przy odwróconym VAT to kupujący, a nie sprzedający, odprowadza podatek

Duże domy i mieszkania zdrożeją, raty kredytów też

Według gazety uderzą one po kieszeni nie tylko osoby, które po nowym roku rozpoczną budowę domu czy kupią duże mieszkanie. Ustawa utrzymuje 7-proc. preferencyjną stawkę VAT na zakup, budowę, rozbudowę, modernizację mieszkań do 150 mkw. oraz domów jednorodzinnych do 300 mkw. Powierzchnia ponad te

TS UE: gminne jednostki budżetowe nie są podatnikiem VAT

, czyli m.in. szkół, domów kultury, muzeów, inspekcji i straży, samorząd wykonuje zadania powierzone mu na podstawie ustawy o samorządzie gminnym. Gmina Wrocław uznała, że to ona jest podatnikiem VAT, bowiem spełnia kryteria ustawy o VAT, samodzielnie prowadząc działalność gospodarczą. Minister finansów

Luka w VAT eksplodowała. Oszustwa szkodzą podatkom i budżetowi

kupować za te same pieniądze, a to korzystne dla konsumpcji, a więc całej gospodarki i dochodów budżetu z podatków, jednak najwyraźniej nie rekompensuje to ubytków we wpływach spowodowanych deflacją. Luka w VAT Deflacja to zresztą niejedyna przyczyna kiepskich dochodów budżetu z VAT. To także efekt

PiS: Centralny Rejestr Podatników może ruszyć w pierwszym kwartale 2016

Uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce to jedna z kluczowych zapowiedzi PiS. Służyć temu ma m.in nowa ustawa o VAT, która ma poprawić ściągalność tego podatku o 1 proc. PKB w pierwszym roku i przynieść budżetowi dodatkowe kilkanaście miliardów złotych. Przyczynić się ma do tego m.in. utworzenie

W Sejmie debata nad nowelizacją budżetu na 2015 rok

, tj. o 3,5 proc. Tym samym zakładane dotychczas w budżecie dochody w wysokości 297,2 mld zł zostaną zmniejszone do kwoty 286,7 mld zł. Jako główny powód obniżenia prognozy dochodów wskazano niższe o 13,3 mld zł dochody z VAT oraz podatku akcyzowego o 0,6 mld zł - przy jednoczesnym wzroście prognozy

Prawo zamówień publicznych - zmiany w ustawie już w lipcu!

wszystkim w celu pełniejszego dostosowania przepisów o podatku od towarów i usług do prawa unijnego. Drugim podstawowym celem ustawy jest zapewnienie większej skuteczności poboru podatku VAT oraz zapobieganie wyłudzeniom zwrotu tego podatku w obrocie niektórymi towarami. Chcesz stanąć do przetargu

ZPP: Podatek obrotowy w handlu detalicznym nie powinien przekroczyć 1,47%

, objętymi niższą niż podstawowa stawką VAT. - Niesprawiedliwym byłoby, gdyby nowy podatek funkcjonował obok istniejącego już CIT, kwota zapłaconego w poprzednim roku podatkowym CIT-u powinna być odliczana od kwoty podatku od handlu detalicznego. - Niezależnie od wybranej możliwości, ustawa o podatku

MF: Nowela budżetu 2015 na rządzie we wtorek, deficyt większy o 3-4 mld zł w br.

. 3-4 mld zł, przy czym kwota ta zostanie doprecyzowana w oparciu o szczegółowe dane z resortów" - czytamy w komunikacie. "Dochody z podatku VAT za rok 2015 w dniu 26 listopada były niższe od przyjętych w ustawie budżetowej o 13,3 mld zł. Pozostałe podatki przyniosły nieco więcej wpływów

Partie polityczne i ich plany dotyczące podatków: mają być niższe i prostsze

. zwiększyć wpływy budżetowe z podatku VAT. "W ostatnich latach nastąpiła stagnacja w tej dziedzinie w postaci luki podatkowej, co skutkuje zwiększonym deficytem budżetowym. Kwota nieuzyskiwanych wpływów z podatku VAT jest szacowana przez Komisję Europejską i przez prywatne firmy doradcze na 25-36 mld

Jak zmieścić w budżecie wyborcze obietnice?

VAT. Przypomnijmy, że według ustaw przyjętych przez PO-PSL VAT miałby być obniżony do 22 proc. w roku 2017, czyli obietnica PiS polegałaby na wcześniejszym obniżeniu tego podatku. PiS nie przedłożył jednak projektu odpowiedniej ustawy, a jego działacze w publicznych wypowiedziach mówią, że obniżka

Podatek od handlu. Czy PiS zabije konkurencję na rynku?

mówi, że powinien on być "lekko" progresywny, najprawdopodobniej przypisany do NIP danej firmy. Ile będzie progów i od jakiej wysokości? Nie wiadomo. Wiadomo za to - to znów Szałamacha - że będzie kwota wolna od podatku dla małych sklepików. Ustawa ma wejść w życie od marca. Resort finansów

VAT dla komorników będzie, bo ma być. Wzrosną opłaty

;). Przekonują, że wykonują władztwo publiczne, bo pełnią funkcję organu egzekucyjnego a to, zgodnie z art.15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia ich z płacenia VAT. - Można jeszcze uznać, że komornik wykonuje jakąś usługę dla wierzyciela, nazwijmy ją odzyskaniem długu. Ale dla dłużnika

Poczta Polska odpowiada Integerowi ws. m.in. VAT i zróżnicowania stawek

, wzywając InPost do zaniechania czynów nieuczciwej konkurencji. Odnosząc się do zarzutu, że PP czerpie ogromne pieniądze z podatku VAT, Poczta napisała: "Zwolnieniem z podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług objęte są wyłącznie powszechne usługi pocztowe

W 2014 r. wpływy z VAT będą wyższe, niż zaplanowano w budżecie

kontrolnych - uszczelnienie systemu podatku VAT. Wyjaśnił, że 1 października 2013 r. weszła w życie ustawa, która wprowadziła rozwiązania mające na celu skuteczniejszą walki z oszustami podatkowymi w obrocie niektórymi tzw. wyrobami wrażliwymi. Rozszerzono wtedy zakres stosowania mechanizmu odwrotnego

MF: w 2014 r. wpływy z VAT będą wyższe niż zaplanowano w budżecie

zintensyfikowanych działań kontrolnych - uszczelnienie systemu podatku VAT. Wyjaśnił, że 1 października 2013 r. weszła w życie ustawa, która wprowadziła rozwiązania mające na celu bardziej skuteczną walki z oszustami podatkowymi w obrocie niektórymi tzw. wyrobami wrażliwymi. Rozszerzono wtedy zakres stosowania

Rząd przyjął nowele budżetów na 2015 i 2016, szczegóły poda w środę

. Dochody z podatku VAT za rok 2015 w dniu 26 listopada były niższe od przyjętych w ustawie budżetowej o 13,3 mld zł. Pozostałe podatki przyniosły nieco więcej wpływów niż zakładane, niemniej ogólny ubytek wynosi ok. 12 mld zł, podał wówczas resort. Zwracał przy tym uwagę, że od kilku lat zauważalny jest

PiS: podatek od aktywów banków nie powinien podnieść oprocentowania kredytów

Gdyby PiS zdecydował się na ten wariant podatku bankowego, a nie, również rozważany, podatek od transakcji finansowych (FTT), powinien on wejść w życie w I kwartale 2016 r. i dać budżetowi państwa 5 mld zł. Z projektu ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych zamieszczonego na stronach

Wielka dziura w VAT. Tracimy miliardy złotych

. W zeszłym - już 2,9 proc. W tym roku skala wyłudzeń VAT zmniejszy się po raz pierwszy od 7 lat. Jednak 42 mld zł ubytku w budżecie to i tak bardzo dużo. Wszystkie jego tegoroczne dochody z podatków zapisane w ustawie budżetowej to 248 mld zł. To także 2,5 proc. polskiego PKB. - Luki nie da się

Patriotyczny podatek Szałamachy

przez niego miał przynieść państwu relatywnie niewielkie dochody - 2 mld zł. Bez trudu można by osiągnąć więcej, podnosząc stawkę VAT o 1 pkt - do 24 proc. Ale PiS krytykował PO za podniesienie VAT i obiecywał, że podatek ten zostanie obniżony. Trzeba było zatem wymyślić coś innego. Przy okazji PiS

Spóźniony zwrot VAT - czy US mają do tego prawo?

pierwszej instancji zaszła konieczność przeprowadzenia czynności sprawdzających w zakresie zasadności zwrotu podatku VAT za ww. okres podatkowy. Powołując się na art. 87 ust. 2 ustawy o VAT Naczelnik Urzędu Skarbowego wydał postanowienie o przedłużeniu do 22 września 2015r. termin zwrotu nadwyżki podatku

Eksperci: Trudno będzie uniknąć podatku bankowego

konsekwencji uszczuplenie wpływów z innych podatków, jak VAT, PIT i CIT" - ocenił Stanek. Ekspert ostrzegł jednak, że choć autorzy ustawy wyraźnie zastrzegali, że wprowadzenie podatku bankowego nie może być pretekstem do zmiany warunków istniejących umów, należy spodziewać się zmian tabel taryf i

Kowalczyk z MF: Deficyt budżetu 2015 wzrośnie o ok. 5-10 mld zł

posiedzeniu - celem jest zwiększenie deficytu o 3-4 mld zł. Według resortu, obecnie ogólny ubytek dochodów budżetu wynosi ok. 12 mld zł w stosunku do zapisanego w ustawie planu. Dochody z podatku VAT za rok 2015 w dniu 26 listopada były niższe od przyjętych w ustawie budżetowej o 13,3 mld zł. Pozostałe

Chaos, na którym tracimy miliardy

tak mnóstwo - KJ pisze o minimum 10 mld zł strat. Także ogromna kwota. Budżet polskiej armii na ten rok to 38 mld zł. Przy niepłaconych podatkach trudno o uogólnienia, sytuacje są bardzo różne. Straty z VAT to w dużej części pieniądze wprost rozkradzione przez spółki-widma i nieuczciwych

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Zdjęcia - ustawa podatek vat

Bestsellery