ustawa o spółdzielniach

sprawdź też:

ustawa

Angelika Czubacka-Pędzisz, radca prawny

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawy o własności lokali. Wątpliwości prawnika

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawy o własności lokali. Wątpliwości prawnika

Ustawodawca jest dość przewidywalny ponieważ w każdej kadencji przedstawia nam projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. W tym roku Ustawodawca był bardziej kreatywny, gdyż przygotowany przez posłów PO projekt "z nazwy" wskazuje na nowelizację ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych ale prawda jest odmienna.

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych podpisana

Prezydent Lech Kaczyński podpisał nowelizację ustawy o spółdzielniach socjalnych - poinformowała w środę Kancelaria Prezydenta.

Ustawa o spółdzielniach do Trybunału

Rzecznik praw obywatelskich zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych

Sejm za zmianami w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych

spółdzielnia co najmniej na trzy miesiące wcześniej musiała informować o zmianie wysokości opłat za mieszkanie czy lokal. Spółdzielnia ma też obowiązek na piśmie poinformować, jaki jest powód tej zmiany. W przypadku zmiany kosztów niezależnych od spółdzielni - np. prądu, gazu, wody oraz ścieków, termin wynosi

Eksperci: ustawa o OZE - krok w kierunku energetyki obywatelskiej

W piątek Sejm uchwalił ustawę o odnawialnych źródłach energii (OZE). Parlament pracował nad projektem od połowy 2014 r. Rządowa propozycja wprowadza nowe zasady wspierania energii wytwarzanej z takich źródeł. Poparcie posłów uzyskało kilka wniosków mniejszości, m.in. o obowiązku zakupu energii i

Spółdzielnie dla spółdzielców, nie dla prezesów

Spółdzielnie dla spółdzielców, nie dla prezesów

W związku z zalewem dezinformacji na temat projektu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, konieczne jest przybliżenie milionom spółdzielców w całym kraju istoty tego projektu. Jego podstawowym celem jest upodmiotowienie spółdzielców, a nie - jak twierdzą przeciwnicy - likwidacja

Zmiany w spółdzielniach są konieczne. Przede wszystkim przejrzystość

Zmiany w spółdzielniach są konieczne. Przede wszystkim przejrzystość

potraktuje z szacunkiem konstytucyjne prawo własności i zagwarantuje mi prawo stanowienia o mojej własności.Nawet pod przymusowym zarządzaniem moją własnością przez spółdzielnię chcę mieć realny wpływ na sposób sprawowania tego zarządu i na koszty, jakimi mnie SM obciąża. Aby tak było, nowa ustawa o SM winna

MIR chce włączyć członków spółdzielni do programu MdM

Projekt, przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opublikowano we wtorek na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji i skierowano do konsultacji. Ministerstwo zaproponowało, by o finansowe wsparcie w ramach programu "MdM" mogli się ubiegać członkowie spółdzielni

Co może właściciel mieszkania w spółdzielni?

Co może właściciel mieszkania w spółdzielni?

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych określa, że zarząd nieruchomością wspólną stanowiącą współwłasność spółdzielni i osób, które nabyły własność lokali, jest wykonywany przez spółdzielnię jako zarząd powierzony. Musi go więc ona sprawować, nawet jeśli właściciele lokali nie są członkami

Spółdzielnie mieszkaniowe oczami prezesa: Chcą nas rozgrabić

Spółdzielnie mieszkaniowe oczami prezesa: Chcą nas rozgrabić

deklaracjom projektodawców ustawa nie spowoduje zmniejszenia opłat za mieszkania, lecz wygeneruje dodatkowe koszty. Podyskutuj na naszym forum: Co sądzisz o proponowanych zmianach w spółdzielniach? Tomasz Jórdeczka* - prezes Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, przewodniczący rady

Szczecińscy spółdzielcy w strachu: PO próbuje nas zlikwidować

Szczecińscy spółdzielcy w strachu: PO próbuje nas zlikwidować

Przedstawiciele zarządów i rad nadzorczych szczecińskich spółdzielni mieszkaniowych spotkali się w poniedziałek w świetlicy SM Śródmieście. Cel: omówić zagrożenia jakie - zdaniem spółdzielców - niesie ze sobą projekt nowej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Organizator - Regionalny Związek

PO chce przekształcić spółdzielnie we wspólnoty mieszkaniowe

PO chce przekształcić spółdzielnie we wspólnoty mieszkaniowe

od 11.00 do 13.00) przeciwko przyjęciu projektu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych autorstwa grupy posłów PO. Związek wyjaśnia, że projekt ten "przewiduje wprowadzenie szeregu niekonstytucyjnych rozwiązań prawnych, które w konsekwencji mogą doprowadzić do likwidacji spółdzielczości

Spółdzielnie mieszkaniowe mogą żądać 9 mld zł odszkodowań

Spółdzielnie mieszkaniowe mogą żądać 9 mld zł odszkodowań

razie żadna ze spółdzielni pozwów o odszkodowanie nie złożyła. Prezes Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP Jerzy Jankowski zapewnia zarazem, że zanim spółdzielni zaczną walkę o odszkodowania, będą musiały spełnić określone warunki. Przede wszystkim będą musiały udowodnić powstanie szkody i

Reforma spółdzielczości mieszkaniowej poczeka?

Reforma spółdzielczości mieszkaniowej poczeka?

to wojną, w której obie strony zaczęły stosować sztuczki proceduralne. W pewnym momencie Wiesław Szczepański z SLD zgłosił na posiedzeniu komisji wniosek o... przyjęcie sprawozdania podkomisji kierowanej przez posłankę Staroń i skierowanie projektu do drugiego czytania bez poprawek. W głosowaniu padł

Ochrona klientów firm deweloperskich i spółdzielni do Sejmu

. Zgodnie z projektem deweloperzy i spółdzielnie nie będą mogły żądać od klientów finansowania budowy, dopóki nie zapewnią im ochrony. Chodzi o to, aby w przypadku niepowodzenia inwestycji klienci nie stracili powierzonych deweloperowi pieniędzy. W grę wchodziłyby trzy możliwości, z których firma musiałaby

Obywatelski projekt o spółdzielniach mieszkaniowych w koszu?

nie ma prawa zarabiać na swoich członkach. Lidia Staroń zapowiedziała, że PO w ciągu kilku dni złoży dwa projekty ustaw dotyczące spółdzielczości.Czytaj poradnik "Gazety Wyborczej" o wykupie mieszkań spółdzielczych

Pieniądze wpłacane na nowe mieszkanie mają być chronione

Pieniądze wpłacane na nowe mieszkanie mają być chronione

Klubu Parlamentarnego PO Sławomira Rybickiego. "Gazeta" zapoznała się z tym projektem. Posłowie PO proponują, aby deweloperzy i spółdzielnie nie mogły żądać od klientów finansowania budowy, dopóki nie zapewnią im ochrony. Chodzi o to, aby w przypadku niepowodzenia inwestycji klienci nie

Była rewolucja w spółdzielniach, a czy będzie kontrrewolucja?

Była rewolucja w spółdzielniach, a czy będzie kontrrewolucja?

O 9.30 w Trybunale (TK) zaczęła się rozprawa, w czasie której padnie zarzut łamania konstytucji wobec aż 12 kluczowych przepisów w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. Z najbardziej kontrowersyjnym przepisem, który zakładał super atrakcyjne zasady wykupu mieszkań lokatorskich w spółdzielniach

Nie czekaj z wnioskiem o wykup mieszkania w spółdzielni

. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych przy zawieraniu tego rodzaju umowy wynosi 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę.Nie takie nowePrzewidziane w rządowym projekcie nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zmiany wydają się tylko kosmetyczne. W praktyce może się

Ile ochrony dla klienta firm deweloperskich i spółdzielni

Ile ochrony dla klienta firm deweloperskich i spółdzielni

parlamentu. Zgodnie z projektem deweloperzy i spółdzielnie nie będą mogły żądać od klientów finansowania budowy, dopóki nie zapewnią im ochrony. Chodzi o to, aby w przypadku niepowodzenia inwestycji klienci nie stracili powierzonych deweloperowi pieniędzy. W grę wchodziłyby trzy możliwości, z których firma

Ochrona klientów deweloperów - jeszcze w tej kadencji?

parlamentu.Zgodnie z projektem deweloperzy i spółdzielnie nie będą mogły żądać od klientów finansowania budowy, dopóki nie zapewnią im ochrony. Chodzi o to, aby w przypadku niepowodzenia inwestycji klienci nie stracili powierzonych deweloperowi pieniędzy.W grę wchodziłyby trzy możliwości, z których firma musiałaby

Decyzje spółdzielni będzie można zaskarżyć

Według informacji gazety do Kancelarii Prezydenta RP został złożony projekt nowej ustawy o spółdzielniach. Autorzy projektu, eksperci prawa spółdzielczego, chcą, by prezydent podjął w tej sprawie inicjatywę ustawodawczą. Przygotowany projekt ma zastąpić obowiązującą od 1983 roku ustawę Prawo

W Sejmie projekt kilkakrotnie skracający czas rejestracji firmy

Projekt przyspieszenia działania "jednego okienka" przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Resort zbadał m.in. ile czasu średnio upływa w warszawskim sądzie rejestrowym od złożenia wniosku o wpis podmiotu do rejestru do uzyskania numerów NIP i REGON. Okazało się, że jest to 25 dni

Sejm przeciw uproszczeniu zasad rozliczania CIT przez spółdzielnie

Za odrzuceniem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) było 230 posłów, przeciw 192, 3 wstrzymało się od głosu. Wniosek o odrzucenie projektu złożył klub PO w debacie na poprzednim posiedzeniu Sejmu.Projekt zakładał likwidację obowiązku rozdzielania dochodów z gospodarki

Spółdzielnie mieszkaniowe będą mogły występować do Skarbu Państwa o oddłużenie

poręczenia kredytów mieszkaniowych, umów o rozłożeniu zadłużenia na raty, odroczeniu jego spłaty albo całkowitym lub częściowym umorzeniu.Całkowite umorzenie długu następowałoby wtedy, gdy koszty egzekucji byłyby wyższe niż należności, które w jej efekcie mogłyby zostać odzyskane.Zadłużona spółdzielnia

Spółdzielcy wzięli sprawy w swoje ręce

, którym może przyjść do głowy pomysł postawienia płotu wokół swojego bloku. To dopiero byłby horror.Inicjatywę Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP traktuję więc jako próbę odpolitycznienia ustawy. Przyznaję autorom projektu, że trzeba usunąć z niej przepisy szkodliwe oraz zlikwidować

Wykup mieszkań po cenie rynkowej, ale z... bonifikatą?

Posłowie mają zielone światło. W przyjętej przez rząd przed tygodniem strategii mieszkaniowej pojawiła się korzystna dla lokatorów propozycja zmiany ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Obecnie nie daje im ona nadziei na własność, mimo że wielu sfinansowało nawet 30

Spółdzielcy mieszkaniowi nie chcą reform? Platforma szykuję zmianę

Na projekcie tej ustawy nie pozostawili suchej nitki działacze spółdzielczy, którzy zebrali się w środę w Natolińskim Ośrodku Kultury na warszawskim Ursynowie. Np. nie podoba im się sposób, w jaki posłowie PO chcą zastąpić spółdzielnie wspólnotami mieszkaniowymi. Lidia Staroń z PO zapewnia, że

Zmieniło się prawo spółdzielcze

, a spółdzielcy nie będą chodzić na zebrania.Jakie są jednak najważniejsze zmiany w już obowiązującej ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych oraz prawie spółdzielczym?Wykup po nowemuNowe przepisy są bardzo korzystne dla lokatorów. Ustawa ułatwia im przekształcenie mieszkań spółdzielczych o statusie

Wykup mieszkań: bałagan zamiast rewolucji

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która weszła w życie 31 lipca 2007 r., miała oznaczać rewolucję dla ok. 800 tys. rodzin mieszkających w spółdzielniach. Nowe przepisy dały im możliwość przekształcenia mieszkania w pełną własność za symboliczną kwotę. Spółdzielca, który zajmuje

Wspólnoty kontra spółdzielnie

Przy niewielu wyodrębnionych lokalach, których łączna suma udziałów nie przekracza 20 proc., spółdzielnia jako większościowy udziałowiec nadal będzie miała decydujący głos w kwestiach nieruchomości wspólnej. Wówczas siłą posiadanych udziałów spółdzielnia ma możliwość wskazania siebie jako zarządcy

TK: członkowie spółdzielni mają prawo do środków na remonty

Trybunał rozpatrywał wniosek o uznanie za niezgodne z konstytucją niektórych przepisów o spółdzielniach mieszkaniowych i Prawa spółdzielczego. Według TK część zaskarżonych przepisów wymaga ustawowego doprecyzowania. Trybunał zobowiązał Sejm m.in. do nowelizacji i doprecyzowania przepisów ustawy o

RPO: Spółdzielnie nie zdążą z przekształcaniem mieszkań

Rzecznik zwrócił się do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Kopię listu otrzymała we wtorek PAP.Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych umożliwia wykup mieszkań lokatorskich na pełną własność po symbolicznych cenach. Spółdzielnie mają

Spółdzielnie nie będą mogły zmieniać się w spółki

więc decydowania o formie prawnej przedsiębiorstwa. W spółdzielniach każdy członek, niezależnie od tego, ile do niej wniósł, ma równe prawo głosu, co w oczywisty sposób zniechęca do inwestowania w firmę. Sektor spółdzielczy jest zatem w zaniku. 75 proc. istniejących przed dwudziestu laty podmiotów

TK wróci do sprawy spółdzielni mieszkaniowych 5 lutego

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego złożyła grupa 60 posłów reprezentowana przez Lidię Staroń (PO). Chcą oni zbadania zgodności z Konstytucją niektórych przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy prawo spółdzielcze. Posłowie zwrócili uwagę na niekorzystną sytuację właścicieli

Wyrok TK ciosem dla prezesów spółdzielni. Już nie pomoże im "drużyna"

Członkiem spółdzielni nie będzie już mógł być praktycznie każdy. A tak jest obecnie, gdyż art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych daje w tej sprawie ich zarządom całkowitą swobodę. - Wykorzystują to niektórzy prezesi, przyjmując na członków m.in. podlegających im pracowników. Nawet

TK: osoby bez prawa do lokalu nie mogą być członkami spółdzielni

niezgodny z konstytucją. Zobowiązał ponadto Sejm do nowelizacji i doprecyzowania przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dot. sytuacji właścicieli lokali w budynkach administrowanych przez spółdzielnie, którzy nie są członkami spółdzielni. TK uznał te przepisy za niekorzystne dla tej grupy

UOKiK: spółdzielnie mieszkaniowe dyskryminują operatorów

mieszkaniowych. "Jej członkowie co do zasady nie są konsumentami i podlegają przepisom prawa spółdzielczego, dlatego Urząd nie jest uprawniony m.in. do interwencji w przypadku sporów pomiędzy nimi a organami spółdzielni" - wyjaśniono. Jednak - zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów

TK: osoby bez prawa do lokalu nie mogą być członkami spółdzielni

Chodzi o tzw. członków oczekujących, czyli takich, którzy nie mają prawa do lokalu, lecz mają wpływ na działalność spółdzielni i np. na ustalanie opłat dla tych, którzy prawo do lokalu mają. Trybunał Konstytucyjny w czwartek uznał m.in. część zaskarżonych przepisów za zgodne z Konstytucją, a

Sejmowa komisja nadzwyczajna pracuje nad zmianą prawa spółdzielczego

Posłanka PO poinformowała, że komisja nadzwyczajna pracuje nad trzema poselskimi projektami ustaw Prawo spółdzielcze: autorstwa PO, PSL i Ruchu Palikota, na podstawie których ma powstać jedna ustawa. Posłowie komisji chcą m.in., by minimalna liczba założycieli spółdzielni wynosiła pięć, a nie jak

Rząd poparł senacki projekt noweli o spółdzielniach mieszkaniowych

W komunikacie CIR po posiedzeniu rządu przypomniano, że potrzeba znowelizowania ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 27 czerwca 2013 r. Wtedy TK zakwestionował dotychczasowe przepisy. Zdaniem Trybunału zasady zwrotu spadkobiercom wkładu mieszkaniowego

"Życie Warszawy": Spółdzielnie idą do sądu

"Na pewno wystąpię o odszkodowanie za utracone mienie" - mówi gazecie prezes RSM Praga. "Przecież to jest tak, jakbym mógł sprzedać coś za 100 złotych, a kazaliby mi za złotówkę" - dodaje Andrzej Półrolniczak. Podobne skargi zapowiadają prezesi innych, zwłaszcza dużych

Lista dłużników na klatce schodowej? To działanie bezprawne

istnieć "rejestr dłużników" Nie oznacza to jednak, że dłużnicy spółdzielni mogą spać spokojnie, bo nikt o ich długu się nie dowie. - Rejestr członków spółdzielni w myśl art. 30 ustawy Prawa spółdzielczego obok wyraźnie wskazanych w tym przepisie informacji może zawierać także "inne dane

Mieszkania spółdzielcze nie dla młodych

przewodniczyła podkomisji pracującej nad ustawą o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych. - Ale ja proponuję stałą cenę. Gwarantuje mi to umowa z wykonawcą - ripostuje prezes zielonogórskiej spółdzielni. Dyrektor departamentu finansowania klientów indywidualnych PKO BP Wojciech

Ile zarabia prezes spółdzielni mieszkaniowej?

. - Sąd uznał, że przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dają członkom spółdzielni obowiązki, ale i szczególne uprawnienia. Mają oni prawo zobaczyć wszystkie uchwały. Także dotyczące zarobków zarządu.Sprawa toczyła się z oskarżenia prywatnego członka tej spółdzielni Waldemara Humela. Koszalinian

Ile zarabiają prezesi spółdzielni mieszkaniowych?

zarządu jest de facto podwładnym członków spółdzielni. Nie ma zmiłuj. Zatem przychodzi przełożony do podwładnego i wnosi o ujawnienie umowy, jaką ten zawarł ze spółdzielnią. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych (usm) daje spółdzielcom bezsporny przywilej zajrzenia prezesowi zarządu w portfel i

Obiecanki cacanki, a klientom deweloperów radość

projekcie ustawy przypomniano sobie w Ministerstwie Budownictwa w 2007 r., kiedy resortem kierował Andrzej Aumiller z Samoobrony. Pamiętam, jak na spotkaniu z dziennikarzami zapewniał, że po wakacjach skieruje projekt ustawy "o ochronie nabywcy w transakcjach deweloperskich" do uzgodnień

Spółdzielnie mieszkaniowe - co dalej?

mechanizmów pozwalających remontować oraz osiągać oszczędności w eksploatacji i utrzymaniu? Najwyższy czas zmierzyć się z tymi pytaniami, bo od uchwalenia w 2000 r. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych sytuacja zasadniczo się zmieniła. Na rozdrożu Wtedy chodziło głównie o to, by to. co się dzieje w

Rząd proponuje zmiany w programie "Mieszkanie dla młodych"

To najważniejsze poprawki do ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, które rząd postanowił we wtorek skierować do Sejmu. Przypomnijmy, że to na podstawie tej ustawy działa od przeszło roku program "Mieszkanie dla młodych", który - według rządu - jest

Mieszkańcy nie chcą rezygnować ze spółdzielni

), która forsuje w Sejmie nową ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych. Najwięcej kontrowersji wywołuje pomysł przekształcenia zarządzanych przez nie budynków we wspólnoty mieszkaniowe. Taka wspólnota powstawałaby automatycznie, gdyby przynajmniej jedno mieszkanie było w pełni własnościowe, czyli miało

Resort infrastruktury i rozwoju rozważa nowelę ustawy MdM

ostatecznego kosztu nabycia mieszkania" - zaznaczył Popa. Nie ma ona takiego obowiązku zarówno na etapie zawierania umowy o budowę lokalu, jak i po wybudowaniu mieszkania, w momencie zawierania umowy o ustanowienie odrębnej jego własności. "Zgodnie z art. 18 ust. 4 ustawy o spółdzielniach

Kasa Krajowa SKOK prostuje informacje o historii ustaw dot. kas

Dunajskiego. Tym niemniej w połowie pierwszej dekady XXI wieku - czytamy - Kasa Krajowa uznała, że warto wrócić do koncepcji nadzoru państwowego. "Co mogło się wydarzyć w 2008 roku, albowiem w przedstawionym przez Ś.P. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego projekcie ustawy o spółdzielniach, który wpłynął do

Przewodniczący KRS: Skończył się czas amatorszczyzny w zarządzaniu spółdzielniami

Podczas spotkania w siedzibie Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Jerzy Jankowski przedstawił założenia dla nowego prawa spółdzielczego. - Chcemy aby w nowej ustawie regulującej działalność spółdzielni w naszym kraju był zapis o konieczności przechodzenia szkolenia przez członków rad

Rząd: przerwać prace nad propozycją ws. mikroproducentów energii

W przyjętym na wtorkowym posiedzeniu stanowisku do projektu Rada Ministrów wskazała, że rząd wprowadził już przepisy dotyczące zmian w instrumentach wspierających rozwój energetyki prosumenckiej. Jak przypomniało Centrum Informacyjne Rządu, obecnie parlament pracuje nad ustawą o odnawialnych

Kasa Krajowa SKOK: Lech Kaczyński chciał nadzoru państwowego nad SKOK-ami

do koncepcji nadzoru państwowego. "Co mogło się wydarzyć w 2008 roku, albowiem w przedstawionym przez Ś.P. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego projekcie ustawy o spółdzielniach, który wpłynął do Sejmu w dniu 21 kwietnia 2008 r., taki nadzór został wyartykułowany" - podkreślono. Jak dodano, w

Wspólnotą w spółdzielnię

właściciele mieszkań nie mogą chodzić na zebrania, decydować o remontach, wysokości opłat. Mogą się nawet nie doprosić malowania klatki, bo prezes odmówi. Dlatego chcemy, żeby wspólnoty w blokach spółdzielni powstawały automatycznie, nawet gdy został w nich wykupiony tylko jeden lokal - wyjaśnia poseł Borys

Kary za ograniczanie dostępu do tańszego internetu

spółdzielczego. Dlatego Urząd nie jest uprawniony m.in. do interwencji w przypadku sporów pomiędzy nimi a organami spółdzielni. Jednak w świetle przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów spółdzielnia jest przedsiębiorcą, ponieważ może zajmować się m.in. budową mieszkań, świadczyć usługi

Sejm zdążył uchwalić niższy VAT w budownictwie!

własnym zakresie. W obecnym stanie prawnym o zwrot można się ubiegać tylko do końca 2007 r. Chodzi o zwrot różnicy między stawkami 7 proc. i 22 proc. za materiały kupione od 1 maja 2004 r., na które po tej dacie podatek wzrósł z 7 do 22 proc. Teraz ustawa trafi do Senatu.

PSL chce ułatwień dla spółdzielni mieszkaniowych ws. produkcji energii

Szef klubu PSL Jan Bury, mówiąc PAP o kierunku zmian, które mają zaproponować ludowcy, stwierdził, że ustawa powinna w takim samym stopniu odnosić się do samorządów, podmiotów komunalnych, wspólnot czy spółdzielni mieszkaniowych, jak do indywidualnych gospodarstw domowych. Wskazał, że np. samorządy

MIR: będzie nowelizacja ustawy "Mieszkanie dla Młodych"

"Nowelizacja ustawy "Mieszkanie dla Młodych" powinna wejść w życie w 2015 r." - powiedział PAP wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski. Wyjaśnił, że dzięki zmianom członkowie spółdzielni mieszkaniowych, podpisujący z nią umowę o budowę lokalu, będą mogli ubiegać

Rząd chce kompleksowo uregulować prowadzenie firmy

, . fundacji, . spółdzielni, . banku spółdzielczego, . SKOK. Zasady prowadzenia firmy Ustawa

MIR: Będzie nowelizacja ustawy "Mieszkanie dla młodych"

Ministerstwo zamierza zmienić kilka zapisów ustawy. Po pierwsze, umożliwić członkom spółdzielni mieszkaniowej korzystanie z programu MdM. - Obecnie spółdzielnie działające jak deweloperzy mogą uczestniczyć w MdM, ale nie w przypadku wnoszenia wkładów budowlanych przez jej członków - tłumaczy

KNF odmówiła zatwierdzenia prezesa SKOK 'Nike'

ostrożnego i stabilnego zarządzania kasą, tj. niespełnianie jednego z wymogów, o których mowa w art. 18 ust. 4 ustawy o SKOK", podano w komunikacie. "Ustalenie braku rękojmi jest konsekwencją dotychczasowego sposobu zarządzania kasą przez prezesa. Prezes ponosi odpowiedzialność za

Rząd przyjął projekt nowelizacji programu MdM

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy "o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych" - w oparciu, o którą realizowany jest rządowy program "Mieszkanie dla Młodych" (MdM) - przedłożony przez ministra infrastruktury i rozwoju. "Od 2014 r

Rewolucja w spółdzielniach mieszkaniowych

Pomysły posłów PO, którym przewodzi Lidia Staroń, nie są nowe, bo już w poprzednim Sejmie próbowali wcielić je w życie. Projekt zupełnie nowej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zablokowała jednak wówczas opozycja. Poza tym nie wszyscy posłowie PO go poparli. Teraz jest podobnie. Ponadto suchej

Mieszkanie dla Młodych: Będą zmiany w dopłatach do kredytów

jest ona wówczas, gdy spółdzielnia rozliczy koszt budowy, na co ma sześć miesięcy od zakończenia inwestycji. BGK, który zatwierdza dopłaty, musi zaś mieć pewność, że zmieści się ona w ustawowym limicie. Rząd zdecydował też o skierowaniu do Sejmu projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomości

Rząd przyjął projekt zmian poszerzających działanie programu MdM

Warszawa, 03.03.2015 (ISBnews) – Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który wprowadza zmiany w rządowym programie „Mieszkanie dla Młodych", podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Zmiany mają m.in. zwiększyć udział mieszkań kupowanych od spółdzielni, zwiększają także

Jak spółdzielnia robi interesy. Pół miliona do zwrotu

ratusz o rozstrzygnięcie jest spokojny. - Plan został sporządzony w latach 1997-2002, a więc dużo wcześniej, niż spółdzielnia sprzedała działkę. Podczas opracowywania dokumentu postępowaliśmy zgodnie z ustawą i informowaliśmy zainteresowane strony. Od początku w planie droga, którą wyznaczyła

Bezwstydna skarga samorządowców

spółdzielnia mieszkaniowa użytkuje teren, na którym są skwery czy boiska. Mieszkańcom każe się płacić ciężkie pieniądze za grunty de facto publiczne. Żałuję, że Stowarzyszenie Interesu Społecznego "Wieczyste" nie zdołało zebrać 100 tys. podpisów pod projektem nowelizacji ustawy o gospodarce

Ekspertka: potrzebna większa pomoc dla osób z jednym dzieckiem

i osoby bezdzietne z pomocą państwa zaciągały kredyty na zakup pierwszego mieszkania lub domu z rynku pierwotnego. Ekspert BCC pozytywnie ocenił objęcie programem MdM członków spółdzielni mieszkaniowych, podpisujących z nią umowę o budowę lokalu. Jak wyjaśnił, teraz spółdzielnie działające jak

Politycy o OZE: Energetyka rozproszona wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski

energii przez spółdzielnie, szkoły, parafie czy wspólnoty mieszkaniowe. Poseł Andrzej Rozenek (niezrzeszony, dawniej Twój Ruch) mimo że skrytykował ustawę, uznał ją za szansę na zmianę sposobu myślenia o energetyce prosumenckiej w Polsce. Wskazał, że w Niemczech, gdzie energetyka rozproszona jest

"DGP": Wracają do "głębokiej komuny"?

Po ośmiu nowelizacjach i siedmiu orzeczeniach o niekonstytucyjności przepisów trudno bronić obecnego prawa, pisze gazeta. Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych przygotował więc obywatelski projekt ustawy, zebrał 100 tys. podpisów i złożył go w Sejmie. Reguluje on działalność spółdzielni, ale

TBS-y - reaktywacja. Szansa dla młodych na samodzielne M

kredytów dla Towarzystw Budownictwa Społecznego (TBS) i spółdzielni. Budowały one mieszkania, w których czynsz nie przekracza w skali roku 4 proc. ich wartości odtworzeniowej. W praktyce oznacza to, że w dużych aglomeracjach stawki czynszu są nawet o połowę niższe od rynkowych, przy porównywalnym

Samorządy nie skorzystają z funduszy na OZE

. Instytucje publiczne czy spółdzielnie muszą ubiegać się o koncesje i prowadzić działalności gospodarczą na tej samej zasadzie jak spółki energetyczne. Rządowy projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii właściwie nic nie zmienia w tym temacie. Proponowane przepisy pozbawiają sensu budowę mikroelektrowni

MŚ: gminy będą mogły zlecać własnym spółkom odbiór śmieci

częstotliwość odbierania śmieci, czemu niechętne są gminy. Odpady zmieszane miałyby być odbierane przynajmniej raz w tygodniu z budynków i przynajmniej raz na dwa tygodnie z domów jednorodzinnych. Mała nowela ma też rozwiązywać bieżące problemy, które są efektem obowiązywania ustawy śmieciowej. Chodzi m.in. o

Kontrole w mieszkaniach. Sprawdzą, kto u ciebie śpi

Od 1 lipca wejdzie w życie tzw. ustawa śmieciowa. Do 15 maja właściciele mieszkań muszą wysłać do urzędu miasta deklaracje z informacjami, ile osób mieszka w lokalu i czy zamierzają segregować odpady.Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Mikołaja Reja poprosiła swoich członków o wpisanie w oświadczeniu

Walne zgromadzenie członków zastąpione przez zebranie przedstawicieli

odpowiednio przepisy tej ustawy i statutu o walnych zgromadzeniach.Ważne!Jeśli zatem zgodnie z prawem spółdzielczym walne zgromadzenie członków zostało zastąpione przez zebranie przedstawicieli, to organ spółdzielni w postaci walnego zgromadzenia nie funkcjonuje i przypadku, gdy zaistnieje sytuacja opisana w

Młodzi spółdzielcy z Kruczej: knajpa nie musi być dla elit

organem w spółdzielni jest walne zgromadzenie i tam trzeba niestety oficjalnie głosować. Nie da się przeskoczyć tego, żeby nie było zarządu, bo jest to formalna reprezentacja spółdzielni i muszą być konkretne osoby do składania podpisów. Warto zaznaczyć, że ustawa o prawie spółdzielczym jest z 1986 r

Mieszkanie zakładowe i spółdzielcze na własność [PORADNIK]

na sprzedaż tych mieszkań, których już nie potrzebuje. Lokator ma prawo do złożenia wniosku o wykup, który właściciel może zaakceptować bądź odrzucić. Jak wykupić mieszkanie zakładowe Przy prywatyzacji większości lokali zakładowych stosuje się przepisy ustawy z 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania

Prezydent podpisał ustawę o odnawialnych źródłach energii

Do ostatniej chwili nie było wiadomo, co prezydent zrobi z ustawą. Z jednej strony ustawa ma poparcie rządu, ale z drugiej zawiera ona poprawkę o gwarantowanych cenach odkupu energii wprowadzoną wbrew intencjom Platformy Obywatelskiej. Każdy, kto mieszka w domu, ale jest też członkiem spółdzielni

KE zarejestrowała skargę Kasy Krajowej SKOK na dyskryminację przez Polskę

przepisy uniemożliwiają także kasom podejmowanie działalności transgranicznej, m.in. w formie spółdzielni europejskiej, m.in. z uwagi na mechanizm sankcji i środków administracyjnych z ustawy o SKOK. "Stanowi to w ocenie Kasy Krajowej niespotykaną w historii UE dyskryminację spółdzielni oraz ich

Posłowie nie wnieśli poprawek do projektu ustawy dot. PROW

PROW wypowiadał się też Romuald Ajchler (SLD), który wskazał, że program nierówno traktuje podmioty na wsi - chodzi m.in. o spółdzielnie, które nie będą mogły skorzystać z unijnych pieniędzy. Ponadto - jak mówił - unijne środki nie trafią też do dużych gospodarstw powyżej 300 ha i do spółek

BGK: do końca lipca 9,2 tys. wniosków o dopłatę do kredytu z MdM

kw. lokalu. Resort infrastruktury i rozwoju przygotowuje projekt noweli ustawy "Mieszkanie dla Młodych". Chce, by z programu mogli także korzystać członkowie spółdzielni, podpisujący z nią umowę o budowę lokalu. Obecnie tylko spółdzielnie, działające jak deweloperzy mogą uczestniczyć w MdM

To głosowanie przejdzie do historii. Dlaczego PO nie lubi energetyki obywatelskiej?

Posłowie - głosami opozycji i PSL (!) - odrzucili narzucone przez PO poprawki Senatu do ustawy o odnawialnych źródeł energii (OZE). Odrzucili, i wielkie brawa im za to, poprawki niekorzystne dla tzw. prosumentów, czyli jednocześnie konsumentów i małych producentów elektryczności. Takim prosumentem

Prezydent podpisał nowelizację ustawy śmieciowej

kilku właścicieli nieruchomości ma płacić za wywóz odpadów, czy wreszcie przyznanie gminom uprawnień służb podatkowych w przypadku egzekucji opłat wobec osób, które za śmieci nie płacą. Sejm przyjął nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 28 listopada po wprowadzeniu poprawek

MF: kto mieszka na parterze i nie korzysta z windy - nie płaci podatku

"Lokatorzy, którzy mieszkają na parterze i w związku z tym są zwolnieni z wnoszenia opłat za korzystanie z windy, nie uzyskują nieodpłatnego świadczenia od spółdzielni mieszkaniowej. Tym samym osoby te nie osiągają przychodu w rozumieniu przepisów ustawy PIT" - poinformowało ministerstwo

Ministerstwo Gospodarki kieruje do konsultacji projekt konstytucji dla przedsiębiorców

dotychczasową ustawę o działalności gospodarczej z 2004 roku. Konsultacje do ustawy mają potrwać 30 dni.

Co robić, gdy sąsiad zatruwa nam życie [PORADNIK]

można wywrzeć jakąś presję na niesolidnych lokatorów? Spółdzielnie i wspólnoty wywieszają na klatkach schodowych informacje o zadłużeniu mieszkańców danego budynku. Próżno tam jednak szukać nazwisk lub numerów mieszkań. Jest to bowiem zakazane. Ujawnienie takich informacji naruszałoby art. 6 ustawy o

Sejmowa komisja za rządowym projektem ustawy o obligacjach

05.11. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Sejmowa komisja finansów publicznych opowiedziała się w środę za rządowym projektem ustawy o obligacjach. W ustawie, która ma kompleksowo regulować rynek obligacji w Polsce, nie zapisano możliwości emitowania przez SKOK-i obligacji wieczystych, choć chcieli

Spółdzielnie sprzedały lokale kredytowane z budżetu państwa, a TBS-y - nie

nie zostały uruchomione. Dyrektor BGK podkreślił, że dzięki KFM powstało prawie 100 tys. mieszkań na wynajem dla osób o umiarkowanych dochodach. Znowelizowane w 2011 roku dwie ustawy: o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o spółdzielniach mieszkaniowych umożliwiły wykup

Budka Suflera, Robert Chojnacki i Krystyna Prońko chcą założyć związek zawodowy. Sąd: nie mają etatów, to nie mogą zakładać związków

spółdzielni produkcyjnych. A muzycy to przedstawiciele wolnych zawodów, bez etatów. W piątek sąd apelacyjny przychylił się do wniosku reprezentującego muzyków konstytucjonalisty prof. Dariusza Dudka z KUL. Prosił on, by sąd zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem, czy nie należy zmienić ustawy, by

Okazja? Możesz mieć tańszą energię, a nawet na niej zarabiać

i spółdzielniach mieszkaniowych. - Po raz pierwszy WFOŚiGW będzie obsługiwał osoby fizyczne. Dlatego wyprowadziliśmy biuro beneficjentów do centrum miasta [przy al. Wojska Polskiego 36u/1 - red.], by można tutaj było składać wnioski i skutecznie aplikować o dofinansowanie - mówi Jacek Chrzanowski

BGK wypłacił pierwszy bonus za trzecie dziecko z programu MdM

domu o powierzchni odpowiednio do: 75 m kw. i 100 m kw. Ponadto rodzina z trójką dzieci będzie mogła kupić mieszkanie lub dom na rynku pierwotnym o powierzchni większej o 10 m kw. niż przewiduje program. Dofinansowanie państwa dotyczy 50 m kw. lokalu. Przygotowywany jest projekt nowelizacji ustawy

Sejmowa komisja za rządowym projektem ustawy o obligacjach

W środę podkomisja stała do spraw instytucji finansowych, która do tej pory pracowała nad rządowym projektem ustawy o obligacjach, zarekomendowała komisji finansów publicznych przyjęcie projektu. W głosowaniu 16 członków komisji opowiedziało się za przyjęciem projektu, 7 wstrzymało się od głosu

MŚ za osobnymi przetargami na odbiór i zagospodarowanie śmieci

W środę na konferencji prasowej Grabowski przedstawił propozycje zmian w tzw. ustawie śmieciowej, które przygotował specjalny zespół pod przewodnictwem b. szefa resortu Andrzeja Kraszewskiego. "Przy tworzeniu tego zespołu moją intencją było, aby zderzyły się różne opinie i interesy - gmin

PO ma złożyć projekt nowelizacji ustawy śmieciowej

Szef sejmowej podkomisji ds. monitorowania gospodarki odpadami Tadeusz Arkit spodziewa się, że propozycja nowelizacji rozwiąże bieżące problemy wynikające z obowiązywania ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach. Precyzuje na przykład pojęcie właściciela nieruchomości; wskazuje też, że

Minipunkty odbioru odpadów pozwalają na obniżenie opłat za śmieci

Burmistrz Nakła wyjaśnił, że stworzenie systemu minipunktów selektywnej zbiórki znajdujących się np. przy osiedlach, zrodziło się z konieczności segregowania odpadów, jaka wynika z tzw. ustawy śmieciowej. Ustawa o utrzymaniu i porządku w gminach nakazuje selektywną zbiórkę odpadów: tworzyw

Jak ze SKOK-ów majątek wyskoczył

ustawy o związkach zawodowych zapis, że obok kas zapomogowo-pożyczkowych mogą w zakładach pracy powstawać SKOK-i. Działacze "S" zaczęli je tworzyć w największych przedsiębiorstwach. W tym samym roku Bierecki namówił założycieli kilku Kas do powołania Krajowej SKOK. Miała gwarantować

Eksperci o 25-leciu: przy PKB 3-4 proc. będziemy budować rocznie 140-160 tys. mieszkań

1997 roku oddano do użytku 73 tys. 706 nowych lokali, by w 2003 r. - 162 tys. 686. Rok później nie było już jednak tak dobrze, ponieważ nastąpił spadek do poziomu 104 tys. zł. "Tak dramatyczna zmiana nie wynikała jednak z załamania w sektorze budownictwa mieszkaniowego, ale z ustawy o Prawie

PiS zaskarżył ustawę o SKOK do Trybunału Konstytucyjnego

kas oraz tak daleko idących ograniczeń ich swobody". Ustawa narusza też - zdaniem Prawa i Sprawiedliwości - "wolności prowadzenia działalności gospodarczej i wolności zrzeszania się, poprzez odebranie członkom kas i Kasy Krajowej, które są spółdzielniami, możliwości kształtowania struktury

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Spółdzielnia mieszkaniowa

jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin poprzez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.Ustawa z 14 czerwca 2007 o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych

Centralny Związek Spółdzielczości Budownictwa Mieszkaniowego

Centralny Związek Spółdzielczości Budownictwa Mieszkaniowego (CZSBM) – centralny związek spółdzielczy, uprawniony do ingerowania w statut i skład zarządu spółdzielni, przymusowo w nim zrzeszonychUstawa z dnia 17 lutego 1961 r. o spółdzielniach i ich związkach, Dz.U. nr 12, poz. 61. Powstał

Ekspektatywa

mieszkaniowychUstawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (). Ekspektatywa odrębnej własności lokalu jest roszczeniem o ustanowienie przez spółdzielnię odrębnej własności lokalu na rzecz osoby, z którą spółdzielnia zawarła umowę o budowę lokalu (o której mowa w art. 18 ust. 1 Ustawy

Prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej

Prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej występuje tylko w tych spółdzielniach mieszkaniowych, które budują domy jednorodzinne w celu przeniesienia ich własności na członków. Ustawodawca licząc się z tym, że do przekształcenia dochodzi po wielu latach, powołał do życia swoiste

Izba rolnicza

Izba rolnicza – instytucja samorządu gospodarczego reprezentująca interesy rolników, producentów rolnych, osób prowadzących gospodarstwa rolne. W Polsce izby rolnicze powstały na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczychUstawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.