ustawa o spółdzielniach

sprawdź też:

ustawa

Angelika Czubacka-Pędzisz, radca prawny

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawy o własności lokali. Wątpliwości prawnika

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawy o własności lokali. Wątpliwości prawnika

Ustawodawca jest dość przewidywalny ponieważ w każdej kadencji przedstawia nam projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. W tym roku Ustawodawca był bardziej kreatywny, gdyż przygotowany przez posłów PO projekt "z nazwy" wskazuje na nowelizację ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych ale prawda jest odmienna.

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych podpisana

Prezydent Lech Kaczyński podpisał nowelizację ustawy o spółdzielniach socjalnych - poinformowała w środę Kancelaria Prezydenta.

Ustawa o spółdzielniach do Trybunału

Rzecznik praw obywatelskich zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych

Sejm za zmianami w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych

spółdzielnia co najmniej na trzy miesiące wcześniej musiała informować o zmianie wysokości opłat za mieszkanie czy lokal. Spółdzielnia ma też obowiązek na piśmie poinformować, jaki jest powód tej zmiany. W przypadku zmiany kosztów niezależnych od spółdzielni - np. prądu, gazu, wody oraz ścieków, termin wynosi

TK: zasady dziedziczenia udziałów po członku spółdzielni są zgodne z konstytucją

zasady narusza m.in. przepis mówiący, że dziedziczenie po członku spółdzielni jest możliwe, jeżeli spadkobierca jest członkiem spółdzielni lub złoży deklarację o przystąpieniu do niej. TK nie podzielił tych zarzutów. Przedstawiając uzasadnienie sędzia TK Maria Gintowt-Jankowicz podkreśliła, że

Trzy poprawki mieszkaniowe korzystne dla mieszkających w blokach

Trzy poprawki mieszkaniowe korzystne dla mieszkających w blokach

spółdzielnie budowały za kredyt z dotowanego przez państwo Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Obecne przepisy nie są jednoznaczne. Ustawa o wspieraniu budownictwa umożliwiała bowiem wykup mieszkań, ale zupełnie co innego mówi ustawa o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez skarb państwa oraz o Banku

Spółdzielnie dla spółdzielców, nie dla prezesów

Spółdzielnie dla spółdzielców, nie dla prezesów

W związku z zalewem dezinformacji na temat projektu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, konieczne jest przybliżenie milionom spółdzielców w całym kraju istoty tego projektu. Jego podstawowym celem jest upodmiotowienie spółdzielców, a nie - jak twierdzą przeciwnicy - likwidacja spółdzielni

Eksperci: ustawa o OZE - krok w kierunku energetyki obywatelskiej

W piątek Sejm uchwalił ustawę o odnawialnych źródłach energii (OZE). Parlament pracował nad projektem od połowy 2014 r. Rządowa propozycja wprowadza nowe zasady wspierania energii wytwarzanej z takich źródeł. Poparcie posłów uzyskało kilka wniosków mniejszości, m.in. o obowiązku zakupu energii i

Zmiany w spółdzielniach są konieczne. Przede wszystkim przejrzystość

Zmiany w spółdzielniach są konieczne. Przede wszystkim przejrzystość

potraktuje z szacunkiem konstytucyjne prawo własności i zagwarantuje mi prawo stanowienia o mojej własności. Nawet pod przymusowym zarządzaniem moją własnością przez spółdzielnię chcę mieć realny wpływ na sposób sprawowania tego zarządu i na koszty, jakimi mnie SM obciąża. Aby tak było, nowa ustawa o SM

MIR chce włączyć członków spółdzielni do programu MdM

Projekt, przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opublikowano we wtorek na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji i skierowano do konsultacji. Ministerstwo zaproponowało, by o finansowe wsparcie w ramach programu "MdM" mogli się ubiegać członkowie spółdzielni

Co może właściciel mieszkania w spółdzielni?

Co może właściciel mieszkania w spółdzielni?

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych określa, że zarząd nieruchomością wspólną stanowiącą współwłasność spółdzielni i osób, które nabyły własność lokali, jest wykonywany przez spółdzielnię jako zarząd powierzony. Musi go więc ona sprawować, nawet jeśli właściciele lokali nie są członkami

Spółdzielnie mieszkaniowe oczami prezesa: Chcą nas rozgrabić

Spółdzielnie mieszkaniowe oczami prezesa: Chcą nas rozgrabić

deklaracjom projektodawców ustawa nie spowoduje zmniejszenia opłat za mieszkania, lecz wygeneruje dodatkowe koszty. Podyskutuj na naszym forum: Co sądzisz o proponowanych zmianach w spółdzielniach? Tomasz Jórdeczka* - prezes Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, przewodniczący rady

Szczecińscy spółdzielcy w strachu: PO próbuje nas zlikwidować

Szczecińscy spółdzielcy w strachu: PO próbuje nas zlikwidować

Przedstawiciele zarządów i rad nadzorczych szczecińskich spółdzielni mieszkaniowych spotkali się w poniedziałek w świetlicy SM Śródmieście. Cel: omówić zagrożenia jakie - zdaniem spółdzielców - niesie ze sobą projekt nowej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Organizator - Regionalny Związek

PO chce przekształcić spółdzielnie we wspólnoty mieszkaniowe

PO chce przekształcić spółdzielnie we wspólnoty mieszkaniowe

od 11.00 do 13.00) przeciwko przyjęciu projektu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych autorstwa grupy posłów PO. Związek wyjaśnia, że projekt ten "przewiduje wprowadzenie szeregu niekonstytucyjnych rozwiązań prawnych, które w konsekwencji mogą doprowadzić do likwidacji spółdzielczości

Spółdzielnie mieszkaniowe mogą żądać 9 mld zł odszkodowań

Spółdzielnie mieszkaniowe mogą żądać 9 mld zł odszkodowań

razie żadna ze spółdzielni pozwów o odszkodowanie nie złożyła. Prezes Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP Jerzy Jankowski zapewnia zarazem, że zanim spółdzielni zaczną walkę o odszkodowania, będą musiały spełnić określone warunki. Przede wszystkim będą musiały udowodnić powstanie szkody i

Reforma spółdzielczości mieszkaniowej poczeka?

Reforma spółdzielczości mieszkaniowej poczeka?

to wojną, w której obie strony zaczęły stosować sztuczki proceduralne. W pewnym momencie Wiesław Szczepański z SLD zgłosił na posiedzeniu komisji wniosek o... przyjęcie sprawozdania podkomisji kierowanej przez posłankę Staroń i skierowanie projektu do drugiego czytania bez poprawek. W głosowaniu padł

Ochrona klientów firm deweloperskich i spółdzielni do Sejmu

. Zgodnie z projektem deweloperzy i spółdzielnie nie będą mogły żądać od klientów finansowania budowy, dopóki nie zapewnią im ochrony. Chodzi o to, aby w przypadku niepowodzenia inwestycji klienci nie stracili powierzonych deweloperowi pieniędzy. W grę wchodziłyby trzy możliwości, z których firma musiałaby

Obywatelski projekt o spółdzielniach mieszkaniowych w koszu?

spółdzielnia nie ma prawa zarabiać na swoich członkach. Lidia Staroń zapowiedziała, że PO w ciągu kilku dni złoży dwa projekty ustaw dotyczące spółdzielczości. Czytaj poradnik "Gazety Wyborczej" o wykupie mieszkań spółdzielczych

Pieniądze wpłacane na nowe mieszkanie mają być chronione

Pieniądze wpłacane na nowe mieszkanie mają być chronione

Klubu Parlamentarnego PO Sławomira Rybickiego. "Gazeta" zapoznała się z tym projektem. Posłowie PO proponują, aby deweloperzy i spółdzielnie nie mogły żądać od klientów finansowania budowy, dopóki nie zapewnią im ochrony. Chodzi o to, aby w przypadku niepowodzenia inwestycji klienci nie

Była rewolucja w spółdzielniach, a czy będzie kontrrewolucja?

Była rewolucja w spółdzielniach, a czy będzie kontrrewolucja?

O 9.30 w Trybunale (TK) zaczęła się rozprawa, w czasie której padnie zarzut łamania konstytucji wobec aż 12 kluczowych przepisów w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. Z najbardziej kontrowersyjnym przepisem, który zakładał super atrakcyjne zasady wykupu mieszkań lokatorskich w spółdzielniach

Nie czekaj z wnioskiem o wykup mieszkania w spółdzielni

. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych przy zawieraniu tego rodzaju umowy wynosi 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę.Nie takie nowePrzewidziane w rządowym projekcie nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zmiany wydają się tylko kosmetyczne. W praktyce może się

Ile ochrony dla klienta firm deweloperskich i spółdzielni

Ile ochrony dla klienta firm deweloperskich i spółdzielni

parlamentu. Zgodnie z projektem deweloperzy i spółdzielnie nie będą mogły żądać od klientów finansowania budowy, dopóki nie zapewnią im ochrony. Chodzi o to, aby w przypadku niepowodzenia inwestycji klienci nie stracili powierzonych deweloperowi pieniędzy. W grę wchodziłyby trzy możliwości, z których firma

Decyzje spółdzielni będzie można zaskarżyć

Według informacji gazety do Kancelarii Prezydenta RP został złożony projekt nowej ustawy o spółdzielniach. Autorzy projektu, eksperci prawa spółdzielczego, chcą, by prezydent podjął w tej sprawie inicjatywę ustawodawczą. Przygotowany projekt ma zastąpić obowiązującą od 1983 roku ustawę Prawo

Ochrona klientów deweloperów - jeszcze w tej kadencji?

parlamentu.Zgodnie z projektem deweloperzy i spółdzielnie nie będą mogły żądać od klientów finansowania budowy, dopóki nie zapewnią im ochrony. Chodzi o to, aby w przypadku niepowodzenia inwestycji klienci nie stracili powierzonych deweloperowi pieniędzy.W grę wchodziłyby trzy możliwości, z których firma musiałaby

W Sejmie projekt kilkakrotnie skracający czas rejestracji firmy

Projekt przyspieszenia działania "jednego okienka" przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Resort zbadał m.in. ile czasu średnio upływa w warszawskim sądzie rejestrowym od złożenia wniosku o wpis podmiotu do rejestru do uzyskania numerów NIP i REGON. Okazało się, że jest to 25 dni

Sejm przeciw uproszczeniu zasad rozliczania CIT przez spółdzielnie

Za odrzuceniem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) było 230 posłów, przeciw 192, 3 wstrzymało się od głosu. Wniosek o odrzucenie projektu złożył klub PO w debacie na poprzednim posiedzeniu Sejmu.Projekt zakładał likwidację obowiązku rozdzielania dochodów z gospodarki

Spółdzielnie mieszkaniowe będą mogły występować do Skarbu Państwa o oddłużenie

poręczenia kredytów mieszkaniowych, umów o rozłożeniu zadłużenia na raty, odroczeniu jego spłaty albo całkowitym lub częściowym umorzeniu.Całkowite umorzenie długu następowałoby wtedy, gdy koszty egzekucji byłyby wyższe niż należności, które w jej efekcie mogłyby zostać odzyskane.Zadłużona spółdzielnia

Spółdzielcy wzięli sprawy w swoje ręce

, którym może przyjść do głowy pomysł postawienia płotu wokół swojego bloku. To dopiero byłby horror. Inicjatywę Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP traktuję więc jako próbę odpolitycznienia ustawy. Przyznaję autorom projektu, że trzeba usunąć z niej przepisy szkodliwe oraz zlikwidować

Wykup mieszkań po cenie rynkowej, ale z... bonifikatą?

Posłowie mają zielone światło. W przyjętej przez rząd przed tygodniem strategii mieszkaniowej pojawiła się korzystna dla lokatorów propozycja zmiany ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Obecnie nie daje im ona nadziei na własność, mimo że wielu sfinansowało nawet 30

Zmieniło się prawo spółdzielcze

, a spółdzielcy nie będą chodzić na zebrania.Jakie są jednak najważniejsze zmiany w już obowiązującej ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych oraz prawie spółdzielczym?Wykup po nowemuNowe przepisy są bardzo korzystne dla lokatorów. Ustawa ułatwia im przekształcenie mieszkań spółdzielczych o statusie

Spółdzielcy mieszkaniowi nie chcą reform? Platforma szykuję zmianę

Na projekcie tej ustawy nie pozostawili suchej nitki działacze spółdzielczy, którzy zebrali się w środę w Natolińskim Ośrodku Kultury na warszawskim Ursynowie. Np. nie podoba im się sposób, w jaki posłowie PO chcą zastąpić spółdzielnie wspólnotami mieszkaniowymi. Lidia Staroń z PO zapewnia, że

Wykup mieszkań: bałagan zamiast rewolucji

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która weszła w życie 31 lipca 2007 r., miała oznaczać rewolucję dla ok. 800 tys. rodzin mieszkających w spółdzielniach. Nowe przepisy dały im możliwość przekształcenia mieszkania w pełną własność za symboliczną kwotę. Spółdzielca, który zajmuje

Wspólnoty kontra spółdzielnie

Przy niewielu wyodrębnionych lokalach, których łączna suma udziałów nie przekracza 20 proc., spółdzielnia jako większościowy udziałowiec nadal będzie miała decydujący głos w kwestiach nieruchomości wspólnej. Wówczas siłą posiadanych udziałów spółdzielnia ma możliwość wskazania siebie jako zarządcy

RPO: Spółdzielnie nie zdążą z przekształcaniem mieszkań

Rzecznik zwrócił się do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Kopię listu otrzymała we wtorek PAP.Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych umożliwia wykup mieszkań lokatorskich na pełną własność po symbolicznych cenach. Spółdzielnie mają

TK: członkowie spółdzielni mają prawo do środków na remonty

Trybunał rozpatrywał wniosek o uznanie za niezgodne z konstytucją niektórych przepisów o spółdzielniach mieszkaniowych i Prawa spółdzielczego. Według TK część zaskarżonych przepisów wymaga ustawowego doprecyzowania. Trybunał zobowiązał Sejm m.in. do nowelizacji i doprecyzowania przepisów ustawy o

Spółdzielnie nie będą mogły zmieniać się w spółki

więc decydowania o formie prawnej przedsiębiorstwa. W spółdzielniach każdy członek, niezależnie od tego, ile do niej wniósł, ma równe prawo głosu, co w oczywisty sposób zniechęca do inwestowania w firmę. Sektor spółdzielczy jest zatem w zaniku. 75 proc. istniejących przed dwudziestu laty podmiotów

TK wróci do sprawy spółdzielni mieszkaniowych 5 lutego

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego złożyła grupa 60 posłów reprezentowana przez Lidię Staroń (PO). Chcą oni zbadania zgodności z Konstytucją niektórych przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy prawo spółdzielcze. Posłowie zwrócili uwagę na niekorzystną sytuację właścicieli

Wyrok TK ciosem dla prezesów spółdzielni. Już nie pomoże im "drużyna"

Członkiem spółdzielni nie będzie już mógł być praktycznie każdy. A tak jest obecnie, gdyż art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych daje w tej sprawie ich zarządom całkowitą swobodę. - Wykorzystują to niektórzy prezesi, przyjmując na członków m.in. podlegających im pracowników. Nawet

TK: osoby bez prawa do lokalu nie mogą być członkami spółdzielni

niezgodny z konstytucją. Zobowiązał ponadto Sejm do nowelizacji i doprecyzowania przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dot. sytuacji właścicieli lokali w budynkach administrowanych przez spółdzielnie, którzy nie są członkami spółdzielni. TK uznał te przepisy za niekorzystne dla tej grupy

UOKiK: spółdzielnie mieszkaniowe dyskryminują operatorów

mieszkaniowych. "Jej członkowie co do zasady nie są konsumentami i podlegają przepisom prawa spółdzielczego, dlatego Urząd nie jest uprawniony m.in. do interwencji w przypadku sporów pomiędzy nimi a organami spółdzielni" - wyjaśniono. Jednak - zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów

"Nasz Dziennik": Dotacje utrzymane

Zgodnie z projektem ustawy, dotacja dla związków zawodowych i izb rolniczych wyniesie 4 mln zł rocznie. W dużej części pochłoną ją składki za przynależność do COPA-COGECA, organizacji unijnej zrzeszającej związki zawodowe i spółdzielnie rolnicze, oraz obsługa biurowa naszych reprezentantów w

Sejmowa komisja nadzwyczajna pracuje nad zmianą prawa spółdzielczego

Posłanka PO poinformowała, że komisja nadzwyczajna pracuje nad trzema poselskimi projektami ustaw Prawo spółdzielcze: autorstwa PO, PSL i Ruchu Palikota, na podstawie których ma powstać jedna ustawa. Posłowie komisji chcą m.in., by minimalna liczba założycieli spółdzielni wynosiła pięć, a nie jak

TK: osoby bez prawa do lokalu nie mogą być członkami spółdzielni

Chodzi o tzw. członków oczekujących, czyli takich, którzy nie mają prawa do lokalu, lecz mają wpływ na działalność spółdzielni i np. na ustalanie opłat dla tych, którzy prawo do lokalu mają. Trybunał Konstytucyjny w czwartek uznał m.in. część zaskarżonych przepisów za zgodne z Konstytucją, a

Rząd poparł senacki projekt noweli o spółdzielniach mieszkaniowych

W komunikacie CIR po posiedzeniu rządu przypomniano, że potrzeba znowelizowania ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 27 czerwca 2013 r. Wtedy TK zakwestionował dotychczasowe przepisy. Zdaniem Trybunału zasady zwrotu spadkobiercom wkładu mieszkaniowego

"Życie Warszawy": Spółdzielnie idą do sądu

"Na pewno wystąpię o odszkodowanie za utracone mienie" - mówi gazecie prezes RSM Praga. "Przecież to jest tak, jakbym mógł sprzedać coś za 100 złotych, a kazaliby mi za złotówkę" - dodaje Andrzej Półrolniczak. Podobne skargi zapowiadają prezesi innych, zwłaszcza dużych

Lista dłużników na klatce schodowej? To działanie bezprawne

istnieć "rejestr dłużników" Nie oznacza to jednak, że dłużnicy spółdzielni mogą spać spokojnie, bo nikt o ich długu się nie dowie. - Rejestr członków spółdzielni w myśl art. 30 ustawy Prawa spółdzielczego obok wyraźnie wskazanych w tym przepisie informacji może zawierać także "inne dane

Ile zarabia prezes spółdzielni mieszkaniowej?

. - Sąd uznał, że przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dają członkom spółdzielni obowiązki, ale i szczególne uprawnienia. Mają oni prawo zobaczyć wszystkie uchwały. Także dotyczące zarobków zarządu.Sprawa toczyła się z oskarżenia prywatnego członka tej spółdzielni Waldemara Humela. Koszalinian

Mieszkania spółdzielcze nie dla młodych

przewodniczyła podkomisji pracującej nad ustawą o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych. - Ale ja proponuję stałą cenę. Gwarantuje mi to umowa z wykonawcą - ripostuje prezes zielonogórskiej spółdzielni. Dyrektor departamentu finansowania klientów indywidualnych PKO BP Wojciech

Komisje sejmowe odrzuciły poprawki PiS do ustawy o ustroju rolnym

przyjęcia, bo ogranicza rozwój spółdzielni i przedsiębiorstw rolniczych. Bogucki chciał też, by w Polsce ustawą wprowadzić 5-letnie moratorium na handel ziemią. Jak tłumaczył PAP Krzysztof Jurgiel (PiS), szef komisji rolnictwa, chodzi o to, by w tym okresie polscy rolnicy wyrównali do poziomu zamożności

Obiecanki cacanki, a klientom deweloperów radość

. O projekcie ustawy przypomniano sobie w Ministerstwie Budownictwa w 2007 r., kiedy resortem kierował Andrzej Aumiller z Samoobrony. Pamiętam, jak na spotkaniu z dziennikarzami zapewniał, że po wakacjach skieruje projekt ustawy "o ochronie nabywcy w transakcjach deweloperskich" do uzgodnień

Ile zarabiają prezesi spółdzielni mieszkaniowych?

zarządu jest de facto podwładnym członków spółdzielni. Nie ma zmiłuj. Zatem przychodzi przełożony do podwładnego i wnosi o ujawnienie umowy, jaką ten zawarł ze spółdzielnią. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych (usm) daje spółdzielcom bezsporny przywilej zajrzenia prezesowi zarządu w portfel i

Sejm za rozszerzeniem listy organizacji, za które składki w UE płaci budżet

spółdzielnie produkcyjne i pracodawcy rolni nie są organizacjami społecznymi-zawodowymi rolników, każde z tych podmiotów ma własną ustawę - tłumaczyli. Opinię legislatorów poparła wiceminister Zofia Szalczyk. Zbigniew Babalski (PiS) zgłosił jednak wniosek o przyjęcie poprawki Senatu. Poparł go Artur Dunin

Spółdzielnie mieszkaniowe - co dalej?

mechanizmów pozwalających remontować oraz osiągać oszczędności w eksploatacji i utrzymaniu? Najwyższy czas zmierzyć się z tymi pytaniami, bo od uchwalenia w 2000 r. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych sytuacja zasadniczo się zmieniła. Na rozdrożu Wtedy chodziło głównie o to, by to. co się dzieje w

Ustawa PZP - DZIAŁ VIII: Zmiany w przepisach obowiązujących

zmiany: (zmiany pominięte). Art. 212. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116) w art. 41 ust. 6 otrzymuje brzmienie: "6. Przy wyborze wykonawcy prac, o których mowa w ust. 1, spółdzielnia stosuje przepisy o zamówieniach publicznych

Mieszkańcy nie chcą rezygnować ze spółdzielni

), która forsuje w Sejmie nową ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych. Najwięcej kontrowersji wywołuje pomysł przekształcenia zarządzanych przez nie budynków we wspólnoty mieszkaniowe. Taka wspólnota powstawałaby automatycznie, gdyby przynajmniej jedno mieszkanie było w pełni własnościowe, czyli miało

Rząd proponuje zmiany w programie "Mieszkanie dla młodych"

To najważniejsze poprawki do ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, które rząd postanowił we wtorek skierować do Sejmu. Przypomnijmy, że to na podstawie tej ustawy działa od przeszło roku program "Mieszkanie dla młodych", który - według rządu - jest

Budżet nadal będzie opłacał składki organizacji rolniczych w unijnych strukturach

"Dotychczasowe dofinansowanie przewidziane na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych wygasło z końcem 2014 r. Ustawa przedłuża dofinansowanie o 6 lat, czyli do końca 2020 r. Jednocześnie ustawa rozszerza dotychczasową grupę podmiotów uprawnionych do dotacji o Krajową Radę

Resort infrastruktury i rozwoju rozważa nowelę ustawy MdM

ostatecznego kosztu nabycia mieszkania" - zaznaczył Popa. Nie ma ona takiego obowiązku zarówno na etapie zawierania umowy o budowę lokalu, jak i po wybudowaniu mieszkania, w momencie zawierania umowy o ustanowienie odrębnej jego własności. "Zgodnie z art. 18 ust. 4 ustawy o spółdzielniach

Przewodniczący KRS: Skończył się czas amatorszczyzny w zarządzaniu spółdzielniami

Podczas spotkania w siedzibie Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Jerzy Jankowski przedstawił założenia dla nowego prawa spółdzielczego. - Chcemy aby w nowej ustawie regulującej działalność spółdzielni w naszym kraju był zapis o konieczności przechodzenia szkolenia przez członków rad

TK: ograniczenie udziału w związkach zawodowych - niekonstytucyjne

spoczywa obowiązek niezwłocznego "uzupełnienia, zmodyfikowania, czy może napisania od nowa" zakresu ustawy o związkach zawodowych, aby ustawa nie ograniczała wolności zrzeszania się. "Orzeczenie Trybunału nie wyrzuca niczego z ustawy o związkach zawodowych. Trybunał wskazuje, że ustawodawca

Sejm zdążył uchwalić niższy VAT w budownictwie!

własnym zakresie. W obecnym stanie prawnym o zwrot można się ubiegać tylko do końca 2007 r. Chodzi o zwrot różnicy między stawkami 7 proc. i 22 proc. za materiały kupione od 1 maja 2004 r., na które po tej dacie podatek wzrósł z 7 do 22 proc. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Kary za ograniczanie dostępu do tańszego internetu

spółdzielczego. Dlatego Urząd nie jest uprawniony m.in. do interwencji w przypadku sporów pomiędzy nimi a organami spółdzielni. Jednak w świetle przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów spółdzielnia jest przedsiębiorcą, ponieważ może zajmować się m.in. budową mieszkań, świadczyć usługi

Wspólnotą w spółdzielnię

właściciele mieszkań nie mogą chodzić na zebrania, decydować o remontach, wysokości opłat. Mogą się nawet nie doprosić malowania klatki, bo prezes odmówi. Dlatego chcemy, żeby wspólnoty w blokach spółdzielni powstawały automatycznie, nawet gdy został w nich wykupiony tylko jeden lokal - wyjaśnia poseł Borys

W Sejmie dobiegają końca prace nad nowelizacją kilku ustaw mieszkaniowych

Już dawno posłowie z sejmowej komisji infrastruktury nie mieli tyle pracy, co we wtorek. Najpierw - wraz z posłami z komisji finansów publicznych - skierowali do drugiego czytania w Sejmie projekt ustawy mający rozstrzygnąć wątpliwości dotyczące wykupu mieszkań lokatorskich, które spółdzielnie

Kasa Krajowa SKOK prostuje informacje o historii ustaw dot. kas

Dunajskiego. Tym niemniej w połowie pierwszej dekady XXI wieku - czytamy - Kasa Krajowa uznała, że warto wrócić do koncepcji nadzoru państwowego. "Co mogło się wydarzyć w 2008 roku, albowiem w przedstawionym przez Ś.P. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego projekcie ustawy o spółdzielniach, który wpłynął do

Rząd: przerwać prace nad propozycją ws. mikroproducentów energii

W przyjętym na wtorkowym posiedzeniu stanowisku do projektu Rada Ministrów wskazała, że rząd wprowadził już przepisy dotyczące zmian w instrumentach wspierających rozwój energetyki prosumenckiej. Jak przypomniało Centrum Informacyjne Rządu, obecnie parlament pracuje nad ustawą o odnawialnych

PSL chce ułatwień dla spółdzielni mieszkaniowych ws. produkcji energii

Szef klubu PSL Jan Bury, mówiąc PAP o kierunku zmian, które mają zaproponować ludowcy, stwierdził, że ustawa powinna w takim samym stopniu odnosić się do samorządów, podmiotów komunalnych, wspólnot czy spółdzielni mieszkaniowych, jak do indywidualnych gospodarstw domowych. Wskazał, że np. samorządy

MIR: będzie nowelizacja ustawy "Mieszkanie dla Młodych"

"Nowelizacja ustawy "Mieszkanie dla Młodych" powinna wejść w życie w 2015 r." - powiedział PAP wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski. Wyjaśnił, że dzięki zmianom członkowie spółdzielni mieszkaniowych, podpisujący z nią umowę o budowę lokalu, będą mogli ubiegać

Senat: budżet ma płacić składki za więcej organizacji rolniczych w strukturach UE

spółdzielni produkcyjnych i pracodawców rolnych". Za przyjęciem nowelizacji ustawy o izbach rolniczych bez poprawek, z uwagi na jej pilność, apelował sprawozdawca, senator Jerzy Chróścikowski (PiS). Senatorowie nie uwzględnili jednak jego wniosku. W efekcie za całością ustawy wraz z poprawkami głosowało

Kasa Krajowa SKOK: Lech Kaczyński chciał nadzoru państwowego nad SKOK-ami

do koncepcji nadzoru państwowego. "Co mogło się wydarzyć w 2008 roku, albowiem w przedstawionym przez Ś.P. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego projekcie ustawy o spółdzielniach, który wpłynął do Sejmu w dniu 21 kwietnia 2008 r., taki nadzór został wyartykułowany" - podkreślono. Jak dodano, w

MIR: Będzie nowelizacja ustawy "Mieszkanie dla młodych"

Ministerstwo zamierza zmienić kilka zapisów ustawy. Po pierwsze, umożliwić członkom spółdzielni mieszkaniowej korzystanie z programu MdM. - Obecnie spółdzielnie działające jak deweloperzy mogą uczestniczyć w MdM, ale nie w przypadku wnoszenia wkładów budowlanych przez jej członków - tłumaczy

Posłowie chcą, by MdM działał nie tylko na rynku pierwotnym, ale i wtórnym

rząd proponuje, by było to 80 proc. "Lepszym, bardziej odzwierciedlającym sytuację rynkową jest wskaźnik 0,8.() Jeśli mówimy o różnicach w cenach transakcyjnych rynek wtórny - rynek pierwotny możemy to oceniać na 20 proc. Tyle tylko, że w przypadku cen transakcyjnych mieszkań nabywanych w ramach

Rewolucja w spółdzielniach mieszkaniowych

Pomysły posłów PO, którym przewodzi Lidia Staroń, nie są nowe, bo już w poprzednim Sejmie próbowali wcielić je w życie. Projekt zupełnie nowej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zablokowała jednak wówczas opozycja. Poza tym nie wszyscy posłowie PO go poparli. Teraz jest podobnie. Ponadto suchej

Rząd chce kompleksowo uregulować prowadzenie firmy

, . fundacji, . spółdzielni, . banku spółdzielczego, . SKOK. Zasady prowadzenia firmy Ustawa

KNF odmówiła zatwierdzenia prezesa SKOK 'Nike'

ostrożnego i stabilnego zarządzania kasą, tj. niespełnianie jednego z wymogów, o których mowa w art. 18 ust. 4 ustawy o SKOK", podano w komunikacie. "Ustalenie braku rękojmi jest konsekwencją dotychczasowego sposobu zarządzania kasą przez prezesa. Prezes ponosi odpowiedzialność za

Rząd przyjął projekt nowelizacji programu MdM

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy "o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych" - w oparciu, o którą realizowany jest rządowy program "Mieszkanie dla Młodych" (MdM) - przedłożony przez ministra infrastruktury i rozwoju. "Od 2014 r

Sejm: poprawki PiS do programu MdM

nowelizacji ustawy, w oparciu o którą realizowany jest program MdM przygotował i skierował do sejmu rząd. Jednak podczas prac połączonych komisji, które zajmowały się tym projektem wprowadzono do niego szereg istotnych zmian. Najważniejszą zmianą jest rozszerzenie programu na rynek wtórny mieszkań. Komisje

Mieszkanie dla Młodych: Będą zmiany w dopłatach do kredytów

jest ona wówczas, gdy spółdzielnia rozliczy koszt budowy, na co ma sześć miesięcy od zakończenia inwestycji. BGK, który zatwierdza dopłaty, musi zaś mieć pewność, że zmieści się ona w ustawowym limicie. Rząd zdecydował też o skierowaniu do Sejmu projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomości

Rząd przyjął projekt zmian poszerzających działanie programu MdM

Warszawa, 03.03.2015 (ISBnews) – Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który wprowadza zmiany w rządowym programie „Mieszkanie dla Młodych", podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Zmiany mają m.in. zwiększyć udział mieszkań kupowanych od spółdzielni, zwiększają także

TBS-y nie chcą sprzedawać mieszkań, a lokatorzy ich kupować

możliwości wykupu skorzystało za to ok. 400 lokatorów zajmujących mieszkania w spółdzielniach, które - podobnie jak TBS-y - budowały je za kredyt z dotowanego przez państwo Krajowego Funduszu Mieszkaniowego (KFM). Nie chcą oddać własności Sęk w tym, że decyzja o sprzedaży lokali należy do TBS-ów i

Jak spółdzielnia robi interesy. Pół miliona do zwrotu

ratusz o rozstrzygnięcie jest spokojny. - Plan został sporządzony w latach 1997-2002, a więc dużo wcześniej, niż spółdzielnia sprzedała działkę. Podczas opracowywania dokumentu postępowaliśmy zgodnie z ustawą i informowaliśmy zainteresowane strony. Od początku w planie droga, którą wyznaczyła

Sejm uchwalił ustawę o ustroju rolnym

podlegać odpowiedzialności karnej. Przed czwartkowym głosowaniem projekt negatywnie ocenił m.in. klub SLD. Poseł Sojuszu Romuald Ajchler wnioskował nawet o jego odrzucenie jednak ostatecznie wycofał ten wniosek. Także PiS krytycznie wypowiadał się o projekcie. Dlatego wnioskował o zmiany zapisów ustawy

Projekt ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego wrócił do komisji

spółdzielnie rolne - ich członkowie nie będą mogli sprzedawać ziemi spółdzielniom, do których należą, ponieważ ANR będzie miała prawo pierwokupu. "Ta ustawa jest szkodliwa dla polskiej wsi" - mówił Ajchler. Poinformował o złożeniu poprawek do projektu i wniosku o jego odrzucenie. Krzysztof Popiołek

"DGP": Wracają do "głębokiej komuny"?

Po ośmiu nowelizacjach i siedmiu orzeczeniach o niekonstytucyjności przepisów trudno bronić obecnego prawa, pisze gazeta. Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych przygotował więc obywatelski projekt ustawy, zebrał 100 tys. podpisów i złożył go w Sejmie. Reguluje on działalność spółdzielni, ale

PO i PSL chcą, by ustawę o ustroju rolnym podpisał jeszcze Komorowski

Prace nad projektem ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego autorstwa PSL zaplanowano na wtorek i środę. Jeśli sejmowe komisje: rolnictwa i ds. UE przyjmą sprawozdanie, to w środę ma być przeprowadzone w Sejmie drugie czytanie tego projektu, po to, by Sejm przegłosował projekt na najbliższym

Ekspertka: potrzebna większa pomoc dla osób z jednym dzieckiem

i osoby bezdzietne z pomocą państwa zaciągały kredyty na zakup pierwszego mieszkania lub domu z rynku pierwotnego. Ekspert BCC pozytywnie ocenił objęcie programem MdM członków spółdzielni mieszkaniowych, podpisujących z nią umowę o budowę lokalu. Jak wyjaśnił, teraz spółdzielnie działające jak

Małe firmy uzyskają ułatwienia w prowadzeniu rachunkowości

Chodzi o przygotowane przez rząd zmiany w ustawie o rachunkowości, które mają na celu m.in. dostosowanie polskich przepisów do regulacji unijnych i wprowadzenie ułatwień dla małych firm. Za uchwaleniem nowelizacji głosowało 434 posłów, a jeden wstrzymał się od głosu. Sejm zgodził się na zgłoszoną

Bezwstydna skarga samorządowców

spółdzielnia mieszkaniowa użytkuje teren, na którym są skwery czy boiska. Mieszkańcom każe się płacić ciężkie pieniądze za grunty de facto publiczne. Żałuję, że Stowarzyszenie Interesu Społecznego "Wieczyste" nie zdołało zebrać 100 tys. podpisów pod projektem nowelizacji ustawy o gospodarce

Politycy o OZE: Energetyka rozproszona wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski

energii przez spółdzielnie, szkoły, parafie czy wspólnoty mieszkaniowe. Poseł Andrzej Rozenek (niezrzeszony, dawniej Twój Ruch) mimo że skrytykował ustawę, uznał ją za szansę na zmianę sposobu myślenia o energetyce prosumenckiej w Polsce. Wskazał, że w Niemczech, gdzie energetyka rozproszona jest

TBS-y - reaktywacja. Szansa dla młodych na samodzielne M

kredytów dla Towarzystw Budownictwa Społecznego (TBS) i spółdzielni. Budowały one mieszkania, w których czynsz nie przekracza w skali roku 4 proc. ich wartości odtworzeniowej. W praktyce oznacza to, że w dużych aglomeracjach stawki czynszu są nawet o połowę niższe od rynkowych, przy porównywalnym

Walne zgromadzenie członków zastąpione przez zebranie przedstawicieli

odpowiednio przepisy tej ustawy i statutu o walnych zgromadzeniach.Ważne!Jeśli zatem zgodnie z prawem spółdzielczym walne zgromadzenie członków zostało zastąpione przez zebranie przedstawicieli, to organ spółdzielni w postaci walnego zgromadzenia nie funkcjonuje i przypadku, gdy zaistnieje sytuacja opisana w

Szef ZBP: w Polsce potrzebny system kas oszczędnościowo-budowlanych

Gospodarczym w Katowicach. "Chodzi o to, żeby wspierać pewne stabilizowanie systemu finansowania mieszkalnictwa w naszym kraju, a po drugie - budować skłonność do długoterminowego oszczędzania na cele mieszkaniowe, ale także na cele emerytalne. Nowoczesny system kas oszczędnościowo-budowlanych potrafi

Kontrole w mieszkaniach. Sprawdzą, kto u ciebie śpi

Od 1 lipca wejdzie w życie tzw. ustawa śmieciowa. Do 15 maja właściciele mieszkań muszą wysłać do urzędu miasta deklaracje z informacjami, ile osób mieszka w lokalu i czy zamierzają segregować odpady.Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Mikołaja Reja poprosiła swoich członków o wpisanie w oświadczeniu

MŚ: gminy będą mogły zlecać własnym spółkom odbiór śmieci

częstotliwość odbierania śmieci, czemu niechętne są gminy. Odpady zmieszane miałyby być odbierane przynajmniej raz w tygodniu z budynków i przynajmniej raz na dwa tygodnie z domów jednorodzinnych. Mała nowela ma też rozwiązywać bieżące problemy, które są efektem obowiązywania ustawy śmieciowej. Chodzi m.in. o

Samorządy nie skorzystają z funduszy na OZE

. Instytucje publiczne czy spółdzielnie muszą ubiegać się o koncesje i prowadzić działalności gospodarczą na tej samej zasadzie jak spółki energetyczne. Rządowy projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii właściwie nic nie zmienia w tym temacie. Proponowane przepisy pozbawiają sensu budowę mikroelektrowni

Młodzi spółdzielcy z Kruczej: knajpa nie musi być dla elit

organem w spółdzielni jest walne zgromadzenie i tam trzeba niestety oficjalnie głosować. Nie da się przeskoczyć tego, żeby nie było zarządu, bo jest to formalna reprezentacja spółdzielni i muszą być konkretne osoby do składania podpisów. Warto zaznaczyć, że ustawa o prawie spółdzielczym jest z 1986 r

Urzędnicy chyba chcą nas zmusić do śledzenia sąsiadów

chyba nie do końca jest jasne. Trzeba ludziom przyzwyczajonym do segregowania plastiku, papieru itd. dać więcej czasu. Ale to już sprawa na rozmowę inną niż ta o konieczności zmiany ustawy.

BGK: do końca lipca 9,2 tys. wniosków o dopłatę do kredytu z MdM

kw. lokalu. Resort infrastruktury i rozwoju przygotowuje projekt noweli ustawy "Mieszkanie dla Młodych". Chce, by z programu mogli także korzystać członkowie spółdzielni, podpisujący z nią umowę o budowę lokalu. Obecnie tylko spółdzielnie, działające jak deweloperzy mogą uczestniczyć w MdM

Sejm: Rządowy program mieszkaniowym MdM też na rynku wtórnym

ustawy Prawo budowlane. Zmiany te dają możliwość realizacji inwestycji mieszkaniowej bez wymogu uzyskania pozwolenia na budowę, a jedynie warunkowo, w oparciu o zgłoszenie budowy. Kolejna zmiana - rekomendowana przez komisje i poparta przez Sejm - dotyczy osób, które skorzystały ze wsparcie państwa na

Haładyj: komitet rady ministrów przyjął założenia "konstytucji dla przedsiębiorców"

sytuacji społecznej i gospodarczej" - napisano w projekcie założeń, które mają zastąpić dotychczasową ustawę o działalności gospodarczej z 2004 roku.(PAP)

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów