ustawa o spółdzielniach

sprawdź też:

ustawa

PAP, ask

Projekt ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych trafi do komisji

Projekt ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych trafi do komisji

- Sejmowa podkomisja nadzwyczajna zakończyła w środę prace nad projektem ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. W czwartek ma on trafić pod obrady sejmowej komisji.

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych podpisana

Prezydent Lech Kaczyński podpisał nowelizację ustawy o spółdzielniach socjalnych - poinformowała w środę Kancelaria Prezydenta.

Ustawa o spółdzielniach do Trybunału

Rzecznik praw obywatelskich zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych

Sejm za zmianami w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych

spółdzielnia co najmniej na trzy miesiące wcześniej musiała informować o zmianie wysokości opłat za mieszkanie czy lokal. Spółdzielnia ma też obowiązek na piśmie poinformować, jaki jest powód tej zmiany. W przypadku zmiany kosztów niezależnych od spółdzielni - np. prądu, gazu, wody oraz ścieków, termin wynosi

W dużych spółdzielniach nadal rządzą prezesi. Nieudana rewolucja

W dużych spółdzielniach nadal rządzą prezesi. Nieudana rewolucja

, poszła do Trybunału Konstytucyjnego, by ocenił, czy przepisy, które budzą wątpliwości, są zgodne z ustawą zasadniczą. Nie były. Dzięki orzeczeniu Trybunału, niektóre praktyki spółdzielni zostały ukrócone. Nie ma już "drużyn prezesów". A jeśli chodzi o prawo właścicieli lokali w zasobach

PiS: państwowa ziemia - tylko dla indywidualnego rolnika

"Projektowane zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego zmierzają do wzmocnienia ochrony ziemi rolniczej w Polsce przed jej spekulacyjnym wykupywaniem przez osoby krajowe i zagraniczne, niegwarantujące zgodnego z interesem społecznym wykorzystania nabytej ziemi na cele rolnicze

Trzy poprawki mieszkaniowe korzystne dla mieszkających w blokach

Trzy poprawki mieszkaniowe korzystne dla mieszkających w blokach

spółdzielnie budowały za kredyt z dotowanego przez państwo Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Obecne przepisy nie są jednoznaczne. Ustawa o wspieraniu budownictwa umożliwiała bowiem wykup mieszkań, ale zupełnie co innego mówi ustawa o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez skarb państwa oraz o Banku

Spółdzielnie dla spółdzielców, nie dla prezesów

Spółdzielnie dla spółdzielców, nie dla prezesów

W związku z zalewem dezinformacji na temat projektu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, konieczne jest przybliżenie milionom spółdzielców w całym kraju istoty tego projektu. Jego podstawowym celem jest upodmiotowienie spółdzielców, a nie - jak twierdzą przeciwnicy - likwidacja spółdzielni

Zmiany w spółdzielniach są konieczne. Przede wszystkim przejrzystość

Zmiany w spółdzielniach są konieczne. Przede wszystkim przejrzystość

potraktuje z szacunkiem konstytucyjne prawo własności i zagwarantuje mi prawo stanowienia o mojej własności. Nawet pod przymusowym zarządzaniem moją własnością przez spółdzielnię chcę mieć realny wpływ na sposób sprawowania tego zarządu i na koszty, jakimi mnie SM obciąża. Aby tak było, nowa ustawa o SM

Eksperci: ustawa o OZE - krok w kierunku energetyki obywatelskiej

W piątek Sejm uchwalił ustawę o odnawialnych źródłach energii (OZE). Parlament pracował nad projektem od połowy 2014 r. Rządowa propozycja wprowadza nowe zasady wspierania energii wytwarzanej z takich źródeł. Poparcie posłów uzyskało kilka wniosków mniejszości, m.in. o obowiązku zakupu energii i

MIR chce włączyć członków spółdzielni do programu MdM

Projekt, przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opublikowano we wtorek na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji i skierowano do konsultacji. Ministerstwo zaproponowało, by o finansowe wsparcie w ramach programu "MdM" mogli się ubiegać członkowie spółdzielni

Obowiązkowe wspólnoty w tysiącach bloków? Mieszkańcy podzieleni

Obowiązkowe wspólnoty w tysiącach bloków? Mieszkańcy podzieleni

przeszkadzać. Przecież to oni będą ich zarządcami. Będą musieli się starać, żeby ludzie nie uciekli od nich i nie zlecili zarządu komuś innemu. PO chce zlikwidować spółdzielnie Przemysław Jedlecki: Posłowie PO chcą zmienić ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych. Wystarczy, że w bloku będzie jedno sprzedane

Co może właściciel mieszkania w spółdzielni?

Co może właściciel mieszkania w spółdzielni?

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych określa, że zarząd nieruchomością wspólną stanowiącą współwłasność spółdzielni i osób, które nabyły własność lokali, jest wykonywany przez spółdzielnię jako zarząd powierzony. Musi go więc ona sprawować, nawet jeśli właściciele lokali nie są członkami

OPINIA CZYTELNIKA: Czy wspólnoty mieszkaniowe będą lepsze od spółdzielni?

. Obecnie, po wielu nowelizacjach ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, możliwe jest posiadanie lokalu mieszkalnego w zasobach spółdzielni na jednej z trzech zasad: spółdzielczego prawa lokatorskiego, spółdzielczego prawa własnościowego i odrębnej własności. Ale bez automatycznego i obligatoryjnego

Spółdzielnie mieszkaniowe oczami prezesa: Chcą nas rozgrabić

Spółdzielnie mieszkaniowe oczami prezesa: Chcą nas rozgrabić

deklaracjom projektodawców ustawa nie spowoduje zmniejszenia opłat za mieszkania, lecz wygeneruje dodatkowe koszty. Podyskutuj na naszym forum: Co sądzisz o proponowanych zmianach w spółdzielniach? Tomasz Jórdeczka* - prezes Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, przewodniczący rady

Szczecińscy spółdzielcy w strachu: PO próbuje nas zlikwidować

Szczecińscy spółdzielcy w strachu: PO próbuje nas zlikwidować

Przedstawiciele zarządów i rad nadzorczych szczecińskich spółdzielni mieszkaniowych spotkali się w poniedziałek w świetlicy SM Śródmieście. Cel: omówić zagrożenia jakie - zdaniem spółdzielców - niesie ze sobą projekt nowej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Organizator - Regionalny Związek

Wykup mieszkań? Tylko na papierze. Problemy z własnością

czyste, czyli nie obciążone hipoteką. W spółdzielniach prościej... Zupełnie inaczej ma się rzecz z wykupem mieszkań od spółdzielni, jeśli te nie korzystały z kredytu dotowanego przez państwo Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych te nie mają prawa odmówić

Spółdzielnie mieszkaniowe mogą żądać 9 mld zł odszkodowań

Spółdzielnie mieszkaniowe mogą żądać 9 mld zł odszkodowań

razie żadna ze spółdzielni pozwów o odszkodowanie nie złożyła. Prezes Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP Jerzy Jankowski zapewnia zarazem, że zanim spółdzielni zaczną walkę o odszkodowania, będą musiały spełnić określone warunki. Przede wszystkim będą musiały udowodnić powstanie szkody i

PO chce przekształcić spółdzielnie we wspólnoty mieszkaniowe

PO chce przekształcić spółdzielnie we wspólnoty mieszkaniowe

od 11.00 do 13.00) przeciwko przyjęciu projektu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych autorstwa grupy posłów PO. Związek wyjaśnia, że projekt ten "przewiduje wprowadzenie szeregu niekonstytucyjnych rozwiązań prawnych, które w konsekwencji mogą doprowadzić do likwidacji spółdzielczości

"Gazeta Polska codziennie": Ziemia tylko dla polskiego rolnika

Projektowane przepisy są odpowiedzią na liczne protesty rolników, którzy przeciwstawiali się nabywaniu ziemi przez spekulantów i obcy kapitał. Od 2005 r. do końca października tego roku do budżetu trafiło z tytułu sprzedaży ziemi ponad 13,7 mld zł. W tym roku jest to już nieco ponad 800 mln zł.

Reforma spółdzielczości mieszkaniowej poczeka?

Reforma spółdzielczości mieszkaniowej poczeka?

to wojną, w której obie strony zaczęły stosować sztuczki proceduralne. W pewnym momencie Wiesław Szczepański z SLD zgłosił na posiedzeniu komisji wniosek o... przyjęcie sprawozdania podkomisji kierowanej przez posłankę Staroń i skierowanie projektu do drugiego czytania bez poprawek. W głosowaniu padł

OPINIA CZYTELNIKA: Co ze zmianami w spółdzielniach mieszkaniowych?

OPINIA CZYTELNIKA: Co ze zmianami w spółdzielniach mieszkaniowych?

i werbalnych) świadczących, najdelikatniej rzecz ujmując, o nazbyt swobodnym interpretowaniu przepisów przez tzw. organy spółdzielni mieszkaniowych. Komasując zastrzeżenia do działalności SM można wyselekcjonować parę zagadnień, a w tym: niezgodności statutowych zapisów z ustawami

Ochrona klientów firm deweloperskich i spółdzielni do Sejmu

. Zgodnie z projektem deweloperzy i spółdzielnie nie będą mogły żądać od klientów finansowania budowy, dopóki nie zapewnią im ochrony. Chodzi o to, aby w przypadku niepowodzenia inwestycji klienci nie stracili powierzonych deweloperowi pieniędzy. W grę wchodziłyby trzy możliwości, z których firma musiałaby

Obywatelski projekt o spółdzielniach mieszkaniowych w koszu?

spółdzielnia nie ma prawa zarabiać na swoich członkach. Lidia Staroń zapowiedziała, że PO w ciągu kilku dni złoży dwa projekty ustaw dotyczące spółdzielczości. Czytaj poradnik "Gazety Wyborczej" o wykupie mieszkań spółdzielczych

Pieniądze wpłacane na nowe mieszkanie mają być chronione

Klubu Parlamentarnego PO Sławomira Rybickiego. "Gazeta" zapoznała się z tym projektem. Posłowie PO proponują, aby deweloperzy i spółdzielnie nie mogły żądać od klientów finansowania budowy, dopóki nie zapewnią im ochrony. Chodzi o to, aby w przypadku niepowodzenia inwestycji klienci nie

Była rewolucja w spółdzielniach, a czy będzie kontrrewolucja?

O 9.30 w Trybunale (TK) zaczęła się rozprawa, w czasie której padnie zarzut łamania konstytucji wobec aż 12 kluczowych przepisów w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. Z najbardziej kontrowersyjnym przepisem, który zakładał super atrakcyjne zasady wykupu mieszkań lokatorskich w spółdzielniach

Nie czekaj z wnioskiem o wykup mieszkania w spółdzielni

sądowych. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych przy zawieraniu tego rodzaju umowy wynosi 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę. Nie takie nowe Przewidziane w rządowym projekcie nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zmiany wydają się tylko kosmetyczne. W 

Decyzje spółdzielni będzie można zaskarżyć

Według informacji gazety do Kancelarii Prezydenta RP został złożony projekt nowej ustawy o spółdzielniach. Autorzy projektu, eksperci prawa spółdzielczego, chcą, by prezydent podjął w tej sprawie inicjatywę ustawodawczą. Przygotowany projekt ma zastąpić obowiązującą od 1983 roku ustawę Prawo

Ile ochrony dla klienta firm deweloperskich i spółdzielni

parlamentu. Zgodnie z projektem deweloperzy i spółdzielnie nie będą mogły żądać od klientów finansowania budowy, dopóki nie zapewnią im ochrony. Chodzi o to, aby w przypadku niepowodzenia inwestycji klienci nie stracili powierzonych deweloperowi pieniędzy. W grę wchodziłyby trzy możliwości, z których firma

Ochrona klientów deweloperów - jeszcze w tej kadencji?

parlamentu.Zgodnie z projektem deweloperzy i spółdzielnie nie będą mogły żądać od klientów finansowania budowy, dopóki nie zapewnią im ochrony. Chodzi o to, aby w przypadku niepowodzenia inwestycji klienci nie stracili powierzonych deweloperowi pieniędzy.W grę wchodziłyby trzy możliwości, z których firma musiałaby

Sejm przeciw uproszczeniu zasad rozliczania CIT przez spółdzielnie

Za odrzuceniem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) było 230 posłów, przeciw 192, 3 wstrzymało się od głosu. Wniosek o odrzucenie projektu złożył klub PO w debacie na poprzednim posiedzeniu Sejmu.Projekt zakładał likwidację obowiązku rozdzielania dochodów z gospodarki

Spółdzielnie mieszkaniowe będą mogły występować do Skarbu Państwa o oddłużenie

poręczenia kredytów mieszkaniowych, umów o rozłożeniu zadłużenia na raty, odroczeniu jego spłaty albo całkowitym lub częściowym umorzeniu.Całkowite umorzenie długu następowałoby wtedy, gdy koszty egzekucji byłyby wyższe niż należności, które w jej efekcie mogłyby zostać odzyskane.Zadłużona spółdzielnia

Zmieniło się prawo spółdzielcze

, a spółdzielcy nie będą chodzić na zebrania.Jakie są jednak najważniejsze zmiany w już obowiązującej ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych oraz prawie spółdzielczym?Wykup po nowemuNowe przepisy są bardzo korzystne dla lokatorów. Ustawa ułatwia im przekształcenie mieszkań spółdzielczych o statusie

Spółdzielcy wzięli sprawy w swoje ręce

, którym może przyjść do głowy pomysł postawienia płotu wokół swojego bloku. To dopiero byłby horror. Inicjatywę Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP traktuję więc jako próbę odpolitycznienia ustawy. Przyznaję autorom projektu, że trzeba usunąć z niej przepisy szkodliwe oraz zlikwidować

Wykup mieszkań: bałagan zamiast rewolucji

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która weszła w życie 31 lipca 2007 r., miała oznaczać rewolucję dla ok. 800 tys. rodzin mieszkających w spółdzielniach. Nowe przepisy dały im możliwość przekształcenia mieszkania w pełną własność za symboliczną kwotę. Spółdzielca, który zajmuje

Wykup mieszkań po cenie rynkowej, ale z... bonifikatą?

Posłowie mają zielone światło. W przyjętej przez rząd przed tygodniem strategii mieszkaniowej pojawiła się korzystna dla lokatorów propozycja zmiany ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Obecnie nie daje im ona nadziei na własność, mimo że wielu sfinansowało nawet 30

W Sejmie projekt kilkakrotnie skracający czas rejestracji firmy

Projekt przyspieszenia działania "jednego okienka" przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Resort zbadał m.in. ile czasu średnio upływa w warszawskim sądzie rejestrowym od złożenia wniosku o wpis podmiotu do rejestru do uzyskania numerów NIP i REGON. Okazało się, że jest to 25 dni

Spółdzielcy mieszkaniowi nie chcą reform? Platforma szykuję zmianę

Na projekcie tej ustawy nie pozostawili suchej nitki działacze spółdzielczy, którzy zebrali się w środę w Natolińskim Ośrodku Kultury na warszawskim Ursynowie. Np. nie podoba im się sposób, w jaki posłowie PO chcą zastąpić spółdzielnie wspólnotami mieszkaniowymi. Lidia Staroń z PO zapewnia, że

Wspólnoty kontra spółdzielnie

Przy niewielu wyodrębnionych lokalach, których łączna suma udziałów nie przekracza 20 proc., spółdzielnia jako większościowy udziałowiec nadal będzie miała decydujący głos w kwestiach nieruchomości wspólnej. Wówczas siłą posiadanych udziałów spółdzielnia ma możliwość wskazania siebie jako zarządcy

RPO: Spółdzielnie nie zdążą z przekształcaniem mieszkań

Rzecznik zwrócił się do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Kopię listu otrzymała we wtorek PAP.Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych umożliwia wykup mieszkań lokatorskich na pełną własność po symbolicznych cenach. Spółdzielnie mają

TK: spółdzielnia może żądać przymusowej sprzedaży lokalu

Chodzi o przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy o własności lokali, które umożliwiają zarządowi spółdzielni żądanie sprzedaży lokalu w drodze licytacji, jeśli lokator długotrwale nie płaci lub rażąco i uporczywie narusza porządek domowy. Sprawa trafiła przed Trybunał z powodu

Spółdzielnie nie będą mogły zmieniać się w spółki

więc decydowania o formie prawnej przedsiębiorstwa. W spółdzielniach każdy członek, niezależnie od tego, ile do niej wniósł, ma równe prawo głosu, co w oczywisty sposób zniechęca do inwestowania w firmę. Sektor spółdzielczy jest zatem w zaniku. 75 proc. istniejących przed dwudziestu laty podmiotów

TK: spółdzielnia może żądać przymusowej sprzedaży lokalu

konstytucji prawa majątkowe, w tym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, podlegają ochronie na równi z własnością. Dlatego chciał on uznania za niezgodny z konstytucją art. 17 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, który umożliwia spółdzielni żądania przymusowej sprzedaży lokalu. Przyznał w swojej

Uwłaszczenie grozi likwidacją spółdzielni mieszkaniowych

Jeśli ustawa o powszechnym uwłaszczeniu wejdzie w życie, w Polsce znikną spółdzielnie mieszkaniowe - ostrzega Międzynarodowy Związek Spółdzielczy w liście do prezydenta Kwaśniewskiego. Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP liczy, że prezydent zawetuje tę ustawę W krajach Unii

TK: członkowie spółdzielni mają prawo do środków na remonty

Trybunał rozpatrywał wniosek o uznanie za niezgodne z konstytucją niektórych przepisów o spółdzielniach mieszkaniowych i Prawa spółdzielczego. Według TK część zaskarżonych przepisów wymaga ustawowego doprecyzowania. Trybunał zobowiązał Sejm m.in. do nowelizacji i doprecyzowania przepisów ustawy o

Spółdzielczej rewolucji ukręcono łeb. Porażka byłej posłanki PO

Olsztyńska posłanka przez dwie kadencje Sejmu przewodziła grupie posłów Platformy, którzy próbowali przeforsować projekt zupełnie nowej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Najpierw zablokowała go opozycja, do czego przyczyniło się też wielu posłów... PO, dla których zmiany proponowane przez

TK zbada konstytucyjność żądania przez spółdzielnię przymusowej sprzedaży lokalu

Chodzi o przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy o własności lokali, które umożliwiają zarządowi spółdzielni żądanie sprzedaży lokalu w drodze licytacji, jeśli lokator długotrwale nie płaci lub rażąco i uporczywie narusza porządek domowy. Sprawa trafiła przed Trybunał z powodu

Lokatorskie bez podatku PIT

Marek Siudaj z firmy Tax Care opowiada, że z takim pytaniem zwróciła się do niej jedna ze spółdzielni. Sęk w tym, że w przypadku spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu spadkobiercom przysługuje roszczenie o wypłatę wartości rynkowej lokalu. - Spółdzielnie albo umożliwiają spadkobiercom

TK wróci do sprawy spółdzielni mieszkaniowych 5 lutego

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego złożyła grupa 60 posłów reprezentowana przez Lidię Staroń (PO). Chcą oni zbadania zgodności z Konstytucją niektórych przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy prawo spółdzielcze. Posłowie zwrócili uwagę na niekorzystną sytuację właścicieli

Właściciel musi płacić i basta! Kiedy spółdzielnia zlicytuje Ci mieszkanie

wniesiona przez właściciela została oddalona. Bat na właścicieli Wyjaśnijmy, że taką możliwość daje wspólnotom i spółdzielniom art. 16 ust. 1 Ustawy o własności lokali, który mówi, że "jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat lub wykracza w sposób rażący lub

Wyrok TK ciosem dla prezesów spółdzielni. Już nie pomoże im "drużyna"

Członkiem spółdzielni nie będzie już mógł być praktycznie każdy. A tak jest obecnie, gdyż art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych daje w tej sprawie ich zarządom całkowitą swobodę. - Wykorzystują to niektórzy prezesi, przyjmując na członków m.in. podlegających im pracowników. Nawet

"Życie Warszawy": Spółdzielnie idą do sądu

"Na pewno wystąpię o odszkodowanie za utracone mienie" - mówi gazecie prezes RSM Praga. "Przecież to jest tak, jakbym mógł sprzedać coś za 100 złotych, a kazaliby mi za złotówkę" - dodaje Andrzej Półrolniczak. Podobne skargi zapowiadają prezesi innych, zwłaszcza dużych

TK: osoby bez prawa do lokalu nie mogą być członkami spółdzielni

niezgodny z konstytucją. Zobowiązał ponadto Sejm do nowelizacji i doprecyzowania przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dot. sytuacji właścicieli lokali w budynkach administrowanych przez spółdzielnie, którzy nie są członkami spółdzielni. TK uznał te przepisy za niekorzystne dla tej grupy

UOKiK: spółdzielnie mieszkaniowe dyskryminują operatorów

mieszkaniowych. "Jej członkowie co do zasady nie są konsumentami i podlegają przepisom prawa spółdzielczego, dlatego Urząd nie jest uprawniony m.in. do interwencji w przypadku sporów pomiędzy nimi a organami spółdzielni" - wyjaśniono. Jednak - zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów

Sejmowa komisja nadzwyczajna pracuje nad zmianą prawa spółdzielczego

Posłanka PO poinformowała, że komisja nadzwyczajna pracuje nad trzema poselskimi projektami ustaw Prawo spółdzielcze: autorstwa PO, PSL i Ruchu Palikota, na podstawie których ma powstać jedna ustawa. Posłowie komisji chcą m.in., by minimalna liczba założycieli spółdzielni wynosiła pięć, a nie jak

"Nasz Dziennik": Dotacje utrzymane

Zgodnie z projektem ustawy, dotacja dla związków zawodowych i izb rolniczych wyniesie 4 mln zł rocznie. W dużej części pochłoną ją składki za przynależność do COPA-COGECA, organizacji unijnej zrzeszającej związki zawodowe i spółdzielnie rolnicze, oraz obsługa biurowa naszych reprezentantów w

Gorszy sort mieszkań. Bez księgi, bez kredytu, bez szans na sprzedaż

poprzednim Sejmie uregulowanie kwestii własności gruntów proponowała grupa posłów PO z Lidią Staroń na czele (obecnie niezależna senator) w projekcie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Po dwóch latach uzyskałyby grunt na własność za darmo przez tzw. przemilczenie, gdyby w tym czasie nie zgłosili się

TK: osoby bez prawa do lokalu nie mogą być członkami spółdzielni

Chodzi o tzw. członków oczekujących, czyli takich, którzy nie mają prawa do lokalu, lecz mają wpływ na działalność spółdzielni i np. na ustalanie opłat dla tych, którzy prawo do lokalu mają. Trybunał Konstytucyjny w czwartek uznał m.in. część zaskarżonych przepisów za zgodne z Konstytucją, a

Rząd poparł senacki projekt noweli o spółdzielniach mieszkaniowych

W komunikacie CIR po posiedzeniu rządu przypomniano, że potrzeba znowelizowania ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 27 czerwca 2013 r. Wtedy TK zakwestionował dotychczasowe przepisy. Zdaniem Trybunału zasady zwrotu spadkobiercom wkładu mieszkaniowego

Idź na walne zgromadzenie spółdzielni

przemycić niekorzystne dla mieszkańców rozwiązania. Ba, mogą być one nawet sprzeczne z Ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych. Np. mówi ona, że do udzielenia absolutorium zarządowi wystarczy większość głosów uczestników walnego zgromadzenia. Ale jedna z warszawskich spółdzielni przemyciła do swojego statutu

Obiecanki cacanki, a klientom deweloperów radość

. O projekcie ustawy przypomniano sobie w Ministerstwie Budownictwa w 2007 r., kiedy resortem kierował Andrzej Aumiller z Samoobrony. Pamiętam, jak na spotkaniu z dziennikarzami zapewniał, że po wakacjach skieruje projekt ustawy "o ochronie nabywcy w transakcjach deweloperskich" do uzgodnień

Ile zarabia prezes spółdzielni mieszkaniowej?

. - Sąd uznał, że przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dają członkom spółdzielni obowiązki, ale i szczególne uprawnienia. Mają oni prawo zobaczyć wszystkie uchwały. Także dotyczące zarobków zarządu. Sprawa toczyła się z oskarżenia prywatnego członka tej spółdzielni Waldemara Humela. Koszalinian

Czy dopłaty wskrzeszą budownictwo spółdzielcze? 

Prajsnar z portalu RynekPierwotny.pl. Według niego warto zainteresować się spółdzielczą ofertą także dlatego, że nowe lokale można nabyć z odrębnym prawem własności. Czy spółdzielnia to deweloper? Niektóre spółdzielnie poddają się rygorowi Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu

Mieszkania spółdzielcze nie dla młodych

przewodniczyła podkomisji pracującej nad ustawą o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych. - Ale ja proponuję stałą cenę. Gwarantuje mi to umowa z wykonawcą - ripostuje prezes zielonogórskiej spółdzielni. Dyrektor departamentu finansowania klientów indywidualnych PKO BP Wojciech

Lista dłużników na klatce schodowej? To działanie bezprawne

istnieć "rejestr dłużników" Nie oznacza to jednak, że dłużnicy spółdzielni mogą spać spokojnie, bo nikt o ich długu się nie dowie. - Rejestr członków spółdzielni w myśl art. 30 ustawy Prawa spółdzielczego obok wyraźnie wskazanych w tym przepisie informacji może zawierać także "inne dane

Prezydent podpisał ustawy mieszkaniowe. Co zmieni się dla mieszkańców?

sfinansował budowę przeszło 93 tys. mieszkań lokatorskich w ramach Towarzystw Budownictwa Społecznego (TBS) i spółdzielni. Tymczasem na podpis prezydenta czeka jeszcze inna nowelizacja Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, która ma reaktywować ten program. W ciągu dziesięciu lat

Spółdzielnie mieszkaniowe - co dalej?

mechanizmów pozwalających remontować oraz osiągać oszczędności w eksploatacji i utrzymaniu? Najwyższy czas zmierzyć się z tymi pytaniami, bo od uchwalenia w 2000 r. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych sytuacja zasadniczo się zmieniła. Na rozdrożu Wtedy chodziło głównie o to, by to. co się dzieje w

Ile zarabiają prezesi spółdzielni mieszkaniowych?

zarządu jest de facto podwładnym członków spółdzielni. Nie ma zmiłuj. Zatem przychodzi przełożony do podwładnego i wnosi o ujawnienie umowy, jaką ten zawarł ze spółdzielnią. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych (usm) daje spółdzielcom bezsporny przywilej zajrzenia prezesowi zarządu w portfel i

Mieszkańcy nie chcą rezygnować ze spółdzielni

), która forsuje w Sejmie nową ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych. Najwięcej kontrowersji wywołuje pomysł przekształcenia zarządzanych przez nie budynków we wspólnoty mieszkaniowe. Taka wspólnota powstawałaby automatycznie, gdyby przynajmniej jedno mieszkanie było w pełni własnościowe, czyli miało

Idź na walne zgromadzenie swojej spółdzielni

uchwał, które będą przedmiotem obrad. Takie zawiadomienia często nie zawierają kluczowej dla członków spółdzielni informacji - że zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych każdy z nich ma prawo zgłaszania projektów uchwał. Mogą to być uchwały różnej rangi: od wstawienia do planu gospodarczego

Sejm zdążył uchwalić niższy VAT w budownictwie!

własnym zakresie. W obecnym stanie prawnym o zwrot można się ubiegać tylko do końca 2007 r. Chodzi o zwrot różnicy między stawkami 7 proc. i 22 proc. za materiały kupione od 1 maja 2004 r., na które po tej dacie podatek wzrósł z 7 do 22 proc. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Duże zmiany w programie Mieszkanie dla młodych

Chodzi o nowelizację ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.Zwiększenie katalogu osób, które mogą skorzystać z programu Mieszkanie dla młodychObecnie obowiązujące przepisy umożliwiają uzyskanie wsparcia finansowego osobom, które kupują od spółdzielni

Ustawa PZP - DZIAŁ VIII: Zmiany w przepisach obowiązujących

zmiany: (zmiany pominięte). Art. 212. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116) w art. 41 ust. 6 otrzymuje brzmienie: "6. Przy wyborze wykonawcy prac, o których mowa w ust. 1, spółdzielnia stosuje przepisy o zamówieniach publicznych

Rząd proponuje zmiany w programie "Mieszkanie dla młodych"

To najważniejsze poprawki do ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, które rząd postanowił we wtorek skierować do Sejmu. Przypomnijmy, że to na podstawie tej ustawy działa od przeszło roku program "Mieszkanie dla młodych", który - według rządu - jest

Przewodniczący KRS: Skończył się czas amatorszczyzny w zarządzaniu spółdzielniami

Podczas spotkania w siedzibie Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Jerzy Jankowski przedstawił założenia dla nowego prawa spółdzielczego. - Chcemy aby w nowej ustawie regulującej działalność spółdzielni w naszym kraju był zapis o konieczności przechodzenia szkolenia przez członków rad

Resort infrastruktury i rozwoju rozważa nowelę ustawy MdM

ostatecznego kosztu nabycia mieszkania" - zaznaczył Popa. Nie ma ona takiego obowiązku zarówno na etapie zawierania umowy o budowę lokalu, jak i po wybudowaniu mieszkania, w momencie zawierania umowy o ustanowienie odrębnej jego własności. "Zgodnie z art. 18 ust. 4 ustawy o spółdzielniach

Wspólnotą w spółdzielnię

właściciele mieszkań nie mogą chodzić na zebrania, decydować o remontach, wysokości opłat. Mogą się nawet nie doprosić malowania klatki, bo prezes odmówi. Dlatego chcemy, żeby wspólnoty w blokach spółdzielni powstawały automatycznie, nawet gdy został w nich wykupiony tylko jeden lokal - wyjaśnia poseł Borys

Ochrona ziemi i ubezpieczenia to dla PiS najpilniejsze sprawy w rolnictwie

o podatku dochodowym od osób fizycznych. Chodzi o podatek od przetwarzania i sprzedaży przez rolników produktów pochodzących z własnej uprawy lub hodowli. Projekt przewiduje wyłączenie stosowania ustawy o PIT. Kolejna propozycja to projekt ustawy o spółdzielniach rolników. Zakłada on ułatwienie i

Spółdzielnie właścicieli mieszkań. Miliony Polaków czeka rewolucja

. Nie są nowe, bo w już poprzednim Sejmie próbowali wcielić je w życie. Projekt nowej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zablokowała jednak wówczas opozycja, a poza tym nie wszyscy posłowie PO go poparli. Teraz jest podobnie. To, że suchej nitki na tym projekcie nie pozostawił Związek Rewizyjny

MIR: od 1 listopada można będzie składać wnioski ws. mieszkań na wynajem

czynsz, który nie może przekroczyć maksymalnych stawek określonych w ustawie" - powiedziała cytowana w komunikacie minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak. W ciągu 10 lat wsparcie udzielane towarzystwom budownictwa społecznego, spółdzielniom mieszkaniowym i spółkom gminnym ma wynieść ponad 5

Rewolucja w spółdzielniach mieszkaniowych

Pomysły posłów PO, którym przewodzi Lidia Staroń, nie są nowe, bo już w poprzednim Sejmie próbowali wcielić je w życie. Projekt zupełnie nowej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zablokowała jednak wówczas opozycja. Poza tym nie wszyscy posłowie PO go poparli. Teraz jest podobnie. Ponadto suchej

Kowalczyk

. Dodał, że PiS ma przygotowanych 17 projektów ustaw związanych z rolnictwem. Jurgiel uważa, że najpilniejsze ustawy to: o nieuczciwej konkurencji, kształtowaniu ustroju rolnego, spółdzielniach rolników, ubezpieczeniach rolnych, konsolidacji agencji rolnych. Jego zdaniem trzeba też zmienić przepisy

PSL chce ułatwień dla spółdzielni mieszkaniowych ws. produkcji energii

Szef klubu PSL Jan Bury, mówiąc PAP o kierunku zmian, które mają zaproponować ludowcy, stwierdził, że ustawa powinna w takim samym stopniu odnosić się do samorządów, podmiotów komunalnych, wspólnot czy spółdzielni mieszkaniowych, jak do indywidualnych gospodarstw domowych. Wskazał, że np. samorządy

Tak bardzo chcą pomóc frankowiczom, że aż zagrażają stabilności państwa

Tymczasem posłowie, zamiast wywiązywać się z tej misji, wypuścili z Sejmu ustawę, która jest tykającą bombą zegarową. Chyba jeszcze nigdy Komitet Stabilności Finansowej, w którego skład wchodzą najważniejsi przedstawiciele polskiego świata wielkich pieniędzy - z szefem Komisji Nadzoru Finansowego

MIR: będzie nowelizacja ustawy "Mieszkanie dla Młodych"

"Nowelizacja ustawy "Mieszkanie dla Młodych" powinna wejść w życie w 2015 r." - powiedział PAP wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski. Wyjaśnił, że dzięki zmianom członkowie spółdzielni mieszkaniowych, podpisujący z nią umowę o budowę lokalu, będą mogli ubiegać

MIR: Będzie nowelizacja ustawy "Mieszkanie dla młodych"

Ministerstwo zamierza zmienić kilka zapisów ustawy. Po pierwsze, umożliwić członkom spółdzielni mieszkaniowej korzystanie z programu MdM. - Obecnie spółdzielnie działające jak deweloperzy mogą uczestniczyć w MdM, ale nie w przypadku wnoszenia wkładów budowlanych przez jej członków - tłumaczy

Rząd: przerwać prace nad propozycją ws. mikroproducentów energii

W przyjętym na wtorkowym posiedzeniu stanowisku do projektu Rada Ministrów wskazała, że rząd wprowadził już przepisy dotyczące zmian w instrumentach wspierających rozwój energetyki prosumenckiej. Jak przypomniało Centrum Informacyjne Rządu, obecnie parlament pracuje nad ustawą o odnawialnych

Jak spółdzielnia robi interesy. Pół miliona do zwrotu

ratusz o rozstrzygnięcie jest spokojny. - Plan został sporządzony w latach 1997-2002, a więc dużo wcześniej, niż spółdzielnia sprzedała działkę. Podczas opracowywania dokumentu postępowaliśmy zgodnie z ustawą i informowaliśmy zainteresowane strony. Od początku w planie droga, którą wyznaczyła

W Sejmie dobiegają końca prace nad nowelizacją kilku ustaw mieszkaniowych

Już dawno posłowie z sejmowej komisji infrastruktury nie mieli tyle pracy, co we wtorek. Najpierw - wraz z posłami z komisji finansów publicznych - skierowali do drugiego czytania w Sejmie projekt ustawy mający rozstrzygnąć wątpliwości dotyczące wykupu mieszkań lokatorskich, które spółdzielnie

"DGP": Wracają do "głębokiej komuny"?

Po ośmiu nowelizacjach i siedmiu orzeczeniach o niekonstytucyjności przepisów trudno bronić obecnego prawa, pisze gazeta. Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych przygotował więc obywatelski projekt ustawy, zebrał 100 tys. podpisów i złożył go w Sejmie. Reguluje on działalność spółdzielni, ale

Jeszcze tylko podpis prezydenta i ruszy program budowy tanich mieszkań na wynajem

te "o najwyższej użyteczności społecznej oraz sprawności finansowania". Jednym z kryteriów, za które TBS czy spółdzielnia może uzyskać najwięcej punktów, jest wielkość partycypacji. Chodzi o to, że najemcy będą musieli pokryć część kosztów budowy. Zgodnie z ustawą partycypacja ta nie może

Sejm zgodził się na program wspierania budownictwa czynszowego

Warszawa, 23.07.2015 (ISBnews) – Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, który przewiduje, że w 2015 r. ruszy rządowy program finansowania społecznego budownictwa czynszowego, podało Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIR). W

Obrót gruntami rolnymi według wskazań PiS

Na rozpatrzenie przez Sejm czeka już projekt stosownej nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, który wnieśli posłowie PiS z Krzysztofem Ardanowskim na czele. Proponują oni przesunięcie terminu wejścia w życie tej ustawy z 1 stycznia 2016 r. na 1 maja 2016 r. Ta wiadomość najpewniej

Rząd chce kompleksowo uregulować prowadzenie firmy

, . fundacji, . spółdzielni, . banku spółdzielczego, . SKOK. Zasady prowadzenia firmy Ustawa

Sposób na drakońskie podwyżki za użytkowanie wieczyste

zwłaszcza mieszkańcom największych aglomeracji, gdzie grunty są najdroższe. Nerwowo robi się pod koniec roku, gdy gminy rozsyłają zawiadomienia o podwyżkach. Np. w Warszawie nie był rzadkością wzrost opłaty z kilkudziesięciu do ponad tysiąca złotych rocznie. Dodajmy, że zgodnie z ustawą o gospodarce

Adamczyk: priorytety resortu - budownictwo mieszkaniowe i inwestycje kolejowe

ustaw o spółdzielniach mieszkaniowych, w podkomisjach stałych ds. budownictwa oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, podkomisji ds. monitorowania wykorzystania funduszy UE oraz podkomisji ds. transportu lądowego. Wcześniej był samorządowcem; radnym powiatu krakowskiego, gdzie przez dwie

KNF odmówiła zatwierdzenia prezesa SKOK 'Nike'

ostrożnego i stabilnego zarządzania kasą, tj. niespełnianie jednego z wymogów, o których mowa w art. 18 ust. 4 ustawy o SKOK", podano w komunikacie. "Ustalenie braku rękojmi jest konsekwencją dotychczasowego sposobu zarządzania kasą przez prezesa. Prezes ponosi odpowiedzialność za

Rządy prezesa spółdzielni czy właściciela - jak obniżyć opłaty

W "Gazecie Wyborczej" pisaliśmy o forsowanym w Sejmie przez grupę posłów Platformy Obywatelskiej projekcie nowej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych - miałaby przekształcić zarządzane przez nie budynki we wspólnoty mieszkaniowe. Taka wspólnota powstawałaby automatycznie, gdyby w

Walne zgromadzenie członków zastąpione przez zebranie przedstawicieli

odpowiednio przepisy tej ustawy i statutu o walnych zgromadzeniach.Ważne!Jeśli zatem zgodnie z prawem spółdzielczym walne zgromadzenie członków zostało zastąpione przez zebranie przedstawicieli, to organ spółdzielni w postaci walnego zgromadzenia nie funkcjonuje i przypadku, gdy zaistnieje sytuacja opisana w

Mieszkanie dla Młodych: Będą zmiany w dopłatach do kredytów

jest ona wówczas, gdy spółdzielnia rozliczy koszt budowy, na co ma sześć miesięcy od zakończenia inwestycji. BGK, który zatwierdza dopłaty, musi zaś mieć pewność, że zmieści się ona w ustawowym limicie. Rząd zdecydował też o skierowaniu do Sejmu projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomości

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery