ustawa o spółdzielniach

sprawdź też:

ustawa

Angelika Czubacka-Pędzisz, radca prawny

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawy o własności lokali. Wątpliwości prawnika

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawy o własności lokali. Wątpliwości prawnika

Ustawodawca jest dość przewidywalny ponieważ w każdej kadencji przedstawia nam projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. W tym roku Ustawodawca był bardziej kreatywny, gdyż przygotowany przez posłów PO projekt "z nazwy" wskazuje na nowelizację ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych ale prawda jest odmienna.

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych podpisana

Prezydent Lech Kaczyński podpisał nowelizację ustawy o spółdzielniach socjalnych - poinformowała w środę Kancelaria Prezydenta.

Ustawa o spółdzielniach do Trybunału

Rzecznik praw obywatelskich zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych

Sejm za zmianami w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych

spółdzielnia co najmniej na trzy miesiące wcześniej musiała informować o zmianie wysokości opłat za mieszkanie czy lokal. Spółdzielnia ma też obowiązek na piśmie poinformować, jaki jest powód tej zmiany. W przypadku zmiany kosztów niezależnych od spółdzielni - np. prądu, gazu, wody oraz ścieków, termin wynosi

Eksperci: ustawa o OZE - krok w kierunku energetyki obywatelskiej

W piątek Sejm uchwalił ustawę o odnawialnych źródłach energii (OZE). Parlament pracował nad projektem od połowy 2014 r. Rządowa propozycja wprowadza nowe zasady wspierania energii wytwarzanej z takich źródeł. Poparcie posłów uzyskało kilka wniosków mniejszości, m.in. o obowiązku zakupu energii i

Spółdzielnie dla spółdzielców, nie dla prezesów

Spółdzielnie dla spółdzielców, nie dla prezesów

W związku z zalewem dezinformacji na temat projektu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, konieczne jest przybliżenie milionom spółdzielców w całym kraju istoty tego projektu. Jego podstawowym celem jest upodmiotowienie spółdzielców, a nie - jak twierdzą przeciwnicy - likwidacja

Zmiany w spółdzielniach są konieczne. Przede wszystkim przejrzystość

Zmiany w spółdzielniach są konieczne. Przede wszystkim przejrzystość

potraktuje z szacunkiem konstytucyjne prawo własności i zagwarantuje mi prawo stanowienia o mojej własności.Nawet pod przymusowym zarządzaniem moją własnością przez spółdzielnię chcę mieć realny wpływ na sposób sprawowania tego zarządu i na koszty, jakimi mnie SM obciąża. Aby tak było, nowa ustawa o SM winna

Co może właściciel mieszkania w spółdzielni?

Co może właściciel mieszkania w spółdzielni?

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych określa, że zarząd nieruchomością wspólną stanowiącą współwłasność spółdzielni i osób, które nabyły własność lokali, jest wykonywany przez spółdzielnię jako zarząd powierzony. Musi go więc ona sprawować, nawet jeśli właściciele lokali nie są członkami

Spółdzielnie mieszkaniowe oczami prezesa: Chcą nas rozgrabić

Spółdzielnie mieszkaniowe oczami prezesa: Chcą nas rozgrabić

deklaracjom projektodawców ustawa nie spowoduje zmniejszenia opłat za mieszkania, lecz wygeneruje dodatkowe koszty.Podyskutuj na naszym forum: Co sądzisz o proponowanych zmianach w spółdzielniach?Tomasz Jórdeczka* - prezes Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, przewodniczący rady

Szczecińscy spółdzielcy w strachu: PO próbuje nas zlikwidować

Szczecińscy spółdzielcy w strachu: PO próbuje nas zlikwidować

Przedstawiciele zarządów i rad nadzorczych szczecińskich spółdzielni mieszkaniowych spotkali się w poniedziałek w świetlicy SM Śródmieście. Cel: omówić zagrożenia jakie - zdaniem spółdzielców - niesie ze sobą projekt nowej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Organizator - Regionalny Związek

PO chce przekształcić spółdzielnie we wspólnoty mieszkaniowe

PO chce przekształcić spółdzielnie we wspólnoty mieszkaniowe

od 11.00 do 13.00) przeciwko przyjęciu projektu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych autorstwa grupy posłów PO. Związek wyjaśnia, że projekt ten "przewiduje wprowadzenie szeregu niekonstytucyjnych rozwiązań prawnych, które w konsekwencji mogą doprowadzić do likwidacji spółdzielczości

Spółdzielnie mieszkaniowe mogą żądać 9 mld zł odszkodowań

Spółdzielnie mieszkaniowe mogą żądać 9 mld zł odszkodowań

razie żadna ze spółdzielni pozwów o odszkodowanie nie złożyła. Prezes Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP Jerzy Jankowski zapewnia zarazem, że zanim spółdzielni zaczną walkę o odszkodowania, będą musiały spełnić określone warunki. Przede wszystkim będą musiały udowodnić powstanie szkody i

Reforma spółdzielczości mieszkaniowej poczeka?

Reforma spółdzielczości mieszkaniowej poczeka?

to wojną, w której obie strony zaczęły stosować sztuczki proceduralne. W pewnym momencie Wiesław Szczepański z SLD zgłosił na posiedzeniu komisji wniosek o... przyjęcie sprawozdania podkomisji kierowanej przez posłankę Staroń i skierowanie projektu do drugiego czytania bez poprawek. W głosowaniu padł

Ochrona klientów firm deweloperskich i spółdzielni do Sejmu

. Zgodnie z projektem deweloperzy i spółdzielnie nie będą mogły żądać od klientów finansowania budowy, dopóki nie zapewnią im ochrony. Chodzi o to, aby w przypadku niepowodzenia inwestycji klienci nie stracili powierzonych deweloperowi pieniędzy. W grę wchodziłyby trzy możliwości, z których firma musiałaby

Obywatelski projekt o spółdzielniach mieszkaniowych w koszu?

nie ma prawa zarabiać na swoich członkach. Lidia Staroń zapowiedziała, że PO w ciągu kilku dni złoży dwa projekty ustaw dotyczące spółdzielczości.Czytaj poradnik "Gazety Wyborczej" o wykupie mieszkań spółdzielczych

Pieniądze wpłacane na nowe mieszkanie mają być chronione

Pieniądze wpłacane na nowe mieszkanie mają być chronione

Klubu Parlamentarnego PO Sławomira Rybickiego. "Gazeta" zapoznała się z tym projektem. Posłowie PO proponują, aby deweloperzy i spółdzielnie nie mogły żądać od klientów finansowania budowy, dopóki nie zapewnią im ochrony. Chodzi o to, aby w przypadku niepowodzenia inwestycji klienci nie

Była rewolucja w spółdzielniach, a czy będzie kontrrewolucja?

Była rewolucja w spółdzielniach, a czy będzie kontrrewolucja?

O 9.30 w Trybunale (TK) zaczęła się rozprawa, w czasie której padnie zarzut łamania konstytucji wobec aż 12 kluczowych przepisów w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. Z najbardziej kontrowersyjnym przepisem, który zakładał super atrakcyjne zasady wykupu mieszkań lokatorskich w spółdzielniach

Nie czekaj z wnioskiem o wykup mieszkania w spółdzielni

. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych przy zawieraniu tego rodzaju umowy wynosi 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę.Nie takie nowePrzewidziane w rządowym projekcie nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zmiany wydają się tylko kosmetyczne. W praktyce może się

Ile ochrony dla klienta firm deweloperskich i spółdzielni

Ile ochrony dla klienta firm deweloperskich i spółdzielni

parlamentu. Zgodnie z projektem deweloperzy i spółdzielnie nie będą mogły żądać od klientów finansowania budowy, dopóki nie zapewnią im ochrony. Chodzi o to, aby w przypadku niepowodzenia inwestycji klienci nie stracili powierzonych deweloperowi pieniędzy. W grę wchodziłyby trzy możliwości, z których firma

Ochrona klientów deweloperów - jeszcze w tej kadencji?

parlamentu.Zgodnie z projektem deweloperzy i spółdzielnie nie będą mogły żądać od klientów finansowania budowy, dopóki nie zapewnią im ochrony. Chodzi o to, aby w przypadku niepowodzenia inwestycji klienci nie stracili powierzonych deweloperowi pieniędzy.W grę wchodziłyby trzy możliwości, z których firma musiałaby

Decyzje spółdzielni będzie można zaskarżyć

Według informacji gazety do Kancelarii Prezydenta RP został złożony projekt nowej ustawy o spółdzielniach. Autorzy projektu, eksperci prawa spółdzielczego, chcą, by prezydent podjął w tej sprawie inicjatywę ustawodawczą. Przygotowany projekt ma zastąpić obowiązującą od 1983 roku ustawę Prawo

Sejm przeciw uproszczeniu zasad rozliczania CIT przez spółdzielnie

Za odrzuceniem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) było 230 posłów, przeciw 192, 3 wstrzymało się od głosu. Wniosek o odrzucenie projektu złożył klub PO w debacie na poprzednim posiedzeniu Sejmu.Projekt zakładał likwidację obowiązku rozdzielania dochodów z gospodarki

Spółdzielnie mieszkaniowe będą mogły występować do Skarbu Państwa o oddłużenie

poręczenia kredytów mieszkaniowych, umów o rozłożeniu zadłużenia na raty, odroczeniu jego spłaty albo całkowitym lub częściowym umorzeniu.Całkowite umorzenie długu następowałoby wtedy, gdy koszty egzekucji byłyby wyższe niż należności, które w jej efekcie mogłyby zostać odzyskane.Zadłużona spółdzielnia

Spółdzielcy wzięli sprawy w swoje ręce

, którym może przyjść do głowy pomysł postawienia płotu wokół swojego bloku. To dopiero byłby horror.Inicjatywę Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP traktuję więc jako próbę odpolitycznienia ustawy. Przyznaję autorom projektu, że trzeba usunąć z niej przepisy szkodliwe oraz zlikwidować

Wykup mieszkań po cenie rynkowej, ale z... bonifikatą?

Posłowie mają zielone światło. W przyjętej przez rząd przed tygodniem strategii mieszkaniowej pojawiła się korzystna dla lokatorów propozycja zmiany ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Obecnie nie daje im ona nadziei na własność, mimo że wielu sfinansowało nawet 30

Spółdzielcy mieszkaniowi nie chcą reform? Platforma szykuję zmianę

Na projekcie tej ustawy nie pozostawili suchej nitki działacze spółdzielczy, którzy zebrali się w środę w Natolińskim Ośrodku Kultury na warszawskim Ursynowie. Np. nie podoba im się sposób, w jaki posłowie PO chcą zastąpić spółdzielnie wspólnotami mieszkaniowymi. Lidia Staroń z PO zapewnia, że

Wykup mieszkań: bałagan zamiast rewolucji

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która weszła w życie 31 lipca 2007 r., miała oznaczać rewolucję dla ok. 800 tys. rodzin mieszkających w spółdzielniach. Nowe przepisy dały im możliwość przekształcenia mieszkania w pełną własność za symboliczną kwotę. Spółdzielca, który zajmuje

Zmieniło się prawo spółdzielcze

, a spółdzielcy nie będą chodzić na zebrania.Jakie są jednak najważniejsze zmiany w już obowiązującej ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych oraz prawie spółdzielczym?Wykup po nowemuNowe przepisy są bardzo korzystne dla lokatorów. Ustawa ułatwia im przekształcenie mieszkań spółdzielczych o statusie

Wspólnoty kontra spółdzielnie

Przy niewielu wyodrębnionych lokalach, których łączna suma udziałów nie przekracza 20 proc., spółdzielnia jako większościowy udziałowiec nadal będzie miała decydujący głos w kwestiach nieruchomości wspólnej. Wówczas siłą posiadanych udziałów spółdzielnia ma możliwość wskazania siebie jako zarządcy

RPO: Spółdzielnie nie zdążą z przekształcaniem mieszkań

Rzecznik zwrócił się do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Kopię listu otrzymała we wtorek PAP.Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych umożliwia wykup mieszkań lokatorskich na pełną własność po symbolicznych cenach. Spółdzielnie mają

Spółdzielnie nie będą mogły zmieniać się w spółki

więc decydowania o formie prawnej przedsiębiorstwa. W spółdzielniach każdy członek, niezależnie od tego, ile do niej wniósł, ma równe prawo głosu, co w oczywisty sposób zniechęca do inwestowania w firmę. Sektor spółdzielczy jest zatem w zaniku. 75 proc. istniejących przed dwudziestu laty podmiotów

TK wróci do sprawy spółdzielni mieszkaniowych 5 lutego

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego złożyła grupa 60 posłów reprezentowana przez Lidię Staroń (PO). Chcą oni zbadania zgodności z Konstytucją niektórych przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy prawo spółdzielcze. Posłowie zwrócili uwagę na niekorzystną sytuację właścicieli

UOKiK: spółdzielnie mieszkaniowe dyskryminują operatorów

mieszkaniowych. "Jej członkowie co do zasady nie są konsumentami i podlegają przepisom prawa spółdzielczego, dlatego Urząd nie jest uprawniony m.in. do interwencji w przypadku sporów pomiędzy nimi a organami spółdzielni" - wyjaśniono. Jednak - zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów

Sejmowa komisja nadzwyczajna pracuje nad zmianą prawa spółdzielczego

Posłanka PO poinformowała, że komisja nadzwyczajna pracuje nad trzema poselskimi projektami ustaw Prawo spółdzielcze: autorstwa PO, PSL i Ruchu Palikota, na podstawie których ma powstać jedna ustawa. Posłowie komisji chcą m.in., by minimalna liczba założycieli spółdzielni wynosiła pięć, a nie jak

Rząd poparł senacki projekt noweli o spółdzielniach mieszkaniowych

W komunikacie CIR po posiedzeniu rządu przypomniano, że potrzeba znowelizowania ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 27 czerwca 2013 r. Wtedy TK zakwestionował dotychczasowe przepisy. Zdaniem Trybunału zasady zwrotu spadkobiercom wkładu mieszkaniowego

"Życie Warszawy": Spółdzielnie idą do sądu

"Na pewno wystąpię o odszkodowanie za utracone mienie" - mówi gazecie prezes RSM Praga. "Przecież to jest tak, jakbym mógł sprzedać coś za 100 złotych, a kazaliby mi za złotówkę" - dodaje Andrzej Półrolniczak. Podobne skargi zapowiadają prezesi innych, zwłaszcza dużych

Mieszkania spółdzielcze nie dla młodych

przewodniczyła podkomisji pracującej nad ustawą o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych. - Ale ja proponuję stałą cenę. Gwarantuje mi to umowa z wykonawcą - ripostuje prezes zielonogórskiej spółdzielni. Dyrektor departamentu finansowania klientów indywidualnych PKO BP Wojciech

Ile zarabia prezes spółdzielni mieszkaniowej?

. - Sąd uznał, że przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dają członkom spółdzielni obowiązki, ale i szczególne uprawnienia. Mają oni prawo zobaczyć wszystkie uchwały. Także dotyczące zarobków zarządu.Sprawa toczyła się z oskarżenia prywatnego członka tej spółdzielni Waldemara Humela. Koszalinian

Ile zarabiają prezesi spółdzielni mieszkaniowych?

zarządu jest de facto podwładnym członków spółdzielni. Nie ma zmiłuj. Zatem przychodzi przełożony do podwładnego i wnosi o ujawnienie umowy, jaką ten zawarł ze spółdzielnią. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych (usm) daje spółdzielcom bezsporny przywilej zajrzenia prezesowi zarządu w portfel i

Obiecanki cacanki, a klientom deweloperów radość

projekcie ustawy przypomniano sobie w Ministerstwie Budownictwa w 2007 r., kiedy resortem kierował Andrzej Aumiller z Samoobrony. Pamiętam, jak na spotkaniu z dziennikarzami zapewniał, że po wakacjach skieruje projekt ustawy "o ochronie nabywcy w transakcjach deweloperskich" do uzgodnień

Spółdzielnie mieszkaniowe - co dalej?

mechanizmów pozwalających remontować oraz osiągać oszczędności w eksploatacji i utrzymaniu? Najwyższy czas zmierzyć się z tymi pytaniami, bo od uchwalenia w 2000 r. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych sytuacja zasadniczo się zmieniła. Na rozdrożu Wtedy chodziło głównie o to, by to. co się dzieje w

Mieszkańcy nie chcą rezygnować ze spółdzielni

), która forsuje w Sejmie nową ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych. Najwięcej kontrowersji wywołuje pomysł przekształcenia zarządzanych przez nie budynków we wspólnoty mieszkaniowe. Taka wspólnota powstawałaby automatycznie, gdyby przynajmniej jedno mieszkanie było w pełni własnościowe, czyli miało

Przewodniczący KRS: Skończył się czas amatorszczyzny w zarządzaniu spółdzielniami

Podczas spotkania w siedzibie Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Jerzy Jankowski przedstawił założenia dla nowego prawa spółdzielczego. - Chcemy aby w nowej ustawie regulującej działalność spółdzielni w naszym kraju był zapis o konieczności przechodzenia szkolenia przez członków rad

Wspólnotą w spółdzielnię

właściciele mieszkań nie mogą chodzić na zebrania, decydować o remontach, wysokości opłat. Mogą się nawet nie doprosić malowania klatki, bo prezes odmówi. Dlatego chcemy, żeby wspólnoty w blokach spółdzielni powstawały automatycznie, nawet gdy został w nich wykupiony tylko jeden lokal - wyjaśnia poseł Borys

Kary za ograniczanie dostępu do tańszego internetu

spółdzielczego. Dlatego Urząd nie jest uprawniony m.in. do interwencji w przypadku sporów pomiędzy nimi a organami spółdzielni. Jednak w świetle przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów spółdzielnia jest przedsiębiorcą, ponieważ może zajmować się m.in. budową mieszkań, świadczyć usługi

MIR: Będzie nowelizacja ustawy "Mieszkanie dla młodych"

Ministerstwo zamierza zmienić kilka zapisów ustawy. Po pierwsze, umożliwić członkom spółdzielni mieszkaniowej korzystanie z programu MdM. - Obecnie spółdzielnie działające jak deweloperzy mogą uczestniczyć w MdM, ale nie w przypadku wnoszenia wkładów budowlanych przez jej członków - tłumaczy

Sejm zdążył uchwalić niższy VAT w budownictwie!

własnym zakresie. W obecnym stanie prawnym o zwrot można się ubiegać tylko do końca 2007 r. Chodzi o zwrot różnicy między stawkami 7 proc. i 22 proc. za materiały kupione od 1 maja 2004 r., na które po tej dacie podatek wzrósł z 7 do 22 proc. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Rewolucja w spółdzielniach mieszkaniowych

Pomysły posłów PO, którym przewodzi Lidia Staroń, nie są nowe, bo już w poprzednim Sejmie próbowali wcielić je w życie. Projekt zupełnie nowej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zablokowała jednak wówczas opozycja. Poza tym nie wszyscy posłowie PO go poparli. Teraz jest podobnie. Ponadto suchej

Ekspertka: potrzebna większa pomoc dla osób z jednym dzieckiem

i osoby bezdzietne z pomocą państwa zaciągały kredyty na zakup pierwszego mieszkania lub domu z rynku pierwotnego. Ekspert BCC pozytywnie ocenił objęcie programem MdM członków spółdzielni mieszkaniowych, podpisujących z nią umowę o budowę lokalu. Jak wyjaśnił, teraz spółdzielnie działające jak

Jak spółdzielnia robi interesy. Pół miliona do zwrotu

ratusz o rozstrzygnięcie jest spokojny. - Plan został sporządzony w latach 1997-2002, a więc dużo wcześniej, niż spółdzielnia sprzedała działkę. Podczas opracowywania dokumentu postępowaliśmy zgodnie z ustawą i informowaliśmy zainteresowane strony. Od początku w planie droga, którą wyznaczyła

TBS-y - reaktywacja. Szansa dla młodych na samodzielne M

kredytów dla Towarzystw Budownictwa Społecznego (TBS) i spółdzielni. Budowały one mieszkania, w których czynsz nie przekracza w skali roku 4 proc. ich wartości odtworzeniowej. W praktyce oznacza to, że w dużych aglomeracjach stawki czynszu są nawet o połowę niższe od rynkowych, przy porównywalnym

Samorządy nie skorzystają z funduszy na OZE

. Instytucje publiczne czy spółdzielnie muszą ubiegać się o koncesje i prowadzić działalności gospodarczą na tej samej zasadzie jak spółki energetyczne. Rządowy projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii właściwie nic nie zmienia w tym temacie. Proponowane przepisy pozbawiają sensu budowę mikroelektrowni

MŚ: gminy będą mogły zlecać własnym spółkom odbiór śmieci

częstotliwość odbierania śmieci, czemu niechętne są gminy. Odpady zmieszane miałyby być odbierane przynajmniej raz w tygodniu z budynków i przynajmniej raz na dwa tygodnie z domów jednorodzinnych. Mała nowela ma też rozwiązywać bieżące problemy, które są efektem obowiązywania ustawy śmieciowej. Chodzi m.in. o

"DGP": Wracają do "głębokiej komuny"?

Po ośmiu nowelizacjach i siedmiu orzeczeniach o niekonstytucyjności przepisów trudno bronić obecnego prawa, pisze gazeta. Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych przygotował więc obywatelski projekt ustawy, zebrał 100 tys. podpisów i złożył go w Sejmie. Reguluje on działalność spółdzielni, ale

Szef Federacji Producentów Żywności krytycznie o funduszu dla rolników

Federacji Producentów Żywności mówił, że pomysł funduszu wzorowano na funduszach spółdzielni. W modelu spółdzielczym - powiedział PAP - rolnicy oddają część zysków na rzecz przyszłych problemów, by wzajemnie się wspierać, ale w ramach konkretnej spółdzielni. "W tej chwili jest to kolejny podatek i na

Kontrole w mieszkaniach. Sprawdzą, kto u ciebie śpi

Od 1 lipca wejdzie w życie tzw. ustawa śmieciowa. Do 15 maja właściciele mieszkań muszą wysłać do urzędu miasta deklaracje z informacjami, ile osób mieszka w lokalu i czy zamierzają segregować odpady.Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Mikołaja Reja poprosiła swoich członków o wpisanie w oświadczeniu

Młodzi spółdzielcy z Kruczej: knajpa nie musi być dla elit

organem w spółdzielni jest walne zgromadzenie i tam trzeba niestety oficjalnie głosować. Nie da się przeskoczyć tego, żeby nie było zarządu, bo jest to formalna reprezentacja spółdzielni i muszą być konkretne osoby do składania podpisów. Warto zaznaczyć, że ustawa o prawie spółdzielczym jest z 1986 r

Walne zgromadzenie członków zastąpione przez zebranie przedstawicieli

odpowiednio przepisy tej ustawy i statutu o walnych zgromadzeniach.Ważne!Jeśli zatem zgodnie z prawem spółdzielczym walne zgromadzenie członków zostało zastąpione przez zebranie przedstawicieli, to organ spółdzielni w postaci walnego zgromadzenia nie funkcjonuje i przypadku, gdy zaistnieje sytuacja opisana w

KE zarejestrowała skargę Kasy Krajowej SKOK na dyskryminację przez Polskę

przepisy uniemożliwiają także kasom podejmowanie działalności transgranicznej, m.in. w formie spółdzielni europejskiej, m.in. z uwagi na mechanizm sankcji i środków administracyjnych z ustawy o SKOK. "Stanowi to w ocenie Kasy Krajowej niespotykaną w historii UE dyskryminację spółdzielni oraz ich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy śmieciowej

kilku właścicieli nieruchomości ma płacić za wywóz odpadów, czy wreszcie przyznanie gminom uprawnień służb podatkowych w przypadku egzekucji opłat wobec osób, które za śmieci nie płacą. Sejm przyjął nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 28 listopada po wprowadzeniu poprawek

Ministerstwo Gospodarki kieruje do konsultacji projekt konstytucji dla przedsiębiorców

dotychczasową ustawę o działalności gospodarczej z 2004 roku. Konsultacje do ustawy mają potrwać 30 dni.

Sejmowa komisja za rządowym projektem ustawy o obligacjach

05.11. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Sejmowa komisja finansów publicznych opowiedziała się w środę za rządowym projektem ustawy o obligacjach. W ustawie, która ma kompleksowo regulować rynek obligacji w Polsce, nie zapisano możliwości emitowania przez SKOK-i obligacji wieczystych, choć chcieli

Co robić, gdy sąsiad zatruwa nam życie [PORADNIK]

można wywrzeć jakąś presję na niesolidnych lokatorów? Spółdzielnie i wspólnoty wywieszają na klatkach schodowych informacje o zadłużeniu mieszkańców danego budynku. Próżno tam jednak szukać nazwisk lub numerów mieszkań. Jest to bowiem zakazane. Ujawnienie takich informacji naruszałoby art. 6 ustawy o

UOKiK wszczął postępowania wobec 89 z łącznie 93 skontrolowanych deweloperów

wprowadzenie zmian w projekcie. Ponadto deweloperzy uniemożliwiali odstąpienie od umowy w przypadku zmiany ceny, nakładali na konsumenta nieuzasadnione obowiązki, np. ubezpieczenia czy wykończenia lokalu i nie zamieszczali w umowach danych wymaganych przez ustawę. Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu

Okazja? Możesz mieć tańszą energię, a nawet na niej zarabiać

i spółdzielniach mieszkaniowych. - Po raz pierwszy WFOŚiGW będzie obsługiwał osoby fizyczne. Dlatego wyprowadziliśmy biuro beneficjentów do centrum miasta [przy al. Wojska Polskiego 36u/1 - red.], by można tutaj było składać wnioski i skutecznie aplikować o dofinansowanie - mówi Jacek Chrzanowski

Budka Suflera, Robert Chojnacki i Krystyna Prońko chcą założyć związek zawodowy. Sąd: nie mają etatów, to nie mogą zakładać związków

spółdzielni produkcyjnych. A muzycy to przedstawiciele wolnych zawodów, bez etatów. W piątek sąd apelacyjny przychylił się do wniosku reprezentującego muzyków konstytucjonalisty prof. Dariusza Dudka z KUL. Prosił on, by sąd zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem, czy nie należy zmienić ustawy, by

Sejmowa komisja za rządowym projektem ustawy o obligacjach

W środę podkomisja stała do spraw instytucji finansowych, która do tej pory pracowała nad rządowym projektem ustawy o obligacjach, zarekomendowała komisji finansów publicznych przyjęcie projektu. W głosowaniu 16 członków komisji opowiedziało się za przyjęciem projektu, 7 wstrzymało się od głosu

PiS zaskarżył ustawę o SKOK do Trybunału Konstytucyjnego

kas oraz tak daleko idących ograniczeń ich swobody". Ustawa narusza też - zdaniem Prawa i Sprawiedliwości - "wolności prowadzenia działalności gospodarczej i wolności zrzeszania się, poprzez odebranie członkom kas i Kasy Krajowej, które są spółdzielniami, możliwości kształtowania struktury

Konsultanci medyczni rezygnują, bo trzeba ujawnić zarobki

, chorób zakaźnych, endokrynologii i onkologii klinicznej. Konsultanci zostali poinformowani o wejściu w życie zmiany ustawy i o rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wzorów oświadczeń - mówi Joanna Gaweł, rzecznik prasowy wojewody podlaskiego. - Konsultant składa organowi

Uwięzieni w cudzym kredycie. Spółdzielcy w pułapce

Co to za pułapka? Notariusz Szymon Posadzy wyjaśnia, że 4 grudnia wejdzie w życie nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która może być groźna dla spółdzielców mających mieszkania w blokach stojących na gruntach obciążonych hipoteką. Ludzie ci jeszcze długo mogą nie być świadomi tego

Sejm przyjął większość poprawek Senatu do ustawy śmieciowej

Wśród przyjętych przez Sejm poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest m.in. ta, która zakłada, że przetargi śmieciowe w gminach odbywałyby się albo na odbiór, albo na odbiór i zagospodarowanie śmieci. Jednocześnie w umowie byłaby wskazana instalacja, do

Spółdzielnia chce dużo wiedzieć o ludziach. I jeszcze ich straszy

- wyjaśnia. Grzegorz Mazurkiewicz z wydziału kształtowania katowickiego urzędu miasta, który zajmuje się sprawami "ustawy śmieciowej", dziwi się nadgorliwości spółdzielni. - Można to wyjaśnić tylko tym, że boi się odpowiedzialności za podanie nam nieprawdziwych informacji o liczbie mieszkańców

Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu może pójść w górę

Żeby ją podnieść od 2015 r., gmina lub starostwo (jeśli grunt jest państwowy) musi do końca grudnia dostarczyć decyzję wypowiadającą wysokość opłaty. Jeśli w tym czasie tego nie zrobią, będzie to oznaczało, że jeszcze tym razem podwyżki nie będzie. Uwaga! Zgodnie z Ustawą o gospodarce

Czym różni się zakup mieszkania na licytacji od przetargu spółdzielni mieszkaniowej?

, że przetarg jest zawsze rezultatem zaniedbania lokatorów i zaprzestania płacenia czynszu. Sam przebieg i zasady przetargu opisane są w statucie spółdzielni. Zgodnie z przepisem art. 17 11 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (dalej: u.s.m.) w wypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego

Minister Infrastruktury zarządził kontrolę w OSM

Sprawą zainteresowało się Stowarzyszenie Mieszkańców "Alternatywa" piętnujące ewentualne nieprawidłowości w Olsztyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Jej przedstawiciele poprosili UWM o informacje na temat transakcji prowadzonych w ostatnich latach ze spółdzielnią. W odpowiedzi uczelnia

Posłowie chcą zwiększyć częstotliwość odbierania śmieci; gminy niechętne

Projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o własności lokali został przygotowany przez klub Platformy Obywatelskiej. Ta mała nowela ma rozwiązać bieżące problemy, które są efektem obowiązywania ustawy śmieciowej. Gminy zwracają uwagę, że projekt realizuje kilka

Kto wesprze SKOK im. św. Jana z Kęt?

ratowanie spółdzielczej kasy żadnych środków.W naszej ocenie Kasa Krajowa nie mogła uzależniać pomocy od jakichkolwiek warunków formalnych, to wynika wprost ze znowelizowanej ustawy o SKOK - mówi "Gazecie" Teresa Stankiewicz-Haupa, zarządca komisaryczny w SKOK Jana z Kęt. - Jednocześnie

MF planuje uproszczenie sprawozdań finansowych małych firm

oraz spółki komandytowo-akcyjne (jak również spółki osobowe przez nie tworzone), które nie przekroczyły dwóch z trzech parametrów finansowych określonych w ustawie. Chodzi o sumę bilansową w wysokości 4 mln euro (17 mln zł), przychody netto ze sprzedaży w wysokości 8 mln euro (34 mln zł), przeciętne

KE zarejestrowała skargę Kasy Krajowej SKOK na dyskryminację przez Polskę

, polskie przepisy uniemożliwiają także kasom podejmowanie działalności transgranicznej, m.in. w formie spółdzielni europejskiej i z uwagi na mechanizm sankcji oraz środków administracyjnych z ustawy o SKOK. - Stanowi to w ocenie Kasy Krajowej niespotykaną w historii UE dyskryminację spółdzielni oraz ich

Klepacki: banki udzieliły dotąd kredytów z MdM na kwotę 1,7 mld zł

zmianom członkowie spółdzielni mieszkaniowych, podpisujący z nią umowę o budowę lokalu, będą mogli ubiegać się o finansowe wsparcie w ramach programu MdM. Teraz spółdzielnie działające jak deweloperzy mogą uczestniczyć w MdM, ale nie w przypadku wnoszenia wkładów budowlanych przez jej członków. Projekt

W Sejmie poparcie dla większości senackich poprawek do ustawy śmieciowej

Wśród popieranych przez posłów poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest m.in. ta, która zakłada, że przetargi śmieciowe w gminach odbywałyby się albo na odbiór, albo na odbiór i zagospodarowanie śmieci. Jednocześnie w umowie byłaby wskazana instalacja

Rekordowa końcówka 2014 r. w programie Mieszkanie dla Młodych

zakupu mieszkania. Ma to zmienić zaproponowana już przez resort infrastruktury nowelizacja ustawy "o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych", w oparciu o którą realizowany jest program MdM. Możliwość kupna mieszkania w ramach finansowania spółdzielczego

Jak wykupić mieszkanie spółdzielcze i zakładowe [PORADNIK]

jest przeciwny sprzedaży nieruchomości na warunkach innych niż rynkowe. Przy wykupie przez byłego pracownika trzeba by zastosować przepisy z ustawy z 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem skarbu państwa

Mieszkania w TBS-ach będzie można wykupić

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. W dotychczasowym kształcie nie daje ona lokatorom żadnych nadziei na własność lokalu, mimo że wielu sfinansowało nawet 30 proc. kosztów budowy mieszkań. W dodatku w czynszu spłacają kredyt. Decyzja o

Sądny rok dla spółdzielni

Nowej władze postanowiły czekać na uzasadnienie wyroku TK. Właśnie ukazało się ono w Dzienniku Ustaw. Liderzy Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP Jerzy Jankowski i Ryszard Jajszczyk poinformowali na wczorajszej konferencji, co z tego uzasadnienia wynika. Według Jajszczyka spółdzielnie do

Prawdziwą cenę za mieszkanie można poznać nawet dopiero po 10 latach

Spółdzielnie mieszkaniowe sprzedając mieszkania opierają się na cenach kalkulowanych, zaś końcowa podawana jest po końcowym rozliczeniu kosztów inwestycji. Wtedy okazuje się, że za mieszkanie trzeba dopłacić. W Gdyni lokatorzy musieli dopłacić 500 zł za 1 metr kwadratowy.- Ostateczne koszty

Koniec kryzysu w budowlance? O 82 proc. więcej rozpoczętych budów r/r

Pamiętajmy, że ogromny wzrost procentowy liczby rozpoczętych mieszkań w październiku, który ogłosił we wtorek GUS, jest w dużej mierze efektem niskiej bazy. W tym samym okresie przed rokiem gwałtownie zmalała aktywność inwestycyjna deweloperów. Spowodowała to ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu

Wykup mieszkań przez lokatorów TBS nie do przyjęcia?

lokatorom żadnych nadziei na własność, mimo że wielu sfinansowało nawet 30 proc. kosztów budowy mieszkań. W dodatku w czynszu spłacają kredyt.. Więcej kontrowersji wywołuje projekt ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, bo dotyczy ponad 3 mln rodzin. PO chce, by mogły one wybrać, czy chcą być nadal w

Skąd pieniądze na mieszkania? Ze sprzedaży mieszkań

przeszło 6 mld zł, zaś umorzenia kredytów sięgają 700 mln zł. Skąd więc ta różnica? Chodzi o to, że nie wszystkie TBS-y i spółdzielnie palą się do sprzedaży mieszkań. Najemcy nie będą zaś mieli prawa roszczenia o wykup. Poza tym nie wszyscy będą mogli sobie pozwolić na taki wydatek. Posłowie oceniają, że

Większość spółdzielni socjalnych ma charakter usługowy

Do Sejmu trafiło sprawozdanie o działalności spółdzielni socjalnych w roku 2007; zgodnie z ustawą o spółdzielniach sprawozdanie takie jest corocznie przedstawiane Sejmowi. Spółdzielnie socjalne - zgodnie z ustawą liczą co najmniej 5 członków; większość z nich to osoby niepełnosprawne, albo

Są założenia do projektu rewitalizacji miast. Kto zyska, kto straci?

. Niestety, wiąże się to m.in. z dewastacją środowiska naturalnego i zwiększeniem liczby samochodów. A do tego słono kosztuje, bo wymusza budowę infrastruktury na obszarach o niskiej gęstości zaludnienia. Czynszówki bliżej centrum W założeniach projektu ustawy o rewitalizacji jest więc mowa m.in. o

Właściciele domów skarżą się na bezzasadne opłaty

Chcesz kupić mieszkanie lub dom? Przeszukaj nasze oferty Chcesz sprzedać mieszkanie? Dodaj ogłoszenie w naszym serwisie Ustawa z 15 grudnia 2001 r. o spółdzielniach mieszkaniowych nakazuje w przypadku domów jednorodzinnych stosować przepisy dotyczące lokali, co w praktyce oznacza, że właściciele

Sejm zajmie się maksymalnymi stawkami za odbiór śmieci

Poprawka określająca maksymalne stawki, jakie gmina może nałożyć na mieszkańców za odbiór śmieci, ma być zgłoszona podczas drugiego czytania poselskiego projektu nowelizacji ustawy śmieciowej zaplanowanego w nocy ze środy na czwartek. To, że ustawa musi określać maksymalny pułap opłat, wymógł w

Wielki Brat na szynach. Kolej ma kamery na dworcach, w pociągach. Nagrywa, z kim śpimy w kuszetce. Po co?

Nad ustawą o monitoringu wizyjnym pracują w MSW. Do konsultacji właśnie trafiła druga wersja założeń do ustawy, a więc do jej uchwalenia jeszcze daleko. Fundacja Panoptykon postanowiła zbadać, jak nas podglądają i podsłuchują kolejarze. Słowo "podsłuchują" jest tu kluczowe, bo w projekcie

Sejm zdecydował, że górny pułap opłat za śmieci ma określać algorytm

zwolnić z całości bądź z części opłat wścieli nieruchomości, na których mieszkają mieszkańcy, których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Odnosząc się do poprawki SLD ws. cen (nie uzyskała poparcia Sejmu - PAP

To nie koniec tanich mieszkań spółdzielczych?

stracili. W skierowanym do Sejmu projekcie nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych rząd proponuje, by decyzję w sprawie kosztów wykupu mieszkań podejmowało walne zgromadzenie spółdzielni większością dwóch trzecich głosów. Zgodnie z projektem, jeśli lokatorskie mieszkanie było zbudowane za kredyt

MŚ proponuje sposób wyliczania maksymalnych stawek za odbiór śmieci

ustalania opłat ma się znaleźć w procedowanej obecnie w Sejmie poselskiej noweli ustawy śmieciowej. W trakcie czwartkowego posiedzenia połączonych komisji środowiska i samorządu terytorialnego, poprawkę w tej sprawie wniósł poseł Tadeusz Arkit (PO). Ostatecznie po głosach strony samorządowej, według której

Ślizgawka, czyli 80 tys. za złamaną nogę

O tym, ile kłopotów może spowodować taki upadek, przekonała się kobieta, która w marcu 2010 r. poślizgnęła się na chodniku przed klatką jednego z bloków należących do Spółdzielni Mieszkaniowej w Olsztynie, upadła i doznała otwartego skośno-spiralnego złamania kości piszczelowej i strzałkowej prawej

"DP": Renta za mieszkanie groźna dla seniorów

wyeksmitowani na bruk - przestrzega dr Jerzy Jankowski, prezes zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych.I zwraca uwagę, że prace nad ustawą o tzw. odwróconej hipotece trwają w naszym kraju już od 4 lat. Odpowiednich przepisów, które mogłyby stworzyć alterantywę dla umów "dożywocia" wciąż

Wykup mieszkań nadal za złotówkę

tym terminie zaczną więc obowiązywać nowe. Ministerstwo Infrastruktury ujawniło we wtorek projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zakłada ona, że decyzję w sprawie kosztów wykupu ma podejmować walne zgromadzenie spółdzielni większością dwóch trzecich głosów. Jeśli mieszkanie było

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Spółdzielnia mieszkaniowa

jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin poprzez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.Ustawa z 14 czerwca 2007 o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych

Centralny Związek Spółdzielczości Budownictwa Mieszkaniowego

Centralny Związek Spółdzielczości Budownictwa Mieszkaniowego (CZSBM) – centralny związek spółdzielczy, uprawniony do ingerowania w statut i skład zarządu spółdzielni, przymusowo w nim zrzeszonychUstawa z dnia 17 lutego 1961 r. o spółdzielniach i ich związkach, Dz.U. nr 12, poz. 61. Powstał

Ekspektatywa

mieszkaniowychUstawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (). Ekspektatywa odrębnej własności lokalu jest roszczeniem o ustanowienie przez spółdzielnię odrębnej własności lokalu na rzecz osoby, z którą spółdzielnia zawarła umowę o budowę lokalu (o której mowa w art. 18 ust. 1 Ustawy

Prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej

Prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej występuje tylko w tych spółdzielniach mieszkaniowych, które budują domy jednorodzinne w celu przeniesienia ich własności na członków. Ustawodawca licząc się z tym, że do przekształcenia dochodzi po wielu latach, powołał do życia swoiste

Izba rolnicza

Izba rolnicza – instytucja samorządu gospodarczego reprezentująca interesy rolników, producentów rolnych, osób prowadzących gospodarstwa rolne. W Polsce izby rolnicze powstały na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczychUstawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.