urząd skarbowy zwrot podatku

sprawdź też:

podatki

Anna Malinowska

Skarbówka tropi karuzelę, a przedsiębiorcy grozi bankructwo

Skarbówka tropi karuzelę, a przedsiębiorcy grozi bankructwo

Tomasz Sikorski od 18 lat handluje stalą. Niedawno zdecydował się na eksport. Może go przypłacić bankructwem, bo urząd skarbowy podejrzewa go o oszustwo i wstrzymał zwrot podatku.

Koniec blokowania zwrotu VAT przez urzędy skarbowe?

Jak informuje Radio Zet, urzędy skarbowe przestaną blokować zwrot podatku VAT. Skarbówka będzie przetrzymywać pieniądze jedynie w sprawach, w których potrzeba dodatkowych wyjaśnień. Zalecenie w tej sprawie wysłało do urzędów Ministerstwo Finansów.

Wiceminister finansów: Duże rodziny szybciej uzyskają zwrot podatku

Resort finansów obiecuje szybszy zwrot nadpłaconego podatku dla tzw. Dużych Rodzin. Poczekają one na pieniądze najwyżej miesiąc od rozliczenia z urzędem skarbowym, a nie trzy miesiące, jak dotychczas - poinformował wiceminister finansów Jacek Kapica

Firma Nexa z Zamościa kończy działalność. Urząd Skarbowy nadal wstrzymuje spółce zwrot 30 mln zł z tytułu podatku VAT [Newseria]

Firma Nexa z Zamościa kończy działalność. Urząd Skarbowy nadal wstrzymuje spółce zwrot 30 mln zł z tytułu podatku VAT [Newseria]

Kapica: Duże Rodziny szybciej uzyskają zwrot podatku

jednego miesiąca od momentu rozliczenia" - poinformował Kapica. Zaznaczył, że obecnie każdy podatnik ze względu np. na swoją trudną sytuację może napisać do naczelnika urzędu skarbowego wniosek o szybszy zwrot nadpłaty podatku. Takie podanie jest rozpatrywane indywidualnie. Kapica wyjaśnił, że

W czwartek mija termin na złożenie wniosku o zwrot podatku od spadku

W czwartek mija termin na złożenie wniosku o zwrot podatku od spadku

Prawo do zwrotu podatku wynika z korzystnego dla tych podatników wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 4 czerwca 2013 r. (sygn. akt P 43/11). Trybunał uznał, że miesięczny termin na poinformowanie urzędu skarbowego o otrzymanym spadku był zbyt krótki i przez to niezgodny z konstytucją. Tymczasem

Biznesmeni wyłudzili 60 mln zł podatku

Biznesmeni wyłudzili 60 mln zł podatku

znacznie niższej od rynkowej, ze złamaniem zasad uczciwej konkurencji - wyjaśniła rzeczniczka. Dodała, że tylko w ciągu roku jedna firma wyłudziła nienależne zwroty VAT w wysokości około 46 mln złotych. Ponadto nie zadeklarowała i nie wpłaciła podatku w wysokości 13 mln zł. W sprawie dokonano

Karuzele podatkowe - duży problem dla budżetu i jeszcze większy dla polskich przedsiębiorców

uprawniony do żądania od urzędu skarbowego zwrotu podatku VAT naliczonego, który wynikał z faktury wystawionej przez podmiot znikający. W takiej sytuacji budżet musi wypłacić pieniądze z tytułu zwrotu VAT pomimo, że żadne środki do budżetu nie wpłynęły.Problem jest więc ważki. Dostrzega go również

Bruksela: protest transportowców przeciwko polskiemu fiskusowi

"Polskie urzędy skarbowe niszczą przedsiębiorczość, firmy i miejsca pracy", "W Polsce jak nie znajdą winnego, to zapłaci przedsiębiorca", "Polska to kraj, w którym podatek płacisz za innych" - głosiły transparenty niesione przez właścicieli firm transportowych, którzy

Rozliczenie zwrotu zagranicznego podatku

, gdy otrzyma jego zwrot, nie ma obowiązku wykazywania go w zeznaniu rocznym oraz wpłacania na konto urzędu skarbowego. Abolicja nie dotyczy zwrotu podatku W omawianej kwestii mogą pojawić się pytania, dlaczego przy zastosowaniu odliczenia proporcjonalnego trzeba oddać zwrot podatku skoro istnieje ulga

Ukarani za 1 procent

Urzędnicy o problemie mówią niechętnie, bo dotyka on osób, które kierując się dobrym sercem zdecydowały w tym roku przekazać 1 proc. swojego podatku wskazanej organizacji charytatywnej. Urzędy skarbowe od dwóch tygodni czekają na poprawkę oprogramowania Poltax, jakim się posługują. Ma ją opracować

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o VAT

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o VAT

na złe długi. Sprzedawca, który nie otrzyma od swojego kontrahenta pieniędzy w ciągu 180 dni, będzie mógł odzyskać zapłacony podatek z urzędu skarbowego. Nowelizacja umożliwia także zakładanie magazynów konsygnacyjnych. Ich funkcjonowanie ułatwi przemieszczanie towarów wewnątrz UE. Nowela wprowadza

Kiedy można odzyskać zapłacony PCC?

ewentualny brak wpisu hipoteki do księgi wieczystej jest równoznaczny z niepowstaniem samej hipoteki, stanowi to podstawę do wystąpienia do właściwego urzędu skarbowego z wnioskiem o zwrot PCC.Po odstąpieniu od umowyNa zwrot podatku nie mają natomiast co liczyć osoby, które odstąpiły od umowy, względnie

Czasem można ubiegać się o zwrot PCC

pod wpływem błędu co do jego właściwości. Tylko w tym drugim przypadku kupujący będzie mógł wystąpić do urzędu skarbowegozwrot podatku od czynności cywilnoprawnych. W tym pierwszym zaś kwota PCC stanowić będzie szkodę, której wyrównania kupujący mógłby dochodzić od nieuczciwego

Katowicki UKS wykrył fikcyjne faktury na kilkaset milionów zł

chcą zmniejszyć zobowiązania podatkowe w VAT poprzez odliczenie podatku naliczonego z tych faktur lub próbują wyłudzić zwrot podatku VAT z urzędu skarbowego. Wprowadzanie fikcyjnych faktur do kosztów uzyskania przychodów pozwala obniżyć dochód do opodatkowania.Jak zaznaczył dyrektor katowickiego UKS

MF: rodziny wielodzietne dostaną zwrot PIT w ciągu 30 dni

"Ministerstwo Finansów kontynuuje akcję preferencyjnego zwrotu przez organy podatkowe nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Szybszy zwrot przysługuje podatnikom posiadającym uprawnienia na podstawie ustawy z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny" - poinformowała rzeczniczka

TK: Ordynacja podatkowa do 2001 roku niezgodna z konstytucją

konstytucyjną złożyło małżeństwo przedsiębiorców, którym urząd skarbowy w 1995 roku niesłusznie naliczył podatek dochodowy. Do dziś wartość odsetek, o które walczyli, wielokrotnie przekroczyła wartość podatku, który zapłacili w latach 90. Pełnomocnik skarżącego - mecenas Ireneusz Krawczyk - podkreśla, że

Komputerowa wpadka holenderskiej skarbówki

przedsiębiorstw musiało ponownie rozliczyć się z urzędem.Minister finansów zapowiedział reorganizację urzędu skarbowego, jednak ostrzegł, że wymiana starzejących się systemów komputerowych zajmie całe lata. Swoje oburzenie wyrazili też posłowie, jednak nie było ono zbyt wielkie, skoro parlament zdecydował, że

Nareszcie korzystny wyrok NSA w sprawie VAT

Stan faktycznyW deklaracji VAT-7 za kwiecień 2013 r. Spółka wykazała różnicę podatku VAT do zwrotu na rachunek bankowy w wysokości 3.318 zł wraz z wnioskiem o zwrot podatku VAT w terminie 25 dni.W dniu 21 maja, przez Naczelnika Urzędu Skarbowego, została wszczęta kontrola podatkowa w zakresie

Czy nie naciągają na podatek VAT

Czy nie naciągają na podatek VAT

milionów złotych. Na każdą karę przypadało od kilkuset do tysiąca złotych podatku Dlaczego jeden zakład dolicza VAT do kary, a inne nie? Bo różne instytucje różnie interpretują tę opłatę. Ministerstwo Finansów 30 grudnia 2009 r. uznało, że VAT się należy. Podobnie świętokrzyski urząd skarbowy, który

Szybszy zwrot PIT dla rodzin wielodzietnych

Szybszy zwrot PIT dla rodzin wielodzietnych

się na korzyść podatników. W tym roku Ministerstwo Finansów chce do tego dołożyć szybszy zwrot nadpłaconego podatku dla rodzin wielodzietnych. "Wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom, w ramach wspierania rodzin wielodzietnych Ministerstwo Finansów poleciło urzędom skarbowym sprawne

MF zarekomenduje urzędom skarbowym, by zwracały VAT bez zwłoki

"Urzędy skarbowe w całym kraju otrzymają rekomendację Ministerstwa Finansów do zwrotu podatku VAT bez zwłoki i przyjęcia praktyki przedłużania zwrotu tylko kwoty budzącej wątpliwości" - zapowiedział Kapica. Wyjaśnił, że obecnie urzędy skarbowe dokonując koniecznej weryfikacji zasadności

Na Białorusi jest podatek od pożyczek

Na Białorusi jest podatek od pożyczek

bliskich krewnych. Urząd skarbowy informuje, że po spłaceniu pożyczki dana osoba może wystąpić o zwrot naliczonego podatku, jednak na razie nikt nie skorzystał z tej możliwości. Podatek od pożyczek nie jest jedynym kontrowersyjnym pomysłem władz. Wcześniej białoruski rząd wprowadził podatek od bezrobocia

Sygnity: Funkcjonalności e-Podatków dot. obsługi VAT będą uruchomione w 2016 r.

zaimplementowana jest blokada zwrotu podatku dla SD (podatek od spadków i darowizn), KP (karta podatkowa) i PCC (podatek od czynności cywilno-prawnych). Podatki te od 30 listopada 2015 roku są uruchomione produkcyjnie w 21 urzędach skarbowych na terenie całej Polski. Oznacza to, że pracownicy Administracji

Spóźniony zwrot VAT - czy US mają do tego prawo?

pierwszej instancji zaszła konieczność przeprowadzenia czynności sprawdzających w zakresie zasadności zwrotu podatku VAT za ww. okres podatkowy. Powołując się na art. 87 ust. 2 ustawy o VAT Naczelnik Urzędu Skarbowego wydał postanowienie o przedłużeniu do 22 września 2015r. termin zwrotu nadwyżki podatku

Urząd ma szybciej rozliczyć podatek. Druga próba zmiany ustawy

Ustawa przewiduje dwie ważne zmiany. Pierwsza to skrócenie okresu, w którym urząd skarbowy ma obowiązek dokonać zwrotu różnicy pomiędzy podatkiem naliczonym a podatkiem należnym. Podstawowy termin zwrotu nadpłaconego podatku VAT skracany jest z 60 dni do 30 dni. W projekcie proponuje się też

Nowy pomysł dotyczący zwrotu VAT. Pieniądze szybciej wrócą do firm

Od 1 stycznia 2012 r. zwrot różnicy podatku na rachunek bankowy następuje - co do zasady - w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika. - Jeżeli jednak urząd skarbowy ma wątpliwości co do prawidłowości rozliczenia, termin zwrotu może być przez ten urząd przedłużony do czasu

Trybunał Konstytucyjny o podwójnej karze za fikcyjne faktury

Trybunał rozstrzygał wątpliwości wrocławskiego sądu rejonowego. Ten nie miał pewności, czy nakaz zapłaty podatku z fikcyjnej faktury, a do tego kara za jej wystawienie wlepiona podatnikowi na podstawie kodeksu karnego skarbowego, nie jest dublowaniem kar. I czy w związku z tym nie narusza zasady ne

PIT 2014. Zostały 4 dni na rozliczenie podatku

; - powiedziała PAP Dróżdż. "Oczywiście można się też rozliczyć w tradycyjny sposób - do czego jednak nie namawiamy - wypełniając papierową deklarację podatkową. Można ją przekazać osobiście do urzędu skarbowego, wysłać pocztą lub przesłać za pomocą tzw. PIT-omatu. To urządzenia do przyjmowania PIT-ów

MF ostrzega: Oszuści podszywają się pod administrację podatkową

"Ministerstwo Finansów oraz organy podległe, tj. urzędy skarbowe, nie są autorami napływających na skrzynki e-mail podatników informacji zawiadamiających o zwrocie podatku dochodowego za ubiegły rok, wymagających od nich podania danych osobowych oraz numeru karty kredytowej" - podało MF w

MF ostrzega: oszuści podszywają się pod administrację podatkową

"Ministerstwo Finansów oraz organy podległe, tj. urzędy skarbowe nie są autorami napływających na skrzynki e-mail podatników informacji zawiadamiających o zwrocie podatku dochodowego za ubiegły rok, wymagających od nich podania danych osobowych oraz numeru karty kredytowej" - podało MF w

Wynajem mieszkań 2016. Musisz wybrać formę opodatkowania

tys. podatników (o 842 więcej niż w 2013 r.) zgłosiło zawarcie umowy najmu okazjonalnego w urzędach skarbowych. Hanna Milewska-Wilk przyznaje, że dużą zachętą do legalizowania umów najmu jest ułatwienie w postaci bardzo prostego podatku zryczałtowanego (8,5 proc. przychodu z wynajmu), który nie wymaga

Ekspert: walce z luką VAT pomogłoby zrównanie stawek tego podatku w UE

Jak uzasadniał, aż 95 proc. wykrywanych przez urzędy kontroli skarbowej przestępstw związanych z VAT dotyczy transakcji transgranicznych dokonywanych w ramach UE. O wyłudzeniach podatku VAT w wewnątrzwspólnotowym obrocie towarowym Wojewódka mówił podczas konferencji "Podatki bez granic"

Urząd nie odda szybciej VAT-u. Firmy przegrały z "interesem budżetu"

VAT? Projekt przewidywał dwie ważne zmiany. Pierwsza to skrócenie okresu, w którym urząd skarbowy ma obowiązek dokonać zwrotu różnicy pomiędzy podatkiem naliczonym a podatkiem należnym. Podstawowy termin zwrotu nadpłaconego podatku VAT skrócony miał zostać z 60 dni do 30 dni. Drugą planowaną zmianą

MF zwróciło się do prokuratury ws. oszusta udającego fiskusa

stronie internetowej, że oszuści podszywający się pod administrację podatkową próbują wyłudzić dane osobowe podatników. "Ministerstwo Finansów oraz organy podległe, tj. urzędy skarbowe nie są autorami napływających na skrzynki e-mail podatników informacji zawiadamiających o zwrocie podatku

"Rzeczpospolita": Fiskus ściga żużlowców

, same korzystały z odliczeń VAT. Od jednego z nich urząd skarbowy zażądał już zwrotu 2,5 mln zł. Więcej na http://www.rp.pl

Skarbówka wbrew sądowi żąda podatku od odszkodowań. Można wystąpić o zwrot

Tylko w 2013 roku sądy stwierdziły przewlekłość w blisko 1000 postępowaniach i zasądziły prawie 4 mln zł odszkodowań. Urzędy skarbowe domagały się zapłacenia podatku od tej kwoty. Według przedstawicieli Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka taka interpretacja jest sprzeczna z wydanym w grudniu 2011 roku

Dokumentacja przetargowa

istniejącego w terminie innym niż cyt. " nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert " ? Odpowiedź: W przypadku, gdy dołączone do oferty aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdza, że wykonawca zalega z opłacaniem podatków, należy wezwać go do

Klienci banków wygrali z fiskusem. Będą zwroty podatku za cashback!

informujemy, że Bank wystąpił do Urzędu Skarbowego z wnioskiem o zwrot podatku pobranego od 1 stycznia - po jego otrzymaniu podatek ten zostanie zwrócony na rachunki Klientów". A zatem klienci nie tylko nie będą już płacić od money backu podatku, ale dostaną także zwrot tego, co bank musiał im zabrać z

Urząd Skarbowy czynny wieczorem i w sobotę. Rewolucja? Na razie na próbę

Pracujesz do późna i nie masz czasu na załatwienie spraw urzędowych? Niedługo może się to zmienić (i wcale nie chodzi o utratę pracy). Urzędy skarbowe, czynne dotychczas maksymalnie do godz. 18, już niebawem mogą w całym kraju przyjmować interesantów wieczorami i w soboty. Od jutra do 30 listopada

Skarbówka zabija mu firmę. Apel przedsiębiorcy do Komorowskiego na YouTubie

zawiadomienie do prokuratury na UKS i Urząd Skarbowy. Zdaniem prezesa kontrole były przedłużone bezpodstawnie, urzędnicy w dokumentach poświadczali nieprawdę, a kierownictwo UKS i US wywierało naciski na podwładnych, żeby Nexę pogrążyć. Chodziło o zwrot firmie części pieniędzy - 15 mln 950 tys. zł z podatku VAT

"Nie daj się zrobić w słupa". Rusza nowa kampania społeczna

. VAT-em. Sterowany przez swojego "opiekuna-oszusta" Sławek odsprzedał telefony innej firmie. Podatek VAT od tej transakcji powinien zostać odprowadzony przez Sławka do urzędu skarbowego. - O żadnym odprowadzaniu podatku nie miałem pojęcia, człowiek, który mnie wynajął, nic o tym nie wspominał

Polacy zakładają firmy w Czechach; ekspertka: polski budżet na tym traci

, ale już nabyła np. samochody, to od razu przysługuje jej prawo do zwrotu zapłaconego podatku akcyzowego. Jak tłumaczył Dmowski, dodatkowo przepisy czeskie związane np. z rozliczeniem podatku VAT od kupowanego paliwa też są mniej restrykcyjne niż w Polsce - spółki mają prawo do pełnego odliczenia

Spadek i darowizna bez płacenia [PORADNIK]

natomiast: teściowa, teść, zięć i synowa. Tu zwolnienia podatkowego nie ma. Zwolnienie z podatku - warunki Jeśli spadek bądź darowizna od najbliższych mają być zwolnione od podatku, trzeba je zgłosić "właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego" (najczęściej chodzi o urząd darczyńcy). Istnieje do

Przedsiębiorcy ostrzegają przed karuzelami. Miliony wyłudzonego VAT

uczestnikom procederu przypisane są precyzyjnie role, które mają odegrać - najważniejszy z nich zwyczajnie nie wpłaca podatku VAT do urzędu skarbowego, a następnie znika. Istotą mechanizmu karuzelowego jest wykorzystanie faktu, iż wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - czyli eksport - objęta jest specjalną

Fiskus słabo sobie radzi z oszustami. Zaległości w VAT rosną

NIK zbadała, jak fiskus radzi sobie ze zwalczaniem oszustw podatkowych. Pod lupę wzięła działania wybranych urzędów skarbowychurzędów kontroli skarbowej w zwalczaniu oszustw w podatku od towarów i usług w okresie od początku 2011 r. do połowy 2013 r. Wnioski z kontroli

MF chce zwolnić dodatek energetyczny z podatku dochodowego

MF zaproponowało w styczniu, by decyzje w sprawie przyznania dodatku energetycznego były zwolnione z opłaty skarbowej. Wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński w ubiegłym tygodniu wzmocnił te propozycję; stwierdził, że trzeba zwolnić te świadczenia podatku dochodowego. "Jeżeli

NIK: MF niewystarczająco skutecznie zwalczał oszustwa podatkowe

. Kontrolerzy wykazali m.in., że organy kontroli skarbowej oraz podatkowej odzyskały niewielką część kwot zaniżeń podatku VAT, gdyż urzędy skarbowe często wydawały decyzje wymiarowe (określające wysokość zobowiązania podatkowego) tzw. "słupom". Zastrzeżenia dotyczyły też malejącej liczby kontroli

Jak się kręci karuzela VAT?

bowiem wymaga zaangażowania większej ilości podatników, a co więcej kontaktu z urzędem skarbowym w ramach wniosku o zwrot podatku VAT.W tej strukturze również dochodzi do wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru, który następnie sprzedawany jest na terytorium danego państwa członkowskiego pomiędzy odrębnymi

Fiskus często dostaje w sądach baty od podatników

Kontrola przeprowadzona przez NIK objęła lata 2013-14. Miała na celu ocenę wykonywania wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego przez urzędy skarbowe i izby celne. - W badanym okresie zarówno izby celne, jak i urzędy skarbowe w większości przypadków

Koniec koszmaru przedsiębiorców. Jest bat na urzędy w sprawie VAT

podatkowego rozliczenia dokonanego przez podatnika i wykazanej przez niego kwoty zwrotu, naczelnik urzędu skarbowego mógł wydać postanowienie o przedłużeniu terminu do zwrotu nadpłaty. Dotychczas organy podatkowe stały na stanowisku, iż na takie postanowienie zażalenie nie przysługuje. Przełom w zasadach

Ponad 80 proc. przekrętów podatkowych ma związek z VAT-em

poszczególnymi podatkami. W przypadku VAT są to przede wszystkim wyłudzenia nienależnego zwrotu podatku. Poza tym niewykazywanie przychodów wynikających z wystawionych faktur czy sprzedaż towarów i usług z pominięciem kas fiskalnych. W podatku od dochodów osobistych, czyli PIT, podatnicy nie wpłacają zaliczek na

Masz nadpłatę podatku! Uwaga to może być oszustwo

administracji podatkowej. Ale uwaga! To fałszywe maile. - Ministerstwo Finansów oraz organy podległe, tj. urzędy skarbowe, nie są autorami napływających na skrzynki e-mail podatników informacji o zwrocie podatku dochodowego za ubiegły rok oraz konieczności wypełnienia załączonego formularza i nie korzystają z

W BCC debata o luce VAT: receptą m.in. jedna stawka VAT

, że zdaniem przedsiębiorców z BCC powinno się wprowadzić jedną stawkę VAT, monitorować przepływ towarów, wprowadzić odpowiedzialność urzędu skarbowego za zwrot VAT, by uczciwi przedsiębiorcy nie ponosili konsekwencji za działalność oszustów. Na możliwe rozwiązania poprawiające pobór VAT zwracał uwagę

Plajta, samobójstwo i 3,6 mln zł długu. Jest korzystny wyrok NSA

tego momentu przynajmniej płaciliśmy zgodnie z prawem podatkowym - tłumaczyła mi Krystyna. - Ale wciąż walczyliśmy o nadpłacony podatek z lat 1997-2001. Urząd skarbowy zwrotu odmówił, choć ustawa weszła w 2001 r. i nie mogła działać wstecz. Dwa lata później (w 2003 r.) Trybunał Konstytucyjny w końcu

19 lat czekania na zwrot 3,6 mln zł akcyzy, plajta, samobójstwo

śmiercią Krystyna Chojnacka. - Dlatego nie było powodu, by odprowadzać podatek. Nie łamaliśmy przepisów, we wrześniu 1993 r. potwierdził to Urząd Skarbowy w Kartuzach. Ale trzy miesiące później, w grudniu, zmienił zdanie: Trzeba akcyzę płacić. Naliczyli 580 mln starych złotych podatku - opowiadała Krystyna

Sejm: radcy prawi i adwokaci uzyskają dodatkowe uprawnienia

ma przede wszystkim uprościć procedury podatkowe oraz uszczelnić system poboru podatków. W ustawie wprowadzono jeden, "wiodący" urząd do postępowania w sprawach podmiotów powiązanych. Ma się to przyczynić do usprawnienia i przyspieszenia kontroli podatkowych oraz postępowań podatkowych w

MF pracuje nad projektem nowej ustawy o administracji podatkowej

ma być umożliwienie obsługi podatnika w każdym urzędzie skarbowym w kraju w utworzonych w tym celu centrach obsługi podatnika. Resort chce też wprowadzić instytucję tzw. autoryzowanego podatnika (zaufanego podatnika), z którą będą wiązały się określone korzyści i ułatwienia dla podatników, mających

MF: Kontrola skarbowa ponownie uderza w mafię paliwową

Akcja - według informacji resortu - prowadzona jest przez kontrolę skarbową we współpracy z Służbą Celną, Strażą Graniczną i Policją. "Wzmożone działania zmierzają do dalszego ograniczenia wyłudzeń podatku VAT w obrocie paliwem i zatrzymania wykorzystywanego w tym celu mechanizmu +znikającego

Płać (abonament) albo trać (nadpłatę podatku)

Jakież było zdumienie pana Jana, który trzy miesiące czekał na zwrot 1800 zł nadpłaconego podatku od dochodów osobistych (PIT) za zeszły rok, gdy wreszcie pod koniec lipca na jego konto wpłynęło z urzędu skarbowego... 400 zł. - Gdzie jest reszta moich pieniędzy - zachodził w głowę. Miał wobec niej

NIK: MF niewystarczająco skutecznie zwalczał oszustwa podatkowe

jednak popełniano liczne błędy i zaniechania. Kontrolerzy wykazali m.in., że organy kontroli skarbowej oraz podatkowej odzyskały niewielką część kwot zaniżeń podatku VAT, gdyż Urzędy Skarbowe często wydawały decyzje wymiarowe (określające wysokość zobowiązania podatkowego) tzw. "słupom"

Podatkowe last minute: jak odzyskać VAT za materiały budowlane

znalazła się stawka VAT 22 proc. czy 23 proc., a nawet od tego, kiedy zostanie złożony pierwszy wniosek o zwrot podatku. Na przykład: jeśli inwestor złoży dokumenty w urzędzie skarbowym w ostatnich dniach grudnia i będzie się starał o zwrot wydatków poniesionych w 2013 r., to będzie mógł odliczyć 65,22

MF ostrzega firmy z rynku paliwowego przed oszustami

. Charakterystyczną cechą zjawiska jest wykorzystanie w łańcuchu transakcji podmiotu pełniącego rolę tzw. znikającego podatnika. MF wyjaśnia, że podmiot taki nie odprowadza należnego podatku do budżetu, a jednocześnie tworzy formalne podstawy do żądania jego zwrotu lub odliczania przez inne powiązane podmioty na

PIT 2014. Dziś mija termin złożenia deklaracji. Co grozi za spóźnienie?

przekazać osobiście do urzędu skarbowego, wysłać pocztą lub przesłać za pomocą tzw. PIT-omatu - wyjaśniła. PIT 2014: dziś mija termin złożenia. Jakie kary za spóźnienie? Rzecznik poinformowała, że jeśli ktoś na poczcie nada PIT 30 kwietnia, a trafi on do urzędu skarbowego w maju, to będzie to absolutnie

Czy fiskus jest uczciwy? Podatki potrzebują kultury

polska specyfika? - Wyłudzenia VAT są w całej Europie, ale w Polsce ich nasilenie jest bardzo duże. Urzędy kontroli skarbowej miały być policją ścigającą przestępstwa podatkowe. Tymczasem w wielu wypadkach dublują prace urzędów skarbowych, dokonując powtórnej kontroli w tych samych firmach. UKS w

Większa ulga na dzieci [PORADNIK]

2000,04 zł na trzecie dziecko. Różnicę pomiędzy nowym i starym odpisem, w tym wypadku 1702,52 zł, dopłaci im do zwrotu podatkowego urząd skarbowy. Podatnicy z wysokimi dochodami i wysokimi podatkami zyskaliby mniej. W ich przypadku nie byłoby już dopłat z urzędów skarbowych do pełnego odliczenia ulg

Polska Izba Handlu zajmie się propozycjami zmian w podatku VAT

rozliczyć się z takiej usługi. Interpretacja urzędów skarbowych i Ministerstwa Finansów jest taka, że następuje w momencie fizycznego wykonania usługi - podpisania raportu lub zakończenia akcji promocyjnej, co nie do końca oddaje rzeczywistość. Duża część działań promocyjnych kończy się w momencie, kiedy

Jak walczyć z wielką luką w VAT

. Kupujący jest zainteresowany wykorzystaniem towarów i jest gotowy do zapłacenia ceny za towary. Podobny mechanizm stosowany jest w przypadku split payment, czyli w sytuacji, gdy kupujący odprowadza cenę netto do sprzedawcy, a podatek VAT wpływa na rachunek nadzorowany przez urząd skarbowy. Fiskus może

Podziel się podatkiem z organizacjami pożytku publicznego

., będę dłużej czekać na zwrot nadpłaty. NIE Fiskus ma trzy miesiące na zwrot nadpłaconego przez nas podatku dochodowego. Czas ten biegnie od momentu złożenia zeznania w urzędzie skarbowym, wysłania pocztą (liczy się data stempla na liście poleconym) albo przez internet. Oczywiście podatnikom zależy na

Kto nie walczy nie wygrywa - zwrot VAT z faktur od nieuczciwego kontrahenta jest możliwy

podatnikiem" założonym na tzw. "słupa" - podmiotem wykorzystywanym w transakcjach łańcuchowych i karuzelowych, w celu uzyskania nienależnej korzyści, poprzez uchylenie się od zapłaty należnego podatku VAT. Urząd Kontroli Skarbowej stwierdził przy tym, że Podatnik przed przystąpieniem

Korzystasz z money-backu? Fiskus będzie chciał od ciebie podatek

wyciskać ich w każdej sytuacji jak najwięcej. Niestety, nie zawsze na korzyść klienta. Od początku roku większość banków zaczęła odprowadzać do urzędów skarbowych zaliczki na podatek od money-backu, czyli od kwot zwracanych klientom w zamian za dokonane w sklepach zakupy opłacone kartą. Banki zwracają

Ten koszmarny VAT

podatku VAT. Przewidywał on dwie ważne zmiany. Pierwsza to skrócenie okresu, w którym urząd skarbowy ma obowiązek zwrócić różnicę między podatkiem naliczonym a podatkiem należnym. Podstawowy termin zwrotu nadpłaconego podatku VAT miał zostać skrócony z 60 do 30 dni. Drugą planowaną zmianą było usunięcie

Zagraniczni dyplomaci wyłudzali w Portugalii VAT

dyplomaci, jak i pracownicy sklepów oferujących sprzęt gospodarstwa domowego. - Przedstawiciele placówek dyplomatycznych nabywali u nich urządzenia AGD, a po kilku dniach zwracali je ponownie placówkom handlowym. W urzędach skarbowych domagali się natomiast zwrotu należnego dyplomatom podatku VAT na

Ostatnia szansa, by odzyskać karny podatek

aby móc wznowić zakończone postępowanie podatkowe i odzyskać zapłacony podatek, należy złożyć wniosek w terminie 30 dni od ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw. Oznacza to w praktyce, że termin składania wniosków do urzędów skarbowych o zwrot podatku upływa 27 września. W przypadku spraw rozstrzyganych

NSA: amerykańskie fundusze inwestycyjne podlegają zwolnieniu z CIT

zdania. Sprawa trafiła do TS w wyniku sporu, w który wdał się z polskim fiskusem amerykański fundusz Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company inwestujący w akcje polskich spółek. W 2010 r. fundusz wystąpił do urzędu skarbowego o zwrot nadpłaty podatku za lata 2005 i 2006. Chodziło o 15

Mało brakowało, a stypendia studenckie Erasmusa+ byłyby opodatkowane

potrącona, mogą ubiegać się o jej zwrot. - Niestety, to czasochłonna procedura, bo urzędy skarbowe zwrócą im pieniądze dopiero po rozliczeniu bieżącego podatku PIT i dołączeniu do niego wyjaśnień dotyczących potrącenia z otrzymywanego w trakcie Erasmus+ dofinansowania - zaznacza Gąsior. 17 tys. Polaków na

Pięć lat, czyli koszmar podatkowy

; podatku pięć lat wstecz okazuje się zabójcze dla firm. Nie starcza im, żeby zapłacić takie "wyrównanie". Bar w Słupsku, który przez cztery lata rzekomo nieprawidłowo stosował dopłaty do żywności, miał niemal milion złotych do zwrotu. Pięć lat wstecz obciążono firmę produkującą lody (teraz

Prokuratura umarza sprawę kontroli skarbowej. Idzie o 15 milionów

prokuratury na UKS i Urząd Skarbowy. Zdaniem prezesa kontrole były przedłużone bezpodstawnie, urzędnicy w dokumentach poświadczali nieprawdę, a kierownictwo UKS i US wywierało naciski na podwładnych, żeby Nexę pogrążyć. Chodziło o zwrot części pieniędzy - 15 mln 950 tysięcy zł z podatku VAT. Sprawa otarła się

Wypełnianie deklaracji PIT

zarobisz poniżej kwoty wolnej od podatku - czyli obecnie 3091 zł - nadal musisz złożyć deklarację PIT. Nie ma znaczenia zarobiona kwota, zawsze trzeba rozliczyć się z fiskusem. W przypadku kwoty wolnej od podatku - nie zapłacisz Urzędowi Skarbowemu ani grosza, a wręcz przeciwnie - dostaniesz od niego zwrot

Była wiceminister finansów krytykuje polski system podatkowy

skarbowego. Chodzi o to, że urzędy skarbowe i urzędy kontroli skarbowej ze sobą niejako konkurują, zamiast współdziałać. Urzędy kontroli skarbowej nie zostały na przykład uwzględnione w budowanym przez Ministerstwo systemie E-podatki. Nie będą więc automatycznie dostawały gromadzonych tam informacji. - Nowy

Szybki PIT znów wkroczy do akcji. Podpowie, jak się rozliczyć z podatku

, rzecznik prasowy Izby Skarbowej w Białymstoku. A z rozliczeniem się za ubiegły rok lepiej nie zwlekać. Ci, którzy zrobią to teraz, unikną kolejek i szybciej dostaną zwrot nadpłaconego podatku. 16 marca w godz. 9-13 odbędzie się w urzędach skarbowych dzień otwarty. Zaś 29 i 30 kwietnia urzędy pracować będą

MF: 27 tys. mandatów na ponad 7 mln zł po akcji "Weź paragon"

Akcja, w której wzięli udział pracownicy urzędów kontroli skarbowej oraz pracownicy izb skarbowych w całej Polsce, trwała od 1 lipca do 31 sierpnia. Kontrolerzy sprawdzali, czy przedsiębiorcy rzetelnie rejestrują obroty ze sprzedaży towarów i usług przy zastosowaniu kas fiskalnych oraz czy wydają

TS: dywidendy dla funduszy z USA inwestujących w Polsce z ulgą w CIT

w wyniku sporu, w który wdał się z polskim fiskusem amerykański fundusz Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company inwestujący w akcje polskich spółek. W 2010 r. fundusz wystąpił do urzędu skarbowego o zwrot nadpłaty podatku za lata 2005 i 2006. Chodziło o 15 proc. podatek od dywidend

Fiskus wykańcza jego firmę. Zwalnia ludzi, może upaść

Dramatyczne perypetie Nexii, które mogą doprowadzić do upadku firmy opisuje "Dziennik Wschodni". Przedłużane kontrole Nexa powstała 21 lat temu. Sprzedaje i eksportuje sprzęt RTV-AGD, dlatego należy jej się zwrot VAT. Długimi latami fiskus bez problemu godził się na zwrot podatku. Nexa

Jedna firma i jedno życie

- tłumaczyła mi Krystyna. - Ale wciąż walczyliśmy o podatek z lat 1997-2001. Urząd skarbowy zwrotu odmówił, choć ustawa weszła od 2001 roku i nie mogła działać wstecz. Dwa lata później (w 2003 r.) Trybunał Konstytucyjny w końcu przyznał Chojnackim rację. Rozporządzenie z 1996 roku było niezgodne z konstytucją

TS: dywidendy dla funduszy z USA inwestujących w Polsce z ulgą w CIT

Sprawa trafiła do TS w wyniku sporu, w który wdał się z polskim fiskusem amerykański fundusz Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company inwestujący w akcje polskich spółek. W 2010 r. fundusz wystąpił do urzędu skarbowego o zwrot nadpłaty podatku za lata 2005 i 2006. Chodziło o 15 proc

Portugalia: Na nazwisko premiera tysiące faktur, które nie są jego

formie SMS-a. Przypuszcza się, że sprawcy dowcipu mogli wejść w posiadanie numeru identyfikacji podatkowej Passosa Coelho za pośrednictwem któregoś z pracowników urzędu skarbowego w podlizbońskiej Sintrze, gdzie premier składa zeznania podatkowe. Według prawników Ministerstwa Finansów Passos Coelho

Uszczelnienie systemu podatkowego - zdjęte z porządku obrad rządu

dotyczące m.in. pełnomocnictw czy doręczania korespondencji. Rozszerzony ma też zostać dostęp urzędów skarbowych do danych bankowych. Ponadto wprowadzona ma być możliwość złożenia grupowego wniosku o interpretację. Nowe przepisy mają również dać możliwość zapłaty podatku w imieniu innego podatnika.

Dzieci dadzą większą ulgę podatkową [PORADNIK]

, dopłaciłby im do zwrotu podatkowego urząd skarbowy. Oczywiście, podatnicy z wysokimi dochodami i wysokimi podatkami zyskaliby mniej. W ich przypadku nie byłoby już dopłat z urzędów skarbowych do pełnego odliczenia ulg. Dodatkowa oszczędność na podatku pochodziłaby wyłącznie ze zwiększonych limitów ulgi. W

Portugalski fiskus zorganizuje loterię dla posiadaczy faktur

posiadacz faktur - bez względu na to, czy wystawione zostały one w sektorach związanych z korzyściami podatkowymi obowiązującymi od początku tego roku - dodał. Od 1 stycznia br. portugalscy konsumenci mają prawo do 5-procentowego zwrotu podatku od towarów i usług na podstawie faktur z placówek hotelarskich

Fiskus zwraca podatek. Ale trzeba się pospieszyć

Chodzi o osoby, które w latach 2007-08 otrzymały spadek od członka najbliższej rodziny, ale w terminie miesiąca nie zdążyły o tym zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego i w związku z tym musiały zapłacić podatek spadkowy. - Przysługuje im prawo do złożenia wniosku o wznowienie postępowania w

Wynajmujesz mieszkanie lub dom? Pamiętaj, żeby rozliczyć się z fiskusem

skomplikowane, jakie jest więc ryzyko popełnienia błędów i narażenia się na kłopoty w razie ewentualnej kontroli z urzędu skarbowego. Rozliczenia PIT 2014-2015 w serwisie wyborcza.biz.Sprawdź, jak rozliczyć PIT, odliczyć 1 procent podatku, przeliczyć podatek dochodowy. Pobierz darmowy program do

Kto i jak powinien oceniać skarbówkę. Po wyroku w sprawie DROP S.A.

Emocje związane z działaniem izby i urzędów skarbowych towarzyszą przedsiębiorcom od lat. W ostatnich dniach uwagę środowiska przyciągała sprawa spółki DROP, która po raz kolejny wygrała ze skarbówką. Sprawa wykracza jednak poza spór jednej firmy z fiskusem. - Dyrektor izby skarbowej nie sprawdził

Urzędnicy wreszcie bardziej zaufają przedsiębiorcom?

O tym, jakie będzie owo Prawo o działalności gospodarczej napisał wczoraj Artur Kiełbasiński. To, co przeczytałam, zupełnie mnie zaskoczyło. Te trzy wymienione w dokumencie zasady kształtujące relacje państwo- przedsiębiorca powinny być od zawsze traktowane jak dekalog dla urzędów skarbowych

Unijny VAT uderza w małe polskie firmy

obowiązek odprowadzania VAT w kraju, z którego pochodzi nabywca jego usługi. Musi więc zarejestrować się w danym kraju jako płatnik VAT. Aby jednak nie tracić czasu na załatwianie formalności z urzędami skarbowymi 27 państw, może skorzystać z systemu MOSS (Mini One Stop Shop). To sieć punktów, której

Wyciekły numery znanych dziennikarzy. Telefon niektórych dzwonił w nocy ponad 100 razy

Polsko". Był to jego protest przeciwko niekorzystnej dla niego decyzji skarbówki. Jak opisywała wtedy "Wyborcza" biznesmen, który kupił właśnie salon, sprzedał go należącej do siebie firmie i za tą transakcję domagał się zwrotu podatku VAT na niebagatelną kwotę 1,9 mln zł. Decyzja urzędu

Uwaga! Fałszywy fiskus znów atakuje podatników i przedsiębiorców

odprowadzał za nich ani składek do ZUS, ani podatków do urzędów skarbowych. Resort finansów przestrzegał, że takie umowy nie są warte funta kłaków. Bo zgodnie z kodeksem pracy to stary pracodawca nadal odpowiada za odprowadzenie składek na ZUS i zaliczek na podatek od pensji pracowników. I to on ponosi

Zwrot VAT last minute

podatku. Dokąd po pieniądze? Do urzędu skarbowego, w którym rozliczasz się z podatku. Formularz wniosku o zwrot VAT wraz z instrukcją, jak go wypełnić, dostaniesz w urzędzie skarbowym. Do wniosku musisz dołączyć dokumenty i kopie faktur VAT, które są dowodami poniesionych wydatków. Wniosek możesz też

Firma krok po kroku: Straszne słowo VAT

sprzedać go innej osobie. W taki wypadku firma musi rozliczyć się z VAT-u z urzędem skarbowym. - Przedsiębiorca podatek rozlicza na zasadzie porównania podatku naliczonego w cenie zakupu i podatku należnego, który on dodaje do sprzedawanych przez siebie produktów. Jeśli VAT należny jest większy, to musimy

Co zrobić, gdy brakuje pieniędzy na podwójną zaliczkę?

naliczonego nad należnym na zaliczki na podatek dochodowy. Urzędnicy nie mają bowiem obowiązku sprawdzać stanu konta podatnika w innych urzędach skarbowych. Wniosek w sprawie zaliczenia najlepiej dołączyć do deklaracji VAT, w której wykazana została kwota zwrotu. Niezależnie jednak od tego, który urząd

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

za 2003 r. na zero złotych - podała Netia w komunikacie. Na mocy wcześniejszych decyzji spółka zapłaciła za 2003 r. 34,2 mln zł podatku i 25,3 mln zł odsetek, a obecnie oczekuje na ich zwrot. - Wszystkie warunki zawieszające umowy, na mocy której PGNiG kupi udziały w pakiecie czterech złóż na

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery