urząd marszałkowski fundusze unijne

PAP

Świętokrzyskie. 11,2 mln zł na rewitalizację trzech miast

Świętokrzyskie. 11,2 mln zł na rewitalizację trzech miast

Ponad 11 mln zł z funduszy unijnych trafi do trzech świętokrzyskich miast na projekty rewitalizacyjne. W poniedziałek samorządowcy z Połańca, Ożarowa i Stąporkowa podpisali umowy z Urzędem Marszałkowskim w Kielcach w sprawie dotacji.

Wielkopolskie. KE zatwierdziła Regionalny Programy Operacyjny

Komisja Europejska zatwierdziła Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 - poinformował urząd marszałkowski. Podpisanie dokumentu otwiera drogę do uruchomienia w regionie unijnych funduszy. Województwo z UE otrzyma ponad 2,4 mld euro.

Unia odnawia wsie. Powstaną chodniki, boiska, świetlice

Ponad 52 mln zł z unijnych funduszy rozdał urząd marszałkowski na odnowę i rozwój wsi w województwie śląskim. Prawie 40 proc. zakwalifikowanych do realizacji wniosków pochodzi z naszego subregionu.

Opole. 6 mln zł dofinansowania do parku naukowo-technologicznego

W środę w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu umowy dotyczące dofinansowania inwestycji podpisali marszałek województwa Józef Sebesta, wicemarszałek Tomasz Kostuś oraz prezes Parku Naukowo-Technologicznego prof. Jarosław Mamala. Umowy są dwie i dotyczą odrębnych budynków. Do budynku laboratoryjno

Samorządzie, zwalczaj smog. Brudne gminy bez funduszy UE

Samorządzie, zwalczaj smog. Brudne gminy bez funduszy UE

unijne. Nie będzie jednak można wydać ich tak łatwo jak te na drogi czy kolej. Władze unijne jasno postawiły sprawę: chodzi o to, żeby wydać nie jak najwięcej, ale jak najlepiej. Projekty muszą mieć jak największą skalę i obejmować całą dzielnicę. Lepiej będą traktowane takie, które uwzględnią energię

Marszałek nie wie, co robi żona, czy nie wie, co mu nie wypada?

Marszałek nie wie, co robi żona, czy nie wie, co mu nie wypada?

choćby kilkuminutową rozmowę z "Wyborczą", a urząd marszałkowski napisał, że nie złamano przepisów, bo relacje rodzinne "nie dyskwalifikują w żadnym stopniu owych podmiotów w ubieganiu się o dofinansowanie unijne". Śląskie Centrum Przedsiębiorczości tłumaczy z kolei, że "zasady

ENEA Operator inwestuje we współpracy z samorządem

na lata 2011-2015 uzgadnianym aktualnie z Urzędem Regulacji Energetyki. Biorąc pod uwagę sprzyjające warunki współpracy w regionie chcielibyśmy wspólnie z władzami powiatu wałeckiego rozpocząć testowanie wybranych elementów inteligentnych sieci właśnie na tym terenie. Liczymy na wsparcie z funduszy

Olsztyn. WFOŚ rozdysponuje 206 mln euro z RPO - umowa podpisana

interesują tymi konkursami, uzgadniają z nami szczegóły techniczne, to nie jest tak, że konkursy ogłosimy z zaskoczenia" - przyznała wiceprezes funduszu Maria Sokoll. Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin w rozmowie z PAP przyznał, że Urząd Marszałkowski powierzył Funduszowi

Podkarpackie. 60 mln zł na integrację osób zagrożonych ubóstwem

marszałkowski. Natomiast Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełni rolę instytucji pośredniczącej dla RPO i odpowiada za realizację trzech z jego osi, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny rynek pracy, Integracja społeczna, Jakość edukacji i kompetencji w regionie.(PAP)

Podkarpackie. 40 mln zł z RPO na poprawę kształcenia zawodowego

dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. W jego ramach Podkarpacie otrzyma ponad 2,1 mld euro. Instytucją zarządzającą programem jest podkarpacki urząd marszałkowski. Natomiast Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełni rolę instytucji

Lubuskie. W tym roku z RPO ponad 261 mln zł na rozwój gospodarki i innowacje

konsultacje" - powiedziała Polak. Wszelkich informacji dotyczących opracowywania i składania wniosków można uzyskać w punktach informacji o funduszach europejskich w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. oraz departamentach Urzędu Marszałkowskiego zajmujących się zarządzaniem i wdrażaniem programów

Podlaskie. W Łomży i Suwałkach powstaną punkty informacji o funduszach unijnych

. Dzięki temu z informacją o unijnych funduszach można byłoby dotrzeć do każdej gminy. Główny Punkt Informacyjny, działający obecnie w Białymstoku (w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Poleskiej, gdzie mieści się m.in. departament rozwoju regionalnego), udziela informacji zainteresowanym z całego

Podkarpackie. Ponad 68 mln zł na dotacje na założenie firmy

podkarpacki urząd marszałkowski. Natomiast Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełni rolę instytucji pośredniczącej dla RPO i odpowiada za realizację trzech z jego osi, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny rynek pracy, Integracja społeczna, Jakość edukacji i kompetencji w regionie

Podlaskie. W Łomży i Suwałkach powstaną punkty informacji o funduszach unijnych

będzie też prowadzenie punktów mobilnych - te miałyby zacząć działać jeszcze w tym roku. Dzięki temu z informacją o unijnych funduszach można byłoby dotrzeć do każdej gminy. Główny Punkt Informacyjny, działający obecnie w Białymstoku (w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Poleskiej, gdzie mieści

Pomorskie.Informacje nt. funduszy unijnych w sześciu stałych punktach

W poniedziałek w Gdańsku zainaugurowano działalność sieci lokalnych punktów informacyjnych. Główny punkt informacyjny funduszy europejskich uruchomiono w gmachu urzędu marszałkowskiego przy ul. Augustyńskiego 2. Marszałek województwa Mieczysław Struk podczas inauguracji zaznaczył, że "sukces

Opolskie. Pieniądze z unijnych pożyczek będzie można pożyczać ponownie

Taką informację na zorganizowanej w czwartek konferencji prasowej przekazał marszałek woj. opolskiego Andrzej Buła. Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych opolskiego urzędu marszałkowskiego Karina Bedrunka powiedziała PAP, że o takiej możliwości poinformowało region ministerstwo

Park rozrywki jednak powstanie. Będzie nowy przetarg

Park rozrywki jednak powstanie. Będzie nowy przetarg

dokończenie budowy labiryntu, strzelnicy, budowę ogródków jordanowskich, miejsc do rekreacji. - Gotowe są boiska i górka saneczkowa - mówi Kulej. Pieniądze na budowę Rodzinnego Parku Rozrywki pochodzą z funduszy unijnych. - W listopadzie w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach złożyliśmy wniosek o przedłużenie

Małopolski urząd marszałkowski: KE zatwierdziła RPO na lata 2014-2020

ogłoszone w połowie tego roku. Na realizację całego programu Małopolska otrzyma 2,879 mld euro z funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, co stanowi niemal 10 proc. wszystkich środków UE dostępnych dla regionów. Jest to drugi pod względem

Mazowsze najszybciej rozwijającym się regionem w UE

Mazowsze najszybciej rozwijającym się regionem w UE

. Rozwojowi Mazowsza sprzyja także obecność największego w Polsce miasta Warszawy. To właśnie Mazowsze przyciąga największą liczbę zagranicznych inwestorów. Obecnie na terenie województwa mazowieckiego działa ok. 660 firm zagranicznych. Mazowsze to także lider, jeśli chodzi o wykorzystanie funduszy unijnych

Pomorskie.1,864 mld euro w latach 2014-2020 w ramach RPO

2007-2013, wsparcie w ramach nowego Programu będzie udzielane z dwóch funduszy strukturalnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. W ten sposób Urząd Marszałkowski zarządza pieniędzmi przeznaczonymi zarówno na infrastrukturę, jak i działania związane z

Podkarpackie. W ramach RPO ogłoszono konkursy o wartości ponad 1,3 mld zł

województw, które najlepiej realizują programy regionalne. Zarząd woj. przyjął już harmonogram poszczególnych naborów na 2016 r. Dyrektor departamentu zarządzania RPO w podkarpackim urzędzie marszałkowskim Adam Hamryszczak dodał, że w przyszłym roku wartość wszystkich konkursów wyniesie 2,6 mld zł. "

Warmińsko-mazurskie. Rozliczono 97,61 proc. unijnych środków 2007-13

Na lata 2007 - 2013 woj. warmińsko-mazurskie otrzymało w sumie 4,5 mld zł na projekty współfinansowane unijnymi środkami. Pieniądze te dzielił między beneficjentów zarówno Urząd Marszałkowski, jak i kilka instytucji związanych ze wsparciem przedsiębiorstw, czy rolnictwa. Jak poinformował PAP Urząd

Łódzkie. W tym roku RPO rozdysponuje 3 mld zł i ogłosi 50 konkursów

Władze województwa podczas konferencji prasowej w urzędzie marszałkowskim ogłosiły, że w tym roku planują zorganizować ponad 50 konkursów. O dofinansowanie projektów będą mogły ubiegać się m.in. jednostki samorządu terytorialnego, instytucje naukowe, związki, stowarzyszenia i przedsiębiorstwa

Fundusze unijne w latach 2014-2020. Katowice wycięły Częstochowie pieniądze na "gierkówkę"

perspektywa przyszłego roku, ale właśnie teraz ustalana jest lista inwestycji z "rozdzielnika". Ponieważ to na nie pójdzie gros wszystkich funduszy, Częstochowa toczy grę o najwyższą stawkę. W przypadku pieniędzy z Warszawy: wnioski składają nie poszczególne miasta, lecz urzędy marszałkowskie

NIK pozytywnie o trzech instytucjach nadzorujących projekty unijne

Chodzi o: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego (zarządzający Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym), Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (instytucja pośrednicząca dla Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego) i Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (instytucja pośrednicząca dla

Zachodniopomorskie.175 mln z zł z programu "Ryby"

Jak poinformowano PAP w Zachodniopomorskim Urzędzie Marszałkowskim, środki pochodziły z mijającej perspektywy 2007-13. Dzięki nim m.in. wprowadzono system informacji pasażerskiej w Kołobrzegu, przebudowano oczyszczalnię ścieków w Malechowie, zbudowano wieżę widokową w ogrodach tematycznych "

Unijne dotacje w 2014 r. Najskuteczniejsze w regionie były Żarki i Olsztyn

(stan na 30 września) w zestawieniu opublikowanym przez urząd marszałkowski. Trzeba jednak pamiętać, że RPO, choć to największe źródło funduszy europejskich, nie jest jedynym. Gminy wiejskie korzystają np. z Programu Rozwoju Terenów Wiejskich. Z kolei Częstochowa jako duże miasto jest w stanie sięgać po

Rozkręca się karuzela dotacji unijnych. Miliardy do wzięcia

do końca 2018 r. w każdej części programu zdołamy wydać określoną kwotę - wyjaśnia Jan Szymański, dyrektor departamentu programów regionalnych w pomorskim urzędzie marszałkowskim. Jeden z konkursów przewiduje 87 mln zł na zachowanie dziedzictwa kulturowego, czyli np. ratowanie zabytków. Dyrektor

120 mld euro dla Polski z UE. Kopacz: będziemy w czołówce najbogatszych

funduszom unijnym będziemy w stanie stworzyć pół miliona nowych miejsc pracy - dokończymy sieć budowy dróg ekspresowych i autostrad. Ale środki przyczynia się też do rozwoju kultury, ochrony środowiska czy edukacji - mówi premier. Na lata 2014-20 Polska otrzymała z budżetu Unii Europejskiej 120,1 mld euro

Woj. łódzkie i śląskie zakończyły negocjacje swoich RPO

Wiadomość o tym przekazała w piątek w Katowicach unijna komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu i przedsiębiorczości Elżbieta Bieńkowska. W przypadku woj. śląskiego potwierdzili ją przedstawiciele tamtejszego urzędu marszałkowskiego. "Z tego, co wiem, dzisiaj pierwszy program regionalny

Dolnośląskie. KE zatwierdziła Regionalny Program Operacyjny

zmniejszyć emisję zanieczyszczeń gospodarczych. Ponad 340 mln euro zostanie wydanych na rozwój infrastruktury transportowej. Jak powiedział PAP dyrektor wydziału rozwoju regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego Maciej Zathey, zwiększono w tej puli wydatki na transport drogowy

Samorząd woj. mazowieckiego domaga się pieniędzy z UE na trasy kolejowe

inwestycji zostały zmienione przez stronę rządową. Nie zamierzamy zaakceptować takiej sytuacji. Będziemy negocjować kontrakt do momentu, aż jego zapisy będą w pełni korzystne dla województwa. Walczymy dalej" - powiedziała PAP rzeczniczka prasowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Marta

Metro, tramwaje, kolej - ofensywa inwestycyjna w polskich miastach. Ale co z długami?

Monika Kocia liczy na to, że urząd marszałkowski umożliwi tzw. płatności zaliczkowe, dzięki czemu unijne środki będą szybko wpływać na konto gminy: - Jeśli chodzi o wkład własny, chcemy go rozłożyć aż do 2020 r., żeby udźwignąć takie wydatki. Wśród najbardziej zadłużonych jest też Pułtusk w woj

Wielkopolskie. 398 ml zł dla przedsiębiorstw na innowacyjne projekty

dofinansowanie 35 proc. tzw. kosztów kwalifikowalnych, a mikro i małe 45 proc. Firmy na złożenie wniosków mają czas do końca listopada. Jak powiedział w środę PAP dyrektor Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego Hubert Zobel, "298 mln zł dotyczy

Woj. łódzkie i śląskie zakończyły negocjacje swoich RPO

piątek w Katowicach unijna komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu i przedsiębiorczości Elżbieta Bieńkowska. W przypadku woj. śląskiego potwierdzili ją przedstawiciele tamtejszego urzędu marszałkowskiego. "Z tego, co wiem, dzisiaj pierwszy program regionalny - woj. łódzkiego - został wpuszczony

2,8 mld euro. Małopolska zakończyła negocjacje z Komisją Europejską

Na realizację całego programu Małopolska otrzyma 2,879 mld euro z funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, co stanowi niemal 10 proc. wszystkich środków UE dostępnych dla regionów. Jest to drugi pod względem wielkości program spośród

Małopolska zakończyła negocjacje z Komisją Europejską w sprawie RPO

Na realizację całego programu Małopolska otrzyma 2,879 mld euro z funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, co stanowi niemal 10 proc. wszystkich środków UE dostępnych dla regionów. Jest to drugi pod względem wielkości program spośród

Opole. Pozyskiwanie unijnych pieniędzy priorytetem władz miasta

jeszcze zmian właśnie dlatego, że miasto czeka na rozstrzygnięcia dot. możliwości sięgania po środki unijne, m.in. na ogłoszenie harmonogramu naborów do RPO woj. opolskiego na lata 2014-2020, co - jak zapowiedział opolski urząd marszałkowski - ma nastąpić 26 stycznia. Wiśniewski powiedział, że chce, by

Opole. Pierwsze ogłoszenie o naborze z nowego RPO - na początku marca

Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych opolskiego urzędu marszałkowskiego Karina Bedrunka wyjaśniła PAP we wtorek, że po przyjęciu harmonogramu naborów na rok 2015, w końcówce stycznia i na początku lutego, zarząd woj. opolskiego będzie jeszcze musiał przyjąć m.in. kryteria

Po unijną dotację z urzędu tylko z Windowsem

Pan Krzysztof chciał wystartować w konkursie na unijne dotacje dla przedsiębiorców, organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Informację o naborze znalazł na urzędowej stronie, jest tam też kompletna dokumentacja i generator wniosków do ściągnięcia i zainstalowania na komputerze. I pojawił

Wrocław.Zarząd województwa odstąpił od umowy na portal e-Dolny Śląsk

Jak poinformowało PAP biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, umowa na realizację projektu oraz zapisy aneksu obligowały wykonawcę do uruchomienia portalu do piątku 20 lutego 2015 r. "Termin ten nie został dochowany, a opóźnienia w realizacji poszczególnych etapów

Kujawsko-Pomorskie. Rozpoczyna się rekultywacja 22 wysypisk

"Na wszystkich składowiskach przewidziano podobny zakres prac. Chodzi o przywrócenie wartości użytkowych gruntów między innymi poprzez właściwe ukształtowanie terenu, otworzenie gleby, uregulowanie stosunków wodnych oraz wprowadzenie roślinności" - poinformowała w środę rzeczniczka Urzędu

W Łodzi otwarto centrum badawcze BioNanoPark

proc.) oraz Urząd Marszałkowski w Łodzi (21,42 proc.), a współudziałowcami m.in. Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Medyczny.

Podlaskie. Będzie więcej pieniędzy na samozatrudnienie

-, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw społecznych" - poinformowała Muszyńska. Urząd marszałkowski przyznaje, że w latach 2007-2013 w regionie było za mało unijnych pieniędzy na wsparcie działalności gospodarczej. W każdym konkursie przeprowadzanym czy przez urząd marszałkowski

Prezes ARiMR Daniel Obajtek powołał czterech nowych wiceprezesów

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. Zajmowała się też ekologią i ochroną środowiska w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego. Pełniła także funkcję doradcy ministra rolnictwa oraz wojewody podkarpackiego. W latach 2006-2007 kierowała Podkarpackim Odziałem Regionalnym ARiMR w Rzeszowie

Małopolski Regionalny Program Operacyjny wysłany do Komisji Europejskiej

W tym czasie Komisja Europejska oceni zgodność programu z rozporządzeniem i przepisami dotyczącymi poszczególnych funduszy, a także zgodność z umową partnerstwa - poinformowała w czwartek Paulina Korbut z biura prasowego urzędu marszałkowskiego. Ewentualne uwagi Brukseli przedstawione zostaną w

KE zaakceptowała wszystkie programy na perspektywę 2014-2020

przez poszczególne Urzędy Marszałkowskie. Budżet 16 RPO wynosi ok. 31,3 mld euro. Jest to niemal 40% (wzrost z ok. 25%) wszystkich środków na lata 2014-2020. Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to tak jak jego poprzednik, największy polski program (27,4 mld euro z UE). Będzie źródłem

UE zatwierdziła wszystkie programy rozwojowe dla Polski

regionalnych i niwelowanie barier rozwojowych. Tak jak w mijającej perspektywie, programy regionalne będą zarządzane przez poszczególne urzędy marszałkowskie. Budżet 16 RPO wynosi ok. 31,3 mld euro. Jest to niemal 40 proc. (wzrost z ok. 25 proc.) wszystkich środków na lata 2014-20. Programy PO IR oraz RPO

Motoryzacja wśród inteligentnych specjalizacji Wielkopolski

konsumentów region chce rozwijać biotechnologię i biogospodarkę oraz nowoczesne technologie produkcji żywności, w tym produkcję tzw. żywności funkcjonalnej. Z kolei wnętrza przyszłości wiążą się z branżą meblarską oraz wyposażenia wnętrz. Hanna Mieszała z Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego

Bruksela sprawdzi, jak Struzik wydaje unijne miliony

kadencji. - Myślę, że realny termin to wrzesień - mówił Zbigniew Kuźmiuk. Na razie do władz województwa zostanie wysłany list z zaleceniami. Po majowych wyborach do europarlamentu komisja zażąda od polskich władz wyjaśnień w naszej sprawie. - Do urzędu marszałkowskiego przyjedzie też kontrola, która na

Małopolskie. Pierwsze konkursy z RPO na lata 2014-20 - w połowie roku

Na realizację całego programu Małopolska otrzyma 2,879 mld euro z funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, co stanowi niemal 10 proc. wszystkich środków UE dostępnych dla regionów. Jest to drugi pod względem wielkości program spośród

Opole. Zarząd województwa przyjął harmonogram naborów dla RPO

dotyczące tzw. projektów miękkich z Europejskiego Funduszu Społecznego. W pierwszym półroczu tego roku planowane jest także ogłoszenie naborów na projekty o charakterze strategicznym m.in. dotyczące infrastruktury drogowej czy pieniędzy przeznaczonych np. na stypendia dla młodzieży. Urząd marszałkowski

Kontrakt terytorialny przyjęty. Inwestycje za 20-25 mld zł

wszystkie przedsięwzięcia zapisane w kontrakcie zostały już wycenione, dlatego można podać tylko jego szacunkową wartość - według urzędu marszałkowskiego, ta mieści się w przedziale od 20 mld zł do 25 mld zł. Pieniądze mają pochodzić z funduszy dzielonych przez instytucje rządowe, ale też z puli, którą

Świętokrzyskie. 47 mln zł na remonty dróg wojewódzkich

Rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego Iwona Sinkiewicz poinformowała PAP, że z tej puli wyremontowane zostaną cztery odcinki dróg wojewódzkich. Wśród projektów, które otrzymają dofinansowanie jest droga nr 752 w Świętej Katarzynie, jednym z turystycznych centrów Gór Świętokrzyskich. Projekt o

Pięć mitów o funduszach unijnych

opłacenie urzędników w Polsce Unia wydaje 44,7 mln zł, a nasz budżet dopłaca 7,9 mln zł. Ile zarabiają ci urzędnicy? To zależy od instytucji. Specjaliści od funduszy pracują w 116 instytucjach w całym kraju - od ministerstw, poprzez urzędy marszałkowskie i wojewódzkie urzędy pracy, po agencje rządowe (np

Śląskie. Bytom z projektami na ponad 100 mln euro w ramach OSI

woj. śląskiego. W czwartek śląski RPO ostatecznie zatwierdziła komisarz ds. rozwoju regionalnego Corina Cretu. Jak powiedziała PAP tego dnia kierująca wydziałem strategii i funduszy europejskich w bytomskim magistracie Izabela Domogała, pierwsze projekty pod kątem OSI Bytom złożył do urzędu

Opolskie. Podpisano umowę na zakup siedmiu pociągów elektrycznych

kupują taniej". "Mamy (...) swoistą nierównowagę rynkową pomiędzy popytem a podażą, () podaż jest większa, a popyt mniejszy" - mówił i wyjaśnił, że w związku z tym, iż opolski urząd marszałkowski był pierwszym, który ogłosił przetarg w ramach nowej unijnej perspektywy finansowej na lata

Prokuratura poinformuje marszałka o zarzutach wobec jego podwładnego

zł. Pieniądze pochodziły z funduszy unijnych. W przypadku złamania procedur przetargowych, Unia nakazuje zwrot środków. Jaki scenariusz jest możliwy w sprawie wykrytej przez ABW? To instytucja zarządzająca funduszami może wszcząć procedurę zmierzającą do odebrania środków. W przypadku pieniędzy

Industrialne obiekty zyskują nowe życie i dają zarobić

zrewitalizowanych, np. na Śląsku i Pomorzu. Szlakiem zabytków techniki W 2006 r. śląski urząd marszałkowski stworzył Szlak Zabytków Techniki (SZT). To 470 km turystyczno-kulturowego szlaku łączącego obiekty związane z kulturą dziedzictwa przemysłowego, pokazujące najważniejsze i najciekawsze pod względem

V Forum Rozwoju Mazowsza Grow Up Start Up za nami

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Creotech Instruments SA, Wydziału Innowacyjności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Goście dyskutowali o różnicach we wdrażaniu i wspieraniu projektów innowacyjnych. Nie zabrakło także zagranicznego punktu widzenia. Wystąpienia urozmaicili goście z Libanu

Grasują oszuści! Każą płacić za darmowe broszury o funduszach unijnych

Przed takimi praktykami ostrzega częstochowski urząd miasta. W ostatnim czasie zgłasza się bowiem do niego coraz więcej ofiar podobnych wyłudzeń. To przedsiębiorcy zainteresowani skorzystaniem z dotacji unijnych. Opowiadają, że odwiedzili ich przedstawiciele firmy doradczej, oferując rozmaite

Śląskie. 23 projekty realizowane dzięki inicjatywie Jessica

Jak poinformowała PAP w czwartek dyrektor wydziału rozwoju regionalnego w urzędzie marszałkowskim woj. śląskiego Małgorzata Staś, w regionie wykorzystano praktycznie wszystkie unijne środki przewidziane na finansowanie inicjatywy Jessica w latach 2007-2013. Łącznie opiewają one na 249,9 mln zł

Opolskie. Ponad 200 lokali dla firm rozpoczynających działalność

;Mają czas do połowy przyszłego roku, by zapełnić swoje pomieszczenia zgodnie z zadeklarowanymi w dokumentach dotyczących unijnych dotacji wskaźnikami. Jestem przekonana, że te powierzchnie zapełnią" - dodała Bedrunka. Aby w tym pomóc w czwartek opolski urząd marszałkowski zorganizował konferencję

Komisja Europejska odsyła nasze faktury. Na 118 mln zł

Do tej pory były tylko zapowiedzi i sugestie. Komisja Europejska już 26 lutego zaleciła urzędowi marszałkowskiemu, by wstrzymał unijne dotacje na te projekty, którymi interesuje się prokuratura. Ponieważ urząd do tej pory nie ma informacji, którymi konkretnie projektami interesują się śledczy, w

Dotacje z Unii Europejskiej nie są pod lupą prokuratury

wypłacane w latach 2011-2012, politykę zatrudnienia w urzędzie i zagraniczne delegacje służbowe. Winę za zamieszanie związane z unijnym funduszem Cholewiński zwalił na... dziennikarzy. - Takie były sugestie opinii publicznej - stwierdził wicemarszałek. Spokój urzędu jest tylko chwilowy. - Śledztwo jest

Kraków. Umorzone śledztwo ws. Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej

departament funduszy unijnych urzędu marszałkowskiego. Zgodnie z przepisami, jeśli nie zostanie on zrealizowany w terminie określonym w umowie, czyli do 30 września 2015 r., firma Hyperion będzie musiała zwrócić dotację z UE.

Opolskie. Lasowice Wielkie najpiękniejszą wsią regionu

W środę rozstrzygnięto XVII edycję konkursu "Piękna wieś opolska 2014", którego organizatorem jest opolski urząd marszałkowski. Celem konkursu jest wyłanianie i promowanie najlepszych wzorców działania społeczności lokalnych w regionie. Tegoroczny konkurs rozgrywano w trzech kategoriach

MIR: 2,4 mld euro na wspólne projekty miast z gminami

czy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Regionalnymi programami operacyjnymi będą zarządzać urzędy marszałkowskie, które we wdrażaniu funduszy współpracować mają m.in. z wojewódzkimi agencjami rozwoju regionalnego i urzędami pracy. Jeszcze w tym roku mają być powołane Komitety Monitorujące, których

Ponad 11 mld zł dla regionu. Co zmieniła Unia Europejska na Śląsku?

Małgorzata Staś, dyrektor wydziału rozwoju regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim, mówi, że przez ostatnie dziesięć lat śląskie samorządy dzięki unijnemu wsparciu inwestowały przede wszystkim w drogi, kanalizację czy nowe obiekty kulturalne i naukowe. W sumie do województwa trafiło ponad 11 mld zł

Śląskie. Kolejne projekty rewitalizacji w miastach - ze wsparciem UE

zgłoszono 31 projektów. Urząd marszałkowski do dofinansowania wybrał 9 z nich. Ich łączna wartość to 39,4 mln zł, a kwota wsparcia z UE - 24,7 mln zł. Na liście rezerwowej pozostaje 19 projektów o łącznej wartości 67,5 mln zł (w których wnioskowano łącznie o 47,9 mln unijnej pomocy).(PAP)

Finisz projektu czterech województw ws. zakupu 19 pociągów

województwa: podkarpackie, małopolskie i śląskie. Projekt zakupu 19 nowoczesnych pociągów, które niebawem wyjadą na trasy czterech regionów zostanie w 70 proc. dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jak podał Urząd Marszałkowski w Kielcach, nominalnie z funduszy unijnych trafi na

KE zatwierdziła Regionalny Program Operacyjny woj. opolskiego

Jak powiedziała PAP z-ca dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych w opolskim urzędzie marszałkowskim Agnieszka Okupniak, RPO woj. opolskiego nie jest jeszcze podpisane, ale zostało już zatwierdzone przez KE. Marszałek Buła informował o tym na spotkaniu z samorządami gmin i powiatów

Opole. Zakończył się remont Wieży Piastowskiej

poinformował w komunikacie, że inwestycję dofinansowano z funduszy unijnych w ramach opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Całość renowacji wraz z wyposażeniem kosztowała około 3,8 mln zł. Pieniądze na remont pochodziły również z urzędu wojewódzkiego, a aby zabezpieczyć finansowanie renowacji zabytku

Już można zabić smog

operacyjnych oraz programów Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. - Podam przykład: jedna z gmin uzdrowiskowych zamierza wprowadzić uchwałę, która w ciągu najbliższych pięciu lat ma doprowadzić do wyeliminowania kotłów węglowych poniżej czwartej klasy. Dofinansowanie unijne dotyczy tylko

10 lat w UE.Pół miliarda zł z UE na inwestycje w Radomiu - satysfakcja, ale i niedosyt

, z podpisami 10 tys. osób, przedstawili krzywdzący - ich zdaniem - dla subregionu radomskiego podział funduszy unijnych przyznawanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Mazowieckiego. Według posła PiS Marka Suskiego, petycja została pozytywnie rozpatrzona, a europarlament ma się nią

Nowe pociągi elektryczne trafią na trasę z Nowej Soli do Poznania

dzierżawione Lubuskiemu Zakładowi Przewozów Regionalnych. Zamówienie dotyczy pociągów typu 31WE Impuls, produkowanych przez NEWAG SA z Nowego Sącza. W przypadku Lubuskiego będą to pierwsze zespoły elektryczne w taborze kolejowym regionu. Zakup nowych składów jest możliwy dzięki unijnym funduszom z Programu

Regiony z kasą dla firm, to ostatni tak wielki budżet unijny

- Samorządy wojewódzkie zamierzają przeznaczyć 10,5 mld euro z nowej puli funduszy unijnych na rozwój przedsiębiorstw - obliczyła firma doradcza Grant Thornton. To około jednej trzeciej z puli pieniędzy, które są w gestii regionów. Województwa wypełniły więc rekomendację Ministerstwa Infrastruktury

Wkrótce ma być gotowa strategia innowacji dla mazowieckich firm

, czyli obszary badawczo-rozwojowe i innowacyjne, w których województwo ma szansę być liderem w kraju i na międzynarodowych rynkach. Urząd marszałkowski przeanalizował najważniejsze obszary gospodarcze oraz wiodące technologie na Mazowszu. Na tej podstawie wskazał cztery inteligentne specjalizacje

Opolskie. Ponad 9,5 mln zł unijnych dotacji na zakładanie firm

Pieniądze na dotacje, które będą przyznawane w ramach trzech realizowanych właśnie projektów, pochodzą z unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zastępca dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych w opolskim urzędzie marszałkowskim Agnieszka Okupniak zaznaczyła, że w związku z

Autostradę A1 i linię kolejową do Pyrzowic sfinansuje Unia Europejska

InterCity: TLK i Pendolino, a wybudowane na nowo perony na mniejszych stacjach, takich jak Blachownia, będą zupełnie niewykorzystane. Z unijnych funduszy na lata 2014-2020 remontowana będzie linia Żelisławice - Kielce, co ma stanowić kontynuację obecnie finalizowanych prac między Częstochową a Żelisławicami

Nie dla zmian w samorządzie

regionalnych struktur zajmujących się alokacją funduszy unijnych, dobrego zarządzania - na poziomie urzędów marszałkowskich, a także świetnego ich wykorzystania na poziomie gmin. Tak, to nie partie polityczne, ale samorządowcy są odpowiedzialni za to, że możemy wspólnie być dumni z Polski. Reformę samorządową

Wrocław. Debata o źródłach finansowania dolnośląskich przedsiębiorstw

zostanie unijna inicjatywa JEREMIE, która jest formą wsparcia finansowego, oferowaną mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom działającym już na rynku, ale również podmiotom dopiero rozpoczynającym działalność gospodarczą. Podczas spotkania mowa będzie również o Funduszu Kredytu Technologicznego, który

Lubelskie. Ponad 450 tys. osób skorzystało z programu Kapitał Ludzki

perspektywie" - powiedziała dyrektor departamentu wdrażania EFS w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie Iwona Nakielska. Na działania z zakresu rozwijania przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej przeznaczonych będzie prawie 200 mln euro. Pieniądze te trafić mają m.in. do osób które będą zakładały własne

Kidawa-Błońska: Bieńkowska kandydatką Polski na komisarza UE

Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Bieńkowska przyszła z urzędu marszałkowskiego województwa śląskiego, gdzie kierowała wydziałem odpowiedzialnym za sprawy związane z programowaniem i wykorzystaniem unijnych funduszy. Była koordynatorem i negocjatorem zespołu tworzącego Regionalny Program Operacyjny Województwa

Lubelskie. Samorząd liczy na miliard złotych na rewitalizację

otrzymać do 200 tys. zł, przy 10-procentowym udziale własnym. "Myślę, że dofinansowania wystarczy dla wszystkich samorządów, które będą tego potrzebowały. My w urzędzie marszałkowskim powołamy zespół ekspertów do spraw rewitalizacji, którzy będą wspierali samorządy w przygotowywaniu planów"

Podlaskie. Ruszają przygotowania do modernizacji linii kolejowych

gospodarczego" - powiedziała PAP Urszula Arter z urzędu marszałkowskiego w Białymstoku. "Głównym celem planowanych prac na trasach Łapy-Śniadowo, Śniadowo-Łomża będzie usprawnienie transportu kolejowego między Łomżą a Białymstokiem. Oznacza to możliwość reaktywacji ruchu pasażerskiego i towarowego. Z

Dzięki Unii budujemy, ale też emigrujemy. To obije się czkawką

się z nimi popołudniami - opowiada Aleksandra Woźniak ze świętokrzyskiego urzędu marszałkowskiego. Do popołudniowych spotkań zmusił województwo unijny wymóg wybrania inteligentnej specjalizacji. 10 lat członkostwa to też tysiące przepisów w polskim prawie. Np. urlop ojcowski - to efekt unijnej

Lubuskie. Ostatnie rozdanie pieniędzy z PROW 2007-14

Lubuskie i Przytoczna na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Dzięki funduszom PROW, rozbudowa lub budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych będzie też możliwa w gminach Zbąszynek, Pszczew, Kłodawa, Sława, Witnica, Szczaniec i wielu innych. Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze w ciągu minionych

Lubuskie. Zielona Góra zbroi tereny inwestycyjne

zajmie się gruntami po drugiej stronie obwodnicy. Na realizację opisanej inwestycji miasto Zielona Góra wyda 8,5 mln zł, a pozostała część pieniędzy będzie pochodziła z funduszy unijnych ujętych w Lubuskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007-13. Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny jako

10 lat w UE.W Suwałkach lepsza infrastruktura i inwestycje turystyczne

urzędu marszałkowskiego w Białymstoku, Suwałki i powiat suwalski w latach 2007-2013 otrzymały dzięki obecności w UE 655 mln zł dotacji do projektów wartych w sumie 1,35 mld zł. Z kolei z informacji z Urzędu Miejskiego w Suwałkach wynika, że w latach 2004-2013 tylko ten samorząd pozyskał 351 mln zł, do

Ministerstwo: niech samorządy same budują obwodnice na krajówkach

Pismo podpisane przez Tadeusza Jarmuzewicza, wiceministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej kilka dni temu trafiło urzędów marszałkowskich m.in. województwa świętokrzyskiego, śląskiego i podkarpackiego. Pieniądze miałyby pochodzić z funduszy unijnych takich jak regionalne programy

Bieńkowska komisarzem UE ds. rynku. "Maszynownia realnej gospodarki"

. Umowy Partnerstwa. Pod koniec maja br. KE przyjęła najważniejszy dla nas dokument, który określa strategię wykorzystania nowej puli funduszy UE. Jej współpracownicy twierdzą, że o funduszach europejskich wie wszystko. Do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Bieńkowska przyszła z Urzędu Marszałkowskiego

Czemu Kielce nie zostaną stolicą designu?

specjalizacji. Piszą je wszystkie województwa. Od tego, co się w nich znajdzie, zależy m.in. to, jakie firmy w regionie dostaną największe wsparcie z funduszy unijnych. Najlepsi dostają więcej Inteligentna specjalizacja to pomysł Komisji Europejskiej. - To identyfikowanie wyjątkowych cech każdego regionu

Podlaskie. 1,2 mld euro w wynegocjowanym z KE RPO na lata 2014-20

250 pracowników. Dyrektor departamentu rozwoju regionalnego w urzędzie marszałkowskim Daniel Górski pytany o to obostrzenie, powiedział, że jeżeli zdarzy się tak, że duży inwestor będzie gdzieś chciał zainwestować w Podlaskiem na takich terenach, będą przewidziane inne rozwiązania. Mówił, np., że w

Pomorskie.W marcu poznamy inteligentne specjalizacje Pomorza

rozwijane. Na ten temat partnerstwa będą negocjować z urzędem marszałkowskim. Firmy inwestujące w inteligentne specjalizacje będą mogły skorzystać z unijnych funduszy, m.in. z Programu Operacyjnego "Inteligentny Rozwój". Na ten cel przeznaczono ok. 8,6 mld euro. Również regionalne programy

Mniej dotacji, więcej pożyczek. Fundusze europejskie dla firm

Jak rozdysponowane są obecnie pieniądze z funduszy unijnych? Głównie w formie bezzwrotnych dotacji. Przedsiębiorcy czy samorządy nie muszą ich zwracać, o ile wypełnią wszystkie warunki dotacji. Zaledwie ułamek procentu trafił do beneficjantów jako tzw. instrumenty zwrotne. To mogą być pożyczki

Woj. śląskie pracuje nad wydaniem wszystkich środków z UE

Projekty współfinansowane ze śląskiego RPO na lata 2007-2013 powinny zostać zakończone do czerwca 2015 r., a rozliczone - w trzecim kwartale 2015 r. We wtorek urząd marszałkowski woj. śląskiego przedstawił najnowszy raport z realizacji tego RPO - z danymi obejmującymi pierwsze trzy kwartały 2014 r

"Rz": Niskie zarobki urzędników dzielące unijne dotacje

Wśród urzędników zajmujących się wdrażaniem funduszy Unii Europejskiej najwięcej, średnio 5,6 tys. zł. zarabiają pracownicy ministerstw. W regionach płace są dużo niższe W urzędach marszałkowskich na Śląsku i Kujawach wynoszą 2,6-2,7 tys. zł. brutto, a więc mniej niż przeciętne wynagrodzenie w

Pomorskie.Powstanie 36 szlaków kajakowych o długości 1,5 tys. km.

proc. tej kwoty ma pochodzić z funduszy unijnych, pozostałe 25 proc. z budżetów podmiotów realizujących projekt. Jednym z partnerów projektu "Kajakiem przez Pomorze" jest miasto i gmina Miastko. Tomasz Krauze z urzędu miejskiego w Miastku zaznaczył, że na terenie gminy znajdują się źródła

Wielkopolska ma budżet na 2016 rok; 85 mln zł deficytu

wyposażyć nas w środki, które pozwolą nam skorzystać z funduszy unijnych, czyli we wkłady własne do projektów realizowanych przez nasze jednostki. To budżet bardzo prozdrowotny pod względem zakupów inwestycyjnych, zwłaszcza doposażenia szpitali. Wspieramy kulturę, edukację, ale najsilniej pieniądze będą

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Zdjęcia - urząd marszałkowski fundusze unijne

Bestsellery