uprawnienia wig

Program motywacyjny CD Projektu zakłada 1,09 mld zł zysku netto w l. 2016-2021

akcjonariuszy CD Projekt S.A. o wyrażenie zgody na wprowadzenie nowego programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników i współpracowników Grupy" - czytamy w sprawozdaniu zarządu z działalności w 2015 r.  Program ten będzie oparty o kryterium rynkowe (20% uprawnień) i wynikowe (80% uprawnień

UKNF wpisał WIBOR do wykazu kluczowych wskaźników referencyjnych

konsekwencji nadzorczych. UKNF wskazuje, że działając na podstawie art. 21 oraz art. 23 BMR Komisja Nadzoru Finansowego – jako właściwy organ odpowiedzialny za wypełnianie obowiązków wynikających z BMR – jest uprawniona do zobowiązania administratora do kontynuowania publikacji kluczowego wskaźnika

Jeden z najbogatszych Polaków manipulował akcjami? "Fundamentalnie się nie zgadzam"

uprawnień oraz niedopełnieniu obowiązków w prowadzonym postępowaniu" - pisze Roman K. w oświadczeniu. Dodaje też, że podejmie stosowne kroki prawne i nie wyklucza żądania odszkodowania od skarbu państwa za "wyrządzone mu szkody w prowadzonych interesach".

Przegląd prasy

Warszawa, 09.01.2019 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita  -- W tym roku z rynku ma zniknąć 5,2 tys. małych sklepów. Zakaz handlu w niedzielę pogłębił ich problemy -- Z małego ZUS skorzysta 2/3 uprawnionych przedsiębiorców

Przegląd prasy

bilety tańsze o połowę w porównaniu z InterCity i wyższy komfort -- W  2018 r. spadł ruch i obroty generowane przez centra handlowe  Parkiet  -- Dziś ruszają nowe indeksy makrosektorowe, a wśród nich WIG. Games -- Efekty afery GetBacku powoli zacierają się  w wycenach

Droga wyjścia dla zmian w nowym systemie emerytalnym w zakresie OFE

nabytych już uprawnień emerytalnych Polaków. To nieemerytalny dług publiczny powinien być przedmiotem oceny progów ostrożnościowych. Zobowiązania emerytalne mają co do zasady inny cel, horyzont i charakter. 3. Zawarcie w ustawie o finansach publicznych wszystkich proponowanych wyżej definicji długu