upadłość osoby fizycznej

Kancelaria Prawna Skarbiec

Będzie łatwiej o upadłość konsumencką

Będzie łatwiej o upadłość konsumencką

Zniesienie barier w dostępie do oddłużenia osób fizycznych oraz zmniejszenie kosztów procedury dotyczącej upadłości konsumenckiej - przewiduje złożony w Sejmie projekt zmian w prawie.

"Gazeta Prawna": Upadłość osoby fizycznej

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego, w którym chce wprowadzić postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Wkrótce zajmie się nim rząd - zapowiada "Gazeta Prawna".

Niesprawna upadłość konsumencka

Postępowanie upadłościowe przedsiębiorców jest powszechnie znaną procedurą życia gospodarczego. Jednak nadal nowością budzącą szereg pytań i kontrowersji jest tematyka upadłości konsumenckiej. Bowiem konsument, czyli każda osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej, może złożyć do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości. Czemu ta instytucja nie działa?

Upadłość konsumencka

Oddłużenie nie dla wszystkich Obecnie z możliwości ogłoszenia upadłości, a tym samym zerwania ze starymi długami mogą skorzystać przedsiębiorcy. W naszym systemie prawnym nie ma upadłości konsumenckiej, która dawałaby szansę na odcięcie się od starych długów osobom fizycznym

Magiczne 5 lat i darują ci długi

Jeśli - nie z własnej winy wpadniesz w kredytowe bagno, będzie szansa na ratunek. Od stycznia - jeśli "zbankrutujesz" nie ze swojej winy po magicznych 5 latach rozpoczniesz życie na nowo, z "czystą kartą". Procedura opadłości będzie mogła zostac uruchomiona wobec jedenj osoby

W 2014 r. w Polsce upadły 823 firmy

. więcej upadłości wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (25 proc. upadłości w br.). Stosunkowo dobrze radziły sobie spółki akcyjne (8 proc. ogólnej liczby bankructw) - odsetek ich upadłości spadł w br. o 13 proc. Najrzadziej upadały spółdzielnie. 93 proc. upadłych firm założono po

Resort sprawiedliwości wydał poradnik o upadłości konsumenckiej

Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli konsumentów, którzy stali się niewypłacalni. Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych

Kolejny przetarg na zakup Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych

wierzyciel KKSM. Propozycje poparła większość pracowników spółki, lokalne samorządy, instytucje publiczne oraz prywatne firmy. Na liście wierzycieli KKSM znajdowało się wówczas 580 osób fizycznych i prawnych (400 osób to obecni i byli pracownicy zakładu). Kwota wierzytelności wynosiła ponad 193 mln zł

Kolejny przetarg na zakup Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych

znajdowało się wówczas 580 osób fizycznych i prawnych (400 osób to obecni i byli pracownicy zakładu). Kwota wierzytelności wynosiła ponad 193 mln zł. Krótko potem sąd orzekł zmianę postępowania upadłościowego KKSM z układowego na likwidacyjne. W listopadzie ub. r. firma przez krótki czas ponownie

Prezydent podpisał nowe przepisy o upadłości konsumenckiej

dostępie do tzw. upadłości konsumenckiej (upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), z uwzględnieniem słusznych interesów wierzycieli" - wyjaśniła prezydencka kancelaria w poniedziałkowym komunikacie. Nowe przepisy zdecydowanie łagodzą rygory ogłoszenia upadłości

W lipcu zgromadzenie wierzycieli Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych

220 osób fizycznych i prawnych. Kwota wierzytelności wynosi 153 mln 515 tys. zł. 11 maja 2012 r. Sąd Rejonowy w Kielcach ogłosił upadłość KKSM z możliwością zawarcia układu z wierzycielami. W 2013 r. komisarz nadzorujący wystąpił o zmianę formy upadłości z układowej na likwidacyjną. W czerwcu ub.r

Świętokrzyskie. Oferty kupna KKSM - do 10 lutego

nie zgodził się jeden z banków - największy wierzyciel KKSM. Propozycje poparła większość pracowników spółki, lokalne samorządy, instytucje publiczne oraz prywatne firmy. Na liście wierzycieli KKSM znajdowało się wówczas 580 osób fizycznych i prawnych (400 osób to obecni i byli pracownicy zakładu

Projekt. Konsument będzie mógł łatwiej ogłosić upadłość

. wniosków tylko 60 rozpatrzono pozytywnie, a resztę oddalono lub zwrócono z przyczyn formalnych" - podał wiceszef MS. Obecnie - kontynuował - przesłanki do ogłoszenia upadłości przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej są tak wyśrubowane, że ogłoszenie upadłości jest możliwe jedynie

Duże firmy będą mogły egzekwować zaległe płatności za budowę dróg

publicznych przedsiębiorcą będzie:- Osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą,- wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej

Eksperci ostrzegają "frankowiczów": upadłość konsumencka to droga donikąd

to oznaczać niewypłacalność - tacy kredytobiorcy mogą stanąć przed decyzją spłacać wyższą ratę, czy przeznaczyć tę kwotę na utrzymanie" - mówił. Hajduk wskazał, że jeszcze przed wejściem w życie przepisów o upadłości konsumenckiej interesowała się nią spora grupa osób, właśnie z powodu kredytów

Eksperci ostrzegają "frankowiczów" przed pochopnymi decyzjami

frankach skorzystało ok. 550 tys. osób w naszym kraju. "Z jednej strony sytuacja, w której kurs franka przebił 4 zł może zdeterminować pewne osoby do chwytania się każdej możliwej pomocy. W grę wchodzą oczywiście pozwy przeciwko bankom, ale bardziej prawdopodobne, że ludzie skłonią się ku upadłości

Sąd umorzył kolejne postępowanie upadłościowe Polimeksu

Warszawa, 08.08.2014 (ISBnews) – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Sąd Gospodarczy X Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i naprawczych postanowił o umorzeniu postępowania upadłościowego Polimeksu-Mostostalu i uchyleniu zabezpieczenia z wniosku osoby fizycznej - Zbigniewa

Kielce. Sąd ponownie utrzymał upadłość układową KKSM

koszty działalności o ok. 10-12 mln rocznie, m.in. poprzez wprowadzenie centralnych zakupów w ramach DSS. Realizuje też więcej dużych kontraktów. W postępowaniu upadłościowym Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych sąd ustalił listę wierzycieli, na której jest 220 osób fizycznych i prawnych. Kwota

Upadłość konsumencka w Anglii nie uchroni przed polskimi długami

naprawczego spółkom znajdującym się ?w tarapatach finansowych. Z kolei polskie prawo upadłościowe i naprawcze jest na tyle skomplikowane, że polskie firmy i osoby fizyczne szukają możliwości ogłoszenia upadłości w innych jurysdykcjach, korzystając z tzw. forum shopping. Krajem, który niewątpliwie uchodzi za

Gdański sąd ogłosił upadłość likwidacyjną Amber Gold

Gdański sąd ogłosił upadłość likwidacyjną Amber Gold

Jak poinformował w czwartek rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Gdańsku sędzia Tomasz Adamski, sąd ogłosił postanowienie po rozpatrzeniu wniosku osoby fizycznej Sz. B. o ogłoszenie upadłości układowej spółki. Adamski poinformował, że "po rozpoznaniu sprawy (...) Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ

Rząd finalizuje prace nad projektem Prawa restrukturyzacyjnego

dochodowym od osób fizycznych (PIT) przychodu w postaci umorzenia zobowiązań konsumenta w wypadku upadłości konsumenckiej. Ta zmiana to ustawowe przesądzenie dotychczasowej, słusznej z resztą, praktyki organów podatkowych" - dodał. Zachowanie przedsiębiorstwa na rynku, utrzymanie jego wartości

Sejm przyjął poprawki Senatu do upadłości konsumenckiej

Przepisy nowelizacji zdecydowanie łagodzą rygory ogłoszenia upadłości konsumenckiej, wykluczając oddłużenie tylko tych osób, które popadły w kłopoty z powodu winy umyślnej lub rażącej niedbałości. Zakładają, że bankructwo i oddłużenie konsumenta będzie w szczególnych okolicznościach możliwe nawet

Kluby jednomyślnie za projektem ustawy o upadłości konsumenckiej

PO w pełni popiera projekt. Podobne stanowisko przedstawiła Ewa Malik z PiS, która zaznaczyła, że dotychczasowe prawo jest wyjątkowo nieefektywne. "Z ponad 2160 wniosków o upadłość osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej złożonych od 2009 r., wydano niewiele ponad 60

Nowe prawo upadłościowe: trzy lata rzetelnych spłat uwolnią od komornika

dotychczasowe przepisy regulujące upadłość osób fizycznych były praktycznie martwe. Teraz ma być łatwiej, taniej i szybciej. "Nowe przepisy wyraźnie określają, co musi zrobić dłużnik i jakie dokumenty przedstawić sądowi, by zbankrutować i się oddłużyć. Do tej pory ustawa nie była tak jasna, bo w wielu

Posłowie chcą uprościć przepisy o upadłości konsumenckiej

wykorzystywania przepisów o upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przez nieuczciwych dłużników, z pokrzywdzeniem wierzycieli. () (W związku z tym) rodzi również ryzyko negatywnego odbioru społecznego (tych) przepisów" - głosi opinia Prokuratury Generalnej. Poza tym, uważa PG

Sejm przyjął poprawki Senatu do upadłości konsumenckiej

;postępowanie uregulowane ustawą wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej należy prowadzić tak, aby umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym, a jeżeli jest to możliwe - zaspokoić roszczenie wierzycieli w jak najwyższym stopniu". W

Sąd ogłosił zmianę postępowania ws. KKSM z układowego na likwidacyjne

nadzorujący dwukrotnie występował o zmianę formy upadłości z układowej na likwidacyjną, ale sąd odrzucał te wnioski. Na liście wierzycieli spółki jest 580 osób fizycznych i prawnych (400 osób to obecni i byli pracownicy zakładu). Kwota wierzytelności wynosi ponad 193 mln zł, w tym wierzytelności banku

Kielce. KKSM będą domagały się zaległych pieniędzy od GDDKiA

- największym wierzycielem firmy. "Potrzebujemy nieco więcej czasu na wypracowanie optymalnych rozwiązań dla spółki i wierzycieli" - mówił prezes. Na liście wierzycieli KKSM ustalonej przez sąd jest 580 osób fizycznych i prawnych (400 osób to obecni i byli pracownicy zakładu). Kwota wierzytelności

Sejm przyjął poprawki Senatu do upadłości konsumenckiej

;postępowanie uregulowane ustawą wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej należy prowadzić tak, aby umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym, a jeżeli jest to możliwe - zaspokoić roszczenie wierzycieli w jak najwyższym stopniu". W

Warmia i Mazury cały czas w czołówce bezrobocia

Sądu Rejonowego w Olsztynie do końca listopada 2014 r. ogłoszono upadłość wobec 23 podmiotów, w tym wobec 13 spółek, 9 wobec osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz 1 wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. W całym 2013 r. ogłoszono upadłość również wobec 23

Warmia i Mazury wciąż w czołówce bezrobocia

Olsztynie do końca listopada 2014r. ogłoszono upadłość wobec 23 podmiotów, w tym wobec 13 spółek, 9 wobec osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz 1 wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. W całym 2013 roku ogłoszono upadłość wobec również 23 podmiotów.

Kielce. Pracownicy KKSM obawiają się o przyszłość zakładu

związane m.in. z ewentualnymi nieprawidłowościami przy prywatyzacji KKSM, których mogli dopuścić się urzędnicy MSP. W postępowaniu upadłościowym Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych sąd ustalił listę wierzycieli, na której jest 220 osób fizycznych i prawnych. Kwota wierzytelności wynosi 153 mln 515 tys

Rząd przyjął założenia do noweli ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecz.

względem odrębnej masy upadłości. "Przewidziano również zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Zaproponowano też nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. A kolejne zmiany - zwiększające możliwości inwestowania w listy zastawne przez otwarte fundusze emerytalne i

Wierzyciele Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych odrzucili układ

prywatne firmy. Na liście wierzycieli spółki jest 580 osób fizycznych i prawnych (400 osób to obecni i byli pracownicy zakładu). Kwota wierzytelności wynosi ponad 193 mln zł (wierzytelności banku wynoszą 143 mln zł). Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w KKSM Jacek Michalski mówił po

Rekordowy rok bankructw. W przyszłym roku będzie gorzej?

. 850 upadłości i w roku przyszłym o 5-10 proc. Spodziewamy się minimum 900 upadłości - prognozuje Michał Modrzejewski z Euler Hermes. Tylko w październiku upadły aż 93 przedsiębiorstwa zatrudniające w sumie 5,5 tys. osób. Ich łączny obrót wynosił 1,4 mld zł. Prawie jedną trzecią stanowiły firmy

Tajemniczy Tomasz D. wpisany na listę ostrzeżeń KNF

ostrzeżeń została wpisana osoba fizyczna. Zdaniem Komisji Tomasz D. prowadzi działalność maklerską bez zezwolenia. KNF zawiadomiła w tej sprawie prokuraturę. Zgodnie art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi za taką działalność grozi 5 mln zł grzywny. Czym dokładnie zajmuje się Tomasz D.? Ile osób

Bułgaria: Walka grup interesów zachwiała państwem

i wiele kont indywidualnych, z depozytami znacznie przekraczającymi objętą gwarancjami kwotę 100 tys. euro. Według nieoficjalnych informacji w KTB jest pięć kont należących do osób fizycznych z depozytami powyżej 300 mln lewów (150 mln euro) i 40 kont przekraczających 1 mln lewów (500 tys. euro

Słoweńcy szykują pozwy za odebranie im akcji banku. A Polacy?

. 350 podmiotów - w tym osoby fizyczne, ale też fundusze inwestycyjne - chce zaskarżyć Bank Słowenii, powołując się m.in. na bezprawne wywłaszczenie. Oprócz tego stowarzyszenie, które skupia drobnych graczy (Društvo Mali delnic!arji Slovenije), chce wykazać, że prospekt emisyjny banku wprowadzał

Upadły dłużnik nie zapłaci kosztów sądowych

zasadny.Kto może się starać o zwolnienie od kosztów sądowych?O zwolnienie od kosztów sądowych może ubiegać się każdy - zarówno osoba fizyczna, jak i prawna (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna) lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną (spółka jawna, partnerska, komandytowa i

Przepisy o odwróconym kredycie hipotecznym uchwalone

odsetkami oraz innymi kosztami.Strony umowyUmowę będzie mogła zawrzeć każda osoba fizyczna. Ustawa nie przewiduje żadnych ograniczeń wiekowych dla kredytobiorcy, musi jednak przysługiwać mu spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo użytkowania wieczystego. Kredytobiorcą będzie zostać być

Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje lokaty, ale inwestycji już nie

walutowe osób fizycznych, a także osób prawnych. Środki gwarantowane można odbierać przez okres 5 lat od dnia zawieszenia działalności banku" - wskazał. Dodał, że BFG wypłaca całą kwotę zgromadzonych przez klienta środków do wysokości limitu gwarancyjnego, bez pomniejszania o wartość zaciągniętych

Rząd przyjął projekt dot. listów zastawnych

, każdy wierzyciel z listu zastawnego będzie miał zapewnione takie same prawa względem odrębnej masy upadłości. Przewidziano również zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Zaproponowano też nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. A kolejne zmiany - zwiększające

Przegląd informacji ze spółek

, poinformował prezes spółki Markus Tellenbach. Przychody mają wzrosnąć w tempie jednocyfrowym, od średniego do wysokiego, a skorygowana EBITDA ma sięgnąć ok. 590 mln zł wobec 530 mln zł w ub.r. Spółki z grupy kapitałowej Robyg podpisały warunkową umowę nabycia od osoby fizycznej działek w Gdańsku, o łącznej

Wykonawca będący osobą fizyczną nie składa odpisu z EDG

Pytanie Prowadzimy przetarg nieograniczony na roboty budowlane. Jednym z dokumentów, jakie przedstawia wykonawca jest aktualny odpis z właściwego rejestru. Wykonawca będący osobą fizyczną przedstawia w ofercie wpis do działalności gospodarczej, jednak wystawiony w marcu, czyli już nieważny. Wzywamy

Przegląd informacji ze spółek

akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 5,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Polimex-Mostostal zawarł z dwiema osobami fizycznymi działającymi w imieniu spółki cywilnej umowę zbycia dwóch nieruchomości gruntowych w Lublinie za łączną cenę blisko 3,1 mln zł, podała spółka

Spółka Kolei Śląskich była jak bank. 50 tys. pożyczki dla szefa związków

. Niedawno marszałek odwołał związanego z PO prezesa GPW. Został też złożony wniosek o upadłość Inteko. "Wyborcza" poznała niektóre szczegóły audytu. Można się z niego dowiedzieć, że Inteko zajmowało się m.in. udzielaniem pożyczek dla osób fizycznych. 50 tys. zł w 2012 roku pożyczył na 18 miesięcy

Gdyby Amber Gold składał sprawozdania...

udziałowcy, a nie kontrahenci czy inne osoby fizyczne kooperujące ze spółką. Wynika to z tego, co opisałem powyżej. Jeżeli zobowiązania przewyższają aktywa, wówczas kapitał własny zaczyna być ujemny. Jeżeli w tym momencie zarząd ogłosi upadłość, to teoretycznie aktywa powinny zaspokoić dług firmy. Jeżeli

Gwarancje dla depozytów bankowych wzrosną do 100 tys. euro

"Wyższy poziom gwarancji powinien pozytywnie wpłynąć na zwiększenie zaufania do sektora bankowego osób fizycznych oraz mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw" - czytamy we wtorkowym komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu. Zgodnie z projektem przygotowanym przez resort finansów

Kolejny absurd upadłości

sytuacjach wzywa się strony do udziału w rozprawie - wyjaśnia.Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości, do 31 grudnia 2009r. wpłynęło 985 wniosków o ogłoszenie upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Upadłość ogłoszono tylko w 10 sprawach. Żadnej w Kielcach

Rząd wprowadza upadłość konsumencką

Rząd przyjął wczoraj nowelizację prawa upadłościowego i naprawczego. Dzięki temu w polskim prawie pojawi się pojęcie upadłości konsumenckiej. Do tej pory swoją niewypłacalność mogła ogłosić firma, teraz będzie to mogła zrobić też osoba fizyczna. Postępowanie upadłościowe będzie można przeprowadzać

Emeryci górniczy protestowali przed KW ws. deputatów

Pod koniec września br. zarząd Kompanii Węglowej (KW) podjął uchwałę o likwidacji uprawnień m.in. emerytów i rencistów do bezpłatnego węgla od 1 stycznia 2015 r. Władze firmy akcentują, że uwolnienie związanych z tymi świadczeniami środków uchroniło ją od upadłości. Środowa demonstracja ws

Na upadłość konsumencką trzeba mieć pieniądze

200 zł nie załatwia sprawyOpłata sądowa od wniosku o ogłoszenie upadłości przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej wynosi 200 zł. Jest ona więc niewielka w porównaniu do kwoty, jaką muszą płacić przedsiębiorcy (1.000 zł). Problem w tym, że upadły

Kim jest i jakie biznesy prowadzi Marek Falenta, zatrzymany ws. afery podsłuchowej?

się największych pieniędzy. Firmę założył wraz z pomocą ojca w 2000 r. Przez wiele lat spółka kupowała długi gmin i szpitali, np. od banków, a potem zgłaszała się do dłużników po pieniądze. To zasada podobna do tej, na jakiej działa firma Kruk, która jednak odkupuje głównie długi osób fizycznych

Rząd przyjął projekt dot. listów zastawnych

, każdy wierzyciel z listu zastawnego będzie miał zapewnione takie same prawa względem odrębnej masy upadłości. Przewidziano również zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Zaproponowano też nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. A kolejne zmiany - zwiększające

Szejnfeld: nowelizacja Prawa upadłościowego i naprawczego prawdopodobnie jesienią

Najważniejsze informacje gospodarcze na twoją stronę. Ściągnij nasz gadżet. W ramach nowelizacji zostaną wprowadzone przepisy umożliwiające ogłoszenie upadłości konsumenckiej wobec osób fizycznych, które nie są przedsiębiorcami. Obecnie upadłość można ogłosić tylko wobec firm i osób fizycznych

Sejm przyjął ustawę, która wprowadza tzw. upadłość konsumencką

W głosowaniu wzięło udział 406 posłów. Projekt poparło 270 posłów, przeciw było 135, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.Regulacja wprowadza możliwość upadłości konsumenckiej wobec osób fizycznych, które nie są przedsiębiorcami. Projekt ustawy został przyjęty przez rząd w lipcu br.Z upadłości

Kilka tysięcy inwestorów w pułapce. Apel do MF: uznajcie anulację akcji

poszkodowani wpadają w sidła fiskusa. Bo skoro według polskiego prawa nie ma procedury anulowania akcji, to jak rozliczyć się z poniesionych strat? Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych wydatki poniesione na zakup akcji stają się kosztem uzyskania przychodu tylko w przypadku ich odpłatnego

Co trzecie polskie gospodarstwo ma długi

zabezpieczając prawa wierzycieli. W zamierzeniu ustawodawcy upadłość ma stanowić wyjątek, a nie regułę i skorzystać będzie można z niej tylko w szczególnych przypadkach. Prawo do ogłoszenia upadłości będą posiadać osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, które stały się niewypłacalne na skutek

Węglowa wojna cenowa

jej pieniądze na podtrzymanie płynności. Ale jak tylko nowa Kompania, czyli spółka Węglokoksu, zostanie utworzona, to tego typu promocje się skończą. Biznesplan nowej spółki opiera się m.in. na tym, że ceny węgla wzrosną - powiedziała nam osoba, która koordynuje wysiłki restrukturyzacyjne Kompanii

Gdy firma upada, najgorzej mają pracownicy

Nowakowska, Dominika Wielowieyska Kim jest syndyk? Syndyk zarządza przedsiębiorstwem w stanie upadłości, sprzedaje majątek, by oddać pieniądze wierzycielom firmy. Syndykiem może zostać osoba fizyczna, która zdała egzamin państwowy i uzyskała licencję. Syndycy często mają wykształcenie ekonomiczne. Listę

Jak zarobić 9,5 proc. rocznie? Firma pożyczkowa ci tyle zapłaci za...

. Mikrokasa nie jest gigantem (2 mln zł przychodów w zeszłym roku i 250.000 zł zysku netto), ale ma już 10 mln zł portfela pożyczkowego. Jej główni właściciele to dwie osoby fizyczne, które włożyły w firmę 1,2 mln kapitału własnego. Lista ryzyk długa jak potencjalny zysk Jakie są potencjalne ryzyka, które

Kolejna prywatna piramida finansowa. I znów są oszukani

do ustalenia, że oskarżony oszukał jeszcze osoby fizyczne wpłacające mu pieniądze - przyznaje prokurator Marcinkowska. Śledczy wysłali już do sądu akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie. On sam przyznał się jedynie do zatrzymania lexusa i przywłaszczenia 130 tysięcy złotych na szkodę kobiety, która

Projekt ws. praw konsumenta ma opuścić sejmową podkomisję

ryzyko uszkodzenia towarów w transporcie, aż do momentu, gdy konsument wejdzie w ich posiadanie" - dodała Affre. Zwróciła też uwagę na definicję konsumenta, którą wprowadza projekt. "Za konsumentów będą uznawane również osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jeżeli zawierają umowę

Jak się odwołać, gdy ZUS źle obliczy naszą emeryturę [PORADNIK]

powództwem cywilnym przeciwko osobom odpowiedzialnym za zniszczenia. Tylko że osoby, które na tym ucierpiały, mają ponad 60 lat i zwyczajnie są przerażone wizją sądu. Boją się kosztów, biegania z rozprawy na rozprawę. Poza tym nie wierzą w wygraną i machają na to ręką. Załóżmy jednak, że dokumenty są w

BRE Bank wyemituje listy zastawne dla klientów indywidualnych

Piotr Cyburt, prezes BRE Banku Hipotecznego. Jego zdaniem, gdyby banki hipoteczne połączyły swoje siły z bankami detalicznymi, w ciągu 3-5 lat mogłyby wspólnie finansować co najmniej 25 proc. nowej sprzedaży kredytów hipotecznych. Obecnie rynek hipoteczny osób fizycznych to około 35 mld zł rocznie

Emerytury, renty, ZUS. Jak wygrać z urzędem? [PORADNIK]

. przypadków sąd orzekł błąd Zakładu. 13 tys. spraw skończyło się umorzeniem, a w przypadku 682 osób uchylono decyzję ZUS-u i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia. Dla porównania: w 2013 roku sąd wydał 128,3 tys. orzeczeń dotyczących odwołań od decyzji ZUS-u. Ponad 55 proc. (70,9 tys.) zakończyło się

Zakończono kilkuletnie śledztwo ws. agencji finansowej Grosik

regulować zobowiązania klientów wpłacających tam pieniądze. Śledczy wyliczyli, że agencja działała w ten sposób na szkodę co najmniej 8336 osób fizycznych i szeregu firm.Akt oskarżenia, dotyczący także wiceprezesa Grosika, trafił do Sądu Okręgowego w Białymstoku - poinformował PAP w środę rzecznik prasowy

Szejnfeld zapowiada "wdrożenie zero okienka"

przez osoby fizyczne upadłości konsumenckiej. Weszły one w życie 31 marca. "W dzisiejszych czasach, sprawnego działania instytucji, takich jak banki informacji gospodarczej i kredytowej, człowiek, który jest niewypłacalny i nie realizuje swoich należności, jest właściwie skazany na +śmierć

Praktyczne aspekty weryfikacji dokumentów formalnych

zaświadczeń z ZUS, US, informacji z KRK, jak również rozstrzygnąć czy osoba lub osoby podpisujące ofertę są do tego uprawnione lub właściwie umocowane) - czy w stosunku do wykonawcy otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość. Prokurent może reprezentować spółkę samodzielnie Formą reprezentacji nie wymagającą

Jakich dokumentów żądać od zagranicznych wykonawców?

Pytanie Proszę o informację, jakiego dokumentu powinnam żądać od wykonawcy spoza RP, który jest osobą fizyczną, na potwierdzenie że nie podlega likwidacji? Postępowanie jest prowadzone w procedurze UE, a w warunkach jest określony dokument mówiący o tym, że wykonawca nie podlega likwidacji

Koleje Śląskie walczą o przetrwanie: mniej pociągów i podwyżka cen biletów

95 proc. udziałów. Później Koleje Śląskie utraciły całościową kontrolę nad Inteko, bo do spółki wszedł kolejny udziałowiec - osoba fizyczna. Jak podkreślał Kowalski, przyczyną utraty płynności finansowej Kolei Śląskich był wykup obligacji wyemitowanych przez Inteko, które objęła spółka matka

Kulisy fiaska galerii Solaris Center za 300 mln zł

tej chwili osoba fizyczna - Jacek Witka. W ten sposób to on jest pośrednio jedynym właścicielem IGI Toruń. Irlandczycy, Reinhold ani Alterco nie mają żadnych udziałów, chociaż prezesem spółki nadal jest Patrick Coll. Prawdopodobnie - o ile nie zmieniła się struktura w cypryjskich odnogach tego

Czy zamawiający może żądać od wykonawcy wpisu do ewidencji działalności gospodarczej?

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych - oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2, to co mam rozumieć poprzez ten zapis? Chciałabym, aby wykonawcy załączyli

Nieudany przetarg na sprzedaż upadłej Walcowni Rur Jedność

deklaracjami zakupu walcowni złożyła wcześniej gliwicka firma Węglopol oraz osoba fizyczna z Gdańska. Obaj potencjalni inwestorzy wiedzieli o przetargu, ale nie złożyli ofert. Być może zdecydują się na to, gdy będzie możliwość zakupu po obniżonej cenie. Syndyk nie chciał oceniać wiarygodności tych inwestorów

Zbigniew Jagiełło: Placówki bankowe nieprędko odejdą

, by ich zatrzymać i zaproponować dodatkowe produkty. Pozyskiwanie nowych ograniczyliśmy głównie do osób młodszych, które były dotąd u nas niedoreprezentowane. Tacy klienci przynoszą mniejszą rentowność niż 40-50-latki, ale za to są bardziej perspektywiczni. Chce pan powiedzieć, że PKO BP świadomie

Jakim cudem OLT Express w ogóle wzbił się w powietrze

w fundusze własne (równowartość co najmniej 5 mln euro) i pomieszczenia posiadające odpowiednie urządzenia techniczne. W skład rady nadzorczej banku w formie spółki akcyjnej musi wchodzić co najmniej pięć osób. W skład zarządu wchodzą co najmniej trzy osoby fizyczne. Powołanie dwóch członków

"Grosik" z rachunków rozlicza się w sądzie

nich osób. Oficjalnie szefostwo firmy mówiło, że to przejściowe kłopoty w związku z przeniesieniem centrali "Grosika" z Białegostoku do Poznania. Wtedy też rozpoczęło się prokuratorskie śledztwo. Jak ustalili biegli, firma od samego początku nie rokowała dobrze. Mariusz B. "Grosika"

Rząd przygotowuje program wsparcia budownictwa

zagwarantowaną możliwość szybkiego pozbycia się lokatora zalegającego z czynszem. Od stycznia obowiązują nowe rozwiązania, które zapewniają większe bezpieczeństwo tylko osobom fizycznym, które nie wynajmują mieszkań w ramach działalności gospodarczej.Bankowcy oczekują też od rządu, że zaproponuje przepisy, które

Upadł Znak, niech żyje Bestcom.eu?

danych osobowych. Należy zatem mieć podstawę prawną do przetwarzania takich danych, np. zgodę osoby, a w przypadku zmiany ich administratora wszystkie osoby fizyczne, których dane dotyczą powinne być o tym poinformowane. Jeżeli któryś z tych warunków nie został dopełniony to jest to naruszenie przepisów

Pracowniczy program emerytalny

emerytalny? 1.      osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, 2.      osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 3.      członkowie rolniczej spółdzielni

Połowa Polaków nie płaci abonamentu. Kara 1585 zł, będą kontrole

płacić abonament Po zakupie odbiornika radiofonicznego czy telewizyjnego należy dokonać jego rejestracji w ciągu 14 dni. Osoby fizyczne prowadzące wspólne gospodarstwo domowe lub mające samochód stanowiący ich własność niezależnie od liczby używanych odbiorników radiowych i telewizyjnych wnoszą tylko

Skąd się biorą "cuda" w księgach spółek budowlanych?

W tym roku upadłości są prawdziwą plagą wśród firm budowlanych, które w poprzednich latach zaangażowały się w wielomiliardowe kontrakty infrastrukturalne. Zbankrutowały np. PBG, DSS, Hydrobudowa Polska i Poldim. Polimex-Mostostal podpisał z 14 bankami umowę tzw. standstill, która dała mu czas na

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

Katowice w Pyrzowicach, podano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wartość kontraktu wyniosła 19,78 mln zł netto.   Polimex sprzedał działki w Lublinie za 3,1 mln zł Polimex-Mostostal zawarł z dwiema osobami fizycznymi działającymi w imieniu spółki cywilnej umowę zbycia dwóch

Czy możliwe jest wspólne rozliczenie małżonków, jeśli żona nie osiągnęła przychodów?

sposób rozliczania małżonków reguluje ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.), dalej: updof.Możliwość wspólnego opodatkowania małżonkówZasadą jest, iż małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich

Dłużnik na wczasach w Meksyku: "Nie mam, żeby zapłacić..."

na tym cierpi. Bo w warunkach braku zaufania trudno prowadzić działalność gospodarczą. Ale trudno też płacić długi, jeśli się nie ma pracy i dochodów... - W przypadku osób fizycznych faktycznie powodem opóźnień w spłatach czy braku możliwości wyegzekwowania należności jest najczęściej trudna

Kto może brać udział w przetargu na zamówienie publiczne?

organu.Przedsiębiorca z wyrokiemZ udziału w przetargu wykluczeni zostaną wykonawcy będący w konflikcie z prawem. W przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi wykluczające jest prawomocne skazanie za przestępstwo takiej osoby, popełnione w związku z postępowaniem o 

Cała prawda o obligacjach, czyli jak zacząć i dobrze zarobić?

., czteroletnich indeksowanych - 5,25 proc. (w pierwszym okresie odsetkowym, zwykle to rok lub pół roku). PKO BP ma w ofercie obligacje tzw. oszczędnościowe, które mogą kupić osoby fizyczne, ale którymi nie można handlować na Giełdzie Papierów Wartościowych (można je za to sprzedać na podstawie umowy sprzedaży

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa a obowiązek badania sprawozdania finansowego

nie w sensie wkładów wspólników. Pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest zdefiniowane w przepisach podatkowych (art. 5a ust. 4 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm., dalej: updof), i tak jest to organizacyjnie i finansowo

Ustawa, która miała pomóc firmom uciec spod gilotyny VAT. Rozczarowuje

, musimy go poinformować, że zamierzamy skorzystać z ulgi za złe długi. Ale on może nie odebrać zawiadomienia i mamy związane ręce. Jeśli to osoba fizyczna, może po prostu zniknąć. A jeśli spółka, może być w stanie upadłości - wyjaśnia. Podobnie te zmiany oceniał dla nas niedawno Mirosław Barszcz, były

Sprawozdawczość firm dla urzędu statystycznego

, tj. sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach, przekazują osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą o liczbie pracujących powyżej 9 osób, a także jednostki sfery budżetowej bez względu na liczbę pracujących

Polska bez etatu. Miliony pracują na śmieciowych umowach

oszacować liczbę samozatrudnionych. Podatników podatku dochodowego od osób fizycznych wykazujących przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej było na koniec 2011 r. 2,1 mln. Tyle prowadzi samodzielną (pozarolniczą) działalność gospodarczą, ale czasem są to nawet znacznej wielkości firmy. Nieco

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

- Komisja Nadzoru Finansowego zdecydowała o wystąpieniu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości SKOK Wołomin - podała KNF w komunikacie. Wniosek jest związany z utratą możliwości regulowania przez SKOK Wołomin swoich zobowiązań w zakresie wypłaty środków wobec deponentów. - Suma depozytów SKOK Wołomin

Sześć priorytetów gospodarczych wicepremiera Pawlaka

przedsiębiorczości, który - jego zdaniem - ułatwia zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Na jego podstawie wprowadzono m.in. "jedno okienko", gdzie przedsiębiorcy - w jednym miejscu - rejestrują działalność oraz upadłość konsumencką, umożliwiającą postępowanie upadłościowe wobec osób

Przegląd wiadomości z sektora TMT: Inwestycje, M&A i biznes

;Spółka nie ma przeterminowanych zobowiązań wobec osób fizycznych oraz firm, jak również żadnych problemów z płynnością finansową. Zarząd Komputronik SA zapowiada, że osoba, która stoi za bezprawnym działaniem na szkodę Spółki, zostanie pociągnięta do odpowiedzialności karnej" - głosi komunikat

Większa ochrona oszczędności na kontach bankowych

równowartości w złotych 50 tys. euro. W świetle ustawy ochronie podlegają depozyty złotowe i walutowe: osób fizycznych, osób prawnych (w tym jednostek samorządu terytorialnego), jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (o ile posiadają zdolność prawną), szkolnych kas oszczędnościowych i

Co należy sprawdzić przed zakupem nowego mieszkania?

celnych bądź należności względem ZUS.Gorzej, gdy deweloper nie jest spółką handlową, lecz prowadzi biznes jako osoba fizyczna (w tym w ramach umowy spółki cywilnej z innymi osobami) na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Zaświadczenie z takiej ewidencji na niewiele w praktyce przydaje

Sprawdź swojego zarządcę

komisja praworządności i bezpieczeństwa rady miejskiej Wrocławia i Wydział Kontroli i Audytu UM. - Miasto sprawdza tylko to, co dzieje się z miejskimi pieniędzmi. Osoby fizyczne są zostawione same sobie. Jeśli spółka zarządzająca ogłosiłaby upadłość, właściciele mieszkań zostaną z ogromnymi długami

MG: Projekt działań antykryzysowych dla gospodarki

przedsiębiorców, których pierwsza firma zbankrutowała. Resort chce doprowadzić do równego traktowania osób, które ponownie podejmują działalność gospodarczą, prowadzić akcję zmieniającą negatywne postrzeganie bankructwa i przeciwdziałająca upadłości przedsiębiorstw. Deklaruje opracowanie koncepcji instrumentu

O. Rydzyk - modelowy inwestor na czas kryzysu

Amtek, singapurski producent podzespołów do telewizorów, likwiduje zakład w Grudziądzu i wyprowadza się z Polski. Pracę straci 126 osób. W fabryce Sharpa w podtoruńskim Ostaszewie jeszcze w listopadzie ub.r. pracowało 2,1 tys. ludzi, teraz już tylko 1,8 tys., a załoga dowiedziała się, że w piątki

Reprezentacja przedsiębiorcy - prokura a pełnomocnictwo

ograniczona zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnikiem może być także osoba prawna. Prokurentem może być tylko osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jak również ustanowiony wspólnik spółki handlowej.Sposób i forma ustanowieniaPełnomocnik spółek handlowych i innych jednostek

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Upadłość

imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Od 2009 roku zdolność upadłościową posiadają także osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej – tzw. „upadłość konsumencka”. Niewypłacalność w rozumieniu Prawa upadłościowego i naprawczego po nowelizacji z maja 2009

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka – możliwość umorzenia zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej wprowadzona 31 marca 2009 roku do polskiego prawa upadłościowego i naprawczego w przypadku zaistnienia niezawinionej niewypłacalności. Postępowanie sądoweO ogłoszeniu upadłości

Jeanne Calment

, dla których kolejne urodziny seniorki stały się świętem, określali ją na wzór Joanny d’Arc mianem Jeanne d'Arles. Domowi opieki, w którym spędziła ostatnie lata życia, nadano jej imię. Jej grób znajduje się na cmentarzu Trinquetaille w Arles. Tytuł najstarszej osoby na świecie przeszedł po śmierci Jeanne

Ilya Prigogine

na Université Libre de Bruxelles, uzyskując licencjat z nauk chemicznych. Stopień doktora nauk chemicznych uzyskał w roku 1941, stopień Agregé de l'Enseignement Supérieur z chemii fizycznej w 1945 roku. Od 1947 nauczał chemii na Uniwersytecie w Brukseli (Universite Libre de Bruxelles), a później inżynierii

Star Wars: The Force Unleashed II

droidy bojowe lub armię klonów kilkoma uderzeniami. Niestety Furia Mocy jest ograniczona czasowo. Czysta Moc jest naładowywana poprzez efektywne zabijanie przeciwników. Atak końcowy – można używać go na dwa sposoby, zależnie od przeciwników – w formie fizycznej( dobicie mieczami świetlnymi

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.