umowa zlecenie warunki

Agata Barczewska

Praca na zleceniu w bezpiecznych warunkach

Praca na zleceniu w bezpiecznych warunkach

Umowa zlecenia należy do umów cywilnoprawnych, stąd podlega innym regulacjom niż umowa o pracę. W szczególności umów tego rodzaju nie dotyczą zapisy Kodeksu pracy. Nie oznacza to jednak, że pracodawca zatrudniający osoby na podstawie cywilnoprawnej nie ma wobec nich żadnych obowiązków. Ogólne wymogi dotyczące zachowania warunków bhp muszą być bowiem realizowane w każdym przypadku.

Gdy zlecenie wymaga wyruszenia w podróż

Przy wykonywaniu powierzonych zadań coraz częściej mobilni muszą być nie tylko pracownicy. Powszechnie stosowaną praktyką stało się wysyłanie w podróż m.in. zleceniobiorców. Warunków dokonywania zwrotu należności za czas tych podróży nie regulują żadne przepisy. Dlatego też postanowienia w tym zakresie strony powinny umieścić w zawieranej między sobą umowie zlecenia.

Służbowe wyjazdy zleceniobiorcy

Obecne warunki pracy powodują, że podróż służbową odbywają nie tylko osoby zatrudnione na etacie. Coraz częściej spotyka się też osoby wykonujące umowę zlecenia w "terenie", czyli odbywające podróż służbową. Począwszy od sierpnia br. od zwrotu kosztów takiej podróży nie trzeba już naliczać zleceniobiorcom składek ZUS.

Rodzice w pracy

macierzyńskiego, wyłącznie pracownikom - ojcom wychowującym dziecko. Wyłączone jest zatem korzystanie przez niego z ojców świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.   Aby pracownik – ojciec mógł skorzystać z urlopu ojcowskiego, musi on złożyć, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed

Vattenfall animatorem rynku na TGE

Animator ma na celu utrzymanie płynności na rynku w taki sposób, by możliwie duża liczba transakcji dochodziła do skutku. Efektem takiego działania jest zwiększenie płynności na Giełdzie, przez co podmioty uczestniczące na rynku energii elektrycznej mają możliwość realizacji swoich zleceń kupna i

Tusk realizuje obietnice. Zlecenie prawie jak etat: prawo do zasiłku dla bezrobotnych i składki

Tusk realizuje obietnice. Zlecenie prawie jak etat: prawo do zasiłku dla bezrobotnych i składki

o 40 proc. w ciągu zaledwie pięciu lat. PIP alarmuje też, że przybywa nieprawidłowości przy zawieraniu umów-zleceń. Jeszcze w 2007 r. jedynie 4 proc. skontrolowanych firm łamało prawo przy zawieraniu umów. W 2013 r. było to już 18 proc. To wzrost aż o 362 proc. Już co piąta umowa cywilnoprawna

Umowy będą coraz bardziej oskładkowane. Rząd szykuje zmiany

Umowy będą coraz bardziej oskładkowane. Rząd szykuje zmiany

- Zaczynamy od oskładkowania zbiegów umów-zleceń - powiedział "Wyborczej" minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz. Chodzi o to, że teraz pracownik płaci składki jedynie od pierwszej umowy-zlecenia. Reszta jest nieoskładkowana. Po zmianach będzie płacił od tylu umów, aż ich łączna kwota

Dlaczego umowy śmieciowe są złe? Pięć grzechów głównych wg "Wyborczej"

Dlaczego umowy śmieciowe są złe? Pięć grzechów głównych wg "Wyborczej"

Co to jest śmieciówka? To praca na umowę-zlecenie lub umowę o dzieło. Tylko od tej pierwszej pracodawca płaci składki ZUS. Zatrudnieni na podstawie umowy o dzieło nie mają ubezpieczenia zdrowotnego i emerytalnego, ochrony pracy, płacy ani prawa do urlopu. Bez stałego etatu młodzi ludzie nie mają

Połowa kobiet czuje się dyskryminowana na rynku pracy

Połowa kobiet czuje się dyskryminowana na rynku pracy

poziomem wykształcenia częściej twierdziły, że zjawisko dyskryminacji kobiet rzeczywiście istnieje. Częściej o dyskryminacji kobiet na rynku pracy były przekonane też osoby o niskich dochodach i niestabilnym zatrudnieniu (umowa- zlecenie, praca w niepełnym wymiarze godzin). - Te grupy pracowników są

Poczta Polska zaskarżyła wyrok KIO ws. obsługi sądów i prokurator

zlecenie, jednego z warunków przetargu, jakim jest wymóg dysponowania placówką pocztową w każdej gminie. "Realizacja tak poważnego zlecenia, jakim jest korespondencja z sądów i prokuratur, musi być poparta doświadczeniem, posiadanym zaufaniem do listonoszy i siecią placówek pocztowych w kraju. Taki

Umowa o dzieło jest inna. Ale walczmy z patologiami

Umowa o dzieło jest inna. Ale walczmy z patologiami

można również ustalić czasu wykonania dzieła, a także miejsca jego wykonania. Są to więc zupełnie inne warunki niż w przypadku umowy o pracę czy umowy zlecenia, które są umowami starannego działania. Natomiast sytuacja, w której umowa wykonywana jest pod kierunkiem pracodawcy, w miejscu i czasie przez

Resort pracy chce oskładkować umowy o dzieło. Jest już koncepcja

Resort pracy chce oskładkować umowy o dzieło. Jest już koncepcja

umowa musi być jedynym źródłem dochodu danego pracownika. Jeśli ma gdzieś etat lub zlecenie, a "dziełem" sobie dorabia, nie musi odprowadzać składki. Resort podkreśla, że to na razie tylko propozycja. Będzie lepsza kontrola, bo przepisy są naginane Umowa-zlecenie jest wymieniana obok etatu, bo

Polimex rezygnuje z nowych kontraktów drogowych, wierzy w energetykę

zleceniach, ale nie będziemy zabiegać o kolejne kontrakty drogowe. W naszej ocenie, zleceniodawcy oferują jednostronne i niekorzystne warunki dla wykonawców, a zlecenia te wykonywane są na minimalnych marżach" - powiedział Sobisch, cytowany przez „Rzeczpospolitą". Zamiast dróg spółka

Dzwoni telemarketer? Nigdy nie mów "tak", bo to kosztuje. Będzie zmiana przepisów?

Dzwoni telemarketer? Nigdy nie mów "tak", bo to kosztuje. Będzie zmiana przepisów?

możliwości wycofania zlecenia, rozmowa była nagrywana i muszę zapłacić, a kontynuacja polega na tym, że firma moje dane już umieściła w swojej wyszukiwarce - pisze Meresta. Postanowił więc odnaleźć w sieci wyszukiwarkę Fioletową. Znalazł nawet "Regulamin i ogólne warunki handlowe". Tam przeczytał

DGP: InPost zatrudni 3 tys. osób. Ale podkręca śrubę. Weksle i kary odstraszają

DGP: InPost zatrudni 3 tys. osób. Ale podkręca śrubę. Weksle i kary odstraszają

Cytowana przez Dziennik Gazetę Prawną pani Magda przepracowała tylko kilka dni w Polskiej Grupie Pocztowej, ponieważ warunki stawiane przez firmę wystraszyły ją. - Oprócz umowy-zlecenia, w której miała zapisaną stawkę 8,47 zł brutto za godzinę pracy, musiała podpisać weksel in blanco z dołączonym

Bez etatu i bez szans. Stracone pokolenie?

Bez etatu i bez szans. Stracone pokolenie?

- Umowy-zlecenia czy umowy o dzieło zawierane zgodnie z prawem nie są niczym złym - podkreśla Marek Lewandowski, rzecznik "Solidarności", związku znanego z walki z umowami cywilnymi. - Problem pojawia się dopiero, gdy są stosowane nieprawidłowo i zastępują umowy o pracę w przypadkach, w

Śmieciówki biją rekordy. Młodzi ludzie bez szans na etat [RAPORT]

Śmieciówki biją rekordy. Młodzi ludzie bez szans na etat [RAPORT]

Jedna trzecia młodych ludzi pracuje na umowach zlecenie lub dzieło. Tak wynika z Polskiego Badania Panelowego POLPAN, do którego jako pierwszy dotarł portal "Wyborcza.biz". Już wcześniej pisaliśmy o szybkim wzroście liczby osób zatrudnionych na tego typu umowach. Z danych GUS za 2012 r

Umowa agencyjna sposobem na działalność bez środków własnych

Niezbędne jest zaufanie Umowa agencyjna jest umową specyficzną, gdyż opiera się na wzajemnym zaufaniu stron. Dający zlecenie przekazuje agentowi swój towar, usługi, udostępnia zazwyczaj lokal i opłaca za niego rachunki, udostępnia swój wizerunek i know - how. Z drugiej natomiast strony

Młodzi bez etatu i bez szans. Stracone pokolenie?

Młodzi bez etatu i bez szans. Stracone pokolenie?

Na umowach cywilnoprawnych pracuje ponad 1,35 mln osób. Dotąd eksperci i pracodawcy przekonywali młodych Polaków, że umowy-zlecenia czy umowy o dzieło to wstęp do pracy etatowej. Zakładano, że jeśli pracownik się sprawdzi, pracodawca zaproponuje mu etat. Jednak inaczej Bardzo często mimo

Śmieciówka zamiast etatu? PIP zapowiada zaostrzone kontrole

Śmieciówka zamiast etatu? PIP zapowiada zaostrzone kontrole

wcześniejszych kontroli.W ubiegłym roku (od stycznia do listopada) Inspekcja Pracy przeprowadziła 22,9 tys. kontroli. Sprawdzono blisko 36 tys. umów cywilnoprawnych, czyli umów o dzieło i zlecenie. - W ocenie inspektorów pracy blisko 16,5 proc. sprawdzonych umów cywilnoprawnych zostało zawartych w warunkach

Polacy pracują na zleceniach

Z każdym rokiem rośnie liczba osób zatrudnianych na umowy zlecenia i umowy o dzieła. W 2010 r. Polaków pracujących wyłącznie na umowach cywilnoprawnych było według GUS 546,7 tys. Rok później liczba wzrosła do 1 mln 12,9 tys. Na dane za 2012 rok trzeba będzie poczekać, ale już widać, że mogą pobić

Unibep ma warunkową umowę na inwestycję w Warszawie, wartą 57,72 mln zł netto

. Termin realizacji I fazy inwestycji to 20 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy. Warunkowa realizacja II i/lub III fazy inwestycji rozpocznie się po otrzymaniu przez Emitenta w ciągu 20 miesięcy od rozpoczęcia realizacji I fazy pisemnego zlecenia rozpoczęcia robót. Termin realizacji II i III fazy to 12

Roboty zamienne przy realizacji zamówień publicznych

Roboty zamienne przy realizacji zamówień publicznych

umowie o wykonanie zamówienia podstawowego. W przeciwnym razie możliwe będzie zlecenie robót zamiennych jedynie w sytuacji, gdy ich zakres nie będzie wymagał istotnej zmiany w treści zawartej umowy podstawowej. Zmiana umowy ma charakter nieistotny, jeżeli wiedza o jej wprowadzeniu na etapie postępowania

PGNiG ma umowę z TGE na pełnienie funkcji animatora rynku

Warszawa, 04.11.2013 (ISBnews) – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) podpisało umowę z Towarową Giełdą Energii (TGE) umożliwiającą pełnienie funkcji animatora, podała spółka. „Do zadań spółki należeć będzie utrzymywanie płynności poprzez stałe składanie zleceń kupna i

Polska czyta umowy: Urzędnicy powinni mówić po ludzku

. Podpisujemy to, co nam podsuną.Na zlecenie ING Banku firma badawcza GfK Polonia sprawdziła podejście Polaków do czytania umów (w wywiadach internetowych wzięło udział blisko 600 osób). Na pytanie, jak często czytają umowy, zanim je podpiszą, 36 proc. odpowiedziało, że "czasami", 17 proc. - "

Oskładkowanie umów śmieciowych i oszczędzanie - młodzi muszą zacząć myśleć o swojej emeryturze

pracy, a później w godnej starości ma pomóc oskładkowanie umów zleceń i o dzieło. Coraz więcej młodych ludzi zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, że emerytura z publicznego systemu nie zapewni im godnego życia. Pokolenie, które weszło na ścieżkę zawodową zaczyna rozumieć, że jeśli nie zgromadzi sobie

UKE przeprowadzi kontrolę w Polskiej Grupie Pocztowej

. możliwość spełnienia przez PGP, która ma realizować to zlecenie, jednego z warunków przetargu, jakim jest wymóg dysponowania placówką pocztową w każdej gminie. Status operatora wyznaczonego do świadczenia usługi powszechnej (przez najbliższe dwa lata jest nim Poczta Polska ) gwarantuje, w ocenie Poczty

GDDKiA szuka firmy, która dokończy drogę po Alpine Bau

zlecenia. GDDKiA chce, żeby ten ośmiokilometrowy odcinek "szesnastki" został w pełni udostępniony kierowcom nie później niż latem tego roku. Przypomnijmy jednak, że drogowcy pod koniec czerwca ub. roku zerwali umowę z Alpine Bau i Hydrogeo na budowę trasy z Biskupca do Borek Wielkich. Konsorcjum

ZUS od zleceń, czyli diabeł tkwi w szczegółach

podnosi bezpieczeństwo socjalne pracujących na zleceniach, urealnia ich świadczenia na wypadek długotrwałej choroby czy odejścia na emeryturę. Sprawia, że firmy unikające zatrudnienia na etat nie będą miały tak wielkiej jak do tej pory przewagi nad bardziej etycznymi konkurentami, którzy zatrudniają "

Student idzie do pracy. Co na niego czeka?

Grecja - gdzie zatrudnienia nie może znaleźć połowa młodych.To nie koniec problemów. Na młodych na rynku pracy często zamiast etatu czeka umowa-zlecenie lub umowa o dzieło. Jednak badania NBP pokazują, że umowy cywilnoprawne ułatwiają młodym start na rynku pracy, zwłaszcza w kryzysie. Młodzi zatrudnieni

Niekończący się kłopot z przetargami

rokiem 2011. Jako powód tej sytuacji podawane jest nadmierne zbiurokratyzowanie zamówień publicznych.Warto przeanalizować najważniejsze postulaty przedsiębiorców.* Wymóg stosowania w firmach występujących o publiczne zlecenia umów o pracę. To bardzo ważny i zasadny postulat. Obecnie firmy, które chcą

Kredyty nie tylko dla "etatowców"

...Ale jest i druga niekonsekwencja w zachowaniach banków. Dotyczy ona sytuacji, w której kredytobiorca jest już na bruku i poszukuje nowej pracy. Nie twierdzę, że osoby zatrudnione od zawsze na etacie są mniej zaradne, ale coś mi mówi, że ktoś, kto pracuje na umowę zlecenia lub o dzieło, może mentalnie

PGE ma limit gwarancyjny do 2,55 mld zł na rozbudowę Elektrowni Opole

). Przedmiotem umowy jest udzielenie na zlecenie PGE GiEK: gwarancji zapłaty do maksymalnej wysokości 1.300.309.875 zł (PGE GiEK zobowiązał się wobec generalnego wykonawcy bloków nr 5 i 6 w Elektrowni Opole do dostarczenia gwarancji zapłaty stanowiących 15% całkowitej ceny budowy bloków - gwarancja PKO BP

Poczta Polska zaskarżyła wyrok ws. obsługi sądów i prokuratur

udowodnić, że jest jedyną firmą, która może w bezpieczny sposób obsługiwać korespondencję wymiaru sprawiedliwości. Wskazała też, że realizacja tak poważnego zlecenia, jakim jest dostarczanie korespondencji z sądów i prokuratur, musi być poparta doświadczeniem, posiadanym zaufaniem do listonoszy i siecią

Gazownicy tracą cierpliwość i wypowiadają umowę na budowę magazynu

krajowych złóż. Zlecenie miało wartość ok. 330 mln zł, ale według PGNiG inwestycję wykonano wadliwie i koncern domaga się za to niemal 160 mln zł odszkodowania. PBG odrzucało te roszczenia, twierdząc, że zbudowało zakład w Grodzisku z warunkami określonymi przez PGNiG. Dzięki wielkim zleceniom na inwestycje

PKN Orlen sprzedał kolejną transzę zapasów obowiązkowych za ponad 1 mld zł

. Kontrakt będzie obowiązywał do 29 stycznia 2015 roku, z możliwością przedłużenia na kolejny okres.  Zawarta umowa obejmuje również udzielenie przez koncern krótkoterminowej pożyczki w wysokości ok. 240 mln zł, oprocentowanej na warunkach rynkowych. Pożyczka, udzielona na dwa miesiące, pokryje

Polimex ma gwarancje bankowe zabezpieczające zapłatę 1,83 mld zł wynagrodzenia

Warszawa, 13.01.2014 (ISBnews) - Polimex-Mostostal otrzymał dwie gwarancje bankowe, wystawione na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), podała spółka. Gwarancje bankowe zabezpieczają zapłatę wynagrodzenia o łącznej wartości 1.827,08 mln zł, podał Polimex. "

Ile zarabia doręczyciel prywatnej poczty InPost/PGP? Nawet 5 tys. zł

odpowiedzialnych za doręczanie korespondencji. Brzoska: Tak. To ile osób macie na etatach? - 5-6 tys. Po okresie próbnym, który trwa trzy miesiące i najczęściej jest to umowa- zlecenie, doręczyciel dostaje umowę na etat. Każdy po tych trzech miesiącach, kto się nadaje, wchodzi na etat? - Dokładnie taki jest

Kto dokończy S69 z Bielska-Białej do Żywca? Otwarto oferty

miały zostać otwarte w pierwszej połowie lutego, ale stało się to dopiero w poniedziałek. Okazuje się, że o zlecenie na budowę trasy do końca ubiega się sześć firm. - Wszystkie oferty złożone w przetargu są niższe od zakładanego kosztorysu, który wynosi 384,5 mln zł. Najtańsza jest niższa o ponad 120

PGE ma limit gwarancyjny do 2,55 mld zł w PKO BP na bloki w Opolu

jest udzielenie na zlecenie PGE GiEK: gwarancji zapłaty do maksymalnej wysokości 1.300.309.875 zł (PGE GiEK zobowiązał się wobec generalnego wykonawcy bloków nr 5 i 6 w Elektrowni Opole do dostarczenia gwarancji zapłaty stanowiących 15% całkowitej ceny budowy bloków - gwarancja PKO BP stanowić będzie

Bieda rośnie z liczbą dzieci

. roku życia w Polsce nie ma pracy. Nie jesteśmy tu rekordzistami. Dużo większe bezrobocie w tej grupie mają np. Grecy czy Hiszpanie. Przodujemy jednak w zatrudnianiu na umowy o dzieło czy umowy-zlecenia. A kto zdecyduje się na dziecko, gdy może być zwolniony z dnia na dzień, bez prawa do urlopu, bez

Czy współpraca z osobą na podstawie umowy zlecenia to poleganie na zasobach innych podmiotów?

PytanieCo należy wpisać, gdy wypełniam wykaz osób - podstawę do dysponowania osobą, jeżeli ta osoba prowadzi działalność gospodarczą, więc nie jest moim pracownikiem, lecz za wykonanie zadania wystawia fakturę, to czy wówczas jesteśmy powiązani umową zlecenia, a więc są to moje zasoby niezbędne do

Strajk na Śląsku - prężenie muskułów przed rozsądnym kompromisem?

. Można też porozmawiać o podwyżce pracy minimalnej - ale bez utopijnych szaleństw i pamiętając o poziomie aktualnego bezrobocia. I należy też negocjować obłożenie ZUS-em niektórych umów zleceń, ale na pewno nie można całkowicie zlikwidować tzw. umów śmieciowych, ponieważ mimo swojej ułomności to

Gdańskie LPP zapłaci za poprawę warunków pracy w Bangladeszu

zlecenie produkcji odzieży w Rana Plaza nie pochodziło bezpośrednio od spółki, lecz od pośrednika.Koalicja organizacji pozarządowych - Clean Clothes Polska - zachęcała konsumentów do wysyłania e-maili do LPP z apelem o przystąpienie do porozumienia. Jak wskazuje strona internetowa tej organizacji, wysłano

Jest kontrakt na ukończenie kluczowej drogi w Warmińsko-Mazurskiem

Do połowy lipca Skanska ma wykonać resztę prac przy budowie tej kluczowej drogi w województwie warmińsko-mazurskim, przewiduje kontrakt podpisany we wtorek przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Skanska, która wygrała przetarg na to zlecenie, za 25,3 mln zł ma ułożyć ostatnią

Wykonanie strony internetowej a podatek dochodowy

gospodarczej. Jak z niego wynika, zaliczenie przychodów do źródła pt "działalność wykonywana osobiście", zależy od łącznego spełnienia następujących warunków:- zleconą usługę podatnik wykona osobiście, tj. bez udziału osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło

Szczurek: Na rynku pracy powinny panować warunki fair play

tym samym miejscu, były opodatkowane zupełnie inaczej, w zależności od tego, jaką podpisały umowę. Uważam, że to powoduje nierównowagi na rynku pracy i prowadzi do długoterminowych problemów - podkreślił. Nawiązał w tym do propozycji oskładkowania umów cywilnoprawnych, np. umów-zleceń. - Patrząc na to

Szczurek: na rynku pracy powinny panować warunki fair

miejscu były opodatkowane zupełnie inaczej, w zależności od tego, jaką podpisały umowę. Uważam, że to powoduje nierównowagi na rynku pracy i prowadzi do długoterminowych problemów" - podkreślił. Nawiązał w tym do propozycji oskładkowania umów cywilnoprawnych, np. umów-zleceń. "Patrząc na to z

Wykonanie strony internetowej a podatek dochodowy

gospodarczej. Jak z niego wynika, zaliczenie przychodów do źródła pt "działalność wykonywana osobiście", zależy od łącznego spełnienia następujących warunków:- zleconą usługę podatnik wykona osobiście, tj. bez udziału osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło

Norweski oddział Torpolu pozyskał dwa kontrakty w Oslo, liczy na kolejne

w stołecznej dzielnicy Ekeberg. Kontrakt ma wartość blisko 7 mln NOK (ok. 3,5 mln zł), podano również. Torpol otrzymał zlecenie na modernizację odcinka Henrik Ibsens gate oraz Cort Adlers gate pokonując dwie inne oferty w przetargu zorganizowanym z wolnej ręki. "Zaproszenie do rywalizacji

Technopark Pomerania rekrutuje firmy do nowych budynków

firmy oraz młode rozwijające się, a 35 proc. lokator strategiczny. W Technoparku znajdą się też otwarte strefy dla freelancerów, czyli osób realizujących projekty na zlecenie czy zespołów projektowych, z których bezpłatnie korzystać będzie mógł każdy, a także sale do spotkań biznesowych i projektowania

Będzie nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych. Postulaty firm

Gospodarczej Czystości, konieczny jest wymóg stosowania w firmach występujących o publiczne zlecenia umów o pracę oraz dopuszczenie renegocjacji kontraktów zawieranych na dłużej niż 12 miesięcy. - Obecnie budżety zamawiających - zwłaszcza w sektorze usług - uwzględniają stawki godzinowe znacznie poniżej płacy

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 15

rozpocznie świadczenie usług windykacji na zlecenie portfela korporacyjnego zabezpieczonego hipotecznie, który kupiło na rynku rumuńskim konsorcjum banków inwestycyjnych. Wartość tego portfela to 1,5 mld lejów rumuńskich, czyli prawie 1,4 mld zł. W minionym kwartale spółka zawarła ponadto umowę ramową o

Kosiniak-Kamysz: Najwyższy poziom bezrobocia w całym 2014 r. był już w styczniu

przepisy nakazujące odprowadzanie składek od umów cywlino-prawnych. We wtorek rząd przyjął projekt ustawy ozusowujący zlecenia, w następnej kolejności zamierza objąć obowiązkowymi składkami umowy o dzieło. W poniedziałek "Rzeczpospolita" opublikowała badania, z których wynika, że tylko 15 proc

KSC chce wprowadzić nową markę keczupu z Włocławka

konieczne jest podpisanie ostatecznych umów na sprzedaż nieruchomości, maszyn i urządzeń. Warunki tych umów zostały określone w umowach przedwstępnych, zawartych w czerwcu i lipcu 2013 roku. Zgodnie z wolą stron, zawarcie umów nastąpi najpóźniej 31 stycznia br. - mówi Bogusław Mazur, rzecznik prasowy KSC

Poczta Polska nadal czeka na rozstrzygnięcie ws. obsługi wymiaru sprawiedliwości

sądów i prokuratur. Poczta Polska podkreśla, że wykorzystuje wszelkie dostępne kroki prawne, by udowodnić swoje racje i przekonać, że obecnie jest jedynym podmiotem mogącym zapewnić bezpieczną realizację tak skomplikowanych zleceń, jak m.in. obsługa polskiego wymiaru sprawiedliwości. Poczta Polska

Zaliczka dla wykonawcy? Tak, ale...

na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych, jak również w innych przepisach prawa. Pojęciu temu najbliższa jest regulacja zawarta w art. 743 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z którą w przypadku gdy wykonanie zlecenia wymaga wydatków, dający zlecenie powinien na żądanie przyjmującego udzielić mu

UOKiK sprawdził, na co Polacy zwracają uwagę w biurach podróży

- Wśród obaw konsumentów towarzyszących wybraniu się na wakacje z biurem podróży, najwyższy odsetek badanych - bo aż 34,3 proc. - wskazał na upadłość biura podróży - zauważa Żaneta Rosiak z Instytutu Badawczego IPC, który przeprowadził ankietę telefoniczno-komputerową na zlecenie UOKiK.Mimo to

Związki nadal bojkotują rozmowy w Komisji Trójstronnej

- oskładkowania umów-zleceń do wysokości płacy minimalnej i wynagrodzeń członków rad nadzorczych. Zgadzają się również ze związkowcami, że w przypadku zamówień publicznych nie powinno się dopuszczać do konkursów ofert z wynagrodzeniem poniżej płacy minimalnej.Od kilku miesięcy rozmowy w Komisji zamarły

Jest śledztwo w sprawie umowy na dostarczanie przesyłek dla sądów i prokuratur. Zawiadomienie złożyła Poczta Polska

Okręgowej w Krakowie. Czynności na zlecenie prokuratury wykonuje CBA. "Nie mają placówek w każdej gminie" Główny zarzut z zawiadomienia Poczty Polskiej dotyczy złożenia nieprawdziwego oświadczenia, że Polska Grupa Pocztowa wspólnie z partnerami ma placówki w każdej gminie - a taki był wymóg

Zmiana umowy z wykonawcą z powodu zmiany przepisów prawa musi być przewidziana w siwz

. Aktualne ogłoszenia o przetargach. Znajdź wśród nich zlecenie dla swojej firmy »Orzeczenie W swoich orzeczeniach KIO zajęła stanowisko zgodnie, z którym: "Dopuszczenie przez zamawiającego możliwości zmiany umowy o zamówienie publiczne, bez określenia warunków na jakich dokona zmian, a więc bez

Pomysły związków podniosą bezrobocie

Dudę zmierzają do zwiększenia kosztów pracy. Forsowane postulaty - takie, jak: objęcie stawką ZUS umów zleceń, ograniczenie umów o pracę na czas określony czy podwyższenie najniższego wynagrodzenia - mogą przyczynić się do upadku wielu małych i średnich przedsiębiorców. To właśnie oni najczęściej

Poczta odwołuje się od decyzji w sprawie obsługi sądów

skomplikowanych zleceń, jak między innymi obsługa polskiego wymiaru sprawiedliwości" - czytamy w komunikacie. Dlaczego Poczta tak usilnie walczy o ten kontrakt? Przez najbliższe dwa lata Poczta jest operatorem wyznaczonym. Musi więc świadczyć usługi na terenie całego kraju (czyli nie tylko zarabiać na

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 20

-MOSTOSTAL Polimex Projekt Opole, spółka zależna Polimeksu-Mostostalu, podpisała z PKO BP umowę o udzielenie gwarancji do kontraktów na budowę bloków energetycznych nr 5 i 6 w PGE Elektrowni Opole - podał Polimex w komunikacie. PKO BP udzieli na zlecenie Polimex Projekt Opole gwarancji bankowej zwrotu

"PB": Tatra chce do polskiego wojska

Czesi są podobno na tyle zdeterminowani, że wyrażają gotowość uruchomienia tych pojazdów w Polsce, pisze gazeta. Musi jednak zostać spełniony podstawowy warunek - zdobycie zleceń od naszej armii. Tatra chce wziąć udział w przetargach, które w tym roku mają być ogłoszone przez resort obrony. MON

Czy można zwrócić leki kupione w sieci? UOKiK odpowiada na pytania konsumentów

w terminie 30 dni po złożeniu przez konsumenta oświadczenia woli o zawarciu umowy. Należy jednak mieć na uwadze, że wskazana powyżej zasada dotyczy umowy sprzedaży produktów żywnościowych na odległość, które mają charakter jednorazowy (tzn. nie jest to okresowa dostawa, zlecenie stałe). Zgodnie

Przedsiębiorcy nie chcą szarej strefy

Doradca zarządu Lewiatana Jeremi Mordasewicz uważa, że nie może być tak, iż dla zamawiających liczy się wyłącznie jak najniższa cena, a nie interesuje ich, z czego to wynika. W efekcie powszechnym zjawiskiem jest zatrudnianie do realizacji publicznych zleceń (np. budowlanych) pracowników na umowach

Koniec drogich ubezpieczeń do kredytów. Bank nie wepchnie ci polisy

. Bank kazał mu wykupić do kredytu ubezpieczenie na wypadek utraty pracy. Jakiś czas później okazało się, że pan Karol ma nowotwór złośliwy. Jako emeryt dorabiał, pracując na umowę--zlecenie. Przez chorobę stracił pracę, ale odszkodowania nie dostał. Powód? Taka polisa działa tylko w przypadku umowy o

Polska bez etatu. Miliony pracują na śmieciowych umowach

podpisze, bo wśród znajomych panowała plaga pracy na czarno. Dostała umowę-zlecenie i była szczęśliwa, że pensja wpływa na konto.Kiedy zdecydowała się na zmianę pracodawcy, rodzice ją przekonywali, że powinna upominać się o etat. Straszyli, że jak coś jej się stanie, to nie będzie mogła pójść do lekarza

Kto chce zarabiać najmniej? Sąd ogłosił przetarg na pracowników

. Szczeciński sąd chce zatrudnić trzech woźnych na umowę-zlecenie do grudnia 2014 r. Będą m.in. odbierać i przygotowywać korespondencję, rozwozić akta na sale rozpraw. Jeden z nich będzie miał szerszy zakres obowiązków - podobny do pracownika biurowego z dostępem do części dokumentacji. Skąd pomysł na przetarg

Pracujesz w trakcie choroby? Możesz stracić chorobowe

pourazowego - wykonywana w ramach umowy-zlecenia praca miała charakter terapeutyczny i była zalecana przez lekarzy. Zasiłek, tylko gdy nie możesz pracować O uznanie przepisu w tym zakresie za niekonstytucyjny wnosił też prokurator generalny. Natomiast reprezentująca Sejm poseł Barbara Bartuś mówiła, że

Szczurek: na rynku pracy powinny panować warunki fair

były opodatkowane zupełnie inaczej, w zależności od tego, jaką podpisały umowę. Uważam, że to powoduje nierównowagi na rynku pracy i prowadzi do długoterminowych problemów" - podkreślił. Nawiązał w tym do propozycji oskładkowania umów cywilnoprawnych, np. umów-zleceń. "Patrząc na to z

CDRiA ma kontrakt na sprawdzenie stanu rurociągu w Ekwadorze

Pierwszy kontrakt na badanie stanu technicznego rurociągu naftowego o długości 498 km, należącego także do państwowej kompanii EP Petroecuador, spółka CDRiA zawarła w lutym. Według PERN, w ramach obu zleceń prace dotyczyć będą diagnostyki ścian rurociągów metodą ultradźwiękową z wykorzystaniem tzw

Szykują się zmiany w Prawie zamówień publicznych?

kluczowych części zamówienia, bez możliwości zlecenia ich wykonania przez podwykonawców lub polegania na zasobach innych podmiotów, na zasadach wskazanych w art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych,- umożliwienie zamawiającemu zastrzeżenia konieczności skierowania przez wykonawcę umowy z podwykonawcą do

Związek Pocztowy złożył w UKE wniosek o kontrolę Poczty Polskiej

rozpoznanie skargi na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) dotyczącej obsługi polskiego wymiaru sprawiedliwości przez Polską Grupę Pocztową. Podkreśla, że obecnie jest jedynym podmiotem mogącym zapewnić bezpieczną realizację tak skomplikowanych zleceń, jak m.in. obsługa polskiego wymiaru sprawiedliwości

Wadium na konto zamawiającego musi wpłynąć przed upływem terminu składania ofert

środki zostały zarachowane na rachunku zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Zlecenie przelewu kwoty wadium - przed upływem terminu składania ofert - nie ma znaczenia dla dotrzymania wymogów związanych z terminem jego wniesienia, liczy się termin zarachowania środków na koncie

Deloitte: polskie firmy źle zarządzają licencjami oprogramowania

licencjonowaniem, weryfikowane jest w trakcie audytów legalności oprogramowania przeprowadzanych na zlecenie dostawcy. Kombinacja, w której jednocześnie zaistnieje kilka z powyższych warunków, może doprowadzić do powstania potencjalnego zobowiązania wobec dostawcy, które według analiz Deloitte w największych

Warmińsko-Mazurskie. W tym roku nie będzie zbioru ślimaków winniczków

sezonie część bezrobotnych była też zatrudniana na umowy-zlecenia w firmach przetwarzających ślimaki. Dlatego w ocenie służb ochrony przyrody decyzja o wstrzymaniu zbiorów była trudna. "Zdaję sobie bowiem sprawę z tego, że w naszym województwie pozyskanie winniczka jest istotnym źródłem utrzymania

Brak certyfikatu księgowego a prowadzenie księgowości stowarzyszenia

nieposiadająca certyfikatu Ministra Finansów może prowadzić księgi rachunkowe na podstawie umowy zlecenia, o ile ta umowa nie przybiera cech charakterystycznych dla działalności gospodarczej.Oznacza to, że powinna być to umowa wykonywana na odpowiedzialność zlecającego, raczej w jego siedzibie i na warunkach

Rząd chce ozusować umowy śmieciowe [komentarze internautów]

Oskładkowane mają być wszystkie formy zatrudnienia, także umowy o dzieło. Rząd chce też uniemożliwić sytuacje, w których ktoś pracuje w dwóch miejscach (np. na etacie i umowie-zleceniu), dzięki temu płaci do ZUS składki tylko z jednego tytułu.Prawdopodobne jest też odebranie preferencji pracującym

Świetnie bez etatu? Oderwani od rzeczywistości

minimalną emeryturę (i trzeba będzie dopłacać do nich z budżetu), promowanie braku etatu jest społecznie nieuczciwe. Ozusowane umowy-zlecenia problemu nie załatwiają.Zastrzeżenia zgłoszone wyżej nie są wymierzone w ideę elastycznych form zatrudnienia. Chodzi jednak o to, aby zanim zaczniemy je promować

Przedsiębiorcy skarżą się: Po przetargach tracimy wadium

jest też zwiększenie pewności, że warunki, które firma przedstawiła w ofercie, zostaną potwierdzone podpisaniem umowy - wadium ma stanowić realną karę za niedotrzymanie zobowiązań zawartych w ofercie.Zatrzymanie wadium jest przewidzianą w ustawie "karą" za złożenie błędnej oferty lub

"Puls Biznesu": Tatra chce do polskiego wojska

Czesi są podobno na tyle zdeterminowani, że wyrażają gotowość uruchomienia tych pojazdów w Polsce, pisze gazeta. Musi jednak zostać spełniony podstawowy warunek - zdobycie zleceń od naszej armii. Tatra chce wziąć udział w przetargach, które w tym roku mają być ogłoszone przez resort obrony. MON

Przegląd informacji ze spółek

kontrolę dotyczącą świadczenia usług pocztowych przez Polską Grupę Pocztową oraz pod kątem zapewnienia warunków niezbędnych dla wykonywania działalności pocztowej, poinformował UKE. Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) zawarły z Pinggao Group Co. Ltd umowę wartości 61,8 mln zł na realizację

Zaczęło się poszukiwanie pracowników do rozbudowy opolskiej elektrowni

Budowa nowych bloków energetycznych ma potrwać kilka lat. Zgodnie z warunkami umowy konsorcjum: Rafako, Polimeksu-Mostostalu, Mostostalu Warszawa i Alstomu zobowiązane jest w ciągu 54 miesięcy od daty wystawienia polecenia rozpoczęcia prac postawić blok piąty oraz w ciągu 62 miesięcy szósty. - To

Pracodawcy wolą zwalniać, niż zatrudniać na umowy cywilne [Badania]

pracodawcę. Gdy w zawartej umowie występują z równym nasileniem cechy umowy o pracę i umowy-zlecenia, wówczas decyduje wola stron. W efekcie zdarza się, że na skutek kontroli, ZUS kwestionuje zasadność formy elastycznej, co wiąże się z sankcjami finansowymi dla pracodawcy - mówi ekspert w dziedzinie

Pensje w Portugalii drastycznie się skurczyły. A to nie koniec...

znacznie zwiększyła się liczba osób zatrudnianych na umowę zlecenie i otrzymujących minimalne wynagrodzenie. Wielu pracowników pod presją zwolnienia musiało się też zgodzić na niższą niż dotychczas pensję. Europejski Bank Centralny zaleca, by zarobki w Portugalii jeszcze spadły, co pozwoliłoby na

Na kolei było za mało maszynistów i za dużo dyrektorów

Opracowanie powstało na zlecenie urzędu marszałkowskiego, który jest właścicielem Kolei Śląskich. Zawiera analizę przyczyn chaosu, który zapanował na torach po przejęciu wszystkich regionalnych połączeń przez Koleje Śląskie. Według ekspertów to nie rozkład jazdy był głównym problemem. Ba! Został

Koniec przelewów ekspresowych? NBP szykuje na nie zamach

będą korzystały z systemu, ale... - Jedną ze zmian umów podpisywanych z bankami uczestnikami systemu jest umożliwienie NBP czasowego ograniczenia lub zawieszenia obsługi zleceń klientowskich o kwocie mniejszej niż 1 mln zł w sytuacji awaryjnej, skutkującej zmniejszeniem sprawności realizacji zleceń

Etatów nie ma i długo nie będzie

zaledwie co drugi pracujący młody Polak. Wśród zatrudnionych w wieku 20-24 lat umowy na czas nieokreślony ma zaledwie co trzeci z nich (280 tys. osób) - większość dostaje tylko umowy czasowe albo pracuje na zlecenia. Po 25 roku życia umowy na stałe otrzymuje 40 proc. zatrudnionych. Pracowników po

Rzadko rejestrujemy nianie w ZUS. A może jednak warto?

przepisy takie, jak przy zleceniu. Muszą określić w niej m.in. czas i miejsce sprawowania opieki, liczbę dzieci, którymi zajmować się będzie niania, jej obowiązki oraz wysokość wynagrodzenia. Następnym krokiem jest rejestracja w ZUS. Rodzic jako pracodawca zgłasza nianię do ubezpieczeń społecznych i

Ubezpieczyli się od rezygnacji z wycieczki. Nic to nie dało. Walczą

historii choroby m.in. od lekarza rodzinnego, który stwierdził, że jest traumatologiem, nie należy to do jego obowiązków. Lekarz stwierdził, że takie dane chroni ustawa i historię leczenia nie związaną z tym wypadkiem wyda tylko na zlecenie sądu. - Czy wyjściem jest tylko sąd? - zastanawia się czytelnik. W

Przegląd informacji ze spółek

swojej pracy, wynika z badania przeprowadzonego przez Homo Homini na zlecenie Work Service. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) w Lublinie podpisało z Budimeksem umowę na modernizację zbiorników WKF wraz z budynkiem operacyjnym w oczyszczalni ścieków Hajdów w Lublinie

Kto zbuduje południową obwodnicę Warszawy? Firmy przechodzą przez sito

Budowa tego 18-kilometrowego odcinka od Puławskiej do wylotówki na Lublin z tunelem na Ursynowie i mostem na Wiśle ma kosztować ok. pięciu miliardów złotych. Do tego trzeba jeszcze doliczyć miliard na wykup gruntów. Walka trwa Nic dziwnego, że o tak kosztowne zlecenie chcą powalczyć są aż 23 firmy

Historia PBG, czyli o jeden sukces za daleko?

eksploatacji LNG, największych złóż ropy naftowej i gazu PGNiG w Zielonogórskiem. Konsorcjum PBG wygrało przetarg, oferując najniższą cenę - 1,7 mld zł brutto. Ale i tak zarząd PGNiG długo zastanawiał się nad podpisaniem umowy, bo ogłaszając przetarg, spodziewał się, iż wyda na to zlecenie 830 mln zł brutto.A

Patologia przetargów, czyli stawki niższe niż życie. "6 zł/h to poniżenie".

przy taśmie produkcyjnej traktować jako wykonującego zlecenie? Jakie tu jest dzieło? Tu powinna być umowa o pracę uwzględniająca płacę minimalną. Dziwię się, że sprawą nie zajęła się jeszcze prokuratura.Zbigniew Canowiecki przyznaje, że w środowisku przedsiębiorców słychać utyskiwania na nierzetelną

Zakupy bez przetargu? Proszę bardzo. Ale i bez tajemnic

zakupach będzie miała znaczenie cena, czy termin dostawy. A może serwis pogwarancyjny? Mimo braku formalnej procedury powinny być znane kryteria, którymi posługują się nabywcy usług i produktów przy doborze kontrahentów.Decyzje o zakupach powinny być jawne, tak samo jak główne warunki zawieranych umów

Trwa przeciąganie liny ws. rozbudowy elektrowni

niskich cenach prądu nie zwróci się tak szybko, jak początkowo zakładano. Rezygnacja z jej przeprowadzenia będzie z kolei wielkim rozczarowaniem dla branży budowlanej, która liczyła na zlecenia przy budowie.Jak donosi portal gospodarczy wnp.pl, powołując się na swojego informatora; jeśli faktycznie doszło

Przejście na częściową emeryturę nie będzie trudne

nieskładkowe, a wliczane do niego są też umowy o dzieło, umowy-zlecenia, okres studiów, czy nawet okresy represji przed 1989 r. Kto ma rację? Jak sprawdziliśmy, Pawlak, choć nie do końca. To oznacza, że przejście na emeryturę częściową będzie dużo łatwiejsze, niż przypuszczano. Ale po kolei. W koalicyjnym

Fortis obniża marżę kredytową o 0,5 pkt proc., ale nie za darmo

, musi posiadać konto osobiste w tym banku. Konto musi być aktywne przez cały okres kredytowania. Za pośrednictwem konta muszą być spłacane wszystkie raty kredytu. Co więcej, na rachunek muszą wpływać dochody klienta z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy-zlecenia, emerytury lub renty w łącznej

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

Zlecenie maklerskie

w momencie przekazania go na giełdę. Zlecenie zostaje zrealizowana w takiej wielkości na jaką pozwala druga strona transakcji, jednakże niezrealizowana cześć zlecenia zostaje anulowana. Warunki dodatkowe zlecenia Limit aktywacji (LA) – zlecenie z limitem aktywacji w momencie przekazania na giełdę

Umowa agencyjna

w formie dowolnej. Ustawa kodeks cywilny wymaga formy pisemnej tylko gdy umowa agencyjna wprowadza odpowiedzialność del credere – odpowiedzialność agenta za wykonanie zobowiązania przez klienta.Uprawnienia agenta: przyjmowanie dla dającego zlecenie zapłaty za świadczenie, które spełnia dla dającego

Pre-umowa

-umowa jest zobowiązaniem beneficjenta do prawidłowego i terminowego przygotowania indywidualnego projektu kluczowego do realizacji w ramach regionalnego programu operacyjnego. Określa niezbędne warunki do spełnienia przez beneficjenta przed złożeniem przez niego wniosku o dofinansowanie

Umowa adhezyjna

Umowa adhezyjna to kategoria umów, których najważniejsze warunki określa jeden z kontrahentów, zwykle ekonomicznie silniejszy występujący często w pozycji monopolistycznej, drugi natomiast może je zaakceptować i przystąpić do umowy lub zrezygnować z jej zawarcia. Cechą umów adhezyjnych

Umowa zlecenia

Umowa zlecenia – umowa cywilnoprawna uregulowana w kodeksie cywilnym (art. 734-751). Przedmiotem umowy zlecenia jest wykonanie określonej czynności prawnej (odpłatnie lub nieodpłatnie). Ścisła definicja kodeksowa nie obejmuje zleceń dotyczących wykonania czynności faktycznych, choć niektórzy

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.