umowa zlecenie warunki

Agata Barczewska

Praca na zleceniu w bezpiecznych warunkach

Praca na zleceniu w bezpiecznych warunkach

Umowa zlecenia należy do umów cywilnoprawnych, stąd podlega innym regulacjom niż umowa o pracę. W szczególności umów tego rodzaju nie dotyczą zapisy Kodeksu pracy. Nie oznacza to jednak, że pracodawca zatrudniający osoby na podstawie cywilnoprawnej nie ma wobec nich żadnych obowiązków. Ogólne wymogi dotyczące zachowania warunków bhp muszą być bowiem realizowane w każdym przypadku.

Gdy zlecenie wymaga wyruszenia w podróż

Przy wykonywaniu powierzonych zadań coraz częściej mobilni muszą być nie tylko pracownicy. Powszechnie stosowaną praktyką stało się wysyłanie w podróż m.in. zleceniobiorców. Warunków dokonywania zwrotu należności za czas tych podróży nie regulują żadne przepisy. Dlatego też postanowienia w tym zakresie strony powinny umieścić w zawieranej między sobą umowie zlecenia.

Służbowe wyjazdy zleceniobiorcy

Obecne warunki pracy powodują, że podróż służbową odbywają nie tylko osoby zatrudnione na etacie. Coraz częściej spotyka się też osoby wykonujące umowę zlecenia w "terenie", czyli odbywające podróż służbową. Począwszy od sierpnia br. od zwrotu kosztów takiej podróży nie trzeba już naliczać zleceniobiorcom składek ZUS.

Rodzice w pracy

macierzyńskiego, wyłącznie pracownikom - ojcom wychowującym dziecko. Wyłączone jest zatem korzystanie przez niego z ojców świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.   Aby pracownik – ojciec mógł skorzystać z urlopu ojcowskiego, musi on złożyć, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed

Vattenfall animatorem rynku na TGE

Animator ma na celu utrzymanie płynności na rynku w taki sposób, by możliwie duża liczba transakcji dochodziła do skutku. Efektem takiego działania jest zwiększenie płynności na Giełdzie, przez co podmioty uczestniczące na rynku energii elektrycznej mają możliwość realizacji swoich zleceń kupna i

Lewiatan chce zmian w zasadach ozusowania zleceń. Ważne drobiazgi

Lewiatan chce zmian w zasadach ozusowania zleceń. Ważne drobiazgi

- Nie kwestionujemy rozszerzenia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu kolejnych umów zleceń wykonywanych w tym samym okresie aż do momentu kiedy uzyskany z nich przychód osiągnie wysokość co najmniej ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę - mówi Jeremi Mordasewicz

Tusk realizuje obietnice. Zlecenie prawie jak etat: prawo do zasiłku dla bezrobotnych i składki

Tusk realizuje obietnice. Zlecenie prawie jak etat: prawo do zasiłku dla bezrobotnych i składki

o 40 proc. w ciągu zaledwie pięciu lat. PIP alarmuje też, że przybywa nieprawidłowości przy zawieraniu umów-zleceń. Jeszcze w 2007 r. jedynie 4 proc. skontrolowanych firm łamało prawo przy zawieraniu umów. W 2013 r. było to już 18 proc. To wzrost aż o 362 proc. Już co piąta umowa cywilnoprawna

Zamówienie uzupełniające wymaga nowej umowy

Zamówienie uzupełniające wymaga nowej umowy

. Stopień sformalizowania procedury będzie uzależniony od wartości zamówienia uzupełniającego. Jednak bez względu na wartość udzielanego zamówienia uzupełniającego zlecenie jego wykonania należy potwierdzić zawarciem umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Z instytucji zamówienia uzupełniającego można

Umowy będą coraz bardziej oskładkowane. Rząd szykuje zmiany

Umowy będą coraz bardziej oskładkowane. Rząd szykuje zmiany

- Zaczynamy od oskładkowania zbiegów umów-zleceń - powiedział "Wyborczej" minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz. Chodzi o to, że teraz pracownik płaci składki jedynie od pierwszej umowy-zlecenia. Reszta jest nieoskładkowana. Po zmianach będzie płacił od tylu umów, aż ich łączna kwota

Polimex nie zapłacił wymagalnych roszczeń z tytułu gwarancji bankowych

Warszawa, 05.05.2014 (ISBnews) - Polimex-Mostostal nie zapłacił czterem bankom rat roszczeń zwrotnych z tytułu dokonanych przez te banki wypłat z gwarancji wystawionych przez nie na zlecenie spółki. Roszczenia stały się wymagalne 2 maja br. i brak ich spłaty w ciągu 10 dni uprawni wierzycieli

Dlaczego umowy śmieciowe są złe? Pięć grzechów głównych wg "Wyborczej"

Dlaczego umowy śmieciowe są złe? Pięć grzechów głównych wg "Wyborczej"

Co to jest śmieciówka? To praca na umowę-zlecenie lub umowę o dzieło. Tylko od tej pierwszej pracodawca płaci składki ZUS. Zatrudnieni na podstawie umowy o dzieło nie mają ubezpieczenia zdrowotnego i emerytalnego, ochrony pracy, płacy ani prawa do urlopu. Bez stałego etatu młodzi ludzie nie mają

Poczta Polska zaskarżyła wyrok KIO ws. obsługi sądów i prokurator

zlecenie, jednego z warunków przetargu, jakim jest wymóg dysponowania placówką pocztową w każdej gminie. "Realizacja tak poważnego zlecenia, jakim jest korespondencja z sądów i prokuratur, musi być poparta doświadczeniem, posiadanym zaufaniem do listonoszy i siecią placówek pocztowych w kraju. Taki

Umowa o dzieło jest inna. Ale walczmy z patologiami

Umowa o dzieło jest inna. Ale walczmy z patologiami

można również ustalić czasu wykonania dzieła, a także miejsca jego wykonania. Są to więc zupełnie inne warunki niż w przypadku umowy o pracę czy umowy zlecenia, które są umowami starannego działania. Natomiast sytuacja, w której umowa wykonywana jest pod kierunkiem pracodawcy, w miejscu i czasie przez

Połowa kobiet czuje się dyskryminowana na rynku pracy

Połowa kobiet czuje się dyskryminowana na rynku pracy

poziomem wykształcenia częściej twierdziły, że zjawisko dyskryminacji kobiet rzeczywiście istnieje. Częściej o dyskryminacji kobiet na rynku pracy były przekonane też osoby o niskich dochodach i niestabilnym zatrudnieniu (umowa- zlecenie, praca w niepełnym wymiarze godzin). - Te grupy pracowników są

Resort pracy chce oskładkować umowy o dzieło. Jest już koncepcja

Resort pracy chce oskładkować umowy o dzieło. Jest już koncepcja

umowa musi być jedynym źródłem dochodu danego pracownika. Jeśli ma gdzieś etat lub zlecenie, a "dziełem" sobie dorabia, nie musi odprowadzać składki. Resort podkreśla, że to na razie tylko propozycja. Będzie lepsza kontrola, bo przepisy są naginane Umowa-zlecenie jest wymieniana obok etatu, bo

Umów śmieciowych coraz więcej. Etat tylko w teorii

Umów śmieciowych coraz więcej. Etat tylko w teorii

rozmówczyni wcale nie ma etatu, czyli umowy o pracę. Właścicielka kazała jej podpisać umowę-zlecenie, choć zgodnie z prawem nie powinna tego zrobić. Pani Krystyna nie ma więc np. prawa do urlopu, nie dostanie też odszkodowania, gdy ulegnie wypadkowi przy pracy. Nie ma gwarantowanej pensji minimalnej

Śmieciówka zamiast etatu. Problem coraz większy

Śmieciówka zamiast etatu. Problem coraz większy

kazała jej podpisać umowę-zlecenie, choć to niezgodne z prawem. Pani Krystyna nie ma np. prawa do urlopu, nie dostanie też odszkodowania, gdy ulegnie wypadkowi przy pracy. Nie ma gwarantowanej pensji minimalnej, dłuższego okresu wypowiedzenia, nie obowiązują jej normy czasu pracy. Z danych Państwowej

Dzwoni telemarketer? Nigdy nie mów "tak", bo to kosztuje. Będzie zmiana przepisów?

Dzwoni telemarketer? Nigdy nie mów "tak", bo to kosztuje. Będzie zmiana przepisów?

możliwości wycofania zlecenia, rozmowa była nagrywana i muszę zapłacić, a kontynuacja polega na tym, że firma moje dane już umieściła w swojej wyszukiwarce - pisze Meresta. Postanowił więc odnaleźć w sieci wyszukiwarkę Fioletową. Znalazł nawet "Regulamin i ogólne warunki handlowe". Tam przeczytał

Polimex ma zgodę wierzycieli na przesunięcie terminu płatności na 3 czerwca

. Później spółka podała, że nie zapłaciła czterem bankom rat roszczeń zwrotnych z tytułu dokonanych przez te banki wypłat z gwarancji wystawionych przez nie na zlecenie spółki. Roszczenia stały się wymagalne 2 maja br. i brak ich spłaty w ciągu 10 dni miał uprawnić wierzycieli do wypowiedzenia umowy

DGP: InPost zatrudni 3 tys. osób. Ale podkręca śrubę. Weksle i kary odstraszają

DGP: InPost zatrudni 3 tys. osób. Ale podkręca śrubę. Weksle i kary odstraszają

Cytowana przez Dziennik Gazetę Prawną pani Magda przepracowała tylko kilka dni w Polskiej Grupie Pocztowej, ponieważ warunki stawiane przez firmę wystraszyły ją. - Oprócz umowy-zlecenia, w której miała zapisaną stawkę 8,47 zł brutto za godzinę pracy, musiała podpisać weksel in blanco z dołączonym

Śmieciówki biją rekordy. Młodzi ludzie bez szans na etat [RAPORT]

Śmieciówki biją rekordy. Młodzi ludzie bez szans na etat [RAPORT]

Jedna trzecia młodych ludzi pracuje na umowach zlecenie lub dzieło. Tak wynika z Polskiego Badania Panelowego POLPAN, do którego jako pierwszy dotarł portal "Wyborcza.biz". Już wcześniej pisaliśmy o szybkim wzroście liczby osób zatrudnionych na tego typu umowach. Z danych GUS za 2012 r

Bez etatu i bez szans. Stracone pokolenie?

Bez etatu i bez szans. Stracone pokolenie?

- Umowy-zlecenia czy umowy o dzieło zawierane zgodnie z prawem nie są niczym złym - podkreśla Marek Lewandowski, rzecznik "Solidarności", związku znanego z walki z umowami cywilnymi. - Problem pojawia się dopiero, gdy są stosowane nieprawidłowo i zastępują umowy o pracę w przypadkach, w

Operator zmienił warunki umowy? Zmień operatora. Zobacz, kiedy możesz zerwać kontrakt bez kosztów

Operator zmienił warunki umowy? Zmień operatora. Zobacz, kiedy możesz zerwać kontrakt bez kosztów

umowy. Operator musi każdą z takich rozmów utrwalić, a jej zapis przechowywać do momentu wygaśnięcia umowy i udostępniać na nasze żądanie. Pamiętajmy o bardzo ważnej kwestii - w ciągu jednego miesiąca od dnia zlecenia zmiany warunków musimy dostać pisemne potwierdzenie zakresu tych zmian oraz terminu

Młodzi bez etatu i bez szans. Stracone pokolenie?

Na umowach cywilnoprawnych pracuje ponad 1,35 mln osób. Dotąd eksperci i pracodawcy przekonywali młodych Polaków, że umowy-zlecenia czy umowy o dzieło to wstęp do pracy etatowej. Zakładano, że jeśli pracownik się sprawdzi, pracodawca zaproponuje mu etat. Jednak inaczej Bardzo często mimo

Śmieciówka zamiast etatu? PIP zapowiada zaostrzone kontrole

wcześniejszych kontroli.W ubiegłym roku (od stycznia do listopada) Inspekcja Pracy przeprowadziła 22,9 tys. kontroli. Sprawdzono blisko 36 tys. umów cywilnoprawnych, czyli umów o dzieło i zlecenie. - W ocenie inspektorów pracy blisko 16,5 proc. sprawdzonych umów cywilnoprawnych zostało zawartych w warunkach

Projekt ustawy o zakładaniu firmy na próbę - do Komisji Gospodarki

projekcie zapisano także, że "przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w okresie próbnym nie może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę, ani na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy

Roboty zamienne przy realizacji zamówień publicznych

umowie o wykonanie zamówienia podstawowego. W przeciwnym razie możliwe będzie zlecenie robót zamiennych jedynie w sytuacji, gdy ich zakres nie będzie wymagał istotnej zmiany w treści zawartej umowy podstawowej. Zmiana umowy ma charakter nieistotny, jeżeli wiedza o jej wprowadzeniu na etapie postępowania

Najlepsza praca w Polsce? Podróże, golf, relaks w SPA...

podstawie umowy o dzieło lub umowy-zlecenia. Wyżywienie, zakwaterowanie i atrakcje - za to wszystko zapłacą organizatorzy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 17 sierpnia. Aplikować można na stronie praca.pl .

Opole. Wypowiedzenia dla 320 pracowników Taboru Szynowego

, co oznacza, że na koniec czerwca te umowy o pracę się rozwiążą" - dodał. Powodem takiej decyzji jest m.in. fakt, że nie wpłynęła dotąd żadna oferta dotycząca przejęcia Taboru. Spółka nie ma też własnych zleceń. Syndyk dodał, że większość zleceń w tej branży to zlecenia udzielane w trybie

Vistal wykona i zamontuje konstrukcję mostu w Rzeszowie za 20,9 mln zł brutto

Warszawa, 27.06.2014 (ISBnews) - Vistal Gdynia uzyskała zlecenie od Bilfinger Infrastructure na kompleksowe wykonanie i montaż konstrukcji stalowej mostu przez rzekę Wisłok w Rzeszowie, podała spółka. Wartość umowy wynosi 17 mln zł netto. "Przedmiotem umowy jest kompleksowe

PGNiG ma umowę z TGE na pełnienie funkcji animatora rynku

Warszawa, 04.11.2013 (ISBnews) – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) podpisało umowę z Towarową Giełdą Energii (TGE) umożliwiającą pełnienie funkcji animatora, podała spółka. „Do zadań spółki należeć będzie utrzymywanie płynności poprzez stałe składanie zleceń kupna i

Będą prace nad minimalną stawką godzinową. A ministerstwo stawia na etaty

miesięczną. Obecnie to 1680 zł brutto. Według projektu złożonego przez OPZZ stawka ta będzie obowiązywać zarówno w przypadku umów o pracę, jak i umów-zlecenie i kontraktów dotyczących osób samozatrudnionych. Zapewne nie obejmie natomiast umów o dzieło, gdzie przedmiotem umowy jest wykonanie konkretnego "

Polska czyta umowy: Urzędnicy powinni mówić po ludzku

. Podpisujemy to, co nam podsuną.Na zlecenie ING Banku firma badawcza GfK Polonia sprawdziła podejście Polaków do czytania umów (w wywiadach internetowych wzięło udział blisko 600 osób). Na pytanie, jak często czytają umowy, zanim je podpiszą, 36 proc. odpowiedziało, że "czasami", 17 proc. - "

UKE przeprowadzi kontrolę w Polskiej Grupie Pocztowej

. możliwość spełnienia przez PGP, która ma realizować to zlecenie, jednego z warunków przetargu, jakim jest wymóg dysponowania placówką pocztową w każdej gminie. Status operatora wyznaczonego do świadczenia usługi powszechnej (przez najbliższe dwa lata jest nim Poczta Polska ) gwarantuje, w ocenie Poczty

Co warto wiedzieć przed wakacjami? UOKiK ostrzega

Polacy coraz częściej decydują się na wykupienie wycieczki. W ubiegłym roku blisko połowa respondentów przepytanych przez UOKiK (48 proc.) deklarowała, że nie korzysta z usług biur podróży. Tegoroczne badania przeprowadzone na zlecenie UOKiK pokazują, że ten odsetek spadł do niespełna 40 proc

GDDKiA szuka firmy, która dokończy drogę po Alpine Bau

zlecenia. GDDKiA chce, żeby ten ośmiokilometrowy odcinek "szesnastki" został w pełni udostępniony kierowcom nie później niż latem tego roku. Przypomnijmy jednak, że drogowcy pod koniec czerwca ub. roku zerwali umowę z Alpine Bau i Hydrogeo na budowę trasy z Biskupca do Borek Wielkich. Konsorcjum

Kredyty nie tylko dla "etatowców"

...Ale jest i druga niekonsekwencja w zachowaniach banków. Dotyczy ona sytuacji, w której kredytobiorca jest już na bruku i poszukuje nowej pracy. Nie twierdzę, że osoby zatrudnione od zawsze na etacie są mniej zaradne, ale coś mi mówi, że ktoś, kto pracuje na umowę zlecenia lub o dzieło, może mentalnie

ZUS od zleceń, czyli diabeł tkwi w szczegółach

podnosi bezpieczeństwo socjalne pracujących na zleceniach, urealnia ich świadczenia na wypadek długotrwałej choroby czy odejścia na emeryturę. Sprawia, że firmy unikające zatrudnienia na etat nie będą miały tak wielkiej jak do tej pory przewagi nad bardziej etycznymi konkurentami, którzy zatrudniają "

Student idzie do pracy. Co na niego czeka?

Grecja - gdzie zatrudnienia nie może znaleźć połowa młodych.To nie koniec problemów. Na młodych na rynku pracy często zamiast etatu czeka umowa-zlecenie lub umowa o dzieło. Jednak badania NBP pokazują, że umowy cywilnoprawne ułatwiają młodym start na rynku pracy, zwłaszcza w kryzysie. Młodzi zatrudnieni

Niekończący się kłopot z przetargami

rokiem 2011. Jako powód tej sytuacji podawane jest nadmierne zbiurokratyzowanie zamówień publicznych. Warto przeanalizować najważniejsze postulaty przedsiębiorców. * Wymóg stosowania w firmach występujących o publiczne zlecenia umów o pracę. To bardzo ważny i zasadny postulat. Obecnie firmy, które chcą

PGE ma limit gwarancyjny do 2,55 mld zł na rozbudowę Elektrowni Opole

). Przedmiotem umowy jest udzielenie na zlecenie PGE GiEK: gwarancji zapłaty do maksymalnej wysokości 1.300.309.875 zł (PGE GiEK zobowiązał się wobec generalnego wykonawcy bloków nr 5 i 6 w Elektrowni Opole do dostarczenia gwarancji zapłaty stanowiących 15% całkowitej ceny budowy bloków - gwarancja PKO BP

Biznes w transporcie, czyli bieg z przeszkodami

. Często pozostają bezkarne, bo ich długi przedawniają się po upływie 12 miesięcy. Na windykację jest zbyt mało czasu. Razem z wielkim łatwiej? Duże firmy działają w nieco innych warunkach. Opierają się na długoterminowych kontraktach z rzetelnymi zleceniodawcami. Nie realizują jednorazowych zleceń

Gazownicy tracą cierpliwość i wypowiadają umowę na budowę magazynu

krajowych złóż. Zlecenie miało wartość ok. 330 mln zł, ale według PGNiG inwestycję wykonano wadliwie i koncern domaga się za to niemal 160 mln zł odszkodowania. PBG odrzucało te roszczenia, twierdząc, że zbudowało zakład w Grodzisku z warunkami określonymi przez PGNiG. Dzięki wielkim zleceniom na inwestycje

Polimex ma gwarancje bankowe zabezpieczające zapłatę 1,83 mld zł wynagrodzenia

Warszawa, 13.01.2014 (ISBnews) - Polimex-Mostostal otrzymał dwie gwarancje bankowe, wystawione na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), podała spółka. Gwarancje bankowe zabezpieczają zapłatę wynagrodzenia o łącznej wartości 1.827,08 mln zł, podał Polimex. "

Ratowany przez państwo Polimex podpisał porozumienie z bankami

banków kredytujących firmę: PKO BP, Pekao SA, BOŚ i BZ WBK. Ratunek za pieniądze podatników Skąd problemy Polimeksu? Firma wyłożyła się na wielkich inwestycjach przed mistrzostwami Euro 2012. By zdobyć zlecenie, zarząd podpisywał kontrakty poniżej kosztów robocizny. Kiedy w górę poszły ceny materiałów

Nie ma jednej Polski

się stosować umowę o pracę, stosowano zlecenie lub umowę o dzieło. Wypychanie ludzi na samozatrudnienie też jest faktem, stąd rekordowa "przedsiębiorczość" Polaków, którzy rzekomo pokochali zakładanie własnych firm. W tym kontekście przypomnijmy pytanie: która Polska jest prawdziwa? Polska

W przetargu będzie można zapisać, że wykonawca ma zatrudniać ludzi na etat

swój największy sukces uważają wprowadzenie zapisów w art. 142 ustawy. Przewiduje ona możliwość waloryzacji wartości publicznego zlecenia, gdy rośnie płaca minimalna, zmieniają się zasady oskładkowania umów czy rosną podatki. Do tej pory podpisanej umowy praktycznie nie dawało się renegocjować

Oszukane sprzątaczki łączą siły. Chcą walczyć z umowami śmieciowymi

- Sprzątanie wcale nie jest lekką pracą, a jeszcze się pracuje za śmieszne pieniądze. I ciągle te umowy o dzieło, umowy-zlecenia. Przepracowane lata nie liczą się do emerytury, nie należy mi się urlop. Dotąd nie chorowałam, ale lata lecą i zawsze może się przypętać jakieś choróbsko. Nie będę nawet

Ile zarabia doręczyciel prywatnej poczty InPost/PGP? Nawet 5 tys. zł

odpowiedzialnych za doręczanie korespondencji. Brzoska: Tak. To ile osób macie na etatach? - 5-6 tys. Po okresie próbnym, który trwa trzy miesiące i najczęściej jest to umowa- zlecenie, doręczyciel dostaje umowę na etat. Każdy po tych trzech miesiącach, kto się nadaje, wchodzi na etat? - Dokładnie taki jest

Czy współpraca z osobą na podstawie umowy zlecenia to poleganie na zasobach innych podmiotów?

PytanieCo należy wpisać, gdy wypełniam wykaz osób - podstawę do dysponowania osobą, jeżeli ta osoba prowadzi działalność gospodarczą, więc nie jest moim pracownikiem, lecz za wykonanie zadania wystawia fakturę, to czy wówczas jesteśmy powiązani umową zlecenia, a więc są to moje zasoby niezbędne do

Kto dokończy S69 z Bielska-Białej do Żywca? Otwarto oferty

miały zostać otwarte w pierwszej połowie lutego, ale stało się to dopiero w poniedziałek. Okazuje się, że o zlecenie na budowę trasy do końca ubiega się sześć firm. - Wszystkie oferty złożone w przetargu są niższe od zakładanego kosztorysu, który wynosi 384,5 mln zł. Najtańsza jest niższa o ponad 120

Wykonanie strony internetowej a podatek dochodowy

gospodarczej. Jak z niego wynika, zaliczenie przychodów do źródła pt "działalność wykonywana osobiście", zależy od łącznego spełnienia następujących warunków:- zleconą usługę podatnik wykona osobiście, tj. bez udziału osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło

PGE ma limit gwarancyjny do 2,55 mld zł w PKO BP na bloki w Opolu

jest udzielenie na zlecenie PGE GiEK: gwarancji zapłaty do maksymalnej wysokości 1.300.309.875 zł (PGE GiEK zobowiązał się wobec generalnego wykonawcy bloków nr 5 i 6 w Elektrowni Opole do dostarczenia gwarancji zapłaty stanowiących 15% całkowitej ceny budowy bloków - gwarancja PKO BP stanowić będzie

Wykonanie strony internetowej a podatek dochodowy

gospodarczej. Jak z niego wynika, zaliczenie przychodów do źródła pt "działalność wykonywana osobiście", zależy od łącznego spełnienia następujących warunków:- zleconą usługę podatnik wykona osobiście, tj. bez udziału osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło

Strajk na Śląsku - prężenie muskułów przed rozsądnym kompromisem?

. Można też porozmawiać o podwyżce pracy minimalnej - ale bez utopijnych szaleństw i pamiętając o poziomie aktualnego bezrobocia. I należy też negocjować obłożenie ZUS-em niektórych umów zleceń, ale na pewno nie można całkowicie zlikwidować tzw. umów śmieciowych, ponieważ mimo swojej ułomności to

Gdańskie LPP zapłaci za poprawę warunków pracy w Bangladeszu

zlecenie produkcji odzieży w Rana Plaza nie pochodziło bezpośrednio od spółki, lecz od pośrednika.Koalicja organizacji pozarządowych - Clean Clothes Polska - zachęcała konsumentów do wysyłania e-maili do LPP z apelem o przystąpienie do porozumienia. Jak wskazuje strona internetowa tej organizacji, wysłano

Bieda rośnie z liczbą dzieci

. roku życia w Polsce nie ma pracy. Nie jesteśmy tu rekordzistami. Dużo większe bezrobocie w tej grupie mają np. Grecy czy Hiszpanie. Przodujemy jednak w zatrudnianiu na umowy o dzieło czy umowy-zlecenia. A kto zdecyduje się na dziecko, gdy może być zwolniony z dnia na dzień, bez prawa do urlopu, bez

Jak skutecznie zrezygnować z umowy, nie tracąc pieniędzy i nerwów?

. Termin złożenie takiej rezygnacji liczony jest od momentu odebrania przez nas "towaru". Warto jednak pamiętać, że jeżeli umowa dotyczy usług, zrezygnować można pod warunkiem, że przedsiębiorca nie rozpoczął jeszcze wykonywania zlecenia, na przykład nie zdążył podłączyć nam jeszcze kablówki. - W

Jest kontrakt na ukończenie kluczowej drogi w Warmińsko-Mazurskiem

Do połowy lipca Skanska ma wykonać resztę prac przy budowie tej kluczowej drogi w województwie warmińsko-mazurskim, przewiduje kontrakt podpisany we wtorek przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Skanska, która wygrała przetarg na to zlecenie, za 25,3 mln zł ma ułożyć ostatnią

Szczurek: Na rynku pracy powinny panować warunki fair play

tym samym miejscu, były opodatkowane zupełnie inaczej, w zależności od tego, jaką podpisały umowę. Uważam, że to powoduje nierównowagi na rynku pracy i prowadzi do długoterminowych problemów - podkreślił. Nawiązał w tym do propozycji oskładkowania umów cywilnoprawnych, np. umów-zleceń. - Patrząc na to

Co zrobić, żeby więcej zarabiać? [WASZE OPINIE]

. VW) zatrudniają masowo na umowę-zlecenie przez agencję pracy tymczasowej??? Medal ma dwie strony i powinniśmy również mówić o patologiach i nadużyciach wynikających z umów o pracę. Młodzi nie wiedzą, po co studiują Kolejny obszar do rozważań to poziom kompetencji i oczekiwań młodego pokolenia. To

Norweski oddział Torpolu pozyskał dwa kontrakty w Oslo, liczy na kolejne

w stołecznej dzielnicy Ekeberg. Kontrakt ma wartość blisko 7 mln NOK (ok. 3,5 mln zł), podano również. Torpol otrzymał zlecenie na modernizację odcinka Henrik Ibsens gate oraz Cort Adlers gate pokonując dwie inne oferty w przetargu zorganizowanym z wolnej ręki. "Zaproszenie do rywalizacji

Sprzątały uczelnię. Bez pensji i zasiłku, jak żebraczki

końca sierpnia. Natalia Mazur opisała w nim konglomerat firm o wspólnej nazwie FMD. Zdobył zlecenia na sprzątanie kilkudziesięciu instytucji publicznych - sądów, prokuratur, urzędów miasta, ośrodków pomocy, biura Rzecznika Praw Obywatelskich i kilku uczelni. Zatrudniał kilkaset osób. W internecie jest

Będzie nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych. Postulaty firm

Gospodarczej Czystości, konieczny jest wymóg stosowania w firmach występujących o publiczne zlecenia umów o pracę oraz dopuszczenie renegocjacji kontraktów zawieranych na dłużej niż 12 miesięcy. - Obecnie budżety zamawiających - zwłaszcza w sektorze usług - uwzględniają stawki godzinowe znacznie poniżej płacy

Ekolodzy zniechęcają Japończyków do budowy elektrowni na Śląsku: Będziecie nas truć

Health nad Environment Alliance, zajmującej się wpływem środowiska na zdrowie. Jak dodaje Robert Wawręty z Towarzystwa na rzecz Ziemi, jego organizacja wniesie odwołanie od decyzji środowiskowej, którą wójt gminy Miedźna ma wydać na podstawie sporządzonego na zlecenie Kompanii Węglowej raportu. Decyzja

KSC chce wprowadzić nową markę keczupu z Włocławka

konieczne jest podpisanie ostatecznych umów na sprzedaż nieruchomości, maszyn i urządzeń. Warunki tych umów zostały określone w umowach przedwstępnych, zawartych w czerwcu i lipcu 2013 roku. Zgodnie z wolą stron, zawarcie umów nastąpi najpóźniej 31 stycznia br. - mówi Bogusław Mazur, rzecznik prasowy KSC

Legendy o nowej emeryturze. Kto zyska, a kto straci?

- mówi prof. Irena Kotowska, demograf z warszawskiej SGH. Jakie jest wyjście? Rząd zapowiedział ostatnio oskładkowanie umów-zleceń. Teraz jest tak: pracownicy zatrudnieni na umowach o pracę płacą składki na ZUS od całego wynagrodzenia. Osoby pracujące na umowach-zleceniach mogą opłacać je tylko od

Zaliczka dla wykonawcy? Tak, ale...

na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych, jak również w innych przepisach prawa. Pojęciu temu najbliższa jest regulacja zawarta w art. 743 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z którą w przypadku gdy wykonanie zlecenia wymaga wydatków, dający zlecenie powinien na żądanie przyjmującego udzielić mu

UOKiK sprawdził, na co Polacy zwracają uwagę w biurach podróży

- Wśród obaw konsumentów towarzyszących wybraniu się na wakacje z biurem podróży, najwyższy odsetek badanych - bo aż 34,3 proc. - wskazał na upadłość biura podróży - zauważa Żaneta Rosiak z Instytutu Badawczego IPC, który przeprowadził ankietę telefoniczno-komputerową na zlecenie UOKiK. Mimo to

Tauron: symboliczne wbicie łopaty w Jaworznie możliwe jesienią

gwarancji zwrotu zaliczki". Poinformował, że rozpoczynają się prace projektowe, które prowadzi na zlecenie konsorcjum firma z grupy Bilfinger. "Zakładamy, że jesienią będzie można się przymierzyć do wbicia symbolicznej łopaty. Można założyć, że skuteczne wmurowanie kamienia węgielnego będzie

Poczta Polska nadal czeka na rozstrzygnięcie ws. obsługi wymiaru sprawiedliwości

sądów i prokuratur. Poczta Polska podkreśla, że wykorzystuje wszelkie dostępne kroki prawne, by udowodnić swoje racje i przekonać, że obecnie jest jedynym podmiotem mogącym zapewnić bezpieczną realizację tak skomplikowanych zleceń, jak m.in. obsługa polskiego wymiaru sprawiedliwości. Poczta Polska

Pracownicy Tesco wygrali z dyrektorem

prosić - wylicza Jakubowska Jedna z pracownic poskarżyła się związkom, że pracuje na pół etatu plus kolejne cztery godziny tzw. dopełnienia na umowę zlecenie, czyli w gruncie rzeczy tak jakby pracowała na pełnym etacie. - Walczyliśmy o to, by taką umowę otrzymała, a dyrektor zlikwidował jej dopełnienie

Przegląd informacji ze spółek

terminem wykupu w 2020 roku, podał P4, operator sieci Play.  Zysk brutto Provident Polska wyniósł ok. 148,2 mln zł (28,5 mln GBP) w I poł. 2014 r., co oznacza wzrost o 23% w skali roku, poinformowała spółka  Polimex-Mostostal zawarł umowę zlecenia z Przedsiębiorstwem Modernizacji Urządzeń

Nieudany urlop? Organizator nawalił? Możesz żądać odszkodowania. Zobacz, jak reklamować wycieczkę

zamieści w umowie. Jeśli takiego zapisu w kontrakcie nie ma, maksymalny limit nie obowiązuje. Jakie odszkodowanie? Jednak jak realnie oszacować wysokość roszczenia? Pomoże nam w tym tzw. tabela frankfurcka. Jest to nieformalny dokument opracowany na zlecenie Izby Cywilnej Sądu Krajowego w Niemczech, ale ze

Zmiana umowy z wykonawcą z powodu zmiany przepisów prawa musi być przewidziana w siwz

. Aktualne ogłoszenia o przetargach. Znajdź wśród nich zlecenie dla swojej firmy »Orzeczenie W swoich orzeczeniach KIO zajęła stanowisko zgodnie, z którym: "Dopuszczenie przez zamawiającego możliwości zmiany umowy o zamówienie publiczne, bez określenia warunków na jakich dokona zmian, a więc bez

"PB": Tatra chce do polskiego wojska

Czesi są podobno na tyle zdeterminowani, że wyrażają gotowość uruchomienia tych pojazdów w Polsce, pisze gazeta. Musi jednak zostać spełniony podstawowy warunek - zdobycie zleceń od naszej armii. Tatra chce wziąć udział w przetargach, które w tym roku mają być ogłoszone przez resort obrony. MON

Założył firmę, konkurencja mści się na billboardach

ani ich własna kampania reklamowa, ani powiązanych z nią spółek. Ale nie chce zdradzić, czyje to zlecenie, bo to tajemnica handlowa. Stalking w Polsce Przestępstwo stalkingu w Polsce to nowość. Do kodeksu karnego wprowadzono je w połowie 2011 r. I jeszcze tego samego roku skazano za nie aż 43 osoby

Związki nadal bojkotują rozmowy w Komisji Trójstronnej

- oskładkowania umów-zleceń do wysokości płacy minimalnej i wynagrodzeń członków rad nadzorczych. Zgadzają się również ze związkowcami, że w przypadku zamówień publicznych nie powinno się dopuszczać do konkursów ofert z wynagrodzeniem poniżej płacy minimalnej. Od kilku miesięcy rozmowy w Komisji zamarły

Pomysły związków podniosą bezrobocie

Dudę zmierzają do zwiększenia kosztów pracy. Forsowane postulaty - takie, jak: objęcie stawką ZUS umów zleceń, ograniczenie umów o pracę na czas określony czy podwyższenie najniższego wynagrodzenia - mogą przyczynić się do upadku wielu małych i średnich przedsiębiorców. To właśnie oni najczęściej

Waldemar Pawlak triumfuje. Powstanie Polska Agencja Kosmiczna

ogłoszono w 2013 roku. Pierwsze osiem umów zawarte październiku zeszłego roku opiewały na 5 mln euro. Polacy dostali zlecenie na zbudowanie m.in. absorberów drgań dla satelitów obserwacyjnych, które wydłużą ich "życie" w kosmosie. Nasi inżynierowie pracują też urządzeniem do rozwijania paneli

Sejm zdecydował: powstanie Polska Agencja Kosmiczna

specjalizować np. w budowie małych satelitów, misjach eksploracyjnych czy instrumentach do obserwacji Ziemi. Pierwszy polski konkurs na projekty finansowane w ramach ESA ogłoszono w 2013 roku. Pierwsze osiem umów zawarte październiku zeszłego roku opiewały na 5 mln euro. Polacy dostali zlecenie na zbudowanie

Sejmie zdecydował: powstanie Polska Agencja Kosmiczna

ramach ESA ogłoszono w 2013 roku. Pierwsze osiem umów zawarte październiku zeszłego roku opiewały na 5 mln euro. Polacy dostali zlecenie na zbudowanie m.in. absorberów drgań dla satelitów obserwacyjnych, które wydłużą ich "życie" w kosmosie. Nasi inżynierowie pracują też urządzeniem do

Jest śledztwo w sprawie umowy na dostarczanie przesyłek dla sądów i prokuratur. Zawiadomienie złożyła Poczta Polska

Okręgowej w Krakowie. Czynności na zlecenie prokuratury wykonuje CBA. "Nie mają placówek w każdej gminie" Główny zarzut z zawiadomienia Poczty Polskiej dotyczy złożenia nieprawdziwego oświadczenia, że Polska Grupa Pocztowa wspólnie z partnerami ma placówki w każdej gminie - a taki był wymóg

Poczta odwołuje się od decyzji w sprawie obsługi sądów

skomplikowanych zleceń, jak między innymi obsługa polskiego wymiaru sprawiedliwości" - czytamy w komunikacie. Dlaczego Poczta tak usilnie walczy o ten kontrakt? Przez najbliższe dwa lata Poczta jest operatorem wyznaczonym. Musi więc świadczyć usługi na terenie całego kraju (czyli nie tylko zarabiać na

Czy można zwrócić leki kupione w sieci? UOKiK odpowiada na pytania konsumentów

w terminie 30 dni po złożeniu przez konsumenta oświadczenia woli o zawarciu umowy. Należy jednak mieć na uwadze, że wskazana powyżej zasada dotyczy umowy sprzedaży produktów żywnościowych na odległość, które mają charakter jednorazowy (tzn. nie jest to okresowa dostawa, zlecenie stałe). Zgodnie

Polska bez etatu. Miliony pracują na śmieciowych umowach

podpisze, bo wśród znajomych panowała plaga pracy na czarno. Dostała umowę-zlecenie i była szczęśliwa, że pensja wpływa na konto.Kiedy zdecydowała się na zmianę pracodawcy, rodzice ją przekonywali, że powinna upominać się o etat. Straszyli, że jak coś jej się stanie, to nie będzie mogła pójść do lekarza

Przedsiębiorcy nie chcą szarej strefy

Doradca zarządu Lewiatana Jeremi Mordasewicz uważa, że nie może być tak, iż dla zamawiających liczy się wyłącznie jak najniższa cena, a nie interesuje ich, z czego to wynika. W efekcie powszechnym zjawiskiem jest zatrudnianie do realizacji publicznych zleceń (np. budowlanych) pracowników na umowach

Koniec drogich ubezpieczeń do kredytów. Bank nie wepchnie ci polisy

. Bank kazał mu wykupić do kredytu ubezpieczenie na wypadek utraty pracy. Jakiś czas później okazało się, że pan Karol ma nowotwór złośliwy. Jako emeryt dorabiał, pracując na umowę--zlecenie. Przez chorobę stracił pracę, ale odszkodowania nie dostał. Powód? Taka polisa działa tylko w przypadku umowy o

Opóźnienie na budowie za 209 mln. Obiecują przyspieszyć

- Most zostanie zbudowany w terminie i z jak najmniejszą uciążliwością dla mieszkańców - deklarował pod koniec sierpnia 2012 roku Marcin Konarzewski, dyrektor spółki Energopol-Szczecin. Przedsiębiorstwo z woj. zachodniopomorskiego jest liderem konsorcjum, które na zlecenie lubelskiego Zarządu Dróg

Częstochowa. Ponad 200 miejsc pracy ma powstać w SSE

. Podpisane w piątek porozumienie władz Częstochowy i obu stref zakłada m.in. powołanie wspólnego zespołu roboczego wspierającego działania miasta w przygotowywaniu i promowaniu miejskich terenów inwestycyjnych. Prócz tego miasto zawarło osobne umowy z KSSE (ws. zlecenia jej zarządowi przeprowadzenia

Brak certyfikatu księgowego a prowadzenie księgowości stowarzyszenia

nieposiadająca certyfikatu Ministra Finansów może prowadzić księgi rachunkowe na podstawie umowy zlecenia, o ile ta umowa nie przybiera cech charakterystycznych dla działalności gospodarczej.Oznacza to, że powinna być to umowa wykonywana na odpowiedzialność zlecającego, raczej w jego siedzibie i na warunkach

Przegląd informacji ze spółek

-Mostostal nie zapłacił czterem bankom rat roszczeń zwrotnych z tytułu dokonanych przez te banki wypłat z gwarancji wystawionych przez nie na zlecenie spółki. Roszczenia stały się wymagalne 2 maja br. i brak ich spłaty w ciągu 10 dni uprawni wierzycieli do wypowiedzenia umowy określającej warunki

Szykują się zmiany w Prawie zamówień publicznych?

kluczowych części zamówienia, bez możliwości zlecenia ich wykonania przez podwykonawców lub polegania na zasobach innych podmiotów, na zasadach wskazanych w art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych,- umożliwienie zamawiającemu zastrzeżenia konieczności skierowania przez wykonawcę umowy z podwykonawcą do

Kto chce zarabiać najmniej? Sąd ogłosił przetarg na pracowników

. Szczeciński sąd chce zatrudnić trzech woźnych na umowę-zlecenie do grudnia 2014 r. Będą m.in. odbierać i przygotowywać korespondencję, rozwozić akta na sale rozpraw. Jeden z nich będzie miał szerszy zakres obowiązków - podobny do pracownika biurowego z dostępem do części dokumentacji. Skąd pomysł na przetarg

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 20

. WSS to kluczowy projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na zlecenie Województwa Wielkopolskiego. Celem projektu jest wypełnienie luki w dostępie do sieci internetowej następnej generacji. Jak podała w komunikacie Inea, wkład własny inwestora

Pracujesz w trakcie choroby? Możesz stracić chorobowe

pourazowego - wykonywana w ramach umowy-zlecenia praca miała charakter terapeutyczny i była zalecana przez lekarzy. Zasiłek, tylko gdy nie możesz pracować O uznanie przepisu w tym zakresie za niekonstytucyjny wnosił też prokurator generalny. Natomiast reprezentująca Sejm poseł Barbara Bartuś mówiła, że

"Puls Biznesu": Tatra chce do polskiego wojska

Czesi są podobno na tyle zdeterminowani, że wyrażają gotowość uruchomienia tych pojazdów w Polsce, pisze gazeta. Musi jednak zostać spełniony podstawowy warunek - zdobycie zleceń od naszej armii. Tatra chce wziąć udział w przetargach, które w tym roku mają być ogłoszone przez resort obrony. MON

Rząd chce ozusować umowy śmieciowe [komentarze internautów]

Oskładkowane mają być wszystkie formy zatrudnienia, także umowy o dzieło. Rząd chce też uniemożliwić sytuacje, w których ktoś pracuje w dwóch miejscach (np. na etacie i umowie-zleceniu), dzięki temu płaci do ZUS składki tylko z jednego tytułu.Prawdopodobne jest też odebranie preferencji pracującym

Związek Pocztowy złożył w UKE wniosek o kontrolę Poczty Polskiej

rozpoznanie skargi na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) dotyczącej obsługi polskiego wymiaru sprawiedliwości przez Polską Grupę Pocztową. Podkreśla, że obecnie jest jedynym podmiotem mogącym zapewnić bezpieczną realizację tak skomplikowanych zleceń, jak m.in. obsługa polskiego wymiaru sprawiedliwości

Wadium na konto zamawiającego musi wpłynąć przed upływem terminu składania ofert

środki zostały zarachowane na rachunku zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Zlecenie przelewu kwoty wadium - przed upływem terminu składania ofert - nie ma znaczenia dla dotrzymania wymogów związanych z terminem jego wniesienia, liczy się termin zarachowania środków na koncie

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Zlecenie maklerskie

w momencie przekazania go na giełdę. Zlecenie zostaje zrealizowana w takiej wielkości na jaką pozwala druga strona transakcji, jednakże niezrealizowana cześć zlecenia zostaje anulowana. Warunki dodatkowe zlecenia Limit aktywacji (LA) – zlecenie z limitem aktywacji w momencie przekazania na giełdę

Umowa agencyjna

w formie dowolnej. Ustawa kodeks cywilny wymaga formy pisemnej tylko gdy umowa agencyjna wprowadza odpowiedzialność del credere – odpowiedzialność agenta za wykonanie zobowiązania przez klienta.Uprawnienia agenta: przyjmowanie dla dającego zlecenie zapłaty za świadczenie, które spełnia dla dającego

Umowa adhezyjna

Umowa adhezyjna to kategoria umów, których najważniejsze warunki określa jeden z kontrahentów, zwykle ekonomicznie silniejszy występujący często w pozycji monopolistycznej, drugi natomiast może je zaakceptować i przystąpić do umowy lub zrezygnować z jej zawarcia. Cechą umów adhezyjnych

Pre-umowa

-umowa jest zobowiązaniem beneficjenta do prawidłowego i terminowego przygotowania indywidualnego projektu kluczowego do realizacji w ramach regionalnego programu operacyjnego. Określa niezbędne warunki do spełnienia przez beneficjenta przed złożeniem przez niego wniosku o dofinansowanie

Umowa zlecenia

Umowa zlecenia – umowa cywilnoprawna uregulowana w kodeksie cywilnym (art. 734-751). Przedmiotem umowy zlecenia jest wykonanie określonej czynności prawnej (odpłatnie lub nieodpłatnie). Ścisła definicja kodeksowa nie obejmuje zleceń dotyczących wykonania czynności faktycznych, choć niektórzy

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.