umowa zlecenie warunki

Agata Barczewska

Praca na zleceniu w bezpiecznych warunkach

Praca na zleceniu w bezpiecznych warunkach

Umowa zlecenia należy do umów cywilnoprawnych, stąd podlega innym regulacjom niż umowa o pracę. W szczególności umów tego rodzaju nie dotyczą zapisy Kodeksu pracy. Nie oznacza to jednak, że pracodawca zatrudniający osoby na podstawie cywilnoprawnej nie ma wobec nich żadnych obowiązków. Ogólne wymogi dotyczące zachowania warunków bhp muszą być bowiem realizowane w każdym przypadku.

Gdy zlecenie wymaga wyruszenia w podróż

Przy wykonywaniu powierzonych zadań coraz częściej mobilni muszą być nie tylko pracownicy. Powszechnie stosowaną praktyką stało się wysyłanie w podróż m.in. zleceniobiorców. Warunków dokonywania zwrotu należności za czas tych podróży nie regulują żadne przepisy. Dlatego też postanowienia w tym zakresie strony powinny umieścić w zawieranej między sobą umowie zlecenia.

Służbowe wyjazdy zleceniobiorcy

Obecne warunki pracy powodują, że podróż służbową odbywają nie tylko osoby zatrudnione na etacie. Coraz częściej spotyka się też osoby wykonujące umowę zlecenia w "terenie", czyli odbywające podróż służbową. Począwszy od sierpnia br. od zwrotu kosztów takiej podróży nie trzeba już naliczać zleceniobiorcom składek ZUS.

Vattenfall animatorem rynku na TGE

Animator ma na celu utrzymanie płynności na rynku w taki sposób, by możliwie duża liczba transakcji dochodziła do skutku. Efektem takiego działania jest zwiększenie płynności na Giełdzie, przez co podmioty uczestniczące na rynku energii elektrycznej mają możliwość realizacji swoich zleceń kupna i

Rodzice w pracy

macierzyńskiego, wyłącznie pracownikom - ojcom wychowującym dziecko. Wyłączone jest zatem korzystanie przez niego z ojców świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.   Aby pracownik – ojciec mógł skorzystać z urlopu ojcowskiego, musi on złożyć, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed

W Polsce 2 mln osób jest zatrudnionych na śmieciówkach. Z tego nawet 15 proc. powinno mieć etat

W Polsce 2 mln osób jest zatrudnionych na śmieciówkach. Z tego nawet 15 proc. powinno mieć etat

, że 15 proc. zawartych umów-zleceń spełniało warunki charakterystyczne dla umów o pracę, czyli wykonywanie czynności w miejscu i czasie wskazanym przez zleceniodawcę, pod jego ścisłą kontrolą. Możemy wymusić na pracodawcy etat? Jak wskazuje Maria Kacprzak-Rawa, rzecznik prasowy Okręgowego Inspektora

Polacy nie chcą umów o pracę? Połowa zatrudnionych na śmieciówkach jest zadowolona ze swojej umowy

Polacy nie chcą umów o pracę? Połowa zatrudnionych na śmieciówkach jest zadowolona ze swojej umowy

Z danych GUS wynika, że na umowach cywilnoprawnych pracuje ok. 2 mln Polaków, z czego 1,5 mln jest zatrudnionych na umowy-zlecenia, a 0,5 mln - na umowy o dzieło. Przeprowadzone w ubiegłym roku kontrole Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) wykazały, że 15 proc. zawartych umów-zleceń spełniało warunki

Śmieciówki także w administracji publicznej?

Śmieciówki także w administracji publicznej?

sprawozdaniu podsumowującym kontrolę wykonywania budżetu skrytykowano m.in. Ministerstwo Zdrowia za zawieranie umów-zleceń spełniających warunki umowy o pracę. W resorcie zatrudnionych na etat jest 631 osób, a na umowę-zlecenie lub umowę o dzieło 357, 146 z nich to umowy na okres powyżej dziesięciu miesięcy

Trzy pytania o 12 złotych

Trzy pytania o 12 złotych

kontrolę stawek stosowanych w umowach? Niestety, polskie przepisy nie przewidują możliwości badania treści umów (a także np. warunków pracy) przez Państwową Inspekcję Pracy osób zatrudnionych inaczej niż na etat. Nie ma więc skutecznej metody na kontrolowanie przestrzegania prawa dotyczącego zleceń. Można

MCI VP X SKA sprzeda 7,75% akcji Netii na rzecz FIP 11 FIZAN za 158,06 mln zł

mln zł, podało MCI. "Na podstawie umowy zobowiązującej, strony przyjęły m.in. następujące zobowiązania: do dnia 9 kwietnia 2015 roku Fundusz złoży wskazanemu przez siebie domowi maklerskiemu zlecenie kupna akcji od MCI VP X SKA za cenę akcji, z terminem realizacji tego zlecenia przez Dom

Co gryzie Polaków w pracy? Odpowiadamy na wasze pytania

Co gryzie Polaków w pracy? Odpowiadamy na wasze pytania

Pracuję jako ochroniarz, pracodawca zaproponował mi pracę w tzw. pakiecie, czyli etat oraz umowę-zlecenie, która będzie praktycznie obejmowała pracę w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej. Czy taka propozycja jest zgodna z prawem? Możliwość zatrudnienia własnego pracownika na podstawie umowy

Zlecenie w pakiecie do etatu. Czy to legalne?

Zlecenie w pakiecie do etatu. Czy to legalne?

Sądu Najwyższego z 18 grudnia 2014 r. stanowi, że pracodawca może zawierać z zatrudnionymi umowy cywilnoprawne wyłącznie w zakresie obowiązków lub czynności, które nie są objęte treścią stosunku pracy ani zakresem czynności. Oznacza to, że nie można podpisać zlecenia na tę samą pracę co etatowa, ale w

Śmieciowa walka z wiatrakami

Śmieciowa walka z wiatrakami

Walka z umowami śmieciowymi przypomina walkę z wiatrakami. Don Kichot (w tej roli MPiPS ze wsparciem rządu) źle ocenia cel i nie ma narzędzi, żeby go pokonać. Od stycznia wszystkie zlecenia, które pracownik zawiera z pracodawcą, oskładkowane będą przynajmniej od kwoty płacy minimalnej. O ile

Matki na umowach o dzieło. Bez świadczeń macierzyńskich

Matki na umowach o dzieło. Bez świadczeń macierzyńskich

, które prawa do świadczeń macierzyńskich nie mają wcale. Uczciwość nie popłaca? Na umowie cywilnoprawnej wiele zależy od szczęścia. Pamela Goryszewska z Warszawy pracowała w sieciówce odzieżowej na umowę-zlecenie. O ciąży przełożonych poinformowała od razu. Zadeklarowała, że chce pracować jak najdłużej

Urzędy pracy pełne śmieciówek

Urzędy pracy pełne śmieciówek

;. "Zmianowość: trzy zmiany", "Rodzaj zatrudnienia: umowa-zlecenie". Z dalszej części ogłoszenia wynikało, że pensja będzie wypłacana raz w miesiącu, a tygodniowo trzeba wypracować 40 godzin. Etat jak nic. Może tylko z tą różnicą, że na umowie o pracę stawka 1200 zł brutto by nie

Lewiatan chce zmian w zasadach ozusowania zleceń. Ważne drobiazgi

Lewiatan chce zmian w zasadach ozusowania zleceń. Ważne drobiazgi

- Nie kwestionujemy rozszerzenia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu kolejnych umów zleceń wykonywanych w tym samym okresie aż do momentu kiedy uzyskany z nich przychód osiągnie wysokość co najmniej ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę - mówi Jeremi Mordasewicz

EMF ma przedwstępną umowę sprzedaży Grupy Smyk za 1,06 mld zł

wynoszącą 634,8 mln zł oraz zobowiązania do doprowadzenia do dokonania przez Grupę Smyk spłaty finansowania wewnątrzgrupowego spółki, spłaty zadłużenia finansowego wobec podmiotów zewnętrznych oraz zabezpieczenia lub re-gwarancji akredytyw wystawionych na zlecenie Grupy Smyk. "Na podstawie

Ekspert: przy przetargach zatrudnianie na etat powinno być normą

zlecenia czy o dzieło, natomiast normą powinny być etaty. Zamawiający powinien się tłumaczyć z sytuacji, że etatów nie wymaga, a nie zastanawiać się czy praca przy danym zamówieniu będzie spełniała warunki stosunku pracy" - przekonuje Joniewicz. Jego zdaniem istotne jest także ustalenie kto i na

Jak rozwiązać problem śmieciówek? Nie ma prostego rozwiązania

Jak rozwiązać problem śmieciówek? Nie ma prostego rozwiązania

-zlecenie i nie ma chętnych, to wreszcie będzie musiała zaproponować lepsze warunki zatrudnienia. Nie tylko lepszą formę umowy, lecz także wyższe zarobki. Inaczej przedsiębiorca nie znajdzie pracownika, nie będzie mógł rozwijać biznesu i przegra z konkurencją. Dodajmy do tego zmiany w zamówieniach

Dziesięć postulatów OPZZ ws. śmieciówek

Dziesięć postulatów OPZZ ws. śmieciówek

Samozatrudnieni, pracujący w ramach umów o dzieło lub umów-zleceń, w szarej strefie, do tego setki tysięcy osób na darmowych i półdarmowych stażach czy wolontariacie. Łącznie około połowy pracujących nie ma stabilnego zatrudnienia. OPZZ postuluje radykalny zwrot mający na celu odśmieciowienie rynku

Wszyscy płacimy za śmieciówki

Wszyscy płacimy za śmieciówki

Pięć lat temu na umowach o dzieło i umowach-zleceniach (stworzonych w 1964 r. w głębokim PRL-u głównie dla artystów i przedstawicieli wolnych zawodów) było nieco ponad pół miliona osób. Obecnie już 1,4 mln. To dane GUS. - Te umowy stały się na tyle powszechne, że zagrażają stabilności finansów

Tusk realizuje obietnice. Zlecenie prawie jak etat: prawo do zasiłku dla bezrobotnych i składki

Tusk realizuje obietnice. Zlecenie prawie jak etat: prawo do zasiłku dla bezrobotnych i składki

o 40 proc. w ciągu zaledwie pięciu lat. PIP alarmuje też, że przybywa nieprawidłowości przy zawieraniu umów-zleceń. Jeszcze w 2007 r. jedynie 4 proc. skontrolowanych firm łamało prawo przy zawieraniu umów. W 2013 r. było to już 18 proc. To wzrost aż o 362 proc. Już co piąta umowa cywilnoprawna

Śmieciówki. Nie wylewajmy dziecka z kąpielą

Śmieciówki. Nie wylewajmy dziecka z kąpielą

Poniżej przedstawiamy listę 10 reform, które łącznie pozwoliłyby zmniejszyć dualizm na rynku pracy w Polsce i jednocześnie zwiększyć popyt na pracę osób młodych i pracowników o niskiej wydajności. 1. Obciążenie składkami emerytalno-rentowymi wszystkich dochodów z umów-zleceń w identycznym zakresie

PIP bezradna przy śmieciówkach

pensji 2 tys. zł brutto do kieszeni etatowca wpłynie 1460 zł, a do kieszeni pracownika z umową-zleceniem - prawie 1,6 tys. zł. Często, podpisując umowę, pracownicy nie wiedzą, jakie mają prawa - tak było w przypadku naszego rozmówcy Michała - i boją się, że gdy zaczną stawiać warunki, nie dostaną pracy w

Opłacała składki, zaszła w ciążę. "Praca nie będzie czekać". Oto śmieciowy zasiłek

Kilka lat temu Katarzyna pracowała w dużej spółce mediowej. Nie miała etatu, pracowała na umowie-zleceniu. Co miesiąc podpisywała nową umowę, i tak od czterech lat. Opłacała wszystkie składki ZUS, również dobrowolną składkę chorobową, która powinna zapewniać jej zasiłek w czasie długotrwałej

Sądy: Pracują na śmieciówkach, bo chcą

Opolanka, nim została zatrudniona jako sprzątaczka na umowę-zlecenie, musiała podpisać dwa oświadczenia. W pierwszym zaznaczała, że zawarła "umowę cywilnoprawną, która nie jest [ten fragment podkreślono] umową o pracę regulowaną przez przepisy kodeksu pracy". W kolejnym oświadczała, że

Dobry czas na likwidację patologii

jest do takich umów po prostu zmuszana Wszyscy płacimy za śmieciówki Umowy śmieciowe zaczynają demolować nasz rynek pracy. Kolejne roczniki młodych ludzi po szkołach nie znają innej formy zatrudnienia niż "o dzieło", "zlecenie" czy "staż". Belka: Ujednolicić wszystkie

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC ma umowę z Euleo ws. windykacji terenowej

związanych z zatrudnianiem własnych windykatorów terenowych. "Liczymy, że dalsza współpraca z tak renomowanym podmiotem wpłynie na pozyskiwanie większej liczby zleceń i umożliwi dalsze umacnianie naszej pozycji na rynku windykacji i zarządzania wierzytelnościami dla małych i średnich przedsiębiorstw

Ekspert: przy przetargach zatrudnianie na etat powinno być normą

zdaniem sytuacja powinna zostać odwrócona, tj. powinno się wprowadzić zasadę, że domniemaną formą zatrudnienia jest umowa o pracę, a tylko jeżeli jest to uzasadnione, możliwe jest stosowanie innych rozwiązań. -To oczywiste, że są zamówienia, do realizacji których lepiej pasują umowy-zlecenia czy o dzieło

W kapitalizmie nie trzeba gmerać. Wystarczy nastawić maszynkę rynkową

-zlecenia średnią pensję miesięczną w Polsce (czyli około 4 tys. zł.), nie narzekałby na "śmieciowy kapitalizm". Kapitalizm nie jest winny temu, że jesteśmy zmuszani do pracy za sześć złotych brutto na godzinę. Niewolnictwo pracownicze jest skutkiem braku racjonalnych warunków płacowych w grze

Enterprise Investors kupi SMT Software Services i Nilaya od SMT za 169 mln zł

, że EI, Akesto, Emitent oraz SMT Software Services podpiszą porozumienie dotyczące zlecenia i przyjęcia przekazów o treści określonej w umowie w celu rozliczenia pożyczek wewnątrzgrupowych" - czytamy w komunikacie. Umowa sprzedaży zostanie podpisana pod warunkiem m.in. uzyskania bezwarunkowej

Zmiany pilnie potrzebne. Polski kodeks pracy się zestarzał

innych ustaw - bez tego o naprawie rynku pracy nie ma mowy. Kiedy etat, kiedy nie Życzyłbym sobie, by nowy kodeks położył kres fikcyjnemu rozróżnieniu na pracownika (mającego etat), zleceniobiorcę (umowa, zlecenie) i samozatrudnionego. Jeśli praca jest ciągła i powtarzalna, powinna być etatowa. Każdy

Hipoteka bez etatu. Czy pracując na śmieciówce masz szansę na kredyt?

ok. 300 tys. zł. Natomiast osoba z identycznym dochodem, ale na umowie czasowej, dostanie nie więcej niż 230 tys. zł. - Banki zdecydowanie ostrożniej oceniają ryzyko udzielenia kredytu w przypadku kredytobiorców, którzy nie mają stałej umowy - mówi Krajkowski. Radzi zatrudnionym na umowę-zlecenie lub

W grudniu pierwszy statek z gazem LNG w Świnoujściu

eksploatacji w czerwcu 2014 r., a dwa lata temu ten termin przedłużono do końca 2014 r. W podpisanym w środę aneksie precyzyjniej niż dotąd określono kary grożące konsorcjum Saimpem za dalsze opóźnienia w realizacji zlecenia. Wykonawca będzie musiał oddać terminal gotowy "pod klucz" do komercyjnej

Kopacz chce dopłacać tym, którzy na umowie o pracę zarabiają minimum

- mówiła Kopacz dopytywana na wtorkowej konferencji - będzie częścią programu PO. - Jeśli nawet pracodawca podpisze umowę o pracę - ale nie mówię o umowie-zlecenie czy umowie o dzieło - na najniższych warunkach, będzie płacił minimum temu, którego zatrudnia, a ten, który szuka pracy, znajdzie tego

Niekompetentni bankowcy sprzedają nam polisy

Pan Karol zaciągnął pożyczkę gotówkową. Pracownik banku zasugerował mu od razu konieczność wykupienia również ubezpieczenia na wypadek utraty pracy. Kilka miesięcy po podpisaniu umowy pan Karol zachorował na nowotwór złośliwy lewego płuca. Jako emeryt dorabiał, pracując na umowę-zlecenie. Przez

FOR proponuje zrównanie obciążeń umów śmieciowych z umowami o pracę

wymienili m.in. szesciokrotne zwiększenie kosztów uzyskania przychodów dla umów o pracę i umów-zleceń - z 1335 zł do 8000 zł rocznie, co ma "wzmocnić bodźce do pracy osób o relatywnie niskiej produktywności, a przez to także o niskich dochodach". Zdaniem ekspertów zwiększenie kosztów uzyskania

Zamówienie uzupełniające wymaga nowej umowy

. Stopień sformalizowania procedury będzie uzależniony od wartości zamówienia uzupełniającego. Jednak bez względu na wartość udzielanego zamówienia uzupełniającego zlecenie jego wykonania należy potwierdzić zawarciem umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Z instytucji zamówienia uzupełniającego można

Rząd wspiera etaty w przetargach. Ale będzie kłopot

cateringowych". W przypadku robót budowlanych RM rekomenduje wpisywanie jako warunku zlecenia zatrudnianie pracowników na etatach. Za późno i w teorii - Inicjatywa rządu jest cenna, ale bardzo spóźniona. Takie zalecenia powinny się ukazać na początku kadencji, a nie na trzy miesiące przed wyborami - ocenia

"Miałam superwarunki na zleceniu", czyli kto nie chce etatu i jest zadowolony

Sprawdzamy: kto dobrowolnie wybiera wyższą pensję, niższe podatki i większą elastyczność. I jakie ma z tego tytułu korzyści. Blisko 30-letnia Ewa pracuje teraz na etacie. Ale kiedy po studiach zaczynała pracę w firmie zajmującej się urządzaniem imprez, była zatrudniona na umowie-zlecenie. - Miałam

Będą nowe zasady w przetargach. Zmiany na rzecz pracowników

przetarg. Przykładem takich przepisów jest wprowadzenie od 1 stycznia 2016 r. obowiązku odprowadzania składek ZUS od zleceń na poziomie minimalnej płacy. To obowiązkowe koszty firmy, których w przeszłości mogła nie uwzględnić, składając ofertę w przetargu. Jeszcze do niedawna podpisanej umowy praktycznie

Bridgepoint kupuje Smyka za ponad miliard złotych

1,4 mld zł. O możliwej bliskiej sprzedaży Smyka mówiło się już pod koniec ubiegłego roku. Ostateczna umowa sprzedaży ma zostać zawarta "po spełnieniu określonych warunków zawieszających, w tym w szczególności uzyskania stosownych zgód organów antymonopolowych". Powinno do tego dojść w

Wielka wojna o dzieło i składki. "Kontroler ZUS zażądał 120 tys. wydruków"

, która powinna znamionować dzieło. Idiotyzm. Protestujecie? - Oczywiście, że protestujemy. Piszemy odwołanie. ZUS je odrzuca. Decyzja: umowy o dzieło zawierane z tłumaczami w latach 2008-11 nie spełniały warunków umowy o dzieło. Powinny być to umowy-zlecenia, a więc trzeba od nich zapłacić składki ZUS

Prekariusze protestowali w Warszawie: "Umowy śmieciowe do kosza", "Sprzątnij wyzysk"

określony. Co dziesiąty Polak prowadzi własną działalność, a co 20. jest na umowie-zleceniu. Tylko procent ankietowanych pracuje na umowie o dzieło. Według wyliczeń "Dziennika Gazety Prawnej" na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2013 r. w Polsce na umowach śmieciowych pracowało ok

Czytelnicy o śmieciówkach: Wystarczy uszczelnić system

niestandardowych formach zatrudnienia mają gorsze warunki pracy niż etatowi pracownicy. Śmieciowe zatrudnienie pozbawia podstawowych praw pracowniczych, grozi ubóstwem i wykluczeniem społecznym "Miałam superwarunki na zleceniu", czyli kto nie chce etatu i jest zadowolony Umowa-zlecenie, jednoosobowa

"Praca na kolejne 30 dni. Jak tak można żyć?" - kiedy umowa jest śmieciowa

Osoby zatrudnione w niestandardowych formach zatrudnienia mają gorsze warunki pracy niż etatowi pracownicy. Śmieciowe zatrudnienie pozbawia podstawowych praw pracowniczych, grozi ubóstwem i wykluczeniem społecznym "Miałam superwarunki na zleceniu", czyli kto nie chce etatu i jest zadowolony

Młodzi Polacy na umowach cywilnych, reszta na etatach

Jedna trzecia młodych pełnoletnich ludzi, którzy nie skończyli jeszcze 25 lat, już pracuje. Dla większości - bo aż 44 proc. z nich - podstawowym źródłem dochodów jest umowa o pracę na czas określony. Dla kolejnej jednej czwartej - umowa-zlecenie lub umowa o dzieło. Więcej niż co dziesiąty pracuje

Umowy będą coraz bardziej oskładkowane. Rząd szykuje zmiany

- Zaczynamy od oskładkowania zbiegów umów-zleceń - powiedział "Wyborczej" minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz. Chodzi o to, że teraz pracownik płaci składki jedynie od pierwszej umowy-zlecenia. Reszta jest nieoskładkowana. Po zmianach będzie płacił od tylu umów, aż ich łączna kwota

Dlaczego umowy śmieciowe są złe? Pięć grzechów głównych wg "Wyborczej"

Co to jest śmieciówka? To praca na umowę-zlecenie lub umowę o dzieło. Tylko od tej pierwszej pracodawca płaci składki ZUS. Zatrudnieni na podstawie umowy o dzieło nie mają ubezpieczenia zdrowotnego i emerytalnego, ochrony pracy, płacy ani prawa do urlopu. Bez stałego etatu młodzi ludzie nie mają

Praca na czarno gorsza niż na śmieciówce [listy czytelniczek]

, dostawałam coraz to nowe zlecenia do wykonania. Ona była coraz bardziej zajęta. Z uwagi na to, że umowy nie miałam, nie mogłam wyrejestrować działalności, aby mieć ciągłość ubezpieczenia. Kiedy po miesiącu zbuntowałam się, że nie będę pracowała, dopóty nie otrzymam umowy i wynagrodzenia za miesiąc, który

Henryka Bochniarz :Czas na jednolitą umowę o pracę. Niskie wynagrodzenia kulą u nogi rozwoju gospodarki

próg ochrony. Jak oskładkować zlecenia? Aby wszystkie umowy były oskładkowane? Czy składka chorobowa powinna być obowiązkowa? - Jestem zwolenniczką oskładkowania umów-zleceń. I to rozwiązanie Lewiatan wspierał. Chcąc tworzyć warunki dla równej konkurencji, powinniśmy tworzyć przepisy obowiązujące

"Prawo stworzyło okazję do wyzysku ludzi" - czytelnicy o umowach śmieciowych

zleceniach i dziełach, ten nadal będzie to robić. Rozmowa z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, ministrem pracy. "Praca na kolejne 30 dni. Jak tak można żyć?" - kiedy umowa jest śmieciowa Mogą zarabiać mniej, niż wynosi płaca minimalna, bo stawka zależy od widzimisię właścicieli. Nie mają prawa do

Znany producent krzeseł Nowy Styl zatrudnia bez śmieciówek

dyskutować o zmianach prawa, trzeba skupić się na jego egzekwowaniu. W wielu przypadkach obowiązujące przepisy są po prostu nadużywane. Na przykład zatrudnia się pracownika na oskładkowaną umowę-zlecenie na jeden dzień, a potem już na umowy nieoskładkowane. *Roman Przybylski jest członkiem zarządu i

Best będzie dążyć do połączenia z Kredyt Inkaso pomimo wypowiedzenia umowy

świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na

ZUS zmienia warunki wartego 600 mln zł przetargu

nie spodobało się kontrolerom? ZUS wskazał, że firma, która chce zdobyć zlecenie, musi od razu, przystępując do przetargu, wskazać z imienia i nazwiska 87 pracowników delegowanych tylko do obsługi tego kontraktu. Każdy z pracowników musiał też spełnić szczegółowo ustalone wymogi. Tak wygórowane

Indata Software kupiła 51% akcji Proximusa za 9,5 mln zł

(usługi software house) dla przedsiębiorstw, jak również implementacją autorskich narzędzi informatycznych na zlecenia klientów. Jej działalność obejmuje także usługi outsourcingu IT, hostingu i usług z obszaru marketingu interaktywnego. Spółka w 2015 roku przeszła na GPW z NewConnect. (ISBnews)

Politycy o patologiach rynku pracy. Pomysły świetne, co z realizacją?

pracy przez okres do czterech miesięcy (w zależności od stażu). To zmniejszy ryzyko dla przedsiębiorców i zwiększy bezpieczeństwo pracowników. Joanna Mucha, PO  - Umowy cywilnoprawne muszą być utrzymane tam, gdzie rzeczywiście są to umowy o dzieło i umowy-zlecenia. Odebranie tego typu umów byłoby

Umowa o dzieło jest inna. Ale walczmy z patologiami

można również ustalić czasu wykonania dzieła, a także miejsca jego wykonania. Są to więc zupełnie inne warunki niż w przypadku umowy o pracę czy umowy zlecenia, które są umowami starannego działania. Natomiast sytuacja, w której umowa wykonywana jest pod kierunkiem pracodawcy, w miejscu i czasie przez

RPO wnosi o większą ochronę zatrudnionych na "śmieciówkach"

formę wykonywania pracy zarobkowej nie tylko poprzez zawieranie umów zlecenia czy umów o dzieło, ale także poprzez samozatrudnienie, co najczęściej oznacza zlecanie przez pracodawcę wykonywania wydzielonych zadań zewnętrznym wykonawcom, będącym osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą

Staż pracy na śmieciówce? Dla urzędów się nie liczy [LIST CZYTELNICZKI]

prekariuszy Od ponad dziesięciu lat (z krótką przerwą na etat) pracuję bądź to na samozatrudnieniu, bądź na umowach o dzieło. Forma zatrudnienia zależy od pewności i liczby zleceń, bo ponad 1000 zł miesięcznych opłat na ZUS przy samozatrudnieniu, bez względu na osiągnięte dochody, czasami stanowi dla mnie

Potrzebujemy pracy sprawiedliwej

reguła: składki młodych idą na bieżące wypłaty emerytur starszych. Im więcej osób na umowie o dzieło (gdzie składek się nie płaci) lub umowie-zlecenie (gdzie płaci się niewielkie), tym mniej pieniędzy na emerytury. Aby państwo nadal mogło bez opóźnień wypłacać świadczenia, trzeba będzie podnieść podatki

Połowa kobiet czuje się dyskryminowana na rynku pracy

poziomem wykształcenia częściej twierdziły, że zjawisko dyskryminacji kobiet rzeczywiście istnieje. Częściej o dyskryminacji kobiet na rynku pracy były przekonane też osoby o niskich dochodach i niestabilnym zatrudnieniu (umowa- zlecenie, praca w niepełnym wymiarze godzin). - Te grupy pracowników są

Getin Holding ma warunkową umowę sprzedaży Carcade za ok. 169,5 mln zł

będzie wynosić 3 mld rubli (169,5 mln zł). Wartość transakcji "obejmuje płatność w gotówce kwoty 2 438 589 000 rubli (z uwzględnieniem zadatku w wysokości 135 600 000 rubli) płatnej w USD według kursu walut Centralnego Banku Rosji z dnia zlecenia przelewu przez kupującego, (przy czym może ona

Pracują w szarej strefie, bo im się to opłaca

zarejestrowałam się jako bezrobotna. Od pięciu lat żyję z dnia na dzień, od zlecenia do zlecenia. Wszystko na podstawie umowy o dzieło, bo tak mi wygodniej. Średnio co czwarte zlecenie robię na czarno. Najczęściej pieniądze do ręki biorę za prywatne sesje ślubne, komunie czy chrzciny. Klientów mam z polecenia

PIP: Urlopy i pensja minimalna dla osób na umowach cywilnoprawnych

. - Istnieje potrzeba nowych regulacji prawnych. Trzeba rozważyć wprowadzenie urlopu wypoczynkowego czy pensji minimalnej dla osób na umowach-zleceniach. W służbie zdrowia należy wprowadzić mechanizm, który wykluczałby świadczenie pracy na podstawie różnych umów w jednym podmiocie, bez gwarantowanego prawa do

Resort pracy chce oskładkować umowy o dzieło. Jest już koncepcja

umowa musi być jedynym źródłem dochodu danego pracownika. Jeśli ma gdzieś etat lub zlecenie, a "dziełem" sobie dorabia, nie musi odprowadzać składki. Resort podkreśla, że to na razie tylko propozycja. Będzie lepsza kontrola, bo przepisy są naginane Umowa-zlecenie jest wymieniana obok etatu, bo

GPW zawiesza obrót akcjami eCard od dziś w związku ze squeeze out'em

Giełdy postanawia, co następuje: 1. Zlecenia maklerskie na akcje spółki, przekazane na giełdę, a nie zrealizowane do dnia 16 października 2015 roku (włącznie), tracą ważność po zakończeniu sesji giełdowej w tym dniu; 2.Zlecania maklerskie na akcje spółki, począwszy od dnia 19 października 2015 roku nie

PIP: budowlanka oraz handel na cenzurowanym

danych PIP za pierwsze sześć miesięcy 2014 r. wynika, że 1,1 tys. pracodawców naruszyło przepisy Kodeksu pracy w umowach cywilnoprawnych (umowy-zlecenia i umowy o dzieło), jakie zawarli z 6,3 tys. pracownikami. Działo się tak, gdyż świadczona przez tych pracowników praca spełniała warunki, by zawrzeć z

Morawski: dobry i ambitny plan PO; zmiany PiS - bardzo kosztowne

wprowadzenie jednego kontraktu nie zabroni zatrudniać na umowę zlecenie, dzieło, czy umowy o pracę na czas określony, natomiast skala ich stosowania może być ograniczona. "To, co teraz nazywa się umową o pracę, zmieni nieco swoje warunki. Dla ludzi o najmniejszym doświadczeniu, różnice w warunkach

Jest komplet umów na dokończenie autostrady A1 Stryków - Tuszyn

W poniedziałek łódzki oddział GDDKiA podpisał umowę z firmą Mota-Engil na budowę 11 km środkowej części autostrady A1 między Strykowem i Tuszynem. Portugalski wykonawca otrzyma za to zlecenie 339,6 mln zł brutto. We wrześniu GDDKiA podpisała już kontrakty z konsorcjum firm Budimex i Strabag na

W Polsce mamy martwe prawo. Mnożymy przepisy, ale szwankuje praktyka

Marta Piątkowska: Umowy cywilnoprawne nie są wymysłem naszych czasów. Zarówno dzieło, jak i zlecenie zostały uregulowane przez kodeks cywilny w 1964 roku i przez wiele lat nikomu krzywdy nie robiły. Dr Jan Czarzasty: Żyliśmy w innym świecie. W PRL realizowano politykę pełnego zatrudnienia, istniał

Dzieci pracują w nieludzkich warunkach dla H&M. Human Rights Watch apeluje o kontrole w fabrykach

robić więcej, by upewnić się, że w fabrykach, z którymi mają umowy, nie są naruszane prawa pracownicze - dodała. W swoim raporcie zatytułowanym "Pracuj szybciej lub wynoś się - łamanie praw pracowniczych w przemyśle odzieżowym w Kambodży" organizacja opisała bowiem warunki panujące w fabrykach

Deweloperzy toną w długach. Swoim kontrahentom są winni ponad miliard zł

uczciwości, rzetelności i wiarygodności prowadzonego biznesu, zwracają z kolei uwagę na inną przyczynę powstawania opóźnień w płatnościach w tej branży. Chodzi o niewłaściwie skonstruowane umowy, które są korzystne tylko dla jednej ze stron. - Dzieje się tak, gdyż w obawie przed utratą zlecenia mniejsi

Umowy śmieciowe: Sprawdź, do czego masz prawo

Do umów cywilnoprawnych, czyli m.in. zleceń i o dzieło, przylgnęła łatka gorszych. Do najcięższych zarzutów należą: brak ubezpieczenia emerytalno-rentowego, zdrowotnego, niepodleganie kodeksowi pracy, czego konsekwencją jest brak możliwości dochodzenia swoich praw przed sądem pracy. Zanim jednak

InPost chce zapłacić Poczcie 65 mln zł za udostępnienie jej placówek

chętnie odbieraliby swoją korespondencję w jednym punkcie, przy zachowanej odrębności operatorów - zaznaczył członek zarządu InPostu Krystian Szostak. Jak dodał, zlecenie to nie wymagałoby od Poczty Polskiej żadnych dodatkowych nakładów, ponieważ pracownicy InPostu sami dostarczaliby przesyłki, awizowali

InPost chce zapłacić Poczcie 65 mln zł za udostępnienie jej placówek

chętnie odbieraliby swoją korespondencję w jednym punkcie, przy zachowanej odrębności operatorów" - zaznaczył członek zarządu InPost Krystian Szostak. Jak dodał, zlecenie to nie wymagałoby od Poczty Polskiej żadnych dodatkowych nakładów, ponieważ pracownicy InPostu sami dostarczaliby przesyłki

Komisja przetargowa - zakres kompetencji

ogranicza kierownikowi zamawiającego możliwości powołania do składu komisji osób z poza pracowników zamawiającego. Członkami komisji przetargowej mogą być osoby związane z zamawiającym umową o pracę, umową zlecenia, umową o dzieło. Ponadto nie ma przeszkód formalnych, aby członkami komisji przetargowej byli

Kary PIP? Po kontroli zapłacił 6 tys. zł. I dalej płaci pod stołem

Wprowadzenie jednolitej umowy dla wszystkich jest ryzykowne. Mogłoby się okazać, że ograniczyliśmy prawa pracowników etatowych, a kto zatrudniał na zleceniach i dziełach, ten nadal będzie to robić. Rozmowa z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, ministrem pracy. "Praca na kolejne 30 dni. Jak tak można żyć

Dzwoni telemarketer? Nigdy nie mów "tak", bo to kosztuje. Będzie zmiana przepisów?

możliwości wycofania zlecenia, rozmowa była nagrywana i muszę zapłacić, a kontynuacja polega na tym, że firma moje dane już umieściła w swojej wyszukiwarce - pisze Meresta. Postanowił więc odnaleźć w sieci wyszukiwarkę Fioletową. Znalazł nawet "Regulamin i ogólne warunki handlowe". Tam przeczytał

PIP zapłaci więcej za listy, ale doręczą je ludzie pracujący na etacie

. Nie doczekaliśmy się odpowiedzi. Oczywiście, to będzie kosztować więcej. Ale warto. Nasz rynek pracy zamienił się w Dziki Zachód. Młodzi ludzie seryjnie pracują na umowach-zleceniach i umowach o dzieło. Nie znają innych. A kto ma tutaj dawać dobry przykład? Kto ma utrwalać dobre wzorce, jeśli nie

Zestresowani Polacy w pracy. Co na to psycholog?

pisaliśmy w cyklu "Wszyscy płacimy za śmieciówki"? Zobacz poniżej: Jak rozwiązać problem smieciówek - nie ma prostego rozwiązania Wprowadzenie jednolitej umowy dla wszystkich jest ryzykowne. Mogłoby się okazać, że ograniczyliśmy prawa pracowników etatowych, a kto zatrudniał na zleceniach i

Umów śmieciowych coraz więcej. Etat tylko w teorii

rozmówczyni wcale nie ma etatu, czyli umowy o pracę. Właścicielka kazała jej podpisać umowę-zlecenie, choć zgodnie z prawem nie powinna tego zrobić. Pani Krystyna nie ma więc np. prawa do urlopu, nie dostanie też odszkodowania, gdy ulegnie wypadkowi przy pracy. Nie ma gwarantowanej pensji minimalnej

Trzy czwarte kupujących w internecie zadowolonych z nowych przepisów

Warszawa, 16.04.2015 (ISBnews) - Aż 75% klientów e-commerce jest zadowolonych z nowych przepisów o zakupach w sieci, podała Poczta Polska, powołując się na przeprowadzone na jej zlecenie badania wśród konsumentów. Około 20% klientom nie udało się jednak zwrócić zamówionego wcześniej towaru

Kredyt Inkaso wypowiedziało umowę połączenia z Best

niedługim czasie planuje zwiększyć udział do blisko 33%. Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na

DGP: InPost zatrudni 3 tys. osób. Ale podkręca śrubę. Weksle i kary odstraszają

Cytowana przez Dziennik Gazetę Prawną pani Magda przepracowała tylko kilka dni w Polskiej Grupie Pocztowej, ponieważ warunki stawiane przez firmę wystraszyły ją. - Oprócz umowy-zlecenia, w której miała zapisaną stawkę 8,47 zł brutto za godzinę pracy, musiała podpisać weksel in blanco z dołączonym

Płacimy za polisy, które chronią banki

Pan Tadeusz, biorąc pożyczkę w banku, musiał obowiązkowo wykupić również ubezpieczenie na wypadek utraty pracy. Po roku od zawarcia umowy okazało się, że zachorował na raka. Mimo że był już na emeryturze, to dorabiał, pracując na umowę-zlecenie. Przez chorobę stracił tę pracę, została mu tylko

Śmieciówka zamiast etatu. Problem coraz większy

kazała jej podpisać umowę-zlecenie, choć to niezgodne z prawem. Pani Krystyna nie ma np. prawa do urlopu, nie dostanie też odszkodowania, gdy ulegnie wypadkowi przy pracy. Nie ma gwarantowanej pensji minimalnej, dłuższego okresu wypowiedzenia, nie obowiązują jej normy czasu pracy. Z danych Państwowej

Szczurek dla PAP: dla ogromnej większości Polaków zmiany podatkowe PO będą korzystne

są największe. Częścią propozycji podatkowej jest zrównanie traktowania podatkowo-składkowego umów zleceń i umowy o pracę. Tym samym dobrze zarabiający zleceniobiorcy, ci będą na normalnych warunkach - tych samych, które dotyczą umowy o pracę - i tym samym ich sytuacja podatkowa może się nieco

Śmieciówki biją rekordy. Młodzi ludzie bez szans na etat [RAPORT]

Jedna trzecia młodych ludzi pracuje na umowach zlecenie lub dzieło. Tak wynika z Polskiego Badania Panelowego POLPAN, do którego jako pierwszy dotarł portal "Wyborcza.biz". Już wcześniej pisaliśmy o szybkim wzroście liczby osób zatrudnionych na tego typu umowach. Z danych GUS za 2012 r

Do 11 stycznia można składać oferty w wartym ok. 700 mln zł przetargu ZUS

. Obecnie utrzymaniem systemu na mocy czteroletniej umowy podpisanej w październiku 2013 r. zajmuje się Asseco Poland. Spółka jako jedyna złożyła wniosek o dopuszczenie do przetargu i została zaproszona do złożenia oferty. Wartość zlecenia wyniosła prawie 600 mln zł.(PAP)

Raport: młodzież dostrzega przepaść między edukacją a zatrudnieniem

: Jak rozwiązać problem śmieciówek - nie ma prostego rozwiązania Wprowadzenie jednolitej umowy dla wszystkich jest ryzykowne. Mogłoby się okazać, że ograniczyliśmy prawa pracowników etatowych, a kto zatrudniał na zleceniach i dziełach, ten nadal będzie to robić. Rozmowa z Władysławem Kosiniakiem

Lewiatan: Nowelizacja PZP uchroni ok. 120 tys. miejsc pracy w branży usługowej

; - dodał Kowalski. Od 1 stycznia 2016 roku umowy zlecenia będą podlegały obowiązkowemu ozusowaniu, a minimalne wynagrodzenie wzrośnie do 1 850 zł. Obowiązująca nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych pozwoli już teraz właściwe przygotować się na zmiany, jakie zaczną obowiązywać od 2016 roku

Value4Capital wyjdzie z Konsalnetu nie wcześniej niż w 2016-2017 r.

planowanego przez rząd wprowadzenia z początkiem 2016 roku ozusowania umów - zleceń, poinformował agencję ISBnews prezes Jacek Pogonowski. "Spółka rośnie i w tym roku zanotuje kolejny wzrost przychodów i skali. Nie musimy spieszyć się z wyjściem z Konsalnetu. Zdecydowaliśmy, że nadal będziemy rozwijać

Przegląd informacji ze spółek

finansowania wewnątrzgrupowego spółki, spłaty zadłużenia finansowego wobec podmiotów zewnętrznych oraz zabezpieczenia lub re-gwarancji akredytyw wystawionych na zlecenie Grupy Smyk. WP1 - spółka zależna Wirtualna Polska Holding - otrzymała decyzję prezesa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) o

Młodzi bez etatu i bez szans. Stracone pokolenie?

Na umowach cywilnoprawnych pracuje ponad 1,35 mln osób. Dotąd eksperci i pracodawcy przekonywali młodych Polaków, że umowy-zlecenia czy umowy o dzieło to wstęp do pracy etatowej. Zakładano, że jeśli pracownik się sprawdzi, pracodawca zaproponuje mu etat. Jednak inaczej Bardzo często mimo

Praca legalna jest opłacalna

Związki narzekają, że składki będzie się płaciło nie od całego dochodu zapisanego w umowach, ale tylko do poziomu minimalnego wynagrodzenia. Z kolei pracodawcy alarmują, że oskładkowanie umów-zleceń zwiększy szarą strefę albo obniży wynagrodzenia o sumę płaconych składek emerytalnych. Pretensje obu

Cztery oferty firm w wartym ok. 700 mln zł przetargu ZUS

. zajmuje się Asseco Poland. Spółka jako jedyna złożyła wniosek o dopuszczenie do przetargu i została zaproszona do złożenia oferty. Wartość tamtego zlecenia wyniosła prawie 600 mln zł.(PAP)

Uwolnią sprzedaż czystej marchwi. A rolnicy zapłacą bardzo prosty podatek

, umów-zleceń umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze. W produkcji będzie musiał więc uczestniczyć rolnik i członkowie jego rodziny. Sprzedaż nastąpi w określonych w ustawie miejscach, tam gdzie produkty zostały wytworzone lub na targowiskach. Sprzedaż będzie musiała być prowadzona

EMF skupi się na rozwoju Empiku po zbyciu Smyka, rozważy akwizycje w e-commerce

EBITDA" – dodał prezes Grupy EMF. Transakcja sprzedaży Grupy Smyk ma zostać sfinalizowana do końca maja bieżącego roku. „Nie ma znaczących warunków wynikających z samej umowy. Wymaga ona standardowych zgód antymonopolowych, a że Smyk działa w kilku krajach, konieczne będzie

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery