umowa zlecenie nieodpłatna wzór

Katarzyna Klukowska, konsultacja prawna: Marzena Świeczkowska-Wójcikowska, adwokat

Jak nie przyjąć długów w spadku? Jak sprzedać odziedziczone mieszkanie bez podatku? Poznaj zmiany w prawie spadkowym

Jak nie przyjąć długów w spadku? Jak sprzedać odziedziczone mieszkanie bez podatku? Poznaj zmiany w prawie spadkowym

Spadek kojarzy się z bogactwem. Trzeba jednak uważać, żeby się nie rozczarować, bo zamiast majątku możemy odziedziczyć długi.

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział III: Przepisy szczególne, Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział II: Postępowanie o udzielenie zamówienia, Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia; 3) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były

Słownik pojęć finansowych

zajmuje się także rejestrowaniem wszelkich zmian, jeśli chodzi o zlecenia składane przez uczestników funduszu. Fundusz inwestycyjny zamknięty - fundusz inwestycyjny emitujący certyfikaty inwestycyjne, charakteryzujący się ograniczonym dostępem inwestorów. Możliwość przystąpienia istnieje w okresie