ukraina pkb

Jan Bliźniak

Zaczynaliśmy prawie tak samo. Gdzie jesteśmy teraz? Rozwój Polski i Ukrainy [WYKRES DNIA]

Zaczynaliśmy prawie tak samo. Gdzie jesteśmy teraz? Rozwój Polski i Ukrainy [WYKRES DNIA]

- Byłem niedawno w Polsce, która u schyłku komunizmu miała gorsze wyniki gospodarcze niż ówczesna Ukraina. Jechałem do Niemiec przez granicę, której praktycznie nie było widać! Chcemy żyć tak, jak żyją ludzie w Polsce - krzyczał w pierwszych dniach protestów na Ukrainie Witalij Kliczko. Sprawdzamy, jak przez ostatnich 20 lat gospodarczo zmieniły się nasze państwa.

Spadek PKB Ukrainy w 2014 r. Najgorszy rok od drugiej wojny światowej

Ukraina odnotowała w 2014 r. spadek PKB o 7,5 proc. i jest to najgorszy rok "od czasu drugiej wojny światowej" - oceniła we wtorek na konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Ukrainy Wałeria Hontariewa.

Standard Bank. Dług Ukrainy w tym roku może przekroczyć 60 proc. PKB

Deprecjacja hrywny jest zagrożeniem dla wskaźników przyjętych przez MFW w programie ratunkowym dla Ukrainy. Spadek PKB i koszt rekapitalizacji banków może wywindować dług tego kraju do ponad 60 proc. PKB - obawia się Timothy Ash ze Standard Banku.

Ewa Kopacz: "Ponad 50 proc. zapowiedzi w expose zostało zrealizowane"

Ewa Kopacz: "Ponad 50 proc. zapowiedzi w expose zostało zrealizowane"

JP Morgan tnie prognozę PKB Ukrainy do -7,8 proc. rdr za 2014 r.

W 2015 r. JP Morgan zakłada dalsze kurczenie się ukraińskiej gospodarki o -5,2 proc. rdr, uprzednio przewidywał -1,1 proc. rdr. Na koniec 2015 r. dług publiczny Ukrainy - zdaniem banku - sięgnie 80 proc. PKB. "Nasza nowa prognoza uwzględnia dane o bieżącej aktywności gospodarki do końca

Kryzys na Ukrainie uderza w PKB Rosji. Wzrost? Zero procent

Kryzys na Ukrainie uderza w PKB Rosji. Wzrost? Zero procent

posiedzeniu rządu, że wzrost PKB Rosji w 2014 r. wyniesie poniżej 0,5 proc., a może nawet spadnie do 0 proc. Dla porównania w ostatnich latach Rosja notowała wzrost PKB od 4,3 proc. w 2011 r. do 1,3 proc. w roku ubiegłym.

Wojna niszczy Ukrainę. 15-proc. spadek PKB i groźba bankructwa

Wojna niszczy Ukrainę. 15-proc. spadek PKB i groźba bankructwa

PKB Ukrainy w czwartym kwartale obniżyło się również w stosunku do danych z trzeciego kwartału - o 3,8 proc. Jego spadek jest również znacząco większy od recesji obserwowanej w trzecim kwartale - wtedy w ujęciu rocznym PKB zmniejszyło się o 5,3 proc. Zdaniem Timothy'ego Asha, szefa działu rynków

PKB Rosji lepsze, niż oczekiwano. Przez wojnę z Ukrainą?

PKB Rosji lepsze, niż oczekiwano. Przez wojnę z Ukrainą?

Zdaniem analityków na lepsze wyniki od oczekiwanych wpływ miały przede wszystkim większe wydatki na zbrojenia w związku m.in. z wojną z Ukrainą. Gospodarka największego dostarczyciela energii na świecie trzeci kwartał z rzędu wyhamowuje, notując największe spowolnienie od 2009 r. Bank Rosji podał

Prezydent Ukrainy: Mamy 23-procentowy spadek PKB

Prezydent Ukrainy: Mamy 23-procentowy spadek PKB

PKB Ukrainy jest niemożliwe, gdyż Państwowy Komitet Statystyki nie publikuje takich danych od początku roku. W lutym Komitet podał, że w związku z koniecznością przejścia na standardy międzynarodowe, dane o PKB będą ujawniane raz na kwartał, co jednak nie nastąpiło. W ubiegłym tygodniu przedstawiciel

PKB Ukrainy może spaść o 25 - 30 proc.

O dużym spadku PKB i wyparciu Ukrainy z wielu rynków, które odpowiadają za 60 proc. eksportu i napływ dewiz poinformował prezydent Wiktor Juszczenko. - Jesteśmy nieprzygotowani, by stawić czoła kryzysowi. Państwo stało się niezdolne do przeprowadzenia reform społecznych i gospodarczych

Ukraina tonie - PKB spadł o 21 proc.!

Ukraina tonie - PKB spadł o 21 proc.!

centralny Ukrainy i kancelaria prezydenta, to Kijów będzie europejskim rekordzistą. Rząd wciąż nie dopuszcza do ujawnienia oficjalnych danych o PKB przez urząd statystyczny. Nie ma też informacji o wpływach do budżetu. Izba Kontroli szacuje, że w pierwszym kwartale wpływy wyniosły 51 mld hrywien (ok. 7 mld

PKB Ukrainy spadł w II kwartale spadł o 17,8 proc.

Światowy kryzys bardzo mocno uderzył w gospodarkę Ukrainy. W pierwszych dwóch kwartałach, PKB naszego wschodniego sąsiada spadło o 20 proc., wobec 6,2-proc. wzrostu w II kwartale 2008 roku. Na razie niewiele wskazuje na poprawę sytuacji. W środę wg opublikowanego raportu Państwowego Komitetu

Rosyjska gospodarka zwalnia. PKB wzrosło tylko o 0,9 proc.

Rosyjska gospodarka zwalnia. PKB wzrosło tylko o 0,9 proc.

prognozę, w której przewiduje, że w tym roku gospodarkę Rosji czeka stagnacja, czyli zerowy wzrost PKB. Jeszcze w styczniu EBOiR prognozował, że w tym roku rosyjska gospodarka wzrośnie o 2,5 proc. Ale prognozę trzeba było zmienić po agresji Rosji na Ukrainę. Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył

Eksperci: coraz więcej Ukraińców będzie szukać pracy w Polsce

Ukrainy w wyniku wyborów parlamentarnych. Przypomniał też, że Polska zadeklarowała wolę pomocy Ukrainie przy przeprowadzaniu reform. Eksperci zgadzają się, że sytuacja gospodarcza na Ukrainie jest bardzo trudna. "Na koniec roku oczekujemy 8-proc. spadku PKB. Mamy bardzo dużą dewaluację hrywny

Ukraińska gospodarka jest na skraju zapaści, kraj ratują programy wsparcia

Ukraińska gospodarka jest na skraju zapaści, kraj ratują programy wsparcia

zmniejszaniem się rezerw. System bankowy także znajduje się w skrajnie skomplikowanej sytuacji - powiedział. Państwowa Służba Statystyczna Ukrainy podaje na swych stronach internetowych, że wg danych dostępnych po trzech kwartałach 2014 roku gospodarka ukraińska skurczyła się o 5,6 proc. PKB. Według

Szczurek: kryzys na Ukrainie nie zagraża ożywieniu gospodarczemu w Polsce

"Spodziewamy się, że dane za pierwszy kwartał, jeśli chodzi o PKB, pokażą, że kryzys na Ukrainie nie jest groźny dla ożywienia gospodarczego w Polsce. Spodziewamy się, że tempo wzrostu PKB w pierwszym kwartale było lepsze niż w czwartym kwartale ubiegłego roku i wyniosło przynajmniej 3,0 proc

Eksperci: Coraz więcej Ukraińców będzie szukać pracy w Polsce

Eksperci: Coraz więcej Ukraińców będzie szukać pracy w Polsce

gospodarcza na Ukrainie jest bardzo trudna. - Na koniec roku oczekujemy 8-proc. spadku PKB. Mamy bardzo dużą dewaluację hrywny. Spodziewamy się, zgodnie z danymi Banku Narodowego Ukrainy, inflacji na poziomie powyżej 20 proc. - przyznaje Dubisz. - Wydaje mi się, że największe bezrobocie jest niestety jeszcze

Ukraińska gospodarka - w złym stanie, ale z wielkim potencjałem

Ukraińska gospodarka - w złym stanie, ale z wielkim potencjałem

- to wszystko łączy Grecję i Ukrainę. Są też jednak spore różnice. Jedną z najbardziej zasadniczych jest wysokość długu publicznego, który na Ukrainie wynosi ok. 40 proc. PKB, natomiast w Grecji ok. 170 proc. PKB. Oznacza to, że Kijów po ustabilizowaniu sytuacji będzie przeznaczał znacznie mniejsze

Ukraińska gospodarka - w złym stanie, ale z wielkim potencjałem

gospodarka - to wszystko łączy Grecję i Ukrainę. Są też jednak spore różnice. Jedną z najbardziej zasadniczych jest wysokość długu publicznego, który na Ukrainie wynosi ok. 40 proc. PKB, natomiast w Grecji ok. 170 proc. PKB. Oznacza to, że Kijów po ustabilizowaniu sytuacji będzie przeznaczał znacznie

PKB Ukrainy spada o 18 proc. Trochę lepiej niż w I kwartale

PKB Ukrainy spada o 18 proc. Trochę lepiej niż w I kwartale

dziwnego, że z pomocą Ukrainie musiał już wcześniej przyjść Międzynarodowy Fundusz Walutowy oferujący pożyczkę na poziomie 16,4 mld dol. Teraz ekonomiści się zastanawiają, czy gospodarka Ukrainy najgorsze ma już za sobą. W lipcu produkcja przemysłowa w tym kraju wzrosła o 4,9 proc. w stosunku do czerwca

MFW udzieli Ukrainie 14,9 mld dol. ratunkowej pożyczki

roku Ukraina musi utrzymać w ryzach założony wcześniej w budżecie poziom deficytu sektora finansów publicznych, który w tym roku powinien wynieść 5,5 proc. PKB, a w 2011 roku musi spaść do poziomu 3,5 proc. PKB. Będzie to trudne, szczególnie w tym roku. W zeszłym tygodniu Bank Światowy podważył

Bank Światowy wątpi w cele budżetowe Ukrainy

. - Oceniamy, że w budżecie na bieżący rok poziom deficytu jest niedoszacowany, głównie z powodu zbyt optymistycznej prognozy przychodów - czytamy w komunikacie BŚ. Według Banku deficyt sektora finansów publicznych Ukrainy wyniesie przynajmniej 8 proc. PKB, nie wliczając w to strat poniesionych przez państwowy

Ukraińska gospodarka skurczyła się w 2009 roku o 15 proc.

Dla porównania w III kw. gospodarka skurczyła się o ponad 15 proc., w II - o blisko 18 proc., a w I - o ponad 20 proc. W całym roku PKB Ukrainy spadł o 15 proc., podczas gdy rok wcześniej wzrósł o 2,1 proc. Tamtejsza gospodarka popadła w recesję w IV kw. 2008 r. W metalurgii - lokomotywie

Ukraina: Tak źle nie było od II wojny światowej

finansowe szacują, że PKB skurczy się o 5 do nawet 15 proc. - Ujawniając dane ze stycznia, komitet obnażyłby spadek PKB i odpowiedzialność rządu. A nie ma danych, nie ma i krytyki - powiedział dziennikowi "Kommiersant Ukraina" Wasyl Jurczyszyn, ekonomista z Centrum im. Razumkowa. Z kolei zdaniem

Bank BAML: Utrata Krymu miałaby ograniczony wpływ na gospodarkę Ukrainy

proc. tatarski, a 10,1 proc. ukraiński. Regionalne władze oceniają, że rozwój infrastruktury wymaga inwestycji na 3 mld USD. Rosja zaplanowała inwestycje na 1,2 mld USD. Jedną z nich ma być most nad cieśniną Kercz. Krym uzależniony jest od Ukrainy, jeśli chodzi o dostawy wody i elektryczności

Ukraina: Huty wygaszają piece

gospodarki - zapewniają 27 proc. PKB i 12 proc. wpływów podatkowych. W przemyśle stalowym pracuje ponad pół miliona ludzi. - Można oczekiwać reakcji łańcuchowej - obniżenia pensji, recesji w handlu - mówi Walerij Niestierow z rosyjskiego banku inwestycyjnego Trojka Dialog. - Dla zagranicznych inwestorów

Szwecja: polska gospodarka liderem regionu

, że PKB Ukrainy po 15-procentowym spadku w 2009 roku w latach 2010 oraz 2011 wyniesie odpowiednio: 3,5 oraz 4,5 procent.Wśród państw bałtyckich jedynie Łotwa będzie musiała w 2010 roku jeszcze pogodzić się z recesją. Jej gospodarka skurczy się w tym roku o 2,7 proc., natomiast w 2011 może już wzrosnąć

MFW znowu ostrzega Ukrainę

Misja MFW, która sprawdzi, jak Ukraina wywiązała się z dotychczasowych umów, miała przyjechać 16 czerwca, ale wizytę przesunięto na 24. Teraz Kijów huczy od plotek, że przedstawiciele Funduszu nie przyjadą w ogóle. Mówili o tym m.in. urzędnicy kancelarii prezydenta Wiktora Juszczenki. Ukraiński

Ukraina zapewne dostanie trzecią transzę kredytu - 3,3 mld dol

porozumienie to niemal pełna kapitulacja misji Funduszu w Kijowie - zgodziła się ona by Kijów zwiększył deficyt budżetowy do 6 proc. PKB. W listopadzie przy okazji pierwszej transzy 16,5 miliardowego kredytu ukraiński rząd zgodził się zbić deficyt do zera. Kilka miesięcy później przy okazji drugiej transzy

Ukraina ignoruje MFW ale i tak dostanie pieniądze

porozumienie to niemal pełna kapitulacja misji Funduszu w Kijowie- zgodziła się ona aby Kijów zwiększył deficyt budżetowy do 6 proc. PKB. W listopadzie przy okazji pierwszej transzy 16,5 miliardowego kredytu ukraiński rząd zgodził się zbić deficyt do zera. Kilka miesięcy później przy okazji drugiej transzy

Prezydent Ukrainy o krajowym kryzysie gospodarczym

Prezydent powiedział, że w październiku PKB spadł o 2,1%, a w listopadzie o 14,4%. Co najmniej o tyle spadnie w tym miesiącu. "Daj Boże, żeby to było dno" - powiedział Wiktor Juszczenko, określając te wskaźniki mianem rekordowych. Ogółem jednak w skali całego roku wzrost PKB wyniesie 1,5

Oto 10 najwolniej rozwijających się państw na świecie wg. Banku Światowego. Niemal 1/3 to nasi sąsiedzi

jednak podniosła wydatki na wojsko, co zdaniem ekonomistów będzie dla tego kraju problemem. Do tego dochodzą jeszcze sankcje nałożone przez zachód w związku z konfliktem na Ukrainie. PKB 2015 : -0.60% PKB 2016 : +0.80% PKB 2017 : +1.40% PKB 2014-17 : +0.15% Gospodarka tej niewielkiej wyspy na morzu

Goldman Sachs: PKB Polski wzrośnie o 3,6% w 2015 r. i o 3,4% w 2016 r.

do 3,1% w 2018 r., wynika z raportu. Według nich, w 2016 wzrost PKB w regionie CEEMEA podniesie się do 2,4% z 0,7% w 2015 roku w efekcie trwającej "normalizacji" sytuacji makroekonomicznej na Ukrainie i w Rosji. (ISBnews)  

Pogłębiło się załamanie gospodarki Rosji. PKB jeszcze niżej

skurczyło się o 3,5 proc., licząc rok do roku - poinformował Rosstat. Wcześniej ten urząd wstępnie szacował spadek PKB w pierwszym półroczu na 3,4 proc. W tym roku wskutek gwałtownego spadku cen ropy naftowej oraz wprowadzenia przez Zachód ograniczonych sankcji za agresję na Ukrainę gospodarka Rosji skurczy

Putin: gospodarka Rosji ma już za sobą szczyt kryzysu

w 2015 roku będzie mniejszy niż prognozowane 3 proc. PKB. Prezydent Rosji mówił także, że nie jest przekonany co do celowości wstrzymania tranzytu rosyjskiego gazu przez Ukrainę do UE. - Co się tyczy tranzytu przez Ukrainę. Tak, na szczeblu korporacyjnym, sam słyszałem, w trakcie dyskusji, ktoś

EBOR nadal prognozuje wzrost PKB Polski na poziomie 3,4% w 2015 r.

%), Estonii obniżona do 2,0% z 2,2%), Słowacji podniesiony do 3,1% (z 2,8%) i Słowenii do 2,3% (z 2,0%). Prognoza dla Łotwy została podtrzymana na poziomie 2,3%. W Rosji prognozowany jest spadek PKB  w tym roku o 4,2% wobec 4,5% prognozowanych w poprzednim raporcie. Z kolei na Ukrainie instytucja

Kanada i Ukraina podpisały umowę o wolnym handlu

. Jak szacował kanadyjski rząd, ta umowa o wolnym handlu może przyczynić się do wzrostu kanadyjskiego PKB o 29,2 mln dolarów kanadyjskich, czyli 20,8 mln euro. Rząd w Ottawie ocenia też, że eksport kanadyjski na Ukrainę powinien wzrosnąć o 41,2 mln dolarów kanadyjskich (29,3 mln euro). Z kolei Ukrainie

Przyszły rok będzie trudny dla Rosji. Minister finansów widzi 2016 r. w czarnych barwach

W środę kurs rubla spadł do najniższego w tym roku poziomu względem dolara. Na złą sytuację gospodarczą złożyły się także zachodnie sankcje nałożone na Moskwę w związku z jej rolą w konflikcie na Ukrainie. - Przyszły rok nie będzie łatwy - przyznał Siłuanow w publicznej telewizji. - Najnowsze

JP Morgan prognozuje osłabienie hrywny i wysoki przyrost długu Ukrainy

zbrojny we wschodniej Ukrainie będzie się stopniowo stabilizował, a kondycja gospodarki będzie się normalizować. Zastrzegają, że w przypadku, gdy Ukraina miałaby utracić Donbas, dynamika długu zupełnie by się zmieniła. Na lata 2014-15 prognoza PKB dla Ukrainy wynosi odpowiednio -7,8 proc. rok do roku

Budżet Ukrainy zatwierdzony. MFW przekaże kolejną transzę pomocy

z Zachodu rząd Ukrainy zostałby zmuszony do ostrego cięcia wydatków budżetowych bądź wstrzymania obsługi zadłużenia . Według ekspertów problemem naszych wschodnich sąsiadów jest 7-proc. spadek PKB i załamanie ukraińskiego eksportu do Rosji. W konsekwencji na Ukrainie doszło do odpływu kapitału i

MFW ujawnia wojenne straty Ukrainy

roku PKB Ukrainy skurczy się o 6,5 proc. Jednak z powodu walk na wschodniej Ukrainie Fundusz przedstawił teraz bardziej pesymistyczną prognozę. Zdaniem MFW w tym roku PKB Ukrainy skurczy się o 7,25 proc., a w przyszłym roku o 4,25 proc. Taki pesymizm nie dziwi, bo objęte walkami regiony Ukrainy to

Międzynarodowy Fundusz Walutowy krytykuje politykę Ukrainy

. Zdaniem MFW dla poprawy sytuacji finansowej kraju rząd Ukrainy powinien m.in. ograniczyć dotacje w energetyce, które w zeszłym roku wyniosły aż 7,5 proc. PKB. W tym i w przyszłym roku deficyt budżetu płatniczego Ukrainy wyniesie 8 proc. PKB tego kraju, uważają eksperci MFW, jak podaje portal "

Piechociński: 3,5 proc. wzrostu PKB w 2015 r. będzie sukcesem

"Wiosną tego roku prognozowałem wynik bliższy 4 proc. Trzeba jednak wziąć pod uwagę sytuację na wschodzie i spadającą wymianę handlową z Rosją i Ukrainą. Obecnie zdaję sobie sprawę, że, jeśli wzrost gospodarczy w tym roku przekroczy 3,5 proc. PKB, to będzie to wielki sukces. Dziś wielkim

Grafika tygodnia. Wyższe płace przyciągają pracowników

granicy Polacy przesyłali do kraju około 2,7 mld euro w postaci transferów pieniężnych i pensji. Z drugiej strony luki na naszym rynku pracy wypełniają coraz częściej Ukraińcy, których do wyjazdów zmusza trudna sytuacja gospodarcza w ich kraju. Średnia płaca na Ukrainie to w przeliczeniu około 765 zł

Piechociński: Sytuacja na Wschodzie może obniżyć PKB o ponad 0,2 pkt proc.

"W tym roku idziemy na wynik, jeśli chodzi o wzrost PKB, na poziomie 3,1-3,3 proc. - z uwzględnieniem tego, co się dzieje w związku z Ukrainą" - powiedział dziennikarzom w środę w Katowicach Piechociński. "Sądzę, że ten konflikt, nie tylko sytuacja na samej Ukrainie, ale także to

Ukraińskie PKB spadło o 6,8 proc. w 2014 roku

Według informacji agencji głównym powodem spadku są koszty konfliktu na Krymie. Międzynarodowy Fundusz Walutowy, który zatwierdził niedawno program wsparcia Ukrainy na kwotę 17,5 mld dolarów, prognozuje, że w tym roku PKB tego kraju zanotuje spadek o 5,5 proc. Jednak już w 2016 roku możemy

Rosja coraz głębiej pogrąża się w recesji

Wstępne oficjalne szacunki spadku PKB Rosji są gorsze od prognoz ministerstwa rozwoju gospodarczego, które przewidywało, że w zeszłym kwartale rosyjska gospodarka skurczy się o 4,4 proc. Ostateczne dane o rozwoju gospodarczym w drugim kwartale Rosstat opublikuje w połowie września i nie jest

"Economist": Ukraina będzie musiała zrestrukturyzować dług

energetyka. "Mimo że obciążenie długiem wzrosło z ok. 40 proc. PKB w 2013 r. do ok. 70 proc. PKB obecnie, zarówno rząd w Kijowie, jak i MFW nadal twierdzą, że sprostają zobowiązaniom płatniczym. Jest to nieprawdopodobne. Perspektywa chaotycznej niewypłacalności odstraszy inwestorów, dlatego Ukraina z

W.Brytania. Fitch obniżył rating Ukrainy do CCC z B minus

Komunikat agencji uwypukla pogarszającą się perspektywę gospodarczą Ukrainy w rezultacie konfliktu zbrojnego na wschodzie. "Wprawdzie rząd Ukrainy odbił niektóre tereny z rąk rebeliantów, konflikt może się utrzymać lub zaognić, opóźniając odbudowę gospodarki i szkodząc majątkowi produkcyjnemu

Ukraina zawarła porozumienie ws. restrukturyzacji jej zadłużenia

, zakładając, że rząd w Kijowie zdoła do roku 2018 uzyskać odpis 15,3 mld dol. należności głównych i odsetek, a tym samym zredukuje stosunek długu publicznego do PKB do około 70 proc. do 2020 roku". Chodziło o to, by roczne spłaty długu nie przekraczały 10 proc. PKB Ukrainy. Sprzeciw Rosji Rosja, która

"FT": Dla Europy większym zagrożeniem są problemy Ukrainy niż Grecji

; - argumentuje Munchau. PKB w dół o 15 proc.? Według najnowszych danych produkcja przemysłowa na Ukrainie spadła w marcu - w porównaniu z rokiem ubiegłym - o 21,1 proc. Bank centralny w Kijowie ocenia, że w pierwszym kwartale 2015 r. PKB spadło, w stosunku do roku poprzedniego, o 15 proc. Prognozowana inflacja

KE: Wzrost polskiego PKB w tym roku wyniesie 3 proc.

- Wzrost gospodarczy w Polsce zwolnił z powodu słabszego popytu zewnętrznego - tłumaczył we wtorek Pierre Moscovici, komisarz UE ds. gospodarczych i walutowych. Zdaniem Brukseli polskie PKB wzrośnie w tym roku o 3 proc. (wedle rządu o 3,3 proc.). Prognozy Komisji Europejskiej na rok 2015 (wzrost o

Moskwa zażąda od Ukrainy wcześniejszej spłaty długu?

Moskwy dla poprzednich ukraińskich władz Rosja nabyła ukraińskie euroobligacje w grudniu 2013 roku - jeszcze przed obaleniem i ucieczką poprzedniego prezydenta Wiktora Janukowycza w lutym 2014 roku. Wśród obwarowań był m.in. wymóg, by dług Ukrainy nie przekroczył 60 proc. PKB, a warunek ten

EBOR podniósł prognozę wzrostu PKB dla Polski o 0,4 pkt do 3,4% w 2015 r.

% (z 1,6%). W Rosji prognozowany jest spadek PKB  w tym roku o 4,5% wobec 4,8% prognozowanych w poprzednim raporcie. Z kolei na Ukrainie instytucja oczekuje spadku PKB o 7,5% (wcześniej prognozowano spadek o 5%). (ISBnews)  

Na Ukrainie podnoszą stopy procentowe i taryfy na gaz

stopy, NBU chce powstrzymać dewaluację hrywny. Agresja Rosji doprowadziła ukraińską gospodarkę do zapaści. W ostatnim kwartale zeszłego roku PKB Ukrainy skurczyło się o 15,2 proc. Z powodu recesji zarówno zagraniczni inwestorzy, jak i sami Ukraińcy uciekają od hrywny. Pod koniec lutego za dolara płacono

Ukraina wstrzyma zakupy gazu z Rosji od 1 kwietnia. Bo jest za drogi

wcześniejszej spłaty długu (w przypadku przekroczenia przez Ukrainę wysokości długu na poziomie 60 proc. PKB). Jak powiedział, cytowany przez Reutersa, Rosja nie chce sprawić, że "życie Kijowa będzie trudniejsze".

Sachs: Polska powinna postawić na technologie i innowacje

nauki ścisłe i wydziały inżynierskie" - dodał. Ekspert uważa też, że Polska powinna podwyższyć wydatki na badania i rozwój do 2 proc. PKB. W opinii Sachsa przy spełnieniu tych warunków jest możliwe, aby w ciągu jednego pokolenia roczne zarobki Polaków wzrosły z 15 do 40 tys. dolarów. Ukraina nie ma

'Minutes' RPP: Dynamika PKB w kolejnych kwartałach będzie rosnąć

Warszawa, 23.04.2015 (ISBnews) - Podczas kwietniowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP) większość członków Rady oceniała, że dynamika PKB w kolejnych kwartałach będzie stopniowo rosnąć, wynika z "minutes" tego spotkania, opublikowanych dziś przez Narodowy Bank Polski (NBP

Minister finansów Ukrainy: Nie bójcie się niewypłacalności kraju

takich ukraińskich firm, które zaciągają kredyty za granicą. - A takich przedsiębiorstw jest bardzo mało - dodała. Ukraina prowadzi trudne negocjacje ze swoimi wierzycielami w nadziei na restrukturyzację długu; Kijów liczy na ulgę rzędu 15,3 mld dol. Dług publiczny Ukrainy sięgnie w tym roku 94 proc. PKB

PKO BP: Gospodarka odczuje skutki kryzysu na Ukrainie

- Eksport do Rosji spadnie w tym roku o 10-15 proc., na Ukrainę o 20-30 proc. To spowoduje obniżenie dynamiki naszego PKB o 0,3-0,6 pkt. proc. - mówi Paweł Borys, dyrektor pionu analiz i strategii w PKO BP. Zastrzega jednak, że to wcale nie efekt sankcji, którymi zostały lub zostaną objęte nasze

Piechociński spodziewa się ok. 3 proc. wzrostu PKB w I kwartale br.

07.05. Katowice (PAP) - Wicepremier Janusz Piechociński ocenił w środę w Katowicach, że wzrost PKB w I kwartale wyniósł ok. 3 proc. Jego zdaniem 2014 r. powinien zamknąć się wynikiem rzędu 3,1-3,3 proc. wzrostu PKB, już po uwzględnieniu gospodarczych skutków sytuacji na Ukrainie i w Rosji. "

Eksperci: 2 proc. PKB na wojsko to 800 mln zł więcej rocznie

banku Credit Agricole Jakub Borowski obliczył PAP, że zapowiedź prezydenta oznacza wzrost wydatków na wojsko o 0,05 proc. PKB, czyli o 800 mln zł rocznie. Borowski ocenił, że zapowiedź prezydenta nie jest zaskoczeniem w świetle tego, co dzieje się na Ukrainie. Pytany, skąd rząd ma wziąć na ewentualne

Parlament zatwierdził program rządu premiera Jaceniuka

gospodarczą. Szef rządu mówił, że w związku z dokonaną przez Rosję aneksją Krymu i konfliktem w Donbasie Ukraina straciła 20 proc. dochodów, jej rezerwy walutowe zmniejszyły się do 10 mld dolarów, a deficyt budżetowy wynosi 4 proc. PKB. Jaceniuk poinformował, że spadek PKB w bieżącym roku wyniesie 7 proc

MFW da Ukrainie pożyczkę, jeśli Kijów zacznie reformy

ustaw PKB spadnie nawet o 10 proc. i krajowi grozi niewypłacalność. Premier ogłosił, że około 30 proc. ludności będzie otrzymywać dotacje do opłat za energię. W środę władze Ukrainy ogłosiły podwyżkę o 50 proc. cen gazu dla odbiorców indywidualnych. Parlament Ukrainy przyjął w czwartek poprawki do

Tani prąd z Ukrainy ważniejszy od środowiska naturalnego

2013 roku. - Średnia ilość energii zużytej na Ukrainie do produkcji jednego dolara PKB jest trzykrotnie większa od średniej unijnej. Mimo takiej różnicy elektrociepłownie nadal są w stanie sprzedawać prąd po niskich cenach z powodu dofinansowania ze strony państwa. Ceny prądu dla Unii są o 25-30 proc

MFW ratuje Ukrainę. Udzieli kredytu w wysokości 14-18 mld dolarów

Walutowy od wielu lat wskazuje, że ceny detaliczne gazu na ukraińskim rynku pokrywają zaledwie 20-30 proc. kosztów pozyskania i dostawy "błękitnego paliwa". A budżetowe dopłaty do cen energii pochłaniać mają co rok kwotę stanowiącą równowartość 7,5 proc. PKB Ukrainy. Dlatego też wczoraj

Kijów tonie, a Unia Europejska gada o reformach gospodarczych

Ukrainie grozi upadek gospodarczy z powodu kosztów trwających walk i zniszczeń wojennych na wschodzie kraju. Rosja, co potwierdził we wtorek szef NATO Jens Stoltenberg, znów wzmacnia obecność militarną przy granicy z Ukrainą oraz na obszarach zajmowanych przez rebeliantów. Tymczasem szefowie

S&P utrzymał rating kredytowy Polski na poziomie 'A-/A-2', perspektywa pozytywna

wzrost będzie prowadził do dalszej konwergencji dochodów i nie będziemy widzieć osłabienia polityki makroekonomicznej i fiskalnej w Polsce" - podano również. Agencja oczekuje wzrostu PKB w Polsce w tym roku na poziomie 3,5% m.in. dzięki ożywieniu gospodarczemu w strefie euro. Jednocześnie S&P

Moody's: Stabilny wzrost PKB i poziom długu wzmacnia perspektywę ratingu Polski

perspektyw regionu, w tym odmienna polityka pieniężna, potencjalne wyjście Grecji ze strefy euro, presja deflacyjna oraz geopolityczna niepewność związana z Ukrainą" - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi. "Choć tempo wzrostu w CEE jest wciąż poniżej wysokich poziomów odnotowywanych przed

UBS.Ukraina zagrożona ryzykiem niewypłacalności do końca 2015 r.

Dług publiczny Ukrainy sięga 40,5 proc. PKB, co samo w sobie nie jest powodem do alarmu. Jednak połączenie deficytu finansów publicznych w wys. ok.13,5 mld USD (7,7 proc. PKB) i deficytu obrotów - 16,1 mld USD (9,1 proc. PKB), w kontekście rezerw ocenianych na ok. 16 mld USD powoduje, że bez pomocy

Wierzyciele Ukrainy muszą pójść na ustępstwa

Brytyjski dziennik ocenia w piątek, że opór kredytodawców Ukrainy w sprawie odpisania zadłużenia jest stanowiskiem nie do przyjęcia. Zaznacza, że mimo porozumienia zawartego w Mińsku w lutym rząd w Kijowie pozostaje w stanie quasi-wojny ze wspieranymi przez Rosję rebeliantami, a gospodarka

Ukraina podnosi podatki. Kurs akcji spółki Kulczyka pikuje

, by kluczowi dla firmy pracownicy nie dostali powołania do wojska. W wyniku wojny z separatystami PKB Ukrainy spadło w drugim kwartale o 4,7 proc. Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje, że PKB Ukrainy w całym 2014 r. skurczy się o 6,5 proc.

Ukraiński premier sypnął podwyżkami

od września. Zgodnie z planami rządu pensja minimalna na Ukrainie wzrośnie z 1218 do 1374 hrn, czyli z ok. 56 dol. do 63. Wyższe wynagrodzenie dostaną m.in. lekarze (453 hrn, ok. 21 dol.), nauczyciele (474-605, 22-28 dol.) czy pielęgniarki (304 hrn, 14 dol.). Podniesione zostaną też stypendia dla 1,5

Krynica 2015. Eksperci: Szara strefa dusi gospodarkę

, które należą do krajów z najniższą szarą strefą szacowaną na mniej więcej 7 proc. PKB. Lepiej pod tym względem wypadają też Czechy czy Niemcy, gdzie szara strefa jest poniżej 15 proc. PKB. Z kolei w Rosji, na Ukrainie i Białorusi szara strefa szacowana jest na ponad 50 proc. PKB. Przekonywał, że

Ukraina dostanie kolejne kredyty pomocowe na 17,5 mld dolarów. W zamian musi się reformować

To wstępne porozumienie, które musi być jeszcze zatwierdzone przez zarząd MFW pod koniec lutego, ale po rekomendacji Lagarde nie powinno być z tym problemu. - Nowy program oferuje Ukrainie możliwość rozwijania gospodarki w tak historycznym dla niej momencie - podkreślała Lagarde. Jednak MFW zwraca

"PB": Ćwierć wieku obrastania w piórka

. sięgnęliśmy poziomu dzisiejszej Ukrainy czy Iraku (7,3 tys. dol.). W 2001 r. nasz PKB na mieszkańca wynosił już 10,7 tys dol., czyli doszliśmy do zamożności, jaką dzisiaj notuje się w Serbii czy Macedonii. W roku wejścia do UE zbliżyliśmy się do poziomu dzisiejszej Rumunii czy Bułgarii (13,2 tys. dol.), a

"Puls Biznesu": Ćwierć wieku obrastania w piórka

. sięgnęliśmy poziomu dzisiejszej Ukrainy czy Iraku (7,3 tys. USD). W 2001 r. nasz PKB na mieszkańca wynosił już 10,7 tys USD czyli doszliśmy do zamożności jaką dzisiaj notuje się w Serbii czy Macedonii. W roku wejścia do UE zbliżyliśmy się do poziomu dzisiejszej Rumunii czy Bułgarii (13,2 tys. USD), a kiedy w

Ukraińcy zapłacą za dziurę budżetową? Reformy ich zaskoczą

priorytetem dla Ukrainy jest kwestia bezpieczeństwa. W związku z tym szef rządu zaproponował, aby na obronność przeznaczyć z przyszłorocznego budżetu 5 proc. PKB. To plan bardzo ambitny, bo w 2013 roku Ukraina przekazała na zbrojenia jedynie 1,35 proc. PKB. A program zaproponowany przez Jaceniuka zawiera

Eksperci: Polska może pomóc Ukrainie w reformach gospodarczych

http://www.x-news.pl/#footageId=240446 Prezes Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Christopher A.Hartwell podkreśla, że Polska ma 25-letnie doświadczenie w zmianach gospodarczych - czyli tym, co powinna teraz przedsięwziąć Ukraina, która nie przeszła tzw. terapii szokowej. "Na Ukrainie nie

Kuczyński: sankcje UE wobec Rosji to dla Polski ograniczenie eksportu

Jak podkreślił Kuczyński, z prognoz Komisji Europejskiej wynika, że uzgodnione we wtorek przez kraje UE sankcje sektorowe wobec Rosji mogą przyczynić się do spadku PKB w tym kraju o 1,5 pkt proc. w tym roku, a w przyszłym o 4,8 pkt proc. Dla UE to spadek PKB o 0,3 pkt proc. w 2014 r. i o 0,4 pkt

Hausner: wzrost PKB w tym i przyszłym roku na poziomie 4 proc.

niezbyt wysoką dynamikę eksportu w najbliższym okresie. Zdaniem naukowców konflikt na Ukrainie nieznacznie wpłynie na tempo wzrostu polskiej gospodarki i obniży je 0,1-0,2 proc. PKB. "Oczywiście nie można wykluczyć, że kryzys ten może ulec gwałtownemu zaostrzeniu" - zastrzegł Hausner.

"FT": Trzeba powstrzymać finansowy upadek Ukrainy

Dziennik podkreśla, że ukraińska gospodarka znalazła się pod presją na wielu frontach: konflikt ukraińsko-rosyjski zdławił produkcję na wschodzie kraju, Moskwa grozi sankcjami i odcięciem dostaw gazu i w rezultacie gospodarka ma się w tym roku skurczyć co najmniej o 7 proc. PKB. W maju udało się

Morawiecki: Wzrost gospodarczy Polski w 2016 r. może przekroczyć 4%

zastępcze czy nowe kierunki swojego rozwoju w ślad za spadkiem eksportu na Ukrainę i do Rosji. Nie obawiam się tego raczej z punktu widzenia bezpośredniego wpływu na relację eksport-import. W efekcie dynamika wzrostu PKB może osiągnąć lub nawet przekroczyć 4% w przyszłym roku. Tą niepewność rodzi jedynie to

MFW: w 2014 r. PKB Polski urośnie o 3,1 proc.

15.05. Warszawa (PAP) - W tym roku PKB Polski urośnie o 3,1 proc., a w przyszłym roku o 3,4 proc., co będzie efektem większego popytu wewnętrznego oraz spadającego bezrobocia - wynika z danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego, zaprezentowanych w czwartek w Ministerstwie Finansów. Podczas

Wzrost PKB przyspieszy w Polsce w II połowie roku wg analityków

. Istnieje szansa, że pod koniec roku tempo wzrostu PKB przyspieszy w kierunku 4,0% r/r. Głównym ryzykiem dla takiego scenariusza jest ewentualne pogorszenie nastrojów w Europie w przypadku braku porozumienia Grecji z wierzycielami oraz potencjalnego nasilenia konfliktu na wschodzie Ukrainy. (…) Dane

Morgan Stanley.Recesja w Rosji zaszkodzi Europie Centralnej

Do Rosji trafia 5 proc. ogółu polskiego eksportu - ocenia Morgan Stanley. To więcej niż w przypadku Czech i Węgier, ale w odróżnieniu od nich polska gospodarka jest mniej otwarta (eksport wnosi 40 proc. do polskiego PKB). Przy średniej cenie baryłki ropy poniżej 70 USD rosyjski PKB może w 2015 r

Płynie kroplówka dla Ukrainy. Kraj otrzymał pieniądze z MFW

gospodarki. Wczoraj MFW ogłosiło, że w tym roku PKB Ukrainy może spaść o 5 proc. MFW przewiduje też, że inflacja na Ukrainie może w tym roku podskoczyć do 16,2 proc., za to deficyt budżetowy zmaleje do 4,4 proc. PKB z 9,2 proc. w zeszłym roku. Na przyszły rok MFW prognozuje dla Ukrainy 2-proc. wzrost PKB.

Ekonomiści: kryzys na Ukrainie nie osłabił polskiej gospodarki

Dybuły w drugim kwartale br., mimo kryzysu na Ukrainie, tempo wzrostu polskiej gospodarki powinno utrzymać się powyżej 3 proc. "Myślę, że z takim wynikiem skończymy też cały rok, a PKB średnioroczne będzie w przedziale 3-3,5 proc. - zakładając, że nie doświadczymy jakiś perturbacji zewnętrznych

Ukraina ucieka od bankructwa

prognozujemy bankructwo i spadek PKB o 10 proc. - stwierdził premier Ukrainy. Wieczorem pakiet został przyjęty. Wczoraj Międzynarodowy Fundusz Walutowy ogłosił, że uzgodnił z rządem Jaceniuka program wsparcia reform. W ciągu dwóch lat Ukraina może dostać z Zachodu 27 mld dol. pomocy, w tym 14-18 mld dol. od

Szczurek: wzrost PKB w tym roku może przekroczyć 3,3 proc.

do czynienia z negatywnym wpływem eksportu, spadkiem eksportu do Rosji i na Ukrainę. Ten spadek był bardzo widoczny, chociaż nie aż tak drastyczny, jak w 2009 r." - powiedział minister. Szczurek zaznaczył, że PKB po oczyszczeniu z czynników sezonowych wzrósł w pierwszym kw. 2014 r. o 3,5 proc

MFW: wzrost PKB Polski w 2014-2015 - około 3 proc.

perspektywie, po przejściowym spowolnieniu nastąpi stopniowe wzmocnienie aktywności gospodarczej wspierane popytem wewnętrznym. Na lata 2014 i 2015 szacujemy wzrost PKB na poziomie około 3 proc. Zakładając kontynuację obecnej polityki makroekonomicznej przewidujemy na koniec 2015 roku, aczkolwiek z ryzykiem

Rosja traci na ropie, Polska zarabia na złotym

Arabskich - tam eksport surowców odpowiada za niecałą połowę całego eksportu. Ropa topi Rosję Z badań ekonomistów MFW - i to główna myśl w rozdziale o surowcach - wynika, że niskie ceny surowców w mocno uderzają we wzrost PKB w krajach żyjących głównie ze sprzedaży ropy, gazu, metali i podstawowych

Piechociński przewiduje tąpnięcie w eksporcie na Ukrainę i do Rosji

pkt proc., niż mógłby być. "Gdyby nie sytuacja na Ukrainie wzrost PKB w Polsce wynosiłby w tym roku 3,5 pkt proc., eksport sięgnąłby 170 mld dolarów, odnotowalibyśmy też nadwyżkę handlową. Miejmy świadomość, że spór wokół Ukrainy może spowodować, że nie będziemy mieli ożywienia gospodarczego w

EBOiR podniósł prognozy wzrostu dla Polski i regionu EŚW

. Prognoza dla Turcji została zrewidowana w górę do 3,0 proc. wobec 2,5 proc. prognozowanych w maju. Na 2015 r. EBOiR podtrzymuje prognozę przyspieszenia do 3,2 proc. Na Ukrainie bank spodziewa się w tym roku spadku PKB o 8 proc. wobec spadku o 7 proc. przewidywanego w maju, a prognoza na 2015 r. została

Europa wychodzi z kryzysu, a Estonia notuje największy spadek PKB od 2010 r.

Pierwszy kwartał tego roku był dla estońskiej gospodarki najgorszym od czterech lat. PKB niewielkiego kraju bałtyckiego skurczył się o 1,9 proc. w skali roku i o 1,2 proc. w stosunku do IV kw. 2013 roku. Estoński urząd statystyczny tłumaczy spadek PKB m.in. gorszymi wynikami transportu, mniejszą

Hrywna najniżej w historii. Ale Ukrainę można uratować

Od dwóch lat gospodarka Ukrainy nie rośnie, deficyt na rachunku bieżącym za 2013 rok wyniósł 8,9 proc. PKB, deficyt budżetowy stanowi 8 proc. PKB, krajowi kończą się rezerwy walutowe i od dłuższego czasu nie jest już w stanie finansować długu na międzynarodowych rynkach - wylicza Aslund, szwedzki

Analitycy: pogorszenie nastrojów osłabiło złotego

"Popyt na złotego nie jest duży. Gracze obawiają się tego, co wydarzy się w weekend na Ukrainie. Nastrojom nie pomagają dane makro z USA" - powiedział Paweł Radwański z BGŻ. Produkt Krajowy Brutto USA wzrósł w I kwartale 2014 roku o 0,1 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk - podał

Morgan Stanley podniósł prognozy PKB dla Polski, Węgier i Czech

unijnych - wylicza Morgan Stanley. Czynnikiem ryzyka dla regionu jest sytuacja w Rosji i na Ukrainie. "Wprawdzie eksport krajów regionu do Rosji i na Ukrainę nie ma dużego udziału w ich PKB, ale załamanie się handlu wciąż miałoby negatywny wpływ na wzrost" - zaznaczył bank. Innym ryzykiem jest

Ukraińska gospodarka nad przepaścią. Czy da się ją uzdrowić? [ANALIZA]

zagranicą sięgający 15 mld dol. rocznie. Samo zadłużenie nie wydaje się nadmierne - według raportu MFW wynosi niespełna 50 proc. PKB - ale rząd ukraiński nie ma możliwości pożyczania. Jak podają agencje ratingowe, Ukraina jest bowiem najmniej wiarygodnym (obok Argentyny i Jamajki) krajem świata. Według

Bank Światowy: Rosję dotknie poważna recesja. Polska stabilna

; Dla Ukrainy Bank Światowy zakłada w scenariuszu bazowym brak eskalacji konfliktu. Jednak mimo to gospodarce nie uda się wydobyć z recesji, która w ubiegłym roku miała wynieść 8,2 proc. Tegoroczna prognoza to -2,3 proc. O Polsce Bank Światowy mówi niewiele. Nasz wzrost PKB ma wynieść 3,2 proc., czyli

GUS zaskoczył ekonomistów: PKB w III kwartale wzrósł o 3,3 proc. rdr

14.11. Warszawa (PAP) - GUS podał w piątek, że PKB w III kw. 2014 r. wzrósł o 3,3 proc. rdr wobec oczekiwań nieprzekraczających 3 proc. Tak dobrym wynikiem zaskoczeni są ekonomiści. Wskazują, że spowolnienie w strefie euro i rosyjskie embargo nię wpłynęły znacząco na wynik całej gospodarki

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Zdjęcia - ukraina pkb

Bestsellery