ue gospodarka wodno ściekowa

Najlepsze inwestycje komunalne w Polsce. Pięć z Małopolski

Pięć inwestycji znalazło się wśród nominowanych w organizowanym przez Grupę PTWP oraz Portalsamorzadowy.pl ogólnopolskim konkursie Top Inwestycje Komunalne 2015. Najlepszą 10 polskich inwestycji komunalnych wyłoni Rada Konsultacyjna, złożona z ekspertów, urzędników i samorządowców. Zobacz 25 nominowanych projektów z całej Polski.

Letnie europrzyspieszenie

W lecie Polska przyspieszyła wydawanie unijnych pieniędzy - wynika z najnowszych danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Fundusze strukturalne dla firm, czyli PHARE do potęgi

ochrony środowiska (gospodarka wodno-ściekowa, ochrona powietrza i gleby, gospodarka odpadami stałymi). Co ważne, dotacje będą udzielane na inwestycje służące uzyskaniu przez dany zakład tzw. Zintegrowanego Pozwolenia. U Doradztwo w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania