uchylił karę

GIOŚ uchylił karę 100 tys. zł dla ZAP Sznajder Batterien w Korszach

W marcu Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (WIOŚ) nałożył karę w wysokości 100 tys. zł na spółkę ZAP Sznajder Batterien za to, że nie stosuje się do zapisów zintegrowanego pozwolenia, dotyczących warunków składowania m.in. granulatu ołowiu. Stało się to po kontroli, podczas której WIOŚ

SOKiK uchylił decyzję UKE ws. 100 mln zł kary dla TP za Neostradę

Sprawa była rozpatrywana przez SOKiK po raz drugi. Wyrokiem z 10 kwietnia 2008 roku Sąd Apelacyjny uchylił bowiem poprzedni wyrok SOKiK, uchylający wspomnianą decyzję, i przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu w Warszawie do ponownego rozpoznania. Zdaniem Sądu Okręgowego prezes UKE, nakładając powyższą

Tauron Dystrybucja nie naruszył interesu konsumentów, wysoka kara została uchylona

działania licznika, mimo że odbiorca wzywający serwisanta nie miał racji. Sąd II instancji uznał, że koszt nieuzasadnionej interwencji powinien ponosić odbiorca, a nie zakład energetyczny. Dzięki temu Tauron Dystrybucja nie zapłaci nałożonej przez Prezesa UOKiK kary pieniężnej w kwocie 4 274 508 zł, jak

SOKiK uchylił decyzję o 100 mln zł kary dla TPSA

Warszawa, 15.07.2011 (ISB) - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) uchylił decyzję Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) o nałożeniu 100 mln zł kary na Telekomunikację Polską (TPSA), poinformował urząd na swojej stronie internetowej. Kara została nałożona za naruszenie obowiązku

Sąd Najwyższy uchylił wyrok 33 mln zł kary dla TPSA

Warszawa, 08.07.2011 (ISB) – Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną złożoną przez Telekomunikację Polską (TPSA) i uchylił karę w wysokości 33 mln zł jaką nałożył na spółkę Sąd Apelacyjny, poinformował Urząd Komunikacji Elektronicznej. Sąd Apelacyjny będzie musiał ponownie rozpatrzyć

SOKiK uchylił decyzję UKE o 339 mln zł kary dla TPSA

Warszawa, 18.04.2011 (ISB) – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) uchylił karę w wysokości 339 mln zł jaką nałożył na Telekomunikację Polską (TPSA) Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), poinformował rzecznik spółki na blogu korporacyjnym TPSA. "Dziś w SOKiK zapadł wyrok w

Sąd uchylił decyzję UOKiK: Nie było zmowy cenowej PSB i Śnieżki

Sąd uchylił decyzję UOKiK: Nie było zmowy cenowej PSB i Śnieżki

W grudniu 2009 roku UOKiK uznał, że Grupa Polskie Składy Budowlane SA, Fabryka Farb i Lakierów "Śnieżka SA" i 56 innych przedsiębiorców stosowało zmowę cenową, czym ograniczało konkurencję na krajowym rynku sprzedaży farb, lakierów i wyrobów pomocniczych. Kary, jakie wtedy nałożono

UOKiK zwrócił PKP Cargo ponad 60 mln zł nałożonej wcześniej kary

UOKiK zwrócił PKP Cargo ponad 60 mln zł nałożonej wcześniej kary

Najwyższego sprawa wraca do ponownego rozpatrzenia przez sąd pierwszej instancji - czyli sądu ochrony konkurencji i konsumentów. Co oznacza, że uchylony został wyrok, a nie decyzja - dodaje. To czy PKP Cargo będzie musiało ponownie zapłacić karę, zależy więc od decyzji sądu. 60 mln zł za ograniczanie

SKO: Park Śląski nie musi płacić kary za wycinkę drzew

. "W uzasadnieniu wykazaliśmy szereg nieprawidłowości, które doprowadziły do błędnych wniosków i w ostateczności spowodowały zamiar nałożenia kary na Park Śląski. Cieszy, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze przyznało nam rację" - zaznaczył Buszman. "Od początku podkreślamy, że pracownicy

Nie miała długu, sąd zakończył postępowanie. Kancelaria windykacyjna nęka ją do dziś

Nie miała długu, sąd zakończył postępowanie. Kancelaria windykacyjna nęka ją do dziś

i kolejny pozew Na początku grudnia 2014 r. pani Maria otrzymała postanowienie lubelskiego e-sądu o uchyleniu postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty. Od razu poinformowała o tym komornika. - Dzień przed Wigilią otrzymałam postanowienie komornika o umorzeniu postępowania

TVN wygrał w sądzie. Nie zapłaci kary za macanie piersi w "Top Model"

TVN wygrał w sądzie. Nie zapłaci kary za macanie piersi w "Top Model"

"wywierać negatywny wpływ na prawidłowy rozwój psychiczny, fizyczny i moralny osób małoletnich". Dlatego KRRiT w lipcu 2012 roku nałożyła na TVN karę w wysokości 200 tys. zł. A ponieważ nadawca nie zgodził się z wyrokiem, sprawa skończyła się w sądzie. Ten 10 stycznia uznał, że TVN kary nie

Art. 176 KK

Art. 176. § 1. Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w art. 174, który dobrowolnie uchylił grożące niebezpieczeństwo. § 2. Wobec sprawcy przestępstwa określonego w art. 173 § 1 lub 2 sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, jeżeli sprawca dobrowolnie

Art. 220 KK

. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. § 3. Nie podlega karze sprawca, który dobrowolnie uchylił grożące niebezpieczeństwo. Art. 220. § 1. Kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie

Art. 169 KK

Art. 169. § 1. Nie podlega karze za przestępstwo określone w art. 164 lub 167 sprawca, który dobrowolnie uchylił grożące niebezpieczeństwo. § 2. Wobec sprawcy przestępstwa określonego w art. 163 § 1 lub 2, art. 165 § 1 lub 2 lub w art. 166 § 2 sąd może zastosować

TK: Ordynacja podatkowa do 2001 roku niezgodna z konstytucją

Strona skarżąca uważała, że każdy ma prawo do wynagrodzenia za szkodę wyrządzoną przez władzę publiczną. Jej zdaniem równe traktowanie obywateli zgodnie z konstytucją powinno spowodować, że jako nadpłatę powinny być także potraktowane odsetki za zwłokę. Dlatego również one powinny być oprocentowane.

Art. 339 KK

Art. 339. § 1. Żołnierz, który w celu trwałego uchylenia się od służby wojskowej opuszcza swoją jednostkę lub wyznaczone miejsce przebywania lub w takim celu poza nimi pozostaje, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się dezercji

Art. 160 KK

od 3 miesięcy do lat 5. § 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. § 4. Nie podlega karze za przestępstwo określone w § 1-3 sprawca, który dobrowolnie uchylił grożące

Art. 145 KK

uchylenia się od tej służby, wyznaczone miejsce wykonywania obowiązków służbowych albo w takim celu poza nimi pozostaje, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Art. 145. § 1. Kto, odbywając służbę zastępującą służbę wojskową: 1) odmawia pełnienia tej służby, złośliwie lub uporczywie odmawia

Art. 342 KK

Art. 342. § 1. Żołnierz, który w celu zupełnego albo częściowego uchylenia się od służby wojskowej albo od wykonania obowiązku wynikającego z tej służby: 1) powoduje u siebie lub dopuszcza, by kto inny spowodował u niego skutek określony w art. 156 § 1 lub art. 157 § 1, 2

14 mln zł kary dla PKP Cargo. Za ograniczanie konkurencji

14 mln zł kary dla PKP Cargo. Za ograniczanie konkurencji

wydana była w 2009 r. Na PKP Cargo została wówczas nałożona kara finansowa w wysokości ponad 60 mln złotych. Decyzję podtrzymały sądy kolejnych instancji, jednak w październiku 2013 r. Sąd Najwyższy uchylił te wyroki i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

UOKiK: 14 mln zł kary dla PKP Cargo za nadużywanie pozycji rynkowej

wniosek jednego z konkurentów spółki - CTL Logistcs. Poprzednia wydana była w 2009 r. Na PKP Cargo została wówczas nałożona kara finansowa w wysokości ponad 60 mln złotych. Decyzję podtrzymały sądy kolejnych instancji, jednak w październiku 2013 r. Sąd Najwyższy(SN) uchylił te wyroki i skierował sprawę

Ustawa PZP - DZIAŁ VII: Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy

ogłoszenia, z wolnej ręki lub zapytania o cenę, b) bez wmaganego ogłoszenia, c) bez stosowania ustawy, 2) (uchylony), 3) (uchylony), 4) dokonuje zmian w zawartej umowie z naruszeniem przepisów ustawy - podlega karze pieniężnej. 2. Karze pieniężnej podlega również zamawiający, który: 1)określa warunki udziału

Art. 165 KK

, ciepło, gaz, energię albo urządzenia zabezpieczającego przed nastąpieniem niebezpieczeństwa powszechnego lub służącego do jego uchylenia, 4) (67) zakłócając, uniemożliwiając lub w inny sposób wpływając na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych informatycznych, 5

UOKiK nałożył na PKP Cargo karę w wysokości 14,22 mln zł

konkurentom na zasadach szczególnych, tj. w drodze zawierania umów przewidujących upusty od taryfy towarów spółki oraz nałożył na spółkę karę pieniężną w wysokości 60 362 072 zł" - czytamy dalej. Na mocy wyroku Sądu Najwyższego z października 2013 r., zostały uchylone wyroki sądów I oraz II instancji

UOKiK przegrywa w sądzie z Morele.net, bo... były nieścisłości w decyzji

. Za obydwie praktyki na Morele.net nałożono w sumie 121 tys. zł kary. Nieścicłości Spółka Morele.net odwołała się od decyzji prezesa UOKiK. W sierpniu 2014 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uchylił ją w całości. Czy to oznacza, że urząd zbyt pochopnie ocenił praktyki spółki? Okazuje się, że

Art. 26 KK

Art. 26 § 1. Nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego. § 2. Nie

Projekt - co najmniej 12 zł brutto za godzinę w umowach o zlecenie

należnego wygrodzenia za każdą godzinę pracy zgodnie z przepisami projektu oraz nie prowadzi ewidencji liczby godzin przepracowanych, będzie podlegać karze grzywny od 1 tys. zł do 30 tys. zł. Projekt nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy ma chronić

Założyciele Pożyczki Gotówkowej wychodzą z aresztu. Będzie kaucja

Sprawa dotyczy członków kierownictwa spółki Pożyczka Gotówkowa (wcześniej Skarbiec) - prezesa zarządu Tomasza R. i wiceprezesa Rafała G. Obaj zostali aresztowani w styczniu. Grozi im kara do 15 lat więzienia. Koniec aresztu Jak powiedziała w środę rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku

P4 złożył do premiera wniosek o uchylenie rozporządzenia MAC ws. aukcji LTE

Warszawa, 29.09.2015 (ISBnews) - P4 - operator sieci Play - złożył w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wniosek o uchylenie rozporządzenia ministra administracji i cyfryzacji (MAC) zmieniającego rozporządzenie w sprawie aukcji LTE, podał operator. Załączył niezależne opinie profesorów prawa

Prezydent podpisał ustawę dot. wspólnotowych przepisów o produktach biobójczych

(np. sanitarne inspekcje resortowe), a także zwiększony będzie zakres prowadzonych przez nie kontroli. Nowe przepisy wprowadzają też surowsze kary za nieprzestrzeganie przepisów ustawy, co ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa stosowania produktów biobójczych. Za wprowadzenie do obrotu

Małopolskie.Kara dla Czorsztyna za brak przetargu na śmieci zawieszona

uchylił kary finansowej. "Zawnioskowaliśmy o zawieszenie kary do 2017r., wówczas zakończy się tzw. ciągłość naszego projektu unijnego" - wyjaśnił Jandura. W 2010 roku dzięki dotacji unijnej gminny Zakład Gospodarki Komunalnej zakupił nowoczesny sprzęt do zagospodarowania odpadów. Unijna dotacja

Małopolskie. Czorsztyn czeka na decyzję ws. kary za brak przetargu na śmieci

chciał uchylić karę dla gminy Czorsztyn, która na swoje potrzeby wybudowała instalacje do przetwarzania odpadów za pieniądze unijne. Wójt Czorsztyna Tadeusz Wach powiedział PAP w środę, że liczy na uchylenia kary finansowej. Jak dodał, po listopadowym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego ustawa

Projekt - co najmniej 12 zł brutto za godzinę w umowach o zlecenie

przepisami projektu oraz nie prowadzi ewidencji liczby godzin przepracowanych, będzie podlegać karze grzywny od 1 tys. zł do 30 tys. zł. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, która w Szczecinie prowadziła konsultacje społeczne w sprawie projektu "500 plus" podkreśliła

Wchodzi w życie rozporządzenie MAC, które ma zakończyć aukcję LTE

uczestników aukcji, m.in. T-Mobile Polska, Polkomtel (operator sieci Plus) oraz P4 (operator sieci Play). Firmy te poprosiły w pismach premier Ewę Kopacz o zwrócenie się do Rady Ministrów z wnioskiem o uchylenie tego rozporządzenia, powołując się na wątpliwości natury konstytucyjnej. Dwie pierwsze firmy

W Korei zniesiono karalność cudzołóstwa. Akcje producenta kondomów ostro w górę

, która za zdradę męża dostała osiem miesięcy z zawieszeniem na dwa lata. Wówczas do uchylenia prawa zabrakło głosu jednego sędziego. Akcje w górę W reakcji na liberalizację restrykcyjnych przepisów natychmiast podrożały na giełdzie w Seulu akcje spółki Unidus, lokalnego producenta kondomów - aż o 15

Małopolskie. Czorsztyn ma zapłacić karę za brak przetargu na śmieci

będzie chciał uchylić karę dla Czorsztyna, która na swoje potrzeby wybudowała instalacje do przetwarzania odpadów za pieniądze unijne. Wójt Czorsztyna Tadeusz Wach powiedział PAP w poniedziałek, że w związku z decyzją GIOŚ gmina wystąpiła do Małopolskiego WIOŚ o zawieszenie kary do końca 2017 roku

Telewizja Trwam dyskryminowana przez KRRiT? Bzdura. Jest dokładnie odwrotnie

kary na TVN Rada nałożyła za "Top Model", w którym juror Dawid Woliński dotykał piersi jednej z uczestniczek podczas castingu. Tę karę uchylił jednak sąd w pierwszej instancji i sprawa nadal jest w toku. Nie będziesz kpił sobie z papieża i od Murzynów wyzywał Często na liście karanych

Wchodzi w życie rozporządzenie MAC, które ma zakończyć aukcję LTE

01.10. Warszawa (PAP/PAP Technologie) - Rozporządzenie MAC, które ma zakończyć przeciągającą się aukcję na szybki internet LTE, wchodzi w życie w czwartek. Kilku uczestników aukcji złożyło jednak do premier Ewy Kopacz wnioski o uchylenie tego rozporządzenia i unieważnienie całej aukcji. Wydane

Sądy mają przekazywać BIG-om dane o niezapłaconych grzywnach

zawiesiły wykonanie wyroku. Poza tym, wprowadzając zmianę w kodeksie karnym, uchylono zakaz orzekania kary grzywny ze względu na sytuację materialną oskarżonego. Sądy nie będą już musiały zastanawiać się, czy mogą zastosować karę grzywny, natomiast przy ustalaniu jej wysokości nadal będą kierować się

Sąd Najwyższy: TP SA nie musi płacić prawie pół miliarda złotych

przepisów. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie tego orzeczenia uchylił obie decyzje UKE związane z karami dla TP. Urząd złożył apelacje, ale Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia kasacji. W sprawie kary 100-milionowej zrobił to w marcu 2013, w sprawie tej w wysokości 339 mln zł - kilkanaście dni

Polkomtel: Aukcja LTE powinna być unieważniona i przeprowadzona od nowa

Warszawa, 30.09.2015 (ISBnews) - Polkomtel (operator sieci Plus) zwrócił się z wnioskiem do premier Ewy Kopacz o uchylenie rozporządzenia ministra Andrzeja Halickiego w sprawie aukcji LTE, podał operator. Polkomtel uważa, że aukcja powinna zostać unieważniona i przeprowadzona od początku

13 mln zł kary za nielegalną eksploatację kopalin

eksploatowany niezgodnie z prawem i często także w sposób niebezpieczny. Milionowe kary W 2013 r. dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych wydali 126 decyzji wstrzymujących bezprawne wydobywanie kopalin, rok później były 63 takie decyzje. W minionym roku, w związku ze zmianą przepisów, roboty nie były już

KNF nałożyła 800 tys. zł kary na spółkę Acronu w zw. z akcjami Grupy Azoty

Warszawa, 25.08.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła 800 tys. zł kary na Norica Holding s.a.r.l. - spółkę powiązaną z rosyjskim koncernem Acron - za naruszenie obowiązków informacyjnych związanych ze znacznymi pakietami akcji Grupy Azoty, podała Komisja

Dyskryminacja związkowców z suwalskiego PKS znów do sądu

(za co grozi kara grzywny). Przestępstwo miało polegać na niezawiadamianiu jednego z kilku związków zawodowych o spotkaniach z zarządem spółki oraz nieoddelegowaniu przedstawicieli tego związku do komisji socjalno-bytowej. W marcu 2014 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach uznał ich za winnych takiego

Firma widmo chciała kupić Avon. Trop prowadzi na wyspy Czagos

ciągną się latami. Jak np. informował "Parkiet" w 2010 roku, po dziesięciu latach zapadł wyrok za manipulację kursem akcji spółki Pażur. Wobec czterech osób orzeczono kary grzywny do 1 mln zł i kary więzienia w zawieszeniu. Sześć lat temu w innym przypadku Sąd Rejonowy w Kielcach dał wiarę

Prokuratura postawiła Janowi Buremu z PSL sześć zarzutów. W piątek dalszy ciąg przesłuchania

. Przesłankami do stosowania środków zapobiegawczych są według prokuratury udokumentowana obawa matactwa i grożąca podejrzanemu surowa kara - do 12 lat więzienia. Goławski nie zdradził, co świadczy o możliwości mataczenia przez Burego. Rzecznik zaznaczył też, że okoliczności postawionych w czwartek zarzutów

Udziałowiec P4 wszedł w spór z polskim rządem ws. zmiany zasad aukcji LTE

Kopacz o uchylenie rozporządzenia ministra Andrzeja Halickiego w sprawie aukcji LTE. Minister Halicki poinformował, że przyjął rozporządzenie w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych z proponowanymi przez siebie zmianami. Rozporządzenie wejdzie w

Bankrutuje coraz więcej Polaków

od roku do dwóch lat, ewentualnie zachować nieruchomość w wyjątkowych przypadkach, gdy zgodzą się na to wierzyciele. Sławomir Grzelczak podkreśla, że poprzez upadłość nie da się uniknąć ani umorzyć np. alimentów czy uchylić od płacenia rent odszkodowawczych czy sądowych kar grzywny. Procedury

Naciągnęli skarb państwa na 759 tys. zł. Wystarczy, że... zapłacą 70,4 tys. zł

wcześniej przedmiotem obrotu innych spółek - mówi mecenas Łukasz Kornowski, obrońca Łukasza W. Sąd Apelacyjny w Gdańsku w styczniu 2013 r. uchylił wyrok sądu okręgowego wobec Łukasza W., Dariusza K. i Mariusza Ż., a w stosunku do Grzegorza D. utrzymał karę więzienia, ale obniżył grzywnę. Tym samym

Rząd przegrał spór z J&S

przepisy. To wystarczający powód, by w ogóle uchylić karę. Rząd będzie więc musiał oddać pieniądze wraz z odsetkami przekraczającymi 80 mln zł. To fatalna wiadomość dla budżetu - ocenia "DGP".

Emerytka bez niby-długu. Windykacja zostanie wstrzymana

następcą prawnym Vattenfalla. Kiedy się dowiedziała, że to nie prawda, odstąpiła od umowy. Centrum chciało jednak 500 zł kary. Kobieta wysłała pismo z wyjaśnieniami i uznała, że to załatwiło sprawę. Przez dwa lata nie wiedziała, że jednak ma "dług". Nowy wierzyciel uzyskał w e-sądzie nakaz

Bankrutuje coraz więcej zadłużonych Polaków

okres od roku do dwóch lat, ewentualnie zachować nieruchomość w wyjątkowych przypadkach, gdy zgodzą się na to wierzyciele. Sławomir Grzelczak podkreśla, że poprzez upadłość nie da się uniknąć, ani umorzyć np. alimentów czy uchylić od płacenia rent odszkodowawczych czy sądowych kar grzywny. Procedury

Ekspert: kontrolą żywności powinna się zajmować jedna instytucja

przedsiębiorca naruszający prawo może łatwo uchylić się od decyzji np. nakładającej karę pieniężną. Ponadto istnienie tak wielu struktur powoduje utrudnienia dla przedsiębiorców, którzy podlegają wielokrotnym kontrolom różnych organów. Kolejną, wymienioną przez eksperta, słabością systemu kontroli żywności w

Sąd: Racja po stronie PIP. Skarga Sindbada oddalona

autokarów w ciągu czterech miesięcy. - Od wskazanych decyzji podmioty złożyły odwołania do organu wyższego stopnia, czyli okręgowego inspektora pracy w Opolu. W wyniku rozpatrzenia odwołań okręgowy inspektor pracy w odniesieniu do spółki Bus-Service uchylił zaskarżoną decyzję i nałożył karę w niższej

Paweł M. oskarżony o wyłudzenie pieniędzy od prezesa Amber Gold

rzekomą wolę Donalda Tuska o uchyleniu aresztu zastosowanego wobec szefa Amber Gold - spółki, która miała inwestować w złoto i inne kruszce, a okazała się jednym wielkim oszustwem.Amber Gold - spółki, która miała inwestować w złoto i inne kruszce, a okazała się jednym wielkim oszustwem. - Zarzuty, które

Afera Infolexu. Uniewinnią byłego wiceprezydenta Łodzi?

byłemu współpracownikowi zdobyć pieniądze na zakup biurowca Próchnika i obiecał, że ZUS go odkupi. Proces rozpoczął się w 2001 r. Po siedmiu latach sąd uznał, że Bolesław P. i Jerzy W. działali w zmowie. Ustalił, że P. był pełnomocnikiem Infolexu jeszcze jako dyrektor ZUS. P. wymierzył karę trzech lat

Przegląd prasy

--Obligacje Chemoservis-Dwory o wartości 15 mln zł zadebiutują jutro na Catalyst --Akcjonariusze Inpro zdecydowali o wypłacie 0,09 zł dywidendy na akcję --KPMG: Wartość rynku luksusowych apartamentów w Polsce wynosi ok. 450 mln zł --KNF: Uchylenie kary ws. IDMSA wynika z przesłanek formalnych --DPD Polska

Przegląd informacji ze spółek

. Uchylenie kary nałożonej przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na IDMSA wynika z przesłanek formalnych, nie oznacza jednak, że ze strony IDMSA nie doszło do naruszeń, poinformowała Komisja. DPD Polska przesłała w pierwszych pięciu miesiącach 2015 roku o blisko 90% więcej paczek w stosunku do

Nie było prania pieniędzy w holdingu Fasty. Sąd uniewinnia "białe kołnierzyki"

Sąd Okręgowy w Białymstoku uwzględnił apelacje ośmiu oskarżonych - byłych prezesów, członków zarządu i akcjonariuszy spółek należących do dawnej grupy Fasty i ich obrońców. A jeszcze w czerwcu 2012 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku skazał pięć osób na kary więzienia od dwóch lat i dwóch miesięcy do

Od 21 lat szkielet straszy w warszawskim Śródmieściu. Ratusz bezradny

Łań ze stołecznego ratusza. - W 2010 r. sąd uchylił decyzje zarówno stołecznego, jak i generalnego konserwatora zabytków. Dlaczego konserwator się poddał i nie walczył dalej o obniżenie budynku - urzędnicy nie odpowiedzieli. Kontrolerzy NIK wytknęli, że inwestycja została zatwierdzona bez koniecznej

"PB": Gowin stępi miecz na korupcję

Gazeta informuje, że w tej chwili osobom, które podają nieprawdę w oświadczeniu majątkowym grozi nawet pięć lat więzienia. Jarosław Gowin zwraca uwagę, że w 2010 roku tylko dwie osoby zostały prawomocnie skazane z takiego powodu i proponuje uchylenie kar za to przestępstwo. "Puls Biznesu"

Dolce i Gabbana skazani na rok i osiem miesięcy więzienia

Prokurator żądał dla dwóch znanych stylistów, właścicieli wielkiego domu mody, kary dwóch i pół roku pozbawienia wolności. Sąd orzekł, że obaj dopuścili się oszustwa na sumę 200 mln euro, to znaczy o 800 mln euro mniejszą, niż wcześniej podawano w akcie oskarżenia. Z zarzutu ukrycia tej kwoty

Przedsiębiorcy krytykują projekt nowelizacji ustawy o UOKiK

kosztowne. Z kolei w sytuacji, w której przedsiębiorca uważa, że konkretne żądanie informacji lub dokumentu jest nieuzasadnione, najczęściej nie zaryzykuje odmowy jej udzielenia, z uwagi na groźbę nałożenia niezwykle wysokiej i nieproporcjonalnej do ewentualnego przewinienia kary pieniężnej w wysokości do

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

tys. BGN dywidendy, co oznacza kwotę 0,0044 BGN netto dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie. - Karo - Biuro Handlu Zagranicznego złożyło do UOKiK wniosek o zgodę na koncentrację polegającą na przejęciu kontroli nad Walcownią Metali Dziedzice, której większościowym akcjonariuszem

TPSA odwołała się od kary 127,5 mln euro nałożonej przez Komisję Europejską

Warszawa, 05.09.2011 (ISB) - Telekomunikacja Polska (TPSA) złożyła w Sądzie Unii Europejskiej odwołanie od decyzji Komisji Europejskiej z 22 czerwca 2011 roku, nakładającej na nią karę w wysokości 127,5 mln euro, poinformowała spółka w komunikacie. TPSA poprosiła sąd o uchylenie kary lub jej

Kara dla ZAP Sznajder Batterien za złe składowanie związków ołowiu

powiedziała PAP we wtorek, że wydana teraz decyzja o karze to rezultat styczniowej kontroli w zakładzie w Korszach. "Spółka została ukarana za niezgodne z posiadanym pozwoleniem przetwarzanie i magazynowanie związków ołowiu i tym samym doprowadzenie do zanieczyszczenia środowiska"- powiedziała

Spór o karę za korektę PIT. Czy żona ministra Nowaka jest bezkarna?

Minister finansów Mateusz Szczurek uchylił tajemnicę skarbową wobec Moniki Nowak, żony byłego ministra transportu Sławomira Nowaka. Sprawa ma związek z podsłuchanymi rozmowami Nowaka z byłym wiceministrem finansów Andrzejem Parafianowiczem opublikowanymi przez "Wprost". Wynika z nich, że

Prezydent podpisał ustawę o prawach konsumenta

zobowiązany do oddania nam pieniędzy. Wprowadzenie tych zmian oznacza uchylenie przepisów o sprzedaży konsumenckiej i powrót do wcześniejszych rozwiązań Kodeksu Cywilnego. Eksperci wskazują, że dotychczasowe regulacje faworyzują pod tym względem kupujących, którzy są przedsiębiorcami. Jeżeli bowiem konsument

Piotr K.: "Jestem niewinny, część zarzutów umorzona". Prokuratura: "To były drobiazgi. Główne postępowanie toczy się"

podejrzanym. Ma łącznie sześć zarzutów, m.in. usiłowania oszustwa, zarzut z ustawy o kosmetykach i dwa zarzuty z prawa farmaceutycznego. Oszustwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat ośmiu - mówi Paweł Wierzchołowski. - Wiem, że zgłaszają się kolejne osoby, które były pokrzywdzone - dodaje. Wpłacił

Warmińsko-Mazurskie. Mieszkańcy Korsz protestowali w Bezledach

Inspektor Ochrony Środowiska nałożył na zakład karę 100 tys. zł, uznając, że naruszono przepisy, dotyczące warunków składowania związków ołowiu. Z powodu błędów proceduralnych decyzja została jednak uchylona przez Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska. Urząd Marszałkowski w Olsztynie prowadzi

Burmistrz Nowego Jorku: Papierosy w sklepach powinny być niewidoczne

sprzedawcy chowali papierosy, tytoń i cygara w szafach, szufladach lub za zasłoną, tak by klienci ich nie widzieli. Pomysł nie dotyczy sklepów wyłącznie z wyrobami tytoniowymi, do których niepełnoletni mają wstęp tylko z rodzicami. Bloomberg sugeruje także podwyższenie kar dla detalistów unikających płacenia

Miasto nie chciało zwrócić 6 zł. Teraz może stracić setki tysięcy

parkowania należy uchylić. Urzędnicy z Bielska-Białej odpisali mu jednak, że nie zgadzają się z jego interpretacją prawa i nie zwrócą mu pieniędzy. Prawnicy magistratu podkreślili, że prezydent miał prawo wydać zarządzenia dotyczące tego, gdzie i za ile się parkuje. W tej sytuacji Kania złożył skargę w

Przegląd prasy

zamknięciu we wtorek --PZU zmieniło podział odpowiedzialności w grupie według segmentów klientów --Konsorcjum Famuru ma zaawansowane negocjacje ws. umowy w Mongolii za 20 mln euro --NWZ PKP Cargo odwołało K. Czarnotę i M. Podskalnego z rady nadzorczej --Karo - BHZ złożyło do UOKiK wniosek ws. przejęcia

Europejskie manewry Londynu

przyszłości. Z kolei nowy minister sprawiedliwości Michael Gove jest zwolennikiem uchylenia Human Rights Act. Zapisy europejskiej konwencji praw człowieka miałyby zostać przeniesione do nowej brytyjskiej ustawy. Brytyjczykom marzy się, by Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu nie mógł już nakazywać

NIK: MF niewystarczająco skutecznie zwalczał oszustwa podatkowe

. kontroli, tj. o 17,8 proc. mniej niż w I półroczu 2012 r." - wskazali kontrolerzy. NIK zarzuca też administracji podatkowej, że często w sposób niepełny lub nieprawidłowy dokumentowała stan faktyczny kontrolowanych podatników. W efekcie zwiększał się udział decyzji uchylonych w toku prowadzonych

Przegląd informacji ze spółek

okręgowy w Warszawie uchylił nakaz zapłaty kwoty 5 mln zł z odsetkami z weksla zupełnego, wydany dłużnikowi Komputronika - spółce Clean & Carbon Energy (CCE), podał Komputronik. Wyrok jest nieprawomocny, spółka zapowiada złożenie apelacji w tej sprawie. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) rozszerzyła

"Oszustka z Limanowej" pójdzie do więzienia na 9 lat. Wyrok prawomocny

wysokości szkody oraz rażąco surową karę. Wnosił o uchylenie wyroku do ponownego rozpoznania lub jego zmianę i złagodzenie kary. Sąd apelacyjny nie znalazł jednak podstaw do uwzględnienia apelacji. W uzasadnieniu wskazał m.in., że oskarżona przed sądem podczas przesłuchiwania pokrzywdzonych nie podważała

Winiecki niewinny. Postępowanie z pozwu Skrzypka umorzone

prawomocny. Sąd uchylił wcześniejszy wyrok skazujący prof. Winieckiego na karę grzywny. Strony mogą wnieść o kasację piątkowego wyroku. Winiecki zostaje w RPP.

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

uzasadnionych przypadkach, w których uchylenie czynności mogłoby wywołać niewspółmierne negatywne skutki dla interesu publicznego. 8. Unieważnienie umowy odnosi skutek od momentu jej zawarcia. 9. Kary finansowe, o których mowa w ust. 4 i 5, nakłada się w wysokości do 10% szacunkowej wartości koncesji, biorąc

Pracodawcy RP chcą zmian w kodeksie pracy

Walczak, procedura związana z ich nałożeniem wymaga spełnienia wielu wymogów formalnych. Naruszenie któregokolwiek z nich może doprowadzić do uchylenia kary przez sąd pracy i obciążenie pracodawcy kosztami postępowania sądowego. - Dlatego wielu pracodawców woli od razu rozwiązać umowę o pracę, niż podjąć

Pawlak przegrał pół miliarda złotych dla spółki J&S Energy

. uchylił karę. WSA nie zajmował się istotą zarzutów, ale uznał, że doszło do błędów formalnych, bo kontrola ARM w J&S odbyła się 1 sierpnia 2007 r., jednak protokół z kontroli sporządzono następnego dnia i w późniejszych decyzjach podawano tę właśnie niewłaściwą datę stwierdzenia niedoborów paliwa. Do

Eksperci: tylko zachęty i kary mogą przekonać Polaków do obniżki emisji gazów z pieców domowych

kieszeń, i to albo przez zachętę, albo ostrą karę" - podkreślił. Popiołek wezwał do egzekwowania prawa w celu zmniejszenia niskiej emisji, szczególnie do wystawiania mandatów w przypadkach, gdy wykryte zostanie, że w piecach domowych palono śmieci. Wskazał też, że władze lokalne mogą narzucić rodzaj

Andrzej Duda jednak podpisał ustawę antysmogową. Trujące piece znikną z domów?

dla podpisu Andrzeja Dudy było widmo unijnych kar, które mogą wynieść nawet 4 mld zł. Andrzej Duda już się zobowiązał, że dalej będzie pracował nad przepisami, które pomogą poprawić jakość powietrza w Polsce. Chodzi m.in. o przygotowanie rozporządzenia określającego normy emisyjne dla węgla i

Rząd chce zmienić prawo po przegranej z J&S

. Jednocześnie spółka zaskarżyła decyzję ARM do wojewódzkiego sądu administracyjnego. A ten przed rokiem uchylił karę z powodów formalnych. Bo kontrola ARM w J&S odbyła się 1 sierpnia 2007 r., ale protokół z kontroli sporządzono następnego dnia i w późniejszych decyzjach podawano niewłaściwą datę stwierdzenia

Przegląd informacji ze spółek

) zwrócił się z wnioskiem do premier Ewy Kopacz o uchylenie rozporządzenia ministra Andrzeja Halickiego w sprawie aukcji LTE, podał operator. Polkomtel uważa, że aukcja powinna zostać unieważniona i przeprowadzona od początku zgodnie z prawem. Mennica Polska złożyła wiążącą ofertę w postępowaniu o

Będzie łatwiej o upadłość konsumencką

, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku:- w stosunku do dłużnika  prowadzono postępowanie upadłościowe, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika,- ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono,- dłużnik, mając taki

ZUS, prawo i wyobraźnia

efektów. Wtedy chodziło o 1 proc. VAT (wzrost podatku z 22 do 23 proc.). Teraz zmiana kosztów jest znacznie większa - wyniesie ok. 30 proc. kosztów osobowych. Przykładem innej absurdalnej regulacji było wprowadzenie kary 10 tys. zł za niezłożenie deklaracji dotyczącej ilości "wyprodukowanych" w

Sejm uchwalił ustawę o prawach konsumenta

oznacza uchylenie przepisów o sprzedaży konsumenckiej i powrót do wcześniejszych rozwiązań. Eksperci wskazują, że dotychczasowe przepisy faworyzują pod tym względem kupujących, którzy są przedsiębiorcami. Jeżeli bowiem konsument oddaje towar do reklamacji, przedsiębiorca może odmówić zwrotu pieniędzy i

Wojna UOKiK z farbiarskim kartelem wraca do sądu

Ochrony Konkurencji i Konsumentów przyznał, że ustalenia UOKiK są prawdziwe. Sąd zmienił jedynie karę dla Leroy Merlin z 32,6 do 17 mln zł i Saint-Gobain z 8 do 4,5 mln zł. Sąd apelacyjny uchylił jednak to orzeczenie. Jak mówi Konrad Gruner z biura prasowego UOKiK, w opinii sądu apelacyjnego sąd pierwszej

Komornik sprzedał rzeczy warte miliony za grosze. Firma padła, on ma wyrok

Wiktor Chruściel chciał, by kara spotkała też prokuratora Dariusza Paczkowskiego z Prokuratury Rejonowej w Nidzicy. Śledczy dwukrotnie umarzał postępowanie przeciwko byłemu komornikowi, choć powołany przez niego biegły sądowy oszacował zajęte opony, felgi, sprzęt i samochody należące do biznesmena

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

odrębne wymagają formy szczególnej. 3. Umowy są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. Art. 140. 1. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 2. (uchylony). 3. Umowa podlega

Rolnik może być ukarany za nieprawdę we wniosku o dopłaty

Modernizacji Rolnictwa odrzuciła jego wniosek i pozbawiła Bondę prawa do starania się o dopłaty UE. Następnie sąd rejonowy skazał go za poświadczenie nieprawdy na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu i grzywnę. Bonda wniósł apelację, sąd okręgowy wyrok uchylił, stwierdzając, że postępowanie karne jest

Bezpieczeństwo energetyczne to tylko PR dla Ministerstwa Skarbu?

również PGNiG. Dzięki porozumieniu, które wynegocjował Kurella, PGNiG nie grożą kary za nieodebranie gazu zamówionego w Katarze, a w efekcie - kosztów tych gigantycznych kar nie trzeba będzie w przyszłym roku doliczać Polakom do rachunków z gazowni. Kurella skutecznie przeciwstawiał się też roszczeniom

Przegląd prasy

Europie; branża rozbudowuje fabryki --Bank Pocztowy kończy prace nad prospektem emisyjnym Parkiet --Sąd uchylił decyzję UOKiK o 113 mln zł kary dla sieci komórkowych; to na razie nieprawomocny wyrok --NIK: NBP słabo prognozuje, a to wpływa na trafność decyzji RPP Dziennik Gazeta Prawna

Uwaga przedsiębiorcy - więcej kontroli handlu internetowego

przy Izbie Skarbowej w Bydgoszczy kontroluje podatników czy odprowadzają daninę do fiskusa i czy jej wartość jest odpowiednia. Przepisy kodeksu karno-skarbowego przewidują sankcje dla osób, które nie rozliczają się z fiskusem. Za uchylenie się od opodatkowania grozi kara grzywny lub pozbawienia

Skarbówka wyjaśnia, jak prześwietlała żonę byłego ministra Nowaka

trzepaniem. - Zdecydowałem o uchyleniu tajemnicy skarbowej w pewnym zakresie wobec Moniki Nowak - powiedział minister Mateusz Szczurek. - By przedstawić mechanizm kontroli i to, co zostało zrobione w tej sprawie na początku 2014 r. Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku zaczął badać dokumenty podatkowe Moniki

Estońska plaga, czyli polowanie na polskie spółki

kończyłam tekst, wydawało się, że firma zaczyna wychodzić na prostą. Sąd po kilku tygodniach uchylił klauzulę wykonalności nadaną fałszywemu wyrokowi polubownemu. Postępowanie egzekucyjne zawieszono, a zajęte przez komornika pieniądze nie trafiły do oszustów. - I właśnie o nie teraz toczy się gra - mówi mec

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery