ubezpieczenie zdrowotne zus

Katarzyna Klukowska

Skąd uzyskać pieniądze na firmę [PORADNIK]

Skąd uzyskać pieniądze na firmę [PORADNIK]

Ile nowego przedsiębiorcę będzie kosztował ZUS, a ile ubezpieczenie zdrowotne. Gdzie szukać pieniędzy na własną działalność biznesową.

Jak e-WUŚ po latach wytropił błąd NFZ i ZUS

Przez sześć lat ZUS przyjmował składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, a mimo to płacąca nie była objęta ochroną. Raz spóźniła się z wpłatą i jej umowa z NFZ wygasła. Choć Fundusz o niczym nie poinformował ubezpieczonej, to ją ściga.

Kontrola u płatnika składek ZUS

Kontrolę wykonywania zadań i obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych przez płatników składek przeprowadzają inspektorzy kontroli ZUS. ZUS przeprowadza też kontrolę wykonywania obowiązków płatników składek w zakresie zgłaszania ubezpieczonych do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacania składki na to ubezpieczenie.

Najlepiej byłoby dać ludziom wybór i możliwość zadbania o swoją starość samodzielnie

najlepszym rozwiązaniem byłoby dać ludziom wybór i możliwość zadbania o swoją starość samodzielnie. Niech każdy Polak zdecyduje czy chce być w ZUS-ie, w OFE czy samemu zbierać pieniądze na "prywatną emeryturę". To samo dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego. Każdy powinien mieć możliwość

ZUS przestanie wydawać papierowe legitymacje ubezpieczeniowe

W ocenie Zakładu dla pacjentów nie powinno to mieć żadnego wpływu na możliwość korzystania z opieki zdrowotnej na dotychczasowych zasadach. Dowodem ubezpieczenia są inne dokumenty określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w szczególności dokumenty potwierdzające opłacanie składek, m.in. druk ZUS

Zatrudnienie i zwolnienie pracownika - obowiązki wobec ZUS

Zgłoszenie w ZUS pracownika... Zawarcie umowy o pracę zawsze powoduje obowiązek ubezpieczeńZUS. Osoba zatrudniona na etacie podlega z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Ubezpieczeniom tym podlega od dnia nawiązania stosunku

Podatkowe rozliczenie składek ZUS

rozliczania składek ZUS dla celów podatkowych mają zastosowanie w odniesieniu do składek zapłaconych przez prowadzącego działalność gospodarczą na własne ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz osób z nim współpracujących. Faktycznie opłacone składki (a nie należne) na ubezpieczenia społeczne

"Rz": Urzędy bez pieniędzy, bezrobotni bez składek

Z informacji gazety wynika, że pieniądze na składki dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku skończyły się w kilkudziesięciu powiatach - przede wszystkim na Podlasiu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce. Miejscowe urzędy poprosiły już ZUS o możliwość zapłaty składki w przyszłym roku. Zaległości urzędów

ZUS każe płacić zatrudnionym o dzieło składkę emerytalną i ubezpieczenie dla niań

ZUS każe płacić zatrudnionym o dzieło składkę emerytalną i ubezpieczenie dla niań

jeden z ojców zatrudnionych na umowę o dzieło, po kilku miesiącach od zgłoszenia do ubezpieczenia niani otrzymał z ZUS-u informację, że musi zwrócić kilka tysięcy złotych składek, które zakład odprowadzał za nianię. Nie pomogły tłumaczenia, że przecież praca zajmuje mu cały dzień, a żona zatrudniona na

Działalność gospodarcza i umowa o pracę

obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, chyba że przychód z tytułu umowy o pracę, w przeliczeniu na okres miesiąca, jest niższy od minimalnego wynagrodzenia za pracę.Prawa i obowiązki pracowników i pracodawców reguluje ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z

Sawicki: jeśli ZUS będzie niewydolny - możliwe emerytury obywatelskie

, to warto o tym rozmawiać. Są dzisiaj takie gospodarstwa, w których zarówno składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe jak i składka na ubezpieczenie zdrowotne do KRUS są wyższe niżby miały w ZUS" - dodał Sawicki. Dodał, że takie obciążenia mają duże gospodarstwa powyżej 300 hektarów. "

Ściągawki z PIT-11 i PIT-40A

Ściągawki z PIT-11 i PIT-40A

W tych podsumowaniach są też bardzo ważne kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (podatnik odpisuje je odpowiednio od dochodu i podatku; jeśli tego nie zrobi, zapłaci fiskusowi za dużo). Jeśli ktoś pracował tylko w jednym miejscu, ma mało roboty przy przenoszeniu tych danych do

Leczenie dla zdrowych i bogatych - pomysły PO prywatną służbę zdrowia

Leczenie dla zdrowych i bogatych - pomysły PO prywatną służbę zdrowia

W programie wyborczym PO znalazł się krótki fragment dotyczący rozwoju rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. To odgrzewany kotlet, bo Ministerstwo Zdrowia przez ostatnie kilka lat zapowiadało, że lada chwila opublikuje projekt w tej sprawie. Ostatecznie rządowi zabrakło odwagi, by wyjść z

Ustawa o zasiłkach macierzyńskich podpisana

Ustawa o zasiłkach macierzyńskich podpisana

chorobowemu krócej niż 12 miesięcy. Co to oznacza? Do tej pory wystarczyło miesiąc przed porodem zarejestrować firmę i opłacić jedną składkę ubezpieczenia zdrowotnego w maksymalnej wysokości, by otrzymywać zasiłek macierzyński w wysokości zadeklarowanej podstawy wymiaru. Nowe przepisy uniemożliwiają

ZUS polubił kolorowe broszury

ZUS polubił kolorowe broszury

wprowadzeniu Elektronicznego Urzędu Podawczego, czyli systemu, za pomocą którego pisma do ZUS można składać przez internet. e-ZUS - stara wersja e-ZUS - nowa wersja Drugi przykład to wspominany już informator na temat ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych dla przedsiębiorców (wydany w 2010 r.) i jego mocno

Od lat szyją buty i kapcie dla Niemców. Nie płacą składek ZUS, by istnieć

Od lat szyją buty i kapcie dla Niemców. Nie płacą składek ZUS, by istnieć

naszego systemu ubezpieczeń. Dziś każdy może skonfrontować wysokość swoich wysokich składek z wyliczeniem potencjalnej emerytury, jakie otrzymują od ZUS. Niemal zawsze jest ona absurdalnie niska. Każdy chory może też skonfrontować wysokość swoich składek na ubezpieczenia zdrowotne z najczęściej niską

Dziura, w którą wpadają dobrowolnie ubezpieczeni

Dziura, w którą wpadają dobrowolnie ubezpieczeni

Wystarczy dodać przepis, że nie tylko w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, ale także gdy chodzi o dobrowolnie ubezpieczonych. Narodowy Fundusz Zdrowia - adresat składki zdrowotnej, powinien być informowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych - poborcę składek o tym, że czyjaś umowa

Sejm: nowa ustawa nie obejmie przedsiębiorczyń już w ciąży

Sejm: nowa ustawa nie obejmie przedsiębiorczyń już w ciąży

obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Puste wózki Na początku września przedsiębiorczynie zorganizowały w Warszawie protest - tzw. strajk pustych wózków. Podczas negocjacji matek z ministrem pracy i polityki społecznej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem ustalono, że część postulatów grupy

UZP: ZUS chciał, by przetarg na informatyzację wygrało Asseco

UZP: ZUS chciał, by przetarg na informatyzację wygrało Asseco

składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne". To znów mogło preferować Asseco, które taką wiedzę miało i żadnej pomocy nie potrzebowało. Urząd podtrzymał też swoje stanowisko w sprawie zastrzeżeń co do członków komisji przetargowej. Jak wynika z odpisów KRS, dwoje z nich - pracowników ZUS

Umowy śmieciowe: Sprawdź, do czego masz prawo

Umowy śmieciowe: Sprawdź, do czego masz prawo

Do umów cywilnoprawnych, czyli m.in. zleceń i o dzieło, przylgnęła łatka gorszych. Do najcięższych zarzutów należą: brak ubezpieczenia emerytalno-rentowego, zdrowotnego, niepodleganie kodeksowi pracy, czego konsekwencją jest brak możliwości dochodzenia swoich praw przed sądem pracy. Zanim jednak

Będą zmiany dla firm realizujących zamówienia publiczne

Chodzi między innymi o zmianę nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z 23 października 2014 r., zgodnie z którą od 1 stycznia 2016 r., od umów cywilnoprawnych będą odprowadzane składki ZUS co najmniej do poziomu minimalnego wynagrodzenia. Niedoskonała nowelizacja oznaczała

Wielka abolicja w ZUS już 15 stycznia. Możesz umorzyć zaległe składki

Wielka abolicja w ZUS już 15 stycznia. Możesz umorzyć zaległe składki

ZUS właśnie podał na stronie internetowej ZUS, kto może ubiegać się o umorzenie składek. Chodzi o osoby podlegające w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej

Wiceszef MF: na propozycjach PO najbardziej skorzystają najmniej zarabiający

podatek. Nie będzie całej biurokracji związanej z obsługiwaniem systemu ZUS, wszystkich +podskładek+ składających się na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne" - powiedział wiceminister. Wyjaśnił, że jednolity podatek będzie różnił się od obecnego; nie będzie progów dochodowych ani związanych z nimi

Reklama ZUS wprowadza w błąd. Nie sprawdzisz konta tylko on-line

jest obraźliwy. Sugeruje ona, że kobiety w internecie oglądają jedynie głupiutkie zdjęcia piesków, zamiast zajmować się poważnymi sprawami, jakimi są kwestie przyszłej emerytury czy ubezpieczenia zdrowotnego - pisze pani Katarzyna, czytelniczka "Wyborczej". - Jestem oburzona, że ZUS wydaje na

"Rz": ZUS nie może podważać ubezpieczenia na Słowacji

Efekty wyroku nietrudno odgadnąć: skoro ZUS nie może podważać ubezpieczenia na Słowacji, przedsiębiorcy łatwiej uciekną przed polskimi składkami (ponad tysiąc złotych miesięcznie). Nie jest jednak wykluczone, że ZUS nie będzie czekał bezczynnie i przedstawi Słowakom zyski i straty wynikające z

Na macierzyńskim 17 zł zasiłku? "To nic nowego". O co chodzi z ustawą zasiłkową?

preferencyjnych składek ZUS, otrzymają 297,19 zł zasiłku miesięcznie. Od tej kwoty należy odjąć obowiązkową składkę zdrowotną w wysokości 279,41 zł. Na rękę zostanie więc 17,77 zł. - Za te pieniądze to ja nawet paczki pieluch nie kupię. To jednak skandal, że kobiety, które zakładają firmy, tak się traktuje. Z

Ubezpieczenie niani, nowe uregulowania

opiece nad dziećmi do 3 lat. Niania może sprawować opiekę nad dzieckiem, które ukończyło 20 tydzień życia.   Opłata składek przez ZUS ZUS opłaca składki na ubezpieczenie społeczne (zdrowotne, emerytalne, rentowe) wtedy jeżeli wynagrodzenie niani nie przekracza wysokości minimalnego wynagrodzenia

PSL obiecuje stworzenie 500 tys. miejsc pracy i 150 mld zł inwestycji na wsi

ubezpieczenia produkcji rolnej, stworzenie programu opieki zdrowotnej "Telemedycyna na wsi" i Funduszu Stabilizacji Dochodów Rolniczych. Autorzy deklaracji programowej Stronnictwa obiecują, że szkody łowieckie ponoszone przez rolników będą wypłacane przez państwo, a deklarację kończą zapewnieniem

"GPC ": Do lekarza z kwitkiem

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej z 2004 r. zobowiązała rząd, aby do 2007 r. wydał przepisy wykonawcze umożliwiające wydawanie kart magnetycznych ubezpieczonym. Ułatwiłoby to życie pacjentom i lekarzom, gdyż karty te byłyby legitymacją potwierdzającą m.in. wpłaty składek zdrowotnych do ZUS

Firma krok po kroku: Przedsiębiorca i ZUS

przystąpić do ubezpieczenia chorobowego (przy rejestracji w ZUS-ie podajemy, czy chcemy ubezpieczenie chorobowe, czy nie). Dodatkowo przedsiębiorca musi opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne. - Tę składkę ZUS pobiera, aby przekazać Narodowemu Funduszowi Zdrowia - tłumaczy Milczarski. Dodatkowo

Polski marynarz: bandera wysp Bahama, a ubezpieczenie w KRUS

Azji - głównie Chin. Bandera statku - najczęściej karaibska. Z reguły Bahamy lub Antigua i Barbuda. - Ubezpieczenie zdrowotne mam przy żonie, więc do lekarza w Polsce idę w ramach NFZ. Na emeryturę z ZUS nie liczę, odkładamy samodzielnie - przyznaje. Zarobki oficera na Pacyfiku przekraczają (czasami

Prof. Gomułka: Program PO to nie jest rewolucja, tylko reorganizacja systemu podatkowego

składki do ZUS i NFZ zostaną zastąpione podatkiem dochodowym. No właśnie, też tak to interpretuję. Skoro nie likwidujemy ZUS i NFZ, to w dalszym ciągu pieniądze na obsługę emerytur czy składki zdrowotne będą wpływać, tyle że nie bezpośrednio od podatnika tylko przez Ministerstwo Finansów i budżet w

Matkom nie chodzi tylko o wydłużenie vacatio legis

ubezpieczeniom społecznym (ma do tego prawo) lub decyzję obniżającą podstawę wymiaru składek (do tego akurat nie ma prawa). Sprawy z odwołania ciągną się w sądach okręgowych nawet do dwóch lat, a w tym czasie odwołująca się nie zobaczy z ZUS ani złotówki. Nie wiem, czy autorka opinii jest zatrudniona na etacie

Niezbędnik przedsiębiorcy

składają w urzędach skarbowych deklaracje o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne, którą zapłaciły i odliczyły w poszczególnych miesiącach zeszłego roku + do 5 lutego - jednostki i zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze wpłacają składki na ZUS za styczeń + do 9 lutego - termin zapłaty

Będą uproszczenia w CEIDG

wpisie, czy tylko służył do kontaktów z administracją publiczną), o dane przedstawiciela ustawowego. Będzie również możliwe dołączanie do wniosku o wpis do CEIDG danych niezbędnych do zgłoszenia przedsiębiorcy i jego rodziny do ubezpieczenia społecznego/zdrowotnego. Umożliwi to przedsiębiorcom złożenie z

Emerytura w Anglii i Niemczech. Jak dostać emeryturę zagraniczną [PORADNIK]

przepracował tam tylko 5 lat. Czy nie ma szans na hiszpańską emeryturę? Nic podobnego. W przypadku osób z mniejszym stażem niż wymagany hiszpański odpowiednik ZUS (podobnie jest w innych państwach UE) wszczyna tzw. procedurę sumowania okresów ubezpieczenia. Hiszpanie uwzględnią panu Janowi okresy pracy w

Sejm pracuje nad zmianami w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

widoczny we wpisie, czy tylko służył do kontaktów z administracją publiczną), o dane przedstawiciela ustawowego. Będzie również możliwe dołączanie do wniosku o wpis do CEIDG danych niezbędnych do zgłoszenia przedsiębiorcy i jego rodziny do ubezpieczenia społecznego/zdrowotnego. Umożliwi to przedsiębiorcom

ZUS przestaje wydawać papierowe legitymacje ubezpieczeniowe

Wydane do tej pory i potwierdzone legitymacje będą uwzględniane do czasu upłynięcia terminu ich ważności. W ocenie ZUS, zmiana nie będzie miała wpływu na dostęp do opieki zdrowotnej na dotychczasowych zasadach. Dowodem ubezpieczenia są inne dokumenty określone przez NFZ, w szczególności dokumenty

Nowa wysokość stawek na ubezpieczenia społeczne

ZUS wynosić będzie 160,78 zł (bez składki na ubezpieczenie zdrowotne), przy czym szczegółowa wysokość poszczególnych składek przedstawia się następująco: Rodzaj składki Wysokość składki (procentowa

"Dziennik Gazeta Prawna": Łączenie ZUS z NFZ

, przewodniczący RN DI Investors, główny doradca ekonomiczny DemosEuropa. Według specjalistów dużo lepszym rozwiązaniem jest całkowite wyłączenie ZUS z poboru składki zdrowotnej i skierowanie jej bezpośrednio do NFZ. Dla NFZ oznaczałoby to same korzyści: oszczędności i pełny dostęp do informacji o ubezpieczonych

Prof. Gomułka: Program PO to nie zapowiadana rewolucja, tylko reorganizacja systemu podatkowego

składki do ZUS i NFZ, to trzeba by było trzykrotnie podnieść dochody z podatku VAT, bo poziom składek na ubezpieczenia społeczne sięga dziś 230 mld zł rocznie, a poziom dochodów z VAT-u - 115 mld zł. Tymczasem szef Rady Gospodarczej przy pemierze Janusz Lewandowski mówił, że te zmiany będą kosztować 10

GUS: Żyjemy coraz dłużej. Podwyżki podatków nieuchronne?

zmartwienie dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ZUS uwzględnia średnie dalsze trwanie życia na podstawie specjalnie w tym celu co roku publikowanych przez GUS tablic. A szacunki GUS są zwykle niedoszacowane. Czyli de facto będziemy żyć dłużej niż prognozy. - Te braki trzeba będzie czymś sfinansować. Bazując

Jak się starać o zagraniczną emeryturę

emerytem w Hiszpanii, trzeba mieć minimum 15 lat stażu pracy i skończyć 65 lat. Pan Paweł przepracował tam tylko 5 lat. W przypadku osób z mniejszym stażem niż wymagany, hiszpański odpowiednik ZUS (podobnie jest w innych państwach UE) wszczyna tzw. procedurę sumowania okresów ubezpieczenia. Hiszpanie

Nalot na pacjentów bez ubezpieczenia. Już ponad tysiąc osób

bezpłatnej służby zdrowia. Czasem okazuje się, że pacjent miał prawo do darmowych świadczeń. Są to np. kobiety w ciąży i ci, którzy posiadają Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Ale są też tacy, którzy korzystają z darmowej opieki, a nie mają do tego prawa. To ich sprawy wyjaśnia teraz kujawsko

Ratunkowy plan PO

podatek, w skład którego weszłyby składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Ich rozliczeniem zajmie się Ministerstwo Finansów. Dochód do opodatkowania będzie wyliczany na osobę w rodzinie. Według programu PO roczne obciążenia składkowo-podatkowe ojca, który utrzymuje z pensji minimalnej rodzinę z

Minister finansów: Podatek PIT będzie wynosił od 10 do 39,5 proc. w zależności od dochodów

będą już odprowadzali składek na ubezpieczenia społeczne ani zdrowotne. Jedynym, bardziej logicznym i sprawiedliwym podatkiem będzie jednolity podatek dochodowy. Nie naruszamy w żaden sposób systemu emerytalnego, należne wpłaty do ZUS będą finansowane bezpośrednio z budżetu państwa - powiedział

PIT-11 i PIT-40A, czyli ściągawka od pracodawcy i ZUS

W tych podsumowaniach są też bardzo ważne kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (podatnik odpisuje je odpowiednio od dochodu i podatku; jeśli tego nie zrobi, zapłaci fiskusowi za dużo). Jeśli ktoś pracował tylko w jednym miejscu, ma mało roboty przy przenoszeniu tych danych do

Rzadko rejestrujemy nianie w ZUS. A może jednak warto?

się przepisy takie, jak przy zleceniu. Muszą określić w niej m.in. czas i miejsce sprawowania opieki, liczbę dzieci, którymi zajmować się będzie niania, jej obowiązki oraz wysokość wynagrodzenia. Następnym krokiem jest rejestracja w ZUS. Rodzic jako pracodawca zgłasza nianię do ubezpieczeń

Kiedy ZUS umarza składki przedsiębiorcom [PORADNIK]

upomnienia, opłaty dodatkowej, a także kosztów egzekucyjnych naliczonych przez dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, naczelnika urzędu skarbowego lub komornika sądowego. Jak wyjaśnia ZUS: "Umorzenie powyższych należności skutkuje jednocześnie umorzeniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i

Nie chciał płacić składek do ZUS. Sąd: To obowiązek

sobie budynek i żył z czynszu do końca życia - mówi. Składki są obowiązkowe ZUS wyliczył mu podstawę składki za dwa miesiące i nakazał zapłacić. Sowa od tej decyzji odwołał się do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim. Napisał m.in., że ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych ogranicza prawa i

Informacje przekazywane płatnikowi przez ubezpieczonego

składek (w raporcie ZUS RCA lub ZUS RZA - jeśli jest rozliczana tylko składka zdrowotna) z kodem tytułu ubezpieczenia 12 11 X X. Pracodawca może rozpocząć ich naliczanie za osobę na urlopie wychowawczym dopiero po otrzymaniu od niej oświadczenia o braku innych tytułów do ubezpieczeń oraz

NFZ ściga nieubezpieczonych. Rekordzista winny 0,27 mln zł

uprawnienia do skorzystania ze świadczeń czy nie. Istnieją bowiem pewne przypadki nierejestrowane przez ZUS i KRUS, które dają prawo do świadczeń pomimo braku ubezpieczenia zdrowotnego - mówi Janusz Janczewski, naczelnik wydziału spraw świadczeniobiorców kujawsko-pomorskiego oddziału NFZ. - Prócz tego zanim

"DGP": Ubezpieczenie zdrowotne nie dla wszystkich bezrobotnych?

Jak poinformował gazetę Władysław Kosinak-Kamysz, minister pracy i polityki socjalnej, resort planuje oddzielenie ubezpieczenia zdrowotnego od rejestracji bezrobotnych. Urząd tylko rejestrowałby bezrobotnego, ale już nie zajmowałby się przekazywaniem za niego składki do ZUS. Wysyłałby tylko

PAP:Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne z Funduszu Świadczeń Socjalnych

Ministerstwo Zdrowia pracuje nad systemem dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. W tym celu co jakiś czas spotyka się z przedstawicielami branży ubezpieczeniowej. Wiele osób boi się, że nowe przepisy podzielą pacjentów na lepszych - tych, których stać na dodatkowe opłaty - i gorszych, którzy nie będą

Zmieniasz etat na firmę? Zapomnij o ciąży albo licz się z groszowym zasiłkiem

czytelniczka zarabiała 5,5-6 tys. zł miesięcznie i od tej kwoty odprowadzała składki do ZUS. Wszystko zgodnie z prawem - z etatu płaciła składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Ze zlecenia i własnej firmy - na zdrowotne. Wszystko było w porządku do wiosny tego roku. - Byłam w zagrożonej ciąży i lekarz

Zamek kontra ZUS. Będzie proces w sprawie ubezpieczeń aktorów

zdrowotną. ZUS uznał, że powinny być to objęte składką umowy-zlecenia. I naliczył Zamkowi zaległe składki. Zamek odwołał się do sądu, dlatego będzie proces. - Umowa o dzieło, w przeciwieństwie do umowy-zlecenia, nie stanowi tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń - mówi Karol Jagielski, rzecznik prasowy

Boni: Myślę, że umowy studentów nie będą ozusowane

intencją rządu, żeby wyrównywać szanse na rynku pracy tych osób, które zarabiają być może mniej więcej tyle samo, ale część z nich nie ma ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego. To jest bardzo ważne dla startu zawodowego - powiedział Boni. Według szefa MAC nowe przepisy prawdopodobnie nie

Prezydent podpisał ustawę o zaległych zobowiązaniach Kompani Węglowej

dotycząca funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 zobowiązuje przedsiębiorstwa górnicze do spłaty zaległych zobowiązań pieniężnych powstałych po 30 września 2003 r., z tytułu składek: emerytalnych, na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Miało to nastąpić w równych ratach miesięcznych

Przedsiębiorcze matki protestują przeciw nowym przepisom dotyczącym składek chorobowych

Chodzi o ustawę o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, która czeka obecnie na podpis prezydenta Bronisława Komorowskiego. Jej projekt został przygotowany w MPiPS. Ustawa ma m.in. wprowadzić zmiany w sposobie obliczania podstawy wymiaru zasiłku w

Nie będzie firmy na próbę. Sejm odrzucił projekt Ruchu Palikota

Jakie zmiany zakładała nowela ustawy? Osoba zakładająca firmę przez 90 dni nie musiałaby płacić podatku dochodowego i składki na ubezpieczenie społeczne. Dodatkowo, jeśli nowy przedsiębiorca nie miałby ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, przez trzy miesiące płaciłby za niego urząd pracy

Ile kosztuje twoja ręka? Sprawdź, na jakiej podstawie ubezpieczyciel wyceni tzw. szkodę osobową

Dorota Fal, doradca zarządu ds. ubezpieczeń zdrowotnych Polskiej Izby Ubezpieczeń. Oznacza to, że ubezpieczyciel weźmie pod uwagę to, jak z uszczerbkiem na zdrowiu poszkodowany może radzić sobie w życiu. Przypomnijmy, że obecnie ubezpieczający korzysta tylko i wyłącznie z tabeli stworzonych przez ZUS

PIT 2015. Przywileje twórców nadal obcięte

z przychodem z praw autorskich w wysokości 10 tys. zł miesięcznie. To 120 tys. zł rocznie. Jego roczny podatek liczony w pewnym uproszczeniu według starych zasad wyniósłby 753 zł (do tego prawie 15 tys. zł składek na ZUS i blisko 9 tys. na ubezpieczenie zdrowotne). Liczony po nowemu - już 2520 zł

Maleje liczba poszkodowanych przy pracy. Bez ZUS nie ma wypadku?

osób (ponad 90 zbadanych przez PIP) podczas wykonywania pracy zawodowej, które mogły mieć charakter wypadku przy pracy, ale nie można było ich tak zakwalifikować z uwagi na brak ubezpieczenia wypadkowego w ZUS. Były to głównie osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło. Zdaniem przedstawicieli PIP

Ile w tym roku oddamy państwu podatku? Czteroosobowa rodzina 23 tys. zł

i ZUS Rocznie. Osoba zarabiająca średnią krajową (3898 zł brutto) płaci 18 proc. podatku dochodowego. Na rękę dostaje więc 2782 zł. Na co idzie pozostałe 1116 zł? To zaliczka na podatek dochodowy (278 zł), składki ZUS (534,41 zł) i ubezpieczenie zdrowotne (302,72 zł). Dwaj dorośli członkowie rodziny

Absurdy w polskim systemie obowiązkowych składek

jednocześnie prowadzącym działalność gospodarczą płacić podwójną składkę zdrowotną. Nie jestem w stanie tego zrozumieć. Czy jeśli taka osoba pójdzie do szpitala, to będzie leczona w dwóch osobach? Czy jeśli ZUS ma wypłacić jakiś zasiłek zdrowotny, to zrobi to podwójnie? Jestem pewna, że nie. Skąd się wzięły

Zasiłek dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych [PORADNIK]

, nie będzie równocześnie w ZUS. Opiekunowie, którzy dostają zasiłek lub świadczenie pielęgnacyjne, a więc także rolnicy, mają opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne, chyba że posiadają je z innego tytułu, np. ubezpieczenia w KRUS. Kwestie prawne dotyczące świadczeń dla rolników reguluje: - art

Buble przyprawiają o ból głowy

Buble tygodnia: wydawanie EKUZ Naszemu czytelnikowi potrzebna była Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego na czas studiów w Niemczech. W NFZ pokazał dowód ubezpieczenia jako członka rodziny, czyli legitymację ubezpieczeniową ojca. Gdy jednak podjął pracę na umowę-zlecenie, ZUS go automatycznie

Lepsza praca dla opiekunek. Warto zatrudniać legalnie

Od października 2011 r. legalne zatrudnienie niani stało się łatwiejsze, weszła wtedy w życie ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3. Dzięki niej składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz zdrowotne za "legalną" nianię finansowane są z budżetu państwa. Pod warunkiem że

Masz sprawę do ZUS-u? Wyślij wniosek przez internet

składek (ZUS-EWN), wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS-EWZ), zwrot nadpłaconych składek (ZUS-EZS), ustalenie przekroczenia rocznej granicy podstawy wymiaru składek (ZUS-EPW). Dodatkowo za pośrednictwem portalu internetowego można zgłosić reklamacje o stanie konta

Kalendarium firmowe

siebie do 15 września - zapłata składek na ZUS za sierpień przez płatników zatrudniających pracowników i niebędących jednostkami budżetowymi Stawki, składki, wskaźniki Wysokość składek ubezpieczeniowych w 2009 r. składka na ubezpieczenie emerytalne - 19,52 proc. podstawy wymiaru składka na

Abolicja w ZUS. Od 15 stycznia można składać wnioski [FAQ]

i jest obowiązującym aktem prawnym. Wnioski złożone wcześniej spowodują decyzję odmowną. Gdzie składać wnioski? Można je złożyć w dowolnym oddziale ZUS lub za pośrednictwem poczty. Czy składki na ubezpieczenie zdrowotne i fundusz pracy też polegają umorzeniu? Tak, ale tylko za te same okresy, za

Jak poinformować ZUS o przejęciu innej firmy?

Obowiązki podmiotu przejmowanego Podmiot przejmowany, tj. " stary" pracodawca powinien sporządzić i przekazać do ZUS dokumenty wyrejestrowujące pracowników oraz inne osoby objęte ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym. Przekazuje w tym celu do ZUS za te

PO: "Silna gospodarka, wyższe płace" - nowe hasło w kampanii

najniższa stawka tego podatku - 10 proc. - miałaby obowiązywać dla osób najgorzej zarabiających i płynnie rosnąć do 39,5 proc. dla najlepiej zarabiających. Zgodnie z tym pomysłem ani pracownik, ani pracodawca nie będą już odprowadzali składek na ubezpieczenia społeczne ani zdrowotne, a należne wpłaty do ZUS

Kalendarium firmowe - niezbędnik przedsiębiorcy

lipca - zapłata składek na ZUS za czerwiec przez płatników zatrudniających pracowników i niebędących jednostkami budżetowymi Stawki, składki, wskaźniki Wysokość składek ubezpieczeniowych w 2009 r. składka na ubezpieczenie emerytalne - 19,52 proc. podstawy wymiaru składka na ubezpieczenie rentowe - 6

Mały Kajtek żyje bez PESEL-u. Dlaczego? Bo nie ma meldunku

nie posiada PESELU. Niedawno zadzwoniła do mnie pielęgniarka środowiskowa z pytaniem, dlaczego nadal nie podałam numeru PESEL. Póki co Kajtek jest ubezpieczony "przy mnie", ale dowiedziałam się, że już niedługo nie będzie mu przysługiwało prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej. To oznacza, że

Fikcyjnie się zatrudniają, by nie płacić ZUS-u w Polsce

załatwieniu formalności związanych z płaceniem mniejszych składek ubezpieczenia w innych krajach UE zamiast w polskim ZUS-ie. - Proceder odbywa się na wielką skalę. Kasa, która przepływa do pośredników, niekoniecznie trafia za granicę - podejrzewają nasi rozmówcy związani ze śledztwem. Sama prokuratura nie

Niezbędnik przedsiębiorcy- Kalendarium firmowe

- zapłata składek na ZUS za luty przez płatników zatrudniających pracowników i niebędących jednostkami budżetowymi Stawki, składki, wskaźniki Wysokość składek ubezpieczeniowych (i nie tylko) w 2009 r. * składka na ubezpieczenie emerytalne - 19,52 proc. podstawy wymiaru * składka na ubezpieczenie rentowe - 6

Sejm uchwalił ustawę dot. długów Kompanii Węglowej wobec ZUS

przypomnieli, że ustawa matka zobowiązywała przedsiębiorstwa górnicze do spłaty zaległych zobowiązań pieniężnych powstałych po 30 września 2003 r., z tytułu składek: emerytalnych, na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Miało to nastąpić w równych ratach miesięcznych do końca 2015 r. "Aktualnie poza

Kto jest płatnikiem składek od umowy zlecenia zawartej między dwiema osobami fizycznymi?

przychód, ale pomniejszony o składki na ubezpieczenia społeczne, w części finansowanej przez osobę ubezpieczoną. Każda osoba objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi oraz ubezpieczeniem zdrowotnym podlega zgłoszeniu w ZUS do odpowiednich ubezpieczeń. Obowiązek zgłoszenia należy do

Kiedy złożyć i jak wypełnić ZUS ZSWA?

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej określającego wzory zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego... (Dz. U. z 2009 r. nr 186, poz. 1444). Formularz ten jest podzielony na 7 bloków.W pierwszym z nich, dotyczącym danych organizacyjnych, płatnik wypełnia jedynie pole 01

Pomoc na nagły kryzys

mieszkaniem? - pyta pani Żaneta z Pomorza. Mają troje dzieci (19-latka, siedmiolatka i pięciolatkę). Gdzie mogą szukać pomocy? Ubezpieczenie zdrowotne Pani Żaneta boi się szczególnie tego, że rodzina będzie pozbawiona opieki medycznej. Ale są sposoby, by zapewnić sobie ubezpieczenie zdrowotne. Dopóki mąż

Jak policzyć podatek PIT 2014, dochód do opodatkowania

jednak płacił w ciągu roku zaliczki na podatek, warto złożyć PIT, żeby je odzyskać. Wyliczone w oparciu o skalę podatki pomniejsza się potem o składki na ubezpieczenie zdrowotne i odpisywane od podatku ulgi. To, co zostaje, to tzw. podatek należny. Fiskusowi. Jeśli podatek należny jest niższy od sumy

Nie opłaciłeś ZUS-u? Zobacz co Ci grozi!

społecznych będą stanowiły podstawę do nałożenia na niego dotkliwych sankcji. Jakie konsekwencje? Najdotkliwszymi dla płatników składek konsekwencjami niewypełniania obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych są m.in.: naliczenie przez ZUS odsetek za zwłokę, a co za tym idzie, konieczność ich

Rząd przyjął projekt ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

dołączenia do wniosku o wpis do CEIDG danych niezbędnych do zgłoszenia przedsiębiorcy i jego rodziny do ubezpieczenia społecznego/zdrowotnego. Umożliwi to przedsiębiorcom złożenie z jednym wnioskiem o wpis do CEIDG również tych informacji i przekazanie ich elektronicznie do ZUS/KRUS. Obecnie takich zgłoszeń

Klub PO złożył w Sejmie projekt dot. długów Kompanii Węglowej wobec ZUS

matka zobowiązywała przedsiębiorstwa górnicze do spłaty zaległych zobowiązań pieniężnych powstałych po 30 września 2003 r., z tytułu składek: emerytalnych, na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Miało to nastąpić w równych ratach miesięcznych do końca 2015 r. "Aktualnie poza Kompanią Węglową i

ZUS ograniczy wydatki inwestycyjne i rzeczowe

Środki na działalność ZUS pochodzą z odpisu z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz z opłat i prowizji związanych z realizacją przez ZUS zadań zleconych przez państwo, np. obsługi rent socjalnych, poboru składki na ubezpieczenie zdrowotne, czy ewidencjonowania i przekazywania składek do OFE. W

Szczurek: koszt wprowadzenia zmian podatkowych to 10,2 mld zł

podatków będziemy mieli jeden podatek od dochodów osobistych, jeden podatek z pracy, w którym zawierać się będą zarówno składki PIT, jak i składki na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne, wypadkowe itd. To wszystko spowoduje, że osoby gorzej zarabiające na osobę w rodzinie - bo tak będzie definiowana

Śmieciowe umowy to śmieciowe emerytury

płaci od niej żadnych składek na ubezpieczenie - opowiada "Wyborczej". Pani Joanna, zamiast odkładać co miesiąc na emeryturę 176 zł, odprowadza zaledwie 20 zł. W przyszłości nie uzbiera nawet na najniższą emeryturę. ZUS wyliczy jej świadczenie od sumy, od której odprowadzała składki, czyli od

Podatkowe trzęsienie ziemi według PO

proc.". Zdaniem PO pozwoli to wielu Polakom wrócić na legalny rynek pracy. Uzyskają dzięki temu ubezpieczenie społeczne, czyli w przyszłości prawo do emerytury, oraz ubezpieczenie zdrowotne. Dzięki tym zmianom ma się skurczyć szara strefa na rynku pracy. No i mamy zarabiać więcej. W przypadku osób

Do kogo po polisę zdrowotną? Ostra walka o klientów

, konkretne zakresy pakietów medycznych oraz ich ceny, zamiast zastanawiać się, co lepiej wybrać: abonament czy ubezpieczenie - tłumaczy Kamil Skowera z Mercer. Zarówno abonament w klinice medycznej, jak i ubezpieczenie zdrowotne są podobnymi produktami. Ubezpieczenie daje dostęp do wielu różnych placówek

Raporty dla pracowników przesyłane e-mailem

sami pracownicy z własnych środków. Również składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana ze środków pracownika (również za pośrednictwem pracodawcy). Takie same zasady finansowania składek dotyczą także zleceniobiorców. Obowiązek obliczania, rozliczania i przekazywania co miesiąc do ZUS

Były prezes sądu pisze do ZUS i skarbówki. "Potraktowali mnie jak intruza"

, stwierdzając, że w opisywanym przypadku nie można wprawdzie mówić o pracy wykonywanej w ramach stosunku pracy, ale "okoliczności sprawy uzasadniają stwierdzenie podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu wykonywania umowy o świadczenie usług". Ponowne rozpoznanie przez

"GP": Szpitale nie honorują wydruków z e-maila

możliwość istnieje od 1 stycznia i jest rozwiązaniem przygotowanym przez Komisję Przyjazne Państwo, które miało ograniczyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Gazeta dodaje, że druki ZUS RMUA przestaną być potrzebne dopiero, gdy wprowadzone zostaną czipowe karty ubezpieczenia zdrowotnego.

Instytut Rozwoju Rolnictwa ma wątpliwości dotyczące składki zdrowotnej

W trzecim kwartale 2011 r. ubezpieczeniem zdrowotnych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego objętych było 2 mln 794 tys. osób. Rząd szacuje, że dzięki tym zmianom rolnicy dodatkowo zapłacą ok. 83 mln zł w 2012 r.Instytut Rozwoju Rolnictwa im. W. Grabskiego chce zwrócić uwagę na słabe strony

Prawo nie przewidziało przedsiębiorczych kobiet. Absurdy ZUS

dodatkowo opłacać składki do ZUS z działalności gospodarczej. W ten sposób jej zasiłek byłby równy temu, co dziś zarabia w obu pracach. Czyli w okolicach średniej krajowej. Tu niespodzianka - choć przedsiębiorcy mogą przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, to pani Anna nie. Dlaczego? Bo

Nianie się legalizują. "Bo wszystkim to się opłaca"

W całym 2012 roku w ZUS zalegalizowało swoją pracę 97 niań. - Najwięcej, bo aż 63, zarejestrowało się w Kielcach. W pozostałych placówkach takich przypadków było od dwóch do pięciu. Wyjątkiem jest Skarżysko-Kamienna, gdzie do końca 2012 roku zarejestrowało się 20 niań - informuje Paweł Szkalej

Przyjdź na bezpłatne szkolenie do... ZUS

W miesiącach listopad-grudzień 2010 r., pracownicy z I Oddziału ZUS w Warszawie poprowadzą cykl bezpłatnych wykładów. Na spotkaniach przedstawione będą zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Omówione zostaną obowiązkowe składki i dokumenty wymagane przy

"DGP": Budżet nie dopłaci do niani dla starszego dziecka

ZUS odmawia opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne niani w takiej sytuacji, tłumacząc, że gdy rodzic pobiera zasiłek macierzyński z tytułu narodzin kolejnego dziecka, to w tym samym czasie sprawuje opiekę nad pierwszym potomkiem. Opiekunka może wprawdzie dalej zajmować się

Potrzebna jest reforma urzędów pracy

tylko po ubezpieczenie zdrowotne. Ministerstwo Pracy planuje oddzielenie statusu bezrobotnego od możliwości uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego. Chodzi o to, by skupić się w szukaniu pracy dla osób naprawdę tego potrzebujących, a nie dla tych, które np. pracują na czarno i odrzucają oferty z urzędu

Zaksięgowanie polisy NNW opłacanej za pracowników

ubezpieczenia zdrowotnego: 48,65 zł wartość netto przychodu 431,74 zł. I ten przychód ZUS kazał nam minusować u każdego pracownika jako potrącenie netto, aby do wypłaty z tytułu tej listy płac wyszło 0,00 zł. Jak to potrącenie netto zaksięgować? Odpowiedź : Należy przede

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Zdjęcia - ubezpieczenie zdrowotne zus

Bestsellery