ubezpieczenie zdrowotne zus

Katarzyna Klukowska

Skąd uzyskać pieniądze na firmę [PORADNIK]

Skąd uzyskać pieniądze na firmę [PORADNIK]

Ile nowego przedsiębiorcę będzie kosztował ZUS, a ile ubezpieczenie zdrowotne. Gdzie szukać pieniędzy na własną działalność biznesową.

Jak e-WUŚ po latach wytropił błąd NFZ i ZUS

Przez sześć lat ZUS przyjmował składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, a mimo to płacąca nie była objęta ochroną. Raz spóźniła się z wpłatą i jej umowa z NFZ wygasła. Choć Fundusz o niczym nie poinformował ubezpieczonej, to ją ściga.

Kontrola u płatnika składek ZUS

Kontrolę wykonywania zadań i obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych przez płatników składek przeprowadzają inspektorzy kontroli ZUS. ZUS przeprowadza też kontrolę wykonywania obowiązków płatników składek w zakresie zgłaszania ubezpieczonych do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacania składki na to ubezpieczenie.

Najlepiej byłoby dać ludziom wybór i możliwość zadbania o swoją starość samodzielnie

najlepszym rozwiązaniem byłoby dać ludziom wybór i możliwość zadbania o swoją starość samodzielnie. Niech każdy Polak zdecyduje czy chce być w ZUS-ie, w OFE czy samemu zbierać pieniądze na "prywatną emeryturę". To samo dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego. Każdy powinien mieć możliwość

ZUS przestanie wydawać papierowe legitymacje ubezpieczeniowe

W ocenie Zakładu dla pacjentów nie powinno to mieć żadnego wpływu na możliwość korzystania z opieki zdrowotnej na dotychczasowych zasadach. Dowodem ubezpieczenia są inne dokumenty określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w szczególności dokumenty potwierdzające opłacanie składek, m.in. druk ZUS

Zatrudnienie i zwolnienie pracownika - obowiązki wobec ZUS

Zgłoszenie w ZUS pracownika...Zawarcie umowy o pracę zawsze powoduje obowiązek ubezpieczeńZUS. Osoba zatrudniona na etacie podlega z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Ubezpieczeniom tym podlega od dnia nawiązania stosunku

Podatkowe rozliczenie składek ZUS

Składki na ubezpieczenia pracownikówSkładki na ubezpieczenia społeczne pracowników można podzielić wg kryterium ich finansowania. Pozwala ono na wyróżnienie składek opłacanych w części przez pracodawcę i pracownika. Podobnego podziału nie ma w stosunku do składek na ubezpieczenie zdrowotne. One w

"Rz": Urzędy bez pieniędzy, bezrobotni bez składek

Z informacji gazety wynika, że pieniądze na składki dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku skończyły się w kilkudziesięciu powiatach - przede wszystkim na Podlasiu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce. Miejscowe urzędy poprosiły już ZUS o możliwość zapłaty składki w przyszłym roku. Zaległości urzędów

ZUS każe płacić zatrudnionym o dzieło składkę emerytalną i ubezpieczenie dla niań

ZUS każe płacić zatrudnionym o dzieło składkę emerytalną i ubezpieczenie dla niań

jeden z ojców zatrudnionych na umowę o dzieło, po kilku miesiącach od zgłoszenia do ubezpieczenia niani otrzymał z ZUS-u informację, że musi zwrócić kilka tysięcy złotych składek, które zakład odprowadzał za nianię. Nie pomogły tłumaczenia, że przecież praca zajmuje mu cały dzień, a żona zatrudniona na

Działalność gospodarcza i umowa o pracę

obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, chyba że przychód z tytułu umowy o pracę, w przeliczeniu na okres miesiąca, jest niższy od minimalnego wynagrodzenia za pracę.Prawa i obowiązki pracowników i pracodawców reguluje ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z

Ustawa o zasiłkach macierzyńskich podpisana

Ustawa o zasiłkach macierzyńskich podpisana

chorobowemu krócej niż 12 miesięcy. Co to oznacza? Do tej pory wystarczyło miesiąc przed porodem zarejestrować firmę i opłacić jedną składkę ubezpieczenia zdrowotnego w maksymalnej wysokości, by otrzymywać zasiłek macierzyński w wysokości zadeklarowanej podstawy wymiaru. Nowe przepisy uniemożliwiają

Resort pracy chce objąć składkami emerytalnymi członków rad nadzorczych

składek będzie uzyskiwany przychód, a płatnikami składek będą podmioty, w których działa rada nadzorcza.Z danych ZUS wynika, że według stanu na grudzień 2012 r. osób, które podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu pełnienia funkcji jedynie członka rady nadzorczej, było 20,1 tys. Kolejne 29 tys. osób

Dziura, w którą wpadają dobrowolnie ubezpieczeni

Dziura, w którą wpadają dobrowolnie ubezpieczeni

Wystarczy dodać przepis, że nie tylko w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, ale także gdy chodzi o dobrowolnie ubezpieczonych. Narodowy Fundusz Zdrowia - adresat składki zdrowotnej, powinien być informowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych - poborcę składek o tym, że czyjaś umowa

Umowy śmieciowe: Sprawdź, do czego masz prawo

Umowy śmieciowe: Sprawdź, do czego masz prawo

Do umów cywilnoprawnych, czyli m.in. zleceń i o dzieło, przylgnęła łatka gorszych. Do najcięższych zarzutów należą: brak ubezpieczenia emerytalno-rentowego, zdrowotnego, niepodleganie kodeksowi pracy, czego konsekwencją jest brak możliwości dochodzenia swoich praw przed sądem pracy. Zanim jednak

Będą zmiany dla firm realizujących zamówienia publiczne

Chodzi między innymi o zmianę nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z 23 października 2014 r., zgodnie z którą od 1 stycznia 2016 r., od umów cywilnoprawnych będą odprowadzane składki ZUS co najmniej do poziomu minimalnego wynagrodzenia. Niedoskonała nowelizacja oznaczała

Na macierzyńskim 17 zł zasiłku? "To nic nowego". O co chodzi z ustawą zasiłkową?

Na macierzyńskim 17 zł zasiłku? "To nic nowego". O co chodzi z ustawą zasiłkową?

preferencyjnych składek ZUS, otrzymają 297,19 zł zasiłku miesięcznie. Od tej kwoty należy odjąć obowiązkową składkę zdrowotną w wysokości 279,41 zł. Na rękę zostanie więc 17,77 zł. - Za te pieniądze to ja nawet paczki pieluch nie kupię. To jednak skandal, że kobiety, które zakładają firmy, tak się traktuje. Z

Reklama ZUS wprowadza w błąd. Nie sprawdzisz konta tylko on-line

Reklama ZUS wprowadza w błąd. Nie sprawdzisz konta tylko on-line

jest obraźliwy. Sugeruje ona, że kobiety w internecie oglądają jedynie głupiutkie zdjęcia piesków, zamiast zajmować się poważnymi sprawami, jakimi są kwestie przyszłej emerytury czy ubezpieczenia zdrowotnego - pisze pani Katarzyna, czytelniczka "Wyborczej". - Jestem oburzona, że ZUS wydaje na

Wielka abolicja w ZUS już 15 stycznia. Możesz umorzyć zaległe składki

Wielka abolicja w ZUS już 15 stycznia. Możesz umorzyć zaległe składki

ZUS właśnie podał na stronie internetowej ZUS, kto może ubiegać się o umorzenie składek. Chodzi o osoby podlegające w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej

"Rz": ZUS nie może podważać ubezpieczenia na Słowacji

"Rz": ZUS nie może podważać ubezpieczenia na Słowacji

Efekty wyroku nietrudno odgadnąć: skoro ZUS nie może podważać ubezpieczenia na Słowacji, przedsiębiorcy łatwiej uciekną przed polskimi składkami (ponad tysiąc złotych miesięcznie). Nie jest jednak wykluczone, że ZUS nie będzie czekał bezczynnie i przedstawi Słowakom zyski i straty wynikające z

Ubezpieczenie niani, nowe uregulowania

opiece nad dziećmi do 3 lat. Niania może sprawować opiekę nad dzieckiem, które ukończyło 20 tydzień życia.   Opłata składek przez ZUS ZUS opłaca składki na ubezpieczenie społeczne (zdrowotne, emerytalne, rentowe) wtedy jeżeli wynagrodzenie niani nie przekracza wysokości minimalnego wynagrodzenia

Matkom nie chodzi tylko o wydłużenie vacatio legis

Matkom nie chodzi tylko o wydłużenie vacatio legis

ubezpieczeniom społecznym (ma do tego prawo) lub decyzję obniżającą podstawę wymiaru składek (do tego akurat nie ma prawa). Sprawy z odwołania ciągną się w sądach okręgowych nawet do dwóch lat, a w tym czasie odwołująca się nie zobaczy z ZUS ani złotówki. Nie wiem, czy autorka opinii jest zatrudniona na etacie

Podwyżka w czasach deflacji, czyli biznes wściekły na ZUS

Podwyżka w czasach deflacji, czyli biznes wściekły na ZUS

stawkami ZUS wykorzystują pośrednicy finansowi. W ostatnich tygodniach nastąpiła prawdziwa lawina ofert związanych z "załatwianiem" ubezpieczenia w innych krajach Unii. Oferowane są ubezpieczenia emerytalno-zdrowotne w kwocie od 500 zł. Nie ma danych, które obrazowałyby skalę ucieczki za granicę

Emerytura w Anglii i Niemczech. Jak dostać emeryturę zagraniczną [PORADNIK]

Emerytura w Anglii i Niemczech. Jak dostać emeryturę zagraniczną [PORADNIK]

przepracował tam tylko 5 lat. Czy nie ma szans na hiszpańską emeryturę? Nic podobnego. W przypadku osób z mniejszym stażem niż wymagany hiszpański odpowiednik ZUS (podobnie jest w innych państwach UE) wszczyna tzw. procedurę sumowania okresów ubezpieczenia. Hiszpanie uwzględnią panu Janowi okresy pracy w

Nowa wysokość stawek na ubezpieczenia społeczne

ZUS wynosić będzie 160,78 zł (bez składki na ubezpieczenie zdrowotne), przy czym szczegółowa wysokość poszczególnych składek przedstawia się następująco: Rodzaj składki Wysokość składki (procentowa

GUS: Żyjemy coraz dłużej. Podwyżki podatków nieuchronne?

zmartwienie dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ZUS uwzględnia średnie dalsze trwanie życia na podstawie specjalnie w tym celu co roku publikowanych przez GUS tablic. A szacunki GUS są zwykle niedoszacowane. Czyli de facto będziemy żyć dłużej niż prognozy. - Te braki trzeba będzie czymś sfinansować. Bazując

Nalot na pacjentów bez ubezpieczenia. Już ponad tysiąc osób

bezpłatnej służby zdrowia. Czasem okazuje się, że pacjent miał prawo do darmowych świadczeń. Są to np. kobiety w ciąży i ci, którzy posiadają Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Ale są też tacy, którzy korzystają z darmowej opieki, a nie mają do tego prawa. To ich sprawy wyjaśnia teraz kujawsko

Jak się starać o zagraniczną emeryturę

emerytem w Hiszpanii, trzeba mieć minimum 15 lat stażu pracy i skończyć 65 lat. Pan Paweł przepracował tam tylko 5 lat. W przypadku osób z mniejszym stażem niż wymagany, hiszpański odpowiednik ZUS (podobnie jest w innych państwach UE) wszczyna tzw. procedurę sumowania okresów ubezpieczenia. Hiszpanie

PIT-11 i PIT-40A, czyli ściągawka od pracodawcy i ZUS

W tych podsumowaniach są też bardzo ważne kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (podatnik odpisuje je odpowiednio od dochodu i podatku; jeśli tego nie zrobi, zapłaci fiskusowi za dużo). Jeśli ktoś pracował tylko w jednym miejscu, ma mało roboty przy przenoszeniu tych danych do

ZUS przestaje wydawać papierowe legitymacje ubezpieczeniowe

Wydane do tej pory i potwierdzone legitymacje będą uwzględniane do czasu upłynięcia terminu ich ważności. W ocenie ZUS, zmiana nie będzie miała wpływu na dostęp do opieki zdrowotnej na dotychczasowych zasadach. Dowodem ubezpieczenia są inne dokumenty określone przez NFZ, w szczególności dokumenty

Kiedy ZUS umarza składki przedsiębiorcom [PORADNIK]

upomnienia, opłaty dodatkowej, a także kosztów egzekucyjnych naliczonych przez dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, naczelnika urzędu skarbowego lub komornika sądowego. Jak wyjaśnia ZUS: "Umorzenie powyższych należności skutkuje jednocześnie umorzeniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i

"GPC ": Do lekarza z kwitkiem

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej z 2004 r. zobowiązała rząd, aby do 2007 r. wydał przepisy wykonawcze umożliwiające wydawanie kart magnetycznych ubezpieczonym. Ułatwiłoby to życie pacjentom i lekarzom, gdyż karty te byłyby legitymacją potwierdzającą m.in. wpłaty składek zdrowotnych do

"Dziennik Gazeta Prawna": Łączenie ZUS z NFZ

400 mln zł rocznie kosztuje ściągnięcie składki zdrowotnej i przekazanie jej z ZUS do NFZ. Jak sprawić, żeby system był tańszy i bardziej skuteczny? "Połączmy obie instytucje" - mówią nieoficjalnie wpływowi politycy koalicji rządzącej. Jednak poproszeni o oficjalną wypowiedź nabierają

NFZ ściga nieubezpieczonych. Rekordzista winny 0,27 mln zł

uprawnienia do skorzystania ze świadczeń czy nie. Istnieją bowiem pewne przypadki nierejestrowane przez ZUS i KRUS, które dają prawo do świadczeń pomimo braku ubezpieczenia zdrowotnego - mówi Janusz Janczewski, naczelnik wydziału spraw świadczeniobiorców kujawsko-pomorskiego oddziału NFZ. - Prócz tego zanim

Rzadko rejestrujemy nianie w ZUS. A może jednak warto?

się przepisy takie, jak przy zleceniu. Muszą określić w niej m.in. czas i miejsce sprawowania opieki, liczbę dzieci, którymi zajmować się będzie niania, jej obowiązki oraz wysokość wynagrodzenia. Następnym krokiem jest rejestracja w ZUS. Rodzic jako pracodawca zgłasza nianię do ubezpieczeń

Nie chciał płacić składek do ZUS. Sąd: To obowiązek

sobie budynek i żył z czynszu do końca życia - mówi. Składki są obowiązkowe ZUS wyliczył mu podstawę składki za dwa miesiące i nakazał zapłacić. Sowa od tej decyzji odwołał się do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim. Napisał m.in., że ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych ogranicza prawa i

Przedsiębiorcze matki protestują przeciw nowym przepisom dotyczącym składek chorobowych

Chodzi o ustawę o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, która czeka obecnie na podpis prezydenta Bronisława Komorowskiego. Jej projekt został przygotowany w MPiPS. Ustawa ma m.in. wprowadzić zmiany w sposobie obliczania podstawy wymiaru zasiłku w

Informacje przekazywane płatnikowi przez ubezpieczonego

składek (w raporcie ZUS RCA lub ZUS RZA - jeśli jest rozliczana tylko składka zdrowotna) z kodem tytułu ubezpieczenia 12 11 X X. Pracodawca może rozpocząć ich naliczanie za osobę na urlopie wychowawczym dopiero po otrzymaniu od niej oświadczenia o braku innych tytułów do ubezpieczeń oraz

"DGP": Ubezpieczenie zdrowotne nie dla wszystkich bezrobotnych?

Jak poinformował gazetę Władysław Kosinak-Kamysz, minister pracy i polityki socjalnej, resort planuje oddzielenie ubezpieczenia zdrowotnego od rejestracji bezrobotnych. Urząd tylko rejestrowałby bezrobotnego, ale już nie zajmowałby się przekazywaniem za niego składki do ZUS. Wysyłałby tylko

Prezydent podpisał ustawę o zaległych zobowiązaniach Kompani Węglowej

dotycząca funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 zobowiązuje przedsiębiorstwa górnicze do spłaty zaległych zobowiązań pieniężnych powstałych po 30 września 2003 r., z tytułu składek: emerytalnych, na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Miało to nastąpić w równych ratach miesięcznych

Zmieniasz etat na firmę? Zapomnij o ciąży albo licz się z groszowym zasiłkiem

czytelniczka zarabiała 5,5-6 tys. zł miesięcznie i od tej kwoty odprowadzała składki do ZUS. Wszystko zgodnie z prawem - z etatu płaciła składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Ze zlecenia i własnej firmy - na zdrowotne. Wszystko było w porządku do wiosny tego roku. - Byłam w zagrożonej ciąży i lekarz

Sejm za umorzeniem przedsiębiorcom zaległych składek na ZUS

Ustawa zaproponowana przez klub PO daje możliwość umorzenia zaległych składek na własne ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy dla wszystkich osób prowadzących pozarolniczą działalność, które od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. podlegały obowiązkowo

Zamek kontra ZUS. Będzie proces w sprawie ubezpieczeń aktorów

zdrowotną. ZUS uznał, że powinny być to objęte składką umowy-zlecenia. I naliczył Zamkowi zaległe składki. Zamek odwołał się do sądu, dlatego będzie proces. - Umowa o dzieło, w przeciwieństwie do umowy-zlecenia, nie stanowi tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń - mówi Karol Jagielski, rzecznik prasowy

PAP:Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne z Funduszu Świadczeń Socjalnych

Ministerstwo Zdrowia pracuje nad systemem dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. W tym celu co jakiś czas spotyka się z przedstawicielami branży ubezpieczeniowej. Wiele osób boi się, że nowe przepisy podzielą pacjentów na lepszych - tych, których stać na dodatkowe opłaty - i gorszych, którzy nie będą

Boni: Myślę, że umowy studentów nie będą ozusowane

intencją rządu, żeby wyrównywać szanse na rynku pracy tych osób, które zarabiają być może mniej więcej tyle samo, ale część z nich nie ma ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego. To jest bardzo ważne dla startu zawodowego - powiedział Boni. Według szefa MAC nowe przepisy prawdopodobnie nie

Ile kosztuje twoja ręka? Sprawdź, na jakiej podstawie ubezpieczyciel wyceni tzw. szkodę osobową

Dorota Fal, doradca zarządu ds. ubezpieczeń zdrowotnych Polskiej Izby Ubezpieczeń. Oznacza to, że ubezpieczyciel weźmie pod uwagę to, jak z uszczerbkiem na zdrowiu poszkodowany może radzić sobie w życiu. Przypomnijmy, że obecnie ubezpieczający korzysta tylko i wyłącznie z tabeli stworzonych przez ZUS

Maleje liczba poszkodowanych przy pracy. Bez ZUS nie ma wypadku?

osób (ponad 90 zbadanych przez PIP) podczas wykonywania pracy zawodowej, które mogły mieć charakter wypadku przy pracy, ale nie można było ich tak zakwalifikować z uwagi na brak ubezpieczenia wypadkowego w ZUS. Były to głównie osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło. Zdaniem przedstawicieli PIP

Nie będzie firmy na próbę. Sejm odrzucił projekt Ruchu Palikota

Jakie zmiany zakładała nowela ustawy? Osoba zakładająca firmę przez 90 dni nie musiałaby płacić podatku dochodowego i składki na ubezpieczenie społeczne. Dodatkowo, jeśli nowy przedsiębiorca nie miałby ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, przez trzy miesiące płaciłby za niego urząd pracy

Absurdy w polskim systemie obowiązkowych składek

jednocześnie prowadzącym działalność gospodarczą płacić podwójną składkę zdrowotną. Nie jestem w stanie tego zrozumieć. Czy jeśli taka osoba pójdzie do szpitala, to będzie leczona w dwóch osobach? Czy jeśli ZUS ma wypłacić jakiś zasiłek zdrowotny, to zrobi to podwójnie? Jestem pewna, że nie. Skąd się wzięły

Prezydent podpisał ustawę o umorzeniu zaległych składek przedsiębiorcom

Ustawa została uchwalona przez Sejm w listopadzie br. Nowe przepisy umożliwiają umorzenia zaległych składek na własne ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy wszystkich osób prowadzących pozarolniczą działalność, które od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r

Zasiłek dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych [PORADNIK]

, nie będzie równocześnie w ZUS. Opiekunowie, którzy dostają zasiłek lub świadczenie pielęgnacyjne, a więc także rolnicy, mają opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne, chyba że posiadają je z innego tytułu, np. ubezpieczenia w KRUS. Kwestie prawne dotyczące świadczeń dla rolników reguluje: - art

Mały Kajtek żyje bez PESEL-u. Dlaczego? Bo nie ma meldunku

nie posiada PESELU. Niedawno zadzwoniła do mnie pielęgniarka środowiskowa z pytaniem, dlaczego nadal nie podałam numeru PESEL. Póki co Kajtek jest ubezpieczony "przy mnie", ale dowiedziałam się, że już niedługo nie będzie mu przysługiwało prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej. To oznacza, że

Abolicja w ZUS. Od 15 stycznia można składać wnioski [FAQ]

i jest obowiązującym aktem prawnym. Wnioski złożone wcześniej spowodują decyzję odmowną. Gdzie składać wnioski? Można je złożyć w dowolnym oddziale ZUS lub za pośrednictwem poczty. Czy składki na ubezpieczenie zdrowotne i fundusz pracy też polegają umorzeniu? Tak, ale tylko za te same okresy, za

Ciąża: Zakładam firmę i mam 6,6 tys. zł z ZUS-u? Będą zmiany w prawie

6,6 tys. zł z ZUS-u Teraz resort pracy chce zmiany przepisu, który mówi, od jakiej podstawy ZUS wylicza zasiłek macierzyński. Dziś decyduje o tym przychód, od którego przedsiębiorca płacił ostatnio składkę na ubezpieczenie chorobowe. Dla przedsiębiorców lub osób współpracujących z rodziną przy

Buble przyprawiają o ból głowy

Buble tygodnia: wydawanie EKUZ Naszemu czytelnikowi potrzebna była Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego na czas studiów w Niemczech. W NFZ pokazał dowód ubezpieczenia jako członka rodziny, czyli legitymację ubezpieczeniową ojca. Gdy jednak podjął pracę na umowę-zlecenie, ZUS go automatycznie

Ile w tym roku oddamy państwu podatku? Czteroosobowa rodzina 23 tys. zł

i ZUSRocznie. Osoba zarabiająca średnią krajową (3898 zł brutto) płaci 18 proc. podatku dochodowego. Na rękę dostaje więc 2782 zł. Na co idzie pozostałe 1116 zł? To zaliczka na podatek dochodowy (278 zł), składki ZUS (534,41 zł) i ubezpieczenie zdrowotne (302,72 zł). Dwaj dorośli członkowie rodziny

Masz sprawę do ZUS-u? Wyślij wniosek przez internet

składek (ZUS-EWN), wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS-EWZ), zwrot nadpłaconych składek (ZUS-EZS), ustalenie przekroczenia rocznej granicy podstawy wymiaru składek (ZUS-EPW). Dodatkowo za pośrednictwem portalu internetowego można zgłosić reklamacje o stanie konta

Rząd przyjął projekt ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

dołączenia do wniosku o wpis do CEIDG danych niezbędnych do zgłoszenia przedsiębiorcy i jego rodziny do ubezpieczenia społecznego/zdrowotnego. Umożliwi to przedsiębiorcom złożenie z jednym wnioskiem o wpis do CEIDG również tych informacji i przekazanie ich elektronicznie do ZUS/KRUS. Obecnie takich zgłoszeń

Sejm uchwalił ustawę dot. długów Kompanii Węglowej wobec ZUS

przypomnieli, że ustawa matka zobowiązywała przedsiębiorstwa górnicze do spłaty zaległych zobowiązań pieniężnych powstałych po 30 września 2003 r., z tytułu składek: emerytalnych, na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Miało to nastąpić w równych ratach miesięcznych do końca 2015 r. "Aktualnie poza

Śmieciowe umowy to śmieciowe emerytury

płaci od niej żadnych składek na ubezpieczenie - opowiada "Wyborczej". Pani Joanna, zamiast odkładać co miesiąc na emeryturę 176 zł, odprowadza zaledwie 20 zł. W przyszłości nie uzbiera nawet na najniższą emeryturę. ZUS wyliczy jej świadczenie od sumy, od której odprowadzała składki, czyli od

Jak policzyć podatek PIT 2014, dochód do opodatkowania

jednak płacił w ciągu roku zaliczki na podatek, warto złożyć PIT, żeby je odzyskać. Wyliczone w oparciu o skalę podatki pomniejsza się potem o składki na ubezpieczenie zdrowotne i odpisywane od podatku ulgi. To, co zostaje, to tzw. podatek należny. Fiskusowi. Jeśli podatek należny jest niższy od sumy

Pierwsze Centrum Aktywności Cyfrowej otwarto w Sosnowcu

Społecznych. () Dzisiaj już także mogą państwo złożyć wniosek on-line o wydanie dowodu osobistego czy o dokument ubezpieczenia EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) - i otrzymać go potem w ciągu paru dni do ręki za pośrednictwem Poczty Polskiej" - mówił szef resortu administracji. Wśród

Jak poinformować ZUS o przejęciu innej firmy?

Obowiązki podmiotu przejmowanegoPodmiot przejmowany, tj. "stary" pracodawca powinien sporządzić i przekazać do ZUS dokumenty wyrejestrowujące pracowników oraz inne osoby objęte ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym. Przekazuje w tym celu do ZUS za te osoby

Klub PO złożył w Sejmie projekt dot. długów Kompanii Węglowej wobec ZUS

matka zobowiązywała przedsiębiorstwa górnicze do spłaty zaległych zobowiązań pieniężnych powstałych po 30 września 2003 r., z tytułu składek: emerytalnych, na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Miało to nastąpić w równych ratach miesięcznych do końca 2015 r. "Aktualnie poza Kompanią Węglową i

Kto jest płatnikiem składek od umowy zlecenia zawartej między dwiema osobami fizycznymi?

przychód, ale pomniejszony o składki na ubezpieczenia społeczne, w części finansowanej przez osobę ubezpieczoną. Każda osoba objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi oraz ubezpieczeniem zdrowotnym podlega zgłoszeniu w ZUS do odpowiednich ubezpieczeń. Obowiązek zgłoszenia należy do

Fikcyjnie się zatrudniają, by nie płacić ZUS-u w Polsce

załatwieniu formalności związanych z płaceniem mniejszych składek ubezpieczenia w innych krajach UE zamiast w polskim ZUS-ie.- Proceder odbywa się na wielką skalę. Kasa, która przepływa do pośredników, niekoniecznie trafia za granicę - podejrzewają nasi rozmówcy związani ze śledztwem.Sama prokuratura nie

Kiedy złożyć i jak wypełnić ZUS ZSWA?

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej określającego wzory zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego... (Dz. U. z 2009 r. nr 186, poz. 1444). Formularz ten jest podzielony na 7 bloków.W pierwszym z nich, dotyczącym danych organizacyjnych, płatnik wypełnia jedynie pole 01

Nie opłaciłeś ZUS-u? Zobacz co Ci grozi!

społecznych będą stanowiły podstawę do nałożenia na niego dotkliwych sankcji. Jakie konsekwencje? Najdotkliwszymi dla płatników składek konsekwencjami niewypełniania obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych są m.in.: naliczenie przez ZUS odsetek za zwłokę, a co za tym idzie, konieczność ich

Prawo nie przewidziało przedsiębiorczych kobiet. Absurdy ZUS

dodatkowo opłacać składki do ZUS z działalności gospodarczej. W ten sposób jej zasiłek byłby równy temu, co dziś zarabia w obu pracach. Czyli w okolicach średniej krajowej. Tu niespodzianka - choć przedsiębiorcy mogą przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, to pani Anna nie. Dlaczego? Bo

Rencistów i emerytów z KRUS coraz mniej

Na początku lat 90. mieliśmy ponad 2 mln emerytów i rencistów z KRUS. W rekordowym 1995 r. było ich nawet 2 mln 49 tys. Tak duża liczba wypłacanych świadczeń była ubocznym, bolesnym skutkiem transformacji ustrojowej - w tym samym czasie setki tysięcy Polaków przechodziły też na renty z ZUS. W

PO liczy na to, że w czerwcu Sejm rozpatrzy projekt dot. Kompanii Węglowej

umożliwiającego odroczenie spłat ratalnych do ZUS z tytułu wcześniej przejętych zobowiązań do 31 grudnia 2015 r. Przypomniał, że ustawa matka zobowiązywała przedsiębiorstwa górnicze do spłaty zaległych zobowiązań pieniężnych powstałych po 30 września 2003 r., z tytułu składek: emerytalnych, na ubezpieczenia

Przybywa pracy na czarno, resort pracy chce zmian w przepisach

sami pracownicy. - Chcą pracować na czarno, by ich zarobków nie zajął komornik, albo nie chcą tracić statusu bezrobotnego, bo to daje im prawo do ubezpieczenia zdrowotnego - mówi Dariusz Natkaniec, inspektor pracy z katowickiego oddziału PIP. O ukrócenie takich praktyk stara się Ministerstwo Pracy i

Nianie się legalizują. "Bo wszystkim to się opłaca"

W całym 2012 roku w ZUS zalegalizowało swoją pracę 97 niań. - Najwięcej, bo aż 63, zarejestrowało się w Kielcach. W pozostałych placówkach takich przypadków było od dwóch do pięciu. Wyjątkiem jest Skarżysko-Kamienna, gdzie do końca 2012 roku zarejestrowało się 20 niań - informuje Paweł Szkalej

Potrzebna jest reforma urzędów pracy

tylko po ubezpieczenie zdrowotne. Ministerstwo Pracy planuje oddzielenie statusu bezrobotnego od możliwości uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego. Chodzi o to, by skupić się w szukaniu pracy dla osób naprawdę tego potrzebujących, a nie dla tych, które np. pracują na czarno i odrzucają oferty z urzędu

ZUS ograniczy wydatki inwestycyjne i rzeczowe

Środki na działalność ZUS pochodzą z odpisu z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz z opłat i prowizji związanych z realizacją przez ZUS zadań zleconych przez państwo, np. obsługi rent socjalnych, poboru składki na ubezpieczenie zdrowotne, czy ewidencjonowania i przekazywania składek do OFE. W

Instytut Rozwoju Rolnictwa ma wątpliwości dotyczące składki zdrowotnej

W trzecim kwartale 2011 r. ubezpieczeniem zdrowotnych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego objętych było 2 mln 794 tys. osób. Rząd szacuje, że dzięki tym zmianom rolnicy dodatkowo zapłacą ok. 83 mln zł w 2012 r.Instytut Rozwoju Rolnictwa im. W. Grabskiego chce zwrócić uwagę na słabe strony

Były prezes sądu pisze do ZUS i skarbówki. "Potraktowali mnie jak intruza"

, że w opisywanym przypadku nie można wprawdzie mówić o pracy wykonywanej w ramach stosunku pracy, ale "okoliczności sprawy uzasadniają stwierdzenie podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu wykonywania umowy o świadczenie usług".Ponowne rozpoznanie przez

"DGP": Budżet nie dopłaci do niani dla starszego dziecka

ZUS odmawia opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne niani w takiej sytuacji, tłumacząc, że gdy rodzic pobiera zasiłek macierzyński z tytułu narodzin kolejnego dziecka, to w tym samym czasie sprawuje opiekę nad pierwszym potomkiem. Opiekunka może wprawdzie dalej zajmować się

Przyjdź na bezpłatne szkolenie do... ZUS

W miesiącach listopad-grudzień 2010 r., pracownicy z I Oddziału ZUS w Warszawie poprowadzą cykl bezpłatnych wykładów. Na spotkaniach przedstawione będą zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Omówione zostaną obowiązkowe składki i dokumenty wymagane przy

"GP": Szpitale nie honorują wydruków z e-maila

możliwość istnieje od 1 stycznia i jest rozwiązaniem przygotowanym przez Komisję Przyjazne Państwo, które miało ograniczyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Gazeta dodaje, że druki ZUS RMUA przestaną być potrzebne dopiero, gdy wprowadzone zostaną czipowe karty ubezpieczenia zdrowotnego.

Zaksięgowanie polisy NNW opłacanej za pracowników

ubezpieczenia zdrowotnego: 48,65 zł wartość netto przychodu 431,74 zł. I ten przychód ZUS kazał nam minusować u każdego pracownika jako potrącenie netto, aby do wypłaty z tytułu tej listy płac wyszło 0,00 zł. Jak to potrącenie netto zaksięgować? Odpowiedź : Należy przede

Czy cena oferty powinna zawierać koszty związane ze składkami ZUS?

ofertowa takiego wykonawcy zawiera już w sobie należne składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz należności podatkowe zgodnie z odrębnymi przepisami. Należy przy tym zauważyć, że wykonawca niebędący osobą fizyczną też podaje cenę brutto, która z kolei uwzględnia np. podatek VAT, który musi zostać

Firmy borykające się z problemami finansowymi będą mogły liczyć na pomoc

obrotów z analogicznych sześciu miesięcy w okresie 12 miesięcy przed okresem 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.Firma nie będzie mogła zalegać z płaceniem składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz podatkami (za wyjątkiem sytuacji, gdy zaleganie z

Boni: Będzie rozwiązanie przejściowe w sprawie składek rolników

zwolnione. Minister rolnictwa Marek Sawicki niedawno deklarował, że według nowej perspektywy finansowej UE sposób naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników powinien zależeć od ich dochodów. Proponował, by za rolników o niskich dochodach - tak jak za bezrobotnych - płaciło państwo, natomiast

Bliski koniec ryczałtowego PIT-u za 2014 r.

). Uwaga na ZUS Ryczałtowiec odlicza też składki na ubezpieczenia. Od przychodu odpisuje zapłacone w ciągu roku składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, społeczne i wypadkowe). Od podatku odlicza natomiast zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Warto pamiętać o tych odliczeniach, bo

Jeśli zmienić KRUS to teraz

ubezpieczenia w ZUS. Rolnicy się do tego nie palą, bo składki na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne i rentowe są w ZUS o wiele wyższe niż w Kasie Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych. Przykład: minimalna składka pobierana od przedsiębiorcy na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w ZUS to 481,72 zł miesięcznie. Za

Słona prowizja ZUS od składek przekazywanych do OFE

jeżeli OFE w ogóle by nie było. Działalność ZUS jest finansowana ze specjalnego odpisu z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Składają się na niego składki pracujących Polaków i dotacja z budżetu państwa, czyli z płaconych przez nich podatków. W zeszłym roku utrzymanie ZUS kosztowało prawie 3,8 mld zł. To

Raporty dla pracowników przesyłane e-mailem

sami pracownicy z własnych środków. Również składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana ze środków pracownika (również za pośrednictwem pracodawcy). Takie same zasady finansowania składek dotyczą także zleceniobiorców.Obowiązek obliczania, rozliczania i przekazywania co miesiąc do ZUS

Stocznia Gdańsk - 50 mln zł zaległości wobec ZUS, 6 mln długu za prąd...

dłużnikach. Ale zajrzeliśmy do hipotek sprzedawanych przez stocznię gruntów, które na podstawie decyzji sądu zostały zajęte przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych: - 12,8 mln zł - zaległe składki na ubezpieczenia społeczne, - 4 mln zł - zaległe składki na ubezpieczenie zdrowotne, - 1,2 mln zł - zaległe składki

Sąd: Umowa 'na niby', więc nie będzie ubezpieczenia

2005 r. zawarła umowę o pracę nakładczą. Na czym polega praca nakładcza? Łączy ona w sobie elementy umowy o pracę i umowy o dzieło. Z jednej strony wykonawca uzyskuje niektóre z praw pracowniczych np. prawo do urlopu, ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, z 

Wszyscy płacimy za śmieciówki

prekariat żyje tymczasem w stanie nieustannej niepewności. Zatrudnieni na podstawie umowy o dzieło nie mają ubezpieczenia zdrowotnego, ochrony pracy, prawa do minimalnej płacy oraz urlopu. Nie mają też szans na kredyt mieszkaniowy. - I odkładają plany związane z założeniem rodziny. "Pomyślę o dziecku

"Rz": Umowy śmieciowe nowym wrogiem rządu?

; wynika, że osoba, która obecnie otrzymuje z umowy o dzieło 1000 zł brutto, czyli ok. 900 zł netto dostanie, jeśli firma przerzuci na nią wszystkie koszty, niespełna 600 zł netto. Straci 300 zł, choć zyska ubezpieczenia - emerytalne, rentowe, chorobowe wypadkowe i zdrowotne.

Ubezpieczenie zdrowotne rolników - nowe zasady

uważa, że w ostatniej chwili zostaną przyjęte rozwiązania uproszczone i prowizoryczne - jakaś stawka ryczałtowa albo objęcie najbogatszych rolników systemem obowiązkowych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Nie zgadza się z tym minister rolnictwa i rozwoju wsi, Marek Sawicki. Mówi, że Konfederacja

Koniec świętych krów: Policjanci, górnicy, rolnicy

na ubezpieczenie emerytalne oraz mieć dostęp do bezpłatnej opieki zdrowotnej. Ich w Kasie w ogóle nie powinno być. Rzeczywistą ulgę ZUS-owi i budżetowi mogłyby dać ograniczenia nadmiernych i niesprawiedliwych przywilejów: rolników, górników, mundurowych. Rząd doskonale zdaje sobie z tego sprawę

O wadach i zaletach samozatrudnienia

, jaką obciążony jest pracodawca z tytułu zatrudnienia pracownika. Koszt pracy stanowią także m.in. ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane przez pracodawcę, składki na fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, czy ubezpieczenie wypadkowe. W konsekwencji koszt pracy, tj. łączny

Wróżenie z fusów losów KRUS-u. Ile dokładamy?

. A rolnika? Łącznie 36 zł miesięcznie. W sumie więc ubezpieczenie przedsiębiorcy w ZUS to 559,49 zł, a rolnika w KRUS - 107 zł miesięcznie. Dziś państwo finansuje ubezpieczenie zdrowotne dla 1 mln 482 tys. rolników i ich domowników . W sumie w tym roku budżet dopłaci do ubezpieczenia zdrowotnego

Dlaczego umowy śmieciowe są złe? Pięć grzechów głównych wg "Wyborczej"

Co to jest śmieciówka? To praca na umowę-zlecenie lub umowę o dzieło. Tylko od tej pierwszej pracodawca płaci składki ZUS. Zatrudnieni na podstawie umowy o dzieło nie mają ubezpieczenia zdrowotnego i emerytalnego, ochrony pracy, płacy ani prawa do urlopu. Bez stałego etatu młodzi ludzie nie mają

PO ma projekt dot. wakacji ubezpieczeniowych i kredytu podatkowego

zwolniona z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a przez kolejne 2 lata płaciłaby te składki w wymiarze ulgowym: podstawą ich wyliczenia byłoby 20 proc. płacy minimalnej. Szejnfeld przyznał, że kredyt podatkowy nie jest nowym pomysłem, bo funkcjonuje już w polskim prawie, ale - jak

Ciche majstrowanie przy KRUS-ie

Ekonomiści narzekają na rząd, że nie reformuje systemu ubezpieczeń dla rolników. KRUS-u jak niepodległości broni PSL. Dzięki temu rolnicy płacą bardzo niskie składki na ubezpieczenie społeczne, a składki zdrowotnej nie płacą wcale. A rząd woli reformować małymi krokami. A najlepiej po cichu. I w

Groźne ozusowanie umów

przypadku zmian zasad oraz wysokości składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pozwoli osiągnąć równowagę niezbędną z punktu widzenia stanu finansów publicznych, wpływów do budżetu państwa, stymulacji wzrostu gospodarczego oraz dalszego działania firm i bezpieczeństwa pracowników. W celu lepszego

Bez zmian w rolniczych podatkach, bo rząd boi się wyborców

naszym kraju podatkami i składkami jest praca i działalność gospodarcza. Składka ZUS indywidualnego przedsiębiorcy wynosi ok. 1000 zł miesięcznie. Rolnik mający ponad 100 ha płaci 987 zł. Kwartalnie. Stąd ogłoszenia w mediach ze strony pośredników "oferujących pomoc" w uzyskaniu ubezpieczenia w

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Zdjęcia - ubezpieczenie zdrowotne zus

Bestsellery