ubezpieczenie przy umowie zlecenie

Jeremi Mordasewicz, Konfederacja Lewiatan

Umowa o dzieło jest inna. Ale walczmy z patologiami

Umowa o dzieło jest inna. Ale walczmy z patologiami

Rząd, po zapowiedzi oskładkowania umów zleceń, planuje również objąć ubezpieczeniem społecznym umowy o dzieło.

Od stycznia dochody członków rad nadzorczych - ozusowane

Od stycznia dochody członków rad nadzorczych muszą być ozusowane - przewiduje nowela ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W przyszłym roku obowiązek odprowadzania składek do ZUS obejmie wszystkie umowy zlecenia do wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Resort pracy chce objąć składkami emerytalnymi członków rad nadzorczych

Poszerzenie grupy osób, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym o członków rad nadzorczych, oraz zmiany w ubezpieczeniach osób, które pracują na kilku umowach na zlecenie - przewiduje przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej projekt zmian w przepisach.

Zamek kontra ZUS. Będzie proces w sprawie ubezpieczeń aktorów

Zamek kontra ZUS. Będzie proces w sprawie ubezpieczeń aktorów

zdrowotną. ZUS uznał, że powinny być to objęte składką umowy-zlecenia. I naliczył Zamkowi zaległe składki. Zamek odwołał się do sądu, dlatego będzie proces. - Umowa o dzieło, w przeciwieństwie do umowy-zlecenia, nie stanowi tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń - mówi Karol Jagielski, rzecznik prasowy

"PB": Ozusowanie uderzy w pracowników

zatrudnienia - firmy pożegnają się z częścią pracowników zatrudnionych na umowy zlecenia i o dzieło. Odpowiada tak 46 proc. przebadanych przedsiębiorców. Trzecią reakcją jest przechodzenie do szarej strefy. Więcej na ten temat - w "Pulsie Biznesu".

Kto jest płatnikiem składek od umowy zlecenia zawartej między dwiema osobami fizycznymi?

Odpowiedź: Płatnikiem składek za osobę wykonującą umowę zlecenia jest zleceniodawca (strona zlecająca).1. Czy zleceniodawca może być osobą fizyczną?W zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego nie ma wymogu, aby zleceniodawca miał zarejestrowaną działalność gospodarczą. Płatnikiem

Umowa zlecenia a urlop macierzyński

Odpowiedź: Nie ma obowiązku naliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz FP i FGŚP od umowy zlecenia zawartej z byłą pracownicą, która pobiera zasiłek macierzyński. Obowiązkowo należy natomiast naliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne.1. Zakończenie umowy o pracę w trakcie urlopu

MF: wpływów z "ozusowania" umów śmieciowych nie uwzględniono w budżecie

MF wyjaśniło, że składki na ZUS stanowią - co do zasady - przychód Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Resort finansów podał, powołując się na dane ZUS, że wśród 815,8 tys. osób ubezpieczonych z tytułu wykonywania umów zlecenia (i podobnych) tylko 12 proc. ubezpieczonych wykonywało dwie lub więcej

Będzie ZUS od zleceń. Sejm zgodnie za składkami

Będzie ZUS od zleceń. Sejm zgodnie za składkami

ozusowania umów o dzieło. Są to bowiem umowy "rezultatu" - wynagrodzenie jest uzależnione nie od wykonanej pracy, ale ostatecznego efektu. Dlatego może dojść do sytuacji nieprzyjęcia dzieła, co utrudniałoby ustalanie kwestii ubezpieczenia. Do tej pory zlecenia już były objęte składką, ale system

Sejm: umowy zlecenia będą ozusowane od 1 stycznia 2016 r.

grono podmiotów podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu o członków rad nadzorczych. Zmiany wprowadzają także obowiązek odprowadzania składek do ZUS od wszelkich umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Nowela uniemożliwia też zawieranie podwójnych umów, w taki

Sejm zajmie się w tym tygodniu ozusowaniem umów zleceń

Dotychczas projektem zajmowała się Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. "Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ma spowodować ozusowanie umów zleceń. Chodzi o to, aby osoby, które pracują na takich umowach budowały kapitał na przyszłe emerytury" - mówiła PAP sprawozdawca

Lewiatan chce zmian w zasadach ozusowania zleceń. Ważne drobiazgi

Lewiatan chce zmian w zasadach ozusowania zleceń. Ważne drobiazgi

- Nie kwestionujemy rozszerzenia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu kolejnych umów zleceń wykonywanych w tym samym okresie aż do momentu kiedy uzyskany z nich przychód osiągnie wysokość co najmniej ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę - mówi Jeremi Mordasewicz

Prezydent podpisał zmiany w ozusowaniu umów-zleceń

Prezydent podpisał zmiany w ozusowaniu umów-zleceń

komunikacie. Oskładkowanie dochodów członków rad miałoby nastąpić od 1 stycznia 2015 r. Podpisane regulacje przewidują ponadto, że od 1 stycznia 2016 r. powstanie obowiązek odprowadzania składek do ZUS od wszelkich umów-zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiany w ustawie o systemie

Prezydent podpisał zmiany w ozusowaniu umów zleceń i dochodów z rad nadzorczych

; - podkreślono w komunikacie. Oskładkowanie dochodów członków rad miałoby nastąpić od 1 stycznia 2015 r. Podpisane regulacje przewidują ponadto, że od 1 stycznia 2016 r. powstanie obowiązek odprowadzania składek do ZUS od wszelkich umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiany w ustawie

"Puls Biznesu": ZUS chce oskładkować wszystkie zlecenia

"Puls Biznesu": ZUS chce oskładkować wszystkie zlecenia

Nowy mechanizm ozusowania umów-zleceń proponowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej został niespodziewanie skrytykowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Państwowa instytucja ostrzegała, że projekt - po wprowadzeniu w życie - doprowadzi do eskalacji sporów między płatnikiem a

"Puls Biznesu": ZUS chce ozusować wszystkie zlecenia

Nowy mechanizm ozusowania umów-zleceń proponowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, został niespodzianie skrytykowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Państwowa instytucja ostrzegała, że projekt - po wprowadzeniu w życie - doprowadzi do eskalacji sporów między płatnikiem a

"PB": Nowe przywileje dla rolników

"PB": Nowe przywileje dla rolników

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało, by umowy-zlecenia dla rolników były ozusowane, co uprawniałoby ich do świadczeń także z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Rolnicy dorabiający na zleceniach nie traciliby wówczas świadczeń z KRUS (tak jak obecnie). Zapisy te znalazły się w

"Puls Biznesu": Nowe przywileje dla rolników

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało, by umowy-zlecenia dla rolników były ozusowane, co uprawniałoby ich do świadczeń także z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Rolnicy dorabiający na zleceniach nie traciliby wówczas świadczeń z KRUS (tak jak obecnie). Zapisy te znalazły się w

"Puls Biznesu": ZUS straszy bałaganem w składkach

"Puls Biznesu": ZUS straszy bałaganem w składkach

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.Zbigniew Derdziuk uważa, że zaproponowany przez MPiPS nowy mechanizm określania podstawy wyliczania składek przerzuca na firmy odpowiedzialność za błędy, niedopatrzenia, a nawet oszustwa osób pracujących na umowy-zlecenia. Może to doprowadzić do eskalacji sporów między nimi

"Puls Biznesu": ZUS straszy bałaganem w składkach

szefa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Zbigniew Derdziuk uważa, że zaproponowany przez MPiPS nowy mechanizm określania podstawy wyliczania składek przerzuca na firmy (płatników) odpowiedzialność za błędy, niedopatrzenia, a nawet oszustwa osób pracujących na umowy-zlecenia. Może to doprowadzić do

Tusk realizuje obietnice. Zlecenie prawie jak etat: prawo do zasiłku dla bezrobotnych i składki

Tusk realizuje obietnice. Zlecenie prawie jak etat: prawo do zasiłku dla bezrobotnych i składki

o 40 proc. w ciągu zaledwie pięciu lat. PIP alarmuje też, że przybywa nieprawidłowości przy zawieraniu umów-zleceń. Jeszcze w 2007 r. jedynie 4 proc. skontrolowanych firm łamało prawo przy zawieraniu umów. W 2013 r. było to już 18 proc. To wzrost aż o 362 proc. Już co piąta umowa cywilnoprawna

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych zuboży społeczeństwo

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych zuboży społeczeństwo

wynoszącą 1680 zł, w rzeczywistości pracodawca musi wydać 2030 zł miesięcznie. Właśnie przez to wielu ludzi traci szanse na etat. Choć zaakceptowany przez rząd projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dotyczy na razie "tylko" oskładkowania umów-zleceń do wysokości płacy

11 rzeczy, które musisz wiedzieć o walce ze "śmieciówkami"

11 rzeczy, które musisz wiedzieć o walce ze "śmieciówkami"

, zleceniu, umowie o dzieło (są też np. umowy agencyjne itp., ale mają one mniejsze znaczenie). Zlecenie i dzieło nazywane są umowami cywilnymi, gdyż reguluje je kodeks cywilny, a nie kodeks pracy. 2. Jakie przywileje daje umowa o pracę w porównaniu z umowami cywilnymi? Umowa o pracę powoduje, że

Umowy zlecenia - oskładkowane; początek końca śmieciówek zainicjował Tusk

; (...) śmieciówki to praca odarta z godności i poczucia bezpieczeństwa na przyszłość. Zaproponujemy rozwiązania, które będą pierwszymi krokami, które będą początkiem tego marszu" - mówił Tusk, przedstawiając plany rządu na ten rok. "Likwidację +śmieciówek+ rozpoczniemy od oskładkowania umów-zleceń"

Umowy będą coraz bardziej oskładkowane. Rząd szykuje zmiany

- Zaczynamy od oskładkowania zbiegów umów-zleceń - powiedział "Wyborczej" minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz. Chodzi o to, że teraz pracownik płaci składki jedynie od pierwszej umowy-zlecenia. Reszta jest nieoskładkowana. Po zmianach będzie płacił od tylu umów, aż ich łączna kwota

Posłowie podzieleni ws. terminu wejścia w życie oskładkowania umów zleceń

podmiotów podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu o członków rad nadzorczych. Zmiany wprowadzają także obowiązek odprowadzania składek do ZUS od wszelkich umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. "Dzięki temu wskazane grupy będą generowały kapitał istotny z

"Rz": ZUS wziął się do kontroli ciężarnych bizneswomen

ponad 4 tys. zł zasiłku macierzyńskiego przez kolejne 12 miesięcy. Tymczasem ZUS, zamiast wypłacać zasiłki, zaczął przysyłać pismo, w którym jest 15 pytań dotyczących m.in. sposobu prowadzenia działalności przez bizneswoman, czy jest to jej jedyne źródło utrzymania, jak zdobywała zlecenia i czy

Stawka godzinowa to nie wszystko

pracy takiemu pracownikowi i przeniósł go na umowę o dzieło, inaczej formułując umowę. A młoda osoba straci w ten sposób możliwość odprowadzania składek emerytalno-rentowych i ubezpieczenie zdrowotne (chyba że wykupi samodzielnie w NFZ tzw. dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne). Umowa zlecenie jest umową

Śmieciówki? Raczej umowy kodeksu cywilnego

umów pozwala także zapisywać przerwy w wykonywaniu zlecenia z zachowaniem zapłaty za nie w "normalnej" wysokości. I umawiające się strony z tego korzystają. Nie jestem specjalistą w prawie ubezpieczeń społecznych, jednak byłem kiedyś stroną umowy-zlecenia (jako zleceniobiorca) i pobierałem

PIP: budowlanka oraz handel na cenzurowanym

danych PIP za pierwsze sześć miesięcy 2014 r. wynika, że 1,1 tys. pracodawców naruszyło przepisy Kodeksu pracy w umowach cywilnoprawnych (umowy-zlecenia i umowy o dzieło), jakie zawarli z 6,3 tys. pracownikami. Działo się tak, gdyż świadczona przez tych pracowników praca spełniała warunki, by zawrzeć z

Dlaczego umowy śmieciowe są złe? Pięć grzechów głównych wg "Wyborczej"

Co to jest śmieciówka? To praca na umowę-zlecenie lub umowę o dzieło. Tylko od tej pierwszej pracodawca płaci składki ZUS. Zatrudnieni na podstawie umowy o dzieło nie mają ubezpieczenia zdrowotnego i emerytalnego, ochrony pracy, płacy ani prawa do urlopu. Bez stałego etatu młodzi ludzie nie mają

Zlecenia publiczne tylko dla uczciwych pracodawców?

. stawki VAT bądź składki ubezpieczeń społecznych" - wyjaśnił Kowalski. Czytaj komentarz Artura Kiełbasińskiego: ZUS od zleceń. Diabeł tkwi w szczegółach

Gdzie zgłosić zawarcie umowy zlecenia?

Zawarcie umowy zlecenia powoduje, iż powstaje obowiązek odprowadzania składek ZUS. Fakt ten należy więc zgłosić w oddziale ZUS, który jest określony, ze względu na miejsce zamieszkania zleceniobiorcy. Obowiązek ich odprowadzania spoczywa na zleceniodawcy. Poprzez zawarcie takiej umowy

Komisja: w projekcie o ozusowaniu umów brak ograniczeń dot. ciągłego zatrudniania

zamierza przygotować dezyderat w tej sprawie. Biuro Promocji i Mediów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej poinformowało PAP, że "oskładkowanie umów zleceń to zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Regulacje dotyczące pracowników tymczasowych znajdują się w ustawie o zatrudnianiu

Antykoncepcyjna umowa czasowa i malejące wpływy ZUS

. To nie koniec. Kolejne kilkanaście procent (1,35 mln osób) pracuje na tzw. umowach cywilnoprawnych, czyli umowach-zleceniach i o dzieło. A to dane za 2012 rok, więc teraz może być takich pracowników dużo więcej. Wbrew temu, co powtarzają rządzący i ekonomiści, ani umowa czasowa, ani cywilnoprawna

Szukali pracy jako "tajemniczy klient". Nabijali wejścia dla programu partnerskiego

niego odpowiadać, by dostać pierwsze zadanie. Zlecenie "tajemniczego klienta" W kolejnym mailu dostajemy polecenie zarejestrowania się na jednej ze stron dotyczącej ubezpieczeń. Po podaniu swoich danych oddzwania do nas konsultant firmy ubezpieczeniowej, proponując nam zawarcie umowy. Po

Jakie dochody i z jakich źródeł wpisać do PIT 2014? Progi w zamrażarce

pochwalić fiskusowi w zeznaniu rocznym. Mamy tu więc m.in.: wynagrodzenia uzyskiwane za pracę (na etacie, z umowy-zlecenia), emerytury i renty (krajowe i zagraniczne), prawa autorskie, przychody z działalności gospodarczej, przychody z wynajmowania mieszkania, zasiłki (np. dla bezrobotnych). Na szczęście

NSZZ "Solidarność": Nie zatrudniamy na umowy śmieciowe

śmieciowych. Zlecenie to nie śmieciówka? - W pływalni na umowę o pracę zatrudnionych jest czterech ratowników. Stanowią oni podstawową, stałą kadrę basenu. Dodatkowo, ze względu na różne natężenie pracy na pływalni, dziewięć osób pracuje na umowę-zlecenie, na tzw. zgłoszenie telefoniczne - odpowiada rzecznik

PIP: w 2015 r. będą poradniki dla cudzoziemców dot. praw pracowniczych

umowę, czym różni się umowa o pracę od umowy zlecenie. Powinien także mieć świadomość, że jako pracownik musi mieć badania lekarskie, musi być przeszkolony w zakresie BHP, i że ma prawo np. do urlopów wypoczynkowych" - wyjaśnił. Państwowa Inspekcja Pracy od 2007 r. zajmuje się m.in. kontrolą

Groźne ozusowanie umów

Wprowadzenie minimum 12-miesięcznego vacatio legis dla ozusowania umów-zleceń oraz waloryzacji umów w ramach zamówień publicznych jest niezbędne dla utrzymania właściwego poziomu obronności państwa polskiego. Wojsko Polskie korzysta z ochrony swoich obiektów, zlecając takie usługi zewnętrznym

Koniec drogich ubezpieczeń do kredytów. Bank nie wepchnie ci polisy

Karol. Bank kazał mu wykupić do kredytu ubezpieczenie na wypadek utraty pracy. Jakiś czas później okazało się, że pan Karol ma nowotwór złośliwy. Jako emeryt dorabiał, pracując na umowę--zlecenie. Przez chorobę stracił pracę, ale odszkodowania nie dostał. Powód? Taka polisa działa tylko w przypadku

Sejm: umowy zlecenia będą ozusowane od 1 stycznia 2016 r.

Jednocześnie w głosowaniu przepadł wniosek mniejszości złożony przez Tadeusza Tomaszewskiego z SLD. Przewidywał on wcześniejsze wejście w życie przepisów dotyczących ozusowania umów zleceń. Według tego wniosku miałoby to nastąpić od 1 lipca 2015 r., a nie od 1 stycznia 2016 r. Tomaszewski

Alior Bank otrzymał 15,9 mln zł dotacji z BFG na SKOK im. św. Jana z Kęt

Archidiecezji Gdańskiej. Ideą powstania Kasy była chęć wzajemnej pomocy finansowej wśród członków Kościoła katolickiego. Oferta SKOK im. św. Jana z Kęt obejmuje pożyczki i linie pożyczkowe, lokaty, konta osobiste, ubezpieczenia, rachunki firmowe, zlecenia rozliczeń finansowych, karty płatnicze SKOK VISA

PIP: Budowlanka i handel najczęściej nadużywają umów śmieciowych

Ze wstępnych danych PIP za pierwsze sześć miesięcy 2014 r. wynika, że 1,1 tys. pracodawców naruszyło przepisy kodeksu pracy w umowach cywilnoprawnych (umowy-zlecenia i umowy o dzieło), jakie zawarli z 6,3 tys. pracownikami. Działo się tak, gdyż świadczona przez tych pracowników praca spełniała

Boni: Myślę, że umowy studentów nie będą ozusowane

Środowa Rzeczpospolita podała, że Donald Tusk ma ogłosić w piątkowym wystąpieniu w Sejmie, że składki ZUS będą płacone od wszystkich umów - czyli także od umów o dzieło. Ponadto według gazety zlikwidowane mają być sytuacje, w których ktoś pracuje w dwóch miejscach: na etat i na umowę-zlecenie, i

ZUS każe płacić zatrudnionym o dzieło składkę emerytalną i ubezpieczenie dla niań

Aby państwo opłaciło składkę za opiekunkę, pracować muszą oboje rodzice i oboje muszą być zatrudnieni na umowę o pracę, ewentualnie umowę-zlecenie. Z tego katalogu wypadła jednak umowa o dzieło. I tak wiele osób, które chciały zatrudnić nianię legalnie, wyszły na tym jak Zabłocki na mydle. Jak mówi

33 miesiące na czas określony. Poważna zmiana dla pracowników

podaje Eurostat, na umowach na czas określony pracuje w Polsce ok. 27 proc. zatrudnionych - zatem zmiana dotyczy ponad 3 mln osób. Zmiany nie dotyczą w żaden sposób umów na zlecenie i o dzieło. A na tego typu umowach cywilnych zatrudnianych jest w Polsce ok. 1 mln osób. Liczba osób prowadzących

Finansowy trik "Pieniędzy Ekstra": Rata i budzik

mniejszy kredyt, tym bardziej opłaca się ustawić zlecenie stałe albo przynajmniej budzik, żeby przypomniał o zbliżającym się terminie. Bo jeden błąd za dużo kosztuje. Nowa książka Samcika już w księgarniach! + co zrobić z trefną polisą inwestycyjną? + jak wyplątać się z kredytu frankowego? Czy można nie

Polska bez etatów. Ponad milion osób ma tylko umowy o dzieło lub zlecenia

prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, których jest już ok. 1,3 mln - oni również sami płacą składki. Inaczej z umową-zleceniem. Jeśli to jedyne źródło dochodu pracownika, to firma musi odprowadzać składki. Pracownik może zrezygnować z ubezpieczenia chorobowego. Umowy cywilnoprawne nie gwarantują

Odszkodowanie od ubezpieczyciela? Polacy nie wierzą, że je dostaną

- Podstawową obawą klienta jest to, co stanowi fundament ubezpieczenia, czyli pewność otrzymania odszkodowania - powiedział wczoraj Marcin Idzik z TNS Global, przedstawiając najnowsze badanie "Postawy społeczeństwa polskiego wobec ubezpieczeń" zrealizowane na zlecenie Komisji Nadzoru

PIP: budowlanka oraz handel na cenzurowanym

Ze wstępnych danych PIP za pierwsze sześć miesięcy 2014 r. wynika, że 1,1 tys. pracodawców naruszyło przepisy Kodeksu pracy w umowach cywilnoprawnych (umowy-zlecenia i umowy o dzieło), jakie zawarli z 6,3 tys. pracownikami. Działo się tak, gdyż świadczona przez tych pracowników praca spełniała

Prof. Balcerowicz wygrał: MF musi pokazać umowy z prawnikami ws. OFE

. Twierdził wtedy, że mimo że są one niekonstytucyjne, to jednak dla Trybunału Konstytucyjnego najważniejszą kwestią może okazać się bezpieczeństwo finansów publicznych. Kilka tygodni później zmienił zdanie i w opinii wykonanej na zlecenie Ministerstwa Finansów zapewniał, że wszystkie propozycje są zgodne z

Wielka abolicja w ZUS. Firmy muszą się spieszyć

występował tzw. zbieg ubezpieczeń. Chodzi o sytuację, kiedy ktoś jednocześnie prowadził działalność gospodarczą i pracował na podstawie umowy-zlecenia lub wykonywał pracę chałupniczą z wynagrodzeniem niższym niż minimalne. Taki przedsiębiorca mógł wybrać, czy chce płacić składkę od podstawy wynoszącej 60

Zamówienia publiczne będą bezpieczniejsze

wątpliwości, że wszystkie niemal firmy naszej branży chcą pracować dla klientów z sektora publicznego. Dlatego wszyscy są zgodni - zmiany wysokości podatku VAT czy stawek ubezpieczeniowych bez możliwości renegocjacji kontraktu obniżają i tak niewielką opłacalność publicznych zleceń. Stąd przepis, który

PBG przekazało odpowiedzialność za budowę stadionu w Białymstoku konsorcjantowi

przejmuje realizację oraz wszelką odpowiedzialność od PBG za zadanie pod nazwą 'Budowa Stadionu piłkarskiego w regionie północno – wschodniej Polski wraz z zapleczem treningowym', realizowane przez Konsorcjum OHL – PBG na rzecz i zlecenie Stadionu Miejskiego Sp. z o.o. w Białymstoku"

Budowlanka z minimalną stawką za pracę. 14,29 zł za godzinę

też w innych sektorach. - Bezpośrednią inspiracją naszej propozycji były bulwersujące propozycje umów-zleceń, w ramach których pracodawcy proponowali 1-3 zł za godzinę pracy - wyjaśnia Piotr Szumlewicz z OPZZ. - Tego typu oferty pojawiały się nawet w portalach internetowych publicznych urzędów pracy

Ekspert Banku Światowego: dla rynku pracy najlepszy jeden rodzaj kontraktu

pracę a umowami cywilno-prawnymi (zlecenie i o dzieło), bez likwidowania tych ostatnich. Ekspert ocenia, że ujednolicenie składek na ubezpieczenie społeczne jest krokiem w tym kierunku, jednak w dalszej perspektywie należy rozważyć możliwość wprowadzenia jednolitej umowy o pracę. "Koncepcja

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

obsługę systemów informatycznych wspomagających obsługę ubezpieczeń i świadczeń krótkoterminowych. Wartość zlecenia to 60 mln zł brutto - wynika z suplementu do Dziennika Urzędowego UE. - W wyniku wezwania Innova Phoenix i EMP Investments Limited kupiły 3.435.279 akcji Bakallandu - podała pośrednicząca w

Ubezpieczyli się od rezygnacji z wycieczki. Nic to nie dało. Walczą

historii choroby m.in. od lekarza rodzinnego, który stwierdził, że jest traumatologiem, nie należy to do jego obowiązków. Lekarz stwierdził, że takie dane chroni ustawa i historię leczenia nie związaną z tym wypadkiem wyda tylko na zlecenie sądu. - Czy wyjściem jest tylko sąd? - zastanawia się czytelnik. W

PIT-y 2014: koszty uzyskania przychodów twórców z ograniczeniami

stosunkowo niewielkich kosztów kwotowych - to 1335 zł rocznie. Zaś koszty z umów-zleceń i o dzieło to 20 proc. przychodów. Koszty to wydatki, które ponosimy po to, by coś zarobić. To na przykład wydatki na dojazd do miejsca pracy. Kwoty kosztów uzyskania odpisuje się od przychodu (za pracowników robią to z

Kredyty nie tylko dla "etatowców"

...Ale jest i druga niekonsekwencja w zachowaniach banków. Dotyczy ona sytuacji, w której kredytobiorca jest już na bruku i poszukuje nowej pracy. Nie twierdzę, że osoby zatrudnione od zawsze na etacie są mniej zaradne, ale coś mi mówi, że ktoś, kto pracuje na umowę zlecenia lub o dzieło, może mentalnie

Kiedy ZUS umarza składki przedsiębiorcom [PORADNIK]

kontrowersyjne przypadki dotyczyły firm, w których występował tzw. zbieg ubezpieczeń. Chodzi o sytuację, w której ktoś jednocześnie prowadził działalność gospodarczą i pracował na podstawie umowy-zlecenia lub wykonywał pracę chałupniczą z wynagrodzeniem poniżej minimalnego. Taki przedsiębiorca mógł wybrać, czy

Czy emeryt może dorabiać [PORADNIK]

, pobierając te świadczenia? Można, ale uwaga! Można je stracić, jeśli zarobi się za dużo. Znów znaczenie mają tylko te formy zarobkowania, które podlegają ubezpieczeniu społecznemu, np. umowa agencyjna, o pracę czy umowa-zlecenie. Nie liczy się natomiast przychód z działalności nieobjętej ubezpieczeniem, a

Koniec zarabiania na kredytobiorcach. Banki przestaną sprzedawać polisy?

Pan Karol wziął pożyczkę. Bank kazał mu wykupić do kredytu ubezpieczenie na wypadek utraty pracy. W styczniu okazało się, że pan Karol ma nowotwór złośliwy lewego płuca. Jako emeryt dorabiał, pracując na umowę-zlecenie. Przez chorobę stracił pracę, ale odszkodowania nie dostał. Powód? Taka polisa

Przetarg bez "śmieciówek". Początek trendu, który zmieni zamówienia publiczne?

na podstawie umowy o pracę. Dawało to 10 pkt, a ceny oraz sieć pocztową dwójka oferentów, czyli Poczta Polska oraz InPost, miała podobne. Przetarg wart w sumie około 3 mln zł wygrała Poczta Polska. Prywatne firmy pocztowe zazwyczaj zatrudniają doręczycieli na umowach-zleceniach. To dla nich zwykła

Polisy kredytowe do poprawki. KNF domaga się zmian

Pan Karol wziął pożyczkę w banku BPH. Bank kazał mu wykupić do kredytu ubezpieczenie na wypadek utraty pracy. W styczniu okazało się, że pan Karol ma nowotwór złośliwy lewego płuca. Jako emeryt dorabiał, pracując na umowę-zlecenie. Przez chorobę stracił pracę, ale odszkodowania nie dostał. Powód

O wadach i zaletach samozatrudnienia

niższych niż na umowie o pracę lub zleceniu obciążeń publicznoprawnych przychodów uzyskanych z tytułu wystawionej faktury na byłego pracodawcę występującego w roli kontrahenta samozatrudnionego. Co do zasady wartość różnicy zależy przede wszystkim od kwoty, jaką otrzymują osoby pozostające w stosunku pracy

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

podpisał z Pentair Poland umowę na wykonanie prac projektowych i budowę fabryki Pentair w Wałbrzyskiej SEE. Wartość zlecenia to 28,9 mln zł netto - podała spółka w komunikacie. - Mostostal Zabrze podpisał z Grupą Pinnacle przedwstępne umowy sprzedaży pięciu nieruchomości za łącznie 61 mln zł - podała

Ile można zarobić w Łodzi? Analizujemy oferty pracy

umowa zlecenie i że odprowadza składki na ubezpieczenie. Za pracę ''przy maszynkach'' proponuje 9,5 zł brutto na godzinę w tygodniu i 10 zł w weekendy. Tyle samo, czyli 9,5 zł, można w Łodzi zarobić rozdając gazety w piątki. Taką stawkę proponuje również firma zajmująca się ''montowaniem IT/RTV u

Urlop rodzicielski dla bezrobotnych i rolników

ubezpieczeniowe za urlop wychowawczy, teraz więc przyszedł czas, aby dać im prawo do rodzicielskiego. Ubezpieczenie społeczne na urlopie wychowawczym państwo opłaca bezrobotnym, studentom, pracującym na umowach o dzieło i zleceniach, samozatrudnionym i rolnikom od września 2013 r. Dzięki temu w 2014 r. dodatkowe

Sejm za umorzeniem przedsiębiorcom zaległych składek na ZUS

jednoosobowe firmy, którzy na mocy ustawy z 1998 r. mogli wybrać między składką na ubezpieczenie społeczne opłacaną od podstawy wynoszącej 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia a składką - przy umowie o pracę, umowie-zleceniu czy pracy nakładczej przy równoczesnym prowadzeniu działalności - opłacaną od podstawy

Coraz więcej chętnych na świadczenia rehabilitacyjne [PORADNIK]

tymczasowego aresztowania, (osobom wykonującym pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz osobom z nimi współpracującym, w tym osobom świadczącym pracę na podstawie umowy

"Nasz Dziennik": Spór o próg

naprawy samolotu. Umowa ubezpieczeniowa przewiduje, że w przypadku gdyby maszyna została uznana za niezdolną do naprawy, ubezpieczyciel winien wypłacić pełną wartość, na którą samolot został ubezpieczony. Według wyceny przygotowanej na zlecenie PLL LOT SA, koszty naprawy samolotu przewyższają próg 75 proc

"Dziennik Gazeta Prawna": Nikt nie wie ile jest wypadków przy pracy

GUS karty statystyczne dotyczące osób pracujących na umowy-zlecenia i umowy o dzieło. GUS zdaje sobie sprawę z tego, że jego dane są niepełne. Uważa, że konieczne są zmiany w przepisach.

NBP: Z umowami na czas określony nie jest aż tak źle

znalazła się Sylwia, 32-latka pracująca od 16. roku życia, której nigdy nie zaproponowano umowy na czas nieokreślony. - Zwykle były to umowy-zlecenia bądź etat na czas określony. Ostatnią podpisałam na 15 lat. Pomyślałam wtedy: "super, mam zapewnioną pracę do czterdziestki". Na umowie na czas

Skarżymy się na banki, ubezpieczycieli i SKOK-i. Patologii nie ubywa

44 mniej niż przed rokiem. "Spadła przede wszystkim liczba zastrzeżeń zgłoszonych na działalność firm inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych, a te, które wpłynęły, dotyczyły m.in. jakości świadczonych usług, realizacji zleceń, wyceny jednostek uczestnictwa i sposobu prowadzenia

Prezydent podpisał ustawę o umorzeniu zaległych składek przedsiębiorcom

. przedsiębiorców, zazwyczaj prowadzących jednoosobowe firmy, którzy - na mocy ustawy z 1998 r. - mogli wybrać między składką na ubezpieczenie społeczne opłacaną od podstawy wynoszącej 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia a składką - przy umowie o pracę, umowie-zleceniu czy pracy nakładczej przy równoczesnym

Pracujesz w trakcie choroby? Możesz stracić chorobowe

pourazowego - wykonywana w ramach umowy-zlecenia praca miała charakter terapeutyczny i była zalecana przez lekarzy. Zasiłek, tylko gdy nie możesz pracować O uznanie przepisu w tym zakresie za niekonstytucyjny wnosił też prokurator generalny. Natomiast reprezentująca Sejm poseł Barbara Bartuś mówiła, że

Polska czyta umowy: Urzędnicy powinni mówić po ludzku

. Podpisujemy to, co nam podsuną. Na zlecenie ING Banku firma badawcza GfK Polonia sprawdziła podejście Polaków do czytania umów (w wywiadach internetowych wzięło udział blisko 600 osób). Na pytanie, jak często czytają umowy, zanim je podpiszą, 36 proc. odpowiedziało, że "czasami", 17 proc. - "

"Rz": Umowy śmieciowe nowym wrogiem rządu?

. na etacie i umowie - zleceniu), dzięki temu płaci do ZUS składki tylko z jednego tytułu.Być może preferencje stracą też studenci, którzy do 26. roku życia pracujący na umowie - zlecenie i niepłacący obecnie składek ZUS. Za nich też pracodawca będzie musiał zapłacić składki.Czy ozusowanie wszystkich

Sprzątały uczelnię. Bez pensji i zasiłku, jak żebraczki

końca sierpnia. Natalia Mazur opisała w nim konglomerat firm o wspólnej nazwie FMD. Zdobył zlecenia na sprzątanie kilkudziesięciu instytucji publicznych - sądów, prokuratur, urzędów miasta, ośrodków pomocy, biura Rzecznika Praw Obywatelskich i kilku uczelni. Zatrudniał kilkaset osób. W internecie jest

UOKiK sprawdził, na co Polacy zwracają uwagę w biurach podróży

- Wśród obaw konsumentów towarzyszących wybraniu się na wakacje z biurem podróży, najwyższy odsetek badanych - bo aż 34,3 proc. - wskazał na upadłość biura podróży - zauważa Żaneta Rosiak z Instytutu Badawczego IPC, który przeprowadził ankietę telefoniczno-komputerową na zlecenie UOKiK. Mimo to

Co grozi pracodawcy zatrudniającemu małżonka w swojej firmie

także zawarta pomiędzy nimi umowa o pracę lub umowa-zlecenie, jeśli dotychczas takiej nie było.Niezgłoszenie małżonka do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych może mieć bardzo poważne konsekwencje. Jeśli ZUS zakwalifikuje pomoc małżonka w firmie jako współpracę przy działalności gospodarczej, który

PAP:Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne z Funduszu Świadczeń Socjalnych

umowach-zleceniach i umowach o dzieło. I ta grupa już na wstępie może być wykluczona z nowego systemu dodatkowych ubezpieczeń.W praktyce pracodawca może się zgodzić, aby świadczenia z funduszu objęły także współpracowników. Ale wtedy zostanie mniej pieniędzy dla tych zatrudnionych na etatach, co

Zmieniasz etat na firmę? Zapomnij o ciąży albo licz się z groszowym zasiłkiem

czytelniczka zarabiała 5,5-6 tys. zł miesięcznie i od tej kwoty odprowadzała składki do ZUS. Wszystko zgodnie z prawem - z etatu płaciła składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Ze zlecenia i własnej firmy - na zdrowotne. Wszystko było w porządku do wiosny tego roku. - Byłam w zagrożonej ciąży i lekarz

Bitwa konstytucjonalistów o fundusze emerytalne

zgodnie przyznali, że zaproponowane przez rząd zmiany w OFE są zgodne z konstytucją. Z opinii napisanych na zlecenie resortu finansów wynika, że planowane zmiany ani nie naruszają zasady ochrony praw nabytych przez członków OFE, ani nie mogą być traktowane jako próba wywłaszczenia ubezpieczonych bez

Świadczenia rehabilitacyjne z ZUS [PORADNIK]

lub tymczasowego aresztowania, - osobom wykonującym pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz osobom z nimi współpracującym, w tym świadczącym pracę na podstawie umowy

Zatrudnieni na "uz" ubezpieczni od wypadków?

nią."Obowiązkowe ubezpieczenie wypadkowe przy umowach zlecenia będzie prawem, które da się wyegzekwować wyłącznie jeśli chodzi o składki. Uzyskanie odszkodowania będzie prawie niemożliwie" - mówi ekspertka KPP Bogna Nowak-Turowiecka i podaje przykład akwizytora kosmetyków, który jedzie na

Czego rząd nam nie zrobi? Zrobiliśmy przegląd obietnic i zapowiedzi

dobijają się o nie od lat. W innych krajach to norma. U nas też tak kiedyś było. Rząd zapowiedział jednak, że skala podatkowa nie zmieni się przynajmniej do 2017 r. Oskładkowanie zleceń Problem oskładkowania umów zleceń podejmowany i porzucany był już kilkakrotnie. W styczniu Donald Tusk grzmiał: - Trzeba

Minister pracy chce walczyć z umowami śmieciowymi

Umowy-zlecenia i umowy o dzieło to dziś jeden z największych problemów rynku pracy. Zatrudnieni na ich podstawie nie mają prawa do urlopów wypoczynkowych i rodzicielskich. W każdej chwili można ich zwolnić. Nie odprowadza się też za nich składek (wyjątkiem są umowy-zlecenia). Z danych Ministerstwa

Legendy o nowej emeryturze. Kto zyska, a kto straci?

- mówi prof. Irena Kotowska, demograf z warszawskiej SGH. Jakie jest wyjście? Rząd zapowiedział ostatnio oskładkowanie umów-zleceń. Teraz jest tak: pracownicy zatrudnieni na umowach o pracę płacą składki na ZUS od całego wynagrodzenia. Osoby pracujące na umowach-zleceniach mogą opłacać je tylko od

Polska bez etatu. Miliony pracują na śmieciowych umowach

pójść do lekarza czy zadzwonić po karetkę, bo bez ubezpieczenia za wszystko trzeba płacić z własnej kieszeni. Ale nawet najczarniejsze wizje nie zniechęciły jej do podpisania kolejnej umowy-zlecenia. W nowym miejscu pracy nie czuła się gorsza, bo wszyscy pracowali na tych samych warunkach. Gdy ktoś

Pracownik na śmieciówce, wiecznie zajęty niewolnik

przetargu. Po drugie, znamy to wszystko z doświadczenia. Sami bywamy redaktorami, korektorami albo pracownikami fizycznymi. Wiemy, czym jest frustracja towarzysząca pracy półodpłatnej, depresje towarzyszące brakom zleceń, strach przed chorobą lub macierzyństwem, moment utraty ubezpieczenia. Ci z nas, którym

Zasiłek macierzyński za jedną składkę

Trików na wyciągnięcie z ZUS zasiłku macierzyńskiego jest kilka. Jeden z nich to założenie fikcyjnej firmy. Kobieta dostanie 6664,73. zł miesięcznie od ZUS jeśli przystąpi do ubezpieczenia chorobowego (jest dobrowolne w przypadku przedsiębiorcy i umów zlecenia a obowiązkowe dla osób na etacie). I

Będzie nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych. Postulaty firm

Gospodarczej Czystości, konieczny jest wymóg stosowania w firmach występujących o publiczne zlecenia umów o pracę oraz dopuszczenie renegocjacji kontraktów zawieranych na dłużej niż 12 miesięcy. - Obecnie budżety zamawiających - zwłaszcza w sektorze usług - uwzględniają stawki godzinowe znacznie poniżej płacy

Nowe emerytury są niższe od starych aż o 1200 zł brutto!

ostatnio oskładkowanie umów-zleceń do wysokości pensji minimalnej. Obiecuje też realizację programu aktywizacji osób po sześćdziesiątce. Politycy z PSL i Twojego Ruchu proponują z kolei wprowadzenie emerytur obywatelskich - czyli równych dla wszystkich. A jak ktoś chce więcej, niech sam dodatkowo oszczędza.

Jak zerwać kajdany niekorzystnej umowy?

zrozumieniem kilkanaście stron drobnym drukiem? - zapytałem. I rozłączyłem się. Mam zwyczaj czytania umów przed ich podpisaniem. Ale ponad połowa Polaków tego nie robi (tak wynika zbadań przeprowadzonych w zeszłym roku na zlecenie ING Banku ). Dlaczego? Wykręcamy się tym, że umowy są za długie, nieczytelne

Kto i w jakim wymiarze może skorzystać z urlopu rodzicielskiego?

rodzicielski przysługuje także pracującym na podstawie umowy zlecenia oraz samozatrudnionym w przypadku, gdy dobrowolnie przystąpili do ubezpieczenia chorobowego (odpowiedni wniosek wystarczy zgłosić do ZUS-u). Nowy urlop nie obejmuje osób wykonujących pracę na podstawie umowy o dzieło, gdyż nie mają one

Przybywa pracy na czarno, resort pracy chce zmian w przepisach

umowy o pracę albo cywilnoprawne, np. zlecenia, i czy pracodawca poinformował ZUS o tym, że ich zatrudnił. Zgodnie z prawem musi to zrobić w ciągu tygodnia. Tylko wtedy pracownik będzie mógł iść na zwolnienie lekarskie i będzie miał prawo do opieki medycznej, np. gdy ulegnie wypadkowi przy pracy. Z

Urlopy rodzicielskie poszły ekspresem

. wynagrodzenia. Można też na początek wziąć tylko sześć miesięcy - wtedy rodzic będzie pobierał 100 proc. wynagrodzenia. Jeśli przedłuży o kolejne sześć - dostanie 60 proc. Taki zasiłek dostaną nie tylko osoby na etacie, ale też samozatrudnieni i pracujący na umowę-zlecenie. Warunek - muszą opłacać składki na

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Ubezpieczenie (umowa)

Ubezpieczenie – umowny obowiązek dokonania świadczenia przez ubezpieczyciela na rzecz ubezpieczonego na wypadek powstania zdarzeń określonych w umowie ubezpieczeniowej, występujących w życiu, zdrowiu lub mieniu ubezpieczonego; wykonanie obowiązku ubezpieczyciel realizuje poprzez wypłatę

Ubezpieczenie osobowe

świadczenia w ujęciu wąskim (cyt. przepis) i ujęciu szerokim tyczącym zobowiązań umownych w ogóle. Podobnie jest z terminem odszkodowanie. W umowie ubezpieczenia jest to jedno z zobowiązań pierwotnych, podczas gdy w innych umowach jest to zobowiązanie następcze, wchodzące w miejsce niewykonanego

Ubezpieczenie morskie

, aby takie ubezpieczenie mogło nosić miano morskiego.Artykuł 820 Kodeksu Cywilnego w swych wyłączeniach, co do stosowania tytułu poświęconego umowie ubezpieczenia, wspomina obok ubezpieczeń morskich również ubezpieczenia pośrednie (reasekurację). Nie pojawia się to bez powodu. Wyżej przedstawioną ideę interesu

Płaca

wynagrodzenia ustalana jest przy zawieraniu umowy (o pracę, dzieło lub zlecenie), a więc przed wykonaniem pracy lub dzieła. Wynagrodzenie obciążone jest podatkiem dochodowym oraz składkami ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, dlatego rozróżnia się: płacę brutto – jest to łączna kwota

Umowa zlecenia

. Zlecenie może być nieodpłatne, jednak wtedy brak wynagrodzenia powinien być zawarty w umowie. Przy braku dokładnego określenia wysokości wynagrodzenia należy się "wynagrodzenie odpowiadające wykonanej pracy", przy ustalaniu którego bierze się pod uwagę czas poświęcony na wykonanie zlecenia, stopień

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.