ubezpieczenie przy umowie zlecenie

Jeremi Mordasewicz, Konfederacja Lewiatan

Umowa o dzieło jest inna. Ale walczmy z patologiami

Umowa o dzieło jest inna. Ale walczmy z patologiami

Rząd, po zapowiedzi oskładkowania umów zleceń, planuje również objąć ubezpieczeniem społecznym umowy o dzieło.

Śmieciowa walka z wiatrakami

Oskładkowanie umów-zleceń to krok milowy w walce z umowami śmieciowymi? Nie, to mały kroczek w łataniu coraz większej dziury w systemie ubezpieczeń społecznych. I będę zaskoczona, jeśli jeszcze nie pogorszy pozycji najsłabszych na rynku pracy.

Od stycznia dochody członków rad nadzorczych - ozusowane

Od stycznia dochody członków rad nadzorczych muszą być ozusowane - przewiduje nowela ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W przyszłym roku obowiązek odprowadzania składek do ZUS obejmie wszystkie umowy zlecenia do wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Zamek kontra ZUS. Będzie proces w sprawie ubezpieczeń aktorów

Zamek kontra ZUS. Będzie proces w sprawie ubezpieczeń aktorów

zdrowotną. ZUS uznał, że powinny być to objęte składką umowy-zlecenia. I naliczył Zamkowi zaległe składki. Zamek odwołał się do sądu, dlatego będzie proces. - Umowa o dzieło, w przeciwieństwie do umowy-zlecenia, nie stanowi tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń - mówi Karol Jagielski, rzecznik prasowy

"PB": Ozusowanie uderzy w pracowników

zatrudnienia - firmy pożegnają się z częścią pracowników zatrudnionych na umowy zlecenia i o dzieło. Odpowiada tak 46 proc. przebadanych przedsiębiorców. Trzecią reakcją jest przechodzenie do szarej strefy. Więcej na ten temat - w "Pulsie Biznesu".

Kto jest płatnikiem składek od umowy zlecenia zawartej między dwiema osobami fizycznymi?

Odpowiedź: Płatnikiem składek za osobę wykonującą umowę zlecenia jest zleceniodawca (strona zlecająca).1. Czy zleceniodawca może być osobą fizyczną?W zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego nie ma wymogu, aby zleceniodawca miał zarejestrowaną działalność gospodarczą. Płatnikiem

Umowa zlecenia a urlop macierzyński

Odpowiedź: Nie ma obowiązku naliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz FP i FGŚP od umowy zlecenia zawartej z byłą pracownicą, która pobiera zasiłek macierzyński. Obowiązkowo należy natomiast naliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne. 1. Zakończenie umowy o pracę w trakcie urlopu

Formularz PIT-37

PIT-37 powinni też wypełnić podatnicy otrzymujący stypendia, przychody z działalności wykonywanej osobiście oraz uzyskujący przychody z praw autorskich i innych praw majątkowych, a także osoby otrzymujące należności z umowy aktywizacyjnej. Formularz PIT-37 nie jest przeznaczony dla osób, które

Formularz PIT-37

innych praw majątkowych, a także osoby otrzymujące należności z umowy aktywizacyjnej. Formularz PIT-37 nie jest przeznaczony dla osób, które prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, obniżających dochody

Od nowego roku składka na ZUS również od umów-zleceń

Od nowego roku składka na ZUS również od umów-zleceń

ubezpieczeniach społecznych wprowadza nie tylko składkę na ZUS w umowach-zleceniach. Uniemożliwia też zawieranie podwójnych umów w taki sposób, aby unikać ozusowania. Dotychczas unikanie płacenia składek było możliwe przy zawarciu dwóch umów - jednej na niską kwotę, od której odprowadzana była niska składka, i

Będzie ZUS od zleceń. Sejm zgodnie za składkami

Będzie ZUS od zleceń. Sejm zgodnie za składkami

ozusowania umów o dzieło. Są to bowiem umowy "rezultatu" - wynagrodzenie jest uzależnione nie od wykonanej pracy, ale ostatecznego efektu. Dlatego może dojść do sytuacji nieprzyjęcia dzieła, co utrudniałoby ustalanie kwestii ubezpieczenia. Do tej pory zlecenia już były objęte składką, ale system

Co gryzie Polaków w pracy? Odpowiadamy na wasze pytania

Co gryzie Polaków w pracy? Odpowiadamy na wasze pytania

Pracuję jako ochroniarz, pracodawca zaproponował mi pracę w tzw. pakiecie, czyli etat oraz umowę-zlecenie, która będzie praktycznie obejmowała pracę w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej. Czy taka propozycja jest zgodna z prawem? Możliwość zatrudnienia własnego pracownika na podstawie umowy

Zlecenie w pakiecie do etatu. Czy to legalne?

Zlecenie w pakiecie do etatu. Czy to legalne?

Sądu Najwyższego z 18 grudnia 2014 r. stanowi, że pracodawca może zawierać z zatrudnionymi umowy cywilnoprawne wyłącznie w zakresie obowiązków lub czynności, które nie są objęte treścią stosunku pracy ani zakresem czynności. Oznacza to, że nie można podpisać zlecenia na tę samą pracę co etatowa, ale w

Matki na umowach o dzieło. Bez świadczeń macierzyńskich

Matki na umowach o dzieło. Bez świadczeń macierzyńskich

, które prawa do świadczeń macierzyńskich nie mają wcale. Uczciwość nie popłaca? Na umowie cywilnoprawnej wiele zależy od szczęścia. Pamela Goryszewska z Warszawy pracowała w sieciówce odzieżowej na umowę-zlecenie. O ciąży przełożonych poinformowała od razu. Zadeklarowała, że chce pracować jak najdłużej

Niekompetentni bankowcy sprzedają nam polisy

Niekompetentni bankowcy sprzedają nam polisy

Pan Karol zaciągnął pożyczkę gotówkową. Pracownik banku zasugerował mu od razu konieczność wykupienia również ubezpieczenia na wypadek utraty pracy. Kilka miesięcy po podpisaniu umowy pan Karol zachorował na nowotwór złośliwy lewego płuca. Jako emeryt dorabiał, pracując na umowę-zlecenie. Przez

Lewiatan chce zmian w zasadach ozusowania zleceń. Ważne drobiazgi

Lewiatan chce zmian w zasadach ozusowania zleceń. Ważne drobiazgi

- Nie kwestionujemy rozszerzenia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu kolejnych umów zleceń wykonywanych w tym samym okresie aż do momentu kiedy uzyskany z nich przychód osiągnie wysokość co najmniej ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę - mówi Jeremi Mordasewicz

"Puls Biznesu": ZUS chce oskładkować wszystkie zlecenia

"Puls Biznesu": ZUS chce oskładkować wszystkie zlecenia

Nowy mechanizm ozusowania umów-zleceń proponowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej został niespodziewanie skrytykowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Państwowa instytucja ostrzegała, że projekt - po wprowadzeniu w życie - doprowadzi do eskalacji sporów między płatnikiem a

"Puls Biznesu": ZUS chce ozusować wszystkie zlecenia

Nowy mechanizm ozusowania umów-zleceń proponowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, został niespodzianie skrytykowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Państwowa instytucja ostrzegała, że projekt - po wprowadzeniu w życie - doprowadzi do eskalacji sporów między płatnikiem a

Urzędy pracy pełne śmieciówek

Urzędy pracy pełne śmieciówek

pracownika na zlecenie, przy kolejnej rekrutacji będzie już szukała pracownika na umowę o pracę - mówi Romanowicz. Czy ofert, w których pracodawcy oferują umowę o dzieło czy zlecenie, jest w urzędach pracy dużo? - Dość dużo - przyznaje Romanowicz. - Forma zatrudnienia na umowy cywilnoprawne najczęściej

"PB": Nowe przywileje dla rolników

"PB": Nowe przywileje dla rolników

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało, by umowy-zlecenia dla rolników były ozusowane, co uprawniałoby ich do świadczeń także z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Rolnicy dorabiający na zleceniach nie traciliby wówczas świadczeń z KRUS (tak jak obecnie). Zapisy te znalazły się w

"Puls Biznesu": Nowe przywileje dla rolników

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało, by umowy-zlecenia dla rolników były ozusowane, co uprawniałoby ich do świadczeń także z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Rolnicy dorabiający na zleceniach nie traciliby wówczas świadczeń z KRUS (tak jak obecnie). Zapisy te znalazły się w

Prezydent podpisał zmiany w ozusowaniu umów-zleceń

Prezydent podpisał zmiany w ozusowaniu umów-zleceń

komunikacie. Oskładkowanie dochodów członków rad miałoby nastąpić od 1 stycznia 2015 r. Podpisane regulacje przewidują ponadto, że od 1 stycznia 2016 r. powstanie obowiązek odprowadzania składek do ZUS od wszelkich umów-zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiany w ustawie o systemie

Prezydent podpisał zmiany w ozusowaniu umów zleceń i dochodów z rad nadzorczych

; - podkreślono w komunikacie. Oskładkowanie dochodów członków rad miałoby nastąpić od 1 stycznia 2015 r. Podpisane regulacje przewidują ponadto, że od 1 stycznia 2016 r. powstanie obowiązek odprowadzania składek do ZUS od wszelkich umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiany w ustawie

"Puls Biznesu": ZUS straszy bałaganem w składkach

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zbigniew Derdziuk uważa, że zaproponowany przez MPiPS nowy mechanizm określania podstawy wyliczania składek przerzuca na firmy odpowiedzialność za błędy, niedopatrzenia, a nawet oszustwa osób pracujących na umowy-zlecenia. Może to doprowadzić do eskalacji sporów między

"Puls Biznesu": ZUS straszy bałaganem w składkach

szefa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Zbigniew Derdziuk uważa, że zaproponowany przez MPiPS nowy mechanizm określania podstawy wyliczania składek przerzuca na firmy (płatników) odpowiedzialność za błędy, niedopatrzenia, a nawet oszustwa osób pracujących na umowy-zlecenia. Może to doprowadzić do

Umowy śmieciowe: Sprawdź, do czego masz prawo

Do umów cywilnoprawnych, czyli m.in. zleceń i o dzieło, przylgnęła łatka gorszych. Do najcięższych zarzutów należą: brak ubezpieczenia emerytalno-rentowego, zdrowotnego, niepodleganie kodeksowi pracy, czego konsekwencją jest brak możliwości dochodzenia swoich praw przed sądem pracy. Zanim jednak

PIT 2015. Co wpisać w deklarację

pochwalić fiskusowi w zeznaniu rocznym. Mamy tu więc m.in.: wynagrodzenia uzyskiwane za pracę (na etacie, z umowy-zlecenia), emerytury i renty (krajowe i zagraniczne), prawa autorskie, przychody z działalności gospodarczej, przychody z wynajmowania mieszkania, zasiłki (np. dla bezrobotnych). Na szczęście

Jak rozwiązać problem śmieciówek? Nie ma prostego rozwiązania

oskładkowanie umów-zleceń do wysokości płacy minimalnej. Przepisy wejdą w życie od 2016 roku. Zlecenia staną się mniej atrakcyjne, co powinno pozwolić na ich ograniczenie. Nie oszukujmy się, że oskładkowanie umów-zleceń rozwiąże problem. Przedsiębiorcy zamieniają pracownikom umowy o pracę na umowy-zlecenia, by

Wszyscy płacimy za śmieciówki

Pięć lat temu na umowach o dzieło i umowach-zleceniach (stworzonych w 1964 r. w głębokim PRL-u głównie dla artystów i przedstawicieli wolnych zawodów) było nieco ponad pół miliona osób. Obecnie już 1,4 mln. To dane GUS. - Te umowy stały się na tyle powszechne, że zagrażają stabilności finansów

Śmieciowe umowy to śmieciowe emerytury

podczas całej swojej kariery przepracują choć 20 (kobiety) albo 25 lat (mężczyźni) na umowie i będą odprowadzać składki (nawet minimalne), to państwo dopłaci im do emerytury minimalnej. Od 2022 r. będzie to 25 lat dla obu płci. W dużo lepszej sytuacji są ci, którzy pracują na podstawie umów-zleceń. Umowy

ZUS tropi umowy o dzieło

zatrudniał ludzi do "wklepywania" danych do jednej z baz. Według kontrolerów skarbówka powinna podpisywać umowy-zlecenia. Poprawić prawo Przy podejmowaniu decyzji kontrolerzy oprócz oryginalnego pomysłu badają też np., czy umowa o dzieło wiąże się z końcowym rezultatem. A więc czy zamówiona praca

Tusk realizuje obietnice. Zlecenie prawie jak etat: prawo do zasiłku dla bezrobotnych i składki

o 40 proc. w ciągu zaledwie pięciu lat. PIP alarmuje też, że przybywa nieprawidłowości przy zawieraniu umów-zleceń. Jeszcze w 2007 r. jedynie 4 proc. skontrolowanych firm łamało prawo przy zawieraniu umów. W 2013 r. było to już 18 proc. To wzrost aż o 362 proc. Już co piąta umowa cywilnoprawna

Praca na zastępstwo gorsza niż śmieciówki? [MAILE CZYTELNIKÓW]

, rozwijającej się firmy logistycznej. Zatrudnia mnie firma ochroniarska, ale przynajmniej nie stoję w markecie. Umowy dwie, obie na zlecenie. Od pierwszej, zawierającej stawkę 50 zł/miesiąc, odprowadzany jest ZUS w wysokości 6,10 zł. Tyle zasila konto ubezpieczeń społecznych, tyle wynosi moja składka. Druga

Gorzka tajemnica leczenia na umowie o dzieło

zacniejszych dzielnic Warszawy, które z powodzeniem mieściło jednocześnie ok. 50 osób. Co miesiąc księgowa Stefania podpisywała z dziennikarzami umowę-zlecenie na... jeden dzień. Zarobki - przy większym wkładzie intelektualnym i wyprodukowaniu odpowiednio wielu tysięcy literek - wahały się od 800 do maksimum

Opłacała składki, zaszła w ciążę. "Praca nie będzie czekać". Oto śmieciowy zasiłek

Kilka lat temu Katarzyna pracowała w dużej spółce mediowej. Nie miała etatu, pracowała na umowie-zleceniu. Co miesiąc podpisywała nową umowę, i tak od czterech lat. Opłacała wszystkie składki ZUS, również dobrowolną składkę chorobową, która powinna zapewniać jej zasiłek w czasie długotrwałej

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych zuboży społeczeństwo

wynoszącą 1680 zł, w rzeczywistości pracodawca musi wydać 2030 zł miesięcznie. Właśnie przez to wielu ludzi traci szanse na etat. Choć zaakceptowany przez rząd projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dotyczy na razie "tylko" oskładkowania umów-zleceń do wysokości płacy

Prekariusze protestowali w Warszawie: "Umowy śmieciowe do kosza", "Sprzątnij wyzysk"

. 1,6 mln osób. Umowy śmieciowe są atrakcyjne dla pracodawców, bo umożliwiają im nieodprowadzanie składek za pracownika. Pracownik na umowie o dzieło nie podlega żadnym ubezpieczeniom - ani zdrowotnym, ani emerytalnym. Z kolei umowy-zlecenia są obciążone obowiązkowymi składkami, ale system działa źle

ZUS: Nie traktujemy przedsiębiorców jak przestępców

(od których nie płacimy składek ubezpieczeniowych) na umowy-zleceniach (od których składki płacić trzeba). Domaga się też zapłaty zaległych składek. Leszek Kostrzewski, Piotr Miączyński: Zamiast poprawić prawo i sprawić, żeby było bardziej precyzyjne, państwo wysyła kontrolerów ZUS do firm i

Kopacz chce dopłacać tym, którzy na umowie o pracę zarabiają minimum

- mówiła Kopacz dopytywana na wtorkowej konferencji - będzie częścią programu PO. - Jeśli nawet pracodawca podpisze umowę o pracę - ale nie mówię o umowie-zlecenie czy umowie o dzieło - na najniższych warunkach, będzie płacił minimum temu, którego zatrudnia, a ten, który szuka pracy, znajdzie tego

11 rzeczy, które musisz wiedzieć o walce ze "śmieciówkami"

, zleceniu, umowie o dzieło (są też np. umowy agencyjne itp., ale mają one mniejsze znaczenie). Zlecenie i dzieło nazywane są umowami cywilnymi, gdyż reguluje je kodeks cywilny, a nie kodeks pracy. 2. Jakie przywileje daje umowa o pracę w porównaniu z umowami cywilnymi? Umowa o pracę powoduje, że

12 zł za godzinę i ewidencja czasu pracy. Minimalna wielka zmiana

Resort pracy ujawnił w środę projekt zmian w ustawie o płacy minimalnej. Pierwsza zmiana to wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla osób na umowach cywilnych - ma ona wynosić nie mniej niż 12 zł. Zapis w projekcie jest wyjątkowo szeroki, obejmuje nie tylko osoby na zleceniu, ale także

Jest Rekomendacja U. Bankowcy szkolą się na agentów ubezpieczeniowych

naszego czytelnika, pana Karola, pokazuje, że nie zawsze. Bank zażądał od niego, aby wykupił do kredytu ubezpieczenie na wypadek utraty pracy. Jakiś czas później okazało się, że pan Karol ma nowotwór złośliwy. Jako emeryt dorabiał, pracując na umowę-zlecenie. Przez chorobę stracił pracę, ale odszkodowania

Umowy będą coraz bardziej oskładkowane. Rząd szykuje zmiany

- Zaczynamy od oskładkowania zbiegów umów-zleceń - powiedział "Wyborczej" minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz. Chodzi o to, że teraz pracownik płaci składki jedynie od pierwszej umowy-zlecenia. Reszta jest nieoskładkowana. Po zmianach będzie płacił od tylu umów, aż ich łączna kwota

Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej świadczenia rodzicielskie

71 tygodni) mają rodzice pracujący i ubezpieczeni, a także osoby niebędące pracownikami, a podlegające ubezpieczeniu chorobowemu, np. przedsiębiorcy sami opłacający składki czy osoby zatrudnione na umowę-zlecenie. (ISBnews)

Potrzebujemy pracy sprawiedliwej

reguła: składki młodych idą na bieżące wypłaty emerytur starszych. Im więcej osób na umowie o dzieło (gdzie składek się nie płaci) lub umowie-zlecenie (gdzie płaci się niewielkie), tym mniej pieniędzy na emerytury. Aby państwo nadal mogło bez opóźnień wypłacać świadczenia, trzeba będzie podnieść podatki

Płacimy za polisy, które chronią banki

Pan Tadeusz, biorąc pożyczkę w banku, musiał obowiązkowo wykupić również ubezpieczenie na wypadek utraty pracy. Po roku od zawarcia umowy okazało się, że zachorował na raka. Mimo że był już na emeryturze, to dorabiał, pracując na umowę-zlecenie. Przez chorobę stracił tę pracę, została mu tylko

PIP: Urlopy i pensja minimalna dla osób na umowach cywilnoprawnych

. - Istnieje potrzeba nowych regulacji prawnych. Trzeba rozważyć wprowadzenie urlopu wypoczynkowego czy pensji minimalnej dla osób na umowach-zleceniach. W służbie zdrowia należy wprowadzić mechanizm, który wykluczałby świadczenie pracy na podstawie różnych umów w jednym podmiocie, bez gwarantowanego prawa do

Jak ograniczyć śmieciówki? Propozycja 9 reform [LIST CZYTELNIKA]

pracownikiem jest tylko osoba zatrudniona na podstawie kodeksu pracy. Nie przystaje to do realiów rynku pracy. Traktowane jak pracownicy powinny być przynajmniej osoby zatrudnione na umowę-zlecenie, by zapewnić im prawo do odwołania się do sądu pracy, przestrzegania norm czasu pracy, wypowiedzenia umowy o

"Praca na kolejne 30 dni. Jak tak można żyć?" - kiedy umowa jest śmieciowa

- W zeszłym roku za pracę przez trzy dni przy festiwalu zarobiłem na rękę ponad 400 zł. To był pierwszy raz, kiedy nie braliśmy z żoną pożyczki na wyprawkę do szkoły dla córki - opowiada Darek, który w firmie ochroniarskiej zaczął pracować dziesięć lat temu. Czasem dostaje ekstra zlecenia na

Śmieciówki? Raczej umowy kodeksu cywilnego

umów pozwala także zapisywać przerwy w wykonywaniu zlecenia z zachowaniem zapłaty za nie w "normalnej" wysokości. I umawiające się strony z tego korzystają. Nie jestem specjalistą w prawie ubezpieczeń społecznych, jednak byłem kiedyś stroną umowy-zlecenia (jako zleceniobiorca) i pobierałem

Znany producent krzeseł Nowy Styl zatrudnia bez śmieciówek

dyskutować o zmianach prawa, trzeba skupić się na jego egzekwowaniu. W wielu przypadkach obowiązujące przepisy są po prostu nadużywane. Na przykład zatrudnia się pracownika na oskładkowaną umowę-zlecenie na jeden dzień, a potem już na umowy nieoskładkowane. *Roman Przybylski jest członkiem zarządu i

Praca na czarno gorsza niż na śmieciówce [listy czytelniczek]

, dostawałam coraz to nowe zlecenia do wykonania. Ona była coraz bardziej zajęta. Z uwagi na to, że umowy nie miałam, nie mogłam wyrejestrować działalności, aby mieć ciągłość ubezpieczenia. Kiedy po miesiącu zbuntowałam się, że nie będę pracowała, dopóty nie otrzymam umowy i wynagrodzenia za miesiąc, który

Prawo o zamówieniach publicznych wprowadza możliwość renegocjacji kontraktów

się dla obu stron również z sankcją, którą jest rozwiązanie kontraktu z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. "Zmiana jest niezwykle istotna, gdyż od 1 stycznia 2016 roku umowy zlecenia będą podlegały obowiązkowemu ozusowaniu, a minimalne wynagrodzenie wzrośnie do 1 850 zł. To

Krynica 2015. Nowe obciążenie dla pracodawców. Firmy zrzucą się na prywatną służbę zdrowia?

przywołanych przez Fal ponad połowa środków ze składek wpływa tylko od osób zatrudnionych na etacie. To oni de facto finansują system ochrony zdrowia w Polsce. A tych osób ubywa, bo się starzejemy, a młodzi pracują na umowach o dzieło, w których nie ma składek zdrowotnych, lub na umowach zlecenie o niskiej

Stawka godzinowa to nie wszystko

pracy takiemu pracownikowi i przeniósł go na umowę o dzieło, inaczej formułując umowę. A młoda osoba straci w ten sposób możliwość odprowadzania składek emerytalno-rentowych i ubezpieczenie zdrowotne (chyba że wykupi samodzielnie w NFZ tzw. dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne). Umowa zlecenie jest umową

1 tys. zł miesięcznie dla rodziców, którym nie przysługuje urlop

sami opłacający składki oraz osoby zatrudnione na umowę-zlecenie, jeśli od umowy odprowadzane są składki na ubezpieczenie chorobowe) mają prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres odpowiadający urlopom dla pracowników. Uprawnień takich nie mają bezrobotni, studenci ani uczniowie, osoby pracujące na

Pracują w szarej strefie, bo im się to opłaca

zarejestrowałam się jako bezrobotna. Od pięciu lat żyję z dnia na dzień, od zlecenia do zlecenia. Wszystko na podstawie umowy o dzieło, bo tak mi wygodniej. Średnio co czwarte zlecenie robię na czarno. Najczęściej pieniądze do ręki biorę za prywatne sesje ślubne, komunie czy chrzciny. Klientów mam z polecenia

Gdzie zgłosić zawarcie umowy zlecenia?

Zawarcie umowy zlecenia powoduje, iż powstaje obowiązek odprowadzania składek ZUS. Fakt ten należy więc zgłosić w oddziale ZUS, który jest określony, ze względu na miejsce zamieszkania zleceniobiorcy. Obowiązek ich odprowadzania spoczywa na zleceniodawcy. Poprzez zawarcie takiej umowy

Dlaczego umowy śmieciowe są złe? Pięć grzechów głównych wg "Wyborczej"

Co to jest śmieciówka? To praca na umowę-zlecenie lub umowę o dzieło. Tylko od tej pierwszej pracodawca płaci składki ZUS. Zatrudnieni na podstawie umowy o dzieło nie mają ubezpieczenia zdrowotnego i emerytalnego, ochrony pracy, płacy ani prawa do urlopu. Bez stałego etatu młodzi ludzie nie mają

Henryka Bochniarz :Czas na jednolitą umowę o pracę. Niskie wynagrodzenia kulą u nogi rozwoju gospodarki

rozwoju gospodarki. To co pani proponuje? - Pierwszy krok został już uczyniony i umowy-zlecenia będą od przyszłego roku objęte składkami na ubezpieczenie społeczne. Drugi to również już wprowadzone preferencje dla firm ubiegających się o zamówienie publiczne, które zatrudniają pracowników na podstawie

PIP: budowlanka oraz handel na cenzurowanym

danych PIP za pierwsze sześć miesięcy 2014 r. wynika, że 1,1 tys. pracodawców naruszyło przepisy Kodeksu pracy w umowach cywilnoprawnych (umowy-zlecenia i umowy o dzieło), jakie zawarli z 6,3 tys. pracownikami. Działo się tak, gdyż świadczona przez tych pracowników praca spełniała warunki, by zawrzeć z

Kary PIP? Po kontroli zapłacił 6 tys. zł. I dalej płaci pod stołem

Wprowadzenie jednolitej umowy dla wszystkich jest ryzykowne. Mogłoby się okazać, że ograniczyliśmy prawa pracowników etatowych, a kto zatrudniał na zleceniach i dziełach, ten nadal będzie to robić. Rozmowa z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, ministrem pracy. "Praca na kolejne 30 dni. Jak tak można żyć

Raty "zero procent"? Mogą kosztować...

międzybankową czarną listę. Pan Andrzej błyskawicznie sprawdził, czy zgadzają się przelewy. Wszystko było w porządku - dziesięć rat po 38 zł przelane zgodnie ze zleceniem. - Zadzwoniłem pod podany w piśmie numer. Dowiedziałem się, że "dług" to zaległe opłaty za jakieś ubezpieczenie i kartę, z której

Zlecenia publiczne tylko dla uczciwych pracodawców?

. stawki VAT bądź składki ubezpieczeń społecznych" - wyjaśnił Kowalski. Czytaj komentarz Artura Kiełbasińskiego: ZUS od zleceń. Diabeł tkwi w szczegółach

PIT 2015. Przywileje twórców nadal obcięte

stosunkowo niewielkich kosztów kwotowych - to 1335 zł rocznie. Zaś koszty z umów-zleceń i o dzieło to 20 proc. przychodów. Koszty to wydatki, które ponosimy po to, by coś zarobić. To na przykład wydatki na dojazd do miejsca pracy. Kwoty kosztów uzyskania odpisuje się od przychodu (za pracowników robią to z

Przedsiębiorca zatrudnia pracownika

zdrowotnego lub jeśli rodzaj podpisanej umowy na to pozwala (umowa zlecenia), tylko do ubezpieczenia zdrowotnego. Po każdym przepracowanym miesiącu pracodawca musi przedstawić pracownikowi informację o wysokości odprowadzonych składek (druk RMUA). Jeszcze przed rozpoczęciem pracy pracownika trzeba skierować

Lewiatan: Nowelizacja PZP uchroni ok. 120 tys. miejsc pracy w branży usługowej

; - dodał Kowalski. Od 1 stycznia 2016 roku umowy zlecenia będą podlegały obowiązkowemu ozusowaniu, a minimalne wynagrodzenie wzrośnie do 1 850 zł. Obowiązująca nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych pozwoli już teraz właściwe przygotować się na zmiany, jakie zaczną obowiązywać od 2016 roku

NSZZ "Solidarność": Nie zatrudniamy na umowy śmieciowe

śmieciowych. Zlecenie to nie śmieciówka? - W pływalni na umowę o pracę zatrudnionych jest czterech ratowników. Stanowią oni podstawową, stałą kadrę basenu. Dodatkowo, ze względu na różne natężenie pracy na pływalni, dziewięć osób pracuje na umowę-zlecenie, na tzw. zgłoszenie telefoniczne - odpowiada rzecznik

Antykoncepcyjna umowa czasowa i malejące wpływy ZUS

. To nie koniec. Kolejne kilkanaście procent (1,35 mln osób) pracuje na tzw. umowach cywilnoprawnych, czyli umowach-zleceniach i o dzieło. A to dane za 2012 rok, więc teraz może być takich pracowników dużo więcej. Wbrew temu, co powtarzają rządzący i ekonomiści, ani umowa czasowa, ani cywilnoprawna

W Sejmie debata nad emeryturami po 40 latach pracy

, tak aby nowy projekt wszedł w życie już w styczniu 2016 r. Co zakłada projekt? Prawo do emerytury po 40 latach pracy. Liczyć się będą lata, za które opłacaliśmy składki: praca na etacie, umowie-zleceniu, prowadzenie własnej działalności gospodarczej, ale już nie umowa o dzieło. Nie będą też zaliczane

Od lat szyją buty i kapcie dla Niemców. Nie płacą składek ZUS, by istnieć

i spory plac przy ul. Krótkiej. Obecnie "Świt" zatrudnia 115 osób, głównie kobiety. Na ZUS płacą. Gdy im zostanie Na zlecenie Niemców szyją tam m.in. buty i kapcie z gotowych materiałów, w tym ze skóry. W czasach, gdy taniej jest wysyłać wszystko do krajów azjatyckich i tam produkować

Jak uleczyć chory polski rynek pracy? Każda partia ma odpowiedź

zatrudniania na etacie i zwiększać dochody, zwłaszcza osób najmniej zarabiających". Zmiany mają być podzielone na dwa etapy. W pierwszym nastąpiłoby pozapłacowe uprzywilejowanie umów-zleceń, które miałyby zostać objęte obowiązkiem odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od całości wynagrodzenia z

Jak uleczyć chory polski rynek pracy? Każda partia ma odpowiedź

na etacie i zwiększać dochody, zwłaszcza osób najmniej zarabiających". Zmiany mają być podzielone na dwa etapy. W pierwszym nastąpiłoby pozapłacowe uprzywilejowanie umów-zleceń, które miałyby zostać objęte obowiązkiem odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od całości wynagrodzenia z

W tym roku może wzrosnąć bezrobocie, ale rynek wciąż będzie należał do pracownika

bezrobocie może sięgnąć 10,4 proc. - prognozuje Adamkiewicz. Zdaniem Adamkiewicza zmiany legislacyjne w postaci ozusowania umów-zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia i przepisów dotyczących umów na czas określony mogą przynieść zmiany na polskim rynku pracy. Może wzrosnąć zainteresowanie firm pracą

Koniec drogich ubezpieczeń do kredytów. Bank nie wepchnie ci polisy

Karol. Bank kazał mu wykupić do kredytu ubezpieczenie na wypadek utraty pracy. Jakiś czas później okazało się, że pan Karol ma nowotwór złośliwy. Jako emeryt dorabiał, pracując na umowę--zlecenie. Przez chorobę stracił pracę, ale odszkodowania nie dostał. Powód? Taka polisa działa tylko w przypadku

ZUS każe płacić zatrudnionym o dzieło składkę emerytalną i ubezpieczenie dla niań

Aby państwo opłaciło składkę za opiekunkę, pracować muszą oboje rodzice i oboje muszą być zatrudnieni na umowę o pracę, ewentualnie umowę-zlecenie. Z tego katalogu wypadła jednak umowa o dzieło. I tak wiele osób, które chciały zatrudnić nianię legalnie, wyszły na tym jak Zabłocki na mydle. Jak mówi

Boni: Myślę, że umowy studentów nie będą ozusowane

Środowa Rzeczpospolita podała, że Donald Tusk ma ogłosić w piątkowym wystąpieniu w Sejmie, że składki ZUS będą płacone od wszystkich umów - czyli także od umów o dzieło. Ponadto według gazety zlikwidowane mają być sytuacje, w których ktoś pracuje w dwóch miejscach: na etat i na umowę-zlecenie, i

Szukali pracy jako "tajemniczy klient". Nabijali wejścia dla programu partnerskiego

niego odpowiadać, by dostać pierwsze zadanie. Zlecenie "tajemniczego klienta" W kolejnym mailu dostajemy polecenie zarejestrowania się na jednej ze stron dotyczącej ubezpieczeń. Po podaniu swoich danych oddzwania do nas konsultant firmy ubezpieczeniowej, proponując nam zawarcie umowy. Po

Groźne ozusowanie umów

Wprowadzenie minimum 12-miesięcznego vacatio legis dla ozusowania umów-zleceń oraz waloryzacji umów w ramach zamówień publicznych jest niezbędne dla utrzymania właściwego poziomu obronności państwa polskiego. Wojsko Polskie korzysta z ochrony swoich obiektów, zlecając takie usługi zewnętrznym

Umowy terminowe lepsze dla pracowników. Sejm zmienia przepisy

Teoretycznie umowa na czas określony to nic strasznego, ma wiele zalet. Pracownik ma ubezpieczenia, społeczne i zdrowotne, chroni go kodeks pracy, ma prawo do urlopów, sądu pracy, korzysta z funduszu socjalnego. Status pracownika na umowie czasowej jest znacznie lepszy niż pracującego na zlecenie

Resort pracy o swoich planach: ZUS, wiek emerytalny, płaca minimalna, kodeks pracy

wynagrodzenia na poziomie połowy przeciętnych dochodów i ustawa o minimalnej płacy godzinowej przy umowach zlecenia - 12 zł na godzinę. - To są najważniejsze rzeczy, a z drobniejszych - zmiana w kodeksie pracy dotycząca tzw. syndromu pierwszej dniówki - powiedział Szwed. Chodzi o zmianę zobowiązującą

Jakie dochody i z jakich źródeł wpisać do PIT 2014? Progi w zamrażarce

pochwalić fiskusowi w zeznaniu rocznym. Mamy tu więc m.in.: wynagrodzenia uzyskiwane za pracę (na etacie, z umowy-zlecenia), emerytury i renty (krajowe i zagraniczne), prawa autorskie, przychody z działalności gospodarczej, przychody z wynajmowania mieszkania, zasiłki (np. dla bezrobotnych). Na szczęście

Polska bez etatów. Ponad milion osób ma tylko umowy o dzieło lub zlecenia

prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, których jest już ok. 1,3 mln - oni również sami płacą składki. Inaczej z umową-zleceniem. Jeśli to jedyne źródło dochodu pracownika, to firma musi odprowadzać składki. Pracownik może zrezygnować z ubezpieczenia chorobowego. Umowy cywilnoprawne nie gwarantują

PSL złożyło projekt umożliwiający przejście na emeryturę po 40 latach pracy

latach. Do stażu pracy liczyłyby się praca na etacie, umowie-zleceniu czy prowadzenie własnej działalności gospodarczej; nie liczyłby się czas studiów lub bezrobocia. Na emeryturę po 40 latach - według pomysłu PSL - mogliby liczyć także rolnicy, którzy do stażu pracy mieliby zaliczoną pracę na roli już

Budowlani potentaci szukają fachowców. Czy ich zarobki pójdą ostro w górę?

dwa, trzy lata. Umowy-zlecenia firma oferuje jedynie studentom-stażystom. W branży budowlanej największym pracodawcą jest jednak najprawdopodobniej Skanska, której spółki zatrudniają w naszym kraju 7,7 tys. osób. Potentat budowlany deklaruje, że w tym roku przyjmie do pracy kolejnych 1 tys. W

Projekt ustawy o zakładaniu firmy na próbę - do Komisji Gospodarki

projekcie zapisano także, że "przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w okresie próbnym nie może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę, ani na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy

PIP: w 2015 r. będą poradniki dla cudzoziemców dot. praw pracowniczych

umowę, czym różni się umowa o pracę od umowy zlecenie. Powinien także mieć świadomość, że jako pracownik musi mieć badania lekarskie, musi być przeszkolony w zakresie BHP, i że ma prawo np. do urlopów wypoczynkowych" - wyjaśnił. Państwowa Inspekcja Pracy od 2007 r. zajmuje się m.in. kontrolą

Zdrowie w Polsce? Niektórzy wolą łapówki niż prywatne wizyty

umowach- zleceniach. Na prywatne leczenie wydajemy 37 mld zł rocznie. Ci, którzy pracują na umowę o dzieło, nie odprowadzają żadnych składek i jeśli nie zapłacą składki zdrowotnej z własnej kieszeni albo się nie ubezpieczą przez np. małżonka pracującego na etat, nie mają dostępu do publicznej służby

Chcesz prowadzić w Polsce firmę transportową? Przygotuj się na spore wydatki

większa konkurencja powoduje obniżki stawek za przewozy i tym samym zmniejszenie zysków. By zostać transportowcem, trzeba mieć jednak nie tylko dobry biznesplan i pomysł na pozyskiwanie zleceń, ale też spełnić liczne wymogi formalne. Istotne jest przy tym, jakiego rodzaju pojazdy będą wykorzystywane w

Odszkodowanie od ubezpieczyciela? Polacy nie wierzą, że je dostaną

- Podstawową obawą klienta jest to, co stanowi fundament ubezpieczenia, czyli pewność otrzymania odszkodowania - powiedział wczoraj Marcin Idzik z TNS Global, przedstawiając najnowsze badanie "Postawy społeczeństwa polskiego wobec ubezpieczeń" zrealizowane na zlecenie Komisji Nadzoru

15 poprawek Senatu do noweli Prawa zamówień publicznych

-zleceń. Większość zmian do noweli, proponowanych przez Senat, ma charakter doprecyzowujący. Rekomendowała je senacka komisja gospodarki narodowej. Teraz nowela wróci do Sejmu. Sprawozdawca komisji, senator PO Stanisław Jurcewicz we wcześniejszej rozmowie z PAP zwrócił uwagę na poprawkę dotyczącą

Etatowiec daje z siebie więcej. W Ursusie innych umów nie ma

- Znajomym w moim w wieku nie udało się tak jak mnie. Niektórzy nie mogą w ogóle znaleźć pracy, a ci, którzy ją mają, najczęściej są zatrudniani na umowach-zleceniach - mówi "Wyborczej" 23-letni Sebastian, specjalista ds. zakupów zatrudniony w fabryce Ursus w Lublinie. Ma etat, od którego

Finansowy trik "Pieniędzy Ekstra": Rata i budzik

mniejszy kredyt, tym bardziej opłaca się ustawić zlecenie stałe albo przynajmniej budzik, żeby przypomniał o zbliżającym się terminie. Bo jeden błąd za dużo kosztuje. Nowa książka Samcika już w księgarniach! + co zrobić z trefną polisą inwestycyjną? + jak wyplątać się z kredytu frankowego? Czy można nie

PIP: Budowlanka i handel najczęściej nadużywają umów śmieciowych

Ze wstępnych danych PIP za pierwsze sześć miesięcy 2014 r. wynika, że 1,1 tys. pracodawców naruszyło przepisy kodeksu pracy w umowach cywilnoprawnych (umowy-zlecenia i umowy o dzieło), jakie zawarli z 6,3 tys. pracownikami. Działo się tak, gdyż świadczona przez tych pracowników praca spełniała

Złe prawo sprzyja dziadowskim pensjom

publicznych króluje kryterium najniższej ceny, jest ona rozstrzygająca przy ogromnej większości przetargów. Przedsiębiorcy chwytają zlecenia, nie bacząc na wielkie ryzyko, czy da się je zrealizować. Rosnące koszty energii, paliw, materiałów (np. budowlanych) muszą ponieść. A w razie kłopotów pierwsze na

Prof. Balcerowicz wygrał: MF musi pokazać umowy z prawnikami ws. OFE

. Twierdził wtedy, że mimo że są one niekonstytucyjne, to jednak dla Trybunału Konstytucyjnego najważniejszą kwestią może okazać się bezpieczeństwo finansów publicznych. Kilka tygodni później zmienił zdanie i w opinii wykonanej na zlecenie Ministerstwa Finansów zapewniał, że wszystkie propozycje są zgodne z

Seniorze, nie daj się nabrać! Jakie chwyty stosują kredytodawcy?

banku zażądał, by klient wykupił do kredytu ubezpieczenie na wypadek utraty pracy. W styczniu okazało się, że pan Karol ma nowotwór złośliwy lewego płuca. Jako emeryt dorabiał, pracując na umowę-zlecenie. Przez chorobę stracił pracę, ale odszkodowania nie dostał. Powód? Taka polisa działa tylko w

33 miesiące na czas określony. Poważna zmiana dla pracowników

podaje Eurostat, na umowach na czas określony pracuje w Polsce ok. 27 proc. zatrudnionych - zatem zmiana dotyczy ponad 3 mln osób. Zmiany nie dotyczą w żaden sposób umów na zlecenie i o dzieło. A na tego typu umowach cywilnych zatrudnianych jest w Polsce ok. 1 mln osób. Liczba osób prowadzących

Ratunkowy plan PO

wprowadzić po reformie rynku pracy i zastąpieniu umów o pracę oraz umów-zleceń jednolitym kontraktem pracy, co mogłoby nastąpić w 2017 r. (zmiany podatkowe od 2018 r.). Kontrakt będzie bardziej elastyczny niż obecne umowy o pracę. Okres wypowiedzenia i długość urlopu będą zależeć od stażu pracy. W pierwszym

Kosiniak-Kamysz: Urlopy dla ojców są coraz popularniejsze

pracownikami, a podlegające ubezpieczeniu chorobowemu (czyli np. przedsiębiorcy sami opłacający składki), mają prawo do zasiłku macierzyńskiego. Również osoby zatrudnione na umowę-zlecenie mogą skorzystać z zasiłku za czas urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego, jeżeli od umowy odprowadzane są składki na

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery