ubezpieczenie na życie wysokość składki

bed

UOKiK: 10 mln zł kar dla trzech firm ubezpieczeniowych

UOKiK: 10 mln zł kar dla trzech firm ubezpieczeniowych

Generali Życie ukarane zostało za to, że nie podwyższało sumy ubezpieczenia w tym samym stopniu co wysokości składek. Firmom Allianz i Signal Iduna dostało się za stosowanie w umowach niedozwolonych zapisów ograniczających ich odpowiedzialność. Ubezpieczyciele nie zgadzają się z decyzją UOKiK.

Ubezpieczenie niani, nowe uregulowania

1 października 2011 roku weszły w życie przepisy na mocy, których Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapłaci składkę na ubezpieczenie społeczne niań, których miesięczne wynagrodzenie nie przekracza wysokości minimalnego wynagrodzenia. Warunkiem jaki musi zostać spełniony jest wcześniejsze zawarcie z opiekunką umowy uaktywniającej.

Składki na ubezpieczenie na życie pracowników opłacane przez pracodawcę - czy są przychodem pracownika?

Nasza firma opłaca pracownikom składki na ubezpieczenie na życie na wypadek pobytu w szpitalu. Składki opłacamy raz na pół roku w wysokości 234 zł za każdą osobę. Czy składka ta powinna być doliczana do przychodu pracownika? Czy od jej wartości należy naliczać składki na ZUS? Jeżeli finansowana przez nas składka stanowi przychód pracownika, to czy należy ją ubruttowić?

Zmiany w składkach ZUS w 2010 r.

kwietnia 2009 r. (Dz. U. nr 71, poz. 609). Przepis w nowym brzmieniu wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.Regulaminy stosowane w zakładach pracy. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

KNF: Wynik finansowy ubezpieczycieli spadł o 23,8% r/r do 6,8 mld zł w ub.r

% (2,95 mld zł) niższa, niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Powyższe wynika z obserwowanego spadku przypisu składki w dziale I. Składka przypisana brutto zakładów ubezpieczeń na życie wyniosła 28,67 mld zł i była niższa o 8,31% (o 2,60 mld zł) w skali roku. W strukturze ubezpieczeń działu I

Prezydent podpisał ustawę dot. składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników

płacić po 1 zł za każdy hektar za siebie, a także za domowników. Rolnicy prowadzący tzw. działy specjalne produkcji rolnej płacą składkę w wysokości 9 proc. kwoty stanowiącej 33,4 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Ustawę o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników stworzono w związku z wyrokiem

Rząd przyjął projekt noweli ustawy o ubezpieczeniach rolnych

przysługiwały producentom rolnym w wysokości do 65 proc. składki z tytułu ubezpieczenia upraw, z zastosowaniem stawek taryfowych ubezpieczenia nieprzekraczających 3,5 proc. sumy ubezpieczenia upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku jarego, rzepiku, ziemniaków lub buraków cukrowych oraz 5 proc. sumy ubezpieczenia upraw

GUS: Wynik netto ubezpieczycieli spadł o 30,8% r/r do 5,6 mld zł w I-III kw.

niższy o 48,7% i wyniósł 2 993,3 mln zł" - czytamy w komunikacie. Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń ogółem w okresie trzech kwartałów br. były mniej korzystne niż przed rokiem, z powodu gorszych wyników uzyskanych przez zakłady ubezpieczeń majątkowych. Wyniki zakładów ubezpieczeń na życie

Rząd przedłużył składkę zdrowotną dla rolników

; dlatego rząd zaproponował, by składkę zróżnicować w zależności od ilości posiadanej ziemi. Przepisy uchwalono w styczniu 2012 r. i początkowo miały obowiązywać tylko w 2012 r., czyli do czasu wejścia w życie podatku dochodowego w rolnictwie. Z uwagi na przedłużające się prace nad podatkiem dochodowym w

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 15

uruchomił w styczniu tego roku. VIG, SKANDIA ŻYCIE TU Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) sfinalizowała przejęcie 100 proc. akcji towarzystwa ubezpieczeń na życie Skandia Życie TU SA - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. W 2013 r. Skandia Życie pozyskała składkę przypisaną

GUS: Wynik netto ubezpieczycieli spadł o 23,8% r/r do 6,8 mld zł w 2014 r.

ogółem w 2014 r. były mniej korzystne niż rok wcześniej. Wynika to z gorszych wielkości uzyskanych przez zakłady ubezpieczeń majątkowych. Wyniki zakładów ubezpieczeń na życie poprawiły się, na co wpłynął spadek kosztów ogółem głębszy niż przychodów ogółem w tym dziale. "W strukturze kosztów

VIG Polska zanotowała spadek składki o 7,6%, wzrost zysku brutto o 4,3% w I kw.

składek w ubezpieczeniach na życie ze składką jednorazową. "Z pominięciem tego czynnika, osiągnięto wzrost na poziomie 17,6%. Przy wzroście o 4,3%, zysk brutto w wysokości 16,6 mln euro napawa optymizmem. Wskaźnik zespolony wyniósł 98,1%"- podała grupa w komunikacie. Ok. 65% zysku brutto

Zysk Grupy Ubezpieczeniowej Europa wyniósł 47,8 mln zł w I półroczu 2014 r.

Życie Europa sprzedało ubezpieczenia o wartości prawie 412 mln zł wg MSR (i 536 mln zł wg PSR) i wypracowało prawie 15 mln zł zysku. Składka przypisana brutto (wg PSR) w obu spółkach wyniosła łącznie prawie 910 mln zł" - czytamy w komunikacie. W spółce majątkowej głównymi kategoriami pod

Sejm przedłużył obowiązywanie przepisów nt. składki zdrowotnej rolników

ziemi. Przepisy uchwalono w styczniu 2012 r. i początkowo miały obowiązywać tylko w 2012 r., czyli do czasu wejścia w życie podatku dochodowego w rolnictwie. Z uwagi na przedłużające się prace nad tym podatkiem, trzeba było wydłużyć termin obowiązywania przepisów na kolejne lata.

KNF:Ubezpieczyciele zanotowali zysk powyżej planów, ale niższą składkę w I półr.

faktycznie zanotowanej składki.  Po drugim kwartale 2014 r. składka przypisana brutto zakładów ubezpieczeń na życie (dział I) wyniosła 14,24 mld zł i była niższa o 11,29% w skali roku. Z danych Komisji wynika, że plan zakładów ubezpieczeń na życie zakładał osiągnięcie 15,24 mld zł przypisu

Będzie ZUS od zleceń. Sejm zgodnie za składkami

Będzie ZUS od zleceń. Sejm zgodnie za składkami

mniej niż płaca minimalna. Odprowadzanie składek ZUS od zleceń ma wejść w życie 1 stycznia 2016 r. Za rządową nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw głosowało 419 posłów, 8 było przeciwnych, a 2 wstrzymało się od głosu. Ustawa poszerza też grono podmiotów

Sprzedali 92-latkowi polisę inwestycyjną. Trafią do Księgi Rekordów Guinnessa?

Sprzedali 92-latkowi polisę inwestycyjną. Trafią do Księgi Rekordów Guinnessa?

namacalny dowód, że coś z tymi naszymi finansistami jest nie tak. Za bary z kapitułą Księgi Guinnessa wziął się pan Andrzej, Polak mieszkający na stałe w Kolonii, lecz bywający w kraju. Jakiś czas temu jego 92-letniemu ojcu pośrednik nieistniejącego już Kredyt Banku zaproponował "ubezpieczenie na życie

PIU: Udział polis życiowych pozyskanych w bancassurance spadł do 40,6% w I kw.

). Pozostała składka (poza bancassurance) w dziale I (ubezpieczenia na życie) wyniosła 4,3 mld zł zarówno w I kw. tego, jak i ubiegłego roku, podano w raporcie. Oznacza to kontynuację spadku udziału bancassurance jako kanału dystrybucyjnego tego rodzaju ubezpieczeń - najwyższy udział odnotowano w III kw

VIG Polska zanotował spadek składki przypisanej o 5,9% r/r w I-III kw.

zebrała 175,6 mln zł. Z kolei najmłodsza spółka życiowa VIG w Polsce - Skandia Życie wypracowała składkę na poziomie 327,8 mln zł (+16,4%). Compensa Życie, z którą z dniem 30 września br. została połączona Benefia Życie, zebrała 1315,3 mln zł składki (-18%). Wynik finansowy (wg MSR) brutto życiowych

Podwyżka w czasach deflacji, czyli biznes wściekły na ZUS

Podwyżka w czasach deflacji, czyli biznes wściekły na ZUS

składkach do emerytury minimalnej będzie dopłacać państwo. Jeżeli pani Beata popracuje o rok dłużej, to odłożone składki pozwolą na wypłatę emerytury w wysokości 854 zł, czyli więcej niż minimalna emerytura. Jeżeli popracuje do 67. roku życia przez 36 lat, to świadczenie wyniesie około 1201 zł. Każdy

UOKiK nałożył 10 mln zł kary na trzech ubezpieczycieli

. Prawie 4,8 mln zł kary Urząd nałożył na TU Generali Życie. UOKiK zakwestionował zasady indeksacji składki i sumy ubezpieczenia stosowanej przez ubezpieczyciela. Urząd uznał, że części ubezpieczonych podnoszono wyłącznie składkę, pozostawiając sumę ubezpieczenia na niezmienionym poziomie, albo kwotę

W Sejmie o refundacji składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców

być traktowani tak jak inni opłacający składki. "Od początku 2013 r. minister pracy wysyła pisma do osób niepełnosprawnych samodzielnie opłacających składki na ubezpieczenie społeczne, żądając od nich zwrotu dotacji na składkę ubezpieczeniową, jeżeli w ostatnich pięciu latach () zdarzyło im się

W Sejmie o refundacji składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców

być traktowani tak jak inni opłacający składki. "Od początku 2013 r. minister pracy wysyła pisma do osób niepełnosprawnych samodzielnie opłacających składki na ubezpieczenie społeczne, żądając od nich zwrotu dotacji na składkę ubezpieczeniową, jeżeli w ostatnich pięciu latach () zdarzyło im się

Lewiatan chce zmian w zasadach ozusowania zleceń. Ważne drobiazgi

- Nie kwestionujemy rozszerzenia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu kolejnych umów zleceń wykonywanych w tym samym okresie aż do momentu kiedy uzyskany z nich przychód osiągnie wysokość co najmniej ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę - mówi Jeremi Mordasewicz

VIG Polska liczy na wzrost składki przypisanej i zysku brutto w 2014 r.

ubezpieczeniach na życie VIG Polska wciąż redukuje portfel produktów z jednorazową składką - polisolokat.    "Możliwość pozyskania składki jednorazowej zależy w dużej mierze od relacji z bankami, ale spadek stóp procentowych czyni ten biznes coraz mniej atrakcyjnym. Biorąc pod uwagę, że musimy

Od stycznia dochody członków rad nadzorczych - ozusowane

Główna zmiana jaką przewiduje nowela, która weszła w życie 1 stycznia 2015 r. przewiduje poszerzenie kręgu osób objętych obowiązkiem podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu. Obowiązek ubezpieczenia będzie dotyczyć wszystkich członków rad nadzorczych, którzy pobierają wynagrodzenie z

Grupa Europa zanotowała spadek przypisu składki o 24% r/r w I-III kw. 2014

. Z naszej praktyki wynika, że w przypadku usług assistance kluczowa jest umiejętność tworzenia nieszablonowych, ciekawych propozycji, które zapewnią klientom realną pomoc w trudnych sytuacjach" - podkreślił Podoba.    Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa sprzedało polisy za

Budżet nadal będzie opłacać składki zdrowotne za najbiedniejszych rolników

specjalne produkcji rolnej płacą składkę w wysokości 9 proc. kwoty stanowiącej 33,4 proc. przeciętnego wynagrodzenia."Ustawodawca pierwotnie zdecydował, że wprowadzona regulacja miała obowiązywać do końca 2012 r., a następnie ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie

Wielka abolicja w ZUS. Firmy muszą się spieszyć

. Od stycznia 2012 r. weszła bowiem w życie ustawa, która skróciła z dziesięciu do pięciu lat okres przedawnienia należności z tytułu składek - mówi Wojciechowski. Politycy liczą też na to, że dzięki abolicji część osób wyjdzie z szarej strefy albo powróci do kraju, jeśli uciekły przed długami za

Depozyty w SKOK-ach przez pół roku były prawie bez ochrony

, zastępca dyrektora generalnego Kasy Krajowej, tłumaczył na posiedzeniu podkomisji, że bezpośrednim powodem był brak możliwości funkcjonowania tego ubezpieczenia. - Było niezgodne z prawem. Nadzór stwierdził, że wysokość składki jest nieadekwatna, nie odpowiada ryzyku, jakie zakład ponosił z tytułu tego

CBOS: większość nie zdecydowała jeszcze, czy oszczędzać w OFE

za pozostawieniem ubezpieczonym decyzji w tej sprawie jest 55 proc., przeciw - 26 proc." - dodano. CBOS zwraca uwagę, że przed wejściem w życie zmian w systemie emerytalnym, mniej więcej połowa badanych członków OFE chciała przekazywać część składki do OFE. Teraz 24 proc. respondentów deklaruje

Kiedy ZUS umarza składki przedsiębiorcom [PORADNIK]

Przedsiębiorcy alarmowali, że zostali wprowadzeni w błąd, że przepisy były niejasne i ZUS powinien odstąpić od egzekucji. Poskarżyli się też politykom. Ci w końcu wzięli ich w obronę. W styczniu ubiegłego roku weszła w życie ustawa o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby

Zmiany w ubezpieczeniach dołączanych do kredytów. Bank nie wciśnie niby-polisy

sumę ubezpieczenia, jego zakres i wyłączenia. Ale najważniejsze jest to, że nie będziesz musiał kupować polisy, którą zaproponują ci w banku. To oznacza, że np. możesz wnieść do kredytu hipotecznego już wykupione przez siebie ubezpieczenie na życie - nie będziesz musiał kupować drugiej polisy tylko po

Jest projekt ustawy o składkach zdrowotnych rolników. 1 zł od hektara

również, iż co miesiąc KRUS będzie przekazywał do Narodowego Funduszu Zdrowia kwotę ryczałtową w wysokości 155 mln 167 tys. zł. Zaproponowano, aby ustawa weszła w życie 1 lutego 2012 r.

Bez poprawek Senatu do ustawy o emeryturach i rentach z FUS

życia obowiązujące w dniu osiągnięcia wieku emerytalnego, a nie obowiązujące w dacie przyznania świadczenia. Chodzi o to, by ubezpieczony, który osiągnął wiek emerytalny i rozważa kontynuowanie aktywności zawodowej, mógł dokładniej przewidzieć wysokość przyszłego świadczenia emerytalnego, niezależnie

Kosiniak-Kamysz: Urlopy dla ojców są coraz popularniejsze

rodzicielskich w wysokości 1 tys. zł co miesiąc, przez pierwszy rok życia dziecka dla nieubezpieczonych - poszukujących pracy, zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych, studentów, ubezpieczonych w KRUS. - To jest duża zmiana, na którą przeznaczymy ok 1,2-1,3 mld zł. To nowe świadczenie wejdzie w życie od 2016 r

Sejm. Kluby zapowiedziały poparcie noweli dot. emerytur i rent z FUS

jeśli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego, do ustalania wysokości emerytury stosować tablice trwania życia z dnia, w którym ubezpieczony osiągnął wiek emerytalny lub z dnia, w którym przechodzi na emeryturę" - wskazała. "Jest to zmaterializowanie hasła, które mówi: pracuj dłużej

15 poprawek Senatu do noweli Prawa zamówień publicznych

usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zasadach podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli - jak czytamy w ustawie - "zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę

W Senacie poprawki do noweli Prawa zamówień publicznych

renegocjacji mogłoby dojść w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie noweli. Natomiast zgodnie z propozycją Senatu będzie można to zrobić w ciągu 30 dni od wejścia w życie przepisów dokonujących zmian dotyczących: stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zasad podlegania

Najwięcej skarg na tzw. podwójne OC

praktykami ubezpieczycieli. Co dziesiąta skarga dotyczyła ubezpieczeń na życie. Spory w tej grupie najczęściej dotyczyły wysokości świadczenia, w tym zaniżenia procentu uszczerbku na zdrowiu, jak też zbyt niskiej kwoty przyznanego świadczenia. Pozostałe zarzuty podnoszone pod adresem zakładów ubezpieczeń

UOKiK nałożył 10 mln zł kary na trzech ubezpieczycieli

towarzystwo. Nie były przedmiotem rozważania w postępowaniu naruszenia praw konkretnych osób, a zagrożenie dla interesów konsumenta UOKIK dostrzega w swojej decyzji jako potencjalne i ocenia je w decyzji abstrakcyjnie" - dodała. Prawie 4,8 mln zł kary Urząd nałożył na TU Generali Życie. UOKiK

UOKiK chce, żebyśmy mogli zrezygnować z polisy bez strat. Ubezpieczyciele wypłacą 4 mld zł?

UOKiK: 50 mln zł kary za polisolokaty. Aegon, Idea Bank, Open Finance i Raiffeisen Bank Polska ukarane. Do polis inwestycyjnych zaliczają się m.in. tzw. polisolokaty, czyli lokaty opakowane w ubezpieczenie na życie. Dzięki takiemu rozwiązaniu klient nie musi płacić podatku od zysków kapitałowych

Jak odłożyć na dzieci? Zależy czego dla nich oczekujemy

ofercie nietypowe ubezpieczenia, tzw. premiopolisy. Wśród kilku ich odmian jest "posagówka", czyli umożliwia wpłacanie miesięcznych składek z obietnicą uzyskania przez dziecko comiesięcznego "stypendium", a jednocześnie - z obowiązującym przez cały czas ubezpieczeniem dziecka na życie

Ubezpieczalnie wypłacają coraz więcej za wypadki. Ale sądy przyznają wyższe kwoty

obowiązkowego ubezpieczenia OC to świadczenia za utratę życia lub zdrowia. Dla porównania, jeszcze w 2008 roku, świadczenia za uszkodzenia ciała stanowiły zaledwie 15 proc. wypłacanych odszkodowań. Wtedy zdecydowanie największa część z 380 mln zł wypłacanych przez ubezpieczycieli pieniędzy szła na naprawę

Ustawa dot. doprecyzowania zasad wyliczania kapitału początkowego - podpisana

dalszego trwania życia obowiązujące w dniu osiągnięcia wieku emerytalnego, a nie obowiązujące w dacie przyznania świadczenia. "Ubezpieczony, który osiągnął wiek emerytalny i rozważa kontynuowanie aktywności zawodowej, będzie mógł dzięki wprowadzonemu rozwiązaniu dokładniej przewidzieć wysokość

Odszkodowanie od ubezpieczyciela? Polacy nie wierzą, że je dostaną

dlatego, że do wykupienia polisy zobowiązuje klienta bank, udzielając kredytu hipotecznego. Z raportu wynika, że niecała jedna czwarta posiada grupowe ubezpieczenie na życie, a indywidualne rzadziej niż co piąty badany. Czterech na dziesięciu mieszkańców kraju w ogóle nie korzysta z ubezpieczeń i nie

ROR z... polisą na życie, od pobytu w szpitalu i ciężkiej choroby. Hit czy kit?

Pakiet Życie i składa się z trzech rzeczy: najzwyklejszego ubezpieczenia na życie (wskazuję osobę uposażoną i ona dostaje kwotę X w przypadku mojej śmierci oraz kwotę dwa razy X w przypadku śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem), ubezpieczenia od poważnego zachorowania (dostaje się określoną

Sejm za doprecyzowaniem zasad wyliczania kapitału początkowego

przechodząca na emeryturę mogła zdecydować, by do wyliczenia emerytury przyjąć ogłaszane przez GUS tablice dalszego trwania życia obowiązujące w dniu osiągnięcia wieku emerytalnego, a nie obowiązujące w dacie przyznania świadczenia. "Ubezpieczony, który osiągnął wiek emerytalny i rozważa kontynuowanie

Bat na ubezpieczycieli. Mają informować o ryzyku prostym językiem

ubezpieczeń na życie (mierzonych przypisem składki) już zadeklarowało zastosowanie się do niej. Niedoinformowany, ale ubezpieczony Tarczyński wyjaśnił, że PIU analizowała sytuację na rynku ubezpieczeń inwestycyjnych od czerwca 2011 r. Zdiagnozowano przypadki tzw. missellingu, czyli przekazywania klientowi

Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do Prawa zamówień publicznych

posłów PO. Najistotniejsza z przyjętych przez Sejm poprawek dotyczyła renegocjacji wartości kontraktu. Senat zaproponował, by można to było zrobić w ciągu 30 dni od wejścia w życie przepisów dokonujących zmian dotyczących: stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę

Tysiące skarg na podwójne OC

. Ubezpieczyciele są zobligowani do zwrotu niewykorzystanej części składki za każdy dzień, a nie - jak do tej pory - za cały miesiąc. Problemy jednak nadal występują, bo zmiany dotyczą tylko polis kupionych po tej dacie. W ponad 1,6 tys. przypadków skargi dotyczyły ubezpieczeń na życie. W tej grupie największe

2-latek z gwarantowaną prywatną emeryturą? Zaskakująca oferta

bierze ode mnie składki i po 20 latach wypłaca mi mniej więcej tyle, ile wpłaciłem, pozbawiając odsetek, ale w zamian oferując ubezpieczenie na życie. Czytaj u Samcika: Jak zapewnić dziecku już dziś prywatną emeryturę o gwarantowanej wysokości? Na samcik.blox.pl czytaj też: Prześwietlam rewolucję w OC

Ubezpieczyciel namierzy cię na GPS

zawarcie ubezpieczenia wkrótce będziemy podpisywali zgodę na wymianę danych na nasz temat z InfoMonitorem (czyli biurem informacji gospodarczej skoligaconym z BIK). A co za tym idzie, wysokość składki ubezpieczenia będzie uzależniona m.in. od historii kredytowej, a nie tylko ubezpieczeniowej. Zaś

PIU: ubezpieczyciele mają informować o ryzyku utraty pieniędzy

proc. zakładów ubezpieczeń na życie (mierzonych przypisem składki) już zadeklarowało przystąpienie do niej. Tarczyński wyjaśnił, że PIU analizowało sytuację na rynku ubezpieczeń inwestycyjnych od czerwca 2011 r. Zdiagnozowano przypadki tzw. missellingu, czyli przekazywania klientowi informacji

Prezydent podpisał nowelę Prawa zamówień publicznych

30 dni od wejścia w życie przepisów dokonujących zmian w sprawie: stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli

Najwięcej skarg na ubezpieczyciela MTU

pod względem częstości skarg Uniqa, na czwartym - HDI Asekuracja. Problemy najczęściej dotyczą - jak zwykle! - występowania tzw. podwójnego OC. Klienci skarżą się też na problemy z uzyskaniem zwrotu składki ubezpieczeniowej za niewykorzystany okres ubezpieczenia oraz na wysokość cen polis. Dwa

Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej świadczenia rodzicielskie

71 tygodni) mają rodzice pracujący i ubezpieczeni, a także osoby niebędące pracownikami, a podlegające ubezpieczeniu chorobowemu, np. przedsiębiorcy sami opłacający składki czy osoby zatrudnione na umowę-zlecenie. (ISBnews)

"PB": Amnestia, czyli wyrok śmierci

w życie nowych rozwiązań. Klienci będą mogli odzyskać wszystkie wpłacone składki, z wyjątkiem 4 proc., które będzie mógł zatrzymać ubezpieczyciel na poczet poniesionych kosztów. Co więcej, UOKiK chce zmusić ubezpieczycieli, by sami poinformowali klientów o otwierającej się furtce na wyrwanie się z

"Puls Biznesu": Amnestia, czyli wyrok śmierci

w życie nowych rozwiązań. Klienci będą mogli odzyskać wszystkie wpłacone składki, za wyjątkiem 4 proc., które będzie mógł zatrzymać ubezpieczyciel na poczet poniesionych kosztów. Co więcej, UOKiK chce zmusić ubezpieczycieli, by sami poinformowali klientów o otwierającej się furtce na wyrwanie się z

UOKiK: nieuczciwe praktyki ubezpieczyciela

Jednym z produktów oferowanych przez HDI-Gerling Życie jest ubezpieczenie na życie z funduszem "Multiaspekt", które łączy ze sobą funkcję ochronną ubezpieczenia oraz gromadzenia kapitału. Wątpliwości Urzędu wzbudziło pobieranie od ubezpieczonych opłat wyższych niż wynikało z umowy

Prekariusze protestowali w Warszawie: "Umowy śmieciowe do kosza", "Sprzątnij wyzysk"

;Inicjatywa pracownicza" zorganizował kampanię "My, prekariat", która ma zwrócić uwagę na problemy osób zatrudnionych na umowach śmieciowych, umowach czasowych, bezpłatnych stażach i na wymuszonych samozatrudnieniach. "W Polsce norma to praca pozbawiona ubezpieczeń zdrowotnych i składek

Wyższe emerytury dla tych, którzy studiowali lub byli na urlopie wychowawczym przed 1999 r.

zaledwie 30-40 proc. pensji. Dlatego tak ważne jest, aby każdy Polak miał pełną dokumentację o zarobkach z każdej firmy, w której pracował w swoim życiu zawodowym. Jeśli nie będzie miał dowodów, że zarabiał i odprowadzał składki, może nie mieć z czego żyć na starość. Dokumenty o zarobkach potrzebne są do

Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do Prawa zamówień publicznych

składek emerytalnych czy ubezpieczeniowych. W noweli zapisano także wymóg wobec oferentów, by w uzasadnionych przypadkach zatrudniali pracowników na umowy o pracę. Ustawa wchodzi w życie w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.(PAP)

Jak chorobowe wpływa na wysokość emerytury [PORADNIK]

. Oczywiście gdy jesteśmy bez pracy przez całe życie, to na nasze kontro emerytalne nie trafia ani złotówka. To oznacza, że nie dostaniemy żadnej emerytury. W niektórych państwach UE samo przebywanie w danym kraju przez określoną liczbę lat gwarantuje emeryturę. W Polsce tak nie jest. - Osobom pracującym na

Na rondo, na supermarket, na drwala. Do ręki średnio 26 tys. zł. Tak się wyłudza odszkodowania

To historia, którą żyła cała Polska. Nic dziwnego. Jak dotąd jest to najtragiczniejszy przypadek próby wyłudzenia odszkodowania z ubezpieczenia na życie. W Jastrzębiu-Zdroju Dariusz P., który popadł w kłopoty finansowe, podpalił dom, w którym znajdowała się jego rodzina. Przed pożarem zawarł polisy

UOKiK: 50 mln zł kary za polisolokaty. Aegon, Idea Bank, Open Finance i Raiffeisen Bank Polska ukarane. Wszystkie się odwołają

. Tymczasem zgodnie z prawem umowy ubezpieczenia na życie co do zasady nie można zmienić w trakcie jej trwania. Prezes UOKiK uznał, że informowanie konsumentów o rzekomym ustaleniu w obowiązujących umowach nowych zasad obliczania wysokości opłaty likwidacyjnej może wprowadzać konsumentów w błąd. W wyniku tej

Ceny polis OC pójdą ostro w górę w 2015 r.

przepisy, które mają wejść w życie z końcem marca przyszłego roku. To będzie słono kosztować ubezpieczalnie. - Wytyczne podnoszą koszty wypłat o 1,2 mld zł - mówi "Wyborczej" Marcin Tarczyński, analityk Polskiej Izby Ubezpieczeń reprezentującej wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe działające w

Zasiłek dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych [PORADNIK]

. A gdy zorganizowali życie na nowo, rząd zmienił przepisy i zabrał im pomoc, razem z ubezpieczeniem emerytalnym i zdrowotnym. Przymuszony wyrokiem TK rząd w kwietniu tego roku uchwalił ustawę o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Przywrócił im jednak nie świadczenie pielęgnacyjne (które

Koniec drogich ubezpieczeń do kredytów. Bank nie wepchnie ci polisy

przez banki stanowiły czasem nawet 95 proc. płaconej przez klienta składki! W ubiegłym roku banki sprzedały 10,5 mln polis indywidualnych i 467 tys. ubezpieczeń grupowych za 19 mld zł. Komisja Nadzoru Finansowego powiedziała "basta" i od połowy listopada 2014 r. wejdą w życie rygorystyczne

Umowy będą coraz bardziej oskładkowane. Rząd szykuje zmiany

się ustalić szczegóły oskładkowania tego rodzaju umów. Jednak zmiany mogłyby wejść w życie nie wcześniej niż od przyszłego roku. Na razie trwają konsultacje. Pozostaje bowiem wiele niewiadomych. Co z twórcami, którzy piszą książkę cztery lata na podstawie jednej umowy o dzieło? Będą płacić składki

Walka ludowców o emerytury podszyta własnym interesem

dla osób, które rozpoczęły pracę przed ukończeniem 20. roku życia. Prawo do nowej emerytury będą mieli tylko Polacy, którzy zgromadzą kapitał pozwalający na wypłatę świadczenia w wysokości co najmniej 130 proc. emerytury minimalnej. Tylko że na nową emeryturę oprócz ubezpieczonych w ZUS będą mogli

Abolicja w ZUS. Od 15 stycznia można składać wnioski [FAQ]

Jaka jest podstawa prawna abolicji? Z dniem 15 stycznia 2013 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz.U. z 2012 r., poz. 1551). Ustawa umożliwia umorzenie nieopłaconych

"Rz": Kobiety zapłacą więcej za polisy

;Rzeczpospolitej". Jednocześnie zmaleje składka dla mężczyzn, średnio o 7 procent. Obecnie kobiety stanowią około 40 procent odbiorców ubezpieczeń na życie. Według Deloitte, po zmianach ten odsetek może spaść do 10 procent. Po zmianach prawnych kobiety zapłacą też więcej przy ubezpieczaniu samochodu. Według

Wyniki finansowe PZU lepsze od oczekiwań analityków. 941 mln zł zysku

Wynik okazał się lepszy od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się, że wzrósł on do 885 mln zł. Do wzrostu zysku netto przyczyniła się poprawa wyniku na działalności inwestycyjnej, który zwiększył się do 951 mln zł z 543 mln rok wcześniej. Składka z tytułu zawartych umów ubezpieczenia wzrosła

W PIT wyższe ulgi na dzieci, ale także zmiany na korzyść fiskusa

Dobrą wiadomością dla podatników PIT są wchodzące w życie 1 stycznia 2015 r. zmiany dotyczące ulgi prorodzinnej. Ulga na trzecie dziecko wzrośnie z 1668 zł do 2 tys. zł, a na kolejne dzieci z 2 tys. 224 zł do 2 tys. 700 zł. Poza tym podatnik, który obecnie płaci za niski podatek, by odliczyć pełną

ETS orzekł: koniec dyskryminacji w OC ze względu na płeć

.". Co to oznacza dla kierowców? Składki obowiązkowych ubezpieczeń OC będą musiały zostać zrównane - teraz kobiety płacą nawet 40 proc. mniej za polisę. Identyczne stawki będą też obowiązywały w ubezpieczeniach na życie oraz w przypadku ubezpieczenia kredytu hipotecznego. Kobiety płacą obecnie taką

Nie chciał płacić składek do ZUS. Sąd: To obowiązek

sobie budynek i żył z czynszu do końca życia - mówi. Składki są obowiązkowe ZUS wyliczył mu podstawę składki za dwa miesiące i nakazał zapłacić. Sowa od tej decyzji odwołał się do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim. Napisał m.in., że ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych ogranicza prawa i

Co wybrać na emeryturę: ZUS czy OFE? [INFORMATOR]

przejść na własną emeryturę, to ZUS wyliczy ją ze składek odłożonych przez panią i w ZUS, i w OFE. Ale jeżeli renta rodzinna będzie większa od własnej wypracowanej przez panią emerytury, to będzie pani mogła dalej pobierać rentę po mężu. Rentę rodzinną można bowiem pobierać całe życie. Gdy pani się na to

MPiPS chce wprowadzenia e-zwolnień lekarskich

macierzyński i urlop rodzicielski przysługiwać będą "ojcu dziecka lub innemu ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny". Po wejściu w życie nowelizacji zmieniłyby się też zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków w przypadku osób, które podlegały ubezpieczeniu chorobowemu krócej niż 12 miesięcy

Prezydent podpisał ustawę o zaległych zobowiązaniach Kompani Węglowej

grudnia 2015 r. Nowe przepisy wejdą w życie z dniem ogłoszenia, a brak vacatio legis - jak wskazali autorzy zmian - spowodowany jest ważnym interesem państwa, czyli "ochroną tysięcy miejsc pracy w regionie śląskim". Odroczenie spłat zaległych zobowiązań do ZUS została uzasadniona stratami

Czy emeryt może dorabiać [PORADNIK]

potraktuje to jako dodatkowy przychód i zmniejszy mi emeryturę? W żadnym wypadku. Odsetki z lokat nie mają znaczenia. Nikt nie zmniejszy emerytury pani Genowefie, a tym bardziej nie zawiesi. Uwaga! Niedawno weszły w życie przepisy mówiące o tym, że składki ubezpieczeniowe od wynagrodzenia muszą płacić

Młody kierowca bez OC. Najwięcej w zachodniej Polsce i na Mazurach

mężczyźni przed ukończeniem 25. roku życia. Duży wpływ na wypadek z nieubezpieczonym kierowcą mamy w województwach lubuskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim. Piątkę województw o najwyższym wskaźniku nieubezpieczonych zamykają opolskie i łódzkie. Dlaczego kierowcy jeżdżą bez OC? Zazwyczaj tłumaczą

Koniec zarabiania na kredytobiorcach. Banki przestaną sprzedawać polisy?

funkcjonować, zainteresowane tym biznesem strony zapewne będą musiały pochylić się nad produktami trafiającymi w realne potrzeby klientów" - napisała Katarzyna Sawera z Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska. Płacz i zgrzytanie zębów Dlaczego instytucjom finansowym tak bardzo nie podobają się nowe

W marcu dwa kolejne pozwy zbiorowe klientów ws. "polisolokat"

; - wyjaśniła. W styczniu br. UOKiK nałożył na Getin Noble Bank karę w wysokości ponad 6,7 mln zł za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów i wprowadzanie klientów w błąd przy zawieraniu umów ubezpieczeń na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Zdaniem UOKiK w informacjach o

Zysk netto PZU wzrósł o 2,7% r/r w I półr., pomógł lepszy wynik z inwestycji

zanotowaliśmy spadek wartości wypłaconych świadczeń" - powiedział prezes Andrzej Klesyk podczas konferencji prasowej. Dodał, że spadek przypisu składki wynikał z niższej sprzedaży ubezpieczeń na życie ze składką jednorazową i ubezpieczeń komunikacyjnych, ale został on w części skompensowany przez rozwój

Emerytura minimalna [PORADNIK]

odprowadza właściwy urząd pracy. Oczywiście, gdy jesteśmy bez pracy przez całe życie, to na nasze kontro emerytalne nie trafia ani złotówka. A to oznacza, że nie dostaniemy żadnej emerytury. W niektórych państwach UE samo przebywanie w danym kraju przez określoną ilość lat gwarantuje emeryturę. W Polsce

Koniec z przekrętem "macierzyńskim". Rząd zmieni przepisy

internecie) i opłaci jedną składkę ubezpieczenia chorobowego w maksymalnej wysokości. Razem z innymi składkami, m.in. rentową i emerytalną, daje to dziś ok. 3 tys. zł. Pośrednicy zapewniają matki, że firma nie musi działać, może być tylko na papierze. Jeśli ZUS zapyta, dlaczego nie przynosi ona zysków

Klienci doradców finansowych pikietowali pod siedzibą firmy. Żądali zwrotu pieniędzy

inwestycyjno-oszczędnościowe. Getin Noble Bank odwołał się od decyzji Urzędu, sprawa oczekuje na rozpoznanie przez sąd. Pułapka polisolokat Bardzo skomplikowane produkty zwane polisolokatami (ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi) nie są domeną tylko Getin Noble Banku. Dlatego

Kobieta zapłaci za ubezpieczenie tyle samo, ile mężczyzna

w tym samym wieku. Różnicowanie cen ze względu na płeć stosowała większość ubezpieczycieli. Jednak część z nich, np. PZU czy Ergo Hestia, wcześniej również nie uzależniała wysokości OC od płci. Tańsze dla kobiet były też polisy na życie, bo średnio żyją dłużej. Panie, które wykupiły polisę w Avivie

Trudy dziedziczenia [PORADNIK]

dziedziczenia składek z ZUS są identyczne jak te w OFE. Mało osób wie, że pieniądze zgromadzone w OFE i ZUS podlegają dziedziczeniu Uwaga! Składki z ZUS podlegają dziedziczeniu dopiero od 1 maja 2011 r. Wtedy weszła w życie zmiana zasad przekazywania składek do OFE i od tego momentu część tych składek trafia na

Jak się starać o zagraniczną emeryturę

przechodzić na emeryturę w 65. roku życia bez zmniejszenia wysokości emerytury w przypadku wpłacania przez 45 lat obowiązkowych składek z tytułu zatrudnienia i opieki oraz okresów wychowywania dzieci w wieku do 10 lat. Ale w maju 2014 r. znów zmieniły się przepisy. Bundestag zdecydował, że osoby z 45-letnim

Ile to kosztuje i dlaczego tak drogo. Pożyczka

roi od różnego rodzaju wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela. Jednym z nich jest np. wypadek pod wpływem alkoholu. Jeśli do niego dojdzie, to pożyczkobiorca sam będzie musiał spłacać kredyt. Kilka lat temu banki dostały miły prezent. W grudniu 2011 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o

W marcu dwa kolejne pozwy zbiorowe klientów ws. "polisolokat"

przygotowywane - przeciw towarzystwu Axa i Generali. Chodzi o umowy ubezpieczenia na życie, które w rzeczywistości są rodzajem wieloletniej i ryzykownej inwestycji. Z umów takich nie sposób się wycofać, bowiem opłata likwidacyjna w przypadku odstąpienia od niej w pierwszych latach oszczędzania może wynieść

W marcu dwa kolejne pozwy zbiorowe klientów ws. "polisolokat"

przygotowywane - przeciw towarzystwu Axa i Generali. Chodzi o umowy ubezpieczenia na życie, które w rzeczywistości są rodzajem wieloletniej i ryzykownej inwestycji. Z umów takich nie sposób się wycofać, bowiem opłata likwidacyjna w przypadku odstąpienia od niej w pierwszych latach oszczędzania może wynieść

Emerytura w Anglii i Niemczech. Jak dostać emeryturę zagraniczną [PORADNIK]

emerytury w pełnej wysokości wydłużyć do 43 lat. Norwegia Emerytura składa się z emerytury podstawowej i emerytury uzupełniającej uzależnionej od wynagrodzenia. Aby dostać emeryturę podstawową, trzeba udowodnić 3 lata ubezpieczenia między 16. a 66. rokiem życia. Irlandia Emerytura państwowa może być

Plan na życie z prowizjami, czyli prześwietlamy polisę PZU

. "Plan na życie" nie jest pozbawiony wad polis łączących ubezpieczenie z inwestycjami, czyli wysokich kosztów. Prowizje w "Planie na życie" zależą od tego, w jakich widełkach mieścić się będzie wpłata klienta. Przy składce w wysokości 200 zł (gdybym chciał przeznaczyć prawie całą na

Jak mieć wyższą emeryturę [PORADNIK]

początkowy. W sprawach, w których została wydana decyzja o przyznaniu emerytury według nowych zasad, tj. z uwzględnieniem kapitału początkowego, przed wejściem w życie tych zmian, ponowne obliczenie emerytury następuje na wniosek emeryta". Dotyczy to zarówno ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948

Podaj dane 10 znajomych, żeby podpisać umowę. Tak doradcy zdobywają klientów

firma przygotowała dla mnie ofertę indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Taką samą ofertę dostał Mateusz, choć, jak mówi, podczas pierwszej rozmowy twierdził, że nie ma właściwie żadnych dochodów. Różniła nas jedynie wysokość miesięcznej składki. Do broszury

Uszyj sobie lepszą emeryturę [PORADNIK]

inwestycyjne, łatwo się przeniesiesz do innego. W akcje lub obligacje możesz też zainwestować za pośrednictwem firmy ubezpieczeniowej. Oferują one tzw. polisy inwestycyjne, czyli tak naprawdę fundusze inwestycyjne owinięte w ubezpieczenie na życie. Te produkty nie miały ostatnio dobrej prasy. Są skomplikowane

PZU poprawiło wynik m.in. dzięki wyższej składce i niższym odszkodowaniom

związku ze wzrostem składki zarobionej przy stabilnych kosztach odszkodowań i spadku kosztów administracyjnych w tym  roku. Wzrost ten został zniwelowany przez wyższe wypłacane świadczenia w grupowych ubezpieczeniach ochronnych w segmencie ubezpieczeń na życie. Składki przypisane brutto za I półrocze

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów