ubezpieczenie chorobowe składka

Leszek Kostrzewski

700 tys. przedsiębiorców nie odbierało listów z ZUS. Skutek? Nie dostaną żadnych świadczeń i zasiłków

700 tys. przedsiębiorców nie odbierało listów z ZUS. Skutek? Nie dostaną żadnych świadczeń i zasiłków

Kilkaset tysięcy przedsiębiorców nie będzie mogło od nowego roku płacić składek do ZUS, a kilkadziesiąt tysięcy straci prawo do zasiłku chorobowego i macierzyńskiego. Takie będą skutki nowej ustawy o ubezpieczeniach.

Wszystko o zasiłku chorobowym

Czy muszę płacić składki na ubezpieczenie chorobowe i co mi to da? - pytają "Gazetę" przedsiębiorcy. Na ich pytania odpowiada Przemysław Przybylski, rzecznik ZUS

Jest jedna choroba, która pozwala być na zasiłku tak długo jak w trakcie ciąży

Ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie chorobowe często bywają mylone. Tymczasem pierwsze zapewnia bezpłatne leczenie, a drugie - pieniądze na czas choroby.

Co się należy pracującym studentom?

Co się należy pracującym studentom?

emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu i chorobowemu. Obowiązkowa jest też składka na ubezpieczenie zdrowotne. Pracodawca w ciągu 7 dni musi zgłosić nowo zatrudnionego pracownika do ZUS. O tym, czy zostaliśmy zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych i z jakim dniem to nastąpiło – możemy sprawdzić na swoim

Projekt ustawy dot. likwidacji 30-krotności: Wpływy FUS wzrosną o 7,1 mld zł

przychodu, a więc analogicznie jak w przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Zasadę tę proponuje się również wprowadzić przy składkach płaconych przez płatnika składek za pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnych na Fundusz Emerytur Pomostowych. Według projektu, ustawa miałaby wejść w

Jedno konto w ZUS dla firm. Jakie są haczyki?

Jedno konto w ZUS dla firm. Jakie są haczyki?

już nie jest. Pieniądze ze składki chorobowej ZUS księguje od razu na zaległe składki emerytalne albo na fundusz pracy. W ten sposób przedsiębiorca wypada z ubezpieczenia chorobowego, bo na koncie chorobowym ma manko. ZUS wysłał listy do 117 tys. przedsiębiorców, którzy płacą ubezpieczenie chorobowe i

Zwolnienie lekarskie. Będzie trudniej o pieniądze

Zwolnienie lekarskie. Będzie trudniej o pieniądze

przedsiębiorców, którzy płacą dobrowolną składkę na ubezpieczenie chorobowe. Teraz, gdy zachorują, muszą udowodnić, że w ciągu 90 ostatnich dni podlegali ubezpieczeniu. Po zmianach ich okres wyczekiwania na wypłatę zasiłku wydłuży się do 180 dni. Przykład. Pan Andrzej ma zarejestrowaną działalność gospodarczą

Błędna interpretacja ZUS-u. Przedsiębiorca musi zapłacić zaległe składki

Błędna interpretacja ZUS-u. Przedsiębiorca musi zapłacić zaległe składki

pełnych składek, które obecnie razem ze składką zdrowotną wynoszą 1316 zł miesięcznie (od przyszłego roku wzrosną do ok. 1435 zł). - Postanowiłam więc, że przynajmniej nie będę płacić 70 zł dobrowolnej składki na ubezpieczenie chorobowe. Dla mnie liczy się bowiem każda złotówka  - mówi pani Barbara

Składki na ZUS w górę. Wzrost pensji minimalnej to wzrost o 300 zł składek dla nowych przedsiębiorców. A co z pozostałymi firmami?

Składki na ZUS w górę. Wzrost pensji minimalnej to wzrost o 300 zł składek dla nowych przedsiębiorców. A co z pozostałymi firmami?

brutto. W 2020 r. z  pensją minimalną 2600 zł podstawa będzie więc wynosić 780 zł. Przełoży się to na podwyżki składek: - z 131,76 zł do 152,25 zł na ubezpieczenie emerytalne (19,52 proc.), - z 54 zł do 62,4 zł na ubezpieczenie rentowe (8 proc.), - z 16,54 zł do 19,11 zł na ubezpieczenie chorobowe

Umowa zlecenia a urlop macierzyński

Odpowiedź: Nie ma obowiązku naliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz FP i FGŚP od umowy zlecenia zawartej z byłą pracownicą, która pobiera zasiłek macierzyński. Obowiązkowo należy natomiast naliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne. 1. Zakończenie umowy o pracę w trakcie urlopu

Macierzyństwo a własna firma. Co się należy kobietom w ciąży i po porodzie?

Macierzyństwo a własna firma. Co się należy kobietom w ciąży i po porodzie?

jest kwota, od której opłacana jest składka na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71 proc. podstawy wymiaru składek. Jeśli miesięczna wysokość zasiłku – pomniejszona o zaliczkę na podatek dochodowy – jest niższa niż 1000 zł, czyli niższa od świadczenia

Jak samodzielnie opłacać składki do ZUS i NFZ? Czy da się płacić mniej na emeryturę i leczenie?

Jak samodzielnie opłacać składki do ZUS i NFZ? Czy da się płacić mniej na emeryturę i leczenie?

Osoby, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, wypadkowemu, chorobowemu oraz zdrowotnemu. Składki za takich pracowników odprowadza pracodawca. Podobnie jest w przypadku pracy na umowie-zleceniu. Zleceniobiorca jest objęty

Podwyżka składek dla przedsiębiorców. O ile więcej trzeba będzie płacić?

Podwyżka składek dla przedsiębiorców. O ile więcej trzeba będzie płacić?

składki na ubezpieczenie rentowe (z 16,54 zł do 18 zł składki na ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne) (z 11,27 do 12,27 zł na ubezpieczenie wypadkowe Przedsiębiorcy nie płacą składek na Fundusz Pracy przez pierwsze dwa lata. Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest taka sama dla wszystkich prowadzących

FPP, CALPE: Proporcjonalność składek ZUS to mniejsze obciążenia dla 78% firm

Warszawa, 11.09.2019 (ISBnews) - Przyjęcie propozycji premiera Mateusza Morawieckiego w zakresie proporcjonalności składek płaconych na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) do dochodów oznaczałoby, że aż 78% przedsiębiorców ponosiłoby niższe obciążenia niż obecnie, wynika z wyliczeń

Gigantyczna podwyżka składek dla przedsiębiorców. "Rząd będzie miał z czego finansować wydatki"

Gigantyczna podwyżka składek dla przedsiębiorców. "Rząd będzie miał z czego finansować wydatki"

),  76,84 zł zamiast 70,05 zł na ubezpieczenie chorobowe (wzrost o 6,79 zł),  76,84 zł zamiast 70,05 zł na Fundusz Pracy (wzrost o 6,79 zł),  52,37 zł zamiast 47,75 zł na ubezpieczenie wypadkowe (wzrost o 4,62 zł). Składka zdrowotna Ostatnią niewiadomą pozostawała składka zdrowotna

Podwyżka składek ZUS dla przedsiębiorców. Kto będzie mógł liczyć na ulgi?

Podwyżka składek ZUS dla przedsiębiorców. Kto będzie mógł liczyć na ulgi?

o 22,18 zł), * 76,84 zł zamiast 70,05 zł na ubezpieczenie chorobowe (wzrost o 6,79 zł), * 76,84 zł zamiast 70,05 zł na Fundusz Pracy (wzrost o 6,79 zł), * 52,37 zł zamiast 47,75 zł na ubezpieczenie wypadkowe (wzrost o 4,62 zł). Czytaj też: Podatek estoński. "Gdyby obowiązywał wszystkich

Rząd przyjął projekt zakładający zniesienie górnego limitu składek na ZUS

jak w przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Zasada ta zostanie również wprowadzona przy składkach płaconych przez płatnika składek za pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnych na Fundusz Emerytur Pomostowych, podano także. CIR wskazało, że wysokość emerytury jest ściśle

Senat przyjął projekt dot. dodatk. świadczeń dla służby zdrowia wz. z COViD-19

Response Investment Initiative. Kierujący podmiotami leczniczymi, domami pomocy społecznej mieliby obowiązek zapewnienia pracownikom środków ochrony indywidualnej. Projekt zakłada finansowanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, chorobowe oraz wypadkowe dla personelu medycznego, mającego

Rekordowy wzrost składki do ZUS dla przedsiębiorców

Rekordowy wzrost składki do ZUS dla przedsiębiorców

zamiast 70,05 zł na ubezpieczenie chorobowe (wzrost o 6,79 zł),  76,84 zł zamiast 70,05 zł na Fundusz Pracy (wzrost o 6,79 zł),  52,37 zł zamiast 47,75 zł na ubezpieczenie wypadkowe (wzrost o 4,62 zł). Składka zdrowotna Ostatnią niewiadomą pozostaje składka zdrowotna. Jest ona ustalana na

Program gosp. FPP i CALPE ma przynieść +4,6 mld zł rocznie finansom publicznym

czas choroby pracownik nadal otrzymywał zasiłek chorobowy w wysokości 80% wynagrodzenia, ale finansowany w całości przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, a składki chorobowe płaciliby tylko pracodawcy. Byłoby to korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorców i pracowników a także dla budżetu" - dodała

Przedsiębiorcy, gdy zachorują, nie dostaną zasiłku

Przedsiębiorcy, gdy zachorują, nie dostaną zasiłku

Janusz nie ma już długu sprzed dwóch lat, ale ma za to dług bieżący – ze stycznia 2018 r. A zatem, gdyby np. w marcu zachorował i ubiegał się o zasiłek chorobowy, to go nie dostanie. Dlaczego? Bo ZUS uzna, że nie uregulował ostatniej dobrowolnej składki na ubezpieczenie chorobowe. Zmiana przepisów

ZUS zaostrza kontrole zwolnień lekarskich. Wstrzymuje wypłaty zasiłków

ZUS zaostrza kontrole zwolnień lekarskich. Wstrzymuje wypłaty zasiłków

Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich, interweniował w sprawie wstrzymywania zasiłków jeszcze pod koniec 2019 r. W piśmie do prezes ZUS Gertrudy Uścińskiej zwracał uwagę na wstrzymywanie wypłat z ubezpieczenia chorobowego – zarówno tym, którzy podlegają mu obowiązkowo, jak i tym, którzy

KNF: Zysk netto ubezpieczycieli wzrósł o 17,34% r/r do 5,71 mld zł w I-III kw.

ubezpieczenia na życie, w których świadczenie zakładu ubezpieczeń jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe ) - spadek o 2,29 mld zł, tj. o 27,23%, z poziomu 8,43 mld zł do poziomu 6,13 mld zł.  Najwyższy wzrost składki nastąpił w grupie 5 (ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe

Emerytura przedsiębiorcy - sprawdź, jak zadbać o przyszłość

podatkowy, członek zarządu PJH Doradztwo Gospodarcze, wyliczył nam, ile przy taki założeniu przedsiębiorcy muszą płacić w 2018 r. na ZUS. Wysokość składek jest następująca: 520,36 zł – na ubezpieczenie emerytalne, 213,26 zł – na ubezpieczenie rentowe, 65,31 zł – na ubezpieczenie chorobowe

APK: Deficyt 'general gov't' to 8,4% PKB, dług sektora - 55,2% PKB w 2020 r.

uprawnieni korzystają ze zwolnienia) zostanie sfinansowany z dotacji budżetu państwa. Ubezpieczeni będą mieli zachowaną ciągłość nabywania uprawnień emerytalno-rentowych oraz zachowują prawo do świadczeń zdrowotnych i chorobowych. Powyższy ubytek składek będzie imputowany w transakcji składki na

Ubezpieczenia w czasie epidemii. Można zabezpieczyć się na wypadek utraty dochodów, ale są kruczki

koronawirusa znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, jest wprowadzona przez Avivę możliwość zawieszenia na trzy miesiące obowiązku opłacania składki w indywidualnych ubezpieczeniach na życie. – Przez ten czas utrzymujemy ochronę ubezpieczeniową, co jest szczególnie ważne w trudnych czasach. Proponuję

W ciąży na zwolnieniu? W czasie kontroli z ZUS nie dostaniesz pieniędzy. "Sama na siebie doniosłam"

. Zakładały działalność gospodarczą na minimum miesiąc przed planowaną datą porodu. Następnie opłacały najwyższą możliwą składkę ubezpieczeniową, by zyskać prawo do odpowiednio wysokich świadczeń: zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego. Czasami było to nawet 6 tys. zł. Proceder ukrócono i teraz składkę

MR przygotuje projekt specustawy ws. pakietu osłonowego dla przedsiębiorców

przestoju pracownikom takiego przedsiębiorcy przysługiwałoby: - świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych (823,6 zł) zwiększone o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne - oraz wynagrodzenie finansowane ze środków przedsiębiorcy w łącznej

Prawnicy czytelnikom, odc. 2. Czy mając umowy-zlecenia, mogę wystąpić do ZUS o postojowe?

antykryzysowej" (art. 31zo) zwalniają osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą z obowiązku uiszczania całości składek na ZUS (tj. na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy) za okres od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r

Składka ZUS w 2019 r. rośnie najszybciej od sześciu lat. Wiadomo już, ile będą płacić przedsiębiorcy

ubezpieczenie rentowe; 70,05 zł – na ubezpieczenie chorobowe; 70,05 zł – na Fundusz Pracy; 47,75 zł – na ubezpieczenie wypadkowe. Ostatnią niewiadomą pozostawała składka zdrowotna. W piątek GUS podał ostatnie dane potrzebne do jej wyliczenia, gdyż jest ona ustalana na podstawie przeciętnego

Pracownicy zapłacą wyższe składki do ZUS. O ile?

składki na ubezpieczenia społeczne: emerytalną, rentową, wypadkową, składkę na Fundusz Pracy (Fundusz Solidarnościowy) oraz składkę zdrowotną i dobrowolną chorobową, czyli blisko dwa razy mniej. Dodatkowo przy samozatrudnieniu pracodawca nie płaci na ZUS ani złotówki, w jego interesie będzie więc &bdquo

Pomoc dla przedsiębiorców od kwietnia. Co zawiera "tarcza antykryzysowa" i kto może z niej skorzystać

i pracownicy nie przychodzą do pracy, pracodawca może im płacić pensję minimalną. To oznacza, że pracownicy mogą liczyć na 1300 zł brutto ze składek i 2600 zł brutto od pracodawcy. 3. Zasiłki Pracownicy lub przedsiębiorcy z ubezpieczeniem chorobowym, którzy w związku z zakażeniem koronawirusem nie

KNF: Zysk netto ubezpieczycieli wzrósł o 0,67% r/r do 3,81 mld zł w I poł. 2018

(ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe) – o 0,19 mld zł tj. o 7,13%, do wartości 2,92 mld zł" - czytamy dalej.  Składka przypisana brutto z tytułu wpłat jednorazowych za I półrocze 2018 r. osiągnęła poziom 2,94 mld zł i zmniejszyła się o 1,08 mld zł r/r (36,73%). Natomiast składka płacona

Prawnicy czytelnikom, odc. 3. Czy pracownik, który jest w kwarantannie, ma prawo do wynagrodzenia za pracę? I kto płaci?

zostanie zwolniony przedsiębiorca, to 9% podstawy wymiaru. Ponadto zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS obejmuje nie tylko składkę zdrowotną, ale też wszystkie rodzaje składek, tj. obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, Fundusz Pracy i Fundusz

Składki do ZUS dla przedsiębiorców rosną, a rząd zapewnia, że... spadają

– na ubezpieczenie rentowe 70,05 zł – na ubezpieczenie chorobowe 70,05 zł – na Fundusz Pracy 47,75 zł – na ubezpieczenie wypadkowe Oznacza to, że przedsiębiorcy zapłacą miesięcznie 974,65 zł, czyli o ponad 62 zł miesięcznie więcej niż w tym roku. Składka zdrowotna też

Zmiany w ZUS. Od stycznia przedsiębiorcy mogą zostać bez zasiłku chorobowego, macierzyńskiego czy ojcowskiego

znaczenia, czy zalegamy z innymi opłatami wobec ZUS. Od stycznia tak już nie będzie. Pieniądze ze składki chorobowej ZUS będzie księgował od razu na zaległe składki emerytalne albo na Fundusz Pracy. W ten sposób przedsiębiorca wypadnie z ubezpieczenia chorobowego, bo na koncie chorobowym będzie miał manko

Niższy ZUS dla wybranych. Czas na decyzję do 8 stycznia

: 558,08 zł – na ubezpieczenie emerytalne 228,72 zł – na ubezpieczenie rentowe 70,05 zł – na ubezpieczenie chorobowe 70,05 zł – na Fundusz Pracy 47,75 zł – na ubezpieczenie wypadkowe Oznacza to, że przedsiębiorcy zapłacą miesięcznie 974,65 zł, czyli o ponad 62 zł

Koronawirus szkodzi twemu biznesowi? Rząd chce wprowadzić ulgi dla przedsiębiorców

Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych (823,60 zł) zwiększone o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne, – wynagrodzenie finansowane ze środków przedsiębiorcy o łącznej wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Czyli jak firma

PIU: Polacy wydali na dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne 586 mln zł w I-III kw.

trzech kwartałów Polacy wydali na dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne 586 mln zł - to prawie 19% więcej niż rok wcześniej.  "Z danych wynika, że poziom składki w ubezpieczeniach grupowych rośnie niewiele szybciej niż liczba ubezpieczonych. Pokazuje to wyraźnie, że pracodawcy chcą zapewnić swoim

Kto w 2018 r. zapłaci wyższe składki na ZUS, kto będzie z nich zwolniony przez pół roku, a kto nie zapłaci wcale? Mamy wyliczenia

następująca: 520,36 zł – na ubezpieczenie emerytalne, 213,26 zł – na ubezpieczenie rentowe, 65,31 zł – na ubezpieczenie chorobowe, 65,31 zł – na Fundusz Pracy 47,98 zł - na ubezpieczenie wypadkowe  Wysokość składki zdrowotnej, którą przedsiębiorcy będą płacili w przyszłym

Emerytura przedsiębiorcy jeszcze niższa od emerytury z ZUS. Przedsiębiorco, zacznij oszczędzać!

. Wysokość składek jest następująca: * 558,08 zł – na ubezpieczenie emerytalne, * 228,72 zł – na ubezpieczenie rentowe, * 70,05 zł – na ubezpieczenie chorobowe, * 70,05 zł – na Fundusz Pracy, * 47,75 zł – na ubezpieczenie wypadkowe. Oznacza to, że przedsiębiorcy zapłacą

Podwyżka składek dla przedsiębiorców

przedsiębiorcy będą musieli płacić w przyszłym roku na ZUS: 612,19 zł zamiast 558,08 zł na ubezpieczenie emerytalne (wzrost o 54,11 zł), 250,90 zł zamiast 228,72 zł na ubezpieczenie rentowe (wzrost o 22,18 zł), 76,84 zł zamiast 70,05 zł na ubezpieczenie chorobowe (wzrost o 6,79 zł), 76,84 zł zamiast 70,05 zł na

Udział PZU w rynku ubezp. życiowych wzrósł do 33,7%, mająt. - do 33,3% w III kw.

związku z oferowaniem ubezpieczeniowych produktów o charakterze inwestycyjnym. Drugą pozycję zajmowały ubezpieczenia na życie (grupa 1) stanowiące 33,14% składki przypisanej brutto. Kolejną pozycję zajmowały uzupełniające ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe (grupa 5), stanowiące 23,05% składki"

Jak legalnie zatrudnić nianię

jest objęta składkami wynikającymi z umowy uaktywniającej. Ubezpieczenie chorobowe jest dla niani dobrowolne. Składkę na nie finansuje sama niania. Rodzic potrąca jej składkę z pensji i odprowadza do ZUS. Jak obliczyć dofinansowanie Przyjmijmy, że umówiliśmy się z nianią na najniższą pensję, czyli 2100

Prawnicy Czytelnikom odc. 10. Subwencja PFR dla mikrofirm? Jakie są warunki?

wykorzystany wyłącznie zgodnie z celem otrzymywanego zasiłku, tj. celem powrotu do pełnej zdolności do wykonywania działalności zarobkowej. Bez znaczenia pozostaje tutaj kwestia tego, czy zasiłek chorobowy jest pobierany przez przedsiębiorcę w związku z opłacaniem składki w ramach prowadzonej działalności, czy

Przedsiębiorca i składki na ZUS. Ile trzeba płacić i jaka będzie z tego emerytura?

ubezpieczenie rentowe, – 62,67 zł – na ubezpieczenie chorobowe, – 297,28 zł – na ubezpieczenie zdrowotne (tu podstawa naliczenia składki wynosi 3303,13 zł), – 62,67 zł – na Fundusz Pracy i wypadkowe 46,04 zł. Przedsiębiorcy płacą do ZUS łącznie co najmniej 1172,56 zł. Taką

Prawnicy Czytelnikom, odc. 9. 5 tys. zł pożyczki dla firm? Brać czy nie brać?

. Co robić? Bardzo uciążliwy dla ubezpieczonych problem opóźnień w wypłacie zasiłków chorobowych dostrzegł Rzecznik Praw Obywatelskich w kontekście prowadzonych długotrwałych kontroli przez ZUS ubezpieczonych i płatników składek. Niestety w omawianym wyżej stanie faktycznym należy podkreślić, że za

Komu się należy świadczenie rehabilitacyjne? Komu ZUS odmawia wypłaty pieniędzy?

stawiać na zabiegi przewidziane przez lekarza. Czytaj też: Jarosław Kaczyński dzięki pomocy urzędników ZUS dostał wyższą emeryturę. O innych Polakach rząd zapomniał Trzeba być ubezpieczonym Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje objętym ubezpieczeniem chorobowym: pracownikom, osobom wykonującym pracę

Rząd postanowił ulżyć firmom. Składka na ZUS będzie uzależniona od przychodu

ubezpieczenie emerytalne, - 213,26 zł – na ubezpieczenie rentowe, - 65,31 zł – na ubezpieczenie chorobowe, - 65,31 zł – na Fundusz Pracy - 47,98 zł - na ubezpieczenie wypadkowe  Najniższa składka zdrowotna dla wszystkich przedsiębiorców wynosi 319,94 zł. Przedsiębiorcy płacą więc składki

Kiedy można wziąć urlop bezpłatny? Czy pracodawca może go odmówić?

tym czasie zachorowała. Gdy wystąpiła do ZUS o zasiłek chorobowy, Zakład odmówił. Dlaczego? Bo pani Anna, jak każdy pracownik na urlopie bezpłatnym, formalnie nie podlega ubezpieczeniu społecznemu. Inaczej mówiąc – nie płaci składek chorobowych. A skoro tak, to nie ma prawa do zasiłku. Komu

Szkoły i przedszkola zamykane z powodu koronawirusa. Jakie prawa przysługują rodzicom?

proc. wynagrodzenia. Mogą się o niego ubiegać zarówno osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym obowiązkowo, jak i na przykład prowadzące działalność gospodarczą i dobrowolnie odprowadzające składkę na chorobowe. Zasiłek przysługuje matce i ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który wystąpi o

Prawnicy czytelnikom, odc. 15. Od kwietnia firma obniżyła pensje o 20 proc. W jakiej wysokości dostanę zasiłek z ZUS?

. Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i korzystam z ulgi na start. Złożyłam wniosek o zwolnienie ze składek na ubezpieczenie ZUS w marcu, nie dostałam jeszcze odpowiedzi. Nie opłaciłam składek w marcu. Dziś przeczytałam, że zwolnienie nie przysługuje osobom korzystającym z ulgi na start. Co należy

Na jakie emerytury mogą liczyć przedsiębiorcy?

ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) oraz na Fundusz Pracy. Jest tak również wtedy, gdy zawiesza działalność gospodarczą (ubezpieczenia emerytalne i rentowe są wtedy dobrowolne). A to oznacza, że im częściej chorujemy, zawieszamy działalność i nie płacimy za te okresy składek

Wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego w maju. Jest to możliwe. "Dzwoniłam do ZUS, byłam 560. w kolejce"

.  Ile wynosi zasiłek dodatkowy na dziecko i jak go uzyskać?  O zasiłek opiekuńczy może wnioskować każdy, kto podlega ubezpieczeniu chorobowemu – obowiązkowo lub dobrowolnie.  Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracownika

Rewolucja w prowadzeniu firmy. Od marca będzie można działać bez rejestracji i bez składek do ZUS

– na ubezpieczenie chorobowe, 65,31 zł – na Fundusz Pracy, na ubezpieczenie wypadkowe 47,98 zł, a najniższa składka zdrowotna dla wszystkich przedsiębiorców wynosi 319,94 zł. Przedsiębiorcy zapłacą więc składki w łącznej wysokości 1232,16 zł. Tyle muszą płacić osoby prowadzące

Większa płaca minimalna i dodatki

chorobowego. Podstawa wymiaru tego świadczeń nie może być  bowiem niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia po odliczeniu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne (czyli 13,71 proc.). Tak więc przy pensji minimalnej, która od 2020 r. wyniesie 2600 zł, podstawa do obliczeń to 2243,54 zł (2600 minus 13,71

Prawnicy czytelnikom, odc. 5. Czy mogę wziąć L4 ze strachu?

możliwości skorzystania ze zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r. nie bierze się pod uwagę liczby ubezpieczonych zgłoszonych w maju 2020 r. Zgodnie z prezentowanym przez urzędników ZUS stanowiskiem przepis należy interpretować w ten sposób, że

System "tarczy" widzi tylko kod, nie człowieka. Rozmowa z przedsiębiorczynią o rządowej pomocy

, na przykład ośmiogodzinnym. Płacimy za pracowników ubezpieczenie zdrowotne, społeczne, a także chorobowe. Mimo że jesteśmy pracodawcą, to system "tarczy finansowej PFR" tak nas nie kwalifikuje. Według niego nie zatrudniamy nikogo. System widzi tylko kod ubezpieczeń naszych pracowników i

PIU: Składka w ubezpieczeniach zdrowotnych wzrosła o 21% r/r w III kw. 2017 r.

Warszawa, 08.02.2018 (ISBnews) - Składka przypisana brutto na rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych wzrosła o 21% r/r i osiągnęła wartość 482,4 mln zł w III kw. 2017 r., wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Liczba korzystających z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych wzrosła o

Prawnicy czytelnikom odc. 19. Czy współwłaściciele spółki są zwolnieni z płacenia składek ZUS?

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - na wniosek płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na

Prawnicy czytelnikom, odc. 11. Co będzie, gdy nie zapłacę czesnego w prywatnym przedszkolu?

zasiłku opiekuńczego uwarunkowana jest koniecznością opłacania składek na ubezpieczenie chorobowe. Osoba wykonująca pracę, ale nieodprowadzająca z tego tytułu składek ani podatków nie będzie mogła zatem skorzystać z zasiłku. Obowiązek uiszczania tzw. czesnego w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, w

APK: Skutki finansowe działań zw. z podatkami to szacunkowo 7,4 mld zł w br.

; - czytamy dalej. Ponadto, w horyzoncie prognozy na dochody z tytułu PIT wpływać będą planowane działania systemowe zwiększające wpływy ze składek na ubezpieczenia społeczne (porównaj niżej). "Poziom dochodów podatkowych w najbliższych latach będzie także determinowany przez: - obniżenie stawek

Rewolucyjne zmiany w kontrolach zwolnień lekarskich przez ZUS. Wezwą nas mailem, sprawdzą, czy leżymy

chorobowy. Podstawa prawna nowych przepisów to art. 59 ust. 5a – 5g ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 1368 z późn. zm.). Ile państwo dopłaci do emerytur minimalnych po likwidacji OFE? Nieprzyjemna niespodzianka E

Rewolucja w kontroli zwolnień lekarskich. Koniec zwolnień na papierze

. Chyba że ktoś nie zna przepisów i sam ZUS-owi przekaże wszystkie dane i zgodzi się na wszystko, co ZUS zaproponuje – mówi dr Łukasz Wacławik, specjalista od ubezpieczeń społecznych. Wynagrodzenie od pracodawcy przez pierwsze 33 dni Na zasiłku chorobowym możemy być 182 dni, a gdy chorujemy na

Wchodzi w życie konstytucja biznesu. Od 30 kwietnia rewolucyjne zmiany dla firm: działalność bez rejestracji i ulga na start

z numerem NIP. Fiskus idzie na wojnę z pustymi fakturami ILE WYNOSZĄ PEŁNE SKŁADKI NA ZUS? 520,36 zł – na ubezpieczenie emerytalne, 213,26 zł – na ubezpieczenie rentowe, 65,31 zł – na ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne), 65,31 zł – na Fundusz Pracy, 47,98 zł - na

Rosną składki ZUS dla firm. A PiS obiecywał obniżkę

Osoby prowadzące firmy płaciły w ubiegłym roku zryczałtowane składki w wysokości 1121 zł miesięcznie. I to niezależnie od tego, czy w danym miesiącu zarobiły 1200 czy 12 000 tys. zł. W tej kwocie są składki emerytalne, rentowe, ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe oraz składka zdrowotna i na Fundusz

Prawnicy czytelnikom, odc. 14. Jestem w ciąży. Czy pracodawca w czasie pandemii może obniżyć mi pensję?

. Ustalone prawo do emerytury lub renty jest tylko tytułem do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, a nie tytułem do ubezpieczeń społecznych. Z powyższego wynika, że emeryt prowadzący działalność gospodarczą może wystąpić nie tylko o świadczenie postojowe, ale też o zwolnienie z opłacania składki

Nowe zasady prowadzenia firmy od 2018 r. Bez rejestracji i składek ZUS

danych, które obrazowałyby skalę ucieczki za granicę za tańszym ubezpieczeniem. Coraz częściej przedsiębiorcy zatrudniają się za granicą (i tam płacą niższe składki), a w Polsce prowadzą działalność gospodarczą. W ostateczności, gdy przedsiębiorca stwierdza, że już nie da rady płacić legalnych składek

Prawnicy czytelnikom, odc. 13. Czy umorzenie składki na ZUS oznacza niższą emeryturę?

wniosku do ZUS za pośrednictwem zleceniodawcy. Bycie rolnikiem oraz płacenie składek na KRUS nie wyklucza pana z kręgu osób, które mogą zostać objęte świadczeniem postojowym. Takie świadczenie może zostać przyznane osobom, które nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. Jednak zgodnie z

Kalendarium firmowe

ubezpieczenie rentowe - 6 proc. podstawy wymiaru składka na ubezpieczenie chorobowe - 2,45 proc. podstawy wymiaru składka na ubezpieczenie wypadkowe - od 0,67 do 3,60 proc. podstawy wymiaru składka na ubezpieczenie zdrowotne - 9 proc. podstawy wymiaru składka na Fundusz Pracy - 2,45 proc. podstawy wymiaru

Dostałeś już list z ZUS? Sprawdź, jak będzie wyglądała twoja przyszła emerytura

List to „informacja o stanie konta ubezpieczonego w ZUS według stanu na 31 grudnia 2017 r.”. Emerytury będą niskie W liście będzie podana suma naszych składek w ZUS oraz wyliczona na ich podstawie emerytura. ZUS w symulacjach uwzględnił już ubiegłoroczne obniżenie wieku emerytalnego (65

Kalendarium firmowe - niezbędnik przedsiębiorcy

proc. podstawy wymiaru składka na ubezpieczenie chorobowe - 2,45 proc. podstawy wymiaru składka na ubezpieczenie wypadkowe - od 0,67 do 3,60 proc. podstawy wymiaru składka na ubezpieczenie zdrowotne - 9 proc. podstawy wymiaru składka na Fundusz Pracy - 2,45 proc. podstawy wymiaru składka na

Miała być wielka obniżka składek na ZUS dla przedsiębiorców, a wyszła atrapa

składek do ZUS Zapowiedzi kontra rzeczywistość Obietnice premiera właśnie na papier przelało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Powstał projekt ustawy „o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne”. I już na początku uzasadnienia projektu

Niezbędnik przedsiębiorcy- Kalendarium firmowe

proc. podstawy wymiaru * składka na ubezpieczenie chorobowe - 2,45 proc. podstawy wymiaru * składka na ubezpieczenie wypadkowe - od 0,67 do 3,60 proc. podstawy wymiaru * składka na ubezpieczenie zdrowotne - 9 proc. podstawy wymiaru * składka na Fundusz Pracy - 2,45 proc. podstawy wymiaru * składka na

Szydło: Premia za pracę po osiągnięciu wieku emerytalnego to jeden z pomysłów

rząd chce, aby ten, kto nie skorzysta z przysługującego mu prawa do przejścia na emeryturę, otrzymał "jednorazowe zadośćuczynienie". "Zostało ono wyliczone jako połowa wszystkich danin (podatku dochodowego, składek na ubezpieczenie zdrowotne, chorobowe i rentowe - z wyłączeniem składki

Drobni przedsiębiorcy zapłacą niższe składki na ZUS

ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe, choć ta ostatnia w wysokości 62,67 zł nie jest obowiązkowa) oraz 62,67 zł na Fundusz Pracy. Wysokość składek oblicza się na podstawie prognozy przeciętnego wynagrodzenia na dany rok. Osoby rozpoczynające działalność przez dwa lata mogą płacić

Niezbędnik przedsiębiorcy

Stawki, składki, wskaźniki Wysokość składek ubezpieczeniowych (i nie tylko) w 2010 r. składka na ubezpieczenie emerytalne - 19,52 proc. podstawy wymiaru składka na ubezpieczenie rentowe - 6 proc. podstawy wymiaru składka na ubezpieczenie chorobowe - 2,45 proc. podstawy wymiaru składka na

Nie zapomnij - składki, stawki, wskaźniki

zł - ubezpieczenie rentowe 46,94 zł - ubezpieczenie chorobowe 224,24 zł - ubezpieczenie zdrowotne 46,94 zł - składka na Fundusz Pracy 95 790 zł - kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2009 r.

Na macierzyńskim 17 zł zasiłku? "To nic nowego". O co chodzi z ustawą zasiłkową?

polegających na zgłaszaniu wysokiej podstawy wymiaru składki i pobieraniu z tytułu krótkiego okresu ubezpieczenia (1-2 miesiące) wysokich zasiłków z ubezpieczenia chorobowego. O co konkretnie chodzi? Obecnie obowiązujące przepisy są tak skonstruowane, że wystarczy jednorazowo opłacić składkę ubezpieczeniową w

Jak ZUS kontroluje zwolnienia lekarskie?

zwolnieniu się dowiedzą, zastanowi się, czy warto z niego korzystać. Firmy, które płacą składki na ubezpieczenie społeczne, do końca 2015 r. musiały założyć konta (tzw. profile) w portalu ZUS. Dzięki temu będą mogły na bieżąco otrzymywać informacje o zwolnieniach. Wyjątek stanowią firmy zatrudniające mniej

Wszystko, co musicie wiedzieć, żeby założyć firmę

Przedsiębiorców, do którego można się zwrócić, jeśli jakiś organ administracji publicznej naruszył prawa lub interes przedsiębiorcy. Rzecznik będzie też opiniował projekty ustaw dotyczące małych firm. Składki na ubezpieczenie Założenie firmy to nic innego, jak jej zarejestrowanie w Centralnej Ewidencji i

Rząd PiS planuje przywrócenie wcześniejszej emerytury dla nauczycieli. Jakie warunki trzeba będzie spełnić, by z niej skorzystać?

trzy warunki. Warunek pierwszy Trzeba udowodnić odpowiedni staż – 30 lat okresów składkowych i nieskładkowych, w tym 20 lat nauczania w podanej jednostce przynajmniej na pół etatu. Okresy składkowe (kiedy dana osoba pracowała i odprowadzała składki na ubezpieczenie społeczne) będą zaliczane w

Urlopy dla rodziców. Ile wynoszą i czym się od siebie różnią?

prawa do urlopu, ale przysługuje im zasiłek macierzyński (o ile w ciąży odprowadzały składki na ubezpieczenie chorobowe). Urlopy dla rodziców. Urlop macierzyński Prawo do urlopu macierzyńskiego przysługuje pracownikowi, a zatem osobie zatrudnionej na umowę o pracę na czas określony lub nieokreślony

Przywileje i ochrona kobiet w ciąży. Co przysługuje przyszłej matce według prawa pracy?

pracownica nabywa prawo do pełnego urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Czytaj też:  Praca w nadgodzinach. Na jakich zasadach i z jakim wynagrodzeniem? Ciąża na umowie o dzieło i bez ubezpieczenia Matce zatrudnionej na podstawie umowy o dzieło, czyli nieopłacającej składki chorobowej, przysługuje

Prawnicy czytelnikom odc. 7. Prowadzę salę zabaw. Mogę organizować urodziny?

(dokładnie: umowy agencyjnej, umowy-zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia bądź umowy o dzieło) przysługuje świadczenie postojowe, jeżeli nie podlega ona ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. Jeżeli więc fakt nieodprowadzania składek wynika z

EY: Prawie 2/3 firm uważa składkę wypadkową na ZUS za zbyt wysoką

, że jest ona optymalna. "Pracodawcy są świadomi, że zwiększenie bezpieczeństwa pracy prowadzi do zmniejszenia kosztów związanych z wypadkami przy pracy. Składka wypadkowa, którą firmy odprowadzają co miesiąc do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jest jednak zbyt wysoka. Pracodawcy chcieliby, aby

Już 227 tys. Polaków pobiera emeryturę niższą niż emerytura minimalna. Aż 85 proc. z nich to kobiety. Jak uzyskać emeryturę minimalną?

wypłaty emerytury minimalnej liczą się okresy składkowe, gdy pracowaliśmy, a od naszej pensji były odprowadzane składki, i nieskładkowe (np. pobieranie zasiłku chorobowego lub opiekuńczego, świadczenie rehabilitacyjne, studia, okres opieki pielęgnacyjnej nad inwalidą wojennym). Okresy nieskładkowe nie

Jak czytać list z ZUS? 20 mln Polaków dostanie wyliczenia emerytur

Korespondencja trafi do wszystkich osób, które choć przez chwilę podlegały ubezpieczeniom społecznym i mają zaksięgowane składki na indywidualnym koncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. List od ZUS to „Informacja o stanie konta ubezpieczonego w ZUS według stanu na 31 grudnia 2016 r."

Czy nauczyciele będą wcześniej kończyć pracę? PiS ma pomysł na ich emerytury

okresy braku aktywności zawodowej, za które nie zostały odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne, m.in. okresy pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, świadczenia przedemerytalnego, okresy studiów wyższych. Można uwzględnić tylko jedną trzecią okresów

Przedsiębiorca będzie chorował taniej. Koniec dojenia ZUS

zarejestruje prywatną firmę (np. sprzedaż w internecie) i opłaci jedną składkę ubezpieczenia chorobowego w maksymalnej wysokości. W "załatwieniu" sprawy pomagają jej sprytni pośrednicy. Zapewniają matki, że firma nie musi działać, może być tylko na papierze. Jeśli ZUS zapyta, dlaczego nie przynosi

Zachorowała, straciła pracę, przestała płacić czynsz, teraz ma dług. Jest dla niej pomoc

niezdolności do pracy to obecnie 825 zł, więc pani Barbara spełnia kryterium finansowe. Dochód to wszystkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych

Urlopy dla rodziców. Sprawdź, co ci się należy

momentu ukończenia przez dziecko szóstego roku życia. O ile urlop macierzyński i rodzicielski wymagały jedynie bycia ubezpieczonym i opłacania składki chorobowej, tak w przypadku urlopu wychowawczego należy jeszcze mieć łącznie sześciomiesięczny staż pracy. Nie musi być wypracowany w firmie, w której

Płaca minimalna w górę! Sprawdź, jakie jeszcze świadczenia będą wyższe od przyszłego roku

gastronomii, hotelarstwie”. Na dodatek pomocnik rolnika nie ma też unormowanego czasu pracy i prawa do wypoczynku. Nie jest również objęty pełnym ubezpieczeniem, a tylko wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim. Jest ono zryczałtowane: składka wynosi 100 zł za miesiąc, a więc maksymalnie 300 zł. Jeśli

Prawnicy czytelnikom odc. 6. Jestem w okresie przedemerytalnym. Czy pracodawca mógł zmienić mi wymiar czasu pracy?

, który zakłada istotne z Pana perspektywy zmiany. Jeśli nowelizacja wejdzie w życie, będzie Pan mógł: – wnioskować o zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za okres od 1 kwietnia do 31 maja br. (projekt zakłada, że ze zwolnienia będą mogły skorzystać także

Prezes ZUS mówi, jak gasić emerytalne pożary. Ile stażu pracy? Jak łączyć emeryturę z pracą? [WYWIAD]

świadczenia zapewniającego minimum egzystencji. Weźmy pod uwagę, że w wielu krajach Unii Europejskiej nie ma przepisów pozwalających wypłacać emeryturę tylko z tytułu opłaconej jednej składki. Zazwyczaj obowiązują wymogi co najmniej kilku lat podlegania ubezpieczeniu. W jednej z rekomendacji, które

Dla kogo emerytura minimalna? Sprawdź, komu przysługuje świadczenie i o ile wzrośnie

wymagane 25 lat. Czytaj także: PPK nie rozwiążą problemu głodowych emerytur. A państwo ma podwójny ciężar Okres składkowy i nieskładkowy Do stażu liczą się okresy składkowe, gdy pracowaliśmy, a od naszej pensji były odprowadzane składki, i nieskładkowe (np. pobieranie zasiłku chorobowego lub opiekuńczego

Wyższe dopłaty za paliwo dla rolników i sprzedaż żywności bez podatku. Korzystne przepisy weszły już w życie

czasu pracy i prawa do wypoczynku. Pomocnik rolnika nie jest też objęty pełnym ubezpieczeniem, a tylko wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim. Jest ono zryczałtowane: składka wynosi 100 zł za miesiąc, a więc maksymalnie 300 zł. Jeśli dojdzie do wypadku, pomocnikowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie

Urlopy, zasiłki, ochrona przed zwolnieniem - co przysługuje mamom i kobietom w ciąży?

ubezpieczeniem chorobowym. Rodzaj umowy ma drugorzędne znaczenie. Urlop macierzyński wynosi 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka, 31 tygodni – w przypadku urodzenia bliźniaków, 33 tygodnie – w przypadku urodzenia trojaczków, 35 tygodni – w przypadku urodzenia czworaczków, 37 tygodni

Strajk nauczycieli. Rodzicu, sprawdź, czy przysługuje ci wolne na opiekę nad dzieckiem lub zasiłek z ZUS

w wysokości 80 proc. wynagrodzenia. Mogą się o niego ubiegać zarówno osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym obowiązkowo, jak i na przykład prowadzące działalność gospodarczą i dobrowolnie odprowadzające składkę na chorobowe. Zasiłek przysługuje matce i ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców

Polacy mają zaniżone emerytury. Warto wystąpić o jej przeliczenie

okresy ubezpieczenia osobie przywróconej do pracy na podstawie wyroku sądu. Czytaj także: PiS przegłosował ustawę o PPK. Opozycja: To skok na kasę Polaków. Jak będziemy oszczędzać - co wiemy o dodatkowej składce na emeryturę? Złóż wniosek Dlaczego ZUS nie przelicza wszystkich świadczeń, uwzględniając