ubezpieczenie chorobowe co to jest

A.K.

Opóźnienie w zapłacie składki chorobowej skutkuje utratą prawa do zasiłku

Opóźnienie w zapłacie składki chorobowej skutkuje utratą prawa do zasiłku

W przypadku prowadzenia własnej działalności opłacanie składki chorobowej jest dobrowolne. Każdy przedsiębiorca sam decyduje czy będzie ją opłacał, czy też nie. Opłacanie składki na ubezpieczenie chorobowe w ustawowym terminie daje prawo do skorzystania ze świadczenia chorobowego podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim. Z ubezpieczenia chorobowego można zrezygnować lub do niego przystąpić w każdym momencie prowadzenia działalności.

Przez internet kupujemy nie tylko ubezpieczenie samochodu

- To kolejny rok, kiedy widzimy dynamiczny rozwój kanału direct. Wraz z jego wzrostem maleje jednak udział ubezpieczeń komunikacyjnych na rzecz innych ubezpieczeń, np. chorobowych, ochrony prawnej czy od szkód wywołanych żywiołami. Pamiętajmy ponadto, że direct oznacza nie tylko sprzedaż polis. Dzięki nowoczesnym technologiom także elektronicznie zgłaszamy szkody - mówi Paweł Zylm, przewodniczący zespołu ds. ubezpieczeń direct Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Premia w podstawie wymiaru chorobówki - wyrok TK

Składniki wynagrodzenia, od których pracownikowi zostały potrącone składki na ubezpieczenia społeczne, w tym chorobowe, a które nie są wypłacane w okresie choroby, powinny być uwzględniane w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych.

Czy przedsiębiorca ma prawo obniżyć składkę w związku z chorobą?

Przedsiębiorca ma prawo proporcjonalnie zmniejszyć najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z uwagi na niezdolność do pracy tylko wówczas, gdy z tytułu tej niezdolności spełnia warunki do przyznania zasiłku lub świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczeń chorobowego i

Prawo pracy: Jak obliczyć zasiłek chorobowy po zmianie przepisów?

wymiaru zasiłku chorobowego oraz pozostałych świadczeń w razie choroby i macierzyństwa, należy w zasadzie uwzględniać składniki wynagrodzenia, od których odprowadzana jest składka na ubezpieczenie chorobowe.Uwaga!Nie należy jednak uwzględniać składników, co do których obowiązujące u pracodawcy przepisy

"ND": Chorobowe zależy od listonosza

"ND": Chorobowe zależy od listonosza

Problem ten dotyczy wielu osób, które bądź przez opieszałość poczty bądź z innych względów (np. przebywają nie w domu, a u rodziny, która się nimi opiekuje) nie odebrały w terminie wezwania na kontrolę. Jeśli ktoś nie stawi się na badanie, traci prawo do zwolnienia i zasiłku, często niesłusznie.Zdan

Nieterminowe dostarczenie zwolnienia lekarskiego

druku ZUS ZLA, potocznie zwane zwolnieniem lekarskim.Zaświadczenie to ubezpieczony jest zobowiązany dostarczyć odpowiednio płatnikowi zasiłku albo płatnikowi składek (pracodawcy) nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania.Natomiast płatnik składek, nieuprawniony do wypłaty zasiłku, powinien

Kontrole ZUS: 24,5 tys. osób na zwolnieniach lekarskich było zdolnych do pracy

Jak poinformował ZUS w komunikacie przesłanym we wtorek PAP, w ub. roku Zakład przeprowadził 264,1 tys. kontroli w zakresie prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy.W ich efekcie, w stosunku do 24,5 tys. osób wydano decyzje wstrzymujące dalszą wypłatę zasiłku chorobowego, co oznacza

Gdy zwolnienie lekarskie zostanie zakwestionowane

Kontrola stanu zdrowiaW celu otrzymania zasiłku chorobowego ubezpieczony musi okazać się dowodem stwierdzającym czasową niezdolność do pracy z powodu choroby. Jest nim wystawione przez lekarza leczącego zaświadczenie na druku ZUS ZLA.Prawidłowość orzeczenia tej niezdolności oraz wystawienia

Od 1 stycznia dłużej na zasiłku macierzyńskim

art. 180-183 indeks 1 oraz 184 Kodeksu pracy. Za okres tych urlopów przysługuje zasiłek macierzyński.Uprawnione są do niego wszystkie osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu, zarówno obowiązkowo (np. pracownicy), jak i na zasadzie dobrowolności (np. osoby zatrudnione na umowę zlecenia, osoby

Oskładkowanie wynagrodzenia chorobowego pracownika

Należności za czas choroby Pracownik, który jest niezdolny do pracy z powodu choroby trwającej łącznie:33 dni w ciągu roku kalendarzowego lub14 dni w ciągu roku kalendarzowego - w przypadku pracownika, który ukończył 50. rok życia,zachowuje prawo do co najmniej

Wyłudzone zwolnienia kosztują 0,5 mld zł rocznie

Wyłudzone zwolnienia kosztują 0,5 mld zł rocznie

W ubiegłym roku ZUS uznał, że co dziesiąta osoba przebywająca na zwolnieniu lekarskim nadaje się do pracy. Sprawdził około 300 tys. zwolnień z ogólnej liczby 1,7 mln i cofnął wypłatę świadczeń chorobowych na kwotę około 80 mln zł. Gdyby więc skontrolował wszystkie zwolnienia, Funduszu Ubezpieczeń

Umowa zlecenia a urlop macierzyński

ubezpieczenia jest sam fakt pobierania zasiłku macierzyńskiego. Składki są finansowane przez budżet państwa za pośrednictwem ZUS (art. 16 ust. 8 ustawy systemowej).Stosownie do art. 9 ust. 1c ustawy systemowej osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, spełniająca jednocześnie warunki do objęcia

Ubezpieczenie L4 dla mundurowych pod lupą służb

Ubezpieczenie L4 dla mundurowych pod lupą służb

informuje, że świadczy usługi agencyjne i brokerskie. A o ile stowarzyszenie może być ubezpieczającym w polisie grupowej, to pośrednikiem w sprzedaży ubezpieczeń już nie. Co na to Komisja Nadzoru Finansowego? - Na razie jest za wcześnie na jakąś wiążącą interpretację. Pośredniczyć w sprzedaży ubezpieczeń

80 lat temu powołano Zakład Ubezpieczeń Społecznych

, rentowy, chorobowy i wypadkowy. Składki wpłacane przez pracodawcę i pracownika zaczęły być zapisywane na indywidualnych kontach dla ubezpieczonych. Zmiany wprowadziły też drugi filar ubezpieczeń społecznych - obowiązkowe Otwarte Fundusze Emerytalne i trzeci - dobrowolne indywidualne ubezpieczenia

Pracownik na zwolnieniu lekarskim [PORADNIK]

Pracownik na zwolnieniu lekarskim [PORADNIK]

zwrotu wcześniej wypłaconych kwot. Lekarz orzecznik ZUS może też zdecydować, że zwolnienie chorobowe jest wydane na zbyt długi okres, i może je skrócić. A to oznacza, że chory będzie dostawał zasiłek przez krótszy okres. Jeżeli uważamy, że lekarz orzecznik ZUS niesłusznie pozbawił nas zasiłku, możemy

Większa szansa na zasiłek chorobowy - umowa o pracę kontra działalność

Większa szansa na zasiłek chorobowy - umowa o pracę kontra działalność

prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia ma charakter wyjątkowy. Wyjątkowość ta wyraża się w przyznaniu prawa do świadczenia w okresie, za który nie jest opłacana składka, osobom niepodlegającym ubezpieczeniu. SN przypomniał, że zasiłek chorobowy zastępuje utracony zarobek

ZUS sprawdził pół miliona chorych. Oszczędził 212 mln zł

ZUS sprawdził pół miliona chorych. Oszczędził 212 mln zł

inspektorzy z Lublina zakwestionowali chorobowe 169 osobom. Co 20. nie leczyła się zgodnie ze wskazaniami lekarskimi. Nauczycielka na zajęciach W tej grupie była właścicielka biura podróży, która sprzedawała wycieczki, choć oficjalnie zaniemogła i nie powinna się ruszać z łóżka. Była też "chora"

ZUS: 16 tys. wstrzymanych zasiłków chorobowych w pierwszym kwartale roku

ZUS: 16 tys. wstrzymanych zasiłków chorobowych w pierwszym kwartale roku

obsługi ZUS Ustawowe regulacje dotyczące świadczeń pieniężnych z tytułu choroby i macierzyństwa nakładają też na ZUS obowiązek ograniczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego w przypadku, gdy choremu ustaje tytuł do ubezpieczenia. Świadczenie chorobowe jest wówczas

Coraz więcej chętnych na świadczenia rehabilitacyjne [PORADNIK]

Coraz więcej chętnych na świadczenia rehabilitacyjne [PORADNIK]

lekarza prowadzącego. Jak wysokie świadczenie rehabilitacyjne? ZUS w ramach świadczeń rehabilitacyjnych wypłaca 106 mln zł miesięcznie. Chory dostaje średnio 1438 zł brutto (dane z sierpnia 2014 r.). Wyliczane jest to w następujący sposób: (90 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego - za okres

Pracujesz w trakcie choroby? Możesz stracić chorobowe

Pracujesz w trakcie choroby? Możesz stracić chorobowe

warunkiem otrzymywania świadczenia nie jest rezygnacja z pracy, tylko z jej zarobkowego charakteru. Dodała, że wynagrodzenie pobierane przez skarżąca "nie było kwotą symboliczną". TK orzekł, że konstytucyjna jest regulacja, która stanowi podstawę utraty prawa do zasiłku chorobowego ubezpieczonego

Symulanci wyłudzili milion. ZUS wstrzymuje wypłaty

Symulanci wyłudzili milion. ZUS wstrzymuje wypłaty

Bydgoski oddział ZUS cofnął wypłatę zasiłków chorobowych na kwotę ponad miliona złotych. ZUS przeprowadza dwa rodzaje kontroli. Sprawdza, czy osoba na L4 rzeczywiście jest chora, po drugie - czy prawidłowo korzysta ze zwolnienia. Czy leży - jeśli takie jest zalecenie lekarza, czy nie pracuje

Przedsiębiorca będzie chorował taniej. Koniec dojenia ZUS

zarejestruje prywatną firmę (np. sprzedaż w internecie) i opłaci jedną składkę ubezpieczenia chorobowego w maksymalnej wysokości. W "załatwieniu" sprawy pomagają jej sprytni pośrednicy. Zapewniają matki, że firma nie musi działać, może być tylko na papierze. Jeśli ZUS zapyta, dlaczego nie przynosi

Jak chorobowe wpływa na wysokość emerytury [PORADNIK]

ostatniej pensji. Do lat pracy zaliczamy okresy składkowe i nieskładkowe. Jej świadczenie więc będzie identyczne czy by pracowała czy nie. Chorobowe w żadnym przypadku nie obniży jej emerytury. Renty coraz popularniejsze Łukasz Wacławik: - Obecnie chorobowe nie jest liczone do emerytury. Ubezpieczonym w ZUS

Zmiany w świadczeniach mundurowych

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Związkowcy zamierzają szukać pomocy w Trybunale Konstytucyjnym i przygotować obywatelski projekt ustawy. Ubezpiecz się od choroby Okazuje się, że związkowcy mundurowi już napisali własną ustawę, w której jest zapis, że za 90 dni w roku na chorobowym należy

Świadczenia rehabilitacyjne z ZUS [PORADNIK]

rehabilitacyjne to średnio 1368 zł brutto. Jego wysokość wynosi: - 90 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego - za okres pierwszych 90 dni jego pobierania, - 75 proc. tej podstawy - za pozostały okres, - 100 proc. tej podstawy - jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży albo spowodowana jest

Nagłe ozdrowienie w policji. "Przepisy postawione na głowie''

Przez lata policjanci, strażacy, strażnicy graniczni, a także oficerowie BOR i CBA dostawali na chorobowym 100 proc. pensji. Od czerwca - tak jak pracownicy podlegający ubezpieczeniu w ZUS - dostają tylko 80 proc. Rząd zlikwidował przywileje mundurowych, bo funkcjonariusze mieli nadużywać zwolnień

Ciąża: Zakładam firmę i mam 6,6 tys. zł z ZUS-u? Będą zmiany w prawie

6,6 tys. zł z ZUS-u Teraz resort pracy chce zmiany przepisu, który mówi, od jakiej podstawy ZUS wylicza zasiłek macierzyński. Dziś decyduje o tym przychód, od którego przedsiębiorca płacił ostatnio składkę na ubezpieczenie chorobowe. Dla przedsiębiorców lub osób współpracujących z rodziną przy

Nowa wysokość stawek na ubezpieczenia społeczne

ubezpieczenie zdrowotne). Szczegółowa wysokość składek na ubezpieczenie społeczne została przedstawiona poniżej w tabeli: Rodzaj składki Wysokość składki (procentowa) Wysokość składki

Najniższe zasiłki chorobowe wzrosną

Wynika to z faktu, iż w 2012 roku nastąpi podwyżka wynagrodzenia minimalnego do 1500 zł brutto miesięcznie. Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa reguluje zasady ustalania zasiłku chorobowego. Po odliczeniu

Powstanie baza danych wyłudzaczy odszkodowań

, chorobowe i ubezpieczenia mienia. Cel? Ograniczenie wyłudzeń polegających na wielokrotnym zgłaszaniu jednego wypadku (np. pożaru czy kradzieży) do kilku towarzystw. Europejska organizacja Insurance Europe szacuje, że łupem oszustów pada ok. 3 proc. zebranych składek. Posługując się tymi szacunkami, Polska

Skąd uzyskać pieniądze na firmę [PORADNIK]

wymiaru składki ma wzrosnąć do 2375,4 zł. Wzrośnie też sama składka. Ile wynosi obecnie? Bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego jest to 661,92 zł, a łącznie z tym ubezpieczeniem 716,99 zł miesięcznie. W przyszłym roku będzie to odpowiednio: 699,56 zł (bez chorobowego) i 757,76 zł (z chorobowym

ZUS zapłaci za całe chorobowe? Poselski projekt jest w Sejmie

;systemu ubezpieczeń społecznych. Zasiłek chorobowy z ZUS przysługiwałby pracownikom od pierwszego dnia nieobecności z powodu choroby, a nie tak jak ma to miejsce obecnie - od dnia 34. Celem proponowanych zmian jest zmniejszenie wysokich kosztów pracy ponoszonych przez pracodawców i

MPiPS chce wprowadzenia e-zwolnień lekarskich

macierzyński i urlop rodzicielski przysługiwać będą "ojcu dziecka lub innemu ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny". Po wejściu w życie nowelizacji zmieniłyby się też zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków w przypadku osób, które podlegały ubezpieczeniu chorobowemu krócej niż 12 miesięcy

Podwyżka w czasach deflacji, czyli biznes wściekły na ZUS

samo Jest też inny problem. Stawki ubezpieczeniowe nie są zróżnicowane i zależne np. od dochodu. Tyle samo płaci właściciel wielkiej firmy zatrudniający dziesiątki osób (działający w ramach działalności gospodarczej, a nie zatrudniony na etacie w spółce), co rzemieślnik z trudem wiążący koniec z

Po zmniejszeniu chorobowego mundurowi przestali chorować

funkcjonariuszy, podczas gdy we wrześniu ubiegłego roku już tylko 9439 (spadek o 24 proc.). W październiku spadek przekroczył 28 proc., w listopadzie - 27 proc. Straż graniczna? We wrześniu funkcjonariuszy na chorobowym było o 30 proc. mniej. W straży pożarnej zwolnień jest mniej o jedną czwartą. Jeszcze niedawno

Tysiące skarg na podwójne OC

autocasco. Na co głównie skarżyli się kierowcy? Najczęściej chodziło o występowanie tzw. podwójnego OC, problemy z uzyskaniem zwrotu składki ubezpieczeniowej za niewykorzystany okres ubezpieczenia oraz na wysokość cen polis. Dwa pierwsze problemy zostały teoretycznie już rozwiązane 11 lutego, kiedy weszła w

Zmieniasz etat na firmę? Zapomnij o ciąży albo licz się z groszowym zasiłkiem

jeszcze z tytułu umowy o pracę. Takie rozwiązanie nie wchodziło w grę. - Zasiłek dostanę do dnia porodu, a co potem? - pyta pani Ewa. W takim wypadku niech pani Ewa opłaca za siebie składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzonej firmy. Wtedy otrzyma zasiłek chorobowy, a potem macierzyński - tak

"Rz": Nie będzie reformy KRUS - w tej kadencji

W tym roku budżet dopłaci do KRUS 15,9 mld zł, a ze składek od rolników wpłynie zaledwie 1,6 mld zł. Oznacza to, że 90 proc. tego, co wydaje Kasa, pokrywane jest przez pozostałych podatników. System rolniczy jest trwale niewypłacalny i nieefektywny, podkreśla gazeta. Skąd tak duże dopłaty? To efekt

Strajk włoski służb mundurowych. Zamiast mandatu pouczenie

28 maja. Żołnierze, policjanci, strażacy, funkcjonariusze służb specjalnych, BOR, Straży Granicznej, Służby Więziennej i Celnej dostaną 80 proc. zasiłku chorobowego, tak jak inni ubezpieczeni. Do tej pory ich "chorobowe" wynosiło 100 proc. wynagrodzenia. Propozycja zakłada utrzymanie pełnej

Będzie ZUS od zleceń. Sejm zgodnie za składkami

ozusowania umów o dzieło. Są to bowiem umowy "rezultatu" - wynagrodzenie jest uzależnione nie od wykonanej pracy, ale ostatecznego efektu. Dlatego może dojść do sytuacji nieprzyjęcia dzieła, co utrudniałoby ustalanie kwestii ubezpieczenia. Do tej pory zlecenia już były objęte składką, ale system

Wziął L4, chciał jechać za granicę. Jego i ponad 1000 innych osób nakryli inspektorzy ZUS

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2013 r. kontrolerzy ZUS-u zakwestionowali zwolnienia lekarskie 157 osób. Wśród nich był m.in. pracownik jednej z firm budowlanych. Mężczyzna na wiosnę poszedł na chorobowe. Ktoś poinformował jego pracodawcę, że sprzedaje samochód i widywany jest na mieście. Gdy

Prawo nie przewidziało przedsiębiorczych kobiet. Absurdy ZUS

. Dziś pani Anna ma ubezpieczenie społeczne, w tym chorobowe (upoważnia do zasiłku macierzyńskiego), opłacane tylko z umowy na pół etatu. To oznacza, że na urlopie macierzyńskim będzie dostawała równowartość swojej pensji z pół etatu. A ta nie jest duża. Dlatego czytelniczka "Gazety" chciała

Rząd nie spełnił obietnic. Mundurowym nadal opłaca się chorować

emerycie mundurowym) zależy od ostatniej pensji. Cywile mają znacznie gorzej. Chorowity cywil będzie miał mniejszą emeryturę Lekarz, nauczyciel czy sprzedawca w sklepie emeryturę ma wyliczaną na podstawie tego, ile sobie odłoży na koncie emerytalnym. Gdy jest na chorobowym, nie odprowadza składki

Kto może pojechać do sanatorium z ZUS? [PORADNIK]

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne. Rozporządzenie określa m.in., kto może z takiej rehabilitacji skorzystać, co jest

Zasiłek macierzyński za jedną składkę

Trików na wyciągnięcie z ZUS zasiłku macierzyńskiego jest kilka. Jeden z nich to założenie fikcyjnej firmy. Kobieta dostanie 6664,73. zł miesięcznie od ZUS jeśli przystąpi do ubezpieczenia chorobowego (jest dobrowolne w przypadku przedsiębiorcy i umów zlecenia a obowiązkowe dla osób na etacie). I

Kto i w jakim wymiarze może skorzystać z urlopu rodzicielskiego?

sprawie przysposobienia dziecka lub którzy przyjęli dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.Warunkiem skorzystania z urlopu rodzicielskiego jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę albo opłacanie ubezpieczenia chorobowego. Oznacza to, że urlop

Francuska Ikea przez dziesięć lat szpiegowała swoich pracowników

służbowego komputera, rozmów telefonicznych z biura, położenia służbowego auta - to co innego niż zatrudnianie detektywów, żeby sprawdzali, co robimy na chorobowym. U nas cwaniaków wyłapuje ZUS Oficjalnie w Polsce wyłapywaniem symulantów na chorobowym zajmuje się ZUS. W pierwszych dziewięciu miesiącach

Urlopy rodzicielskie poszły ekspresem

ubezpieczenie chorobowe. Nie dostaną płatnych urlopów rodzicielskich tylko osoby zatrudnione na umowach o dzieło, bo od tych umów nie odprowadza się składek na ubezpieczenie chorobowe. Urlop dodatkowy i rodzicielski będzie można łączyć z pracą w niepełnym wymiarze (nie wyższym jednak niż pół etatu). Z urlopu

Na rondo, na supermarket, na drwala. Do ręki średnio 26 tys. zł. Tak się wyłudza odszkodowania

To historia, którą żyła cała Polska. Nic dziwnego. Jak dotąd jest to najtragiczniejszy przypadek próby wyłudzenia odszkodowania z ubezpieczenia na życie. W Jastrzębiu-Zdroju Dariusz P., który popadł w kłopoty finansowe, podpalił dom, w którym znajdowała się jego rodzina. Przed pożarem zawarł polisy

Po interwencji "Gazety": PZU wypłaciło odszkodowanie za śmierć dziecka

chorób lub stanów chorobowych, nawet takich, które występują nagle".Sprawą zainteresowało się Biuro Rzecznika Ubezpieczonych. Obiecało interwencję.O tej historii napisaliśmy w poniedziałek. A już we wtorek PZU wystosowało kolejne pismo do Włodzimierza Muchy. Odszkodowanie jednak zostało przyznane

Polak - chory czy symulant? Jak ograniczyć patologię

;. - Bywa że pracownicy i przedsiębiorcy wykorzystują sytuację. Co można z tym zrobić? Może faktycznie potrzebna jest zmiana przepisów - zastanawia się Wiesława Tarnowska, wiceszefowa OPZZ Wszyscy nasi rozmówcy z ministrem pracy na czele są przeświadczeni, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych powinien bardziej

Rząd obniżył chorobowe dla funkcjonariuszy ze 100 do 80 proc.

Projekt autorstwa MSW zakłada, że żołnierze, policjanci, strażacy, funkcjonariusze służb specjalnych, BOR, Straży Granicznej, Służby Więziennej i Celnej dostaną 80 proc. zasiłku chorobowego, tak jak inni ubezpieczeni. Do tej pory ich chorobowe wynosiło 100 proc. wynagrodzenia. Projekt zakłada

Opolanin wygrał z ZUSem. Dla zasady

pracuje. Dlatego L4 mężczyzna zaniósł osobiście do ZUS-u w poniedziałek. ZUS uznał, że za późno, i obniżył kwotę zasiłku chorobowego o 25 procent. Przed sądem ZUS argumentował, że Lewicki miał wysłać pismo pocztą. Fakt, że w sołectwie Lewickiego w soboty poczta jest nieczynna, argumentem dla

ZUS: co dziewiąta osoba na zwolnieniu zdolna do pracy

obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w przypadku choroby i macierzyństwa wyniosła 72,5 mln zł.Jak wyjaśnił dyrektor biura prasowego ZUS Przemysław Przybylski, wybór osób kontrolowanych prowadzony jest zarówno w sposób losowy, jak i na wniosek pracodawców. Płatnicy składek

"Rz": Wyższe obciążenia dla samozatrudnionych?

Zmiana, nad którą zastanawia się rząd, polega na uzależnieniu ich wysokości od dochodów. Kształt tych zmian przygotowuje Ministerstwo Finansów.Teraz ponad 90 procent przedsiębiorców płaci do ZUS minimalne składki ubezpieczeniowe. To minimum (617 zł bez ubezpieczenia chorobowego) obliczane jest od

Limity stosowane w składkach ubezpieczeniowych

Emerytur Pomostowych (FEP), co wynika z art. 36 ust. 3 ustawy o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2008 r. nr 237, poz. 1656). Nie obejmuje swym zakresem pozostałych składek ubezpieczeniowych, tj. składek na ubezpieczenia chorobowe, ubezpieczenie wypadkowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne i funduszy

Koniec z przekrętem "macierzyńskim". Rząd zmieni przepisy

internecie) i opłaci jedną składkę ubezpieczenia chorobowego w maksymalnej wysokości. Razem z innymi składkami, m.in. rentową i emerytalną, daje to dziś ok. 3 tys. zł. Pośrednicy zapewniają matki, że firma nie musi działać, może być tylko na papierze. Jeśli ZUS zapyta, dlaczego nie przynosi ona zysków

Rząd finalizuje prace nad projektem Prawa restrukturyzacyjnego

też z konkretnymi wydatkami z funduszu pracy na zasiłki, ubezpieczenie społeczne i chorobowe, aktywizację itp. Do tego dochodzą koszty utraconych podatków i składek na ubezpieczenia. Z badań rynku pracy wynika, że przeciętny czas znalezienia pracy wynosi 10,7 miesięcy. Na proponowanych przez MS

Zapytaj ZUS o emeryturę

, rentę czy świadczenia przedemerytalne. Polacy dowiedzą się też jak podwyższyć świadczenia, co zrobić aby dostać zasiłek chorobowy itp.

Zasiłek chorobowy nie może wpływać na wysokość emerytury

przy obliczaniu emerytury jest możliwe tylko wtedy, gdy były one pobierane przez pracownika, od którego pensji odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne. "Osoba, która przestała pracować, takich składek nie odprowadza, więc wypłacane jej zasiłki chorobowe, i następujące po nich

Podstawa wymiaru "chorobówki" przy zmianie wymiaru czasu pracy

nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, w trakcie którego powstała niezdolność do pracy. Jeżeli zatem pracownik zatrudniony jest bez przerwy u tego samego pracodawcy na podstawie kolejno po sobie następujących umów o pracę, wynagrodzenie wypłacone z tytułu tych umów sumuje się. Przy czym nie traktuje się jako

Ubezpieczenie niani, nowe uregulowania

cywilnoprawnej z tytułem do ubezpieczeń społecznych, bądź prowadzą działalność gospodarczą, dziecko nie uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub nie jest objęte opieką, którą sprawuje opiekun dzienny.   W przypadku kiedy pensja niani jest wyższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia, to do rodziców

W 2009 r. co ósma osoba na zwolnieniu była zdolna do pracy

przypadku osób po 50. roku życia - jest to okres do 14 dni. Od 34. dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym (odpowiednio od 15. dnia) pracownikowi przysługuje prawo do zasiłku chorobowego. Do 33 dni niezdolności do pracy zlicza się poszczególne jej okresy w roku kalendarzowym, nawet jeśli między nimi

Kierowcy skarżą się na ubezpieczycieli. Najgorzej wypadają Link4 i MTU

Jak co roku najwięcej skarg dotyczących ubezpieczeń majątkowych, czyli m.in. polis na auto czy mieszkanie, wpłynęło od klientów PZU. Nic w tym dziwnego, to w końcu największy ubezpieczyciel w Polsce, a jego udział w rynku wynosi ok. jednej trzeciej. Kiedy jednak spojrzymy na relację udziału skarg w

Co dziesiąta osoba na zwolnieniu - zdolna do pracy

ograniczył kwotę wypłacanego zasiłku chorobowego do 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia osobom, którym ustał tytuł do ubezpieczenia, np. z powodu nieopłacenia składki. Suma ograniczonych w ten sposób świadczeń to 65 6 mln zł.ZUS ma też prawo do ograniczenia o 25 proc. kwoty wypłacanego zasiłku

Kosiniak-Kamysz zapowiada uproszczenie procedur dot. urlopów rodzicielskich

razu zadeklaruje chęć skorzystania z całego przysługującego mu urlopu, otrzymuje przez cały ten okres zasiłek w wysokości 80 proc. wynagrodzenia. Osoby niebędące pracownikami, a podlegające ubezpieczeniu chorobowemu (czyli np. przedsiębiorcy sami opłacający składki), mają prawo do zasiłku

Zmiany w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Podniesienie wieku emerytalnegoGłówną zmianą ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest podwyższenie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Dotychczas kobiety osiągały wiek emerytalny w momencie ukończenia 60 lat, a mężczyźni w momencie ukończenia 65 lat. Podniesienie

130 umów z jednym ubezpieczycielem? To możliwe. Wyłudzał pieniądze przez lata, aż...

ubezpieczeniowych działających na terenie całej Polski. - Do tego dochodzi wyłudzanie zasiłków chorobowych na szkodę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wyłudzanie poświadczenia nieprawdy od lekarzy, do których podejrzany zwracał się celem pozyskania potwierdzenia doznania obrażeń ciała w wyniku różnych wypadków

Składkowe konsekwencje wyroku TK w sprawie świadczeń chorobowych

natomiast podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.W związku z tym od kwoty wypłaconego pracownikowi wyrównania wynagrodzenia chorobowego pracodawca nie nalicza składek społecznych, ale musi naliczyć składkę zdrowotną . Co istotne, nawet jeśli wypłata wyrównania wynagrodzenia chorobowego

Jakie składniki wchodzą do podstawy wymiaru "chorobówki?

. 36 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwanej ustawą zasiłkową.Co należy rozumieć pod pojęciem wynagrodzenia, określa art. 3 ust. 3 ustawy zasiłkowej. Zatem jest to przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie

Nastolatek zmarł na sepsę. Za taką śmierć PZU nie płaci

PZU SA następstw wszelkich chorób lub stanów chorobowych, nawet takich, które występują nagle".- Co to ma znaczyć, że definicja nieszczęśliwego wypadku jest częściowo spełniona! - oburza się dyrektor Krystyna Krawczyk z Biura Rzecznika Ubezpieczonych. - Nie można być częściowo w ciąży ani jajko

Nie pytają o nic i płacą ci za szpital

wniosku, że roczna składka równoważy się ze świadczeniem "wartym" średnio dwa i pół dnia pobytu w szpitalu. Oczywiście: takie kalkulacje nie są do końca uprawnione, bo ubezpieczenia nie są po to, by "zarabiać". Zapłacona składka jest ceną za spokój, że w razie nieszczęścia nie

Dla kogo Fundusz Alimentacyjny [PORADNIK]

na wypłatę świadczenia do końca listopada. Alimenty z Funduszu wypłacane są co miesiąc. Przykład. Syn Krzysztofa jest studentem. Miał zasądzone alimenty od matki, ale ta przestała płacić. Czy synowi, mimo wieku, należą się alimenty z Funduszu? Świadczenia z Funduszu przysługują dzieciom do ukończenia

Opodatkowanie świadczeń za okres choroby

za czas choroby stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy (art. 12 ust. 1 ustawy o pdof). Natomiast zasiłek chorobowy, niezależnie od podmiotu dokonującego jego wypłaty (organ rentowy czy zakład pracy), zaliczany jest do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 i 2 tej

Ruch Palikota chce dobrowolnych składek emerytalnych dla przedsiębiorców

odkładać co miesiąc - mogliby odkładać pełną składkę, mogliby odkładać część składki, a mogliby jej w ogóle nie odkładać" - mówił Gibała. Jak przypomniał, taki mechanizm obowiązuje już obecnie w przypadku ubezpieczeń chorobowych. "Rozwiązanie ma za zadanie stworzenie osobom pracującym na własny

Gdzie zgłosić zawarcie umowy zlecenia?

powinna stanowić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, czyli emerytalne, chorobowe, rentowe i wypadkowe. Nie może być ona jednak niższa niż 60 % średniego miesięcznego wynagrodzenia w minionym kwartale. Źródło: twoja-firma.pl

Nowe emerytury są niższe od starych aż o 1200 zł brutto!

emerytalne, a wypłata świadczenia jest według zasady: ile sobie uzbierasz, tyle na starość dostaniesz. Stare zasady przewidywały miliardowe dotacje państwa do emerytur, nowe mają już być bez dotacji. Dzisiaj mamy jednak jeszcze system przejściowy. Polacy (głównie kobiety) dostają tzw. nowe, zreformowane

Można jeszcze wystąpić o wyrównanie "chorobówki"

Składniki wynagrodzenia w podstawie "chorobówki"Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego oraz pozostałych świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa należy uwzględniać składniki wynagrodzenia, od których odprowadzana jest składka na ubezpieczenie

Kiedy nie płacić składek ZUS od pakietów medycznych?

wychowawczym stanowi odrębny tytuł do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Z tym wyjątkiem, że przebywanie na urlopie wychowawczym jest tytułem do tych ubezpieczeń wtedy, gdy dana osoba nie ma ustalonego prawa do renty lub emerytury oraz innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych (art. 6 ust

W Portugalii zapowiedź dalszych redukcji wydatków w sferze publicznej

jest niezgodnych z ustawą zasadniczą, m.in. redukcje dodatków urlopowych dla pracowników sfery publicznej i emerytów, a także redukcja zasiłków chorobowych i dla bezrobotnych.Ocenia się, że werdykt Trybunału Konstytucyjnego pozbawi rząd 1,4 mld euro wpływów do budżetu i utrudni obniżenie do końca br

Wypadek w pracy, jakie prawa ma pracownik?

lub chorobą zawodową, świadczenie rehabilitacyjne, świadczenie chorobowe jeżeli pracownik jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy, zasiłek wyrównawczy dla pracownika, którego wynagrodzenie uległo

Od 3 tys. do niemal 15 tys. zł. Tyle wynosi średnie wynagrodzenie polskich żołnierzy. Sprawdź, ile zarabiają żołnierze w zależności od stopnia

wynagrodzenie podstawowe to 2500 zł brutto. Starsi szeregowi dostają o 50 zł więcej. Należy przy tym zaznaczyć, że wszyscy żołnierze, niezależnie od stopnia, nie są objęci powszechnym ubezpieczeniem społecznym. Oznacza to, że od ich wynagrodzeń nie są odprowadzane składki emerytalne, rentowe i chorobowe, a więc

Jak odwołać się od decyzji wydanej przez ZUS?

wystąpić także płatnik składek na ubezpieczenie chorobowe. W obu przypadkach wydawana jest odpowiednia decyzja.Analogiczne zasady mają zastosowanie również w razie zaistnienia okoliczności pozbawiających ubezpieczonego prawa do zasiłku, np. po stwierdzeniu niewłaściwego wykorzystywania zwolnienia

ZUS odwiedzał chorych

. przypadków na łączną kwotę 2 mln 713 tys. zł. Lekarze orzecznicy, weryfikując prawidłowość wykorzystania zwolnień, skontrolowali 41,6 tys. ubezpieczonych. W efekcie tego tysiąc osób pozbawiono prawa do zasiłku oraz cofnięto je na kwotę 1,5 mln zł. Od sierpnia do listopada ZUS obniżył zasiłki chorobowe i

Co grozi pracodawcy zatrudniającemu małżonka w swojej firmie

ZUSOsoby współpracujące obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom: emerytalnym, rentowym i zdrowotnym. Ubezpieczenia te opłacane są na takich samych zasadach, jakie obowiązują osobę prowadzącą działalność gospodarczą. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.W przypadku gdy orzeczona zostanie separacja lub

Raporty dla pracowników przesyłane e-mailem

sami pracownicy z własnych środków. Również składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana ze środków pracownika (również za pośrednictwem pracodawcy). Takie same zasady finansowania składek dotyczą także zleceniobiorców.Obowiązek obliczania, rozliczania i przekazywania co miesiąc do ZUS

"GP": ZUS wyłapie symulantów

Wszystko dlatego, że w tym roku chorujemy znacznie częściej niż do tej pory. Średnio o ponad 27 proc. wzrosła liczba dni na zwolnieniu, za które Fundusz Ubezpieczeń Społecznych musiał wypłacić zasiłki chorobowe. Aż o 65 proc. zwiększyła się liczba tych dni w przypadku osób, które wcześniej straciły

Nowy Rok, nowe przepisy - zobacz co się zmienia

, które rozpoczynają jednoosobową działalność gospodarczą. Dla rozpoczynających działalność podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne (z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym) stanowi kwota nie niższa niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Po podwyżce płacy minimalnej do 1600 zł podstawą

"Rz": Polacy nie wiedzą ile co miesiąc odkładają na emeryturę

Tylko co ósma osoba wiedziała, że w jej płacy brutto znajduje się obowiązkowa składka emerytalna wynosząca nieco mniej niż 10 procent wynagrodzenia. Gazeta przytacza opinie ekspertów, którzy zauważają, że ludzie nie rozumieją, iż płacą różne obowiązkowe ubezpieczenia: emerytalne, chorobowe

"Rz": Skoro rodzisz - załóż firmę

, że kobieta, tuż przed przejściem na urlop macierzyński przystąpi do ubezpieczenia chorobowego (które jest dobrowolne w przypadku przedsiębiorców) i podniesie sobie do maksimum wysokość stawki. Dostanie wtedy nawet 5,7 tys. zł zasiłku miesięcznie przez cały czas urlopu macierzyńskiego (obecnie 20

Kto jest płatnikiem składek od umowy zlecenia zawartej między dwiema osobami fizycznymi?

Odpowiedź: Płatnikiem składek za osobę wykonującą umowę zlecenia jest zleceniodawca (strona zlecająca).1. Czy zleceniodawca może być osobą fizyczną?W zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego nie ma wymogu, aby zleceniodawca miał zarejestrowaną działalność gospodarczą. Płatnikiem

MPiPS chce, by rząd zajął się zasadami wyliczania zasiłku macierzyńskiego

Celem zmian jest uniemożliwienie nadużywania przepisów ustawy chorobowej. MPiPS podkreśla, że chodzi o sytuację, gdy matka przed porodem może założyć firmę i opłacić najwyższą dopuszczalną prawem składkę ubezpieczeniową uprawniającą do urlopu macierzyńskiego. Zyskuje dzięki temu prawo do zasiłku

ZUS: W jakiej wysokości składki na ZUS musi zapłacić osoba prowadząca działalność gospodarczą, która przebywała na zwolnieniu lekarskim?

środków publicznych, składka ta jest miesięczna i niepodzielna.Jeśli więc spełnia Pan warunki do przyznania zasiłku chorobowego, to za lipiec może Pan opłacić składki na ubezpieczenia społeczne odpowiednio pomniejszone. Jeżeli podstawą wymiaru opłacanych przez Panią składek na ZUS jest 60% przeciętnego

Właściciele firm zapłacą 50 zł więcej do ZUS

Gazeta wyliczyła, że wysokość składek na ubezpieczenia opłacanych w okresie marzec- maj wzrośnie w porównaniu do okresu styczeń - luty o 52, 42 zł przy założeniu, że firmy opłacają dobrowolną składkę chorobową i składkę wypadkową w wysokości 1,8 proc. Zdaniem "GP" podwyżka wynika z

Mundurowi na lewych zwolnieniach. Zamiast pracować jeżdżą na wycieczki

zamknąć dwie średniej wielkości komendy wojewódzkie lub 20 komend powiatowych.Policjantka X, w policji dziewięć lat. Realnie przepracowała tylko trzy, resztę była na zwolnieniach. W komendzie wiedzieli, że są fikcyjne. Co jej można zrobić? Nic. "Obecnie brak jest uregulowań prawnych umożliwiających

Niebezpieczne polisy na życie

ubezpieczeń na życieW przypadku ubezpieczeń indywidualnych (bo są również grupowe) umowa ubezpieczenia na życie zawierana jest pomiędzy konsumentem i zakładem ubezpieczeń. Może ona dotyczyć ubezpieczeń: na życie, rentowych, posagowych, zaopatrzenia dzieci, wypadkowych i chorobowych, a także na życie wraz z

Zwolnienie lekarskie, a kontrola pracodawcy

upoważnienie do jej przeprowadzenia. Najczęściej kontrole przeprowadzają pracownicy zatrudnieni w kadrach. Według Sądu Najwyższego pomimo, że nadużywanie korzystania ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego nie jest ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych, to jednak godzi w dobro pracodawcy

Polski rolnik na dorobku. Wieś się bogaci [RAPORT]

do 50 ha płaci 378 zł składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie. Łącznie. I co ważne - kwartalnie. W gospodarstwach od 50 do 100 ha składki wynoszą 681 zł, a w tych największych, powyżej 300 ha - 1593 zł. Dla porównania: przedsiębiorcy w ramach składek na

Zmiany w KRUS dotkną 1,5 mln ludzi. Co przyniosą?

miejscowego urzędu gminy. I kolejny warunek - ubezpieczenie społeczne w KRUS obowiązuje wówczas, gdy działalność rolnicza jest prowadzona w gospodarstwie o powierzchni powyżej 1 hektara przeliczeniowego lub w dziale specjalnym (z wykazu działów - w załączniku do ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników). Co

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Ubezpieczenie (umowa)

Ubezpieczenie – umowny obowiązek dokonania świadczenia przez ubezpieczyciela na rzecz ubezpieczonego na wypadek powstania zdarzeń określonych w umowie ubezpieczeniowej, występujących w życiu, zdrowiu lub mieniu ubezpieczonego; wykonanie obowiązku ubezpieczyciel realizuje poprzez wypłatę

Składka

Składka ? pieniężne świadczenie okresowe członka stowarzyszenia bądź ubezpieczonego, m.in.: składka na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) składka na ubezpieczenie zdrowotne składka na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe) inna składka ubezpieczeniowa Składka

Płaca brutto

Płaca brutto (ang. gross salary) to płaca całkowita, przed odliczeniem podatków formalnie opłacanych przez pracownika. Płaca bruttoW Polsce płaca brutto składa się z następujących elementów: pensja netto ("na rękę"); podatki (składki) na ubezpieczenie społeczne ? emerytalne, rentowe

Lista płac

składniki pensji takie jak premia, odszkodowanie, wyrównanie, itp. Lista płac może być mniej lub bardzie rozwinięta. Związane jest to z ilością składników wynagrodzenia oraz obowiązków związanych z płaceniem składek na ubezpieczenie chorobowe, emerytalne, rentowe i zdrowotne, a także z m.in. obowiązkami

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

do spraw zabezpieczenia społecznego. Tworzy się go ze składek na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz z innych źródeł określonych w statucie funduszu składkowego. Przeznaczony jest na finansowanie świadczeń z ubezpieczenie wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego, bezpośrednich kosztów

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.