ubezpieczenie chorobowe co to jest

PAP

Rolnik przegrał w Trybunale Konstytucyjnym ws. zasiłków chorobowych

Rolnik przegrał w Trybunale Konstytucyjnym ws. zasiłków chorobowych

Zgodne z konstytucją jest uprawnienie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do potrącania składek na ubezpieczenie społeczne z wypłacanych zasiłków chorobowych - taki wyrok wydał w czwartek Trybunał Konstytucyjny. Skargę w tej sprawie złożył rolnik.

Przedsiębiorcze matki protestują przeciw nowym przepisom dotyczącym składek chorobowych

Kobiety prowadzące działalność gospodarczą czują się pokrzywdzone nowymi przepisami dotyczącymi opłacania składek na ubezpieczenie chorobowe. Wprowadzając je, rząd chciał ograniczyć skalę nadużyć. Przedsiębiorcze matki domagają się, by prezydent zawetował ustawę.

Opóźnienie w zapłacie składki chorobowej skutkuje utratą prawa do zasiłku

W przypadku prowadzenia własnej działalności opłacanie składki chorobowej jest dobrowolne. Każdy przedsiębiorca sam decyduje czy będzie ją opłacał, czy też nie. Opłacanie składki na ubezpieczenie chorobowe w ustawowym terminie daje prawo do skorzystania ze świadczenia chorobowego podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim. Z ubezpieczenia chorobowego można zrezygnować lub do niego przystąpić w każdym momencie prowadzenia działalności.

Przez internet kupujemy nie tylko ubezpieczenie samochodu

Przez internet kupujemy nie tylko ubezpieczenie samochodu

przeznaczyliśmy na ubezpieczenia auta, z czego polisy stanowiły 58 proc. całości przychodów ze sprzedaży wirtualnej, a autocasco - 20,8 proc. - Maleje udział ubezpieczeń komunikacyjnych na rzecz innych ubezpieczeń, np. chorobowych, ochrony prawnej czy od szkód wywołanych żywiołami - mówi Zylm. Kto najchętniej

ZUS zaniżał świadczenia. Aż 3 miliardy do zwrotu

ZUS zaniżał świadczenia. Aż 3 miliardy do zwrotu

Konieczność zwrotu należnych zasiłków chorobowych jest konsekwencją orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z czerwca 2008 roku. Stwierdził on, że przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń chorobowych trzeba uwzględniać wszystkie składniki wynagrodzenia, od których jest odprowadzania składka na

Premia w podstawie wymiaru chorobówki - wyrok TK

pracownikowi - w okresie przyjętym do jej ustalenia - składników wynagrodzenia, od których pracownik ten uiścił składkę na ubezpieczenie chorobowe, a które nie są mu wypłacane w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby albo zasiłku chorobowego, jest

Czy przedsiębiorca ma prawo obniżyć składkę w związku z chorobą?

Przedsiębiorca ma prawo proporcjonalnie zmniejszyć najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z uwagi na niezdolność do pracy tylko wówczas, gdy z tytułu tej niezdolności spełnia warunki do przyznania zasiłku lub świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczeń chorobowego i

Prawo pracy: Jak obliczyć zasiłek chorobowy po zmianie przepisów?

wymiaru zasiłku chorobowego oraz pozostałych świadczeń w razie choroby i macierzyństwa, należy w zasadzie uwzględniać składniki wynagrodzenia, od których odprowadzana jest składka na ubezpieczenie chorobowe.Uwaga!Nie należy jednak uwzględniać składników, co do których obowiązujące u pracodawcy przepisy

Wszystko o zasiłku chorobowym

Czy muszę płacić składki na ubezpieczenie chorobowe i co mi to da? - pytają "Gazetę" przedsiębiorcy. Na ich pytania odpowiada Przemysław Przybylski, rzecznik ZUS Leszek Kostrzewski: Jakie korzyści ma przedsiębiorca z płacenia składki chorobowej? Przemysław Przybylski, rzecznik ZUS

"ND": Chorobowe zależy od listonosza

"ND": Chorobowe zależy od listonosza

. Zdaniem cytowanych przez gazetę ekspertów, ZUS ma duży deficyt i wszelkimi sposobami stara się znaleźć oszczędności, również w wydatkach na wypłatę zasiłków chorobowych. W 2012 r. ZUS skontrolował ponad 550 tys. orzeczeń o czasowej niezdolności do pracy oraz zaświadczeń lekarskich. W 39,5 tys. przypadków

Nieterminowe dostarczenie zwolnienia lekarskiego

wystawione na druku ZUS ZLA, potocznie zwane zwolnieniem lekarskim. Zaświadczenie to ubezpieczony jest zobowiązany dostarczyć odpowiednio płatnikowi zasiłku albo płatnikowi składek (pracodawcy) nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Natomiast płatnik składek, nieuprawniony do wypłaty zasiłku

Kontrole ZUS: 24,5 tys. osób na zwolnieniach lekarskich było zdolnych do pracy

Jak poinformował ZUS w komunikacie przesłanym we wtorek PAP, w ub. roku Zakład przeprowadził 264,1 tys. kontroli w zakresie prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy. W ich efekcie, w stosunku do 24,5 tys. osób wydano decyzje wstrzymujące dalszą wypłatę zasiłku chorobowego, co

Gdy zwolnienie lekarskie zostanie zakwestionowane

Kontrola stanu zdrowia W celu otrzymania zasiłku chorobowego ubezpieczony musi okazać się dowodem stwierdzającym czasową niezdolność do pracy z powodu choroby. Jest nim wystawione przez lekarza leczącego zaświadczenie na druku ZUS ZLA. Prawidłowość orzeczenia tej niezdolności oraz wystawienia

Od 1 stycznia dłużej na zasiłku macierzyńskim

art. 180-183 indeks 1 oraz 184 Kodeksu pracy. Za okres tych urlopów przysługuje zasiłek macierzyński.Uprawnione są do niego wszystkie osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu, zarówno obowiązkowo (np. pracownicy), jak i na zasadzie dobrowolności (np. osoby zatrudnione na umowę zlecenia, osoby

Oskładkowanie wynagrodzenia chorobowego pracownika

Należności za czas choroby Pracownik, który jest niezdolny do pracy z powodu choroby trwającej łącznie: 33 dni w ciągu roku kalendarzowego lub 14 dni w ciągu roku kalendarzowego - w przypadku pracownika, który ukończył 50. rok życia, zachowuje prawo do co

Wyłudzone zwolnienia kosztują 0,5 mld zł rocznie

Wyłudzone zwolnienia kosztują 0,5 mld zł rocznie

W ubiegłym roku ZUS uznał, że co dziesiąta osoba przebywająca na zwolnieniu lekarskim nadaje się do pracy. Sprawdził około 300 tys. zwolnień z ogólnej liczby 1,7 mln i cofnął wypłatę świadczeń chorobowych na kwotę około 80 mln zł. Gdyby więc skontrolował wszystkie zwolnienia, Funduszu Ubezpieczeń

Umowa zlecenia a urlop macierzyński

ubezpieczenia jest sam fakt pobierania zasiłku macierzyńskiego. Składki są finansowane przez budżet państwa za pośrednictwem ZUS (art. 16 ust. 8 ustawy systemowej). Stosownie do art. 9 ust. 1c ustawy systemowej osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, spełniająca jednocześnie warunki do objęcia

GUS: W styczniu zatrudnienie wzrosło o 1,2 proc., a wynagrodzenie o 3,6 proc.

ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, wyniosło 3308,33 zł. W drugim półroczu 2014 r. - 3389,90 zł.

Ubezpieczenie L4 dla mundurowych pod lupą służb

Ubezpieczenie L4 dla mundurowych pod lupą służb

informuje, że świadczy usługi agencyjne i brokerskie. A o ile stowarzyszenie może być ubezpieczającym w polisie grupowej, to pośrednikiem w sprzedaży ubezpieczeń już nie. Co na to Komisja Nadzoru Finansowego? - Na razie jest za wcześnie na jakąś wiążącą interpretację. Pośredniczyć w sprzedaży ubezpieczeń

Senat poparł ustawę ws. zasiłków dla matek przedsiębiorczyń

Senat poparł ustawę ws. zasiłków dla matek przedsiębiorczyń

podlegania ubezpieczeniu chorobowemu osób prowadzących działalność gospodarczą oraz innych osób, dla których podstawę wymiaru składek stanowi kwota zadeklarowana. Miało to wyeliminować sytuacje, gdy po krótkim, jedno-, dwumiesięcznym, czasie opłacania składek na wysokim poziomie następował długi okres

Leczenie dla zdrowych i bogatych - pomysły PO prywatną służbę zdrowia

Leczenie dla zdrowych i bogatych - pomysły PO prywatną służbę zdrowia

dodatkowych ubezpieczeń właśnie dla pracodawców. Na przekór propozycji Platformy PIU proponuje, aby pracodawcy płacili dodatkową obowiązkową składkę zdrowotną za swoich pracowników. Co byłoby z niej finansowane? Chodzi o rozszerzenie obowiązkowych badań medycyny pracy o ochronę zdrowia poza środowiskiem pracy

Większa szansa na zasiłek chorobowy - umowa o pracę kontra działalność

Większa szansa na zasiłek chorobowy - umowa o pracę kontra działalność

prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia ma charakter wyjątkowy. Wyjątkowość ta wyraża się w przyznaniu prawa do świadczenia w okresie, za który nie jest opłacana składka, osobom niepodlegającym ubezpieczeniu. SN przypomniał, że zasiłek chorobowy zastępuje utracony zarobek

Pracownik na zwolnieniu lekarskim [PORADNIK]

Pracownik na zwolnieniu lekarskim [PORADNIK]

zwrotu wcześniej wypłaconych kwot. Lekarz orzecznik ZUS może też zdecydować, że zwolnienie chorobowe jest wydane na zbyt długi okres, i może je skrócić. A to oznacza, że chory będzie dostawał zasiłek przez krótszy okres. Jeżeli uważamy, że lekarz orzecznik ZUS niesłusznie pozbawił nas zasiłku, możemy

ZUS: 16 tys. wstrzymanych zasiłków chorobowych w pierwszym kwartale roku

obsługi ZUS Ustawowe regulacje dotyczące świadczeń pieniężnych z tytułu choroby i macierzyństwa nakładają też na ZUS obowiązek ograniczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego w przypadku, gdy choremu ustaje tytuł do ubezpieczenia. Świadczenie chorobowe jest wówczas

ZUS sprawdził pół miliona chorych. Oszczędził 212 mln zł

inspektorzy z Lublina zakwestionowali chorobowe 169 osobom. Co 20. nie leczyła się zgodnie ze wskazaniami lekarskimi. Nauczycielka na zajęciach W tej grupie była właścicielka biura podróży, która sprzedawała wycieczki, choć oficjalnie zaniemogła i nie powinna się ruszać z łóżka. Była też "chora"

Prezes KRUS: realizowane są trzy programy profilatyki zdrowotnej

na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zagospodarowuje on składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, starając się je pomnażać poprzez m.in. korzystne lokaty bankowe, zakup obligacji Skarbu Państwa itp. jest także właścicielem Centrów Rehabilitacji Rolników, w

Przedsiębiorca będzie chorował taniej. Koniec dojenia ZUS

zarejestruje prywatną firmę (np. sprzedaż w internecie) i opłaci jedną składkę ubezpieczenia chorobowego w maksymalnej wysokości. W "załatwieniu" sprawy pomagają jej sprytni pośrednicy. Zapewniają matki, że firma nie musi działać, może być tylko na papierze. Jeśli ZUS zapyta, dlaczego nie przynosi

Pracujesz w trakcie choroby? Możesz stracić chorobowe

warunkiem otrzymywania świadczenia nie jest rezygnacja z pracy, tylko z jej zarobkowego charakteru. Dodała, że wynagrodzenie pobierane przez skarżąca "nie było kwotą symboliczną". TK orzekł, że konstytucyjna jest regulacja, która stanowi podstawę utraty prawa do zasiłku chorobowego ubezpieczonego

Coraz więcej chętnych na świadczenia rehabilitacyjne [PORADNIK]

lekarza prowadzącego. Jak wysokie świadczenie rehabilitacyjne? ZUS w ramach świadczeń rehabilitacyjnych wypłaca 106 mln zł miesięcznie. Chory dostaje średnio 1438 zł brutto (dane z sierpnia 2014 r.). Wyliczane jest to w następujący sposób: (90 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego - za okres

Matki na umowach o dzieło. Bez świadczeń macierzyńskich

kobiet w ciąży pytających, czy na umowach cywilnoprawnych coś im przysługuje. Zielona Linia, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia. Marta pisze, że jest na zleceniu, ma opłacane składki chorobowe. Czy przysługuje jej urlop macierzyński? Zielona Linia odpowiada enigmatycznie: "Umowa-zlecenie jest

Najniższe zasiłki chorobowe wzrosną

Wynika to z faktu, iż w 2012 roku nastąpi podwyżka wynagrodzenia minimalnego do 1500 zł brutto miesięcznie. Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa reguluje zasady ustalania zasiłku chorobowego. Po odliczeniu

Ustawa o zasiłkach macierzyńskich podpisana

chorobowemu krócej niż 12 miesięcy. Co to oznacza? Do tej pory wystarczyło miesiąc przed porodem zarejestrować firmę i opłacić jedną składkę ubezpieczenia zdrowotnego w maksymalnej wysokości, by otrzymywać zasiłek macierzyński w wysokości zadeklarowanej podstawy wymiaru. Nowe przepisy uniemożliwiają

1 tys. zł miesięcznie dla rodziców, którym nie przysługuje urlop

. Obecnie prawo do zasiłku macierzyńskiego (przez 52 tygodnie po urodzeniu dziecka, dłużej w przypadku ciąży mnogiej) mają rodzice będący pracownikami - w czasie urlopów macierzyńskiego i rodzicielskiego. Również osoby niebędące pracownikami, a podlegające ubezpieczeniu chorobowemu (czyli np. przedsiębiorcy

Firma krok po kroku: Przedsiębiorca i ZUS

przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. W 2012 podstawa do obliczenia składek na ZUS to mniej niż 2115,60 zł. Tym samym minimalne składki na ZUS dla przedsiębiorców wynoszą 981,26 zł (z ubezpieczeniem chorobowym) lub 929,43 (bez ubezpieczenia chorobowego). Ubezpieczenie chorobowe jest dla przedsiębiorców

Na macierzyńskim 17 zł zasiłku? "To nic nowego". O co chodzi z ustawą zasiłkową?

polegających na zgłaszaniu wysokiej podstawy wymiaru składki i pobieraniu z tytułu krótkiego okresu ubezpieczenia (1-2 miesiące) wysokich zasiłków z ubezpieczenia chorobowego. O co konkretnie chodzi? Obecnie obowiązujące przepisy są tak skonstruowane, że wystarczy jednorazowo opłacić składkę ubezpieczeniową w

Umowy śmieciowe: Sprawdź, do czego masz prawo

jest to nasze jedyne źródło utrzymania, od umowy-zlecenia odprowadzane są składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz zdrowotne. Co więcej, możemy zgłosić również chęć opłacenia ubezpieczenia chorobowego, co daje nam prawo do skorzystania z płatnego zwolnienia lekarskiego oraz np. urlopu

Nowa wysokość stawek na ubezpieczenia społeczne

ubezpieczenie zdrowotne). Szczegółowa wysokość składek na ubezpieczenie społeczne została przedstawiona poniżej w tabeli: Rodzaj składki Wysokość składki (procentowa) Wysokość składki

Świadczenia rehabilitacyjne z ZUS [PORADNIK]

rehabilitacyjne to średnio 1368 zł brutto. Jego wysokość wynosi: - 90 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego - za okres pierwszych 90 dni jego pobierania, - 75 proc. tej podstawy - za pozostały okres, - 100 proc. tej podstawy - jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży albo spowodowana jest

Powstanie baza danych wyłudzaczy odszkodowań

, chorobowe i ubezpieczenia mienia. Cel? Ograniczenie wyłudzeń polegających na wielokrotnym zgłaszaniu jednego wypadku (np. pożaru czy kradzieży) do kilku towarzystw. Europejska organizacja Insurance Europe szacuje, że łupem oszustów pada ok. 3 proc. zebranych składek. Posługując się tymi szacunkami, Polska

Jak chorobowe wpływa na wysokość emerytury [PORADNIK]

ostatniej pensji. Do lat pracy zaliczamy okresy składkowe i nieskładkowe. Jej świadczenie więc będzie identyczne czy by pracowała czy nie. Chorobowe w żadnym przypadku nie obniży jej emerytury. Renty coraz popularniejsze Łukasz Wacławik: - Obecnie chorobowe nie jest liczone do emerytury. Ubezpieczonym w ZUS

Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej świadczenia rodzicielskie

71 tygodni) mają rodzice pracujący i ubezpieczeni, a także osoby niebędące pracownikami, a podlegające ubezpieczeniu chorobowemu, np. przedsiębiorcy sami opłacający składki czy osoby zatrudnione na umowę-zlecenie. (ISBnews)

Kosiniak-Kamysz: Urlopy dla ojców są coraz popularniejsze

rodzicielskich w wysokości 1 tys. zł co miesiąc, przez pierwszy rok życia dziecka dla nieubezpieczonych - poszukujących pracy, zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych, studentów, ubezpieczonych w KRUS. - To jest duża zmiana, na którą przeznaczymy ok 1,2-1,3 mld zł. To nowe świadczenie wejdzie w życie od 2016 r

Zmiany w świadczeniach mundurowych

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Związkowcy zamierzają szukać pomocy w Trybunale Konstytucyjnym i przygotować obywatelski projekt ustawy. Ubezpiecz się od choroby Okazuje się, że związkowcy mundurowi już napisali własną ustawę, w której jest zapis, że za 90 dni w roku na chorobowym należy

Mundurowi znowu zaczną chorować? Kontrowersyjne zmiany w zasiłkach chorobowych

? Plan jest taki: mundurowi chcieliby prawa do pełnego, 100-proc. zwolnienia lekarskiego przez pełne 90 dni każdego roku. Dopiero za każdy następny dzień choroby (ponad 90 dni) zgadzają się na obniżkę pensji do 80 proc. O zmiany w chorobowym pytaliśmy biuro PiS. Podobne pytania wysłaliśmy do kierowanego

Nagłe ozdrowienie w policji. "Przepisy postawione na głowie''

Przez lata policjanci, strażacy, strażnicy graniczni, a także oficerowie BOR i CBA dostawali na chorobowym 100 proc. pensji. Od czerwca - tak jak pracownicy podlegający ubezpieczeniu w ZUS - dostają tylko 80 proc. Rząd zlikwidował przywileje mundurowych, bo funkcjonariusze mieli nadużywać zwolnień

Ubezpiecz sobie... bilet lotniczy

;następstwa, powikłania, komplikacje lub pogorszenia stanów chorobowych, które zaistniały przed zawarciem ubezpieczenia". Jest i wyłączenie obejmujące "następstwa sytuacji, w której ubezpieczający w momencie nabywania polisy zdaje sobie sprawę z okoliczności zwiększających ryzyko". Czy obfita

Skąd uzyskać pieniądze na firmę [PORADNIK]

wymiaru składki ma wzrosnąć do 2375,4 zł. Wzrośnie też sama składka. Ile wynosi obecnie? Bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego jest to 661,92 zł, a łącznie z tym ubezpieczeniem 716,99 zł miesięcznie. W przyszłym roku będzie to odpowiednio: 699,56 zł (bez chorobowego) i 757,76 zł (z chorobowym

MPiPS chce wprowadzenia e-zwolnień lekarskich

macierzyński i urlop rodzicielski przysługiwać będą "ojcu dziecka lub innemu ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny". Po wejściu w życie nowelizacji zmieniłyby się też zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków w przypadku osób, które podlegały ubezpieczeniu chorobowemu krócej niż 12 miesięcy

"Rz": Nie będzie reformy KRUS - w tej kadencji

W tym roku budżet dopłaci do KRUS 15,9 mld zł, a ze składek od rolników wpłynie zaledwie 1,6 mld zł. Oznacza to, że 90 proc. tego, co wydaje Kasa, pokrywane jest przez pozostałych podatników. System rolniczy jest trwale niewypłacalny i nieefektywny, podkreśla gazeta. Skąd tak duże dopłaty? To efekt

Strajk włoski służb mundurowych. Zamiast mandatu pouczenie

, rząd przyjął 28 maja. Żołnierze, policjanci, strażacy, funkcjonariusze służb specjalnych, BOR, Straży Granicznej, Służby Więziennej i Celnej dostaną 80 proc. zasiłku chorobowego, tak jak inni ubezpieczeni. Do tej pory ich "chorobowe" wynosiło 100 proc. wynagrodzenia. Propozycja zakłada

Zmieniasz etat na firmę? Zapomnij o ciąży albo licz się z groszowym zasiłkiem

jeszcze z tytułu umowy o pracę. Takie rozwiązanie nie wchodziło w grę. - Zasiłek dostanę do dnia porodu, a co potem? - pyta pani Ewa. W takim wypadku niech pani Ewa opłaca za siebie składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzonej firmy. Wtedy otrzyma zasiłek chorobowy, a potem macierzyński - tak

Być jak Angelina Jolie? Nie pomoże ani NFZ, ani prywatny ubezpieczyciel

;Pomoc na raka" (Axa) czy "Triumf" (AIG). Ile to kosztuje? Cena składki liczona jest indywidualnie i uzależniona jest m.in. od naszego wieku i tego, czy w rodzinie ktoś już chorował na nowotwory. "Ten, kto wpadł na pomysł, by zachęcać Polaków do ubezpieczenia życia, bazując na

Nie zapomnij - składki, stawki, wskaźniki

zł - ubezpieczenie rentowe 46,94 zł - ubezpieczenie chorobowe 224,24 zł - ubezpieczenie zdrowotne 46,94 zł - składka na Fundusz Pracy 95 790 zł - kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2009 r.

Opłacała składki, zaszła w ciążę. "Praca nie będzie czekać". Oto śmieciowy zasiłek

Kilka lat temu Katarzyna pracowała w dużej spółce mediowej. Nie miała etatu, pracowała na umowie-zleceniu. Co miesiąc podpisywała nową umowę, i tak od czterech lat. Opłacała wszystkie składki ZUS, również dobrowolną składkę chorobową, która powinna zapewniać jej zasiłek w czasie długotrwałej

Minimum 1 tys. zł zasiłku macierzyńskiego dla matek prowadzących firmę

. Dziś rodzic na etacie, który zdecyduje się opiekować dzieckiem na macierzyńskim i rodzicielskim, dostaje przez rok co miesiąc 80 proc. swojej pensji. W przypadku bezrobotnych, studentów czy rolników ustalenie takich samych zasad wypłaty jest niemożliwe. Więc rząd zdecydował, że będą oni dostawać od

Wziął L4, chciał jechać za granicę. Jego i ponad 1000 innych osób nakryli inspektorzy ZUS

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2013 r. kontrolerzy ZUS-u zakwestionowali zwolnienia lekarskie 157 osób. Wśród nich był m.in. pracownik jednej z firm budowlanych. Mężczyzna na wiosnę poszedł na chorobowe. Ktoś poinformował jego pracodawcę, że sprzedaje samochód i widywany jest na mieście. Gdy

Po zmniejszeniu chorobowego mundurowi przestali chorować

funkcjonariuszy, podczas gdy we wrześniu ubiegłego roku już tylko 9439 (spadek o 24 proc.). W październiku spadek przekroczył 28 proc., w listopadzie - 27 proc. Straż graniczna? We wrześniu funkcjonariuszy na chorobowym było o 30 proc. mniej. W straży pożarnej zwolnień jest mniej o jedną czwartą. Jeszcze niedawno

Etatowiec daje z siebie więcej. W Ursusie innych umów nie ma

odprowadzane są wszystkie składki emerytalne i zdrowotne. Wtóruje mu starszy kolega Arkadiusz, który pracuje w Ursusie jako monter. - Mam porównanie ze znajomymi, rodziną. Od trzech lat tu pracuję, mam ubezpieczenie, wiem, że na starość dostanę emeryturę. Zakłady Ursus produkujące m.in. elektryczne autobusy to

Będzie ZUS od zleceń. Sejm zgodnie za składkami

ozusowania umów o dzieło. Są to bowiem umowy "rezultatu" - wynagrodzenie jest uzależnione nie od wykonanej pracy, ale ostatecznego efektu. Dlatego może dojść do sytuacji nieprzyjęcia dzieła, co utrudniałoby ustalanie kwestii ubezpieczenia. Do tej pory zlecenia już były objęte składką, ale system

Składkowe konsekwencje wyroku TK w sprawie świadczeń chorobowych

natomiast podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. W związku z tym od kwoty wypłaconego pracownikowi wyrównania wynagrodzenia chorobowego pracodawca nie nalicza składek społecznych, ale musi naliczyć składkę zdrowotną . Co istotne, nawet jeśli wypłata wyrównania wynagrodzenia chorobowego

Rząd nie spełnił obietnic. Mundurowym nadal opłaca się chorować

emerycie mundurowym) zależy od ostatniej pensji. Cywile mają znacznie gorzej. Chorowity cywil będzie miał mniejszą emeryturę Lekarz, nauczyciel czy sprzedawca w sklepie emeryturę ma wyliczaną na podstawie tego, ile sobie odłoży na koncie emerytalnym. Gdy jest na chorobowym, nie odprowadza składki

Prawo nie przewidziało przedsiębiorczych kobiet. Absurdy ZUS

. Dziś pani Anna ma ubezpieczenie społeczne, w tym chorobowe (upoważnia do zasiłku macierzyńskiego), opłacane tylko z umowy na pół etatu. To oznacza, że na urlopie macierzyńskim będzie dostawała równowartość swojej pensji z pół etatu. A ta nie jest duża. Dlatego czytelniczka "Gazety" chciała

ZUS: co dziewiąta osoba na zwolnieniu zdolna do pracy

-czerwiec kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w przypadku choroby i macierzyństwa wyniosła 72,5 mln zł. Jak wyjaśnił dyrektor biura prasowego ZUS Przemysław Przybylski, wybór osób kontrolowanych prowadzony jest zarówno w sposób losowy, jak i na wniosek pracodawców

Po interwencji "Gazety": PZU wypłaciło odszkodowanie za śmierć dziecka

wszelkich chorób lub stanów chorobowych, nawet takich, które występują nagle". Sprawą zainteresowało się Biuro Rzecznika Ubezpieczonych. Obiecało interwencję. O tej historii napisaliśmy w poniedziałek. A już we wtorek PZU wystosowało kolejne pismo do Włodzimierza Muchy. Odszkodowanie jednak zostało

Zapytaj ZUS o emeryturę

, rentę czy świadczenia przedemerytalne. Polacy dowiedzą się też jak podwyższyć świadczenia, co zrobić aby dostać zasiłek chorobowy itp.

Zasiłek chorobowy nie może wpływać na wysokość emerytury

przy obliczaniu emerytury jest możliwe tylko wtedy, gdy były one pobierane przez pracownika, od którego pensji odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne. "Osoba, która przestała pracować, takich składek nie odprowadza, więc wypłacane jej zasiłki chorobowe, i następujące po nich

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

, Enea, Energa) wszystkie podmioty zachowają swoją podmiotowość prawną - poinformowała rzeczniczka prasowa MSP Agnieszka Jabłońska-Twaróg. MSP nie ma planów podziału Energi. - Zamrożenie pensji w 2015 r., wynagrodzenie za absencję chorobową naliczane według ogólnych, a nie bardziej korzystnych zasad

Polak - chory czy symulant? Jak ograniczyć patologię

;. - Bywa że pracownicy i przedsiębiorcy wykorzystują sytuację. Co można z tym zrobić? Może faktycznie potrzebna jest zmiana przepisów - zastanawia się Wiesława Tarnowska, wiceszefowa OPZZ Wszyscy nasi rozmówcy z ministrem pracy na czele są przeświadczeni, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych powinien bardziej

Urlopy rodzicielskie poszły ekspresem

ubezpieczenie chorobowe. Nie dostaną płatnych urlopów rodzicielskich tylko osoby zatrudnione na umowach o dzieło, bo od tych umów nie odprowadza się składek na ubezpieczenie chorobowe. Urlop dodatkowy i rodzicielski będzie można łączyć z pracą w niepełnym wymiarze (nie wyższym jednak niż pół etatu). Z urlopu

Limity stosowane w składkach ubezpieczeniowych

Emerytur Pomostowych (FEP), co wynika z art. 36 ust. 3 ustawy o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2008 r. nr 237, poz. 1656). Nie obejmuje swym zakresem pozostałych składek ubezpieczeniowych, tj. składek na ubezpieczenia chorobowe, ubezpieczenie wypadkowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne i funduszy

Niezbędnik przedsiębiorcy

Stawki, składki, wskaźniki Wysokość składek ubezpieczeniowych (i nie tylko) w 2010 r. składka na ubezpieczenie emerytalne - 19,52 proc. podstawy wymiaru składka na ubezpieczenie rentowe - 6 proc. podstawy wymiaru składka na ubezpieczenie chorobowe - 2,45 proc. podstawy wymiaru składka na

Podstawa wymiaru "chorobówki" przy zmianie wymiaru czasu pracy

nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, w trakcie którego powstała niezdolność do pracy. Jeżeli zatem pracownik zatrudniony jest bez przerwy u tego samego pracodawcy na podstawie kolejno po sobie następujących umów o pracę, wynagrodzenie wypłacone z tytułu tych umów sumuje się. Przy czym nie traktuje się jako

"Rz": Wyższe obciążenia dla samozatrudnionych?

Zmiana, nad którą zastanawia się rząd, polega na uzależnieniu ich wysokości od dochodów. Kształt tych zmian przygotowuje Ministerstwo Finansów. Teraz ponad 90 procent przedsiębiorców płaci do ZUS minimalne składki ubezpieczeniowe. To minimum (617 zł bez ubezpieczenia chorobowego) obliczane jest od

Francuska Ikea przez dziesięć lat szpiegowała swoich pracowników

służbowego komputera, rozmów telefonicznych z biura, położenia służbowego auta - to co innego niż zatrudnianie detektywów, żeby sprawdzali, co robimy na chorobowym. U nas cwaniaków wyłapuje ZUS Oficjalnie w Polsce wyłapywaniem symulantów na chorobowym zajmuje się ZUS. W pierwszych dziewięciu miesiącach

W 2009 r. co ósma osoba na zwolnieniu była zdolna do pracy

przypadku osób po 50. roku życia - jest to okres do 14 dni. Od 34. dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym (odpowiednio od 15. dnia) pracownikowi przysługuje prawo do zasiłku chorobowego. Do 33 dni niezdolności do pracy zlicza się poszczególne jej okresy w roku kalendarzowym, nawet jeśli między nimi

Kto może pojechać do sanatorium z ZUS? [PORADNIK]

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne. Rozporządzenie określa m.in., kto może z takiej rehabilitacji skorzystać, co jest

Co dziesiąta osoba na zwolnieniu - zdolna do pracy

ograniczył kwotę wypłacanego zasiłku chorobowego do 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia osobom, którym ustał tytuł do ubezpieczenia, np. z powodu nieopłacenia składki. Suma ograniczonych w ten sposób świadczeń to 65 6 mln zł.ZUS ma też prawo do ograniczenia o 25 proc. kwoty wypłacanego zasiłku

Gdy pupila dopadnie choroba. Polisa pomoże?

ubezpieczenie dla zwierzęcia, można otrzymać zwrot kosztów leczenia, odszkodowanie z tytułu jego zaginięcia czy śmierci, a nawet zasiłek pogrzebowy umożliwiający pochówek na specjalnym cmentarzu. Tyle teorii. W praktyce lista wykluczeń odpowiedzialności w polisach dla psów jest dłuższa niż w ubezpieczeniach dla

Ubezpieczenie niani, nowe uregulowania

cywilnoprawnej z tytułem do ubezpieczeń społecznych, bądź prowadzą działalność gospodarczą, dziecko nie uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub nie jest objęte opieką, którą sprawuje opiekun dzienny.   W przypadku kiedy pensja niani jest wyższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia, to do rodziców

Opolanin wygrał z ZUSem. Dla zasady

pracuje. Dlatego L4 mężczyzna zaniósł osobiście do ZUS-u w poniedziałek. ZUS uznał, że za późno, i obniżył kwotę zasiłku chorobowego o 25 procent. Przed sądem ZUS argumentował, że Lewicki miał wysłać pismo pocztą. Fakt, że w sołectwie Lewickiego w soboty poczta jest nieczynna, argumentem dla

Kalendarium firmowe

ubezpieczenie rentowe - 6 proc. podstawy wymiaru składka na ubezpieczenie chorobowe - 2,45 proc. podstawy wymiaru składka na ubezpieczenie wypadkowe - od 0,67 do 3,60 proc. podstawy wymiaru składka na ubezpieczenie zdrowotne - 9 proc. podstawy wymiaru składka na Fundusz Pracy - 2,45 proc. podstawy wymiaru

Można jeszcze wystąpić o wyrównanie "chorobówki"

Składniki wynagrodzenia w podstawie "chorobówki" Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego oraz pozostałych świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa należy uwzględniać składniki wynagrodzenia, od których odprowadzana jest składka na ubezpieczenie

Urlop rodzicielski dla etatowców i przedsiębiorców [PORADNIK]

opiekę nad dziećmi co umowa o pracę. Jakie warunki należy spełnić? Aby kobieta miała prawo do zasiłku macierzyńskiego, musi opłacać dobrowolną składkę chorobową. Uwaga! Nie wolno jej pomylić z obowiązkową składką zdrowotną. Jeżeli składka chorobowa jest opłacana, wtedy mama przedsiębiorca ma prawo do

Na rondo, na supermarket, na drwala. Do ręki średnio 26 tys. zł. Tak się wyłudza odszkodowania

To historia, którą żyła cała Polska. Nic dziwnego. Jak dotąd jest to najtragiczniejszy przypadek próby wyłudzenia odszkodowania z ubezpieczenia na życie. W Jastrzębiu-Zdroju Dariusz P., który popadł w kłopoty finansowe, podpalił dom, w którym znajdowała się jego rodzina. Przed pożarem zawarł polisy

Kalendarium firmowe - niezbędnik przedsiębiorcy

proc. podstawy wymiaru składka na ubezpieczenie chorobowe - 2,45 proc. podstawy wymiaru składka na ubezpieczenie wypadkowe - od 0,67 do 3,60 proc. podstawy wymiaru składka na ubezpieczenie zdrowotne - 9 proc. podstawy wymiaru składka na Fundusz Pracy - 2,45 proc. podstawy wymiaru składka na

Jakie składniki wchodzą do podstawy wymiaru "chorobówki?

. 36 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwanej ustawą zasiłkową.Co należy rozumieć pod pojęciem wynagrodzenia, określa art. 3 ust. 3 ustawy zasiłkowej. Zatem jest to przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie

Kierowcy skarżą się na ubezpieczycieli. Najgorzej wypadają Link4 i MTU

Jak co roku najwięcej skarg dotyczących ubezpieczeń majątkowych, czyli m.in. polis na auto czy mieszkanie, wpłynęło od klientów PZU. Nic w tym dziwnego, to w końcu największy ubezpieczyciel w Polsce, a jego udział w rynku wynosi ok. jednej trzeciej. Kiedy jednak spojrzymy na relację udziału skarg w

Koniec z przekrętem "macierzyńskim". Rząd zmieni przepisy

internecie) i opłaci jedną składkę ubezpieczenia chorobowego w maksymalnej wysokości. Razem z innymi składkami, m.in. rentową i emerytalną, daje to dziś ok. 3 tys. zł. Pośrednicy zapewniają matki, że firma nie musi działać, może być tylko na papierze. Jeśli ZUS zapyta, dlaczego nie przynosi ona zysków

Teraz możesz zatrudnić nianię legalnie

zagwarantowane minimalne wynagrodzenie, czy wykonuje inne umowy, prowadzi działalność gospodarczą, jej oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, od jakiej daty chce być objęta ubezpieczeniem chorobowym. Rozliczamy Podpisaliśmy umowę, zgłosiliśmy nianię do ZUS i co dalej? Musimy rozliczyć składki. Trzeba to zrobić

GUS: W styczniu zatrudnienie wzrosło o 1,2 proc., a wynagrodzenie o 3,6 proc.

2015 r. wyniosło 3942,35 zł. Natomiast w 2014 roku przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, wyniosło 3308,33 zł. W drugim półroczu 2014 r. - 3389,90 zł. Monika Kurtek, główna

Niezbędnik przedsiębiorcy- Kalendarium firmowe

proc. podstawy wymiaru * składka na ubezpieczenie chorobowe - 2,45 proc. podstawy wymiaru * składka na ubezpieczenie wypadkowe - od 0,67 do 3,60 proc. podstawy wymiaru * składka na ubezpieczenie zdrowotne - 9 proc. podstawy wymiaru * składka na Fundusz Pracy - 2,45 proc. podstawy wymiaru * składka na

Opodatkowanie świadczeń za okres choroby

za czas choroby stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy (art. 12 ust. 1 ustawy o pdof). Natomiast zasiłek chorobowy, niezależnie od podmiotu dokonującego jego wypłaty (organ rentowy czy zakład pracy), zaliczany jest do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 i 2 tej

Rząd finalizuje prace nad projektem Prawa restrukturyzacyjnego

też z konkretnymi wydatkami z funduszu pracy na zasiłki, ubezpieczenie społeczne i chorobowe, aktywizację itp. Do tego dochodzą koszty utraconych podatków i składek na ubezpieczenia. Z badań rynku pracy wynika, że przeciętny czas znalezienia pracy wynosi 10,7 miesięcy. Na proponowanych przez MS

Praca na czarno gorsza niż na śmieciówce [listy czytelniczek]

jest to prosty kawałek chleba. Praca po 50 godzin tygodniowo to standard, ogromna ilość stresu i napięte terminy to codzienność. Mimo to nie obwiniam nikogo za to, że nie mam umowy o pracę, płatnych urlopów czy chorobowego. Praca w takiej a nie innej branży była moją decyzją, cieszę się, że ją mam, i

Nastolatek zmarł na sepsę. Za taką śmierć PZU nie płaci

jest wyłączenie z odpowiedzialności PZU SA następstw wszelkich chorób lub stanów chorobowych, nawet takich, które występują nagle". - Co to ma znaczyć, że definicja nieszczęśliwego wypadku jest częściowo spełniona! - oburza się dyrektor Krystyna Krawczyk z Biura Rzecznika Ubezpieczonych. - Nie

Gdzie zgłosić zawarcie umowy zlecenia?

powinna stanowić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, czyli emerytalne, chorobowe, rentowe i wypadkowe. Nie może być ona jednak niższa niż 60 % średniego miesięcznego wynagrodzenia w minionym kwartale. Źródło: twoja-firma.pl

Emerytura przedsiębiorcy

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2012 r. (owa trzydziestokrotność średniej pensji) wynosi 105 780 zł. Co na chorobowym? Ważna rzecz: na zwolnieniu lekarskim przedsiębiorcy muszą płacić składki emerytalne (i to liczy się oczywiście do okresu składkowego). A co się dzieje, gdy są obłożnie chorzy

Kiedy nie płacić składek ZUS od pakietów medycznych?

urlopie wychowawczym stanowi odrębny tytuł do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Z tym wyjątkiem, że przebywanie na urlopie wychowawczym jest tytułem do tych ubezpieczeń wtedy, gdy dana osoba nie ma ustalonego prawa do renty lub emerytury oraz innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych

ZUS odwiedzał chorych

. przypadków na łączną kwotę 2 mln 713 tys. zł. Lekarze orzecznicy, weryfikując prawidłowość wykorzystania zwolnień, skontrolowali 41,6 tys. ubezpieczonych. W efekcie tego tysiąc osób pozbawiono prawa do zasiłku oraz cofnięto je na kwotę 1,5 mln zł. Od sierpnia do listopada ZUS obniżył zasiłki chorobowe i

Raporty dla pracowników przesyłane e-mailem

sami pracownicy z własnych środków. Również składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana ze środków pracownika (również za pośrednictwem pracodawcy). Takie same zasady finansowania składek dotyczą także zleceniobiorców. Obowiązek obliczania, rozliczania i przekazywania co miesiąc do ZUS

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery