ubezpieczenie a umowa zlecenie

Leszek Kostrzewski, Piotr Miączyński

Nowe składki zatrudnionych na zlecenie. ZUS odpowiada

Nowe składki zatrudnionych na zlecenie. ZUS odpowiada

Od stycznia 2016 r. zleceniodawcy muszą odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne od wszystkich umów-zleceń do osiągnięcia wysokości minimalnego wynagrodzenia - w tym roku 1850 zł brutto.

Zamek kontra ZUS. Będzie proces w sprawie ubezpieczeń aktorów

Zamek zawierał z występującymi u nas aktorami i muzykami umowy o dzieło, a ZUS uważa, że powinny być to umowy-zlecenia. Chodzi o pieniądze na ubezpieczenie. Będzie ciekawy proces

"PB": Ozusowanie uderzy w pracowników

Obłożenie obowiązkowym ubezpieczeniem umów-zleceń i umów o dzieło źle się skończy dla pracowników - prorokuje "Puls Biznesu"

Umowa zlecenia a urlop macierzyński

obecnej - urlop będzie udzielany, a zasiłek macierzyński wypłacany na dotychczasowych zasadach. 2. Zawarcie umowy zlecenia z pracownicą pobierającą zasiłek macierzyński a składki na ubezpieczenia Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym reguluje ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń

1 stycznia wprowadzono nowy wzór zlecenia na wyroby medyczne. Od 1 kwietnia będzie obowiązkowy

dłużej niż sprawdzenie przy okazji rejestrowania się do lekarza, czy mamy prawo do darmowej porady. Czyli sprawdzenie, czy jesteśmy w bazie ubezpieczonych e-WUŚ. Przy okazji Fundusz automatycznie nadaje zleceniu niepowtarzalny numer, który wpisywany jest na pierwszej stronie dokumentu. Zlecenie na

Chorzy i niepełnosprawni łatwiej dostają zlecenie z NFZ na wyroby medyczne. Gdzie się zgłosić?

Chorzy i niepełnosprawni łatwiej dostają zlecenie z NFZ na wyroby medyczne. Gdzie się zgłosić?

medyczny Pierwszym krokiem jest wizyta u lekarza posiadającego kontrakt z NFZ, który wystawi zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Nie zrobi tego każdy lekarz. W przypadku np. okularów taki dokument musi wystawić lekarz okulista, a na zakup wózka inwalidzkiego m.in.: ortopeda, neurolog, chirurg

FPP: ZUS żąda prawie 19 mld zł składek od umów zleceń, potrzebna abolicja

19 mld zł, wynika z raportu PwC przygotowanego na zlecenie Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP). Według FPP, niezbędna jest abolicja ozusowania umów zleceń. Wartość ta została wyliczona na podstawie różnic pomiędzy wartością rzeczywiście wpłaconych składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, a

FPP,CALPE: Uchylenie Art. 9 ustawy o SUS wymusiłoby pełne ozusowanie wynagrodzeń

Warszawa, 23.07.2019 (ISBnews) - Uchylenie art. 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (SUS) i pełne oskładkowanie umów zleceń przełożyłoby się na chęć polskich pracowników na przedłużenie swojej aktywności zawodowej, wskazują Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz

Instytut Biznesu: Obciążenie umów cywilnoprawnych może osłabić potencjał firm

. Przedsiębiorcy musieliby odprowadzać składki od zatrudnionych na każdą umowę zlecenie i to w pełnej wysokości. Takie rozwiązanie będzie mieć negatywne skutki dla zasad przedsiębiorczości. Uderzy również w wielu spośród ok 1,11 mln pracowników zatrudnionych na umowach zlecenie, w szczególności w studentów i osoby

FPP: To rząd a nie ZUS powinien rozwiązać kwestię ozusowania umów zleceń

Warszawa, 13.12.2017 (ISBnews) - Kwestią naprawy błędów legislacyjnych przeszłości powinien zająć się rząd i to on powinien rozwiązać kwestię ozusowania umów zleceń, a nie Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), uważa przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP) Marek Kowalski

FPP: Restytucja w ubezpieczeniach społecznych przyniesie budżetowi 2 mld zł

Warszawa, 28.03.2019 (ISBnews) - Konieczne jest pilne rozwiązanie problemu nieoskładkowanych umów zleceń i zabezpieczenie okresów ubezpieczeniowych osobom, które są zagrożone emeryturą niższą niż minimalna, a rozwiązaniem powinna być restytucja w ubezpieczeniach społecznych, uważa Federacja

FPP proponuje jednolity system składek na ZUS powiązany z dochodem

(FPP) popiera postulaty Rzecznika MŚP w sprawie składek na ZUS i jednocześnie podkreśla, jak ważne jest wprowadzenie jednolitego systemu ubezpieczeń powiązanego z dochodem płatników. Taki program FPP przedstawiła wraz ze szczegółowymi wyliczeniami - z uwzględnieniem restytucji ozusowania umów zleceń

NSZZ Solidarność i FPP proponują zmiany prawne dające FUS 2,7 mld zł wpływów

ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu osób wykonujących pracę na podstawie umów agencyjnych, umów zlecenia, innych umów o świadczenie usług, do których zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia z zasadami obowiązującymi w odniesieniu do umów o pracę – włącznie z zasadami

FPP: Restytucja ozusowania umów zleceń zwiększyłaby wpływy FUS o 2,7 mld zł

Warszawa, 21.09.2018 (ISBnews) - Postulowana przed FPP i NSZZ Solidarność restytucja ozusowania umów zleceń może znacząco przyczynić się do zmniejszenia liczby umów zleceń dzięki zrównaniu zasad ubezpieczeń z etatami. Z szacunkowej oceny skutków ekonomicznych proponowanych rozwiązań wynika

Na przedsiębiorców korzystających z pomocy rządowej czekają pułapki, o których rząd nie mówi. Pokazujemy jakie

Na przedsiębiorców korzystających z pomocy rządowej czekają pułapki, o których rząd nie mówi. Pokazujemy jakie

jednego, nie dostaniesz drugiego Specjalne postojowe w wysokości 2080 zł netto mają też dostać osoby samozatrudnione (a także te na umowach-zleceniach i umowach o dzieło, pod warunkiem że nie mają dodatkowo etatu). Ale tu jest warunek - dostaną postojowe, jeśli nie skorzystają z innej pomocy zapisanej w

Prawnicy czytelnikom, odc. 2. Czy mając umowy-zlecenia, mogę wystąpić do ZUS o postojowe?

Prawnicy czytelnikom, odc. 2. Czy mając umowy-zlecenia, mogę wystąpić do ZUS o postojowe?

Jasiewicz, adw. Magdalena Kalinowska oraz apl. radc. Adam Pawlak. 9. Jestem emerytem, mam podpisane umowy-zlecenia z firmami ochroniarskimi. W lutym miałem w ramach jednej umowy dochód na poziomie 400 zł, a w marcu 500 zł. W tych samych miesiącach w ramach drugiej umowy moje dochody to 300 zł i 200 zł

ZUS odroczył żądanie wypłaty 24,2 mln zł od Comarch do 6 sierpnia

z komunikatu Comarchu. Według komunikatu, Comarch otrzymał od banku CaixaBank oddział w Polsce informację o wpłynięciu żądania dotyczącego wypłaty kwoty 24 203 300,40 zł z wystawionej na zlecenie konsorcjum firm Comarch i Comarch Polska gwarancji bankowej należytego wykonania umowy na usługę

FPP, CALPE: Proporcjonalność składek ZUS to mniejsze obciążenia dla 78% firm

uznały zapowiedź premiera nt. proporcjonalnych do dochodu składek ZUS dla przedsiębiorców oraz zrównania zasad podlegania ubezpieczeniom z tytułu umów zleceń z umowami o pracę za pozytywny sygnał dla przedsiębiorców i pracowników. Zgodnie z rozwiązaniem zaproponowanym przez FPP, w warunkach 2019 r

Prawnicy czytelnikom, odc. 4. Czy studentowi również przysługuje postojowe?

Prawnicy czytelnikom, odc. 4. Czy studentowi również przysługuje postojowe?

tym umowę-zlecenie) wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składany jest za pośrednictwem zleceniodawcy. Zleceniodawca załącza do wniosku o świadczenie postojowe: 1) oświadczenie potwierdzające: a) niedojście do skutku lub ograniczenie wykonywania umowy cywilnoprawnej z powodu przestoju w

Co się należy pracującym studentom?

Co się należy pracującym studentom?

czas urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Student w pracy. Umowa bez składek W większości praca podejmowana przez studentów wykonywana jest w ramach umowy-zlecenia. Jeżeli student nie ma ukończonych 26 lat, to w przypadku takiej umowy nie podlega w ogóle zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych i

Spadła liczba umów cywilnoprawnych. Mniej niż milion zleceń

Spadła liczba umów cywilnoprawnych. Mniej niż milion zleceń

. - to właśnie w tamtym roku rząd PO-PSL przygotował ustawę w sprawie ozusowania umów zlecenia. Ostatecznie umowy te zostały objęte składkami na ubezpieczenie społeczne wraz z 1 stycznia 2016 roku, 1 stycznia 2017 roku zaś - już za rządów Prawa i Sprawiedliwości - stawką minimalną za godzinę pracy w

FPP chce pilnego rozwiązania problemu nieoskładkowanych umów zleceń

) wskazuje, że konieczne jest pilne rozwiązanie problemu nieoskładkowanych umów zleceń. "Zgodnie z art. 67. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku

MF wydłużyło termin poboru zaliczek na podatek za marzec, kwiecień i maj 2020

53,37 mld zł, natomiast z tytułu działalności wykonywanej osobiście (w tym umowy zlecenia i o dzieło) 4,77 mld zł. Według OSR, przyjmując za podstawę powyższe wielkości przesunięcie terminu dokonywania wpłat przez płatników spowoduje ograniczenie wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych

Uniqa wprowadziła umowy samoodnawialne do ubezpieczenia domu lub mieszkania 

Warszawa, 26.06.2019 (ISBnews) - Uniqa wdrożyła umowy samoodnawialne w ubezpieczeniu domu lub mieszkania Twój Dom Plus. Z badań przeprowadzonych na zlecenie ubezpieczyciela wynika, że 53% Polaków deklaruje, że interesuje ich roczne ubezpieczenie domu lub mieszkania, a 37% osób byłoby także

Jak samodzielnie opłacać składki do ZUS i NFZ? Czy da się płacić mniej na emeryturę i leczenie?

obowiązkiem takich ubezpieczeń społecznych, jak emerytalne, rentowe i wypadkowe od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Co jednak z osobami, które nie pracują na etacie czy umowie-zleceniu, a chcą

Zwolnienie lekarskie. Będzie trudniej o pieniądze

zł. Rząd zamierza w pełni oskładkować umowy-zlecenia. Dziś składki trzeba płacić przynajmniej do wysokości pensji minimalnej. Jeśli ktoś ma dwie umowy u różnych pracodawców – jedną w wysokości pensji minimalnej (od 2020 r. to 2,6 tys. zł brutto), a drugą na np. 3 tys. zł – to płaci

Jest jedna choroba, która pozwala być na zasiłku tak długo jak w trakcie ciąży

obowiązkowo podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu, np. pracujące na umowie zlecenie bądź prowadzące własną działalność gospodarczą, do ubezpieczenia mogą przystąpić dobrowolnie. Co warto wiedzieć o zasiłkach Prawo do zasiłku chorobowego nabywa się po upływie ustalonego okresu ubezpieczenia. W

FPP apeluje o wstrzymanie kontroli ZUS dot. ozusowania umów zleceń

Warszawa, 23.05.2018 (ISBnews) - Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) zaapelowała o wstrzymanie kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) dotyczących ozusowania umów zleceń z lat 2009-2017. Apel jest związany z propozycją naprawienia błędów legislacyjnych z tego okresu, które

ZUS odroczył żądanie wypłaty 24,2 mln zł od Comarchu do 19 listopada

, na czas prowadzenia rozmów ugodowych. W kwietniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zażądał wypłaty gwarancji bankowej, utworzonej na zlecenie konsorcjum firm Comarch S.A. i Comarch Polska, należytego wykonania umowy na usługę wsparcia eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu

FPP: W 2020 roku będzie 315 tys. osób z emeryturą poniżej minimalnego poziomu

świadczenia może sięgać 650 tysięcy. Według FPP, konieczne jest pilne wdrożenie restytucji w systemie ubezpieczeń społecznych i zabezpieczenie okresów ubezpieczeniowych osobom, które dotychczas świadczyły pracę na podstawie nieoskładkowanych umów zleceń. Należy również zlikwidować szkodliwy art. 9 ustawy o

ZUS odroczył żądanie wypłaty 24,2 mln zł od Comarchu do 16 sierpnia

ugodowych. W kwietniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zażądał wypłaty gwarancji bankowej, utworzonej na zlecenie konsorcjum firm Comarch S.A. i Comarch Polska, należytego wykonania umowy na usługę wsparcia eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego KSI ZUS w wysokości 24,2

Pomoc dla przedsiębiorców od kwietnia. Co zawiera "tarcza antykryzysowa" i kto może z niej skorzystać

ubezpieczonego). Rządowa specustawa przewiduje także dodatkowy zasiłek opiekuńczy związany z zamknięciem szkół i przedszkoli – (dodatkowe dni nie wliczają się one do ogólnego limitu). Zasiłek opiekuńczy to 80 proc. wynagrodzenia. 4. Pracownicy na umowie-zleceniu i o dzieło oraz samozatrudnieni Kodeksowe

"Tarcza antykryzysowa" dla pracowników i firm. Jak skorzystać z pomocy?

koronawirusa wpłynęła na jego sytuację finansową (a więc wykazać, że np. dalej nie może przedłużać umów-zleceń czy o dzieło). ZUS ma wypłacać pieniądze w ciągu 30 dni od pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Jeśli rozpatrzy go negatywnie, można odwołać się do sądu. 6. Zwolnienie ze składek ZUS Wszyscy

Comarch ma umowę na budowę KSI ZUS 2.0 za max 38,1 mln zł

szkoleń, podano także. "Zgodnie z zapisami umowy I etap będzie realizowany przez pierwsze trzy miesiące, a decyzję o zleceniu firmie Comarch realizacji II etapu ZUS podejmie w terminie do 12 miesięcy po odbiorze etapu I, w ramach którego Comarch opracuje koncepcję nowej architektury domeny

FPP, CALPE krytycznie o likwidacji limitu w składkach na ubezpieczenie społeczne

systemie ubezpieczeń społecznych, a także likwidację zbiegów tytułów do ubezpieczeń przy umowach zlecenia. "Równocześnie rozwiązania te miałyby pozytywny wpływ na warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce - osiągnięta zostałaby znacząca poprawa w zakresie pewności prawa. Aktualnie

MF planuje rozporządzenie, wydłużające termin wpłat zaliczek na podatek

na podatek dochodowy pobranych przez płatników od wynagrodzeń wyniosła 53,37 mld zł, natomiast z tytułu działalności wykonywanej osobiście (w tym umowy zlecenia i o dzieło) 4,77 mld zł. Według OSR, przyjmując za podstawę powyższe wielkości przesunięcie terminu dokonywania wpłat przez płatników

Comarch zawarł ugodę z ZUS-em ws. KSI ZUS

od banku CaixaBank S.A., oddział w Polsce, informacji o wpłynięciu żądania ZUS dotyczącego wypłaty kwoty 24 203 300,4 zł z wystawionej na zlecenie konsorcjum firm Comarch S.A. i Comarch Polska S.A.gwarancji bankowej należytego wykonania umowy na usługę wsparcia eksploatacji i utrzymania Kompleksowego

FPP/ CALPE: ZUS potrzebowałby ok. 400 lat na kontrole wszystkich płatników

, które dotychczas świadczyły pracę na podstawie nieoskładkowanych umów zleceń. Należy również zlikwidować szkodliwy art. 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych" - czytamy w komunikacie. Liczba płatników składek emerytalno-rentowych wynosi blisko 2 mln. Każdego roku ZUS poddaje kontroli 3

FPP: Klin podatkowy powinien być systematycznie w różnych formach zatrudnienia

podlegającej oskładkowaniu (umowa o pracę, umowa zlecenia oskładkowana) w skład klina podatkowego wchodzą podatki dochodowe od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie społeczne, a także składka na ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast w przypadku umów zlecenia oskładkowanych wyłącznie składka zdrowotną klin

ZUS chce wypłaty gwarancji ws. KSI od Comarch na kwotę 24,2 mln zł

Warszawa, 11.04.2019 (ISBnews) - Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zażądał wypłaty gwarancji bankowej, utworzonej na zlecenie konsorcjum firm Comarch S.A. i Comarch Polska, należytego wykonania umowy na usługę wsparcia eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego KSI ZUS w

ZUS będzie mógł domagać się zwrotu postojowego z odsetkami. Ujawniamy kolejne pułapki "tarczy"

nadzorem merytorycznym adw. Pauliny Szymańskiej z Kancelaria Pietrzak Sidor & Wspólnicy i dodaje. - Kwestia jest mniej oczywista w przypadku studentów, którzy nie ukończyli 26. roku życia, zatrudnionych na umowie-zleceniu. Im często nie przysługuje żaden obowiązkowy tytuł ubezpieczenia społecznego &ndash

Sejm przyjął kilkadziesiąt poprawek do ustawy o instrumentach wsparcia

przepisów ustawy - Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych oraz wykonujących umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło (umowy cywilnoprawne) będą mieli prawo do świadczenia postojowego (3 miesiące

Rząd przyjął projekt dot. działalności podmiotów finansowych w zw. z Brexitem

, CLS). "Bez wprowadzenia proponowanych zmian, w przypadku wystąpienia scenariusza 'hard brexit', krajowi uczestnicy systemów płatności podlegających prawu Wielkiej Brytanii nie będą mogli zapewnić skuteczności i wymagalności swoich zleceń transferu środków pieniężnych lub papierów wartościowych

Rejestracja w urzędzie pracy. Jak to zrobić?

, staży czy prac interwencyjnych. Starający się o świadczenie musi też mieć udokumentowane przepracowanie 365 dni w ciągu ostatniego półtora roku. Może to być umowa o pracę, umowa-zlecenie, agencyjna lub o prowadzenie działalności gospodarczej. Jednak w tych ostatnich przypadkach zasiłek przysługuje

Prawnicy Czytelnikom, odc. 9. 5 tys. zł pożyczki dla firm? Brać czy nie brać?

antykryzysowa) świadczenie postojowe przysługuje zleceniobiorcy, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: zleceniobiorca nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu; umowa-zlecenia została zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020 r.; w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w

FPP, CALPE: Liczba osób bez prawa do min. emerytury wzrosła 10-krotnie w 7 lat

zapisanie nieodprowadzonych składek w okresach przeszłych. Przyjmując, że pracownik posiadał kapitał początkowy w wysokości 150 tys. zł i przez ostatnie 5 lat był zatrudniony na nieoskładkowanych umowach zlecenia, na skutek wprowadzenia restytucji jego emerytura byłaby wyższa o ok. 30%" powiedział

Gdy tracisz pracę. Kłopoty firm zamykanych bądź ograniczających swoją działalność rodzą wielkie problemy dla zatrudnionych tam osób

zmieniać mu warunków płacy i pracy. 3. Umowy-zlecenia Umowę-zlecenie może wypowiedzieć zarówno zleceniobiorca, jak i zleceniodawca. Mogą to zrobić w dowolnym momencie. Zleceniodawca w razie dania wypowiedzenia powinien zwrócić zleceniobiorcy wydatki, które ten poniósł w związku ze zleceniem. Jeśli umówił

Prawnicy czytelnikom, odc. 5. Czy mogę wziąć L4 ze strachu?

(dokładnie: umowy agencyjnej, umowy- zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia bądź umowy o dzieło) przysługuje świadczenie postojowe, jeżeli nie podlega ona ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. Jeżeli więc nieodprowadzanie składek wynika z posiadania

Wszystkie "tarcze antykryzysowe". Jaką pomoc rząd proponuje firmom [PODSUMOWANIE]

była podpisana umowa, na jaką kwotę) i podać szczegóły, jak koronawirus wpłynął na jego sytuację finansową (a więc wykazać np., że już dalej nie może przedłużać umów-zleceń czy o dzieło). ZUS ma wypłacać pieniądze w ciągu 30 dni od pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Gdy nie dostaniemy pieniędzy

MFPR: Firmy będą mogły liczyć na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z EFS

gospodarczą, ale także organizacje pozarządowe będą mogły wnioskować o dofinansowanie z EFS na pokrycie części wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych zarówno na umowę o pracę, jak i umowy cywilno-prawne, czyli na przykład umowy zlecenia, a także dla osób pracujących na rzecz rolniczych spółdzielni

Rząd przyjął projekt ustawy o 0% PIT do 26. roku życia

od 1 sierpnia 2019 r. i szacuje się, że skorzysta z niej ponad 2 mln młodych osób.  "Zerowy PIT ma dotyczyć przychodów z pracy (stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą, osiąganych przez osoby do 26. roku

Możemy ubezpieczyć się przed konsekwencjami zmian klimatycznych. Ale nie chcemy

m.in. burze z gradem. Tymczasem do ryzyk związanych z szalejącą aurą ciągle podchodzimy niefrasobliwie. Prawie 80 proc. mieszkańców terenów szczególnie narażonych na żywioły uważa, że ich miejsce zamieszkania jest bezpieczne – wynika z badań przeprowadzonych przez firmę SW Research na zlecenie

Prawnicy czytelnikom odc. 7. Prowadzę salę zabaw. Mogę organizować urodziny?

(dokładnie: umowy agencyjnej, umowy-zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia bądź umowy o dzieło) przysługuje świadczenie postojowe, jeżeli nie podlega ona ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. Jeżeli więc fakt nieodprowadzania składek wynika z

FPP i CALPE: Rośnie liczba osób zagrożonych niższą niż minimalna emeryturą

zabezpieczenie okresów ubezpieczeniowych osobom, które dotychczas świadczyły pracę na podstawie nieoskładkowanych umów zleceń. Należy również zlikwidować szkodliwy art. 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych" - czytamy w komunikacie. Wg art. 67. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, każdy obywatel

FPP i CALPE: Pomoc społeczna dla starszych może wzrosnąć o ponad 145% w 6 lat

już wyczerpane, wskazano w komunikacie. "Jedynym sposobem na zatrzymanie tych tendencji o potencjalnie katastrofalnych skutkach jest restytucja ubezpieczeń społecznych i zabezpieczenie okresów ubezpieczeniowych osobom, które dotychczas świadczyły pracę na podstawie nieoskładkowanych umów zleceń

Koronawirus. Mały biznes woła o pomoc, zabraknie na ZUS i pensje. "Nie wiem, czy przetrwamy"

studiu – mówi Roman-Trzaska. – Zostaliśmy bez zleceń, a po zapłaceniu czynszu, mediów, ZUS-u i podatków za marzec na koncie nie zostało za wiele – dodaje łamiącym się głosem. Załamana jest także Diana Katarzyna Sochacka, właścicielka szkoły jogi z Gdańska i didżejka. – W jednym

Większa płaca minimalna i dodatki

stosuje się ją między osobą fizyczną a przedsiębiorcą albo między przedsiębiorcą a  samozatrudnionym na określone zlecenia i usługi (umowy o świadczenia) związane np. z działalnością firmy. Jeśli natomiast Kowalski niemający firmy dogada się z Nowakiem też niebędącym przedsiębiorcą na określony

Prezydent podpisał ustawę o instrumentach wsparcia, już opublikowanana w Dz. U.

innych przepisów szczególnych oraz wykonujących umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło (umowy cywilnoprawne) będą mieli prawo do świadczenia postojowego (3 miesiące). Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) ma

Prawnicy czytelnikom, odc. 11. Co będzie, gdy nie zapłacę czesnego w prywatnym przedszkolu?

podstawie "tarczy antykryzysowej" osobie objętej ubezpieczeniem chorobowym (np. z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, umowy o pracę, umowy-zlecenia) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jeżeli została zwolniona od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistej opieki nad

Prawnicy czytelnikom, odc. 3. Czy pracownik, który jest w kwarantannie, ma prawo do wynagrodzenia za pracę? I kto płaci?

wlicza się osób, które płatnik zgłaszał tylko do ubezpieczenia zdrowotnego. Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych obejmuje wszystkie osoby niezależnie od tytułu zgłoszenia (np. bez względu na to, czy to umowa o pracę, umowa-zlecenie czy inna), wymiaru czasu pracy (np. pół etatu) lub stawki godzinowej

Prawnicy czytelnikom odc. 8. Zamierzam zawiesić działalność. Kiedy mogę zgłosić się do urzędu pracy jako bezrobotny?

pracowników? Pod tym linkiem znajduje się DRUGI odcinek: Czy mając umowy-zlecenia, mogę wystąpić do ZUS o postojowe? Pod tym linkiem znajduje się TRZECI odcinek: Czy pracownik, który jest w kwarantannie, ma prawo do wynagrodzenia za pracę? I kto płaci? Pod tym linkiem znajduje się CZWARTY odcinek: Czy

Sejm przyjął ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia przedsiębiorców

zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło (umowy cywilnoprawne) będą mieli prawo do świadczenia postojowego (3 miesiące). Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) ma oferować przedsiębiorcom wsparcie służące zachowaniu płynności finansowej

Polska awansowała na 23. miejscu w rankingu PwC Youth Employment Index

umowach o pracę) lub nawet dwóch dodatkowych pensji (w przypadku umów zlecenia, które nie podlegają składkom na ubezpieczenia społeczne). A w tej grupie perspektywa wyższych zarobków może być kusząca, zwykle bowiem osoby, które nie mają zbyt wielu doświadczeń zawodowych za sobą, na starcie kariery nie

Jak przedsiębiorca może bronić się przed niekorzystnymi decyzjami ZUS? Jak uniknąć kar? Poradnik dla przedsiębiorcy krok po kroku

jeden z urzędów skarbowych. Fiskus zatrudniał ludzi do „wklepywania” danych do jednej z baz. Według kontrolerów skarbówka powinna podpisywać umowy-zlecenia. Wystąp o interpretację Jak uniknąć kar? Otóż wystarczy wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o pisemną interpretację

Alior Bank złożył do UOKiK wniosek ws. przejęcia SKOK Jaworzno

swoich członków, udzielanie im pożyczek i kredytów, przeprowadzanie na ich zlecenie rozliczeń finansowych oraz pośredniczenie przy zawieraniu umów ubezpieczenia. (ISBnews)

Błędna interpretacja ZUS-u. Przedsiębiorca musi zapłacić zaległe składki

dla osób, które nie płaciły składki chorobowej. Mogą się o nie starać bezrobotni, pracujących na podstawie umowy o dzieło bez względu na dochód, pracujący na umowy-zlecenia nieopłacający składki chorobowej, prowadzący działalność gospodarczą nieodprowadzający składki chorobowej, rolnicy oraz studenci

Rząd przyjął projekt ustawy o szczególnych instrument. wsparcia zw. z SARS-CoV-2

prowadzących działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy - Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych oraz wykonujących umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło (umowy cywilnoprawne

Zatrważające dane i wielkie straty dla budżetu. Liczba umów cywilnoprawnych... w górę

ponad 1 mln - na podstawie umów-zleceń i agencyjnych. Niemal dla wszystkich - 986 tys. osób - umowa-zlecenie była jedynym źródłem dochodu i tytułem do ubezpieczenia. To w uproszczeniu znaczy, że każda z nich pracuje tylko dla jednego pracodawcy. A jeszcze w 2009 roku takich osób było 0,5 mln. W ubiegłym

"Tarcza finansowa PFR" będzie naprawiana. Wiemy, jakie luki w przepisach są najpilniejsze

definicji z prawa przedsiębiorców, którą przyjął fundusz, mikroprzedsiębiorcą jest osoba zatrudniająca mniej niż dziesięć osób na podstawie o umowy o pracę. - Moja firma zatrudnia siedem osób na umowę-zlecenie. Inna firma zatrudnia siedem osób na umowę-zlecenie i jedną na ćwierć etatu. Oni dostaną subwencje

Asseco Poland ma dwie umowy z ZUS na łączną kwotę ok. 374,5 mln zł brutto

nowymi przepisami, dotyczącymi przechowywania akt pracowniczych, która opiewa na 24,5 mln zł brutto. "Poprzednia umowa była podpisana z trzema wykonawcami. Pomimo, że każda z tych trzech firm ubiegała się o realizację zleceń rozwojowych, to jednak w ok. 80% modyfikacji najlepsze oferty składało

FPP i CALPE: Potrzebne jest systemowe rozwiązanie problemu niskich emerytur

umowach zlecenia, na skutek wprowadzenia restytucji jego emerytura byłaby wyższa o ok. 30%, podano w materiale. "Zarówno na etapie programu politycznego, jak również w dokumentach strategicznych formułowanych przez obecny rząd - istnieje trafna i jednoznaczna ocena zjawiska nieoskładkowanych umów

Zachorowałeś lub miałeś wypadek? Komu się należy zasiłek lub renta wyrównawcza?

zasiłku mają tylko osoby zatrudnione na umowę o pracę. Nie dostaną go: osoby zatrudnione na umowie-zleceniu, osoby zatrudnione na umowie o dzieło, bezrobotni, emeryci, renciści, nauczyciele na świadczeniach kompensacyjnych. Tylko dwa lata Zasiłek nie przysługuje, gdy: przebywamy na zwolnieniu chorobowym

Firmy wystąpiły już o 1,4 mld zł na dofinansowanie wynagrodzeń do pensji pracowników. Czy wystarczy pieniędzy?

zapomogę wysłały osoby na umowach-zleceniach i o dzieło. Niektóre wnioski są jednak odrzucane, bo wnioskodawcy nie spełniają kryteriów. Zapomoga nie jest bowiem przyznawana tym, których przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był wyższy od 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

Dzięki obniżeniu wieku emerytalnego Polki łatwiej otrzymają najniższą emeryturę

dzieckiem, nie odkładasz na emeryturę. Zlecenia oskładkowane Na szczęście od stycznia 2016 r. pracodawcy muszą odprowadzać składki do ZUS od wszystkich umów-zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia. To sprawi, że osoby pracujące na zleceniu będą mieć szansę na większą emeryturę

Prawnicy Czytelnikom odc. 10. Subwencja PFR dla mikrofirm? Jakie są warunki?

część renty rodzinnej po zmarłym tacie, czy należy mi się postojowe? Jeżeli umowa-zlecenia nie została wypowiedziana albo nie minął termin, na który została zawarta, to oznacza, że umowa obowiązuje, a zleceniodawca powinien się z niej wywiązywać. Jeżeli zleceniodawca nie wywiązuje się z umowy, to

Senat zaproponował kilkadzesiąt poprawek do ustawy o instrumentach wsparcia

przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych oraz wykonujących umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło (umowy cywilnoprawne) będą mieli prawo do świadczenia postojowego (3 miesiące). Agencja Rozwoju Przemysłu

Płaca minimalna - wszystko, co warto wiedzieć

na forum Rady Dialogu Społecznego. Dla kogo minimalna stawka godzinowa Minimalną stawkę godzinową stosuje się przy określonych umowach zlecenia (art. 734 kc) lub o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu (art. 750 kc). Ma zastosowanie tylko między osobą fizyczną a przedsiębiorcą

Kto wystąpił o postojowe, może być zmuszony oddać pieniądze z odsetkami. Kuriozalne stanowisko Ministerstwa Pracy

;Wyborczej" kilka dni temu. Osoby na samozatrudnieniu, na umowach-zleceniach czy o dzieło mogą się starać o wypłatę 2080 zł. Pomoc przewidziana jest na trzy miesiące. Aby dostać wsparcie, przychody osób samozatrudnionych muszą spaść o co najmniej 15 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca. Jeśli ktoś

Chory? Jedź do sanatorium. Zapłaci ZUS

rolniczych, osobom wykonującym odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, osobom wykonującym pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia osobom prowadzącym działalność pozarolniczą oraz osobom z nimi współpracującym

Boisz się zwolnienia? To musisz wiedzieć. Wszystko o wypowiedzeniach i odprawach

pracodawcy krócej niż 2 lata; dwumiesięczne wynagrodzenie, jeśli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat; trzymiesięczne wynagrodzenie, jeśli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.  Umowy zlecenia i o dzieło  Umowy cywilnoprawne podlegają kodeksowi cywilnemu

Dbamy o samochód, o życie i zdrowie już nie

tylko dlatego, że do wykupienia polisy zobowiązuje klienta bank, udzielając kredytu hipotecznego. O ochronie naszego zdrowia czy życia nie myślimy prawie w ogóle. Potwierdza to najnowsze badanie przeprowadzone przez Kantar Public na zlecenie Concordii Ubezpieczenia. Zaledwie 48 proc. ankietowanych

Biznes w czasach koronawirusa. Jak zamknąć albo zawiesić firmę

zawieszenie firmy, trzeba rozwiązać wszystkie umowy o pracę. Nie trzeba natomiast rozwiązywać umów zleceń albo umów o dzieło. Zwolnionych pracowników należy wyrejestrować z ubezpieczeń w ciągu siedmiu dni od daty ustania stosunku pracy. W przypadku działalności prowadzonej w formie spółki osobowej lub

"Tarcza antykryzysowa". Znamy szczegóły poprawionego pakietu pomocowego dla pracowników i firm

działalność nie wcześniej niż 1 lutego 2020 r. A co z osobami na umowach-zleceniach i o dzieło? Pieniądze dostaną wszystkie, które mają umowy cywilnoprawne zawarte przed 1 marca 2020 r. Wsparcie dostaną zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy. Zapomoga (zwana świadczeniem postojowym) nie będzie przyznawana jednak

MF: Przychody Funduszu Solidarnościowego wyniosą ponad 2 mld zł w 2019 r.

Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych" - czytamy dalej. Opodatkowane daniną solidarnościową będą dochody z następujących zeznań: 1.      PIT-37 - dochody krajowe z: pracy, emerytur, rent, umów zlecenia, umów o dzieło, praw majątkowych (opodatkowane według skali

Prawo pracy. Jakie obowiązki ma pracodawca wobec pracownika?

.  Umowa o pracę a umowa o dzieło i umowa zlecenie. Co cechuje etat i nie może być stosowane przy umowie o dzieło i umowie zleceniu?

Przedsiębiorcy: czujemy się oszukani przez państwo. ZUS każe płacić "zaległe" składki za umowy-zlecenia. Emerytka ma do oddania 400 tys. zł!

Adriana Rozwadowska: Pracodawcy domagają się abolicji ozusowania umów-zleceń. Brzmi, jakbyście za coś nie zapłacili, a potem chcieli uniknąć kary. Marek Kowalski: Nie płaciliśmy na życzenie i za zgodą państwa. Zacznijmy od początku. Mamy rok 2008, zmienia się ustawa o zamówieniach publicznych

Alior: Przejęcie SKOK 'Jaworzno' zwiększy bazę klientów o ok. 100 tys.

oszczędnościowo-kredytową świadczącą usługi finansowe w Polsce, wyłącznie na rzecz swoich członków (klientów). Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o SKOK, celem kasy jest gromadzenie środków pieniężnych wyłącznie swoich członków, udzielanie im pożyczek i kredytów, przeprowadzanie na ich zlecenie rozliczeń finansowych

PIU: 2/3 pracowników dobrze ocenia Pracownicze Plany Kapitałowe

. Badanie na zlecenie Polskiej Izby Ubezpieczeń przeprowadził CBM Indicator na reprezentatywnej grupie 1000 osób aktywnych zawodowo w całej Polsce. Badania były realizowane od 13 do 26 września 2018 r. Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) jest organizacją samorządu branżowego reprezentującą wszystkie zakłady

Płaca minimalna w górę! Sprawdź, jakie jeszcze świadczenia będą wyższe od przyszłego roku

elektryczności w głównej hali zakładu musiał wynająć do naprawy elektryka. Elektryk ma własną firmę, a jego zakres prac związany jest z działalnością gospodarczą pana Wojciecha. Dlatego tutaj minimalna stawka godzinowa obowiązuje. Są jednak wyjątki na pewne umowy-zlecenia i umowy o świadczenie, gdy nie ma

TXM zamknie ok. 40 sklepów, co stanowi 18% obecnie istniejącej sieci

spółki poprzez:  zawieszenie płatności odsetek kredytowych do dnia 30 czerwca 2020 - miesięcznie oznacza to 0,2 mln zł.  możliwość zlecenia płatności akredytywy w ciężar kredytowy z terminem spłaty do 30 czerwca 2020 - łączna wartość tej opcji to 4,3 mln zł. • Wdrożono kolejne

Przegląd informacji ze spółek

zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła 264 272 053,19 zł zł na koniec grudnia 2019 r., podała spółka. Miesiąc wcześniej ich wartość wynosiła 312 215 960,72 zł.  Stelmet, w związku z otrzymaniem od rzeczoznawcy wyceny aktywów inwestycyjnych, podjął

Niekompetentni bankowcy sprzedają nam polisy

Pan Karol zaciągnął pożyczkę gotówkową. Pracownik banku zasugerował mu od razu konieczność wykupienia również ubezpieczenia na wypadek utraty pracy. Kilka miesięcy po podpisaniu umowy pan Karol zachorował na nowotwór złośliwy lewego płuca. Jako emeryt dorabiał, pracując na umowę-zlecenie. Przez

Szkoły i przedszkola zamykane z powodu koronawirusa. Jakie prawa przysługują rodzicom?

zasiłek wypłaca ZUS, będzie także potrzebne zaświadczenie na druku Z-3 (w przypadku pracowników) lub Z-3a w przypadku pozostałych ubezpieczonych (np. pracujących na podstawie umowy-zlecenia) albo ZUS Z-3b – w przypadku osób prowadzących działalność. Koronawirus i specustawa. Dodatkowe 14 dni wolnego

Koniec umów o dzieło? Wyrok Sądu Najwyższego bulwersuje aktorów i muzyków

innych branżach i oskładkowania zleceń W efekcie trudno znaleźć uzasadnienie dla faktu, że rzeźbiarz, który wyrzeźbi posąg Apollina, może to zrobić na umowie o dzieło i składek nie zapłacić, a muzyk, który wykona utwór z orkiestrą, płacić musi. Bartosz Frąckowiak: – Gdyby brać wyrok sądu dosłownie

System "tarczy" widzi tylko kod, nie człowieka. Rozmowa z przedsiębiorczynią o rządowej pomocy

, bo kolonie, podczas których też organizujemy takie warsztaty, stoją pod znakiem zapytania. Ile osób zatrudniacie? - Sześć na umowach zleceniach, ale oskładkowanych. Nie są to więc umowy śmieciowe. Wybraliśmy taką formę umowy, bo nasze zajęcia odbywają się w różnych godzinach, nie w stałym systemie

Prawnicy czytelnikom, odc. 1. Jak mocno szef może obniżyć mi pensję? Co z podatkiem za niewypłacane pensje moich pracowników?

, więcej osób w sklepach i kościołach, młodzież powyżej 13. roku życia poza domem bez opieki osoby dorosłej 2. Mam, a właściwie miałam, umowę-zlecenie. Mam 25 lat. Czy mam szansę na jakieś zasiłki? Osobie, która utraciła przychody z tytułu umowy-zlecenia, może przysługiwać świadczenie postojowe w

Prawnicy czytelnikom, odc. 13. Czy umorzenie składki na ZUS oznacza niższą emeryturę?

z nim przedsiębiorstwami) musi spełniać na 31 grudnia 2019 r. wymóg zatrudnienia na podstawie stosunku pracy (a więc nie na podstawie np. umowy-zlecenia itp.) co najmniej jedną oraz nie więcej niż dziewięć osób w przeliczeniu na pełne etaty (tym samym pracodawca utrzymujący 9,5 etatu – czyli

Bankowcy nie wiedzą, jakie polisy sprzedają

Nasz czytelnik wziął kilka lat temu pożyczkę w banku, obowiązkowo musiał do niej wykupić ubezpieczenie na wypadek utraty pracy. W styczniu okazało się, że ma nowotwór złośliwy lewego płuca. Jako emeryt dorabiał, pracując na umowę-zlecenie. Z powodu choroby stracił pracę, ale odszkodowania nie

Personnel Service: Nawet pół miliona Ukraińców pracuje w 'szarej strefie'

. Od początku roku zainteresowanie zatrudnianiem Ukraińców wśród firm wzrosło aż o 30%. Popularyzacja tego rozwiązania powoduje, że wzrosła konkurencja wśród pracodawców. Między innymi dlatego coraz więcej firm oferuje Ukraińcom atrakcyjniejsze formy zatrudnienia, czyli umowy zlecenia i umowy o pracę

Po wyborach PiS zaplanował olbrzymie podwyżki składek na ZUS. Projekty ustaw już są

(da to budżetowi dodatkowe 2,54 mld zł) czy działania ZUS uszczelniające system składek (kolejne 1,7 mld zł)”. O co chodzi? Otóż rząd zamierza w pełni oskładkować umowy-zlecenia. Dziś składki przy takich umowach trzeba płacić przynajmniej do wysokości pensji minimalnej. Jeśli więc ktoś ma np