ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych

Anna Popiołek, Marta Piątkowska

Urzędy pracy bez ubezpieczenia zdrowotnego? Czy bezrobotnych ubędzie?

Urzędy pracy bez ubezpieczenia zdrowotnego? Czy bezrobotnych ubędzie?

- Prowadzimy rozmowy z Ministerstwem Zdrowia, aby oddzielić status bezrobotnego od możliwości uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego - powiedział ?Gazecie? wiceminister pracy Jacek Męcina.

Publiczna służba zdrowia dla wszystkich?

Ludzie rejestrują się w urzędach pracy nie dlatego, że są bezrobotni, ale dlatego, że chcą mieć ubezpieczenie zdrowotne. Czy rząd skończy z tą fikcją? Może lepiej dać wszystkim ubezpieczenie zdrowotne, a urzędy pracy niech się zajmą bezrobotnymi, którzy naprawdę chcą znaleźć zajęcie. Niestety, dwa ministerstwa nie mogą w tej sprawie dojść do porozumienia.

"Rz": Urzędy bez pieniędzy, bezrobotni bez składek

- Kolejne urzędy pracy zawiadamiają ZUS, że nie mogą opłacić bezrobotnym ubezpieczenia zdrowotnego - ujawnia "Rzeczpospolita".

Jest jedna choroba, która pozwala być na zasiłku tak długo jak w trakcie ciąży

Jest jedna choroba, która pozwala być na zasiłku tak długo jak w trakcie ciąży

; także studiów doktoranckich. Kto ma obowiązek zgłosić uprawnioną osobę do ubezpieczenia? Płatnik składki to w przypadku pracownika pracodawca, w przypadku ucznia – szkoła (jeżeli rodzic lub inny opiekun prawny nie może zgłosić dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego), w przypadku bezrobotnego &ndash

Rejestracja w urzędzie pracy. Jak to zrobić?

Rejestracja w urzędzie pracy. Jak to zrobić?

ubezpieczenie Zarejestrowani bezrobotni mogą też liczyć na ubezpieczenie zdrowotne, o ile nie podlegają mu z innego tytułu, np. posiadania gospodarstwa o powierzchni powyżej hektara. Składkę zdrowotną za bezrobotnego opłaca urząd pracy. Bezrobotny może również zgłosić członków rodziny do ubezpieczenia

Jak samodzielnie opłacać składki do ZUS i NFZ? Czy da się płacić mniej na emeryturę i leczenie?

Jak samodzielnie opłacać składki do ZUS i NFZ? Czy da się płacić mniej na emeryturę i leczenie?

okres ubezpieczenia. Wtedy potrzebne będzie świadectwo pracy, umowa-zlecenie czy decyzja z urzędu pracy o utracie statusu osoby bezrobotnej. Na podstawie wniosku NFZ zawrze z nami umowę. Jesteśmy wówczas objęci ubezpieczeniem zdrowotnym z dniem określonym w umowie, a przestajemy być z dniem rozwiązania

Do lekarza bez kolejki. Ile to kosztuje?

Do lekarza bez kolejki. Ile to kosztuje?

żaden ubezpieczyciel nie pokryje jego kosztów. Jeśli pacjent nie opłaca składek na podstawowe ubezpieczenie zdrowotne, którym objęci są wszyscy pracujący, emeryci, renciści i zarejestrowani bezrobotni, za przyjazd karetki zapłaci z własnej kieszeni. Abonamenty medyczne są ogólnodostępne. Z polisami bywa

Nie wstydź się pójść do urzędu pracy. "Dla mnie zwolnienie po ponad 25 latach zatrudnienia w jednym miejscu to najlepsze, co mi się w życiu przydarzyło"

Nie wstydź się pójść do urzędu pracy. "Dla mnie zwolnienie po ponad 25 latach zatrudnienia w jednym miejscu to najlepsze, co mi się w życiu przydarzyło"

samoposzukiwania zatrudnienia. Mogą zyskać też prawo, po spełnieniu określonych wymagań, do zasiłku dla bezrobotnych i ZUS-owskiego ubezpieczenia. By skorzystać z takiej pomocy, trzeba zacząć od zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy. Procedura polega m.in. na wypełnieniu odpowiedniego wniosku i

Szwed z MRPiPS: Spadek stopy bezrobocia do 6,4% na koniec 2018 to 'ambitny' plan

% bezrobotnych rejestruje się wyłącznie ze względu na składkę zdrowotną. "Jeżeli udałoby się nam zmienić ustawę - co proponuje minister zdrowia Konstanty Radziwiłł - by objąć ubezpieczeniem zdrowotnym obywateli bez względu na to, czy pracują czy nie, to problem ten w jakiś sposób rozwiązalibyśmy. Nie

Błędna interpretacja ZUS-u. Przedsiębiorca musi zapłacić zaległe składki

Błędna interpretacja ZUS-u. Przedsiębiorca musi zapłacić zaległe składki

pełnych składek, które obecnie razem ze składką zdrowotną wynoszą 1316 zł miesięcznie (od przyszłego roku wzrosną do ok. 1435 zł). - Postanowiłam więc, że przynajmniej nie będę płacić 70 zł dobrowolnej składki na ubezpieczenie chorobowe. Dla mnie liczy się bowiem każda złotówka  - mówi pani Barbara

Szwed z MRPiPS: Stopa bezrobocia spadnie do 5,4% w 2019 roku

2019 r. - to jest ambitny plan" - powiedział Szwed w wywiadzie dla Polskiego Radia Katowice. "Część osób pozostaje w statystykach ze względu na ubezpieczenie zdrowotne, część osób, którą powinniśmy aktywizować - to są osoby długotrwale bezrobotne, powyżej 12 miesięcy bez pracy - tych w

Prawnicy czytelnikom odc. 8. Zamierzam zawiesić działalność. Kiedy mogę zgłosić się do urzędu pracy jako bezrobotny?

Prawnicy czytelnikom odc. 8. Zamierzam zawiesić działalność. Kiedy mogę zgłosić się do urzędu pracy jako bezrobotny?

tzw. „tarczy 1.0”) warunkiem uzyskania pełnego zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne (oraz innych należności, w tym np. składek na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy etc.) była liczba osób zgłoszonych przez płatnika do ubezpieczeń społecznych ("tarcza 1.0" wymagała

Jak legalnie zatrudnić nianię

Jak legalnie zatrudnić nianię

zatrudniona legalnie, na podstawie umowy uaktywniającej przepracowała co najmniej 365 dni, a budżet państwa opłacał za nią składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, to może liczyć na zasiłek dla bezrobotnych. Wystarczy, że się zarejestruje w urzędzie pracy. Ustawa o promocji zatrudnienia nie wymaga, by

Rząd wkrótce ogłosi nową "tarczę antykryzysową" dla przedsiębiorców i pracowników. Wiemy, co w niej będzie

Rząd wkrótce ogłosi nową "tarczę antykryzysową" dla przedsiębiorców i pracowników. Wiemy, co w niej będzie

firma mogła skorzystać ze zwolnienia, jej obroty muszą się zmniejszyć o 50 proc. w stosunku do tego samego miesiąca rok wcześniej - mówi nam nasz informator. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, FGŚP, Fundusz Emerytur Pomostowych. Zarówno

Prawnicy Czytelnikom, odc. 9. 5 tys. zł pożyczki dla firm? Brać czy nie brać?

Prawnicy Czytelnikom, odc. 9. 5 tys. zł pożyczki dla firm? Brać czy nie brać?

zwolnienie z ZUS dla siebie i pracowników. Czy w związku z tym w przypadku choroby nie otrzymam zasiłku chorobowego? Zasiłek chorobowy powinien zostać wypłacony. Pomimo zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczeni, za których nastąpiło zwolnienie z

Pomoc dla przedsiębiorców od kwietnia. Co zawiera "tarcza antykryzysowa" i kto może z niej skorzystać

Pomoc dla przedsiębiorców od kwietnia. Co zawiera "tarcza antykryzysowa" i kto może z niej skorzystać

ratalnego można złożyć elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE), wrzucić do specjalnych pojemników w placówkach ZUS lub przesłać e-mailem do oddziału ZUS. Jakie składki można odroczyć? Na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych

Prawnicy czytelnikom, odc. 15. Od kwietnia firma obniżyła pensje o 20 proc. W jakiej wysokości dostanę zasiłek z ZUS?

Prawnicy czytelnikom, odc. 15. Od kwietnia firma obniżyła pensje o 20 proc. W jakiej wysokości dostanę zasiłek z ZUS?

ubezpieczenie zdrowotne za okres od 01.04 do 31.05.2020 r. W ustawie został dodany art. 31zo ustęp 2b, zgodnie z którym na wniosek płatnika składek będącego przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, opłacającego składki wyłącznie na własne

Nieubezpieczeni nie zapłacą już za poradę lekarza POZ. Ale zwrócą NFZ koszty leków na receptę

Nieubezpieczeni nie zapłacą już za poradę lekarza POZ. Ale zwrócą NFZ koszty leków na receptę

bezrobotnych co miesiąc stawia się w urzędach pracy tylko po to, aby mieć ubezpieczenie zdrowotne, w rzeczywistości utrzymuje się zaś z pracy w szarej strefie. Pomysł świetny. Skąd pieniądze? Polska na ochronę zdrowia wydaje 4,8 proc. PKB - znacznie mniej, niż wynosi średnia unijna, a także mniej, niż zaleca

Wiemy, co się znajdzie w rządowym pakiecie dla firm. Odroczenie składek ZUS, szybsze postojowe, konta czasu pracy

Wiemy, co się znajdzie w rządowym pakiecie dla firm. Odroczenie składek ZUS, szybsze postojowe, konta czasu pracy

pracownikom takiego przedsiębiorcy przysługiwałoby: – świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych (823,60 zł) zwiększone o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne; – wynagrodzenie finansowane ze środków przedsiębiorcy o łącznej

Nie wychodź z domu. Nawet sprawy w urzędzie załatwisz przez internet i telefon

Nie wychodź z domu. Nawet sprawy w urzędzie załatwisz przez internet i telefon

wydanie odpisu aktu urodzenia, zawarcia małżeństwa lub zgonu. 2. 500 plus Za pośrednictwem platformy możesz zgłosić urodzenie dziecka, złożyć wniosek o becikowe, 500 plus, kartę dużej rodziny. 3. E-recepta bez wizyty w gabinecie Platforma umożliwia wystąpienie o Europejską Kartę Ubezpieczenia

Brexit uderzy w emerytury Polaków pracujących na Wyspach. Problem z rentami i zasiłkami

Brexit uderzy w emerytury Polaków pracujących na Wyspach. Problem z rentami i zasiłkami

prawa do zasiłku dla bezrobotnego po powrocie do Polski. Problemy będą też z wypłatą renty rodzinnej oraz zasiłku pogrzebowego. Polski ZUS nie będzie miał podstaw do ich wypłaty Polakom, którzy wrócą z Wielkiej Brytanii. Dodatkowo wracający do kraju nie będą też mieli prawa do ubezpieczenia zdrowotnego

Prawnicy czytelnikom odc. 7. Prowadzę salę zabaw. Mogę organizować urodziny?

Prawnicy czytelnikom odc. 7. Prowadzę salę zabaw. Mogę organizować urodziny?

należy mylić z ubezpieczeniem zdrowotnym) także będzie się zaliczał do ostatniego przypadku. Tym samym może ubiegać się o świadczenie. Jeżeli więc ustalimy, że nie posiadamy żadnego innego tytułu do ubezpieczenia, musimy rozważyć, czy pozostałe warunki uzyskania świadczenia postojowego zostały spełnione

Prawnicy czytelnikom, odc. 12. Szef za trzy dni pracy zdalnej zabiera mi dzień urlopu

Prawnicy czytelnikom, odc. 12. Szef za trzy dni pracy zdalnej zabiera mi dzień urlopu

standardy pracy i kompetencje członków zespołu od lat znajdują potwierdzenie w prestiżowych rankingach międzynarodowych.   5. Prowadzę działalność gospodarczą i jestem na emeryturze. Ani od emerytury, ani od działalności nie opłacam składki na ubezpieczenie społeczne, tylko zdrowotną. Czy mogę

Prawnicy czytelnikom odc. 19. Czy współwłaściciele spółki są zwolnieni z płacenia składek ZUS?

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - na wniosek płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na

Gdy tracisz pracę. Kłopoty firm zamykanych bądź ograniczających swoją działalność rodzą wielkie problemy dla zatrudnionych tam osób

działalności gospodarczej przedsiębiorca nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. W trakcie zawieszenia działalności przedsiębiorca nie może osiągać przychodów, jest więc zwolniony, poza nielicznymi wyjątkami, jak np. sprzedaż wyposażenia, z obowiązku

Opiekunowie osób niepełnosprawnych. Ile pieniędzy z zasiłku opiekuńczego i świadczenia pielęgnacyjnego?

rodziny. Od listopada 2018 r. to 620 zł netto. Prawo do niego ustalane jest na tzw. okres zasiłkowy, obecny rozpoczął się 1 listopada 2019 r., a skończy 31 października bieżącego roku. Państwo opłaca też ubezpieczenie społeczne i zdrowotne opiekuna. Zasiłek mogą otrzymać osoby, na których ciąży obowiązek

Ma cukrzycę, padaczkę, wadę wzroku. Siostra to jedyna rodzina, ale jeśli przejmie nad nią opiekę, będzie musiała zrezygnowac z pracy. Pomoc od państwa?

sprawdzić, czy nie przysługuje jej specjalny zasiłek opiekuńczy. Należy się on osobom, które rezygnują z zatrudnienia bądź go nie podejmują, by opiekować się niepełnosprawnym członkiem rodziny. Od listopada 2018 roku to 620 zł netto, państwo opłaca też ubezpieczenie społeczne i zdrowotne opiekuna. Prawo do

Prawnicy czytelnikom, odc. 14. Jestem w ciąży. Czy pracodawca w czasie pandemii może obniżyć mi pensję?

. Ustalone prawo do emerytury lub renty jest tylko tytułem do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, a nie tytułem do ubezpieczeń społecznych. Z powyższego wynika, że emeryt prowadzący działalność gospodarczą może wystąpić nie tylko o świadczenie postojowe, ale też o zwolnienie z opłacania składki

GUS: W lutym przybyło bezrobotnych. Ale stopa bezrobocia się nie zmieniła

zgłaszające się do pośredniaków to także ci, którzy nie są zainteresowani pracą lub pracują na czarno. Status bezrobotnego potrzebny jest im do ubezpieczenia zdrowotnego i do ubiegania się o pomoc społeczną (finansową i rzeczową). Szacuje się, że stopa bezrobocia rejestrowanego jest mniej więcej o jedną

Szukasz pracy? Headhunterzy już na ciebie polują. Jak szukać pracy online? Jak stworzyć dobry profil w serwisach

płatnego urlopu wypoczynkowego, chorobowego (chyba że opłaci składkę), dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego w prywatnym centrum medycznym, wyjazdów integracyjnych, kart sportowych, darmowych lub dofinansowanych obiadów w zakładowej stołówce, samochodu służbowego, paczek świątecznych, nagród i premii; w

"Tarcza antykryzysowa". Znamy szczegóły poprawionego pakietu pomocowego dla pracowników i firm

. zasiłku dla bezrobotnych (823,60 zł brutto), podwyższone o kwotę składek na ubezpieczenie społeczne. Łącznie pomoc państwa wyniosłaby więc 1,3 tys. zł brutto dla każdego pracownika, – wynagrodzenie finansowane ze środków przedsiębiorcy o łącznej wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za

Urlopy, zasiłki, ochrona przed zwolnieniem - co przysługuje mamom i kobietom w ciąży?

wychowawczego można dorabiać u innego pracodawcy np. na podstawie umowy o dzieło. Wychowawczy wlicza się do emerytury, a rodzic jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. Urlop można wykorzystać maksymalnie w pięciu częściach do momentu ukończenia przez dziecko 6. roku życia, a w przypadku dziecka z

Miliardy wydawane "na wyścigi". Wszystko, co chcesz wiedzieć o "tarczach antykryzysowych" i o tym, ile są warte [PODSUMOWANIE]

antykryzysowa”, czyli pierwsze koty za płoty Pożyczki z gwarancjami od BGK Dofinansowywanie wynagrodzeń Ulgi w podatkach i składkach na ubezpieczenia zdrowotne Krytyka zarówno od strony przedsiębiorców, jak i pracowników Pakiet obejmował pomoc w wysokości ok. 100 mld zł. Przedsiębiorcom zaoferowano przede

Tegoroczny szczyt bezrobocia już za nami. 9 proc. w grudniu?

nie są zainteresowani pracą lub pracują na czarno. Status bezrobotnego potrzebny jest im do ubezpieczenia zdrowotnego i do ubiegania się o pomoc społeczną (finansową i rzeczową). Szacuje się, że stopa bezrobocia rejestrowanego jest z grubsza o jedną trzecią zawyżona. Lepiej sytuację na rynku pracy

Umowy śmieciowe: Sprawdź, do czego masz prawo

Do umów cywilnoprawnych, czyli m.in. zleceń i o dzieło, przylgnęła łatka gorszych. Do najcięższych zarzutów należą: brak ubezpieczenia emerytalno-rentowego, zdrowotnego, niepodleganie kodeksowi pracy, czego konsekwencją jest brak możliwości dochodzenia swoich praw przed sądem pracy. Zanim jednak

Prawnicy Czytelnikom odc. 10. Subwencja PFR dla mikrofirm? Jakie są warunki?

: Prowadzę salę zabaw. Mogę organizować urodziny? Pod tym linkiem znajduje się ÓSMY odcinek: Zamierzam zawiesić działalność. Kiedy mogę zgłosić się do urzędu pracy jako bezrobotny? Pod tym linkiem znajduje się DZIEWIĄTY odcinek: 5 tys. zł pożyczki dla firm? Brać czy nie brać? Na pytania naszych

"Rz": Bezrobotni z wyboru

świadczeń zdrowotnych bezrobotnym kosztuje 200 mln zł - wyjaśnia. Gazeta przypomina , że składki za ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych płaci państwo, a właściwie przedsiębiorcy, bo składki opłacane są z Funduszu Pracy. Gdy wprowadzono te ubezpieczenia na początku 1999 roku, w ciągu czterech miesięcy

NFZ wystawia rachunki za leczenie. Myśleli, że są ubezpieczeni

umowie-zleceniu lub prowadzisz firmę? To samo. Jesteś wolnym strzelcem na umowie o dzieło? Możesz wykupić dobrowolne ubezpieczenie w NFZ. Jesteś bezrobotny? Rejestracja w urzędzie pracy rozwiązuje twój problem. Tyle w teorii, bo praktyka potrafi przechytrzyć pozornie szczelny system. Wprowadzenie 1

Randstad: Rotacja na rynku pracy spadła do 20% w IV kw. wobec 24% kwartał temu

; Obecny poziom bezrobocia - wg wstępnych szacunków, 5,9% w grudniu ub.r. - może oznaczać, że doszliśmy do punktu zwrotnego, ale 1/3 bezrobotnych jest wciąż zarejestrowana dla ubezpieczenia zdrowotnego, przypomniał redaktor portalu Rynekpracy.org i ekspert rynku pracy Fundacji Inicjatyw Społeczno

Prawnicy czytelnikom, odc. 13. Czy umorzenie składki na ZUS oznacza niższą emeryturę?

;Prowadzę salę zabaw. Mogę organizować urodziny? Pod tym linkiem znajduje się ÓSMY odcinek: Zamierzam zawiesić działalność. Kiedy mogę zgłosić się do urzędu pracy jako bezrobotny? Pod tym linkiem znajduje się DZIEWIĄTY odcinek: 5 tys. zł pożyczki dla firm? Brać czy nie brać? Pod tym linkiem znajduje

Bank Światowy: Pracę zdalną w Polsce wykonuje 6% pracowników

. Rozszerzanie ubezpieczenia zdrowotnego czy emerytalnego na wolnych strzelców, czy próba pomocy bezrobotnym powrotu na nowy rynek pracy może przynieść lepsze skutki niż tworzenie regulacji " - powiedział ekonomista Banku Światowego i autor raportu Hernan Winkler, cytowany w komentarzu do raportu

Przegląd prasy

Gdańsku --JSW planuje uruchomienie pierwszej ściany w kopalni Bzie-Dębina w 2022 r. --Złoty pozostaje słaby pomimo spokojnej sytuacji na rynkach globalnych --PIU: Wydatki na ubezpieczenia zdrowotne wzrosły o 12% r/r do 430 mln zł w I poł. --TXM złożył plan restrukturyzacyjny; chce, by układ wszedł

Grafika tygodnia. Pożegnanie z niemieckim socjalem

- ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe, a jeśli ubezpieczona jest jedna osoba w rodzinie, ubezpieczenie automatycznie obejmuje też niepracującego małżonka i dzieci. Niemiecki system oferuje także Kindergeld, czyli pieniądze na dziecko, które można otrzymywać nawet wtedy, jeśli dziecko mieszka np. na terenie

Prawnicy czytelnikom odc. 16. W marcu wystąpiłem do ZUS o postojowe. Do dzisiaj nie mam żadnej odpowiedzi. Co robić?

działalność gospodarczą lub osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej, jeżeli nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu (np. nie są zatrudnione równocześnie na podstawie umowy o pracę). Emeryt prowadzący własną firmę podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu (płaci składkę zdrowotną), ale nie

"Doszliśmy na rynku pracy do ściany". Jest najgorzej od 2009 roku [Raport]

oficjalne bezrobocie wynosiło w sierpniu 13,9 proc. Trzeba jednak jasno powiedzieć, żenawet szefowie urzędów pracy nie wierzą w te dane . Zdają sobie sprawę, że część rejestracji (mniej więcej jedna trzecia) wynika tylko i wyłącznie z chęci otrzymania ubezpieczenia zdrowotnego albo innych bonusów, do

Rosną składki ZUS dla firm. A PiS obiecywał obniżkę

Osoby prowadzące firmy płaciły w ubiegłym roku zryczałtowane składki w wysokości 1121 zł miesięcznie. I to niezależnie od tego, czy w danym miesiącu zarobiły 1200 czy 12 000 tys. zł. W tej kwocie są składki emerytalne, rentowe, ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe oraz składka zdrowotna i na Fundusz

Bezrobocie idzie na rekord. W marcu tylko 10 proc.

pracują na czarno. Status bezrobotnego potrzebny jest im do ubezpieczenia zdrowotnego i do ubiegania się o pomoc społeczną (finansową i rzeczową). Szacuje się, że stopa bezrobocia rejestrowanego jest mniej więcej o jedną trzecią zawyżona. Lepiej sytuację na rynku pracy pokazuje stopa bezrobocia liczona na

Oficjalne bezrobocie zawyżone o jedną trzecią

społecznej", rozróżniał cztery typy fałszywych bezrobotnych: - gospodynie domowe (mają inne obowiązki; rejestracji potrzebują do ubezpieczenia zdrowotnego), - pracujący z premedytacją na czarno na budowach, w warsztatach, sprzątający domy (nie myślą o emeryturze; liczą się wyższe zarobki dziś

Bezrobocie idzie na rekord. W kwietniu wyniosło 9,5 proc.

Urzędów Pracy. Wiadomo jednak, że nie oddają one całej prawdy o rynku pracy, i nawet szefowie urzędów pracy nie traktują ich do końca poważnie. Dlaczego? Status bezrobotnego może po prostu oznaczać, że ktoś pracuje w szarej strefie. Albo że potrzebuje ubezpieczenia zdrowotnego, a pracy nie będzie szukał

"Nie oddam cię do przytułku". Jak łączyć pracę i własne życie z opieką nad bliskim, który wymaga stałej pomocy?

to 14,70 zł brutto. Minimalne stawki obowiązują zarówno Polaków, jak i cudzoziemców. Zatrudnienie opiekunki z Ukrainy trzeba zgłosić do ZUS. Jeśli będzie podlegać ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu, zgłaszający powinien wypełnić formularz ZUS ZUA. Jeżeli będzie odprowadzana tylko składka

PIT 2019. Jak samodzielnie rozliczyć się z fiskusem. Sprawdź, co można odpisać od podatku [PORADNIK]

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (podatnik odpisuje je odpowiednio od dochodu i podatku; jeśli tego nie zrobi, zapłaci fiskusowi za dużo). Jeśli ktoś pracował tylko w jednym miejscu, po prostu przenosi dane do PIT. Jeśli w kilku – musi pododawać kwoty z różnych miejsc: przychody łączne, koszty łączne

Jak zatrudnić cudzoziemca spoza UE? Nie wystarczy samo zezwolenie na pracę. Wszystko o procedurach i dokumentach

poprzednim roku – PIT 37 z dowodem złożenia; potwierdzenie opłacania składek zdrowotnych, a gdy cudzoziemiec pracuje na umowie cywilnoprawnej potwierdzenie zawarcia komercyjnego ubezpieczenia na kwotę minimum 30 tys. euro; potwierdzenie zakwaterowania, np. zaświadczenie z hotelu robotniczego

Prawnicy czytelnikom odc. 18. Czy rząd planuje zmiany w odprawach emerytalnych w swoich "tarczach"?

salę zabaw. Mogę organizować urodziny? Pod tym linkiem znajduje się ÓSMY odcinek: Zamierzam zawiesić działalność. Kiedy mogę zgłosić się do urzędu pracy jako bezrobotny? Pod tym linkiem znajduje się DZIEWIĄTY odcinek: 5 tys. zł pożyczki dla firm? Brać czy nie brać? Pod tym linkiem znajduje się

Komu się należy świadczenie rehabilitacyjne

dwukrotnie więcej – bo blisko 88 tys. W czasie pobierania świadczenia trzeba się stawiać na zabiegi przewidziane przez lekarza. Komu przysługuje świadczenie Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje objętym ubezpieczeniem: - pracownikom, - osobom wykonującym pracę nakładczą, -członkom rolniczych

Prawnicy czytelnikom, odc. 11. Co będzie, gdy nie zapłacę czesnego w prywatnym przedszkolu?

: Prowadzę salę zabaw. Mogę organizować urodziny? Pod tym linkiem znajduje się ÓSMY odcinek: Zamierzam zawiesić działalność. Kiedy mogę zgłosić się do urzędu pracy jako bezrobotny? Pod tym linkiem znajduje się DZIEWIĄTY odcinek: 5 tys. zł pożyczki dla firm? Brać czy nie brać? Pod tym linkiem znajduje

Polska pełna plam wysokiego bezrobocia

deklaruje, że poszukuje pracy. Z drugiej - to tylko deklaracja. - Gros naszych bezrobotnych tak naprawdę rejestruje się, by mieć ubezpieczenie zdrowotne - przyznaje Tadeusz Piętowski, szef PUP w Szydłowcu. Krystyna Mikulska z PUP w Kętrzynie (bezrobocie w powiecie przekracza 24 proc.) dodaje: - Ofert pracy

Prawnicy czytelnikom odc. 17. Czy możemy zerwać umowę najmu i z jakimi kosztami musimy się liczyć?

będzie skuteczne. Może Pan/Pani również liczyć na zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które obejmuje opłacone lub nieopłacone składki za marzec 2020 r. oraz nieopłacone składki za kwiecień i maj 2020 r. (zwolnienie z obowiązku opłacenia będzie dotyczyło należności z tytułu

Coraz więcej nieubezpieczonych - z rejestru NFZ znikło ćwierć miliona osób. Gdy zachorują, może ich to słono kosztować

Dane opublikowała właśnie centrala Funduszu. Porównując rok 2013 do ubiegłego, wynika, że baza osób ubezpieczonych zmniejszyła się dokładnie o 249 770 osoby. Najwięcej na Śląsku, o prawie 49 tysięcy, w województwie łódzkim o ponad 23 tysiące, na Lubelszczyźnie o 22 444 osoby. Najmniej w Małopolsce

W oficjalne dane o bezrobociu nie wierzą nawet szefowie urzędów pracy

w te dane. Zdają sobie sprawę, że część rejestracji (mniej więcej jedna trzecia) wynika wyłącznie z chęci otrzymania ubezpieczenia zdrowotnego albo innych bonusów, do których uprawnia status bezrobotnego (na przykład rzeczowa pomoc społeczna). Nie dość, że rzeczywiste bezrobocie jest niższe, to

Prezent od rządu: trzynasta emerytura równa dla wszystkich emerytów. Dostaną także bogaci

wysokości jednorazowego dodatku zostaną ograniczone do wysokości świadczenia w kwocie brutto (bez podania wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne)”- pisze resort pracy. Ministerstwo zaznacza, że „typowa kwota netto będzie wynosić 888,25 zł&rdquo

Do pośredniaka po pracę, nie po ubezpieczenie

i tym samym zmniejszy statystyki osób bezrobotnych - ocenia Owczarek. Jego zdaniem nie od dzisiaj wiadomo, że bardzo wiele osób rejestruje się w urzędach tylko po ubezpieczenie zdrowotne. - Nawet jeśli teraz wypadną z rejestrów, to nie znikną z systemu, tylko przejdą w inne miejsce - dodaje Owczarek

Ile można zarobić w wakacje? W pracy dorywczej 10-25 zł za godzinę

więc bez składek na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne. O ile dla studenta, który ubezpieczeniem zdrowotnym i tak jest objęty, nie powinno to stanowić problemu, o tyle dla bezrobotnego posiadacza dyplomu - już tak (młodzi absolwenci mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej jeszcze przez cztery

Urlopy dla rodziców. Sprawdź, co ci się należy

. W tej sytuacji dojdzie do rozwiązania umowy, jednak na czas trwania urlopu pracownikowi wciąż będą wypłacane należne świadczenia oraz okres przebywania na urlopie zostanie wliczony do okresu zatrudnienia wraz z zachowaniem uprawnień pracowniczych, w tym ubezpieczenia zdrowotnego. Zasiłek

Państwo może płacić wszystkim po równo. To zapewnia bezpieczeństwo i jest sprawiedliwe społecznie

, jak wesprzeć prekariat, ludzi pozbawionych podstaw bezpieczeństwa ekonomicznego. A to przecież stoi za popularnością populistów i za problemami psychicznymi. Skąd się wziął prekariat? W XX wieku wszyscy mieli pracę, ubezpieczenie społeczne, płatny urlop i ubezpieczenie zdrowotne, salaryat [salary - z

Jeśli zmienić KRUS to teraz

ubezpieczenia w ZUS. Rolnicy się do tego nie palą, bo składki na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne i rentowe są w ZUS o wiele wyższe niż w Kasie Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych. Przykład: minimalna składka pobierana od przedsiębiorcy na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w ZUS to 481,72 zł miesięcznie. Za

Warto chronić etaty

zatrudnionych na czarno lub na umowy cywilne" - pisze Witold Gadomski. To po prostu nieprawda! Proszę powiedzieć to Holendrom albo Austriakom! Gdyby to było takie proste, należałoby zredukować koszty pracy do zera: sprywatyzować ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, przerzucić podatki na pracowników

Matkom nie chodzi tylko o wydłużenie vacatio legis

poszukać alternatywy (np. dopisać się do ubezpieczenia męża, zarejestrować jako bezrobotna albo opłacać tę składkę dobrowolnie) albo o bezpłatnej służbie zdrowia można zapomnieć. Zawieszenie działalności nie sprawia, że zobowiązania firmy znikają. Nadal trzeba płacić bieżące zobowiązania np. raty kredytu

Ostry list z ZUS do Mateusza Morawieckiego. Minister rozwoju bije się w pierś i zmienia tzw. mały ZUS

zdrowotna, niezależnie od tego, czy zarabiamy 100 tys. zł czy 1 tys. zł. Ba! ZUS płacić trzeba nawet wtedy, gdy mamy stratę. Tzw. mały ZUS Morawiecki zapowiedział, że to zmieni. Już w kwietniu przedstawił projekt zakładający, że osoby prowadzące działalność będą mogły płacić składki ZUS w zależności od

Prezes KRUS: Zrównujemy obowiązki? Zrównajmy też prawa

ekspertów uznały, że to początek końca KRUS. - Wyrok Trybunału nie odnosi się wprost do KRUS i ubezpieczenia społecznego rolników. Przy reformie systemu ubezpieczenia zdrowotnego uznano, że osoby o ustalonych dochodach, opodatkowanych podatkiem PIT będą odprowadzać na składkę zdrowotną pewien procent ich

Imigranci nie zabiorą Polakom etatów. Ekspert: "Przyjazd uchodźców nie wpłynie na polski rynek pracy"

jest przewidziane żadne wsparcie w zakresie dopłat do wynagrodzenia czy opłacania składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego - wskazuje radca prawny. - Bardzo duże znaczenie w przypadku podejmowania przez pracodawcę decyzji o tym, czy przyjąć uchodźcę czy polskiego

Zmiany w KRUS dotkną 1,5 mln ludzi. Co przyniosą?

Na początek składka zdrowotna. Trybunał Konstytucyjny uznał w październiku 2010 r., że fundowanie darmowej opieki zdrowotnej jednej grupie zawodowej, w której są i biedni, i bogaci rolnicy, jest sprzeczne z konstytucją. Dał rządowi 15 miesięcy. Jeśli parlament nie zdąży do lutego, rolnicy będą

Przegląd prasy

Warszawa, 30.06.2017 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Allianz chce wprowadzić w tym roku prywatne ubezpieczenie zdrowotne z aplikacją na urządzenia mobilne wg gazety --Rynek spożywczych e-zakupów będzie wart niemal 700 mln zł w br

Oszczędny płaci dwa razy

Tnie minister finansów Jacek Rostowski odpowiedzialny za równoważenie budżetu. Cięty jest Fundusz Pracy, na który zrzucają się przedsiębiorcy. Finansowane są z niego m.in. szkolenia i staże dla bezrobotnych, roboty publiczne czy dotacje na start własnego biznesu. Także zasiłki i ubezpieczenie

Tańszy start dla firm?

Każdy właściciel firmy co miesiąc musi płacić składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. To ponad 840 zł. W lepszej sytuacji jest początkujący przedsiębiorca - gdy ktoś po raz pierwszy zakłada firmę, może płacić do ZUS tzw. preferencyjne składki. Ich podstawą jest 30 proc. minimalnego

PIT 2017. Jak rozliczyć PIT-a na ostatnią chwilę? Jakich błędów nie popełniać?

podatkowej pomniejsza się potem o składki na ubezpieczenie zdrowotne i odpisywane od podatku ulgi. To, co zostaje, to podatek należny fiskusowi. Kiedy nadpłata w PIT? Jeśli podatek należny jest niższy od sumy zaliczek, które podatnik wpłacił w ciągu roku na konto fiskusa, pojawia się nadpłata. Fiskus musi ją

Obniżenie wieku emerytalnego stało się faktem. Polacy zalali ZUS wnioskami o emeryturę

przyszłości państwo będzie dopłacać do świadczeń co najmniej połowy pracujących dzisiaj kobiet - uważa Wojciechowski Na emeryturę odchodzą też bezrobotni. Okazuje się, że aż 40 proc. emerytów (ok. 140-150 tys.), którzy do końca roku będą mogli odejść na emeryturę w obniżonym wieku, nie pracuje legalnie i nie

Niezdrowy VAT

ich grubo ponad sto, formalnie publiczne już nie są, ale nadal się zadłużają, nikt tylko jeszcze dokładnie nie policzył jak bardzo. Mimo tej trudnej sytuacji rząd, być może i słusznie, nie chce podwyższać składki na ubezpieczenie zdrowotne. Obciążyłoby to kieszenie nas wszystkich w czasie, gdy płace

Stopa bezrobocia spadnie we wrześniu poniżej 10% wg analityków

utrzymaniem uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego oraz tacy, którzy są bardzo oddaleni od rynku pracy, czyli mówiąc inaczej trudno im znaleźć pracę. Dlatego nadchodzące miesiące będą prawdziwym testem dla nowych instrumentów rynku pracy wprowadzonych w 2014 r. Zmniejszenie bezrobocia będzie bowiem wymagało

Teraz możesz zatrudnić nianię legalnie

niania studiuje i nie ma 26 lat (a jeśli podlega obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu - na druku ZUS ZZA). Ważne! Pod swoim wypełnionym zgłoszeniem musisz się podpisać. Nie chcesz sam wypełniać dokumentów? Zrobią to za Ciebie pracownicy ZUS. Wystarczy zgłosić się do najbliższej placówki Zakładu

Grecja przyciśnięta cięciami: 30 proc. ludzi poniżej progu ubóstwa

, dostają przez rok ok. 350 euro zasiłku. Około połowa z 1,2 mln bezrobotnych nie ma ubezpieczenia zdrowotnego - tłumaczą, że nie stać ich na składkę, a reforma z 2011 r. skróciła okres opłacania składek przez państwo. Wprawdzie w szpitalach działają - Grecy lubią takie szumne nazwy - "podziemne grupy

Pieniądze na dziecko w 2017 roku? 500 plus, becikowe, zasiłki

składki chorobowej. Mowa tu m.in. o bezrobotnych pracujących na podstawie umowy o dzieło bez względu na dochód, pracujących na podstawie umowy-zlecenia nieopłacających składki chorobowej, prowadzących działalność gospodarczą nieodprowadzających składki chorobowej, rolnikach, studentach oraz osobach

PIT-y 2017. Jak rozliczyć PIT

PIT-u z głowy. Dla większości z nas pracodawcy przygotowują podsumowanie naszych zeszłorocznych dokonań – druki PIT-11. Powinni nam je przekazać nie później niż pod koniec lutego. W tych podsumowaniach są też bardzo ważne kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (podatnik odpisuje je

Obama chce ściślej kontrolować rynek i szykuje nowe plany ratunkowe

zdrowotnych dla bezrobotnych. Ma to być pierwszy krok w stronę wprowadzenia w USA powszechnego systemu ubezpieczeń medycznych. Plan ma być sfinansowany między innymi dzięki zwiększeniu podatków dla 5 proc. najbogatszych Amerykanów, o dochodach przekraczających 250 tys. dol. rocznie.

PIT-y 2017. Jak rozliczyć PIT?

zeszłorocznych dokonań - druki PIT-11. Powinni nam je przekazać nie później niż pod koniec lutego. W tych podsumowaniach są też bardzo ważne kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (podatnik odpisuje je odpowiednio od dochodu i podatku; jeśli tego nie zrobi, zapłaci fiskusowi za dużo). Jeśli ktoś

Emerytura za pracę za granicą

odpowiednik ZUS przyzna nam emeryturę, to właśnie z tą instytucją musimy ustalić, w jakiej formie będzie ona wypłacana. Zwykle wypłata dokonywana jest na rachunek bankowy. Trzeba pamiętać, że bank, w którym prowadzimy rachunek, pełni funkcję płatnika podatku i składki zdrowotnej na ubezpieczenie zdrowotne w

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

. Stosunkowo niewielki – w porównaniu z innymi krajami – wzrost liczby bezrobotnych to powód, dla którego polski konsument statystycznie nadal zachowuje optymizm i jest gotowy do zakupów – stwierdza Marcin Habzda, dyrektor zarządzający TPV Technologies. Lepsze wyniki sprzedażowe w sektorze TV

Dłuższa praca Polaków. Pracodawca i związkowiec o emeryturach

uprzywilejowanych grup będziemy mogli przeznaczyć na aktywizację bezrobotnych, poprawę opieki zdrowotnej i inwestycje dające nowe miejsca pracy. Lepiej płacić pracownikom budującym autostrady, metro czy kanalizację niż młodym emerytom za nicnierobienie. Tylko pracując, podnosimy standard życia. Zamiast

Rząd ograniczy przywileje emerytalne

Funduszu Kościelnego miałby obowiązywać dobrowolny odpis od podatku rocznego w wysokości 0,3 proc. na cele Kościołów i związków wyznaniowych. Początkowo rząd planował, że odpis będzie możliwy od 2014 r. Wtedy Kościoły same płaciłyby składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne swoich duchownych

Kto straci przywileje emerytalne

rząd planował, że odpis byłby możliwy od 2014 r. Wtedy Kościoły same płaciłyby już składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne swoich duchownych. Przedstawiciele rządu nie mogą dojść do porozumienia z hierarchami. Kościół chciały większego odpisu, np. 0,7 proc. jak w Hiszpanii czy 0,8 proc. jak we

Pity 2012, czyli ostatnie takie zeznanie podatkowe

zaliczkach - nie wpisujemy do PIT-u z głowy. Dla większości z nas pracodawcy przygotowują podsumowanie naszych zeszłorocznych dokonań - druki PIT-11. Powinni nam je przekazać nie później niż do końca lutego. W tych podsumowaniach są też bardzo ważne kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Kto straci przywileje emerytalne

zdrowotną, za 1500 alumnów. Dobrowolny odpis od podatku (0,3 proc.) ma zastąpić Fundusz Kościelny. Po jego wprowadzeniu kościoły same płaciłyby składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne swoich duchownych. Przedstawiciele rządu rozmawiali o tym z hierarchami na spotkaniu Komisji Wspólnej Rządu i

Zachorowała, straciła pracę, przestała płacić czynsz, teraz ma dług. Jest dla niej pomoc

niezdolności do pracy to obecnie 825 zł, więc pani Barbara spełnia kryterium finansowe. Dochód to wszystkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych

Pity 2011: o czym warto pamiętać wypełniając zeznanie podatkowe

bezrobotnych). Na szczęście jest też spora grupa przychodów, których nie trzeba wpisywać do zeznania rocznego. Chodzi np. o: ubezpieczenia za rozbity samochód; odszkodowania za wypadek w pracy; odsetki z obligacji skarbu państwa; odsetki od oszczędności w bankach; odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe

Czarna lista dłużników. Emerycie, sprawdź jak jej uniknąć

egzekucji nie podlega połowa najniższej emerytury/renty (ok. 400 zł brutto). - Potrąceń ze świadczeń emerytalno-rentowych dokonuje się po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Oznacza to, że potrąceń dokonuje się od kwoty świadczenia netto

Można zyskać więcej, zarabiając mniej

wielomiesięcznych kolejkach do specjalistów. Podpatrując belgijskie doświadczenia zdrowotnych ubezpieczeń wzajemnych, założyli Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy "Flandria". Członkowie stowarzyszenia (jest ich około 7 tys.) płacą składkę 2 zł rocznie. I mają dostęp do współpracujących z nimi lekarzy. Mogą

Jak upadają giganci

swoich pracowników - podkreśla ekonomista Marcin Piątkowski z Akademii Leona Koźmińskiego. Za ubezpieczenia zdrowotne pracowników odpowiadają pracodawcy i to nie tylko wtedy, gdy dana osoba dla nich pracuje, ale również po jej przejściu na emeryturę. A to oznacza, ze wraz ze wzrostem średniego wieku

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

majątku upadłego; 3 )wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

14 sierpnia 2001 - Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2002

publicznej = 1 070 mln zł - Zmiana zasad naliczania i wypłacania zasiłków z Funduszu Pracy = 1 267 mln zł - Zmiana reguł naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku = 473 mln zł d) Wstrzymanie na dwa lata waloryzacji = 1 956 mln zł - Wynagrodzeń pracowników