ubezpieczenia wypadkowego

Co się należy pracującym studentom?

Student w pracy. Co powinien wiedzieć student, który chce dorabiać? Co mu się należy i kto go ubezpiecza? Czy zapłaci składki od stypendium i czy może stracić rentę po rodzicach?

Jak samodzielnie opłacać składki do ZUS i NFZ? Czy da się płacić mniej na emeryturę i leczenie?

Jak samodzielnie opłacać składki do ZUS i NFZ? Czy da się płacić mniej na emeryturę i leczenie?

Osoby, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, wypadkowemu, chorobowemu oraz zdrowotnemu. Składki za takich pracowników odprowadza pracodawca. Podobnie jest w przypadku pracy na umowie-zleceniu. Zleceniobiorca jest objęty

AXA sprzeda aktywa w Polsce, Czechach i Słowacji na rzecz Uniqa za 1 mld euro

Warszawa, 10.02.2020 (ISBnews) - AXA zawarła umowę z Uniqa Insurance Group, na podstawie której sprzeda swoje aktywa w Polsce, Czechach i na Słowacji za 1 002 mln euro, podała grupa. "Zgodnie z warunkami umowy AXA sprzeda 100% działalności ubezpieczeń życiowych, majątkowych i wypadkowych w

Składki na ZUS w górę. Wzrost pensji minimalnej to wzrost o 300 zł składek dla nowych przedsiębiorców. A co z pozostałymi firmami?

Składki na ZUS w górę. Wzrost pensji minimalnej to wzrost o 300 zł składek dla nowych przedsiębiorców. A co z pozostałymi firmami?

(dobrowolne 2,45 proc.), - z 11,27 do 13,02 zł składki na ubezpieczenie wypadkowe (1,67). Początkujący przedsiębiorcy nie płacą składek na Fundusz Pracy przez dwa pierwsze lata prowadzenia firmy. Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest taka sama dla wszystkich przedsiębiorców i jej wysokość wynosi 342,32 zł

Grupa Unum sfinalizowała zakup Pramerica Życie TUiR

, ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania, ubezpieczenie na wypadek zachorowania na nowotwór, ubezpieczenie dentystyczne oraz ubezpieczenie na wypadek utraty wzroku, które zapewniają ochronę milionom pracowników oraz ich rodzin w przypadku choroby lub urazu

KNF: Zysk netto ubezpieczycieli wzrósł o 17,34% r/r do 5,71 mld zł w I-III kw.

ubezpieczenia na życie, w których świadczenie zakładu ubezpieczeń jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe ) - spadek o 2,29 mld zł, tj. o 27,23%, z poziomu 8,43 mld zł do poziomu 6,13 mld zł.  Najwyższy wzrost składki nastąpił w grupie 5 (ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe

Rząd przyjął projekt zakładający zniesienie górnego limitu składek na ZUS

jak w przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Zasada ta zostanie również wprowadzona przy składkach płaconych przez płatnika składek za pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnych na Fundusz Emerytur Pomostowych, podano także. CIR wskazało, że wysokość emerytury jest ściśle

Podwyżka składek dla przedsiębiorców. O ile więcej trzeba będzie płacić?

Podwyżka składek dla przedsiębiorców. O ile więcej trzeba będzie płacić?

ubezpieczenie wypadkowe (wzrost o 4,62 zł) Oznacza to wzrost wszystkich składek o blisko 10 proc. Składka zdrowotna Niewiadomą pozostaje składka zdrowotna. Jest ona ustalana na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego. GUS ostatecznie

Chory? Jedź do sanatorium. Zapłaci ZUS

Chory? Jedź do sanatorium. Zapłaci ZUS

: ubezpieczone, zagrożone całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy, uprawnieni do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego, pobierający rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy, rokujący jednocześnie odzyskanie zdolności do

Senat przyjął projekt dot. dodatk. świadczeń dla służby zdrowia wz. z COViD-19

Response Investment Initiative. Kierujący podmiotami leczniczymi, domami pomocy społecznej mieliby obowiązek zapewnienia pracownikom środków ochrony indywidualnej. Projekt zakłada finansowanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, chorobowe oraz wypadkowe dla personelu medycznego, mającego

LW Bogdanka rozwiązał rezerwę na roszczenia ZUS w wys. 22,7 mln zł

Warszawa, 24.04.2019 (ISBnews) - Sąd Najwyższy odrzucił skargę kasacyjną wniesioną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dotyczącą odwołania Lubelskiego Węgla Bogdanka (LW Bogdanka) od decyzji ZUS w kwestii ustalenia wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, zatem korzystny

Spółki Uniqa w Polsce zebrały 1,32 mld zł składki w 2018 r.

skok wartości zebranej składki w ubezpieczeniach OC (o 6,8%). Natomiast w ubezpieczeniach majątkowych sprzedaż rosła szybciej i skoczyła o 9,8%. Wpływ miały tu głównie wzrosty w: ubezpieczeniach wypadkowych oraz assistance, ubezpieczeniach technicznych, produktach majątkowych związanych z sektorem

Rekordowy wzrost składki do ZUS dla przedsiębiorców

Rekordowy wzrost składki do ZUS dla przedsiębiorców

zamiast 70,05 zł na ubezpieczenie chorobowe (wzrost o 6,79 zł),  76,84 zł zamiast 70,05 zł na Fundusz Pracy (wzrost o 6,79 zł),  52,37 zł zamiast 47,75 zł na ubezpieczenie wypadkowe (wzrost o 4,62 zł). Składka zdrowotna Ostatnią niewiadomą pozostaje składka zdrowotna. Jest ona ustalana na

AXA Ubezpieczenia ma zgodę UOKiK na przejęcie Liberty Ubezpieczenia

szeroko pojętym rynku ubezpieczeń majątkowych i osobowych, jak i w węższym ujęciu, biorąc pod uwagę konkretne grupy ubezpieczeń (m.in. chorobowych, wypadkowych czy komunikacyjnych: AC i OC)" – stwierdzono w informacji. (ISBnews)

EY: Prawie 2/3 firm uważa składkę wypadkową na ZUS za zbyt wysoką

, że jest ona optymalna. "Pracodawcy są świadomi, że zwiększenie bezpieczeństwa pracy prowadzi do zmniejszenia kosztów związanych z wypadkami przy pracy. Składka wypadkowa, którą firmy odprowadzają co miesiąc do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jest jednak zbyt wysoka. Pracodawcy chcieliby, aby

KNF: Zysk netto ubezpieczycieli wzrósł o 0,67% r/r do 3,81 mld zł w I poł. 2018

(ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe) – o 0,19 mld zł tj. o 7,13%, do wartości 2,92 mld zł" - czytamy dalej.  Składka przypisana brutto z tytułu wpłat jednorazowych za I półrocze 2018 r. osiągnęła poziom 2,94 mld zł i zmniejszyła się o 1,08 mld zł r/r (36,73%). Natomiast składka płacona

Udział PZU w rynku ubezp. życiowych wzrósł do 33,7%, mająt. - do 33,3% w III kw.

związku z oferowaniem ubezpieczeniowych produktów o charakterze inwestycyjnym. Drugą pozycję zajmowały ubezpieczenia na życie (grupa 1) stanowiące 33,14% składki przypisanej brutto. Kolejną pozycję zajmowały uzupełniające ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe (grupa 5), stanowiące 23,05% składki"

Podwyżka składek ZUS dla przedsiębiorców. Kto będzie mógł liczyć na ulgi?

Podwyżka składek ZUS dla przedsiębiorców. Kto będzie mógł liczyć na ulgi?

o 22,18 zł), * 76,84 zł zamiast 70,05 zł na ubezpieczenie chorobowe (wzrost o 6,79 zł), * 76,84 zł zamiast 70,05 zł na Fundusz Pracy (wzrost o 6,79 zł), * 52,37 zł zamiast 47,75 zł na ubezpieczenie wypadkowe (wzrost o 4,62 zł). Czytaj też: Podatek estoński. "Gdyby obowiązywał wszystkich

Gigantyczna podwyżka składek dla przedsiębiorców. "Rząd będzie miał z czego finansować wydatki"

Gigantyczna podwyżka składek dla przedsiębiorców. "Rząd będzie miał z czego finansować wydatki"

),  76,84 zł zamiast 70,05 zł na ubezpieczenie chorobowe (wzrost o 6,79 zł),  76,84 zł zamiast 70,05 zł na Fundusz Pracy (wzrost o 6,79 zł),  52,37 zł zamiast 47,75 zł na ubezpieczenie wypadkowe (wzrost o 4,62 zł). Składka zdrowotna Ostatnią niewiadomą pozostawała składka zdrowotna

UOKiK zgodził się na przejęcie Liberty Ubezpieczenia przez AXA

konkretne grupy ubezpieczeń (m.in. chorobowych, wypadkowych czy komunikacyjnych: AC i OC)". Transakcja zakupu ubezpieczyciela opiewa na 92,3 mln zł. Liberty działa na polskim rynku od 8 lat, a w 2014 roku sprzedała polisy za 315 mln zł. Po zakupie Liberty AXA zwiększy swój udział w rynku polis

Jak legalnie zatrudnić nianię

Jak legalnie zatrudnić nianię

Dobra wiadomość jest taka, że państwo dopłaca do legalnie zatrudnionej niani. Zła – dofinansowanie jest o połowę mniejsze, niż było do niedawna. Do końca ubiegłego roku ZUS opłacał za nianię składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne do wysokości minimalnej pensji

PIU: Zakłady ubezpieczeń na życie też powinny prowadzić PPK

. możliwość oferowania ubezpieczeń wypadkowych bądź chorobowych, związanych z ubezpieczeniem na życie. Dzięki temu oszczędzający mogliby otrzymywać dodatkowe pieniądze na wypadek poważnego zachorowania i nie musieliby korzystać z kapitału już odłożonego w PPK. Ten pracowałby nadal na przyszłą emeryturę

Emerytura przedsiębiorcy - sprawdź, jak zadbać o przyszłość

, 65,31 zł – na Fundusz Pracy, 47,98 zł – na ubezpieczenie wypadkowe. Natomiast najniższa składka zdrowotna dla wszystkich przedsiębiorców wynosi 319,94 zł. Przedsiębiorcy płacą więc składki w łącznej wysokości 1232,16. Tyle muszą płacić osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą

MF: Dług sektora general government wzrósł do 1028 mld zł na koniec III kw.

: - rządowego 954,7 mld zł (spadek o 5,3 mld zł w III kwartale 2018 r.), - samorządowego 73,3 mld zł, (wzrost o 1,3 mld zł w III kwartale 2018 r.), - podsektor funduszy ubezpieczeń nie posiadał zadłużenia" - czytamy w komunikacie.  Zmiana długu EDP w III kwartale 2018 r. wynikała głównie ze zmian

Składka ZUS w 2019 r. rośnie najszybciej od sześciu lat. Wiadomo już, ile będą płacić przedsiębiorcy

ubezpieczenie rentowe; 70,05 zł – na ubezpieczenie chorobowe; 70,05 zł – na Fundusz Pracy; 47,75 zł – na ubezpieczenie wypadkowe. Ostatnią niewiadomą pozostawała składka zdrowotna. W piątek GUS podał ostatnie dane potrzebne do jej wyliczenia, gdyż jest ona ustalana na podstawie przeciętnego

Niższy ZUS dla wybranych. Czas na decyzję do 8 stycznia

: 558,08 zł – na ubezpieczenie emerytalne 228,72 zł – na ubezpieczenie rentowe 70,05 zł – na ubezpieczenie chorobowe 70,05 zł – na Fundusz Pracy 47,75 zł – na ubezpieczenie wypadkowe Oznacza to, że przedsiębiorcy zapłacą miesięcznie 974,65 zł, czyli o ponad 62 zł

Zysk brutto Uniqa Polska wzrósł o 46% do 15,6 mln zł w I kwartale

wypadkowych (32,3%) oraz assistance (30,5%), będące efektem dosprzedaży do rosnącej liczby polis komunikacyjnych, - wzrost w ubezpieczeniach technicznych (86,9%), - wzrost w produktach majątkowych związanych z sektorem mieszkalnictwa (pakiety dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych (14,1

Przedsiębiorcy, gdy zachorują, nie dostaną zasiłku

, że ma ona teraz dług w bieżących składkach. Pokażmy to na przykładzie. Przedsiębiorca Pan Janusz od 20 lat prowadzi jednoosobową działalność – usługi hydrauliczne. W styczniu zapłacił do ZUS wszystkie składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe. Zapłacił też składkę zdrowotną i

Uległeś wypadkowi podczas pracy? Sprawdź, na jaką pomoc ze strony pracodawcy możesz liczyć

nagłe zdarzenie, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego podczas m.in.: * uprawiania sportu w trakcie zawodów i treningów przez osobę pobierającą stypendium sportowe, * wykonywania odpłatnie pracy na podstawie skierowania w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego

Rewolucja w prowadzeniu firmy. Od marca będzie można działać bez rejestracji i bez składek do ZUS

, dotyczy składki na ubezpieczenie wypadkowe. Do konsultacji społecznych już trafił  projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmniejszający jej wysokość. Zmniejszenie składki  wypadkowej ma nastąpić od 1 kwietnia  Niestety, obniżka nie będzie wielka, bo tylko

MF: Dług sektora general government wyniósł 1 045,12 mld zł na koniec 2019 r.

, zadłużenie sektora finansów publicznych po konsolidacji) na koniec 2019 r. wyniósł 990 932,3 mln zł, co oznaczało: spadek o 10 258,6 mln zł (-1%) w IV kwartale 2019 r., wzrost o 6 618,8 mln zł (+0,7%) w porównaniu z końcem 2018 r." - podał także resort. Zmiana PDP w IV kwartale 2019 r. była wypadkową

Czy ubezpieczyciele szukają klientów na portalach ogłoszeniowych? Tak robi Prudential

numer z Otomoto. Nie chcę kupić od pani land rovera, tylko sprzedać ubezpieczenie. Może jakieś na życie czy takie wypadkowe. Spotkamy się? – odpowiada rezolutnie agentka. Na moje szczegółowe pytania agentka bez skrępowania wyjaśnia, że nie pracuje w żadnej multiagencji, tylko jest zatrudniona

Składki do ZUS dla przedsiębiorców rosną, a rząd zapewnia, że... spadają

– na ubezpieczenie rentowe 70,05 zł – na ubezpieczenie chorobowe 70,05 zł – na Fundusz Pracy 47,75 zł – na ubezpieczenie wypadkowe Oznacza to, że przedsiębiorcy zapłacą miesięcznie 974,65 zł, czyli o ponad 62 zł miesięcznie więcej niż w tym roku. Składka zdrowotna też

Emerytura przedsiębiorcy jeszcze niższa od emerytury z ZUS. Przedsiębiorco, zacznij oszczędzać!

. Wysokość składek jest następująca: * 558,08 zł – na ubezpieczenie emerytalne, * 228,72 zł – na ubezpieczenie rentowe, * 70,05 zł – na ubezpieczenie chorobowe, * 70,05 zł – na Fundusz Pracy, * 47,75 zł – na ubezpieczenie wypadkowe. Oznacza to, że przedsiębiorcy zapłacą

Asseco uruchomiło platformę CUI.Ubezpieczenia do sprzedaży i obsługi ubezpieczeń

wspólnie z naszymi partnerami oferować produkty o wysokiej jakości oraz w dobrej cenie. To jednak dopiero początek. Pracujemy obecnie z AXA nad rozszerzeniem oferty ubezpieczeniowej. Obecnie w ofercie są ubezpieczenia do kredytów gotówkowych, ubezpieczenia na życie, wypadkowe oraz assistance medyczny i

Prezydent podpisał nowelę ustawy o emeryturach i rentach z FUS

emerytalny, lub której ustalono prawo do emerytury (wyjątkiem są renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego). Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. (ISBnews)  

Kto w 2018 r. zapłaci wyższe składki na ZUS, kto będzie z nich zwolniony przez pół roku, a kto nie zapłaci wcale? Mamy wyliczenia

następująca: 520,36 zł – na ubezpieczenie emerytalne, 213,26 zł – na ubezpieczenie rentowe, 65,31 zł – na ubezpieczenie chorobowe, 65,31 zł – na Fundusz Pracy 47,98 zł - na ubezpieczenie wypadkowe  Wysokość składki zdrowotnej, którą przedsiębiorcy będą płacili w przyszłym

Prawnicy czytelnikom, odc. 2. Czy mając umowy-zlecenia, mogę wystąpić do ZUS o postojowe?

antykryzysowej" (art. 31zo) zwalniają osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą z obowiązku uiszczania całości składek na ZUS (tj. na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy) za okres od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r

Zysk netto spółek Aviva TU wzrósł r/r do 338,7 mln zł w I poł. 2017 r.

Warszawa, 03.08.2017 (ISBnews) - Zysk netto spółek Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń łącznie wzrósł r/r do 338,7 mln zł w I półroczu 2017 r. podała spółka.  Zysk netto Aviva TU na Życie wyniósł 311,4  mln zł w I półr. wobec 217 mln zł rok wcześniej, zaś zysk Aviva TU Ogólnych sięgnął 27,3

Kierowcy z dużych miast mają gorzej. W Warszawie najtańsza polisa OC kosztuje 841 zł, w Opolu - 651 zł

Chłopik, analityczka Polskiej Izby Ubezpieczeń. – Ocena ryzyka wystąpienia kolizji lub wypadku opiera się głównie na danych dotyczących regionu, po którym faktycznie będzie poruszać się ubezpieczony pojazd. Ustalając swoje taryfy, ubezpieczyciele kierują się m.in. statystykami wypadkowymi w danym

Wyższe dopłaty za paliwo dla rolników i sprzedaż żywności bez podatku. Korzystne przepisy weszły już w życie

czasu pracy i prawa do wypoczynku. Pomocnik rolnika nie jest też objęty pełnym ubezpieczeniem, a tylko wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim. Jest ono zryczałtowane: składka wynosi 100 zł za miesiąc, a więc maksymalnie 300 zł. Jeśli dojdzie do wypadku, pomocnikowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie

Prawnicy czytelnikom, odc. 3. Czy pracownik, który jest w kwarantannie, ma prawo do wynagrodzenia za pracę? I kto płaci?

zostanie zwolniony przedsiębiorca, to 9% podstawy wymiaru. Ponadto zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS obejmuje nie tylko składkę zdrowotną, ale też wszystkie rodzaje składek, tj. obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, Fundusz Pracy i Fundusz

Pięć mitów o polisach OC. Jak znaleźć najtańsze ubezpieczenie samochodu

;basta” i zaczęły radykalnie podnosić stawki , żeby już nie dopłacać do OC. W ciągu ostatnich siedmiu lat zanotowały na sprzedaży tych polis 10 mld zł strat. Tylko w ciągu ubiegłego roku ceny poszły w górę o połowę. A ubezpieczenie OC jest obowiązkowe i musi je mieć każdy właściciel samochodu

Sapiens z Grupy Asseco kupi StoneRiver za ok. 102 mln USD

powiększa obecność i skalę działania Sapiens w północnoamerykańskim sektorze ubezpieczeniowym, w szczególności pomaga nam przyspieszyć wzrost w segmencie ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych" - powiedział prezes Sapiens Roni Al-Dor, cytowany w komunikacie. Szacunkowe przychody StoneRiver za 2016 r

Pracownicy zapłacą wyższe składki do ZUS. O ile?

składki na ubezpieczenia społeczne: emerytalną, rentową, wypadkową, składkę na Fundusz Pracy (Fundusz Solidarnościowy) oraz składkę zdrowotną i dobrowolną chorobową, czyli blisko dwa razy mniej. Dodatkowo przy samozatrudnieniu pracodawca nie płaci na ZUS ani złotówki, w jego interesie będzie więc &bdquo

Przedsiębiorca i składki na ZUS. Ile trzeba płacić i jaka będzie z tego emerytura?

ubezpieczenie rentowe, – 62,67 zł – na ubezpieczenie chorobowe, – 297,28 zł – na ubezpieczenie zdrowotne (tu podstawa naliczenia składki wynosi 3303,13 zł), – 62,67 zł – na Fundusz Pracy i wypadkowe 46,04 zł. Przedsiębiorcy płacą do ZUS łącznie co najmniej 1172,56 zł. Taką

Podwyżka składek dla przedsiębiorców

Fundusz Pracy (wzrost o 6,79 zł), 52,37 zł zamiast 47,75 zł na ubezpieczenie wypadkowe (wzrost o 4,62 zł). Oznacza to wzrost wszystkich składek o blisko 10 proc. Misselling, czyli naciąganie. Jak się nie dać oszukać instytucjom finansowym SKŁADKA ZDROWOTNA Ostatnią niewiadomą pozostaje składka zdrowotna

Finansujesz koszty pochówku bliskiej osoby? Wystąp do ZUS o zasiłek pogrzebowy i odprawę pośmiertną

wypadkowe i chorobowe, ile chce. Tu nie obowiązują limity ilościowe polis, ale każdy ubezpieczyciel ma prawo kwotowo ograniczyć wysokość ubezpieczenia, a tym samym kwoty wypłat za dane zdarzenie. Dla przykładu: jeżeli ubezpieczyciel X może zawrzeć ze mną umowę na wypłatę świadczenia z tytułu nowotworu na

Wielka abolicja w ZUS już 15 stycznia. Możesz umorzyć zaległe składki

ZUS właśnie podał na stronie internetowej ZUS, kto może ubiegać się o umorzenie składek. Chodzi o osoby podlegające w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej

RPP: Deficyt 'general government' wzrośnie, ale wyniesie poniżej 1,7% PKB w 2019

. Ponadplanowe wykonanie dochodów budżetu państwa będzie dotyczyło w szczególności wpływów z podatków bezpośrednich - w I półroczu br. dochody z CIT wzrosły o 18,8% r/r, zaś z PIT o 11,4% r/r. Również Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w I półroczu br. odnotował wysokie tempo wzrostu przychodów ze składek (przypis

Wypadek przy pracy. I co dalej?

rencistom uprawnionym do renty z ubezpieczenia wypadkowego. Osoby te nabywają prawo do renty rodzinnej, jeżeli spełnią warunki określone w ustawie o emeryturach i rentach z FUS, dodatek pielęgnacyjny przyznawany na zasadach i w wysokości określonej w ustawie o emeryturach i rentach z FUS, dodatek do renty

Prawie 50 ułatwień dla firm w pakiecie MŚP. Zmiany w podatkach, rozliczeniach i zwolnienia ze szkoleń BHP

dla 5 mln pracowników branż, które są najmniej wypadkowe. - Propozycja ta zlikwiduje nadmiarowe obowiązki, jakie obecnie nakładane są na pracodawców, i w efekcie obniży ich koszty funkcjonowania - zapewnia resort. Projekt podnosi także próg, do którego pracodawcy z branż najmniej wypadkowych będą

Na jakie emerytury mogą liczyć przedsiębiorcy?

muszą płacić przedsiębiorcy: + 474,92 zł (2433 zł x 19,52 proc.) - na ubezpieczenie emerytalne, + 194,64 zł (8 proc.) - na ubezpieczenie rentowe, + 59,61 zł (2,45 proc.) - na ubezpieczenie chorobowe, + 59,61 zł - (2,45 proc.) - na Fundusz Pracy, + 43,79 zł - na ubezpieczenie wypadkowe. Natomiast

Zysk netto Talanx wzrósł r/r do 238 mln euro w I kw. 2017 r.

efekty kursowe +7,4%). Motorami wzrostu były międzynarodowa działalność detaliczna ze wzrostem składki o 29,2%, następnie reasekuracja majątkowa i wypadkowa ze wzrostem 12,5% i linie przemysłowe ze wzrostem 4,3%. Straty były umiarkowane we wszystkich działach. W sumie ubezpieczenia pierwotne stanowiły 48

Składka brutto spółek Uniqa w Polsce wzrosła o 25% r/r do 1,44 mld zł w ub. roku

, cytowany w komunikacie.  Składka przypisana z ubezpieczeń OC komunikacyjnych wzrosła o 30,5%, a z ubezpieczeń auto-casco o 24,9% w skali roku. Równolegle ze wzrostem sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych wzrósł przypis z ubezpieczeń assistance (wzrost o 36,7%) oraz wypadkowych (wzrost o 6,7%). 

Koronawirus. Trudne przypadki losowe w czasie pandemii

szkody do ubezpieczyciela Zakłady ubezpieczeń działają bez przerw. Zasady zgłaszania szkód wynikają z umowy ubezpieczeniowej. Pamiętajmy również, że każde towarzystwo ubezpieczeniowe umożliwia zgłoszenie szkody przez internet. W obecnych warunkach wycena szkód może być wykonana na podstawie wysłanych

Większa płaca minimalna i dodatki

(19,52 proc.), * z 54 zł do 62,4 zł na ubezpieczenie rentowe (8 proc.), * z  16,54 zł do 19,11 zł na ubezpieczenie chorobowe ( dobrowolne 2,45 proc.), * z 11,27 do 13,02 zł składki na ubezpieczenie wypadkowe. Początkujący przedsiębiorcy nie płacą składek na Fundusz Pracy przez dwa

Prawnicy Czytelnikom odc. 10. Subwencja PFR dla mikrofirm? Jakie są warunki?

doznał, odpowiedź jest przygotowana wariantowo. Jednocześnie jest oparta na założeniu, że Autor był pracownikiem. Jeżeli Autor doznał wypadku przy pracy, przez pierwsze 182 dni niezdolności do pracy przysługuje mu zasiłek chorobowy wypłacany z ubezpieczenia wypadkowego. Aby go uzyskać, konieczne jest

Rząd postanowił ulżyć firmom. Składka na ZUS będzie uzależniona od przychodu

nie zwalnia jednak z płacenia składki zdrowotnej. Ostatnią zmiana, jaką wprowadził rząd, dotyczy zmniejszenia od 1 kwietnia składki na ubezpieczenie wypadkowe. Niestety obniżka nie jest wielka, bo tylko o 3,47 gr miesięcznie (ok. 41 zł rocznie). Zamiast dotychczasowej podstawy 1,8 proc. mamy 1,67 proc

195 zł miesięcznie i polisa na... milion w Raiffeisen Polbank

To oznacza, że w przypadku, gdy ubezpieczonemu spadnie cegła na głowę, zostanie przejechany przez tramwaj bądź jego życie zakończy się w inny gwałtowny sposób, wskazana przez niego osoba dostanie kwotę siedmiocyfrową. I choć życia to nikomu nie przywróci, pozwoli na "miękkie lądowanie" po

Wypadek w pracy lub w drodze do pracy. Co się należy pracownikowi?

do miejsca zatrudnienia czy wracając do domu, należy się świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego ZUS. Aby się o nie ubiegać, pracownik musi złożyć wniosek do pracodawcy, który kompletuje dokumentację, a następnie przekazuje ją – wraz z tym wnioskiem – właściwej, ze względu na miejsce

Ma cukrzycę, padaczkę, wadę wzroku. Siostra to jedyna rodzina, ale jeśli przejmie nad nią opiekę, będzie musiała zrezygnowac z pracy. Pomoc od państwa?

Już więcej niż co dziesiąta osoba w Polsce boryka się z niepełnosprawnością różnego stopnia. 52-letnia pani Krystyna jest od dziecka bardzo schorowaną osobą. Ma cukrzycę, padaczkę, niewydolność nerek i ciężką wadę wzroku, w dodatku kilka lat temu uległa wypadkowi, po którym ma bardzo duże problemy

Huśtawka cen za polisę autocasco. Nawet 27 tys. zł za mazdę 3

Ubezpieczeń. Kliknij w zdjęcie, aby zobaczyć powiększenie 9 tys. zł za polisę dla wypadkowego kierowcy Zniechęcanie niektórych kierowców czy właścicieli poszczególnych marek do zakupu ubezpieczenia dotyczy wszystkich rodzajów polis samochodowych. Teraz jest to szczególnie istotne, bo od jesieni 2014 r. ceny

Ubezpiecz się od raka, ale najpierw... zainwestuj. Prześwietlamy!

na raka. Dokładamy je do podstawowej umowy ubezpieczenia na życie na takiej samej zasadzie, jak pakiet zdrowotny, wypadkowy lub dziecięcy. Ubezpieczenie antyrakowe występuje w trzech odmianach. I tak: w najbardziej okrojonym wariancie mamy tylko wybrane nowotwory złośliwe (w przypadku kobiet: piersi

Niech się ubezpiecza szkoła, a nie uczniowie

odszkodowanie będzie niższe. Szkoły wciskają rodzicom polisy również dlatego, żeby zrzucić na nich odpowiedzialność za wypadki. Rodzice o tym nie wiedzą, a szkoła nie chce mówić, że jeśli dziecko ulegnie wypadkowi w szkole, to najczęściej właśnie szkoła ponosi za to odpowiedzialność. A ubezpieczenie NNW jest

Wchodzi w życie konstytucja biznesu. Od 30 kwietnia rewolucyjne zmiany dla firm: działalność bez rejestracji i ulga na start

ubezpieczenie wypadkowe 319,94 zł. - składka zdrowotna Przedsiębiorcy zapłacą więc składki w łącznej wysokości 1232,16 zł. Lżej mają przedsiębiorcy rozpoczynający działalność. Przez dwa lata płacą niższe składki na ubezpieczenia społeczne. W 2018 r. łącznie ich składka wyniesie 520,10 zł. Czytaj też:  

Dochody ogółem z przekształcenia OFE wyniosą 12,5 mld zł w 2020 r.

20% aktywów w OFE zdecydują się na ich przeniesienie do FRD i zaewidencjonowanie na koncie. Pozostałe 80% aktywów zostanie przeniesiona do IKE. Zakłada się, że ubezpieczeni, których aktywa zostaną przeniesione do IKE powinni w przyszłości dodatkowo gromadzić oszczędności emerytalne. Założenie taki

W 10 'Top Marek' 6 brandów mediowych, 3 motoryzacyjne, 1 energetyczny

(samochody dostawcze i ciężarowe), Toyota (samochody popularne), Mercedes (samochody premium), McDonald's (sieci - gastronomia), Samsung (sprzęt RTV i AGD), PZU (ubezpieczenia). W tegorocznej edycji raportu przyjęto nową metodologię - zastosowano porównywalne wskaźniki dla wszystkich rodzajów wzmianek

Niezbędnik przedsiębiorcy

ubezpieczenie wypadkowe - od 0,67 do 3,60 proc. podstawy wymiaru składka na ubezpieczenie zdrowotne - 9 proc. podstawy wymiaru składka na Fundusz Pracy - 2,45 proc. podstawy wymiaru składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 0,10 proc. podstawy wymiaru

Coraz więcej Polaków pobiera świadczenie rehabilitacyjne

sądu, * za miesiąc, w którym zostało stwierdzone wykonywanie pracy zarobkowej (z tego wniosek, że na świadczeniu nie wolno dorabiać). Co z wypadkami Dodatkowe ograniczenia w przyznawaniu świadczenia rehabilitacyjnego wiążą się z wypadkami. Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego nie

mBank: Zrównoważenie budżetu może oznaczać zacieśnienie polityki fiskalnej

) - faktycznie zaciągnięty nowy dług będzie wypadkową faktycznej realizacji budżetu państwa i budżetu środków europejskich, natomiast w świetle projektu ustawy budżetowej podaż obligacji będzie w przyszłym roku najmniejsza w historii i na pewno niższa od tej, której spodziewali się uczestnicy rynku zanim

Prezes ZUS mówi, jak gasić emerytalne pożary. Ile stażu pracy? Jak łączyć emeryturę z pracą? [WYWIAD]

Premier Beata Szydło zapowiedziała na początku roku, że jej rząd przeprowadzi naprawę systemu emerytalnego. Przygotowanie planu ratunkowego premier Szydło scedowała na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ten od czerwca przeprowadził 27 debat, w czasie których eksperci przedstawili propozycje zmian

Komu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

). Wypadek Dodatkowe ograniczenia w przyznawaniu świadczenia rehabilitacyjnego wiążą się z wypadkami. Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługuje, gdy: *wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia

Rząd znowelizował ustawę o promocji zatrudnienia

Doprecyzowano między innymi, w jakim okresie osoba posiadająca wpis do ewidencji działalności gospodarczej może jednocześnie posiadać status bezrobotnego. Uregulowano kwestie związane z ubezpieczeniem wypadkowym i od następstw nieszczęśliwych wypadków. Dotyczy to bezrobotnych, którzy podjęli

Kalendarium firmowe

ubezpieczenie rentowe - 6 proc. podstawy wymiaru składka na ubezpieczenie chorobowe - 2,45 proc. podstawy wymiaru składka na ubezpieczenie wypadkowe - od 0,67 do 3,60 proc. podstawy wymiaru składka na ubezpieczenie zdrowotne - 9 proc. podstawy wymiaru składka na Fundusz Pracy - 2,45 proc. podstawy wymiaru

Ubezpieczeniowa Uniqa zmienia skład zarządu

(646,6 mln - ubezpieczenia majątkowe, 745,9 mln zł - ubezpieczenia życiowe), o ponad 12 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Udział ubezpieczeń komunikacyjnych wciąż maleje, a spółka skupia się na ubezpieczeniach mieszkaniowych i wypadkowych. W dalszym ciągu ubezpieczyciel rozwija

Składka przypisana brutto Gothaer TU w Polsce wzrosła o 13% r/r w 2014 r.

majątkowych względem ubezpieczeń komunikacyjnych. "Wynik finansowy spółki to wypadkowa przede wszystkim takich czynników, jak: racjonalna ofensywa produktowa i efektywne różnicowanie źródeł dochodów, optymalizacja działalności operacyjnej i poprawa wskaźników kosztowych, zwiększanie dostępności kanału

Zysk netto i składka przypisana Gothaer TU w Polsce wzrosły r/r w 2014 r.

do klientów indywidualnych, Gothaer TU podążając w kierunku zrównoważonej struktury portfela, zwiększyło udział ubezpieczeń osobowych i majątkowych względem ubezpieczeń komunikacyjnych. "Wynik finansowy spółki to wypadkowa przede wszystkim takich czynników, jak: racjonalna ofensywa produktowa

Kalendarium firmowe - niezbędnik przedsiębiorcy

proc. podstawy wymiaru składka na ubezpieczenie chorobowe - 2,45 proc. podstawy wymiaru składka na ubezpieczenie wypadkowe - od 0,67 do 3,60 proc. podstawy wymiaru składka na ubezpieczenie zdrowotne - 9 proc. podstawy wymiaru składka na Fundusz Pracy - 2,45 proc. podstawy wymiaru składka na

MF: Dług sektora general government wzrósł do 1013,57 mld zł na koniec I kw.

jednostek samorządu terytorialnego i ich związków o 729,1 mln zł (-1,1%), - spadku zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych o 10,4 mln zł (-13,1%). - czytamy w komunikacie.  Na zmianę wysokości długu EDP w I kwartale 2017 r., poza zmianami w PDP, wpłynął przede wszystkim: - spadek zadłużenia

Niezbędnik przedsiębiorcy- Kalendarium firmowe

proc. podstawy wymiaru * składka na ubezpieczenie chorobowe - 2,45 proc. podstawy wymiaru * składka na ubezpieczenie wypadkowe - od 0,67 do 3,60 proc. podstawy wymiaru * składka na ubezpieczenie zdrowotne - 9 proc. podstawy wymiaru * składka na Fundusz Pracy - 2,45 proc. podstawy wymiaru * składka na

Płaca minimalna w górę! Sprawdź, jakie jeszcze świadczenia będą wyższe od przyszłego roku

gastronomii, hotelarstwie”. Na dodatek pomocnik rolnika nie ma też unormowanego czasu pracy i prawa do wypoczynku. Nie jest również objęty pełnym ubezpieczeniem, a tylko wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim. Jest ono zryczałtowane: składka wynosi 100 zł za miesiąc, a więc maksymalnie 300 zł. Jeśli

Kierowca MPK zmarł w autobusie. ZUS: To nie wypadek, odszkodowania nie będzie

postawie ubezpieczyciela pani Maria. - Mąż był sprawny fizycznie, nigdy się nie leczył na serce. Płacił składki przez 40 lat pracy i nic z tego nie ma - żali się wdowa po kierowcy. To jednak nie wszystkie niespodzianki ZUS-u. MPK zostało obciążone podwyższoną składką z tytułu ubezpieczenia wypadkowego

Komu się należy świadczenie rehabilitacyjne

. Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługuje, gdy: - wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, - ubezpieczony, będąc w stanie

Wszystko, co musicie wiedzieć, żeby założyć firmę

Przedsiębiorców, do którego można się zwrócić, jeśli jakiś organ administracji publicznej naruszył prawa lub interes przedsiębiorcy. Rzecznik będzie też opiniował projekty ustaw dotyczące małych firm. Składki na ubezpieczenie Założenie firmy to nic innego, jak jej zarejestrowanie w Centralnej Ewidencji i

?Innowacje w ubezpieczeniach" wydarzeniem z udziałem ubezpieczycieli z całej Europy

oferuje oprogramowanie dla towarzystw ubezpieczeniowych specjalizujących się w ubezpieczeniach majątkowych i wypadkowych. Dzięki oprogramowaniu Guidewire towarzystwa ubezpieczeniowe z powodzeniem mogą zaadaptować się do szybko następujących zmian w branży. Guidewire łączy trzy elementy - system centralny

Nowe zasady prowadzenia firmy od 2018 r. Bez rejestracji i składek ZUS

płacić nie musimy. Zobacz także: Emocje związane ze stawkami ZUS wykorzystują pośrednicy finansowi. Ostatnio mieliśmy wysyp ofert związanych z „załatwianiem” ubezpieczenia w innych krajach Unii. Oferty dla przedsiębiorców wynoszą nawet 500 zł za ubezpieczenia emerytalno-zdrowotne. Nie ma

Waloryzacja emerytur i rent niższa niż szacował rząd

. 6,5 mln emerytów i rencistów, w tym ok. 70 proc. emerytów i rencistów pobierających świadczenia z ZUS, 100 proc. emerytów i rencistów pobierających świadczenia z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ok. 20 proc. świadczeniobiorców ze służb mundurowych oraz 100 proc. osób pobierających renty

MF: Dług sektora general government wzrósł do 1 006,28 mld zł na koniec IV kw.

mln zł (+2,9%), - wzrostu zadłużenia podsektora samorządowego o 572,1 mln zł (+0,8%), w tym jednostek samorządu terytorialnego o 740 mln zł (+1,1%), - wzrostu zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych o 4,3 mln zł (+5,8%)" - czytamy w komunikacie.  Zmiana PDP w całym 2016 r. była

Drobni przedsiębiorcy zapłacą niższe składki na ZUS

ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe, choć ta ostatnia w wysokości 62,67 zł nie jest obowiązkowa) oraz 62,67 zł na Fundusz Pracy. Wysokość składek oblicza się na podstawie prognozy przeciętnego wynagrodzenia na dany rok. Osoby rozpoczynające działalność przez dwa lata mogą płacić

Dobra wiadomość dla emerytów i rencistów. Wkrótce dwie podwyżki

odczują osoby rozliczające się według pierwszej stawki podatku PIT (obecnie 18 proc.), a tak rozlicza się aż 96,5 proc. podatników. W zależności od wysokości świadczenia można zyskać od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych – mówi dr Łukasz Wacławik, specjalista od ubezpieczeń społecznych, który

Jak zapłacić mniej za OC?

obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego. Po pierwszej połowie 2016 roku stawki za OC jeszcze wzrosły, choć odnotowane podwyżki były już mniej dotkliwe dla kieszeni kierowców - to już Bartłomiej Behnke z multiagencji ubezpieczeniowej Superpolisa.pl. Nawet bezpieczny kierowca płaci więcej Dla wypadkowych

Na dachu w gumowych klapkach. Co roku kilkaset osób ponosi śmierć w pracy

zaczęła badać również te wypadki, które przydarzyły się osobom świadczącym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy. Łącznie osoby bez etatów, ale ubezpieczone (objęte ubezpieczeniem wypadkowym - a więc z wyłączeniem osób pracujących na umowę o dzieło czy bez umowy) stanowiły 15,4 proc. ogółu

Waloryzacja emerytur i rent. O ile wzrosną świadczenia?

;– poinformowało Ministerstwo Pracy. Zdaniem dr Łukasza Wacławika, specjalisty od ubezpieczeń społecznych ostateczna waloryzacja może być wyższa. Ale nie ze względu na wyższą inflację czy wzrost płac, ale z powodu kalendarza wyborczego. – Musimy pamiętać, że rząd do końca września będzie

Do sanatorium z NFZ lub ZUS

: ( ubezpieczone, zagrożone całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy, ( uprawnieni do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego, ( pobierający rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy, rokujący jednocześnie odzyskanie zdolności

Szefowa ZUS: Nikt nie powinien się bać, że nie dostanie emerytury

, OD LUTEGO PREZES ZUS: Nie ma takiego prawa, które mówi, że wpływy i wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych muszą się bilansować. Jednak system ubezpieczeń oparty jest na gwarancji państwa. Nawet więc jak nie ma tej równowagi wpływów i wydatków, to nikt nie powinien się bać, że nie dostanie

MF: Dług sektora general government wzrósł do 978,49 mld zł na koniec III kw.

zadłużenia podsektora samorządowego o 755,9 mln zł (-1,1%), w tym jednostek samorządu terytorialnego o 882,7 mln zł (-1,3%), - spadku zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych o 2,0 mln zł (-2,6%)" - czytamy w komunikacie.  Zmiana długu EDP w III kwartale 2016 r. wynikała - poza zmian

W Tatry w tenisówkach i po kielichu. Co wyrabiają polscy turyści i dlaczego mamy za to płacić?

ratowniczy działa w krajach alpejskich, a także na Słowacji i w Czechach. Jeśli w którymś z tych krajów ulegniemy wypadkowi w górach, a nie mamy ubezpieczenia, za akcję musimy zwrócić z własnej kieszeni. Na Słowacji i w Czechach Polacy są najliczniejszą grupą, która nie wykupuje ubezpieczeń. Potem nasi