ubezpieczenia wynikającego

Maciej Samcik

Eurobank jednostronnie zmienił umowę, bo się... pomylił

Eurobank jednostronnie zmienił umowę, bo się... pomylił

Czy bank może jednostronnie obniżyć klientowi sumę ubezpieczenia wynikającego z polisy, którą sam dodał do kredytu? Takie zaskoczenie spotkało niektórych klientów Eurobanku. Czy bank nie złamał prawa?

Work Service zawarł umowę ratalną z ZUS dot. zaległych składek na ubezpieczenia

Warszawa, 24.04.2020 (ISBnews) - Work Service zawarł układ ratalny z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) dotyczący zaległych zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (w tym odnośnych odsetek) o wartości 60 793 747,64 zł, podała spółka. Ponadto spółka zależna Work Service

UKNF proponuje pakiet działań ograniczających wpływ pandemii na ubezpieczycieli

Warszawa, 20.03.2020 (ISBnews) - Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) przygotował pakiet działań mający na celu w szczególności zapewnienie ochrony klientów sektora ubezpieczeń oraz ograniczenie wpływu wahań rynkowych na ten sektor, podał Urząd. Pakiet Impulsów Nadzorczych na rzecz

Spółki Uniqa w Polsce miały 63,9 mln zł zysku brutto, 1,26 mld zł składki w 2019

pozyskały prawie 300 tys. nowych klientów. Przypis składki w obu spółkach zmniejszył się o 5% r/r. Wpływ na to miała mniejsza sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych wynikająca m.in. z wycofania się ze współpracy z przynoszącym straty kanałem dealerskim i leasingowym oraz zmianą struktury portfela flotowych

PIU ma 14 rekomendacji, chroniących klientów i firmy przed skutkami COVID-19

Warszawa, 08.04.2020 (ISBnews) - Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) opracowała 14 rekomendacji, które ochronią klientów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej w wyniku pandemii. Rekomendacje te pozwolą też kontynuować działalność przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami COVID-19, podała Izba

KNF dopuszcza wypłatę dywidendy równej całemu zyskowi ubezpieczycieli za 2019 r.

. Zakłady ubezpieczeń/reasekuracji spełniające powyższe kryteria, przy podejmowaniu decyzji w sprawie wysokości dywidendy, powinny uwzględnić dodatkowe potrzeby kapitałowe w perspektywie dwunastu miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok, wynikające m.in. ze zmian w otoczeniu

Opłacali polisy, a odszkodowania nie dostaną. Ubezpieczyciele żądają orzeczeń ZUS i KRUS. Sprawę bada UOKiK

Opłacali polisy, a odszkodowania nie dostaną. Ubezpieczyciele żądają orzeczeń ZUS i KRUS. Sprawę bada UOKiK

zatrudnione za granicą lub te, które utraciły prawo do zasiłku rehabilitacyjnego, posiadające luki w ubezpieczeniu. Osoby te nie będą mogły stanąć przed lekarzem orzecznikiem, zatem nie mogą okazać wymaganej dokumentacji. – Obowiązkiem ubezpieczyciela wynikającym z prawa ubezpieczeniowego jest ustalenie

KUKE rozszerza do 100% zakres ochrony ubezpieczeniowej w eksporcie inwestycyjnym

Warszawa, 20.03.2020 (ISBnews) - W odpowiedzi na znaczne pogorszenie się sytuacji w handlu międzynarodowym i rosnące w wielu krajach ryzyko recesji w konsekwencji globalnej pandemii koronawirusa, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) rozszerza do 100% zakres ochrony

Wymóg zatrudniania na umowę o pracę przy usłudze ubezpieczeniowej. Sprawdź szczegóły

Wymóg zatrudniania na umowę o pracę przy usłudze ubezpieczeniowej. Sprawdź szczegóły

Pytanie Czy zamawiający musi obowiązkowo zastosować wymagania wynikające z art. 29 pkt 3a oraz art. 36 pkt 8a ustawy Pzp dotyczące zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przy zamówieniu na kompleksowe ubezpieczenie zamawiającego na okres 3 lat? Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy

Art. 218 KK

Art. 218. § 1. Kto, wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2

GUS: Wynik fin. netto ubezpieczycieli wzrósł o 14,5% r/r do 6,6 mld zł w 2018 r.

953,2 mln zł. "W grupie ubezpieczeń casco pojazdów lądowych osiągnięto zysk techniczny w wysokości 802,4 mln zł wobec 440,9 mln zł zysku w 2017 r. W ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej wynikającej z posiadania pojazdów lądowych osiągnięto zysk techniczny na poziomie 459,2 mln zł wobec

GUS:Wynik finans. netto ubezpieczycieli wzrósł o 17,3% r/r do 5,7 mld zł w I-III

mechanicznych 39,5%. "W grupie ubezpieczeń casco pojazdów lądowych osiągnięto zysk techniczny w wysokości 594,2 mln zł wobec 310,8 mln zł zysku w okresie I-III kw. 2017 r. W ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej wynikającej z posiadania pojazdów lądowych osiągnięto zysk techniczny na poziomie 445,4

MF wydłużyło termin poboru zaliczek na podatek za marzec, kwiecień i maj 2020

. Natomiast w przypadku zaliczek na podatek od wypłat lub świadczeń ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego oraz zaliczek na podatek oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłat lub świadczeń z działalności wykonywanej osobiście, a

Feerum ma umowę z Epicentr na budowę kompleksu silosów za 3,1 mln euro

Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 listopada 2019 roku)" - czytamy w komunikacie. Umowa wejdzie w życie pod warunkiem podjęcia przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) ostatecznej decyzji o ubezpieczeniu należności wynikających z umowy (warunek zawieszający), podano także. "

Rząd chce, by ARP, PAIH, KUKE i PFR przeszły pod nadzór premiera

Warszawa, 24.03.2020 (ISBnews) - Planowane jest przejęcie nadzoru prezesa Rady Ministrów nad Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP), Korporacją Kredytów Ubezpieczeń Eksportowych (KUKE), Polską Agencją Handlu i Inwestycji (PAIH) oraz Polskim Funduszem Rozwoju (PFR), wynika z wykazu prac legislacyjnych i

AXA liczy na zwiększenie skali biznesu w Polsce po przejęciu XL Group

Warszawa, 14.09.2018 (ISBnews) - AXA Ubezpieczenia liczy na zwiększenie skali biznesu ubezpieczeń majątkowych i OC dla firm w Polsce, po tym jak AXA Group ogłosiła 12 września br. finalizację przejęcia XL, jednego z największych na świecie ubezpieczycieli dużych i średnich firm i nietypowych

KUKE ubezpieczyła należności handlowe o wartości 43,5 mld zł w 2018 r.

przedsiębiorstwa odczują niższe tempo rozwoju strefy euro, a w przypadku ryzyk krajowych najistotniejszym wydaje się spadek rentowności części podmiotów wynikający z rosnących kosztów operacyjnych, podano także. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) ubezpiecza transakcje handlowe polskich

Credit Agricole umożliwia odroczenie spłaty rat kredytów do 6 miesięcy

Warszawa, 20.03.2020 (ISBnews) - Credit Agricole umożliwia odroczenie spłaty rat kredytów do 6 miesięcy, podał bank. Dotyczy to wszystkich rodzajów kredytów: konsumenckich, hipotecznych, firmowych. "Jeśli wniosek jest motywowany trudnościami finansowymi wynikającymi z epidemii, nie

Umowy Feerum na Ukrainie o wartości łącznie 48,9 mln euro weszły w życie

Warszawa, 20.12.2018 (ISBnews) - Feerum otrzymało od Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) ostateczne i wiążące decyzje o ubezpieczeniu należności wynikających z umów o wartości 35,6 mln euro i 13,3 mln euro z ukraińską Epicentr K LLC, w związku z czym spełniły się warunki

TXM wypełnił obowiązki wynikające z aneksów zawartych z PKO BP i ING BSK

Warszawa, 13.02.2019 (ISBnews) - TXM wypełnił obowiązki wynikające z zawartych w sierpniu 2018 roku aneksów do dokumentacji kredytowej zwartych z PKO Bankiem Polskim oraz z ING Bankiem Śląskim, podała spółka. "Zarząd TXM [...] niniejszym informuje, że w dniu 12 lutego 2019 r. spełnieniu

WEI i ZPP proponują podatek przychodowy 27% i emeryturę obywatelską

" - napisano dalej. Według autorów raportu, jeśli nie wprowadzimy nowego systemu, doprowadzi to w ciągu dwudziestu pięciu lat - przy obecnych wysokich obciążeniach wynikających z ubezpieczeń społecznych - do sytuacji, w której większość emerytur wypłacanych z systemu publicznego znacząco zbliży

S&P przyznał rating TUW PZUW na poziomie A-

Warszawa, 25.06.2018 (ISBnews) -  S&P Global Ratings przyznał ocenę ratingową dla TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych na poziomie A-, podało PZU. TUW PZUW jest pierwszym polskim TUW i drugą spółką z Grupy PZU z oceną ratingową.  Ocena ratingowa na poziomie A- oznacza niski

GUS: Wynik netto ubezpieczycieli wzrósł o 67,8% r/r do 3,79 mld zł w I półr.

" - czytamy dalej.  W dziale II największą pozycję (62,3% wartości składek) stanowiły składki brutto zebrane z tytułu polis komunikacyjnych (ubezpieczenia casco pojazdów lądowych i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wynikającej z posiadania pojazdów lądowych).  "Składki te

Prezydent podpisał nowelizację ustaw tworzących tarczę antykryzysową 3.0

. Ustawa wprowadza m.in. zmiany do kodeksu cywilnego, zgodnie z którymi nieważna jest umowa, w której osoba fizyczna zobowiązuje się do przeniesienia własności nieruchomości służącej zaspokojeniu jej potrzeb mieszkaniowych w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z tej lub innej umowy niezwiązanej

UKNF: Nowa metodyka BION nie wpłynie na politykę dywidendową ubezpieczycieli 

Sopot, 09.05.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) dokona oceny ryzyka (BION) zakładów ubezpieczeń za 2018 rok według nowej metodyki. Prace nad nową metodyką są obecnie finalizowane. Nie wpłynie ona na założenia polityki dywidendowej ubezpieczycieli, poinformowała ISBnews

Rząd przyjął projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

wszystkimi dystrybutorami ubezpieczeń oraz spełniania innych dodatkowych obowiązków, wynikających z jej uprawnień. Nadzór nad agentami ubezpieczeniowymi mają sprawować zakłady ubezpieczeń, jednak będą oni również podlegać częściowemu nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Agenci ubezpieczeniowi będą musieli

Akcjonariusze PZU zdecydują 24 V o wypłacie 2,8 zł dywiendy na akcję

Warszawa, 25.04.2019 (ISBnews) -  Akcjonariusze Powszechnego Zakład Ubezpieczeń (PZU) zdecydują o wypłacie dywidendy wysokości 2 417 mln zł, tj. 2,8 zł na akcję z zysku za 2018 r., wynika z projektów uchwał na zwyczajne walne, zaplanowane na 24 maja.  "Dokonuje się podziału

GUS:Wynik finans. netto ubezpieczycieli wzrósł o 0,2% r/r do 3,8 mld zł w I poł.

pojazdów lądowych wystąpił zysk techniczny w wysokości 338,3 mln zł wobec 139,4 mln zł zysku w I półroczu 2017 r. W ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej wynikającej z posiadania pojazdów lądowych osiągnięto zysk techniczny na poziomie 213,2 mln zł wobec 54,3 mln zł zysku w analogicznym półroczu

MF planuje rozporządzenie, wydłużające termin wpłat zaliczek na podatek

sierpnia 2020 r, pobranych w kwietniu 2020 r. do 20 października 2020 r. Natomiast w przypadku zaliczek na podatek od wypłat lub świadczeń ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego oraz zaliczek na podatek oraz zryczałtowanego podatku

Rząd zdecydował o podwyżkach emerytur i rent z FUS od marca o min. 70 zł

Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym od marca 2020 r. wszystkie emerytury i renty wzrosną o 3,24% i waloryzacja emerytur i

Comarch zawarł porozumienie z ZUS w sprawie zawarcia 8 XI ugody

Warszawa, 27.08.2019 (ISBnews) - Comarch zawarł porozumienie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), dotyczące zobowiązania się stron do zawarcia 8 listopada 2019 roku ugody w ramach postępowanie pojednawczego, podała spółka. "W ramach porozumienia strony ustaliły, że ugoda będzie

Uniqa Polska podwoiła zysk brutto do 53,09 mln zł w 2017 r. 

Warszawa, 21.03.2018 (ISBnews) - Wynik brutto Uniqa Towarzystwa Ubezpieczeń i Uniqa Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie liczony według międzynarodowych standardów rachunkowości wyniósł 53,09 mln zł w 2017 roku wobec 26,66 mln zł rok wcześniej. Łącznie obie spółki - majątkowa i życiowa

GUS: Wynik finans. netto ubezpieczycieli wzrósł o 1,9% r/r do 1,06 mld zł w I kw

zysk techniczny w wysokości 145,2 mln zł wobec 33,1 mln zł zysku w I kwartale 2017 r. W ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej wynikającej z posiadania pojazdów lądowych osiągnięto zysk techniczny na poziomie 140,1 mln zł wobec 87,4 mln zł zysku w analogicznym kwartale poprzedniego roku"

Gigantyczna podwyżka składek dla przedsiębiorców. "Rząd będzie miał z czego finansować wydatki"

niższa od 60 proc. średniego wynagrodzenia. W 2020 r. jest to 3136,20 zł. A to oznacza, że przedsiębiorcy muszą płacić w tym roku na ZUS:  612,19 zł zamiast 558,08 zł na ubezpieczenie emerytalne (wzrost o 54,11 zł),  250,90 zł zamiast 228,72 zł na ubezpieczenie rentowe (wzrost o 22,18 zł

GUS: Wynik fin. netto ubezpieczycieli wzrósł o 39% r/r do 5,7 mld zł w 2017 r.

cywilnej wynikającej z posiadania pojazdów lądowych osiągnięto zysk techniczny na poziomie 482,6 mln zł (1 084,5 mln zł straty w poprzednim roku). W ubezpieczeniach szkód rzeczowych wystąpił zysk techniczny w wysokości 120,2 mln zł wobec 18,9 mln zł straty w 2016 r." - podał Urząd.  Suma

"Uważaj, o co (i jak) prosisz" - o rygorze odpowiedzialności karnej przy składaniu "tarczowych" wniosków o pomoc

, gdy mamy do czynienia z obiektywnymi danymi wynikającymi z innych dokumentów (np. wspomniana na początku wysokość przychodu). Jednak "tarcza''przewiduje także oświadczenia w sprawach, które nie są łatwe do zidentyfikowania w ciągu kilku minut. Do takich oświadczeń należy deklaracja wnioskodawcy o

Szkolne ubezpieczenie dziecka. Tricki, kruczki i drobne druczki w polisach. W jakich przypadkach próżno starać się o odszkodowanie?

, że ubezpieczenie NNW obejmuje wszystkie aktywności dziecka. Niestety, okazało się, że nie dotyczy zajęć sportowych poza szkołą, dlatego chłopiec nie dostał ani złotówki. Rodzice Mateusza nie chcieli, aby chłopiec miał zaległości wynikające z dłuższej nieobecności po urazie w szkole. Załatwili mu

GUS: Wynik netto ubezpieczycieli wzrósł o 63% r/r do 4,84 mld zł w I-III kw.

ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej wynikającej z posiadania pojazdów lądowych osiągnięto zysk techniczny na poziomie 279,6 mln zł (838,8 mln zł straty w trzech kwartałach poprzedniego roku). W ubezpieczeniach szkód rzeczowych wystąpił zysk techniczny w wysokości 58,8 mln zł wobec 82,8 mln zł straty w

Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Warszawa, 10.11.2017 (ISBnews) - Sejm przyjął w głosowaniu rządowy projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Ustawa trafi teraz do Senatu. "Ustawa dotyczy ustanowienia nowych regulacji wynikających z konieczności implementowania do krajowego porządku prawnego przepisów dyrektywy PE i

GUS: Wynik finans. netto ubezpieczycieli wzrósł o 67,5% r/r do 1 mld zł w I kw.

obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 38,5%. "W ubezpieczeniach casco pojazdów lądowych wystąpił zysk techniczny w wysokości 33,1 mln zł wobec 53,6 mln zł zysku w I kwartale 2016 r. W ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej wynikającej z posiadania

KNF chce, by ubezpieczyciele ograniczyli wypłatę dywidendy do 75% zysku

Warszawa, 22.05.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) rekomenduje, by zakłady ubezpieczeń/reasekuracji spełniające podstawowe 4 kryteria do wypłaty dywidendy tj. m.in. brak niedoborów kapitałowych i ocenę ryzyka co najmniej 1 ograniczyły wypłatę dywidendy do 75% wysokości

Poszkodowani turyści Neckermanna mogą zgłaszać się do ubezpieczyciela

ubezpieczyciel deklarujemy pełną współpracę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego oraz z podległymi mu urzędnikami. Wywiążemy się ze wszystkich zobowiązań wynikających z udzielonej przez nas gwarancji ubezpieczeniowej” - podaje ubezpieczyciel w informacji. Pechowi turyści Neckermanna przebywający za

PKO Ubezpieczenia zebrały łącznie 922 mln zł składki przypisanej brutto w 2017 r

Warszawa, 14.03.2018 (ISBnews) - PKO Ubezpieczenia zebrały łącznie 922 mln zł składki przypisanej brutto w 2017 r., w tym spółka życiowa - 471 mln zł, a spółka majątkowa - 451 mln zł. "Po dwunastu miesiącach 2017 r. obie spółki przekroczyły zakładane cele finansowe, osiągając łącznie wynik

MF: Dług sektora general government wyniósł 1 045,12 mld zł na koniec 2019 r.

%), - spadku zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych o 1,2 mln zł (-2,1%). Zmiana PDP w całym 2019 r. była wynikiem: - wzrostu zadłużenia podsektora rządowego o 335,4 mln zł (+0,04%), w tym zadłużenia Skarbu Państwa (SP) po konsolidacji o 20,6 mln zł, - wzrostu zadłużenia podsektora samorządowego o

Aktualna łączna kwota roszczeń PFRON wobec Grupy Impel wynosi 34,4 mln zł

z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o nieterminowej wpłacie składek na ubezpieczenia społeczne. PFRON wskazał, że niewypełnienie obowiązku zwrotu pobranego dofinansowania w terminie trzech miesięcy od otrzymania wezwania skutkować będzie wszczęciem postępowania administracyjnego z urzędu

Lewiatan: Związki zawodowe też są przeciw zniesieniu górnego limitu składek ZUS

Warszawa, 16.09.2019 (ISBnews) - Siedem reprezentatywnych organizacji związków zawodowych i pracodawców, w tym Konfederacja Lewiatan, sprzeciwia się zniesieniu górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, podała Konfederacja. Związkowcy i pracodawcy ostrzegają, że zniesienie

Bumech ma umowę z ZUS w Chorzowie dot. regulacji należności

Warszawa, 01.08.2018 (ISBnews) - Bumech w restrukturyzacji zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) Oddział w Chorzowie, która rozkłada na 36 rat należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne powstałe przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego (06.12.2017

Grupa TU Europa zebrała 782 mln zł składki przypisanej brutto w I półr.

; – powiedział wiceprezes grupy Marat Nevretdinov, cytowany w komunikacie. W I półroczu spółka majątkowa zwiększyła sprzedaż ubezpieczeń dołączanych do kredytów hipotecznych. Wzrostowi temu sprzyja ożywienie na rynku kredytów, wynikające z wdrażania programów rządowych, jak np. Mieszkanie dla

TXM zamknie ok. 40 sklepów, co stanowi 18% obecnie istniejącej sieci

działania: • Uzgodniono z bankami finansującymi: - utrzymanie finansowania poprzez zawieszenie lub zrzeczenie się praw wynikających z występujących przypadków naruszenia będących skutkiem m.in. wystąpienia epidemii koronawirusa; - uelastycznienie linii celem krótkoterminowej poprawy płynności

Prawnicy czytelnikom, odc. 3. Czy pracownik, który jest w kwarantannie, ma prawo do wynagrodzenia za pracę? I kto płaci?

. Gdzie więc ma być ta ulga dla firmy?  Podatek dochodowy w formie karty podatkowej wynikający z decyzji podatnik obniża o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej w roku podatkowym, o ile nie została odliczona od podatku dochodowego. Jeśli zatem podatnik nie opłacił składki na

Prawnicy czytelnikom, odc. 4. Czy studentowi również przysługuje postojowe?

nie zajmie się nim. Tzw. tarcza antykryzysowa w art. 4 gwarantuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy ubezpieczonemu rodzicowi: dziecka w wieku do ośmiu lat, dziecka posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia przez nie 18. roku życia, dziecka z orzeczeniem o

Asseco Poland będzie rozwijać system do obsługi rolników w KRUS

Warszawa, 21.05.2018 (ISBnews) - Asseco Poland podpisało umowę z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) na utrzymanie i rozwój systemu Workflow, który stanowi centralny komponent Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) do obsługi najważniejszych procesów biznesowych KRUS, podała

KNF nałożyła kary finansowe na ZM Invest, Generali TU i 2 biura usług płatn.

ona 5 000 000 zł (w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne)" - czytamy dalej. "Komisja jednogłośnie nałożyła na Generali Towarzystwo Ubezpieczeniowe SA karę pieniężną w wysokości 100 tys. zł, za naruszenie art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym

Urzędnicy będą mogli być zwalniani na wielką skalę. Grożą im też obniżki pensji

budżetowe; - samorządowe zakłady budżetowe; - agencje wykonawcze; - instytucje gospodarki budżetowej; - państwowe fundusze celowe; - Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; - Narodowy Fundusz Zdrowia. Ograniczenie kosztów Na czym mają polegać zmiany? W "tarczy

Elektrobudowa odstąpiła od emisji akcji i chce wnioskować o ogłoszenie upadłości

powyższej daty - uzgodnienia z bankami oraz towarzystwami ubezpieczeń będącymi stronami umowy z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie finansowania emitenta [...] porozumienia o fundamentalnym znaczeniu dla możliwości dalszego prowadzenia działalności przez emitenta, dotyczącego restrukturyzacji istniejącego

KNF nałożyła kary na Eques TFI, Provide TFI, PZU, InterRisk, Time AM i Ganta

Warszawa, 18.05.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła kary pieniężne na Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, Provide Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, Powszechny Zakład Ubezpieczeń, InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Vienna Insurance Group, Time Asset

Kozłowski z FPP: Koronawirus może spowodować 50 mld zł strat dla gospodarki

% PKB. Według FPP, w związku z kryzysem wynikającym z rozprzestrzeniania się koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19, założenia te w obecnych warunkach są już nie do utrzymania. "Konsekwencją obecnej sytuacji jest ograniczenie aktywności w wielu sektorach gospodarki na bezprecedensową skalę. W

Comarch od lutego przejmuje kolejne usługi w ramach KSI ZUS

Warszawa, 31.01.2019 (ISBnews) - Comarch od lutego przejmuje kolejne usługi w ramach KSI ZUS, podała spółka.  „Zgodnie z podpisaną 2 marca 2018 roku umową na utrzymanie Kompleksowego Systemu Informatycznego między Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, a firmą Comarch, spółka

mfind.pl: Średnia składka ubezpiecz. OC w Polsce to 106 euro, w Europie 230 euro

ubezpieczeniowe. We wrześniu 2015 roku szef Komisji Nadzoru Finansowego zaapelował do TU, aby podnieśli ceny ubezpieczeń komunikacyjnych, argumentując, że wysokość składki powinna być dostosowana do obciążeń wynikających ze świadczonych usług" - powiedział członek zarządu mfind Bartosz Salwiński, cytowany w

Jak legalnie zatrudnić nianię

jest objęta składkami wynikającymi z umowy uaktywniającej. Ubezpieczenie chorobowe jest dla niani dobrowolne. Składkę na nie finansuje sama niania. Rodzic potrąca jej składkę z pensji i odprowadza do ZUS. Jak obliczyć dofinansowanie Przyjmijmy, że umówiliśmy się z nianią na najniższą pensję, czyli 2100

KNF: Wynik finansowy ubezpieczycieli spadł o 23,8% r/r do 6,8 mld zł w ub.r

zł) w porównaniu z rokiem ubiegłym Łączne koszty zakładów ubezpieczeń w okresie czterech kwartałów 2014 r. wyniosły 64,76 mld zł. "Główną pozycję kosztów zakładów ubezpieczeń stanowiły koszty związane z wypłatą odszkodowań i świadczeń wynikających z umów ubezpieczenia. W okresie czterech

Prawnicy czytelnikom odc. 8. Zamierzam zawiesić działalność. Kiedy mogę zgłosić się do urzędu pracy jako bezrobotny?

ubezpieczenia, nie wiem, mam wątpliwości, z której "tarczy" mogę skorzystać. W pierwotnym brzmieniu ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (czyli

Akcjonariusze PZU zdecydują 28 VI o wypłacie 2,5 zł dywidendy na akcję 

Warszawa, 29.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) zdecydują 28 czerwca o wypłacie dywidendy w wysokości 2 158 mln zł, tj. 2,5 zł na akcję z zysku za 2017 rok, wynika z projektów uchwał.  "Dokonuje się podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy

KUKE: Liczba upadłości wzrosła o 28% r/r do 44 w październiku 2018 r.

Warszawa, 22.11.2018 (ISBnews) - Liczba przedsiębiorstw, które ogłosiły upadłość wzrosła o 28% r/r do 44 w październiku br., podała Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). Firma podtrzymała też prognozę, według której liczba upadłości i rozpoczętych postępowań sanacyjnych osiągnie ok

Prawnicy czytelnikom, odc. 5. Czy mogę wziąć L4 ze strachu?

od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r., 3) w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r. – zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych.  Czy możemy się starać o ulgę w wysokości 50 proc

Feerum spodziewa się poprawy r/r marży na wszystkich poziomach w 2019 r.

Warszawa, 09.05.2019 (ISBnews) - Feerum spodziewa się poprawy r/r marży na wszystkich poziomach w 2019 r., poinformował członek zarządu Piotr Wielesik. "W 2019 r. spodziewamy się poprawy marży, wynikającej ze skali działalności i korzystniejszego miksu produktowego" - powiedział

Pomoc dla przedsiębiorców od kwietnia. Co zawiera "tarcza antykryzysowa" i kto może z niej skorzystać

(823,60 zł brutto) podwyższone o kwotę składek na ubezpieczenie społeczne. Łącznie pomoc państwa wynosiłaby 1300 zł brutto dla każdego pracownika; – wynagrodzenie finansowane ze środków przedsiębiorcy o łącznej wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Czyli, jeżeli firma ma przestój

Asseco Poland ma dwie umowy z ZUS na łączną kwotę ok. 374,5 mln zł brutto

Warszawa, 19.07.2018 (ISBnews) - Asseco Poland podpisało umowę ramową z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) na modyfikację i rozwój Kompleksowego Systemu Informatycznego (KSI) o wartości niemal 350 mln zł brutto, podała spółka. Firma podpisała również umowę na modyfikację KSI ZUS w związku z

Instytut Biznesu: Obciążenie umów cywilnoprawnych może osłabić potencjał firm

Warszawa, 19.11.2019 (ISBnews) - Istnieje realne ryzyko osłabienia potencjału polskich przedsiębiorstw, wynikające z projektu obciążenia umów cywilnoprawnych, uważa Instytut Biznesu. Według Instytutu, krytyczna jest zbieżność w czasie nowej regulacji z podwyższeniem kosztów pracy związanych z

MF: Dług sektora general government wzrósł do 1029 mld zł na koniec I kw.

mln zł (-2,0%), w tym jednostek samorządu terytorialnego i ich związków o 1 403,1 mln zł (-2,1%), - wzrostu zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych o 0,3 mln zł (+0,4%). Relacja PDP do PKB w 2017 r. wyniosła 48,5% (-3,4 pkt proc. w porównaniu z 2016 r.). "Na zmianę wysokości długu EDP

KUKE: Liczba upadłości przedsiębiorstw wzrośnie o ok. 3% r/r do ok. 598 w 2018

Warszawa, 06.06.2018 (ISBnews) - Liczba upadłości przedsiębiorstw wzrośnie o blisko 3% r/r i wyniesie ok. 598, natomiast łączna liczba upadłości i restrukturyzacji ukształtuje się na poziomie ok. 1 000 podmiotów, co oznacza wzrost o około 9,8% r/r, prognozuje Korporacja Ubezpieczeń Kredytów

Wiemy, co się znajdzie w rządowym pakiecie dla firm. Odroczenie składek ZUS, szybsze postojowe, konta czasu pracy

pracownikom takiego przedsiębiorcy przysługiwałoby: – świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych (823,60 zł) zwiększone o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne; – wynagrodzenie finansowane ze środków przedsiębiorcy o łącznej

Branża ślubna sparaliżowana. W tym roku niemal bez szans na zarobek

za kilka tygodni – mówi Katarzyna Bugaj. Ubezpieczenie wesela Koronawirus pokazał, że potrzeba nowych, systemowych rozwiązań, które bardziej zabezpieczą interesy branży. Stąd pomysł, by ją zjednoczyć. – Nie ukrywajmy - nie jest dobrze. Wciąż jeszcze sporo chaosu w branży ślubnej

Szkoły i przedszkola zamykane z powodu koronawirusa. Jakie prawa przysługują rodzicom?

proc. wynagrodzenia. Mogą się o niego ubiegać zarówno osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym obowiązkowo, jak i na przykład prowadzące działalność gospodarczą i dobrowolnie odprowadzające składkę na chorobowe. Zasiłek przysługuje matce i ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który wystąpi o

Rzad przyjął propozycję dot. wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2018 r.

wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2017 r." - czytamy w komunikacie. Przedstawiając tę propozycję wzięto pod uwagę: sytuację finansów publicznych, w tym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; ograniczone możliwości finansowe państwa, wynikające ze stabilizującej reguły wydatkowej i unijnych reguł

Sąd wydał wyrok w sprawie kuriozalnej decyzji ZUS

administracji, wydając swoje decyzje, powinny kierować się nie tylko przepisami prawa, ale również zasadami wynikającymi z Konstytucji Biznesu. Bardzo ważne jest, aby poprzez swoje działania budowały zaufanie w relacji państwo - przedsiębiorca. Prowadząc postępowanie, powinny kierować się również zasadami

Grupa PZU stawia na ekspansję w CEE, liczy na 8% składki z zagranicy do 2020 r.

Warszawa, 09.01.2018 (ISBnews) - Podstawowym celem Grupy PZU w obszarze operacji zagranicznych jest osiągnięcie do 2020 roku 8% udziału składki przypisanej brutto z rynków zagranicznych w łącznym przypisie Grupy, podało PZU w dokumencie pt. "Nowe PZU – więcej niż ubezpieczenia

Tarcza antykryzysowa 4.0. Rząd wprowadza nowe wakacje kredytowe

. Bo, jak zaznacza rząd, zawieszenie "odnosi się zarówno do części kapitałowej, jak i odsetkowej raty". Ale będzie jeden wyjątek. W czasie zawieszenie będą pobierane opłaty "z tytułu składek za umowy ubezpieczenia powiązane z umową kredytu". - Takie wyłączenie związane jest z

Składka brutto spółek Uniqa w Polsce wzrosła o 62% r/r do 515,5 mld zł w I kw.

komunikacie. W dalszym ciągu wzrost jest relatywnie wysoki w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (11,6%), co ma związek z generalnym wzrostem poziomu cen w tym ubezpieczeniu. Z kolei w ubezpieczeniu AC widoczny był spadek na poziomie 12,1%, wynikający głównie z eliminacji z

Koszt waloryzacji emerytur i rent przy wskaźniku 103,26% to 6,86 mld zł w 2019r.

; - czytamy w komunikacie. Przedstawiając tę propozycję wzięto pod uwagę: sytuację finansów publicznych, w tym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; możliwości finansowe państwa, wynikające ze stabilizującej reguły wydatkowej i unijnych reguł fiskalnych; koszty finansowania realizowanych zadań społecznych

Sprawdź, czy masz chorobę zawodową

układu nerwowego (8,6 proc.). „Większość tych chorób zawodowych to choroby powstałe w wyniku wieloletniej ekspozycji na szkodliwe dla zdrowia czynniki biologiczne, fizyczne i chemiczne oraz uciążliwości wynikające niespełnienia podstawowych wymagań higieny pracy i ergonomii” – czytamy w

Rząd jest za zwiększeniem wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2017 r.

publicznych, w tym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; ograniczone możliwości finansowe państwa, wynikające ze stabilizującej reguły wydatkowej i zasad unijnych; potrzebę zabezpieczenia w budżecie na 2017 r. dodatkowych środków na zaplanowane działania. (ISBnews)

KUKE i BGK są gotowi wspierać zachodnich importerów polskich towarów

rozwijającymi się i uznawanymi za bardziej ryzykowne. Widzimy bowiem rosnące zainteresowanie użyciem tego modelu finansowania przez kolejne banki z krajów zachodnich, zamierzających pożyczać swoim klientom środki na zakupy w polskich firmach" - powiedział dyrektor Biura Ubezpieczeń Kredytów Inwestycyjnych

Prawnicy czytelnikom, odc. 1. Jak mocno szef może obniżyć mi pensję? Co z podatkiem za niewypłacane pensje moich pracowników?

wysokości 80 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, jeżeli: nie podlega ona ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu; umowa została zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020 roku. Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności

Prawnicy Czytelnikom odc. 10. Subwencja PFR dla mikrofirm? Jakie są warunki?

na 28.02. wynosił 9 osób ubezpieczonych (etaty + zlecenia), mikroprzedsiębiorca to firma zatrudniająca do 9 pracowników w zeszłym roku, mikroprzedsiębiorca to firma, której stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019 roku był niższy niż 9 osób. Moje średnioroczne zatrudnienie w 2019 roku wynosi 9,33 etatu

mBank liczy na dalszy stopniowy wzrost marży odsetkowej

"dalszy stopniowy wzrost marży odsetkowej wynikający ze zmieniającej się struktury portfela kredytowego" i jednocześnie wskazuje na "brak przestrzeni do dalszej redukcji kosztów finansowania", podano w prezentacji. Marża odsetkowa (kwartalnie) Grupy mBanku wyniosła 2,56% w II kw

Przegląd informacji ze spółek

wynikających z przynależności do PSSE. Nadzwyczajne walne zgromadzenie Asbisc Enterprises zatwierdziło program skupu akcji własnych o wartości do 300 tys. USD, podała spółka. J.W. Construction Holding rozpoczyna sprzedaż mieszkań na Osiedlu Gościnnym, zlokalizowanym na przedmieściu Poznania, podała spółka

195 zł miesięcznie i polisa na... milion w Raiffeisen Polbank

przypadku swojej gwałtownej śmierci - dobrej przyszłości. Milion złotych za śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczenie płaci aż milion złotych, ale tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy śmierć następuje w nieszczęśliwym wypadku. Za "zwykłą", wynikającą ze starości, choroby itp., bliscy

Prezydent podpisał nowelizację ustawy budżetowej na 2017 rok

budżecie kwot, który - w ocenie Ministerstwa Finansów - będzie niższy od założonego na etapie uchwalania ustawy. W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazuje się, że wydatki budżetowe będą niższe m.in. dzięki dobrej sytuacji na rynku pracy, przekładającej się na wzrost przychodów ze składek na ubezpieczenia

Krótki poradnik dla kredytobiorców w czasach pandemii. Co mogą zrobić przedsiębiorcy w trudnej sytuacji?

zaburzeń płynności i zmniejszenia lub utraty przychodów. - Wystąpienia innych niż terminowa spłata zobowiązań przypadków naruszenia warunków finansowania wskutek zmian w otoczeniu prawnym i gospodarczym, wynikających z: pogorszenia wskaźników finansowych; braku terminowej zapłaty podatków lub innych danin

Przedsiębiorcę, który zbyt często choruje, ZUS chce wykreślić z ewidencji gospodarczej

wyjątkowo, co stanowi zagwarantowanie praw przedsiębiorcy wynikających z "Konstytucji biznesu" – w tym w szczególności zasady nakazującej rozstrzyganie niedających się usunąć wątpliwości, co do stanu faktycznego na korzyść przedsiębiorcy – mówi radca prawny Agnieszka Majewska

APK: Skutki finansowe działań zw. z podatkami to szacunkowo 7,4 mld zł w br.

;Znaczącym dochodem sektora ubezpieczeń społecznych będzie tzw. opłata przekształceniowa wynikająca z planowanej przebudowy modelu funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych. Opłata będzie miała charakter jednorazowy i zasili Fundusz Ubezpieczeń Społecznych" - podkreślono w dokumencie. 

'Nowe PZU' stopniowo zmieni model działania na firmę usługową z pełną ofertą

, Innowacyjność. Strategia Grupy PZU na lata 2016-2020" zostaną zastąpione przez cele wynikające z dokumentu "Nowe PZU – więcej niż ubezpieczenia. Aktualizacja i operacjonalizacja Strategii Grupy PZU na lata 2017-2020", podkreślił ubezpieczyciel w komunikacie. Grupa kapitałowa Powszechnego

PZU rozliczyło zakup AAS Balta, ostateczna cena to 47,87 mln euro

Warszawa, 20.11.2014 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) ostatecznie rozliczył umowę zakupu akcji AAS Balta od Royal & Sun Alliance Insurance plc (RSA) podała spółka. W wyniku przeszacowania wartości aktywów, RSA zwróciła PZU 812,18 tys. euro. "Z uwagi na fakt, iż faktyczna

Likwidacja OFE. Gdy na giełdzie załamanie, kusi wybór ZUS

Senat. Zgodnie z tym projektem środki z OFE trafią do nowych indywidualnych kont emerytalnych, czyli IKE (OFE staną się specjalistycznymi funduszami inwestycyjnymi otwartymi, SFIO). Chyba że członek OFE podejmie decyzję o tym, żeby przekazać je do ZUS, który zaksięguje je na koncie ubezpieczonego

Kulik z PZU: Nasze podejście do akwizycji za granicą jest oportunistyczne 

nie rośnie). W krótkiej perspektywie najpoważniejszego zagrożenia dla działalności i wyników finansowych grupy Kulik upatruje w niepewności na rynku produktów inwestycyjnych.  "Po pierwszym kwartale jestem dość pozytywny, jednak martwi mnie sytuacja na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych

Zapłacił 800 tys. zł za leczenie. Na ile się ubezpieczyć w podróży?

, zamierzało wykupić dodatkowe ubezpieczenie turystyczne. Cztery lata temu zaledwie nieco połowa. - Polacy coraz częściej zdają sobie sprawę z zagrożeń wynikających z braku polisy za granicą, m.in. dlatego że media nagłaśniają niektóre przypadki, np. udar w Meksyku i koszty poniesione w związku z brakiem

Komu się należy świadczenie rehabilitacyjne? Komu ZUS odmawia wypłaty pieniędzy?

stawiać na zabiegi przewidziane przez lekarza. Czytaj też: Jarosław Kaczyński dzięki pomocy urzędników ZUS dostał wyższą emeryturę. O innych Polakach rząd zapomniał Trzeba być ubezpieczonym Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje objętym ubezpieczeniem chorobowym: pracownikom, osobom wykonującym pracę