ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Przemysław Poznański, Piotr Skwirowski

ETS: Polska dyskryminuje swoich przedsiębiorców

ETS: Polska dyskryminuje swoich przedsiębiorców

Zakazując im odliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zapłaconych w innych krajach UE, Polska dyskryminuje swoich przedsiębiorców

Umowa zlecenia a urlop macierzyński

Pytanie: Osoba była naszym pracownikiem do 12 lipca 2010 r. W trakcie zatrudnienia pobierała zasiłek macierzyński i pobiera go nadal do listopada 2010 r. W sierpniu 2010 r. chcemy zawrzeć z tą osobą na 5 dni umowę zlecenia. Czy musimy naliczyć składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe) i ubezpieczenie zdrowotne oraz składki na FP i FGŚP?

ZUS i NFZ rozwieją Twoje wątpliwości!

Obowiązujące przepisy nie zawsze są jasne i konkretne. W naszym prawodawstwie nie brakuje takich, których stosowanie w praktyce przysparza niemałe problemy. Również tych z zakresu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Obecnie jednak płatnicy składek, którzy mają wątpliwości co do stosowania określonych przepisów, mogą wystąpić o ich interpretację.

Co się należy pracującym studentom?

Co się należy pracującym studentom?

emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu i chorobowemu. Obowiązkowa jest też składka na ubezpieczenie zdrowotne. Pracodawca w ciągu 7 dni musi zgłosić nowo zatrudnionego pracownika do ZUS. O tym, czy zostaliśmy zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych i z jakim dniem to nastąpiło – możemy sprawdzić na swoim

Jest jedna choroba, która pozwala być na zasiłku tak długo jak w trakcie ciąży

Jest jedna choroba, która pozwala być na zasiłku tak długo jak w trakcie ciąży

Ubezpieczenie zdrowotne pozwala na korzystanie z bezpłatnej opieki medycznej. Składki pobierają Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i przekazują je do Narodowego Funduszu Zdrowia. Składki na ubezpieczenie chorobowe pobiera KRUS lub ZUS i zapisuje je na

Jak samodzielnie opłacać składki do ZUS i NFZ? Czy da się płacić mniej na emeryturę i leczenie?

Jak samodzielnie opłacać składki do ZUS i NFZ? Czy da się płacić mniej na emeryturę i leczenie?

wystąpić o ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Takiego zgłoszenia dokonujemy w ZUS na formularzu ZUS ZZA – jeśli podlegamy wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu lub ZUS ZUA, gdy podlegamy ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi

MRPiPS: W ramach tarczy antykryzysowej do przedsiębiorców trafiło ok 10,5 mld zł

. świadczeń postojowych dla osób samozatrudnionych i zleceniobiorców w łącznej wysokości ponad 1,2 mld zł. Z kolei wartość udzielonego wsparcia w ramach zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz

PZU wypracowało prawie 3/4 wzrostu rynku prywatnych ubezp. zdrowotnych w I półr.

Warszawa, 10.10.2019 (ISBnews) - Prawie 3/4 wzrostu rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce w I poł. 2019 r. to zasługa PZU, podał ubezpieczyciel, powołując się na dane Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Według PIU, wartość całego rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych wyniosła na

Senat przyjął projekt dot. zwolnień i pożyczek dla organizacji pozarządowych

Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Senat przyjął projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zakładający zwolnienie organizacji pożytku publicznego ze składek na ubezpieczenia społeczne od marca do maja 2020 roku oraz

Kiedy zaległości podatkowe powinny i mogą być podstawą wykluczenia wykonawcy z postępowania?

wykluczenia jest ta wskazana w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp . Chodzi o sytuację wykonawcy, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał

Rekordowy wzrost składki do ZUS dla przedsiębiorców

Rekordowy wzrost składki do ZUS dla przedsiębiorców

te pozostałyby w gestii przedsiębiorców i w zależności od ich decyzji mogłyby zostać przeznaczone na ubezpieczenia komercyjne, inwestycje czy bieżącą konsumpcję. Warto także podkreślić, że brak opłacania składek na ubezpieczenia społeczne wiązałby się z brakiem świadczeń, np. emerytury. Oznacza

Elektroniczne zaświadczenie z ZUS - zasady sporządzania i przedkładania w przetargach

;czy dokument można uznać za oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność przez wykonawcę .  Czy stosownie do art. 50 ust. 4a−4c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne wykonawca mógł bez tworzenia cyfrowego

FPP i CALPE: Składki przedsiębiorców na ZUS wzrosną do 1431,48 zł w tym roku

Warszawa, 21.01.2020 (ISBnews) - Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla przedsiębiorców w 2020 roku w ujęciu kwotowym wzrosną najwięcej od 11 lat. Główny Urząd Statystyczny opublikował dane o przeciętnym wynagrodzeniu w IV kw. 2019 r. - które pozwalają na obliczenie wysokości

Prawnicy czytelnikom, odc. 2. Czy mając umowy-zlecenia, mogę wystąpić do ZUS o postojowe?

Prawnicy czytelnikom, odc. 2. Czy mając umowy-zlecenia, mogę wystąpić do ZUS o postojowe?

przez przedsiębiorcę ze zwolnienia w okresie marzec - maj 2020 r. z obowiązku opłacenia za zgłaszanych ubezpieczonych należności z tytułu składek: na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz

Podwyżka składek dla przedsiębiorców. O ile więcej trzeba będzie płacić?

Podwyżka składek dla przedsiębiorców. O ile więcej trzeba będzie płacić?

ogłosi ją w styczniu 2020 r. Patrząc na dane w ostatnich miesiącach, można szacować, że składka zdrowotna wzrośnie o mniej więcej 7 proc. To oznaczałoby wzrost składki z 342,32 zł do 366,28 zł (o 23,96 zł) – mówi dr Łukasz Wacławik, specjalista od ubezpieczeń społecznych. Jeśli tak się stanie, w

APK: Deficyt 'general gov't' to 8,4% PKB, dług sektora - 55,2% PKB w 2020 r.

do 9 osób z płacenia całości składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz połowy składek w przypadku płatników zgłaszających do 49 ubezpieczonych przez okres 3 miesięcy. Szacuje się, że ubytek składek z tytułu umorzenia w łącznej wysokości brutto 0,65% PKB (przy założeniu, że wszyscy

Macierzyństwo a własna firma. Co się należy kobietom w ciąży i po porodzie?

Macierzyństwo a własna firma. Co się należy kobietom w ciąży i po porodzie?

nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia działalności, trzeba się z nich – oraz z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego – wyrejestrować i zgłosić wyłącznie do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Aby to zrobić, trzeba złożyć druk ZUS ZWUA oraz

MR: Mały ZUS plus obejmuje już 240 tys. przedsiębiorców, tj. 2/3 uprawnionych

minimalnej emerytury. Resort przypomina, że Mały ZUS plus to element tzw. pasa startowego dla firm: przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności można korzystać z ulgi na start, która oznacza brak konieczności podlegania pod ubezpieczenie społeczne. Przedsiębiorca opłaca jedynie składkę zdrowotną

Składki na ZUS w górę. Wzrost pensji minimalnej to wzrost o 300 zł składek dla nowych przedsiębiorców. A co z pozostałymi firmami?

Składki na ZUS w górę. Wzrost pensji minimalnej to wzrost o 300 zł składek dla nowych przedsiębiorców. A co z pozostałymi firmami?

(dobrowolne 2,45 proc.), - z 11,27 do 13,02 zł składki na ubezpieczenie wypadkowe (1,67). Początkujący przedsiębiorcy nie płacą składek na Fundusz Pracy przez dwa pierwsze lata prowadzenia firmy. Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest taka sama dla wszystkich przedsiębiorców i jej wysokość wynosi 342,32 zł

Błędna interpretacja ZUS-u. Przedsiębiorca musi zapłacić zaległe składki

Błędna interpretacja ZUS-u. Przedsiębiorca musi zapłacić zaległe składki

ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Co za tym idzie, pobieranie tego świadczenia nie jest tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych wymienionym w art. 6 ust. 1 ustawy o s.u.s. Oznacza to, że w przypadku prowadzenia pozarolniczej

Prawnicy czytelnikom, odc. 3. Czy pracownik, który jest w kwarantannie, ma prawo do wynagrodzenia za pracę? I kto płaci?

Prawnicy czytelnikom, odc. 3. Czy pracownik, który jest w kwarantannie, ma prawo do wynagrodzenia za pracę? I kto płaci?

obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym jako pracownik oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu jako pracownik i jako emeryt, uwzględniana jest przy kalkulacji ww. limitu jako jedna osoba. Joanna Prokurat, praktyka podatkowa i pomocy publicznej kancelarii Wardyński i Wspólnicy Kancelaria Wardyński i Wspólnicy od 1988

MR: Rząd przyjął projekt ustawy o Małym ZUS plus

. wynosił 2,8 tys. zł, w przyszłym roku będzie płacił na ubezpieczenia społeczne 442,96 zł miesięcznie plus obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Jego korzyść w stosunku do pełnej składki ZUS w 2020 r., bez ubezpieczenia zdrowotnego, wyniesie zatem 549,34 zł. Nasz projekt to realizacja jednego z punktów tzw

Nationale-Nederlanden: Co trzeci Polak na urlopie za granicą bez ubezpieczenia

zabezpiecza się przed tego rodzaju zdarzeniami. Jedynie 55% wykupuje polisę turystyczną, a 11% wyrabia Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), wskazano. "Za granicą systemy opieki zdrowotnej funkcjonują w różny sposób, a nieplanowana wizyta u lekarza może kilkukrotnie zwiększyć koszty

Rejestracja w urzędzie pracy. Jak to zrobić?

zdrowotnego. Z bezpłatnej opieki zdrowotnej można korzystać od dnia uzyskania statusu bezrobotnego, a prawo to ustaje 30 dni po wyrejestrowaniu. PUP odprowadza również składki na ubezpieczenie społeczne – emerytalne i rentowe – za bezrobotnego pobierającego zasiłek, stypendium na szkolenie lub

Prawnicy czytelnikom, odc. 4. Czy studentowi również przysługuje postojowe?

którego tytułu podlegałaby ubezpieczeniom społecznym i w związku z tym opłacałaby składki ZUS). Pobieranie emerytury nie skutkuje podleganiem ubezpieczeniom społecznym z tego tytułu. W konsekwencji, jeżeli zleceniobiorca w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek o świadczenie postojowe

Program gosp. FPP i CALPE ma przynieść +4,6 mld zł rocznie finansom publicznym

), - efektów poprawy jakości ochrony zdrowia i ograniczenia absencji chorobowych oraz rent z tytułu niezdolności do pracy (+2,2 mld zł), podano w materiale prasowym. Koszt realizacji programu gospodarczego wyniósłby 9,1 mld zł - przewiduje się wzrost wydatków z tytułu restytucji ubezpieczeń społecznych (0,2

MR: Do 'Małego ZUS-u+' zgłosiło się ponad 35 tys. przedsiębiorców

tylko składek na ubezpieczenia społeczne. Składkę zdrowotną przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości" - podsumowano. (ISBnews)

PZU miało 879 mln zł zysku netto, 1955 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

wyniósł 23,7%. W dalszym ciągu chcemy się rozwijać. Nasze ambicje by otaczać opieką zdrowotną coraz więcej Polaków zaowocowały przejęciem ogólnopolskiej sieci placówek diagnostycznych Tomma. Zwiększamy w ten sposób dostęp pacjentów do badań profilaktycznych, co wpisuje się w naszą społeczną strategię

Senat przyjął projekt dot. dodatk. świadczeń dla służby zdrowia wz. z COViD-19

Response Investment Initiative. Kierujący podmiotami leczniczymi, domami pomocy społecznej mieliby obowiązek zapewnienia pracownikom środków ochrony indywidualnej. Projekt zakłada finansowanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, chorobowe oraz wypadkowe dla personelu medycznego, mającego

FPP/ CALPE: ZUS potrzebowałby ok. 400 lat na kontrole wszystkich płatników

, że szacowana wartość nieodprowadzonych składek do 2018 r. to 24,3 mld zł. "Kontrole nie rozwiążą problemu, ani nie sprzyjają stabilności działania przedsiębiorców. Konieczne jest pilne wdrożenie restytucji w systemie ubezpieczeń społecznych i zabezpieczenie okresów ubezpieczeniowych osobom

FPP i CALPE: Składki przedsiębiorców na ZUS wzrosną do 1316,95 zł w tym roku

Warszawa, 18.01.2019 (ISBnews) - Główny Urząd Statyczny (GUS) opublikował dane o przeciętnym wynagrodzeniu w IV kw. 2018 r., które pozwalają na obliczenie wysokości ostatniej, nieznanej do tej pory składowej obciążeń jednoosobowych firm, czyli składki na ubezpieczenie zdrowotne. 1316,96 zł - tyle

MPiT kieruje do konsultacji projekt ustawy, która ma wprowadzić 'Mały ZUS plus'

, przedsiębiorca, którego miesięczny przychód w 2019 roku wynosił średnio 7 tys. zł, a dochód - 3 tys. zł, w przyszłym roku będzie płacił na ubezpieczenia społeczne 474 zł miesięcznie plus obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Nasz projekt to realizacja jednego z punktów tzw. Pakietu dla Przedsiębiorców, który

MF: Podatnicy wygenerowali 2,4 mln mikrorachunków podatkowych

gospodarczej i niezarejestrowanych jako podatnik VAT jest to numer PESEL. Natomiast dla osób prowadzących działalność gospodarczą, podatników VAT oraz płatników podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne właściwym numerem jest NIP. Z NIP skorzystać powinny również osoby zatrudnione na

PZU i Alior Bank ogłaszają nabór dla startupów w ramach RBL_START #COVID-19

zdalnych. - produkty i usługi odpowiadające na potrzeby zdrowotne, finansowe i ubezpieczeniowe klientów w związku z pandemią koronawirusa oraz w podobnych kryzysowych sytuacjach, podano. "Zależy nam na promowaniu pomysłów, które mają szeroki wymiar społeczny. Służą leczeniu, diagnostyce, prewencji

Prawnicy czytelnikom odc. 8. Zamierzam zawiesić działalność. Kiedy mogę zgłosić się do urzędu pracy jako bezrobotny?

nieopłaconych składek ZUS od 01.03.2020 r. do 31.05.2020 r. Zwolnienie to przysługuje przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą przed 01.04.2020 r. opłacającym składki wyłącznie na własne ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Warunkiem zwolnienia jest wykazanie, iż przychód w pierwszym miesiącu, za

Tarcza antykryzysowa. Przez trzy miesiące samozatrudnieni nie będą płacić składek ZUS

składek będzie można złożyć elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE), wrzucić do specjalnych pojemników w placówkach ZUS lub przesłać e-mailem do oddziału ZUS. Jakie składki można będzie odroczyć lub ich nie płacić? Na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz

Sejm przyjął kilkadziesiąt poprawek do ustawy o instrumentach wsparcia

bezpłatnego uzyskania od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) danych zgromadzonych na koncie ubezpieczonego i na koncie o prezesa Rady Ministrów, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub pełnomocnika prezesa Rady Ministrów właściwego do spraw analiz i studiów z zakresu kluczowych polityk publicznych

Jak legalnie zatrudnić nianię

). Rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia następnego roku. Niania * została zgłoszona przez rodzica do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego; * jest osobą pełnoletnią; * nie jest rodzicem dziecka; * może być jego babcią lub ciocią. Co ciekawe, jedna niania może być zatrudniona na

Koronawirus. Apel rzecznika przedsiębiorców: firmy bez składek do ZUS

ubezpieczenie społeczne przy pozostawieniu obowiązku opłacania składki zdrowotnej" – pisze rzecznik. Uniknąć płacenia składek powinni według rzecznika wszyscy przedsiębiorcy, także ci korzystający z małego ZUS oraz nowi przedsiębiorcy mający dziś prawo do dwuletniej ulgi. Każdy, kto nie chciałby

Podwyżka składek ZUS dla przedsiębiorców. Kto będzie mógł liczyć na ulgi?

odszkodowania). Obowiązkowa jest za to składka zdrowotna. Czy można zlikwidować obecnie prowadzoną firmę i założyć nową, aby skorzystać z ulgi na start? Osoby, które już prowadzą firmę, mogą skorzystać z ulgi dopiero po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia

KIR udostępnił narzędzie 'e-składki KRUS' dla rolników

terminie odprowadzenia składki za II kwartał tj. do 30 kwietnia br. Poza składkami z tytułu ubezpieczenia społecznego, można będzie również dokonać płatności z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego oraz uregulować ewentualne zadłużenie, dostosowując kwotę płatności do bieżących możliwości zobowiązanego, podano

Niższy ZUS dla wybranych. Czas na decyzję do 8 stycznia

. Limit, którego nie mogą przekroczyć jego przychody z działalności gospodarczej w 2018 r., wynosi: (63 000 : 365) x 334 = 57 649,315068493 ≈ 57 649,32 zł. Ważne! Liczba dni prowadzenia działalności gospodarczej odpowiada liczbie dni, w których podlegałeś w poprzednim roku ubezpieczeniom społecznym

Jedno konto w ZUS dla firm. Jakie są haczyki?

Sejm uchwalił ważną zmianę dla przedsiębiorców. Chodzi o ustawę o ubezpieczeniach, która zakłada, że od stycznia 2018 r. firmy nie muszą już wysyłać do ZUS czterech przelewów na cztery różne rachunki: na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych

Prawnicy czytelnikom, odc. 5. Czy mogę wziąć L4 ze strachu?

, opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne), jeżeli prowadził działalność przed 1 kwietnia 2020 r. i przychód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek, nie był wyższy niż 15 681,00 zł, tj. 300 proc. prognozowanego przeciętnego

"Tarcza antykryzysowa" dla pracowników i firm. Jak skorzystać z pomocy?

musi udowodnić spadek obrotów o 50 proc. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, FGŚP, Fundusz Emerytur Pomostowych. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za

Chcesz złożyć wniosek do ZUS o odroczenie płacenia składek? "To mordęga, odechciewa się starania o jakąkolwiek pomoc"

, który obowiązuje obecnie, prostym i szybkim zgłoszeniem e-mailem bądź pocztą chęci zrezygnowania na okres trzech miesięcy z opłacania składki na ubezpieczenie społeczne, z zachowaniem obowiązkowej składki zdrowotnej - kończy rzecznik. Czytaj też: Koronawirus. Mały biznes woła o pomoc, zabraknie na ZUS

Składka ZUS w 2019 r. rośnie najszybciej od sześciu lat. Wiadomo już, ile będą płacić przedsiębiorcy

tak od 30 kwietnia obowiązuje  tzw. ulga na start dla osób otwierających działalność. Dzięki niej osoby rozpoczynające biznes (niezależnie od dochodów i przychodów) przez pierwsze pół roku działalności nie muszą w ogóle płacić składek na ubezpieczenia społeczne. Obowiązkowo będą jednak musieli

Składki do ZUS dla przedsiębiorców rosną, a rząd zapewnia, że... spadają

w rzeczywistości - mówi nam jeden ze specjalistów od ubezpieczeń społecznych (prosi o niepodawanie nazwiska). Większość nie spełnia kryteriów Gowin, mówiąc o zmniejszeniu o 50 proc. składek, miał na myśli specjalną ustawę o preferencyjnym, niskim ZUS-ie, która weszła w życie 30 kwietnia. Problem w

Prezes PIU: Ubezpieczyciele mogliby zwiększyć atrakcyjność PPK i ich popularność

. Inny model ubezpieczeń społecznych to model holenderski, bardziej skomplikowany i wymagający konsensusu społecznego" - wskazał prezes Izby. Według raportu, ubezpieczyciele generują 225 tys. miejsc pracy w sektorze i innych branżach, w tym bezpośrednio w branży pracuje 27 tys. osób. (ISBnews

Prawnicy czytelnikom, odc. 15. Od kwietnia firma obniżyła pensje o 20 proc. W jakiej wysokości dostanę zasiłek z ZUS?

ubezpieczenie zdrowotne zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na jego obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne za okres od dnia 1.04 do dnia 31.05.2020 r., jeżeli prowadził działalność przed dniem 1.04.2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku

Prawnicy czytelnikom, odc. 1. Jak mocno szef może obniżyć mi pensję? Co z podatkiem za niewypłacane pensje moich pracowników?

zdrowotnej będzie możliwe. Ale ze względu na to, że opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejszają odpowiednio podatek dochodowy, skorzystanie z możliwości ich umorzenia za marzec, kwiecień i maj w ramach "tarczy antykryzysowej" w rzeczywistości może przynieść minimalne korzyści

Szwed z MRPiPS: Stopa bezrobocia spadnie do 5,4% w 2019 roku

Warszawa, 08.01.2019 (ISBnews) - Stopa bezrobocia rejestrowanego nie będzie już spadać skokowo i w 2019 r. wyniesie 5,4%, uważa wiceminister rodziny, pracy polityki społecznej Stanisław Szwed. "Na pewno nie będzie już tak skokowego spadku bezrobocia. […] Zakładamy poziom 5,4% na

"Uważaj, o co (i jak) prosisz" - o rygorze odpowiedzialności karnej przy składaniu "tarczowych" wniosków o pomoc

. data zawarcia i wysokość wynagrodzenia z tytułu niewykonywanej umowy; 6. wysokość przychodu osoby wykonującej umowę cywilnoprawną; 7. potwierdzenie otrzymania przez zleceniodawcę oświadczenia od zleceniobiorcy na temat braku innego tytułu do ubezpieczenia społecznego i wysokości przychodów z innych

Asseco Poland będzie rozwijać system do obsługi rolników w KRUS

Warszawa, 21.05.2018 (ISBnews) - Asseco Poland podpisało umowę z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) na utrzymanie i rozwój systemu Workflow, który stanowi centralny komponent Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) do obsługi najważniejszych procesów biznesowych KRUS, podała

Rząd wkrótce ogłosi nową "tarczę antykryzysową" dla przedsiębiorców i pracowników. Wiemy, co w niej będzie

przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. To oznacza, że państwo będzie pokrywać składki dla pracowników mikrofirm, aby pracownicy nie mieli obniżonej emerytury. Składek przez trzy miesiące, ale na KRUS na

Prawnicy Czytelnikom, odc. 9. 5 tys. zł pożyczki dla firm? Brać czy nie brać?

zwolnienie z ZUS dla siebie i pracowników. Czy w związku z tym w przypadku choroby nie otrzymam zasiłku chorobowego? Zasiłek chorobowy powinien zostać wypłacony. Pomimo zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczeni, za których nastąpiło zwolnienie z

Emerytura przedsiębiorcy - sprawdź, jak zadbać o przyszłość

jedną ważną zmianę. Chodzi o ustawę o ubezpieczeniach, która zakłada, że od stycznia 2018 r. firmy nie muszą już wysyłać do ZUS czterech przelewów na cztery różne rachunki: na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Przelew jest

Grupa Asseco kontynuuje obsługę systemu KRUS za 58 mln zł brutto

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (System nSIU) odpowiada za obsługę ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, a także świadczeń krótkoterminowych i wypadków w rolnictwie. Używany jest codziennie przez ponad 3000 pracowników KRUS, którym udostępnia wszystkie funkcjonalności w trybie online – dokumenty

PZU i Pekao organizują Dom Polski na Forum Ekonomicznym w Davos

wschodzących ze stabilnością i transparentnością Unii Europejskiej, co chcemy pokazać właśnie w Davos. Dlatego jako największa grupa finansowa w Europie Środkowo-Wschodniej i lider w sektorze ubezpieczeń, bankowości i opieki zdrowotnej, już kolejny raz podejmujemy się organizacji Domu Polskiego, a naszą

N-N: Tylko 51% Polaków regularnie wykonuje badania w celu wykrycia nowotworu

Polaków podejmuje aktywne działania prewencyjne. Według danych z raportu 'Choroba nowotworowa - profilaktyka zdrowotna i finansowa' Nationale-Nederlanden częściej stosujemy bierne formy profilaktyki. I tak 65% Polaków deklaruje, że nie spożywa alkoholu w nadmiarze, a 62% nie pali tytoniu. Osoby z wyższym

Pomoc dla przedsiębiorców od kwietnia. Co zawiera "tarcza antykryzysowa" i kto może z niej skorzystać

ratalnego można złożyć elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE), wrzucić do specjalnych pojemników w placówkach ZUS lub przesłać e-mailem do oddziału ZUS. Jakie składki można odroczyć? Na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych

System "tarczy" widzi tylko kod, nie człowieka. Rozmowa z przedsiębiorczynią o rządowej pomocy

, na przykład ośmiogodzinnym. Płacimy za pracowników ubezpieczenie zdrowotne, społeczne, a także chorobowe. Mimo że jesteśmy pracodawcą, to system "tarczy finansowej PFR" tak nas nie kwalifikuje. Według niego nie zatrudniamy nikogo. System widzi tylko kod ubezpieczeń naszych pracowników i

MR: Działalność zawiesiło 23,9 tys. firm w kwietniu, spadek o 50% m/m

ubezpieczenie społeczne odprowadza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia działalności w danym miesiącu, o tyle składka na ubezpieczenie zdrowotne jest niepodzielna, nawet jeśli działalność była prowadzona przez część miesiąca" - wyjaśnia MR. Jeśli chodzi o wznowienia i nowo zakładane działalności

Jak słono nie zapłacić za leczenie podczas wakacji? Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) - pytania i odpowiedzi

EKUZ - Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - powstała dzięki wysiłkowi unijnych urzędników, którzy postanowili skoordynować systemy zabezpieczenia społecznego, tak aby podróżujący Europejczycy w razie nagłego wypadku czy zachorowania mogli się czuć bezpiecznie w każdym państwie

Jak przedsiębiorca może bronić się przed niekorzystnymi decyzjami ZUS? Jak uniknąć kar? Poradnik dla przedsiębiorcy krok po kroku

sprawie „zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych”. Dziś często nawet księgowi w danym zakładzie nie wiedzą

Aegon: Tylko 21% polskich pracowników regularnie oszczędza na emeryturę

Długowieczności i Emerytur Aegon Mike Mansfield, cytowany w materiale. Zapytani o to, jakie działania powinno podjąć państwo w odpowiedzi na rosnące koszty ubezpieczeń społecznych, Polacy twierdzą najczęściej (35%), że rząd powinien zwiększyć ogólne finansowanie poprzez podniesienie podatków bez obniżania

Diners Club Polska: 38% Polaków wyda na feriach za granicą do 2 tys. zł na os.

liczba turystów planuje wyjechać bez żadnego ubezpieczenia. Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań i Raportów Społecznych (IBRIS) w grudniu 2018 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), na ogólnopolskiej grupie 1100 pełnoletnich

Podwyżka składek dla przedsiębiorców

składka zdrowotna wzrośnie o ok. 7 proc. To oznaczałoby wzrost z 342,32 zł do 366,28 zł (o 23,96 zł) – mówi dr Łukasz Wacławik, specjalista od ubezpieczeń społecznych. Gdy tak się stanie, łącznie przedsiębiorcy będą musieli zapłacić do ZUS w 2020 r. co miesiąc 1435,42 zł, a więc aż o 118,45 zł

Kto w 2018 r. zapłaci wyższe składki na ZUS, kto będzie z nich zwolniony przez pół roku, a kto nie zapłaci wcale? Mamy wyliczenia

przedsiębiorcy?  Zwolnienie lekarskie i składki Warto pamiętać, że na zwolnieniu lekarskim przedsiębiorcy nie muszą płacić składek na ubezpieczenia społeczne, ale muszą opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne  – okres ten liczy się oczywiście do okresu składkowego. A gdy zawieszają

FPP: Klin podatkowy powinien być systematycznie w różnych formach zatrudnienia

podlegającej oskładkowaniu (umowa o pracę, umowa zlecenia oskładkowana) w skład klina podatkowego wchodzą podatki dochodowe od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie społeczne, a także składka na ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast w przypadku umów zlecenia oskładkowanych wyłącznie składka zdrowotną klin

MR: Tarcza Antykryzysowa uchwalona przez Sejm - szczegóły wybranych rozwiązań

i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Łączny skutek dla finansów publicznych za 3 miesiące szacujemy na 9,5 mld zł, w tym 6,8 mld zł za mikrofirmy i 2,6 mld zł za samozatrudnionych opłacających tylko swoje

Zwolnienia ze składek ZUS dla mikroprzedsiębiorców. Komu Zakład może odmówić?

pozarolniczą przed 1 lutego (prowadził działalność gospodarczą), był płatnikiem składek przed tą datą i zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż dziesięć osób (nie ma znaczenia, czy są one zatrudnione na umowę o pracę, czy umowę cywilnoprawną, istotne jednak, by ten stan pracowników był ważny na 29 lutego

Rząd przyjął projekt o zmianie sposobu opłat składek ZUS przez przedsiębiorców

zastąpi dotychczasowe składki na: ubezpieczenia społeczne,ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych" - czytamy w komunikacie. Zmiana ograniczy w skali roku liczbę wpłat do przetworzenia przez systemy informatyczne banków

APK: Skutki finansowe działań zw. z podatkami to szacunkowo 7,4 mld zł w br.

według metodyki ESA2010) oraz inne mechanizmy w celu stabilizacji cen energii elektrycznej (-1,9 mld zł). Drugim pod względem wielkości źródłem dochodów sektora instytucji rządowych i samorządowych są wpływy ze składek na ubezpieczenia społeczne. Ich poziom jest uzależniony od kształtowania się

Brexit uderzy w emerytury Polaków pracujących na Wyspach. Problem z rentami i zasiłkami

obowiązywać unijna swoboda przemieszczania się i świadczenia pracy. Okazuje się, że kłopoty czekają też naszych rodaków, którzy już dziś mają legalne zatrudnienie na Wyspach. Koniec umowy, koniec współpracy z ZUS Twardy brexit oznacza, że od końca marca wygasną regulacje dotyczące ubezpieczenia społecznego

Emerytura przedsiębiorcy jeszcze niższa od emerytury z ZUS. Przedsiębiorco, zacznij oszczędzać!

Lżej mają przedsiębiorcy rozpoczynający działalność. Przez dwa lata płacą niższe składki na ubezpieczenia społeczne. I to znacznie niższe, bo nalicza się je od innej podstawy. W 2018 r. wynosi ona 630 zł i stanowi 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. W 2019 r. wynagrodzenie minimalne wzrośnie do 2250 zł

Pracownicy zapłacą wyższe składki do ZUS. O ile?

składki na ubezpieczenia społeczne: emerytalną, rentową, wypadkową, składkę na Fundusz Pracy (Fundusz Solidarnościowy) oraz składkę zdrowotną i dobrowolną chorobową, czyli blisko dwa razy mniej. Dodatkowo przy samozatrudnieniu pracodawca nie płaci na ZUS ani złotówki, w jego interesie będzie więc &bdquo

MRPiPS: Nie toczą się żadne prace nad wprowadzeniem jednolitej daniny

jednolitej daniny (zamiast PIT, składek na ZUS i ubezpieczenie zdrowotne). "W MRPiPS nie toczą się żadne prace nad wprowadzeniem jednolitej daniny. Sytuacja finansowa Funduszu Ubezp. Społ. jest najlepsza od lat. To efekt b. dobrej sytuacji na rynku pracy, wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, co wpływa

Wiemy, co się znajdzie w rządowym pakiecie dla firm. Odroczenie składek ZUS, szybsze postojowe, konta czasu pracy

) , wrzucony do specjalnych pojemników w placówkach ZUS lub przesłany e-mailem do oddziału ZUS. Jakie składki można będzie odroczyć? Na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. Jak zapewnia Zakład

Wszystkie "tarcze antykryzysowe". Jaką pomoc rząd proponuje firmom [PODSUMOWANIE]

start. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. To oznacza że państwo będzie pokrywać składki dla pracowników mikrofirm, aby pracownicy nie mieli obniżonej emerytury. W "tarczy 2.0

Prawnicy czytelnikom, odc. 14. Jestem w ciąży. Czy pracodawca w czasie pandemii może obniżyć mi pensję?

. Ustalone prawo do emerytury lub renty jest tylko tytułem do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, a nie tytułem do ubezpieczeń społecznych. Z powyższego wynika, że emeryt prowadzący działalność gospodarczą może wystąpić nie tylko o świadczenie postojowe, ale też o zwolnienie z opłacania składki

Przedsiębiorcy, gdy zachorują, nie dostaną zasiłku

, że ma ona teraz dług w bieżących składkach. Pokażmy to na przykładzie. Przedsiębiorca Pan Janusz od 20 lat prowadzi jednoosobową działalność – usługi hydrauliczne. W styczniu zapłacił do ZUS wszystkie składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe. Zapłacił też składkę zdrowotną i

FPP: ZUS żąda prawie 19 mld zł składek od umów zleceń, potrzebna abolicja

Warszawa, 07.11.2017 (ISBnews) - Szacunki na podstawie danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wskazują, że bezpośrednia skala rzekomych zobowiązań dla składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu umów zleceń, bez ewentualnych odsetek narosłych od roku 2008, wynosi obecnie prawie

Morawiecki: Projekt znoszący limit w składkach ZUS buduje system solidarnościowy

powinny odejść na bok". W tym tygodniu media podały, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy, w którym proponuje zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, począwszy od 2018 r. Jak informował Forsal.pl, w projektowanej regulacji

PKN Orlen wdroży PPK przy współpracy z Grupą PZU

ubezpieczyciel zapewnia już pracownikom płockiego koncernu kompleksową opiekę zdrowotną w ramach pakietów medycznych PZU Zdrowie, a także ubezpieczenia na życie, poinformowano. "Inwestujemy w rozwój wszystkich pracowników w ramach Grupy Orlen, dbając o ich satysfakcję z warunków zatrudnienia i poczucie

Przed wyborami premier Morawiecki zapowiedział niższe składki dla firm. Teraz okazuje się, że obniżki nie będą na stałe

, szkopuł w tym, że podobne zdanie mają również członkowie prorządowej "Solidarności". Uważają oni, że ulgi dla osób decydujących się na założenie własnej działalności zaburzają cały system ubezpieczeń społecznych i są zwyczajnie niesprawiedliwe w stosunku do Polaków, którzy firmy nie mają

Dostał zasiłek z ZUS, urzędnicy kazali mu go zwrócić. Na konto już nie wejdą. Zmiany w ściąganiu długów

kosmetyczny. Od kilku miesięcy nie płaci jednak składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. ZUS powiadomił urząd skarbowy, aby przeprowadzić egzekucję i zająć konto firmowe pani Anny. Po wejściu w życie rozporządzenia urząd nie będzie miał prawa zająć kosmetyczce konta. * Pan Marek, budowlaniec, dostał

FPP i Lewiatan: Gospodarka straciła 79,3 mld zł przez restrykcje zw. z epidemią

Warszawa, 22.04.2020 (ISBnews) - Polska gospodarka straciła już 79,3 mld zł z powodu restrykcji aktywności gospodarczej i społecznej od 16 marca do 20 kwietnia, szacują Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Konfederacja Lewiatan. Organizacje te wskazują, że potrzebne są sprawne i

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą m.in. daninę solidarnościową

dochodowym od osób fizycznych - pomniejszonych o możliwe do odliczenia od tych dochodów składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o kwoty wymienione w art. 30f ust. 5 tej ustawy" - czytamy dalej. Podatnicy, którzy są zobowiązani do uiszczania daniny solidarnościowej, składać będą urzędom skarbowym

Prawnicy czytelnikom odc. 6. Jestem w okresie przedemerytalnym. Czy pracodawca mógł zmienić mi wymiar czasu pracy?

widzenia prawa cywilnego, karnego, administracyjnego oraz konstytucyjnego, co zapewnia naszym klientom korporacyjnym i indywidualnym najwyższą jakość usług. 5. Mamy z mężem wykupione dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne. Nie opłacałam składki w marcu i kwietniu, bo straciliśmy pracę, ponadto nie ma możliwości

Przedsiębiorca i składki na ZUS. Ile trzeba płacić i jaka będzie z tego emerytura?

ubezpieczenie rentowe, – 62,67 zł – na ubezpieczenie chorobowe, – 297,28 zł – na ubezpieczenie zdrowotne (tu podstawa naliczenia składki wynosi 3303,13 zł), – 62,67 zł – na Fundusz Pracy i wypadkowe 46,04 zł. Przedsiębiorcy płacą do ZUS łącznie co najmniej 1172,56 zł. Taką

Szwed z MRPiPS: Spadek stopy bezrobocia do 6,4% na koniec 2018 to 'ambitny' plan

wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed. Według niego, liczba bezrobotnych mogłaby spaść, gdyby rejestracja w urzędzie pracy przestała być niezbędna do korzystania z publicznej opieki zdrowotnej. "Dosyć ambitnie wpisaliśmy w projekt budżetu, że poziom bezrobocia w 2018 roku

Siedem firm nagrodzono w 9. edycji konkursu 'Pracodawca Godny Zaufania'

zwycięska okazała się firma Benefit Systems. Nagroda została jej przyznana za szeroki pakiet programów motywacyjnych skierowanych do pracowników z zakresu sportu, opieki zdrowotnej, ubezpieczeń, dofinansowania do studiów podyplomowych, bezpłatnych kursów językowych oraz szkoleń zawodowych. * W kategorii

Miliardy wydawane "na wyścigi". Wszystko, co chcesz wiedzieć o "tarczach antykryzysowych" i o tym, ile są warte [PODSUMOWANIE]

mogą też skorzystać ze zwolnień podatkowych, sześciomiesięcznych zwolnień od płacenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Wielka Brytania przeznaczy 417 mld dol. na zwalczanie skutków kryzysu ekonomicznego. Rząd będzie wspierał swoich obywateli w spłatach kredytów hipotecznych

ZUS i Ministerstwo Finansów będą się wymieniać informacjami o obywatelach

pracy, liczbę dni zasiłkowych, informacje o osobach zgłoszonych przez ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego. Po co taka wymiana? W projekcie, choć dopiero pod koniec jego uzasadnienia, jest napisane wprost: chodzi o "skuteczniejszy pobór należności podatkowych i składkowych". "Taki

Sejm przyjął projekt ustawy dot. niższych składek ZUS dla małych firm

przychodu płacą taką samą składkę ZUS. Wynosi ona 1 232,16 zł. Istnieje wprawdzie opcja płacenia niższego ZUS-u (wnoszącego 520 zł za ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne), ale dotyczy ona tylko osób zakładających firmę po raz pierwszy i obowiązuje przez dwa lata od jej założenia. "Dzięki

Ma cukrzycę, padaczkę, wadę wzroku. Siostra to jedyna rodzina, ale jeśli przejmie nad nią opiekę, będzie musiała zrezygnowac z pracy. Pomoc od państwa?

sprawdzić, czy nie przysługuje jej specjalny zasiłek opiekuńczy. Należy się on osobom, które rezygnują z zatrudnienia bądź go nie podejmują, by opiekować się niepełnosprawnym członkiem rodziny. Od listopada 2018 roku to 620 zł netto, państwo opłaca też ubezpieczenie społeczne i zdrowotne opiekuna. Prawo do

Rząd przyjął projekt ustawy o 0% PIT do 26. roku życia

(od sierpnia do grudnia) – jeżeli młody podatnik złoży oświadczenie, że jego dochody w całości zostaną objęte zwolnieniem z PIT, a ulga w PIT nie zwalania z zapłaty składek emerytalnych i rentowych do ZUS oraz zdrowotnych do NFZ, podano także. "Przyjęte rozwiązanie będzie szczególnie

Rząd przyjął nowelę budżetu 2017 uwzględniającą m.in. rekomensaty za deputaty

, przekładającej się na wzrost przychodów ze składek na ubezpieczenia społeczne, a tym samym powodującej mniejsze zapotrzebowanie na dotację z budżetu państwa dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zmniejszenie wydatków będzie także możliwe w wyniku niższego wykonania budżetu Unii Europejskiej w 2016 r. i związaną

Umowy śmieciowe: Sprawdź, do czego masz prawo

problem ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych rozwiązuje nam praca podstawowa. Jeśli jednak jest to nasze jedyne źródło utrzymania i zapowiada się, że prędko się to nie zmieni, musimy podjąć konkretne działania. Im szybciej, tym lepiej. Na liście rzeczy, o których musimy pomyśleć sami, znajdują się