ubezpieczenia rodzinne

Małgorzata Kolińska-Dąbrowska

Uparta Belferka. O rentę walczyła do śmierci i... dłużej

Uparta Belferka. O rentę walczyła do śmierci i... dłużej

Najpierw walczyła o przywrócenie renty dla syna chorego na raka. Dziś o rentę rodzinną dla wnuczki. Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmawia jednego i drugiego. Wszystko dlatego, że 15 lat temu ZUS popełnił błąd i latami to ukrywał.

170 tys. nieubezpieczonych w Zachodniopomorskiem! NFZ mówi "stop"

Koniec płacenia lekarzom rodzinnym "od głowy", za wszystkich pacjentów, których zgłosili. Dzięki systemowi eWUŚ Narodowy Fundusz Zdrowia zobaczył, że prawie 10 proc. mieszkańców Zachodniopomorskiego nie ma ubezpieczenia. Od stycznia nie będzie za nich płacił.

Konto osobiste z pakietem medycznym. Czy warto takie mieć?

Najtańsze ubezpieczenie zdrowotne można mieć już za 7 zł miesięcznie, najbardziej wypasione, rodzinne pakiety kosztują prawie 300 zł. Zanim kupisz, porównaj nie tylko cenę, ale też zakres usług, jakie daje taka polisa.

Co się należy pracującym studentom?

Co się należy pracującym studentom?

, to zleceniodawcy zgłasza, że chce przystąpić do ubezpieczenia chorobowego. Zleceniodawca przekazuje za niego dokumenty do ZUS. Jeśli natomiast będzie prowadzić działalność gospodarczą, to sam musi się zgłosić do ubezpieczeń, w tym do chorobowego. Student w pracy. Renta dla studenta Renta rodzinna to

Macierzyństwo a własna firma. Co się należy kobietom w ciąży i po porodzie?

Macierzyństwo a własna firma. Co się należy kobietom w ciąży i po porodzie?

zasiłek macierzyński przez 52 tygodnie (w tym 20 tygodni urlopu macierzyńskiego i 32 tygodnie urlopu rodzicielskiego). Przy dwójce dzieci jest to już 65 tygodni. Kobieta, która prowadzi działalność, ma prawo do zasiłku pod warunkiem, że podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Konieczne też jest

Podatnicy dopłacą do likwidacji OFE. Z ustawy zniknął zapis o emeryturze minimalnej

Podatnicy dopłacą do likwidacji OFE. Z ustawy zniknął zapis o emeryturze minimalnej

osoby ubezpieczonej. W przypadku wyboru ZUS środki z OFE powiększą wpłaconą kwotę, która będzie miała wpływ na wysokość renty rodzinnej, ale pieniądze nie będą dziedziczone. - Wybór IKE z jednej strony przyniesie korzyści z tytułu dziedziczenia, a z drugiej ograniczy wysokość możliwej do uzyskania renty

Uśpione polisy czeka regulacja. Bliscy zmarłych ubezpieczonych z szansą na pieniądze

Uśpione polisy czeka regulacja. Bliscy zmarłych ubezpieczonych z szansą na pieniądze

umowa była zawarta, nie znają też jej szczegółów. Wiedzą tylko, że prawdopodobnie są uprawnieni do świadczeń z takiej umowy, ale polisa przepadła. Czasem nawet nie orientują się, czy zmarły był ubezpieczony, i chcieliby to jakoś sprawdzić. Zdarzają się też skomplikowane sytuacje rodzinne, gdy uprawniony

Rewolucja w rentach rodzinnych. Jeszcze trudniej o świadczenie - nie wystarczy być małżeństwem

Rewolucja w rentach rodzinnych. Jeszcze trudniej o świadczenie - nie wystarczy być małżeństwem

Rolnicy Wdowa po zmarłym rolniku (emerycie, renciście lub ubezpieczonym, który w chwili śmierci spełniał warunki do uzyskania emerytury lub renty rolniczej) ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli spełnia jeden z warunków: w chwili śmierci męża osiągnęła 50 lat, była niezdolna do pracy (całkowicie niezdolna

Chory? Jedź do sanatorium. Zapłaci ZUS

Chory? Jedź do sanatorium. Zapłaci ZUS

cudem. Rząd szuka oszczędności na obietnice socjalne Uprawnieni do świadczenia rehabilitacyjnego  Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje objętym ubezpieczeniem chorobowym: pracownikom, osobom wykonującym pracę nakładczą, członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielczych kółek

Jeździsz bez autocasco? Jest oferta ubezpieczenia samochodu na dni lub ledwie godziny

Jeździsz bez autocasco? Jest oferta ubezpieczenia samochodu na dni lub ledwie godziny

Niespełna co trzeci polski kierowca kupuje autocasco. Dlaczego nie kupujemy tych polis? Bo nasze auta są tanie, a ubezpieczenia relatywnie drogie i nie każdego stać na zakup polisy. Młodzi kierowcy, których stać jedynie na szroty z Niemiec, nie chcą płacić za polisę niewiele mniej, niż wart jest

APK: Deficyt 'general gov't' to 8,4% PKB, dług sektora - 55,2% PKB w 2020 r.

rekreacji mają negatywny wpływ na poziom konsumpcji oraz na dochody podatników (firm i pracowników). Oznacza to mniejsze wpływy z podatków pośrednich, podatków od dochodów i składek na ubezpieczenia społeczne" - wskazano w APK. W prognozie przewiduje się, że realny spadek tempa PKB będzie wpływał na

PIU: Składka wzrosła o 1,9% r/r, odszkodowania sięgnęły 10,5 mld zł w I kw.

Warszawa, 15.06.2018 (ISBnews) -  Ubezpieczyciele zebrali 16,3 mld zł składek w I kw., o 1,9% więcej niż rok wcześniej, poinformowała Polska Izba Ubezpieczeń (PIU). Poszkodowanym i klientom wypłacono 10,5 mld zł. Najwięcej odszkodowań oraz zlikwidowanych szkód dotyczyło tradycyjnie

Rząd zdecydował o podwyżkach emerytur i rent z FUS od marca o min. 70 zł

Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym od marca 2020 r. wszystkie emerytury i renty wzrosną o 3,24% i waloryzacja emerytur i

Miliony Polaków leczy się prywatnie. W czym nam może ulżyć polisa medyczna? Czym się różni ubezpieczenie od abonamentu?

Miliony Polaków leczy się prywatnie. W czym nam może ulżyć polisa medyczna? Czym się różni ubezpieczenie od abonamentu?

zawodzi, gdy potrzeba szybkiej konsultacji ze specjalistą, a wszystkie badania diagnostyczne wymagają każdorazowego skierowania od lekarza rodzinnego. Dlatego nawet jeżeli w przypadku ubezpieczenia grupowego działającego w firmie pracownik musi partycypować w część kosztów ubezpieczenia, to i tak

Prezydent podpisał ustawę o świadczeniu dla niezdolnych do samodz. egzystencji

publicznych albo suma tych świadczeń o charakterze innym niż jednorazowe, wraz z kwotą wypłacaną przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych, z wyłączeniem renty rodzinnej przyznanej w okolicznościach, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r

Kalendarium ISBnews

ŚRODA, 3 października --09:00: Planowane posiedzenie Sejmu --10:00: Prezentacja V edycji raportu "Polacy o firmach rodzinnych"  --11:00: Konferencja British American Tobacco pt. "Przyszłość branży tytoniowej bez spalania i popiołu" --16:00: Konferencja po

Senat opowiedział się za waloryzacją emerytur i rent o nie mniej niż 70 zł

Warszawa, 07.02.2020 (ISBnews) - Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS), przewidującą od 1 marca 2020 roku waloryzację rent i emerytur o 3,24%, nie mniej niż o 70 zł brutto. Za przyjęciem nowelizacji głosowało 97 senatorów

Finansujesz koszty pochówku bliskiej osoby? Wystąp do ZUS o zasiłek pogrzebowy i odprawę pośmiertną

Finansujesz koszty pochówku bliskiej osoby? Wystąp do ZUS o zasiłek pogrzebowy i odprawę pośmiertną

, żona musiała go pochować na swój koszt, bo mąż pracował na czarno i nie był ubezpieczony. Nie mieli dzieci. Wdowa zorganizowała pochówek, a potem wystąpiła do ZUS o wypłatę zasiłku. Dostała świadczenie, bo zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym ogłoszenie przez sąd separacji nie oznacza ustania

Prawnicy Czytelnikom, odc. 9. 5 tys. zł pożyczki dla firm? Brać czy nie brać?

Prawnicy Czytelnikom, odc. 9. 5 tys. zł pożyczki dla firm? Brać czy nie brać?

w razie choroby i macierzyństwa, t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 645 z późn. zm.), do której odsyła ustawa o COVID-19. Ubezpieczenie rentowe jest rodzajem ubezpieczenia społecznego, które uprawnia osoby nim objęte do starania się np. o rentę z tytułu niezdolności do pracy albo o rentę rodzinną

Lewiatan: Niższy ZUS dla małych firm bez istotnego wpływu na gospodarkę

;Zmniejszenie obciążeń najmniejszych przedsiębiorców składkami na ubezpieczenia społeczne adresowane jest do osób, które nie mogą podjąć pracy na etacie ze względu na obowiązki rodzinne lub brak ofert pracy i zatrudnieni są dorywczo lub nieoficjalnie. Być może część z nich zdecyduje się na podjęcie

PZU i PGG mają umowę partnerską dot. programu PGG Family

Warszawa, 28.06.2018 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) i Polska Grupa Górnicza (PGG) zawarły umowę partnerską w ramach programu PGG Family. Umowa dotyczy specjalnego systemu rabatowego oraz usług dodatkowych dla pracowników PGG oraz ich rodzin dzięki przynależności do Klubu PZU

Renta rodzinna czy renta socjalna. Komu się należą?

Renta rodzinna czy renta socjalna. Komu się należą?

ZUS odmówi nam przyznania renty, w ciągu miesiąca od doręczenia decyzji mamy prawo się od niej odwołać. Odwołanie (za pośrednictwem ZUS) wnosimy do okręgowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Mniejsze renty rodzinne po funkcjonariuszach Prawo do renty rodzinnej ma też żona oraz dzieci zmarłego

Sprawdź, czy masz chorobę zawodową

Sprawdź, czy masz chorobę zawodową

zawodzie, + renta rodzinna – dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, + dodatek do renty rodzinnej – dla sieroty zupełnej, + dodatek pielęgnacyjny, + pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie

Wyższe dopłaty za paliwo dla rolników i sprzedaż żywności bez podatku. Korzystne przepisy weszły już w życie

normy sanitarne Pomocnik rolnika W 2018 r. prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Nowelizacja wprowadza nowy typ umowy cywilnoprawnej: umowę o pomoc, którą można zawrzeć z osobą zatrudnioną do pomocy w gospodarstwie na 90 dni przy zbiorach owoców i warzyw

Kto w 2018 r. zapłaci wyższe składki na ZUS, kto będzie z nich zwolniony przez pół roku, a kto nie zapłaci wcale? Mamy wyliczenia

60 proc. średniego wynagrodzenia, czyli obecnie od 2557,80 zł. Jest to minimalna kwota, jaką w 2017 r. muszą zadeklarować jako podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. W 2018 roku ta podstawa wymiaru prawdopodobnie wzrośnie do 4443 zł (tak wynika z art. 26 rządowego projektu ustawy

Pracownicy zapłacą wyższe składki do ZUS. O ile?

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu budżetu państwa na 2020 r. W działaniach zaplanowanych na lata 2019-20 wpisano „zniesienie ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”. Limit składek ZUS Dziś składki emerytalne płaci się do momentu

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustaw zw. z wdrażaniem rozwiązań e-zdrowia

-zdrowie (P1) danych pacjenta lekarzom przyjmującym (w praktyce lekarza rodzinnego); -poszerzenie uprawnień asystentów medycznych o możliwość wystawienia, na podstawie dokumentacji medycznej, e-recept oraz e-skierowań; - stworzenie rejestru uprawnień dodatkowych pacjentów, które m.in. będą

Jak wyjechać do sanatorium z NFZ? Nowe przepisy

medycznych lekarze ubezpieczenia zdrowotnego (czyli np. rodzinni) są zwolnieni z obowiązku kierowania pacjentów starających się o wyjazd na badanie RTG klatki piersiowej. Wcześniej była to konieczność dla każdego, kto chciał wyjechać do sanatorium. Kolejna zmiana to obowiązek przekazywania skierowania do

MR: Wniosek o zarządcę sukcesyjnego złożyło ponad 12,5 tys. przedsiębiorców

pokoleniową w polskim biznesie. W tej kadencji planujemy prace nad projektem ustawy, która wprowadzi do polskiego systemu prawnego fundację rodzinną. Umożliwienie zakładania takich fundacji ma wspierać wielopokoleniową sukcesję w polskich firmach i pomagać w akumulacji polskiego kapitału" - czytamy także

Sejm przyjął ustawę zwiększającą emerytury i renty do 1000 zł od marca 2017 r.

Warszawa, 02.12.2016 (ISBnews) - Sejm przyjął rządowy projekt nowelizacji o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje m.in. podniesienie najniższych świadczeń emerytalnych i rentowych do 1000 zł od marca 2017 r. Obecnie ustawą zajmie

MRPiPS chce podwyższenia najniższych emerytur i rent

Warszawa, 05.11.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów ma przyjąć w IV kw. br. projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, zakładający m.in. podwyższenie najniższych świadczeń, podano w wykazie prac legislacyjnych i

Szkolna polisa dla dziecka: jak nie dać się złapać w pułapkę?

również, czy ubezpieczenie jest ograniczone terytorialnie. W przeciwnym wypadku rodzinny urlop lub wycieczka szkolna za granicę będą wymagały dodatkowego zabezpieczenia - radzi Małgorzata Skibińska, ekspert Avivy. Zapłać więcej, lepiej ochronisz dziecko Polisy NNW sprzedawane w szkołach są wygodne i tanie

Pomoc społeczna w czasie koronawirusa. Kto może dostać zasiłek, dopłatę do czynszu, pieniądze na leki odzież, opał?

zasiłek celowy można uzyskać nawet wtedy, kiedy dochód przekracza kryterium. 5. Zasiłek rodzinny Przysługuje na dzieci – zarówno małe, jak i pełnoletnie, które się uczą. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 674 zł. Jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne – 764 zł. Jeśli

Kalendarium ISBnews

Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa  --15.00: Kongres Dyrektorów Finansowych    ŚRODA, 3 października Planowane posiedzenie Sejmu --10:00: Prezentacja V edycji raportu "Polacy o firmach rodzinnych" --11:00: Konferencja British American Tobacco "Przyszłość branży

Brexit uderzy w emerytury Polaków pracujących na Wyspach. Problem z rentami i zasiłkami

prawa do zasiłku dla bezrobotnego po powrocie do Polski. Problemy będą też z wypłatą renty rodzinnej oraz zasiłku pogrzebowego. Polski ZUS nie będzie miał podstaw do ich wypłaty Polakom, którzy wrócą z Wielkiej Brytanii. Dodatkowo wracający do kraju nie będą też mieli prawa do ubezpieczenia zdrowotnego

Zachorowała, straciła pracę, przestała płacić czynsz, teraz ma dług. Jest dla niej pomoc

niezdolności do pracy to obecnie 825 zł, więc pani Barbara spełnia kryterium finansowe. Dochód to wszystkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych

Prezydent podpisał ustawę dotyczącą świadczenia 'Emerytura+'

wojennych i wojskowych oraz ich rodzin; - świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, o których mowa w art. 18 pkt 1–4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;  - świadczeń, o których mowa w art. 12 i art. 16 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o 

Rząd przyjął nowelę o waloryzacji wszystkich emerytur i rent

Warszawa, 25.10.2016 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) oraz niektórych innych ustaw, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Od 1 marca 2017 r. najniższe emerytury, renty rodzinne i renty z

APK: Skutki finansowe działań zw. z podatkami to szacunkowo 7,4 mld zł w br.

; - czytamy dalej. Ponadto, w horyzoncie prognozy na dochody z tytułu PIT wpływać będą planowane działania systemowe zwiększające wpływy ze składek na ubezpieczenia społeczne (porównaj niżej). "Poziom dochodów podatkowych w najbliższych latach będzie także determinowany przez: - obniżenie stawek

Kiedy można wziąć urlop bezpłatny? Czy pracodawca może go odmówić?

– na co wskazuje już sama nazwa – nie należy się bowiem pracownikowi żadne wynagrodzenie. Mało tego, taki pracownik nie ma też prawa do świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak zasiłek chorobowy czy opiekuńczy. Przykład. Pani Anna od trzech miesięcy przebywa na urlopie bezpłatnym. W

Prezydent podpisał nowelę ustawy o emeryturach i rentach, min. podwyżka to 36 zł

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i ustawę z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, rozszerzając krąg osób uprawnionych do zasiłku pogrzebowego (w stosunku do osób uprawnionych do renty rodzinnej), a także dodając nową kategorię osoby, nad którą została ustanowiona opieka

Zmieniły się przepisy o zajęciach komorniczych. Na korzyść emerytów

egzekucji było 500 zł. A od 2019 r. – 516,30 zł. Gdy ktoś pobierał nienależne świadczenie z ZUS – zasiłki rodzinne lub pielęgnacyjne oraz świadczenia rodzinne, a także „zasiłek stały lub zasiłek okresowy wypłacone na podstawie przepisów o pomocy społecznej” – po potrąceniach

Prawnicy Czytelnikom odc. 10. Subwencja PFR dla mikrofirm? Jakie są warunki?

na 28.02. wynosił 9 osób ubezpieczonych (etaty + zlecenia), mikroprzedsiębiorca to firma zatrudniająca do 9 pracowników w zeszłym roku, mikroprzedsiębiorca to firma, której stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019 roku był niższy niż 9 osób. Moje średnioroczne zatrudnienie w 2019 roku wynosi 9,33 etatu

Urlopy, zasiłki, ochrona przed zwolnieniem - co przysługuje mamom i kobietom w ciąży?

Kobiety w ciąży i połogu (do 6 tygodni po porodzie) są objęte bezpłatną opieką lekarską, nawet jeśli nie są ubezpieczone. Darmowa opieka lekarska w ciąży Przyszłej mamie przysługują bezpłatne wizyty lekarskie, badania USG, opieka szpitalna przed i po porodzie. Ma prawo do bezpłatnego korzystania z

Rząd planuje przyjąć nowele ws. 'czternastki' i waloryzacji rent i emerytur

Warszawa, 09.12.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów jeszcze w tym kwartale ma przyjąć nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw mający na celu podwyższenie najniższych świadczeń rentowych i emerytalnych, a także projekt ustawy o

Opiekunowie osób niepełnosprawnych. Ile pieniędzy z zasiłku opiekuńczego i świadczenia pielęgnacyjnego?

rodziny. Od listopada 2018 r. to 620 zł netto. Prawo do niego ustalane jest na tzw. okres zasiłkowy, obecny rozpoczął się 1 listopada 2019 r., a skończy 31 października bieżącego roku. Państwo opłaca też ubezpieczenie społeczne i zdrowotne opiekuna. Zasiłek mogą otrzymać osoby, na których ciąży obowiązek

Rząd przyjął budżet na 2017 rok. Więcej na obronność i program 500+

, podwyższone świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki rodzinne oraz progi dochodowe w świadczeniach rodzinnych, dofinansowanie do bezpłatnych leków dla seniorów oraz ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Będzie nowelizacja VAT Jak rząd planuje na to zarobić? Realizacja programu rządu ma być możliwa

NFZ wystawia rachunki za leczenie. Myśleli, że są ubezpieczeni

. Można też znaleźć się poza systemem na własne życzenie, np. pracując na czarno, nie rejestrując się w urzędzie pracy i nie mając nikogo, kto może nas podpiąć pod swoje ubezpieczenie. Problemu nie ma, kiedy zaległość dotyczy kwoty poniżej 100 zł odpowiadającej pojedynczej wizycie u lekarza rodzinnego czy

Prawnicy czytelnikom, odc. 12. Szef za trzy dni pracy zdalnej zabiera mi dzień urlopu

ubezpieczenie społeczne. Wniosek o dofinansowanie musi być złożony do właściwej instytucji przez niemieckiego pracodawcę. Tym samym polski pracownik nie ma możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie samodzielnie. Brandenburgia pokrywa koszty poniesione przez pracodawcę w związku z pobytem pracownika na

Większa płaca minimalna i dodatki

przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne; umowy o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej, rodziny pomocowej, rodzinnego domu dziecka; umowy dotyczące usług polegających na sprawowaniu opieki nad grupą osób w czasie wycieczek lub wypoczynku (o ile opieka trwa dłużej niż dobę). W ciąży na

MRPiPS: Emerytury i renty wzrosną o 2,98% w 2018 r.

; Najniższa emerytura wzrośnie o 29,8 zł do 1029,8 zł z 1000 zł, a przeciętna emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - o ok. 67,28 zł do 2324,92 z  2257,64 zł, podał resort w komunikacie.  Przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy z FUS wzrośnie o ok. 47,84 zł ( do 1653,06 zł z

Uległeś wypadkowi podczas pracy? Sprawdź, na jaką pomoc ze strony pracodawcy możesz liczyć

lub chorobą zawodową. Z kolei renta rodzinna jest dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Uwaga! Jeżeli pracodawca ubezpieczył swoją załogę w ramach tzw. pracowniczego ubezpieczenia grupowego, ubezpieczyciel

Waloryzacja i podniesienie emerytur i rent do 1000 zł to koszt 2,5 mld zł w 2017

Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), służb mundurowych, świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz renty socjalne. Emerytury, renty rodzinne oraz z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosną do 1000 zł w przypadku ok. 0,8 mln osób otrzymujących takie świadczenia z ZUS i ok. 0,35 mln - z KRUS; podwyżkę rent

Jakie składki emerytalne odziedziczymy po bliskim zmarłym? [PORADNIK]

Na szczęście nie, ale trzeba o tym pamiętać. OFE nie zgłosi się do spadkobiercy z informacją, że posiada pieniądze po zmarłym bliskim, bo nie wie, że ktoś umarł. To, że na konto ubezpieczonego w OFE nie wpływają nowe składki, wcale nie musi oznaczać, że członek OFE nie żyje. Fundusze równie dobrze

Nowe zasady wyjazdu do sanatorium z NFZ. Zmiany mają wejść w życie w 2019 r.

zweryfikować u tego samego lekarza. Pacjent musi znów wybrać się do lekarza rodzinnego, a lekarz musi jeszcze raz przeprowadzić badania diagnostyczne. Tylko w 2017 r. ponownych weryfikacji było aż 350 tys. Po zmianie nie będą już obowiązkowe. Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego nie będzie także podawał w

Pacjent ma być bezwypadkowy. "Choruje pani za często nie przedłużymy umowy"

pracodawcy, warszawskiej spółki. Płacili 187 zł miesięcznie za pakiet rodzinny. Od tego czasu kobieta pięciokrotnie była na konsultacji u ortopedy, raz u okulisty i raz na prześwietleniu kręgosłupa. Kilka dni temu dowiedziała się, że ubezpieczenie z końcem kwietnia wygasa, a nowego nie dostanie. - Kadry

Koszt netto '13' dla emerytów dla budżetu sięgnie 8,68 mld zł wg projektu ustawy

pieniężne zostanie sfinansowane w ramach wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych i Funduszu Pracy oraz w ramach środków pozostających w dyspozycji pozostałych dysponentów poszczególnych części budżetowych, tj. części 29 - Obrona narodowa, części 37 - Sprawiedliwość oraz

MRPiPS: Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wynosi 102,98% w 2018 r.

Ubezpieczeń Społecznych - o ok. 67,28 zł (do 2324,92 zł z 2257,64 zł), podano także. Przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy z FUS wzrośnie o ok. 47,84 zł (do 1653,06 zł z 1605,22 zł), a przeciętna renta rodzinna z FUS - o ok. 57,05 zł (do 1971,51 zł z 1914,46 zł), wskazano również

Zmiany w zasiłkach rodzinnych. Rząd postanowił podwyższyć niektóre świadczenia

Rada Ministrów przyjęła propozycję zmiany wysokości kryteriów dochodowych i kwot świadczeń zawartych w ustawie z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Dzięki temu więcej osób będzie miało szanse na zasiłki. Zasiłek pielęgnacyjny w górę Od 1 listopada 2018 r. wzrosną niektóre świadczenia

BIG InfoMonitor: Ściągalność alimentów może się pogorszyć w czasie pandemii

, korzystnych ubezpieczeń, czy dostępu do umowy na telefon i internet. Przekonali się o tym dłużnicy, którzy tu trafili zarówno za sprawą gmin, jak i indywidualnych zgłoszeń osób, które skorzystały z możliwości wpisania dłużnika alimentacyjnego do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor za 1 zł. Jedynym warunkiem

Waloryzacja 2020. O ile wzrosną emerytury i renty? Więcej niż spodziewał się rząd

renta, a także najniższa renta rodzinna, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rolnicza powinny wzrosnąć z 1100 zł do 1139,16 zł*. Ale w tym roku rząd zmienił zasady. Najniższa emerytura zostanie podniesiona nie o wskaźnik procentowy, ale o określoną kwotę, czyli o 100 zł &ndash

Nie wychodź z domu. Nawet sprawy w urzędzie załatwisz przez internet i telefon

wydanie odpisu aktu urodzenia, zawarcia małżeństwa lub zgonu. 2. 500 plus Za pośrednictwem platformy możesz zgłosić urodzenie dziecka, złożyć wniosek o becikowe, 500 plus, kartę dużej rodziny. 3. E-recepta bez wizyty w gabinecie Platforma umożliwia wystąpienie o Europejską Kartę Ubezpieczenia

Ofensywa PZU. Rośnie liczba przychodni ubezpieczyciela: Kielce, Katowice, Radom.

lekarzami rodzinnymi. Chorzy, którzy chcą uniknąć kolejek na ostrym dyżurze w szpitalu, jeżdżą do Artimedu na dyżury chirurgiczne, ortopedyczne oraz okulistyczne. - Trzy tygodnie temu przejęliśmy sieć Polmedic w Radomiu. Kolejny rok będzie kontynuacją procesu akwizycji, rozwojem posiadanej już sieci

Od wtorku 1 października wchodzi w życie ustawa 500 plus dla osób niepełnosprawnych. Na pieniądze trzeba będzie jednak poczekać

się żądać od niego zapłaty, to nie będziemy go wymagać - zapewni Andrusiewicz. Niezależnie kiedy ostatecznie dostaniemy 500 plus, w każdym wypadku będzie ono wypłacone z wyrównaniem od 1 października. ZUS, KRUS, MON Do ZUS powinny wnioski wysłać tylko osoby ubezpieczone w systemie powszechnym. Jeśli

Renty rodzinne. Kto ma prawo do renty po zmarłym i komu ZUS je wypłaci?

emeryturę specjalną. Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie. Prośbę trzeba uzasadnić. Renta rodzinna po zmarłym dla rolnika Wdowa po zmarłym rolniku (emerycie/renciście lub ubezpieczonym, który w chwili śmierci spełniał warunki do uzyskania emerytury lub renty rolniczej), ma prawo do renty rodzinnej

Emerytura PiS dla matek 4+ to... nie emerytura. Kobiety, które ją pobierają, nie mają innych przywilejów i dodatków

nieemerytka Potwierdza to ZUS. - Świadczenia dla matek nie są wypłacane na podstawie przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych, co wprost oznacza, że nie można takim osobom przyznawać dodatków przysługujących emerytom - tłumaczy nam Zakład. Matki nie dostaną więc dodatku pielęgnacyjnego, który przysługuje

Rząd zdecydował o podwyżkach emerytur i rent z FUS od marca 2019 r.

Warszawa, 11.12.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym od marca 2019 r. emerytury i renty zostaną objęte waloryzacją kwotowo-procentową, a

Koszt waloryzacji rent i emerytur w 2019 r. wyniesie ok. 8,4 mld zł

regulacji (OSR). Zakładający te zmiany projekt noweli ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) trafił do konsultacji publicznych podało Rządowe Centrum Legislacji (RCL). "Przedstawione skutki finansowe prezentują dodatkowe koszty ponad koszty waloryzacji ustawowej

Z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych korzysta w Polsce ok. 750 tys. osób

Zaledwie 10 proc. prywatnie ubezpieczonych kupiło pakiety indywidualne i rodzinne. Pozostali leczą się w ramach ubezpieczeń grupowych - np. fundowanych przez firmy, w których pracują, albo wykupionych za pośrednictwem pracodawcy. Na rynku działa na razie kilkanaście firm, które mają w swojej

Dobra wiadomość dla emerytów i rencistów. Wkrótce dwie podwyżki

odczują osoby rozliczające się według pierwszej stawki podatku PIT (obecnie 18 proc.), a tak rozlicza się aż 96,5 proc. podatników. W zależności od wysokości świadczenia można zyskać od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych – mówi dr Łukasz Wacławik, specjalista od ubezpieczeń społecznych, który

Lukas promuje pakiet ubezpieczeniowy. Najpierw przeczytaj OWU

Zachęta? Przez trzy miesiące za jeden z nich zapłacimy tylko 50 proc. ceny. Ubezpieczenie zdrowotne daje dostęp do usług opieki medycznej w prywatnych przychodniach w całym kraju. Dostępne jest w dwóch wariantach: indywidualnym i rodzinnym, w opcjach: podstawowej (kosztuje odpowiednio 40 zł i 100

Co się należy po zmarłym pracowniku

pośmiertną otrzymuje małżonek oraz inni członkowie rodziny, uprawnieni do renty rodzinnej w myśl przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS). Należą do nich: dzieci – własne, drugiego małżonka, przysposobione do ukończenia przez nie 16 lat, a gdy się uczą &ndash

Przed wyborami PiS obiecał, że od stycznia matki czwórki dzieci będą dostawać państwową emeryturę. Teraz się z tego wycofuje

- mówi dr Łukasz Wacławik, specjalista od ubezpieczeń społecznych. To jednak nie wszystko. W projekcie czytamy, że każda matka, która chce dostać emeryturę, musi złożyć wniosek do ZUS lub KRUS. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o sytuacji rodzinnej, majątkowej i materialnej. Przy czym nie ustalono

Jakie dodatki i ulgi należą się starszym

przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania lub pobytu. Celem wizyty pracowników pomocy społecznej jest ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej. Wywiad przeprowadzany jest w ciągu 14 dni roboczych, a w sprawach niecierpiących zwłoki nie później niż w ciągu

Ustawa deweloperska do poprawki. Ostry spór o rachunek powierniczy i bezpieczeństwo kupujących mieszkania

lub ubezpieczenia. I właśnie ta poprawka wzburzyła PZFD, który w swoim oświadczeniu użył bardzo ostrych sformułowań pod adresem UOKiK. Deweloperzy ocenili tę poprawkę jako „skandaliczną próbę wyeliminowania polskich rodzinnych firm z rynku deweloperskiego”. Według PZFD „zmiana ta

Waloryzacja emerytur i rent. O ile wzrosną świadczenia?

;– poinformowało Ministerstwo Pracy. Zdaniem dr Łukasza Wacławika, specjalisty od ubezpieczeń społecznych ostateczna waloryzacja może być wyższa. Ale nie ze względu na wyższą inflację czy wzrost płac, ale z powodu kalendarza wyborczego. – Musimy pamiętać, że rząd do końca września będzie

Waloryzacja emerytur i rent niższa niż szacował rząd

. 6,5 mln emerytów i rencistów, w tym ok. 70 proc. emerytów i rencistów pobierających świadczenia z ZUS, 100 proc. emerytów i rencistów pobierających świadczenia z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ok. 20 proc. świadczeniobiorców ze służb mundurowych oraz 100 proc. osób pobierających renty

Kiedy nie masz na czynsz, leki lub dzieci. Zasiłki pomagają wyjść na prostą

tytułu prawnego, ale również opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości czy ryczałt na zakup opału. Do wydatków tych nie zalicza się ubezpieczenia, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, rachunków za gaz przewodowy i energię elektryczną. Pieniądze na dzieci Kolejna

O ile wzrosną emerytury w 2019 roku? Rząd zmienia zasady waloryzacji, ale tylko na rok. Koszt dla budżetu - nawet 1,5 mld zł więcej

rozwiązanie zapisano już w projekcie „o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz innych ustaw”. Biedni zyskają na nowych zasadach waloryzacji emerytur W przyszłym roku emeryci i renciści dostaną podwyżkę o wskaźnik inflacji i 20 proc. wzrostu płac, czyli o

Urlopy dla rodziców. Sprawdź, co ci się należy

rozwiązań możesz skorzystać po urodzeniu dziecka. Urlop macierzyński Urlop macierzyński przysługuje kobietom, które w momencie urodzenia dziecka były objęte ubezpieczeniem chorobowym. To ważne, ponieważ o ile jest ono opłacane automatycznie w przypadku umów o pracę, tak dla umowy-zlecenia czy w prowadzeniu

500 zł dla osób z niepełnosprawnościami. Kiedy złożyć wniosek? Sprawdź kryteria i niezbędne formalności

osoby, których dochód nie przekracza 1100 zł brutto (888 zł netto). To oznaczało, że dodatkowe pieniądze dostaną jedynie ci, którzy otrzymują nie więcej, niż wynosi minimalna emerytura lub renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy albo minimalna renta rodzinna. W Sejmie posłowie – na wniosek

Ministerstwo Pracy nie zamierza płacić 500 plus na dzieci samotnych rodziców. Mimo że nakazał mu to sąd

rodzinnych w odniesieniu do zasiłku rodzinnego. Tu również warunkiem otrzymania wsparcia jest ustalenie alimentów na dziecko od drugiego rodzica - tłumaczy w piśmie z 11 stycznia wiceminister Szwed. Co na to eksperci? Zdaniem dr. Łukasza Wacławika, specjalisty od ubezpieczeń społecznych, to całkowicie

Przegląd prasy

łącznej mocy 27 MWp --NBP: Prognoza centralna analityków dot. PKB w 2020 r. to spadek o 2,6% --Generali wprowadza ubezpieczenie na wypadek zarażenia się SARS-CoV-2 --KGHM: 400 ton sprzętu medycznego do walki z koronawirusem przyleci 14 kwietnia --NBP: Aktywa rezerwowe wzrosły o 9,3% r/r do 110,12

1 stycznia wprowadzono nowy wzór zlecenia na wyroby medyczne. Od 1 kwietnia będzie obowiązkowy

rodzinny lub specjalista, jest ponad 130 pozycji. Niektóre z nich mogą przepisywać tylko lekarze wybranych specjalności. E-zlecenie, ale na papierze Zlecenie stosowane do tej pory ma dwie strony. Lekarz wpisuje do niego podstawowe dane chorego oraz rodzaj wyrobu, który powinien otrzymać pacjent. Z

Jakie będą podwyżki emerytur i rent

raczej trudno przewidywać, by do końca roku jej wskaźnik spadał. Jeśli stopa inflacji utrzyma się na dotychczasowym poziomie, to średniorocznie powinniśmy zaobserwować inflację „emerycką” na poziomie zbliżonym do 2,8-2,9 proc. – wylicza dr Łukasz Wacławik, specjalista od ubezpieczeń

"Nie oddam cię do przytułku". Jak łączyć pracę i własne życie z opieką nad bliskim, który wymaga stałej pomocy?

Jedne rozwiązania są trudno dostępne, bo kolejka chętnych jest długa, inne kosztowne, więc nie każdego na nie stać, dlatego wiele rodzin bierze seniora do siebie i zajmuje się nim samodzielnie. Opieka nad chorym rodzicem w domu Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu w razie opieki nad

Nie wstydź się pójść do urzędu pracy. "Dla mnie zwolnienie po ponad 25 latach zatrudnienia w jednym miejscu to najlepsze, co mi się w życiu przydarzyło"

samoposzukiwania zatrudnienia. Mogą zyskać też prawo, po spełnieniu określonych wymagań, do zasiłku dla bezrobotnych i ZUS-owskiego ubezpieczenia. By skorzystać z takiej pomocy, trzeba zacząć od zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy. Procedura polega m.in. na wypełnieniu odpowiedniego wniosku i

Kompromitacja GUS. Urząd podał dane potrzebne do wyliczania waloryzacji emerytur i po godzinie... je zmienił

osiągnął 5,1 proc. Tyle że po godzinie dane... zmienił. Wzrost płac nagle zmienił się z 5,1 proc. na 5,3 proc. - To dla mnie niepojęta rzecz - mówi Łukasz Wacławik, specjalista od ubezpieczeń społecznych. - Takie rzeczy nigdy nie powinny się zdarzać, bo to powoduje, że ludzie tracą zaufanie do państwa i

Kalendarium ISBnews

rozwoju rynku ubezpieczeń w Polsce" --18:00: Posiedzenie sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa   CZWARTEK, 12 października --XIV Kongres Nowego Przemysłu - dzień II --09:00: Spotkanie prasowe Scope Fluidics nt. planów --09:30: Spotkanie prasowe Colliers International pt

Rafalska: Najniższa emerytura mogłaby wzrosnąć etapami do 1000 zł

bardziej satysfakcjonujące. Do tej kwoty można by dochodzić etapami" - powiedziała Rafalska w wywiadzie dla "Faktu", zapytana o to, do jakiej kwoty należałoby podnieść najniższe emerytury. Według Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), obecnie najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej

Prawnicy czytelnikom odc. 17. Czy możemy zerwać umowę najmu i z jakimi kosztami musimy się liczyć?

obiektywnym uzasadnieniem w rozumieniu przepisów nie jest. Fiaskiem skończyłaby się także argumentacja o młodym zespole i chęci dopasowania do niego nowego członka. Adwokat Agata Mierzwa, partner, Praktyka Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Domański Zakrzewski Palinka Kancelaria Domański Zakrzewski

Wyższe zasiłki i świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami. Jak zmieniają się stawki?

ręku Zasiłek pielęgnacyjny Dotychczas zasiłek pielęgnacyjny wynosił 184,42 zł miesięcznie. Od 1 listopada 2019 r. wzrósł o 31,42 zł - do 215,84 zł. Taka wysokość będzie obowiązywała do października 2021 r. Wtedy ma się odbyć weryfikacja świadczeń rodzinnych. Nie oznacza to, że od października 2021 r

Hospicjum - jak się o nie starać, komu przysługuje, dla kogo jest bezpłatne?

. Jak prześwietlić dewelopera i nie dać się zrobić w balona Potrzebne skierowanie Skierowanie do hospicjum może wystawić lekarz rodzinny lub specjalista, który leczył pacjenta z powodu nowotworu. Na dokumencie potwierdza, że skończyło się przyczynowe leczenie choroby. Pacjent lub jego opiekun składa

Zmiany w 300 plus dla ucznia. Jak starać się o dodatek na wyprawkę?

rozwiązań będzie możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. „Obecnie wnioski o świadczenie dobry start, obok drogi tradycyjnej (np. podczas osobistej wizyty w urzędzie lub drogą pocztową), można składać drogą elektroniczną przez sprawdzony przy Programie

Co się zmieni w rentach socjalnych? Niepełnosprawni dorośli dostaną 165 zł więcej. Komu przysługuje świadczenie z ZUS?

najniższą emeryturą i rentą, a także najniższą rentą rodzinną i rentą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz rentą rolniczą. Wzrost będzie kilkukrotnie wyższy niż w czasie ostatnich waloryzacji (w 2018 r. wyniósł tylko 25 zł brutto). Podwyżka zacznie obowiązywać od 1 czerwca 2018 r. Renta socjalna

Prezent od rządu: trzynasta emerytura równa dla wszystkich emerytów. Dostaną także bogaci

, ale jej nie pobiera. Albo jest na wcześniejszej emeryturze i przekroczył przy dorabianiu określony maksymalny dopuszczalny limit (130 proc. średniej krajowej pensji). Zgodnie z przepisami każde takie przekroczenie powoduje, że świadczenie jest zawieszane. Jeden dodatek dla renty rodzinnej W projekcie

Przegląd prasy

najbliższych 4 kwartałach o 2,5%, a bezrobocie wzrośnie do blisko 8% wg ankiety wśród 32 zespołów analitycznych --Nowelizacja tarczy antyrakietowej, którą może dziś przyjąć sejm, przewiduje m.in. rozszerzenie zwolnienia za składek ZUS na firmy zatrudniające do 50 ubezpieczonych, ale ulgą ma być objętych

MZ skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia ws. płac lekarzy-stażystów

podano, że oczekiwanym efektem wprowadzenia niniejszego rozporządzenia jest modyfikacja ramowego programu stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.  "W procedowanym projekcie zwiększono nacisk na nauczanie treści związanych z medycyną rodzinną przy jednoczesnym wyłączeniu z kształcenia

Wypadek przy pracy. I co dalej?

odszkodowanie, renta z tytułu niezdolności do pracy, renta szkoleniowa, gdy trzeba się przekwalifikować, bo praca w dotychczasowym zawodzie jest niemożliwa, renta rodzinna, przysługuje uprawnionym członkom rodziny po ubezpieczonym, który zmarł wskutek następstw wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, lub

Znamy projekt ustawy o "tarczy antykryzysowej". Miliardy na ratowanie firm, ale praca nawet po 12 godzin

wynieść maksymalnie 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za 2019 r. Przy postojowym zrzucą się pracodawca i FGŚP. Świadczenie z Funduszu to 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych (823,60 zł brutto ), podwyższone o kwotę składek na ubezpieczenie społeczne. Łącznie pomoc państwa wynosiłaby