ubezpieczenia rodzaje

łk

Commercial Union wprowadza dwa nowe rodzaje ubezpieczeń

Commercial Union wprowadza dwa nowe rodzaje ubezpieczeń

Commercial Union wprowadził dwa nowe rodzaje ubezpieczeń - rentowe oraz polisę inwestycyjną dla bogaczy

Polska Izba Ubezpieczeń: Nie ma zmowy cenowej na rynku polis OC. Branża krytykuje pomysł regulacji cen

- Na rynku ubezpieczeń OC nie istniała ani nie istnieje żadnego rodzaju zmowa cenowa - powiedział Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń. Polisy drożeją, bo rosną wartości wypłacanych odszkodowań i świadczeń.

Pomagamy wybrać kartę kredytową dopasowaną do potrzeb

Kart kredytowych są setki rodzajów, ale chyba nie znajdziemy dwóch takich samych. Nawet jeśli mają takie samo oprocentowanie, to mogą różnić się opłatą za wydanie, zakresem ubezpieczeń, programem rabatowym i wieloma innymi usługami dodatkowymi. Wszystkie łączy sposób naliczania odsetek i zasady spłaty kredytu.

Ubezpieczenia w czasie epidemii. Można zabezpieczyć się na wypadek utraty dochodów, ale są kruczki

Ubezpieczenia w czasie epidemii. Można zabezpieczyć się na wypadek utraty dochodów, ale są kruczki

ubezpieczonemu zabiegów czy wizyt. Ubezpieczenie od utraty dochodu Kolejnym rodzajem ubezpieczeń, którymi zainteresowanie wzrosło w czasie epidemii, są ubezpieczenia od utraty dochodu. Według szacunków firmy Persona Service do końca trwania epidemii w Polsce pracę stracą 2 mln osób. Wiele z nich zastanawia się

Europa Ubezpieczenia wprowadza ubezpieczenia dla graczy pod marką Gshield.gg

płatności. Ceny - w zależności od rodzaju ubezpieczenia, jego wariantu i zakresu ochrony - zaczyna się już od 8 zł miesięcznie lub 96 zł rocznie (w przypadku płatności jednorazowej). Według raportów firmy Newzoo, która bada globalny rynek gier cyfrowych, w Polsce mieszka nawet 12 mln graczy. W 2018 roku

Grupa Europa: Polacy wydają 100-200 zł rocznie na polisę chroniącą mieszkanie

ubezpieczenie najbardziej przyda się w przypadku zalania. Inne wskazywane rodzaje szkód to: pożar - 58%, kradzież z włamaniem - 47%, szkody spowodowane wichurami - 46%, przepięcia - 37%, powódź - 37% oraz różnego rodzaju dewastacje - 31%. Właściciele domów jednorodzinnych najbardziej obawiają się pożarów oraz

Do lekarza bez kolejki. Ile to kosztuje?

Do lekarza bez kolejki. Ile to kosztuje?

. Prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Oferty dla osób starszych Innym rodzajem produktu jest polisa zdrowotna, która zapewnia pacjentowi szeroki wybór szpitali i klinik, ale nie gwarantuje szybkiego umówienia się na wizytę w wybranej placówce. To po prostu prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Swoim zakresem może

PZU chce kontynuować politykę dywidendy, oczekuje niższej dynamiki sprzedaży

ubezpieczeniowego, szczególnie w obszarze gwarancji, poręczeń i różnego rodzaju ubezpieczeń finansowych. Kulik poinformował także, że PZU nie obserwuje wzrostu liczby składanych wniosków z tytułu ubezpieczeń od utraty dochodu w związku z działaniami rządu podjętymi w celu walki z koronawirusem. Grupa PZU jest

TU Inter Polska liczy na kilka tys. ubezpieczonych w Inter Doktor Lex w 2019 r.

Warszawa, 16.01.2019 (ISBnews) - Towarzystwo Ubezpieczeń Inter Polska wprowadziło ubezpieczenie medyczne z pakietem ochrony prawnej pn. Inter Doktor Lex i oczekuje, że liczba ubezpieczonych w ramach tego produktu "będzie liczona w tysiącach" w tym roku, poinformował prezes Janusz

Uśpione polisy czeka regulacja. Bliscy zmarłych ubezpieczonych z szansą na pieniądze

Uśpione polisy czeka regulacja. Bliscy zmarłych ubezpieczonych z szansą na pieniądze

rodzaju spraw będzie przybywać, ponieważ zaczynają umierać osoby, które zawierały umowy ubezpieczenia na życie na początku lat 90., kiedy po zmianie ustroju firmy ubezpieczeniowe wprowadziły na polski rynek takie polisy. Centralny rejestr umów ubezpieczenia To sprawiło, że w 2017 r. Rzecznik Finansowy

Rząd przyjął projekt zakładający zniesienie górnego limitu składek na ZUS

otrzymywanych przychodów, zarówno przez płatnika składek, jak i przez ubezpieczonego – szczególnie w przypadku, gdy ubezpieczony wykonuje kilka rodzajów pracy" - czytamy w komunikacie.  Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie odprowadzana od całości przychodu, a więc analogicznie

Rząd przyjął projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

ujawniania przez dystrybutorów ubezpieczeń charakteru ich wynagrodzenia. W rezultacie, dystrybutor ubezpieczeń będzie musiał ujawnić czy za swoją pracę otrzymuje honorarium (płacone bezpośrednio przez klienta), prowizję (uwzględnioną w kwocie składki ubezpieczeniowej), czy jakiś inny rodzaj wynagrodzenia

Szkolne ubezpieczenie dziecka. Tricki, kruczki i drobne druczki w polisach. W jakich przypadkach próżno starać się o odszkodowanie?

Szkolne ubezpieczenie dziecka. Tricki, kruczki i drobne druczki w polisach. W jakich przypadkach próżno starać się o odszkodowanie?

i czy dotyczy także zdarzeń mających miejsce w domu albo w czasie zajęć pozaszkolnych. Rzecznik finansowy zachęca też rodziców do większej kontroli rozliczeń między szkołą a ubezpieczycielem dotyczących różnego rodzaju dotacji czy upustów na ubezpieczenie szkoły lub personelu. Od 1 kwietnia 2016 r

Sejm przyjął nowelizację zakładający zniesienie górnego limitu składek na ZUS

). Według projektodawców, zniesienie limitu w wysokości podstawy wymiaru składek oznacza brak potrzeby ciągłego monitorowania wysokości otrzymywanych przychodów, zarówno przez płatnika składek, jak i przez ubezpieczonego - szczególnie w przypadku, gdy ubezpieczony wykonuje kilka rodzajów pracy. Podczas

Nationale-Nederlanden: Co trzeci Polak na urlopie za granicą bez ubezpieczenia

zabezpiecza się przed tego rodzaju zdarzeniami. Jedynie 55% wykupuje polisę turystyczną, a 11% wyrabia Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), wskazano. "Za granicą systemy opieki zdrowotnej funkcjonują w różny sposób, a nieplanowana wizyta u lekarza może kilkukrotnie zwiększyć koszty

WEI i ZPP proponują podatek przychodowy 27% i emeryturę obywatelską

Warszawa, 25.09.2018 (ISBnews) - Warsaw Enterprise Institute (WEI) i Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) proponują likwidację obecnego systemu ubezpieczeń społecznych i zastąpienie go systemem z podatkiem przychodowym w wysokości 27% (zastępującym obecne podatki dochodowe i składki

Insurance Europe/PIU: 47% Polaków nie odkłada dodatkowych środków na emeryturę 

zabezpieczenie przed różnymi rodzajami ryzyka, dlatego warto się jej przyjrzeć" - skomentował ekspert Polskiej Izby Ubezpieczeń Piotr Wrzesiński, cytowany w komunikacie.  Z badania wynika, że oszczędzając na emeryturę Polacy oczekują przede wszystkim bezpieczeństwa inwestycji - tak zadeklarowała

PZU wprowadziło do sprzedaży dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne

Warszawa, 23.11.2017 (ISBnews) - PZU wprowadziło do sprzedaży nowe, dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne, poinformował ubezpieczyciel. Można je dokupić do popularnych polis majątkowych PZU Auto, PZU Dom i PZU Wojażer. W zależności od rodzaju polisy dodatkowej dostęp do świadczeń zdrowotnych jest

Warta stworzyła ofertę gwarancji środowiskowej dla małych i średnich firm

Warszawa, 18.02.2020 (ISBnews) - Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta (TUiR Warta) wprowadziła pierwszą gwarancję środowiskową dla małych i średnich przedsiębiorstw, podała spółka. Nowy produkt wprowadzony przez TUiR Warta jest odpowiedzią na liczne zapytania ze strony właścicieli firm

Lewiatan: Związki zawodowe też są przeciw zniesieniu górnego limitu składek ZUS

Warszawa, 16.09.2019 (ISBnews) - Siedem reprezentatywnych organizacji związków zawodowych i pracodawców, w tym Konfederacja Lewiatan, sprzeciwia się zniesieniu górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, podała Konfederacja. Związkowcy i pracodawcy ostrzegają, że zniesienie

Credit Agricole umożliwia odroczenie spłaty rat kredytów do 6 miesięcy

Warszawa, 20.03.2020 (ISBnews) - Credit Agricole umożliwia odroczenie spłaty rat kredytów do 6 miesięcy, podał bank. Dotyczy to wszystkich rodzajów kredytów: konsumenckich, hipotecznych, firmowych. "Jeśli wniosek jest motywowany trudnościami finansowymi wynikającymi z epidemii, nie

Aviva liczy na 0,5 mln użytkowników platformy MojaAviva w 2019 r. 

roszczeń ma na celu zmianę podejścia do likwidacji roszczeń życiowych i szkód komunikacyjnych (AC) na automatyczną likwidację. W przyszłości również kolejnych rodzajów ubezpieczeń, a także pracowniczych planów kapitałowych (PPK).   "Będziemy promowali PPK i uczestnik programu będzie miał

LW Bogdanka rozwiązał rezerwę na roszczenia ZUS w wys. 22,7 mln zł

Warszawa, 24.04.2019 (ISBnews) - Sąd Najwyższy odrzucił skargę kasacyjną wniesioną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dotyczącą odwołania Lubelskiego Węgla Bogdanka (LW Bogdanka) od decyzji ZUS w kwestii ustalenia wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, zatem korzystny

Ubezpieczenie z klauzulą alkoholową. Niewielkie spożycie trunków nie wyklucza wypłaty odszkodowania

dodatkową pewność, że na pewno skorzystają z ochrony – mówi Andrzej Paduszyński z Compensy. Polisami z klauzulą alkoholową najbardziej zainteresowani są turyści podróżujący z biurami podróży. – Ten rodzaj ubezpieczenia jest popularny wśród klientów i chętnie wybierany zwłaszcza przez klientów

TU Europa będzie oferować ubezpieczenia turystyczne dla marki Lidl Podróże

w naszą strategię odkrywania dla branży ubezpieczeniowej nowych kanałów sprzedaży. Mam nadzieję, że współpraca z Lidlem będzie rozwijać się i już wkrótce będziemy mogli poinformować o wspólnym wprowadzeniu do sprzedaży kolejnych rodzajów ubezpieczeń" - powiedział wiceprezes grupy Marat

N-N: Tylko 51% Polaków regularnie wykonuje badania w celu wykrycia nowotworu

, które posiadają ubezpieczenie przeciwnowotworowe w N-N, 67% stanowią osoby w wieku 30-50 lat. Ubezpieczenie na wypadek choroby zostało uznane przez ankietowanych za najlepsze zabezpieczenie przed finansowymi konsekwencjami nowotworu.  "Mimo rosnącej skali zachorowań wciąż niewielu

Franszyza redukcyjna w ubezpieczeniach

. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie  rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) jednym z dokumentów potwierdzających spełnianie warunku dotyczącego sytuacji

PZU wprowadziło ubezpieczenie zdrowotne dla 1- i 2-osobowych przedsiębiorstw

Warszawa, 28.06.2017 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) wprowadził do oferty produkt "Zdrowy Biznes" - ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców prowadzących jedno- lub dwuosobową działalność gospodarczą, podała spółka. "Zdrowy Biznes to ubezpieczenie dla

Prawnicy czytelnikom, odc. 3. Czy pracownik, który jest w kwarantannie, ma prawo do wynagrodzenia za pracę? I kto płaci?

zostanie zwolniony przedsiębiorca, to 9% podstawy wymiaru. Ponadto zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS obejmuje nie tylko składkę zdrowotną, ale też wszystkie rodzaje składek, tj. obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, Fundusz Pracy i Fundusz

Bądź trendy, jeździj hulajnogą elektryczną. Ale w razie wypadku możesz zostać na lodzie

się problem, bo nie wiadomo, jak traktować te pojazdy. Jaka polisa na hulajnogę? Hulajnogi należące do wypożyczalni nie są ubezpieczone. - Właściciele wypożyczalni hulajnóg elektrycznych oraz innych podobnych urządzeń jak elektryczne deskorolki czy monocykle powinni tak samo jak firmy zajmujące się

PZWLP: Rynek wynajmu długoterminowego aut wzrósł o 9,5% r/r w III kw. 2019 r.

) zanotowała w tym czasie spadek łącznej liczby pojazdów znajdujących się w usługach wynajmu krótko- i średnioterminowego: o 1,6% r/r. "Wynajem długoterminowy samochodów był jedynym w III kwartale rodzajem finansowania pojazdów przez firmy w Polsce, który odnotował wzrost sprzedaży w porównaniu z

Prawnicy czytelnikom odc. 8. Zamierzam zawiesić działalność. Kiedy mogę zgłosić się do urzędu pracy jako bezrobotny?

ubezpieczenia, nie wiem, mam wątpliwości, z której "tarczy" mogę skorzystać. W pierwotnym brzmieniu ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (czyli

Prezydent podpisał ustawę o świadczeniu dla niezdolnych do samodz. egzystencji

znacznym stopniu niepełnosprawności, w ciągu 6 miesięcy będą mogły wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wydanie orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. W przypadku uzyskania tego rodzaju orzeczenia świadczenie uzupełniające będzie przysługiwać tym osobom od miesiąca, w którym

Prezydent skierował nowelę o systemie ubezpieczeń społecznych do TK

Warszawa, 05.01.2018 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, podała Kancelaria Prezydenta. Ustawa dotyczy

PGE i ZUS podpisały list intencyjny ws. stworzenia sieci stacji ładowania aut

Warszawa, 26.09.2019 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) podpisała z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) list intencyjny o nawiązaniu współpracy, której celem ma być stworzenie sieci stacji ładowania samochodów elektrycznych zlokalizowanych przy oddziałach ZUS, podało PGE. "

Wybuchł pożar w zakładzie Wieltonu w Wieluniu, spółka szacuje straty

wpływu zdarzenia na funkcjonowanie spółki. Dokładne informacje o stratach poniesionych wskutek pożaru zostaną podane niezwłocznie do wiadomości po ich oszacowaniu. Mienie, które uległo zniszczeniu, jest objęte ubezpieczeniem od tego rodzaju zdarzenia losowego, podano także. Wielton to największy

Prawnicy Czytelnikom, odc. 9. 5 tys. zł pożyczki dla firm? Brać czy nie brać?

w razie choroby i macierzyństwa, t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 645 z późn. zm.), do której odsyła ustawa o COVID-19. Ubezpieczenie rentowe jest rodzajem ubezpieczenia społecznego, które uprawnia osoby nim objęte do starania się np. o rentę z tytułu niezdolności do pracy albo o rentę rodzinną

CDRL ma umowę kredytową z BGK na 10 mln zł na refinans. akwizycji na Białorusi

CDRL na początku 2019 r. poinformował BGK.  "To pierwsze wykorzystanie kredytu BGK na akwizycję poza Unią Europejską (UE). Finansowanie połączone jest z ubezpieczeniem KUKE chroniącym inwestycję przed ryzykiem politycznym. Tego typu pakiet to zupełnie nowe rozwiązanie na polskim rynku

Prawnicy czytelnikom, odc. 5. Czy mogę wziąć L4 ze strachu?

od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r., 3) w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r. – zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych.  Czy możemy się starać o ulgę w wysokości 50 proc

Nie kupuj ubezpieczenia sprzętu w markecie [RAPORT RZECZNIKA FINANSOWEGO]

koszty, a korzyści brak Dodatkowo w umowach ubezpieczenia towarzystwa zastrzegają, że za transport, oględziny lub nieuzasadnienie zgłoszenia klient musi płacić z własnej kieszeni. - Nigdy nie spotkaliśmy się z takim rodzajem ubezpieczenia, w którym koszty likwidacji szkody byłyby przerzucone na klienta

Uniqa wprowadziła samolikwidację szkód majątkowych 

rodzaju szkód. Są one jednymi z najczęstszych. Najprawdopodobniej jesteśmy pierwszym ubezpieczycielem, który wprowadza takie rozwiązanie do szkód masowych" - powiedział dyrektor zarządzający ds. wsparcia klienta Uniqa Maciej Czyż, cytowany w komunikacie.  Samodzielna likwidacja szkody przez

mfind.pl: Średnia składka ubezpiecz. OC w Polsce to 106 euro, w Europie 230 euro

komunikacie. Na nieobowiązkowe ubezpieczenia AC Polacy średnio przeznaczają 258 euro. Najmniej za ten rodzaj ubezpieczenia płacą Portugalczycy - 141 euro, zaś w Szwajcarii właściciele samochodów płacą za autocasco średnio 434 euro. "Jak wynika z badań przeprowadzonych przez mfind.pl, aż 82% Polaków

Bat na nieuczciwych sprzedawców ubezpieczeń

, na którym sprzedawca więcej zarabia, jeśli mógłby zaoferować mu inny produkt, który lepiej odpowiadałby potrzebom klienta. Agent ubezpieczeniowy musi też poinformować klienta o charakterze prowizji, jaką uzyska za sprzedaż ubezpieczenia, i o innych ewentualnych rodzajach wynagrodzenia. To nie koniec

Asseco uruchomiło platformę CUI.Ubezpieczenia do sprzedaży i obsługi ubezpieczeń

Warszawa, 22.05.2019 (ISBnews) - Asseco z myślą o bankach spółdzielczych uruchomiło CUI.Ubezpieczenia, czyli omnikanałową platformę do sprzedaży oraz obsługi ubezpieczeń, podała spółka. Platforma jest zarówno wygodnym narzędziem dla doradców w oddziałach banków, jak i rozwiązaniem dostępnym

KUKE oczekuje dalszego ożywienia eksportu branży jachtowej

Warszawa, 04.09.2018 (ISBnews) - Sprzedaż zagraniczna jachtów stanowi obecnie jedynie 0,19% wartości całego polskiego eksportu, ale regularnie rośnie i należy spodziewać się dalszego ożywienia w tym segmencie eksportu, uważa wiceprezes Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE

Emerytura przedsiębiorcy - sprawdź, jak zadbać o przyszłość

. Przepisy przewidują, że przedsiębiorcy opłacają składki od zadeklarowanej kwoty, która nie może być jednak niższa od 60 proc. średniego wynagrodzenia, czyli obecnie od 2665,80 zł. Jest to zatem minimalna kwota, od której w 2018 r. trzeba opłacać składki na ubezpieczenia społeczne. Przemysław Hinc, doradca

KE wprowadziła regulacje ułatwiające badania i testowanie produktów

płynności w związku z obecnym kryzysem i aby ochronić miejsca pracy, państwa członkowskie mogą przyznawać ukierunkowane odroczenia płatności podatków i składek na ubezpieczenie społeczne w odniesieniu do tych sektorów, regionów lub rodzajów przedsiębiorstw, które najbardziej ucierpiały wskutek kryzysu; [V

PG Silesia: Większościowy udziałowiec jest gotów sprzedać swoje udziały

wpływów z podatków, płatności emerytur i ubezpieczeń społecznych, opłat eksploatacyjnych, czy po prostu uniknięcie niezwykle trudnej sytuacji w regionie Czechowic-Dziedzic. "PG Silesia zdecydowanie pchnęła do przodu standardy polskiego górnictwa. Dla wielu ekspertów i osób związanych z branżą

Sprawdź, czy masz chorobę zawodową

wykaz chorób zawodowych został ujęty w rozporządzeniu Rady Ministrów z 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz.U.09.105.869). Do niedawna lista chorób zawodowych zawierała całe grupy, np. nowotwory. Czy dany rodzaj nowotworu został wywołany przez pracę, decydowali już specjaliści. Teraz, z

Prawnicy czytelnikom, odc. 1. Jak mocno szef może obniżyć mi pensję? Co z podatkiem za niewypłacane pensje moich pracowników?

wysokości 80 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, jeżeli: nie podlega ona ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu; umowa została zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020 roku. Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności

Pomoc dla przedsiębiorców od kwietnia. Co zawiera "tarcza antykryzysowa" i kto może z niej skorzystać

(823,60 zł brutto) podwyższone o kwotę składek na ubezpieczenie społeczne. Łącznie pomoc państwa wynosiłaby 1300 zł brutto dla każdego pracownika; – wynagrodzenie finansowane ze środków przedsiębiorcy o łącznej wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Czyli, jeżeli firma ma przestój

Więcej wyłudzaczy odszkodowań. Oszustwa na 179 mln zł

2015 r. wykryto 836 prób oszustw na kwotę 11,3 mln zł. Przeciętna wartość oszustwa w ubezpieczeniach na życie to 13 tys. zł, jednak wartość ujawnionych wyłudzeń waha się od kilku tysięcy do kilku milionów złotych. W 2015 r. najczęstszym tego rodzaju wyłudzeniem było upozorowanie przez sprawców zgonu

Chcesz złożyć wniosek do ZUS o odroczenie płacenia składek? "To mordęga, odechciewa się starania o jakąkolwiek pomoc"

oczekuje od nas rząd? Proszę bardzo, kartki do wypełnienia, a w nich to, co musimy podać: - Dane wnioskodawcy, NIP, regon, KRS, PESEL; - Rodzaj i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość; - Dane adresowe, telefon, e-mail; - Zaznaczenie, o co wnioskujesz, czyli odroczenie o trzy miesiące terminu płatności

PGE liczy na min. 100 lokalizacji ładowarek aut w ramach umowy z ZUS

Warszawa, 26.09.2019 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) liczy, że w ramach współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zostanie wskazanych co najmniej 100 punktów ładowania samochodów elektrycznych, poinformował wiceprezes PGE Paweł Śliwa. "Pierwsze stacje powstaną przed

Kierowcy z dużych miast mają gorzej. W Warszawie najtańsza polisa OC kosztuje 841 zł, w Opolu - 651 zł

regionie, gęstością zaludnienia, ilością zarejestrowanych pojazdów, natężeniem ruchu drogowego, rodzajem i siecią dróg czy nawet ukształtowaniem terenu. W przypadku umów AC znaczenie mogą mieć także statystyki kradzieżowe [tańsze propozycje ubezpieczenia otrzymują mieszkańcy miejscowości, w których

GUS: Najlepsza koniunktura w sekcji finanse i ubezpieczenia w październiku

Warszawa, 24.10.2019 (ISBnews) - Najbardziej optymistyczne oceny wśród badanych rodzajów działalności usługowej w październiku br. zgłaszają jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W sekcji transport i gospodarka magazynowa wskaźnik

Prawnicy czytelnikom, odc. 14. Jestem w ciąży. Czy pracodawca w czasie pandemii może obniżyć mi pensję?

stycznia 2020 r., brak innego tytułu do ubezpieczeń społecznych np. zawartej umowy o pracę. Natomiast o świadczenie postojowe w kwocie 1300 zł netto może się ubiegać przedsiębiorca, który: rozlicza podatek kartą podatkową oraz jest zwolniony z opłacania podatku VAT, nie ma innego tytułu do ubezpieczeń

Poczta Polska wybrała w przetargu auta elektryczne Nissan e-NV200

komunikacie. Elektryczne Nissany e-NV200 trafią do Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Szczecina, Warszawy oraz Wrocławia. Poczta skorzysta z 36-miesięcznego najmu tych pojazdów wraz z  ich serwisem. Pełny pakiet ubezpieczenia pojazdów w zakresie OC i AC, wraz

Ubezpieczenie mieszkania i domu. Jak uniknąć haczyków?

dokumenty potwierdzające ich autentyczność i pochodzenie. A co, jeśli w wyniku uderzenia pioruna lub przepięcia padnie cała elektronika w domu? Wszystko zależy od rodzaju polisy, który wybierzemy. Sprawdźmy w OWU, czy jesteśmy ubezpieczeni też na taką ewentualność. Sprawdź, jakie masz dodatki do polisy

Prawnicy Czytelnikom odc. 10. Subwencja PFR dla mikrofirm? Jakie są warunki?

przypadku pracodawcy będzie to druk Z-3. ZUS ma 30 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie zasiłku na wydanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia. W razie doznania wypadku w drodze do pracy lub z pracy lub innego rodzaju wypadku, ubezpieczonemu przez pierwsze 33 dni przysługuje

Szkolna polisa dla dziecka: jak nie dać się złapać w pułapkę?

odpowiedzialności (jaki procent sumy ubezpieczenia firma wypłaci przy poszczególnych rodzajach wypadków).

Famur ma umowę z KUKE Finance na zarządzanie wierzytelnościami

transakcje Famuru w Rosji, Białorusi, Meksyku, Bośni i Hercegowiny oraz Indonezji. KUKE Finance to firma faktoringowa należąca do Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Zajmuje się przede wszystkim finansowaniem należności zagranicznych i krajowych w ramach wszystkich dostępnych na rynku rodzajów

Morawiecki: Nie będzie potrzeby nowelizacji budżetu w zw. z tarczą w I półr.

nowelizację" - powiedział. "Środki budżetowe to 434-435 mld, natomiast cały sektor finansów publicznych to ponad 900 mld zł i w poszczególnych filarach planujemy uruchamianie różnego rodzaju instrumentów finansowych" – powiedział Morawiecki na konferencji prasowej. Tarcza składa się z

W miejskiej dżungli wśród hulajnóg i rowerów. Możesz domagać się odszkodowania po potrąceniu

Z roku na rok przybywa różnego rodzaju wypadków i kolizji drogowych z udziałem rowerzystów. W wielu z nich szkody ponoszą sami cykliści, ale zwykle poszkodowani przez nich są także inni uczestnicy ruchu. Odszkodowania od rowerzystów Według policyjnych statystyk w 2018 roku rowerzyści uczestniczyli

GUS: Najlepsza koniunktura w sekcji finanse i ubezpieczenia w sierpniu

Warszawa, 23.08.2019 (ISBnews) - Najbardziej optymistyczne oceny wśród badanych rodzajów działalności usługowej w sierpniu br. zgłaszają jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W sekcji transport i gospodarka magazynowa wskaźnik ogólnego

KE akceptuje polski program gwarancji dla przedsiębiorstw o wartości 22 mld euro

] ukierunkowane wsparcie w formie odroczenia płatności podatkowych lub zawieszenia składek na ubezpieczenie społeczne dla tych sektorów, regionów lub rodzajów przedsiębiorstw, które są najbardziej dotknięte skutkami pandemii; [X] ukierunkowane wsparcie w formie dopłat do wynagrodzeń dla przedsiębiorstw w

Wielton po pożarze: Jesteśmy w stanie zapewnić moce do realizacji zleceń

objęte ubezpieczeniem od tego rodzaju zdarzenia losowego. Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r. (ISBnews)

Kierowcy, trzymajcie się za kieszenie. Dla tych, co powodują stłuczki, ubezpieczenie OC pójdzie w górę

jednak pamiętać, że obowiązkowe ubezpieczenie kosztuje teraz o wiele więcej niż w 2015 czy 2016 r. Co będzie wpływać na ceny w 2018 r. – Działalność kancelarii odszkodowawczych i otwieranie szkód sprzed lat względnie się ustabilizowały. Pojawiają się jednak dodatkowe rodzaje roszczeń związanych z

Dobra lokata bankowa? Teraz z polisą ubezpieczeniową

30 zł miesięcznie za ubezpieczenie życiowo-zdrowotne - ma sens? Patrząc od strony jakości tego ubezpieczenia, mam wątpliwości. Wolałbym droższą polisę, ale za to gwarantującą, że każdy rodzaj inwalidztwa będzie się wiązał z wypłatą. I że każda ciężka choroba będzie uznana za ciężką chorobę. I że

VWFS: Tylko 8% firm przygotowanych na zagrożenia dot. cyberbezpieczeństwa

Warszawa, 12.02.2020 (ISBnews) - Na zagrożenia w zakresie cyberbezpieczeństwa przygotowanych jest zaledwie 8% firm w Polsce. Ponad 2/3 (67%) stosuje różnego rodzaju zabezpieczenia, ale wciąż doskonali się w tym obszarze, wynika z badania Kantar zrealizowanego na zlecenie Volkswagen Financial

Rząd chce ustalić max. kwotę transakcji dla Biur Usług Płatniczych na 2500 euro

działalnością BUP powinna być obsługa niskokwotowych przekazów pieniężnych (co do zasady inicjowanych wpłatą gotówkową), za pomocą których są realizowane różnego rodzaju opłaty i rozliczenia związane z czynnościami życia codziennego i obsługą osób niekorzystających z rachunków płatniczych do dokonywania tego

Ceny polis OC: albo 10 proc. podwyżki od zaraz, albo 70 proc. za kilka lat

Podwyżki cen obowiązkowych polis OC w tym roku w końcu wyhamowały. To dobra wiadomość dla kierowców, którzy przez ubiegłe dwa lata z miesiąca na miesiąc płacili coraz więcej za obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Najgorszy był rok 2016, kiedy podwyżki wyniosły ponad 50 proc. , a

OC samochodu będzie droższe, ale lepsze?

ubezpieczenie NNW dokładane jest gratis. Mnożą się także usługi w rodzaju Assistance Opony albo Smart Casco/Mini Casco, stanowiące uproszczoną, tańszą wersję ubezpieczenia AC. Biorąc pod uwagę rosnącą świadomość konsumentów i ich coraz większe wymagania, to bardzo dobry zabieg. Częściej też wybierane są pakiety

Na przedsiębiorców korzystających z pomocy rządowej czekają pułapki, o których rząd nie mówi. Pokazujemy jakie

, co ciekawe, skorzystanie z jednego rodzaju wsparcia uniemożliwi ubieganie się o inne, bardziej korzystne. Czas na rozpatrzenie nieograniczony Pracodawcy zwracają uwagę przede wszystkim na biurokrację przy ubieganiu się o pomoc. Dotyczy to choćby dopłat do pensji pracowników z Funduszu Gwarantowanych

GUS: Najlepsza koniunktura w sekcji finanse i ubezpieczenia w styczniu

Warszawa, 24.01.2018 (ISBnews) - Najbardziej optymistyczne oceny wśród badanych rodzajów działalności usługowej w styczniu 2018 r. zgłaszają jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W styczniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji

KE zatwierdzila polski program pomocy dla przedsiębiorstw o wartości 3,5 mld zł

jedno państwo członkowskie i jeśli inwestycja zakończy się w ciągu dwóch miesięcy od udzielenia wsparcia. [IX] Ukierunkowane wsparcie w formie odroczenia płatności podatkowych lub zawieszenia składek na ubezpieczenie społeczne dla tych sektorów, regionów lub rodzajów przedsiębiorstw, które są

GUS: Najlepsza koniunktura w sekcji finanse i ubezpieczenia w grudniu

Warszawa, 21.12.2017 (ISBnews) -  Najbardziej optymistyczne oceny wśród badanych rodzajów działalności usługowej w grudniu 2017 r. zgłaszają jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W grudniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji

Huśtawka cen za polisę autocasco. Nawet 27 tys. zł za mazdę 3

Ubezpieczeń. Kliknij w zdjęcie, aby zobaczyć powiększenie 9 tys. zł za polisę dla wypadkowego kierowcy Zniechęcanie niektórych kierowców czy właścicieli poszczególnych marek do zakupu ubezpieczenia dotyczy wszystkich rodzajów polis samochodowych. Teraz jest to szczególnie istotne, bo od jesieni 2014 r. ceny

GUS: Najlepsza koniunktura w sekcji finanse i ubezpieczenia w grudniu

Warszawa, 24.12.2019 (ISBnews) - Najbardziej optymistyczne oceny wśród badanych rodzajów działalności usługowej w grudniu br. zgłaszają jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W grudniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na

Grupa Generali przejmie 100% udziałów Union Investment TFI

Rosji widzimy potrzebę rozwoju rozwiązań łączących obszary ubezpieczeń i zarządzania aktywami. W pełni popieramy rozwój tej jedynej w swoim rodzaju strategicznej inicjatywy biznesowej w Polsce. Firma będzie nadzorowana przez nasze biuro regionalne w Pradze jako część linii zarządzania aktywami. Dzięki

Twoja emerytura może być wyższa. Wystąp do ZUS o kapitał początkowy

. Pieniądze osób, które pracowały przed 1999 rokiem, nazywamy kapitałem początkowym. Oblicza go Zakład Ubezpieczeń Społecznych na wniosek ubezpieczonego. To znaczy, że każdy sam musi złożyć odpowiedni formularz do ZUS. Wiele osób wciąż tego nie zrobiło. Na 12 mln uprawnionych ponad 1,5 mln osób nie ma

GUS: Najlepsza koniunktura w sekcji finanse i ubezpieczenia w listopadzie

Warszawa, 22.11.2017 (ISBnews) - Najbardziej optymistyczne opinie spośród badanych rodzajów działalności usługowej w listopadzie 2017 r. formułują jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W listopadzie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w

1 stycznia wprowadzono nowy wzór zlecenia na wyroby medyczne. Od 1 kwietnia będzie obowiązkowy

rodzinny lub specjalista, jest ponad 130 pozycji. Niektóre z nich mogą przepisywać tylko lekarze wybranych specjalności. E-zlecenie, ale na papierze Zlecenie stosowane do tej pory ma dwie strony. Lekarz wpisuje do niego podstawowe dane chorego oraz rodzaj wyrobu, który powinien otrzymać pacjent. Z

Już w szkole można się świetnie znać na ZUS. Najlepsze w Radomiu

Finał organizowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych konkursu "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych" to swego rodzaju podsumowanie odbywającego się co roku, już od trzech lat projektu edukacyjnego dla szkół ponadgimnazjalnych "Lekcje z ZUS". - Gratuluję wam

FPP: Klin podatkowy powinien być systematycznie w różnych formach zatrudnienia

oraz składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne. Uprościłoby to system, rozwiązało wiele problemów przeszłych, obecnych oraz tych, które nadejdą w przyszłości. Według FPP, rozwiązaniem może być abolicja ozusowania umów zleceń zawieranych przed przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu obecnie

Prawnicy czytelnikom, odc. 13. Czy umorzenie składki na ZUS oznacza niższą emeryturę?

praktyką przyjmowaną obecnie przez ZUS ubezpieczenie rolników jest odrębnym rodzajem ubezpieczenia, które nie jest objęte systemem ubezpieczeń społecznych. Pozytywne rozpatrzenie wniosku będzie zależało dodatkowo od innych wymogów, takich jak konieczność odnotowania przestoju w działalności prowadzonej

GUS: Najlepsza koniunktura w sekcji finanse i ubezpieczenia w październiku

Warszawa, 20.10.2017 (ISBnews) - Najbardziej optymistyczne opinie spośród badanych rodzajów działalności usługowej w październiku 2017 r. formułują jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W październiku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w

GUS: Najlepsza koniunktura w sekcji finanse i ubezpieczenia w listopadzie

Warszawa, 25.11.2019 (ISBnews) - Najbardziej optymistyczne oceny wśród badanych rodzajów działalności usługowej w listopadzie br. zgłaszają jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W sekcji transport i gospodarka magazynowa wskaźnik ogólnego

TXM zamknie ok. 40 sklepów, co stanowi 18% obecnie istniejącej sieci

przekonana, iż wypełnia kryteria ubiegania się o ten rodzaj pomocy, jednak przepisy definiujące kryteria pomocowe w ujęciu spółek w restrukturyzacji nie są jednoznaczne. Na dzień sporządzania raportu spółka nie otrzymała informacji dotyczącej tego, jak wniosek został rozpatrzony, zaznaczono

Co daje leasing konsumencki? Tańsze raty, brak problemów z ubezpieczeniem i serwisem, assistance. Ale są i wady

kredyt, ale do wyboru mamy też właśnie leasing konsumencki (zwany również leasingiem prawnym lub osobistym), a także różnego rodzaju wynajem długo- i krótkoterminowy (car-sharing) czy samochody na abonament. Ponieważ jednak abonament jest dość specyficznym sposobem użytkowania pojazdów, to najczęściej

Przechodzisz na emeryturę? Do obiegu weszły nowe legitymacje

Rocznie Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje 350-400 tys. nowych legitymacji emeryta-rencisty. Do końca stycznia obowiązywał jej stary, jasnozielony wzór (z elementami graficznymi w tle), jeszcze z 2004 r. Nowe legitymacje emeryta Od 1 lutego 2017 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje już

GUS: Najlepsza koniunktura w sekcji finanse i ubezpieczenia we wrześniu

Warszawa, 21.09.2017 (ISBnews) - Najbardziej optymistyczne opinie spośród badanych rodzajów działalności usługowej we wrześniu 2017 r. formułują jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Mimo iż opinie te są ostrożniejsze od sygnalizowanych przed

Czy kupić ubezpieczenie do komputera, laptopa, smartfona? Na co uważać?

, firmy ubezpieczeniowe oferujące tego typu polisy doskonale wiedzą, że w dzisiejszych czasach elektronika psuje się znacznie częściej niż kiedyś (a po upływie dwuletniej zwykle gwarancji ryzyko rośnie wykładniczo), a po drugie, często ubezpieczenie jest rodzajem dodatkowej prowizji dla sprzedawcy. Firma

NFZ wystawia rachunki za leczenie. Myśleli, że są ubezpieczeni

Cokolwiek byśmy mówili o jakości usług medycznych w Polsce, przyznać trzeba jedno - praktycznie każdy bez względu na to, czy płaci składki, ma dostęp do państwowej opieki. Pracujesz na etacie? Pod swoje ubezpieczenie możesz podpiąć niepracującego małżonka, dzieci, rodziców i dziadków. Pracujesz na

Rząd planuje przyjąć nowele ws. 'czternastki' i waloryzacji rent i emerytur

Warszawa, 09.12.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów jeszcze w tym kwartale ma przyjąć nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw mający na celu podwyższenie najniższych świadczeń rentowych i emerytalnych, a także projekt ustawy o

"Łowcy nieszczęść" pod lupą prokuratury. W nowej ustawie zabrakło regulacji działalności firm odszkodowawczych

Firmy odszkodowawcze działają jako pośrednicy. Zajmują się wszystkimi sprawami o odszkodowanie z ubezpieczeń chroniących życie i mienie. W imieniu osób poszkodowanych, np. w wypadkach komunikacyjnych, albo rodzin osób, które zginęły na drodze, zawierają ugody z towarzystwami ubezpieczeniowymi

Ochrona za kilkaset złotych - jak dobrze wybrać ubezpieczenie mieszkania

. Z szacunków wynika, że w naszym kraju ubezpieczona jest zaledwie połowa domów i mieszkań. To i tak dużo, bo część z nich jest ubezpieczona tylko dlatego, że polisy żądał bank na kredytowaną nieruchomość. Jak wybrać polisę i... Decyzji o wyborze polisy nie powinno się podejmować pochopnie. Zastanów

GUS: Najlepsza koniunktura w sekcji finanse i ubezpieczenia w sierpniu

Warszawa, 23.08.2017 (ISBnews) - Najbardziej optymistyczne opinie spośród badanych rodzajów działalności usługowej w sierpniu 2017 r. formułują jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W sierpniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji

Prawnicy czytelnikom odc. 6. Jestem w okresie przedemerytalnym. Czy pracodawca mógł zmienić mi wymiar czasu pracy?

, który zakłada istotne z Pana perspektywy zmiany. Jeśli nowelizacja wejdzie w życie, będzie Pan mógł: – wnioskować o zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za okres od 1 kwietnia do 31 maja br. (projekt zakłada, że ze zwolnienia będą mogły skorzystać także

Sąd otworzył postępowanie sanacyjne wobec Komputronika i jego spółki zależnej

Komputronik. "W ramach postępowania restrukturyzacyjnego emitent złożył wstępny plan restrukturyzacyjny, w którym m. in.: przewidział wdrożenie środków restrukturyzacyjnych wpostaci: 1. skrócenie czasu rotacji należności, 2. modyfikację limitów ubezpieczenia należności dla dostawców emitenta, 3