ubezpieczenia pracownicze

Anna Popiołek

Nowe ubezpieczenie dla firm. Od mobbingu

Nowe ubezpieczenie dla firm. Od mobbingu

Firmy będą mogły się ubezpieczyć na wypadek pozwów związanych z molestowaniem seksualnym, mobbingiem i łamaniem praw pracowniczych. - To przyzwolenie na takie patologie - oceniają eksperci.

Rząd przyjął nowęlę dot. m.in. pracowniczych funduszy emerytalnych

Warszawa, 07.05.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych (PPE), poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Dzięki proponowanym rozwiązaniom 

Forte otrzymało z UP dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników wys. 9,14 mln zł

Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - Fabryka Mebli Forte otrzymała z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie dofinasowanie, zgodnie ze złożonymi wnioskami, z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 9 138 683,86 zł do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem

PZU uruchomił serwis dla pracowników do obsługi PPK

Warszawa, 21.08.2019 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) uruchomił bezpłatny internetowy serwis do obsługi pracowniczych planów kapitałowych przez pracowników. System umożliwia sprawdzanie stanu oszczędności, kontrolowanie wysokości wpłat odprowadzanych na rachunek w PPK i

Maląg: Przekazaliśmy wypłaty na ochronę co najmniej 1 mln miejsc pracy

śmiało powiedzieć, że wypłaty poszły na ochronę co najmniej 1 mln miejsc pracy w tym momencie" - powiedziała Maląg podczas telekonferencji. Zaznaczyła, że największym zainteresowaniem cieszą się wnioski o zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne. "Około 1 mln firm złożyło wnioski na

TFI PZU zarejestrowało fundusz pod PPK

liczby prowadzonych Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE). Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w

PFR: W ewidencji PPK znajduje się obecnie 17 podmiotów, głównie TFI

zarządzanie środkami gromadzonymi w ramach PPK, są wyłącznie: fundusz inwestycyjny, zarządzany przez TFI; fundusz emerytalny, zarządzany przez powszechne towarzystwo emerytalne (PTE) albo pracownicze towarzystwo emerytalne (PrTE); zakład ubezpieczeń. PFR przypomina, że aby dana instytucja została wpisana do

Energa: 48% uprawnionych pracowników zdecydowało się na udział w PPK

Warszawa, 23.01.2020 (ISBnews) - Spośród uprawnionych osób zatrudnionych w Grupie Energa, 48% zdecydowało się na dołącznie do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w I turze programu, w porównaniu do średniej krajowej, która wyniosła 39%, podała spółka. "PPK to dobre rozwiązanie. Stwarza

Senat przyjął projekt dot. zwolnień i pożyczek dla organizacji pozarządowych

Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Senat przyjął projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zakładający zwolnienie organizacji pożytku publicznego ze składek na ubezpieczenia społeczne od marca do maja 2020 roku oraz

PZU TFI: PPK w PZU wybrało już 590 firm w Polsce

również sięgające 40-proc. zniżka na ubezpieczenie komunikacyjne i mieszkaniowe oraz darmowe badania w placówkach PZU Zdrowie" – czytamy w komunikacie.  Pod koniec sierpnia PZU uruchomił bezpłatny internetowy serwis do obsługi pracowniczych planów kapitałowych przez pracowników. System

PZU TFI ma umowę na zarządzanie PPK w Polskim Radiu

realizacji powierzonego zadania" - napisał zespół rzecznika TVP w odpowiedzi na pytanie ISBnews.  Telewizja Polska S.A. szacuje, że program pracowniczych planów kapitałowych obejmie ok. 3 000 zatrudnionych, dodano. Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z

TFI PZU będzie zarządzać PPK w Grupie Energa

Warszawa, 01.08.2019 (ISBnews) - Grupa Energa wybrała Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU, należące do Grupy PZU na spółkę zarządzającą pracowniczym planem kapitałowym (PPK), podała Grupa Energa.  "Wybraliśmy najlepszą instytucję finansową do zarządzania gromadzonymi w ramach

Borys z PFR: Liczymy na nawet 60% uczestnictwa w PPK, oferty ok. 20 instytucji

emerytalny, zarządzany przez powszechne towarzystwo emerytalne (PTE) albo pracownicze towarzystwo emerytalne (PrTE); zakład ubezpieczeń. Pracownicze plany kapitałowe to przeznaczony dla pracowników program długoterminowego oszczędzania. Gromadzone w PPK oszczędności mają pochodzić ze składek pracowników

Open Life TU Życie wypłaciło 8,7 mln zł świadczeń z ubezp. ochronnych w I półr.

oferty towarzystwa, podkreślono. "Uruchomiliśmy ofertę grupowych ubezpieczeń pracowniczych w 2013 roku, a na koniec ubiegłego roku ubezpieczaliśmy w jej ramach niemal 24 tys. osób. Dziś mocno przyspieszamy z rozwojem tego obszaru. Koncentrujemy się przede wszystkim na małych i średnich grupach

Nowela dot. m.in. pracow. funduszy emerytalnych skierowana do sejmowej komisji

powiedział m.in., że projekt zwiększa poziom bezpieczeństwa oszczędzających w tych programach, a także usprawnia przepływ informacji między Pracowniczymi Programami Emerytalnymi (PPE), Komisją Nadzoru Finansowego (KNF) a Europejskim Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń. Poseł Platformy Obywatelskiej Teresa Wargocka

Aegon PTE zostało zarejestrowane w ewidencji PPK

Warszawa, 06.05.2019 (ISBnews) - Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne (PTE) zostało zarejestrowane w ewidencji pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Tym samym zostało podmiotem uprawnionym do oferowania PPK i podpisywania z pracodawcami umów o zarządzanie i prowadzenie PPK, podała

TFI PZU wystąpiło do PFR o wpis do ewidencji PPK

liczby prowadzonych Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE). Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w

Lewiatan, BCC, Pracodawcy RP, PRB, KIG apelują o 'Rok Regulacyjnego Spokoju'

. [...] Wpłynie to negatywnie na całą gospodarkę i rynek pracy. Szczególnie niebezpiecznym czynnikiem jest tutaj przedłużający się stan niepewności" - czytamy w apelu. Przedsiębiorcy apelują o odsunięcie do 1 stycznia 2021 r. wprowadzenia: - obowiązku wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych dla

AXA TFI nawiązało z mBankiem współpracę dotyczącą oferty PPK

Warszawa, 06.06.2019 (ISBnews) - AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (AXA TFI) nawiązało współpracę z mBankiem, dzięki któremu dotrze z ofertą Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) do największych klientów bankowości korporacyjnej banku, podało TFI. "W [ubezpieczeniach grupowych i

PZU rozszerzył możliwość zdalnego korzystania ze swoich usług

ubezpieczenia na korzystnych warunkach. Dotyczy to między innymi szczególnie dotkniętych kryzysem firm z branży transportowej, z których wiele musiało zawiesić działalność. Chcemy zaoferować przedsiębiorcom z tej branży, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej, przesunięcie okresu ochrony

Do lekarza bez kolejki. Ile to kosztuje?

Do lekarza bez kolejki. Ile to kosztuje?

transport sanitarny. W ramach pakietu można korzystać także z leczenia szpitalnego. Ubezpieczenie grupowe Szukając ubezpieczenia dla seniora, warto rozważyć wybór ubezpieczenia grupowego. Wprawdzie ten rodzaj ubezpieczeń kojarzy się z ubezpieczeniami pracowniczymi – najczęściej zakład pracy oferuje je

PIU: Zysk netto ubezpieczycieli wzrósł r/r przy wzroście odszkodowań w 2018 r.

r. i była wyższa o 5,6% w skali roku. Ponad 2,5 mld zł świadczeń otrzymali poszkodowani w nieszczęśliwych wypadkach. "Rynek ubezpieczeń na życie może w najbliższym czasie zmienić się poprzez pracownicze plany kapitałowe. Część ubezpieczycieli zdecyduje się je oferować, a część pośredniczyć w

Aviva będzie oferować PPK poprzez swoje TFI

Warszawa, 12.03.2019 (ISBnews) - Grupa Aviva w Polsce będzie oferować pracownicze plany kapitałowe (PPK) poprzez swoje towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI), a za dystrybucję będą odpowiadać regionalni menedżerowie PPK i agenci sprzedający ubezpieczenia grupowe, poinformował prezes Aviva

Benefit Systems ma umowę z Pocztą Polską o wartości max. 51,1 mln zł

Warszawa, 13.09.2018 (ISBnews) - Benefit Systems podpisał umowę z Pocztą Polską działającą w imieniu własnym oraz Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych i Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie na okres 26 miesięcy od 10 listopada 2018 r., podała spółka. Maksymalne wynagrodzenie

TFI PZU zostało wpisane do ewidencji PPK

Warszawa, 07.05.2019 (ISBnews) - Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU (TFI PZU) zostało wpisane przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) do ewidencji instytucji, które mogą oferować pracownicze plany kapitałowe (PPK), podało towarzystwo. "Działamy szybko, ponieważ jesteśmy zdeterminowani

PFR: Osiem firm zostało wpisanych do ewidencji PPK, wnioski złożyło 5 kolejnych

emerytalne (PrTE); Zakład Ubezpieczeń, podał PFR. Pracownicze plany kapitałowe to przeznaczony dla pracowników program długoterminowego oszczędzania. Gromadzone w PPK oszczędności mają pochodzić ze składek pracowników, pracodawców i dopłat od państwa. Reforma związana z tworzeniem PPK ruszy od 1 lipca i

PZU podpisał kilkaset umów o PPK ze średnimi firmami w Polsce

Warszawa, 02.01.2020 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) zawarł kilkaset umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK) z pracodawcami zatrudniającymi powyżej 50 pracowników, których obowiązek wprowadzenia PPK objął 1 stycznia, podała spółka. "To dowód, że

Tomasz Orlik powołany na stanowisko członka zarządu PFR TFI

operacyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz wyceny aktywów funduszy" - czytamy w komunikacie.  Tomasz Orlik ukończył studia magisterskie i studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Posiada licencję maklera

PIU: 2/3 pracowników dobrze ocenia Pracownicze Plany Kapitałowe

Warszawa, 01.10.2018 (ISBnews) - Odsetek badanych pracowników, którzy dobrze oceniają Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) wynosi 66%, a najwięcej badanych za instytucje godne zaufania przy prowadzeniu PPK wskazuje zakłady ubezpieczeń, wynika z badań CBM Indicator, przeprowadzonych dla

Spółki Uniqa w Polsce zebrały 1,32 mld zł składki w 2018 r.

ubezpieczeń pracowniczych sprzedaż spadła o 9,6% i wyniosła 65,3 mln zł. Był to spadek planowany ze względu na koncentrację na poprawie rentowności portfela tych ubezpieczeń. Zysk brutto spółki życiowej za 2018 r. liczony według standardów IFRS wyniósł 8,4 mln zł i był lepszy o 4 mln zł w odniesieniu do

Morawiecki: Projekt ustawy o PPK w najbiższych miesiącach będzie rozpatrywany

Warszawa, 19.12.2017 (ISBnews) - Rząd w najbliższych miesiącach wprowadzi na ścieżkę legislacyjną projekt ustawy dotyczący pracowniczych planów kapitałowych (PPK), wynika z wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego. "Chcemy w najbliższym miesiącach wprowadzić na ścieżkę legislacyjną

Nationale-Nederlanden PTE złożyło wniosek o wpis do ewidencji PPK

Warszawa, 29.04.2019 (ISBnews) - Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne wystąpiło do Polskiego Funduszu Rozwoju z wnioskiem o rejestrację w ewidencji PPK - to ostatni, niezbędny warunek do oferowania Pracowniczych Planów Kapitałowych klientom, podała spółka. W

Jedno konto w ZUS dla firm. Jakie są haczyki?

Sejm uchwalił ważną zmianę dla przedsiębiorców. Chodzi o ustawę o ubezpieczeniach, która zakłada, że od stycznia 2018 r. firmy nie muszą już wysyłać do ZUS czterech przelewów na cztery różne rachunki: na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych

PIU: PPK wykazują niskie ryzyko wykorzystania do uchylania się od opodatkowania

poinformowało Polską Izbę Ubezpieczeń, że oczekuje oficjalnej reakcji wszystkich konsultowanych stron oraz pozytywnego rozstrzygnięcia kwestii wyłączenia rachunków PPK, podano także.  Pracownicze plany kapitałowe to przeznaczony dla pracowników program długoterminowego oszczędzania. Gromadzone w PPK

PIU: Zakłady ubezpieczeń na życie też powinny prowadzić PPK

Warszawa, 16.03.2018 (ISBnews) - Zakłady ubezpieczeń na życie chcą również być uprawnione do prowadzenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK), wynika z informacji opublikowanej przez Polską Izbę Ubezpieczeń (PIU). 15 marca br. minął termin konsultacji społecznych dotyczących pracowniczych

PIU: Składka przyp. ubezpieczycieli wzrosła o 0,3% r/r do 46 mld zł w I-III kw.

wiceprezes PIU Andrzej Maciążek, cytowany w raporcie.  Składka w ubezpieczeniach życiowych wyniosła 16,41 mld zł, co oznacza spadek o 10,3% r/r. Wartość świadczeń z tytułu ubezpieczeń na życie wyniosła 15,9 mld zł (wzrost o 5,1% r/r) "Znamy już kształt ustawy o pracowniczych planach

Prezydent podpisał ustawę okołobudżetową

publicznych, - podstaw naliczania odpisów na zakładowe fundusze socjalne, -wydatków ponoszonych ze środków Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, - przeznaczenia środków Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Wsparcia

Rusza wyścig o nasze pieniądze. Instytucje finansowe chcą zarządzać środkami z PPK

zawartość wygląda skromnie. Czytamy w nim m.in., że "nadzór nad PPK w zakresie działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych, pracowniczych towarzystw emerytalnych, zakładów ubezpieczeń oraz funduszy inwestycyjnych i funduszy emerytalnych sprawować będzie Komisja

Union Investment TFI poszerza ofertę o PPK

Warszawa, 21.01.2019 (ISBnews) - Union Investment TFI zaoferuje pracodawcom i pracownikom pracownicze plany kapitałowe (PPK), podała spółka. "Wybór firmy prowadzącej PPK będzie dla przedsiębiorców bardzo poważnym zadaniem. Decydując się na współpracę z daną instytucją finansową

Uniqa Polska podwoiła zysk brutto do 53,09 mln zł w 2017 r. 

finansowy brutto spółki życiowej liczony według międzynarodowych standardów rachunkowości spadł do 4,3 mln zł z 7,2 mln zł rok wcześniej. Zysk netto wyniósł 2,4 mln zł wobec 5,2 mln rok wcześniej.  "Pogorszenie wyniku finansowego wynika z większej szkodowości w pracowniczych ubezpieczeniach

PwC: Odsetek pracowników posiadających udział w kapitale pracodawcy to 16,2%

akcjonariatu pracowniczego. Do najczęściej stosowanych zachęt należą: zwolnienie z opodatkowania kwoty przychodu powstającego w związku z otrzymaniem akcji, obniżenie podstawy opodatkowania w zależności od okresu posiadania akcji, brak lub niższe składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Z kolei po

FPP, CALPE: Dzięki PPK i reformie OFE zmniejszy się uzależnienie emerytur od ZUS

Warszawa, 04.06.2019 (ISBnews) - Dzięki wprowadzeniu pracowniczych planów kapitałowych (PPK), Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS) - który obecnie pobiera 97% składek i wpłat emerytalnych - przestanie być instytucją, od składek na rzecz której niemal w całości zależy dochód ubezpieczonych w

Stelmet otrzymał pierwsze 2,65 mln zł na dofinansowanie wynagrodzeń

Warszawa, 17.04.2020 (ISBnews) - Stelmet otrzymał pierwszą transzę w kwocie 2,65 mln zł od Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, stanowiącą 1/3 wnioskowanego dofinansowania, podała spółka. Stelmet wnioskował o przyznanie świadczeń ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Compensa TU na Życie dodaje element ochronny do oferty PPK

Warszawa, 17.05.2019 (ISBnews) - Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group została wpisana do ewidencji pracowniczych planów kapitałowych (PPK) prowadzonej przez Polski Funduszu Rozwoju (PFR). Dystrybucja oferty ma być prowadzona w oparciu o bliską współpracę

PZU miało 3 295 mln zł zysku netto, 7 084 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

pracowniczych. Co więcej, notujemy bardzo wysokie wzrosty nowej sprzedaży w segmentach, w których udział PZU Życie był tradycyjnie niższy, czyli w ubezpieczeniach indywidualnych. Składka przypisana brutto z ubezpieczeń indywidualnych zwiększyła się w czwartym kwartale 2019 roku aż o 37% rok do roku. To zasługa

Siedem firm nagrodzono w 9. edycji konkursu 'Pracodawca Godny Zaufania'

Godnego Zaufania" dla firmy PwC za wszystkie działania skierowane do pracowników, w tym między innymi: program płatnych poleceń pracowniczych, ubezpieczenie zdrowotne, bogaty program kafeteryjny dla pracowników, szkolenia, cykliczne eventy fitness&beauty, karta sportowa, a także masaże w biurze

PKN Orlen wdroży PPK przy współpracy z Grupą PZU

Warszawa, 11.07.2019 (ISBnews) - PKN Orlen zawarł z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń (PZU) umowę o zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym (PPK), podały obie spółki w osobnych komunikatach. To już kolejne pole współpracy między Grupą PZU a PKN Orlen. Największy polski

Program gosp. FPP i CALPE ma przynieść +4,6 mld zł rocznie finansom publicznym

mld zł), wprowadzenia zachęt dla uczestników proponowanych Pracowniczych Planów Zdrowotnych (2,4 mld zł) oraz finansowania przez FUS całości kosztów związanych z absencją chorobową pracowników (6,5 mld zł), podano także. FPP opracowała trzy główne działania dla uporządkowania ubezpieczeń społecznych

WEI i ZPP proponują podatek przychodowy 27% i emeryturę obywatelską

gospodarczej, podatku CIT, wszystkich składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, składek na Narodowy Fundusz Zdrowia oraz do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Pozostałe składniki finansów publicznych pozostają bez zmian

PZU: PPK to dla nas produkt strategiczny, liczymy na znaczny udział w rynku

Warszawa, 13.03.2019 (ISBnews) - Pracownicze plany kapitałowe (PPK) to dla PZU produkt strategiczny. Ubezpieczyciel chce, aby jego udział w rynku PPK wynosił co najmniej tyle samo, co jego udział rynkowy, wynika ze słów prezesa Pawła Surówki.  "Dla nas jest to produkt

Nowak z MF: Wymogi związane z prowadzeniem PPK spełnia ok. 50 instytucji

Warszawa, 25.09.2018 (ISBnews) - Wymogi związane z wdrożeniem projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) spełnia około 30 towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI), 11 powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE) i kilkanaście zakładów ubezpieczeń  w Polsce, poinformował

AXA TFI zostało wpisane do ewidencji PPK

Warszawa, 06.05.2019 (ISBnews) - AXA Towarzystwo Funduszt Inwestycyjnych (AXA TFI)  zostało wpisane przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) do ewidencji instytucji, które mogą oferować Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), podało towarzystwo. "Przed nami teraz szereg spotkań z

TFI PZU podpisało już kilkadziesiąt umów o zarządzanie PPK

Warszawa, 01.07.2019 (ISBnews) - Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU zawarło kilkadziesiąt umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK). Na współpracę z TFI PZU zdecydowali się najwięksi pracodawcy z całej Polski, reprezentujący m.in. branże budowlaną, górniczą, meblarską

PZU miało 734 mln zł zysku netto, 1614 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.

Warszawa, 29.08.2019 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) odnotował 734 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 783 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowany zysk netto ogółem wyniósł 1

Borys, PFR: Decyzja czy przesunąć termin zmian w OFE - w najbliższych tygodniach

zakładający dla oszczędzających OFE wybór pomiędzy oszczędzaniem na emeryturę na nowym IKE a przeniesieniem środków na konto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Uchwałę Senatu rozpatrzy teraz Sejm. "Jeśli chodzi o PPK, to w tej sytuacji to nie są absolutnie warunki, żeby zapewnić prowadzenie

Rząd przyjął nowelę m.in. skracającą okres przechowywania akt pracowniczych

;To, że obecnie pracodawcy muszą przechowywać akta pracownicze aż 50 lat i tylko w formie papierowej nie ma żadnego uzasadnienia. Po pierwsze, generuje koszty. Może to być nawet 130 mln zł rocznie. Po drugie, obecne przepisy wcale nie gwarantują ubezpieczonemu, że w chwili wystąpienia do ZUS z

Rząd przyjął projekt ustawy dot. przekształcenia OFE w IKE

przekształcone tak, aby system emerytalny w najbliższych latach oparty był na filarach: - Indywidualne konta emerytalne (IKE) - nowe, dobrowolne, prywatne i kapitałowe; - Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS); - Pracownicze plany kapitałowe (PPK); - Indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE

PZU wypracowało prawie 3/4 wzrostu rynku prywatnych ubezp. zdrowotnych w I półr.

głównie dzięki sprzedaży grupowych ubezpieczeń zdrowotnych dla firm. Opieka medyczna jest głównym i najbardziej pożądanym benefitem pracowniczym. Decyduje się na niego coraz więcej firm, a opieka medyczna w formie ubezpieczenia ma przewagę nad abonentami medycznymi ze względu na gwarancje, które muszą być

MF analizuje wniosek PIU dot. zwolnienia aktywów ubezpieczyli w PPK z podatku

Warszawa, 11.06.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów otrzymało wniosek Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) o zwolnienie z podatku od aktywów środków, które będą gromadzone przez ubezpieczycieli w ramach pracowniczych planów kapitałowych (PPK) oraz nowych umów pracowniczych programów

Sejm przyjął część poprawek dot. nauczycieli do ustawy okołobudżetowej

specjalizacyjnych lekarzy i lekarzy dentystów oraz specjalizacji pielęgniarek i położnych, a także przekazane 310 mln zł z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na refundację pracodawcom wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników. Ustawa zapewnia również środki na wypłatę

Prezes PIU: Ubezpieczyciele mogliby zwiększyć atrakcyjność PPK i ich popularność

programie zakładów ubezpieczeń, poinformował ISBnews prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) Grzegorz Prądzyński. "Aktualnie zaprezentowany program nie uwzględnia ubezpieczycieli w fazie akumulacji, tzn. obecnie projekt przewiduje, że pracownicze plany kapitałowe będą dystrybuowane wyłącznie przez TFI

Morawiecki: Proponujemy przekazanie 100% środków z OFE na prywatne konta

. Morawiecki wskazał, że system emerytalny ma być oparty o trzy filary: o Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), o pracownicze plany kapitałowe (PPK) i "takie przekształcenie OFE, żeby nikt już nigdy w przyszłości nie mógł sięgnąć po te środki, które od 1999 r. często były uważane za środki na de

Senat przyjął ustawę okołobudżetową z poprawkami

podyplomowych oraz szkoleń specjalizacyjnych lekarzy i lekarzy dentystów oraz specjalizacji pielęgniarek i położnych, a także przekazane 310 mln zł z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na refundację pracodawcom wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników. Ustawa

Sejm przyjął kilkadziesiąt poprawek do ustawy o instrumentach wsparcia

bezpłatnego uzyskania od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) danych zgromadzonych na koncie ubezpieczonego i na koncie o prezesa Rady Ministrów, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub pełnomocnika prezesa Rady Ministrów właściwego do spraw analiz i studiów z zakresu kluczowych polityk publicznych

Składka brutto spółek Uniqa w Polsce wzrosła o 52% r/r do 1,5 mld zł w I-III kw.

produktowych, w tym 16,1-% wzrosła składka z ubezpieczeń indywidualnych, a o 8,7% z grupowych ubezpieczeń pracowniczych. Produkty ze składką jednorazową przyniosły spółce 549 mln zł przypisu wobec 57,5 mln zł w analogicznym okresie 2016 roku. Wynik finansowy brutto Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie za

Lewiatan: Nowy projekt ustawy o PPK wymaga dalszych prac, m.in. w kwestii PPE

pracowniczej przewiduje sankcje w wysokości do 30 000 zł, zwraca uwagę Konfederacja.  "Projekt nie przewiduje zwolnienia zakładów ubezpieczeń z podatku od aktywów (ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych) - w zakresie aktywów PPK. Mając na względzie limity

Borys z PFR: System PPK spowoduje wzrost PKB o ok. 0,3-0,4% w dłuższym terminie

Warszawa, 08.11.2017 (ISBnews) - System pracowniczych planów kapitałowych (PPK) wzmocni polską gospodarkę i przełoży się na przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego o ok. 0,3-0,4% PKB w perspektywie długoterminowej, uważa prezes Polskiego Fundnuszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys. "PPK jest

PIU: TU zebrały 32,1 mld zł składek, wypłaciły 20,7 mld zł odszkodowań w I poł.

Warszawa, 18.09.2018 (ISBnews) - Ubezpieczyciele zebrali 32,1 mld zł składek - o 1,7% więcej r/r i wypłacili poszkodowanym i klientom 20,7 mld zł odszkodowań i świadczeń w I połowie 2018 roku, co oznacza wzrost o 5% w skali roku, podała Polska Izba Ubezpieczeń (PIU).   Zysk netto

Składka przypisana brutto VIG Polska wzrosła o 1,2% r/r do 3,84 mld zł w 2018 r.

majątkowych VIG w Polsce była więc w 2018 roku ponad dwa razy wyższa niż rynku ubezpieczeń majątkowych (około 7%)" - czytamy w komunikacie. Wysoka rentowność portfela ubezpieczeń komunikacyjnych i pozostałych majątkowych znalazła odzwierciedlenie we wskaźniku zespolonym netto, który dla spółek VIG

Asseco Poland ma dwie umowy z ZUS na łączną kwotę ok. 374,5 mln zł brutto

Warszawa, 19.07.2018 (ISBnews) - Asseco Poland podpisało umowę ramową z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) na modyfikację i rozwój Kompleksowego Systemu Informatycznego (KSI) o wartości niemal 350 mln zł brutto, podała spółka. Firma podpisała również umowę na modyfikację KSI ZUS w związku z

Aviva liczy na 0,5 mln użytkowników platformy MojaAviva w 2019 r. 

roszczeń ma na celu zmianę podejścia do likwidacji roszczeń życiowych i szkód komunikacyjnych (AC) na automatyczną likwidację. W przyszłości również kolejnych rodzajów ubezpieczeń, a także pracowniczych planów kapitałowych (PPK).   "Będziemy promowali PPK i uczestnik programu będzie miał

Spółki Warty zebrały prawie 6,4 mld zł składki przypisanej brutto w 2018 r.

zł, a wartość odszkodowań i świadczeń osiągnęła prawie 4,3 mld zł.  Spółka majątkowa Warty zebrała 5,6 mld zł składki przypisanej brutto, tj. o 9% więcej niż w 2017 r. Ubezpieczenia dla klientów indywidualnych zebrały składkę o 8,9% wyższą w porównaniu do 2017 r., osiągając poziom 4,1 mld zł

Zysk netto spółek Uniqa wzrósł o 21% r/r do 23,6 mln zł w I poł. 2018 r.

standardów rachunkowości, wyniósł 2,4 mln zł wobec 1,6 mln zł, a wynik po opodatkowaniu 1,9 mln zł wobec 1,2 mln zł w I półroczu 2017 roku.  "Poprawa wyniku finansowego jest efektem poprawy szkodowości w ubezpieczeniach grupowych pracowniczych, ścisłej kontroli poziomu ponoszonych kosztów oraz

FPP/ CALPE: ZUS potrzebowałby ok. 400 lat na kontrole wszystkich płatników

mln zł oraz do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o ok. 10 mln zł. Korzyści finansowe dla systemu ubezpieczeń społecznych będą zatem prawie 19-krotnie większe od kosztów m.in. w postaci utraty przychodów uzyskiwanych na skutek kontroli, wskazano w materiale. "Warto zauważyć, że

TFI Allianz nie będzie pobierało opłaty za zarządzanie PPK w pierwszym roku

Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Grupa Allianz rozpoczyna oferowanie Pracowniczych Planów Kapitałowych - zarządzaniem i prowadzeniem PPK zajmie się Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz. W pierwszym roku trwania PPK opłaty za zarządzanie nie będą pobierane, podał Allianz.  "

Rząd przyjął projekt o zmianie sposobu opłat składek ZUS przez przedsiębiorców

zastąpi dotychczasowe składki na: ubezpieczenia społeczne,ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych" - czytamy w komunikacie. Zmiana ograniczy w skali roku liczbę wpłat do przetworzenia przez systemy informatyczne banków

PIU: Składka wzrosła o 1,9% r/r, odszkodowania sięgnęły 10,5 mld zł w I kw.

wartość świadczeń z tytułu ubezpieczeń na życie wyniosła 5,4 mld zł (spadek o 3,9%). "Ubezpieczyciele życiowi czekają przede wszystkim na ostateczny kształt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) i decyzję o zwolnieniu z podatku od aktywów środków, gromadzonych na długoterminowe

Esaliens TFI: PPK mogą okazać się cennym wsparciem polityki kadrowej firm

refleksji, jaki zakres powinno mieć ubezpieczenie w zakładzie pracy. To, że każdy pracownik powinien je mieć (nawet jeśli sam płaci składkę), to nie ulega wątpliwości, jednak być może zakresy tych tradycyjnych ubezpieczeń pracowniczych powinny ewoluować w kierunku, który rzeczywiście zabezpiecza pracowników

Nie tylko pracownicze plany kapitałowe. Poważne zmiany w prawie pracy

zwolnienia lekarskie. Jeszcze większy wysyp zmian nastąpił z początkiem tego roku: nowe zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej, krótszy czas przechowywania akt pracowniczych, bezgotówkowa forma wypłaty wynagrodzeń, mniej szkoleń BHP, a także budzące najwięcej emocji pracownicze plany kapitałowe

Wiemy, co się znajdzie w rządowym pakiecie dla firm. Odroczenie składek ZUS, szybsze postojowe, konta czasu pracy

pracownikom takiego przedsiębiorcy przysługiwałoby: – świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych (823,60 zł) zwiększone o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne; – wynagrodzenie finansowane ze środków przedsiębiorcy o łącznej

Bumech: Sąd rejonowy ustanowił Radę Wierzycieli Kobudu

Wierzycieli w postępowaniu upadłościowym Kobud SA z siedzibą w Łęcznej powołać następujących wierzycieli: - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie; - Skarb Państwa - Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie; - Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Kalendarium ISBnews

Radpolu nt. wyników --10:00: Konferencja prasowa Deloitte pt. "Pracownicze Plany Kapitałowe – czy bieżące koszty są warte przyszłych korzyści?"    --10:30: Konferencja prasowa Auto Partner nt. wyników --10:30:  Konferencja prasowa zarządu Aures Holdings - właściciela

Pomoc dla przedsiębiorców od kwietnia. Co zawiera "tarcza antykryzysowa" i kto może z niej skorzystać

. Inne rozwiązanie rząd proponuje firmom, które czasowo zaprzestały działalności i są na tzw. postojowym. W przypadku przestoju pracownikom takiego przedsiębiorcy przysługuje łącznie: – świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych

Lewiatan: Związki zawodowe też są przeciw zniesieniu górnego limitu składek ZUS

Warszawa, 16.09.2019 (ISBnews) - Siedem reprezentatywnych organizacji związków zawodowych i pracodawców, w tym Konfederacja Lewiatan, sprzeciwia się zniesieniu górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, podała Konfederacja. Związkowcy i pracodawcy ostrzegają, że zniesienie

Borys z PFR: PPK mogą dać więcej niż 12 mld zł środków na rynku kapitał. rocznie

propozycjom należy przyklasnąć" - powiedział dr Marcin Wojewódka z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).  Ministerstwo Rozwoju planuje wprowadzenie powszechnego systemu dobrowolnych III-filarowych pracowniczych programów emerytalnych w sektorze przedsiębiorstw - będą to Pracownicze Plany

PFR TFI: Założenia PPK pozytywnie ocenia 51% badanych, neutralnie - 37%

Warszawa, 03.06.2019 (ISBnews) - Chociaż ponad połowa z badanych (64,9%) nie słyszała o pracowniczych planach kapitałowych (PPK), to po zapoznaniu się z założeniami programu większość (51%) oceniła je jako pozytywne, a 37% - neutralnie, wynika z badania przeprowadzonego przez Instytut Millenials

Prawnicy czytelnikom, odc. 4. Czy studentowi również przysługuje postojowe?

marca br., przysługuje zwolnienie z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych należne za okres od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r., po

TUnŻ Warta wycofuje się z uczestnictwa w programie PPK

Warszawa, 23.05.2019 (ISBnews) - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta (TUnŻ Warta) zdecydowało o wycofaniu się z uczestnictwa w programie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Decyzja została podjęta ze względu na istniejące na tym etapie projektu ryzyka prawne, dotyczące ustawy o PPK oraz

Tarcza antykryzysowa. Przez trzy miesiące samozatrudnieni nie będą płacić składek ZUS

składek będzie można złożyć elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE), wrzucić do specjalnych pojemników w placówkach ZUS lub przesłać e-mailem do oddziału ZUS. Jakie składki można będzie odroczyć lub ich nie płacić? Na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz

R. Kubin powołany na nowego prezesa TFI PZU, D. Lasek został CIO

SA jest jednym z największych towarzystw inwestycyjnych w Polsce. Jest jednocześnie największym na rynku towarzystwem pod względem liczby prowadzonych pracowniczych programów emerytalnych (PPE). Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji

Zysk brutto Uniqa Polska wzrósł o 46% do 15,6 mln zł w I kwartale

kwartale 2018 roku w całości pochodzi zatem z produktów ze składką regularną. Największy wzrost sprzedaży (o 19,2%, do 4,7 mln zł) spółka odnotowała w indywidualnych polisach na życie. W przypadku grupowych ubezpieczeń pracowniczych spadek sprzedaży wyniósł 3,8% do 17,2 mln zł, podano również. Wynik

Składka ZUS w 2019 r. rośnie najszybciej od sześciu lat. Wiadomo już, ile będą płacić przedsiębiorcy

; zł. Czytaj też: Cięcia pensji dopiero po wyborach. Pracownicze plany kapitałowe politycznie niewygodne dla władzy Składka zdrowotna idzie w górę Przy takim założeniu przedsiębiorcy będą musieli płacić w tym roku na ZUS. 558,08 zł – na ubezpieczenie emerytalne; 228,72 zł – na

Rząd chce zwiększenia uprawnień KNF w zw. z dyrektywą wypłacalności II

realizacji wytycznych i zaleceń Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych, a także w celu zapewnienia zgodności działalności  zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji z przepisami prawa, ograniczenia ryzyka występującego w działalności tych zakładów oraz

Open Life TU Życie miało 1,04 mld zł przypisu składki, 5,6 mln zł zysku w I półr

ofertę produktów ochronnych i ubezpieczeń pracowniczych, rozwijamy też współpracę z multiagencjami. Pierwsze dwa kwartały uplasowały nas na drugim miejscu pod względem przypisu składki w ubezpieczeniach życiowych" - powiedziała wiceprezes Open Life TU Życie Izabela Śliwowska, cytowana w komunikacie

MF: Projekt ustawy o PPK będzie skierowany pod obrady RM w II poł. sierpnia

Warszawa, 17.07.2018 (ISBnews) - Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych znajduje się obecnie na etapie prac w komisji prawniczej i w II połowie sierpnia br. zostanie skierowany pod obrady Rady Ministrów. Reprezentatywne organizacje związków zawodowych i pracodawców przedstawiły

Składki przypisane brutto Open Life TU Życie wyniosły 1,24 mld zł w I-III kw.

rynkach finansowych, które zawsze wywołuje awersję klientów do produktów inwestycyjnych. Inwestycje poczynione w rozwój ubezpieczeń grupowych pracowniczych oraz współpracę z multiagencjami zaczęły przynosić pierwsze wyniki, ale na spektakularne efekty musimy jeszcze pracować. Kontynuujemy naszą strategię

Solar Company rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2019 rok

w czasie wydatków, korzystaniu z dostępnych form wsparcia oraz poszukiwaniu źródeł dodatkowego finansowania. Spółka złożyła do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek o odroczenie terminu płatności składek za luty 2020 r., który został zaakceptowany, a także za miesiące marzec - kwiecień 2020, który

Ile tak naprawdę warte jest ubezpieczenie grupowe

akt ACa 20/16), który daje nadzieję konsumentom - jeśli ubezpieczyciel nie przeprowadził ankiety medycznej, to żadne wyłączenia nie działają. Typem grupowych polis są też ubezpieczenia niskiego wkładu własnego przy kredytach hipotecznych oraz pracownicze ubezpieczenia na życie. Grupowo ubezpiecza się