ubezpieczenia odpowiedzialności

Ewa Furtak

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Sprawdź, kiedy może się przydać

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Sprawdź, kiedy może się przydać

OC daje ochronę w sytuacji, jeśli przez przypadek ty lub twoi bliscy, a także twoje zwierzęta domowe wyrządzicie szkody innej osobie. Ubezpieczenie pomoże pokryć roszczenia finansowe poszkodowanych.

Kto wystąpił o postojowe, może być zmuszony oddać pieniądze z odsetkami. Kuriozalne stanowisko Ministerstwa Pracy

Stanowisko ministerstwa zrzuca odpowiedzialność na przedsiębiorców. To oni sami - nie wiadomo, na podstawie jakich kryteriów - mają ocenić, czy spełniają rządowe warunki do pomocy, czy nie - mówi specjalista od ubezpieczeń społecznych dr Łukasz Wacławik.

Bądź trendy, jeździj hulajnogą elektryczną. Ale w razie wypadku możesz zostać na lodzie

Hulajnogi elektryczne zalały polskie drogi i chodniki, ale ciągle nie wiadomo, jak traktować te pojazdy i odpowiedzialność za szkody. Pojazdy z wypożyczalni nie są ubezpieczone, a mogą wyrządzić poważną krzywdę.

Gdy pupila dopadnie choroba. Polisa pomoże?

ubezpieczenie dla zwierzęcia, można otrzymać zwrot kosztów leczenia, odszkodowanie z tytułu jego zaginięcia czy śmierci, a nawet zasiłek pogrzebowy umożliwiający pochówek na specjalnym cmentarzu. Tyle teorii. W praktyce lista wykluczeń odpowiedzialności w polisach dla psów jest dłuższa niż w ubezpieczeniach dla

Co to jest ubezpieczenie OC pojazdu i czy jest obowiązkowe?

Czym jest ubezpieczenie OC? Jest to ubezpieczenie obowiązkowe uregulowane przez ustawę. Brak takiego ubezpieczenia może Cię narazić na poważne konsekwencje (o tym poniżej). Zawierając umowę ubezpieczenia OC zwalniasz się z odpowiedzialności finansowej wobec osoby, której wyrządziłeś szkodę

Obowiązkowe OC dla rowerzystów? To się nie sprawdzi

Obowiązkowe OC dla rowerzystów? To się nie sprawdzi

przytoczyć dane Komendy Głównej Policji, które wskazują, że rowerzyści powodują ok. 6 proc. wypadków, a np. piesi - ok. 8 proc. Czy to miałoby oznaczać, że pieszych także należałoby objąć obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej? A i w tym przypadku ich odpowiedzialność byłaby oparta - jak w

Zamawiający nie może ograniczyć ilości polis jakie przedkłada wykonawca

Zamawiający nie może ograniczyć ilości polis jakie przedkłada wykonawca

wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający może żądać opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

Samobójstwo, wielki kredyt i bój o milion złotych

odmówiła wypłaty, powołując się na względy formalne. Jakie? Samobójstwo nastąpiło w trzecim roku obowiązywania polisy ubezpieczenia na życie. Automatyczne wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w przypadku samobójstwa działa tylko przez dwa lata (Art. 833 Kodeksu cywilnego: "Przy ubezpieczeniu

"Puls Biznesu": Przedsiębiorcy kupują za niskie polisy

Gazeta dodaje, że w branży ubezpieczeniowej coraz głośniej mówi się, że niedawna katastrofa kolejowa w Szczekocinach może być kolejnym przypadkiem, w którym polisa odpowiedzialności cywilnej sprawcy nie wystarczy na pokrycie wszystkich szkód. To oznacza, że poszkodowani zostaną na lodzie i będą

UOKiK ukarał instytucje finansowe za IKE. Zapłacą 36 mln zł

swoją przyszłą emeryturę. W zależności od wybranej formy oszczędzania stroną umowy o IKE może być m.in. biuro maklerskie, zakład ubezpieczeń, bank lub fundusz inwestycyjny. PKO BP i Millennium Wątpliwości w przypadku obu banków wzbudził brak odpowiedzialności za przeprowadzanie operacji pieniężnych

Jak ustalać wysokość polisy?

. Problem dotyczy sumy ubezpieczenia. Zamawiający powinni pamiętać, że wymagania w tym zakresie nie mogą być nadmierne. Trudno jest z góry określić, na jakim poziomie powinna zostać określona suma ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Suma ubezpieczania zależy tak

KNF zgodziła się na powołanie M. Baltina na prezesa spółek Allianz Polska

Warszawa, 11.06.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Matthiasa Florianusa Paula Baltina na stanowisko prezesa Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska oraz prezesa Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska, podała Komisja

KNF podtrzymała 560 tys. zł kary dla Generali TU za nieprawidłowe składki

szynowych, obejmujące szkody w pojazdach samochodowych) w latach 2013 i 2015 oraz grupy 10 (ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych z wyłączeniem odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w latach 2011-2015 zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej"

KNF zgodziła się na powołanie G. Krawca na członka zarządu spółek grupy Allianz

Warszawa, 30.01.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na powołanie Grzegorza Krawca na stanowisko członka zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem, podała komisja. W ofercie Towarzystwa

KNF nałożyła na TUiR Warta 200 tys. zł kary za opóźnienia wypłat odszkodowań

odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. "Procesy likwidacji szkód objęte postępowaniem Komisji były prowadzone wyłącznie przez HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń SA. Komisja uwzględniła tę okoliczność przy wymiarze kary, jak również

KNF podtrzymała karę wysokości 240 tys. zł dla Gothaer TU

Warszawa, 24.09.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie utrzymała w mocy decyzję z 20 lutego 2018 r. w przedmiocie nałożenia na Gothaer (obecnie: Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group) kary pieniężnej w wysokości 240 000 zł, podała Komisja. "

TUW PZUW miało 690 mln zł przypisu składki, 22,06 mln zł zysku netto w 2019 r.

wcześniej), podano także. Spółka wprowadziła również do oferty cztery nowe produkty: ubezpieczenie utraty zysku (BI), ubezpieczenie budowy i montażu od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie casco morskich jednostek pływających uprawiających żeglugę lub w budowie oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Generali: Z ubezpieczenia Covid-19 skorzystało już ponad 10 tys. osób

zapewnieniem ochrony dla swoich pracowników. To świadczy o ich odpowiedzialności i dbałości o zespół. Potwierdza to również, że ubezpieczenie może być benefitem, jaki firma może zapewnić swojej załodze. Chcemy być w tym partnerem dla pracodawców i dostarczać im odpowiednie produkty, jak ostatnio wdrożone

VWFS: OC pozostaje obowiązkowe podczas pandemii, można je wznowić online

Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - Bez względu na sytuację epidemiologiczną, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) pozostaje obowiązkowe. Prawo określa również opłaty karne za brak ważnego OC. Z tego względu Volkswagen Financial Services (VWFS) zachęca do zdalnego wznawiania polis

KNF nałożyła karę wysokości 560 tys. zł na TU Generali

2013 i 2015 oraz grupy 10 (ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych z wyłączeniem odpowiedzialności cywilnej przewoźnika) zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej w latach 2011-2015" - czytamy w komunikacie.  Jednocześnie Komisja

TUW PZUW przeznaczy 300 tys. zł dla szpitali z chorymi na COVID-19 (aktual.)

W dzisiejszej depeszy podaliśmy, że kwotę 300 tys. zł dla szpitali przeznaczy Grupa PZU, tymczasem jest to kwota, którą zadeklarował TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, z grupy PZU.  Zmianie ulega tylko tytuł depeszy.  Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - TUW Polski Zakład

Opłacali polisy, a odszkodowania nie dostaną. Ubezpieczyciele żądają orzeczeń ZUS i KRUS. Sprawę bada UOKiK

Opłacali polisy, a odszkodowania nie dostaną. Ubezpieczyciele żądają orzeczeń ZUS i KRUS. Sprawę bada UOKiK

swojej odpowiedzialności za pomocą dostępnych sobie szerokich środków dowodowych, tymczasem ubezpieczyciel unika wywiązania się z ciążącego na nim obowiązku, przerzucając go na ubezpieczonego – podkreśla Krystyna Krawczyk. Kłopoty te dotyczą szczególnie wrażliwych sfer życia klientów, tj. sytuacji

UOKiK: PZU zmieni zasady, gdy klient będzie wypowiadał umowę komunikacyjnego OC

zakwestionowanej praktyki.  Postępowanie przeciwko PZU zostało wszczęte przez UOKiK we wrześniu 2017 r. po zawiadomieniu rzecznika finansowego. "Każdy, kto ma samochód, musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Umowa zawierana jest na rok. Ubezpieczyciele przed końcem umowy pisemnie

GUS: Wynik fin. netto ubezpieczycieli wzrósł o 14,5% r/r do 6,6 mld zł w 2018 r.

. Udział ubezpieczeń casco pojazdów lądowych w składkach działu II wyniósł 21,8%, a obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 38,7%. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto ogółem w 2018 r. wyniosły 41 675,4 mln zł i były wyższe o 4,6% niż w 2017 r., w

GUS:Wynik finans. netto ubezpieczycieli wzrósł o 17,3% r/r do 5,7 mld zł w I-III

składek) stanowiły składki brutto zebrane z tytułu polis komunikacyjnych. Składki te zwiększyły się o 5,1% i wyniosły 17 512,5 mln zł, podano także. Udział ubezpieczeń casco pojazdów lądowych w składkach działu II wyniósł 21,8%, a obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów

Jak nie dostać groszy za złamaną nogę? Trudny wybór ubezpieczenia NNW dla dziecka

, czy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Polisa najczęściej działa nie tylko w szkole, ale też poza nią, i nie tylko w czasie roku szkolnego, ale też podczas ferii i wakacji. Najczęściej spotykanymi wyłączeniami z ochrony ubezpieczeniowej są następstwa wypadków powstałych po np.: spożyciu

KNF nałożyła kary na Gothaer TU, Generali TU oraz Pawła Paluchowskiego

ubezpieczeń grupy 3 (ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych, obejmujące szkody w pojazdach samochodowych) w 2015 r. oraz grupy 10 (ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych z wyłączeniem odpowiedzialności cywilnej przewoźnika) zgodnie z

Feerum przeniosło na BGK 30,25 mln euro wierzytelności z tyt. sprzedaży silosów

odpowiedzialności za niedokonanie przez zamawiającego terminowej spłaty wierzytelności, z wyjątkiem sytuacji, gdy - z powodu naruszenia przez emitenta warunków umowy ubezpieczenia - KUKE odmówi wypłaty odszkodowania lub wypłacone przez KUKE odszkodowanie będzie podlegało zwrotowi jako nienależne" - czytamy

Warta stworzyła ofertę gwarancji środowiskowej dla małych i średnich firm

pracujemy nad wprowadzeniem do oferty ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody w środowisku, tak aby móc zapewnić naszym klientom kompleksową ochronę w tej dziedzinie. Jego wprowadzenie planowane jest na drugą połowę obecnego roku" - podsumował Krak. Głównymi akcjonariuszami Warty są niemiecka Grupa

To było kwestią czasu. Pojawiają się już sprawy o odszkodowanie za straty wyrządzone przez kierowców hulajnóg elektrycznych

wyrządzone przez współmałżonka, dzieci, osoby zamieszkujące w jednym gospodarstwie domowym, pomoc domową itp. Jeśli zgodnie z prawem rodzice ponoszą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez dziecko, ubezpieczyciel również będzie ją ponosił, z zastrzeżeniem oczywiście ogólnych warunków ubezpieczenia &ndash

KNF nałożyła kary finansowe na Mebis TFI, PTUW i TUZ TUW

ubezpieczenia i pokrycia kosztów wykonywania działalności ubezpieczeniowej zakładu ubezpieczeń w ubezpieczeniach grupy 3 (ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych, obejmujące szkody w pojazdach samochodowych) i grupy 10 (ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów

Emilewicz: Jest porozumienie ws. utrzymania limitu 30-krotności w składkach ZUS

Warszawa, 29.10.2019 (ISBnews) - Wydaje się, że mamy porozumienie w kwestii utrzymania limitu 30-krotności składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, uważa minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. "Z pełną odpowiedzialnością powiemy, że zamykamy ten temat po tym

"Uważaj, o co (i jak) prosisz" - o rygorze odpowiedzialności karnej przy składaniu "tarczowych" wniosków o pomoc

wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. – czyli kwoty 15.681,00 zł. Oświadczenie o wysokości przychodu jest jednym z tych, które będzie składane pod rygorem odpowiedzialności karnej. Oznacza to, że nieścisłości w złożonym oświadczeniu mogą nieść konsekwencje karne dla przedsiębiorcy

GUS:Wynik finans. netto ubezpieczycieli wzrósł o 0,2% r/r do 3,8 mld zł w I poł.

komunikacyjnych. Składki te zwiększyły się o 6,5% i wyniosły 11 910,1 mln zł, podał także GUS.  Udział ubezpieczeń casco pojazdów lądowych w składkach działu II wyniósł 21,7%, a obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 38,5% "W ubezpieczeniach casco

GUS: Wynik netto ubezpieczycieli wzrósł o 67,8% r/r do 3,79 mld zł w I półr.

" - czytamy dalej.  W dziale II największą pozycję (62,3% wartości składek) stanowiły składki brutto zebrane z tytułu polis komunikacyjnych (ubezpieczenia casco pojazdów lądowych i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wynikającej z posiadania pojazdów lądowych).  "Składki te

Generali i Concordia dofinansują zakup respiratorów do dwóch szpitali 

pacjentów. Chcemy pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa Polakom w momencie rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa. Odpowiedzialność społeczna i wspieranie lokalnych społeczności należą do głównych wartości całej Grupy Generali. Dlatego w każdym kraju - w tym w Polsce - prowadzimy działania wspierające

Państwo dopłaci do 65% do składek na ubezpieczenia upraw dla rolników w PZU

występuje w dwóch wariantach: z limitem odpowiedzialności za ryzyko ujemnych skutków przezimowania do 17% lub do 25%. Pojedyncze ryzyko ujemnych skutków przezimowania w rzepaku można kupić tylko w wariancie odpowiedzialności do 17%. W ubezpieczeniu zbóż odpowiedzialność za ryzyko ujemnych skutków

Ubezpieczenie z klauzulą alkoholową. Niewielkie spożycie trunków nie wyklucza wypłaty odszkodowania

za śmierć ubezpieczonego. – Nie rozważamy na razie rozszerzenia tego zakresu ochrony ubezpieczeniowej – mówi "Wyborczej" Leszczyńska. Alkohol przyczyną wypadku? Będzie odszkodowanie Niektórzy ubezpieczyciele są jednak bardziej liberalni i biorą na siebie odpowiedzialność za

Rząd przyjął projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Warszawa, 25.07.2017 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów. Projekt zawiera rozwiązania zwiększające ochronę klientów zawierających umowy ubezpieczenia poprzez m.in. wzmocnienie przepisów dotyczących obowiązków

GUS: Wynik finans. netto ubezpieczycieli wzrósł o 1,9% r/r do 1,06 mld zł w I kw

zwiększyły się o 8,8% i wyniosły 5 877 mln zł, podał także GUS.  Udział ubezpieczeń casco pojazdów lądowych w składkach działu II wyniósł 22,2%, a obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 37,8%. "W ubezpieczeniach casco pojazdów lądowych wystąpił

Colonnade: Większość członków zarządów i RN nie zna ubezpieczeń D&O

przez członków jej władz. Polisa uruchomi się w przypadku roszczenia ze strony kontrahenta, akcjonariusza czy pracownika, jak i pozwu ze strony samej spółki" - wyjaśnia dyrektor działu ubezpieczeń finansowych oraz odpowiedzialności cywilnej Colonnade Insurance S.A. Agata Grygorowicz, cytowana w

GUS: Wynik fin. netto ubezpieczycieli wzrósł o 39% r/r do 5,7 mld zł w 2017 r.

% i wyniosły 22 462,9 mln zł. Udział ubezpieczeń casco pojazdów lądowych w składkach działu II wyniósł 21,4%, a obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 40,4%" - czytamy w komunikacie.  Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto ogółem w 2017

Arval z Grupy BNP Paribas bezpłatnie użycza 13 samochodów placówkom medycznym

Ministerstwo Zdrowia. Auta będą wykorzystywane do przewozu personelu i pacjentów, a także materiałów medycznych. Niebawem Arval przekaże na ten cel kolejne samochody. "W dobie epidemii odpowiedzialnością i solidarnością musi wykazywać się całe społeczeństwo, również takie firmy jak nasza

GUS: Wynik netto ubezpieczycieli wzrósł o 63% r/r do 4,84 mld zł w I-III kw.

) stanowiły składki brutto zebrane z tytułu polis komunikacyjnych. Składki te zwiększyły się o 28,2% i wyniosły 16 663,4 mln zł. Udział ubezpieczeń casco pojazdów lądowych w składkach działu II wyniósł 21,4%, a obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 40,9%. GUS

Przypisany zysk netto PZU to 3,21 mld zł w 2018, zysk netto ogółem: 5,37 mld zł

segmencie ubezpieczeń korporacyjnych, w efekcie poprawy rentowności portfela ubezpieczeń Auto Casco przy wyższej szkodowości portfela ubezpieczeń OC i ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej; • wzrost rentowności w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych w efekcie stale rosnącego

AXA TFI zostało wpisane do ewidencji PPK

przedstawicielami firm, które mają obowiązek wprowadzić PPK. Mamy bardzo dobre relacje zarówno z firmami, jak i kluczowymi pośrednikami, szczególnie z brokerami, przez wzgląd na mocną pozycję AXA w ubezpieczeniach grupowych oraz majątkowych ubezpieczeniach dla firm. Nasi partnerzy wiedzą, że jesteśmy solidną firmą

Ubezpieczenie OC w zamówieniach publicznych

odpowiedzialności cywilnej, suma gwarancyjna dla danego wykonawcy wynosi faktycznie 1.000.000 zł. Jeśli odpowiedź nie będzie pozytywna, wówczas można zastosować procedurę wezwania do złożenia poprawnego dokumentu, który potwierdzi spełnianie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania ubezpieczenia od

Sejm przyjął kilkadziesiąt poprawek do ustawy o instrumentach wsparcia

bezpłatnego uzyskania od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) danych zgromadzonych na koncie ubezpieczonego i na koncie o prezesa Rady Ministrów, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub pełnomocnika prezesa Rady Ministrów właściwego do spraw analiz i studiów z zakresu kluczowych polityk publicznych

Franszyza redukcyjna w ubezpieczeniach

ekonomicznej lub finansowej wykonawcy jest polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wysokość sumy ubezpieczenia na którą musi opiewać polisa określa zamawiający w treści warunku udziału w postępowaniu o zamówienie

Ubezpiecz skutecznie dom i mieszkanie. Uwaga na pułapki ubezpieczycieli

) Sąd Najwyższy wskazał, że w ubezpieczeniach majątkowych regułą powinna być wypłata odszkodowania odpowiadającego w pełni wysokości szkody. Jedyną granicę powinna stanowić suma ubezpieczenia, bo ona odpowiada wysokości składki. Klauzule, ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, w tym o

PIU: TU zebrały 32,1 mld zł składek, wypłaciły 20,7 mld zł odszkodowań w I poł.

Warszawa, 18.09.2018 (ISBnews) - Ubezpieczyciele zebrali 32,1 mld zł składek - o 1,7% więcej r/r i wypłacili poszkodowanym i klientom 20,7 mld zł odszkodowań i świadczeń w I połowie 2018 roku, co oznacza wzrost o 5% w skali roku, podała Polska Izba Ubezpieczeń (PIU).   Zysk netto

400 tys. zł odszkodowania za 89 stłuczek i tysiące za urazy po alkoholu. Wyłudzeń przybywa, a oszuści idą z duchem czasu

. Sfingowane stłuczki, fałszywe urazy  Oszuści ubezpieczeniowi upodobali sobie polisy komunikacyjne. Z opublikowanej przez Polską Izbę Ubezpieczeń „Analizy danych dotyczących przestępstw ubezpieczeniowych ujawnionych w 2018 r. wynika, że łączna wartość wyłudzeń związanych z polisami komunikacyjnymi

GUS: Wynik finans. netto ubezpieczycieli wzrósł o 67,5% r/r do 1 mld zł w I kw.

obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 38,5%. "W ubezpieczeniach casco pojazdów lądowych wystąpił zysk techniczny w wysokości 33,1 mln zł wobec 53,6 mln zł zysku w I kwartale 2016 r. W ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej wynikającej z posiadania

Polisa na narty. Jak i za ile się ubezpieczyć?

ubezpieczeniowego jest również ochrona w zakresie OC (odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego). Czyli kiedy nasze dziecko wjedzie w innego narciarza, odszkodowanie zostanie wypłacone z takiej polisy. - Sugerowana wysokość sumy ubezpieczenia OC wynosi minimum 120 tys. zł - mówi Paweł Sch

KNF nałożyła kary pieniężne na dziewięć podmiotów

ubezpieczenia i pokrycia kosztów wykonywania działalności ubezpieczeniowej zakładu ubezpieczeń w ubezpieczeniach grupy 3 (ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych, obejmujące szkody w pojazdach samochodowych) i grupy 10 (ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów

PKO Ubezpieczenia zebrały łącznie 922 mln zł składki przypisanej brutto w 2017 r

na sprzedaż ubezpieczeń ochronnych i pozostawiając odpowiedzialność w obszarze produktów inwestycyjnych największemu towarzystwu funduszy inwestycyjnych w Polsce - PKO TFI. Przyjęcie innego niż wcześniej modelu biznesowego spowodowało zmianę w strukturze przypisu składki, znacząco wzmacniając udział

Prawnicy czytelnikom, odc. 4. Czy studentowi również przysługuje postojowe?

nie zajmie się nim. Tzw. tarcza antykryzysowa w art. 4 gwarantuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy ubezpieczonemu rodzicowi: dziecka w wieku do ośmiu lat, dziecka posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia przez nie 18. roku życia, dziecka z orzeczeniem o

Czy ubezpieczyciel pomoże po ataku terrorystycznym? Rozszerzona polisa nie zawsze zadziała

jest na tyle niestabilna, że świadomy podróżujący zawsze będzie sprawdzał, czy polisa chroni również od zdarzeń związanych z aktami terroru – mówi Katarzyna Szepczyńska, dyrektor departamentu ubezpieczeń turystycznych w Axa. Czytaj także: Wyjazd na własną rękę poza Europę. Co też mnie podkusiło

Prawnicy czytelnikom, odc. 5. Czy mogę wziąć L4 ze strachu?

. należne za miesiąc maj w sytuacji, gdy stan zatrudnienia przedstawia się następująco: do 30.04.2020 - 54 ubezpieczonych od 01.05.2020 - 46 ubezpieczonych Bardzo proszę o pomoc. Odpowiedzialność za zobowiązania naszych pracowników i lęk przed popełnieniem błędu są po prostu paraliżujące. Przy ustaleniu

Niezależny rzeczoznawca na koszt ubezpieczyciela. Przełomowy wyrok Sądu Najwyższego

odszkodowawczych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej zwrot kosztów tzw. prywatnej opinii (ekspertyzy) rzeczoznawcy, jeżeli jej sporządzenie było niezbędne do efektywnego dochodzenia odszkodowania

KNF nałożyła 100 tys. zł kary na InterRisk TU

Warszawa, 08.11.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group karę wysokości 100 tys. zł za niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów

Bumech: Trzech wierzycieli wniosło zastrzeżenia do układu

Warszawa, 25.07.2018 (ISBnews) - Trzech wierzycieli Bumechu wniosło zastrzeżenia do układu, podała spółka. "Bumech S.A. w restrukturyzacji [...] powziął informację o wniesieniu zastrzeżeń przeciwko układowi przez następujących wierzycieli: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie

Nowa polisa dla kierowców łamiących przepisy. Ubezpieczyciel: "Spółka nie promuje niebezpiecznych zachowań kierowców"

nie muszą uciekać się do prowadzenia pojazdów bez uprawnień – przekonuje Radosław Bartkowiak, ekspert ChronPrawoDoJazdy.pl. Polisa dla przekraczających prędkość to nie OC Tymczasem trudno porównywać ten produkt do ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, jak to ma miejsce  w przypadku błędów

Bumech: Sąd rejonowy ustanowił Radę Wierzycieli Kobudu

wierzycieli - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie, jeden z obligatariuszy (osoba fizyczna) oraz Grottech spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa wniosło zastrzeżenia do układu, "Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi

W miejskiej dżungli wśród hulajnóg i rowerów. Możesz domagać się odszkodowania po potrąceniu

chodniku stanowi wykroczenie. Z tego wynika, że potrącenie pieszego poruszającego się chodnikiem przez rowerzystę jest zdarzeniem, za które najczęściej to właśnie rowerzysta poniesie odpowiedzialność zarówno karną, jak i cywilną – podkreśla mec. Renata Robaszewska z kancelarii Robaszewska & Płoszka

KNF nałożyła kary na Bank Pekao, Ergo Hestię, Compensę i TUZ TUW

ustawy o funduszach inwestycyjnych" - czytamy w komunikacie. KNF także jednogłośnie nałożyła na Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA karę pieniężną w wysokości 100 tys. zł za niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Małgorzata Rusewicz została wybrana na prezesa IZFiA

społecznymi - to dzięki niej możliwe są przemyślane inicjatywy skutecznie rozwiązujące pojawiające się problemy. Podjęliśmy intensywne działania, aby bez zwłoki uruchomić platformę takiej współpracy. Czując ogrom odpowiedzialności wierzę, że wartość zrodzona z dialogu pozwoli nam pokonać pojawiające się

mfind.pl: Średnia składka ubezpiecz. OC w Polsce to 106 euro, w Europie 230 euro

Warszawa, 17.12.2015 (ISBnews) - Cena obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC w Polsce wynosi 106 euro, a w Europie 230 euro. Najmniej płacą Węgrzy i Łotysze - odpowiednio po 49 euro i 62 euro, najwięcej mieszkańcy Szwajcarii i Włoch - odpowiednio: 510 euro i 439 euro, podało mfind.pl

Elektrobudowa miała wstępnie 8,9 mln zł straty netto w III kw. br.

zakresie już realizowanych kontraktów na optymalne zarządzanie procesem zakupowym - ze względu na brak możliwości wykorzystania pełnego zakresu instrumentów finansujących zakupy - ubezpieczenie kredytu kupieckiego, gwarancje zapłaty i akredytywy, znaczącemu ograniczeniu uległa baza potencjalnych dostawców

Nie kupuj ubezpieczenia sprzętu w markecie [RAPORT RZECZNIKA FINANSOWEGO]

Sieci handlowe znalazły źródło dodatkowych zysków. To łączona sprzedaż produktów elektronicznych wraz z ubezpieczeniem. Często wciskają je nieświadomym klientom jako ubezpieczenia obowiązkowe. - Nie tylko kiedy kupujemy telefon czy komputer, ale nawet jeśli idziemy do sklepu po suszarkę do włosów

Szkolna polisa dla dziecka: jak nie dać się złapać w pułapkę?

pewnego procentu sumy ubezpieczenia (warto przeczytać warunki polisy i sprawdzić jakiego). Kupując indywidualne ubezpieczenie, można zwiększyć nie tylko sumę odpowiedzialności ubezpieczyciela, lecz także zakres polisy. Za "wypasioną" polisę, chroniącą od skutków większej liczby nieszczęść

Pięć mitów o polisach OC. Jak znaleźć najtańsze ubezpieczenie samochodu

bezszkodowych kierowców ubezpieczyciele przeważnie kalkulują składki, biorąc pod uwagę taryfę dla „droższego” miasta. 3. Najtańsze OC powinno iść w parze z najtańszym AC Obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) dotyczy właścicieli wszystkich pojazdów podlegających rejestracji

KNF nałożyła 100 tys. zł kary na Gothaer TU i 25 tys. zł na Link 4

komunikacyjnego, poinformowała Komisja. W obu przypadkach kary zostały nałożone "za niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz niewywiązanie się w ustawowym terminie z obowiązku poinformowania osoby

TFI PZU zarejestrowało fundusz pod PPK

pracowniczych planów kapitałowych (PPK), podała spółka.  "Jako Grupa PZU poczuwamy się do szczególnej odpowiedzialności, by je wspierać i by przekonywać Polaków, że opłaca się oszczędzać na przyszłość. Długoterminowe budowanie oszczędności to zysk dla samych oszczędzających i dla polskiej gospodarki

Biznes w czasach koronawirusa. Jak zamknąć albo zawiesić firmę

: wyrejestrowanie płatnika składek (ZUS ZWPA), wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA), wyrejestrowanie zgłoszonych członków rodziny (ZUS ZCNA). Takie same zasady dotyczą jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gdy koronawirus zmusi cię do likwidacji firmy Co zrobić, jeśli zawieszenie działalności

Ubezpieczenie od kleszczy czy kradzieży torebki? Play ma sposób na wyższe rachunki telefoniczne

; . Takie ubezpieczenia mają bardzo ograniczony zakres ochrony i rzadko kiedy klient może liczyć na wypłatę odszkodowania. Mimo że sprzedawcy twierdzą, że to „polisa od wszystkiego”, lista wyłączeń odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego jest bardzo długa. Powód? Sklepy traktują to jako

W supermarkecie możesz już kupić ubezpieczenie... dla psa. Opłaca się?

jedzeniu. W ramach ubezpieczenia zwierząt koszty leczenia są pokrywane do łącznej kwoty 1 tys. zł, która stanowi górną granicę odpowiedzialności Link4 w odniesieniu do jednego zdarzenia ubezpieczeniowego. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje maksymalnie dwa zdarzenia w roku. Cena? Ubezpieczenie dostępne jest w

Enea ma umowy ubezpieczenia Elektrowni Połaniec w PZU

Warszawa, 10.04.2017 (ISBnews) - Enea podpisała z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń (PZU) umowy ubezpieczenia mienia i utraty zysku, odpowiedzialności cywilnej oraz ryzyk terrorystycznych dla Enei Elektrowni Połaniec, podała Enea. Umowy obowiązują od dnia zakupu akcji Elektrowni Połaniec przez

Bez odszkodowania po śmierci syna. Firma ustąpi po interwencji Rzecznika Finansowego?

Dlaczego? W warunkach ubezpieczenia jest definicja określająca, kiedy ubezpieczyciel bierze odpowiedzialność za nieszczęście, które spotkało dziecko ubezpieczonego. Uprawnione jest "dziecko, które nie osiągnęło 25. roku życia". Syn Jana miał 31 lat. Ojciec uważa, że Generali wprowadziło

KNF nałożyła 45 tys. zł kary na InterRisk TU

„za niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz niewywiązanie się w ustawowym terminie z obowiązku poinformowania osoby występującej z roszczeniem, że odszkodowanie jej nie przysługuje lub przysługuje

Niech się ubezpiecza szkoła, a nie uczniowie

odszkodowanie będzie niższe. Szkoły wciskają rodzicom polisy również dlatego, żeby zrzucić na nich odpowiedzialność za wypadki. Rodzice o tym nie wiedzą, a szkoła nie chce mówić, że jeśli dziecko ulegnie wypadkowi w szkole, to najczęściej właśnie szkoła ponosi za to odpowiedzialność. A ubezpieczenie NNW jest

Masz kredyt i ubezpieczenie od śmierci lub utraty pracy? Ważne orzeczenie sądu

polis ubezpieczeniowych dołączanych do kredytów, okazało się, że wcale zabezpieczone nie były. Zmarły bowiem na choroby zdiagnozowane przed zawarciem z bankiem umowy. A to - zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia - wyłączało odpowiedzialność ubezpieczyciela. Polisa czy prowizja? Polisy od śmierci i

Bez odszkodowania po śmierci syna. Czytaj warunki ubezpieczenia

dziecka. Nie otrzymał jednak tej kwoty. Powód? W ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) jest definicja określająca, kiedy ubezpieczyciel bierze odpowiedzialność za nieszczęście, które spotkało dziecko ubezpieczonego. Definicja ta stanowi, że uprawnione jest "dziecko własne lub przysposobione, które

KNF chce, by TU przyjęły rekomendację dot. wypłaty odszkodowania do końca br.

, rekomendacje powinny być również stosowane przez zagraniczne zakłady ubezpieczeń, które wykonują na terytorium Polski działalność ubezpieczeniową na zasadach określonych w ustawie, w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych

Asseco Poland ma dwie umowy z ZUS na łączną kwotę ok. 374,5 mln zł brutto

odpowiedzialność za realizowane zadania" – powiedział dyrektor pionu ubezpieczeń społecznych Asseco Poland Arkadiusz Wójcik, cytowany w komunikacie. Jak podała spółka, umowa ramowa z ZUS będzie realizowana w okresie 4 lat. W przetargu na modyfikację i rozwój KSI ZUS wpłynęły dwie oferty, w

Colonnade: 70% polskich managerów zna tylko finansowe konsekwencje swych błędów

nadzoru, klientów, syndyków, zarządców lub przez samą spółkę. Znaczna część roszczeń do managerów kierowana jest właśnie ze strony spółki, w której pełnili oni swoje funkcje" - powiedziała dyrektor działu ubezpieczeń finansowych oraz odpowiedzialności cywilnej Colonnade Insurance Agata Grygorowicz

Nationale-Nederlanden: Co piąty Polak nie myśli o oszczędnościach na przyszłość

emocjonalny. Dla 84% oznacza troskę o swoich bliskich, a dla 71% planowanie najbliższej przyszłości. Z kolei ponad 2/3 Polaków uważa, że ich odpowiedzialność łączy się nie tylko z troską o najbliższych, ale i kontrolą wydatków. Mniej niż 1/3 badanych jest zdania, że zabezpieczenie finansowe na wypadek

Ubezpieczenie mieszkania i domu. Jak uniknąć haczyków?

wysokości nie dostaje się odszkodowania za jakiekolwiek straty. Zazwyczaj wynosi ona 500 zł. Ubezpiecz dom na odpowiednią sumę Suma ubezpieczeniowa, na którą ubezpieczony jest dom, to górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela. Wypłaca tę kwotę, kiedy nic nie ocalało. - Dlatego suma ubezpieczenia

Przyspieszą wypłaty odszkodowań po kolizjach

miejscu. W notatkach znajdują się m.in. informacje o czasie i miejscu zdarzenia, jego okolicznościach, uczestniczących w nim pojazdach oraz o tym, gdzie ich właściciele wykupili ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC). Informacje te są udostępniane za pośrednictwem UFG wyłącznie tym firmom, które

Kuszą onkopolisą. Czy warto się ubezpieczyć od raka?

Firmy ubezpieczeniowe coraz częściej zaczynają zamieniać wielowariantowe pakiety ubezpieczeń w proste polisy chroniące tylko od jednego wybranego ryzyka. Takie polisy są krótkoterminowe i nie mają zbyt wielu wyłączeń. Przykładem są ubezpieczenia od nowotworu. Rak to druga przyczyna zgonów w Polsce

Jak przedsiębiorca może bronić się przed niekorzystnymi decyzjami ZUS? Jak uniknąć kar? Poradnik dla przedsiębiorcy krok po kroku

Przedsiębiorcy często zgłaszają, że przez kontrole i kary nakładane przez ZUS ich firmy mogą zbankrutować. Wszystko dlatego, że przepisy związane z ubezpieczeniami nie są precyzyjne. Zakład to wykorzystuje i wydaje własne wykładnie, często niekorzystne dla firm. Przed decyzjami ZUS można się jednak

Ubezpieczenie roweru. Ochrona bardzo często iluzoryczna

wykluczeń odpowiedzialności ubezpieczyciela nie przewidzisz. Przykład? Nasz czytelnik kilka lat temu kupił ubezpieczenie przedłużenia gwarancji na rower hybrydowy. Za polisę zapłacił 360 zł. Kiedy rower się zepsuł, towarzystwo ubezpieczeniowe Ergo Hestia odmówiło wypłaty odszkodowania, twierdząc, że to

Rząd chce, by kierowcy nie musieli mieć przy sobie dowodu rej., potwierdzenia OC

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC), podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). "Projekt przewiduje, że kierowcy pojazdów zarejestrowanych w naszym kraju nie będą musieli mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego/ pozwolenia czasowego oraz dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego

Zaniżył wartość ubezpieczanego majątku. Sąd: I tak należy mu się pełne odszkodowanie

, że świadczenie wypłacane jest w wysokości poniesionej szkody, a górną granicę odpowiedzialności stanowi suma ubezpieczenia - mówi "Wyborczej" mec. Dariusz Rozpara z Barczak Rozpara Kancelaria Radców Prawnych. W rzeczywistości problem sprowadza się do tego, że klient ubezpieczalni często nie

Starsza pani i kredyt z wkładką

zdiagnozowana przed przystąpieniem do ubezpieczenia, mamy do czynienia z wyłączeniem odpowiedzialności towarzystwa. Wyłączenie to jednak dotyczy wyłącznie sytuacji, w której taka choroba stałą się bezpośrednią przyczyną śmierci Klienta" - dostałem pismo z banku. Czyli np. w sytuacji, gdy klient umiera na

Zapłacił 800 tys. zł za leczenie. Na ile się ubezpieczyć w podróży?

- Czy chce pani dokupić do wyjazdu dodatkowe ubezpieczenie? W pakiecie z wycieczką jest tylko podstawowe, na 10 tys. euro. Radziłabym wybrać pełniejszą wersję. To 90 zł od osoby - przekonuje pani z infolinii jednego z większych biur podróży, finalizując sprzedaż wycieczki. - Dodatkowe ubezpieczenie

Ceny polis OC: albo 10 proc. podwyżki od zaraz, albo 70 proc. za kilka lat

Podwyżki cen obowiązkowych polis OC w tym roku w końcu wyhamowały. To dobra wiadomość dla kierowców, którzy przez ubiegłe dwa lata z miesiąca na miesiąc płacili coraz więcej za obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Najgorszy był rok 2016, kiedy podwyżki wyniosły ponad 50 proc. , a

Tarcza finansowa PFR. Fundusz ukradkiem zmienił kluczowe kryteria dla firm

co najmniej 25 procent w dowolnym miesiącu po 1 lutego tego roku w stosunku do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku. Firmy nie mogą mieć zaległości podatkowych ani opóźnień w płaceniu składek na ubezpieczenia społeczne. Program wystartował w ubiegłą środę, po uzyskaniu

Elektrobudowa miała 46,9 mln zł jednostkowej straty EBITDA w I półroczu 2019

bankowych. Wpływa to w szczególny sposób na możliwość pozyskiwania nowych zleceń, a w zakresie już realizowanych kontraktów na optymalne zarządzanie procesem zakupowym - ze względu na brak możliwości wykorzystania pełnego zakresu instrumentów finansujących zakupy (w tym: ubezpieczenie kredytu kupieckiego

Pan Jan podżyrował pożyczkę koledze. Teraz sam ją spłaca, bo kolega przestał, choć nieźle mu się wiedzie. Sąd mu nie pomoże

powodu błędu wywołanego podstępnie przez dłużnika co do jego wypłacalności w dacie poręczenia; odpowiedzialność poręczyciela ma charakter zobiektywizowany i jest oparta na zasadzie ryzyka. Poręczyciel gwarantuje mianowicie kredytodawcy – własnym majątkiem – wypłacalność kredytobiorcy&rdquo