ubezpieczenia ochronne

Musisz zapłacić OC za auto i ubezpieczenie kredytu? Wakacje składkowe nie dla każdej polisy

Musisz zapłacić OC za auto i ubezpieczenie kredytu? Wakacje składkowe nie dla każdej polisy

klienta. Obecnie rezygnacja z polis inwestycyjnych byłaby dla klientów bardzo niekorzystna, gdyż rynki kapitałowe są w dołku i ponieśliby oni straty. W takich ubezpieczeniach część ochronna zwykle jest niewielka i ubezpieczyciele mogą – tak jak to robi np. Aviva – pobierać koszty ryzyka z

Grupa Unum sfinalizowała zakup Pramerica Życie TUiR

innych rynków" - powiedział Peter O'Donnell. Unum nada nowy wymiar strategii aktualnie realizowanej przez Pramerica, inwestując m.in. w segment ubezpieczeń indywidualnych i grupowych. Spółka planuje z czasem wdrożyć nowe rozwiązania cyfrowe oraz włączyć do oferty nowe produkty ochronne, podano

Compensa TU na Życie dodaje element ochronny do oferty PPK

z reprezentującymi pracodawców brokerami i w kanale agencyjnym, podała spółka. Do produktu PPK Compensa dodaje element ochronny. "Od 15 maja Compensa Życie może występować do firm z ofertą programu PPK, której wyróżnikiem jest dodatkowy element ochronny z sumą ubezpieczenia do 100 tys. zł

PIU: Składka przyp. ubezpieczycieli wzrosła o 1,5% r/r do 47 mld zł w I-III kw.

; "Rynek życiowy w Polsce wciąż się kurczy, ale spadek składki jest w kolejnych kwartałach coraz mniejszy. Nadal wynika on z niższej sprzedaży ubezpieczeń inwestycyjnych i oszczędnościowych. Jednocześnie stabilny pozostaje segment polis stricte ochronnych" - skomentował prezes PIU  J

Ergo Hestia przekazała ratownikom ponad 1 tys. masek i filtrów o wart. 1 mln zł 

, twarz, oczy i skórę przed parami i gazami, pyłami, mgłami i aerozolami. Ich konstrukcja zapewnia właściwości ochronne w temperaturach od minus 30 do plus 70 stopni Celsjusza. Oddycha się w nich łatwo, a widoczność i szczelność są bardzo dobre. Można je odkażać i konserwować. To sprzęt najwyższej jakości

Uniqa przekaże wsparcie dla szpitala, laptopy dla dzieci z domu dziecka w Łodzi

Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - Uniqa Polska włącza się w walkę z epidemią COVID-19 i przekaże wsparcie finansowe w wysokości 100 tys. zł na zakup najpotrzebniejszych materiałów ochronnych dla szpitala im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi, podała spółka. Dodatkowo w ramach wspólnej akcji z

Aviva sfinansuje zakup drukarek 3D do produkcji przyłbic na Wydziale Fizyki UW

Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - Aviva sfinansuje zakup 10 nowych drukarek 3D oraz materiałów umożliwiających produkcję 6 tysięcy przyłbic ochronnych przez Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (UW), podała spółka. Przyłbice trafią do pracowników służby zdrowia w najbliższych tygodniach

Spółki z Grupy Uniqa Polska zebrały ok. 1 mld zł składki w I-III kw. 2018 r.

flagowym produkcie Pakiet Bezpieczeństwa. Wskaźnik wzrostu sprzedaży za 2017 rok wyniósł w tej grupie 15,7%. Do tego rozszerzamy ofertę ubezpieczeń ochronnych. W sierpniu wprowadziliśmy nowe indywidualne ubezpieczenie Beztroskie Dziecko" - powiedział prezes Uniqa Polska Jarosław Matusiewicz, cytowany

Aviva będzie oferować PPK poprzez swoje TFI

mld zł w 2018 roku. Pracujemy jednocześnie nad nowym ubezpieczeniem ochronnym na życie i zdrowie, w którym część inwestycyjna będzie opcjonalna. Naszym zdaniem, takie właśnie przejrzyste produkty, uwzględniające zmianę oczekiwań i stylu życia klientów, mogą ożywić rynek" - powiedział prezes. 

PZU przekazał 0,5 mln sztuk rękawic nitrylowych placówkom medycznym

Warszawa, 24.04.2020 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) przekazał szpitalom zakaźnym, opiekującym się zarażonymi koronawirusem, a także innym placówkom medycznym w Polsce 0,5 mln sztuk nitrylowych rękawiczek o wartości ok. 1 mln zł, podał ubezpieczyciel. "To już kolejne

Nie chcemy kupować polis w bankach. Winny GetBack i polisolokaty

Nie chcemy kupować polis w bankach. Winny GetBack i polisolokaty

majątkowych niż na życie. Ubezpieczenia ochronne, zarówno życiowe, jak i majątkowe sprzedane przez banki nieznacznie wzrosły, choć ten wzrost był mniejszy niż na całym rynku ubezpieczeń ochronnych. Klienci banków coraz częściej kupują ubezpieczenia majątkowe przez internet. - Na razie najwięcej sprzedaje się

PIU: Łączna składka TU w kanale bancassurance wyniosła 7,55 mld zł w III kw.

wyniosła 14 225 zł dla ubezpieczeń ze składką jednorazową oraz 3 678 zł dla ubezpieczeń ze składką opłacaną okresowo. Rok wcześniej było to odpowiednio 12 362 zł i 4 261 zł.  Średnia, uroczniona składka na ubezpieczenie ochronne powiązane z produktem bankowym (tylko zabezpieczenie spłaty zadłużenia

Spółki ubezpieczeniowe BZ WBK-Aviva zanotowały 58,6 mln zł zysku netto w I półr.

ubezpieczeniowych: w tym samym czasie do klientów trafiło prawie 20,6 mln złotych z tytułu świadczeń i odszkodowań z ubezpieczeń ochronnych" - czytamy w komunikacie.  Wynik techniczny spółki majątkowej wyniósł 38,7 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 42,74 mln zł rok wcześniej, zaś w spółce życiowej wynik ten

Prezydent podpisał ustawę okołobudżetową

publicznych, - podstaw naliczania odpisów na zakładowe fundusze socjalne, -wydatków ponoszonych ze środków Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, - przeznaczenia środków Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Wsparcia

Spółki Warty miały 692,2 mln zł zysku netto, 7 mld zł przypisu składki w 2019 r

na życie. Kolejny rok z rzędu osiągamy wysoki wzrost sprzedaży polis. To efekt rozsądnej decyzji o skupieniu uwagi na produktach ochronnych ze składką regularną i wprowadzeniu odpowiednich ubezpieczeń do oferty, odpowiadających różnym potrzebom naszych klientów. Rosnący przypis to również efekt pracy

PZU miało 3 295 mln zł zysku netto, 7 084 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

kluczowym dla PZU rynku składki okresowej pozostał na bardzo wysokim poziomie 45,9%, a dla umów ochronnych wyniósł 62,4%, podano także w materiale. "Jesteśmy dumni, że mając tak wysokie udziały w rynku ubezpieczeń, PZU Życie stało się jednocześnie liderem nowej sprzedaży ubezpieczeń grupowych

Punkta chce sprzedać ok. 100 tys. polis i zebrać 100 mln zł składki w 2019 r. 

w oferowaniu swojej grupie docelowej podstawowych produktów ochronnych - ubezpieczeń samochodów, mienia, zdrowia i turystyki. Plan na ten rok zakłada sprzedaż ok. 100 tys. polis i zebranie 100 mln zł składki.  "W perspektywie najbliższych lat zakładane jest dwucyfrowe tempo

PZU miało 879 mln zł zysku netto, 1955 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

bardzo dobry dla biznesu życiowego PZU. Poprawiliśmy nasz udział w rynku o ponad 2 pkt proc. przy zachowaniu rentowności na poziomie powyżej ambicji strategicznych. Szczególnie cieszy dynamiczny rozwój indywidualnych ubezpieczeń ochronnych, gdzie rok do roku osiągamy niemal 40% wzrostu. Cieszymy się

KE wprowadziła regulacje ułatwiające badania i testowanie produktów

koronawirusem, takie jak szczepionki, leki, wyroby medyczne, środki odkażające i sprzęt ochronny" – powiedziała odpowiedzialna za politykę konkurencji, wiceprzewodnicząca wykonawcza Komisji Margrethe Vestager, cytowana w komunikacie. "Dodatkowo, rozszerzyliśmy tymczasowe ramy w taki sposób

PZU miało 734 mln zł zysku netto, 1614 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.

rynek, co przekłada się na zyskiwanie udziału na tym rynku przy jednoczesnym wzroście rentowności. "Pozytywnym trendem jest również zainteresowanie klientów klasycznymi ochronnymi ubezpieczeniami na życie, a także naszymi ubezpieczeniami zdrowotnymi. W pierwszym półroczu tego roku sprzedaliśmy

PKO Ubezpieczenia zebrały łącznie 922 mln zł składki przypisanej brutto w 2017 r

na sprzedaż ubezpieczeń ochronnych i pozostawiając odpowiedzialność w obszarze produktów inwestycyjnych największemu towarzystwu funduszy inwestycyjnych w Polsce - PKO TFI. Przyjęcie innego niż wcześniej modelu biznesowego spowodowało zmianę w strukturze przypisu składki, znacząco wzmacniając udział

Synergie kosztowe PZU ze współpracy z bankami grupy wyniosły 40 mln zł w 2018r. 

Warszawa, 13.03.2019 (ISBnews) - Synergie kosztowe Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) ze współpracy z bankami z grupy wyniosły 10 mln zł w IV kwartale, a po 2018 roku sięgnęły 40 mln zł, poinformował CFO Grupy PZU Tomasz Kulik.  "W czwartym kwartale to było kolejne 10 mln zł

PIU: Wydatki na prywatne ubezpieczenia zdrowotne wzrosły 18% r/r w I kw. 2016 r.

;mln.  PIU podała, że w Polsce prywatne ubezpieczenia zdrowotne kupowane są najczęściej przez pracodawców dla pracowników, lub opłacane są przez pracowników w ramach ubezpieczenia grupowego. "Jeśli chodzi o umowy indywidualne, znaczną część stanowią dodatkowe umowy do ochronnego

Spółki ubezpieczeniowe BZ WBK-Aviva poprawiły zysk netto o 14% r/r w 2017 r.

składki przypisanej z produktów ochronnych. W szczególności kontynuowaliśmy rozwój portfela ubezpieczeń niepowiązanych z ofertą kredytową banku (tzw. stand-alone), gdzie pozyskaliśmy w 2017 roku składkę o 11% wyższą r/r (98 mln zł wobec 88 mln zł w 2016 roku). W lipcu wdrożyliśmy do oferty Banku

Pocztowe TUnŻ rozpocznie działalność od sprzedaży polis dla pracowników grupy PP

i indywidualne polisy ochronne dla klientów grupy, poinformowała spółka. "Zbudowanie silnych ubezpieczeń na życie wpłynie na zwiększenie wartości grupy Poczty Polskiej. Chcemy dołączyć do grona największych sprzedawców ubezpieczeń na polskim rynku" - powiedział członek zarządu Poczty

Składki przypisane brutto Open Life TU Życie wyniosły ponad 491,4 mln zł w I kw.

się na systematycznej przebudowie portfela w najbardziej perspektywicznych dla siebie obszarach i te zmiany widać w wynikach. "Odnotowaliśmy wyższy przypis składki w ubezpieczeniach ochronnych i typu endowment, w tym w ubezpieczeniach grupowych, oraz nieco mniejszy przypis w ubezpieczeniach

TUiR Warta zwiększyło składkę przypisaną do 4,12 mld zł w 2016 r.

rosnące zainteresowanie klientów indywidualnymi produktami ochronnymi ze składką regularną oraz produktami grupowymi, postanowiliśmy wprowadzić modyfikacje w podejściu Warty do sprzedaży ubezpieczeń na życie. Oczywiście ubezpieczenia inwestycyjne nadal zajmują należne im miejsce na rynku, jednak mocno

Przypisany zysk netto PZU to 3,21 mld zł w 2018, zysk netto ogółem: 5,37 mld zł

portfela ubezpieczeń, poprawy względem ubiegłego roku szkodowości produktów ochronnych oraz zmiany miksu w grupie produktów indywidualnie kontynuowanych z niższym jednostkowym kosztem tworzenia rezerw na przyszłe wypłaty świadczeń; • lepsze wyniki w segmencie działalności bankowej w Alior Bank w

Aviva poprawiła wyniki finansowe r/r, spodziewa się spadku cen polis OC w br. 

Warszawa, 13.03.2018 (ISBnews) - Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie zwiększyła zysk netto do 570 mln zł w 2017 r. z 525 mln zł rok wcześniej, zaś zysk netto spółki majątkowej wzrósł do 44 mln zł z 11 mln zł rok wcześniej. W tym roku Aviva TUnŻ stawia na rozwój oferty ochronnej, zaś

Zysk netto spółek ubezp. BZ WBK-Aviva wzrósł o 52% r/r do 109,08 mln zł w 2016r.

Warszawa, 24.04.2017 (ISBnews) - Z WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń odnotowały łącznie 109,08 mln zł zysku netto w 2016 r., co stanowi wzrost o 52% r/r, podała spółka. Składka przypisana brutto BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie wyniosła 230,7 mln zł (spadek o 5,7% r/r), zaś

PKO Ubezpieczenia zebrały 535,5 mln zł składki przypisanej brutto w I półr.

Warszawa, 30.08.2018 (ISBnews) - PKO Ubezpieczenia zebrały łącznie 535,5 mln zł składki przypisanej brutto w I poł. 2018 r., w tym spółka życiowa - 253,7 mln zł, a spółka majątkowa - 281,8 mln zł. "Po sześciu miesiącach bieżącego roku PKO Ubezpieczenia osiągnęło wynik finansowy netto na

Prawnicy czytelnikom, odc. 5. Czy mogę wziąć L4 ze strachu?

od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r., 3) w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r. – zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych.  Czy możemy się starać o ulgę w wysokości 50 proc

Zysk netto spółek BZ WBK-Aviva wzrósł r/r do 60,2 mln zł w I półr. 2017 r.

roku. W tym samym czasie do klientów trafiło prawie 17,8 mln zł z tytułu świadczeń i odszkodowań z ubezpieczeń ochronnych" - czytamy w komunikacie. "Wzrost naszego nowego biznesu w ubezpieczaniach niepowiązanych z ofertą kredytową banku to przede wszystkich wynik bardzo dobrego przyjęcia

Prawnicy czytelnikom, odc. 3. Czy pracownik, który jest w kwarantannie, ma prawo do wynagrodzenia za pracę? I kto płaci?

rozliczające się z urzędem skarbowym przy pomocy tzw. karty podatkowej mają szansę zostać zwolnione z płacenia składki do ZUS na ubezpieczenie zdrowotne. Ale to oznacza, że muszą zapłacić podatek do urzędu skarbowego (do tej pory składkę odejmowano od naliczonej kwoty podatku). Urząd skarbowy zaleca płacenie

Parszywe uefki. Szansa na wygraną dla posiadaczy toksycznych polis

Umowa, zgodnie z którą zaledwie 1 proc. kwoty przeznaczano na ochronę ubezpieczeniową, a 99 proc. lokowano w akcjach lub obligacjach, jest nieważna – orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie  (sygn. akt V ACa 451/18). Sąd unieważnił całą umowę ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem

Open Life TU Życie miało 1,04 mld zł przypisu składki, 5,6 mln zł zysku w I półr

ofertę produktów ochronnych i ubezpieczeń pracowniczych, rozwijamy też współpracę z multiagencjami. Pierwsze dwa kwartały uplasowały nas na drugim miejscu pod względem przypisu składki w ubezpieczeniach życiowych" - powiedziała wiceprezes Open Life TU Życie Izabela Śliwowska, cytowana w komunikacie

Compensa TU na Życie zaoferuje PPK od 1 lipca

pracodawców w zakresie ubezpieczeń grupowych czy zdrowotnych, to dla klientów gwarancja skuteczności i argument za przystąpieniem do PPK. Ponadto dzięki części ochronnej zyskają oni dodatkowe wsparcie finansowe na wypadek niespodziewanych zdarzeń, takich jak śmierć czy nieszczęśliwe wypadki" - dodał

Składki przypisane brutto Open Life TU Życie wyniosły 1,24 mld zł w I-III kw.

rynkach finansowych, które zawsze wywołuje awersję klientów do produktów inwestycyjnych. Inwestycje poczynione w rozwój ubezpieczeń grupowych pracowniczych oraz współpracę z multiagencjami zaczęły przynosić pierwsze wyniki, ale na spektakularne efekty musimy jeszcze pracować. Kontynuujemy naszą strategię

Zysk netto PZU wzrósł r/r do 940 mln zł w I kw. 2017 r.

: • niższa rentowność w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych; • spadek rentowności w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych jako efekt wyższej szkodowości produktów ochronnych związanej ze wzrostem liczby zgonów, podano także. W I kw. 2017 roku wartość netto

PIU: Wynik netto ubezpieczycieli życiowych spadł o 13%, majątk. - o 87% w I kw.

ubezpieczeniowej. Widoczny jest spadek sprzedaży ubezpieczeń z UFK, zarówno ochronno-inwestycyjnych, jak i czysto inwestycyjnych, natomiast dostosowanie się ubezpieczycieli do nowej ustawy może owocować bogatszą ofertą produktów o charakterze ochronnym, ale jednocześnie pozwalającym na dodatkowe oszczędzanie i

PZU miało 640 mln zł przypisanego zysku netto, 1043 mln zł zysku ogółem w I kw.

indywidualnie kontynuowanych (+35 mln zł), jako efekt stale rosnącego portfela ubezpieczeń oraz poprawy względem ubiegłego roku szkodowości produktów ochronnych - niższa w analizowanym okresie częstość zgonów" - wymieniono w raporcie. Składka przypisana brutto grupy sięgnęła 5 831 mln zł w I kw. 2018 r

Prawnicy czytelnikom, odc. 1. Jak mocno szef może obniżyć mi pensję? Co z podatkiem za niewypłacane pensje moich pracowników?

wysokości 80 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, jeżeli: nie podlega ona ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu; umowa została zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020 roku. Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności

Zysk netto spółek Aviva TU wzrósł r/r do 338,7 mln zł w I poł. 2017 r.

Warszawa, 03.08.2017 (ISBnews) - Zysk netto spółek Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń łącznie wzrósł r/r do 338,7 mln zł w I półroczu 2017 r. podała spółka.  Zysk netto Aviva TU na Życie wyniósł 311,4  mln zł w I półr. wobec 217 mln zł rok wcześniej, zaś zysk Aviva TU Ogólnych sięgnął 27,3

Zysk netto spółek BZ WBK-Aviva wzrósł o 64% r/r do 52,7 mln zł w I półr. 2016 r.

wygodny dla siebie sposób w jednym miejscu korzystać z pełnej oferty finansowej, w tym z atrakcyjnej palety ubezpieczeń przede wszystkim ochronnych, zarówno na życie i majątkowych. Taki cel realizujemy zarówno w segmencie klienta indywidualnego, jak i klienta MŚP" - powiedział prezes Krzysztof

MZ: 144 nowe przypadki COVID-19, liczba zarażonych sięgnęła 11 761

czerwcu powrót do rozgrywek piłkarskich. W związku z kryzysem podjęto działania osłonowe dla przedsiębiorców. Tzw. tarcza antykryzysowa zakłada m.in. przekazanie 7,5 mld zł na funkcjonowanie jednoimiennych szpitali zakaźnych, gdzie są leczone osoby z koronawirusem, a także zakup odzieży ochronnej, masek

Przegląd prasy

.  Puls Biznesu --BNP Paribas Bank Polska sprzedaje już ubezpieczenia Cardif w oddziałach i call center, w planach jest jednak dystrybucja w bankowości internetowej i mobilnej. Partnerzy liczą, że uda im się ruszyć jeszcze w tym roku  -- Firma CleverFrame, pracująca dla branży targowej

Prawnicy Czytelnikom, odc. 9. 5 tys. zł pożyczki dla firm? Brać czy nie brać?

. Co robić? Bardzo uciążliwy dla ubezpieczonych problem opóźnień w wypłacie zasiłków chorobowych dostrzegł Rzecznik Praw Obywatelskich w kontekście prowadzonych długotrwałych kontroli przez ZUS ubezpieczonych i płatników składek. Niestety w omawianym wyżej stanie faktycznym należy podkreślić, że za

Przegląd prasy

zweryfikuje cel sprzedażowy na 2020 r. po zakończeniu epidemii --Atal zakontraktował 762 lokali w I kw. 2020 r. --ZUS przekazał do OFE 6,98 mln zł --LPP przekazało 100 tysięcy masek ochronnych dla szpitali --AC SA miało wstępnie 62,44 mln zł przychodów w I kw. 2020 r. --Art Games Studio: Gra

PZU nie planuje zmian w strategii do 2020 r., którą uważa za bardzo ambitną 

szkodowość, rozwijamy dynamicznie część ubezpieczeń zdrowotnych, która pozytywnie do wyników kontrybuuje" - powiedział Pałac. Dodał, że w ubezpieczeniach indywidualnych szczególnie cieszy wzrost biznesu opartego na składce regularnej, zwłaszcza w produktach ochronnych.  Pałac poinformował, że

Spółki Warty zwiększyły przypis składki i wynik finansowy netto r/r w 2017 r. 

. Dzięki ich wiedzy, doświadczeniu oraz bazie klientów mogliśmy skutecznie dotrzeć do osób, które dotychczas nie posiadały ochronnych ubezpieczeń na życie. Ten trend będziemy kontynuować w najbliższych latach, chcąc utrzymać dynamikę sprzedaży na podobnym poziomie" - powiedział także prezes Warty

W marcu oprócz waloryzacji emeryci i renciści dostaną dodatkowe pieniądze. Nawet 100-300 zł brutto

zwalniają tuż przed okresem ochronnym. Poznaj przepisy o ochronie przedemerytalnej Zwrot podatku nie dla wszystkich Niestety, zwrot nie będzie dotyczył wszystkich seniorów, ale tylko tych z najniższymi świadczeniami. Im ktoś ma niższe świadczenia, tym większą sumę dostanie. I tak: ktoś, kto pobiera dziś

Dobra lokata bankowa? Teraz z polisą ubezpieczeniową

przeznaczyć składkę ochronną na pakiet "Moja rodzina" (polisa zapłaci za zgon ubezpieczonego i jego małżonka, całkowitą i trwałą niezdolność do pracy oraz za inwalidztwo ubezpieczonego), na pakiet "Moje zdrowie" (płaci za ciężkie zachorowanie i pobyt w szpitalu oraz skromne assistance

KE akceptuje polski program gwarancji dla przedsiębiorstw o wartości 22 mld euro

takie wsparcie uznaje się za pomoc bezpośrednią dla klientów banków, a nie dla samych banków, oraz wytyczne dotyczące sposobu minimalizowania zakłócenia konkurencji między bankami. Pozostałe instrumenty to: [V] publiczne krótkoterminowe ubezpieczenia kredytów eksportowych dla wszystkich państw, bez

Sprawdź, czy masz chorobę zawodową

zawodzie, + renta rodzinna – dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, + dodatek do renty rodzinnej – dla sieroty zupełnej, + dodatek pielęgnacyjny, + pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie

Spółki BZ WBK-Aviva zwiększyły zysk netto o 56% w 2014 r.

; - tłumaczy firma. "Nasze wyniki za 2014 r są efektem rozwoju na wielu płaszczyznach. Pracowaliśmy wspólnie z Bankiem Zachodnim WBK nad dalszą poprawą efektywności sprzedaży ubezpieczeń w różnych kanałach sprzedaży. W minionym roku skupialiśmy się przede wszystkim nad sprzedażą produktów ochronnych

Zysk netto PZU wzrósł r/r do 648,99 mln zł w III kw. 2016 r.

składki i liczby ubezpieczeń oraz ubezpieczeń szkód spowodowanych żywiołami; - składki regularnej w segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych (+68 113 tys. zł) głównie w wyniku rozwoju ubezpieczeń grupowych ochronnych (wzrost średniej składki i liczby ubezpieczonych) oraz pozyskania

MZ: 197 nowych przypadków COVID-19, liczba zarażonych sięgnęła 12 415

zakaźnych, gdzie są leczone osoby z koronawirusem, a także zakup odzieży ochronnej, masek i innego niezbędnego sprzętu. W życie weszły już ustawy, dotyczące możliwości przesuwania środków unijnych, dopłat do ubezpieczeń społecznych, możliwości pożyczek z kilkunastomiesięczną karencją w spłacie i innych

MZ: 187 nowych przypadków COVID-19, liczba zarażonych sięgnęła 12 089

są leczone osoby z koronawirusem, a także zakup odzieży ochronnej, masek i innego niezbędnego sprzętu. W życie weszły już ustawy, dotyczące możliwości przesuwania środków unijnych, dopłat do ubezpieczeń społecznych, możliwości pożyczek z kilkunastomiesięczną karencją w spłacie i innych form

MZ: 248 nowych przypadków COVID-19, liczba zarażonych sięgnęła 10 759

koronawirusem, a także zakup odzieży ochronnej, masek i innego niezbędnego sprzętu. W życie weszły już ustawy, dotyczące możliwości przesuwania środków unijnych, dopłat do ubezpieczeń społecznych, możliwości pożyczek z kilkunastomiesięczną karencją w spłacie i innych form wsparcia. Dotychczas na świecie

MZ: 177 nowych przypadków COVID-19, liczba zarażonych sięgnęła 10 346

zakup odzieży ochronnej, masek i innego niezbędnego sprzętu. Według rządu, całkowita wartość tego pakietu to co najmniej 10% PKB. W życie weszły już ustawy, dotyczące możliwości przesuwania środków unijnych, dopłat do ubezpieczeń społecznych, możliwości pożyczek z kilkunastomiesięczną karencją w

MZ: 178 nowych przypadków COVID-19, liczba zarażonych sięgnęła 10 034

, a także zakup odzieży ochronnej, masek i innego niezbędnego sprzętu. Według rządu, całkowita wartość tego pakietu to co najmniej 10% PKB. W życie weszły już ustawy, dotyczące możliwości przesuwania środków unijnych, dopłat do ubezpieczeń społecznych, możliwości pożyczek z kilkunastomiesięczną

PZU spodziewa się wzrostu przypisu składki o ok. 5%, rynek będzie trudny w br.

przypisana brutto PZU wzrosła o 2,5% r/r do 16,9 mld zł. Wzrost sprzedaży odnotowano przede wszystkim w obszarze ubezpieczeń na życie opłacanych regularnie (głównie dzięki rozwojowi ubezpieczeń grupowych ochronnych oraz składce pozyskanej w ubezpieczeniach zdrowotnych), składek z tytułu ubezpieczeń od

KE zatwierdzila polski program pomocy dla przedsiębiorstw o wartości 3,5 mld zł

banków. [V] Publiczne krótkoterminowe ubezpieczenia kredytów eksportowych dla wszystkich państw, bez potrzeby wykazywania przez zainteresowane państwo członkowskie, iż jest ono tymczasowo państwem o ryzyku niezbywalnym. [VI] Wsparcie na badania i rozwój związane z koronawirusem, mające na celu

Zysk netto spółek BZ WBK-Aviva wzrósł r/r do 32 mln zł w I półr. 2015 r.

dalszym rozwoju sprzedaży ubezpieczeń ochronnych zabezpieczających życie i majątek rodziny. Są to produkty niepowiązane z ofertą kredytową banku. "W zakresie ubezpieczenia na życie Opiekun Rodziny zanotowaliśmy wzrost sprzedaży polis o 43% w stosunku do pierwszego półrocza 2014 r. Podobnie w

Uniqa zainwestuje w IT, w 2016 r. planuje ofensywę produktową

ubezpieczeniach na życie w Polsce ze względu wielkość rynku. Dają nam szansę, chcą zainwestować w system IT do sprzedaży ubezpieczeń życiowych, który jest nam bardzo potrzebny. Byłaby to ucieczka do przodu, ponieważ wiąże się to z wdrożeniem nowego modelu sprzedaży direct dla naszych agentów. Nie chcemy być 

Przegląd informacji ze spółek

innowacyjnych maseczek ochronnych, podała spółka. Akcjonariusze Agory zdecydują w trakcie walnego zgromadzenia spółki, zwołanego na 25 czerwca, o przeznaczeniu całości zysku netto za 2019 rok w kwocie 20,11 mln zł na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał. Sierra Gorda S.C.M - spółka w 55% zależna od

Generali: Sprzedaż ubezpieczeń majątkowych w górę, na życie coraz mniej

; - czytamy w komunikacie spółki. Ubezpieczyciel skupił się na sprzedaży ubezpieczeń życiowych czysto ochronnych. Sprzedał ich za 411,4 mln zł - o jedną czwartą więcej niż przed rokiem. Sprzedaż wszystkich ubezpieczeń na życie Generali, włączając produkty inwestycyjne, spadła z 734,0 mln zł rok temu do 679,7

Składka przypisana PZU wzrosła o 8,5% r/r, zysk spadł o 28,5% r/r w I-III kw.

granicą (+620,02 mln zł), w tym głównie dzięki składce zebranej przez zakupione w 2014 roku spółki;  składki regularnej w segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych (+111,87 mln zł) - głównie w wyniku rozwoju ubezpieczeń grupowych ochronnych) oraz pozyskania składki w

MZ: 158 nowych przypadków COVID-19, liczba zarażonych sięgnęła 14 898

piłkarskich. W związku z kryzysem podjęto działania osłonowe dla przedsiębiorców. Tzw. tarcza antykryzysowa zakłada m.in. przekazanie 7,5 mld zł na funkcjonowanie jednoimiennych szpitali zakaźnych, gdzie są leczone osoby z koronawirusem, a także zakup odzieży ochronnej, masek i innego niezbędnego sprzętu

Alior Bank oczekuje wzrostu kredytów, wyższego wskaźnika NPL w zw. z COVID-19

objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem na życie dodatkowego segmentu klientów indywidualnych podwyższonego ryzyka wnioskujących o kredyt hipoteczny. Jak poinformował wiceprezes Tomasz Biłous, Alior pracuje nad wyższą rentownością pożyczki gotówkowej. "Po kwietniu widzimy, że udaje nam się ten poziom

MZ: 218 nowych przypadków COVID-19, liczba zarażonych sięgnęła 14 647

przedsiębiorców. Tzw. tarcza antykryzysowa zakłada m.in. przekazanie 7,5 mld zł na funkcjonowanie jednoimiennych szpitali zakaźnych, gdzie są leczone osoby z koronawirusem, a także zakup odzieży ochronnej, masek i innego niezbędnego sprzętu. W życie weszły już ustawy, dotyczące możliwości przesuwania środków

MZ: 236 nowych przypadków COVID-19, liczba zarażonych sięga 14 242

. W związku z kryzysem podjęto działania osłonowe dla przedsiębiorców. Tzw. tarcza antykryzysowa zakłada m.in. przekazanie 7,5 mld zł na funkcjonowanie jednoimiennych szpitali zakaźnych, gdzie są leczone osoby z koronawirusem, a także zakup odzieży ochronnej, masek i innego niezbędnego sprzętu. W

MZ: 244 nowe przypadki COVID-19, liczba zarażonych sięga 13 937

związku z kryzysem podjęto działania osłonowe dla przedsiębiorców. Tzw. tarcza antykryzysowa zakłada m.in. przekazanie 7,5 mld zł na funkcjonowanie jednoimiennych szpitali zakaźnych, gdzie są leczone osoby z koronawirusem, a także zakup odzieży ochronnej, masek i innego niezbędnego sprzętu. W życie

MZ: 141 nowych przypadków COVID-19, liczba zarażonych sięgnęła 12 781

powrót do rozgrywek piłkarskich. W związku z kryzysem podjęto działania osłonowe dla przedsiębiorców. Tzw. tarcza antykryzysowa zakłada m.in. przekazanie 7,5 mld zł na funkcjonowanie jednoimiennych szpitali zakaźnych, gdzie są leczone osoby z koronawirusem, a także zakup odzieży ochronnej, masek i

Emeryt mniej chroniony. Duda wrzuci starszych pracowników na minę?

utrzymać - mówi Łukasz Wacławik, specjalista od ubezpieczeń społecznych z Wydziału Zarządzania krakowskiej AGH. Często też pracodawcy wręczają pracownikom wypowiedzenia kilka dni przed nabyciem przez nich praw do ochrony. - Bywa, że niektórzy szefowie wymagają od działu kadr, aby przesyłał im nazwiska

Przegląd informacji ze spółek

2,4 mln zł. Unimot przekazał pierwszą partię 2 500 sztuk maseczek ochronnych dla powiatu strzeleckiego w województwie opolskim, w którym firma ma swoją siedzibę, podała spółka. Kolejne partie po 1000 maseczek dziennie, z całej ufundowanej puli 10 000 sztuk, będą dostarczane

FPP i Lewiatan: Gospodarka straciła 79,3 mld zł przez restrykcje zw. z epidemią

poszczególnych branż oraz analizę dostępności testów i środków ochronnych" - powiedział przewodniczący FPP, prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) Marek Kowalski, cytowany w komunikacie. "Uważamy jednak, że w obecnej sytuacji dalsze ograniczenie aktywności w wielu

MZ: 144 nowe przypadki COVID-19, liczba zarażonych sięgnęła 9 737

na funkcjonowanie jednoimiennych szpitali zakaźnych, gdzie są leczone osoby z koronawirusem, a także zakup odzieży ochronnej, masek i innego niezbędnego sprzętu. Według rządu, całkowita wartość tego pakietu to co najmniej 10% PKB. W życie weszły już ustawy, dotyczące możliwości przesuwania środków

MZ: 166 nowych przypadków COVID-19, liczba zarażonych sięgnęła 9453

zakłada m.in. przekazanie 7,5 mld zł na funkcjonowanie jednoimiennych szpitali zakaźnych, gdzie są leczone osoby z koronawirusem, a także zakup odzieży ochronnej, masek i innego niezbędnego sprzętu. Według rządu, całkowita wartość tego pakietu to co najmniej 10% PKB. W życie weszły już ustawy, dotyczące

Koronawirus. Trudne przypadki losowe w czasie pandemii

szkody do ubezpieczyciela Zakłady ubezpieczeń działają bez przerw. Zasady zgłaszania szkód wynikają z umowy ubezpieczeniowej. Pamiętajmy również, że każde towarzystwo ubezpieczeniowe umożliwia zgłoszenie szkody przez internet. W obecnych warunkach wycena szkód może być wykonana na podstawie wysłanych

Wraca wojna o polisy inwestycyjne. Nadzieja dla naciągniętych przez bankowców i ubezpieczycieli

inwestycyjne, czyli tzw. ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, o których było głośno kilka lat temu. Przedstawiciele banków i ubezpieczycieli wciskali ryzykowne inwestycje w opakowaniu ubezpieczeń nieświadomym klientom chcącym zainwestować swoje oszczędności w bezpieczne lokaty. A

Stomatolog: Wiele gabinetów ma dziś problem z przetrwaniem. Ludzie tracą pracę

koszty pracy. Dobra stomatologia odbywa się na cztery ręce, czyli przy każdym stomatologu musi być co najmniej jedna asystentka. Zatrudniamy też higienistki, technika dentystycznego, rejestratorki, osobę zajmującą się zarządzaniem administracją w klinice. Do tego dochodzą czynsze, ubezpieczenia, opłaty

Razem przeciw COVID-19 - tygodniowy przegląd działań firm i organizacji

. WEEKEND Ponad 15 tys. osób dołączyło do organizowanej przez Santander Bank Polska i Fundację Santander zbiórki charytatywnej, której celem było zebranie środków na zakup, niezbędnego podczas pandemii, sprzętu medycznego i odzieży ochronnej do 23 szpitali w Polsce. Inaugurując akcję bank przekazał 2

Przegląd informacji ze spółek

elastyczności pracy elektrowni. Budżet projektu wynosi 7,4 mln zł, a wysokość dofinansowania ze środków unijnych - 5,7 mln zł. Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) przekaże 200 samochodów służbom medycznym, które zajmują się chorymi podejrzanymi o zakażenie koronawirusem. Pierwsze trafiły już do Narodowego

Zysk brutto Uniqa Polska wzrósł o 60% r/r do 67,2 mln zł w ub. r.

zanotowała w indywidualnych ubezpieczeniach na życie, ale rosła także sprzedaż ubezpieczeń pracowniczych (wzrost o 6^). "W ubezpieczeniach na życie zamierzamy być stale obecni w trzech segmentach - grupowym, bancassurance i indywidualnym. Stawiamy na rozwój typowo ochronnych i prostych produktów

Kogo nie będzie można zwolnić po obniżeniu wieku emerytalnego?

W środę Sejm przegłosował obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Krócej będą mogli pracować ubezpieczeni w ZUS, rolnicy z KRUS, ale również sędziowie i prokuratorzy. Oznacza to cofnięcie podwyższenia wieku emerytalnego do 67 lat, które wprowadził poprzedni rząd PO

PZU Zdrowie chce mieć 360 mln zł przychodów w br., wprowadza nowe polisy

przychodów wobec 260 mln zł w 2015 r. PZU Zdrowie wprowadza do oferty dodatkowy pakiet ochronny do ubezpieczeń na życie " PZU na Życie i Zdrowie", składający się z dwóch produktów: "PZU pomoc od Serca" - klasycznego ubezpieczenia finansowego na wypadek 25 chorób i oraz "PZU z

Przegląd prasy

ubezpieczenia Covid-19 skorzystało już ponad 10 tys. osób --Celon Pharma zakończył analizę wst. wyników II fazy badania leku na depresję --Aviva bezpłatnie ubezpiecza życie pracowników służby zdrowia na 3 mies. --Indeks WIG20 wzrósł o 0,89% na zamknięciu w poniedziałek --Wielton etapami wznowi produkcję

Przegląd prasy

najbliższych 4 kwartałach o 2,5%, a bezrobocie wzrośnie do blisko 8% wg ankiety wśród 32 zespołów analitycznych --Nowelizacja tarczy antyrakietowej, którą może dziś przyjąć sejm, przewiduje m.in. rozszerzenie zwolnienia za składek ZUS na firmy zatrudniające do 50 ubezpieczonych, ale ulgą ma być objętych

Razem przeciw COVID-19 - tygodniowy przegląd działań firm i organizacji

szpitali, które zgłosiły swoje potrzeby do Caritas Polska, podała firma.  Darowizna AstraZeneca w wysokości 200 tys. zł pozwoli Caritas Polska zakupić m.in. środki ochrony osobistej w postaci atestowanych kombinezonów ochronnych i maseczek, a także płyny do dezynfekcji dla placówek ochrony zdrowia

Kogo nie można zwolnić przed emeryturą [PORADNIK]

Jak długo trwa i kiedy się rozpoczyna okres ochronny? Art. 39 kodeksu pracy mówi: "Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z

"Tarcza antykryzysowa" dla przedsiębiorców. Nowe przepisy wprowadzone w wersji 2.0

PRAWO PRACY Zwolnienie ze składek ZUS Zwolnienie z obowiązku opłacania składek do ZUS dla: (i) pracodawców zatrudniających do 9 pracowników oraz (ii) osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą opłacających składki ZUS wyłącznie na własne ubezpieczenie

Trudny rok dla ubezpieczycieli. Winna wojna cenowa i KNF

Prądzyński, prezes zarządu PIU. Polacy boją się lokat w opakowaniu polis W zeszłym roku aż o 14,05 proc. - do 31,26 mld zł - spadła wartość sprzedanych ubezpieczeń na życie. Nie oznacza to jednak, że nie chcemy kupować ubezpieczeń ochronnych, tylko wycofano się (i klienci, i firmy) z tzw. polisolokat, czyli

"Tarcza antykryzysowa 3.0". Co się zmieniło w przepisach?

PRAWO PRACY Zwolnienie ze składek ZUS Zwolnienie z obowiązku opłacania składek do ZUS dla: (i) pracodawców zatrudniających do 9 pracowników oraz (ii) osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą opłacających składki ZUS wyłącznie na własne ubezpieczenie

Przed emeryturą nie mogą cię zwolnić

Pracodawcy od lat powtarzają, że zatrudnialiby osoby po pięćdziesiątce, ale boją się, że taka osoba wejdzie w czteroletni okres ochronny przed emeryturą i nie będzie można jej zwolnić. A oni nie mają pewności, czy zawsze będą mieli zamówienia. W niektórych firmach z tego powodu gromadzone są listy

Na dachu w gumowych klapkach. Co roku kilkaset osób ponosi śmierć w pracy

maszyny, w który wkręca mu się lewa ręka. Bęben wyrywa mu ją wraz z barkiem, mężczyzna umiera na miejscu. Nie miał przeszkolenia ani uprawnień do pracy przy taśmociągu. Zastępca kierownika zeznał później, że w dniu poprzedzającym zdarzenie widział, że bęben nie posiada osłony ochronnej, która mogła

Przegląd informacji ze spółek

w zakresie dotyczącym sprzedaży floty, podało OT Logistics. Archicom zaoferował pakiet wsparcia dla klientów, którzy zdecydują się na zakup mieszkania w czasie pandemii, podała spółka. Tarcza ochronna Archicomu odpowiada na potrzeby klientów w zakresie dofinansowania zakupu mieszkania