ubezpieczenia na życie generali

Ania

Generali: Sprzedaż ubezpieczeń majątkowych w górę, na życie coraz mniej

Generali: Sprzedaż ubezpieczeń majątkowych w górę, na życie coraz mniej

Ubezpieczyciel sprzedał polisy majątkowe za 728 mln zł, o 30 proc. więcej niż rok wcześniej. O ponad 50 mln zł spadła natomiast sprzedaż ubezpieczeń na życie.

Generali i Concordia dofinansują zakup respiratorów do dwóch szpitali 

: Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. oraz Generali Finance Sp. z o.o. (ISBnews)  

Generali tworzy międzynarodowy fundusz w wys. do 100 mln euro na walkę z wirusem

ubezpieczenia na życie, prowadzi także działalność w segmencie funduszy emerytalnych. Generali jest jedną z pięciu największych grup ubezpieczeniowych w Polsce, ze składką przypisaną brutto 670 mln euro i udziałem w rynku na poziomie 5% w 2018 r. (ISBnews)  

Generali Investments TFI zmieniło strategię trzech subfunduszy akcyjnych

" - podsumował Woźny. Generali działa w Polsce od 1998 roku i zatrudnia 1600 pracowników. Oferuje ubezpieczenia majątkowe i osobowe klientom indywidualnym oraz korporacyjnym, a także ubezpieczenia na życie, prowadzi także działalność w segmencie funduszy emerytalnych. Generali jest jedną z pięciu

KNF podtrzymała 560 tys. zł kary dla Generali TU za nieprawidłowe składki

; - czytamy w komunikacie. Komisja utrzymała w mocy zaskarżoną decyzję w całości, zaznaczono. Generali działa w Polsce od 1998 roku i zatrudnia 1600 pracowników. Oferuje ubezpieczenia majątkowe i osobowe klientom indywidualnym oraz korporacyjnym, a także ubezpieczenia na życie, prowadzi także działalność

KNF nie sprzeciwia się przejęciu spółek Concordii przez Generali

zakładowym Towarzystwa bezpośrednio przez Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA z siedzibą w Warszawie i pośrednio Assicurazioni Generali S.p.A. z siedzibą w Trieście, podano także. W lipcu 2018 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę dla Assicurazioni Generali na przejęcia

Union Investment TFI zmienia nazwę na Generali Investments TFI

korporacyjnym, a także ubezpieczenia na życie, prowadzi także działalność w segmencie funduszy emerytalnych. Generali jest jedną z pięciu największych grup ubezpieczeniowych w Polsce, ze składką przypisaną brutto 670 mln euro i udziałem w rynku na poziomie 5% w 2018 r. (ISBnews)  

Grzegorz Piwowar został powołany na prezesa Generali Investments TFI

. Generali działa w Polsce od 1998 roku i zatrudnia 1600 pracowników. Oferuje ubezpieczenia majątkowe i osobowe klientom indywidualnym oraz korporacyjnym, a także ubezpieczenia na życie, prowadzi także działalność w segmencie funduszy emerytalnych. Generali jest jedną z pięciu największych grup

KNF zgodziła się na powołanie Andrea Simoncelli na prezesa Generali

Warszawa, 05.10.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Andrea Simoncelli na prezesa zarządu Generali Towarzystwa Ubezpieczeń i Generali Życie Towarzystwa Ubezpieczeń, podał urząd. Generali Polska jest częścią Grupy Generali, która w Polsce

Generali sfinalizowało przejęcie Union Investment TFI

Polsce od 1998 roku i zatrudnia 1600 pracowników. Oferuje ubezpieczenia majątkowe i osobowe klientom indywidualnym oraz korporacyjnym, a także ubezpieczenia na życie, prowadzi także działalność w segmencie funduszy emerytalnych. Generali jest jedną z pięciu największych grup ubezpieczeniowych w Polsce

KNF nałożyła karę wysokości 560 tys. zł na TU Generali

także.  Generali Polska jest częścią Grupy Generali, jednej z największych grup finansowo-ubezpieczeniowych. W Polsce Grupa Generali obecna jest od 1999 r. i prowadzi działalność poprzez spółki: Generali Towarzystwo Ubezpieczeń, Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń, Generali Powszechne

Elektrobudowa: Terminu uzgodnienia term sheet został wydłużony do 17 IX

. "W związku z podpisaniem przez wszystkie strony, weszła w życie ze skutkiem od dnia 2 września 2019 roku umowa zmieniająca do umowy o finansowanie na mocy, której wydłużono do dnia 17 września 2019 r. datę wypełnienia zobowiązania spółki do uzgodnienia z bankami i ubezpieczycielami długoterminowej

Magdalena Nawłoka powołana na stanowisko wiceprezesa GetBack

podyplomowe studia w zakresie zarządzania na Aschridge Business School. Pani Magdalena Nawłoka posiada ponad 20 lat doświadczenia zawodowego w pracy w takich sektorach, jak: sektor finansowy i sektor wytwórczy. Zajmowała funkcję członka zarządu między innymi w takich instytucjach, jak: PZU Życie S.A, PZU S.A

Jak oszczędzać i ułatwić dziecku start w dorosłość. Ubezpieczenie, posag, oszczędności

Jak oszczędzać i ułatwić dziecku start w dorosłość. Ubezpieczenie, posag, oszczędności

polisa posagowa dla dziecka. Jest to ubezpieczenie na życie, które łączy w sobie trzy elementy: zabezpiecza finansowo dziecko na wypadek śmierci rodzica albo innego opiekuna, mobilizuje do regularnego, wieloletniego oszczędzania oraz zapewnia dziecku wypłatę pieniędzy zgromadzonych na polisie, gdy jest

Elektrobudowa chce wydłużenia terminu uzgodnienia term sheet do 17 IX

zarówno dług, jak i dokapitalizowanie ulegnie wydłużeniu do 17 września 2019 r., podała spółka.  "Wejście w życie umowy zmieniającej, o której mowa powyżej, uzależnione jest natomiast od jej podpisania przez wszystkie banki oraz ubezpieczycieli będących stroną umowy o finansowanie. Emitent

PKO BP oferuje ubezpieczenia komunikacyjne, od I kw. 2019 zakup przez IKO i iPKO

ubezpieczeń PKO BP niezwiązanym bezpośrednio z produktami bankowymi. Po wdrożeniu pakietu "Ubezpieczeń Dobrze Dobranych" obejmujących ubezpieczenia majątkowe i życiowe (Moje Życie 24, Mój Dom 24, Moje Podróże 24), ubezpieczenia komunikacyjne dopełniają ofertę, dzięki czemu klienci mogą ubezpieczyć

Co zrobić z pieniędzmi z programu 500 plus? Dzień Dziecka to dobry moment na decyzję

Co zrobić z pieniędzmi z programu 500 plus? Dzień Dziecka to dobry moment na decyzję

, tym niższe składki pozwolą na zgromadzenie sporej sumy. - Warto rozszerzyć ubezpieczenie na życie o elementy zdrowotne, zwłaszcza poważne zachorowanie – w razie problemów ze zdrowiem rodzica lub dziecka można liczyć na wsparcie finansowe – radzi Monika Kinga Kulik, agentka ubezpieczeniowa

PIU: Łączna składka TU w kanale bancassurance wyniosła 7,55 mld zł w III kw.

ogółem zakładów ubezpieczeń na życie, która wyniosła 18,3 mld zł w III kw., wysokość składki przypisanej brutto pozyskanej w kanale bancassurance sięgnęła 6,3 mld zł wobec odpowiednio: 17,8 mld zł i 6,1 mld zł rok wcześniej. Udział procentowy składki z kanału bancassurance w składce ogółem TU na Życie

Udział PZU w rynku ubezp. życiowych wzrósł do 33,7%, mająt. - do 33,3% w III kw.

Warszawa, 16.02.2017 (ISBnews) - Udział PZU Życie w rynku ubezpieczeń na życie wzrósł do 33,67% w III kw. 2016 r. z 29,14% rok wcześniej, zaś udział PZU w runku ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych zwiększył się odpowiednio do 33,3% z 31,18%, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF

KNF ukarała TUiR Warta, Generali TU oraz spółkę Słoneczne Inwestycje

decyzji z dnia 29 października 2013 r. było uzasadnione stwierdzonymi zmianami w stanie prawnym, związanymi z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2016 r, ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Na skutek ponownego rozpatrzenia sprawy, stwierdzono, iż zaistniały nowe okoliczności, które

Bez odszkodowania po śmierci syna. Czytaj warunki ubezpieczenia

Bez odszkodowania po śmierci syna. Czytaj warunki ubezpieczenia

nie osiągnęło 25. roku życia". - Grupowe ubezpieczenie na życie to produkt dobrowolny, w którym granice odpowiedzialności nie są regulowane prawem. Praktyka rynkowa wskazuje na to, że w tego typu produktach ustala się granice wieku dziecka na 25, 26 lat - podkreśla Rajmund Rusiecki z Generali

KNF obniżyła karę dla Generali TU do 260 tys. zł, nałożyła 400 tys. zł na Drop

Warszawa, 19.12.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) obniżyła karę pieniężną nałożoną na Generali Towarzystwo Ubezpieczeń za opóźnienia w przyznaniu i wypłacie odszkodowań lub niedopełnienie obowiązków informacyjnych do 260 tys. zł oraz nałożyła na spółkę Drop karę pieniężną w

Elektrobudowa warunkowo wydłużyła termin uzgodnienia termsheet do 30 IX br.

Ubezpieczeń S.A. oraz Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Tym samym, umowa zmieniająca weszła w życie w dniu 18 września 2019 r., przy czym może zostać uznana za niezawartą jeśli do dnia 20 września 2019 r. nie przystąpi do niej Bank PKO BP. W takim przypadku umowa o finansowanie będzie miała brzmienie sprzed

UOKiK: Aegon, Compensa, Generali i Open Life obniżą opłaty likwidacyjne

Warszawa, 20.01.2016 (ISBnews) - Cztery towarzystwa ubezpieczeniowe: Aegon, Compensa, Generali i Open Life, zobowiązały się do obniżenia opłat likwidacyjnych w polisach na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK), poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), który

Dbamy o samochód, o życie i zdrowie już nie

Polaków deklaruje posiadanie ubezpieczenia na życie. Co czwarta osoba, która nie posiada takiej polisy, uważa, że jej nie potrzebuje. Ponad jedna trzecia – że polisy są za drogie i jej na to nie stać. A przecież prosta polisa na życie, która chroni naszych bliskich na wypadek naszej śmierci

UOKiK zobowiązał 3 TU do obniżenia opłat likwidacyjnych przy polisach UFK

Warszawa, 19.10.2015 (ISBnews) - Trzy postępowania w sprawie polis na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) zakończyły się przyjęciem zobowiązań ubezpieczycieli do obniżenia opłat likwidacyjnych. Najnowsze decyzje dotyczą MetLife, PZU Życie i PKO Życie (d. Nordea Życie

Przemysław Dąbrowski powołany na prezesa GetBacku

doświadczenia zawodowego w pracy w takich sektorach, jak: sektor finansowy i sektor wytwórczy.  Pełniła funkcję członka zarządu między innymi w takich instytucjach, jak: PZU Życie S.A, PZU S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń Generali S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A., Kopex S.A

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ma zgodę KNF na działalność

Warszawa, 17.12.2014 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie udzieliła zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., poinformowała Komisja. "Rzeczowy zakres działalności zakładu ubezpieczeń obejmuje grupy

Bez odszkodowania po śmierci syna. Firma ustąpi po interwencji Rzecznika Finansowego?

Dlaczego? W warunkach ubezpieczenia jest definicja określająca, kiedy ubezpieczyciel bierze odpowiedzialność za nieszczęście, które spotkało dziecko ubezpieczonego. Uprawnione jest "dziecko, które nie osiągnęło 25. roku życia". Syn Jana miał 31 lat. Ojciec uważa, że Generali wprowadziło

Elektrobudowa chce wydłużenia terminu uzgodnienia term sheet do 30 IX br.

publikacji niniejszego raportu bieżącego wejście w życie umowy zmieniającej pozostaje uzależnione od jej podpisania przez wszystkie banki oraz ubezpieczycieli będących jej stronami. Elektrobudowa informuje również, iż muszą zostać złożone przez Bank Polska Kasa Opieki, Generali Towarzystwo Ubezpieczeń oraz

UOKiK: Skandia obniża kary za zerwanie polisy inwestycyjnej

klientów listownie. W połowie stycznia naprzeciw klientom wyszły też Generali, Compensa, Open Life i Aegon. Wcześniej na obniżenie opłat zgodziło się kilkanaście firm: Allianz, Aviva, Nationale Nederlanden, MetLife, PKO Życie (d. Nordea Życie), PZU Życie, Axa, Europa, Pramerica i Ergo Hestia, Uniqa i Warta

Kolejni ubezpieczyciele obniżają kary w polisach inwestycyjnych

, to Aegon również powrócił do pobierania opłat w wysokości 100 proc. wpłaconych składek. Wcześniej na obniżenie opłat zgodziło się kilkanaście firm: Allianz, Aviva, Nationale Nederlanden, MetLife, PKO Życie (d. Nordea Życie), PZU Życie, Axa, Europa, Pramerica, Ergo Hestia, UNIQA i WARTA. Wciąż trwają

Mniej polisolokat. Spada sprzedaż Generali

rośnie udział spółki w sprzedaży produktów ze składką jednorazową, czyli typowych ubezpieczeń na życie. "Generali koncentrowało się w 2010 r. na segmencie produktów ze składką regularną, które stanowią sedno działalności stricte ubezpieczeniowej towarzystw ubezpieczeń na życie. Wzrost w tym obszarze

Przegląd prasy

ubezpieczenia Covid-19 skorzystało już ponad 10 tys. osób --Celon Pharma zakończył analizę wst. wyników II fazy badania leku na depresję --Aviva bezpłatnie ubezpiecza życie pracowników służby zdrowia na 3 mies. --Indeks WIG20 wzrósł o 0,89% na zamknięciu w poniedziałek --Wielton etapami wznowi produkcję

Generali zarobiło w Polsce 4,6 mln zł

rezerwy na wypłacane odszkodowania, co odbiło się na wyniku półrocznym spółki. Generali zastrzega jednak, że nie można zysku z tego półrocza porównywać z ubiegłorocznym ze względu na zmiany w przepisach księgowych. Generali Życie zarobiło w pierwszym półroczu 10,5 mln zł, podczas gdy przed rokiem było to

Najwięcej skarg na ubezpieczyciela MTU

pierwsze problemy zostały już rozwiązane 11 lutego, kiedy weszła w życie nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Chodzi o to, że klient może w każdej chwili zrezygnować z drugiej niepotrzebnej polisy, której zapomniał wypowiedzieć i ubezpieczył się w innym towarzystwie. Jednocześnie

UBEZPIECZEŃ DLA SENIORÓW JAK NA LEKARSTWO

także koszt przystosowania do życia w niepełnosprawności, do której doszło wskutek wypadku. Ciekawostką tego ubezpieczenia jest składająca się na nie usługa "Bezpieczna Torebka". Taka forma ubezpieczenia to dobry pomysł dla osób powyżej 55 roku życia mieszkających w dużych miastach

UOKiK uwolnił z polis inwestycyjnych niektórych klientów ubezpieczalni

jednorazową. O obniżeniu opłat przedsiębiorca powiadomi konsumentów listownie i za pośrednictwem strony internetowej. Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA (dawniej ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA) zobowiązało się nie stosować opłat likwidacyjnych w odniesieniu do polis zawartych

Xelion i Generali podnoszą oprocentowanie

Generali Pewny Profit to dostępne dla Klientów Xelion ubezpieczenie na życie i dożycie z gwarantowaną stopą techniczną, czyli tzw. poliso-lokata. Produkt jest oferowany w trzech okresach ubezpieczenia: 3 miesiące oraz 6 i 12 miesięcy. Na koniec każdego okresu ubezpieczenia inwestor otrzymuje

Ergo Hestia, Warta i Uniqa obniżają kary w polisach inwestycyjnych

nietrafionych inwestycji wyniosą teraz maksymalnie 25 proc. wpłaconych środków w przypadku inwestycji ze składką regularną i 7,5 proc. dla polis ze składką jednorazową. Europa Podobnie na rękę swoim klientom poszło Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa. W przypadku polis ze składką regularną opłata karna

Ubezpieczyciele wstają z kolan

Pierwsza swoimi wynikami pochwaliła się w piątek włoska grupa ubezpieczeniowa Generali. W pierwszym półroczu tego roku zebrała 34,7 mld euro składek. To o 1,5 proc. mniej niż przed rokiem. Słabiej sprzedawały się głównie ubezpieczenia na życie (spadek o 1,9 proc. do 23 mld euro). Na macierzystym

UOKiK: AXA, TU Europa i Pramerica zmieniają opłaty w polisach inwestycyjnych

. Oferta ich zawarcia będzie miała charakter bezterminowy - klient będzie mógł z niej skorzystać przez cały okres trwania polisy. Dodatkowo informacja o nowych warunkach zostanie umieszczona na stronie internetowej ubezpieczyciela. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa zobowiązało się do zmiany umów w

Ubezpiecz dom lub mieszkanie

obejmuje przedmiotów, które mają tzw. lekką konstrukcję, czyli nie są związane na stałe z gruntem. Poza tym ubezpieczyciele często dołączają do pakietu również ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Takie ubezpieczenie pokrywa szkody powstałe z twojej winy, wyrządzone osobom trzecim

Historia ubezpieczeń. Od ognia do inwestycji

Napoleona. Schemat działania kas ogniowych pozostał jednak taki sam, ale przymusem ubezpieczenia zostały objęte również budynki na wsiach. Polisy na życie Na początku XVIII wieku ruszył w świecie biznes polis na życie. Dlaczego tak późno? Firmy nie potrafiły oszacować przeciętnej długości życia, dlatego

1,5 tys. zł za rezygnację z polisy inwestycyjnej

potrącenie rzędu 20 proc. - mówi nam osoba z branży. Z naszych informacji wynika, że w rozmowach z UOKiK-iem uczestniczą: TU Europa, Open Life, Generali, Aviva, Axa, PZU Życie, PKO Ubezpieczenia, Aegon i Skandia. Negocjacje powinny się zakończyć do końca września, ale już teraz wiadomo, że UOKiK nie ze

Zurich wraca do Polski. Będzie sprzedawał polisy przez internet i telefon

zabezpieczałaby interesy ich firm. Obecnie zatrudnia 60 tys. pracowników w ponad 170 krajach. W ubiegłym roku zarobił 3 mld dol. Zurich sprzedawał już polisy ubezpieczeniowe w Polsce w latach 1998-2002. W tym czasie spółka sprzedająca ubezpieczenia na życie osiągnęła szóstą pozycję na rynku pod względem

Db kredyt będzie uniwersalny, ale dla zarabiających powyżej 2,5 tys. zł

klientów korzystających z oferty kredytowej. Dostępne są też produkty inwestycyjne: db Inwestuj w Przyszłość Aktywne Oszczędzanie (przygotowany we współpracy z Generali), produkt strukturyzowany db Gwarancja Rok Pegaza (oferowany we współpracy z TU na Życie EUROPA), db Invest Optimum (przygotowany we

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Generali: Udostępniło właśnie płatności BLIKIEM w sieci agencyjnej współpracującej z ubezpieczycielem. Klienci mogą zapłacić w ten sposób za każde ubezpieczenie Generali oraz Proama.   Źródło: spółka Play: Najnowsza aktualizacja aplikacji Play24 przynosi użytkownikom ofert na

Jak pozbyć się niechcianej polisy

inwestycji wyniosą teraz maksymalnie 25 proc. wpłaconych środków w przypadku inwestycji ze składką regularną i 7,5 proc. dla polis ze składką jednorazową. *Podobnie na rękę swoim klientom poszło Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa. W przypadku polis ze składką regularną opłata karna również nie wyniesie

PZU rozgląda się za białoruskimi ubezpieczycielami. Chce zdobyć Białoruś?

ubezpieczeniami na życie. Po komercjalizacji białoruskiej firmy jej partnerem mogłoby zostać PZU. Według "Wiedomosti" o rozmowach PZU z Biełgosstrachem wiedzą szef nadzoru ubezpieczeniowego na Białorusi Wiktor Sierżynskij, a także właściciele dwóch z pięciu największych firm ubezpieczeniowych Rosji

Przegląd prasy

Generali Życie Puls Biznesu --Nie mamy żadnych sygnałów, aby Ministerstwo Energii nadal planowało podniesienia nominalnej wartości akcji spółek skarbu państwa w tym roku. Dlatego nie uda się zrealizować zaplanowanych z tego tytułu dochodów wg urzędnika MF chcącego zachować anonimowość ISBnews

Polacy skarżą się najczęściej na OC i AC

zastępczego czy parkingów depozytowych, na które odholowywane są auta po wypadku. Z roku na rok rośnie też liczba skarg w ubezpieczeniach na życie. - Osoby, które wykupiły polisy 15 lat temu, dzisiaj zaczynają dostawać pierwsze wypłaty. I okazuje się, że są one dużo niższe, niż się spodziewali - tłumaczy

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu? Najwyższe będzie z... sądu

18-letnia Ola po raz drugi w życiu uczy się mówić. To skutki wypadku spowodowanego w 2008 r. przez jej niedoszłą teściową, która wsiadła pijana za kierownicę. Kobieta zginęła na miejscu, a Ola została ciężko poszkodowana. Miała poważny uraz pnia mózgu z obrzękiem i ostrą niewydolność oddechową

Nowości inwestycyjne

. Butik rozpoczął swoją działalność od subskrypcji produktu strukturyzowanego "Efektywna Inwestycja" opartego o indeks JPMorgan Efficiente Excess Return, który oferuje stabilne zyski w połączeniu z ograniczonym ryzykiem. Produkt ma formę ubezpieczenia na życie i dożycie oraz czteroletni horyzont

Jak finansowo przygotować się do urlopu?

: Niech bank pozwoli się zabezpieczyć! 6 pułapek, które zastawiają na ciebie telekomy Tani urlop w polsce. To możliwe? Życie bez etatu Wyjazd z przeszkodami

Szukamy wyższej emerytury dla minister Jolanty Fedak

starość będzie mogła żyć z wynajmu bądź sprzedaży nieruchomości. Zgodnie z oświadczeniem majątkowym ma razem z mężem dom o powierzchni 86 m kw., działkę 3,3 tys. m kw., działkę rolną 1,14 ha i dwa mieszkania - 125 i 73 m kw. Gotówka? 34 tys. zł na koncie ROR. - Pani minister oszczędza w podobny sposób

Ranking najlepszych funduszy emerytalnych

nowe reguły weszły w życie, jak szybko będzie to możliwe. Zwycięzcy Wyniki? Lider może być tylko jeden. Najlepszym funduszem emerytalnym na koniec tego roku okazał się Generali, który na głowę zdystansował wszystkich konkurentów, zdobywając aż 51 pkt. Tuż za nim z dziewięciopunktową stratą znalazł się

Włożyłeś w polisę 15 tys. zł, po roku masz 8 tys. Drogie oszczędzanie

Opakowane jako polisy na życie programy systematycznego oszczędzania są obecne na polskim rynku od prawie dwudziestu lat. Miliony Polaków zainwestowało w nie już ponad 40 mld zł. Tym chętniej, że często są one oferowane jako idealny sposób na dodatkową emeryturę. Źródłem nieprawdopodobnej kariery

Odkładaj mało, by wyjąć dużo. Rzecz o długoterminowym oszczędzaniu

? Jedne gwarantują nam pewny zysk w momencie przejścia na emeryturę, a inne takiej gwarancji nie dają. Do tej pierwszej grupy należą ubezpieczenia na życie i dożycie gwarantujące zebranie określonej kwoty na zakończenie okresu ubezpieczenia, czyli w momencie przejścia na emeryturę. W tym przypadku firma

Ubezpieczyciele w Polsce zwalniają, nawet 1,5 tys. osób na bruk

zachodzą zmiany, ale wszystko zależy od tego, w jaki sposób są one wprowadzane. Na przykład regulacje, które funkcjonują w podobnej formie w innych krajach albo dotyczące niektórych produktów, powinny być wprowadzone, ale te drastyczne nie powinny wchodzić w życie z dnia na dzień - mówił Fuchs. Chodzi

Fundusze inwestycyjne prosto z banku. Warto zrezygnować z lokaty?

nowym magazynie o codziennych finansach "Pieniądze Ekstra ". W tym numerze:  Jakich informacji może żądać na twój temat bank?  Chcesz taniej tankować? Zostaw w banku 50 tys. zł Ubezpieczenie turystyczne: Złodziej musi cię jeszcze pobić Tani kredyt gotówkowy. Dwa sposoby, by łatwo