ubezpieczenia finansowe

Anna Popiołek

Nie kupuj ubezpieczenia sprzętu w markecie [RAPORT RZECZNIKA FINANSOWEGO]

Nie kupuj ubezpieczenia sprzętu w markecie [RAPORT RZECZNIKA FINANSOWEGO]

- Bardzo niewiele ochrony za bardzo wysoką składkę - tak o ubezpieczeniach sprzętu elektronicznego mówi mec. Aleksander Daszewski z Biura Rzecznika Finansowego. Z ich najnowszego raportu wynika, że sprzedawcy wciskają nieświadomym klientom polisy jako obowiązkowe, a sami zgarniają nawet 70 proc. ceny ubezpieczenia w formie prowizji.

Misselling, czyli naciąganie. Jak się nie dać oszukać instytucjom finansowym

Jedna z najpoważniejszych afer, związana ze sprzedażą obligacji firmy windykacyjnej GetBack, pokazała, jak łatwo oszukać klientów kupujących tak zwane produkty finansowe, czyli ubezpieczenia, obligacje, akcje i jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.

Uśpione polisy czeka regulacja. Bliscy zmarłych ubezpieczonych z szansą na pieniądze

Po dwóch latach od wniosku Rzecznika Finansowego w sprawie tzw. uśpionych polis Kancelaria Prezydenta zaczęła prace nad ułatwieniem spadkobiercom osób ubezpieczonych szukania polis należących do zmarłego, a tym samym odzyskania należących się im pieniędzy.

Gdy smartfon wpadnie do zupy. Ochrona kosztuje słono, a pułapek jest dużo

Gdy smartfon wpadnie do zupy. Ochrona kosztuje słono, a pułapek jest dużo

Rzecznika Finansowego sprzed dwóch lat ubezpieczyciele oferują coraz lepsze ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ale sieci sprzedaży poradziły sobie z omijaniem dobrych ofert. Przybywa problemów związanych z oferowanymi w niektórych sieciach handlowych ubezpieczeniami zagranicznych towarzystw oraz umowami

Ubezpieczenia OC były za tanie. KNF nałożył prawie 900 tys. zł kary

Ubezpieczenia OC były za tanie. KNF nałożył prawie 900 tys. zł kary

wabika, aby skusić kierowców do wyboru konkretnej ubezpieczalni. Kary za zbyt tanie ubezpieczenia W końcu Komisja Nadzoru Finansowego powiedziała „basta” i zaapelowała do towarzystw ubezpieczeniowych o niestosowanie dumpingowych cen i dostosowanie składek do wypłacanych odszkodowań

Bankowcy mniej na nas zarabiają. Zamiast kredytów w bankach ubezpieczamy samochody

Bankowcy mniej na nas zarabiają. Zamiast kredytów w bankach ubezpieczamy samochody

ubezpieczycielami była tak skonstruowana, że banki traciły na zgłaszaniu roszczeń do towarzystw ubezpieczeniowych. To był konflikt interesów: z jednej strony bank występował w roli ubezpieczającego, a z drugiej - dostawał prowizję za sprzedaż ubezpieczeń. W końcu Komisja Nadzoru Finansowego powiedziała „basta

Rok bez naciągania na polisy w bankach

Rok bez naciągania na polisy w bankach

wciskać kredytobiorcom ubezpieczeń, które przed niczym ich nie chronią. To pokłosie wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego, które weszły w życie dokładnie rok temu. Teraz klient już nie kupuje kota w worku: wie, przed czym chroni go polisa, a w jakich warunkach nie zadziała. Już od roku, jeśli bank chce

KNF: Nie ma zgody na nowego prezesa towarzystwa AXA

Mimo że Michał Kwieciński już dziewięć miesięcy sprawuje funkcję prezesa towarzystwa AXA, to wczoraj Komisja Nadzoru Finansowego większością głosów nie wyraziła zgody, aby poprzedni, wieloletni szef Liberty Ubezpieczenia (latach 2014-15 wiceprezes Liberty International) nadal kierował firmą. Za

Nordea wyprzedaje ostatnie aktywa w Polsce

Powszechne Towarzystwo Emerytalne "Nordea" podpisało z Aegon umowę o przekazaniu zarządzania Nordea Otwartym Funduszem Emerytalnym. Transakcja wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Zgodnie z danymi KNF towarzystwo emerytalne Aegon zarządza obecnie 5,9 mld zł aktywów i ma 919 tys

KNF do ubezpieczycieli: Podnieście ceny ubezpieczeń OC i autocasco!

KNF do ubezpieczycieli: Podnieście ceny ubezpieczeń OC i autocasco!

- Zwracam uwagę na konieczność prawidłowego ustalania składki ubezpieczeniowej, tzn. w sposób, który zapewnia jej adekwatność w stosunku do zobowiązań z umów ubezpieczenia - pisze w liście do towarzystw ubezpieczeniowych Andrzej Jakubiak, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. Jak informuje

Rzecznik finansowy podważa zapisy frankowych umów

Rzecznik finansowy podważa zapisy frankowych umów

dodatkowe ubezpieczenie nazywane ochroną ubezpieczeniową. Potwierdził to dzisiaj Bartosz Wyżykowski, zastępca dyrektora wydziału klienta bankowo-kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego. - Składki za takie ubezpieczenie były określane w sposób uznaniowy, bez możliwości weryfikacji ich przez klienta

Siedziba Rzecznika Finansowego zostanie w Warszawie. Dla klientów prokonsumenckie przepisy

Siedziba Rzecznika Finansowego zostanie w Warszawie. Dla klientów prokonsumenckie przepisy

ubezpieczonych zamieni się w rzecznika finansowego. Nowym rzecznikiem finansowym zostanie dotychczasowa rzecznik ubezpieczonych Aleksandra Wiktorow. W przyszłości nowego rzecznika finansowego na czteroletnią kadencję będzie powoływać premier na wniosek ministra finansów.

Koniec drogich ubezpieczeń do kredytów. Bank nie wepchnie ci polisy

ma prawo ją zaskarżyć, ale rzadko się na to decyduje. Właśnie ten zapis najbardziej zaniepokoił Komisję Nadzoru Finansowego. Banki występują bowiem w podwójnej roli: z jednej strony zawierają na rachunek swoich klientów umowę o ubezpieczenie i reprezentują tych klientów wobec zakładu ubezpieczeń, z

Kiedy masz prawo dostać projekt umowy?

Kiedy masz prawo dostać projekt umowy?

składek, a kary za odstąpienie od umowy są często drakońskie (można stracić wszystkie pieniądze). Choć ogólne warunki ubezpieczenia są skomplikowane, niektóre firmy pokazują je klientowi dopiero wtedy, gdy zjawi się u doradcy. Studium przypadku: Ze strony internetowej towarzystwa ubezpieczeniowego Open

UOKiK ukarał instytucje finansowe za IKE. Zapłacą 36 mln zł

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał w sumie 19 decyzji. Kary finansowe za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów UOKiK nałożył na 10 instytucji finansowych. Łącznie 36 mln zł. Najwyższe kary finansowe zostały nałożone na PKO BP, BRE Bank, Millennium, PZU Życie, BGŻ, ING TUnZ. Na

Internetowy pośrednik hipoteczny Invigo zaoferuje ubezpieczenie kredytu

obciążenie finansowe związane z podpisaniem umowy kredytowej jest mocno odczuwalne. Czy ubezpieczenie jest rzeczywiście korzystne cenowo dla kredytobiorcy? Postanowiliśmy przyjrzeć mu się z bliska. Wzięliśmy za przykład przeciętnego klienta, który zaciągnął kredyt hipoteczny w złotych w wysokości 200 tys

Banki dzwonią do swoich klientów. Dopłać do kredytu

Banki dzwonią do swoich klientów. Dopłać do kredytu

najwyżej kilka tysięcy złotych ubezpieczenia, ale tylko raz na kilka lat. Co się teraz stało? - To wymóg Komisji Nadzoru Finansowego, która doszła do wniosku, że przy spadających cenach nieruchomości część kredytów jest przez banki zbyt słabo zabezpieczona. Musimy się z tego gęsto tłumaczyć - mówi

Polisy na czas kryzysu

menedżerów. Ubezpieczeniem można objąć nie tylko prezesa firmy, ale i członków zarządu, rady nadzorczej, prokurentów i pełnomocników. Polisa nie chroni oczywiście przed odpowiedzialnością karną, jedynie w przypadku szkód finansowych. Dzięki ubezpieczeniu władze spółki nie odpowiadają swoim majątkiem, a

Rozdział XXXVI - Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu

Art. 296 KK CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXXVI Przestępstwa przeciwko... Art. 297 KK CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXXVI Przestępstwa przeciwko... Art. 298 KK CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXXVI Przestępstwa przeciwko... Art. 299 KK CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXXVI Przestępstwa prz

KNF zgodziła się na powołanie M. Baltina na prezesa spółek Allianz Polska

Warszawa, 11.06.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Matthiasa Florianusa Paula Baltina na stanowisko prezesa Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska oraz prezesa Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska, podała Komisja

PIU: Wynik netto ubezpieczycieli wzrósł r/r w 2019 r.

Warszawa, 04.05.2020 (ISBnews) - Wynik finansowy netto zakładów ubezpieczeń na życie wzrósł do 2,6 mld zł w 2019 r. wobec 2,4 mld zł rok wcześniej, zaś wynik netto zakładów ubezpieczeń majątkowych wyniósł 4,6 mld zł wobec 4,2 mld zł rok wcześniej, podała Polska Izba Ubezpieczeń (PIU). Ogółem

Sejm za nowelizacją wzmacniającą nadzór nad zagranicznymi ubezpieczycielami

Warszawa, 28.05.2020 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, oraz o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, która ma zapewnić Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skuteczne mechanizmy nadzoru nad zagranicznymi zakładami ubezpieczeń oraz

RM przyjęła projekt noweli, wzmacniającej nadzór KNF nad ubezpieczycielami zagr.

Warszawa, 10.03.2020 (ISBnews) - Możliwość bardziej skutecznego i szybszego nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) nad zagranicznymi zakładami ubezpieczeń i zagranicznymi zakładami reasekuracji zakłada projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu

GUS: Wynik finansowy netto ubezpieczycieli wzrósł o 8% r/r do 7,22 mld zł w 2019

Warszawa, 06.04.2020 (ISBnews) - Łączny wynik finansowy netto ubezpieczycieli wyniósł 7 224,1 mln zł w 2019 roku i był wyższy o 8% w skali roku. Towarzystwa ubezpieczeń na życie wypracowały wynik w wysokości 2 584,2 mln zł (wzrost o 5,7% r/r), a towarzystwa majątkowe 4 639,9 mln zł (wzrost o 9,3

Ubezpieczyciele pod lupą Komisji Nadzoru Finansowego. Są kary

Karę będę musiały zapłacić: Generali Towarzystwo Ubezpieczeń SA za niewypłacenie w ustawowym terminie 9 odszkodowań z ubezpieczenia komunikacyjnego, HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń SA za niewypłacenie w ustawowym terminie 16 odszkodowań z ubezpieczenia komunikacyjnego, Polskie Towarzystwo

KNF zgodziła się na powołanie G. Krawca na członka zarządu spółek grupy Allianz

Warszawa, 30.01.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na powołanie Grzegorza Krawca na stanowisko członka zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem, podała komisja. W ofercie Towarzystwa

KNF chce zakończyć prace nad interwencją produktową dot. UKF do II kw. 2020 r.

Warszawa, 29.10.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zaakceptowała założenia interwencji produktowej, dotyczącej ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK). Rozpoczęte prace dotyczą ograniczenia możliwości wprowadzania do obrotu

KNF podtrzymała 560 tys. zł kary dla Generali TU za nieprawidłowe składki

Warszawa, 18.12.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) utrzymała w mocy karę w wysokości 560 tys. zł nałożoną na Generali Towarzystwo Ubezpieczeń za nieprawidłowe wyliczanie składki, podała Komisja. "Komisja jednogłośnie wydała ostateczną decyzję utrzymującą w mocy decyzję KNF

Rzecznik: Ubezpieczenia kredytu to tylko iluzoryczna ochrona

- Celem zawarcia umowy ubezpieczenia dla kredytobiorców powinno być skuteczne zabezpieczenie udzielanego kredytu na wypadek śmierci, poważnego zachorowania, utraty pracy czy niezdolności do pracy. Nie może to być tylko chęć obciążenia kredytobiorcy dodatkowym kosztem w postaci składki

Banki podnoszą oprocentowanie pożyczek gotówkowych

surowiej wyliczają zdolność kredytową klienta, to od zaciągania kredytów odstraszają teraz ich wysokie koszty. Na dodatek instytucje finansowe podnoszą oprocentowanie pożyczek, mimo że stopy procentowe w NBP spadają. W rezultacie, jeśli zadłużymy się dziś na 10 tys. zł, to musimy się liczyć z tym, że

KNF nałożyła na TUiR Warta 200 tys. zł kary za opóźnienia wypłat odszkodowań

Warszawa, 18.12.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła na Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" (jako następcę prawnego HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń) karę pieniężną w wysokości 200 tys. zł za niewypłacenie w ustawowym terminie

Andrzej Grzych ma zgodę KNF na objęcie stanowiska prezesa Credit Agricole TU

Warszawa, 18.12.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Andrzeja Grzycha na stanowisko prezesa zarządu Credit Agricole Towarzystwa Ubezpieczeń, Agaty Ilnickiej na członka zarządu Credit Agricole Towarzystwa Ubezpieczeń odpowiedzialnego za

Pomysł z piekła rodem? Obniżą rachunki, gdy kadra wygra z Anglią i Ukrainą

Ostatnio dla odmiany słyszałem o sportowych kartach kredytowych. Do kibicowskich serc zamierza w podobny sposób trafić energetyczna firma Duon, która zaoferowała właśnie niecodzienną promocję. Kto zadeklaruje chęć przeniesienia się do niej z comiesięcznymi rachunkami za prąd i "zdradę" dot

TUW PZUW miało 690 mln zł przypisu składki, 22,06 mln zł zysku netto w 2019 r.

kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU). Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów przekroczyła w 2019 roku 343 mld zł. Ma 22 mln klientów w pięciu krajach. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. (ISBnews)  

Generali wprowadza ubezpieczenie na wypadek zarażenia się SARS-CoV-2

Covid-19, może liczyć na finansowe wsparcie w związku z pobytem w szpitalu wskutek tego zachorowania. Ubezpieczony otrzyma również świadczenie za pobyt na oddziale intensywnej opieki medycznej. Generali zapewni także praktyczne usługi assistance po hospitalizacji, takie jak pomoc domowa, opieka nad

Generali: Z ubezpieczenia Covid-19 skorzystało już ponad 10 tys. osób

. stany lękowe czy depresyjne, dlatego w ramach naszego produktu ubezpieczeni pracownicy mogą także otrzymać pomoc psychologa w każdej sytuacji związanej z Covid-19" - dodał Wiśniewski. Generali Polska jest częścią Grupy Generali, jednej z największych grup finansowo-ubezpieczeniowych. W Polsce

KNF podtrzymała karę wysokości 240 tys. zł dla Gothaer TU

Warszawa, 24.09.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie utrzymała w mocy decyzję z 20 lutego 2018 r. w przedmiocie nałożenia na Gothaer (obecnie: Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group) kary pieniężnej w wysokości 240 000 zł, podała Komisja. "

PZU rozszerza ofertę pakietu ochrony dla MŚP o ubezpieczenie Cyber

"- czytamy dalej. Dodatkowa oferta dla firm MŚP to ubezpieczenie w pakiecie PZU Doradca sprzętu elektronicznego. Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów przekroczyła w 2019 roku 343 mld zł. Ma 22 mln klientów w pięciu

PIU ma 14 rekomendacji, chroniących klientów i firmy przed skutkami COVID-19

Warszawa, 08.04.2020 (ISBnews) - Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) opracowała 14 rekomendacji, które ochronią klientów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej w wyniku pandemii. Rekomendacje te pozwolą też kontynuować działalność przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami COVID-19, podała Izba

KUKE ma nowe ubezpieczenie dla eksporterów do UE i OECD na czas kryzysu

Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) wprowadza nowe ubezpieczenie należności handlowych przy sprzedaży na rynki Unii Europejskiej i wybranych krajów OECD, pomimo wzrostu ryzyka i ograniczania ochrony przez innych ubezpieczycieli, podała

UKNF proponuje pakiet działań ograniczających wpływ pandemii na ubezpieczycieli

Warszawa, 20.03.2020 (ISBnews) - Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) przygotował pakiet działań mający na celu w szczególności zapewnienie ochrony klientów sektora ubezpieczeń oraz ograniczenie wpływu wahań rynkowych na ten sektor, podał Urząd. Pakiet Impulsów Nadzorczych na rzecz

VWFS: OC pozostaje obowiązkowe podczas pandemii, można je wznowić online

wspierających klientów. Wszystkie informacje można znaleźć na stronach internetowych firmy, podsumowano. Volkswagen Financial Services oferuje pod jedną marką usługi finansowe związane z zakupem i eksploatacją samochodów dla klientów indywidualnych i biznesowych oraz ubezpieczenia i bankowość elektroniczną

Unum Group złożya do UOKiK wniosek ws. przejęcia kontroli nad Pramerica Życie

Group jest spółką sprawującą ostateczną kontrolę nad całą grupą kapitałową. Unum Group jest podmiotem zapewniającym ochronę finansową w Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii. Portfel produktów oferowanych przez Unum Group obejmuje ubezpieczenie od inwalidztwa, ubezpieczenie na życie

Spółki Uniqa w Polsce miały 63,9 mln zł zysku brutto, 1,26 mld zł składki w 2019

. "Ponad 462 mln zł przypada na składkę zebraną z ubezpieczeń majątkowych i prawie 58 mln z grupowych ubezpieczeń życiowych. Jesteśmy zadowoleni z dynamiki osiągniętej w ubezpieczeniach majątkowych oraz wzrostu sprzedaży ubezpieczeń finansowych, zauważalnego zwłaszcza w ostatnim kwartale 2019 roku

Ubezpieczenia w czasie epidemii. Można zabezpieczyć się na wypadek utraty dochodów, ale są kruczki

koronawirusa znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, jest wprowadzona przez Avivę możliwość zawieszenia na trzy miesiące obowiązku opłacania składki w indywidualnych ubezpieczeniach na życie. – Przez ten czas utrzymujemy ochronę ubezpieczeniową, co jest szczególnie ważne w trudnych czasach. Proponuję

KNF nałożyła 900 tys. zł kary na PZU

Warszawa, 11.06.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła na Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) karę pieniężną w wysokości 900 tys. zł, za naruszenie art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze

KNF nie sprzeciwia się przejęciu spółek Concordii przez Generali

Warszawa, 06.11.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do nabycia udziałów w Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oraz akcji Wielkopolskim Towarzystwem Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych Concordia Capital

OnkoPlan od PKO Ubezpieczenia jest dostępny od dzisiaj w ofercie PKO BP

trzech wariantach pozwala na dobór parametrów ubezpieczenia stosownie do potrzeb i możliwości finansowych. Tworzyliśmy ją z myślą o ochronie ubezpieczeniowej, która zapewni osobom chorym na nowotwór poprawę komfortu życia w trudnym momencie, jakim jest walka z chorobą. Poszerzenie dystrybucji w przypadku

PKO BP: Ubezpieczenia komunikacyjne dostępne w aplikacji IKO oraz poprzez iPKO

oferty mają możliwość wyboru optymalnej kosztowo oferty od różnych towarzystw ubezpieczeniowych. "Start sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych w aplikacji IKO jest kolejnym krokiem w konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju oferty produktów finansowych w sieci PKO Banku Polskiego. Polisy OC, AC

"Rz": Rząd dopłaci do bezrobocia

pieniądze z prywatyzacji i wesprzeć FUS lub upłynnić jakieś aktywa finansowe - uważa Andrzej Rzońca z FOR.

PZU nie ma ekspozycji z tytułu ubezpieczeń BI oraz gwarancji dla touroperatorów 

Warszawa, 12.03.2020 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) ocenia, że potencjalne efekty odszkodowań i wypłat związanych z koronawirusem mogłyby być widoczne w wynikach finansowych grupy w sytuacji "bardzo wysokiego poziomu ryzyka", poinformował prezes Paweł Surówka. Grupa nie

Co to jest polisa posagowa i czy warto na niej oszczędzać?

Co to jest ubezpieczenie posagowe? Jest to ubezpieczenie na życie i dożycie - ubezpieczyciel wypłaca sumę ubezpieczenia Twojemu dziecku po uzyskaniu określonego wieku (18-25 lat). Występuje w dwóch wariantach: ubezpieczenie kapitałowe (ubezpieczyciel gwarantuje wypłatę określonej z góry kwoty

Grupa Europa: Polacy wydają 100-200 zł rocznie na polisę chroniącą mieszkanie

potencjalnej szkody, a 13% w przeszłości miało szkodę mieszkaniową i po niej doceniło fakt posiadania zabezpieczenia finansowego w postaci ubezpieczenia. Natomiast 14% właścicieli nieruchomości (ankietowani mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź) kupuje ubezpieczenie, bo potrzebuje go jako zabezpieczenia

Jak oszczędzać i ułatwić dziecku start w dorosłość. Ubezpieczenie, posag, oszczędności

polisa posagowa dla dziecka. Jest to ubezpieczenie na życie, które łączy w sobie trzy elementy: zabezpiecza finansowo dziecko na wypadek śmierci rodzica albo innego opiekuna, mobilizuje do regularnego, wieloletniego oszczędzania oraz zapewnia dziecku wypłatę pieniędzy zgromadzonych na polisie, gdy jest

Elektrobudowa ma umowę ujednolicającą finansowanie działalności spółki

, za wyjątkiem dozwolonych zabezpieczeń; (g) nie zmieni warunków finansowych wierzytelności zakładu ubezpieczeń w sposób, który pogorszyłyby takie warunki finansowe dla spółki; (h) nie przeniesie w jakiejkolwiek formie wszystkich ani części wierzytelności zakładu ubezpieczeń, chyba że zapewni, że

S&P podwyższył perspektywę ratingową PZU do pozytywnej ze stabilnej 

Warszawa, 14.06.2019 (ISBnews) - S&P Global Ratings podwyższył perspektywę ratingową Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) do pozytywnej ze stabilnej. Jednocześnie rating siły finansowej PZU pozostał na niezmienionym poziomie, tj. A-, podała spółka.  "W ocenie agencji

Tomasz Litwiniuk, dyrektor generalny Konekt Poland i właściciel www.TotalMoney.pl

radości, ale także absorbuje czas. Kiedy mam wolną chwilę, gram w golfa. Na szczęście w branży finansowej jest sporo golfistów, więc niejedno spotkanie odbyłem podczas rundy golfa. Gdybym miał doradzić młodemu przedsiębiorcy, powiedziałbym... policz wszystko i przyjmij pesymistyczny scenariusz. W biznesie

K. Bachta zrezygnował z funkcji prezesa Alior Banku, I. Duda powołana do zarządu

doradcy prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz członka rady nadzorczej Banku Ochrony Środowiska. W latach 2006-2008 była zastępcą przewodniczącego KNF. Wcześniej jako pełnomocnik prezesa rady ministrów tworzyła urząd Komisji Nadzoru Finansowego, który powstał z połączenia Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i

Prześwietlamy reklamy: Aviva da szczepionkę za darmo, ale za polisę słono zapłacisz

Lux-Med w Warszawie z 12 przychodni do dyspozycji "zwykłych" klientów zostają tylko trzy! Tyle samo np. we Wrocławiu (z Lux-Medem byłoby pięć). W ogólnych warunkach ubezpieczenia Avivy znalazłem dwie pułapki. Pierwszą jest zapis, że zmiana listy placówek medycznych "nie stanowi zmiany

Opłacali polisy, a odszkodowania nie dostaną. Ubezpieczyciele żądają orzeczeń ZUS i KRUS. Sprawę bada UOKiK

Problem zauważył rzecznik finansowy podczas prowadzenia postępowań interwencyjnych wszczętych na wniosek klientów, którzy niepomyślnie dla siebie przeszli postępowanie reklamacyjne w zakładach ubezpieczeń. – Klienci zwrócili się do rzecznika o pomoc, ponieważ odmówiono im świadczenia, mimo że

KNF wydała zgodę na powołanie Marcusa van der Ploeg na prezesa Aegon TUnŻ

Warszawa, 20.12.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na powołanie Marcusa van der Ploeg na stanowisko prezesa zarządu Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA, podała Komisja. Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna działa w Polsce od 1999 r. Oprócz

PKO BP oferuje ubezpieczenia komunikacyjne, od I kw. 2019 zakup przez IKO i iPKO

w jednym miejscu - wygodnie - mogli załatwić wszystkie swoje sprawy finansowe. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom wprowadzamy ubezpieczenia komunikacyjne, które są najczęściej kupowanymi ubezpieczeniami majątkowymi w Polsce. Myślę, że nasi klienci docenią szybkość, z jaką będą mogli uzyskać polisy

Złoty Środek czy droga donikąd? Prześwietlamy reklamę Axy

"Niektóre instytucje finansowe traktują cię tak samo jak innych? W Axa działamy inaczej. Dostrzegamy twoje indywidualne potrzeby. Dlatego nasz przedstawiciel zaproponuje ci ochronę życia połączoną z regularnym inwestowaniem" - przekonuje lektor. Cóż, sugestia o tym, że podejście Axy do

Premier powołał Dagmarę Wieczorek-Bartczak na zastępcę przewodniczącego KNF

Warszawa, 20.12.2019 (ISBnews) - Premier Mateusz Morawiecki powołał Dagmarę Wieczorek-Bartczak na stanowisko zastępcy przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Wieczorek-Bartczak będzie odpowiedzialna w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego za sektor ubezpieczeń, poinformował

KNF nie sprzeciwia się przejęciu przez SVZD i pośrednio przez LVP Compensy

Warszawa, 01.08.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec bezpośredniego nabycia przez SVZD i pośrednio przez LVP Holding akcji Compensa Towarzystwa Ubezpieczeń Vienna Insurance Group oraz akcji krajowego zakładu ubezpieczeń Compensa

Work Service zawarł umowę ratalną z ZUS dot. zaległych składek na ubezpieczenia

Warszawa, 24.04.2020 (ISBnews) - Work Service zawarł układ ratalny z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) dotyczący zaległych zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (w tym odnośnych odsetek) o wartości 60 793 747,64 zł, podała spółka. Ponadto spółka zależna Work Service

Grupa Unum sfinalizowała zakup Pramerica Życie TUiR

Ubezpieczeń i Reasekuracji. Unum Group jest spółką sprawującą ostateczną kontrolę nad całą grupą kapitałową. Unum Group jest podmiotem zapewniającym ochronę finansową w Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii. Portfel produktów oferowanych przez Unum Group obejmuje ubezpieczenie od inwalidztwa

Jak ustalać wysokość polisy?

Warunek dotyczący posiadania odpowiedniego ubezpieczenia nie może być sformułowany w sposób nadmierny, który utrudniałaby dostęp do rynku zamówień, co mogłoby się stać podstawą do wniesienia skutecznego protestu wskazując na działanie zamawiającego noszące znamiona czynu nieuczciwej konkurencji

KNF dopuszcza wypłatę dywidendy równej całemu zyskowi ubezpieczycieli za 2019 r.

. Zakłady ubezpieczeń/reasekuracji spełniające powyższe kryteria, przy podejmowaniu decyzji w sprawie wysokości dywidendy, powinny uwzględnić dodatkowe potrzeby kapitałowe w perspektywie dwunastu miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok, wynikające m.in. ze zmian w otoczeniu

KNF oczekuje od banków i ubezpieczycieli zatrzymania zysków z lat poprzednich

Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) oczekuje od banków i ubezpieczycieli zatrzymania całego zysku wypracowanego w poprzednich latach - niezależnie od podjętych działań w tym zakresie - celem wzmocnienia bazy kapitałowej, poinformował przewodniczący KNF Jacek

Jak nie dostać groszy za złamaną nogę? Trudny wybór ubezpieczenia NNW dla dziecka

więcej odmów wypłat świadczenia szpitalnego, jeśli pobyt w szpitalu wynikał z choroby istniejącej przed zawarciem umowy ubezpieczenia. To podejście znane również z innych umów, np. ubezpieczeń na życie. Zdaniem Rzecznika Finansowego takie podejście jest niewłaściwe. W uproszczeniu, jeśli ubezpieczyciel

Musisz zapłacić OC za auto i ubezpieczenie kredytu? Wakacje składkowe nie dla każdej polisy

informuje, że w przypadku problemów finansowych klienta, spowodowanych aktualną sytuacją epidemiczną związaną z pandemią COVID-19, zakład ubezpieczeń może zdecydować o odroczeniu (zawieszeniu) płatności składki za ubezpieczenie, zawarte w związku z umową kredytu za pośrednictwem banku, na okres do trzech

AZ Jupiter12 i Allianz Argos 14 mają zgodę KNF na nabycie akcji TU Euler Hermes

Warszawa, 20.12.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do pośredniego nabycia przez AZ Jupiter 12 B.V. z siedzibą w Amsterdamie (Holandia) oraz przez Allianz Argos 14 GmbH akcji krajowego zakładu ubezpieczeń Towarzystwa

KNF: Zysk netto ubezpieczycieli wzrósł o 17,34% r/r do 5,71 mld zł w I-III kw.

porównaniu z III kw. 2017 r. wzrósł o 5,63%, tj. o 0,1 mld zł. Wynik finansowy netto działu II osiągnął wartość 3,75 mld zł i w odniesieniu do III kw. 2017 r. wzrósł o 24,57%, tj. o 0,74 mld zł" - czytamy w "Raporcie o stanie sektora ubezpieczeń po III kw. 2018 r." Na koniec III kwartałów

UOKiK: PZU zmieni zasady, gdy klient będzie wypowiadał umowę komunikacyjnego OC

zakwestionowanej praktyki.  Postępowanie przeciwko PZU zostało wszczęte przez UOKiK we wrześniu 2017 r. po zawiadomieniu rzecznika finansowego. "Każdy, kto ma samochód, musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Umowa zawierana jest na rok. Ubezpieczyciele przed końcem umowy pisemnie

KNF nałożyła 370 tys. zł kary na PZU i uchyliła karę w wysokości 400 tys. zł

Warszawa, 09.01.2020 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła na Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) karę pieniężną w wysokości 370 tys. zł, za naruszenie art. 14 ust. 1-2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze

KNF: Liczba IKE otwartych w wyniosła 102,37 tys., IKZE - 62,06 tys. w 2019 r.

Warszawa, 28.02.2020 (ISBnews) - Liczba indywidualnych kont emerytalnych (IKE) otwartych w 2019 r. wyniosła 102 370, zaś liczba indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) założonych w tym czasie sięgnęła 62 064, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Na koniec 2019 r. IKE

KNF nałożyła karę wysokości 560 tys. zł na TU Generali

Warszawa, 13.03.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na Generali Towarzystwo Ubezpieczeń SA karę pieniężną w wysokości 560 tys. zł., podała Komisja.  "Komisja jednogłośnie nałożyła na Generali Towarzystwo Ubezpieczeń SA karę pieniężną w wysokości 560

PIU: Polskie firmy ubezpieczyły obroty warte 504,9 mld zł w 2018 r. 

popyt na te ubezpieczenia.  Spadła z kolei wartość ubezpieczanych należności krajowych - do 101,7 mld zł w ub. roku wobec 105 mld zł w 2017 r. "Powodem spadku jest pogarszająca się sytuacja finansowa przedsiębiorstw, mimo wysokiego wzrostu PKB w ubiegłym roku. Wiele firm nie jest w

S&P potwierdził ratingi 'A-' Grupy PZU, perspektywy pozytywne

Warszawa, 11.10.2019 (ISBnews) - S&P Global Ratings potwierdził długoterminowe ratingi kredytowe i oceny siły finansowej 'A-'dla Grupy PZU. Perspektywy dotyczące wszystkich podmiotów pozostają pozytywne, podała agencja.  "Perspektywy są pozytywne, ponieważ Grupa PZU jest dobrze

Aviva będzie oferować PPK poprzez swoje TFI

przypisana brutto Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie wyniosła 1,91 mld zł w 2018 r. wobec 1,88 mld zł rok wcześniej. Wynik finansowy netto zwiększył się do 588 mln zł wobec 570 mln zł w 2017 r.  "Utrzymaliśmy wartość nowego biznesu i lekko zwiększyliśmy składkę brutto, która przekroczyła 1,9

Feerum ma umowę z KUKE dot. ubezpieczenia kontraktów ukraińskich na 38 mln euro

trzech kwartałach br. osiągnęliśmy rekordowe w historii Feerum wyniki finansowe, ich istotna część była pochodną realizacji kontraktów ukraińskich. Kolejne umowy istotnie wzmacniają nasz portfel zamówień. Bardzo nas cieszy decyzja KUKE o ubezpieczeniu zawartych kontraktów" - powiedział prezes Feerum

KNF zgodziła sie na przejęcie Gothaer TU przez VIG i WSW

Warszawa, 30.01.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do nabycia akcji krajowego zakładu ubezpieczeń Gothaer Towarzystwa Ubezpieczeń w liczbie zapewniającej przekroczenie jednej drugiej ogólnej liczby głosów na walnym

KNF nałożyła kary pieniężne na PZU i Generali TU

Warszawa, 28.03.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) karę pieniężną w wysokości 1,7 mln zł, a na Generali Towarzystwo Ubezpieczeń - karę pieniężną w wysokości 90 tys. zł, poinformowała Komisja. "Komisja jednogłośnie

Wojciech Sass zrezygnował ze stanowiska prezesa spółek Nationale-Nederlanden

Warszawa, 31.08.2018 (ISBnews) - Wojciech Sass, prezes spółek: Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie, Nationale-Nederlanden Usług Finansowych oraz Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń podjął decyzję o odejściu z firmy z dniem 15 września br., podało Nationale-Nederlanden

Możemy ubezpieczyć się przed konsekwencjami zmian klimatycznych. Ale nie chcemy

sprzedaży w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych TUW. To jeden z pięciu ubezpieczycieli sprzedających polisy dla rolników, dotowane przez skarb państwa. Zmiany klimatu najbardziej dają się we znaki rolnikom. Teraz najdotkliwsza jest susza. Straty w rolnictwie spowodowane tegoroczną suszą są obecnie szacowane

KNF cofnęła karę pieniężną 900 tys. zł i nałożyła 750 tys. kary na PZU

Warszawa, 13.03.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) cofnęła nałożoną karę pieniężną w wysokości 900 tys. zł na Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU), podał urząd. Jednocześnie KNF nałożyła na PZU karę pieniężną w wysokości 750 tys. zł za naruszenie art. 14 ust. 1-3 ustawy o

Grupa Ergo Hestia miała 384,57 mln zł zysku netto, 6,54 mld zł składki w 2018 r.

;Bardzo dynamiczny rozwój grupy potwierdziły historycznie najlepsze osiągnięcia zarówno pod kątem zebranej składki, jak też wyniku finansowego. Przekroczenie w ubezpieczeniach majątkowych poziomu 6 miliardów składki przypisanej brutto i utrzymanie ponadrynkowej dynamiki było możliwe między innymi dzięki

BCG: Po pandemii COVID-19 w sektorze ubezpieczeń przyspieszy cyfryzacja i fuzje

duży udział ubezpieczeń komunikacyjnych, gdzie odszkodowania będą niższe, więc ubezpieczyciele będą mieć środki na inwestycje. Ich pozycja finansowa będzie w krótkim terminie dobra i będą mieli dostępne środki na inwestycje" - wskazał Ostrowski. W jego ocenie, branża ubezpieczeniowa w krótkim

NBP: Relacja aktywów sektora finansowego do PKB spadła do 128,7% w 2017 r.

niebankowych instytucji finansowych, jak przedsiębiorstwa faktoringowe i leasingowe. Spadły natomiast aktywa otwartych funduszy emerytalnych, SKOK-ów, funduszy inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń i domów maklerskich" - czytamy dalej. Aktywa banków komercyjnych wynosiły w ub.r. 1 705 mld zł, banków

TUW PZUW przeznaczy 300 tys. zł dla szpitali z chorymi na COVID-19 (aktual.)

W dzisiejszej depeszy podaliśmy, że kwotę 300 tys. zł dla szpitali przeznaczy Grupa PZU, tymczasem jest to kwota, którą zadeklarował TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, z grupy PZU.  Zmianie ulega tylko tytuł depeszy.  Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - TUW Polski Zakład

PZU rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r.

Warszawa, 22.04.2020 (ISBnews) - Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r., podał ubezpieczyciel. "Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej informuje, że [...] postanowił wystąpić do zwyczajnego walnego zgromadzenia

PZU chce kontynuować politykę dywidendy, oczekuje niższej dynamiki sprzedaży

ubezpieczeniowego, szczególnie w obszarze gwarancji, poręczeń i różnego rodzaju ubezpieczeń finansowych. Kulik poinformował także, że PZU nie obserwuje wzrostu liczby składanych wniosków z tytułu ubezpieczeń od utraty dochodu w związku z działaniami rządu podjętymi w celu walki z koronawirusem. Grupa PZU jest

KNF nałożyła na PZU karę pieniężną w wysokości 900 tys. zł

Warszawa, 05.12.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) karę pieniężną w wysokości 900 tys. zł w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych, podał urząd

Spółki z Grupy Uniqa Polska zebrały ok. 1 mld zł składki w I-III kw. 2018 r.

Warszawa, 12.12.2018 (ISBnews) - Spółki Uniqa Polska zebrały ok. 1 mld zł składki po III kwartałach 2018 r, podała spółka. Spółka majątkowa, jak i życiowa poprawiły zysk liczony według międzynarodowych standardów rachunkowości. Spółka majątkowa zwiększyła wynik finansowy netto o ponad

Będzie bat na nieuczciwych zagranicznych ubezpieczycieli. KNF zyska nowe uprawnienia, a klienci wyższe odszkodowania

Od ponad roku poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych przez kierowców ubezpieczonych w duńskim towarzystwie ubezpieczeniowym Gefion skarżą się na problemy z wypłatami odszkodowań. Ubezpieczyciel zwleka miesiącami z wypłatami, a kontakt z nim jest utrudniony. Zdesperowani klienci informowali o

PIU: Zysk netto ubezpieczycieli wzrósł o 7,1% r/r do 4,1 mld zł w I poł. 2019 r.

Warszawa, 12.09.2019 (ISBnews) - Polscy ubezpieczyciele wypracowali 4,1 mld zł zysku netto w I połowie 2019 r., co oznacza wzrost o 7,1% w skali roku, podała Polska Izba Ubezpieczeń (PIU). Wartość wypłaconych odszkodowań wyniosła 20,6 mld zł.  Wynik finansowy netto ubezpieczycieli

KNF nałożyła karę pieniężną na Uniqa TU

Warszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń SA karę pieniężną w wysokości 20 tys. zł, podała Komisja.  "Komisja jednogłośnie nałożyła na  Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń SA karę pieniężną w wysokości 20 tys. zł za

GUS: Wynik fin. netto ubezpieczycieli wzrósł o 14,5% r/r do 6,6 mld zł w 2018 r.

Warszawa, 05.04.2019 (ISBnews) -  Łączny wynik finansowy netto ubezpieczycieli wyniósł 6 601,8 mln zł w 2018 roku i był wyższy o 14,5% w skali roku. Towarzystwa ubezpieczeń na życie wypracowały wynik w wysokości 2 449,1 mln zł (wzrost o 7,5% r/r), a towarzystwa majątkowe 4 152,7

Jacek Gdański powołany na członka zarządu ds. finansowych PHN od września

Warszawa, 22.07.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) powołała z dniem 1 września Jacka Gdańskiego na stanowisko członka zarządu ds. finansowych, podała spółka. Gdański od listopada 2016 r. do chwili obecnej pełni funkcję wiceprezesa zarządu, CFO w Polski