ubezpieczeń wzajemnych

VAT z odzysku

Ubezpieczyciele, którzy do 24 wrześnie ubiegłego roku nie naliczali VAT od samochodów z odzysku, muszą się liczyć z tym, że fiskus upomni się o podatek. W ubiegłym tygodniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym PZU przegrało spór o ponad 37 mln zł, dzień wcześniej NSA oddalił analogiczną sprawę Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.

Poczta Polska: Polisę ubezpieczeniową można kupić u listonosza i w placówce [Newseria]

Poczta Polska: Polisę ubezpieczeniową można kupić u listonosza i w placówce [Newseria]

Travelplanet przedłużył list intencyjny ws. przejęcia Invia.cz do 31 marca 2015

Warszawa, 23.12.2014 (ISBnews) – Travelplanet.pl oraz Invia.cz, a.s. przedłużyły list intencyjny, którego przedmiotem jest wyrażenie wzajemnej intencji współdziałania w zamiarze nabycia przez Travelplanet 100% akcji Invia do 31 marca 2015 roku, podała spółka. Travelplanet.pl

Poczta Polska liczy, że ruszy ze sprzedażą ubezpieczeń na życie w styczniu 2015

. pełnił funkcję prezesa spółek grupy Generali w Polsce. Do grupy Poczty Polskiej należy kilka spółek oferujących usługi finansowe: Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Bank Pocztowy, Pocztylion - Arka PTE oraz Pocztowa Agencja Usług Finansowych. Agnieszka Morawiecka (ISBnews)  

InPost Finanse rozszerzy ofertę ubezpieczeń dzięki umowom z Liberty Direct i TUW

Warszawa, 15.04.2014 (ISBnews) - InPost Finanse nawiązał współpracę z Liberty Direct i Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW) w zakresie świadczenia usług ubezpieczeniowych. Dzięki temu spółka rozszerzyła swoją dotychczasową ofertę o m.in nowe ubezpieczenia komunikacyjne, mieszkaniowe i

KNF nie zgodziła się na powołanie prezesów TUW SKOK i SKOK 'Polska'

Warszawa, 08.09.2014 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nie wyraziła zgody na powołanie Katarzyny Bieranowskiej na stanowisko prezesa zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych (TUW SKOK) oraz odmówiła zatwierdzenia Joanny Wysockiej

Toruń: szpital zapłaci ponad 300 tys. zł za ubezpieczenie od zdarzeń medycznych

składka na obowiązkowe ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych może zrujnować szpitale. Część samorządowców szuka rozwiązania tego problemu. - Spróbujemy przeanalizować możliwości powołania towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych - mówił nam Maciej Sonik starosta krapkowcki, wiceprzewodniczący Konwentu

Nowa sieć pośredników ubezpieczeniowych w Polsce

Nowa sieć pośredników ubezpieczeniowych w Polsce

opartego na wzajemnych korzyściach systemu sprzedaży ubezpieczeń w całym kraju - tłumaczy Louis Commans, dyrektor zarządu INSIA Europe SE. "Celem INSIA w Polsce jest stworzenie rozległej sieci agentów oraz konsolidacja rozdrobnionego rynku pośrednika ubezpieczeniowego. Misją firmy jest wprowadzanie

Jak e-WUŚ po latach wytropił błąd NFZ i ZUS

Jak e-WUŚ po latach wytropił błąd NFZ i ZUS

. Zapłaciła też opłatę dodatkową za przerwę między pierwszą i drugą umową ubezpieczenia - 3700 zł. Dlaczego NFZ i ZUS nie poinformowały Joanny o wygaśnięciu umowy ani nie informowały się o tym wzajemnie? Mazowiecki oddział NFZ wyjaśnia, że obowiązek pilnowania terminów ma ubezpieczający się. "W

Ubezpieczyciele pod lupą Komisji Nadzoru Finansowego. Są kary

Ubezpieczeń SA za niewypłacenie w ustawowym terminie 8 odszkodowań z ubezpieczenia komunikacyjnego, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" SA za niewypłacenie w ustawowym terminie 54 odszkodowań z ubezpieczenia komunikacyjnego oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" - za

Zasiłek pogrzebowy [PORADNIK]

łączy obowiązek wzajemnej pomocy, z którego kobieta się wywiązała. Dlatego zasiłek jej się należy. Zmarły nie miał ubezpieczenia, ale najbliżsi tak To, że zmarły nie był ubezpieczony, nie oznacza jeszcze, że rodzina nie ma prawa do zasiłku pogrzebowego. Wystarczy, że ten członek rodziny, który wyprawił

Travelplanet ma list intencyjny ws. przejęcia Invia.cz w zamian za akcje

Warszawa, 17.10.2014 (ISBnews) – Travelplanet.pl zawarł z Invia.cz, a.s. umowę o charakterze listu intencyjnego, której przedmiotem jest wyrażenie wzajemnej intencji współdziałania w zamiarze nabycia przez spółkę 100% akcji Invia, podał Travelplanet. List intencyjny jest wiążący do

Jakie dochody i z jakich źródeł wpisać do PIT 2014? Progi w zamrażarce

Jakie dochody i z jakich źródeł wpisać do PIT 2014? Progi w zamrażarce

jest też spora grupa przychodów, których nie trzeba wpisywać do zeznania rocznego. Chodzi np. o: ubezpieczenia za rozbity samochód; odszkodowania za wypadek w pracy; odsetki z obligacji skarbu państwa; odsetki od oszczędności w bankach; odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe; zasiłki rodzinne; zasiłki

Minister skarbu za debiutem giełdowym Poczty Polskiej

m.in.: Bank Pocztowy, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych i Poczta Polska Usługi Cyfrowe.

Lewiatan składa zażalenie na odmowę prawa do zaskarżenia reformy OFE

Lewiatan składa zażalenie na odmowę prawa do zaskarżenia reformy OFE

kształtowania wzajemnych relacji pracowników z pracodawcami (...). Nie zgadzamy się z taką argumentacją i złożyliśmy zażalenie na to postanowienie" - oświadczyła w środowym komunikacie Konfederacja Lewiatan. Według organizacji legitymację Lewiatana uzasadnia m.in. fakt, że "istnieje ścisłe powiązanie

Jak posłowie pożyczają pieniądze od SKOK-ów i dla nich głosują

Jak posłowie pożyczają pieniądze od SKOK-ów i dla nich głosują

przed stratami wywołanymi przez takie zjawiska rolnicy mogą się ubezpieczyć. I że państwo ma wspierać zawieranie takich ubezpieczeń, dopłacając do składek. "Zasadne wydaje się tworzenie Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych (szczególnie tak zwanych małych TUW)" - piszą. Bierecki po prostu lobbuje

InPost Finanse będzie awizować przekazy pieniężne w PKO BP

produktów z zakresu ubezpieczeń. InPost Finanse współpracuje w tym zakresie z czołowymi rynkowymi graczami, do których należą m.in.: Generali T.U., LINK4, Liberty Direct oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. InPost Finanse Sp. z o.o. – niezależny operator należący do Grupy Integer.pl, działający

Wygrał walkę z policją. Ubezpieczyciel odmawia odszkodowania

Wygrał walkę z policją. Ubezpieczyciel odmawia odszkodowania

Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, w którym policjantka miała wykupione ubezpieczenie, o wypłatę odszkodowania. Ubezpieczyciel odmawia mu jednak wypłaty pieniędzy, bo "nie uznano odpowiedzialności za szkodę". W uproszczeniu: sąd, co prawda wskazał winnego kolizji (policjantkę), ale żeby to

Alior Bank otrzymał 15,9 mln zł dotacji z BFG na SKOK im. św. Jana z Kęt

Archidiecezji Gdańskiej. Ideą powstania Kasy była chęć wzajemnej pomocy finansowej wśród członków Kościoła katolickiego. Oferta SKOK im. św. Jana z Kęt obejmuje pożyczki i linie pożyczkowe, lokaty, konta osobiste, ubezpieczenia, rachunki firmowe, zlecenia rozliczeń finansowych, karty płatnicze SKOK VISA

Historia ubezpieczeń. Od ognia do inwestycji

Historia ubezpieczeń. Od ognia do inwestycji

Współczesne ubezpieczenia w Polsce zrodziły się z XVI-wiecznych "porządków ogniowych", które określały zasady obchodzenia się z ogniem, ale też reguły wzajemnej pomocy pogorzelcom. Przepisy instruowały mieszkańców, co mają robić na wypadek niebezpieczeństwa, i tłumaczyły, jak się przed

Piechociński przedstawi projekt stworzenia Banku Eksport-Import

"Jest to nam bardzo potrzebne, bo mechanizm oparty o dotychczasowe zasady, czyli Bank Gospodarstwa Krajowego, gwarancje rządowe czy system ubezpieczeń, powinien być wsparty także na poziomie mechanizmów bankowych" - powiedział PAP Piechociński w kuluarach Europejskiego Kongresu

PIP: trzeba zmienić prawo, by walczyć z nielegalnym zatrudnianiem

. "W ciągu tych siedmiu lat generalnie naruszenia przepisów stwierdziliśmy w co drugim analizowanym podmiocie" - podkreślił. "Łącznie w analizowanym okresie inspektorzy pracy wykazali naruszenia przepisów dotyczących zawierania umów o pracę oraz zgłaszania do ubezpieczenia społecznego

Jóźkowiak: debiut Poczty Polskiej możliwy do końca 2016 r.

sieci placówek, a także przedsięwzięcia kapitałowe. Grupa Poczty Polskiej to m.in Bank Pocztowy, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych czy Poczta Polska Usługi Cyfrowe.

Polska Racja Stanu jest nasza

o zmiany w przepisach dotyczących małych Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych. Jeśli uda się je przeprowadzić, tworzenie małych TUW-ów będzie znacznie łatwiejsze niż obecnie; będą one również otrzymywać setki milionów złotych wsparcia z publicznej kasy. Równocześnie Bierecki tworzy sieć małych TUW-ów

Plocke: pomoc dla rolników zgodna z przepisami i możliwościami budżetu

nie podlega ani notyfikacji ani zgłoszeniu. Jak mówił Plocke, część różnych form pomocy jest już notyfikowana. Są to: dopłaty do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz częściowe dofinansowanie odszkodowań wypłacanych rolnikom w związku z suszą; ulga inwestycyjna w

Co grozi pracodawcy zatrudniającemu małżonka w swojej firmie

rozwód pomiędzy małżonkami, wówczas ich wzajemna sytuacja się zmienia. Nie prowadzą już wspólnego gospodarstwa, nie można więc uznać takiego małżonka za osobę współpracującą. Musi więc zostać wyrejestrowana z ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnego i zarejestrowania jako pracownik. Powinna zostać

Gorszy kredyt dla rolnika bez polisy

porozumienia z resortem rolnictwa. Są to: Powszechny Zakład Ubezpieczeń, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW i Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

KNF: Nie zaniżajcie cen. Czy to koniec tanich polis OC?

- mówi rzecznik KNF Łukasz Dajnowicz. Jeśli ubezpieczyciele nie posłuchają nadzoru, grożą im kary. Przekonało się o tym Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, które za ustalanie składki w wysokości nieodzwierciedlającej ryzyka dostało rok temu 500 tys. zł kary

Krezus ze SKOK-u

Fundacji Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych. Zarobił w niej 320 tys. zł. Wykaz składników majątku Jarosława Biereckiego to całkiem długa lista: 1,9 mln zł na rachunkach w bankach, SKOK-u i w funduszach inwestycyjnych, 971 tys. euro i 674 dol. (blisko 4,2 mln zł), dom o powierzchni 542 m kw. wart 1,5 mln zł

Ile kosztuje polisa OC i dlaczego tak drogo?

zasad, grożą im kary. Rok temu przekonało się o tym Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, które za ustalanie składki w wysokości nieodzwierciedlającej ryzyka dostało 500 tys. zł kary. - Nasz list należy odczytywać jako ostrzeżenie i łagodne pogrożenie palcem

Szpitale będą musiały mieć ubezpieczenie? Trwają dyskusje

, że ministerstwo współpracuje z PZU i szuka takich rozwiązań, by składkę obniżyć. Zaznaczył, że analizowany jest także m.in. system wzajemnych ubezpieczeń szpitali. "Proces tworzenia takiego systemu trwa i nie da się tego zrobić z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień" - zastrzegł. Projekt

Rząd za podpisaniem umowy z USA ws. informacji o kontach Amerykanów

katalog podmiotów (np. fundusze emerytalne) i produktów finansowych, które będą wyłączone spod obowiązku przekazywania informacji. Regulacje FATCA w Polsce będą dotyczyć głównie banków, biur maklerskich, funduszy inwestycyjnych oraz zakładów ubezpieczeń. Umowa zawiera zasadę wzajemności w przekazywaniu

Przegląd informacji ze spółek

siedzibą w Suresnes (Francja) złożyło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na przejęcie kontroli nad  BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji, podał Urząd. Zapisy na oferowane przez Best obligacje serii K2 przekroczyły 500 tys. sztuk, tj. wielkość

Kopacz: pomoc UE dla rolnictwa po rosyjskim embargu ma być adekwatna do strat

. "Fundusz utworzą odpisy w wysokości 0,2 proc. od wartości sprzedanych produktów" - zapowiedziała. Na początku sierpnia rząd zaakceptował założenia ustawy w tej sprawie. Fundusz Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych ma być funduszem ubezpieczenia od ryzyk rynkowych opartym na

O wadach i zaletach samozatrudnienia

, jaką obciążony jest pracodawca z tytułu zatrudnienia pracownika. Koszt pracy stanowią także m.in. ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane przez pracodawcę, składki na fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, czy ubezpieczenie wypadkowe. W konsekwencji koszt pracy, tj. łączny

Czy zamawiając usługi brokerskie należy stosować ustawę Prawo zamówień publicznych?

umowy, która określa zasady wzajemnego rozliczania się z tytułu wykonywania czynności brokerskich. Przesłanki stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych W doktrynie ukształtował się pogląd, iż nie można traktować opłacania brokera przez zakład ubezpieczeń jako świadczenia zamawiającego realizowanego

Sawicki apeluje o aktywność w tworzeniu grup producenckich

tego bowiem prawo europejskie. Poinformował jednak, że we wtorek rząd zdecydował o otwarciu ścieżki legislacyjnej dla Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych, czyli dla opartego na prywatnych środkach funduszu ubezpieczenia od ryzyka rynkowego. Według wcześniejszych założeń z

Przegląd informacji ze spółek

stołecznego biurowca Eurocentrum. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła kary pieniężne na Bank Pekao (100 tys. zł), Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia (100 tys. zł), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group (70 tys. zł) oraz TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (7 tys. zł

Rząd zajmie się funduszem rekompensującym rolnikom spadek dochodów

Założenia dotyczą projektu ustawy o utworzeniu Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych, który ma zabezpieczać rolników od ryzyka rynkowego. Propozycje te ukazały się na stronach legislacyjnych rządu. Jak wyjaśnił PAP minister rolnictwa Marek Sawicki, o takim rozwiązaniu

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 20

; - podkreślił PPPT. Według PPPT, współpraca z NEPIC wpisuje się w cele działalności Mazowieckiego Klastra Chemicznego (MKC), którego koordynatorem jest płocka spółka. PPPT przypomniał, że jednym z priorytetów MKC jest budowanie wzajemnych powiązań z podmiotami branżowymi, w tym także z organizacjami z państw

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Reasekuracja polega na tym, że jedno towarzystwo ubezpieczeniowe może ubezpieczyć się w innym. Ubezpieczające się towarzystwo przenosi na zakład reasekuracyjny ryzyko związane z ubezpieczeniem razem z częścią lub całością składek. Reasekurator zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w przypadku

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 20

komunikacyjnych i majątkowych, w tym głównie ubezpieczeń mieszkań i domów - poinformowała w środę spółka. To efekt zawartych przez Pocztę Polska umów z PTUW - Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych i MTU - Moim Towarzystwem Ubezpieczeń. Jak wyjaśniła spółka, polisy można kupić zarówno w placówkach

Fundusze emerytalne idą w reklamę przed zakazem

, jaki wpływ na przyszłe emerytury ma pierwszy i drugi filar, by każdy ubezpieczony potrafił sam ocenić rządowe propozycje zmian oraz mógł świadomie wybrać najlepsze rozwiązanie - mówi Jakub Wojnarowski, zastępca dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan.PKP Cargo wkracza na giełdę [EKG]W kampanii duży

830 mld zł zebrały firmy z rankingu Forbesa. Oto lista największych z Polski. Zaskoczenia?

to została powołana Polska Dyrekcja Ubezpieczeń Wzajemnych, pierwsza ogólnopolska instytucja ubezpieczeniowa zapewniająca pełny pakiet ubezpieczeń, następnie przekształcona w Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych. Głównym akcjonariuszem PZU jest Skarb Państwa (35,18% akcji). Reszta

Poczta Polska obsłuży ZUS, InPost - KRUS. Pojedynek trwa

mediów (głównie obrzucając się, z mniejszą i większą gracją, błotem) oraz w sądach. Skala ich sporu była na tyle duża, że nawet gdy obie usiadły kilka tygodni temu do negocjacji w sprawie wzajemnego udostępniania placówek, jednym z nielicznych ustaleń, które udało im się poczynić, było to, że nie będą

Odszkodowanie z OC nie wystarcza na naprawę starego auta

Podyskutuj o artykule na forum Wyborcza.biz W fiata cinquecento pana Bartłomieja wjechał inny kierowca. Sprawca wypadku miał wykupioną obowiązkową polisę OC w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych, więc zaraz po stłuczce pan Bartłomiej zgłosił się do tego zakładu ubezpieczeń. - W ciągu najbliższych

7 grzechów głównych SKOK-ów. Unikanie nadzoru, demagogia i wyprowadzanie pieniędzy z kraju

banku, a nie SKOK-ów w Polsce". Ostatecznie KNF dowiedziała się o sprawie i zablokowała zakup. Do tego wszystkiego miganie się od nadzoru KNF było poważnym zagrożeniem dla całego systemu finansowego i dla oszczędności klientów kas, ponieważ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK, które przed

Alior Bank ma zgodę KNF na przejęcie SKOK im. Św. Jana z Kęt

powołana do istnienia przez członków Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Archidiecezji Gdańskiej. Ideą powstania Kasy była chęć wzajemnej pomocy finansowej wśród członków Kościoła katolickiego. Oferta SKOK im. św. Jana z Kęt obejmuje pożyczki i linie pożyczkowe, lokaty, konta osobiste, ubezpieczenia

Karta z samymi plusami. W programie już ponad 600 rodzin

. Centrum Zabaw dla Dzieci "Hula Park", Aquapark przy Galerii Słonecznej, a także przedsiębiorstwa niezwiązane z szeroko pojętą rozrywką dla dzieci, m.in. Praktiker, supermarket Piotr i Paweł czy Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW". Kilka tygodni temu do programu dołączyło Impero

Sawicki: Rolnicy, którzy sprzedadzą świnie do piątku, dostaną rekompensaty

one charakter ubezpieczeń wzajemnych wewnątrz grup producenckich. Sawicki przyznał, że wcześniej próbował utworzyć taki fundusz, jednak wówczas nie było pieniędzy na utworzenie tzw. funduszu startowego. Chodziło o 350-400 mln zł. "My nie chcemy tych środków na stałe, chcemy, by ten fundusz w

Drogie błędy szpitali. Kary za błędy idą w miliony

spokojnie opracować ofertę. - W tak krótkim czasie nie było to możliwe. Zwłaszcza że Komisja Nadzoru Finansowego zwracała nam uwagę, że przy kalkulowaniu wszystkich składek musimy być bardzo ostrożni - mówi Maciążek. Samorządowcy i dyrektorzy szpitali rozważali utworzenie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

Sawicki: tanie owoce w skupie - przez konflikt sadowników z przetwórcami

utworzenie funduszu ubezpieczenia od ryzyka rynkowego, czyli Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych. Zaznaczył, że "jest już zgoda ministra finansów na utworzenie takiego funduszu". Założenia do projektu ustawy - powołującego taki fundusz - trafiły pod koniec czerwca do prac

Przegląd informacji ze spółek

. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nie wyraziła zgody na powołanie Katarzyny Bieranowskiej na stanowisko prezesa zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych (TUW SKOK) oraz odmówiła zatwierdzenia Joanny Wysockiej-Turek na stanowisku prezesa zarządu

Senat przyjął poprawki do zmian w działalności ubezpieczeniowej

ubezpieczyło się towarzystwo ubezpieczeniowe. Zgodnie ze zmianami, zakłady reasekuracji będą mogły wykonywać działalność jako spółka akcyjna, towarzystwo wzajemnej reasekuracji, albo spółka europejska. Spółka europejska pozwala na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie całej Unii. Taka spółka

Jakubiak: sytuacja w sektorze SKOK nadal trudna

. Tymczasem, jak przekonywał, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK gwarantowało pokrycie strat tylko do kwoty 34 mln zł. W wyniku ogłoszenia upadłości SKOK Wołomin i SKOK Wspólnota BFG musiał wypłacić ponad 3 mld 200 mln zł., co oznacza, że gdyby do upadłości doszło przed objęciem kas gwarancjami BFG, na

Jakubiak: sytuacja w sektorze SKOK nadal trudna

przypominał też, że w sektorze SKOK była niechęć do objęcia kas gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Tymczasem, jak przekonywał, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK gwarantowało pokrycie strat tylko do kwoty 34 mln zł. W wyniku ogłoszenia upadłości SKOK Wołomin i SKOK Wspólnota BFG musiał

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o działalności ubezpieczeniowej

. W przypadku np. poważnej awarii przemysłowej część odszkodowania wypłaca bowiem zakład reasekuracyjny, w którym ubezpieczyło się towarzystwo ubezpieczeniowe. Zgodnie z rządowym projektem, zakłady reasekuracji będą mogły wykonywać działalność w formie spółki akcyjnej, towarzystwa wzajemnej

Chcesz wypożyczyć auto za granicą? Zobacz, jak zaoszczędzić

100 złotych za dobę. Francuskie La Rochelle nad Atlantykiem jest jednym z najdroższych miast pod tym względem - za wynajem trzeba zapłacić nawet 130 euro za dobę. Pamiętajmy jednak, że cena zależy od wieku kierowcy, rodzaju ubezpieczenia, aktualnych promocji i wyposażenia (GPS może kosztować nawet do

Jak poprawnie oszacować wartość zamówienia na zakup ubezpieczenia grupowego pracowników

Pytanie Jak prawidłowo należy oszacować wartość ubezpieczenia grupowego pracowników w świetle orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości? Odpowiedź Podstawą ustalenia wartości dla każdego zamówienia publicznego jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i

Polski system "emerytalny" nie jest wcale emerytalny

ubezpieczeń emerytalnych zostaje uwolniony wraz z wejściem reformy w życie. Aby prowadzić działalność ubezpieczeniowa wystarczy być niekaralnym i nie być bankrutem. W szczególności należy uznać ubezpieczenia wzajemne czy rodzinne jako rodzaj ubezpieczenia emerytalnego.Z chęcią podyskutuje na temat tego, czy

MAC chce mieć pewność, że Poczta Polska skorzysta na wejściu na GPW

operator radzi sobie coraz lepiej na rynku. "Wydawało się, że nie nadąży za rozwiązaniami technologicznymi, innowacyjnymi. Spółka dostosowuje swoją ofertę do rynku, inwestuje w rozwiązanie internetowe" - powiedziała. Grupa Poczty Polskiej to m.in.: Bank Pocztowy, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń

Gminny "groupon". Zaoszczędzą miliony

przetargi na energię elektryczną organizują też gminy w woj. opolskim i pomorskim. Gminy dolnośląskie i lubuskie nie poprzestają na prądzie. Planują wspólne przetargi na zakup paliwa do samochodów i materiałów biurowych. Najnowszy jest pomysł wspólnego towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. - Gdy w sąsiedniej

Jak Bierecki nie rządził w skokach

stabilność miała się opierać na tym, że członkowie wzajemnie się znają i mają do siebie zaufanie. W 1995 r. Krajowej SKOK udało się jednak przeforsować w parlamencie ustawę, dzięki której do Kas może się zapisać właściwie każdy. Zgodnie z tą ustawą Kasy miały wyłącznie gromadzić oszczędności swoich członków

Alimenty w rodzinie [PORADNIK]

wejdzie pokolenie osób, które pracują na śmieciówkach, czyli umowach, od których nie jest odprowadzana składka na ubezpieczenie społeczne. Nie wypracują kapitału, nie dostaną emerytury. Gdy nie będą miały z czego żyć, wyciągną rękę do dzieci lub wnuków. O ile pomoc ubogiemu rodzicowi, który odchował i

Kto i jak ratował członków SKOK-ów. G. dostawał nagrody, a jego klientów ratowały banki

funkcjonujący w SKOK-ach, był niewydolny. Mówił o tym miesiąc temu podczas posiedzenia sejmowej komisji finansów Andrzej Jakubiak, szef KNF. - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK gwarantowało pokrycie strat członkom Kas tylko do kwoty 34 mln zł. W wyniku ogłoszenia upadłości SKOK Wołomin i SKOK Wspólnota

Sejmowa Komisja Finansów wysłuchuje informacji o SKOK-ach

. Tymczasem, jak przekonywał, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK gwarantowało pokrycie strat tylko do kwoty 34 mln zł. W wyniku ogłoszenia upadłości SKOK Wołomin i SKOK Wspólnota BFG musiał wypłacić ponad 3 mld 200 mln zł, co oznacza, że gdyby do upadłości doszło przed objęciem kas gwarancjami BFG, na

Ministerstwo Finansów ostrzega przed zakładaniem lokat poza bankami

www.bfg.pl" - dodano w komunikacie. BFG jest jedynym podmiotem, który gwarantuje depozyty w Polsce (poza samorządowym systemem gwarancji depozytów w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, który zapewnia Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK). Uczestnikami BFG są wyłącznie banki krajowe

Piechociński: historyczny sukces eksporterów. Ekonomiści: Nadwyżka to nie tylko ich zasługa

aktywność, bo trzeba zabudowywać tę przestrzeń nowymi formami choćby w obsłudze wzajemnych inwestycji, obrotu towarowego - powiedział Piechociński.To wszystko prawda, bo firmy przyduszone kryzysem w Europie i spowolnieniem wzrostu gospodarczego w Polsce zaczęły się rozglądać za nowymi rynkami zbytu. Od

Pity 2013: Pierwszy PIT po ulgowej rewolucji

grupa przychodów, których nie trzeba wpisywać do zeznania rocznego. Chodzi np. o: ubezpieczenia za rozbity samochód; odszkodowania za wypadek w pracy; odsetki z obligacji skarbu państwa; odsetki od oszczędności w bankach; odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe; zasiłki rodzinne; zasiłki pielęgnacyjne

Stacje pogotowia w całej Polsce oszczędzają na ratownikach. Ci ratują na śmieciówkach

porównaniu z innymi miejscami płacą jeszcze dobrze - 24 zł za godzinę. Warunki i tak są gorsze niż na umowie o pracę. - Na etacie miałam 13, 14 dyżurów w miesiącu i zarabiałam od 2 do 2,5 tys. zł miesięcznie. Teraz sama muszę płacić ZUS, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i podatek. Żeby zarobić

Grupowe zakupy w modzie. Kolejne 5 mln zł oszczędności na prądzie

biurowe i paliwo do aut. A także o założeniu towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, by wypłacać sobie odszkodowania. W ubiegłym roku wspólne zakupy energii dla wszystkich miejskich jednostek organizacyjnych przeprowadził też Gdańsk. W porównaniu z kosztami w poprzednim roku uzyskano kilkuprocentowe

Młodzi na rynku pracy. Jak jest w Niemczech, a jak w Polsce?

i wzajemne prawa - wyjaśnił Scholz. Szkolenie trwa średnio trzy lata. Niemiecki ekspert wskazywał, że system ten sprawdza się w zasadzie w każdej branży - zarówno w przemyśle, handlu, jak i administracji. Objęto nim 350 profesji. "Zakłady pracy oferują miejsca do kształcenia tam, gdzie

Przedsiębiorcy nie chcą szarej strefy

pracownikom minimalnego wynagrodzenia oraz objęcia ich ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym. Ponadto ten wymóg miałby dotyczyć jedynie robót budowlanych, usług i niektórych rodzajów dostaw (gdyby wiązało się to z wykonaniem prac dotyczących rozmieszczenia lub instalacji, np. urządzeń). Ekspert Konfederacji

Rekordowa wypłata z BFG dla klientów bankrutującego SKOK-u

system gwarantowania depozytów. Ubezpieczało je Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK. Od listopada 2013 r. depozyty klientów kas chronione są tak jak klientów banków komercyjnych, a więc przez BFG, na który zrzucają się banki i SKOK-i. Spać spokojnie mogą klienci, którzy ulokowali w SKOK Wspólnota

Przegląd informacji ze spółek

. Qumak wybudował Mobile Switching Center & Data Center (MSC&DC) dla Polkomtela i Cyfrowego Polsatu. Wartość inwestycji wyniosła niemal 83 mln zł, poinformował prezes Qumaka Paweł Jaguś. InPost Finanse nawiązał współpracę z Liberty Direct i Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW) w zakresie

Jóźkowiak: debiut Poczty Polskiej możliwy do końca 2016 r.

pracownika spółki w ub.r. wyniósł 2 tys. zł, a w 2018 r. ma to być 3 tys. zł. Grupa Poczty Polskiej to m.in Bank Pocztowy, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych czy Poczta Polska Usługi Cyfrowe.

Szpitale masowo nie wykupują polis. Zapłacą za błędy?

rocznie. Pozostali ubezpieczyciele nie chcą sprzedawać polis, bo im się nie opłaca. Po jednym szpitalu ubezpieczyli tylko Inter Polska i Ergo Hestia. Ubezpieczyciele już dwa lata temu ostrzegali, że nowe przepisy będą kosztowne i doprowadzą do "drastycznego" podniesienia składek. 280 mln zł

SKOK-i wyleczą się same? Być może i za pieniądze banków

Od paru miesięcy oszczędności ulokowane w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych przez 2,6 mln Polaków nie są objęte żadnymi gwarancjami wypłat. Wcześniej, w przypadku bankructwa którejś z Kas, pieniądze wypłacać miało klientom Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK. Władze Kasy

Ekspert: najpierw informatyzujmy to, co przynosi korzyść społeczeństwu

strategiczne znaczenie informatyki dla przyszłości kraju" - powiedział PAP Cellary, który jest kierownikiem katedry Technologii Informacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Podkreślił, że konieczne jest wzajemne powiązanie rozwoju e-umiejętności, e-gospodarki i e-administracji. "Rozwój tych

Projekt zmiany Prawa zamówień publicznych: koniec dyktatu najniższej ceny

zamawiający uzna, że cena jest dumpingowa, to oferent ma udowodnić, że tak nie jest. Następne rozwiązanie zapisane w projekcie to waloryzowanie wartości kontraktów w sytuacjach, na które strony umowy nie mają wpływu. "Chodzi o wzrost płacy minimalnej, podatku VAT oraz składek na ubezpieczenie społeczne

NBP: System finansowy jest stabilny, ryzyko dla jego działalności nadal istnieje

podmiotów sektora ubezpieczeń, napisał Narodowy Bank Polski (NBP) w "Przeglądzie stabilności systemu finansowego. Grudzień 2010 r.". W ocenie NBP bieżąca sytuacja sektora bankowego wyraźnie poprawiła się w porównaniu z momentem publikacji ostatniego "Raportu..." w lipcu 2010. "

Grad skierował wniosek o odwołanie wiceministra skarbu

, Współpracy z Zagranicą i Pomocy Publicznej.Ponadto nadzoruje m.in. Narodowe Fundusze Inwestycyjne, sektor bankowy, instytucje rynku finansowego i kapitałowego, zakłady ubezpieczeń, fundacje, gry losowe i zakłady wzajemne oraz media.W 2004 roku ukończył studia na kierunku Metody Ilościowe i Systemy

Sejmowa Komisja Finansów wysłuchała informacji o SKOK-ach

zysk w kwocie 33 mln 800 tys. euro". Kwota ta, jak dodał, nie zasiliła jednak funduszu stabilizacyjnego kasy krajowej. Jakubiak przypominał też, że w sektorze SKOK była niechęć do objęcia kas gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Tymczasem, jak przekonywał, Towarzystwo Ubezpieczeń

Hazard stop - szczegóły planu Tuska

projektowanej ustawy wprowadzają zakaz urządzania gier na wszelkich automatach poza kasynami. Nowe zezwolenia na prowadzenie salonów gier z automatami i punktów z automatami o niskich wygranych nie będą wydawane. Nie będzie też możliwe urządzanie wideoloterii. 2. Zmieniono definicję zakładów wzajemnych, dodając

Mieszkańcy Hongkongu nie polubili Chińczyków z kontynentu

Najwięcej problemów rodzi wzajemne niezrozumienie zwyczajów i chińska dowolność w interpretacji przepisów. Mieszkańcy Hongkongu nie potrafią być wyrozumiali dla lekceważenia ich zasad. Z kolei dla chińskich przybyszów podstawową wartością jest pieniądz, który według nich rozwiązuje wszystkie

Podatki na ostatnią chwilę. Jak wypełnić PIT? [Poradnik]

renty (krajowe i zagraniczne), prawa autorskie, przychody z działalności gospodarczej, przychody z wynajmowania mieszkania, zasiłki (np. dla bezrobotnych). Na szczęście jest też spora grupa przychodów, których nie trzeba wpisywać do zeznania rocznego. Chodzi np. o: ubezpieczenia za rozbity samochód

Ogrody działkowe nadal w rękach PZD

ufają swojej organizacji, a poznawszy metody działania przeciwników, nie dają wiary głoszonym przez nich hasłom" - czytamy na stronie internetowej PZD. Oczywiście każdy ogród ma swoją specyfikę. Jeśli uważasz, że w twoim działa tzw. towarzystwo wzajemnej adoracji, które toleruje bałagan i

Merkel broni programu oszczędności budżetowych

Kanclerz odpierała zarzuty, iż plany oszczędnościowe są socjalnie niesprawiedliwe. Upomniała także koalicyjne partie FDP i bawarską CSU, by powstrzymały się od wzajemnych ataków werbalnych. W minionych dniach politycy tych ugrupowań nie stronili od obelg, nazywając się wzajemnie "świniami"

Sejm okroił OFE. O emerytury niech martwią się inni

można się spodziewać długotrwałych sporów na arenie międzynarodowej. Właścicielami OFE są w sporej części inwestorzy zagraniczni, a Polska zawarła wiele dwustronnych umów o wzajemnej ochronie inwestycji.ZUS musi nam oddać jakieś 2,2 bln zł - są to zobowiązania na przyszłość już dziś zaksięgowane na

Pracodawcy kontra związkowcy. Kto dyktuje Sejmowi ustawy

uparł się, że będzie to tylko 1386 zł. W życie weszła wersja Jacka Rostowskiego. A 14 zł stało się dla związkowców symbolem lekceważenia wzajemnych ustaleń. Także Waldemar Pawlak, wicepremier, ówczesny szef Komisji Trójstronnej, podał się wówczas do dymisji (z funkcji w Komisji) w proteście przeciwko

Kiedy działkowa altana jest nielegalna [PORADNIK]

wyzwolił się spod kurateli związku. Czy warto ryzykować? Jeśli uważasz, że w twoim ogrodzie powstało tzw. towarzystwo wzajemnej adoracji, które toleruje bałagan i nieprawidłowości, a do tego kieruje się przede wszystkim własnymi interesami, najwyższy czas pokazać tym ludziom czerwoną kartkę. Możesz

Przegląd informacji ze spółek

- 4You Airlines. Urząd zbada, czy przedsiębiorca prawidłowo informuje konsumentów o własnej sytuacji prawnej i charakterze świadczonych usług, podał UOKiK. Famur podpisał ze spółkami TDJ, PGO, Zamet Industry, Fugo oraz Famak list intencyjny o wzajemnej współpracy, której celem jest istotne zwiększenie

Zmiany prawa na działkach [PORADNIK]

koszty związane z inwestycjami i funkcjonowaniem ogrodu. W grę wchodzą np.: koszty bieżącej konserwacji infrastruktury, opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody w części dotyczącej terenów ogólnych i infrastruktury, ubezpieczenia, wydatki na utrzymanie porządku i czystości, wydatki

Opodatkowanie wynagrodzeń menedżerów

Źródło przychoduW katalogu źródeł przychodów znajduje się m.in. działalność wykonywana osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o pdof) i pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy). Przyjęcie podziału na poszczególne źródła przychodów powinno oznaczać, że ich zakresy wzajemnie

Emerytury: Żyjąc dłużej wykańczamy ekonomicznie ZUS

-wiecznych związków robotników Anglii, pierwotnie nielegalnych jak swoiste loże masońskie. My, w Polsce, możemy poszukać jeszcze starszych wzorów - w związkach górników Wieliczki, Pierwszych Robotników Jego Królewskiej Mości, z ich funduszem braterskim kopaczy, funduszem ubezpieczeń wzajemnych

Związkowcy zawracają reformę emerytalną

na emeryturze musiałyby utrzymywać nas dzieci - przekonuje Jeremi Mordasewicz z PKPP Lewiatan. Przypomina, że OFE i ZUS wzajemnie się uzupełniają, gwarantując w ten sposób bezpieczeństwo całego systemu. Zgody nie ma też na zmianę zasad przechodzenia na emeryturę. Ogólnopolskie Porozumienie Związków

Jak się związać finansowo?

coraz więcej stałych zobowiązań. Do rachunków za czynsz, prąd, gaz i telefony dochodzą wydatki na internet i kablówkę, ubezpieczenie mieszkania i domowników, kredyt hipoteczny, samochodowy, raty. A potem rachunki za szkołę dzieci, zajęcia dodatkowe, komitet rodzicielski... Jak to sprawiedliwie podzielić

O stypendium i dofinansowanie z wnioskiem do starosty - przepisy antykryzysowe

Najpierw fundusz szkoleniowy, potem wniosekAby otrzymać dofinansowanie do szkoleń i studiów pracowników, pracodawca musi utworzyć w zakładzie pracy fundusz szkoleniowy oraz zawrzeć z pracownikiem umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki w związku z dokształcaniem

Młodzi spółdzielcy z Kruczej: knajpa nie musi być dla elit

. w urzędach pracy, gdzie trzeba się stawiać na wizyty pod rygorem, że się zostanie wywalonym, straci się ubezpieczenie. W FISE wszelka pomoc jest oferowana jako doradztwo. Możemy, ale nie musimy korzystać. Marek G.: Nie podaje się na talerzu rzeczy, których się mamy nauczyć, to my się mamy nauczyć

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH BEZPIECZNY DOM W LIKWIDACJI - KRS: 0000224882 - informacje podsta

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH BEZPIECZNY DOM W LIKWIDACJI - KRS: 0000224882 - informacje podstawowe - Ludzie i firmy w krs - krs.wyborcza.biz Gazeta.pl Gospodarka Poczta Forum Blogi Gazeta Wyborcza Pogoda Gry Programy Ludzie i firmy w KRS Biznes Ludzie Pieniądze w serwisie w Gazeta.pl w

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "Dnister"

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "Dnister" – ukraińska instytucja ubezpieczeniowa, utworzona w 1891 we Lwowie. Jej zamiarem było działanie wśród ludności ruskiej i wspieranie rozwoju ukraińskiego ruchu spółdzielczego.Wcześniej podjęto kilka prób utworzenia takiej instytucji

Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych

Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych – zakład ubezpieczeń, który ubezpiecza swoich członków na zasadzie wzajemności.Uzyskanie członkostwa wiąże się z zawarciem umowy ubezpieczenia, a jego utrata – z wygaśnięciem stosunku ubezpieczenia.Zakłady ubezpieczeń w formie towarzystw ubezpieczeń

Dawny gmach Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń "Florianka"

Dawny gmach Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń "Florianka" – zespół budynków przy ul. Basztowej 6–8 w Krakowie. Najstarsze jego części powstały w połowie XIX w., a ostatnie wzniesiono w latach 60. XX w. Obecnie ma tu swoją siedzibę podstawowa szkoła muzyczna oraz liceum muzyczne

Zakład ubezpieczeń

losowych. Zakłady ubezpieczeń w PolsceW świetle ustawy o działalności ubezpieczeniowej zakład ubezpieczeń może prowadzić w Polsce działalność ubezpieczeniową wyłącznie w formie spółki akcyjnej, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych lub głównego oddziału – oddziału zakładu ubezpieczeń z państwa

Polska Izba Ubezpieczeń

Polska Izba Ubezpieczeń - (PIU) - organizacja samorządu gospodarczego, działająca od od 1990 r. a skupiająca działających w Polsce ubezpieczycieli (zrzesza 77 członków: 55 spółek akcyjnych, 13 oddziałów zagranicznych oraz 9 towarzystw ubezpieczeń wzajemnych)Komisja Ubezpieczeń Komunikacyjnych PIU

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.