ubezpieczający

Piotr Miączyński

5 trików, na które się nadziejesz, ubezpieczając elektronikę

5 trików, na które się nadziejesz, ubezpieczając elektronikę

Ubezpieczanie elektroniki to częściej chwyt marketingowy niż realne zabezpieczenie. Najlepiej ubezpieczać nietypowy, drogi sprzęt i pogodzić się z tym, że raczej nie dostaniemy wielkiego odszkodowania, a w dodatku często nie będzie gotówką.

O. Rydzyk chce ponad 30 mln zł od państwowych spółek

Ponad 30 mln zł odszkodowania za rzekomo źle wykonane odwierty geotermalne domaga się fundacja o. Tadeusza Rydzyka od spółki należącej do PGNiG oraz ubezpieczającego ją PZU. W pierwszej instancji sąd nie przyznał jej racji, w piątek rusza sprawa apelacyjna.

Kuszą onkopolisą. Czy warto się ubezpieczyć od raka?

Już w co najmniej dwóch bankach można kupić prostą polisę ubezpieczającą od nowotworu. Czym różnią się one od innych polis na życie? Ile kosztują? Czy warto z nich skorzystać?

Dziury w jezdni za drogie. Odszkodowań nie będzie?

Powód jest prozaiczny. Szkód zgłoszonych przez kierowców jest tak dużo, że wyczerpały się pieniądze w ramach ubezpieczenia. Dlatego firma Uniqa zagroziła, że wypłata odszkodowań zostanie wstrzymana. Czy kierowcy powinni się niepokoić? - Negocjujemy, by do tego nie doszło - uspokaja Stefan Markowski,

Na ratunek kredytobiorcom w USA

FDIC chce pokryć straty tym firmom udzielającym kredytów hipotecznych, które zgodzą się na refinansowanie zagrożonych kredytów hipotecznych na dogodniejszych warunkach. FDIC chce zmienić warunki, na jakich zostało udzielonych ok. 2,2 mln kredytów. Zaoferuje pożyczkodawcom tysiąc dolarów na pokrycie

FDIC: Potrzeba pilnych działań na rynku amerykańskiego długu

56-letnia Sheila Bair rzuciła swoją wypowiedzią rękawicę amerykańskiemu rządowi i bankowi Rezerw Federalnych. Bair nie zostawia suchej nitki na polityce finansowej Baracka Obamy. - Nawet jeśli doprowadzimy nasz system finansowy do porządku, a gospodarka znowu zacznie się rozwijać, potrzebujemy pilny

W USA upadło 9 kolejnych banków. Od początku roku - 115

9 zamkniętych banków należało do prywatnego holdingu FBOP Corp. Oprócz banku w Los Angeles na liście upadłych banków znalazły się też instytucje finansowe ze stanów Kalifornia, Illinois, Texas i Arizona: Bank USA z Phoenix, San Diego National Bank of San Diego, Pacific National Bank of San Francisco

KE wzywa Polskę do pełnej transpozycji przepisów dyrektywy Wypłacalność II

Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska wezwała Polskę do dokonania prawidłowej transpozycji dyrektywy Wypłacalność II, które - w ocenie KE - mają istotne znaczenie dla ochrony ubezpieczających i funkcjonowania jednolitego rynku produktów ubezpieczeniowych, poinformowała Komisja

KNF chce zakończyć prace nad interwencją produktową dot. UKF do II kw. 2020 r.

nieakceptowalnych cech UFK wskazała:  - brak realnych korzyści dla inwestorów (tu: ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia) z zakupu produktu z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym mierzonych stopą zwrotu; lokowanie środków pochodzących ze składek w aktywa charakteryzujące się

Sejm za nowelizacją wzmacniającą nadzór nad zagranicznymi ubezpieczycielami

Finansowego - w przypadku konieczności niezwłocznego usunięcia lub zapobieżenia naruszenia interesów ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia - otrzymuje kompetencje do zastosowania nadzwyczajnych środków nadzorczych wobec zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz reasekuracji

RM przyjęła projekt noweli, wzmacniającej nadzór KNF nad ubezpieczycielami zagr.

zakładów reasekuracji" – podało CIR. Dotyczy to konieczności szybkiego usunięcia lub zapobieżenia naruszaniu interesów ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia – przez zastosowanie takich samych środków jak w przypadku krajowych zakładów ubezpieczeń. W

Feerum przeniosło na BGK 30,25 mln euro wierzytelności z tyt. sprzedaży silosów

ubezpieczającego, zastępując jednocześnie dotychczasowego ubezpieczającego tj. emitenta. Bankowi przysługują wszystkie prawa i obowiązki z tytułu umowy ubezpieczenia, które przysługiwały do tej pory emitentowi" - podsumowano. Feerum jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów

FPP: MF potwierdza, że split payment nie dotyczy regresu ubezpieczeniowego

tej kwestii było istotne dla całej branży ubezpieczeniowej, podała Federacja. FPP zwróciła się do resortu o wyjaśnienie, czy działalność polegająca na ubezpieczaniu krótkoterminowych należności i wypłacie odszkodowań swoim ubezpieczającym, którzy nie otrzymali w terminie płatności za dostarczone

Jak oszczędzać i ułatwić dziecku start w dorosłość. Ubezpieczenie, posag, oszczędności

Jak oszczędzać i ułatwić dziecku start w dorosłość. Ubezpieczenie, posag, oszczędności

albo ciężko zachorują. – Ubezpieczający ma jednak prawo do rozwiązania umowy ubezpieczenia w dowolnym momencie. Wówczas ubezpieczającemu zostanie wypłacona wartość wykupu. Wartość wykupu jest to iloczyn wartości polisy i wskaźnika wykupu zależnego od roku polisy, w którym dokonywany jest wykup

Będzie bat na nieuczciwych zagranicznych ubezpieczycieli. KNF zyska nowe uprawnienia, a klienci wyższe odszkodowania

Będzie bat na nieuczciwych zagranicznych ubezpieczycieli. KNF zyska nowe uprawnienia, a klienci wyższe odszkodowania

lub zapobieżenia naruszaniu interesów ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia. Dzięki temu polski nadzór miałby skuteczne narzędzie do egzekwowania przestrzegania przepisów przez podmioty, które mają siedzibę poza Polską. Przyjęcie projektu przez Radę Ministrów planowane

MCI i TA Associates kupili lidera e-ubezpieczeń w Czechach i Słowacji Klik

coraz większą wartość naszym klientom: ubezpieczającym się i firmom ubezpieczeniowym" - powiedział partner MCI Krzysztof Konopiński, cytowany w komunikacie. MCI.EuroVentures zainwestowało w Netrisk w 2017 roku. Rynek ubezpieczeń non-life na Węgrzech jest wart około 1,8 mld USD, z czego na kanał

Bibby MSP Index: Już 70% MŚP odczuło spadek wpływów w zw. z pandemią

poszukać na rynku instrumentów zabezpieczających płynność finansową i ubezpieczających od ryzyka niewypłacalności klientów. Bo wygra ten, kto będzie miał dostęp do kapitału obrotowego" - powiedział prezes Bibby Financial Services i wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego Polskiego Związku Faktorów

FPP pyta MF, czy split payment obejmie też branżę ubezpieczeniową

podlegały przepisom o podzielonej płatności. Chodzi w szczególności o wypłacane świadczenia ubezpieczającemu na podstawie regresu ubezpieczeniowego ujętego w art. 828 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. W celu wyjaśnienia tej kwestii Federacja zwróciła się do minister finansów z prośbą o

KUKE: RPA, Kenia i Nigeria wśród najlepszych rynków dla eksportu w Afryce

odpowiednią wiedzę, poznać dobrze specyfikę rynku oraz kontrahenta i na każdym kroku mitygować ryzyko używając dostępnych na rynku instrumentów zabezpieczających działalność. KUKE towarzyszy swoim klientom nawet na najtrudniejszych rynkach, ubezpieczając zarówno eksport dóbr, jak i projekty inwestycyjne - w

PIU: Liczba osób z prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym wzrosła o 26% do 2,1 mln

najbardziej dynamicznie (o 58% r/r) rośnie liczba osób ubezpieczających się indywidualnie. Mimo gotowości do współpłacenia z usługi medyczne, większość środków wydajemy nieefektywnie, nierzadko na środki i procedury medyczne o nieudowodnionej skuteczności, podano w komunikacie. "Z prywatnej

Rząd chce zwiększenia uprawnień KNF w zw. z dyrektywą wypłacalności II

zapobieżenia naruszaniu interesów ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, umożliwienia kontroli działalności oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń i zagranicznego zakładu reasekuracji z UE" – czytamy także W założeniach do ustawy rząd chce także

Nowa polisa dla kierowców łamiących przepisy. Ubezpieczyciel: "Spółka nie promuje niebezpiecznych zachowań kierowców"

Nowa polisa dla kierowców łamiących przepisy. Ubezpieczyciel: "Spółka nie promuje niebezpiecznych zachowań kierowców"

. - Spółka nie promuje niebezpiecznych zachowań kierowców. Tak samo jak inne podmioty, np. ubezpieczające lekarzy na okoliczność ewentualnych błędów medycznych, nie zachęcają swoich klientów do ich popełniania – tłumaczą przedstawiciele EASYinsurance i wyjaśniają, że z biznesowego punktu widzenia, jako

KNF oczekuje, że ubezpieczyciele wdrożą rekomendacje dot. produktów do 1 lipca

z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie minimalnego zakresu danych zamieszczanych w ankiecie dotyczącej potrzeb ubezpieczającego lub ubezpieczonego, podano także. Komisja wskazała, że

Szkolny haracz z polisą na dziecko

ubezpieczeniowych: "Przy wyborze ubezpieczenia ubezpieczający powinien kierować się zakresem ochrony ubezpieczeniowej, a nie profitami, które może otrzymać poza umową. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że ubezpieczający będzie kierować się interesem własnym i ubezpieczającego, a nie ubezpieczonego"

AXA Ubezpieczenia ma zgodę UOKiK na przejęcie Liberty Ubezpieczenia

ubezpieczających z Liberty Ubezpieczenia, stanowiących całość działalności ubezpieczeniowej Liberty Seguros w Polsce, dodano w komunikacie.  "Przeprowadzone postępowanie wykazało, że transakcja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji. Pod uwagę wzięto pozycje uczestników koncentracji zarówno na

NCBR: Alokacja w II konkursie INNOMOTO wynosi 300 mln zł

wielkości czy charakteru firmy - na zwiększenie swojej przewagi konkurencyjnej i dołączenie do grona firm wprowadzających pionierskie rozwiązania w branży motoryzacyjnej. Ubezpieczając ryzyko związane z realizacją prac badawczo-rozwojowych, zwiększamy szansę na ich rynkowy sukces" - wskazał dyrektor

Bankowcy mniej na nas zarabiają. Zamiast kredytów w bankach ubezpieczamy samochody

ubezpieczycielami była tak skonstruowana, że banki traciły na zgłaszaniu roszczeń do towarzystw ubezpieczeniowych. To był konflikt interesów: z jednej strony bank występował w roli ubezpieczającego, a z drugiej - dostawał prowizję za sprzedaż ubezpieczeń. W końcu Komisja Nadzoru Finansowego powiedziała „basta

Ubezpiecz skutecznie dom i mieszkanie. Uwaga na pułapki ubezpieczycieli

niedoubezpieczeniu, wymagają wyraźnego wskazania w umowie. W innym wyroku z 16 października 2014 r. (III CSK 302/13) SN powiedział, że to firma ubezpieczeniowa powinna dopilnować, by składka odpowiadała wartości rzeczy ubezpieczanej. Obowiązki ubezpieczającego Najważniejszy z nich to opłacanie składek w terminie

PwC stworzyło w Polsce globalne centrum kompetencyjne przeznaczone dla dronów

utrzymania infrastruktury, ale stanowi też wiarygodne źródło dla firm finansujących czy ubezpieczających te inwestycje" - ocenił Mazur.  PwC szacuje potencjał światowego rynku komercyjnego wykorzystania technologii dronowych na ponad 127,3 mld USD globalnie.  (ISBnews)  

Zaniżył wartość ubezpieczanego majątku. Sąd: I tak należy mu się pełne odszkodowanie

, to odszkodowanie zostanie proporcjonalnie obniżone. Czyli wypłacone przez ubezpieczalnię pieniądze nie wystarczą w pełni na zrekompensowanie strat. W przypadku domu uszkodzonego przez pożar właściciele zaniżyli jego wartość prawie o połowę, ubezpieczając go zaledwie na niecałe 420 tys. zł. W

Zmiany w ZUS. Od stycznia przedsiębiorcy mogą zostać bez zasiłku chorobowego, macierzyńskiego czy ojcowskiego

przedsiębiorców. Listy trafią też do osób odprowadzających składki za nianię oraz do osób dobrowolnie się ubezpieczających – mówi Wojciech Andrusiewicz, rzecznik ZUS. Wcześniej, bo w wakacje, Zakład wysłał już inne listy o nowych przepisach do 117 tys. przedsiębiorców, którzy płacą ubezpieczenie chorobowe i

Brexit. Ubezpieczenie naszego długu skoczyło w górę

obligacjom przez agencję S&P w styczniu tego roku. Wtedy koszt ubezpieczenia polskich obligacji w ciągu kilku godzin poszybował w górę z 1,2 proc. do 1,55 proc. Dziś jest tylko niewiele niższy. Dla porównania: CDS ubezpieczający od niewypłacalności rządu Niemiec kosztował w zeszłym tygodniu 0,2 proc

Jest Rekomendacja U. Bankowcy szkolą się na agentów ubezpieczeniowych

wynagrodzenie ubezpieczającego było uzależnione od szkodowości produktu, innymi słowy - im produkt był mniej dopasowany do potrzeb klienta i generował małą liczbę zgłaszanych szkód, tym wyższe było wynagrodzenie ubezpieczającego - mówi "Wyborczej" Maciej Krzysztoszek z KNF. Teraz, jeśli bank chce

Szansa na sprzeciwienie się lobbingowi Polskiej Izby Ubezpieczeń

o działalności ubezpieczeniowej rząd chciał ukrócić nakaz przynależności do PIU. Pomysłowi przyklasnęli przedstawiciele części towarzystw ubezpieczeniowych, które przymusowo płacą składki, a nie zawsze mają ten sam punkt widzenia co PIU. Firmy ubezpieczające na życie mają inne postulaty niż

Open Life wycofuje najbardziej agresywne polisy inwestycyjne

tylko zmniejsza prawa klienta, ale również zwalnia wynagrodzenie sprzedawcy - czyli banku - z podatku od towarów i usług. "Ten przepis nie tylko legalizuje pobieranie opłat przez ubezpieczającego wbrew przepisom o pośrednictwie ubezpieczeniowym, ale wręcz te opłaty uprzywilejowuje" - uważa KNF

Lepsze wyniki u doradców finansowych

do ofert pośredników nowych produktów takich jak produkty inwestycyjne czy ubezpieczające.

Prześwietlamy reklamy. Link 4 wybacza nie dzwona, ale dzwoneczek

brak szkód likwidowanych z AC w tym czasie. Wymóg ten dotyczy nie tylko właściciela auta, ale też wpisanych do polisy (i dowodu rejestracyjnego) współwłaścicieli i głównego użytkownika (jeśli jest nim ktoś inny niż właściciel ubezpieczający auto). A więc z definicji wyłączeni są kierowcy młodzi, ci

Przypisany zysk netto PZU to 2,91 mld zł w 2017, zysk netto ogółem: 4,23 mld zł

ubezpieczeniach bancassurance wskutek zmiany zasad wynagradzania ubezpieczających w umowach grupowych" - napisano w komunikacie. Koszty akwizycji w 2017 roku wzrosły o 288 mln zł r/r. Wzrost ten był w szczególności rezultatem wyższej sprzedaży w segmencie klienta masowego i korporacyjnego, podano także

700 tys. przedsiębiorców nie odbierało listów z ZUS. Skutek? Nie dostaną żadnych świadczeń i zasiłków

dobrowolnie się ubezpieczających. I co się okazało? Jak udało nam się ustalić, blisko 700 tys przedsiębiorców listów z numerem nie odebrało. - To olbrzymia liczba. Nie spodziewałem się, że skala będzie aż tak wielka - mówi Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP. - To będzie poważny problem. Z końcem roku

PGE ma umowę na ubezpieczenie 5 elektrowni w TUW PZUW

jest lepsza. Ubezpieczając się w TUW mamy równie dobrą, jak nie większą transparentność. Nie bez znaczenia była też elastyczność w przygotowaniu oferty. Uważamy, że otrzymaliśmy lepszy produkt pod względem transparentności, tak samo dobry pod względem tego, kto stoi za polisą, kto będzie wypłacał

Chcę ubezpieczyć mieszkanie - na jaką wartość, od jakich szkód itd.?

ryzyk ogniowych? Ubezpieczając dom jednorodzinny - ustal jego sumę ubezpieczenia jako kwotę potrzebną do odbudowy całego domu od podstaw (tzw. wartość odtworzeniowa nowa). Ubezpieczając mieszkanie - podaj wartość rynkową mieszkania. Dla ruchomości domowych i tzw. elementów stałych (np. zabudowana

Rok bez naciągania na polisy w bankach

dostającym prowizję od sprzedaży i ubezpieczającym. Mogło mu zatem zależeć, żeby z polisy było wypłacanych jak najmniej odszkodowań: im gorsza polisa dla klienta, tym lepiej dla banku. A kredytobiorca, który nie był formalnie stroną umowy, nie mógł się odwołać od decyzji i pójść do sądu. Teraz banki nie mogą

Koniec zniżkowego oszukiwania przez kierowców

Każda firma ubezpieczeniowa daje kierowcom upusty na polisy OC i AC. Zniżki za kilka lat bezszkodowej jazdy mogą sięgać nawet 60 proc. całej polisy. Ubezpieczając np. pięcioletnią Toyotę Avensis, można oszczędzić prawie tysiąc złotych i zapłacić nieco ponad 1,5 tys. zł za pakiet OC+AC. Kierowcy

Nadzorze, zacznij czytać nasze umowy!

. ustawa o działalności ubezpieczeniowej, która mówi, że "organ nadzoru może żądać od zakładu ubezpieczeń przedstawienia wzorów umów ubezpieczenia, informacji o poszczególnych produktach oferowanych na podstawie indywidualnych negocjacji z ubezpieczającymi, wniosków o zawarcie ubezpieczenia, taryf

Zmiany w ubezpieczeniach dołączanych do kredytów. Bank nie wciśnie niby-polisy

ubezpieczeniowym dostającym prowizję od sprzedaży, i ubezpieczającym. Może mu więc zależeć, żeby z polisy było wypłacanych jak najmniej odszkodowań. Im więc gorsza polisa dla klienta, tym lepiej dla banku. To chore, zwłaszcza że kredytobiorca - który nie był formalnie stroną umowy - nie mógł się odwołać od decyzji

W przyszłym roku trudniej o kredyt na mieszkanie

nie mogą zarabiać na polisach ubezpieczeniowych. Albo pogodzą się ze stratą klientów, którzy nie są w stanie uzbierać wymaganych 15 proc. wkładu własnego, albo będą musiały za darmo dystrybuować polisy ubezpieczające niski wkład własny. Zakaz podwyższania marży Jeszcze innym powszechnie stosowanym

W 2016 r. wkład własny przy zakupie mieszkania wzrośnie do 15 proc.

rekomendacją U banki nie mogą zarabiać na polisach ubezpieczeniowych. Albo pogodzą się ze stratą klientów, którzy nie są w stanie uzbierać wymaganych 15 proc. wkładu własnego, albo będą musiały za darmo dystrybuować polisy ubezpieczające niski wkład własny. Zakaz podwyższania marży Jeszcze innym powszechnie

Ranking kredytów hipotecznych czerwiec 2015

wszystkie najważniejsze informacje o ubezpieczeniu. Poza tym został wyeliminowany konflikt interesów. Wcześniej bank mógł występować w imieniu klienta jako pośrednik ubezpieczeniowy, a jednocześnie był ubezpieczającym, czyli mógł chronić interesy ubezpieczyciela. Dodatkowo rekomendacja stanowi, że jeśli

Kolejny amerykański bank-bankrut: największy upadek w tym roku

. Straty z części tzw. złych pożyczek, udzielonych przez Colonial Bank, wezmą na siebie BB&T i FDIC, rządowa agencja ubezpieczająca bankowe depozyty. Ta ostatnia na pokrycie strat upadłego banku ma wysupłać 2,8 mld dol. Jak poinformowali przedstawiciele Colonial BancGroup, wciąż toczy się śledztwo w

Niech się ubezpiecza szkoła, a nie uczniowie

. Niektóre robią tak: zamiast szkoły, która jest ubezpieczającym, darowiznę może brać teraz rada rodziców, bo teoretycznie nie jest stroną umowy ubezpieczeniowej. I tak jak wcześniej te pieniądze trafiają do szkoły. Jednak najczęściej szkoła adaptuje się do nowych warunków. Nadal ubezpiecza dzieci, ale robi

Zawziął się i odzyskał 550 zł z mBanku! Za "zły" zapis w polisie

interpretuje się na korzyść ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. Ja bym się w tej sytuacji odwoływała do ubezpieczyciela, a nie do mBanku". Pan Piotr spróbował tej drogi. 25 listopada napisał e-mail z reklamacją bezpośrednio do Benefii. Po mniej więcej

Droższe ubezpieczenia OC. Koniec bardzo tanich polis

Rok temu 33-letni kierowca z Warszawy, właściciel pięcioletniego opla astry, mógł kupić OC za 399 zł. Obecnie najniższa stawka to 541 zł. Za obowiązkową polisę więcej zapłaci też 37-latek mieszkający w Lublinie, ubezpieczający swojego czteroletniego volkswagena golfa. We wrześniu ubiegłego roku

Nowe rekomendacje dla banków i ubezpieczycieli. Lepsze dla kredytobiorców

strony gra w jednej drużynie z kredytobiorcą, a z drugiej - dostaje prowizję od sprzedanych polis. Banki i ubezpieczyciele tłumaczyli, że bank jest w tej sytuacji tylko ubezpieczającym, mimo że pobiera za to wynagrodzenie. Jednak według prawników powinien być wyłącznie pośrednikiem. Powód? Klient ma

Polisa dla osób po pięćdziesiątce. Czy ma szansę na sukces?

comiesięcznych wypłat przez dziesięć lat. Pieniądze mogą pójść na zapewnienie opieki i dzięki temu ubezpieczający się klient ma pewność, że gdyby doszło do ciężkiego wypadku, to nie stanie się obciążeniem dla bliskich. Druga umowa dodatkowa to ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu złośliwego (też do

Fundusze dostaną odszkodowania za greckie obligacje

ISDA poinformowała, że zastosowanie przez Ateny klauzuli zmuszającej inwestorów, którzy nie zgodzili się na wymianę posiadanych greckich obligacji, do ich wymiany na nowe papiery jest niespłaceniem kredytu. Całkowite płatności wynikające z CDS ubezpieczających obligacje Grecji nie przekroczą 3,2

KNF: Wynik finansowy ubezpieczycieli spadł o 23,8% r/r do 6,8 mld zł w ub.r

działu II dominują ubezpieczenia komunikacyjne stanowiące łącznie 51,86% składki działu. Przychody z działalności lokacyjnej, z lokat na ryzyko zakładu ubezpieczeń oraz na ryzyko ubezpieczających, w okresie czterech kwartałów 2014 r. wyniosły 11,94 mld zł, co stanowiło spadek o 15,98% (tj. o 2,27 mld

A banki w USA dalej upadają. Od początku roku już 50

ubezpieczającego depozyty klientów. Zgodnie z prawem wszystkie depozyty o wartości do 250 tys. dolarów są zabezpieczone przez FDIC. Najwięcej będą kosztowały odszkodowania dla klientów Riverside National Bank (491,8 mln dol.) i City Bank (323,4 mln dolarów). Od początku roku w USA upadło już 50 banków. Najgorszy

OC samochodu będzie droższe, ale lepsze?

okazuje się najtańszy, niezależnie od warunków ubezpieczenia - wieku samochodu, zniżek ubezpieczającego lub stażu posiadania prawa jazdy. Ubezpieczyciele podnoszą wysokość składki OC Niezmiennie od miesięcy trwa solidarne podnoszenie wysokości składek na OC u wszystkich ubezpieczycieli. Po niekorzystnym

Bank CIT bankrutuje. Porażka rządowego planu pomocy

szansę otrzymania zwrotu około 70 proc. wartości obligacji. Inwestorzy stracą jednak wszystkie środki ulokowane w akcje spółki. To kolejny upadek po serii bankructw, jakie miały miejsce w weekend. W piątek federalna organizacja FDIC ubezpieczająca depozyty bankowe zdecydowała o zamknięciu dziewięciu

Rekordowa liczba katastrof zniechęci pasażerów do latania

, poważnym problemem dla linii lotniczych będą też rosnące koszty składek ubezpieczeniowych na pasażerów i odszkodowań dla ofiar katastrof. Aon Corp. lider wśród ubezpieczycieli linii lotniczych podał w zeszłym tygodniu, że w czerwcu firmy ubezpieczające przewoźników zapłacą największe odszkodowania od

Ubezpiecz sobie... bilet lotniczy

;następstwa, powikłania, komplikacje lub pogorszenia stanów chorobowych, które zaistniały przed zawarciem ubezpieczenia". Jest i wyłączenie obejmujące "następstwa sytuacji, w której ubezpieczający w momencie nabywania polisy zdaje sobie sprawę z okoliczności zwiększających ryzyko". Czy obfita

Nie opłacili polisy i stracili wszystko. Przez karencję

pyta, czy takie zachowanie towarzystwa ubezpieczeniowego jest zgodne z prawem. - Co do zasady odpowiedzialność ubezpieczyciela powstaje, gdy są spełnione warunki umowy ubezpieczenia. Jednym z tych warunków po stronie ubezpieczającego jest terminowe opłacanie składek - tłumaczy radca prawny Hubert

Rzecznik: Ubezpieczenia kredytu to tylko iluzoryczna ochrona

łączenie przez bank roli pośrednika ubezpieczeniowego i ubezpieczającego. - Nie jest bowiem do pogodzenia łączenie tych ról, gdy bank jako kontrahent i partner biznesowy zakładu ubezpieczeń zarabia tym więcej, im mniej na to ubezpieczenie wyda ubezpieczyciel - tłumaczy rzecznik ubezpieczonych. I dodaje

Kontrrewolucja przeciw PZU za zbyt wysokie odszkodowania

likwidacji szkód nie musi się kontaktować z firmą ubezpieczającą sprawcę wypadku. Wszystkim miało się zająć PZU. W przypadku pana Marcina udało się i Compensa w końcu odpuściła. Ale wojna trwa, bo Vienna Insurance Group poskarżyła się na PZU do Ministerstwa Finansów. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że

Zbankrutowało warszawskie biuro podróży Selectours

kosztów powrotu klienta do kraju w przypadku gdy ubezpieczający wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu oraz pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez klientów ubezpieczającego w razie niewykonania przez niego zobowiązań umownych". Ubezpieczenie opiewa na 3 mln 665 tys. zł. Zobacz serwis Alert24.pl

UOKiK: Ubezpieczyciele stosują w umowach niedozwolone klauzule

Opublikowany w środę raport UOKiK wskazuje, że prawa konsumentów ubezpieczających się na życie nie zawsze są przestrzegane. Pod lupą urzędu znalazły się AXA Życie, Cardif Polska, Aviva, Compensa, Europa, HDI-Gerling Życie, PZU Życie, ING, Nordea Polska, Warta, Link4 Life, Sopockie TU na Życie Ergo

Banki windują prowizje. Drożeją ubezpieczenia kredytów

odpowiedzialności ubezpieczyciela - np. w związku z chorobami, na które klient chorował przed podpisaniem umowy. Również z tego powodu, że stroną umowy jest nie kredytobiorca, tylko dający kredyt bank. To dlatego, że ubezpieczając się w banku, kupujemy tzw. polisę grupową, w której, mimo że to klient płaci składkę

Starsza pani i kredyt z wkładką

zawieranych umów ubezpieczeń kredytów takie kombinacje nie są już na szczęście potrzebne, bo przeważnie są to ubezpieczenia indywidualne, a nie grupowe, a więc ubezpieczającym jest klient, nie bank. I klient nie musi prosić bankowców o wstawiennictwo, bo sam jest sobie panem, żeglarzem i okrętem. Ale w

Zamawiający nie może ograniczyć ilości polis jakie przedkłada wykonawca

szczególności gdy zachodzi sytuacja ubezpieczenia się u tego samego ubezpieczyciela. Inne stanowisko prowadziłoby do irracjonalnej sytuacji, kiedy wykonawca posiadający kilka polis oc, ubezpieczających jego działalność w przypadku złożenia oferty w nowym przetargu musiałby zawierać kolejne ubezpieczenie, które

Jest mało miast w Polsce, w których można kupić mieszkanie, zadłużając się do bezpiecznego poziomu. Winne ceny mieszkań i słabe zarobki

kolejne 10 proc. bank może zagwarantować, ubezpieczając tę część kredytu. Można się zastanawiać, czy wkład własny na poziomie 20 proc. kredytu to jeszcze nie za mało dla bezpieczeństwa klienta, ale… w co czwartym kredycie tych 20 proc. nie ma. A więc jeśli w życiu klienta pojawią się turbulencje i

Poranny komentarz rynkowy – rynek uwierzył w spowolnienie?

stóp aby zapobiec wykreowaniu kolejnego kryzysu. Apel nie dotyczy jedynie USA, jednak wiadomo, że to Fed ma w tej materii najwięcej do zrobienia. Do podwyżek stóp namawia także szefowa FDIC (instytucji ubezpieczającej depozyty), sugerując, iż wyższe stopy zachęciłyby banki do pożyczania pieniędzy

Co tydzień dwa bankructwa amerykańskich banków?

Federal Deposit Insurance Corporation (instytucja ubezpieczająca w USA depozyty bankowe) podjęła decyzję o zamknięciu FirstBank Financial Services z McDonough w stanie Georgia. Z kolei w Kalifornii aktywa Alliance Bank z siedzibą w Culver City i County Bank z centralą w Merced przekazano - wraz z

Niewielkie spadki na giełdzie w USA

ubezpieczających obligacje: Ambac Financial Group Inc. i MBIA Inc. Gdyby doniesienia te się potwierdziły, amerykańskie rynki finansowe mogą czekać poważne zawirowania. Niższa nota firmy ubezpieczeniowej przenosi się bowiem na ubezpieczane przez nią aktywa, co rzutuje na sytuację posiadających je instytucji

Ubezpieczalnie zachęcają: Skomponuj sobie polisę. Rewolucja na rynku?

matrycy ubezpieczeniowej pozwala klientowi swobodnie dobierać ryzyka. Umożliwia też budżetowanie, nagradza ubezpieczających więcej, ułatwia agentom doradztwo" - chwali się Ergo Hestia w swoim komunikacie. W ramach nowego ubezpieczenia Ergo 7 klient może wybrać różne warianty ubezpieczenia domu i

Koniec podwójnego ubezpieczenia OC dla wszystkich kierowców

Obowiązkowe ubezpieczenie OC musi wykupić każdy, kto ma samochód. Do tej pory kierowcy, kupując nowe ubezpieczenie, często zapominali o wypowiedzeniu starej umowy. I wpadali w pułapkę. Najczęściej dotyczyło to osób kupujących używane auto. Ubezpieczając samochód, nie pamiętali o polisie wykupionej

Odszkodowanie z VAT czy bez? Ubezpieczyciel kontra UOKiK

umową dobrowolną, więc teoretycznie strony mogą same ustalać jej zasady. MF informuje, że odpowiedzialność za zgodność działalności ubezpieczycieli z prawem sprawuje KNF. KNF odpowiada: AC jest umową dobrowolną i od ubezpieczającego zależy, jaki wariant ochrony i sposobu naprawienia szkody wybierze

Karta w Allianz Banku: płać i zbieraj na dziecko

daje też możliwość zmiany rodzaju posiadanego ubezpieczenia na ubezpieczenie bezskładkowe, co oznacza, że ubezpieczający jest zwolniony z obowiązku opłacania składek regularnych. Wtedy wszystkie środki zgromadzone na rachunku jednostek zostają przeniesione na Fundusz Gwarantowany (najbezpiecznejszy

Składki tak, odszkodowanie nie. "Bo umowę zawarto nieprawidłowo"

ubezpieczający działa w dobrej wierze i na podstawie złożonych przez niego dokumentów i deklaracji wystawia odpowiednią polisę. Agent nie ma możliwości zbadania okoliczności ani legalności zawartej umowy kupna--sprzedaży i nie może zakładać, że klient działał w złej wierze, dokonując zakupu samochodu - mówi nam

Uchachane nastolatki już nie straszą. PZU wycofała firmy reklamowe

PZU jest czytelny: jeśli jesteś trochę roztrzepany, nierozgarnięty, zabiegany, to wykup dodatkowe opcje ubezpieczające cię od skutków własnego gapiostwa. Tyle że w niektórych reklamach gapiostwo ocierało się o zwykłą głupotę. W jednej z reklam pasażerowie za wszelką cenę starają się przeszkodzić

Największe wpadki ubezpieczycieli w 2013 roku

kupujących używane auto. Ubezpieczając samochód, nie pamiętali o polisie wykupionej przez poprzedniego właściciela. A ta zostawała automatycznie odnowiona, jeśli jej nie wypowiedzieli. Efekt? Kierowca musiał płacić podwójnie - za odnowioną starą polisę i za nową. Teraz problemu pułapki podwójnego OC już

Zmiany dla kierowców. Na lepsze

wyjątek w stosunku do ogólnej zasady wskazanej w kodeksie cywilnym, która przewiduje rozliczenie co do dnia. Stąd z punktu widzenia systemowego, a także z punktu widzenia ubezpieczającego, wprowadzoną zmianę należy ocenić pozytywnie. Oprócz rozliczania składki co do dnia nowelizacja znosi obowiązującą

Polisa najczęściej popełniane błędy

, dotyczące umowy ubezpieczenia (art. 805 §1, 811, 814 §1 i§2) a w szczególności art. 809 §2 kc. stanowią, że umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą z chwilą doręczenia przez zakład ubezpieczeń ubezpieczającemu umowy ubezpieczenia. Żądanie załączania potwierdzenia opłacenia składek jest

Polisa ubezpieczeniowa ze zwrotem zapłaconych składek. Hit czy kit?

klientowi, jeśli dożyje zakończenia ochrony ubezpieczeniowej. Gdzie jest haczyk? Bo każde dziecko wie, że gdzieś być musi. Firma nie będzie przecież dopłacała do interesu, ubezpieczając klientów za darmochę. Haczyk oczywiście jest, i to całkiem spory. A kryje się w dwóch miejscach. Po pierwsze, składka jest

PSL nie chce oddać lasów

drzewnym. Nikt na świecie nie ubezpiecza gospodarki leśnej. Lasy Państwowe taki mechanizm ubezpieczający wypracowały same. Rozwiązania zaproponowane przez Ministerstwo Finansów sparaliżują funkcjonowanie LP i przyczynią się do nieodwracalnych strat w przyrodzie polskiej - podsumowuje Malinowska. Leśnicy

Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczaniu mieszkania?

, różnicę pokryjesz z własnej kieszeni. Uwaga! Sprawdź, czy ubezpieczenie uwzględnia przepięcia. Ubezpieczając mieszkanie, sprawdź, czy należy ci się odszkodowanie również wtedy, gdy wypadek będzie miał miejsce nie z twojej winy. To tzw. szkody wężykowe, czyli spowodowane pęknięciem czy oderwaniem się

Warren Buffett łapie spadający nóż na Wall Street

interesach. Zwykł mawiać, że jego ulubionym horyzontem inwestycyjnym jest wieczność. Potrafi jednym ruchem wprawić inwestorów w zachwyt i zmienić kierunek indeksów. Tak jak w połowie lutego tego roku, gdy ogłosił, że pomoże kilku firmom ubezpieczającym obligacje hipoteczne w USA. Hołduje fundamentalnej

Nietrzeźwy kierowca słono zapłaci

nieszczęśliwych wypadków (NNW), wyłączenia odpowiedzialności za szkody spowodowane przez kierowców pod wpływem alkoholu są wprowadzane do umów przez zakłady ubezpieczeniowe. Mają do tego prawo. Wykupując polisę autocasco lub NNW, ubezpieczający się wyraża swoim podpisem zgodę na takie wyłączenie. Łatwo zauważyć

Jak poprawić złe umowy? Firmy oceniają nasze pomysły

ubezpieczającego. + Getin Noble Bank. Streszczenia są niepotrzebne, bo ich funkcję spełnia formularz informacyjny, czyli obowiązkowo dołączana do umowy tabela z warunkami pożyczki. Dodatkowe streszczenie jest mnożeniem dokumentów. Gwarancja dobrej umowy POMYSŁ:: Jeśli umowa dobrze zabezpiecza interesy konsumentów

Odc. 10: OC za 371 zł? Powinni tego zabronić!

, TAMCI zedrą z ciebie skórę. A jak jest naprawdę? Postanowiłem sprawdzić, na ile prawdziwe są pokazywane w reklamówkach stawki polis OC i AC. Wybrałem jeden ze spotów firmy ubezpieczeniowej Axa Direct ubezpieczającej auta przez telefon i internet, a więc bez pośrednictwa agentów. Żeby było jasne - firmę

Polisa posagowa dla dziecka - hit czy kit?

podjęcie przez pociechę studiów, okres umowy można skrócić. Oprócz funkcji oszczędnościowej polisa pełni funkcję ochronną. W przypadku śmierci rodzica (ubezpieczającego) dziecko otrzymuje rentę ustaloną w umowie polisy. Zwykle jest ona wielokrotnie wyższa od sumy wpłaconych przez rodzica składek. Ma to

Dłuższa praca Polaków. Pracodawca i związkowiec o emeryturach

wpłynąć na poprawę kondycji Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wspomnę tu choćby o: walce z szarą strefą, ograniczaniu tzw. umów śmieciowych, uniemożliwieniu ucieczki od płacenia składek przez przedsiębiorców ubezpieczających się w KRUS, obciążeniu wszystkich składkami proporcjonalnymi do

Trwoga, brytyjski Barclays wart mniej niż PKO BP

programy ratowania właścicieli domów niemogących spłacać kredytów na czas. Na TARP mają także apetyt koncerny samochodowe, które jeszcze w grudniu uszczknęły kilkadziesiąt miliardów z pierwszej połowy puli. Sheila Bair, szefowa Federal Deposit Insurance (instytucji ubezpieczającej depozyty bankowe

Jakie zmiany w przepisach czekają nas w 2012 roku?

dochodziło do sytuacji podwójnego ubezpieczenia i konieczności płacenia dwóch składek. Od lutego to się zmieni. W życie wejdzie nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Najważniejszą zmiana, jaką wniesie to właśnie zniesienie problemu podwójnego OC. Ubezpieczający będzie mógł wypowiedzieć umowę OC

Pieniądze dla młodych rodziców, czyli młoda matka na cenzurowanym

studiów, okres umowy można skrócić. Polisa pełni przede wszystkim funkcję ochronną. W przypadku śmierci rodzica (ubezpieczającego) dziecko otrzymuje rentę ustaloną w umowie polisy. Zwykle jest ona wielokrotnie wyższa od sumy wpłaconych przez rodzica składek. Ma to pomóc osieroconemu dziecku wejść w

Tyrowicz: Musimy zdecydować, czego oczekujemy od systemu emerytalnego

ubezpieczający - np. fundusz emerytalny - bierze na siebie ryzyko, że będziemy żyli dłużej, niż się dzisiaj wydaje. To za to płacimy mu premię. W Polsce mamy skarbonkę, do której wrzucamy pieniądze na emeryturę, a OFE biorą od tego premię. "Gazeta" przekonywała, że te opłaty są zbyt wysokie. Nie, one

Eksmitowani przez roboty. USA grozi nowy krach?

mogli wrócić bezprawnie usunięci właściciele. Bankruci wrócą do domów i dalej zapewne nie będą płacić kredytów, aż zostaną znowu eksmitowani - tym razem już z zachowaniem procedur. Takiego czarnego scenariusza boją się również firmy ubezpieczające nieruchomości od wad prawnych. Niektóre banki wymagają

Eksport ubezpieczony

produktów dla klientów ubezpieczających eksport. W przypadku każdego naszego ubezpieczenia firma może ubezpieczyć nie tylko należności krajowe, ale również eksportowe. Ubezpieczeniem zazwyczaj obejmujemy całą sprzedaż z odroczonym terminem płatności realizowaną przez naszego klienta - mówi Krzysztof

Główni przegrani gospodarczego kryzysu

Swaps), instrumenty finansowe ubezpieczające długi korporacji wielkości pół biliona dolarów. Ich część (wartości 78 mld dolarów) ubezpieczała obligacje zabezpieczone kredytami hipotecznymi (tzw. CDO). Krótko mówiąc - AIG ubezpieczała przed kryzysem finansowym, a to oznaczało, że gdy on wybuchł, musiała

SKOK na Wielkopolski Bank Rolniczy

SKOK - firma m.in. ubezpieczająca członków SKOK-ów, której głównym udziałowcem jest Krajowa SKOK - odkupiło od ING (już wtedy właściciela WBR) udziały w Asekuracji, odwracając tym samym transakcję z sierpnia 2000 r. Wartość udziałów określono na 2,9 mln zł, czyli 400 tys. zł więcej, niż dwa lata

Brokerzy ubezpieczeniowi: w interesie klienta

istotny atrybut brokera - wysoki poziom moralny profesji. Dzięki Jargo, elektrownia Opole kupiła polisę wartości 10 mln zł, płacąc za nią, jak podawała PAP, 2 mln zł. Firmą ubezpieczającą zakład energetyczny było PZU SA. - Sprawa Jargo to incydent, choć groźny - twierdzi Jacek Kliszcz, prezes