ubezpieczać eksport

Euler Hermes przestał ubezpieczać eksport do Grecji

Największy na świecie ubezpieczyciel transakcji handlowych Euler Hermes zawiesił ubezpieczanie transakcji eksportowych do Grecji - informuje ?Daily Telegraph?

KE zdecydowała o usunięciu państw z listy państw o ryzyku zbywalnym do 2020 r.

płatności. Takie odroczenie wiąże się z ryzykiem kredytowym dla sprzedawcy/eksportera, który ubezpiecza się od niego, zazwyczaj u ubezpieczycieli prywatnych (wykupując tzw. ubezpieczenie kredytu eksportowego). Obowiązujący od 2013 r. komunikat w sprawie krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów

KUKE ma nowe ubezpieczenie dla eksporterów do UE i OECD na czas kryzysu

, obejmujące 35 krajów, do których trafia prawie 90% polskiego eksportu" – powiedział prezes KUKE Janusz Władyczak, cytowany w komunikacie. KUKE GAP EX jest produktem przeznaczonym dla firm, które mając umowę ubezpieczenia należności, chcą zwiększyć sprzedaż eksportową. Z kolei z KUKE GAP EX+ mogą

PIU: Polskie firmy ubezpieczyły obroty warte 504,9 mld zł w 2018 r. 

).  Według danych PIU, znacznie zwiększyło się zaangażowanie polskich ubezpieczycieli we wsparcie eksportu. Dynamika w przypadku ochrony kredytów eksportowych wyniosła 112%, a wartość 55,21 mld zł. Polskie przedsiębiorstwa w 2018 r. znacznie zwiększyły eksport, w związku z tym pojawił się

KUKE spodziewa się spowolnienia wzrostu eksportu do 7-7,5% r/r w 2018 r.

Warszawa, 26.09.2018 (ISBnews) - Spowolnienie dynamiki wzrostu eksportu z Polski względem 2017 r. ma realne szanse być w 2018 r. płytsze, niż szacowano wcześniej i wyniesie ok. 7-7,5%, prognozuje Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). "Na podstawie najbardziej aktualnych

KUKE: RPA, Kenia i Nigeria wśród najlepszych rynków dla eksportu w Afryce

, obecnie około połowa krajów afrykańskich klasyfikowana jest jako kraje wysokiego ryzyka, przez co działalność na tym kontynencie nie należy do łatwych" - czytamy w komunikacie. W 2017 roku polski eksport do Afryki wyniósł niewiele ponad 2,5 mld USD, co stanowi zaledwie 1,2% eksportu z Europy

Bank Pekao z gwarancjami KUKE otwiera linię gwarancyjną stoczni Crist

działalność eksportową, czy to w formie gwarancji czy kredytu" - powiedział prezes KUKE Janusz Władyczak, cytowany w komunikacie. Według niego, w ramach realizowania prowadzonego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii programu Moda na Eksport KUKE pracuje nad nowymi rozwiązaniami

KUKE: Liczba upadłości firm spadła o 45,5% r/r do 30 w kwietniu

znaleźć na rynku odpowiedniej ochrony. O produkty aplikują firmy z wielu branż, które pomimo niesprzyjającego otoczenia są w stanie kontynuować, a nawet zwiększać eksport na rynki rozwinięte" - powiedział Ślagórski. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) ubezpiecza transakcje handlowe

Zarząd KUKE powołany w tym samym składzie na nową kadencję

;centrum tych zmian jest wprowadzenie nowego systemu informatycznego, dzięki któremu możliwe będzie docelowo m.in. obniżenie kosztów działania, skrócenie procesów biznesowych oraz udostępnienie narzędzi wspierających firmy z sektora MŚP szukające swoich szans w eksporcie" - powiedział

KUKE: Wzrost eksportu spowolni w tym roku do 6-7%

Warszawa, 21.03.2018 (ISBnews) - Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) prognozuje, że dynamika wzrostu eksportu z Polski spowolni w tym roku do ok. 6-7%, poinformował ISBnews prezes KUKE Janusz Władyczak. W 2017 r. eksport wzrósł - według danych GUS - o 10,2% r/r do 203,7 mld euro

KUKE liczy na dynamiczny wzrost ubezpieczanych transakcji wobec 30 mld zł w 2015

Warszawa, 12.05.2016 (ISBnews) - Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) ubezpieczyła transakcje o wartości ponad 30 mld zł i planuje dynamiczny wzrost liczby i wartości ubezpieczanych kontraktów, poinformował prezes KUKE Marek Czerski.  "KUKE będzie pełnić

KUKE i BGK są gotowi wspierać zachodnich importerów polskich towarów

Warszawa, 18.02.2019 (ISBnews) - Oferowane wspólnie przez KUKE i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) rozwiązania służące wsparciu polskiego eksportu okazują się atrakcyjne również dla importerów z krajów rozwiniętych, dając im i ich bankom dostęp do finansowania nawet na lepszych warunkach niż

KUKE uruchomiła ubezpieczenia kredytów eksportowych do Iranu

Warszawa, 04.03.2016 (ISBnews) - Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) od marca br. umożliwiła polskim przedsiębiorcom możliwość ubezpieczania kredytów eksportowych do Iranu, podała Korporacja. Prezes KUKE w ramach rozpoznania możliwości ekspansji polskiego

KUKE: Polski eksport do Azji wzrósł o 341% w ciągu ostatnich 13 lat

Warszawa, 17.04.2018 (ISBnews) - Eksport polskich przedsiębiorstw do Azji wzrósł o 341% w ciągu ostatnich 13 lat, szacuje Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). W celu wsparcia ekspansji eksportowej, KUKE, Bank BGŻ BNP Paribas i Bisnode Polska uruchomili cykl konferencji

Składka przypisana brutto KUKE wzrosła o 41% r/r do 192 mln zł w 2017 r.

niż w rekordowym dla KUKE roku 2011. Wzrost składki w stosunku do 2016 roku wyniósł 51%, w tym 67% wzrost w zakresie ubezpieczeń średnio- i długoterminowych, czyli ubezpieczeń eksportu dóbr i usług o charakterze inwestycyjnym.  "Naszą misją jest umożliwienie bezpiecznej ekspansji

KUKE: Wartość ubezpiecz. obrotu i gwarancji wzrosła o 20% do 48,9 mld zł w 2018

. Ale niestety to również konsekwencja stanu globalnej gospodarki, większej niepewności politycznej, zmienności na rynkach, obserwowanego spowolnienia wzrostu. Polskie firmy są w przeważającej mierze uzależnione od koniunktury w krajach Unii Europejskiej, gdzie trafia 80% naszego eksportu, a

Coface:Recesja dotknie 68 krajów, liczba upadłości firm wzrośnie o 25% r/r w br.

Coface nie uwzględnia licznych ogłoszonych zamknięć granic (model oparty na cenach ropy naftowej, kosztach transportu, wskaźnikach zaufania przedsiębiorstw produkcyjnych w Stanach Zjednoczonych i danych dotyczących koreańskiego eksportu jako zmiennych objaśniających), zastrzeżono. W

Piotr Antkiewicz został powołany na stanowisko prezesa KUKE

i zarządzania, które zdobywał w międzynarodowych organizacjach" – podano w komunikacie. „Dynamicznie rozwijająca się polska gospodarka przechodzi transformację z gospodarki zorientowanej na import w kierunku zorientowanej na eksport. Rozwój eksportu jest jednym z priorytetów rządu

KUKE: Eksport polskiego drobiu do Chin ma realne szanse wzrostu

Warszawa, 26.07.2018 (ISBnews) - Eksport polskiego mięsa drobiowego do Chin ma realne szanse wzrostu, wskazało KUKE na podstawie najnowszych porozumień ze stroną chińską. W związku z podpisanym bilateralnym protokołem dotyczącym eksportu mięsa drobiowego z Polski do Chin, możliwe stało się

Pekao i KUKE podpisały umowę ws. wspólnej oferty dla eksporterów

rozliczania prowadzonych transakcji handlowych na rynki większości krajów świata. Akredytywy eksportowe dedykowane będą polskim eksporterom, którzy planują bądź prowadzą już ekspansję zagraniczną w formie eksportu towarów lub usług na rynki krajów o podwyższonym poziomie ryzyka, w szczególności do krajów

KUKE: Liczba upadłości firm wzrosła o 3,8% r/r do 55 w marcu

, transport oraz wybrane branże eksportowe, jak meblarska czy te będące częścią międzynarodowych łańcuchów dostaw, jak sektor motoryzacyjny. "W KUKE, zaraz po pojawieniu się pierwszych negatywnych sygnałów z gospodarki, podnieśliśmy do 100% poziom ochrony w ubezpieczeniach eksportu dóbr inwestycyjnych

BGK finansuje kontrakt eksportowy Unibep na Białorusi warty 34,3 mln euro

komunalnym Akwa-Minsk, podano również. "Środki na realizację kontraktu eksportowego zapewnia w pełnej wysokości BGK. W ramach programu rządowego Finansowe Wspieranie Eksportu pokryte zostanie 85% wartości kontraktu w formule kredytu dla banku lokalnego z pięcioletnim okresem spłaty. Kredyt

PIU: Sektor ubezpieczeń tworzy 2% PKB i zapewnia 225 tys. miejsc pracy

Warszawa, 16.11.2017 (ISBnews) - Sektor ubezpieczeniowy tworzy 2% polskiego PKB, ubezpiecza 60% majątku polskich firm oraz zapewnia 225 tys. miejsc pracy, wynika z raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) pt. "Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków", prezentowanego podczas Kongresu

KUKE: Handel z UK i Turcją musi 'toczyć się' dalej, niezależnie od problemów

produkty - głównie maszyny, pojazdy oraz produkty spożywcze - o wartości ponad 56 mld zł, co stanowiło ponad 6% polskiego eksportu ogółem. Jednocześnie do Turcji wysłaliśmy towary - przede wszystkim: maszyny, pojazdy i chemię - o wartości 12,5 mld zł (1,54% całego eksportu). Turcja jest jednym z

Polski eksport wzrósł aż o 10 proc.? Prognozy ubezpieczyciela

KUKE ubezpiecza od 1991 roku transakcje handlowe polskich przedsiębiorców - udziela gwarancji ubezpieczeniowych i sprzedaje między innymi ubezpieczenia należności z tytułu sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności. Spółkę można więc traktować jako bardzo miarodajne źródło informacji

KUKE: Liczba upadłości spadła o 2,1% r/r do 47 w lutym 2019 r.

względem pogarszać. Szczególnie narażone na kłopoty mogą być przedsiębiorstwa nastawione na eksport do krajów Europy Zachodniej, bowiem spowolnienie gospodarcze w tym regionie może wpłynąć na obniżanie się rentowności sprzedaży eksportowej" - powiedział wiceprezes Tomasz Ślagórski, cytowany w

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji wyniosła 467 w I poł. 2019 r.

Coface zakłada 5-proc. wzrost łącznej liczby postępowań w tym roku. Jak dotychczas Polska jest relatywnie odporna na spowolnienie gospodarcze w strefie euro, a zwłaszcza niskie wyniki przemysłu w Niemczech. Konkurencyjność cenowa i jakościowa polskiego eksportu stanowi istotne wsparcie, jednak niższy

KUKE: Ekspansja zagraniczna może być szansą na rozwój MŚP

współczynniki wzrostu eksportu powinny być wsparte również przez intensyfikację ekspansji na rynki pozaeuropejskie, które często są o wiele trudniejsze biznesowo niż strefa europejska. Małe i średnie przedsiębiorstwa niejednokrotnie rezygnują z realizacji ambitnych celów, ponieważ angażowanie znacznej części

Sielewicz z Coface: Polska tylko 'otrze się' o próg 3% w relacji deficytu do PKB

wewnętrzną, to ta zagranica stanowiłaby większy czynnik ryzyka. Na nasze szczęście, polski eksport rośnie w relacji do PKB - w ub.r. relacja ta osiągnęła już poziom 55%" - stwierdził główny ekonomista. "Z drugiej strony, nie jesteśmy aż tak uzależnieni od eksportu, jak np. Słowacja, Węgry czy

KUKE: Liczba upadłości wzrosła o 14% r/r do 64 w styczniu 2019 r.

co do oceny sytuacji przedsiębiorstw nastawionych na eksport. Jeśli polscy producenci nie uwzględnili tego spowolnienia w swoich planach, to mogą mieć problemy z rosnącym poziomem zapasów, co grozi zachwianiem płynności. Z drugiej strony, osłabienie popytu odczuwają też lokalni producenci na

KUKE: Liczba upadłości przedsiębiorstw wzrośnie o ok. 3% r/r do ok. 598 w 2018

działalności międzynarodowej. W 2017 roku polski eksport wyniósł 203,7 mld euro i wzrósł o 10% r/r. Znaczący udział w wypracowaniu tego wyniku miały firmy z sektora MŚP, podkreślono w materiale. "Prowadzenie działalności wymaga wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem. Problemy wynikające z zatorów

Coface: Impas w relacjach Polska-UE najprawdopodobniej skończy się kompromisem

relacji byłoby niekorzystne tak samo dla UE, jak dla Polski - Polska jest nie tylko największym beneficjentem, jeśli chodzi o fundusze unijne, ale także kieruje na unijne rynki większość swojego eksportu (79,7% w 2017 r.) i będzie piątym co do wielkości krajem UE po wyjściu z Unii Wielkiej Brytanii. Jest

Coface podtrzymał ocenę ryzyka Polski na poziomie A3

roku. Warunki gospodarcze przekładają się na poprawę sytuacji sektora przedsiębiorstw w wielu krajach. Sytuacja na rynkach zagranicznych jest coraz bardziej istotna dla polskich firm. Nasze szacunki zakładają, że w zeszłym roku eksport towarów i usług z Polski był bliski równowartości 55% naszego PKB

Kościński: MR zachęca zagranicznych inwestorów do innowacyjności w Polsce

niskie koszty. "Kilogram eksportu w PZL-Świdnik to ponad 700 euro. Mamy drogie produkty, bo są one unikalne i wymagają innowacyjnych rozwiązań, także prowadzenia badań" - wskazał wiceprezes Leonardo Helicopters, właściciela PZL-Świdnik, Krzysztof Krystowski. W Europie tylko w pięciu krajach

Sielewicz z Coface: PKB w Polsce wzrośnie o 4,3% w 2018 r.

inwestycje w aktywa trwałe oraz najprawdopodobniej ujemny wpływ eksportu netto.   "Natomiast w branżach sytuacja mikroekonomiczna jest nieco zróżnicowana. Widzimy tutaj dosyć dobrą dynamikę produkcji budowlanej, produkcji przemysłowej, a także sprzedaży detalicznej. Niemniej jednak nasze badania

Przegląd prasy

uchwałę w sprawie programu Dostępność+ --Orange Polska ma umowę z Ineą na dostarczenie internetu światłowodowego --Sprzedaż BAH wzrosła o 67% r/r do 353 samochodów w lipcu --KUKE: Firmy ubezpieczają ok. 15% eksportu na Białoruś i ponad 3% na Ukrainę --BGŻ BNP Paribas: Polska 8. importerem, 13

BGK i KUKE sfinansują kontrakt Unibepu na centrum handl.w Grodnie za 55 mln euro

rządowego programu Finansowe Wspieranie Eksportu i jest objęty polisą ubezpieczeniową Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE), podano także. "Zabezpieczenie finansowania przez KUKE pozwoli polskiej firmie na realizację dużego kontraktu - powstanie kolejne centrum handlowe pod znakiem

Więcej firm bankrutuje

- wyjaśnia Tomasz Starus, analityk Euler Hermes, grupy zajmującej się ubezpieczaniem należności i windykacją. Upadli m.in. duzi producenci - Krośnieńskie Huty Szkła, Fabryka Elektrofiltrów Elwo, spółka z grupy Rafako. Kryzys nie dotyka w tym samym czasie wszystkich branż. Raczej działa tutaj efekt domina

KUKE rozszerza do 100% zakres ochrony ubezpieczeniowej w eksporcie inwestycyjnym

tych branżach jest ściśle powiązane z uzyskaniem bankowego finansowania, które w okresie narastającej niepewności w globalnej gospodarce będzie ulegało znacznemu ograniczeniu, podsumowano. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców

Eksport ubezpieczony

, kilkadziesiąt milionów złotych obrotów. W strukturze geograficznej ubezpieczanego przez korporację eksportu w 2006 roku dominowało 5 krajów - Niemcy, Holandia, Wyspa Man, Rosja i Ukraina. - Niemcy są największym partnerem handlowym Polski, z tego też faktu wynika znacząca wartość ubezpieczanego przez

Jak radzą sobie firmy, czyli czy kryzys się wreszcie skończył

, główny ekonomista Coface w Polsce, firmy zajmującej się ubezpieczaniem należności, uważa jednak, że takie dane nie nastrajają pozytywnie. - W obliczu podwojenia tempa wzrostu gospodarczego Polski z 1,7 proc. w 2013 r. do 3,4 proc. w 2014 r. i jego stabilizacji w pierwszej połowie tego roku spadek liczby

Koło zamachowe czy kij w szprychy? Komu chce pomóc BGK

Kredytów Eksportowych, specjalizującej się w ubezpieczaniu kredytów na działalność zagraniczną. Nasz udział w KUKE wzrósł z 12,15 do 36,69 proc. Mamy nadzieję, że dodatkowy kapitał pozwoli KUKE ubezpieczać większe transakcje i pomagać większej liczbie eksporterów. Zresztą poza dofinansowaniem KUKE mamy też

Nieprzerwany wzrost liczby bankructw amerykańskich firm

pracy i kryzysu na rynku kredytowym, korelacja ankiety Banku Rezerwy Federalnej i przyszłych upadłości daje istotne dowody na to, że firmy stają przed trudnym okresem, a liczba upadłości wzrośnie, i to znacznie. Jak odczują to polskie firmy? Zgodnie z danymi Ministerstwa Gospodarki, udział eksportu do

Czarne złoto nadal w cenie

. Strata Kompanii Węglowej za ubiegły rok to ponad 70 mln zł. Stratę firma tłumaczy m.in. spadkiem wydobycia i sprzedaży węgla (przyczyniły się do tego problemy natury geologicznej i katastrofy w kopalniach) oraz związaną z tym utratą przychodów, a także spadkiem cen węgla w eksporcie realizowanym drogą