tytułu zaległości

BIG InfoMonitor: Zaległości Polaków wzrosły do 79,8 mld zł w I kw. br.

mld zł, a w ciągu roku od marca 2019 do marca 2020 ponad 3,7 mld zł. Wartość długów z tytułu niespłacanych rachunków wzrosła w kwartał o 449 514 680 zł (1,1%), zaś nieregulowanych w terminie kredytów o 1 606 447 464 zł (4,5%). Po zmianie suma zaległości pozakredytowych wynosi obecnie 42,7 mld zł, a

BIG InfoMonitor/BIK: Zaległości firm przekroczyły 34 mld zł po II kw.

Warszawa, 24.08.2020 (ISBnews) - Wartość zaległości przedsiębiorstw wobec partnerów biznesowych i banków przekroczyła 34 mld zł na koniec czerwca br., wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i BIK. Nieopłacone w terminie zobowiązania wobec firm i banków podwyższyły się o 899 mln zł w

NIK rekomenduje uzależnienie usunięcia punktów karnych od uiszczenia mandatów

2016 r. zmiana systemu poboru tych należności, polegająca na jego scentralizowaniu, nie spowodowała dotychczas poprawy skuteczności windykacji oraz nie zapewniła wiarygodnych danych o stanie należności i zaległości z tego tytułu. "Już w 2013 r. NIK alarmowała w swoim raporcie

BIG InfoMonitor: Zaległości Polaków przekroczyły 76 mld zł po I kw. 2019

pierwszym kwartale wzrosły przeciętne zaległości z tytułu większości zobowiązań. Najbardziej wzrosły przeciętne kwoty nieopłacanych w terminie kredytów mieszkaniowych o 6 287 zł do niemal 180 000 zł, z kolei konsumpcyjnych - o 1 645 zł do 23 372 zł. Wzrosła też średnia wartość niespłacanych

FO Dębica: W wyniku kontroli UCS stwierdzono zaległość podatkową na 19,4 mln zł

nieuprawniony korzystała ze zwolnienia z poboru podatku u źródła, podała spółka. Ewentualna zaległość podatkowa wraz z odsetkami to 19,4 mln zł. "W okresie objętym kontrolą spółka jako płatnik korzystała na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ze zwolnienia z obowiązku poboru podatku u

PGNiG OD nie wstrzyma dostaw energii osobom z opóźnieniami w płatnościach

tym klientom, którzy z powodów zaległości finansowych kwalifikują się do ograniczenia tych dostaw" - powiedział prezes PGNiG Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie. Odstąpienie od działań windykacyjnych dotyczy osób, które z tytułu zaległości kwalifikują się do odcięcia dostaw gazu ziemnego i

MF podpisał rozporządzenie zwalniające z odsetek, rozliczających się po 30 IV

.) przewidziano zaniechanie poboru odsetek za zwłokę naliczonych od 1 maja 2020 r. do 1 czerwca 2020 r. od zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Dotyczy to podatników składających zeznania PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT 37, PIT-38 i PIT-39. Na równi z wpłatą będzie

"GP": Podatnicy zalegają z miliardami

budżet znajduje się w trudnej sytuacji i skuteczność egzekucji zaległości podatkowych może przyczynić się do zmniejszenia istniejącej dziury budżetowej - pisze "Gazeta Prawna". Analitycy podkreślają, że trzeba przyznać większe uprawnienia w związku z możliwością egzekucji administracyjnej z

BIG InfoMonitor: Zaległości Polaków wobec sądów wzrosły do 608 mln zł w 2019 r.

mln zł do 608 mln zł. Tylko w minionym roku zaległości z tego tytułu zwiększyły się z 385,6 mln zł (grudzień 2018) do 608,2 mln zł (grudzień 2019), czyli o niemal 60%. Gwałtowny przyrost długów to głównie efekt niewykonanych przez skazanych wyroków zasądzających zwrot majątku pochodzącego z

Cyfrowy Polsat: Organ skarbowy wydał decyzję o zaległości podatkowej

Warszawa, 07.08.2019 (ISBnews) - Cyfrowy Polsat otrzymał i przeanalizował informację przekazaną przez pełnomocnika spółki, dotyczącą decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie, określającej wysokość zobowiązania podatkowego spółki z tytułu niepobranego zryczałtowanego

BIG InfoMonitor: Wartość zaległości firm to 31,5 mld zł po III kw. (aktual.)

W dzisiejszej depeszy w tytule powinno być 'po III kw.' zamiast 'po II kw.' Poniżej ponownie publikujemy treść depeszy (zmiana tylko w tytule) Warszawa, 12.12.2019 (ISBnews) - Łączna wartość zaległości przedsiębiorstw wobec partnerów biznesowych i banków zbliżyła się do 31,5 

BIG InfoMonitor: Zaległości branży moto wyniosły 1,2 mld zł na koniec marca

Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - W kryzys z niespłaconymi długami weszła co 17. firma handlująca pojazdami i co 15. firma produkcyjna. Na koniec marca zaległości sektora motoryzacyjnego przekroczyły 1,2 mld zł, wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy BIK. Według wywiadowni

BIK: Firmy pożyczkowe udzieliły pożyczek na 7,2 mld zł w 2018 r. (aktualizacja)

Grzybek, cytowany w komunikacie. "Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor odnotował na koniec stycznia 2019 r. ponad 361 tys. osób, posiadających zaległości z tytułu umowy pożyczki na kwotę 2,4 mld zł. W porównaniu do okresu sprzed 12 miesięcy obserwuje się tendencję wzrostową - zwiększyła się liczba

Kiedy zaległości podatkowe powinny i mogą być podstawą wykluczenia wykonawcy z postępowania?

składek na ZUS. W obu przypadkach są to spore kwoty (300.000 i 800.000 zł) nałożone upomnieniem. Wykonawca poinformował, że spółka złożyła wnioski w sprawie rozłożenia na raty zapłaty zobowiązania podatkowego i należności z tytułu składek. W siwz nie określono podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 8

BIG InfoMonitor: Łączne zaległości gapowiczów wynoszą 144,3 mln zł

Warszawa, 08.07.2020 (ISBnews) - Łączne zaległości ponad 115 tys. gapowiczów wynoszą 144,3 mln zł, wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Tylko w maju w rejestrze przybyło ponad 7 tys. osób, a kwota zaległości z tytułu nieopłaconych kar za jazdę bez biletu wzrosła o prawie 8 mln zł

Famur otrzymał decyzję organu podatkowego, ma zapłacić ok. 14,8 mln zł

Warszawa, 05.09.2019 (ISBnews) - Famur otrzymał decyzję Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów osiągniętych w latach 2013-2015. Organ podatkowy odnotował powstanie zaległości podatkowej za kontrolowany okres w

BIG InfoMonitor: Zaległości wobec dostawców usług TV wzrosły do ponad 143 mln zł

wielkopolskiego - 2270 zł, zaś najniższe podlaskiego - 1890 zł. Sporo. Nieco ponad 2000 zł to kwota, którą przeciętnie rodacy przeznaczają na zakup telewizora, wymienianego zwykle raz na siedem lat. "Suma zaległości Polaków z tytułu nieopłaconych rachunków za telewizję kablową i satelitarną, przez rok

Projektowane rozwiązania podatkowe w "tarczy 3.0"

Projektowane rozwiązania podatkowe w "tarczy 3.0"

) przychodu uzyskanego z tytułu opłat za dostęp do publicznie udostępnianych treści na żądanie albo (II) przychodu z tytułu emisji przekazów handlowych, jeśli ten przychód byłby w danym kwartale wyższy. Obowiązek wnoszenia opłat ma obciążać także podmioty z innych

BIG InfoMonitor: Firmy pożyczkowe udzieliły pożyczek na 7,2 mld zł w 2018 r.

wysoką kwotę" - powiedział dyrektor departamentu business intelligence BIK Sławomir Grzybek, cytowany w komunikacie. "Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor odnotował na koniec stycznia 2019 r. ponad 361 tys. osób, posiadających zaległości z tytułu umowy pożyczki na kwotę 2,4 mld zł. W porównaniu

BIG Info Monitor/BIK: Suma długów zwiększyła się o 1,24 mld zł w I kw. br.

losowego i zazwyczaj co drugi kredytobiorca po chwili znów terminowo obsługuje kredyt" - powiedział główny analityk BIK Waldemar Rogowski, cytowany w materiale. Z kolei w odniesieniu do zaległości pozakredytowych we wszystkich tytułach odnotowano wzrosty. Wciąż najwyższą wartość średniego

Ciech: Organ odwoławczy utrzymał decyzję o 8,2 mln zł zaległości podatkowych

Skarbowego w Bydgoszczy, zgodnie z którymi zaległości podatkowe spółek zależnych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2015 r. wynoszą łącznie 8,2 mln zł, podał Ciech. Odsetki za zwłokę wynoszą łącznie ok. 2,3 mln zł. Spółka w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Ciech za 2018 rok

KRD: Branża HoReCa miała 242 mln zł zaległości na początku kwietnia

sekurytyzacyjnym i firmom windykacyjnym - to 70,3 mln zł. Natomiast 12,2 mln zł powinna zapłacić podmiotom z branży spożywczej, a 1,1 mln zł… innym restauratorom i firmom cateringowym. Ma też duże zaległości czynszowe oraz z tytułu rachunków za prąd, wodę czy wywóz śmieci - aż 11,8 mln zł oraz 10,1 mln zł

Mikrofirmy w tarapatach. Na jakie ulgi mogą liczyć?

gospodarczą? 1. ZUS * Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek ZUS. Jeśli zostanie złożony w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w okresie do 30 dni po ich odwołaniu, nie

Ciech: Dyrektor IAS w Bydgoszczy wniósł skargi kasacyjne od wyroków WSA

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2019 roku, w których WSA uchylił decyzje dyrektora IAS z dnia 27 sierpnia 2019 roku odnoszące się do zaległości podatkowych spółek zależnych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2015 r. w wysokości łącznie 8,2 mln zł, podał

Cyfrowy Polsat: Organ skarbowy utrzymał decyzję o zaległości podatkowej

Warszawa, 16.07.2018 (ISBnews) - Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie, po ponownym rozpatrzeniu sprawy, utrzymał w mocy wcześniejszą decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego Cyfrowego Polsatu z tytułu niepobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób

Nowe przepisy dotyczące mieszkań komunalnych. Ważne zmiany dla lokatorów

przypadku tzw. dziedziczenia najmu, czyli wstąpienia w stosunek najmu osoby bliskiej po śmierci najemcy. 2. Brak innych mieszkań Na żądanie gminy osoby starające się o mieszkanie komunalne muszą też złożyć oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego mieszkania położonego w tej samej lub

BIG InfoMonitor: Zaległości branży rekreacyjno-kultur. to ok. 188,4 mln zł w IV

Warszawa, 05.06.2020 (ISBnews) - Firmy zajmujące się działalnością rekreacyjno-kulturalną miały w kwietniu łącznie ponad 188,4 mln zł zaległości, w ciągu miesiąca kwota ta wzrosła o jedną ósmą, jednak średni odsetek podmiotów z problemami utrzymał się tu na wyraźnie niższym poziomie niż w całej

BIG InfoMonitor: Zaległości czynszowe wyniosły 154,4 mln zł na koniec I kw.

Marszałek. Kwoty narastające z tytułu zaległości czynszowych są zazwyczaj bardzo trudne do odzyskania. Bez terminowych wpłat od mieszkańców zmniejsza się budżet miasta. Nie ma pieniędzy na bieżące wydatki np. sprzątanie, oświetlenie, niezbędne naprawy i remonty. Niekiedy nieuchronne jest podniesienie

US określił zaległy podatek Cyfrowego Polsatu za 2012 r. na 24,2 mln zł

Warszawa, 06.03.2018 (ISBnews) - Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie określił wysokość zobowiązania podatkowego Cyfrowego Polsatu z tytułu niepobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w 2012 r. w kwocie 24,2 mln zł powiększonej o odsetki od zaległości podatkowych

Neuca: WSA uznał, że zobowiązanie z tytułu podatku VAT jest przedawnione

tytułu podatku od towarów i usług (VAT) za styczeń 2012 r. w kwocie wyższej od zadeklarowanej o wartość 9,35 mln zł plus odsetki od zaległości podatkowych. Spółka podała wówczas, że planuje zaskarżenie powyższej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i nie zamierza tworzyć rezerw na to

WSA uchylił decyzję administracji skarbowej ws. podatku Emperii za 2011 r

Warszawa, 17.07.2018 (ISBnews) - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w całości uchylił zaskarżoną przez Emperię decyzję dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie dotyczącą zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2011 r. stwierdzającą zaległość podatkową

NIK: Zaległości podatkowe rosną szybciej niż dochody z podatków

zaległościach (83,7%) miały zaległości z tytułu podatku VAT, które na koniec 2016 r. wyniosły 59,6 mld zł (wzrost o ponad 40,3% wobec stanu na koniec 2015 r. i o 115,2% wobec stanu na koniec 2014 r.). NIK zwraca uwagę, że zaległości podatkowe rosną szybciej niż dochody z podatków.  "Ich

BIG InfoMonitor: Indeks Zaległych Płatności Polaków wzrósł do 65,4 w marcu

także. Przeciętna wysokość zaległości z tytułu kredytu hipotecznego przypadająca na osobę wynosi 208,4 tys. zł, podczas gdy z tytułu kredytów konsumpcyjnych 21 tys. zł. Z kolei w przypadku zaległości pozakredytowych, nieopłaconych rachunków, pożyczek pozabankowych i alimentów jest to niecałe 11,4 tys

KRD: Zaległości wobec dostawców mediów domowych wynoszą ok. 1,4 mld zł

Inkasso Jakub Kostecki, cytowany w komunikacie. Polacy nie płacą też za mieszkanie (422 mln zł długu), radio i telewizję (162 mln zł), energię elektryczną (37 mln zł), wodę (5 mln zł), ogrzewanie (4,6 mln zł) czy Internet (1,4 mln zł). Zaległości z tytułu opłat za ścieki i śmieci wynoszą odpowiednio 584

KRD: Zaległości przedsiębiorców wobec ubezpieczycieli wzrosły do 161,4 mln zł

której potwierdzeniem jest polisa. Jeśli więc klient nie opłaca składek, to znaczy, że nie wywiązuje się z umowy. Największym problemem ubezpieczycieli są jednak zaległości składkowe z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych, na przykład OC, które opłaca się w ratach. Prawo nakłada na ubezpieczyciela obowiązek

Na co możesz liczyć, gdy nie masz pieniędzy na czynsz lub wynajem mieszkania?

form pomocy oferują m.in. możliwość rozłożenia zaległości na raty. Trzeba tylko złożyć odpowiedni wniosek u zarządcy budynku komunalnego. W Warszawie najemcy lokali komunalnych o niskich dochodach mogą liczyć na obniżkę czynszu, a osoby, które popadną w długi, na podstawie uchwały rady miejskiej mogą

BIG InfoMonitor: Do firm pożyczkowych i telekomów przychodzi najwięcej dłużników

zaległość. W ten sposób ostrzegają też innych przed niesolidnymi klientami i udaje się to coraz lepiej" - czytamy w komunikacie. Statystycznie każda z osób widniejących w BIG InfoMonitor ma na koncie co najmniej dwa nieuregulowane zobowiązania, a wpisów o zaległościach osób fizycznych jest prawie 5,5

Work Service i spółka zależna złożyły wniosek do ZUS o nowe układy ratalne

traktuje uregulowanie wszystkich jej zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego oraz ZUS i złożył pismo w tej sprawie w ZUS, podano w komunikacie.   "(...) spółka oraz Industry Personnel Service wystąpiły z wnioskiem do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o rozłożenie na raty zaległości z

BIG InfoMonitor: Polacy są winni ubezpieczycielom prawie 200 mln zł

połowę dłużników ubezpieczycieli, którzy znaleźli się w rejestrze BIG InfoMonitor" - czytamy dalej. Ponad 38 mln zł zaległości z tytułu zaległego ubezpieczenia należy do Mazowsza, gdzie mieszka też najwięcej dłużników – 20 568. Na drugim miejscu znajduje się Śląsk - ponad 24 mln zł

Zatory płatnicze. Wyzwanie dla firm w dobie koronawirusa

okresu zwrotu kwot podatku VAT z rachunków VAT na rachunki rozliczeniowe (z obecnych 60 do co najwyżej 15 dni) e)   czasowe skrócenie z 90 dni do przykładowo 15 dni okresu na dokonanie korekty VAT należnego z tytułu ulgi na złe długi f)    abolicja na odsetki za opóźnienie w przypadku

KRD: Zadłużenie branży taksówkarskiej wynosi ponad 29 mln zł

pożyczkowym. Kilkumilionowe zadłużenie to zaległości wobec operatorów telekomunikacyjnych, a ponad 700 tys. zł to długi wobec towarzystw ubezpieczeniowych. Nieco mniejsze zaległości branża taksówkarska posiada z tytułu hurtowych zakupów paliw, wynajmu pojazdów, zakupów części czy serwisu aut, a nawet usług

BIG InfoMonitor: Łączny dług z tytułu kar za jazdę bez biletu to 128 mln zł

tytułu kar za jazdę bez biletu przekracza 128 mln zł. W Rejestrze Dłużników zgłoszonych jest 101 074 osób, które nie tylko nie kupiły biletu, ale również nie zapłaciły potem kary za jego brak. Łączne zaległości gapowiczów wpisanych do BIG InfoMonitor przez koleje i firmy transportu miejskiego

Jedno konto w ZUS dla firm. Jakie są haczyki?

opłaca składkę bieżącą i ratę. Wpłatę ZUS rozliczy chronologicznie, według terminu płatności składki i raty. A co z należnościami objętymi postępowaniem egzekucyjnym? Spłaca się je na wskazany przez ZUS numer rachunku, który Zakład podaje np. w tytułach wykonawczych i zajęciach rachunków bankowych. A

Ursus miał wstępnie 87,2 mln zł straty netto w 2019 roku

aktualizacyjnych wartość należności i utworzenie rezerw, które obejmują: - odpisy aktualizacyjne w jednostkowym sprawozdaniu finansowym na wartość należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych na łączną kwotę 23,1 mln zł (w tym odpis aktualizacyjny należności od spółki powiązanej Ursus Dystrybucja w

Pracuję na etacie. Działalność zawiesiłem. Czy należy mi się jakaś pomoc? Prawnicy Czytelnikom odc. 50

działalność została zawieszona. Ponadto z treści pytania wynika, iż Czytelnik poza prowadzeniem działalności gospodarczej jest zatrudniony na etacie, czyli ma inny tytuł do ubezpieczeń społecznych. Zwolnienie z płacenia składek ZUS za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r. przysługuje osobie, która wykonywała

BIG InfoMonitor: 301 tys. ojców nie zapłaciło łącznie 11,4 mld zł alimentów

unikających łożenia na dzieci stanowią panowie z woj. śląskiego - 37 267, następnie z woj. mazowieckiego - 32 617 oraz z Dolnego Śląska - 29 930. Ze względu na liczbę dłużników, na te regiony Polski przypadają też najwyższe, przekraczające 1 mld zł zaległościtytułu alimentów

CCC ma zgodę banków na zawarcie umowy o warunkach finansowania do 30 IV 2021 r.

postanowiły utrzymać w mocy wcześniejsze uzgodnienia zawarte w porozumieniu z dnia 31 marca 2020 r. dotyczące odroczenia płatności z tytułu spłaty ujemnych sald, zapłaty odsetek oraz prowizji i innych opłat oraz wszelkich innych kwot, które stały lub staną się wymagalne lub płatne w okresie do 30 czerwca 2020

Neuca nie utworzy rezerw w zw. z decyzją skarbową, zaskarży ją do WSA

Warszawa, 31.08.2018 (ISBnews) - Neuca otrzymała decyzję Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu określającą zobowiązanie z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) za styczeń 2012 r. w kwocie wyższej od zadeklarowanej o wartość 9,35 mln zł plus odsetki od zaległości

BIK: Prawie 290 tys. seniorów ma 5,67 mld zł długów do spłacenia

Warszawa, 22.09.2017 (ISBnews) - Prawie 5,7 mld zł wynoszą niespłacone w terminie raty kredytów i bieżące rachunki osób po 64. roku życia, wynika z danych Biura Informacji Kredytowej i BIG InfoMonitor. Zaległości ma prawie 290 tys. seniorów, czyli co dwudziesty. Kwota do spłacenia z tytułu tego

Zarabia najniższą pensję krajową. Ma niespłaconą chwilówkę, ale komornik nie ma prawa zabrać mu ani grosza

niealimentacyjnych 50 proc. wynagrodzenia. Jeśli pracownik ma długi zarówno z tytułu kredytów, jak też zaległości alimentacyjnych, to łączne potrącenia nie mogą przekroczyć 60 proc. jego pensji (art. 87 kodeksu pracy posługuje się określeniem trzy piąte oraz jedna druga wynagrodzenia). Przykład: 1. Pan Stanisław

Błędna interpretacja ZUS-u. Przedsiębiorca musi zapłacić zaległe składki

- Nie da się prowadzić firmy, gdy urzędy publiczne utrzymywane z naszych pieniędzy cały czas zmieniają zdanie. Skutek jest taki, że muszę teraz zapłacić zaległe składki za trzy miesiące, choć wcześniej podobno żadnych zaległości nie było - mówi pani Barbara, która zadzwoniła do "Wyborczej"

PFR: Tarcza finansowa zapewni subwencje dla ponad 670 tys. przedsiębiorstw

. * Przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r. * Przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2020 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość

Przedsiębiorco, to ostatni dzień na mikrorachunek! Najważniejsze rzeczy, które musisz wiedzieć

identyfikator podatkowy NIP, a drugi małżonek – PESEL. Jakie wpłaty powinny trafiać na mikrorachunek? Na mikrorachunek podatkowy należy wpłacać PIT, CIT i VAT oraz niepodatkowe należności budżetowe: odsetki za zwłokę powstałe od zaległości podatkowych z tytułu PIT, CIT i VAT oraz koszty upomnienia

Vistal Gdynia otrzymał wezwania do zapłaty od Credit Agricole i PKO BP

otrzymanymi od PKO BP, niespłacenie zaległości w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje, że PKO podejmie działania w celu uzyskania tytułu wykonawczego. W ubiegłym tygodniu Vistal Gdynia złożył do sądu rejonowego w Gdańsku wniosek o ogłoszenie upadłości. Wcześniej spółka złożyła do sądu

DM BOŚ obniżył wycenę Action do 5,8 zł, nadal rekomenduje 'sprzedaj'

, po spadku o 2,15% od ostatniego zamknięcia. "Ze względu na słabe wyniki za I poł. 2016 oraz oczekiwane jeszcze słabsze w II półroczu za sprawą strat z tytułu sprzedaży dawnych zapasów po raz kolejny obniżyliśmy prognozy zysku dla spółki na 2016 rok i lata następne. Prawdopodobnie zostaną w IV

Przegląd informacji ze spółek

skonsolidowanych przychodów z tytułu umów z klientami, 36 mln zł zysku netto i 859,9 mln zł wyniku EBITDA w 2019 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. W fazie projektowania bądź budowy w ramach "Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023" znajduje się 89 zadań o wartości ponad 48 mld

"Tarcza antykryzysowa 3.0". Co się zmieniło w przepisach?

; 31 maja 2020 r. o płatników zgłaszających do ubezpieczenia społecznego na dzień 29 lutego 2020 r. od 10 do 49 ubezpieczonych. Zwolnienie dotyczy 50 proc. łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za 

BIG InfoMonitor: Przeterminowane długi wobec samorządów to 822,3 mln zł

wyższe, ale o większości rejestry dłużników BIG nie są powiadamiane. Wystarczy podać, że z analizy zaległości z tytułu czynszów mieszkaniowych szacowanych przez GUS w 2016 r. na 4,6 mld zł, blisko połowa przypadała właśnie na lokatorów mieszkań komunalnych" - czytamy w komunikacie. Władze

Przegląd prasy

Warszawa, 28.10.2019 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Nowy rzecznik finansowy: z przepisów i orzecznictwa wynika niewielkie prawdopodobieństwo, że sądy będą uwzględniać roszczenia banków tytułem wynagrodzenia za korzystanie z

BIG Info Monitor/BIK: 5,4% wydawców zalega z zobowiązaniami finansowymi

wydawców niż księgarzy. To właśnie na nich ciąży największe ryzyko" - powiedział prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak, cytowany w komunikacie. Zaległości wydawców i księgarzy - przeterminowane o co najmniej 30 dni, na kwotę min. 500 zł - wynoszą łącznie 35,3 mln zł. Z tego zdecydowana

Mieszkania komunalne z nowymi zasadami. W życie weszły korzystne przepisy dla lokatorów

życia. Kolejna zmiana jest związana z katalogiem opłat, z tytułu których zaległości mogą być podstawą do rozwiązania umowy najmu. Wprowadzono do niego opłaty za dostawę mediów do mieszkania – wody, prądu czy gazu – opłacane za pośrednictwem gminy. Nowelizacja korzystna dla części lokatorów

Do KRD przed upadłością 5 razy częściej trafiali mieszkańcy miast niż wsi w ub.r

ubezpieczycieli. Na trzecim miejscu znalazło się zadłużenie wobec administracji państwowej i samorządowej (9,5 mln zł). Dalej - zaległości z tytułu opłat za Internet, radio, TV, mieszkanie, prąd, wodę i mandaty za jazdę bez biletu, wskazano również. "W grupie konsumentów, którzy przed ogłoszeniem

Przegląd informacji ze spółek

latach 2015-2017 zawyżyły koszty uzyskania przychodów z powodu nieprawidłowo oszacowanej wysokości opłaty licencyjnej za korzystanie ze znaku towarowego o kwotę ok. 18 mln zł, podała spółka. Wyliczona na tej podstawie zaległość podatkowa spółki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2015

Zachorowała, straciła pracę, przestała płacić czynsz, teraz ma dług. Jest dla niej pomoc

zachorowałam, mam problemy kardiologiczne, przeszłam udar. Pracowałam w małej firmie w magazynie, nie mogę wrócić do pracy, jest za ciężka. Mam rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy, najniższą, nie starcza mi na wszystkie opłaty – opowiada pani Barbara. 48-latka przestała płacić czynsz, jej

DM PKO BP obniżył wycenę Emperii do 65,7 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

10:50 - 58,93 zł. "W naszej ocenie istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że Emperia będzie musiała zapłacić zaległy podatek z tytułu sprzedaży Tradisu, którego wartość wraz z odsetkami szacujemy na 257 mln zł. Nasze stanowisko wynika z ogólnej oceny polskiego aparatu skarbowego, który jest

US wstrzymał decyzję dot. zaległości podatkowej Emperii, przyjął zabezpieczenia

Warszawa, 06.09.2017 (ISBnews) - Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie zdecydował o wstrzymaniu wykonania decyzji dotyczącej stwierdzenia zaległości podatkowej Emperii Holding oraz zdecydował o przyjęciu zabezpieczeń, podała spółka. "Spółka otrzymała z kancelarii

Pomoc społeczna w czasie koronawirusa. Kto może dostać zasiłek, dopłatę do czynszu, pieniądze na leki odzież, opał?

do miejscowości, w której znajduje się szkoła). 6. Dodatek do czynszu Przysługuje osobom, które mają tytuł prawny do mieszkania (np. najemcom oraz podnajemcom, lokatorom mieszkań spółdzielczych, właścicielom budynków i mieszkań). W wyjątkowych przypadkach o dodatek mogą się starać osoby zajmujące

DM BOŚ podniósł wycenę Emperii do 61,7 zł, nadal rekomenduje 'trzymaj'

zamknięciu sesji kurs akcji wynosił 64 zł. "W dalszym ciągu uwzględniamy w naszej wycenie ewentualny wypływ gotówki z tytułu potencjalnych zaległości podatkowych (21,4 zł na akcję), co skutkuje brakiem potencjału wzrostu względem naszej 12-miesięcznej ceny docelowej. W efekcie podtrzymujemy

Od dziś powrót do spłaty rat. Koniec wakacji kredytowych kończy szanse na kolejne kredyty?

mogą ujawnić się dopiero w czwartym kwartale, kiedy wyczerpią się już wszystkie możliwości odłożenia spłaty rat na później. W końcu tylko w drugim kwartale BIG zaraportował ponad 2 mld zł nowych zaległości z tytułu spłat kredytów konsumentów. Gorsza jest jednak kondycja firm – w całym pierwszym

KRD: Zadłużenie sektoru budownictwa wynosi 1,063 mld zł

walczą przede wszystkim banki, firmy windykacyjne i towarzystwa ubezpieczeniowe. Łącznie to ponad 576,6 mln zł. Prawie 160 mln zł stanowią zobowiązania handlu, z czego 113,1 mln zł to faktury za materiały budowlane i instalatorskie. Ponad 108,8 mln zł to wzajemne długi branży, a 26,1 mln zł to zaległości

Prawnicy Czytelnikom, odc. 9. 5 tys. zł pożyczki dla firm? Brać czy nie brać?

roku: A. ZUS - 2 zł B. US - z tytułu umowy pożyczki kwota 800 zł Na dzień składania wniosku i na koniec roku bilansowego - spółka z o.o. zaległości żadnej nie ma. Jednym z warunków uzyskania wsparcia z PFR jest brak zaległości z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie społeczne na dzień 31

Netia otrzymała 81,5 mln zł zwrotu podatku CIT za 2003 r. z odsetkami

) w wysokości 0 zł, spółka oczekuje zwrotu wpłaconej kwoty wraz z należnymi jej odsetkami. Spółka wpłaciła tytułem wymaganych wówczas zaległości podatkowych łącznie ok. 59,5 mln zł. Netia S.A. to największy niezależny operator usług telefonii stacjonarnej w Polsce, a także dostawca usług dostępu do

NIK pozytywnie ocenia powołanie i działalność Krajowej Administracji Skarbowej

również dobrej koniunktury w gospodarce. W I poł. 2018 r. odnotowano także 30% wzrost kwoty wyegzekwowanych zaległości podatkowych, w tym głównie z tytułu podatku od towarów i usług (o 33,4%), podatku dochodowego od osób fizycznych (o 46,6%) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (o 57,4

MF będzie wspierać podmioty publiczne, prywatne i uczestników rynku finansowego

(2020/C 91 I/01). Wskazanie, że  wsparcie w postaci zaniechania poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych również  stanowi wyżej wskazaną pomoc. Wprowadzenie tych przepisów będzie dużym ułatwieniem dla znaczącej większości przedsiębiorców, ponieważ umożliwi przedsiębiorcy wnioskowanie

Jak otrzymać dodatek mieszkaniowy

mieszkaniowy. 1. Komu przysługuje O dodatek mieszkaniowy możemy się ubiegać niezależnie od tego, czy mieszkamy w mieszkaniu komunalnym, spółdzielczym, własnościowym, czy nawet w domu prywatnym. Istotne są: niski dochód, tytuł prawny do lokalu i jego metraż. Tę formę pomocy przyznaje wójt, burmistrz lub

Przegląd prasy

spodziewa się obrotu paliwami na poziomie ponad 13 mln m3 w 2020 r. --UOKiK: Banki zwrócą min. 1,5 mld zł z tytułu wczesnych spłat kredytów konsum. --MK: W programie 'Moja woda' złożono 6 tys. wniosków na kwotę 27 mln zł od 1 VII --7Levels: Premiera 'Crowdy Farm Rush' na Nintendo Switch 6 sierpnia

Przedsiębiorcy: "Tarcza finansowa PFR" jest pełna pułapek

do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku. Firmy nie mogą mieć zaległości podatkowych ani opóźnień w płaceniu składek na ubezpieczenia społeczne. Program wystartował w środę po uzyskaniu notyfikacji Komisji Europejskiej. I już dzień po ogłoszeniu możliwości składania wniosków

NIK: Dochody ze stref płatnego parkowania przewyższają wydatki na ten cel

miastach dochody związane z funkcjonowaniem strefy przewyższały wydatki ponoszone na ten cel. Jednak w 12 z nich systematycznie wzrastała kwota zaległości z tytułu opłat dodatkowych za brak uiszczenia opłaty za postój pojazdu w strefie. W celu dochodzenia tych opłat kontrolowane jednostki wystawiały

Zmieniły się przepisy o zajęciach komorniczych. Na korzyść emerytów

kobiet i 25 lat dla mężczyzn). Im komornik nie będzie mógł potrącić ani złotówki. W znowelizowanej ustawie w art. 5 czytamy, że „jeżeli po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wysokość świadczenia jest niższa

BIG InfoMonitor/BIK: Suma budowlanych zaległości wynosi 4,57 mld zł

Warszawa, 15.05.2018 (ISBnews) - Suma budowlanych zaległości sięgnęła 4,57 mld zł, wynika z danych BIG InfoMonitor oraz Biura Informacji Kredytowej. W ciągu pół roku liczba niesolidnych dłużników zwiększyła się o 7,5 tys. przedsiębiorstw, czyli o niemal jedną czwartą, podczas gdy rok wcześniej w

Netia oczekuje zwrotu podatku za 2003 r. po ponownej decyzji Izby Skarbowej

, podała Netia. Spółka wpłaciła tytułem wymaganych wówczas zaległości podatkowych łącznie ok. 59,5 mln zł. "Decyzja została wydana po ponownym rozpatrzeniu sprawy przez dyrektora Izby wskutek wyroku wydanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 10 października 2013 r., który to

Przedsiębiorcy, gdy zachorują, nie dostaną zasiłku

zaksięgowanie wpłat na zaległości. W sumie wszystkie firmy mają zaległości na ponad 14 mld zł. Do wszystkich 581 tys. zadłużonych przedsiębiorców ZUS postanowił wysłać listy z przypomnieniem nowych zasad rozliczenia składek i z informacją, jak wygląda ich bieżąca sytuacja na koncie. Akcja rozsyłania listów

Lotos zapłaci fortunę za nadużycia podatkowe swoich kontrahentów?

161 mln zł naliczonych zaległości podatkowych, a koszty finansowe za ten okres zwiększyć o 78 mln zł z tytułu odsetek od zaległości. Informacje o tym problemie Lotosu pojawiły się po zamknięciu sesji giełdowej w Warszawie.

Klienci parabanków z większą ochroną

konsumencki, z wyłączeniem odsetek.W przypadku, gdy łączna wysokość opłat z tytułu zaległości w spłacie kredytu oraz odsetek za opóźnienie naliczonych klientowi przekracza kwotę odpowiadającą kwocie odsetek maksymalnych za opóźnienie z Kodeksu cywilnego obliczonych od kwoty zaległości w spłacie kredytu

Rainbow Tours pozytywnie ocenia niektóre rozwiązania pakietu osłonowego

, - zniesienie kosztów opłaty prolongacyjnej i odsetek w ramach procesów odraczania terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu państwa (PIT, CIT, VAT) oraz zniesienie kosztów opłaty prolongacyjnej w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty składek z tytułu ubezpieczeń społecznych

Nie ma odbiornika, a Poczta domaga się od niej abonamentu RTV. "Zapraszam kontrolerów do mnie"

zaległości abonamentowych za 14 lat, są bardzo podobne. Jemu też Poczta nie uwierzyła, że w 2004 roku wyrejestrował odbiorniki. Pan Andrzej też nie miał potwierdzenia. I tak jak w przypadku pani Anny Poczta nie potrafiła udowodnić, że skutecznie powiadomiła go o nadaniu numeru abonenta. W tej sytuacji sąd

Jak samodzielnie opłacać składki do ZUS i NFZ? Czy da się płacić mniej na emeryturę i leczenie?

dobrowolne ubezpieczenie można na pisemny wniosek złożony w NFZ. Umowa wygasa też po upływie miesiąca nieprzerwanej zaległości w opłacaniu składek lub w przypadku nieopłacenia w wyznaczonym terminie kolejnej raty. Stanie się tak również, jeśli wyprowadzimy się z Polski lub uzyskamy obowiązkowy tytuł do

ZBP: Wartość nowych kredytów hipotecznych wzrosła o ok. 16% r/r w 2019 r.

czynnych kredytów mieszkaniowych osiągnęła poziom 2 389 311 sztuk, a całkowity stan zadłużenia z tego tytułu wyniósł 443,1 mld zł. Podobnie jak w latach poprzednich, sytuację na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i kredytów hipotecznych kształtowała przede wszystkim dobra koniunktura w polskiej

Urząd celno-skarbowy żąda zwrotu 16,8 mln zł od spółki zależnej Mennicy Polskiej

Warszawa, 24.10.2017 (ISBnews) - Mennica Metale Szlachetne w restrukturyzacji (MMSZ) – spółka zależna Mennicy Polskiej - otrzymała decyzję naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie, nakładającą obowiązek uiszczenia zaległości podatkowej w wysokości 16,8 mln zł z odsetkami

Znamy projekt ustawy o "tarczy antykryzysowej". Miliardy na ratowanie firm, ale praca nawet po 12 godzin

). Składki na ZUS Żeby pracodawca mógł skorzystać z możliwości niepłacenia ZUS-owskich składek, musi mieć zapłacone do końca II kwartału 2019 roku wszelkie podatki, składki i zobowiązana wobec państwa. Nie może mieć żadnych zaległości. Pieniądze będą wypłacane w okresie przestoju lub obniżenia wymiaru pracy

Ważne zmiany dla najemców mieszkań komunalnych. Czynsz może wzrosnąć

podobnym standardzie. Nie będzie to dotyczyć osób powyżej 75. roku życia. Kolejna zmiana jest związana z katalogiem opłat, z tytułu których zaległości mogą być podstawą do rozwiązania umowy najmu. Wprowadzono do niego opłaty za dostawę mediów do mieszkania – wody, prądu czy gazu – opłacane za

ERIF BIG: Biura podróży mają łącznie 3,5 mln zł przeterminowanych długów

. zł" - czytamy w komunikacie.   Z bazy ERIF BIG wynika, że rekordzistą wśród najbardziej zadłużonych biur podróży w Polsce, jest przedsiębiorstwo z województwa łódzkiego. Jego zaległości sięgają 312 tys. zł. Najmniej zagrożonych upadkiem biur podróży jest z kolei na ziemi lubuskiej

PKP przeprowadzą program oddłużeniowy dla lokatorów swoich nieruchomości

. finansowych PKP S.A. i Grupy PKP Łukasz Szarawara. "PKP S.A. posiada ponad 22 tysiące mieszkań. Część naszych lokatorów ma trudności z bieżącym regulowaniem zobowiązań wynikających z tytułu najmu. Przeprowadzone przez nas ankiety wykazały, że aż 93% osób chce uregulować swoje zobowiązania wobec PKP

Jak nie przyjąć długów w spadku? Jak sprzedać odziedziczone mieszkanie bez podatku? Poznaj zmiany w prawie spadkowym

spowodowanie wypadku drogowego (uchwała Sądu Najwyższego w składzie trzech sędziów z dn. 12 grudnia 2013 r., sygn. akt III CZP 74/13), zobowiązania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi (np. naprawy lub remontu), a także koszty związane z kosztami leczenia i opieki w ostatnich latach życia

BIG Info Monitor/BIK: Długi firm budowlanych przekroczyły 4,7 mld zł po I półr.

, wzrosło o blisko 246 mln zł (5,5%). Przyczyniły się do tego głównie mniejsze podmioty. Zaległości firm prowadzonych przez osoby fizyczne oraz spółek cywilnych zwiększyło się bowiem o 11,9%, zaś większych firm - spółek handlowych - o 2,8%. Mowa tu m.in. o niespłaconych w terminie kredytach, fakturach

"Gazeta Prawna": 62 proc. nieściągniętych podatków w miastach

zaległości wzrosły o 37 procent, a w Kaliszu - o prawie 70 procent. W rezultacie gminy tracą miliony złotych, które mogłyby przeznaczyć na nowe inwestycje. Winą za ten stan kontrolerzy NIK obarczają urzędników i nieprecyzyjne procedury. Przepisy nie określają terminów wystawiania upomnień, tytułów

Czy ubożsi będą mieli większe szanse na mieszkanie komunalne? Nowe przepisy Narodowego Programu Mieszkaniowego

najemca osiąga dochody przekraczające progi dochodowe ustalone przez samorząd. Zasada ta ma dotyczyć wyłącznie umów najmu zawieranych po wejściu w życie znowelizowanej ustawy. Do katalogu opłat, z tytułu których zaległości mogą być podstawą do rozwiązania umowy najmu, wprowadzono opłaty za dostawę mediów