tytułu wykonawczego

"DGP": Nie płacisz abonamentu? Poczta naśle na Ciebie skarbówkę

Do urzędów skarbowych wpływają setki tytułów wykonawczych do egzekucji wystawianych przez Pocztę Polską - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

Komornik wchodzi na konta Mazowsza. Struzik: to chocholi taniec

170 mln zł - taką kwotę ma zająć na kontach samorządu Mazowsza komornik. To konsekwencja tego, że Mazowsze od września do grudnia ubiegłego roku nie płaciło janosikowego. O zaległe pieniądze upomniało się Ministerstwo Finansów, wystawiając tzw. tytuł wykonawczy na zajęcie kwot na koncie.

The Dust ma umowę z inwestorem dot. realizacji gry 'Projekt No. 7'

Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - The Dust podpisał z inwestorem umowę wykonawczą do umowy ramowej na sfinansowanie częściowego kosztu opracowania i wydania gry na platformy stacjonarne PC, pod roboczym tytułem "Projekt No. 7", podała spółka. "Na podstawie preprodukcji, która

The Dust ma umowę z inwestorem dot. realizacji gry 'Projekt No. 6'

Warszawa, 10.01.2020 (ISBnews) - The Dust podpisał z inwestorem umowę wykonawczą do umowy ramowej na sfinansowanie częściowego kosztu opracowania i wydania gry na platformy stacjonarne PC, pod roboczym tytułem "Projekt No. 6", podała spółka. "Na podstawie preprodukcji, która

Unibep ma warunkową umowę na realizację inwestycji w Charkowie za 44,8 mln euro

, zapłaty przez zamawiającego części zaliczki oraz przekazania spółce kompletu dokumentacji projektowej i wykonawczej niezbędnej do rozpoczęcia robót" - czytamy w komunikacie.  Wynagrodzenie spółki z tytułu realizacji Inwestycji wynosi ok. 44,8 mln euro netto, co stanowi równowartość ok. 191 mln

The Dust ma umowę z inwestorem na częściowe finansowanie 'Projektu No. 3'

Warszawa, 11.09.2019 (ISBnews) -  The Dust zawarł z inwestorem umowę wykonawczą, na podstawie której inwestor sfinansuje częściowy koszt opracowania i wydania gry na platformy stacjonarne PC pod roboczym tytułem "Projekt No. 3", podała spółka. "Na podstawie preprodukcji

NIK rekomenduje uzależnienie usunięcia punktów karnych od uiszczenia mandatów

umarzania należności) lub wdrożono je z istotnym opóźnieniem (np. podejmowanie działań dyscyplinujących - wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych), co powodowało narastające zaległości w podejmowaniu przez wierzyciela działań windykacyjnych" - czytamy dalej. Zastrzeżenia NIK dotyczyły

Rząd przyjął nowelę dot. m.in. postępowania egzekucyjnego w administracji

, w tym trybu rozpatrywania zarzutów w sprawie egzekucji administracyjnej i wniosków o umorzenie postępowania egzekucyjnego; - wszczęcia postępowania egzekucyjnego poprzez elektroniczne doręczanie organowi egzekucyjnemu tytułu wykonawczego; - procedury dochodzenia z majątku wspólnego zobowiązanego

Adam Stolarz i Robert Sobków zostali powołani do zarządu Trakcji

and Interactive Approach - w European Institute of Public Administration w Maastricht. Ostatnio był od kwietnia 2018 r. dyrektorem zarządzającym ARP, a wcześniej m.in. dyrektorem wykonawczym Polskiej Grupy Zbrojeniowej, kierownikiem biura strategii Polskiej Spółki Gazownictwa i członkiem

The Dust ma umowę z inwestorem na realizację gry 'Projekt No. 5'

Warszawa, 04.12.2019 (ISBnews) - The Dust zawarł z inwestorem umowę wykonawczą do ramowej umowy inwestycyjnej z 31 lipca br. Inwestor sfinansuje częściowy koszt opracowania i wydania gry na platformy stacjonarne PC, pod roboczym tytułem "Projekt No. 5", podała spółka. "Na

The Dust: Inwestor sfinansuje częściowy koszt wydania 'Projektu No. 4' na PC

Warszawa, 08.10.2019 (ISBnews) - The Dust zawarł z inwestorem umowę wykonawczą do umowy ramowej z końca lipca br. - inwestor sfinansuje częściowy koszt opracowania i wydania gry na platformy stacjonarne PC, pod roboczym tytułem "Projekt No. 4", podała spółka. "Na podstawie

Cherrypick Games ma sądowe zabezpieczenie na majątku KuuHubb Oy

tytułu sprzedaży praw do gry "My Hospital". "Podjęliśmy działania zmierzające do niezwłocznego odzyskania należności od spółki KuuHuub Oy, która nie wywiązuje się z zawartej umowy. Pomimo, iż spór należy do właściwości sądu arbitrażowego, do którego możemy wystąpić po wyczerpaniu

The Dust ma umowę z inwestorem na częściowe finansowanie 'Projektu No. 2'

Warszawa, 05.09.2019 (ISBnews) - The Dust zawarł z inwestorem umowę wykonawczą, na podstawie której inwestor sfinansuje częściowy koszt opracowania i wydania gry na platformy stacjonarne PC pod roboczym tytułem "Projekt No. 2", podała spółka. "Na podstawie preprodukcji

Ferrum zakończyło współpracę z Węglokoksem dot. dostaw materiałów i półproduktów

dostaw materiałów przez Węglokoks S.A. na rzecz spółki w określonym umownie okresie oraz nieistnienie jakichkolwiek zobowiązań spółki wobec tego kontrahenta z tytułu umów wykonawczych" - czytamy w komunikacie. Pomimo złożonego oświadczenia Ferrum nie wyklucza w przyszłości wznowienia współpracy z

Przegląd prasy

. --Sąd ustanowił tymczasowego nadzorcę sądowego dla Ursus Bus --Sąd oddalił wniosek Elektrobudowy o zabezpieczenie ws rozliczeń z PKN Orlen --MF: Krzysztof B. i Arkadiusz B. w momencie zatrzymania nie pracowali w resorcie --ZM Henryk Kania otrzymały od ZUS tytuły wykonawcze na kwotę 3,69 mln zł

GetBack: Wierzyciel złożył w sądzie arbitrażowym pozew o zapłatę 48,86 mln zł

odpowiednie środki prawne" - czytamy w komunikacie. W odrębnym komunikacie GetBack poinformował o ustanowieniu na rzecz Globus Sp. z o.o. zabezpieczenia na aktywach spółki, zgodnie z tytułem wykonawczym wydanym na mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy z 3 czerwca 2019

Christophe Rabatel został dyrektorem generalnym Carrefour Polska

dyrektora finansowego i administracyjnego oraz członka Zarządu Carrefour w Turcji. Następnie odpowiadał za finanse, ekspansję i organizację supermarketów Carrefour Market we Francji" - czytamy w komunikacie. Od marca 2015 do chwili obecnej pełnił funkcję dyrektora wykonawczego sklepów convenience i

KE zatwierdziła polski program wsparcia w zw. z pandemią, wart 115 mln euro

przez Komisję 19 marca 2020 r., a następnie zmienionych 3 kwietnia 2020 r. "Ten program o wartości 115 mln euro pozwoli polskim władzom umorzyć przedsiębiorstwom część odsetek, które muszą płacić z tytułu pożyczek, co pozwoli zmniejszyć ich obciążenie finansowe podczas obecnego kryzysu. Pomoże to

ME: Rozwiązania z ustawy ws. cen energii elektrycznej to nie pomoc publiczna

deklaruje stałą współpracę jak dotychczas" - czytamy dalej. Ministerstwo podało też, że przygotowuje rozporządzenia wykonawcze do ustawy, w których znajdą się szczegółowe rozwiązania potrzebne do jej realizacji. 29 grudnia 2018 r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę przeciwdziałającą wzrostowi

Ferrum zawarło porozumienie dotyczące spłaty zobowiązań z Węglokoksem

postawienia całości przysługujących mu wierzytelności w stan natychmiastowej wymagalności, a także do skorzystania z uprawnienia do wypowiedzenia ww. umowy ramowej oraz umów wykonawczych ze skutkiem natychmiastowym" - czytamy w komunikacie. Zawarcie porozumienia stanowi jednoczesne zrzeczenie się przez

Cherrypick Games miało 0,77 mln zł straty netto w II kw. 2019 r.

należnego nam wynagrodzenia z tytułu sprzedaży praw do gry 'My Hospital'. Zdecydowaliśmy się na wykonanie zabezpieczenia do kwoty 300 000 euro, czyli kwoty obecnego zadłużenia KuuHubb Oy wobec Cherrypick Games. W celu jego realizacji złożyliśmy w fińskim organie wykonawczym (Enforcement Office) kaucję

Urząd skarbowy zajął wierzytetelności Rank Progress w wys. 9,9 mln zł

spółki zależnej, Progress V), która wraz z kosztami ubocznymi, tj. odsetkami, nie powinna przekroczyć kwoty 12,15 mln zł (odsetki ok. 2,25 mln zł) na podstawie tytułu wykonawczego wydanego przez naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, który nie został dostarczony do Rank

Koniec bankowych tytułów egzekucyjnych

egzekucyjnemu, dalsze postępowanie w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności będzie prowadzone na podstawie dotychczasowych przepisów.Bankowe tytuły egzekucyjne, którym nadano klauzulę wykonalności na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowa moc tytułu wykonawczego także po dniu wejścia w życie omawianej

Vistal Gdynia otrzymał wezwania do zapłaty od Credit Agricole i PKO BP

otrzymanymi od PKO BP, niespłacenie zaległości w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje, że PKO podejmie działania w celu uzyskania tytułu wykonawczego. W ubiegłym tygodniu Vistal Gdynia złożył do sądu rejonowego w Gdańsku wniosek o ogłoszenie upadłości. Wcześniej spółka złożyła do sądu

Jedno konto w ZUS dla firm. Jakie są haczyki?

opłaca składkę bieżącą i ratę. Wpłatę ZUS rozliczy chronologicznie, według terminu płatności składki i raty. A co z należnościami objętymi postępowaniem egzekucyjnym? Spłaca się je na wskazany przez ZUS numer rachunku, który Zakład podaje np. w tytułach wykonawczych i zajęciach rachunków bankowych. A

Przegląd informacji ze spółek

funkcjonalności zyskają także polscy przedsiębiorcy, podał Santander Bank Polska.  Moonlit Games zaktualizował plan wydawniczy. Projekty studia zostały rozdzielone na dwie linie: Premium, do której należą produkty strategiczne, oraz Labs - pozostałe tytuły studia, podała spółka. W przyszłym roku 

KE: Odblokowane środki EBI pozwolą na gwarancje dla MSP na poziomie 8 mld euro

Europejskiej ds. gospodarki Valdis Dombrovskis, cytowany w komunikacie. Z kolei dyrektor wykonawczy EFI Alain Godard  zapowiedział, że "Grupa EBI będzie kontynuować prace nad znalezieniem dodatkowych rozwiązań, aby szybko zaspokoić potrzeby finansowe przedsiębiorców w całej Europie

Enea miała wstępnie 506 mln zł zysku netto, 1,67 mld zł EBITDA w I poł. 2019 r.

spadek wyniku na pozostałej działalności operacyjnej wynikający głównie ze zmiany stanu rezerw dotyczących majątku sieciowego, - obrót detaliczny charakteryzował się wzrostem przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych, łącznie z szacowanymi przychodami z tytułu kwoty różnicy w

Grupa Energa miała wstępnie 554 mln zł EBITDA w I kw. 2019

dzień przekazania szacunkowych wyników Grupy Energa nie zostały opublikowane rozporządzenia wykonawcze do ustawy po nowelizacji, w związku z czym brak jest szczegółowych informacji, w jaki sposób należałoby dokonać korekty cen sprzedaży dla znaczącej grupy klientów, wskazano. "Wobec powyższego

Rząd przyjął nowelizację ws. racjonalizacji zadłużenia JST

środków z tytułu rozliczenia zaciągniętych zobowiązań" - czytamy w komunikacie. Propozycje te pozwolą na racjonalizację gospodarki finansowej przy jednoczesnym zmniejszeniu długu publicznego i kosztów jego obsługi, podkreślono. Zgodnie z projektem, organ wykonawczy jednostki samorządu

GUS: Nakłady wewnętrzne na B+R w Polsce spadły o 0,7% r/r do 17,9 mld zł w 2016

38,9%" - czytamy w raporcie. Intensywność prac B+R, czyli udział nakładów wewnętrznych na badania i prace rozwojowe w PKB wyniosła 0,97% (wobec 1% w 2015 r.), podał także GUS. Spośród czterech sektorów wykonawczych największy udział w nakładach wewnętrznych na prace B+R miał sektor

NCBR rozpoczęło nabór w XI konkursie programu Lider o budżecie 100 mln zł

programu, było już naukowcami z co najmniej kilkuletnim doświadczeniem w pracy badawczej, na ścieżce do samodzielności naukowej i posiadało stopień doktora. Z kolei osoby dzierżące tytuł zawodowy magistra lub równorzędny stanowiły 25% wnioskodawców i 14% beneficjentów" - podał NCBR. Laureaci

Global Cosmed złożył pozew przeciwko AB Industry na kwotę ponad 21 mln zł

. "Żądanie pozwu wzajemnego złożonego przez emitenta opiewa na kwotę 21 112 622,60 zł oraz 111 289,25 euro, na którą składają się: a) roszczenie o zapłatę kar umownych w łącznej wysokości 5 985 000 zł z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy oraz zwłoki w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze

ZPPE: Ustawa ws. cen energii to przywrócenie całkowitej regulacji cen

się ustawę bez konsultacji społecznych, bez analizy jej zgodności z obowiązującymi regulacjami prawa polskiego i europejskiego i - co najważniejsze - bez projektu decydujących aktów wykonawczych (rozporządzenia). To jest szkodliwe dla wszystkich uczestników rynku energii elektrycznej w Polsce, w tym

NIK pozytywnie ocenia powołanie i działalność Krajowej Administracji Skarbowej

%). Niemniej jednak odmienne tendencje wystąpiły w egzekucji należności scentralizowanych, w tym głównie podatku akcyzowego, gdzie odnotowano istotny spadek (o 51,5%) kwot wyegzekwowanych w postępowaniu egzekucyjnym oraz kwot objętych tytułami wykonawczymi. Negatywny wpływ na ten stan rzeczy miały

Tauron pracuje nad projektem wirtualnej elektrowni

. "Projekt zakłada współpracę z inwestorami indywidualnymi, dając im możliwość przyłączenia posiadanych źródeł do wirtualnej elektrowni. Dzięki kumulacji zdolności wytwórczych i regulacyjnych zakłada się uzyskanie efektu zwiększenia przychodów wszystkich uczestników platformy z tytułu sprzedaży

Bioton sprzeda wszystkie posiadane akcje w SciGen za 26,76 mln USD

rekombinowanej insuliny ludzkiej oraz (ii) prawa do szeregu znaków towarowych SciLin. Nadto emitent i SciGen zawrą umowę rozwiązującą umowy o podział zysku wypracowanego przez emitenta na rynku Wietnamu i Chin. Wynagrodzenie SciGen z tytułu w/w umów w kwocie 29 900 000 USD, zostanie rozliczone jako spłata części

Murapol chce być nadal aktywny na niemieckim rynku mieszkaniowym

. m2, przypomina Murapol. Od momentu podpisania umowy zakupu gruntu pracownia projektowo-wykonawcza należąca do holdingu Murapol – Murapol Architects Drive - wspólnie ze spółką z grupy dedykowaną działalności na rynku niemieckim – Murager – oraz niemiecką pracownią architektoniczną

Przegląd informacji ze spółek

+, podała agencja. Lokum Deweloper odnotował sprzedaż 41 lokali i rozpoznanie w wyniku 14 lokali w II kw. br., podała spółka. Ferenc Horváth zrezygnował z funkcji wiceprezesa wykonawczego MOL ds. downstreamu z dniem 15 lipca 2020 roku, podała spółka. Zastąpi go na tym stanowisku Gabriel Szabó

Polenergia ma ok. 55 mln zł odpisów zw. z farmami wiatrowymi, odwołała prognozy

Warszawa, 07.07.2016 (ISBnews) - Polenergia dokonała odpisów wartości aktywów na poziomie ok. 55 mln zł i w efekcie odwołała prognozę wyników na rok 2016, podano w komunikacie. "Spółka zmuszona została do dokonania odpisów z tytułu trwałej utraty wartości aktywów w postaci projektów farm

Zarabia najniższą pensję krajową. Ma niespłaconą chwilówkę, ale komornik nie ma prawa zabrać mu ani grosza

wartościowych. W życie wchodzi nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, która likwiduje fikcję doręczeń pocztowych (zacznie obowiązywać od 7 listopada br.). Do tej pory, jeśli dłużnik dwa razy nie odebrał przesyłki z sądu, uznawano, że mieszka pod wskazanym adresem, i wydawano tytuł wykonawczy, potem

Przegląd informacji ze spółek

wykonawczą do umowy ramowej na sfinansowanie częściowego kosztu opracowania i wydania gry na platformy stacjonarne PC, pod roboczym tytułem "Projekt No. 6", podała spółka. ML System liczy na wzrost sprzedaży instalacji fotowoltaicznych w związku z drugim naborem w ramach programu "Mój prąd

Energa miała szacunkowo 111 mln zł zysku netto, 568 mln zł EBITDA w I kw.

przychodów wynikającą ze stosowania Ustawy "o cenach energii w 2019 roku". Przy braku rozporządzenia wykonawczego do tej Ustawy Linia Biznesowa Sprzedaż rozliczała zdecydowaną większość klientów po obniżonych cenach bez uwzględnienia należnych rekompensat wynikających z tej Ustawy. Szacowana utrata

Mostostal Zabrze otrzymał rozszerzenie o 85 mln zł pozwu ws. Stadionu Śląskiego

zł wraz z odsetkami, poinformowała spółka. "Dodatkowe rozszerzenie w kwocie 85 011 851,13 zł obejmuje: - roszczenia o zapłatę kary umownej z tytułu zwłoki w realizacji kontraktu w wysokości 3 604 947,00 zł, - roszczenia o naprawienie szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania

"Tarcze antykryzysowe". Jak mogą pomóc? Prawnicy czytelnikom, odc. 85

ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP lub Fundusz Emerytur Pomostowych. W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania składek, o których mowa powyżej nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku

Koronawirus zamyka firmy i zabiera pracę. Jak sobie radzić, gdy zaczyna nam brakować pieniędzy na regulowanie zobowiązań?

uregulowaniu zobowiązań przekroczyły 30 dni. Zostaniemy tam wpisani na wniosek wierzyciela. Osoba fizyczna zostanie uznana za wierzyciela dopiero po stwierdzeniu wierzytelności tytułem wykonawczym. Wierzyciel może nas wpisać do rejestru dopiero po upływie 24 dni od wysłania pisma zawierającego ostrzeżenie o

Enea miała wstępnie 246 mln zł zysku netto, 799 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.

obrocie detalicznym wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych nie rekompensuje wzrostu kosztów zakupu energii oraz obowiązków ekologicznych (głównie z tytułu zielonych certyfikatów); obrót hurtowy pozostaje pod presją wzrostu cen uprawnień do emisji CO2, co wpływa na

Nie ma odbiornika, a Poczta domaga się od niej abonamentu RTV. "Zapraszam kontrolerów do mnie"

kwartale tego roku do urzędów skarbowych wpłynęło prawie 35 tys. tytułów wykonawczych wystawionych przez Pocztę Polską, na podstawie których skarbówka ściągnęła prawie 7 mln zł. A w ubiegłym roku PP wystawiła ich ponad 122 tys. Tysiące podobnych przypadków i skarg na działanie PP wywołało reakcję

Sejm przyjął nowelizację ustawy dot. skuteczniejszej ochrony praw wierzycieli

uprawnionego o dokonanie czynności egzekucyjnych; 2) przyznaniu wierzycielowi możliwości zgłoszenia żądania przekształcenia hipoteki przymusowej ustanowionej w ramach zabezpieczenia w hipotekę, która zabezpiecza wierzytelność stwierdzoną już tytułem wykonawczym; 3) zastosowaniu projektowanych rozwiązań do

Ferrum ma umowę ramową z Weglokoksem na dostawę materiałów

przez Węglokoks i ich odsprzedaż do spółki na zasadach określonych w umowach wykonawczych określających szczegółowe parametry dostaw" - czytamy  w komunikacie. W każdym momencie realizacji umowy łączna kwota zaangażowania finansowego Węglokoks wynikającego z zawartych umów wykonawczych

Gabriela Woś-Tarkowska powołana na stanowisko wiceprezesa i2 Development

zaplanowany proces reorganizacji kadry menedżerskiej grupy. "Gabriela Woś–Tarkowska zastąpi na tym miejscu Andrzeja Kowalskiego, jednego z założycieli spółki, który złożył rezygnacje z funkcji członka zarządów spółek z grupy. Jego miejsce w zarządzie wchodzącej w skład grupy firmy wykonawczej KPB

Problem ryczałtów za noclegi w kabinie pojazdu ma być uregulowany prawnie

umowie o pracę, układzie zbiorowym pracy lub innych przepisach prawa pracy.Sąd Najwyższy wskazując na art. 775 Kodeksu pracy orzekł, że przepisy wykonawcze (rozporządzenia ministra pracy) ustalają minimalny standard wszystkich świadczeń z tytułu podróży służbowych (diet oraz zwrotu kosztów

Polska, Niemcy, Francja i Włochy chcą zmiany ocen fuzji i definicji rynków w UE

Patuanelli, Bruno Le Maire oraz Jadwiga Emilewicz wystosowali list w sprawie modernizacji europejskiego prawa dotyczącego konkurencji do nowo powołanej wiceprzewodniczącej wykonawczej i Komisarz ds. Konkurencji Komisji Europejskiej Margrethe Vestager. "Obecnie, europejskie spółki muszą konkurować z

Przegląd informacji ze spółek

Bloober Team chce skoncentrować się na wydawaniu gier z kategorii AAA i chce publikować jeden duży tytuł co 1,5-2 lata, licząc na sprzedaż w milionach sztuk, podała spółka w aktualizacji planu strategicznego spółki na lata 2020-2022. Mniejsze produkcje mają być realizowane przez outsourcowych

ARP złożyła wniosek do KNF o podjęcie kroków prawnych wobec Hawe

tylko sama wierzytelność ARP S.A. wobec Hawe S.A., stwierdzona prawomocnym tytułem wykonawczym, przekracza kwotę 80 mln zł, informacja ta jest nieprawdziwa" - wyjaśniono. Agencja uważa, że w związku z tą sytuacją KNF powinna podjąć działania wobec Hawe, które skutecznie uniemożliwią publikowanie

Przegląd informacji ze spółek

Hines European Value Fund. The Dust podpisał z inwestorem umowę wykonawczą do umowy ramowej na sfinansowanie częściowego kosztu opracowania i wydania gry na platformy stacjonarne PC, pod roboczym tytułem "Projekt No. 7", podała spółka. Po tym, jak Lartiq i GetBack w restrukturyzacji

Rząd chce ustalić max. kwotę transakcji dla Biur Usług Płatniczych na 2500 euro

Warszawa, 28.01.2020 (ISBnews) - Rząd chce wprowadzić ograniczenie kwoty pojedynczej transakcji lub transakcji z tego samego tytułu, realizowanej przez Biura Usług Płatniczych (BUP) do 2500 euro, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Według wykazu, rząd powinien

Przegląd informacji ze spółek

Kolejowe oceniły jako najkorzystniejszą ofertę Budimex Budownictwo, spółki zależnej Budimeksu w postępowaniu przetargowym na realizację robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizację robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci

BIG Info Monitor/BIK: Długi firm budowlanych przekroczyły 4,7 mld zł po I półr.

wystawionych z tytułu wyświadczonych usług czy też za zakupiony towar, zobowiązaniach telekomunikacyjnych oraz tych wynikających z najmu i dzierżawy czy leasingu. Zmiana przede wszystkim wynika z problemów w rozliczeniach między partnerami biznesowymi, a w mniejszym stopniu z opóźnionych zobowiązań kredytowych

Przegląd informacji ze spółek

członkowie zarządu. Decyzja PKN Orlen w sprawie inwestycji w morskie farmy wiatrowe powinna zostać podjęta w przyszłym roku, poinformował dyrektor wykonawczy ds. energetyki Jarosław Dybowski. Tower Investments szacuje ponad 50 mln zł marży brutto z planowanych sprzedaży projektów handlowych w ciągu dwóch

NIK postuluje zmiany dot. systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym

tytułu wyniosła 14,7 mln zł" - czytamy dalej. Spośród 204 tys. zarejestrowanych i zweryfikowanych wykroczeń popełnionych w latach 2015-2017 na odcinkach dróg objętych nadzorem urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości, w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego dopuszczono do przedawnienia aż

BIG InfoMonitor: Polacy są winni ubezpieczycielom prawie 200 mln zł

. Wśród nich najwięcej osób - co piąty - nie spłaca też pożyczek, ma również orzeczony przez sąd zwrot jakichś zobowiązań (tytuł wykonawczy) - 17%. Co dziesiąty ma na koncie także niespłacane na czas raty kredytów, rachunki telefoniczne oraz alimenty. (ISBnews)

Co robić, gdy firma ma kłopoty. Poradnik

w stosunku do tego, z czym mieliśmy do czynienia przed stanem epidemii. Komornik może prowadzić egzekucję z majątku dłużnika jedynie w przypadku, gdy wierzyciel rozpocznie postępowanie egzekucyjne. Może się to stać jedynie po przeprowadzeniu postępowania przed sądem i uzyskaniu tytułu wykonawczego

Banki sprytniejsze od UOKiK: znów pobierają zakazaną prowizję!

sprawie przelewów egzekucyjnych i znów uderza w klientów 30-złotową prowizją. Pani Agnieszka pisze, że na reklamację odpowiedziano jej tak: "Bank nie pobiera opłaty za realizację tytułu wykonawczego, ale za fakt wykonania przelewu do organu egzekucyjnego, czyli bank pobiera opłatę za realizację

Komputronik złoży apelację w sprawie należności od Clean & Carbon Energy

niej, bowiem sąd ten uczynił podstawą orzekania jedną z takich umów wykonawczych, jedynie błędnie ją interpretując. Stanowisko to ma duże znaczenie z perspektywy dochodzenia przez podmiot z grupy kapitałowej emitenta, tj. spółkę Contanisimo Limited, roszczeń z tytułu tzw. opcji put przeciwko dłużnikowi

Rząd przyjmie nowelę wprowadzającą obligatoryjną podzieloną płatność w III kw.

obciążenia, z czego tylko ok. 150 nie posiada rachunku bankowego w Polsce. Mając jednakże na uwadze, że wprowadzane rozwiązanie wiąże się z koniecznością ponoszenia przez te podmioty dodatkowych kosztów z tytułu obsługi krajowych rachunków rozliczeniowych, przewiduje się wprowadzenie systemu rekompensat dla

Przegląd informacji ze spółek

odpowiednio ok. 13,24 mln zł oraz 2,63 mln euro i powstanie roszczenie zwrotne banku wobec Elektrobudowy, wynika z komunikatu spółki. Zakłady Mięsne Henryk Kania w restrukturyzacji otrzymały tytuły wykonawcze wystawione przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Rybniku, Inspektorat w Pszczynie

Przegląd informacji ze spółek

. The Dust zawarł z inwestorem umowę wykonawczą do ramowej umowy inwestycyjnej z 31 lipca br. Inwestor sfinansuje częściowy koszt opracowania i wydania gry na platformy stacjonarne PC, pod roboczym tytułem "Projekt No. 5", podała spółka. Erbud podpisał umowę o wartości 54,4 mln zł na

Minister chce poprawić prawo o komornikach, ale trzeba poprawić poprawkę

Dziś postępowanie eksmisyjne wygląda tak. Wierzyciel (np. właściciel lokalu) idzie do komornika z tytułem wykonawczym, składa wniosek egzekucyjny i wpłaca zaliczkę na poczet opłaty egzekucyjnej - kilka tysięcy złotych. Wtedy komornik rozpoczyna postępowanie. Po jego ukończeniu zwraca wierzycielowi

MF będzie wspierać podmioty publiczne, prywatne i uczestników rynku finansowego

akcyjnej; - uczestnictwa w zgromadzeniu obligatariuszy, które w przypadku powołania tego organu jest uprawnione do zmian warunków emisji, co jest szczególnie istotne w sytuacji ewentualnej restrukturyzacji przez emitenta swoich zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji; - uczestnictwa w organach

Czystka stacji benzynowych. Ubyło parę tysięcy koncesji paliwowych?

. Także zakup paliw takiej firmy od 17 stycznia grozi karami. Taki termin aktualizacji koncesji paliwowych wyznaczyło Ministerstwo Energetyki w ogłoszonym w połowie grudnia 2016 r. rozporządzeniu wykonawczym do znowelizowanego latem zeszłego roku prawa energetycznego. Przepisy tej ustawy miały zwiększyć

Przegląd informacji ze spółek

środowiska umożliwiającą przedłużenie wydobycia siarki w Kopalni Osiek do 2040 r., podała Grupa Azoty. The Dust zawarł z inwestorem umowę wykonawczą, na podstawie której inwestor sfinansuje częściowy koszt opracowania i wydania gry na platformy stacjonarne PC pod roboczym tytułem "Projekt No. 3

Przegląd informacji ze spółek

zobowiązuje się do świadczenia na rzecz PKN Orlen usług związanych z obsługą umowy Enterprise Agreement z Microsoft Ireland Operations Limited, podała spółka. Maksymalna wysokość wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy nie może przekroczyć 30 mln euro, podał APN Promise.  Piotr Głowski zostanie

NIK: Dochody ze stref płatnego parkowania przewyższają wydatki na ten cel

upomnienia. Gdy były one nieskuteczne, wystawiano tytuły wykonawcze. Jednak tylko w 5 miastach (Głogówek, Kędzierzyn-Koźle, Krosno, Kutno, Piotrków Trybunalski) działania te prowadzone były na bieżąco (średnio do pół roku od daty wystawienia wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej). Największe zaległości miał

CI Games rozpocznie produkcję 'Lords of the Fallen 2' w IV kwartale

kolei największe wydatki na produkcję tej gry poniesiemy od II kwartału przyszłego roku. Chcemy poszerzyć grono odbiorców tego tytułu. Dlatego w drugiej części stawiamy na rozbudowaną fabułę. Zdajemy sobie sprawę, że w pierwszej części mogłoby być z tym lepiej, więc atutem kontynuacji tego tytułu ma być

PMR: Rynek budownictwa kolejowego wzrośnie do 6,2 mld zł w 2015 r.

wzrostach o blisko jedną trzecią w latach 2013-2014, także w 2015 r. wartość produkcji budowlano-montażowej z tytułu budownictwa kolejowego odnotuje dwucyfrowy wzrost, przekraczając po raz pierwszy wartość 6 mld zł. Jednak w wyniku powolnego rozpoczynania inwestycji z nowego budżetu unijnego, w 2016 r

10 lat nie płacił za mieszkanie. TK: można je zlicytować

sądowej. Tyle że w jego przypadku spółdzielnia próbowała odzyskać pieniądze przy pomocy komornika. - Uzyskała tytuły wykonawcze, ale nic to nie dało - relacjonowała prof. Teresa Liszcz, sędzia sprawozdawca w tej sprawie. Zdaniem Trybunału zwykła egzekucja jest zbyt uciążliwą i kosztowną procedurą dla

Przegląd informacji ze spółek

studenckich w Jessheim w Norwegii, podała spółka. Zamawiającym jest Bunde Bygg AS. Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy wynosi 79,3 mln NOK, co na dzień zawarcia umowy stanowi równowartość ok. 34,6 mln zł netto. Mercator Medical nie zakłada poniesienia dodatkowych kosztów w związku z planowanym do końca

Przegląd informacji ze spółek

umowę z Duality, na podstawie której partner przygotuje preprodukcję gry "Tales of Tomorrow", podała spółka. Jeśli tytuł zyska przychylność graczy, zostanie wdrożony do produkcji, a za jego wydanie odpowie Ultimate Games. Gra ukaże się w wersji na PC. Oferta Rafako o wartości 244,94 mln zł

"GP": Każdy wpisze dłużnika na czarną listę

Aby poinformować Biuro Informacji Gospodarczej o niespłaconych długach, wystarczy mieć tytuł wykonawczy, czyli prawomocne orzeczenie sądu lub ugodę z klauzulą wykonalności. "Gazeta Prawna" dodaje, że to najważniejsza zmiana w rządowym projekcie nowej ustawy o udostępnianiu informacji

Będzie trudniej o pieniądze z 500 plus. Odpowiadamy na wasze pytania

jest to niemożliwe, gdyż np. drugi z rodziców nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany. Takie rozwiązanie funkcjonuje od 12 lat przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny. Ważne: jeśli do wniosku nie zostanie dołączony ww. tytuł wykonawczy ustalający alimenty na dziecko od drugiego rodzica, gminny organ

Ponad 600 mln zł rocznie i 2800 miejsc pracy tracimy na podrabianym alkoholu

Według raportu Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z powodu podrabianych wyrobów spirytusowych i win roczne straty w sprzedaży wynoszą w Polsce 69 mln euro, z czego 59 mln przypada na wyroby spirytusowe. Kolejne 47 mln euro - to straty z tytułu akcyzy. Łączne roczne straty

Vindexus: Zniesienie obowiązku meldunkowego groźne dla funkcjonowania państwa

występować na drodze sądowej o uzyskanie tytułu wykonawczego. Zmiany przepisu spowodują ujednolicenie postępowania dla banków i wierzycieli wtórnych" - wskazał prezes. Dzięki zmianie przepisów to bank będzie kierował sprawy do sądu i ponosił koszty wstępne. W efekcie ceny wierzytelności mogą nieco

Polska traci 141 mln euro rocznie z powodu podrabiania wyrobów spirytusowych

Intelektualnej (EUIPO).  "Z powodu podrabianych wyrobów spirytusowych i win roczne straty w sprzedaży wynoszą w Polsce 69 mln euro, z czego 59 mln przypada na wyroby spirytusowe. Kolejne 47 mln euro - to straty z tytułu akcyzy" - czytamy w komunikacie. Łączne roczne straty dochodów

Dochodzisz swoich praw w sądzie pracy w sporze z pracodawcą? Będziesz zwolniony z opłat sądowych

nic nie musiał płacić. Teraz niestety nie będzie to możliwe. Tytuł wykonawczy za darmo Nie będzie opłat za odzyskanie zasądzonych pieniędzy. O co chodzi? Otóż znikną opłaty – obecnie wynoszące nawet kilkadziesiąt złotych – za wydanie pierwszego tytułu wykonawczego. To sądowy dokument, na

Szałamacha: Podatek bankowy wejdzie w życie najwcześniej od lutego 2016 r.

aktywów banków i instytucji ubezpieczeniowych, bez TFI. Zgodnie z naszym bazowym scenariuszem, ze stawką 0,39%. Nie sądzę, by się udało od 1 stycznia, raczej od 1 lutego, tak by był czas na odpowiednie vacatio legis i rozporządzenia wykonawcze. Po więcej szczegółów odsyłam do klubu" - powiedział

Fałszywe wyroki krążą po Polsce. Zorientowali się komornicy

zachowanie szczególnej ostrożności w związku występującymi (na terenie całego kraju) niebezpiecznymi przypadkami kierowania do kancelarii komorniczych wniosków egzekucyjnych wraz z podrobionymi tytułami wykonawczymi. W związku z tym należy zachować szczególną staranność przy weryfikowaniu autentyczności

Mediacje gospodarcze. Czy mogą pomóc twojej firmie? [PORADNIK]

moc prawną ugody zawartej przed sądem. Ugoda przed mediatorem, którą zatwierdzono przez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym. Jeśli zatem nie jest wykonywana dobrowolnie, można wystąpić do sądu o nadanie jej klauzuli wykonalności i skierować na drogę postępowania egzekucyjnego

MS planuje zmiany w opłatach w razie w razie dobrowolnego opuszczenia mieszkania przez dłużnika

konstytucji. Proponowane zmianyW myśl proponowanych zmian, dobrowolne spełnienie przez dłużnika obowiązku określonego w tytule wykonawczym, po złożeniu przez wierzyciela wniosku o wszczęcie egzekucji odebrania rzeczy, wprowadzenia w posiadanie nieruchomości i usunięcia z niej ruchomości, opróżnienia

Przegląd prasy

członkowie zarządu. --Decyzja PKN Orlen w sprawie inwestycji w morskie farmy wiatrowe powinna zostać podjęta w przyszłym roku, poinformował dyrektor wykonawczy ds. energetyki Jarosław Dybowski. --Tower Investments szacuje ponad 50 mln zł marży brutto z planowanych sprzedaży projektów handlowych w ciągu

Przegląd informacji ze spółek

, podał bank. The Dust zawarł z inwestorem umowę wykonawczą do umowy ramowej z końca lipca br. - inwestor sfinansuje częściowy koszt opracowania i wydania gry na platformy stacjonarne PC, pod roboczym tytułem "Projekt No. 4", podała spółka. Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych złożyło

Przegląd informacji ze spółek

-Skarbowego w Katowicach (ŚUCS), podała spółka. Wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego, jakie mogłoby zostać nałożone na spółkę, to ok. 59 mln zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oraz 46 mln zł z tytułu odsetek. . Tarczyński odnotował 8,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego

Co się zmieni w rentach socjalnych? Niepełnosprawni dorośli dostaną 165 zł więcej. Komu przysługuje świadczenie z ZUS?

z niej zaliczkę na podatek dochodowy, a także składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Oprócz tego odliczane mogą być „sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych”. Osoby na rencie socjalnej mogą dorobić do 70 proc. średniej krajowej. Ale uwaga

Przegląd informacji ze spółek

Gra "Serial Cleaner" - najpopularniejszy tytuł studia Draw Distance - trafił do ponad 1 miliona posiadaczy na wszystkich dostępnych platformach: PC, Mac, Linux oraz konsolach PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch, podała spółka. Wydawcą projektu jest brytyjski Curve 

PIH i ZPP: Produkcja, sprzedaż i eksport wyr. tytoniowych nie będą możliwe od V

tytułu podatków od wyrobów tytoniowych, podał także PIH. Według PIH i ZPP, projekt ustawy pojawił się na stronach Rządowego Centrum Legislacji w kwietniu 2018 r., a Sejm rozpatrzył go dopiero w lutym 2019 r. Obecnie czeka on na akceptację Senatu. Przedsiębiorcy czekają przede wszystkim na

Przegląd informacji ze spółek

, poinformował prezes Daniel Obajtek. 7Levels wyda grę Inbento - najnowszy tytuł studia Afterburn. Debiut wstępnie planowany jest na I kw. 2020 r., podała spółka. Mostostal Kraków, spółka zależna w 100% od Budimeksu podpisał umowę z KGHM Polska Miedź na wykonanie "pod klucz" zadania pn. "

Przegląd informacji ze spółek

budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze świadczeniem usług pogwarancyjnych dla tych urządzeń na odcinku podg. Most Wisła - Czechowice-Dziedzice - Zabrzeg"

Wpisali prawnika do rejestru dłużników za cudze grzechy. Teraz on chce rewanżu

pozwie jest podany PESEL, nie musi go w żaden sposób weryfikować. Co ma do powiedzenia komornik? Potwierdza, że dostał tytuł wykonawczy z błędem. Dlaczego bank zajął konto panu Maciejowi? Bo bank tak samo jak KRD identyfikuje dłużnika po numerze PESEL. Wreszcie dlaczego fundusz wierzyciel, kiedy

Zawieszony kolejny łódzki asesor z kancelarii słynnego komornika od ciągnika

. Koniec sprawy? W 2014 roku wierzyciel - kancelaria prawna - na podstawie tego samego tytułu wykonawczego skierował egzekucję ponownie do komornika Kluczkowskiego. Tym razem chodziło już o ponad 113 tys. zł! Strzemecki wystąpił do sądu o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego. Sprawę wygrał, jednak