tytułu wygaśnięcia

OT Logistics złożyło powództwo przeciwko Allianz ZB przed sądem w Zagrzebiu

żadnych skutków prawnych; - zastaw na akcjach Luka Rijeka d.d. ustanowiony przez spółkę na rzecz AZ na zabezpieczenie roszczeń z tytułu umowy wspólników (zastaw na akcjach) wygasł; - AZ jest zobowiązany znosić wykreślenie zastawu na akcjach z odpowiednich rejestrów; - chorwacka instytucja

Draw Distance sprzedał prawa opcji do 'Serial Cleaner' na rzecz Sony Pictures

współpraca nie przyniosła efektów i umowa wygasła, to czujemy, że jeszcze nigdy nie byliśmy tak blisko stworzenia serialu, jak dzisiaj. Wszystko dlatego, że Sony chce stworzyć serial animowany. Obecnie z powodu COVID-19 animacje są gorącym tematem (głównie z powodów logistycznych), a SPT ma własne studio

Elektrobudowa ma umowę ujednolicającą finansowanie działalności spółki

żadnych płatności z tytułu wierzytelności Generali wobec spółki związanych z udzielonymi przez Zakład Ubezpieczeń na podstawie umowy z dnia 26 lutego 2015 r. pomiędzy Generali a spółką gwarancji, w tym roszczeń zwrotnych, które przysługiwałyby Generali wobec spółki w razie wypłaty którejkolwiek z tych

Polwax złożył przeciwko Orlen Projekt pozew o zapłatę 132,15 mln zł

obejmujący łączną kwotę 132,15 146 863,43 zł, podała spółka. Na ww. kwotę składają się: 1) 84 345 510,61 zł z tytułu poniesionej przez spółkę szkody w postaci rzeczywistej straty, 2) 47 801 352,82 zł z tytułu poniesionej przez spółkę szkody w postaci utraconych korzyści, podano. "Pozew został

Draw Distance: Premiera 'Ritual: Crown of Horns' w Steam Early Access 17V

; - powiedział prezes iFun4all Michał Mielcarek, cytowany w komunikacie. Cena tytułu została ustalona na 12,99 USD/ 12,99 euro. "Ritual: Crown of Horns" to mroczna gra akcji 3D w perspektywie top-down osadzona w świecie zainspirowanym przez gatunek Weird Western. Jednocześnie spółka szykuje akcję

Kogeneracja miała 15,45 mln zł straty netto, 18,13 mln zł straty EBIT w III kw.

elektrycznej. Wyższe przychody ze sprzedaży ciepła [...] są efektem wyższego wolumenu produkcji ciepła. W okresie 9 miesięcy 2019 roku grupa uzyskała niższe przychody z tytułu certyfikatów pochodzenia energii o 45 564 tys. zł, w tym certyfikatów żółtych o 39 643 tys. zł oraz certyfikatów czerwonych, zielonych

ECC Games liczy na większy sukces 'Drift21' dzięki współpracy z 505 Games

Warszawa, 23.03.2020 (ISBnews) - ECC Games po podpisaniu umowy na wydanie "Drift21" z globalnym wydawcą 505 Games liczy na dotarcie do większej liczby klientów, poinformowała spółka. Spółka planuje także produkcję co najmniej dwóch tytułów, opartych o nowy silnik realizowane w ramach

Feerum: Wejście w życie ukraińskiego kontraktu uprawdopodobni dywidendę za 2018

jest podjęcie przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) ostatecznej i wiążącej decyzji o ubezpieczeniu należności z tytułu kontraktów, odpowiednio do 24 grudnia 2018 roku (w przypadku kontraktu o wartości 35,6 mln euro) oraz do 31 maja 2019 roku (w przypadku kontraktu o wartości 13,3

BIEC: Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK) wzrósł o 9 pkt w lipcu

pandemii może nastąpić dopiero po jej wygaśnięciu. Nawet jeśli nie nastąpi kolejne administracyjne zamknięcie gospodarki, popyt nie powróci do poprzedniego poziomu, a firmy nie będą pracować pełną mocą" - czytamy w raporcie. W lipcu br., podobnie jak przed miesiącem ubyło firm odczuwających spadek

Ustawa o dodatku solidarnościowym weszła w życie

Warszawa, 22.06.2020 (ISBnews) - Ustawa o dodatku solidarnościowym, zakładającą przyznanie trzymiesięcznego dodatku dla pracowników, którzy w trakcie pandemii utracili prace w wyniku rozwiązania umowy lub jej wygaśnięcia została podpisana przez prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw

Kredyt wygasł, bank kazał płacić dalej. Przełomowy wyrok Sądu Najwyższego

Kredyt wygasł, bank kazał płacić dalej. Przełomowy wyrok Sądu Najwyższego

wpłaconych z tytułu IRS pieniędzy. – Nie ma ani prawnego, ani ekonomicznego uzasadnienia dla obciążania przez bank klienta z tytułu dalszego rozliczania umowy IRS w sytuacji, gdy wygasł kredyt wskutek jego spłacenia – mówi mec. Dariusz Gradzi z kancelarii DLK, pełnomocnik spółki. Na

Eko Export odpisze udziały w OMS z wpływem na wyniki: ok. -17,6 mln zł

latach następnych" - czytamy w komunikacie. Jak podano, geopolityczna sytuacja oraz uzyskanie dostępności do mikrosfery białej, która umożliwiła rozszerzenie rynków zbytu, doprowadziła do tego, że umowa z OMS praktycznie w 2018 roku "wygasła". W związku z powyższym, zarząd Eko Export

Urzędnicy na bezrobocie. Prawny spór o 1,5 tys. miejsc pracy

Urzędnicy na bezrobocie. Prawny spór o 1,5 tys. miejsc pracy

8 stycznia opublikowano przepisy dotyczące zmian w służbie cywilnej, weszły one w życie 14 dni po ich opublikowaniu, czyli w poniedziałek. Zakładają one, że dotychczasowy stosunek pracy urzędników wyższego szczebla wygaśnie, jeśli nowi szefowie nie zaproponują pracownikowi nowej umowy. Związkowcy i

Projekt dot. dodatku solidarnościowego i podwyższenia zasiłku już w Sejmie

Warszawa, 04.06.2020 (ISBnews) - Prezydencki projekt, zakładający przyznanie trzymiesięcznego dodatku solidarnościowego, dla tych którzy w trakcie pandemii zostali zwolnieni bądź wygasły ich umowy o pracę oraz podniesienie zasiłku dla bezrobotnych do 1,2 tys. zł w ciągu pierwszych trzech miesięcy

Elektrobudowa ma umowę zmieniającą do umowy w sprawie finansowania spółki

podstawie którego przedmiotem zabezpieczenia będą również wszelkie wierzytelności sporne spółki względem Tauron Ciepło S.A. związane z umową z dnia 20 czerwca 2013 roku, o której mowa w raporcie bieżącym 63/2019, oświadczenie Banku PKO BP S.A. wygaśnie z początkiem dnia 8 sierpnia 2019 roku. D. najpóźniej w

Polnord szacuje, że dwa zdarzenia zwiększą wynik brutto za 2017 r. o 26,1 mln zł

. kwoty z tytułu przyszłego odszkodowania, które spodziewa się uzyskać od Miasta Stołecznego Warszawy, z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego działek przeznaczonych pod drogi, położonych w dzielnicy Wilanów. Wartość nieruchomości stanowiących podstawę do określenia wysokości odszkodowania

Boisz się zwolnienia? To musisz wiedzieć. Wszystko o wypowiedzeniach i odprawach

Boisz się zwolnienia? To musisz wiedzieć. Wszystko o wypowiedzeniach i odprawach

dokumentów, pracownik może przed sądem pracy powołać się na naruszenie przepisów o wypowiadaniu umów o pracę. Z tego tytułu będzie mu przysługiwało prawo do przywrócenia do pracy lub odszkodowania.  Uwaga: pracodawca może wysłać wypowiedzenie zarówno mailem, jak i pocztą. Jeżeli będziemy odwoływać

Przegląd informacji ze spółek

produkcji wodoru, podał ZE PAK. Wartości nakładów na wierzytelności nabytych przez Grupę Kruk wyniosła 57 mln zł w I kw. 2020 roku i była niższa o 68% w skali roku. Kwota spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych prze grupę wyniosła w tym czasie 477 mln zł i wzrosła o 12% w porównaniu z I kw. 2019 r

Zmiany w kodeksie pracy. Co się należy zwalnianym pracownikom? Co z urlopami?

Zmiany w kodeksie pracy. Co się należy zwalnianym pracownikom? Co z urlopami?

działalności. Wobec tego zasadne jest umożliwienie im wypowiedzenia przedmiotowych umów. Przez to wraz z wygaśnięciem umowy wygaśnie ich zobowiązanie do zapłaty odszkodowania – ponad okres trwania umowy – na rzecz byłych pracowników z tytułu zakazu prowadzenia przez nich działalności

Newag dostarczy 11 EZT dla Kolei Dolnośląskich za 216,7 mln zł

wykonania umowy, w wysokości 26.654.100,00 zł w formie gwarancji ubezpieczeniowej. 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone po dostawie ostatniego EZT. Pozostała część zostanie zwrócona po wygaśnięciu rękojmi za wady, podano także. "Umowa przewiduje kary umowne z tytułu opóźnienia w dostawie EZT

Polenergia miała 34,5 mln zł zysku netto, 32,8 mln zł skoryg. zysku w IV kw.

przychodów z tytułu żółtych certyfikatów w związku z wygaśnięciem z końcem 2018 roku dotychczasowego systemu wsparcia dla kogeneracji gazowej" - czytamy też w materiale. EBITDA segmentu obrotu za 2019 rok jest wyższa od wyniku roku poprzedniego o 30,8 mln zł, a w samym czwartym kwartale jest wyższa o

BOŚ Bank: Wzrost PKB wyniesie 4,2% w 2019 r. i 3,5% w 2020 r.

przyspieszenie inflacji CPI w kierunku 3% r/r, przy wygaśnięciu efektu bazy odniesienia w przypadku cen paliw. "Wyższe bieżące ceny gazu LPG oraz wyraźne obniżenie bazy odniesienia dla cen benzyny solidnie podwyższą roczne tempo wzrostu cen paliw, dodając do wskaźnika CPI o ok. 0,3 pkt. proc."

Spółki zależne Polenergii złożyły pozew przeciwko Tauronowi, chcą ok. 343 mln zł

zależną Tauron - Polska Energia - Pierwsza Kompania Handlowa (PKH) z Amon oraz Talia. Wartość przedmiotu sporu w zakresie żądań dochodzonych przez spółki wynosi ponad 343 mln zł. "Amon domaga się zapłaty na jej rzecz kwoty 47 556 025,51 zł tytułem odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami procesu

Tomasz Wiatrak powołany na prezesa zarządu Unipetrolu z Grupy Orlen

Warszawa, 03.07.2019 (ISBnews) - Tomasz Wiatrak został prezesem zarządu Unipetrolu z Grupy Orlen, podał koncern. Wiatrak do tej pory był wiceprezesem, a na nowym stanowisku zastąpił Krzysztofa Zdziarskiego, którego trzyletnia kadencja właśnie wygasła. Katarzyna Woś i Maciej Libiszewski, dotąd

Które z dofinansowań do wynagrodzeń pracowników jest korzystniejsze? Prawnicy czytelnikom, odc. 91.

i PUP zawierają zastrzeżenie, że świadczenia z "tarczy" nie przysługują pracodawcom, którzy – odpowiednio – korzystali z pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy (art. 15g i 15gg "tarczy"

Feerum pozyskało kontrakty na Ukrainie warte blisko 50 mln euro

) ostatecznej i wiążącej decyzji o ubezpieczeniu należności z tytułu kontraktów, odpowiednio do 24 grudnia 2018 roku (w przypadku kontraktu o wartości 35,6 mln euro) oraz do 31 maja 2019 roku (w przypadku kontraktu o wartości 13,3 mln euro). Niespełnienie się powyższego warunku we wskazanych terminach spowoduje

Jak otrzymać dodatek mieszkaniowy

mieszkaniowy. 1. Komu przysługuje O dodatek mieszkaniowy możemy się ubiegać niezależnie od tego, czy mieszkamy w mieszkaniu komunalnym, spółdzielczym, własnościowym, czy nawet w domu prywatnym. Istotne są: niski dochód, tytuł prawny do lokalu i jego metraż. Tę formę pomocy przyznaje wójt, burmistrz lub

BOŚ Bank: W centrum uwagi w tym tygodniu dane ze strefy euro i z Polski

raporcie analityków BOŚ Banku.  Na rynku krajowym opublikowana w bieżącym tygodniu zostanie seria lipcowych danych ze sfery realnej. "Po bardzo słabych wynikach gospodarki w czerwcu, w dużej części z tytułu efektów kalendarzowych, w lipcu oczekujemy generalnego odreagowania danych

Termin obowiązywania rękojmi można przedłużyć

Powyższe stanowisko potwierdza orzecznictwo, m.in. wyrok Sądu Najwyższego z 5 sierpnia 2005 r. (sygn. akt II CK 28/2005), w którym sąd uznał, że strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć, co oznacza również, że przewidziany w art. 568 kc termin wygaśnięcia uprawnień

ZCh Police mają dokumentację transakcyjną dot. finansowania Polimerów Police

Polyolefins (z pewnymi wyjątkami), będzie obowiązywał do upływu 3 lat od daty zakończenia realizacji Projektu, zaś Lotos - do pełnej spłaty zadłużenia z tytułu umowy finansowania dłużnego, lecz nie dłużej niż do 15 grudnia 2035 r. (lock-up). Strony uzgodniły również procedurę zbycia akcji Polyolefins przez

Sejm przyjął ustawę o dodatku solidarnościowym, podniósł kwotę zasiłku

Warszawa, 05.06.2020 (ISBnews) - Sejm przyjął ustawę, zakładającą przyznanie trzymiesięcznego dodatku solidarnościowego, dla tych którzy w trakcie pandemii zostali zwolnieni, bądź wygasły ich umowy o pracę. Sejm zdecydował także o podniesienie zasiłku dla bezrobotnych do 1,2 tys. zł w

"Samowygasające" umowy o pracę i propozycja nie do odrzucenia. Ustawa o Sądzie Najwyższym łamie nawet prawo pracy

na ich przyjęcie lub odrzucenie.  Problem? Jeśli ich nie przyjmie, stosunek pracy zostaje rozwiązany automatycznie. A więc propozycja jest de facto nie do odrzucenia. Z kolei umowy tych, którym w tym terminie nowe warunki przedstawione nie zostaną, po prostu wygasną. A to oznacza, że przez kilka

PZU wprowadzi obligacje na 350 mln euro i 500 mln euro na giełdę w Irlandii

. "Maksymalna wysokość gwarancji nie została określona. Gwarancja udzielona przez PZU SA jest nieodwołalna i bezwarunkowa i wygaśnie po wygaśnięciu roszczeń obligatariuszy wobec PZU Finance AB (publ). Z tytułu udzielenia gwarancji PZU SA nie otrzyma wynagrodzenia" - czytamy także. Grupa

Przegląd informacji ze spółek

Mennica Polska rozpozna w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za IV kwartał 2018 roku zysk w kwocie 8,849 mln zł z tytułu wyceny posiadanego pakietu akcji Enea, który zostanie zawarty w przychodach finansowych i skorygowany na linii podatku dochodowego o odpowiednią rezerwę z

Na co możesz liczyć, gdy nie masz pieniędzy na czynsz lub wynajem mieszkania?

czerwca bieżącego roku. W tym okresie nie można mu wypowiedzieć umowy najmu. Do tej daty zostają automatycznie przedłużone wszystkie umowy na czas określony, które wygasłyby przed 30 czerwca, a także nie mogą upłynąć terminy wypowiedzeń umów najmu złożone przez wynajmującego przed wystąpieniem pandemii

Prezydent podpisał ustawę o instrumentach wsparcia, już opublikowanana w Dz. U.

ustanowienia zabezpieczenia do gwarancji i wniesienia opłaty prowizyjnej oraz zakładają, że jeżeli odzyskanie wierzytelności Skarbu Państwa, nie będzie możliwe, wierzytelności Skarbu Państwa, powstałe z tytułu gwarancji zostaną wniosek Polskiego Funduszu Rozwoju umorzone przez Radę Ministrów. Doprecyzowuje

Grupa BBI Development sprzeda Centrum Marszałkowska za ok. 29,52 mln euro netto

także wszelkich składników materialnych i niematerialnych związanych z budynkiem. Jednocześnie emitent potwierdza, że wygasł list intencyjny, o którym emitent pisał w raporcie bieżącym nr 18/2016 z dnia 17.05.2016 r." - czytamy dalej. Zgodnie z warunkami umowy przedwstępnej, strony będą dążyć do

Rząd przyjął projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem

. Pozostałe zmiany zawarte w projekcie: Prawo cywilne i handlowe: - przepisy dotyczące zarządcy sukcesyjnego: określenie reguł powoływania, odwołania, i rezygnacji zarządcy sukcesyjnego oraz wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego, uregulowanie zasad dokonywania przez zarządcę sukcesyjnego czynności dotyczących

Przegląd informacji ze spółek

trzy razy więcej niż w tym samym okresie rok temu. Bank Pekao nie obserwuje oznak pogorszenia spłat kredytów po wygaśnięciu okresu obowiązywania moratorium kredytowego "tzw. wakacji kredytowych", poinformował ISBnews wiceprezes Marcin Gadomski. Bloober Team podpisał umowę z Epic Games

Grupa Azoty: Odpis AFRIG na ok. 18 mln zł wpłynie na skons. EBIT w III kw.

kw. 2016 r. na tę samą kwotę, wynika z komunikatu Grupy Azoty. AFRIG spisał w koszty następujące aktywa: - Zapas fosforytów znajdujących się na obszarze Lam Lam w kwocie ok. 5,4 mln zł ze względu na brak wartości handlowej produktu; - Wartości niematerialne z tytułu poniesionych nakładów na

Budimex ma nową umowę licencyjną z Ferrovial Agroman na wsparcie know-how

Warszawa, 28.03.2017 (ISBnews) - Budimex podpisał nową umowę licencyjną na wsparcie przez inwestora strategicznego - Ferrovial Agroman - w zakresie know-how, podała spółka w komunikacie. Wynagrodzenie z tytułu umowy wyniesie 0,5% od wartości rocznych przychodów ze sprzedaży grupy Budimex

Marek Tymiński nie planuje sprzedaży akcji CI Games pomimo końca lock-up'u

Warszawa, 28.09.2016 (ISBnews) - Pomimo wygaśnięcia lock-up'u, prezes CI Games Marek Tymiński nie planuje żadnej sprzedaży akcji spółki, wynika z jego wypowiedzi dla agencji ISBnews. Jak podkreśla, zdecydowana większość posiadanego przez niego pakietu "pracuje na rzecz spółki" jako

Zysk netto ZCh Police spadł r/r do 2,36 mln zł w III kw. 2016 r.

podjęła decyzję w sprawie spisania w koszty następujących aktywów: - rzeczowych aktywów trwałych z tytułu niezamortyzowanej wartości złoża Lam Lam w kwocie 320 232 tys. XOF (co odpowiada na dzień 30 września 2016 roku kwocie 2 122 tys. zł), - wartości niematerialnych z tytułu poniesionych nakładów na

Przemysław Danowski został nowym prezesem ZPC Otmuchów

wygaśnięciem mandatu pozostałych członków zarządu" - czytamy w komunikacie. Przemysław Danowski jest magistrem ekonomii, absolwentem Szkoły Głównej Handlowej. Posiada również tytuł CFA. Od 2015 r. jest członkiem zarządu Warsaw Equity Group (WEG), wcześniej - w latach 2009-2015 - był kolejno menedżerem i

Boryszew sprzedaje teren na ul. Łuckiej w stolicy za 87,8 mln zł netto

spółkę celową (SPV) decyzji administracyjnych (w tym pozwolenia na budowę) i projektu budowlanego dla tej nieruchomości; (ii) wygaśnięcie umów najmu obciążających nieruchomość; (iii) zawarcie przez nabywcę umów ubezpieczenia tytułu prawnego do nieruchomości oraz oświadczeń i zapewnień sprzedającego"

AFRIG z Grupy Azoty ZCh Police spisze w koszty ok. 18 mln zł

handlowej produktu; - Wartości niematerialnych z tytułu poniesionych nakładów na poszukiwanie i ocenę złóż Lam Lam w kwocie 1 603 664 tys. XOF (ok. 10,6 mln zł) oraz niezamortyzowanej wartości złoża Lam Lam w kwocie 302 232 tys. XOF (ok. 2 mln zł) w konsekwencji wygaśnięcia w sierpniu 2016 roku górniczej

Ubezpieczenia w czasie epidemii. Można zabezpieczyć się na wypadek utraty dochodów, ale są kruczki

skierowane na kwarantannę. Nie mogą również liczyć na odszkodowanie z tytułu ciężkiej choroby, w przypadku zachorowania na COVID-19, ponieważ ta choroba, wcześniej nieznana, nie została ujęta w szczegółowych warunkach ubezpieczenia. W przypadku śmierci z powodu COVID-19 odszkodowanie zostanie jednak

Prezydent podpisał projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym firmy osoby fizycznej

administracyjne, zwłaszcza zezwolenia oraz koncesje. Śmierć przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG powodowała też wygaśnięcie wielu kontraktów handlowych i oznaczała utratę pracy dla osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie. W perspektywie najbliższych lat zagadnienie transferu pokoleniowego w polskim biznesie będzie

Prawnicy czytelnikom odc. 8. Zamierzam zawiesić działalność. Kiedy mogę zgłosić się do urzędu pracy jako bezrobotny?

– naszym zdaniem – jako tymczasowa przerwa, względnie istotne ograniczenie prowadzonej działalności); przedsiębiorca nie podlegał ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu; oraz jeżeli działalność nie została zawieszona – by przychód przedsiębiorcy z pozarolniczej działalności

Mercor traktuje zarzuty Assa Abloy jako 'nieuczciwą walkę konkurencyjną'

spółka. "W okresie 3 lat począwszy  od 16.12.2013 r. Mercor był umownie zobowiązany wobec Assa Abloy do powstrzymania się od działalności konkurencyjnej na rynku oddzieleń przeciwpożarowych. Zobowiązanie to wygasło jednak z dniem 16.12.2016 r. W konsekwencji Mercor może w ramach swobody

Jak legalnie zatrudnić nianię

tytułu ubezpieczenia, który zaczyna się od 04 31 (rozlicza w nim składki od części pensji niani ponad minimalne wynagrodzenie. Składki te rodzic współfinansuje z nianią). Kiedy dofinansowanie wygasa Budżet państwa przestanie finansować składkę za nianię, gdy: * umowa z nią wygaśnie lub zostanie

Wirtualny policjant wystawia coraz więcej kar za brak polisy OC

. To o jedną piątą więcej niż rok wcześniej. Fundusz wystawił 49,9 tys. wezwań z tytułu braku polisy OC, z czego aż 31,5 tys. wezwań pochodziło z informacji Funduszu, a 14,3 tys. - z ustaleń policji. Pozostałe wezwania zostały wystawione na podstawie zawiadomień od innych instytucji, m.in. Inspekcji

Kogo nie można zwolnić z pracy. Nie tylko ochrona przedemerytalna

). Powyższe prawo obowiązuje zarówno w przypadku umowy na czas określony, jak i nieokreślony. Różnica między rodzajami zatrudnienia polega na tym, że gdy umowa na czas określony wygaśnie w trakcie trwania okresu ochronnego, pracodawca nie ma obowiązku jej przedłużać. W przypadku umowy na czas nieokreślony

Przegląd informacji ze spółek

studenckich w Jessheim w Norwegii, podała spółka. Zamawiającym jest Bunde Bygg AS. Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy wynosi 79,3 mln NOK, co na dzień zawarcia umowy stanowi równowartość ok. 34,6 mln zł netto. Mercator Medical nie zakłada poniesienia dodatkowych kosztów w związku z planowanym do końca

Koniec użytkowania wieczystego. Na nowych przepisach skorzysta ok. 1,5 mln Polaków. Ale nie bezpłatnie

, że czyja ziemia, tego własność. Gdy wygaśnie użytkowanie wieczyste gruntu, wygaśnie też prawo do własności lokali, które zostały na nim zbudowane. Choć są i takie orzeczenia, które stwierdzają, że póki trwa własność, póty musi istnieć użytkowanie wieczyste. Czytaj też: Prezes UOKiK: Gdy oddajemy

Gdy umiera właściciel firmy, wygasają umowy o pracę, koncesje, nieważny staje się NIP. Jak uratować firmę przed upadkiem?

przedsiębiorstwa praw. Śmierć przedsiębiorcy oznaczała m.in. wygaśnięcie umów o pracę. Jej skutkiem był też praktyczny brak możliwości wykonywania kontraktów. Nie było możliwe posługiwanie się NIP-em zmarłego przedsiębiorcy, co wiązało się z brakiem możliwości kontynuowania rozliczeń podatkowych firmy. Wygasały

PKN Orlen odkupił zapasy obowiązkowe ropy za łącznie ok. 257 mln USD

Warszawa, 30.01.2015 (ISBnews) - PKN Orlen kupił od Neon Poland ropę naftową za ok. 145 mln USD netto (ok. 540 mln zł netto) po wygaśnięciu umowy między spółkami na gromadzenie i utrzymywanie zapasów obowiązkowych, podał Orlen. Łączna wartość transakcji wyniosła z kolei ok. 257 mln USD

Przegląd informacji ze spółek

wykupu akcji należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy spółki, podał Stelmet. Cena wykupu wynosi 9,04 zł za akcję. Działalność importerska samochodów Jaguar, Land Rover na terenie Polski, po wygaśnięciu umowy importerskiej zawartej 31 maja 2016 r. przez British Automotive Polska (BAP) - spółkę

UOKiK wydał decyzje w sprawie firm: Energetyczne Centrum, Novum i Energa-Obrót

do zaniechania zakwestionowanych praktyk. Zwróci lub umorzy konsumentom, którzy rozwiązali umowy wszelkie koszty jakie ponieśli z tego tytułu oraz wypłaci im rekompensatę  w wysokości 30 zł. 15 zł otrzymają z kolei klienci, którym udało się odstąpić od umowy w terminie przewidzianym przez prawo

Prawnicy czytelnikom odc. 20. Mam firmę. Jestem na kwarantannie. Czy należy mi się z ZUS jakieś wsparcie?

. Jeśli chodzi o ubezpieczenie zdrowotne, to w momencie rozwiązania umowy pracodawca/zleceniodawca przestaje odprowadzać składki na ZUS i prawo do świadczeń co do zasady ustaje po 30 dniach od momentu wygaśnięcia tytułu do ubezpieczenia. Rodzice mogą zgłosić syna do ubezpieczenia, zanim ukończy 26 lat

Jak samodzielnie opłacać składki do ZUS i NFZ? Czy da się płacić mniej na emeryturę i leczenie?

obowiązkiem takich ubezpieczeń społecznych, jak emerytalne, rentowe i wypadkowe od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Co jednak z osobami, które nie pracują na etacie czy umowie-zleceniu, a chcą

Marvipol ma list intencyjny ws. nowych umów importerskich z Jaguar Land Rover

British Automotive z tytułu sprzedaży produktów Jaguar i Land Rover. Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna. Gwarancja obowiązuje od dnia jej udzielenia do dnia wygaśnięcia umowy dystrybucyjnej produktów Jaguar i Land Rover (tj. do dnia 31 maja 2016 roku) lub do dnia, w którym wszelkie kwoty należne

Klient stracił bilet przez spóźniony przelew. Bank odpowiada: "i co z tego?"

procesie zakupu biletu coś poszło nie tak. "Problem, jaki mnie spotkał, ze względu na wartość spornej kwoty jest śmieszny, ale nie o kwotę tu chodzi, tylko o zasadę uczciwości ze strony banku" - napisał pan Marek tytułem wstępu. "Kupuję codziennie w serwisie www.biletyregionalne.pl ticket na

"Tarcza antykryzysowa" dla przedsiębiorców. Nowe przepisy wprowadzone w wersji 2.0

 okres 1 marca – 31 maja 2020 r. o płatników zgłaszających do ubezpieczenia społecznego na dzień 29 lutego 2020 od 10 do 49 ubezpieczonych. Zwolnienie dotyczy 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej

Rękojmia za wady budynku wygasa po upływie trzech lat

umówić się co do innego, dłuższego okresu, po którym wygasną uprawnienia z tytułu rękojmi. Rachunek bankowy Odnosząc się do drugiej części pytania trzeba zwrócić uwagę na obowiązek zamawiającego przechowywania zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu na oprocentowanym rachunku bankowym. W takiej sytuacji

Agora ma przedwstępną umowę nabycia 40% udziałów w spółce Eurozet

Warszawa, 20.02.2019 (ISBnews) - Agora zawarła przedwstępną umowę nabycia 40% udziałów w spółce Eurozet sp. z o.o. - właściciela m.in. Radia Zet, podała Agora. Spółka zakończyła negocjacje w przedmiocie: nabycia tytułu prawnego do udziałów w spółce Eurozet sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz

"Tarcza antykryzysowa 3.0". Co się zmieniło w przepisach?

; 31 maja 2020 r. o płatników zgłaszających do ubezpieczenia społecznego na dzień 29 lutego 2020 r. od 10 do 49 ubezpieczonych. Zwolnienie dotyczy 50 proc. łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za 

MŚ skierowało do uzgodnień projekt nowelizacji prawa geologicznego i górniczego

nakłada na podmiot obowiązek przygotowania pełnego wniosku; zamiast tego z urzędu będzie przeprowadzone postepowanie wyłącznie w zakresie objętym zmianami, podmiot zaś przekazuje jedynie dowody określonych okoliczności zajścia zmian, - rezygnacja z zabezpieczenia tytułu niewykonania lub nienależytego

Prawnicy czytelnikom odc. 7. Prowadzę salę zabaw. Mogę organizować urodziny?

(dokładnie: umowy agencyjnej, umowy-zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia bądź umowy o dzieło) przysługuje świadczenie postojowe, jeżeli nie podlega ona ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. Jeżeli więc fakt nieodprowadzania składek wynika z

Kopex kontynuuje rozmowy z bankami finansującymi, są 'znacznie zaawansowane'

kredytowego do dyspozycji Kopeksu i jego spółek zależnych do kwoty wykorzystanej na dzień 25 lutego br. tj. do 389 957 970,80 zł oraz o wygaśnięciu limitu kredytowego w pozostałej niewykorzystanej kwocie, tj. 155 042 029,20 zł. "Jako przyczynę swej decyzji bank wskazał powzięcie informacji o podjęciu

Larq zrealizuje kampanię wartą 3,15 mln euro netto dla Polskiej Izby Makaronu

i jest podzielony na części odpowiadające poszczególnym fazom realizacji programu" - podano także.  Z tytułu usług określonych umową Larq otrzyma prowizję w wysokości 5%, liczoną od wszystkich działań związanych z zakupem czasu antenowego lub powierzchni reklamowej w mediach takich, jak

Pesa zapłaciła karę za opóźnienia "Krakowiaków". Ale o 6 mln za mało - MPK idzie do sądu

Jak informuje rzecznik MPK Marek Gancarczyk, kwota 20 386 800 zł z tytułu kar naliczonych firmie Pesa Bydgoszcz SA wpłynęła na konto miejskiej spółki w środę. W sierpniu krakowskie MPK wysłało do Bydgoszczy wezwanie do zapłaty kary z zastrzeżeniem, że producent tramwajów ma czas do połowy września

Aktywność gospodarcza silnie odbije w III kw. wg analityków

tak silnie efekty kalendarzowe, wygasł także czerwcowy efekt pozytywnego wpływu relacji liczby dni roboczych. Analizując dane dla poszczególnych sekcji i działów można wskazywać, że za dużo lepsze wyniki produkcji w lipcu odpowiadały głównie: - silniejsza poprawa danych dot. produkcji w wytwarzaniu i

Prawnicy czytelnikom, odc. 5. Czy mogę wziąć L4 ze strachu?

możliwości skorzystania ze zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r. nie bierze się pod uwagę liczby ubezpieczonych zgłoszonych w maju 2020 r. Zgodnie z prezentowanym przez urzędników ZUS stanowiskiem przepis należy interpretować w ten sposób, że

Po co kupować używany samochód? Stać cię na nówkę

to możliwe? Inaczej niż w leasingu nie spłacamy całego auta, lecz tylko spadek jego rynkowej wartości. A ściślej różnicę pomiędzy wartością początkową a rezydualną po wygaśnięciu wynajmu, czyli zwykle po trzech latach. Potem auto wraca do właściciela. To podstawowa różnica między wynajmem a

Prawnicy czytelnikom, odc. 14. Jestem w ciąży. Czy pracodawca w czasie pandemii może obniżyć mi pensję?

stycznia 2020 r., brak innego tytułu do ubezpieczeń społecznych np. zawartej umowy o pracę. Natomiast o świadczenie postojowe w kwocie 1300 zł netto może się ubiegać przedsiębiorca, który: rozlicza podatek kartą podatkową oraz jest zwolniony z opłacania podatku VAT, nie ma innego tytułu do ubezpieczeń

Przegląd informacji ze spółek

sprawozdaniu finansowym za I kw. 2019 r. rozpoznany zostanie koszt finansowy z tytułu wyceny w kwocie 8,83 mln zł. PKO Bank Polski we współpracy z Migam "RKPK" Sp. z o.o. s.k.a. wprowadził usługę polskiego tłumacza migowego online we wszystkich oddziałach i agencjach banku, podał PKO BP. Nie ma

Wynajem mieszkania. Czym różnią się różne rodzaje wynajmu. Co zmienia program "Mieszkanie plus"?

sporu lub konieczności usunięcia uciążliwego lokatora czy w sytuacji gdy umowa wygasła, właściciel i najemca mogą pójść do sądu cywilnego, by ten rozstrzygnął problem. Kiedy zawarta została umowa cywilna lub umowa użyczenia, w praktyce stroną świetnie chronioną przez prawo są... lokatorzy. Natomiast

BOŚ Bank: W centrum uwagi inwestorów pozostaną przede wszystkim dane z USA

RPP) i jednocześnie wygaśnięcie presji na długim końcu krzywej z tytułu czynników globalnych widzimy przestrzeń dla silniejszego wypłaszczenia krzywej dochodowości złotowych obligacji skarbowych w trakcie 2017 r." - podkreślają analitycy BOŚ Banku. Ich zdaniem grudniowy odczyt wskaźnika CPI w

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

nadzorczej zaplanowanego na 21 lipca 2020 r. Źródło: ISBnews Orange Polska: Rozwiąże rezerwy w bilansie w wysokości 64 mln zł z tytułu świadczeń pracowniczych, podała spółka. Kwota powiększy wynik II kw. 2020 r. Źródło: ISBnews Ten Square Games (TSG): Wygenerował 169,5 mln zł skonsolidowanych przychodów

Nowy system wsparcia dla kogeneracji zwiększy ceny odbiorców o max 4 zł/ mies.

wszystkich odbiorców końcowych systemu elektroenergetycznego w kraju. Kontynuacja systemu wsparcia wysokoprawnej kogeneracji w proponowanej formule doprowadzi do zmiany poziomu zmiennych opłat przesyłowych oraz dystrybucyjnych, a w konsekwencji na zmianę obciążeń odbiorców końcowych z tego tytułu. Szacuje

Jak kupić na atrakcyjnych warunkach mieszkanie zakładowe

pozostałych osób mających tytuł prawny do zamieszkiwania w lokalu wojskowym (dotyczy to przede wszystkim czynnych żołnierzy). Uwaga! Kwota ulgi nie może być wyższa niż 200 tys. zł. Za droższy lokal nabywca będzie musiał zapłacić różnicę pomiędzy wyliczoną wysokością pomniejszenia a jego możliwą wysokością

Zysk netto Cyfrowego Polsatu spadł r/r do 242,9 mln zł w III kw. 2017 r.

ratalnej przesuwają się do przychodów ze sprzedaży sprzętu), niższa liczba aktywacji prepaid, co związane jest z wymogiem rejestracji kart przedpłaconych. Spadek ten został częściowo skompensowany wyższymi przychodami z usług płatnej telewizji oraz wyższymi przychodami z tytułu usług dostępu do mobilnego

BIK: Wartość kredytów konsump. spadła o 1,3%, hipotecznych wzrosła o 5,7% w I kw

. kredytobiorcy z tytułu zaciągniętych kredytów konsumpcyjnych mieli do spłaty w bankach i SKOK-ach 134,2 mld zł, tj. o 8,4% więcej niż w marcu 2015 r. oraz 1,9% więcej niż w grudniu 2015 r. BIK podał, że liczba nowych umów na karty kredytowe spadła w I kwartale o 10% r/r, zaś w samym w marcu spadek sięgnął 16

Przegląd prasy

długości około 7,9 km", podała spółka. --T-Bull wydał obszerną aktualizację do gry "Moto Rider GO". Nowa wersja tytułu wprowadza przede wszystkim znaczące zmiany w trybie fabularnym oraz dodatkowy element multiplayer, który umożliwił graczom rywalizacje między sobą, poinformował ISBnews

Przegląd informacji ze spółek

długości około 7,9 km", podała spółka. T-Bull wydał obszerną aktualizację do gry "Moto Rider GO". Nowa wersja tytułu wprowadza przede wszystkim znaczące zmiany w trybie fabularnym oraz dodatkowy element multiplayer, który umożliwił graczom rywalizacje między sobą, poinformował ISBnews

Opłaty za użytkowanie wieczyste. Ustawy brak, płacić trzeba

, tego własność. Gdy wygaśnie użytkowanie wieczyste gruntu, wygaśnie też prawo do własności lokali, które zostały na nim zbudowane. Choć są i takie orzeczenia, które stwierdzają, że póki trwa własność, póty musi istnieć użytkowanie wieczyste. Ta dziwna forma prawa do gruntu rodzi tyle kontrowersji, że

Volkswagen otworzył w Polsce fabrykę za 3,3 mld zł. Jest zachwycony jakością pracy

zaniechanie poboru ok. 5 mln euro podatku dochodowego z tytułu działania fabryki w specjalnej strefie ekonomicznej. Strategiczne inwestycje Volkswagen zdecydował się wybudować w Polsce fabrykę samochodów Crafter, bo wcześniej ten model dużych samochodów dostawczych koncern z Wolfsburga produkował w kooperacji

Nie tylko pracownicze plany kapitałowe. Poważne zmiany w prawie pracy

ryzyka (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych). Dla przykładu: najbardziej ryzykowna (kategoria 12) jest praca przy wydobyciu węgla kamiennego i brunatnego; najmniej ryzykowna (kategoria 2) – praca w hotelach i restauracjach, w call

Koniec interesów na przedawnionych długach. Nowe przepisy skracają okres przedawnienia

Jan stawił się przed sądem i podniósł zarzut przedawnienia. Sąd odrzucił pozew windykatora. Drugi pozew o zapłatę 27 tys. zł wpłynął w tym samym roku. Pan Jan i tym razem zgłosił przedawnienie roszczenia. Firma wycofała pozew. Dług z tytułu niezapłaconych rachunków za telefon (ponad 3 tys. zł

Firma przeżyje po śmierci właściciela. Rząd szykuje ustawę o sukcesji, biznes chce fundacji rodzinnych

zmarłym właścicielem czy nie, będzie zwolniony od podatku od spadków i darowizn (nawet 20 proc.) z tytułu nabycia firmy. Obecnie takie zwolnienie przysługuje tylko najbliższej rodzinie zmarłego. Co o nowym prawie myślą eksperci? – Instytucja zarządcy sukcesyjnego jest tymczasowa i pozwala przetrwać

NIK: Prawidłowo obliczony deficyt sektora finansów publ. wyniósł 2,7% PKB w 2016

Ubezpieczeń Społecznych otrzymanych z budżetu państwa z tytułu refundacji składki przekazanej do otwartych funduszy emerytalnych" - czytamy w dokumencie przesłanym do Sejmu. "W rezultacie dochody i wynik sektora finansów publicznych zostały zawyżone o 3,2 mld zł. Prawidłowa wielkość tych dochodów

Czym różni się zakup mieszkania na licytacji od przetargu spółdzielni mieszkaniowej?

wygaśnięcie prawa do lokalu jest spowodowane wykluczeniem członka ze spółdzielni, wykreśleniem wskutek śmierci osoby, która nie pozostawiła po sobie spadkobierców. Prawo to wygasa również w sytuacji, gdy małżonkowie po ustaniu małżeństwa nie zawiadomią spółdzielni w terminie jednego roku, któremu z nich

Firma nie musi umrzeć wraz ze śmiercią właściciela. Co zrobić, aby firma rodzinna przetrwała na rynku?

przedsiębiorcy powodowała, że „umierała” też firma. Co prawda spadkobiercy przejmowali majątek zmarłego przedsiębiorcy (maszyny, budynki), ale wygasało wiele kluczowych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa praw. Śmierć przedsiębiorcy oznaczała m.in. wygaśnięcie umów o pracę. Jej skutkiem był też

Założył lokatę, a w prezencie dostał niechciane konto

wszystkie regulaminy. Wydawało się, że jest OK - opowiada nam pan Marek. Nasz czytelnik zdecydował się na 6-miesięczną lokatę. Kiedy wygasła, zjawił się w oddziale banku, żeby odebrać pieniądze wraz z odsetkami. W tym momencie - jak relacjonuje nasz czytelnik - pojawił się problem. - Okazało się, że nie

Rozstajesz się z pracodawcą? Poznaj swoje prawa

. Niestety, po śmierci właściciela jego spadkobiercy postanowili firmę zamknąć. Pan Jan dostał wypowiedzenie na początku listopada tego roku. Jednak zamiast z końcem lutego 2019 roku, umowa o pracę wygaśnie ostatniego grudnia tego roku. Za pozostałe dwa miesiące z trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia pan

Pięć mitów o polisach OC. Jak znaleźć najtańsze ubezpieczenie samochodu

zostawiamy go w tyle. Tak jest chociażby w przypadku kwot zadośćuczynienia za ból i cierpienie spowodowane śmiercią najbliższych w wypadku samochodowym. Niemcy i Szwedzi z tego tytułu dostają co najwyżej 5 tys. euro , a my – średnio 62 tys. zł. Dlatego w ubiegłym roku ubezpieczalnie powiedziały &bdquo