tytułu urodzenia

Marta Piątkowska

Pieniądze na dziecko w 2017 roku? 500 plus, becikowe, zasiłki

Pieniądze na dziecko w 2017 roku? 500 plus, becikowe, zasiłki

Do czterech świadczeń - nie wliczając 500 plus, dodatków i zasiłku macierzyńskiego - przysługuje obecnie z tytułu urodzenia dziecka. Piąte dostaną rodzice, których dzieci przyszły na świat bardzo chore.

Macierzyństwo a własna firma. Co się należy kobietom w ciąży i po porodzie?

Zasiłek macierzyński, chorobowy, rodzinny, becikowe, 500 plus - sprawdź, co należy się kobietom, które podczas prowadzenia własnej firmy zajdą w ciążę i urodzą dziecko.

Urlopy, zasiłki, ochrona przed zwolnieniem - co przysługuje mamom i kobietom w ciąży?

Przyszła matka skorzysta z bezpłatnej opieki medycznej. Po urodzeniu dziecka ma prawo do trzech rodzajów urlopu związanego z rodzicielstwem.

Błędna interpretacja ZUS-u. Przedsiębiorca musi zapłacić zaległe składki

Błędna interpretacja ZUS-u. Przedsiębiorca musi zapłacić zaległe składki

składek na chorobowe nie płacili - opowiada przedsiębiorczyni. Świadczenie rodzicielskie zwane kosiniakowym od 2016 r. wypłacają miejskie ośrodki pomocy społecznej. To 1 tys. zł netto wypłacany przez pierwsze 12 miesięcy od urodzenia dziecka. To taki odpowiedniki zasiłku macierzyńskiego i rodzicielskiego

Nowy rządowy program "Ciąża plus"

Nowy rządowy program "Ciąża plus"

dotyczy odbiurokratyzowania niektórych procedur związanych z urodzeniem dziecka. Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia „zmieniający rozporządzenie w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniające do dodatku z tytułu urodzenia dziecka, oraz wzoru zaświadczenia

Kalendarium ISBnews

ekspresowej S7 --14:15: Konferencja prasowa Minister Elżbiety Rafalskiej w Lesznie z okazji wręczania przyznawanego przez Radę Miejską Leszna jednorazowego dodatku w wysokości 1 tys. zł z tytułu urodzenia dziecka   WTOREK, 11 lipca  --14:00: GUS opublikuje dane o wskaźniku CPI za czerwiec

Urlopy dla rodziców. Sprawdź, co ci się należy

Urlopy dla rodziców. Sprawdź, co ci się należy

przed zwolnieniem Zarówno matka i ojciec zatrudnieni na podstawie umowy o pracę podczas przebywania na dowolnym urlopie z tytułu urodzenia lub wychowywania dziecka podlegają ochronie przed zwolnieniem. Może się jednak zdarzyć, że w tym czasie firma, w której są zatrudnieni ogłosi upadłość lub likwidację

Sprawdź, ile pieniędzy możesz dostać na dzieci

Sprawdź, ile pieniędzy możesz dostać na dzieci

zaświadczenie lekarskie lub od położnej, w którym taka opieka jest potwierdzana. Kwota becikowego wynosi 1000 zł i jest wypłacana jednorazowo. Wniosek o świadczenie należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od urodzenia dziecka. 2. „Rodzina 500+” 500 zł na dziecko wypłacane jest co miesiąc, aż do

CDRL ma umowy nabycia 90% udziałów w białoruskiej grupie West Ost Union

łączna cena sprzedawanych udziałów wynosi 6,39 mln USD. Nabywana spółka posiada na terenie Białorusi 46 sklepów, z czego 17 w samym Mińsku. Przedmiotem jej oferty są wszystkie grupy produktów dla dzieci od urodzenia do 12 lat, w tym żywność dla niemowląt, pieluchy, akcesoria dla noworodków, kosmetyki dla

Dodatki i wsparcie finansowe na dzieci. Sprawdź, komu przysługują i jak się o nie starać

Dodatki i wsparcie finansowe na dzieci. Sprawdź, komu przysługują i jak się o nie starać

. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka Wypłacany jednorazowo, wynosi 1000 zł. Jeśli na świat przyszło dwoje lub więcej dzieci, dodatek należy się każdemu z nich. Matka dziecka powinna przedstawić zaświadczenie lekarskie lub wystawione przez położną, że nie później niż od 10. tygodnia ciąży aż do porodu

Jest jedna choroba, która pozwala być na zasiłku tak długo jak w trakcie ciąży

Jest jedna choroba, która pozwala być na zasiłku tak długo jak w trakcie ciąży

Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa śląskiego. Ubezpieczenie chorobowe daje także prawo do wypłaty zasiłku macierzyńskiego po urodzeniu lub przyjęciu dziecka na wychowanie. W przypadku osób pracujących na umowę o pracę ubezpieczenie chorobowe jest zawsze obowiązkowe. Natomiast osoby

Jak zatrudnić cudzoziemca i dlaczego warto zrobić to legalnie

Jak zatrudnić cudzoziemca i dlaczego warto zrobić to legalnie

osobiście lub przez internet. Zazwyczaj na stronie urzędu są szczegółowe informacje na ten temat. W oświadczeniu pracodawca musi wpisać swoje podstawowe dane oraz informacje dotyczące pracownika, którego chce zatrudnić. W tym przypadku chodzi o imię, nazwisko, datę urodzenia, płeć, obywatelstwo, serię i

Pomoc społeczna w czasie koronawirusa. Kto może dostać zasiłek, dopłatę do czynszu, pieniądze na leki odzież, opał?

Pomoc społeczna w czasie koronawirusa. Kto może dostać zasiłek, dopłatę do czynszu, pieniądze na leki odzież, opał?

do pełnoletności – 124 zł. Na dziecko pełnoletnie, które się kształci – 135 zł do ukończenia 21. roku życia. Do zasiłku są też przyznawane dodatki. Za urodzenie dziecka – 1000 zł. Tyle samo becikowe, które należy się, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1922 zł. Można

Zachorowała, straciła pracę, przestała płacić czynsz, teraz ma dług. Jest dla niej pomoc

Zachorowała, straciła pracę, przestała płacić czynsz, teraz ma dług. Jest dla niej pomoc

materialnej dla uczniów, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej czy dodatku energetycznego, a także tzw. trzynastej emerytury. Także dodatek mieszkaniowy, jeżeli pani Barbara go otrzyma, nie

Komu należy się wsparcie z pomocy społecznej. Dla kogo zasiłki i dodatki

Komu należy się wsparcie z pomocy społecznej. Dla kogo zasiłki i dodatki

urodzenie dziecka – 1000 zł. Tyle samo becikowe, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1922 zł. Dodatek – 400 zł miesięcznie – przysługuje na opiekę nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego. Samotny rodzic może otrzymać na dziecko 193 zł miesięcznie, nie więcej jednak niż 386

Co się należy pracującym studentom?

Co się należy pracującym studentom?

innych – mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego. Na przykład studentce zatrudnionej na umowę o pracę, zgłoszonej z tego tytułu do ubezpieczeń społecznych, tak samo jak innym pracownicom, w przypadku urodzenia dziecka będzie przysługiwał zasiłek macierzyński za

Jak otrzymać dodatek mieszkaniowy

. Do dochodów nie wlicza się m.in.: jednorazowych zapomóg w związku z urodzeniem dziecka, stypendiów dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, pomocy w zakresie dożywiania czy świadczenia wychowawczego. O dodatek możemy się starać także wtedy, gdy dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym jest

Jedno konto w ZUS dla firm. Jakie są haczyki?

Jedno konto w ZUS dla firm. Jakie są haczyki?

przedsiębiorców do ZUS mają w pierwszej kolejności trafiać na pokrycie dawnego długu. A to oznacza, że tysiące przedsiębiorców nie dostanie zasiłku chorobowego czy opiekuńczego na chore dziecko. Mężczyźni nie będą mieli prawa do płatnego urlopu ojcowskiego, a kobiety do macierzyńskiego. Po urodzeniu dziecka nagle

Zmiany w zasiłkach rodzinnych. Rząd postanowił podwyższyć niektóre świadczenia

Zmiany w zasiłkach rodzinnych. Rząd postanowił podwyższyć niektóre świadczenia

uprawniające do zasiłku rodzinnego dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym to nadal 764 zł. Nie zmieni się też kryterium dochodowe, uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – nadal będzie wynosić 1922 zł. Jeśli ktoś nie przekroczy kryteriów, może liczyć na zasiłek rodzinny

Przywileje i ochrona kobiet w ciąży. Co przysługuje przyszłej matce według prawa pracy?

Przywileje i ochrona kobiet w ciąży. Co przysługuje przyszłej matce według prawa pracy?

tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wycieki internetowe. Co zrobić, gdy nasze dane zostaną wykradzione?

Wycieki internetowe. Co zrobić, gdy nasze dane zostaną wykradzione?

„123456” czy dacie urodzenia. Dodatkowym zabezpieczeniem może być uwierzytelnianie dwuskładnikowe, czyli konieczność podania kodu z SMS-a podczas logowania. RODO na odsiecz Informacje o dotychczasowych wyciekach danych obciążone były sporym opóźnieniem, firmy często odkrywały je nie tyle

Gdy umiera właściciel firmy, wygasają umowy o pracę, koncesje, nieważny staje się NIP. Jak uratować firmę przed upadkiem?

Gdy umiera właściciel firmy, wygasają umowy o pracę, koncesje, nieważny staje się NIP. Jak uratować firmę przed upadkiem?

podać imię i nazwisko zarządcy, datę urodzenia, PESEL, NIP oraz adres do korespondencji. Co ważne, zarządcą może być każdy, kto „ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie ma zakazu prowadzenia działalności gospodarczej”. Nie musi on profesjonalnie zajmować się zarządzaniem majątkiem. Nie

Kiedy nie masz na czynsz, leki lub dzieci. Zasiłki pomagają wyjść na prostą

Kiedy nie masz na czynsz, leki lub dzieci. Zasiłki pomagają wyjść na prostą

otrzymać 124 zł. Na dziecko pełnoletnie do ukończenia 21. roku życia, które wciąż się kształci, przysługuje 135 zł. Ponadto do zasiłku rodzinnego przyznawane są dodatki. Dodatek za urodzenie dziecka wynosi 1 tys. zł. Nie należy go mylić z becikowym w tej samej kwocie, które należy się każdej rodzinie

Rząd wspiera matki z czwórką dzieci i "rozdaje" im emerytury. Sprawdź, kto może liczyć na nowe świadczenie

do prezesa ZUS lub KRUS (jeśli prowadziliśmy gospodarstwo rolne, to musimy udać się do kasy rolniczej) Co powinno być we wniosku? * Dane osoby, która ubiega się o świadczenie: imię i nazwisko, data urodzenia, numer PESEL albo, jeśli nie nadano tego numeru, seria i numer dowodu osobistego lub numer

Zasiłki i dodatki z pomocy społecznej. Od listopada 2018 r. dostaniesz więcej

jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – nadal wynosi 1922 zł. Zasiłek rodzinny wynosi: * 95 zł na dziecko do ukończenia 5. roku życia; * 124 zł na dziecko powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia; * 135 zł na dziecko powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia. Zasiłek

Twoja emerytura może być wyższa. Wystąp do ZUS o kapitał początkowy

, nadterminową zasadniczą służbę wojskową lub odbywanie ćwiczeń wojskowych, * zaświadczenie z instytucji, w której pełniliśmy służbę zawodową (jeśli ją pełniliśmy), * odpis aktu urodzenia dziecka (jeżeli z powodu opieki nad nim nie pracowaliśmy), * zaświadczenie z uczelni lub dyplom, w którym jest informacja o

500 zł dla osób z niepełnosprawnościami. Kiedy złożyć wniosek? Sprawdź kryteria i niezbędne formalności

świadczenie będzie dorabiać 500 zł lub więcej miesięcznie, straci prawo do nowego dodatku Jak wypełnić wniosek? Wypłata świadczenia będzie następowała na wniosek. Musimy w nim podać: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL albo, jeżeli nie nadano tego numeru, serię i numer dowodu osobistego lub numer

Ponad 1 mln Polaków nie ma zapisanych wszystkich składek emerytalnych. To emerytury niższe nawet o 1 tys. zł

teraz te „zaległe” składki na poszczególnych pracowników. Ale to każdy Polak sam musi złożyć odpowiedni wniosek do Zakładu o wyliczenie kapitału początkowego. Według najnowszych danych ZUS kapitał ma naliczone 9 mln 235 tys. Polaków. Do ich kont dopisano z tego tytułu aż 790,9 mld zł

Finansujesz koszty pochówku bliskiej osoby? Wystąp do ZUS o zasiłek pogrzebowy i odprawę pośmiertną

dostać w każdej placówce ZUS oraz na stronie internetowej Zakładu www.zus.gov.pl (jest tam też instrukcja jego wypełnienia); skrócony odpis aktu zgonu lub odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że urodziło się martwe; oryginały rachunków, które dokumentują wydatki na pogrzeb, ewentualnie ich

Renta rodzinna czy renta socjalna. Komu się należą?

dołączyć też akt zgonu osoby, po której chcemy pobierać rentę, dokument potwierdzający datę urodzenia wnioskodawcy, jeśli o rentę ubiega się wdowa lub wdowiec – odpis skrócony aktu małżeństwa, zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły (jeżeli dziecko ukończyło 16 lat), zaświadczenie o stanie zdrowia

Ministerstwo Rodziny zapewnia, że Polki będą rodzić na potęgę. Ale profesor, na którego się powołuje, zaprzecza

Kotowska, która jak pan jest członkiem Rządowej Rady Ludnościowej, strasznie się denerwuje, gdy słyszy, jak politycy zapewniają, ile to więcej dzieci się urodzi dzięki 500 plus. Mówi, że to nadużycie, bo o urodzeniach nie decydują tylko zasiłki, ale mnóstwo innych rzeczy. Choćby pewność zatrudnienia i

Urlopy dla rodziców. Ile wynoszą i czym się od siebie różnią?

Z urlopu mogą skorzystać rodzice, którzy pracują na etacie. Przysługuje też, gdy jedno z rodziców jest pracownikiem, a drugie podlega ubezpieczeniu chorobowemu z innego tytułu niż stosunek pracy, np. prowadzi własną działalność gospodarczą. Matki, które są zatrudnione na umowę-zlecenie, nie mają

Komu należy się 13. pensja?

wyjątek. Pracownikowi, z którym rozwiązano stosunek pracy w związku z likwidacją pracodawcy, wynagrodzenie roczne wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy. l 13. na macierzyńskim Pani Anna: „Na początku 2018 r. zaszłam w ciążę i cały czas byłam na chorobowym. Po urodzeniu dziecka końcówkę roku

KRD: Zadłużenie Polaków wobec sądów wynosi 485,5 mln zł

mieszkańców powiatu słupskiego. Mężczyzna został wpisany przez sąd na kwotę sięgającą ponad 48 mln zł. Zobowiązanie wynika z tytułu orzeczonego przepadku korzyści majątkowej" - dodał Łącki. Drugie miejsce pod względem zadłużenia wobec sądów zajmuje województwo mazowieckie (67,9 mln zł), a

Rodziny z nowym rządowym wsparciem

należał się zasiłek w wysokości 19 zł, nie zostanie on wypłacony. Nowe przepisy dotyczą zasiłku rodzinnego i dodatków do niego z tytułu: urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

700 tys. przedsiębiorców nie odbierało listów z ZUS. Skutek? Nie dostaną żadnych świadczeń i zasiłków

długu. A to oznacza, że tysiące przedsiębiorców nie dostanie zasiłku chorobowego czy opiekuńczego na chore dziecko. Mężczyźni nie będą mieli prawa do płatnego urlopu ojcowskiego, a kobiety do macierzyńskiego. Po urodzeniu dziecka nagle może się okazać, że kobiety zostaną bez pieniędzy. Jak to możliwe

Co się należy po zmarłym pracowniku

dostarczyć komplet dokumentów, nawet jeśli pracodawca zna każdego z nich osobiście. Będą to: akt zgonu pracownika – przyjmuje się, że data śmierci jest ostatnim dniem pracy; akt małżeństwa; akty urodzenia dzieci; dowody osobiste. Dokumenty powinny być aktualne, a akt zgonu powinien być opatrzony

Urząd skarbowy rozliczył PIT 2016 za ciebie? Teraz prześwietla zeznania i wzywa podatników z dokumentami

I Urząd Skarbowy w Lublinie wzywa wszystkie osoby, które skorzystały z tego rozliczenia PIT-u przez skarbówkę i mają zwrot podatku wynikający z ulg. Co więcej, urzędnicy żądają dokumentów takich jak np. odpisy aktu urodzenia dzieci (w przypadku ulgi z tego tytułu), choć we wniosku o rozliczenie PIT

Obniżenie wieku emerytalnego. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o emeryturze po reformie

? M.in. imię i nazwisko zainteresowanej/zainteresowanego, data urodzenia, PESEL lub numer dowodu osobistego, adres zamieszkania i do korespondencji, wskazanie rodzaju świadczenia, o które się ubiega. Zakład Ubezpieczeń Społecznych opracował formularz wniosku o emeryturę – EMP. Można go dostać w

Więcej kobiet może dostać podwyżkę emerytury

dostały w ciągu nie dłuższym niż 5 lat. Teraz niezależnie kiedy przyznano Polkom emeryturę, każda będzie miała prawo domagać się przeliczenia świadczenia. To nie wszystko. O podwyższenie świadczenia będzie mogła wystąpić każda z kobiet urodzona w 1953 r., bez względu na tzw. tytuł do emerytury. ZUS po

Firma nie musi umrzeć wraz ze śmiercią właściciela. Co zrobić, aby firma rodzinna przetrwała na rynku?

/sukcesja . Na stronie internetowej CEiIDG jest formularz, gdzie wystarczy podać imię i nazwisko zarządcy, datę urodzenia, PESEL, NIP oraz adres do korespondencji. Co ważne, zarządcą może być każdy, kto „ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie ma zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

Przedsiębiorcy, gdy zachorują, nie dostaną zasiłku

zasiłku chorobowego czy opiekuńczego na chore dziecko. Mężczyźni nie będą mieli prawa do płatnego urlopu ojcowskiego, a kobiety do macierzyńskiego. Po urodzeniu dziecka nagle może się okazać, że kobiety zostaną bez pieniędzy. Jak to możliwe? Otóż do końca ubiegłego roku, aby mieć prawo do chorobowego czy

PIT 2017. Dziś ostatnia szansa, aby skarbówka wypełniła za ciebie rozliczenie

kosztów uzyskania przychodów. Nieco trudniej jest jeśli ktoś chce skorzystać z ulgi na dzieci. Trzeba wtedy podać: liczbę dzieci, dane dzieci: imię, nazwisko, datę urodzenia albo numer PESEL, okres za jaki przysługuje ulga oraz kwotę przysługującego odliczenia na dziecko (formularz podpowiada jaka to

Jak napisać i zabezpieczyć testament

kolejności wpisu w rejestrze, * datę dokonania wpisu, * datę oraz miejsce sporządzenia testamentu notarialnego lub protokołu dotyczącego rejestracji testamentu notarialnego; * imiona, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza, * imiona, nazwisko, imiona rodziców oraz datę i miejsce urodzenia testatora

Waloryzacja emerytur i rent. O ile wzrosną świadczenia?

Zakładając, że waloryzacja wyniesie 3,24 proc., to: (najniższa emerytura i renta, a także najniższa renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rolnicza wzrosną z 1100 zł do 1135,44 zł (35,64 zł); (najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy zwiększy się z 825 zł

Waloryzacja emerytur i rent niższa niż szacował rząd

najniższej emerytury i najniższej częściowej renty będą obowiązywać inne podwyżki niż dla pozostałych seniorów. Rząd ustalił, że: * najniższa emerytura i renta, a także najniższa renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rolnicza wzrosną z 1029,80 zł do 1100 zł, czyli o

Wiceprezeska jak z bajki? Z polskiej wsi na światowe salony

. Zenia Mucha ostrożnie i z wyczuciem pragnie mówić przede wszystkim o swoim pracodawcy. Kiedyś wyznała, że najbardziej frustruje ją używanie przez niektórych nazwy „Disney” jako „przynęty na kliknięcia”. Jej zdaniem wystarczy umieścić markę w tytule tekstu internetowego, a

Rozliczenie PIT. Jak przekazać 1 proc. podatku w mądry i szybki sposób

sposoby: tradycyjnie na papierze bądź w wersji elektronicznej. Trzeba tam wpisać: – swoje dane, czyli NIP/PESEL, datę urodzenia, nazwisko oraz pierwsze imię, – urząd skarbowy właściwy do złożenia zeznania za rok 2017, – organizację pożytku publicznego, której chcemy dać pieniądze

Świadczenia dla rodzica z 4 dzieci obciążą budżet kwotą 11 mld zł w ciągu 10 lat

Warszawa, 03.09.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowało do konsultacji projekt ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, który m.in. określa warunki i tryb przyznawania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego osobom, które urodziły i wychowały

Dobra wiadomość dla emerytów i rencistów. Wkrótce dwie podwyżki

waloryzacji przyszłorocznych rent i emerytur wyniesie 3,24 proc. O ile wzrosną najniższe świadczenia Zakładając, że waloryzacja wyniesie 3,24 proc., to: - najniższa emerytura i renta, a także najniższa renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rolnicza wzrosną z 1100 zł do

Emerytura przedsiębiorcy - sprawdź, jak zadbać o przyszłość

będą w pierwszej kolejności trafiać na pokrycie dawnego długu. A to oznacza, że tysiące przedsiębiorców nie dostanie zasiłku chorobowego czy opiekuńczego na chore dziecko. Mężczyźni nie będą mieli prawa do płatnego urlopu ojcowskiego, a kobiety do macierzyńskiego. Po urodzeniu dziecka nagle może się

Jak ZUS kontroluje zwolnienia lekarskie?

9 tys. zł. Inny przykład. Pani Katarzyna, lat 34 z Łodzi rok po urodzeniu dziecka dostała zawiadomienie od ZUS, że ma oddać zasiłek macierzyński. Dlaczego? ZUS uznał, że pracę dostała tylko „na papierze”, a tak naprawdę jej nie wykonywała. Fikcyjne zatrudnienie miało służyć według

Dlaczego nie opłaca się obniżać wieku emerytalnego?

1955 r. mają ustawowy wiek emerytalny 62 lata, osoby urodzone pomiędzy tymi granicznymi datami mają zaś wiek emerytalny pomiędzy 60 a 62 lata - w zależności od roku i miesiąca urodzenia. Obniżenie wieku emerytalnego dotyczyło więc tylko części społeczeństwa i przywilej ten stopniowo samoczynnie

Co wpływa na wysokość składki ubezpieczenia na zycie?

następstwami Twojej śmierci - czyli obniżeniem dochodów. Świadczenia dla Ciebie z tytułu: uszczerbku na zdrowiu, trwałego inwalidztwa, operacji chirurgicznej, trwałej niezdolności do pracy, urodzenia się dziecka, śmierci dziecka, żony, rodziców, leczenia szpitalnego, świadczenia dla Twoich bliskich z tytułu

Komornik zabrał emerytce oszczędności, choć nie miała żadnego długu

o żądaniach wierzyciela, ukryje swój majątek - tłumaczy Andrzej Kulągowski, rzecznik Izby Komorniczej w Warszawie i dodaje, że wszystko odbyło się zgodnie z procedurami, bo PESEL i data urodzenia się zgadzały, a adres może przecież ulec zmianie. Komornik prowadzącą postępowanie odmówiła rozmowy z

Jaka waloryzacja emerytur w 2021? Rząd wycofał się z obietnic

. Chciałoby się oczywiście więcej, ale możliwości budżetowe są jakie są – powiedział oficjalnie wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed. Co ta zapowiedź oznacza? Że najniższa emerytura i renta, a także najniższa renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

Jak dostać zasiłek pogrzebowy?

na stronie internetowej zakładu www.zus.gov.pl; + skrócony odpis aktu zgonu lub odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że urodziło się martwe; + oryginały rachunków, które dokumentują wydatki na pogrzeb, ewentualnie ich kopie, potwierdzone przez bank; + dokumenty potwierdzające

Zadośćuczynienie za błędy medyczne

gotowe do pobrania formularze:- dane pacjenta (imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL bądź seria i nr dokumentu stwierdzającego tożsamość) lub imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego bądź imiona i nazwiska wszystkich spadkobierców wraz ze wskazaniem, który z nich będzie ich reprezentował przed komisją

Dla kogo wcześniejsza emerytura już od października? Jak przejść wcześniej na emeryturę?

znaleźć: – imię i nazwisko, – data urodzenia, – PESEL lub numer dowodu osobistego, – adres zamieszkania i do korespondencji, – wskazanie rodzaju świadczenia, o które się ubiegamy, – wskazanie sposobu wypłaty emerytury (czy np. na konto), – podpis wnioskodawcy

Waloryzacja 2020. O ile wzrosną emerytury i renty? Więcej niż spodziewał się rząd

renta, a także najniższa renta rodzinna, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rolnicza powinny wzrosnąć z 1100 zł do 1139,16 zł*. Ale w tym roku rząd zmienił zasady. Najniższa emerytura zostanie podniesiona nie o wskaźnik procentowy, ale o określoną kwotę, czyli o 100 zł &ndash

Kluza: Program 500+ łagodzi obciążenia fiskalne rodzin wielodzietnych

Warszawa, 16.05.2017 (ISBnews) – Jedną z cech programu 500+ jest jego charakter "sprawiedliwościowy". Wpływa on na łagodzenie obciążeń budżetów rodzinnych z tytułu podatków pośrednich, które rosną wartościowo w rodzinach wraz ze wzrostem liczby dzieci, uważa prezes Banku Ochrony

Dworczyk: Koszt 'wyprawki' dla wszystkich uczniów wyniesie ok. 1,5 mld zł

weekendowych zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego, o dalszej obniżce podatku dochodowego CIT dla małych firm, Dworczyk powiedział, że nie jest wykluczone, że spowoduje to dalszy wzrost dochodów skarbu państwa z tytułu tego podatku. "Zmniejszyliśmy CIT do 15%, a o 13% wzrosły wpływy z tego podatku

Jak się starać o zagraniczną emeryturę

minimalnego świadczenia. Emerytura z USA W Stanach Zjednoczonych osoba pracująca i płacąca składki dostaje tzw. punkty kredytowe na konto emerytalne. Liczba punktów kredytowych wymaganych do świadczenia emerytalnego zależy od daty urodzenia. Urodzeni w roku 1929 lub później potrzebują 40 punktów (10 lat

Dla kogo emerytura minimalna? Sprawdź, komu przysługuje świadczenie i o ile wzrośnie

pozostałych seniorów. W projekcie ustawy rząd zapisał, że: * najniższa emerytura i renta, a także najniższa renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rolnicza wzrosną z 1029,80 zł brutto do 1100 zł brutto, czyli o 70,20 zł brutto; * najniższa renta z tytułu częściowej

Jak potwierdzić prawo do spadku? Jak otrzymać notarialne poświadczenie dziedziczenia?

dziedziczenie (m.in. akt zgonu spadkodawcy, akty urodzenia i małżeństwa potencjalnych spadkobierców, testament lub testamenty – w przypadku dziedziczenia testamentowego). 2. Wszyscy potencjalni spadkobiercy spotykają się w kancelarii notarialnej. W obecności spadkobierców testamentowych i ustawowych, jak

MRPiPS: Na program 500+ wydano do tej pory 87,4 mld zł

marca br.  wydano z budżetu 801 mln zł. Świadczenie uzupełniające przysługuje osobom, które urodziły, wychowały lub tylko wychowały co najmniej czworo dzieci, a nie mają prawa do minimalnej emerytury lub ich świadczenia są niższe. Według resortu w 2019 oku wydatki na wsparcie osób

Renta socjalna. Od września więcej, ale i tak za mało. Dla kogo świadczenie i 165 zł podwyżki?

o 165 zł rentę socjalną. Do 1 września renta socjalna wynosiła 84 proc. najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Teraz wynosi 100 proc. Zamiast dodatku rząd w kilka dni opracował ustawę o pomocy rzeczowej dla dorosłych niepełnosprawnych . Projekt był ostro krytykowany i przez

Jaka będzie waloryzacja emerytur i rent w 2019 r.? Znamy szczegóły dot. wypłat z ZUS i KRUS

– twierdzi minister Elżbieta Rafalska. Najniższa emerytura i renta wzrośnie o 33,50 zł Skoro waloryzacja ma wynieść 3,26 proc., to: najniższa emerytura i renta, a także najniższa renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rolnicza wzrosną z 1029,80 zł* do 1063,37 zł

Pięć sposobów na wyższą emeryturę [PORADNIK]

Płacowej w Milanówku, radzi nie przyjeżdżać osobiście do archiwum (i tak w jeden dzień nic nie załatwimy). Lepiej przesłać wniosek o dokumenty faksem, w liście, e-mailem. Na stronie internetowej (www.apdop.gov.pl) jest wzór wniosku z rubrykami do wypełnienia: imię, nazwisko, adres, data urodzenia, telefon

Szansa na sukces od Jamesa Dysona

tys. funtów każdy. Inkubator dla uchodźców Zwycięzcą ostatniej edycji został James Roberts. Postawił sobie problem dotyczący 15 mln uchodźców żyjących obecnie na świecie. Co roku na 100 tys. uchodźców przypada 1000 urodzeń wcześniaków. Z tego aż 185 umiera z powodu braku inkubatorów. Dlatego Roberts

Pracowałeś w Polsce miesiąc lub dwa, a później wyjechałeś za granicę? Masz prawo do polskiej emerytury lub renty z ZUS

krótko. Przepisy nie wymagają bowiem udowodnienia do uzyskania emerytury z nowego systemu emerytalnego (dla urodzonych po 1948 r.) określonego minimalnego stażu, aby ubiegać się o świadczenie. Wystarczy popracować zaledwie miesiąc i zapłacić jedną składkę i już mamy prawo do emerytury z ZUS. Oczywiście

Kobiety pracujące na własny rachunek przestaną być dyskryminowane

zachęcać Polki, aby decydowały się na urodzenie dziecka, a nie je karać - twierdzi minister. Prawo może być zmienione jeszcze w tym roku. Podstawą naliczania składek emerytalnych dla kobiet samozatrudnionych na wychowawczym będzie (tak jak u kobiet na etacie) 60 proc. średniej pensji. W większości państw

Prawnicy czytelnikom, odc. 14. Jestem w ciąży. Czy pracodawca w czasie pandemii może obniżyć mi pensję?

stycznia 2020 r., brak innego tytułu do ubezpieczeń społecznych np. zawartej umowy o pracę. Natomiast o świadczenie postojowe w kwocie 1300 zł netto może się ubiegać przedsiębiorca, który: rozlicza podatek kartą podatkową oraz jest zwolniony z opłacania podatku VAT, nie ma innego tytułu do ubezpieczeń

Ciąża? Zakładam firmę i mam 6,6 tys. zł z ZUS-u

"Pomogę kobiecie w ciąży otrzymać duży ZUS z tytułu urodzenia dziecka". "Chcesz dowiedzieć się, jak zapewnić sobie i swojemu kochanemu dziecku właściwą opiekę i godziwie wysoki zasiłek macierzyński? Pomożemy" "Możesz dostać kilkanaście tysięcy złotych. Zajmę się całą sprawą

Rząd zmienia zasady waloryzacji emerytur. Od przyszłego roku zyskają najbiedniejsi

bogatsi straciliby nawet po 200-300 zł. Z punktu widzenia budżetu państwa byłoby to jednak idealne rozwiązanie, bo rząd nic nie musiałby dopłacać. – Gdyby waloryzacja wyniosła dla wszystkich równo 68 zł, to budżet państwa nie poniósłby z tego tytułu żadnych dodatkowych wydatków, choć oczywiście

Masz pomysł, wynalazek i nic więcej? Dyson daje pieniądze i szansę na sukces

1000 urodzeń wcześniaków, z czego aż 185 umiera z braku inkubatorów. By to zmienić, Roberts, absolwent Uniwersytetu Loughborough, zaprojektował MOM, czyli niedrogi, sterowany elektronicznie, nadmuchiwany inkubator. Jest tak wydajny jak inne, ale bardziej niezawodny i energooszczędny - ma stabilny

"Ekran komputera migotał, tętnił, obraz odbijał się i lśnił". Rekompensata? Nawet kilkadziesiąt tysięcy

Wyrok Sądu Najwyższego, który zapadł 4 czerwca 2019 r., otwiera tysiącom Polaków drogę do uzyskania rekompensaty i tym samym wyższej emerytury. Wszystko za sprawą pani Marii (imię zmienione), urodzonej w 1954 r., która przez 20 lat – od 1988 do 2008 – pracowała w prywatnej firmie jako

Dla kogo ochrona przedemerytalna

wynosiłby jej wiek emerytalny, gdyby rząd nie cofnął podwyższenia. Na nowym prawie skorzysta około miliona Polaków. Nie można ich zwolnić z pracy, mimo że osiągnęli wiek emerytalny (ten obniżony od października 2017 r.). Chodzi o kobiety urodzone między 2 lipca 1956 r. a 1 października 1961 r. i mężczyzn

Co trzeba wiedzieć o kapitale początkowym

obydwojga małżonków byłyby jeszcze niższe - nawet o 400-700 zł. Jakie dokumenty Aby ustalić kapitał początkowy, trzeba do swojego oddziału ZUS złożyć: - wniosek o ustalenie kapitału początkowego (druk ZUS Kp-1). Podajemy tu m.in.: nazwisko, imię, datę urodzenia, numer PESEL, adres; -wypełniony

Sprawdź, czy należy Ci się renta rodzinna lub socjalna

miejsce jego urodzenia, - imiona rodziców, - stopień pokrewieństwa (powinowactwa) łączący osobę uprawnioną do renty ze zmarłym, - miejsce zamieszkania, - adres pobytu i adres do korespondencji, - numery PESEL i NIP, a w razie braku numeru PESEL - serię i numer dowodu osobistego albo paszportu, - jeżeli

Rząd obiecywał, że możesz złożyć PIT do końca maja? Jest pułapka. Nie uprzedzali? A szkoda

kwietnia (do 1 czerwca) będzie to mógł zrobić. Do kiedy złożyć PIT? Co na to wszystko ministerstwo finansów? „Panie Redaktorze, w Ministerstwie Finansów trwają prace nad projektem rozporządzenia, które pozwoli na zaniechanie poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych z tytułu podatku

Po skoku na OFE rząd chce też przejąć nasze składki w ZUS

musi wyciągać rękę po dotacje z budżetu państwa. Inaczej seniorzy nie dostaliby swoich pieniędzy. Oczywiście dotacje pochodzą z podatków wszystkich pracujących. Jak wyliczyli eksperci Fundacji Kaleckiego, za dziewięć lat, gdy z pracy odejdą ludzie urodzeni podczas wyżu demograficznego, ZUS-owi na

"Rz": Tysiące rolników straciło prawo do emerytur z KRUS

Problem może dotyczyć nawet 100 tysięcy osób urodzonych po 1948 roku, tak zwanych dwuzawodowców. To osoby, które nie tylko pracowały w gospodarstwie rolnym, ale także prowadziły własne firmy czy były zatrudnione i podlegały ubezpieczeniu w ZUS. O sprawie anonimowo mówi gazecie urzędnik jednego z

Sposoby na wyższą emeryturę

. Kto skorzysta Za każdym razem, gdy piszemy o możliwości przeliczenia emerytury wcześniejszej na zwykłą po przepracowaniu przynajmniej 30 miesięcy, dostajemy pytania od czytelników, czy każdy niezależnie od daty urodzenia może z przeliczenia skorzystać. Ostatnio dostaliśmy takie pytanie od jednej z

Większość nauczycieli w Polsce udziela korepetycji. Ale nieliczni płacą podatki. Np. ten Niemiec

- W Polsce korepetycji udziela od 50 do 75 proc. nauczycieli - mówi Bogdan Wyżnikiewicz z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Z szacunków wynika, że tylko nieliczni płacą z tego tytułu podatek. Ile? Tego nie wie ani Główny Urząd Statystyczny, ani Ministerstwa Edukacji Narodowej czy resort

Emerytura za pracę za granicą

wymaganych do tego, aby otrzymywać świadczenia emerytalne, zależy od daty urodzenia. Osoba urodzona w roku 1929 lub później potrzebuje 40 punktów kredytowych (10 lat pracy). Dopóki nie zdobędzie się wymaganej liczby punktów kredytowych, nie można otrzymywać żadnych świadczeń. Najwcześniejszy wiek

O ile wzrosną emerytury w 2019 roku? Rząd zmienia zasady waloryzacji, ale tylko na rok. Koszt dla budżetu - nawet 1,5 mld zł więcej

przypadku emerytury minimalnej i najniższej częściowej renty będą obowiązywać inne podwyżki niż dla pozostałych seniorów. W projekcie ustawy rząd zapisał, że: najniższa emerytura i renta, a także najniższa renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rolnicza wzrosną z 1029,80

Zaskakujący pomysł McDonald's. Zamiast zabawek do zestawów Happy Meal trafią książki

Dla osób urodzonych w okresie transformacji ustrojowej lub później, plastikowa zabawka z napisem "Made in China" z zestawu Happy Meal,  była jednym z symboli dzieciństwa. Podobnie jak sama wizyta w McDonald's, która wieńczyła niemal każdą szkolną wycieczkę. Okazuje się, że McDonald's

PIT 2018. Do wtorku trwa rozliczanie podatków z fiskusem. Najpewniej nie wiesz najważniejszego

delikwentowi karę (startują one od 225 zł).  2. Koniecznie trzeba obejrzeć Twój e-PIT, jeśli chcemy skorzystać z ulg. W systemie klikamy na część "ulgi i odliczenia", a następnie "inne". Są tam kwoty odliczeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, ale również można

Pracowałeś w Polsce i za granicą? Przysługuje ci emerytura z ZUS

osoby urodzone po 1949 r. mają prawo do polskiej emerytury nawet za miesiąc pracy (nie ma żadnego wymogu stażowego). Inaczej jest z osobami urodzonymi przed 1949 r. Oni rzeczywiście muszą mieć odpowiedni staż do pobierania emerytury (kobieta – 15 lub 20 lat, mężczyzna 20 lub 25 lat). Ale i na to

Akcja "Uratujmy nasze emerytury": Kapitał początkowy - pytania i odpowiedzi

w danym okresie. 3. Urodziłem się w 1958 r. Obecnie pobieram rentę z tytułu niezdolności do pracy przyznaną w 2004 r. Czy muszę zgłosić wniosek o ustalenie kapitału początkowego? Tak, bowiem kapitał początkowy ustalany jest dla osób, które urodziły się po 31 grudnia 1948 r. W tym celu należy jednak

Podatki, emerytury, pensje. Kto korzysta, a kto traci na rządach PiS? [ANALIZA]

. Rodziny wielodzietne zarówno biedne, jak i zamożne, dostały program 500 Plus. Zdaniem niektórych ekonomistów kwestią czasu jest, kiedy te ostatnie stracą to świadczenie. Od marca mają wzrosnąć najniższe emerytury z 882,56 zł do 1000 zł, renta socjalna z 741,35 zł do 840 zł oraz renta z tytułu częściowej

Na ile lat przed emeryturą szef nie może cię zwolnić?

emerytalnego już był objęty ochroną do 67. roku życia, to te prawa zachowa. Podobnie pani Stanisława z Łodzi, która urodziła się w listopadzie 1958 roku, zatem w listopadzie 2018 roku skończy 60 lat. Już została objęta okresem ochronnym. I będzie nim objęta aż do osiągnięcia przedłużonego wieku emerytalnego

Janusz Cichoń objął nadzór nad departamentami podatkowymi resortu finansów

wiceministra finansów od podatków Macieja Grabowskiego do resortu środowiska, konieczna była reorganizacja w kierownictwie Ministerstwa Finansów. Janusz Cichoń ukończył Akademię Rolniczo-Techniczną w Olsztynie (specjalność ekonomika rolnictwa). W 1990 r. uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w Szkole

Milion osób z dłuższą ochroną przedemerytalną. Kiedy można zwolnić emeryta i ile można dorobić do emerytury?

Rząd wprowadził przepisy, które gwarantują ochronę większej liczbie Polaków. Skorzystają z nich kobiety urodzone od 2 lipca 1956 r. do 1 października 1961 r. i mężczyźni urodzeni między 2 lipca 1951 r. a 1 października 1956 r. Wszyscy oni będą chronieni przed zwolnieniem z pracy nawet po

Jak się starać o rentę rodzinną i socjalną

nazwisko (a także nazwisko rodowe) członka rodziny ubiegającego się o rentę, - datę i miejsce jego urodzenia, - imiona rodziców, - stopień pokrewieństwa (powinowactwa) łączący osobę uprawnioną do renty ze zmarłym - miejsce zamieszkania - adres pobytu i adres do korespondencji, - numer PESEL i NIP, a w

Kogo nie można zwolnić przed emeryturą [PORADNIK]

można go zwalniać tylko dlatego, że szef się obawia, że nie będzie miał w przyszłości zleceń - oburzają się związkowcy. Kogo obejmuje wydłużona ochrona - Dłuższa ochrona objęła kobiety urodzone od 1953 do 1956 r. i mężczyzn urodzonych w od 1948 do 1951 r., którzy w dniu wejścia w życie wydłużonego

Marcin szukał pracy. Przelał 1 zł. Jest "słupem". Stanisława złapano "na kuriera"

wypełnienie poniższych pól: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców oraz nazwisko panieńskie matki, data urodzenia, obywatelstwo, numer ewidencji (PESEL), numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres zameldowania, oświadczam, że dane (...) zgodne z dowodem osobistym seria (...), numer (...), wydanym przez

Koniec OFE. Karuzela zmian w emeryturach

spadkobiercy też nie otrzymują całości zebranej kwoty w gotówce. Nie wiadomo też, czy towarzystwa nadal będą miały dotychczasowe limity opłat. Obecnie opłaty za zarządzanie OFE są ponad 50 proc. niższe niż wynagrodzenia pobierane z tytułu zarządzania w globalnych firmach asset management, które zajmują się

Jak mieć wyższą emeryturę [PORADNIK]

. Przeliczenie po 30 miesiącach jest możliwe tylko dla osób urodzonych przed 1949 rokiem. A co z osobami, które urodziły się w 1950 czy 1951 roku? Też mają szansę na przeliczenie emerytury, ale na innych zasadach. I tak np. kobiety urodzone 1 stycznia 1949 r. i później, uprawnione do wcześniejszej emerytury