tytułu ubezpieczeń

Mam firmę i pracuję na 1/3 etatu, ale obecnie na urlopie bezpłatnym. Czy przysługuje mi postojowe? Prawnicy Czytelnikom odc. 46

Przedsiębiorca prowadzi jednoosobową firmę. Jednocześnie ma inny tytuł do ubezpieczeń - umowa o pracę na 1/3 etatu, ale od lutego 2020 przebywa na urlopie bezpłatnym na tej umowie o pracę. Czy przysługuje tej osobie świadczenie postojowe?

Sąd utarł nosa bankowcom

Wrocławski sąd prawomocnie uznał, że BRE Bank powinien zwrócić swojej klientce pieniądze, które pobrał od niej z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego - chodzi o ponad 15 tys. zł.

Samobójstwo, wielki kredyt i bój o milion złotych

, przekazując spadkobiercom automatycznie w spadku ogromne zadłużenie z tytułu kredytu we frankach - mniej więcej milion złotych. Ponieważ do kredytu było dołączone ubezpieczenie na życie (z cesją praw na bank) mój czytelnik poprosił bank, by ten ściągnął należność kredytową z ubezpieczyciela (firmy Benefia z

Sejm za ustawą umożliwiajacą scedowanie części ryzyka ubezpieczeń na SP

odszkodowań wypłaconych przez zakład ubezpieczeń z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową należności handlowych, pomniejszonej o kwoty uzyskane przez zakład ubezpieczeń w wyniku postępowań regresowych dotyczących tych należności handlowych, równej 243,75% składki przypisanej brutto z ubezpieczenia należności

Prezydent podpisał ustawę, umożliwiającą scedowanie części ryzyka na SP

tytułu umów ubezpieczenia należności handlowych w zakresie należności handlowych powstałych w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., poinformowała Kancelaria Prezydenta. Celem zmian jest utrzymanie przez zakłady ubezpieczeń limitów ubezpieczeń należności handlowych na poziomie

Rząd przyjął projekt ustawy zabezpieczającej kredyty kupieckie

odszkodowań wypłaconych przez zakład ubezpieczeń z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową należności handlowych, pomniejszonej o kwoty uzyskane przez zakład ubezpieczeń w wyniku postępowań regresowych dotyczących tych należności handlowych, równej 243,75% składki przypisanej brutto z ubezpieczenia należności

Senat za wzmocnieniem nadzoru nad zagranicznymi ubezpieczycielami

instrumentów finansowych oraz dyrektywy 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Zmiany w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych dotyczą środków nadzorczych wobec zakładów ubezpieczeń z tytułu naruszenia terminu na wypłatę

Sejm za nowelizacją wzmacniającą nadzór nad zagranicznymi ubezpieczycielami

2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Zmiany w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych dotyczą środków nadzorczych wobec zakładów ubezpieczeń z tytułu naruszenia terminu na wypłatę odszkodowania. Komisja Nadzoru

Senat poparł ustawę, umożliwiającą scedowanie części ryzyka na SP bez poprawek

sytuacji makroekonomicznej oraz zmniejszenie wpływów, zarówno z tytułu CIT, jak i VAT. Tymczasem wprowadzony tą regulacją nowy instrument wsparcia umożliwia zakładom ubezpieczeń, uprawnionym do ubezpieczenia kredytu na terytorium RP scedowanie (zreasekurowanie) części ryzyka na Skarb Państwa

Łatwiej przeżyć pandemię z polisą na życie w kieszeni? Polacy ruszyli po ubezpieczenia

Łatwiej przeżyć pandemię z polisą na życie w kieszeni? Polacy ruszyli po ubezpieczenia

tytułu ciężkiej choroby – choroba ta nie jest w zakresie umowy ubezpieczenia. U innych ubezpieczalni zapewne byłoby identycznie. Co z polisami szpitalnymi? Świadczenie jest wypłacane w razie pobytu w szpitalu, niezależnie od powodu. Zwykle pieniądze wypłacane są od drugiej lub trzeciej doby pobytu

GUS: Wynik finansowy netto ubezpieczycieli wzrósł o 8% r/r do 7,22 mld zł w 2019

ubezpieczeń ogółem na koniec grudnia 2019 r. wyniosła 194 010,9 mln zł (wzrost w skali roku o 0,7%), podano także. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto ogółem wyniosły 40,9 mld zł; składki zebrane z tytułu polis komunikacyjnych wyniosły 23,6 mld zł. Aktywa zakładów ubezpieczeń zwiększyły się w

Jest jedna choroba, która pozwala być na zasiłku tak długo jak w trakcie ciąży

Jest jedna choroba, która pozwala być na zasiłku tak długo jak w trakcie ciąży

indywidualnym koncie ubezpieczonego. Czytaj też: Jak wyjechać do sanatorium z NFZ? Nowe przepisy Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne Większość osób podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu m.in.: zatrudnienia, prowadzenia gospodarstwa rolnego czy pozarolniczej działalności gospodarczej, renty

Płacę składki na ubezpieczenie w KRUS. Czy mam prawo do postojowego? Prawnicy Czytelnikom, odc. 74.

Płacę składki na ubezpieczenie w KRUS. Czy mam prawo do postojowego? Prawnicy Czytelnikom, odc. 74.

innego tytułu, natomiast po zmianie przepisów świadczenie postojowe przysługuje, przy spełnieniu pozostałych przesłanek, także osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą podlegającej ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Osobie

PZU miało 116 mln zł zysku netto, 656 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

Warszawa, 29.05.2020 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) odnotował 116 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 747 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowany zysk netto ogółem wyniósł 289

Rząd chce umożliwić ubezpieczycielom scedowanie części ryzyka na Skarb Państwa

odszkodowań objętych ww. umową, pomniejszona o kwoty uzyskane z regresów, osiągnie równowartość 243,75% składki przypisanej brutto przez dany zakład z tytułu ubezpieczeń należności handlowych w 2019 r. W tym czasie udział Skarbu Państwa w wypłacanych odszkodowaniach, w należnej zakładowi zainkasowanej

MRPiPS: W ramach dodatku solidarnościowego wypłacono 110 mln zł dla 85 tys. osób

się z zasiłkiem dla bezrobotnych. Z tytułu pobierania dodatku solidarnościowego osoba uprawniona podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, a podstawę wymiaru składek na te ubezpieczenia ma stanowić wypłacona kwota dodatku. Dodatek solidarnościowy oraz koszty

Jak zatrudnić cudzoziemca i dlaczego warto zrobić to legalnie

Jak zatrudnić cudzoziemca i dlaczego warto zrobić to legalnie

skorzystać z dofinansowania z budżetu państwa na opłacanie składek. Trzeba tu jednak spełniać określone warunki, m.in. rodzice są zatrudnieni, świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych, prowadzą pozarolniczą działalność lub działalność rolniczą, a dziecko

Wydatki na waloryzację rent i emerytur wyniosą 1 796 mln zł w 2020 r.

zostałyby podwyższone z tytułu waloryzacji o 3,24%, nie mniej jednak niż o 70 zł" - czytamy w OSR. Wydatki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nowelizacji wyniosą w przyszłym roku 726 mln zł, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) - 813 mln zł, Funduszu Solidarnościowego - 183 mln zł

Co się należy pracującym studentom?

Co się należy pracującym studentom?

innych – mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego. Na przykład studentce zatrudnionej na umowę o pracę, zgłoszonej z tego tytułu do ubezpieczeń społecznych, tak samo jak innym pracownicom, w przypadku urodzenia dziecka będzie przysługiwał zasiłek macierzyński za

Work Service zawarł umowę ratalną z ZUS dot. zaległych składek na ubezpieczenia

Warszawa, 24.04.2020 (ISBnews) - Work Service zawarł układ ratalny z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) dotyczący zaległych zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (w tym odnośnych odsetek) o wartości 60 793 747,64 zł, podała spółka. Ponadto spółka zależna Work Service

Senat opowiedział się za zwiększeniem dodatku solidarnościowego do 1,5 tys. zł

ustawą – wraz z poprawkami - było 99 senatorów. Ustawa zakłada, że dodatek solidarnościowy będzie przysługiwać osobom, które w 2020 r. podlegały ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy przez łączny okres co najmniej 60 dni, oraz z którymi po 15 marca 2020 r. rozwiązano umowę o pracę za

Pracowałem w Niemczech i zostałem zwolniony z pracy z powodu koronawirusa. Czy należy mi się dodatek? Prawnicy Czytelnikom, odc. 79

Pracowałem w Niemczech i zostałem zwolniony z pracy z powodu koronawirusa. Czy należy mi się dodatek? Prawnicy Czytelnikom, odc. 79

zakresie pozostałych wymogów dodatek solidarnościowy przysługuje osobie: - która w 2020 r. podlegała ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy przez łączny okres co najmniej 60 dni oraz - z którą po dniu 15 marca 2020 r. pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub - której umowa o

Jak samodzielnie opłacać składki do ZUS i NFZ? Czy da się płacić mniej na emeryturę i leczenie?

ubezpieczonej”. W składanym dokumencie „Dane identyfikacyjne płatnika składek” i „Dane identyfikacyjne osoby zgłaszanej do ubezpieczeń” trzeba wpisać takie same identyfikatory. Jako osoba, która jest objęta dobrowolnie ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi, podajemy kod tytułu

Elektrobudowa ma umowę ujednolicającą finansowanie działalności spółki

żadnych płatności z tytułu wierzytelności Generali wobec spółki związanych z udzielonymi przez Zakład Ubezpieczeń na podstawie umowy z dnia 26 lutego 2015 r. pomiędzy Generali a spółką gwarancji, w tym roszczeń zwrotnych, które przysługiwałyby Generali wobec spółki w razie wypłaty którejkolwiek z tych

Senat za nowelą dot. świadczeń wyrównawczych dla opozycjonistów

Warszawa, 18.08.2020 (ISBnews) - Senat poparł nowelizację, zakładającą wypłatę świadczeń wyrównawczych dla działaczy opozycji antykomunistycznej, których emerytura, renta inwalidzka bądź renta z tytułu niezdolności do pracy jest niższa niż 2,4 tys. zł oraz prawo do ulgi na przejazdy środkami

Ubezpieczenia w czasie epidemii. Można zabezpieczyć się na wypadek utraty dochodów, ale są kruczki

skierowane na kwarantannę. Nie mogą również liczyć na odszkodowanie z tytułu ciężkiej choroby, w przypadku zachorowania na COVID-19, ponieważ ta choroba, wcześniej nieznana, nie została ujęta w szczegółowych warunkach ubezpieczenia. W przypadku śmierci z powodu COVID-19 odszkodowanie zostanie jednak

UKNF proponuje pakiet działań ograniczających wpływ pandemii na ubezpieczycieli

Warszawa, 20.03.2020 (ISBnews) - Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) przygotował pakiet działań mający na celu w szczególności zapewnienie ochrony klientów sektora ubezpieczeń oraz ograniczenie wpływu wahań rynkowych na ten sektor, podał Urząd. Pakiet Impulsów Nadzorczych na rzecz

Sejm uchwalił nowelę dot. waloryzacji rent i emerytur

waloryzacji. Obecnie prognozowany wskaźnik waloryzacji wynosi 103,24%. Jednocześnie proponuje się, by gwarantowana kwota podwyżki wynosiła 70 zł. Stąd też świadczenia emerytalno-rentowe zostałyby podwyższone z tytułu waloryzacji o 3,24%, nie mniej jednak niż o 70 zł. Wydatki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z

Projekt ustawy dot. likwidacji 30-krotności: Wpływy FUS wzrosną o 7,1 mld zł

Warszawa, 14.11.2019 (ISBnews) - Wniesiony do Sejmu przez posłów Prawa i Sprawiedliwości (PiS) projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zakłada, że z tytułu zniesienia limitu 30-krotności składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpływy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

PIU: Składka przyp. ubezpieczycieli wzrosła o 1,5% r/r do 47 mld zł w I-III kw.

ryzykiem musimy liczyć się niestety także z coraz większymi szkodami z tego tytułu" - powiedział wiceprezes PIU Andrzej Maciążek, cytowany  w komunikacie.  PIU podała, że na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych średnia składka z rocznej umowy OC ppm w III kwartale 2019 r. wyniosła 562,8 zł i

Czy ZUS potrąci mi zajęcie komornicze z zasiłku rehabilitacyjnego? Prawnicy czytelnikom, odc. 102.

zasiłków z ubezpieczenia społecznego i wynoszą: · 532,61 zł – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi oraz należności alimentacyjnych potrącanych na wniosek wierzyciela na podstawie

Przysługuje mi 50 czy 100 proc. zwolnienia z ZUS? Prawnicy czytelnikom odc. 24

, kwiecień, maj 2020), pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków, przysługuje jej zwolnienie z opłacania należności na ubezpieczenia społeczne w wysokości 50 proc. łącznej kwoty należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc. Jeżeli firma nr 1 zgłosiła się po

Kiedy przysługuje zasiłek solidarnościowy z powodu utraty pracy? Prawnicy Czytelnikom, odc. 66

przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19”. Są to w szczególności: Podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 r. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę za wypowiedzeniem po dniu 15 marca 2020 r. (ewentualnie rozwiązanie umowy po 15 marca

PIU: Zysk netto ubezpieczycieli wzrósł r/r przy wzroście odszkodowań w 2018 r.

mniejsza liczba zjawisk, powodujących wypłaty z tytułu ubezpieczeń od ognia i innych żywiołów. Warto dodać, że zarówno poprawa, jak i spadek wyniku technicznego w ubezpieczeniach majątkowych, jest cykliczny i często zależy od zdarzeń jednorazowych, zwłaszcza w przypadku dużych szkód żywiołowych"

FPP, CALPE: Proporcjonalność składek ZUS to mniejsze obciążenia dla 78% firm

uznały zapowiedź premiera nt. proporcjonalnych do dochodu składek ZUS dla przedsiębiorców oraz zrównania zasad podlegania ubezpieczeniom z tytułu umów zleceń z umowami o pracę za pozytywny sygnał dla przedsiębiorców i pracowników. Zgodnie z rozwiązaniem zaproponowanym przez FPP, w warunkach 2019 r

Ustawa o dodatku solidarnościowym weszła w życie

., albo uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta. Warunkiem uzyskania prawa do dodatku solidarnościowego jest co najmniej 60-dniowy okres podlegania w 2020 r. ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy. Dodatek ma być adresowany do obywateli RP, a także obywateli innych państw

Projekt dot. dodatku solidarnościowego i podwyższenia zasiłku już w Sejmie

prawa do dodatku solidarnościowego jest co najmniej 90-dniowy okres podlegania w 2020 r. ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy. Dodatek ma być adresowany do obywateli RP, obywateli innych państw Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub

KNF: Zysk netto ubezpieczycieli wzrósł o 17,34% r/r do 5,71 mld zł w I-III kw.

porównaniu z III kw. 2017 r. wzrósł o 5,63%, tj. o 0,1 mld zł. Wynik finansowy netto działu II osiągnął wartość 3,75 mld zł i w odniesieniu do III kw. 2017 r. wzrósł o 24,57%, tj. o 0,74 mld zł" - czytamy w "Raporcie o stanie sektora ubezpieczeń po III kw. 2018 r." Na koniec III kwartałów

Możemy ubezpieczyć się przed konsekwencjami zmian klimatycznych. Ale nie chcemy

. Rolnicy mogą też wnioskować do prezesa KRUS o udzielenie pomocy w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odraczania terminu płatności składek i rozkładania ich na dogodne raty. Polak niemądry po szkodzie Mniej dotkliwe były w tym roku

Komu przysługuje świadczenie postojowe? Prawnicy czytelnikom, odc. 29.

zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło, jeżeli osoby te nie podlegają ubezpieczeniom z innego tytułu i spełnią określone warunki. Osoba prowadząca działalność – po spełnieniu określonych warunków – jest więc

Koszty zatrudnienia pracownika [PORADNIK]

pracodawcy i pracownika na podstawie różnych rodzajów umów najlepiej pokazują poniższe przykłady. Piotr Marczyk opracował je dla miesięcznego wynagrodzenia 5 tys. zł brutto. W przypadku umowy o pracę wygląda to następująco. Koszty pracodawcy: ** kwota brutto 5 000 zł ** ubezpieczenie emerytalne 488 zł

Open Life TU Życie wypłaciło 8,7 mln zł świadczeń z ubezp. ochronnych w I półr.

Warszawa, 17.10.2017 (ISBnews) - Open Life TU Życie wypłaciło 8,7 mln zł świadczeń z tytułu ubezpieczeń ochronnych w I poł. br., tj. o ponad 6 mln zł więcej niż w analogicznym okresie ub.r, podała spółka. Większa kwota wypłat związana jest z rosnącą sprzedażą ubezpieczeń i rozwojem ochronnej

TUW PZUW przeznaczy 300 tys. zł dla szpitali z chorymi na COVID-19 (aktual.)

W dzisiejszej depeszy podaliśmy, że kwotę 300 tys. zł dla szpitali przeznaczy Grupa PZU, tymczasem jest to kwota, którą zadeklarował TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, z grupy PZU.  Zmianie ulega tylko tytuł depeszy.  Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - TUW Polski Zakład

Senat przyjął projekt dot. zwolnień i pożyczek dla organizacji pozarządowych

rozliczania dotacji organizacji pożytku publicznego dotkniętej skutkami epidemii. Projekt nowelizacji zawiera zwolnienie organizacji pożytku publicznego, w okresie od 1 marca do 1 maja 2020 r., z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności (z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia

Maląg: Dotychczas wypłacono dodatki solidarnościowe na kwotę 166 mln zł

60-dniowy okres podlegania w 2020 r. ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy. Dodatek adresowany jest do obywateli RP, a także obywateli innych państw Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Konfederacji Szwajcarskiej, jeżeli posiadają

ZM Henryk Kania otrzymały od ZUS tytuły wykonawcze na kwotę 3,69 mln zł

Warszawa, 25.10.2019 (ISBnews) - Zakłady Mięsne Henryk Kania w restrukturyzacji otrzymały tytuły wykonawcze wystawione przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Rybniku, Inspektorat w Pszczynie dotyczące należności pieniężnych w łącznej kwocie 3,69 mln zł z odsetkami, podała spółka

Podniesienie płacy minimalnej w 2021 roku to dla firm koszt ok. 3,87 mld zł

podwyższenie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 2 800 zł spowoduje wzrost wydatków budżetu państwa w 2021 r. o ok. 385,76 mln zł w skali roku, z tytułu finansowania niektórych wynagrodzeń, składek i świadczeń, których wysokość relacjonowana jest do wysokości minimalnego wynagrodzenia za

Macierzyństwo a własna firma. Co się należy kobietom w ciąży i po porodzie?

ma prawo do zasiłku macierzyńskiego, przestaje podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, a podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułu pobierania właśnie zasiłku macierzyńskiego. Składka emerytalna i rentowa opłacana jest wtedy z

Link4 zwróci klientom koszty zakupu polis turystycznych z ochroną po 13 marca

ponieśli w związku z planowanym wyjazdem. Ubezpieczyciele są po to, żeby pomagać. Jeśli nie możemy pomóc poprzez zapewnienie ochrony na czas wyjazdu, to możemy pomóc odbudować budżet domowy z tytułu poniesionych już kosztów podróży" - powiedziała prezes Agnieszka Wrońska, cytowana w komunikacie. O

Musisz zapłacić OC za auto i ubezpieczenie kredytu? Wakacje składkowe nie dla każdej polisy

– na zbyt hojne gesty wobec swoich klientów. Odroczenie i zawieszenie, ale bez szaleństw Odkąd banki zaczęły zawieszać spłaty rat kredytowych, pojawiło się pytanie, co z ubezpieczeniem tego kredytu? Czy trzeba płacić składki ubezpieczeniowe, jeśli raty kredytu są zawieszone? PIU w rekomendacjach

Feerum przeniosło na BGK 30,25 mln euro wierzytelności z tyt. sprzedaży silosów

ubezpieczającego, zastępując jednocześnie dotychczasowego ubezpieczającego tj. emitenta. Bankowi przysługują wszystkie prawa i obowiązki z tytułu umowy ubezpieczenia, które przysługiwały do tej pory emitentowi" - podsumowano. Feerum jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów

Jak nie dostać groszy za złamaną nogę? Trudny wybór ubezpieczenia NNW dla dziecka

nadrabiania zajęć szkolnych. W takich przypadkach przydaje się polisa NNW, która zapewnia świadczenie w razie wypadku, o ile zakres ubezpieczenia jest dobrze dobrany, a suma ubezpieczenia nie jest za niska. Ubezpieczenia NNW można kupić indywidualne albo przystąpić do grupowego ubezpieczenia w szkole. Innym

Feerum ma umowę z KUKE dot. ubezpieczenia kontraktów ukraińskich na 38 mln euro

Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - Feerum podpisało z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) umowę dotyczącą ubezpieczenia należności z tytułu dwóch kontraktów ukraińskich o łącznej wartości 34,9 mln euro (ok. 149 mln zł) zawartych 20 grudnia br. oraz kontraktu o wartości 3,1 mln euro

Santander BP: Decyzje RPP obniżą wynik odsetkowy grupy o 635-700 mln zł w 2020

Warszawa, 01.06.2020 (ISBnews) - Santander Bank Polska, na podstawie wykonanych przez siebie wyliczeń wskazuje, że decyzje Rady Polityki Pieniężnej (RPP) o obniżkach stóp procentowych łącznie o 140 pkt bazowych będą mieć negatywny wpływ na wynik z tytułu odsetek grupy banku w 2020 r. na

FPP, CALPE krytycznie o likwidacji limitu w składkach na ubezpieczenie społeczne

systemie ubezpieczeń społecznych, a także likwidację zbiegów tytułów do ubezpieczeń przy umowach zlecenia. "Równocześnie rozwiązania te miałyby pozytywny wpływ na warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce - osiągnięta zostałaby znacząca poprawa w zakresie pewności prawa. Aktualnie

KNF nałożyła na TUiR 'Warta' i Gothaer TU odpowiednio 390 tys. i 57 tys. zł kary

informacyjnych, podała Komisja.  KNF nałożyła też na Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń karę pieniężną w wysokości 57 tys. zł z tego samego tytułu, czytamy w komunikacie. Zgodnie z informacją Komisji, naruszony został art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu

GUS: Wynik fin. netto ubezpieczycieli wzrósł o 14,5% r/r do 6,6 mld zł w 2018 r.

, stanowiły nadal ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym " - czytamy dalej.  W dziale II największą pozycję (61,6% wartości składek) stanowiły składki brutto zebrane z tytułu polis komunikacyjnych. Składki te zwiększyły się o 4,5% i wyniosły 23 484,7 mln zł

KNF: Zysk netto ubezpieczycieli wzrósł o 0,67% r/r do 3,81 mld zł w I poł. 2018

(ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe) – o 0,19 mld zł tj. o 7,13%, do wartości 2,92 mld zł" - czytamy dalej.  Składka przypisana brutto z tytułu wpłat jednorazowych za I półrocze 2018 r. osiągnęła poziom 2,94 mld zł i zmniejszyła się o 1,08 mld zł r/r (36,73%). Natomiast składka płacona

GUS:Wynik finans. netto ubezpieczycieli wzrósł o 17,3% r/r do 5,7 mld zł w I-III

składek) stanowiły składki brutto zebrane z tytułu polis komunikacyjnych. Składki te zwiększyły się o 5,1% i wyniosły 17 512,5 mln zł, podano także. Udział ubezpieczeń casco pojazdów lądowych w składkach działu II wyniósł 21,8%, a obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów

PIU: Ubezpieczyciele wypłacili klientom 19,7 mld zł odszkodowań w I półr.

będzie widoczne we wzroście wypłat w kolejnych kwartałach" - wyjaśnił wiceprezes Andrzej Maciążek. Wartość składki z tytułu ubezpieczeń na życie wyniosła 12,2 mld zł (wzrost o 2,4%). Wartość świadczeń z tytułu ubezpieczeń na życie wyniosła 10,4 mld zł (wzrost o 13,6%), podano także. "Od

Elektrobudowa ma umowę zmieniającą do umowy w sprawie finansowania spółki

Warszawa, 01.08.2019 (ISBnews) - Elektrobudowa zawarła z następującymi bankami: Bank Handlowy w Warszawie, mBank, ING Bank Śląski, Haitong Bank, BNP Paribas Bank Polska oraz ubezpieczycielami: Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń, Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, TUiR Allianz Polska

PIU: Składka przyp. ubezpieczycieli wzrosła o 0,3% r/r do 46 mld zł w I-III kw.

ubezpieczenia mogą ograniczyć wpływ katastrof naturalnych na otoczenie?' pokazuje wyraźnie, że kolejne lata to coraz częstsze występowanie gwałtownych zjawisk pogodowych. Bez dobrej polityki zarządzania ryzykiem, musimy liczyć się niestety także z coraz większymi szkodami z tego tytułu" - powiedział

FPP, CALPE: Emeryturę niższą niż minimalną pobierają już ponad 333 tysiące osób

. zbiegu tytułów do ubezpieczenia społecznego. Tymczasem, aby za rok pracy na podstawie umowy zlecenia został zaliczony jeden rok stażu ubezpieczeniowego, składki powinny być płacone co najmniej od wysokości podstawy równej płacy minimalnej" - powiedział główny ekonomista FPP, wiceprezes CALPE Łukasz

Chory? Jedź do sanatorium. Zapłaci ZUS

dostanie osoba, która ma prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia przedemerytalnego, urlopu dla poratowania zdrowia albo nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Poza tym świadczenie nie przysługuje za okresy, w których ubezpieczony

Błędna interpretacja ZUS-u. Przedsiębiorca musi zapłacić zaległe składki

wysłał nam wyjaśnienie, że składki na kosiniakowym jednak płacić trzeba. „Prowadząca działalność musi w dalszym ciągu opłacać składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, o ile nie zawiesiła jej wykonywania” - zapewnia państwowy ubezpieczyciel

Wypadek przy pracy. Co robić, gdy już do niego dojdzie

. przykładowe kwoty jednorazowych odszkodowań wynoszą: * 984 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, * 17 214 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego; * 88 527 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania

MF wydłużyło termin poboru zaliczek na podatek za marzec, kwiecień i maj 2020

. Natomiast w przypadku zaliczek na podatek od wypłat lub świadczeń ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego oraz zaliczek na podatek oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłat lub świadczeń z działalności wykonywanej osobiście, a

MPiT: Mikrofirmy do 8 stycznia mogą składać wnioski w ramach tzw. 'Małego ZUS-u'

Warszawa, 03.01.2019 (ISBnews) - Przedsiębiorcy prowadzący działalność w 2018 r., którzy chcą skorzystać z tzw. "Małego ZUS-u" - który wszedł w życie z początkiem 2019 r. - muszą do 8 stycznia 2019 r. zgłosić się do ZUS z właściwym kodem tytułu ubezpieczenia 05 90 albo 05 92

Rząd planuje wydłużyć prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 3 maja

Warszawa, 24.04.2020 (ISBnews) - Rząd planuje wydłużyć prawa do pobierania przez ubezpieczonych dodatkowego zasiłku opiekuńczego z tytułu zamknięcia żłobków, szkół i przedszkoli na czas, na jaki zamknięto ww. placówki, jednakże nie dłużej niż do 3 maja 2020 r, wynika z wykazu prac legislacyjnych

PIU: Składka przyp. brutto wzrosła o 18,4% odszkodowania o 17,5% r/r w I kw.

. zyskiem wysokości 538,6 mln zł wobec 33,3 mln zł rok wcześniej (wzrost o 1517,6% r/r), podała Polska Izba Ubezpieczeń (PIU).  Ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym w I kw. ponad 10,4 mld zł odszkodowań i świadczeń, co oznacza wzrost o 17,5% w skali roku. Z tytułu ubezpieczeń na życie wypłacono

MR: W ramach tarcz do przedsiębiorców trafiło 114,12 mld zł pomocy

- zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek do ZUS za okres marzec - maj 2020 r., odroczenia/rozłożenia na raty składek do ZUS, świadczenia postojowe; 19,96 mld zł  - dofinansowania na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, dofinansowania wynagrodzeń

MR: W ramach tarcz do przedsiębiorców trafiło 112,6 mld zł pomocy

należności z tytułu składek do ZUS za okres marzec - maj 2020 r., odroczenia/rozłożenia na raty składek do ZUS, świadczenia postojowe; 19,41 mld zł  - dofinansowania na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, dofinansowania wynagrodzeń pracowników dla MMŚP z

PIU: Zysk netto ubezpieczycieli wzrósł o 8,6% r/r do 1,14 mld zł w I kw. 

dzień, a ubezpieczyciele powszechnie stosują uproszczone procedury likwidacyjne" - powiedział wiceprezes zarządu PIU Andrzej Maciążek, cytowany w komunikacie.  W I kw. 2019 r. Polacy otrzymali 10,2 mld zł odszkodowań i świadczeń z tytułu ubezpieczenia.  "Tylko w pierwszym

PZU chce kontynuować politykę dywidendy, oczekuje niższej dynamiki sprzedaży

ubezpieczeniowego, szczególnie w obszarze gwarancji, poręczeń i różnego rodzaju ubezpieczeń finansowych. Kulik poinformował także, że PZU nie obserwuje wzrostu liczby składanych wniosków z tytułu ubezpieczeń od utraty dochodu w związku z działaniami rządu podjętymi w celu walki z koronawirusem. Grupa PZU jest

Work Service i spółka zależna złożyły wniosek do ZUS o nowe układy ratalne

tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zawarcie nowych układów ratalnych obejmujących wszystkie wymagalne zobowiązania względem ZUS w łącznej wysokości odpowiednio 57 149 831 zł w przypadku emitenta oraz, 9 463 93 zł w przypadku Industry Personnel Service" - czytamy w komunikacie. Spółka

Założyłem działalność 01.03.2020, czy należy mi się postojowe? Prawnicy Czytelnikom, odc. 70.

prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r.; 3) nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba że podlega ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Katarzyna Magnuska, radca prawny Praktyka prawa pracy

KUKE ubezpieczyła należności handlowe o wartości 43,5 mld zł w 2018 r.

% w ujęciu rocznym. Dzięki dużo wyższej dynamice niż średnia rynkowa udziały KUKE w rynku ubezpieczeń obrotu handlowego w Polsce wzrosły z 7,9% do 8,6%. "Jednocześnie składka przypisana brutto z tytułu ubezpieczeń krótkoterminowych należności eksportowych i krajowych przyrosła w KUKE o 36% w

Santander BP: Cięcia stóp obniżą wynik z odsetek grupy o 380-450 mln zł w 2020r.

Warszawa, 10.04.2020 (ISBnews) - Decyzje Rady Polityki Pieniężnej (RPP) o obniżce stóp procentowych z 17 marca i 8 kwietnia 2020 r. będą mieć łączny negatywny wpływ na wynik z tytułu odsetek Grupy Santander Bank Polska w 2020 r. będzie na poziomie od 380 do 450 mln zł, podał bank. "Na

PIU: Z prywatnych polis zdrowotnych korzystało 2,6 mln Polaków na koniec ub.r.

Warszawa, 08.04.2019 (ISBnews) - Liczba osób z polisą zdrowotną wzrosła o 23% r/r do 2,6 mln na koniec 2018 r., wynika z najnowszych danych Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Na prywatne ubezpieczenia zdrowotne Polacy wydali 821,1 mln zł w 2018 r. wobec 678,9 mln zł rok wcześniej. "Z

ZUS rozwiązał układ ratalny z Work Service dot. spłat zaległych składek

Warszawa, 30.01.2020 (ISBnews) - Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) rozwiązał układy ratalne z Work Service z 28 lutego 2019 r.,  dotyczące zaległych zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, podała spółka. Work Service zamierza zawrzeć nowy układ ratalny. 

FPP,CALPE: Uchylenie Art. 9 ustawy o SUS wymusiłoby pełne ozusowanie wynagrodzeń

Warszawa, 23.07.2019 (ISBnews) - Uchylenie art. 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (SUS) i pełne oskładkowanie umów zleceń przełożyłoby się na chęć polskich pracowników na przedłużenie swojej aktywności zawodowej, wskazują Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz

Sejm przyjął ustawę o dodatku solidarnościowym, podniósł kwotę zasiłku

obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu z tytułu stosunku pracy w 2020 roku oraz rozszerzyli prawo do ubiegania się o dodatek dla osób, które utraciły pracę po 15 marca (początkowo w projekcie była data 31 marca b.r.) Projekt ustawy stanowił przedłożenie prezydenta, powstał we współpracy z NSZZ

Sejm przyjął kilkadziesiąt poprawek do ustawy o instrumentach wsparcia

ubezpieczonych. Zgodnie z przyjętymi do ustawy poprawkami przychód z tytułu umorzenia pożyczki ani przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania składek nie  będą stanowić przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób

PIU: TU zebrały 32,1 mld zł składek, wypłaciły 20,7 mld zł odszkodowań w I poł.

Grzegorz Prądzyński, cytowany w komunikacie.  Wartość składki z tytułu ubezpieczeń na życie wyniosła 11,1 mld zł w I połowie br. i była niższa o 8,8% w skali roku. Wartość świadczeń z tytułu ubezpieczeń na życie wyniosła 10,8 mld zł (wzrost o 4,2% r/r) "W parlamencie rozpoczną się wkrótce

W pandemii jeździmy szybko i agresywnie. Jest mniej stłuczek, ale za to dużo poważniejszych

Polsce. Teraz przedstawiła dane z całego rynku ubezpieczeniowego po pierwszym pandemicznym półroczu 2020 roku. Co z nich wynika? Przede wszystkim zaledwie niewielki spadek wypłaconych odszkodowań z obowiązkowych ubezpieczeń OC dla kierowców. Po czerwcu 2020 roku było to 4,5 mld zł, a rok wcześniej: 4,7

PZU dokonał odpisów na utratę wartości Alior Banku i Banku Pekao

Warszawa, 26.08.2020 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) zakończył analizy prowadzone w ramach procedur przeprowadzenia testu utraty wartości firmy z tytułu nabycia akcji Alior Banku oraz z tytułu nabycia akcji Banku Pekao i zdecydował o dokonaniu odpisów, których szacowany wpływ

UKNF: Ubezpieczycieli prognozują spadek przypisu składek, wzrost zysku w 2017 r.

, podano też w materiale. Przychody z tytułu składki przypisanej brutto uzyskane przez zakłady ubezpieczeń w roku 2016 były o 2,67% (1,45 mld zł) wyższe od planowanych. W dziale II przychody ze składki były wyższe od zakładanych o niemal 4 mld zł (14,18%), natomiast w dziale I przychody te były niższe od

FPP: Restytucja w ubezpieczeniach społecznych przyniesie budżetowi 2 mld zł

i kontroli w zakresie ozusowania umów zleceń w przeszłości. Budżet państwa będzie mógł liczyć na dodatkowe wpływy w wysokości 2 mld zł z tytułu likwidacji szkodliwego art. 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Tym samym restytucja będzie korzystna symetrycznie dla pracowników, pracodawców i

Szkolne ubezpieczenie dziecka. Tricki, kruczki i drobne druczki w polisach. W jakich przypadkach próżno starać się o odszkodowanie?

szkolna polisa ubezpieczeniowa? To nie jest tak, że wszystkie polisy, za które rodzice płacą w szkołach, są niekorzystne i nie warto za nie płacić. W podstawowym zakresie obejmują one wypłatę odszkodowań z tytułu śmierci ubezpieczonego i wystąpienia u niego uszczerbku na zdrowiu. Oferty różnych

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą

formie karty podatkowej i korzystaliśmy ze zwolnienia sprzedaży z podatku VAT (warunki te muszą być spełnione łącznie), podlegaliśmy ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej). Będzie to również niemożliwe

Koszt przedłużenia zasiłku opiekuńczego o 2 tygodnie wyniesie 2,13 mld zł

przeciwdziałania COVID-19. "Szacunkowy maksymalny skutek wypłaty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dodatkowego zasiłku opiekuńczego osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 8, dziećmi i osobami niepełnosprawnymi oraz w przypadku niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna

KIR udostępnił narzędzie 'e-składki KRUS' dla rolników

terminie odprowadzenia składki za II kwartał tj. do 30 kwietnia br. Poza składkami z tytułu ubezpieczenia społecznego, można będzie również dokonać płatności z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego oraz uregulować ewentualne zadłużenie, dostosowując kwotę płatności do bieżących możliwości zobowiązanego, podano

APK: Deficyt 'general gov't' to 8,4% PKB, dług sektora - 55,2% PKB w 2020 r.

makroekonomiczne będą miały wpływ na odwrócenie się w 2020 r. tendencji w obszarze składek na ubezpieczenia społeczne. Przewidywany spadek liczby zatrudnionych oraz spadek dochodów osób zatrudnionych w branżach dotkniętych zamrożeniem aktywności będą w sposób negatywny oddziaływać na poziom wpływów z tytułu

Prawnicy czytelnikom, odc. 4. Czy studentowi również przysługuje postojowe?

wystąpić do ZUS? Osoba uprawniona do emerytury, która jednocześnie jest zatrudniona na podstawie umowy-zlecenia, może się ubiegać o świadczenie postojowe, o ile jest to jej jedyny tytuł do ubezpieczenia (nie jest stroną innej umowy-zlecenia, umowy o pracę lub nie pozostaje w innym stosunku prawnym, z

PZU podtrzymuje cel 100 mln zł synergii ze współpracy z bankami grupy w 2020 r. 

Warszawa, 30.08.2018 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) zanotował już poziom 30 mln zł synergii kosztowych ze współpracy z bankami w Grupie PZU i ocenia, że jest na dobrej drodze do osiągnięcia jednego z celów zawartych w strategii, tj. 100 mln zł takich synergii w 2020 roku

PIU: Odszkodowania z ubezpieczeń wzrosły o 8,6% do 39,8 mld zł w 2017 r.

się o 5,95% r/r do 19,49 mld zł. Z kolei wartość świadczeń z tytułu ubezpieczeń na życie (dział I) wyniosła w ub.r. niecałe 20,35 mld zł (wzrost o 11,32% r/r.), zaś wartość składki z tytułu ubezpieczeń na życie wyniosła 24,56 mld zł (wzrost o 3%). "Zarówno wzrost składki, jak i wzrost

Prawnicy czytelnikom, odc. 2. Czy mając umowy-zlecenia, mogę wystąpić do ZUS o postojowe?

przez przedsiębiorcę ze zwolnienia w okresie marzec - maj 2020 r. z obowiązku opłacenia za zgłaszanych ubezpieczonych należności z tytułu składek: na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz

FPP: W 2020 roku będzie 315 tys. osób z emeryturą poniżej minimalnego poziomu

uporządkowaniu i wyjaśnieniu przeszłych stanów faktycznych należy wprowadzić zmiany legislacyjne gwarantujące, że każda forma aktywności zawodowej będzie stanowić tytuł do ubezpieczenia społecznego, z którym wiążą się konkretne przyszłe uprawnienia do zabezpieczenia emerytalnego" - powiedział przewodniczący