tytułu użytkowania

Leszek Kostrzewski

Użytkowanie wieczyste. Jak nie stracić bonifikaty?

Użytkowanie wieczyste. Jak nie stracić bonifikaty?

Aby otrzymać 99-procentową bonifikatę na przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, musimy o to zawnioskować w odpowiednim terminie. Nie można się spóźnić.

Jak przekształcić użytkowanie wieczyste we własność? Czy to możliwe w czasie pandemii?

Tysiące Polaków wciąż nie otrzymało decyzji o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność. Tym samym nie dostało bonifikaty. Co mają zrobić?

Senat uchwalił nowelizację ustawy o gospodarce nieruchomościami

wprowadza maksymalny poziom wzrostu opłaty rocznej z tytułu użytkowania nieruchomości gruntowej i bonifikaty od tej opłaty. Przewiduje, że aktualizacja wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości nie może być wyższa niż suma zwiększeń lub zmniejszeń cen lokali mieszkalnych w danym

Sejm za ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów mieszk.

problemów z aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe. "Jesteśmy już jedną nogą w rzeczywistości bez gigantycznych i niespodziewanych podwyżek opłat za użytkowanie. Rozwiązujemy problemy z użytkowaniem wieczystym. Odpowiadamy na

Spółka celowa Ronsona zawarła umowę na generalne wykonawstwo za 37 mln zł netto

położonej w Warszawie przy ul. Sytej, podał Ronson. Wynagrodzenie należne wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi 37 mln zł netto. "Przedmiotem umowy jest wybudowanie i uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie dla kompleksu wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z wraz z

Prezydent podpisał ustawę o przekształceniu prawa użytkow. wieczystego gruntów

przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania ustawy. Jak wynika z uzasadnienia, organy wydające zaświadczenia i ustalające opłatę z tytułu przekształcenia oraz sądy wieczystoksięgowe

Miasta podnoszą opłatę za użytkowanie wieczyste. Nawet pięciokrotnie. Emerytka płaciła 140 zł, a teraz ma 730 zł? Można się bronić

Miasta podnoszą opłatę za użytkowanie wieczyste. Nawet pięciokrotnie. Emerytka płaciła 140 zł, a teraz ma 730 zł? Można się bronić

Pani Zdzisława, emerytka, od ponad 20 lat mieszka w bloku spółdzielczym w Krakowie, jej mieszkanie ma 58 m kw. Co roku za użytkowanie wieczyste płaci 140 zł. – Właśnie dostałam jednak z urzędu miasta „wypowiedzenie dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania nieruchomości&rdquo

Koniec użytkowania wieczystego. Na nowych przepisach skorzysta ok. 1,5 mln Polaków. Ale nie bezpłatnie

Koniec użytkowania wieczystego. Na nowych przepisach skorzysta ok. 1,5 mln Polaków. Ale nie bezpłatnie

, rocznych opłat przyszli właściciele gruntów będą musieli zapłacić tzw. opłatę przekształceniową, która ma być rozłożona na 20 rocznych rat. Ich wysokość ma być równa opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego obowiązującej od 1 stycznia 2018 r. Opłata przekształceniowa będzie mogła być co trzy lata

Horała z MI: Nowelizację Prawa lotniczego skierujemy do Sejmu w I poł. roku

pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała. Resort chce się zająć m.in. problemem odszkodowań, które porty lotnicze muszą wypłacać mieszkańcom tzw. obszarów ograniczonego użytkowania wokół lotnisk. "Pewne zmiany w prawie lotniczym są niezbędne, m.in. zaadresowanie problemu obszarów ograniczonego

2,5 mln Polaków od stycznia właścicielami gruntów. Sejm przegłosował ustawę o likwidacji użytkowania wieczystego

2,5 mln Polaków od stycznia właścicielami gruntów. Sejm przegłosował ustawę o likwidacji użytkowania wieczystego

Projekt ustawy sprzed kilku lat likwidującej użytkowanie wieczyste ekspresowo przeszedł sejmowy etap procesu legislacyjnego. Na ostatnim przedwakacyjnym posiedzeniu Sejmu poparła go zdecydowana większość posłów (dwóch wstrzymało się od głosu, reszta była za). Zgodnie z zawartymi w nim przepisami

Atlas Estates miało 32,72 mln euro zysku netto, 43,49 mln euro zysku EBIT w 2019

poziomu 91,8 mln euro odnotowanego na dzień 31 grudnia 2018 r. wynikał przede wszystkim z wykazanego przez grupę zysku po opodatkowaniu w kwocie 32,7 mln euro, a także wzrostu innych całkowitych dochodów o 8,5 mln euro i zysku z tytułu przeszacowania prawa użytkowania wieczystego gruntu dotyczącego hotelu

Prezydent podpisał ustawę o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność

własność jednostek samorządu terytorialnego o udzieleniu bonifikaty i jej wysokości zdecyduje właściwa rada albo sejmik. Opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 r. Postępowania w sprawach aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz aktualizacji lub

Więcej osób właścicielami gruntów. Zmiany w ustawie o użytkowaniu wieczystym. Kto i jakie opłaty musi wnieść?

Więcej osób właścicielami gruntów. Zmiany w ustawie o użytkowaniu wieczystym. Kto i jakie opłaty musi wnieść?

powoduje, że od początku roku mieszkańcy niektórych spółdzielni mają w czynszu dwie opłaty. Pierwszą przekształceniową – za grunt pod mieszkaniem – oraz drugą – z tytułu użytkowania wieczystego terenów wspólnych. Resort inwestycji tłumaczy, że na razie nie będzie możliwości uwłaszczenie

Feerum ma kolejne umowy z ukraińską Epicentr K o wartości ok. 148,7 mln zł

nabędzie należności z tytułu umowy od emitenta, w postaci zastawu na dostarczonych elementach silosów oraz hipoteki na oddanych do użytkowania kompleksach silosów" - czytamy w komunikatach. Feerum jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do

Tauron utworzy odpisy w segmentach Wydobycie, Wytwarzanie, Tauron Ciepło

półrocze 2020 r.: - przeprowadzone analizy dotyczące segmentu Wydobycie wykazały zasadność utworzenia odpisu z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych oraz praw do użytkowania aktywów w wysokości 179 mln zł, - przeprowadzone analizy dotyczące segmentu Wytwarzanie wykazały

Grupa Recykl zakończyła II etap inwestycji w Chełmie o łącznej wart. 52 mln zł

Recykl otrzymała z Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chełmie decyzję o pozwoleniu na użytkowanie budynku administracyjnego, boksów do składowania opon do recyklingu oraz wyrobów gotowych, a także dodatkowej infrastruktury zewnętrznej, takiej jak drogi wewnętrzne i chodniki, zagospodarowanie

Koniec z użytkowaniem wieczystym. Kto skorzysta na nowej ustawie?

Koniec z użytkowaniem wieczystym. Kto skorzysta na nowej ustawie?

użytkowanie przyszli właściciele gruntów będą musieli płacić tzw. roczne opłaty przekształceniowe przez 20 lat. Ich wysokość ma być równa opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego obowiązującej 1 stycznia 2019 r. Będzie można też zapłacić wszystko z góry, tzn. sumę 20 opłat rocznych. Termin na zapłatę

Oponeo.pl miało 8,89 mln zł zysku netto, 12,89 mln zł zysku EBIT w I poł. 2019

znaczny wzrost amortyzacji, co związane było ze zmianą prezentacji kosztów wynajmowanej powierzchni magazynowej jako aktywa do użytkowania. Łączny koszt amortyzacji dla aktywów z tytułu praw do użytkowania, w wyniku zastosowania MSSF 16, w I półroczu 2019 roku wyniósł 2 656 tys. zł. Zmiana prezentacji

Elektrobudowa otrzymała od Enea Operator noty obciążeniowe na ok. 15,5 mln zł

Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) - Elektrobudowa w upadłości otrzymała od Enea Operator noty księgowe z wezwaniami do zapłaty przez spółkę łącznej kwoty w wysokości ok. 15,5 mln zł z tytułu naliczenia kar umownych wynikających z zadań inwestycyjnych realizowanych przez spółkę na rzecz Enea Operator

Tauron: Odpisy obniżą skonsolidowany wynik netto o 838 mln zł

utworzenia dla tego segmentu dodatkowego odpisu w wysokości 121 mln zł z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych oraz praw do użytkowania aktywów do łącznego poziomu netto 610 mln zł" - czytamy w komunikacie. Uwzględniając dodatkowy odpis dla segmentu Wytwarzanie, łączna

Awbud powiększył aneksem wartość umowy z Murapol Westini do 76,7 mln zł netto

wynagrodzenia ryczałtowego należnego spółce na podstawie umowy o kwotę netto 7 390 615,90 zł, tj. do kwoty 76 689 869,35 zł netto tytułem rozliczenia wynagrodzenia spółki z tytułu zakontraktowania przez spółkę podwykonawców za cenę przewyższającą cenę przewidzianą w budżecie inwestycji oraz rozszerzenie

Prawo użytkowania wieczystego - przekształcenie w prawo własności

wieczyste uzyskały w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów przed dniem 5 grudnia 1990 r. bądź na podstawie art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz

Rząd przyjął nowelę dot. przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów

przewidywalność wysokości opłat przekształceniowych, które zastąpią zmienne (często gwałtownie zwiększające się) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Efektem przyjętej dziś przez rząd ustawy jest wyeliminowanie dotychczasowych problemów z aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego

Awbud ma umowę na realizację dwóch budynków w Warszawie za 69,3 mln zł netto

, przyłącza telekomunikacyjnego oraz robót aranżacyjnych. Umowa określa także zakres robót pozostających po stronie inwestora. Zakończenie prac objętych przedmiotem umowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie powinno nastąpić do dnia 19 listopada 2019 r. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy emitent

Ronson ma umowę na realizację etapu IIA Ursusa Centralnego za 60,25 mln zł

lokali użytkowych, o łącznej powierzchni sprzedażowej 13 500 m2) wraz z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną" - czytamy w komunikacie. Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy wynosi 60 250 000 złotych, do którego zostanie doliczony należny podatek VAT. "Strony uzgodniły również

Koszt programu rekompensat wzrostu cen energii oszacowano na ponad 2,4 mld zł

Warszawa, 24.02.2020 (ISBnews) - Maksymalny koszt programu rekompensat wzrostu cen energii elektrycznej w 2020 r. wyniesie 2 431,8 mln zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) rządowego projektu ustawy o rekompensatach z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej. Potrzeba wprowadzenia ustawy o

J.W. Construction ma przedwst. umowy na sprzedaż 2 nieruchomości za 27,8 mln zł

ulicy Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego pozostają w użytkowaniu wieczystym spółki, zaznaczono. Umowy obejmują sprzedaż działki o łącznej powierzchni 3,7983 ha (nieruchomość 1) za 7 976 420 zł netto oraz działki o łącznej powierzchni 9,4586 ha (nieruchomość 2) za 19 863 060 zł netto

Państwo da ulgę, a wójt nie? Rządowe bonifikaty mogą skłócić sąsiadów

Gdańsku wpływy z tego tytułu w 2017 roku wyniosły prawie 36,6 mln zł, a Warszawa szacuje, że w tym roku użytkownicy wpłacą do budżetu aż 525,5 mln zł. Zgodnie z projektem ustawy znoszącej użytkowanie wieczyste właściciele domów i mieszkań na gruntach należących do skarbu państwa i gmin z mocy ustawy staną

InsERT stworzył platformę online Agralan do handlu płodami rolnymi

tworzeniu programów wysokiej jakości, które jednocześnie są przyjazne w użytkowaniu i na tyle uniwersalne, by mogły spełniać wymagania bardzo różnych odbiorców. Dotychczas InsERT sprzedał ponad 750 tys. licencji, a rozwiązania oferowane przez spółkę wielokrotnie zdobywały najważniejsze tytuły i wyróżnienia

PKP Cargo miało 114,4 mln zł straty netto, 90 mln zł zysku EBITDA w I kw.

90 mln zł wobec 258,5 mln zł. "Wyjaśnienia najważniejszych zmian wpływających na poziom wyniku EBIT w okresie 3 miesięcy 2020 r. w porównaniu do 3 miesięcy 2019 r. zostały opisane poniżej: - spadek przychodów z tytułu umów z klientami (w tym głównie przychodów z tytułu usług przewozowych

Sygnity ma umowę z Pocztą Polską na kwotę 24 mln zł brutto

hostowanych oraz standardowych pakietów usług technicznych w ramach umowy na użytkowanie wyspecyfikowanego oprogramowania i usług w okresie do 30 kwietnia 2020 roku, podała spółka. Wartość umowy to 24 mln zł brutto. "Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Sygnity otrzyma wynagrodzenie w kwocie ok. 24 mln

Projekt ustawy o strategicznych inwestycjach w sektorze naftowym trafił do Sejmu

nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa i uzyskanie przez inwestora prawa użytkowania wieczystego oraz ograniczanie prawa do korzystania z nieruchomości na rzecz inwestora), przy jednoczesnym zapewnieniu adekwatnego odszkodowania z tytułu wywłaszczenia bądź odszkodowania za ograniczenie praw do nieruchomości oraz

Grupa Idea Banku uruchomiła długoterminowy najem aut na platformie Happy Miles

Warszawa, 23.08.2017 (ISBnews) - Grupa Idea Bank uruchomiła platformę Happy Miles, umożliwiającą najem wybranych modeli aut na okres kilku lat oraz prostą zamianę auta na nowe, poinformowała instytucja. W ramach usługi auto użytkuje się według zasady "płać za tyle, ile jeździsz" ("

"Tarcza antykryzysowa": dodatkowy zasiłek opiekuńczy i zmiany w opłatach

przesunięcie terminu wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Ci, którzy mieli czas na opłaty do 31 marca, będą mogli je wnieść do 30 czerwca 2020 r. 7. Abonament RTV Przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z opłat

Asseco BS miało 15,43 mln zł zysku netto, 25 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.

. z aktywami z tytułu prawa do użytkowania) o kwotę 1 235 tys. zł" - czytamy w raporcie. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 63,88 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 61,71 mln zł rok wcześniej. Do najważniejszych czynników, które wpłynęły na wynik osiągnięty w omawianym okresie sprawozdawczym można

Lokum Deweloper ma przedwstępną umowę nabycia 15 ha gruntów we Wrocławiu

umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych we Wrocławiu, o łącznej powierzchni ok. 15 ha wraz z własnością położonych na jednym z gruntów budynków stanowiących odrębne od gruntu przedmioty własności, podał Lokum Deweloper. Szacowana całościowa kwota ceny, łącznie z

Jak zwracać zabezpieczenie wykonania umowy po robotach budowlanych i usłudze nadzoru inwestora?

końcowym odbiorze wszelkich wykonanych robót i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynku, po całkowitym rozliczeniu inwestycji z wykonawcą oraz wykonaniu przez okres 5 lat od odbioru końcowego w imieniu zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi udzielonych przez wykonawcę robót. Co w takiej

Asseco BS miało 15,68 mln zł zysku netto, 25,66 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r.

wdrożyła bez przekształcenia danych porównywalnych. Spowodowało to wzrost amortyzacji związany z aktywami z tytułu prawa do użytkowania nieruchomości, dodano także. W ramach grupy kapitałowej Asseco, Asseco Business Solutions stanowi centrum kompetencyjne odpowiedzialne za systemy ERP, oprogramowanie dla

Trakcja PRKiI chce sprzedać wybrane nieruchości za ok. 107 mln zł netto

tytułu sprzedaży środków finansowych na optymalizację struktury finansowania zewnętrznego poprzez finansowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy w większym stopniu środkami własnymi" - czytamy w komunikacie. Planowana sprzedaż nieruchomości nie wpłynie na działalność operacyjną w podstawowych

Opłaty za użytkowanie wieczyste. Ustawy brak, płacić trzeba

. Przykład. W 2010 r. pani Katarzyna kupiła mieszkanie na warszawskim Bemowie. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu należącego do skarbu państwa wynosi 716 zł. Zakładając, że pani Katarzyna (obecnie lat 40) będzie mieszkać w lokalu do osiemdziesiątki, na starych zasadach zapłaciłaby (bez

Sejm przyjął większość poprawek Senatu do tarczy 4.0

i Rozwoju (OECD). Poparli też poprawkę dotycząca ograniczeń z tytułu odpraw po rozwiązaniu przez pracodawcę umowy cywilnoprawnej (podobnie jak w umowach o pracę nie będzie mogła przekraczać 10-krotności minimalnej pensji (czyli 26 tys. zł). Sejm poparł poprawkę doprecyzowującą możliwość wysłania

Czy usługa inwestora zastępczego ma charakter usługi ciągłej?

końcowym odbiorze wszelkich wykonanych robót i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynku, po całkowitym rozliczeniu inwestycji z wykonawcą oraz wykonaniu przez okres 5 lat od odbioru końcowego w imieniu zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi udzielonych przez wykonawcę robót. Zgodnie

Prezydent podpisał ustawę o strategicznych inwestycjach w sektorze naftowym

ropy naftowej lub produktów naftowych albo ich odbudowę, rozbudowę, przebudowę, remont, rozbiórkę lub zmianę sposobu użytkowania wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi, - budowę rurociągu produktów naftowych Boronów - Trzebinia wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, - budowę

Koniec użytkowania wieczystego. Od stycznia rząd dopłaci też do czynszu wynajmowanego mieszkania

przekształceniowa Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność będzie się odbywać za odpowiednią opłatą. Zamiast rocznej za użytkowanie przyszli właściciele gruntów będą musieli zapłacić tzw. opłatę przekształceniową. Ta ma być rozłożona na 20 rocznych rat. Ich wysokość będzie równa opłacie rocznej z tytułu

Nowe przepisy dotyczące mieszkań komunalnych. Ważne zmiany dla lokatorów

przypadku tzw. dziedziczenia najmu, czyli wstąpienia w stosunek najmu osoby bliskiej po śmierci najemcy. 2. Brak innych mieszkań Na żądanie gminy osoby starające się o mieszkanie komunalne muszą też złożyć oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego mieszkania położonego w tej samej lub

Soho Development ma umowę sprzedaży nieruchomości za 9,2 mln zł netto

Warszawa, 20.12.2018 (ISBnews) - Mińska Development, spółka zależna Soho Development zawarła przyrzeczoną umowę sprzedaży nieruchomości stanowiącej udział 292430/1078070 w użytkowaniu wieczystym działki 18/4 oraz we własności posadowionego na tym gruncie budynku biurowego nr 104 przy ulicy

Asseco Business Solutions miało 14,06 mln zł zysku netto, 17,4 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.

% do poziomu 48 482 tys. zł w porównaniu do okresu porównywalnego wynika z głównej mierze z zastosowania od 1 stycznia 2019 roku MSSF 16, który spółka wdrożyła bez przekształcenia danych porównywalnych. Spowodowało to wzrost amortyzacji związany z aktywami z tytułu prawa do użytkowania nieruchomości

Carsmile: 30% wsparcia zakupu auta elektrycznego tylko dla najtańszych modeli

pozostałych samochodów ujętych w zestawieniu kształtują się w przedziale od 155,5 tys. zł dla Nissana Leafa, do 450 tysięcy dla Tesli X. Udział dotacji w cenie zakupu wynosi tu od 23% do zaledwie 8%. Kluczową korzyścią z użytkowania auta elektrycznego jest też niższy koszt ładowania w stosunku do

Pomoc społeczna w czasie koronawirusa. Kto może dostać zasiłek, dopłatę do czynszu, pieniądze na leki odzież, opał?

, utrzymaniem i zarządzaniem nieruchomością lub odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego, opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości czy ryczałt na zakup opału. Do wydatków nie zalicza się: ubezpieczenia, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, rachunków za gaz

Układ gminy i dewelopera, czyli użytkowanie wieczyste

sprzedaż prawa użytkowania wieczystego. Wprawdzie w tym przypadku zainkasuje ona od 15 do 25 proc. ceny działki z tytułu pierwszej opłaty rocznej. Ale po pierwsze, na przetargu, do którego przystąpi najpewniej wielu deweloperów, zostanie podniesiona jej cena wywoławcza. Po drugie, przez 99 lat gmina będzie

Dom Dev. ma przedwstępną umowę na grunty w stolicy za maks. 184,6 mln zł

Warszawa, 27.07.2017 (ISBnews) - Dom Development zawarł z Acciona Nieruchomości Żoliborz przedwstępną umowę nabycia oraz warunkową umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w dzielnicy Żoliborz w Warszawie za łącznie nie więcej niż 184,606 mln zł, podała spółka. "

Tauron miał szacunkowo 479 mln zł straty netto, 1450 mln zł EBITDA w II kw. 2020

oraz praw do użytkowania aktywów w segmentach Wydobycie (179 mln zł) i Wytwarzanie (48 mln zł) w łącznej wysokości 227 mln zł. Powyższe odpisy nie wpłynęły na EBITDA Grupy Tauron, b) utworzenie w II kwartale 2020 r. odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości w wysokości 806 mln zł na moment

Sąd nakazał zapłatę na rzecz Awbudu 15,45 mln zł przez Medico-Investment

wynagrodzenia z powodu braku płatności ze strony inwestora, jakim jest spółka Medico-Investment" - powiedziała prezes Aneta Binkiewicz, cytowana w komunikacie. Wybudowany przez Awbud budynek szpitala Vratislavia Medica uzyskał pozwolenie na użytkowanie 10 sierpnia 2017 roku, a od 7 listopada 2017 r

Spółka zależna Monnari przeniosła ZPC do innej spółki z Grupy Monnari

Warszawa, 21.12.2018 (ISBnews) - Miss Domain, spółka zależna Monnari Trade przeniosła zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZCP) na rzecz Modern Profit (spółka pośrednio zależna w 100% od Monnari), tytułem wkładu niepieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego w związku z objęciem 499 700 akcji

Mostostala Warszawa ma aneks do umowy na roboty w Otwocku

zgłoszeniem zakończenia robót dla całości przedmiotu zamówienia do 14.02.2019 r. - Odbiór końcowy po uzyskaniu wymaganych pozwoleń na użytkowanie do 31.03.2019 r. - Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy zostało powiększone do kwoty 21,57 mln zł brutto" - czytamy w komunikacie. Wcześniej w lipcu 2017

Nowela Prawo geologiczne i górnicze zostało przyjęte przez Sejm

hel ustawa nie będzie wywierała skutków w roku 0, tj. 2018, i w 1 roku, tj. 2019, na dochody JST i NFOŚiGW. "Ponadto przewidywane są wpływy z tytułu opłaty za użytkowanie górnicze, które stanowią dochód Skarbu Państwa. Nie sposób oszacować tych wpływów. Użytkowanie górnicze ustanawia się w celu

Znamy projekt ustawy o "tarczy antykryzysowej". Miliardy na ratowanie firm, ale praca nawet po 12 godzin

środowiskowy. "Proponuje się, aby ustalenie sytuacji osobistej rodzinnej, dochodowej i majątkowej mogło nastąpić na podstawie rozmowy telefonicznej" - czytamy. Użytkowanie wieczyste Nastąpi przesunięcie terminu wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa

Grupa Recykl rozpoczęła rozruch nowego zakładu w Chełmie, wartego 52 mln zł

Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - Grupa Recykl zgodnie z założeniami zakończyła montaż linii technologicznej nowego zakładu w Chełmie i dzięki otrzymanej 30 września decyzji na użytkowanie hali produkcyjnej, mogła rozpocząć rozruch technologiczny, podała spółka. Inwestycja

Ronson podpisał umowę ze Strabagiem wartą 81,1 mln zł na kolejny etap City Link

Warszawa, 08.06.2017 (ISBnews) - Ronson Development, spółka zależna Ronson Europe, podpisała ze Strabagiem umowę, o wartości 81,1 mln zł netto, której przedmiotem jest wybudowanie i uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi i

Użytkowanie wieczyste gruntu na własność

tytułu użytkowania wieczystego. Jakie korzyści z własności gruntu? To zależy, jak długo grunt był w użytkowaniu wieczystym, które trwa zwykle 99 lat. Dla kogoś, kto taką opłatę wieczystą musiałby jeszcze wnosić np. przez 60 lat, zysk jest ewidentny. Ci, którzy kupili niedawno nowe mieszkania od

BBI Development: Zawarcie ostatecznej umowy sprzedaży 'Centrum Marszałkowska'

;Przedmiotem umów są prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności posadowionego na nim budynku "Centrum Marszałkowska", a także wszelkie przynależności budynku oraz prawa i obowiązki z wszelkich umów najmu, jak również wszelkie składniki materialne i niematerialne (w tym prawa

Play wprowadza do swojej oferty markę smartfonów realme

Warszawa, 11.08.2020 (ISBnews) - realme - marka smartfonów - rozpoczyna sprzedaż w sieci Play, podano w komunikacie. Współpraca z czołowym operatorem to kolejny krok w stronę zdobycia tytułu jednego z pięciu największych producentów w Polsce, zaznaczono w informacji. "Podjęcie współpracy z

CFG z grupy PlayWay planuje premierę 'House Flipper City' na IV kw. 2020 r.

- symulatora remontów House Flipper. "Podstawowa wersja 'House Filipper City' ukaże się w wersji na PC. Nie wykluczamy jednak rozszerzenia możliwości jej użytkowania na inne platformy. Aktualnie w spółce tworzymy 14 projektów i sprawdzamy ich potencjał, 'HFC' to jeden z nich" - powiedział prezes

T-Bull skorygował zysk netto za rok obrotowy 2018 do 0,5 mln zł

Skarbowy nadpłaconego podatku dochodowego, w związku z czym kwota ta została zaprezentowana nie jako należność, lecz po stronie aktywów jako krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Powyższe skutkuje także korektą aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, a po stronie pasywów rezerw z

Marvipol miał 28,72 mln zł zysku netto, 27,61 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019

. zadłużenie netto grupy kapitałowej wyniosło 229,5 mln zł (262,4 mln zł po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów oszacowanych zgodnie z MSSF 16 Leasing), wobec 188,1 mln zł długu netto na koniec 2018 r. Wzrost długu netto jest konsekwencją wzrostu skali działalności grupy, w

Orange Polska prognozuje wzrost r/r EBITDAaL w 2019 roku

użytkowania oraz koszty odsetek z tytułu leasingu)" - wyjaśniono w komunikacie. Przyjęcie standardu MSSF 16 nie zmienia fundamentów naszej działalności ani źródeł generowanej wartości. Uważamy, że koszty związane z umowami leasingowymi są częścią działalności operacyjnej i dotyczą rentowności

Przegląd informacji ze spółek

Rada nadzorcza Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) powołała z dniem 2 marca 2020 r. Piotra Przednowka na stanowisko członka zarządu ds. rozwoju, podała spółka. Primetech zdecydował o utworzeniu odpisu na należności z tytułu sprzedaży Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) akcji Przedsiębiorstwa

Dom Development: Spełnił się warunek nabycia gruntów na Żoliborzu w Warszawie

użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w dzielnicy Żoliborz w Warszawie, które jest przedmiotem warunkowej umowy sprzedaży zawartej przez spółkę w dniu 27 lipca 2017 r. z Acciona Nieruchomości Żoliborz. W rezultacie niewykonania przez prezydenta [...] przedmiotowego prawa pierwokupu spełnieniu uległ

Hochtief Polska zbuduje dla Ronsona 268 mieszkań w Poznaniu za 59,5 mln zł netto

netto "Przedmiotem umowy jest wybudowanie i uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z jednym lokalem usługowym, dwukondygnacyjnym garażem podziemnym, naziemnymi miejscami postojowymi wraz z dojazdami, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą

BOŚ Bank miał 63,73 mln zł zysku netto, 18,25 mld zł aktywów w 2018 r.

Warszawa, 14.03.2019 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) odnotował 63,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 46,06 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 384,12 mln zł wobec 384,02

Marvipol miał 11,78 mln zł zysku netto, 4,43 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

wzrósł w analizowanym okresie dzięki przychodom finansowym, głównie z tytułu zrealizowanych oraz niezrealizowanych różnic kursowych" - czytamy w raporcie. W I kw. 2020 r. grupa zawarła 112 umów sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych, o 63% mniej niż w analogicznym okresie 2019 r. O spadku wolumenu

Przegląd informacji ze spółek

Mińsku na Białorusi, podała spółka. Wynagrodzenie z tytułu realizacji wynosi ok. 7,4 mln euro netto (ok. 31,8 mln zł netto). VD Mieszkania XXII - spółka zależna Vantage Development - zawarła z podmiotem spoza grupy kapitałowej warunkową umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Przegląd informacji ze spółek

Grodno przelało pierwszą część płatności za udziały spółki Magma, w związku z czym przejęło tytuł własności do 100% udziałów, podała firma. Piotr Gromniak zrezygnował z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu oraz z członkostwa w zarządzie Echo Investment ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2018

BBI Development miało 58,01 mln zł straty netto, 54,06 mln zł straty EBIT w 2019

całkowicie wycofała się z rynku szczecińskiego. Podjęte działania pozwoliły na dalszą redukcję zadłużenia. W stosunku do początku roku 2019 r., według stanu na dzień dzisiejszy zadłużenie z tytułu obligacji spadło z 110 mln zł do 67 mln zł i dalsze jego obniżanie jest spodziewane w perspektywie kolejnego

Polnord szacuje, że dwa zdarzenia zwiększą wynik brutto za 2017 r. o 26,1 mln zł

. kwoty z tytułu przyszłego odszkodowania, które spodziewa się uzyskać od Miasta Stołecznego Warszawy, z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego działek przeznaczonych pod drogi, położonych w dzielnicy Wilanów. Wartość nieruchomości stanowiących podstawę do określenia wysokości odszkodowania

Użytkowanie wieczyste zamień na własność. Ile za to zapłacisz?

gminy, powiaty czy województwa będą określały jego wysokość. Ministerstwo ocenia, że grunty państwowe użytkuje ok. 340 tys. osób, a gminne - nieco ponad milion. W pierwszym roku obowiązywania ustawy do budżetu państwa wpłynie z tytułu opłat przekształceniowych ok. 27,5 mln zł, zaś do budżetów jednostek

Koronawirus zamyka firmy i zabiera pracę. Jak sobie radzić, gdy zaczyna nam brakować pieniędzy na regulowanie zobowiązań?

działać zła sytuacja finansowa rodziny lub problemy zawodowe. Można złożyć wniosek elektronicznie. Tzw. tarcza antykryzysowa zawiera rozwiązania w zakresie podatku od nieruchomości. Możliwe jest przedłużenie terminów płacenia podatku od nieruchomości oraz opłat za wieczyste użytkowanie – zależy to

Sygnity ma umowę z grupą PKO BP ma łącznie 16,59 mln euro netto

Warszawa, 30.10.2015 (ISBnews) - Sygnity zawarło umowę z PKO Bankiem Polskim oraz spółkami zależnymi banku o łącznej wartości 16,59 mln euro netto, podała spółka. "Umowa dotyczy dostarczenia: 1) licencji firmy Microsoft Corporation w zakresie i na warunkach nabywania i użytkowania

Projekt noweli dot. poprawy efektywności energetycznej trafił do konsultacji

- ma przełożyć się na bardziej efektywne, w tym ekonomiczne użytkowanie ciepła i tym samym może pośrednio przyczynić się do zmniejszenia ubóstwa energetycznego. W projekcie ustawy znalazły się zmiany do ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, dotyczącego Operatorów Usług Kluczowych (OUK) i

ZBP: Wartość nowych kredytów hipotecznych wzrosła o ok. 16% r/r w 2019 r.

czynnych kredytów mieszkaniowych osiągnęła poziom 2 389 311 sztuk, a całkowity stan zadłużenia z tego tytułu wyniósł 443,1 mld zł. Podobnie jak w latach poprzednich, sytuację na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i kredytów hipotecznych kształtowała przede wszystkim dobra koniunktura w polskiej

Masz mieszkanie? Użytkowanie wieczyste gruntu zmieni się we własność. Ale nie za darmo

wielorodzinnych. Automatycznie mają być przekształcone we własność udziały poszczególnych właścicieli mieszkań w prawie użytkowania wieczystego gruntu, na którym stoi ich budynek. Opłata z tego tytułu miałaby stanowić sumę aktualnych opłat rocznych do końca trwania umowy, która najczęściej jest 99-letnia. W

i2 Development kupił nieruchomość we Wrocławiu za 30,75 mln zł brutto

Warszawa, 11.01.2018 (ISBnews) -  i2 Development zawarł umowę nabycia (przeniesienia) prawa użytkowania wieczystego i prawa własności nieruchomości położnej na terenie wrocławskiej dzielnicy Krzyki, obręb Grabiszyn, za kwotę 30,75 mln zł brutto, podała spółka.  Na nieruchomości

Vistal Stocznia Remontowa zawarła z PKO BP porozumienie ws. wierzytelności

, aby środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości (o transakcji sprzedaży nieruchomości emitent informował w raporcie bieżącym nr 94/2017) zostały także zaliczone na zaspokojenie roszczeń PKO z tytułu hipoteki ustanowionej na nieruchomościach objętych przedmiotem transakcji w celu zabezpieczenia roszczeń

KCI sprzeda 4 lokale w Krakowie za 18,9 mln zł na rzecz Metropolitan Investment

Warszawa, 15.12.2017 (ISBnews) - KCI zawarła przedwstępną umowę sprzedaży na rzecz Metropolitan Investment 4 lokali niemieszkalnych wraz z przysługującymi udziałami w prawie użytkowania wieczystego działek gruntu położonych w Krakowie, przy ul. Wrocławskiej, poinformowała spółka. Wartość umowy

Zachorowała, straciła pracę, przestała płacić czynsz, teraz ma dług. Jest dla niej pomoc

. Do wydatków nie zalicza się wydatków poniesionych z tytułu ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, opłat za gaz i energię elektryczną. Trzeba pamiętać o tym, że dodatek może być cofnięty, jeśli osoba, której został przyznany, nie opłaca regularnie czynszu. Jak

Uchwalonymi właśnie ustawami mieszkaniowymi PiS buduje podwaliny pod zwycięstwo w zbliżających się wyborach samorządowych [FELIETON]

Zastanawiam się, co bardziej wpłynie na postawę wyborczą Polaków, szczególnie tych, którzy stronią od polityki – dramatyczne sceny z niedawnego protestu przeciwko zmianom w Sądzie Najwyższym czy uchwalona w tym samym czasie ustawa „o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów

CCC miało wstępnie 40 mln zł EBITDA, 1292 mln zł przychodów w II kw. 2020 r.

umów czynszowych z wynajmującymi. W procesie negocjacji zmieniane są warunki umów, które wpływają na rozpoznane w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej: aktywo z tytułu prawa do użytkowania oraz zobowiązanie z tytułu leasingu, a także amortyzację i pozostałe koszty najmu wykazane w

Płynność finansowa małych firm. Jak ją zachować? Co robić, gdy jej brakuje?

rekompensaty z tytułu kosztów odzyskiwania należności w zryczałtowanej wysokości, w zależności od wartości świadczenia - od równowartości 40 euro (gdy należności są mniejsze niż 5 tys. zł), przez równowartość 70 euro (od 5 do 50 tys. zł), aż do równowartości 100 euro (powyżej 50 tys. zł) - wyjaśnia Giermak

Bój się opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu

Nasza czytelniczka, która od firmy Dom Development kupiła mieszkania na warszawskiej Woli, kompletnie zignorowała tę kwestię. Jak jest ważna, przekonała się po sfinalizowaniu transakcji z deweloperem, kiedy ją poinformował, że powinna uiścić opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu. Problem w tym, że

Budimex ma umowę ze spółką CNT na budowę mieszkań w Krakowie za 54,8 mln zł

dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami nr A4 i A5 wraz z garażami podziemnymi, niezbędnymi instalacjami oraz infrastrukturą, a także o uzyskanie przez wykonawcę w imieniu Zamawiającego ostatecznej i bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie ww. budynków, co stanowi rozpoczęcie

PKP Cargo miało 183,9 mln zł zysku netto, 277,6 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

operacyjny wyniósł 277,6 mln zł wobec 153,4 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA osiągnęła 907 mln zł wobec 700,3 mln zł. "Wyjaśnienia najważniejszych zmian wpływających na poziom wyniku EBIT w 2018 r. w porównaniu do 2017 r: - wzrost przychodów z tytułu umów z klientami (w tym głównie przychodów z

UKE ogłosił rozpoczęcie konsultacji przetargu na rezerwację pasma pod 5G

tworzeniu dokumentacji, która w przyszłości zostanie poddana konsultacjom społecznym" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z dokumentem "Program konwergencji. Aktualizacja 2019", dochody z tytułu rozdysponowania zasobów częstotliwości z pasm 3,7 GHz, 26 GHz oraz 800 MHz będą stanowiły dochód

Użytkowanie wieczyste 2017. Jak obniżyć opłatę? Jak przekształcić użytkowanie wieczyste we własność?

ustawy, opłata przekształceniowa będzie liczona według płaconej przez nich w tym czasie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Najpewniej będą też tacy, którzy zachowają spółdzielcze prawo do lokalu. Wtedy spółdzielnia pozostanie współwłaścicielem gruntu. Nieruchomości: Wykup mieszkanie komunalne na

PKO BP miał 1229 mln zł zysku netto, 341,55 mld zł aktywów w III kw. 2019 r.

Warszawa, 07.11.2019 (ISBnews) - PKO BP odnotował 1229 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 1042 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2662 mln zł wobec 2366 mln zł rok wcześniej

Dom Development nabył projekt w Warszawie pod ok. 1,35 tys. lokali

Warszawa, 08.09.2017 (ISBnews) - Dom Development zawarł z Acciona Nieruchomości Żoliborz umowę przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w dzielnicy Żoliborz w Warszawie, na których spółka zamierza zrealizować wieloetapowy projekt inwestycyjny z ok. 1 350 lokalami

PKO BP miał 862 mln zł zysku netto, 325,83 mld zł aktywów w I kw. 2019 r.

mld zł z tytułu spisania prawa wieczystego użytkowania gruntów, co wpłynęło na zmniejszenie łącznego współczynnika kapitałowego o około 15 pb oraz współczynnika kapitału Tier I o około 14 pb, • obniżenie zysków zatrzymanych o około (-)0,09 mld zł z tytułu zmiany wskaźnika amortyzacji straty

Przegląd informacji ze spółek

S19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe (bez węzła) do węzła Babica (z węzłem) dł. ok. 10,3 km" za 2 230,17 mln zł brutto, podał Mostostal. Wartości nakładów na wierzytelności nabytych przez Grupę Kruk wyniosła 23 mln zł w II kw. 2020 roku i była niższa o 82% w skali roku. Kwota spłat z tytułu

Przegląd informacji ze spółek

rezerwowy. Movie Games po premierze "Drug Dealer Simulator" (DDS) rozważa różne scenariusze dotyczące rozwoju tego tytułu i podtrzymuje plan wydawniczy na ten rok, poinformował prezes Mateusz Wcześniak. Echo Investment otrzymało pozwolenie na użytkowanie inwestycji Widoki Mokotów w Warszawie

Marvipol chce być gotowy do następnych projektów magazynowych

Warszawa, 18.06.2018 (ISBnews) - Grupa Marvipol po finalizacji sprzedaży kolejnego projektu magazynowego - koło Grodziska Mazowieckiego - ma w planach sprzedaż jeszcze jednego z oddanych do użytkowania projektów do końca roku, poinformował wiceprezes Mariusz Poławski. 7 czerwca Marvipol