tytułu składek

is

Wielka abolicja w ZUS już 15 stycznia. Możesz umorzyć zaległe składki

Wielka abolicja w ZUS już 15 stycznia. Możesz umorzyć zaległe składki

W połowie stycznia wchodzi w życie ustawa o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność. Sprawa dotyczy kilkuset tysięcy przedsiębiorców

Członkowie SKOK Wołomin zapłacą za jego bankructwo

Syndyk masy upadłościowej SKOK Wołomin rozsyła do członków kasy wezwania do wpłacenia składek z tytułu upadłości kasy. Mają na to siedem dni. W innym wypadku mogą mieć na głowie komornika.

Praca legalna jest opłacalna

Sejm zdecydował, że od umów-zleceń i dochodów z tytułu zasiadania w radach nadzorczych trzeba będzie płacić składki ZUS. Na uchwaloną właśnie ustawę narzekają zarówno związkowcy, jak i pracodawcy.

Sejm za ustawą umożliwiajacą scedowanie części ryzyka ubezpieczeń na SP

odszkodowań wypłaconych przez zakład ubezpieczeń z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową należności handlowych, pomniejszonej o kwoty uzyskane przez zakład ubezpieczeń w wyniku postępowań regresowych dotyczących tych należności handlowych, równej 243,75% składki przypisanej brutto z ubezpieczenia należności

Musisz zapłacić OC za auto i ubezpieczenie kredytu? Wakacje składkowe nie dla każdej polisy

Musisz zapłacić OC za auto i ubezpieczenie kredytu? Wakacje składkowe nie dla każdej polisy

tytułu śmierci przez okres zawieszenia składki z rachunku polisy. Rozwiązanie zaproponowane przez ubezpieczycieli dla klientów może być rzeczywiście pomocne, gdyż po okresie odroczenia nie będą oni musieli płacić zaległych składek, a często nie są to małe sumy. Taką możliwość klienci mają zresztą też

Work Service zawarł umowę ratalną z ZUS dot. zaległych składek na ubezpieczenia

Warszawa, 24.04.2020 (ISBnews) - Work Service zawarł układ ratalny z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) dotyczący zaległych zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (w tym odnośnych odsetek) o wartości 60 793 747,64 zł, podała spółka. Ponadto spółka zależna Work Service

Projekt ustawy dot. likwidacji 30-krotności: Wpływy FUS wzrosną o 7,1 mld zł

Warszawa, 14.11.2019 (ISBnews) - Wniesiony do Sejmu przez posłów Prawa i Sprawiedliwości (PiS) projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zakłada, że z tytułu zniesienia limitu 30-krotności składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpływy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

GUS: Wynik finansowy netto ubezpieczycieli wzrósł o 8% r/r do 7,22 mld zł w 2019

ubezpieczeń ogółem na koniec grudnia 2019 r. wyniosła 194 010,9 mln zł (wzrost w skali roku o 0,7%), podano także. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto ogółem wyniosły 40,9 mld zł; składki zebrane z tytułu polis komunikacyjnych wyniosły 23,6 mld zł. Aktywa zakładów ubezpieczeń zwiększyły się w

Błędna interpretacja ZUS-u. Przedsiębiorca musi zapłacić zaległe składki

Błędna interpretacja ZUS-u. Przedsiębiorca musi zapłacić zaległe składki

wysłał nam wyjaśnienie, że składki na kosiniakowym jednak płacić trzeba. „Prowadząca działalność musi w dalszym ciągu opłacać składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, o ile nie zawiesiła jej wykonywania” - zapewnia państwowy ubezpieczyciel

Jedno konto w ZUS dla firm. Jakie są haczyki?

Jedno konto w ZUS dla firm. Jakie są haczyki?

opłaca składkę bieżącą i ratę. Wpłatę ZUS rozliczy chronologicznie, według terminu płatności składki i raty. A co z należnościami objętymi postępowaniem egzekucyjnym? Spłaca się je na wskazany przez ZUS numer rachunku, który Zakład podaje np. w tytułach wykonawczych i zajęciach rachunków bankowych. A

Pracownicy zapłacą wyższe składki do ZUS. O ile?

Pracownicy zapłacą wyższe składki do ZUS. O ile?

samozatrudnione, czyli ok. 1.5 tys. zł miesięcznie. Zyska na tym też firma, która zapłaci za pracownika mniejsze składki. Przemysław Hinc: – Gdy menedżer osiąga przychody z dwóch tytułów (tzn. z kontraktu oraz z prowadzonej działalności), wówczas następuje zbieg tytułów do ubezpieczeń. W takim wypadku

Przysługuje mi 50 czy 100 proc. zwolnienia z ZUS? Prawnicy czytelnikom odc. 24

Przysługuje mi 50 czy 100 proc. zwolnienia z ZUS? Prawnicy czytelnikom odc. 24

, kwiecień, maj 2020), pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków, przysługuje jej zwolnienie z opłacania należności na ubezpieczenia społeczne w wysokości 50 proc. łącznej kwoty należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc. Jeżeli firma nr 1 zgłosiła się po

Prezydent podpisał ustawę, umożliwiającą scedowanie części ryzyka na SP

Państwa ma pokryć 80% szkód wypłaconych przez zakłady ubezpieczeń dot. należności handlowych w zamian za 80% składki brutto. "Po przekroczeniu kwoty odszkodowań wypłaconych przez zakład ubezpieczeń z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową należności handlowych, pomniejszonej o kwoty uzyskane przez

Podniesienie płacy minimalnej w 2021 roku to dla firm koszt ok. 3,87 mld zł

podwyższenie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 2 800 zł spowoduje wzrost wydatków budżetu państwa w 2021 r. o ok. 385,76 mln zł w skali roku, z tytułu finansowania niektórych wynagrodzeń, składek i świadczeń, których wysokość relacjonowana jest do wysokości minimalnego wynagrodzenia za

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą

osobistego majątku. Oznacza to, że nasz majątek prywatny i ten, który jest wykorzystywany do prowadzenia działalności, są przez wierzycieli traktowane jednakowo. Jeżeli nasza działalność nie wypracuje zysku, wszystkie zobowiązania, takie jak składki do ZUS, rachunki, raty kredytów czy wynagrodzenia dla

MPiT kieruje do konsultacji projekt ustawy, która ma wprowadzić 'Mały ZUS plus'

Warszawa, 18.10.2019 (ISBnews) - Projekt ustawy Mały ZUS plus ma m.in. obniżyć składki tym, którzy już obecnie korzystają z Małego ZUS-u, a także poszerzyć grono przedsiębiorców, którzy będą mogli płacić niższe składki, poinformowało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Czas na

Płacę składki na ubezpieczenie w KRUS. Czy mam prawo do postojowego? Prawnicy Czytelnikom, odc. 74.

Płacę składki na ubezpieczenie w KRUS. Czy mam prawo do postojowego? Prawnicy Czytelnikom, odc. 74.

składki jedynie do KRUS, to wówczas będzie podlegać on ubezpieczeniu z jednego tytułu. W związku z tym osoba taka będzie mogła ubiegać się o przyznanie świadczenia postojowego. JSP Jagodziński Skrzypek Radcowie Prawni jest nowoczesną kancelarią prawną świadczącą usługi doradztwa prawnego dla

MR: W ramach tarcz do przedsiębiorców trafiło 114,12 mld zł pomocy

- zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek do ZUS za okres marzec - maj 2020 r., odroczenia/rozłożenia na raty składek do ZUS, świadczenia postojowe; 19,96 mld zł  - dofinansowania na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, dofinansowania wynagrodzeń

FPP, CALPE: Proporcjonalność składek ZUS to mniejsze obciążenia dla 78% firm

uznały zapowiedź premiera nt. proporcjonalnych do dochodu składek ZUS dla przedsiębiorców oraz zrównania zasad podlegania ubezpieczeniom z tytułu umów zleceń z umowami o pracę za pozytywny sygnał dla przedsiębiorców i pracowników. Zgodnie z rozwiązaniem zaproponowanym przez FPP, w warunkach 2019 r

Jak zatrudnić cudzoziemca i dlaczego warto zrobić to legalnie

Jak zatrudnić cudzoziemca i dlaczego warto zrobić to legalnie

skorzystać z dofinansowania z budżetu państwa na opłacanie składek. Trzeba tu jednak spełniać określone warunki, m.in. rodzice są zatrudnieni, świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych, prowadzą pozarolniczą działalność lub działalność rolniczą, a dziecko

MR: W ramach tarcz do przedsiębiorców trafiło 112,6 mld zł pomocy

należności z tytułu składek do ZUS za okres marzec - maj 2020 r., odroczenia/rozłożenia na raty składek do ZUS, świadczenia postojowe; 19,41 mld zł  - dofinansowania na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, dofinansowania wynagrodzeń pracowników dla MMŚP z

MR: Do 'Małego ZUS-u+' zgłosiło się ponad 35 tys. przedsiębiorców

było to 67,5 tys. zł). Od początku lutego kwota ta wzrosła do stałej wysokości 120 tys. zł. W "Małym ZUS-ie +" zmienił się sposób obliczania składek. Teraz kwota składek zależy od dochodu, a nie jak wcześniej od przychodu. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest połowa

Rząd chce umożliwić ubezpieczycielom scedowanie części ryzyka na Skarb Państwa

odszkodowań objętych ww. umową, pomniejszona o kwoty uzyskane z regresów, osiągnie równowartość 243,75% składki przypisanej brutto przez dany zakład z tytułu ubezpieczeń należności handlowych w 2019 r. W tym czasie udział Skarbu Państwa w wypłacanych odszkodowaniach, w należnej zakładowi zainkasowanej

Rząd przyjął projekt ustawy zabezpieczającej kredyty kupieckie

odszkodowań wypłaconych przez zakład ubezpieczeń z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową należności handlowych, pomniejszonej o kwoty uzyskane przez zakład ubezpieczeń w wyniku postępowań regresowych dotyczących tych należności handlowych, równej 243,75% składki przypisanej brutto z ubezpieczenia należności

Senat poparł ustawę, umożliwiającą scedowanie części ryzyka na SP bez poprawek

okresie 1 kwietnia - 31 grudnia 2020 r. Skarb Państwa ma pokryć 80% szkód wypłaconych przez zakłady ubezpieczeń dot. należności handlowych w zamian za 80% składki brutto. "Po przekroczeniu kwoty odszkodowań wypłaconych przez zakład ubezpieczeń z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową należności

Prawnicy czytelnikom, odc. 2. Czy mając umowy-zlecenia, mogę wystąpić do ZUS o postojowe?

przez przedsiębiorcę ze zwolnienia w okresie marzec - maj 2020 r. z obowiązku opłacenia za zgłaszanych ubezpieczonych należności z tytułu składek: na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz

MR: W ramach tarcz do przedsiębiorców trafiło 130,15 mld zł pomocy

- zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek do ZUS za okres marzec - maj 2020 r., odroczenia/rozłożenia na raty składek do ZUS, świadczenia postojowe; 24,14 mld zł - dofinansowania na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, dofinansowania wynagrodzeń

FPP/ CALPE: ZUS potrzebowałby ok. 400 lat na kontrole wszystkich płatników

FUS w ujęciu netto sumą ok. 193,3 mln zł, co odpowiada 0,08% jego rocznych wydatków. W dotychczasowym tempie, na ściągnięcie obecnej spornej sumy składek przez kontrole w zakresie stosowania zbiegu tytułów do ubezpieczania społecznego, ZUS potrzebowałby ok. 400 lat, podkreśliły FPP i CALPE. Wskazały

FPP, CALPE: Emeryturę niższą niż minimalną pobierają już ponad 333 tysiące osób

. zbiegu tytułów do ubezpieczenia społecznego. Tymczasem, aby za rok pracy na podstawie umowy zlecenia został zaliczony jeden rok stażu ubezpieczeniowego, składki powinny być płacone co najmniej od wysokości podstawy równej płacy minimalnej" - powiedział główny ekonomista FPP, wiceprezes CALPE Łukasz

MR: W ramach tarcz do przedsiębiorców trafiło 123,27 mld zł pomocy

; - zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek do ZUS za okres marzec - maj 2020 r., odroczenia/rozłożenia na raty składek do ZUS, świadczenia postojowe; 22,1 mld zł - dofinansowania na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, dofinansowania wynagrodzeń

FPP, CALPE krytycznie o likwidacji limitu w składkach na ubezpieczenie społeczne

wątpliwości interpretacyjne związane z art. 9 ustawy o systemie o ubezpieczeń społecznych oraz stosowaniem zbiegów tytułów do ubezpieczenia społecznego są poważnym źródłem ryzyka prowadzonej w Polsce działalności gospodarczej. Dzięki proporcjonalności składek płaconych przez przedsiębiorców rozwiązany

MR: W ramach tarcz do przedsiębiorców trafiło 122,47 mld zł pomocy

; - zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek do ZUS za okres marzec - maj 2020 r., odroczenia/rozłożenia na raty składek do ZUS, świadczenia postojowe; 21,81 mld zł - dofinansowania na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, dofinansowania wynagrodzeń

MR: W ramach tarcz do przedsiębiorców trafiło 121,3 mld zł pomocy

; - zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek do ZUS za okres marzec - maj 2020 r., odroczenia/rozłożenia na raty składek do ZUS, świadczenia postojowe; 21,54 mld zł - dofinansowania na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, dofinansowania wynagrodzeń

MR: W ramach tarcz do przedsiębiorców trafiło 120,02 mld zł pomocy

; - zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek do ZUS za okres marzec - maj 2020 r., odroczenia/rozłożenia na raty składek do ZUS, świadczenia postojowe; 21,30 mld zł - dofinansowania na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, dofinansowania wynagrodzeń

Kiedy zaległości podatkowe powinny i mogą być podstawą wykluczenia wykonawcy z postępowania?

składek na ZUS. W obu przypadkach są to spore kwoty (300.000 i 800.000 zł) nałożone upomnieniem. Wykonawca poinformował, że spółka złożyła wnioski w sprawie rozłożenia na raty zapłaty zobowiązania podatkowego i należności z tytułu składek. W siwz nie określono podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 8

Jak samodzielnie opłacać składki do ZUS i NFZ? Czy da się płacić mniej na emeryturę i leczenie?

ubezpieczonej”. W składanym dokumencie „Dane identyfikacyjne płatnika składek” i „Dane identyfikacyjne osoby zgłaszanej do ubezpieczeń” trzeba wpisać takie same identyfikatory. Jako osoba, która jest objęta dobrowolnie ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi, podajemy kod tytułu

MR: W ramach tarcz do przedsiębiorców trafiło 117,36 mld zł pomocy

; - zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek do ZUS za okres marzec - maj 2020 r., odroczenia/rozłożenia na raty składek do ZUS, świadczenia postojowe; 20,59 mld zł - dofinansowania na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, dofinansowania wynagrodzeń

MR: W ramach tarcz do przedsiębiorców trafiło 115,05 mld zł pomocy

; - zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek do ZUS za okres marzec - maj 2020 r., odroczenia/rozłożenia na raty składek do ZUS, świadczenia postojowe; 20,15 mld zł - dofinansowania na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, dofinansowania wynagrodzeń

Lewiatan, BCC, Pracodawcy RP, PRB, KIG apelują o 'Rok Regulacyjnego Spokoju'

detalicznej, podatku cukrowego, a także zawieszenie poboru tzw. podatku minimalnego, płaconego także wówczas, gdy firmy ponoszą straty; - ewentualnych zmian zwiększających obciążenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne; - obowiązku prowadzenia Bazy Danych Odpadowych w formie elektronicznej

Senat za nowelą dot. świadczeń wyrównawczych dla opozycjonistów

Warszawa, 18.08.2020 (ISBnews) - Senat poparł nowelizację, zakładającą wypłatę świadczeń wyrównawczych dla działaczy opozycji antykomunistycznej, których emerytura, renta inwalidzka bądź renta z tytułu niezdolności do pracy jest niższa niż 2,4 tys. zł oraz prawo do ulgi na przejazdy środkami

MR przygotuje projekt specustawy ws. pakietu osłonowego dla przedsiębiorców

bieżących lub przyszłych, których termin płatności jeszcze nie upłynął. Przedsiębiorca nie zapłaci wtedy odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną. Układ ratalny - jeśli przedsiębiorca ma zadłużenie z tytułu składek i nie może go spłacić jednorazowo, może złożyć wniosek o rozłożenie spłaty

PIU: Składka przyp. ubezpieczycieli wzrosła o 1,5% r/r do 47 mld zł w I-III kw.

ryzykiem musimy liczyć się niestety także z coraz większymi szkodami z tego tytułu" - powiedział wiceprezes PIU Andrzej Maciążek, cytowany  w komunikacie.  PIU podała, że na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych średnia składka z rocznej umowy OC ppm w III kwartale 2019 r. wyniosła 562,8 zł i

MR: Firmy złożyły 3,6 mln wniosków o wsparcie w ramach tarczy

przedsiębiorstw] z Europejskiego Funduszu Społecznego zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za okres marzec - maj 2020 r. na kwotę w sumie 1 mld 600 mln zł (wg stanu na 8 maja 2020). Rozwiązania, dotyczące wsparcia przedsiębiorstw w związku z COViD obowiązują od 1 kwietnia. "

MR: Rząd przyjął projekt ustawy o Małym ZUS plus

. - Poza tym z obniżki składek nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy rozliczali się w poprzednim roku w formie karty podatkowej i jednocześnie korzystali ze zwolnienia sprzedaży z podatku VAT. - Oprócz dotychczasowego obowiązku przedkładania przez przedsiębiorcę informacji o rocznym przychodzie z tytułu

MR: Chętni do skorzystania z małego ZUS-u Plus powinni się zgłaszać do 2 marca

tys. zł rocznie, co stanowi kwotę dwukrotnie wyższą niż rozwiązanie z poprzedniego roku [tj. 67,5 tys. zł). Wówczas składka liczona będzie proporcjonalnie od uzyskanego dochodu. Wyszliśmy również naprzeciw oczekiwaniom, aby termin na zgłoszenie [do korzystania z ZUS Plus] był dłuższy niż standardowe 7

GUS: Wynik fin. netto ubezpieczycieli wzrósł o 14,5% r/r do 6,6 mld zł w 2018 r.

, stanowiły nadal ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym " - czytamy dalej.  W dziale II największą pozycję (61,6% wartości składek) stanowiły składki brutto zebrane z tytułu polis komunikacyjnych. Składki te zwiększyły się o 4,5% i wyniosły 23 484,7 mln zł

PKO BP miał 804 mln zł zysku netto, 377,2 mld zł aktywów w II kw. 2020 r.

Warszawa, 05.08.2020 (ISBnews) - PKO Bank Polski odnotował 804 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 1217 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2 534 mln zł wobec 2 538 mln zł rok

APK: Deficyt 'general gov't' to 8,4% PKB, dług sektora - 55,2% PKB w 2020 r.

makroekonomiczne będą miały wpływ na odwrócenie się w 2020 r. tendencji w obszarze składek na ubezpieczenia społeczne. Przewidywany spadek liczby zatrudnionych oraz spadek dochodów osób zatrudnionych w branżach dotkniętych zamrożeniem aktywności będą w sposób negatywny oddziaływać na poziom wpływów z tytułu

Macierzyństwo a własna firma. Co się należy kobietom w ciąży i po porodzie?

ma prawo do zasiłku macierzyńskiego, przestaje podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, a podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułu pobierania właśnie zasiłku macierzyńskiego. Składka emerytalna i rentowa opłacana jest wtedy z

BZ WBK: Składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji to 77,8 mln zł

. otrzymał uchwałę Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, określającą wysokości składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji w wysokości 77,78 mln zł" - czytamy w komunikacie.  Jednocześnie bank informuje, że w opublikowanym sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2018 z tytułu powyższej składki

mBank miał 90,92 mln zł zysku netto, 173,82 mld zł aktywów w I kw. 2020 r.

Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - mBank odnotował 90,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 163,17 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 065,46 mln zł wobec 930,25 mln zł

ZUS rozwiązał układ ratalny z Work Service dot. spłat zaległych składek

Warszawa, 30.01.2020 (ISBnews) - Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) rozwiązał układy ratalne z Work Service z 28 lutego 2019 r.,  dotyczące zaległych zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, podała spółka. Work Service zamierza zawrzeć nowy układ ratalny. 

Pracuję na etacie. Działalność zawiesiłem. Czy należy mi się jakaś pomoc? Prawnicy Czytelnikom odc. 50

działalność została zawieszona. Ponadto z treści pytania wynika, iż Czytelnik poza prowadzeniem działalności gospodarczej jest zatrudniony na etacie, czyli ma inny tytuł do ubezpieczeń społecznych. Zwolnienie z płacenia składek ZUS za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r. przysługuje osobie, która wykonywała

Bank Millennium miał 159,97 mln zł zysku netto, 82,3 mld zł aktywów w I kw. 2019

, czyli o 3% więcej, niż rok temu. Zysk netto z korektą niesymetrycznej składki BFG oraz jednorazowego zwrotu z tytułu aktywa podatkowego (wpływ netto 24,3 mln zł) wyniósł 190 mln zł w I kw. 2019 r. i wzrósł o 3,1% rocznie" - czytamy w raporcie. "Wynik z tytułu odsetek pozostaje nadal głównym

Senat przyjął projekt dot. zwolnień i pożyczek dla organizacji pozarządowych

rozliczania dotacji organizacji pożytku publicznego dotkniętej skutkami epidemii. Projekt nowelizacji zawiera zwolnienie organizacji pożytku publicznego, w okresie od 1 marca do 1 maja 2020 r., z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności (z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia

BNP Paribas BP miał 115,08 mln zł zysku netto I kw. 2020 r.

pandemii na kondycję finansową klientów kredytowych banku. Grupa szacuje, że wpływ ten wyniósł ok. 70 mln zł, co przyczyniło się do pogorszenia wyniku odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe o 105 140 tys. zł w porównaniu do I kwartału 2019 r. (do poziomu

FPP proponuje jednolity system składek na ZUS powiązany z dochodem

. Jego wdrożenie przyniosłoby poprawę salda budżetu państwa o 10,4 mld zł rocznie" - czytamy w komunikacie. Według Federacji, naprawy wymaga wyjątkowo niesprawiedliwy system ryczałtowy opłacania składek z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej - który jest takim samym obciążeniem dla

Alior rozpoznał łącznie 54,66 mln zł składek na BFG w wynikach za I kw. br.

Warszawa, 09.05.2018 (ISBnews) - Alior Bank zmienił podejście księgowe do ujmowania kosztów z tytułu składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji oraz fundusz gwarancyjny banków w stosunku do roku ubiegłego. W efekcie w ciężar kosztów I kwartału 2018 r. bank rozpoznał łącznie 54,66 mln zł

Senat opowiedział się za zwiększeniem dodatku solidarnościowego do 1,5 tys. zł

ustawą – wraz z poprawkami - było 99 senatorów. Ustawa zakłada, że dodatek solidarnościowy będzie przysługiwać osobom, które w 2020 r. podlegały ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy przez łączny okres co najmniej 60 dni, oraz z którymi po 15 marca 2020 r. rozwiązano umowę o pracę za

mBank miał 86,98 mln zł zysku netto, 182,9 mld zł aktywów w II kw. 2020 r.

Warszawa, 30.07.2020 (ISBnews) - mBank odnotował 86,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 372,41 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 006,61 mln zł wobec 997,78 mln zł rok

FPP: W tarczy antykryzysowej brakuje pomocy dla firm z niepełnosprawnymi

proste, bo znaczna część z nich nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami. Federacja zwraca również uwagę, że odroczenie płatności składek ZUS to pomoc publiczna udzielana w ramach limitu de minimis. Oznacza to, że odsetki od odroczonych składek zostaną wyliczone przez ZUS i potraktowane jako

Emerytura przedsiębiorcy - sprawdź, jak zadbać o przyszłość

i Islandię], które z tytułu zatrudnienia mają tam odprowadzane składki, mogą ich w Polsce nie opłacać od działalności gospodarczej. Reguluje to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i rozporządzenie

MRPiPS: W ramach dodatku solidarnościowego wypłacono 110 mln zł dla 85 tys. osób

się z zasiłkiem dla bezrobotnych. Z tytułu pobierania dodatku solidarnościowego osoba uprawniona podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, a podstawę wymiaru składek na te ubezpieczenia ma stanowić wypłacona kwota dodatku. Dodatek solidarnościowy oraz koszty

Instytut Biznesu: Obciążenie umów cywilnoprawnych może osłabić potencjał firm

składek z tytułu umów o pracę. Ustawodawca w okresie spadku koniunktury, powinien powstrzymać się od tworzenia dodatkowych obciążeń ograniczających rozwój gospodarki. Z tego względu Instytut Biznesu postuluje rozwagę i wstrzymanie prac nad zmianami w tej sprawie" - czytamy w stanowisku Instytutu

Ważne zmiany dla pracujących emerytów. Jaka pomoc z "tarcz" się należy? Czy muszą się zwolnić?

świadczenie? Znaczenie ma, jak to określa ZUS, „przychód z tytułu działalności podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu". Mówiąc prościej, emeryturę możemy mieć zmniejszoną lub zawieszoną, jeżeli od naszego dodatkowego wynagrodzenia były odprowadzane składki ubezpieczeniowe. Chodzi np

Santander BP miał 304,85 mln zł zysku netto, 221,61 mld zł aktywów w II kw.

zawiera 92,6 mln zł na zwroty części opłat należnych klientom z tytułu przedterminowo spłaconych kredytów konsumenckich oraz jednorazowy przychód w wysokości 90 mln zł z aktualizacji parametrów w modelu kalkulacji rezerw Santander Consumer Bank S.A. na zwroty składek z tytułu ubezpieczeń. - Wynik z

Bumech ma umowę z ZUS w Chorzowie dot. regulacji należności

Warszawa, 01.08.2018 (ISBnews) - Bumech w restrukturyzacji zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) Oddział w Chorzowie, która rozkłada na 36 rat należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne powstałe przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego (06.12.2017

MR: 64,68 mld zł trafiło do przedsiębiorców dzięki tarczy antykryzysowej

Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS); zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za okres marzec - maj 2020 r. na kwotę w sumie 1 806 000 000 zł; 42 200 343 683 zł subwencji z Tarczy Finansowej PFR zabezpieczenie kredytów BGK o łącznym wolumenie 7,21 mld zł, poinformowało MR. Do

Koszty zatrudnienia pracownika [PORADNIK]

pracownika na podstawie umowy o pracę koszt pracodawcy pojawia się już w momencie skierowania go na badania medycyny pracy. W trakcie zatrudnienia kosztem pracodawcy jest wynagrodzenie pracownika brutto, do którego doliczane są składki społeczne ZUS (emerytalna, rentowa oraz wypadkowa), Fundusz Pracy

PKO BP miał 503 mln zł zysku netto, 364,64 mld zł aktywów w I kw. 2020 r.

Warszawa, 28.05.2020 (ISBnews) - PKO Bank Polski odnotował 503 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 862 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2 703 mln zł wobec 2 455 mln zł

Santander BP miał 170,93 mln zł zysku netto, 215,9 mld zł aktywów w I kw. 2020

Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Santander Bank Polska odnotował 170,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 339,01 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 636,31 mln zł wobec

Jest jedna choroba, która pozwala być na zasiłku tak długo jak w trakcie ciąży

. Jeżeli nie mają własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, ich zgłoszenie jest obowiązkowe. Kto tego nie zrobi, podlega karze grzywny. Niezależnie od tego, czy do ubezpieczenia zdrowotnego zgłosimy jedną, czy dwie osoby, składka będzie wynosiła zawsze 9 proc. Osoby nieubezpieczone, posiadające

MRPiPS: Przedsiębiorcy złożyli 2 mln wniosków o wsparcie, trwają wypłaty

mikroprzedsiębiorców, poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Najwięcej wniosków (1,2 mln) dotyczyło zwolnienia z obowiązku opłacania na trzy miesiące składek ZUS. Ponad 50 tys. wniosków - odroczenia lub rozłożenia składek ZUS. "Przedsiębiorcy złożyli też 14,4 tys. wniosków

BOŚ Bank miał 16,11 mln zł zysku netto, 19,73 mld zł aktywów w II kw. 2020 r.

na BFG. Cała ustalona przez BFG roczna składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2020 rok w wysokości 15,7 mln zł obciążyła wynik I półrocza 2020 roku. W analogicznym okresie ubiegłego roku składka z tego tytułu wyniosła 29,3 mln zł. Łącznie składki na BFG wliczone w ciężar kosztów I

Po skoku na OFE rząd chce też przejąć nasze składki w ZUS

projekcie - „zniesienia ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne”. Ministerstwo Finansów wyliczyło, że da to budżetowi dodatkowe 5,1 mld zł. - To skok na składki emerytalne Polaków - nie ma wątpliwości dr Łukasz Wacławik, specjalista od ubezpieczeń społecznych

KNF: Zysk netto ubezpieczycieli wzrósł o 17,34% r/r do 5,71 mld zł w I-III kw.

) - o 0,29 mld zł tj. o 7,17%, do wartości 4,41 mld zł" - czytamy dalej.  Składka przypisana brutto z tytułu wpłat jednorazowych za 3 kwartały 2018 r. osiągnęła poziom 4,12 mld zł i zmniejszyła się w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. o 1,91 mld zł (o 31,68%). Wysokość składki

Koronawirus szkodzi twemu biznesowi? Rząd chce wprowadzić ulgi dla przedsiębiorców

tego tytułu za okres nie dłuższy niż 14 dni. Składki ZUS Jeśli przedsiębiorca ma problem z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne, może złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności. Gdy ZUS się zgodzi, firma nie zapłaci odsetek za zwłokę oraz – i to jest nowość – opłaty

Ponad 1 mln Polaków nie ma zapisanych wszystkich składek emerytalnych. To emerytury niższe nawet o 1 tys. zł

teraz te „zaległe” składki na poszczególnych pracowników. Ale to każdy Polak sam musi złożyć odpowiedni wniosek do Zakładu o wyliczenie kapitału początkowego. Według najnowszych danych ZUS kapitał ma naliczone 9 mln 235 tys. Polaków. Do ich kont dopisano z tego tytułu aż 790,9 mld zł

Pieniądze na kontach restauratorów już w listopadzie. Rząd oferuje nową "tarczę antykryzysową"

ze składek i wypłaty postojowego rząd uruchomi już w listopadzie. Kluczem do ich otrzymania będzie właściwe PKD (ma dotyczyć ok. 31 numerów PKD - Polskiej Klasyfikacji Działalności). Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek można było w ramach poprzednich "tarcz" uzyskać

Przedsiębiorca i składki na ZUS. Ile trzeba płacić i jaka będzie z tego emerytura?

zatrudnione w innych państwach członkowskich UE i EOG, które z tytułu zatrudnienia mają tam odprowadzane składki, mogą w Polsce uniknąć płacenia składek do ZUS od działalności gospodarczej. Reguluje to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji

PIU: Zysk netto ubezpieczycieli wzrósł o 8,6% r/r do 1,14 mld zł w I kw. 

roku. Wynik techniczny wzrósł o 8,04% r/r do 733,95 mln zł. Składka przypisana towarzystw życiowych zmniejszyła się o 7,75% r/r do 5 232 mln zł. Wysokość wypłaconych świadczeń z tego tytułu to prawie 5,1 mld zł. "Upowszechnienie indywidualnej ochrony życia i zdrowia jest jednym z

Prawnicy czytelnikom odc. 8. Zamierzam zawiesić działalność. Kiedy mogę zgłosić się do urzędu pracy jako bezrobotny?

, szkolenia, prac interwencyjnych bądź robót publicznych; w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez co najmniej 365 dni, opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności; przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i

Niższy ZUS dla wybranych. Czas na decyzję do 8 stycznia

;małego ZUS-u": musisz prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych przedsiębiorcy chcący płacić niższe składki od 2019 r. mają siedem dni, czyli czas do 8 stycznia, na zawiadomienie ZUS

GUS:Wynik finans. netto ubezpieczycieli wzrósł o 17,3% r/r do 5,7 mld zł w I-III

składek) stanowiły składki brutto zebrane z tytułu polis komunikacyjnych. Składki te zwiększyły się o 5,1% i wyniosły 17 512,5 mln zł, podano także. Udział ubezpieczeń casco pojazdów lądowych w składkach działu II wyniósł 21,8%, a obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów

Przedsiębiorcy, gdy zachorują, nie dostaną zasiłku

macierzyńskiego, wystarczyło przez trzy miesiące regularnie opłacać dobrowolną składkę chorobową (ok. 65 zł miesięcznie). Nie miało znaczenia, czy zalegaliśmy z innymi opłatami. Od stycznia tak już nie jest. Bieżące wpłaty, w tym składki chorobowe, ZUS w pierwszej kolejności księguje na składki zaległe. W ten

Nawet 350 tys. Polaków będzie dostawać niższe pensje. To skutek ustawy o podniesieniu składek ZUS

też firma, która zapłaci za pracownika niższe składki. Przemysław Hinc, doradca podatkowy, członek zarządu PJH Doradztwo Gospodarcze: Gdy menedżer osiąga przychody z kontraktu oraz z prowadzonej działalności, wówczas następuje zbieg tytułów do ubezpieczeń. W takim wypadku składki na ubezpieczenia

Bank Pekao miał 656,21 mln zł zysku netto, 198,8 mld zł aktywów w III kw. 2019r.

Warszawa, 06.11.2019 (ISBnews) - Bank Pekao odnotował 656,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 605,79 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 391,43 mln zł wobec 1 257,99 mln

Wynik brutto VIG Polska wzrósł o 2,8% r/r do 136,2 mln zł w I-III kw. 

mln zł.  "Pomimo niekorzystnych uwarunkowań rynkowych VIG Polska zdołała utrzymać stabilny przypis z tytułu ubezpieczenia na życie ze składką regularną. Compensa Życie odnotowała składkę na poziomie zbliżonym do poprzedniego roku tj. 618,4 mln zł dzięki rosnącej sprzedaży produktów

KRD: Zaległości przedsiębiorców wobec ubezpieczycieli wzrosły do 161,4 mln zł

której potwierdzeniem jest polisa. Jeśli więc klient nie opłaca składek, to znaczy, że nie wywiązuje się z umowy. Największym problemem ubezpieczycieli są jednak zaległości składkowe z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych, na przykład OC, które opłaca się w ratach. Prawo nakłada na ubezpieczyciela obowiązek

Lewiatan: 53% firm chce utrzymania płacy minimalnej na obecnym poziomie

dla przedsiębiorstw średnich (51%), a najmniej dla dużych (38%)" - czytamy w komunikacie. 49% przedsiębiorstw za potrzebne uważa ograniczenie kosztów pracy (zawieszenie składek FP, odpis PFRON, ZFSS). Im mniejsza firma, tym bardziej popiera ten postulat (wśród małych firm to 55%), wskazano

Work Service wraz ze spółką zależną zawarł układy ratalne z ZUS

Warszawa, 28.02.2019 (ISBnews) - Work Service, wraz ze spółką zależną Industry Personnel Services, zawarł układy ratalne z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) dotyczące zaległych zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne o wartości odpowiednio: 59 170

PIU: Składka przyp. ubezpieczycieli wzrosła o 0,3% r/r do 46 mld zł w I-III kw.

wiceprezes PIU Andrzej Maciążek, cytowany w raporcie.  Składka w ubezpieczeniach życiowych wyniosła 16,41 mld zł, co oznacza spadek o 10,3% r/r. Wartość świadczeń z tytułu ubezpieczeń na życie wyniosła 15,9 mld zł (wzrost o 5,1% r/r) "Znamy już kształt ustawy o pracowniczych planach

Co się należy pracującym studentom?

Wielu studentów podejmuje dorywczą pracę i to nie tylko w czasie wakacji. O czym powinni wiedzieć? Student w pracy Umowa o pracę, niezależnie od wieku studenta, jest umową, od której istnieje obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Pracownik podlega obowiązkowo ubezpieczeniu

Prawnicy czytelnikom, odc. 3. Czy pracownik, który jest w kwarantannie, ma prawo do wynagrodzenia za pracę? I kto płaci?

przedsiębiorca zostanie uznany za mikroprzedsiębiorcę, o ile spełniony jest drugi warunek - nieprzekraczania wysokości rocznego obrotu netto. Co ważne, reguła obliczania zatrudnienia nie obowiązuje przy wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek ZUS. W tym

MPiT: Mikrofirmy do 8 stycznia mogą składać wnioski w ramach tzw. 'Małego ZUS-u'

Warszawa, 03.01.2019 (ISBnews) - Przedsiębiorcy prowadzący działalność w 2018 r., którzy chcą skorzystać z tzw. "Małego ZUS-u" - który wszedł w życie z początkiem 2019 r. - muszą do 8 stycznia 2019 r. zgłosić się do ZUS z właściwym kodem tytułu ubezpieczenia 05 90 albo 05 92

KIR udostępnił narzędzie 'e-składki KRUS' dla rolników

terminie odprowadzenia składki za II kwartał tj. do 30 kwietnia br. Poza składkami z tytułu ubezpieczenia społecznego, można będzie również dokonać płatności z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego oraz uregulować ewentualne zadłużenie, dostosowując kwotę płatności do bieżących możliwości zobowiązanego, podano

BOŚ Bank miał 23,57 mln zł zysku netto, 19,53 mld zł aktywów w I kw. 2020 r.

. Najbardziej wzrosły przychody z tytułu usług maklerskich o 5,3 mln zł tj. o 32,6%. Bank podał, że ogólne koszty administracyjne grupy wyniosły 99,76 mln zł i były niższe o 11,1 mln zł, tj. o 10% wobec analogicznego okresu ubiegłego roku, głównie na skutek niższej składki na BFG. "Cała ustalona przez

Ustawa o dodatku solidarnościowym weszła w życie

., albo uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta. Warunkiem uzyskania prawa do dodatku solidarnościowego jest co najmniej 60-dniowy okres podlegania w 2020 r. ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy. Dodatek ma być adresowany do obywateli RP, a także obywateli innych państw

Składka przypisana brutto VIG Polska wzrosła o 1,2% r/r do 3,84 mld zł w 2018 r.

Warszawa, 18.04.2019 (ISBnews) - Składka przypisana brutto Vienna Insurance Group Polska wzrosła o 1,2% w skali roku do 3 839,9 mln zł na koniec 2018 r., zaś wynik finansowy brutto wyniósł 121 mln zł i był niższy o 52,9% r/r, podała grupa. Składka przypisana brutto zebrana przez majątkowe