tytułu samotnego

Ewa Furtak

Komu należy się wsparcie z pomocy społecznej. Dla kogo zasiłki i dodatki

Komu należy się wsparcie z pomocy społecznej. Dla kogo zasiłki i dodatki

Ośrodki pomocy społecznej kierują swoją ofertę do osób i rodzin dotkniętych ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, przemocą, handlem ludźmi, borykających się z alkoholizmem, narkomanią, prowadzących wielodzietne gospodarstwo domowe. Pomocną dłoń wyciąga także do tych, których dotknęła klęska żywiołowa.

Jak otrzymać dodatek mieszkaniowy

Zabrakło pieniędzy na czynsz? Sprawdź, jak i od kogo można uzyskać pomoc finansową na utrzymanie mieszkania.

Pomoc społeczna w czasie koronawirusa. Kto może dostać zasiłek, dopłatę do czynszu, pieniądze na leki odzież, opał?

Pomoc społeczna w czasie koronawirusa. Kto może dostać zasiłek, dopłatę do czynszu, pieniądze na leki odzież, opał?

lokal bez tytułu prawnego, oczekujące na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny. Dochód osoby mieszkającej samotnie, uprawnionej do dodatku mieszkaniowego nie może przekroczyć 2100 zł, a w przypadku osoby żyjącej w rodzinie – 1500 zł. Nie przyznaje się dodatku, jeśli jego wysokość miałaby

Kiedy nie masz na czynsz, leki lub dzieci. Zasiłki pomagają wyjść na prostą

Kiedy nie masz na czynsz, leki lub dzieci. Zasiłki pomagają wyjść na prostą

oraz podnajemcom, lokatorom mieszkań spółdzielczych, właścicielom budynków i mieszkań). W wyjątkowych przypadkach o dodatek mogą się starać osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego, oczekujące na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny. Dochód osoby mieszkającej samotnie uprawnionej do dodatku

Zachorowała, straciła pracę, przestała płacić czynsz, teraz ma dług. Jest dla niej pomoc

Zachorowała, straciła pracę, przestała płacić czynsz, teraz ma dług. Jest dla niej pomoc

samotnie gospodarującej – 175 proc (1925 zł). Jeżeli dochód jest tylko nieco wyższy, nie zamyka to całkowicie możliwości otrzymania dodatku. Gdy kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę. Najniższa renta z tytułu częściowej

Macierzyństwo a własna firma. Co się należy kobietom w ciąży i po porodzie?

Macierzyństwo a własna firma. Co się należy kobietom w ciąży i po porodzie?

porodu. Trzeba to potwierdzić zaświadczeniem lekarskim lub wystawionym przez położną. W przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko; dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka (193 zł) przysługuje m.in. samotnie wychowującej dziecko

Koszt obniżki PIT do 17% i wzrostu KUP wyniesie 9,69 mld zł w każdym pełnym roku

obowiązywania tych przepisów, wynika z oceny skutków regulacji (OSR), dołączonych do projektu nowelizacji przyjętej przez rząd. Nowelizacja przewiduje zmniejszenie obciążeń fiskalnych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych poprzez: 1) obniżenie kosztów pracy przez co najmniej dwukrotne podniesienie

Mondelez przekazało 150 tys. zł i wsparcie rzeczowe w ramach walki z pandemią

partnera firmy - Banków Żywności. Firma przekazała już organizacji 10 ton ciastek i produktów czekoladowych, a kolejne 9 ton słodyczy trafi do niej lada moment. Za pomoc i wsparcie okazane Bankom Żywności w czasie kryzysu epidemiologicznego Mondelez otrzymał tytuł "Partnera na każdy czas", podano

Sejm przyjął tzw. tarczę 4.0, m.in. chroniącą przed wrogimi przejęciami spółek

tytułu umorzenia pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym. Sejm wprowadził też szereg przepisów dotyczących możliwości odbywania posiedzeń m.in. organów Polskiej Akademii Nauk, uczelni wyższych i innych jednostek naukowych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Prezydent podpisał nowelę ustawy o wsparciu kredytobiorców

dwukrotne podwyższenie, wynikających z ustawy o pomocy społecznej, kwot dochodów na jednego członka rodziny lub na osobę samotnie gospodarującą, które będą umożliwiały otrzymanie wsparcia – w przypadku, gdy miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu

Zasiłki i dodatki z pomocy społecznej. Od listopada 2018 r. dostaniesz więcej

Zasiłki i dodatki z pomocy społecznej. Od listopada 2018 r. dostaniesz więcej

dziecka. Jest wypłacany przez 24 miesiące; jeżeli matka opiekuje się bliźniętami lub większą liczbą dzieci, otrzymuje go przez 36 miesięcy; gdy dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność – przez 72 miesiące. * z tytułu samotnego wychowywania dziecka – otrzymają matka lub ojciec, opiekun faktyczny

Zmiany w zasiłkach rodzinnych. Rząd postanowił podwyższyć niektóre świadczenia

Zmiany w zasiłkach rodzinnych. Rząd postanowił podwyższyć niektóre świadczenia

miesiące; jeżeli matka opiekuje się bliźniętami lub większą liczbą dzieci, otrzymuje go przez 36 miesięcy; gdy dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność – przez 72 miesiące; * dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193 zł na jedno dziecko, ale nie więcej niż 386 zł na

Sprawdź, ile pieniędzy możesz dostać na dzieci

Sprawdź, ile pieniędzy możesz dostać na dzieci

dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 674 zł. Do zasiłku przyznawane są jeszcze dodatki. Można ubiegać się o dodatek z tytułu: * wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (95 zł miesięcznie), * opieki nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego (400 zł

Rząd obiecywał, że możesz złożyć PIT do końca maja? Jest pułapka. Nie uprzedzali? A szkoda

Rząd obiecywał, że możesz złożyć PIT do końca maja? Jest pułapka. Nie uprzedzali? A szkoda

kwietnia (do 1 czerwca) będzie to mógł zrobić. Do kiedy złożyć PIT? Co na to wszystko ministerstwo finansów? „Panie Redaktorze, w Ministerstwie Finansów trwają prace nad projektem rozporządzenia, które pozwoli na zaniechanie poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych z tytułu podatku

Jest jedna choroba, która pozwala być na zasiłku tak długo jak w trakcie ciąży

Jest jedna choroba, która pozwala być na zasiłku tak długo jak w trakcie ciąży

indywidualnym koncie ubezpieczonego. Czytaj też: Jak wyjechać do sanatorium z NFZ? Nowe przepisy Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne Większość osób podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu m.in.: zatrudnienia, prowadzenia gospodarstwa rolnego czy pozarolniczej działalności gospodarczej, renty

Rząd przyjął nowelę wg której KAS będzie przygotowywać wypełnione e-zeznania PIT

skorzystaniu z takiego podejmuje podatnik. Możliwość rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizyczny dotyczyć będzie podatników rozliczających się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Sporządzone przez KAS zeznanie podatkowe będzie

Dodatki i wsparcie finansowe na dzieci. Sprawdź, komu przysługują i jak się o nie starać

Dodatki i wsparcie finansowe na dzieci. Sprawdź, komu przysługują i jak się o nie starać

okresie urlopu wychowawczego korzysta ze świadczenia macierzyńskiego lub rodzicielskiego. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka Wynosi 193 zł miesięcznie, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci (w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o

Na co możesz liczyć, gdy nie masz pieniędzy na czynsz lub wynajem mieszkania?

Na co możesz liczyć, gdy nie masz pieniędzy na czynsz lub wynajem mieszkania?

, własnościowym, czy nawet w domu prywatnym. Istotny jest niski dochód, metraż zajmowanego lokalu i tytuł prawny do lokalu. Jakie warunki trzeba spełniać, by go otrzymać? * Dochód na osobę nie powinien przekraczać w gospodarstwach jednoosobowych 2100 zł, a w rodzinach – 1500 zł. Jego wyliczenie wiąże się z

KRD: Branża HoReCa miała 242 mln zł zaległości na początku kwietnia

." rynek ten jest warty 30,9 mld zł. W ostatnich trzech latach rósł o ok. 7% rocznie. Rozwój branży gastronomiczno-hotelarskiej napędzała rosnąca konsumpcja, zmieniające się nawyki Polaków, szybkie tempo życia oraz duża liczba osób żyjących samotnie, które stołują się poza domem i często

Od stycznia więcej dostaniemy za pracę w nocy. Ale też więcej pieniędzy zabierze nam komornik

Od stycznia więcej dostaniemy za pracę w nocy. Ale też więcej pieniędzy zabierze nam komornik

końca września 2019 r.) dochód w rodzinie oblicza się na podstawie zeznań PiT za 2017 rok. Podniesienie płacy minimalnej od 2019 r. do 2250 zł brutto nie będzie więc miało wpływu na przyznawane świadczenia. Samotna matka czy samotny ojciec z jednym dzieckiem, gdy będę pobierać od stycznia wyższą pensje

MRPiPS: Na program 500+ wydano do tej pory 87,4 mld zł

niepełnosprawnych i ich opiekunów przekroczą granicę 22 mld zł. "To o ponad 2,5 mld zł więcej niż w 2018 roku, który już wtedy przyniósł znaczny wzrost wsparcia dla tej grupy osób m.in. po zrównaniu renty socjalnej do 100% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. To pokazuje, że

Prawnicy czytelnikom odc. 7. Prowadzę salę zabaw. Mogę organizować urodziny?

Prawnicy czytelnikom odc. 7. Prowadzę salę zabaw. Mogę organizować urodziny?

sporach z bankami. Zespół kancelarii tworzy kilkunastu doświadczonych i skutecznych prawników. 2. Jestem mamą samotnie wychowującą 5-letnią dziewczynkę. Nie mam nikogo, kto by się dzieckiem zajął, abym mogła wrócić do pracy. Moi rodzice nie żyją. Doszły mnie niepokojące słuchy, że przedszkola są nadal

Sejm skierował projekt tzw. tarczy 4.0 do Komisji Finansów Publicznych

pracy poprzez dostosowanie rynku pracy do wyzwań spowodowanych przez COVID-19; * ·ułatwienia podatkowe, w tym prawo do odliczania darowizn na rzecz m.in. domów samotnej matki, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, czy domów pomocy społecznej. Celem projektu jest ochrona polskich spółek

Co kupić w prezencie na pandemiczne święta? 10 naszych typów

samotnego pokonywania kilometrów na rowerze stacjonarnym, można sprawić jej doskonały e-prezent. I łatwiej o to teraz, niż w czasach przed pandemią, bo liczne studia jogi, pilates oraz podobnych aktywności w sporej części przeniosły działalność do sieci. Często oferują bardzo zróżnicowane zajęcia, z wieloma

Wsparcie dla kombatantów i represjonowanych. Co się im należy?

energetycznego i dodatek kompensacyjny mogą liczyć również kombatanci i ofiary represji, które spełniają wszystkie poniższe warunki: nie mają prawa do renty lub emerytury ani prawa do uposażenia w stanie spoczynku albo uposażenia rodzinnego, nie osiągają dochodów z tytułu pracy, pozarolniczej lub rolniczej

Renta socjalna. Od września więcej, ale i tak za mało. Dla kogo świadczenie i 165 zł podwyżki?

wysokości przekraczającej 200 proc. najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy), lub posiadają nieruchomość rolną przekraczającą 5 hektarów. Świadczenia nie może pobierać osoba tymczasowo aresztowana lub skazana. Z wyjątkiem kogoś, kto jest samotny i np. ma mieszkanie i musi za nie płacić

"Zmiana w 2021 r.? Już w nią nie wierzę". Wirtualne relacje nam spowszedniały?

, na filmy i zwiedzanie miasta. Ostatnio pojechał do parku w Podgórzu, spodobały mu się jego jesienne, czerwono-złote barwy. - Jak dla mnie praca zdalna może zostać na zawsze. Może nie jest to najlepsze rozwiązanie dla singli. Ci czują się samotnie, bo w domu pusto, a tak w biurze przynajmniej coś się

Koronawirus i twoje pieniądze. Jak państwo chce pomóc pracownikom? Wszystko o "tarczy antykryzysowej"

później niż 1 lutego 2020 r. W przypadku zleceniobiorców, których wynagrodzenie nie przekracza 1300 zł miesięcznie, świadczenie wyniesie tyle, ile wynosiło wynagrodzenie z tytułu umowy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Zapomogi nie będą przyznawana tym, których przychód w miesiącu poprzedzającym

Prawnicy czytelnikom, odc. 12. Szef za trzy dni pracy zdalnej zabiera mi dzień urlopu

15 proc. niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc. Istotny jest także wymóg nieposiadania innego tytułu do ubezpieczeń społecznych. W opisanym przypadku czytelnik może wystąpić o świadczenie postojowe, gdyż pobieranie emerytury nie stanowi przeszkody do jego otrzymania, a

Co się zmieni w rentach socjalnych? Niepełnosprawni dorośli dostaną 165 zł więcej. Komu przysługuje świadczenie z ZUS?

najniższą emeryturą i rentą, a także najniższą rentą rodzinną i rentą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz rentą rolniczą. Wzrost będzie kilkukrotnie wyższy niż w czasie ostatnich waloryzacji (w 2018 r. wyniósł tylko 25 zł brutto). Podwyżka zacznie obowiązywać od 1 czerwca 2018 r. Renta socjalna

Będzie trudniej o pieniądze z 500 plus. Odpowiadamy na wasze pytania

wypłaty pieniędzy samotnym rodzicom, zmiany przy tzw. dochodzie utraconym (gdy tracimy pracę) czy nowy sposób rozliczania przedsiębiorców. 500 plus po nowemu - resort rodziny wyjaśnia Ministerstwo Rodziny i Pracy opublikowało właśnie najczęściej zadawane pytania przez rodziców występujących o pieniądze z

Zmiany w ustawie o PIT

wniosku podatnik będzie mógł wskazać na konieczność odliczenia od dochodu lub podatku wydatków z tytułu ulgi na dzieci i cele rehabilitacyjne oraz przekazania 1 proc. podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.Wniosek do urzędu skarbowego będzie można złożyć tylko elektronicznie za

Zasiłki, ulgi i dodatki dla osób starszych i kombatantów. Na jaką pomoc mogą liczyć seniorzy?

prawa do świadczeń emerytalnych) lub całkowicie niezdolnym do pracy z tytułu niepełnosprawności, jeżeli nie przekraczają one kryterium dochodowego. Dla osób samotnych wynosi ono 634 zł, a dla osób w rodzinie – 514 zł. W obu przypadkach to kwota netto (czyli po odliczeniu zaliczek na podatek

500 zł na pierwsze dziecko. Czy alimenty podwyższają dochód?

swoją sytuację dochodową. Rodzice właśnie składają wnioski, a samotni, których dzieci mają zasądzone alimenty, niepokoją się, czy dostaną pieniądze. Na razie są tylko pytania Tomasz Dygała też ma wątpliwości. Mężczyzna wychowuje dwójkę dzieci. Jego była żona powinna płacić 500 zł alimentów na każde z

Urlopy dla rodziców. Ile wynoszą i czym się od siebie różnią?

Z urlopu mogą skorzystać rodzice, którzy pracują na etacie. Przysługuje też, gdy jedno z rodziców jest pracownikiem, a drugie podlega ubezpieczeniu chorobowemu z innego tytułu niż stosunek pracy, np. prowadzi własną działalność gospodarczą. Matki, które są zatrudnione na umowę-zlecenie, nie mają

KRD: Długi alimentacyjne rosną, ale do KRD trafia coraz mniej dłużników

rodziców dostało wezwania do prokuratury, ale od 3 miesięcy obserwujemy wyraźny spadek liczby nowych wpisów z tego tytułu. O ile jeszcze w pierwszej połowie roku do Krajowego Rejestru Długów trafiało miesięcznie do 1,5 do 2,5 tys. nowych dłużników alimentacyjnych z długiem sięgającym od 150 do 180 mln zł

Jak legalnie zatrudnić nianię

emerytury, ponieważ budżet państwa opłacał za nią składki społeczne od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Kiedy budżet państwa dołoży do wynagrodzenia niani Aby dostać dofinansowanie, rodzice, dziecko i niania, która ma się nim opiekować, muszą spełnić kilka warunków. Rodzice * (albo rodzic samotnie

Senior w biedzie

tytułu najmu i opłat za media. I tak: dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 125 proc. najniższej emerytury. W przypadku osoby samotnej jest to 175 proc. Uwaga! Jeśli dochód nieznacznie przekroczy wymagane kryterium, dodatek może zostać przyznany, ale w wysokości pomniejszonej o nadwyżkę w

Urlopy, zasiłki, ochrona przed zwolnieniem - co przysługuje mamom i kobietom w ciąży?

), z tytułu samotnego wychowywania dziecka (193 zł), czy rozpoczęcia roku szkolnego (100 zł). Czytaj też: Raport GUS obala mity o efektach 500 plus. W Polsce przybywa skrajnej biedy

Otrzymasz spadek po zmarłym? Uważaj, żeby nie odziedziczyć długów

bez ograniczenia. Przykład. Pani Zofia jest rencistką. Mieszka samotnie. O śmierci brata dowiedziała się przypadkiem w 2014 r. Rodzeństwo nie utrzymywało kontaktów (mężczyzna wiele lat spędził w więzieniu, był samotny), dlatego pani Zofia nie spodziewała się po bracie żadnego spadku. Jakież było jej

Rodziny z nowym rządowym wsparciem

należał się zasiłek w wysokości 19 zł, nie zostanie on wypłacony. Nowe przepisy dotyczą zasiłku rodzinnego i dodatków do niego z tytułu: urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

PIT 2018. Do wtorku trwa rozliczanie podatków z fiskusem. Najpewniej nie wiesz najważniejszego

delikwentowi karę (startują one od 225 zł).  2. Koniecznie trzeba obejrzeć Twój e-PIT, jeśli chcemy skorzystać z ulg. W systemie klikamy na część "ulgi i odliczenia", a następnie "inne". Są tam kwoty odliczeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, ale również można

Rząd chce, by nowa ustawa o podatku dochodowym weszła w życie 15 marca

indywidualnie i wspólnie z małżonkiem oraz dla osób samotnie wychowujących dzieci. "Na sporządzenie zeznania podatkowego urząd skarbowy będzie miał maksymalnie 5 dni roboczych od daty złożenia wniosku przez podatnika. Podatnik otrzyma informację o sporządzeniu zeznania podatkowego na adres poczty

Większa płaca minimalna i dodatki

biedy MOBBING Pensja minimalna ma też wpływ na odszkodowanie za nierówne traktowanie w zatrudnieniu, dyskryminację czy mobbing. W 2020 r. takie odszkodowanie nie będzie mogło być niższe niż 2600 zł brutto. W 2020 roku zwiększy się też odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy

Jak nie przyjąć długów w spadku? Jak sprzedać odziedziczone mieszkanie bez podatku? Poznaj zmiany w prawie spadkowym

spowodowanie wypadku drogowego (uchwała Sądu Najwyższego w składzie trzech sędziów z dn. 12 grudnia 2013 r., sygn. akt III CZP 74/13), zobowiązania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi (np. naprawy lub remontu), a także koszty związane z kosztami leczenia i opieki w ostatnich latach życia

MF skierowało do konsultacji nowelizacje dot. m.in. podatku CIT w wysokości 9%

sposobu opodatkowania dochodów z ww. tytułów. Propozycja opiera się na możliwości wyboru przez podatnika, będącego emitentem obligacji, klasycznej (dotychczasowej) formy opodatkowania tych dochodów (tj. podatkiem pobieranym u źródła od obligatariusza) albo proponowanej w projekcie – formy

Prawnicy czytelnikom odc. 8. Zamierzam zawiesić działalność. Kiedy mogę zgłosić się do urzędu pracy jako bezrobotny?

– naszym zdaniem – jako tymczasowa przerwa, względnie istotne ograniczenie prowadzonej działalności); przedsiębiorca nie podlegał ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu; oraz jeżeli działalność nie została zawieszona – by przychód przedsiębiorcy z pozarolniczej działalności

Pieniądze na dziecko w 2017 roku? 500 plus, becikowe, zasiłki

okresie urlopu wychowawczego wynosi 400 zł, wypłacany jest przez 24 miesiące, chyba że matka opiekuje się bliźniętami lub większą liczbą dzieci (przez 36 miesięcy) albo dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność (przez 72 miesiące); - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 193 zł na jedno dziecko

Zasiłki na opał, buty i codzienne wydatki

Poniżej pytania najczęściej zadawane przez naszych czytelników i odpowiedzi na nie. Mam najniższą rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy. To zaledwie 672,16 zł. Dorosła córka, która ze mną mieszka, obecnie nie pracuje, mam też na utrzymaniu 15-letniego syna. Pieniądze ledwo starczają nam

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

rozpoznała konieczność dokonania odpisu aktualizacyjnego z tego tytułu w kwocie 1,2 mln zł.  Źródło: ISBnews Alior Bank: Wdrożył podpis elektroniczny Autenti, z którego mogą korzystać przedsiębiorcy w procesie odraczania spłaty rat kredytów, podał bank.  Źródło: ISBnews Bank Pekao: Przygotował

Płaca minimalna w górę! Sprawdź, jakie jeszcze świadczenia będą wyższe od przyszłego roku

było ich już o jedną czwartą mniej (536 tys.). Duża część rodzin wypadła z programu właśnie z powodu rosnącej pensji minimalnej. Wśród nich są samotne matki lub ojcowie. Oni – jako samodzielnie wychowujący rodzice zarabiający płacę minimalną – kryterium dochodowe 500+ na pierwsze dziecko

Zdolność kredytowa - jak obliczają ją banki?

samochodu, czy też pożyczka gotówkowa), bank będzie sprawdzał Twoją zdolność kredytową. Co bank bierze pod uwagę podczas badania zdolności kredytowej? 1. Wysokość Twoich dochodów - i to zarówno tych osiąganych obecnie, jak i kilka miesięcy wcześniej. Dochody - to np.: wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym coraz bliżej

emeryt trafił szóstkę w lotto lub gdyby rodzina zdecydowała się mu pomagać, będzie mógł spłacić bank, a ten nie weźmie ani złotówki z tytułu karnej prowizji. Tymczasem osoby samotne, które nie mają komu zostawić majątku, pozostają na celowniku spółek oferujących w zamian za dom lub mieszkanie

Płaca minimalna - wszystko, co warto wiedzieć

z tytułu wykonania zlecenia lub świadczenia usług w formie kwotowej wraz z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę, będzie ogłaszana do 15 września każdego roku w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski lub w drodze rozporządzenia Rady Ministrów w zależności od wyników negocjacji, prowadzonych

PiS chce skłonić gminy do budowania czynszówek

lokale socjalne dla najuboższych), a po śmierci najemcy lokal przejmują jego najbliżsi. Zdarza się więc, że duże mieszkania zajmują samotne osoby. Ponadto część lokatorów stać na dom lub mieszkanie kupione za kredyt, ale gminy nie mogą wypowiedzieć im najmu. PiS nowelizuje ustawę lokatorską Z rządowego

Jak potwierdzić prawo do spadku? Jak otrzymać notarialne poświadczenie dziedziczenia?

sześciu miesięcy od momentu, gdy dowiedział się o tytule swojego powołania. W praktyce wygląda to tak, że jeśli po zmarłym został – przykładowo – dom wart 700 tys. zł, obciążony jednak kredytem frankowym, który na skutek zmian kursu tej waluty urósł po przeliczeniu na złote do 1 mln zł, to

Eksmisja z czynszówki? Słabsza ochrona lokatorów jest konieczna

socjalne dla najuboższych), a po śmierci najemcy lokal przejmują jego najbliżsi. Zdarza się więc, że duże mieszkania zajmują samotne osoby. Ponadto część lokatorów stać jest na mieszkanie kupione za kredyt. Najważniejsze zasady reformy Wspomniany Narodowy Program Mieszkaniowy zakłada, że gminy mają mieć

Co się należy starszym i chorym

miejskich lub gminnych ośrodków pomocy społecznej, które wypłacają różnego rodzaju zasiłki. Zasiłek stały - przysługuje osobom niezdolnym do pracy w związku z wiekiem (tym, którzy nabyli już prawa do świadczeń emerytalnych) lub całkowicie niezdolnym do pracy z tytułu niepełnosprawności, jeżeli nie

Jak dostać zasiłek pogrzebowy?

zastępczej, + dzieci przyjęte na utrzymanie i wychowanie przed osiągnięciem pełnoletności, + rodzeństwo, + dziadkowie, + wnuki, + osoby, nad którymi została ustanowiona piecza prawna. O zasiłek pogrzebowy mogą się starać także np. sąsiedzi zmarłego, dom opieki (gdy pensjonariusz był osobą samotną lub

Własna firma. Jaka forma opodatkowania będzie najlepsza

. (drugi stopień skali podatkowej). Jednak jeśli dochody z firmy są rozliczane odrębnie od innych dochodów, można przy tym stracić ulgi podatkowe, możliwość wspólnego rozliczenia się ze współmałżonkiem lub samotnie wychowanym dzieckiem.  W przypadku obu tych podatków, jeśli nie ma w danym miesiącu lub

PIT 2016: Jak zapłacić niższy podatek?

wyższymi dochodami, już z dzieckiem, które wychowywałoby samotnie. W takiej sytuacji dziecko traktowane jest jak niepracujący małżonek. Zyskuje się dzięki temu 556,02 zł z tytułu dodatkowej kwoty wolnej od podatku. Ale to dopiero przystawka. Danie główne jest gdzie indziej. Dzięki dziecku z dochodem do

Alimenty na dzieci - będą surowsze kary dla niepłacących. Czy dziadkowie też muszą płacić? Kiedy fundusz alimentacyjny?

pozew. Przykład. Pani Katarzyna samotnie wychowuje syna Janka. Chłopiec jest uczniem liceum sportowego i trenuje łyżwiarstwo szybkie. Ma w tej dziedzinie spore sukcesy, zdobył nawet tytuł wicemistrza Polski. Chodzi o to, że pasja syna kosztuje, a zarobki pani Katarzyny nie są imponujące. Kobieta pracuje

Nie płacisz abonamentu - spodziewaj się kary [INFORMATOR]

ostatecznie ta opłata będzie pobierana. W ubiegłym roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji z tytułu abonamentu ściągnęła 721 mln zł, co jest najlepszym wynikiem od pięciu lat. Tak wysokie wpływy to zasługa zdecydowanie skuteczniejszej windykacji długów od osób, które unikały płacenia w przeszłości. Z danych

Tajemnice abonamentu RTV. Kto płaci, kto ucieka? [PIENIĄDZE EKSTRA]

. Zapłacimy więc 70,80 zł za samo radio lub 231,60 zł za radio i telewizję. Przepraszam, w przeważającej części nie zapłacimy. A gdyby nastąpił cud? Gdyby wszystkie gospodarstwa domowe opłacały abonament, przychody z tego tytułu wynosiłyby ponad 2,3 mld zł. Na razie szczyt naszych wpłat za abonamenty przypadł

Reprywatyzacja w Warszawie. Roszczenia za 50 zł sąd nie kupił

pozwoli mu walczyć o pieniądze z miejskiej kasy. Zaczyna się dobrze. Sąd okręgowy zwalnia Mossakowskiego z kosztów sądowych z tytułu ubóstwa. To nie jedyny raz, kiedy Mossakowski wnioskuje o zwolnienie z opłat. Pisze do sądów, że co prawda odzyskuje nieruchomości, ale "ze względów rodzinnych i

Dodatki, zniżki, renty... Co się należy chorym?

właściciela lokalu, że godzi się na remont. W przypadku mieszkania komunalnego trzeba mieć zgodę administracji. Mam chorobę Parkinsona. Czuję się coraz gorzej, będę się starał o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Czy taka choroba może być podstawą do przejścia na rentę? Od czego zacząć załatwianie

Rząd zdecydował, odwrócona hipoteka coraz bardziej realna

śmierci jednego z małżonków wdowa lub wdowiec będą mogli zajmować mieszkanie lub dom, a bank dalej będzie wypłacał obiecane pieniądze. A co w przypadku, gdy samotny emeryt umiera, np. po kilku miesiącach od zawarcia umowy kredytowej? W tym czasie bank wypłacił mu niewielką część kredytu. Spadkobiercom

Zapłać mniej za wieczyste użytkowanie

;przez gospodarstwo domowe należy rozumieć zespół osób mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się lub osobę samotną utrzymującą się samodzielnie, która nie łączy swoich dochodów z dochodami innych osób". Z kolei że do dochodu należy zaliczyć m.in.: dochody z tytułu stosunku pracy, działalności

Ranking najlepszych gier wideo. Na szczycie: tortury, narkotyki i strzelanie do policjantów... [TOP 10]

się samotni kowboje o twarzach spalonych słońcem? Gdzie kochające ich dziwki, gdzie handlarze płynami na porost włosów i Indianie z naszyjnikami ze skalpów? Żyją w świecie gier wideo. Lista gier nawiązujących do Dzikiego Zachodu liczy przynajmniej sto tytułów, z czego większość nie jest warta uwagi

Ustawy z myślą o seniorach. Będzie kredyt i dożywotnia renta

seniorów, że mogliby rozważyć inny sposób na podreperowanie swojego budżetu, np. przeprowadzkę do mniejszego, tańszego w eksploatacji lub w gorszej lokalizacji mieszkania. Nadwyżkę pieniędzy mogliby ulokować na lokacie rentierskiej. Sęk w tym, że dla wielu samotnych seniorów, którzy nie mają komu zostawić

Dopłata do mieszkania lub domu

nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych, już na starcie rodzina bezdzietna i singiel dostaną od państwa 10 proc. ceny mieszkania kupionego za kredyt. Jeśli rodzina lub osoba samotna ma potomstwo, dopłata wyniesie 15 proc. To nie wszystko. Dodatkową 5-procentową dopłatę dostanie rodzina, w której

Plusy i minusy ryczałtu

firmę z tej formy opodatkowania. Do tego od kilku lat przedsiębiorcy rozliczający się w ten sposób nie mają już możliwości wspólnego opodatkowywania się z małżonkiem lub dzieckiem, które samotnie wychowują. Efekt? W 2003 r. w ramach ryczałtu ewidencjonowanego rozliczyło się z fiskusem niespełna 660

Odwrócona hipoteka czy dożywotnia renta? Co lepsze dla emeryta?

szóstkę w lotto lub gdyby rodzina zdecydowała się mu pomagać, będzie mógł spłacić bank, a ten nie weźmie ani złotówki z tytułu karnej prowizji. Spadkobiercy nie zostaną na lodzie Wspomnieliśmy wcześniej, że bank przejmuje nieruchomość, o ile spadkobiercy nie zwrócą kredytu wraz z odsetkami. Otóż będą

PIT-y 2017. Jak rozliczyć PIT

sprawie kończy właśnie proces legislacyjny. Osoby mające dochody z tytułu umowy o pracę, o dzieło i umowy-zlecenia z tytułu praw autorskich będą musiały wypełnić wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy. Ma on dwie strony. Wystarczy wpisać imię, nazwisko, adres, zaznaczyć, czy chce

PIT-y 2017. Jak rozliczyć PIT?

właśnie proces legislacyjny. Osoby mające dochody z tytułu umowy o pracę, o dzieło i zlecenie z tytułu praw autorskich będą musiały wypełnić wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy. Ma on dwie strony. Wystarczy wpisać imię, nazwisko, adres, zaznaczyć, czy chce się skorzystać z

Może OFE przestraszą się ZUS-u

lobby był minister finansów Jacek Rostowski i minister pracy Jolanta Fedak. Po drugiej stronie barykady samotnie tkwi szef doradców premiera Michał Boni, który krytycznie ocenia pomysły rozmontowania OFE. Chce jedynie poprawić ich efektywność i pracuje nad odpowiednią ustawą w tej sprawie. Reforma

Rząd zajmie się odwróconą hipoteką. Jakie to przyniesie zmiany?

. Ponadto u nas mało kto oszczędza z myślą o emeryturze. Dlatego zainteresowanie odwróconym kredytem hipotecznym może być całkiem spore. Z listów i telefonów od czytelników wiemy, że na ustawę w tej sprawie czeka wielu samotnych emerytów. Mają mieszkania warte setki tysięcy złotych, a równocześnie klepią

Rząd zajmie się odwróconą hipoteką. Jakie to przyniesie zmiany?

. Ponadto u nas mało kto oszczędza z myślą o emeryturze. Dlatego zainteresowanie odwróconym kredytem hipotecznym może być całkiem spore. Z listów i telefonów od czytelników wiemy, że na ustawę w tej sprawie czeka wielu samotnych emerytów. Mają mieszkania warte setki tysięcy złotych, a równocześnie klepią

I jak tu kupić mieszkanie?

wyżej rodzinie pożyczy o 184 tys. zł mniej przed miesiącem. I jeszcze jedno: Open Finance podaje, że kredytobiorcy muszą się też liczyć ze wzrostem kosztów z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego i obowiązkowych ubezpieczeń na życie, których banki wymagają od zaciągających kredyt. Oczywiście

Dyktatura nie jest lekarstwem na niesprawiedliwość

Łukaszenki, u Orbána też. W 1976 r. zrobił pan coś zupełnie niespodziewanego. Napisał list do Edwarda Gierka, by zastanowił się nad postulatami Komitetu Obrony Robotników. Może w 2016 r. napisałby pan list do Jarosława Kaczyńskiego? On siedzi samotnie w swojej willi na Żoliborzu, ogląda tylko

Odwrócona hipoteka jak fatamorgana

warto poczekać na ustawę, bo tak będzie bezpieczniej. Zdajemy sobie sprawę, że dla osoby, której emerytura nie wystarcza na podstawowe potrzeby i nie może ona liczyć na pomoc dzieci czy wnuków, oferta renty dożywotniej może wydać się darem z niebios. Poza tym dla wielu samotnych seniorów, którzy nie

Gdy emerytura zbyt niska

sytuacji, gdyby emeryt trafił szóstkę w lotto lub gdyby rodzina zdecydowała się mu pomagać, będzie mógł spłacić bank, a ten nie weźmie ani złotówki z tytułu karnej prowizji. Emerytura większa nawet o połowę W firmie Home Broker "Doradcy Finansowi" spróbowano policzyć, ile może wynieść wysokość

Jak ugryźć kredyt hipoteczny

tys. zł na czysto wszystkie raty (również płacone innym bankom z tytułu innych kredytów) nie mogłyby przekroczyć 1 tys. zł. Jeśli zarabiasz powyżej średniej krajowej, na raty mógłbyś przeznaczyć maksymalnie 65 proc. pensji netto. Dla notariusza i pośrednika Pamiętaj, że rata to nie jedyny koszt

Zamień mieszkanie na mniejsze. To się opłaca!

finansowe zamiany. Obie strony spotykają się wówczas u notariusza. Każdy musi przedstawić dokument potwierdzający tytuł prawny do mieszkania. Jeżeli jest się właścicielem, jest to wypis z księgi wieczystej. W tym celu należy pójść do sądu prowadzącego rejestr takich ksiąg. Wypis kosztuje 30 zł. Można też

Tomaszewski o fotografii: Odebrano mi zawód. Dziś każdy może robić zdjęcia [WYWIAD]

, by byli ogniem a nie ćmą. Jeśli człowiek czuje się samotny w swojej fotografii, jeśli wszyscy robią to, czego on nie robi - jest na dobrej drodze. Tego powinien się trzymać. Powinniśmy szukać klucza do samego siebie, do swojej odmienności, oryginalności i z tego uczynić wehikuł, na którym można

Teraz możesz zatrudnić nianię legalnie

. Ustawa wyraźnie mówi, kto może być nianią, a kto nie. I tak nianią nie może być jeden z rodziców, także rodzic samotnie wychowujący dziecko. Ale może już nią być nasza babcia, mama, kuzyn, siostra czy brat. Spokojnie możemy też zatrudnić emeryta czy osobę na świadczeniu przedemerytalnym. Ustawa nic nie

Pity 2012, czyli ostatnie takie zeznanie podatkowe

pielęgnacyjne; zasiłki wychowawcze i porodowe; jednorazowe zasiłki za urodzenie dziecka (w tym słynne becikowe); diety z tytułu podróży służbowej lub związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, dodatki za tzw. rozłąkę. W formularzu PIT nie wykazuje się też wygranych w konkursach, grach i

Jak przekazać w spadku, jak odziedziczyć: gotówka, składki emerytalne, lokaty

one pierwszeństwo przed wypłatą pieniędzy dla spadkobierców z tytułu spadku. Ale nie można ich ustanowić na rzecz dowolnej osoby. W grę wchodzą: małżonek, wstępni (czyli m.in. rodzice, dziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki) i rodzeństwo. Ograniczona jest też kwota, która może być objęta

Czas na własne mieszkanie? My zrobiliśmy analizę, ty decydujesz

poprzestaną, bo w obecnej sytuacji gospodarczej ryzykują one więcej. Marcin Krasoń z Open Finance informuje, że w górę poszły także ostatnio koszty ponoszone przez klientów z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego i obowiązkowych ubezpieczeń na życie, których banki wymagają od zaciągających kredyt

Odwrócona hipoteka czy dożywotnia renta - co lepsze dla emeryta?

. Poza tym, dla wielu samotnych seniorów, którzy nie mają komu zostawić majątku, ważne jest to, że mogą podreperować swój domowy budżet, mając do końca życia zagwarantowany dach nad głową. Tak przynajmniej zapewniają tych ludzi spółki, które wzięły ich na celownik. Ile wynosi renta dożywotnia? To zależy

Kredyt hipoteczny lub dożywotnia renta do wyboru [PORADNIK]

przez cały czas naliczał odsetki. Uwaga! Jeżeli po zawarciu umowy z bankiem senior trafi szóstkę w lotto lub gdy rodzina zdecyduje się mu pomagać, będzie on mógł spłacić kredyt. Bank nie weźmie wówczas ani złotówki z tytułu karnej prowizji. Bez ochrony państwa Wspomnieliśmy o zagrożeniach, które czyhają

Skąd pieniądze na starość? Z nieruchomości!

rozwiązań. "Odwrócona hipoteka - szansa na godne życie seniora czy zagrożenie?" - to tytuł organizowanej przez nich konferencji, która odbędzie się w najbliższy poniedziałek w Krakowie. Uwaga! Dyskusję, w której oprócz wojewody i rzecznika praw obywatelskich wezmą udział naukowcy, dziennikarze

Kiedy odwrócona hipoteka? Seniorzy czekają na ustawę

ciągu 30 dni. Także wtedy, gdy emeryt trafiłby szóstkę w lotto lub gdyby rodzina zdecydowała się mu pomagać, będzie mógł spłacić kredyt, a wówczas bank nie weźmie ani złotówki z tytułu karnej prowizji. Uwaga! Wysokość kredytu ma zależeć przede wszystkim od wartości nieruchomości, którą wyceni

Kredyt hipoteczny - ile, w jakiej walucie i na jak długo?

sprawdzić czy na kredyt w ogóle możesz sobie pozwolić. Żeby go otrzymać, nie musisz osiągać dochodów tylko z tytułu umowy o pracę. Banki akceptują też inne formy zatrudnienia. Dla banku przede wszystkim liczy się twoja zdolność kredytowa, a więc to czy twoje dochody pozwolą na spłatę miesięcznych rat. Żeby

Co cię czeka w przyszłym roku, czyli kalendarz Pieniędzy Extra na 2014 rok

z ulg podatkowych i nie będziesz się rozliczać wspólnie z małżonkiem lub dzieckiem, które samotnie wychowujesz. Jeśli potem zmienisz zdanie, możesz się rozliczyć samodzielnie. I jeszcze jedno, z końcem stycznia rozliczenie roczne z fiskusem kończą osoby, które prowadzą małe firmy opodatkowane

Zdecyduj się na zamianę - to się opłaca

poradnika). Formalności przy zamianie Po ustaleniu warunków finansowych zamiany obie strony spotykają się u notariusza. Każdy musi przedstawić dokument potwierdzający tytuł prawny do mieszkania. Jeżeli jest się właścicielem, jest to wypis z księgi wieczystej. Pani Ewa musiała więc w tym celu

Coraz więcej absurdów

-gipsowych w lokalu użytkowym, bez jakiejkolwiek ingerencji w konstrukcję, przy zgodzie właściciela budynku i zatwierdzeniu przez sanepid, trzeba mieć pozwolenie na budowę, kierownika, dziennik budowy i jeszcze czekać do 65 dni na rozpatrzenie. Rozliczenie podatku Rodzic samotnie wychowujący dziecko może się

Coraz więcej absurdów

-gipsowych w lokalu użytkowym, bez jakiejkolwiek ingerencji w konstrukcję, przy zgodzie właściciela budynku i zatwierdzeniu przez sanepid, trzeba mieć pozwolenie na budowę, kierownika, dziennik budowy i jeszcze czekać do 65 dni na rozpatrzenie. Rozliczenie podatku Rodzic samotnie wychowujący dziecko może się

Jakie zmiany w przepisach czekają nas w 2012 roku?

dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, przysługującego rodzicom o niskich dochodach. W tym roku czekają nas też najprawdopodobniej cięcia w przyznawaniu becikowego dla rodzin zarabiających najwięcej. Jeśli roczny dochód rodziny przekroczy 85 tys., becikowe nie będzie jej przysługiwało