tytułu pozostawienia

Dziedziczenie praw autorskich i patentów. Poradnik

Co zrobić, gdy nasz zmarły przodek był twórcą albo wynalazcą? Czy odziedziczymy prawa do jego dzieł?

EBC utrzymał stopy bez zmian, zwiększył wartość programu PEPP o 600 mld euro

poziomie, odpowiednio: 0%, 0,25% oraz -0,5%. Analitycy oczekiwali pozostawienia stóp procentowych bez zmian. "Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0,00%, 0,25

Klabater: Premiera gry 'This is the Zodiac Speaking' zaplanowana na 24 września

Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) - Klabater wyznaczył datę premier gry "This is the Zodiac Speaking" na 24 września br., podała spółka. "Gra trafi do sprzedaży 24 września br. Producentem tytułu jest studio Punch Punk Games. Projekt zadebiutuje jednocześnie w wersji na PlayStation

Ustawa o dodatku solidarnościowym weszła w życie

., albo uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta. Warunkiem uzyskania prawa do dodatku solidarnościowego jest co najmniej 60-dniowy okres podlegania w 2020 r. ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy. Dodatek ma być adresowany do obywateli RP, a także obywateli innych państw

Projekt dot. dodatku solidarnościowego i podwyższenia zasiłku już w Sejmie

prawa do dodatku solidarnościowego jest co najmniej 90-dniowy okres podlegania w 2020 r. ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy. Dodatek ma być adresowany do obywateli RP, obywateli innych państw Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub

EBC utrzymał stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

poziomie, odpowiednio: 0%, 0,25% oraz -0,5%. Rada Prezesów postanowiła także rozpocząć przegląd strategii polityki pieniężnej EBC. Analitycy oczekiwali pozostawienia stóp procentowych bez zmian. "Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) postanowiła, że stopa

Arts Alliance pracuje nad grą 'Project X', premiera planowana na 2020 r.

Warszawa, 04.07.2019 (ISBnews) - Arts Alliance pracuje nad grą pod roboczym tytułem "Project X", podała spółka. Produkcja realizowana wspólnie z zewnętrznym studiem to walking simulator połączony z survivalem. Premiera gry planowana jest w 2020 r. "Chcemy współfinansować

EBC utrzymał stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0%, 0,25% oraz -0,5%.  Analitycy oczekiwali pozostawienia stóp procentowych bez zmian. "Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) postanowiła, że stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w

Koszt obniżki PIT do 17% i wzrostu KUP wyniesie 9,69 mld zł w każdym pełnym roku

obowiązywania tych przepisów, wynika z oceny skutków regulacji (OSR), dołączonych do projektu nowelizacji przyjętej przez rząd. Nowelizacja przewiduje zmniejszenie obciążeń fiskalnych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych poprzez: 1) obniżenie kosztów pracy przez co najmniej dwukrotne podniesienie

EBC utrzymał stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

Warszawa, 10.04.2019 (ISBnews) - Europejski Bank Centralny (EBC) utrzymał stopy procentowe na dotychczasowych poziomach, poinformował bank. Benchmarkowa stopa procentowa kredytu refinansowego wynosi nadal 0,0%.  Analitycy oczekiwali pozostawienia stóp procentowych. "Rada

EBC utrzymał stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0%, 0,25% oraz -0,5%.  Analitycy oczekiwali pozostawienia stóp procentowych bez zmian. "Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) postanowiła, że stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w

Far From Home Games chce wejść na New Connect w II kw. 2021 r. (uzup.)

podczas konferencji online. "Chcemy tworzyć gry, które pozostawią znaczący ślad w historii tego medium. Nasza pasja do gier wideo, oraz przeszłe doświadczenie w tworzeniu ich pcha nas na przód. Chcemy tworzyć zapadające w pamięć gry akcji z silnymi elementami narracyjnymi. Pierwszy projekt spółki

Far From Home Games chce wejść na New Connect w II kw. 2021 r.

przyszłego roku chcielibyśmy zadebiutować na rynku NewConnect, a w I półroczu 2022 roku planujemy debiut naszej pierwszej gry w formule early access" - powiedział Blumenfeld podczas konferencji online. "Chcemy tworzyć gry, które pozostawią znaczący ślad w historii tego medium. Nasza pasja do gier

EBC utrzymał stopy proc., rusza z nową rundą TLTRO

(TLTRO) od września 2019 r. Analitycy oczekiwali pozostawienia stóp procentowych, spodziewali się też zapowiedzi nowego TLTRO. "Rada oczekuje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym poziomie przynajmniej do końca 2019, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie to

EBC utrzymał stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

Warszawa, 06.06.2019 (ISBnews) - Europejski Bank Centralny (EBC) utrzymał stopy procentowe na dotychczasowych poziomach, poinformował bank. Benchmarkowa stopa procentowa kredytu refinansowego wynosi nadal 0,0%.  Analitycy oczekiwali pozostawienia stóp procentowych. "Rada

EBC utrzymał stopy procentowe bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

Warszawa, 24.01.2019 (ISBnews) - Europejski Bank Centralny (EBC) utrzymał stopy procentowe na dotychczasowych poziomach, poinformował bank. Benchmarkowa stopa procentowa kredytu refinansowego wynosi nadal 0,0%. Analitycy oczekiwali pozostawienia stóp procentowych na niezmienionym poziomie

Senat odesłał do Sejmu ustawę o przekształceniu OFE w IKE

przekształcenia OFE wniosą z tytułu przekształcenia opłatę odpowiadającą wartości 15% aktywów netto OFE, w dwóch transzach (w 2020 i 2021 r.) "To stawka równoważna efektywnej stopie opodatkowania emerytur wypłacanych z ZUS. Środki z tej opłaty trafią do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) i mogą być

EBC utrzymał stopy proc. i plany dot. skupu aktywów w 2018 r. bez zmian

. Analitycy oczekiwali pozostawienia stóp procentowych oraz planów dotyczących skupu aktywów na niezmienionym poziomie. "Rada oczekuje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym poziomie przynajmniej do lata 2019, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie to konieczne do

EBC utrzymał stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

swoich instrumentów, aby upewnić się, że inflacja zmierza w kierunku celu w sposób trwały. Analitycy oczekiwali pozostawienia stóp procentowych. "Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) zdecydowała, że stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących

Czy wolno zażądać od wykonawcy zabezpieczenia udzielonej przez niego gwarancji jakości?

Czy wolno zażądać od wykonawcy zabezpieczenia udzielonej przez niego gwarancji jakości?

. Stosownie bowiem do przepisów kc rękojmia za wady oraz gwarancja to odrębne instytucje. Zdaniem projektodawcy pozostawienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na roszczenia z tytułu rękojmi za wady jest wystarczające, by zapewnić zamawiającemu w niezbędnym zakresie zabezpieczenie usunięcia przez

Sejm przyjął ustawę o dodatku solidarnościowym, podniósł kwotę zasiłku

obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu z tytułu stosunku pracy w 2020 roku oraz rozszerzyli prawo do ubiegania się o dodatek dla osób, które utraciły pracę po 15 marca (początkowo w projekcie była data 31 marca b.r.) Projekt ustawy stanowił przedłożenie prezydenta, powstał we współpracy z NSZZ

EBC utrzymał stopy proc. i plany dot. skupu aktywów w 2018 r. bez zmian

do końca 2018 r. Analitycy oczekiwali pozostawienia stóp procentowych oraz planów dotyczących skupu aktywów na niezmienionym poziomie. "Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) postanowiła, że stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz

EBC utrzymał stopy proc. i plany dot. skupu aktywów w 2018 r. bez zmian

końca września 2018 r.  Analitycy oczekiwali pozostawienia stóp procentowych na niezmienionym poziomie. "Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Prezesów EBC postanowiła, że stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w 

PSEW za zwiększeniem liczby i budżetu dla instalacji OZE w aukcji w 2020 r.

; - powiedział prezes PSEW Janusz Gajowiecki, cytowany w komunikacie. Z wyliczeń PSEW wynika, że tylko członkowie stowarzyszenia mają w swoich portfelach projekty o łącznej mocy 1,5 GW, z czego 1,2 GW w wietrze i ok. 300 MW w dużych projektach fotowoltaicznych. Pozostawienie przez Ministerstwo

KNF cofnęła zezwolenie na świadczenie przez Fritz Group usług płatniczych

pozostawieniu możliwości obsługi transakcji płatniczych związanych z wypłatą środków przechowywanych przez spółkę lub transferem tych środków na rachunki płatnicze prowadzone u innych dostawców. KNF wskazała dzień 31 grudnia 2018 r. jako ostateczny termin rozwiązania przez spółkę stosunków prawnych wynikających

EBC utrzymał stopy proc. i plany dot. skupu aktywów w 2018 r. bez zmian

.  Analitycy oczekiwali pozostawienia stóp procentowych na niezmienionym poziomie. "Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Prezesów EBC postanowiła, że stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym na koniec

EBC utrzymał stopy proc. bez zmian, skup aktywów przedłużony

2018 r., przy czym do końca września - na dotychczasowym poziomie (30 mld euro mies.), a później na poziomie obniżonym do 15 mld euro miesięcznie.  Analitycy oczekiwali pozostawienia stóp procentowych na niezmienionym poziomie. "Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Prezesów EBC postanowiła, że

Jak zwracać zabezpieczenie wykonania umowy po robotach budowlanych i usłudze nadzoru inwestora?

końcowym odbiorze wszelkich wykonanych robót i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynku, po całkowitym rozliczeniu inwestycji z wykonawcą oraz wykonaniu przez okres 5 lat od odbioru końcowego w imieniu zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi udzielonych przez wykonawcę robót. Co w takiej

Przegląd informacji ze spółek

zapasowy, podano w uchwałach podjętych na walnym zgromadzeniu. Forever Entertainment pozytywnie przeszedł proces weryfikacji i otrzymał tytuł autoryzowanego dewelopera i wydawcy na platformie Sony PlayStation 5, podała spółka. Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (EPEC) i Energa Kogeneracja

EBC utrzymał stopy proc. i plany dot. skupu aktywów w 2018 r. bez zmian

do końca września 2018 r., a następnie - 15 mld euro do końca 2018 r.  Analitycy oczekiwali pozostawienia stóp procentowych oraz planów dotyczących skupu aktywów na niezmienionym poziomie.  "Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) postanowiła

EBC utrzymał stopy proc. i plany dot. skupu aktywów w 2017 r. bez zmian

.  Analitycy oczekiwali pozostawienia stóp procentowych na niezmienionym poziomie. "Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Prezesów EBC postanowiła, że stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym na koniec

DM Vestor podniósł rekomendację Handlowego do 'neutralnie', wycena nadal 73 zł

Warszawa, 17.05.2016 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego Vestor podnieśli rekomendację dla Banku Handlowego do "neutralnie" ze "sprzedaj", a cenę docelową pozostawili bez zmian na poziomie 73 zł, wynika z raportu datowanego na 16 maja. W dniu wydania rekomendacji

Przegląd informacji ze spółek

o zmianie rekomendacji dotyczącej podziału zysku i wycofał projekt uchwały na ZWZ dotyczący wypłaty dywidendy z części zysku za 2019 r. Kwota uprzednio przeznaczona na dywidendę, czyli 494,38 mln zł, zostanie pozostawiona jako niepodzielona, podał bank. Zmiana ta ma związek z pismem

EBC utrzymał stopy proc. i plany dot. skupu aktywów w 2017 r. bez zmian

.  Analitycy oczekiwali pozostawienia stóp procentowych na niezmienionym poziomie. "Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Prezesów EBC postanowiła, że stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym na

Sejm przyjął nowelizację o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

pozostawieniem delegacji do ich wydawania w latach kolejnych. Wysokość NCW, zgodnie z przedłożoną propozycją wynosi: - 7,1% - na 2017 r., - 7,5% - na 2018 r., - 8% - na 2019 r., - 8,5% - na 2020 r. Przy czym, należy mieć na uwadze, że wysokość NCW na lata 2017-2020 została już określona przepisami ustawy w art

MFPR: Czas na decyzję ws. przekazania funduszy z OFE do ZUS: 1 VI do 1 VIII 2020

pieniędzy uczestników OFE do ZUS, rozpoczynające się na 10 lat przed osiągnięciem przez nich wieku emerytalnego), większość środków z OFE została już przekazana do ZUS. "Tak więc w ich przypadku, na rachunkach w OFE zostały już niewielkie kwoty. Umożliwienie pozostawienia ich na IKE, nie da dodatkowych

Gdy umiera właściciel firmy, wygasają umowy o pracę, koncesje, nieważny staje się NIP. Jak uratować firmę przed upadkiem?

od spadków i darowizn (nawet 20 proc.) z tytułu nabycia firmy. Wcześniej takie zwolnienie przysługuje tylko najbliższej rodzinie zmarłego. Czym będzie zarządzał zarządca sukcesyjny? Jakim konkretnie majątkiem będzie mógł kierować zarządca sukcesyjny? To zależy, ilu było właścicieli firmy &ndash

EBC utrzymał stopy proc. i plany dot. skupu aktywów w 2017 r. bez zmian

.  Analitycy oczekiwali pozostawienia stóp procentowych na niezmienionym poziomie. "Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Prezesów EBC postanowiła, że stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym na

800 zł na mieszkańca rocznie. PiS podtopi miasta?

dodatkowe pieniądze, jakie każdy z nas pozostawi, robiąc zakupy czy korzystając z usług - mówi Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego. Nowe prawo wodne oznacza w pierwszej kolejności podwyżki cen wody. - Mamy świadomość, że zapisy tej ustawy zwiększą opłaty w naszych miastach. W wypadku Chorzowa

IS: Wstrzymany rozwój systemu viaTOLL to utrata ponad 1 mld zł wpływów rocznie

niż jest obecnie i mógłby przynosić z tego tytułu nawet ponad 1 mld zł rocznie więcej z poboru opłat od przejazdów pojazdów ciężkich" - czytamy w raporcie Instytutu. IS zwraca uwagę na kolejną niewykorzystaną szansę systemu - na zwiększenie przychodów od przewoźników zagranicznych. "Ok. 40

Przegląd informacji ze spółek

przez PPL, w łącznej kwocie ok. 5,96 mln zł z tytułu pierwszego okresu odsetkowego dla powyższych obligacji, podała spółka. Santander Bank Polska przekazał 2 mln zł na zakup sprzętu medycznego do 8 szpitali tj. w Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Puławach, Wrocławiu i Warszawie, podał bank. PKN

Dobra wiadomość dla emerytów i rencistów. Wkrótce dwie podwyżki

jeszcze w październiku. Pierwszy próg podatkowy Po zmianie nastąpi obniżenie najniższej stawki podatku (dla dochodów poniżej 85 528 zł) wynikającej ze skali podatkowej z 18 proc. do 17 proc. przy jednoczesnym pozostawieniu bez zmian stawki 32 proc. Najbardziej zyskają osoby zarabiające najmniej, ale

Łatwiej ogłosić upadłość, również prowadzącym działalność. Nowe przepisy zbiegły się w czasie z kryzysem

automatycznie uznaje się, że z mężem czy żoną mają rozdzielność majątkową. Ale ich wspólny majątek i tak wchodzi do masy upadłościowej. Ale w takiej sytuacji osoba, która nie ogłasza upadłości, może dochodzić należności z tytułu udziału w majątku wspólnym. Np. gdy chodzi o wspólne mieszkanie. Swoje roszczenia

Branża leasingowa proponuje klientom odroczenie rat, rezygnację z części opłat

epidemicznego. "Oznacza to, że działania, które prowadzimy są nakierowane na takie potraktowanie klientów, którzy znajdą się w sytuacji utrudniającej bieżącą i regularną obsługę umów, by pozostawić w ich dyspozycji finansowane przedmioty. Działania te obejmują (na wniosek klienta lub w wyniku decyzji

EBC utrzymał stopy proc. i plany dot. skupu aktywów w 2017 r. bez zmian

.  Analitycy oczekiwali pozostawienia stóp procentowych na niezmienionym poziomie. "Na dzisiejszym posiedzeniu, które odbyło się w Tallinie, Rada Prezesów EBC postanowiła, że stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i 

Banki poszukają spadkobierców. Nawet 8 mld zł leży na uśpionych kontach

. Co więc z pieniędzmi na kontach, które pozostawili po sobie nasi bliscy zmarli? Wielu spadkobierców nie wie, że ich bliscy, po których dziedziczą, pozostawili po sobie jakieś środki. Nawet jeśli przypuszczają, że zmarły mógł pozostawić po sobie pieniądze na koncie, to nie wiedzą, w którym banku, w

EBC utrzymał stopy proc. i plany dot. skupu aktywów w 2017 r. bez zmian

.  Analitycy oczekiwali pozostawienia stóp procentowych na niezmienionym poziomie. "Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Prezesów EBC postanowiła, że stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym na

Skiba z MF: Projekt podatku od handlu będzie gotowy do pocz. przyszłego tygodnia

zapowiadał, że rząd być może zdecyduje się na stawkę liniową z dużo wyższą niż obecnie proponowaną kwotą wolną. W na początku lutego Ministerstwo Finansów opublikowało nowy projekt, w którym pozostawiono wszystkie najważniejsze propozycje, w tym stawki podatku uzależnione od przychodów sklepów, objęcie

Przegląd informacji ze spółek

wyklucza pozostawienia środków w spółce, poinformował wiceprezes Arkadiusz Pernal. Przewidziana w projekcie Tarczy Antykryzysowej pomoc w postaci dofinansowania czynszów powinna obejmować nie tylko najemców w galeriach handlowych, ale także sklepy poza galeriami, uważa prezes Redanu - właściciela marki

EBC utrzymał stopy proc. i plany dot. skupu aktywów w 2017 r. bez zmian

.  Analitycy oczekiwali pozostawienia stóp procentowych na niezmienionym poziomie. "Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Prezesów EBC postanowiła, że stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym na

Przegląd informacji ze spółek

Zarząd PKO Banku Polskiego podjął uchwałę, w której rekomenduje akcjonariuszom zatrzymanie całości zysku netto osiągniętego przez bank w 2019 roku oraz pozostawienie niepodzielonymi zysków z lat poprzednich, podał bank. XTPL odnotował 3,45 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej

MFiPR: Rządowy projekt ustawy dot. przekształcenia OFE w IKE trafi do Sejmu

, rozpoczynające się na 10 lat przed osiągnięciem przez nich wieku emerytalnego), większość środków z OFE została już przekazana do ZUS. Tak więc w ich przypadku na rachunkach w OFE zostały już niewielkie kwoty. Umożliwienie pozostawienia ich na IKE, nie da dodatkowych zysków z uwagi na krótki czas potencjalnego

Nieprzyjemnie na GPW, CD Projekt w centrum uwagi

miesiącach odnotowali zyski, pozostawili na noc otwarte pozycje długie (na wzrost) na kontakty CFD Poland20. Być może oczekują skutecznej obrony dna WIG20 w okolicach poziomu 2210 pkt. Na warszawskim parkiecie emocje budzi aktualnie CD Projekt. Przez ostatnie kilkadziesiąt miesięcy „pocieszeniem"

FPP i CALPE: Nowa ustawa o zatorach płatniczych zapewnia lepszą ochronę MŚP

;  Skrócenie terminów zapłaty - sektor publiczny ma dokonywać płatności nie później niż w terminie 30-dniowym, bez możliwości wydłużenia, z wyjątkiem podmiotów leczniczych, dla których pozostawiony ma być termin 60 dni. 2.           Wprowadzenie

Były zarząd PKP SA 'zaskoczony i oburzony' brakiem absolutorium

S.A. Jakub Karnowski, Piotr Ciżkowicz, Jarosław Bator napisali, że są "zaskoczeni i oburzeni" decyzją ZWZ o nieudzieleniu absolutorium. "Zarówno wyniki finansowe PKP S.A., jak i kondycja w jakiej pozostawiliśmy spółki z Grupy PKP jednoznacznie wskazują, że głosowanie przeciw

Rakiem z jednolitej daniny

Wicepremier Mateusz Morawiecki nie pozostawił złudzeń - rząd zarzucił prace nad projektem jednolitego podatku. To pomysł, abyśmy zamiast PIT, składek na ZUS i ubezpieczenie zdrowotne płacili jeden superpodatek. Tak naprawdę nawet nie do końca wiadomo, czy jest czegokolwiek żałować. Nie licząc

iFun4all pozyskał 2,2 mln zł, liczy na debiut na NC na przełomie II i III kw.

, uzyskując z tego tytułu 2,1 mln zł, pozostając jednocześnie większościowym udziałowcem iFun4All" - czytamy w komunikacie.  "Zainteresowanie naszymi akcjami znacznie przekroczyło to, czego oczekiwaliśmy. Uplasowaliśmy całą oferowaną pulę. Inwestorzy wycenili spółkę na ponad 13 mln zł"

Wyczekiwanie na decyzję FOMC

. Komisja Nadzoru Finansowego wyliczyła koszty wprowadzenia w życie prezydenckiej ustawy o pomocy frankowiczom. Obciążenia banków z tytułu skutków tej ustawy mogą wynieść nawet ponad 100 mld zł. Tak duże koszty narażają banki na utratę stabilności, a także grożą ich upadłością. W najgorszym scenariuszu KNF

Skiba z MF: W tym roku do budżetu może nie wpłynąć 2 mld zł z podatku od handlu

podatku. Potwierdził jednak, że pod koniec tygodnia lub na początku przyszłego projekt powinien być gotowy i powinien trafić ponownie do konsultacji międzyresortowych. Na początku lutego Ministerstwo Finansów opublikowało nowy projekt podatku od handlu detalicznego, w którym pozostawiono wszystkie

Premiowanie podczas oceny ofert najdłuższych okresów gwarancji może prowadzić do nadużyć

okoliczności.Zobacz: Dokumenty wyjaśniające rażąco niską cenę Okresy rękojmi Zgodnie z art. 151 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający może pozostawić do 30 % kwoty zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota ta powinna być zwrócona nie później, niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady

Streżyńska: Ministerstwo nie będzie interweniować ws. aukcji LTE

sprowokowałaby wiele kolejnych procesów sądowych, które mogłyby potrwać wiele lat. "W tej sytuacji rozsądne wydaje się brak ewentualnej interwencji i pozostawienie sądom rozstrzygnięcie obecnych spraw" - dodała. Wiceminister finansów Hanna Majszczyk poinformowała dziś, że szacowane dochody z

Polimex Mostostal zawarł z wierzycielami umowę IV etapu restrukturyzacji

oraz wierzyciele zawarli aneks do umowy ZOZF, przewidujący pozostawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa - zakładu produkcyjnego Mostostal Siedlce w strukturach grupy kapitałowej Polimex-Mostostal. Zgodnie ze zmienioną umową ZOZF, Zakład Mostostal Siedlce ma zostać wyodrębniony ze struktur

PIU: Zakłady ubezpieczeń na życie też powinny prowadzić PPK

przy pozostawieniu w projekcie PPK jedynie funduszy inwestycyjnych, jak również de facto przeniesieniu nowych umów o prowadzenie IKE, IKZE i PPE do instytucji finansowych nieobciążonych tym podatkiem, podatek od aktywów PPK nie będzie naliczany" - podkreśla także PIU. PIU przyjęło założenie w

PZU nie planuje emisji obligacji w tym roku

pozostawienie większej ilości zatrzymanego zysku w spółce. Chcielibyśmy, aby był to możliwie wysoki poziom" - powiedział Kulik podczas czasu inwestorskiego, zorganizowanego przez SII.  Poinformował, że co do zysku za 2018 r. cele są podobne. Zapytany zaś o możliwość zmiany polityki dywidendowej

POHiD: Proponowane przez MF zmiany w podatku od handlu są jedynie kosmetyczne

z tym samym podatkiem o trzech szczeblach progresji: 0,7%, 1,3% i 1,9%, co spowoduje przeniesienie znaczących kosztów podatku wzdłuż łańcucha dostawy towarów, najbardziej godząc w konsumentów i dostawców. Nie do przyjęcia jest też pozostawienie specjalnych stawek dla dni tzw. weekendu i świąt

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zgodnie z przepisami1 ustawy Pzp *1 zamawiający może żądać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Co do zasady, decyzja o tym czy w konkretnym postępowaniu zamawiający ma przyjąć i żądać wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, została pozostawiona swobodnej

Przegląd informacji ze spółek

rozpoznała konieczność dokonania odpisu aktualizacyjnego z tego tytułu w kwocie 1,2 mln zł. Spadki popytu na produkty wytwarzane przez Sanok Rubber Company mogą być bardziej znaczące w kwietniu niż te odnotowane w I kw., poinformował prezes Piotr Szamburski. Sanok Rubber Company ogranicza wymiar czasu

FPP: Klin podatkowy powinien być systematycznie w różnych formach zatrudnienia

, z punktu widzenia ekonomicznego, stosowanie nieoskładkowanych umów. Pozostawienie takich nierówności nadal utrzymuje mechanizm konkurowania najniższą ceną w postępowaniach na udzielenie zamówienia publicznego. Wyrównanie szans dla przedsiębiorców ubiegających się o zamówienia publiczne nastąpi

Zasiłek pogrzebowy, kredyty, konta - sprawy do uporządkowania po śmierci bliskiego

dokumentu. Czytaj też: Kto dziedziczy majątek, gdy zmarły nie zostawił testamentu? Rozwiązujemy trudne przypadki spadkowe Gdzie szukać pieniędzy Informację o rachunkach pozostawionych przez spadkobiercę można uzyskać w dowolnym oddziale banku lub SKOK. Obowiązujące od 1 lipca 2016 r. zmiany w prawie

Przegląd informacji ze spółek

przestarzałych pieców, termomodernizację budynków jednorodzinnych oraz zakup fotowoltaiki w ramach programu "Czyste Powietrze", podał bank. Kapitał z tytułu udzielonych kredytów będzie następnie częściowo spłacony z dotacji udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Rewolucyjny wyrok NSA ws. zwrotu podatku. Fiskus nie odda jej 2 mln zł. Prawnicy: To skandaliczny przykład nadużycia

Sprawa dotyczy pani Anny (imię zmienione). Należała do niej nieruchomość, z której przez 10 lat korzystały bezumownie inne osoby (osiągając dzięki temu dodatkowe dochody). Pani Anna, gdy się o tym dowiedziała, podała sprawę do sądu i wygrała. Sąd I instancji przyznał jej 6 mln zł z tytułu

Dziś notowania na GPW w takt wskaźnika ZEW i wyników spółek

sektorze bankowym: zgodnie z oczekiwaniami zysk netto jest niższy niż przed rokiem, ale znaczny wzrost z tytułu odsetek i prowizji utwierdza rynek w przekonaniu o dobrej kondycji sektora bankowego. Najskuteczniejsi inwestorzy zaangażowani w kontrakty CFD Poland20 za pośrednictwem platformy transakcyjnej

Prezydent proponuje nowe rozwiązania dla kredytobiorców w tym dla 'frankowych'

będzie wsparcie dla kredytodawców z tytułu restrukturyzacji znajdujących się w ich portfelach kredytów indeksowanych i denominowanych. Jak wyjaśnia Kancelaria, projekt dotyczy zmiany regulacji, które obowiązują w Polsce od lutego 2016 r., ale których funkcjonowanie budzi duże zastrzeżenia

Koniec użytkowania wieczystego. Na nowych przepisach skorzysta ok. 1,5 mln Polaków. Ale nie bezpłatnie

, rocznych opłat przyszli właściciele gruntów będą musieli zapłacić tzw. opłatę przekształceniową, która ma być rozłożona na 20 rocznych rat. Ich wysokość ma być równa opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego obowiązującej od 1 stycznia 2018 r. Opłata przekształceniowa będzie mogła być co trzy lata

Zmarła prof. Zyta Gilowska

habilitowała na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 16 sierpnia 1999 roku otrzymała tytuł naukowy profesora. Wykładała na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie od 2001 zajmowała stanowisko profesora zwyczajnego. Była też członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. 3x15 i

Kowalczyk:Możliwy podatek liniowy, wyższa kwota wolna od handlu ze względu na KE

; - tłumaczył minister. Według wcześniejszych informacji mediów, nowa wersja projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej ma zostać przedstawiona do 18 lutego. W ub. tygodniu Ministerstwo Finansów opublikowało nowy projekt, w którym pozostawiono wszystkie najważniejsze propozycje, w tym stawki

Dla kogo emerytura minimalna? Sprawdź, komu przysługuje świadczenie i o ile wzrośnie

pozostałych seniorów. W projekcie ustawy rząd zapisał, że: * najniższa emerytura i renta, a także najniższa renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rolnicza wzrosną z 1029,80 zł brutto do 1100 zł brutto, czyli o 70,20 zł brutto; * najniższa renta z tytułu częściowej

Jaworski: Ustawa o podatku handl. po pracach w komisji sejmowej zadowoli kupców

ustawy o sprzedaży detalicznej i skierowało go do uzgodnień międzyresortowych, które planowano do 5 lutego. W projekcie pozostawiono wszystkie najważniejsze propozycje, w tym stawki podatku uzależnione od przychodów sklepów, objęcie podatkiem franczyzy oraz handlu internetowego (z opłatą dla przewoźnika

Szałamacha: MF odpowie do końca lutego na uwagi KE dot. podatku od handlu

większość społeczeństwa była zadowolona" - powiedział wicepremier. Ministerstwo Finansów opublikowało w ub. tygodniu nowy projekt ustawy o sprzedaży detalicznej i skierowało go do uzgodnień międzyresortowych, które planowano do 5 lutego. W projekcie pozostawiono wszystkie najważniejsze propozycje, w

MF będzie analizować propozycje PIH ws. podatku od sprzedaży detalicznej

-50 mln euro). Ministerstwo Finansów opublikowało w ub. tygodniu nowy projekt ustawy o sprzedaży detalicznej i skierowało go do uzgodnień międzyresortowych, które planowano do 5 lutego. W projekcie pozostawiono wszystkie najważniejsze propozycje, w tym stawki podatku uzależnione od przychodów

Minister finansów spotka się w środę ze środowiskiem handlowym

, które planowano do 5 lutego. W projekcie pozostawiono wszystkie najważniejsze propozycje, w tym stawki podatku uzależnione od przychodów sklepów, objęcie podatkiem franczyzy oraz handlu internetowego (z opłatą dla przewoźnika przesyłek, w przypadku, gdyby zagraniczny sprzedawca nie uiścił nowego podatku

WEI: Podatek katastralny od sklepów byłby lepszy niż podatek od obrotu w handlu

pozostawiono wszystkie najważniejsze propozycje, w tym stawki podatku uzależnione od przychodów sklepów, objęcie podatkiem franczyzy oraz handlu internetowego (z opłatą dla przewoźnika przesyłek, w przypadku, gdyby zagraniczny sprzedawca nie uiścił nowego podatku). Aktualne założenia projektu ustawy o

Kiedy zamawiający może zatrzymać zabezpieczenie należytego wykonania umowy?

zobowiązany jest zwrócić zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go za wykonane należycie. Zamawiający ma prawo pozostawić do 30% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w celu pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady, przy czym kwota ta

MCI liczy na wyjście ze spółki Invia na początku 2016 r.

łącznie 34 mln zł, a przepływ gotówkowy z tytułu dywidendy z PEM wyniósł 4 mln zł. Czechowicz podkreślił również, że MCI miał możliwość rozłączenia inwestycji w Wirtualną Polską zrealizowaną wspólnie z funduszem Innova. "Decyzję tą pozostawiliśmy właściwie po stronie tego funduszu. Myślę, że im

Będzie trudniej o pieniądze z 500 plus. Odpowiadamy na wasze pytania

właściwy przyjmie wniosek, ale wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia tego braku w terminie trzech miesięcy pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Pamiętajmy więc, aby złożyć wniosek o świadczenie, nawet jeżeli nie mamy jeszcze tytułu wykonawczego ustalającego alimenty – mamy trzy miesiące

Prawnicy czytelnikom odc. 20. Mam firmę. Jestem na kwarantannie. Czy należy mi się z ZUS jakieś wsparcie?

miesiącu poprzedzającym ten miesiąc. Przykładowo, jeśli wniosek zostanie złożony w czerwcu 2020 roku, to przychód z maja 2020 roku ma być o 15% niższy od przychodu z kwietnia 2020 roku. Ważne jest również, aby wnioskujący nie miał innego tytułu do ubezpieczeń społecznych. Przepisy nie wykluczają łączenia

Podatki, emerytury, pensje. Kto korzysta, a kto traci na rządach PiS? [ANALIZA]

. Rodziny wielodzietne zarówno biedne, jak i zamożne, dostały program 500 Plus. Zdaniem niektórych ekonomistów kwestią czasu jest, kiedy te ostatnie stracą to świadczenie. Od marca mają wzrosnąć najniższe emerytury z 882,56 zł do 1000 zł, renta socjalna z 741,35 zł do 840 zł oraz renta z tytułu częściowej

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Powodem tej zmiany była chęć ograniczania obciążeń wykonawców związanych z realizacją zamówień publicznych, oraz przyznaniem zamawiającym większej swobody w zakresie formułowania warunków wykonywania zamówień w zakresie zabezpieczenia należytego ich wykonania. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

, Wydział XII Gospodarczy wydał postanowienia w przedmiocie ogłoszenia upadłości spółki Geomar, podało Sygnity.  Źródło: ISBnews Ten Square Games: Zarząd nie podjął decyzję w sprawie rekomendowania wypłaty dywidendy za 2019 r. i nie wyklucza pozostawienia środków w spółce, poinformował wiceprezes

Kto ma prawo do 1000 zł emerytury minimalnej z ZUS? Dziś pobiera ją ponad 150 tys. Polaków

, którzy odłożyli niewiele składek, państwo przewiduje emeryturę minimalną finansowaną z budżetu. Emerytura minimalna wyniesie 1 tys. zł brutto Najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna wynoszą 1 tys. zł brutto. Emeryturę minimalną z ZUS otrzymuje ponad 150

Przegląd infromacji ze spółek

5,7 mln zł. Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) podjął uchwałę o rozwiązaniu rezerwy na potencjalne spory sądowe związane z wypłatą deputatu węglowego dla emerytów i rencistów w wysokości 653,5 mln zł, podała spółka. Pozytywny wpływ na wynik operacyjny z tego tytułu wyniesie 653,5 mln zł i

ULI Polska widzi szanse na polskie REIT nawet w ciągu dwóch lat

%. Dodatkowo do określenia będzie kwestia wypłaty dywidendy z zysku ze sprzedaży nieruchomości. W niektórych krajach stosowane jest nawet zwolnienie z wypłaty dywidendy z tego tytułu pod warunkiem reinwestycji środków" - powiedział Koślacz. "Do decyzji w procesie legislacyjnym pozostaje też jakim

Ile tak naprawdę warte jest ubezpieczenie grupowe

każdego Napisała do mnie pani Edyta, która przez lata płaciła niemałe składki na ubezpieczenie pracownicze z dodatkowymi klauzulami dotyczącymi nieszczęśliwych wypadków oraz ciężkich chorób. W przypadku śmierci pieniądze z tytułu polisy miał dostać partner, a w przypadku jakiegoś nieszczęścia miały

Randstad: 26% pracodawców zwiększy wynagrodzenia w najbliższym czasie

opłacenia składki na PPK i presją ze strony pracowników na wyrównanie ubytku w wynagrodzeniu z tytułu wpłaty" - powiedziała ekspert rynku pracy Konfederacji Lewiatan Monika Fedorczuk, cytowana w komunikacie. Podwyżki najczęściej planują pracodawcy z północnych województw (30%), najrzadziej

Jak potwierdzić prawo do spadku? Jak otrzymać notarialne poświadczenie dziedziczenia?

spadkobiercy. Podczas sprawy spadkowej sąd bada, czy spadkodawca pozostawił testament i kto jest spadkobiercą, a także ustala – w sytuacji, gdy spadek jest dzielony między kilka osób – w jakich częściach ułamkowych spadkobiercy odziedziczą majątek zmarłego. Gdy sąd to ustali, wyda postanowienie o

Emerytura minimalna. Kto dostanie 1000 zł, a kto mniej? Niekorzystne wyliczanie stażu i waloryzacja

dostawać na starość zaledwie 500 czy 600 zł. Rząd postanowił ustawowo pomóc najbiedniejszym i od marca 2017 r. minimalna emerytura wzrosła do 1 tys. zł. Od marca najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna wynosi 1 tys. zł (wzrost o 118 zł). – najniższa

Dlaczego parlamentarzyści mają 10 razy wyższą kwotę wolną od podatku niż pozostali Polacy?

uchyla zwolnienie z podatku diet posłów i senatorów. Pozostawione w mocy jest zwolnienie dla diet otrzymywanych z tytułu pełnienia innych funkcji obywatelskich (np. dla ławników). - W efekcie całe wynagrodzenie, które otrzymuje poseł lub senator, będzie opodatkowane na tych samych zasadach, co

Perspektywy biznesu w Małopolsce. Które branże, jakie regiony?

Małopolski biznes świętuje w tym roku tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości. Po raz pierwszy wyróżnienie to zostało przyznane polskiemu województwu. Trafia ono co roku do trzech regionów w Europie, które przedstawią najciekawsze i najbardziej wiarygodne plany wspierania lokalnej