tytułu niezdolności

Leszek Kostrzewski

Co się zmieni w rentach socjalnych? Niepełnosprawni dorośli dostaną 165 zł więcej. Komu przysługuje świadczenie z ZUS?

Co się zmieni w rentach socjalnych? Niepełnosprawni dorośli dostaną 165 zł więcej. Komu przysługuje świadczenie z ZUS?

Zmiany w przyznawaniu rent socjalnych wynikają z protestów, które w Sejmie zorganizowali rodzice dorosłych osób niepełnosprawnych. Domagali się wprowadzenia 500 zł dodatku rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych powyżej 18. roku życia. Oprócz tego chcieli zrównania wysokości renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS-u z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Rząd zgodził się na spełnienie tego drugiego postulatu.

Emerytura minimalna. Kto dostanie 1000 zł, a kto mniej? Niekorzystne wyliczanie stażu i waloryzacja

Od marca gwarantowane przez państwo minimalne świadczenie wynosi 1000 zł brutto. , To oznacza, że , do tej kwoty wzrosły: najniższa (minimalna) emerytura, renta, a także najniższa renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rolnicza.

Kto ma prawo do renty rodzinnej i socjalnej [PORADNIK]

Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci była na emeryturze lub rencie z tytułu niezdolności do pracy, pobierała zasiłek lub świadczenie przedemerytalne.

Jak się starać o rentę rodzinną i socjalną

Wczoraj wyjaśnialiśmy kto może dostać rentę z tytułu niezdolności do pracy. Dziś krok po kroku wytłumaczymy jaki warunki trzeba spełnić aby dostać inne przewidziane w prawie renty. Renta rodzinna Renta taka przysługuje członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do

Jak dostać rentę? Pandemia zmieniła zasady jej przyznawania

Jak dostać rentę? Pandemia zmieniła zasady jej przyznawania

. Pani Anna z Warszawy łącznie miała 21 lat okresów składkowych i nieskładkowych. W grudniu 2017 r. skończyła pobierać zasiłek dla bezrobotnych (to okres składkowy) i od tego czasu nie pracowała. W styczniu 2020 r. wystąpiła do ZUS z wnioskiem o rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Pani Anna

Prezydent podpisał nowelę ustawy o emeryturach i rentach z FUS

ustawy jest objęcie emerytur przyznanych z urzędu zamiast renty z tytułu niezdolności do pracy, przysługujących osobom, które nie posiadają odpowiedniego stażu pracy, wynoszącego 20 lat (przed dniem 1 października 2017 r. – 22 lata) dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, gwarancją wysokości kwoty

Senat za nowelą dot. świadczeń wyrównawczych dla opozycjonistów

Warszawa, 18.08.2020 (ISBnews) - Senat poparł nowelizację, zakładającą wypłatę świadczeń wyrównawczych dla działaczy opozycji antykomunistycznej, których emerytura, renta inwalidzka bądź renta z tytułu niezdolności do pracy jest niższa niż 2,4 tys. zł oraz prawo do ulgi na przejazdy środkami

Rząd zdecydował o podwyżkach emerytur i rent z FUS od marca o min. 70 zł

przekracza 2160,49 zł brutto" - czytamy w komunikacie. Wzrosną także najniższe emerytury i renty; do 1 200 zł (wzrost z 1 100 zł) w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej; do 900 zł (wzrost z 825 zł) w przypadku

Senat opowiedział się za waloryzacją emerytur i rent o nie mniej niż 70 zł

ubiegły. Od tego będzie liczony wskaźnik inflacyjny" - dodał. Najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne wzrosną do 1 200 zł brutto, do 900 zł brutto - renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Nowelizacja podwyższa także do 1 700 zł

KSRM rozpatrzył projekt ustawy o waloryzacji emerytur i rent w 2019 r.

;   1 100 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej, -        825 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, b)     

Rząd planuje ustawę ws. podwyższenia najniższej renty socjalnej do 1029,8 zł

Warszawa, 24.04.2018 (ISBnews) - Rząd planuje przyjąć w II kw. br. projekt nowelizacji ustawy o rencie socjalnej poprzez jej podwyższenie do kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, tj. do 1 029,8 zł z 865,03 zł obecnie, wynika z wykazu prac legislacyjnych

Chory? Jedź do sanatorium. Zapłaci ZUS

Chory? Jedź do sanatorium. Zapłaci ZUS

dostanie osoba, która ma prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia przedemerytalnego, urlopu dla poratowania zdrowia albo nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Poza tym świadczenie nie przysługuje za okresy, w których ubezpieczony

Od września wyższa renta socjalna. Sprawdź, na jaką podwyżkę możesz liczyć

Od września wyższa renta socjalna. Sprawdź, na jaką podwyżkę możesz liczyć

, * została tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności (z wyjątkiem osób odbywających karę w systemie dozoru elektronicznego), * pobiera rentę rodzinną w wysokości przekraczającej 200 proc. najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Na rencie można też dorobić - sprawdź ile

Jest jedna choroba, która pozwala być na zasiłku tak długo jak w trakcie ciąży

Jest jedna choroba, która pozwala być na zasiłku tak długo jak w trakcie ciąży

indywidualnym koncie ubezpieczonego. Czytaj też: Jak wyjechać do sanatorium z NFZ? Nowe przepisy Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne Większość osób podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu m.in.: zatrudnienia, prowadzenia gospodarstwa rolnego czy pozarolniczej działalności gospodarczej, renty

Zmiany w rentach: socjalnej, rodzinnej i inwalidzkiej. Kto dostanie podwyżki? Ile można dorobić?

Zmiany w rentach: socjalnej, rodzinnej i inwalidzkiej. Kto dostanie podwyżki? Ile można dorobić?

. Domagali się wprowadzenia 500 zł dodatku rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych powyżej 18. roku życia. Oprócz tego chcieli zrównania wysokości renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS-u z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Rząd zgodził się na spełnienie tego drugiego postulatu. Komu się należy

Rząd przyjął nowelę o waloryzacji wszystkich emerytur i rent

tytułu całkowitej niezdolności do pracy zostaną podniesione do 1 000 zł. "1 marca 2017 r. nastąpi waloryzacja wszystkich emerytur i rent. Najniższe emerytury, renty rodzinne i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy zostaną podniesione do 1000 zł" - czytamy w komunikacie

MRPiPS chce podwyższenia najniższych emerytur i rent

się jednorazową modyfikację obecnie obowiązujących zasad waloryzacji polegającą na: 1) podwyższeniu najniższych świadczeń odpowiednio do: a) 1100 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej, b) 825 zł w przypadku

Koszt waloryzacji rent i emerytur w 2019 r. wyniesie ok. 8,4 mld zł

świadczeniobiorcy, podkreślono w dokumencie. "Stąd też w 2019 r. proponuje się modyfikację obecnie obowiązujących zasad waloryzacji polegającą na:  podwyższeniu najniższych świadczeń odpowiednio do: -  o 1100 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

Alkoholik na rencie. Najpierw pił do upadłego, potem pił, żeby żyć. Milion dni na L4 - za chorych płaci państwo

Alkoholik na rencie. Najpierw pił do upadłego, potem pił, żeby żyć. Milion dni na L4 - za chorych płaci państwo

Hanny od lat jest niezdolny do pracy – pobiera rentę. – To, że taka renta jest, to i dobrze, i źle. Źle, bo ma za co pić, ale gdyby jej nie było, okradałby mnie i dzieci – mówi. Sam alkoholizm to za mało W 2018 roku rentę z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej spożyciem alkoholu

Wypadek przy pracy. Co robić, gdy już do niego dojdzie

Wypadek przy pracy. Co robić, gdy już do niego dojdzie

. przykładowe kwoty jednorazowych odszkodowań wynoszą: * 984 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, * 17 214 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego; * 88 527 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania

Rząd zdecydował o podwyżkach emerytur i rent z FUS od marca 2019 r.

emerytalno-rentowe zostaną podniesione do: - 1 100 zł brutto w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej (obecnie świadczenia te wynoszą 1 029,80 zł brutto); oznacza to, że świadczenia te wzrosną o 25 proc. w stosunku do

Planowana podwyżka renty socjalnej oznacza koszt ok. 45 mln zł miesięcznie

Warszawa, 25.04.2018 (ISBnews) - Podwyższenie kwoty renty socjalnej do kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy spowoduje wzrost wydatków na renty socjalne o około 45 mln zł w skali miesiąca, podano w uzasadnieniu do projektu nowelizacji ustawy o rencie socjalnej

Rafalska: '13' będzie przysługiwać także rencistom socjalnym oprócz emerytów

marca br. najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wyniosą 1 100 zł. "Przypomnę, że renta socjalna od 2015 r. do 1 marca 2019 r. wzrosła o blisko 360 zł, procentowo wzrosła o 39" - zaznaczyła minister. Zgodnie z zapowiedziami

Rewolucja w rentach. Kto będzie orzekał o rencie, przyznawał i jak ją uzyskać?

w ciągu roku. Kto przyznaje renty Dziś renty z tytułu niezdolności do pracy osobno przyznają ZUS, KRUS, MON i MSWiA. Każda z tych instytucji ma własnych lekarzy orzeczników i własny system orzekania. Dodatkowo istnieją jeszcze w samorządach powiatowe i wojewódzkie zespoły ds. orzekania o

Rząd planuje przyjąć nowele ws. 'czternastki' i waloryzacji rent i emerytur

najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej, 900 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, - zastosowaniu ustawowego wskaźnika waloryzacji, przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia na poziomie

"Tarcza antykryzysowa": dodatkowy zasiłek opiekuńczy i zmiany w opłatach

900 zł – w przypadku osób ze stopniem umiarkowanym. 4. Orzeczenie o niezdolności do pracy Termin ważności orzeczeń o częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji zostanie wydłużony do

500 zł dla osób z niepełnosprawnościami. Kiedy złożyć wniosek? Sprawdź kryteria i niezbędne formalności

osoby, których dochód nie przekracza 1100 zł brutto (888 zł netto). To oznaczało, że dodatkowe pieniądze dostaną jedynie ci, którzy otrzymują nie więcej, niż wynosi minimalna emerytura lub renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy albo minimalna renta rodzinna. W Sejmie posłowie – na wniosek

FPP, CALPE: Proporcjonalność składek ZUS to mniejsze obciążenia dla 78% firm

Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE). FPP postuluje też, by - dzięki zwiększonym przychodom - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS) przejął finansowanie świadczeń chorobowych pracowników od 1. dnia niezdolności do pracy. FPP i CALPE

PiS oficjalnie wycofuje się z obiecanej podwyżki emerytur

rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rolnicza wzrośnie z 1200 do 1250 zł brutto. Czyli zamiast obiecanych 70 zł podwyżki, będzie 50 zł. – Rząd szacuje, że w marcu waloryzacja wszystkich świadczeń na podstawie obecnego prawa i wskaźników ekonomicznych wyniesie 3,84

Sejm przyjął projet ustawy o 500+ dla niepełnosprawnych

projekcie ustawy w wysokości 500 zł miesięcznie mogą wystąpić z wnioskiem osoby, które pobierają świadczenie, które nie przekracza kwoty najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy (obecnie 1 100 zł). Według resortu rodziny świadczenie to nie będzie opodatkowane, nie będzie od niego pobierana składka na

Wydatki na 500+ dla niepełnosprawnych: 0,59 mld zł w 2019, 2,72 mld zł w 2020

; - czytamy w OSR. O prawo do świadczenia proponowanego w projekcie ustawy w wysokości 500 zł miesięcznie mogą wystąpić z wnioskiem osoby, które pobierają świadczenie, które nie przekracza kwoty najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy (obecnie 1100 zł), podano także w OSR. Świadczenie to nie

Waloryzacja emerytur i rent. O ile wzrosną świadczenia?

Zakładając, że waloryzacja wyniesie 3,24 proc., to: (najniższa emerytura i renta, a także najniższa renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rolnicza wzrosną z 1100 zł do 1135,44 zł (35,64 zł); (najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy zwiększy się z 825 zł

Koronawirus i twoje pieniądze. Jak państwo chce pomóc pracownikom? Wszystko o "tarczy antykryzysowej"

później niż 1 lutego 2020 r. W przypadku zleceniobiorców, których wynagrodzenie nie przekracza 1300 zł miesięcznie, świadczenie wyniesie tyle, ile wynosiło wynagrodzenie z tytułu umowy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Zapomogi nie będą przyznawana tym, których przychód w miesiącu poprzedzającym

MRPiPS: Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wynosi 102,98% w 2018 r.

Ubezpieczeń Społecznych - o ok. 67,28 zł (do 2324,92 zł z 2257,64 zł), podano także. Przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy z FUS wzrośnie o ok. 47,84 zł (do 1653,06 zł z 1605,22 zł), a przeciętna renta rodzinna z FUS - o ok. 57,05 zł (do 1971,51 zł z 1914,46 zł), wskazano również

Rafalska: Sytuacja FUS jest najlepsza od wielu lat

o 70 zł brutto. Jednocześnie w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy, gwarantowana minimalna podwyżka z tytułu waloryzacji wyniesie 52,5 zł brutto. (ISBnews)  

Wypowiedzenie umowy o pracę a choroba pracownika - jak uniknąć potknięć?

wtedy, gdy niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa: dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia

Komu się należy świadczenie rehabilitacyjne? Komu ZUS odmawia wypłaty pieniędzy?

Agnieszka Chłoń-Domińczak Kto nie dostanie świadczenia rehabilitacyjnego? Świadczenia rehabilitacyjnego nie dostanie osoba, która ma prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, urlopu dla poratowania

Sprawdź, czy masz chorobę zawodową

długotrwałego uszczerbku na zdrowiu oraz dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, + renta z tytułu niezdolności do pracy, + renta szkoleniowa – dla ubezpieczonego, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym

Waloryzacja i podniesienie emerytur i rent do 1000 zł to koszt 2,5 mld zł w 2017

finansowych dokonane na podstawie obliczeń ZUS i KRUS" - czytamy w dokumencie. Sam koszt waloryzacji oszacowano na ok. 1,4 mld zł. Źródłem finansowania będzie dotacja z budżetu państwa. "W związku z podwyższeniem do 1000 zł najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

Rafalska: Koszt 13-tki dla emerytów to ok. 8-9 mld zł w 2019 roku

emerytury obowiązującej od 1 marca br., czyli 1 100 zł. Szczegóły tych rozwiązań poznamy wkrótce. Wszystkie dotychczasowe rewaloryzacje i dodatki dotyczyły pełnej grupy emerytów i rencistów z tytułu częściowej i całkowitej niezdolności do pracy. W moim przekonaniu, będzie dotyczyło to wszystkich tych grup

Renta rodzinna czy renta socjalna. Komu się należą?

przeliczeniowych, – została tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności (z wyjątkiem osób odbywających tę karę w systemie dozoru elektronicznego), – pobiera rentę rodzinną w wysokości przekraczającej 200 proc. najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Osoby

Dobra wiadomość dla emerytów i rencistów. Wkrótce dwie podwyżki

waloryzacji przyszłorocznych rent i emerytur wyniesie 3,24 proc. O ile wzrosną najniższe świadczenia Zakładając, że waloryzacja wyniesie 3,24 proc., to: - najniższa emerytura i renta, a także najniższa renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rolnicza wzrosną z 1100 zł do

Renta wyższa od emerytury? [PORADNIK]

od 25 do 30 lat; * 5 lat, jeśli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat. Uwaga! Jednym z warunków wymaganych do uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy - dla osób, których niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat - jest udokumentowanie co najmniej 5-letniego okresu

Rewolucja w rentach rodzinnych. Jeszcze trudniej o świadczenie - nie wystarczy być małżeństwem

małżeńskich w ich rozmaitych wspólnotowych przejawach, jakimi są więź duchowa, osobista, emocjonalna i uczuciowa. Komu należy się renta Do renty rodzinnej mają prawo wdowa/ wdowiec i dzieci osoby, która w chwili śmierci pobierała lub miała ustalone prawo do emerytury (także pomostowej) i renty z tytułu

Zarabia najniższą pensję krajową. Ma niespłaconą chwilówkę, ale komornik nie ma prawa zabrać mu ani grosza

. Kobiecie na życie pozostanie 1875 zł miesięcznie. Uwaga! Przy długach alimentacyjnych kwota wolna od zajęcia to jedynie 50 proc. najniższej emerytury, czyli 550 zł miesięcznie. Renta W przypadku rent kwoty wolne od potrąceń wynoszą: *825 zł netto – renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

Zachorowała, straciła pracę, przestała płacić czynsz, teraz ma dług. Jest dla niej pomoc

zachorowałam, mam problemy kardiologiczne, przeszłam udar. Pracowałam w małej firmie w magazynie, nie mogę wrócić do pracy, jest za ciężka. Mam rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy, najniższą, nie starcza mi na wszystkie opłaty – opowiada pani Barbara. 48-latka przestała płacić czynsz, jej

Kompromitacja GUS. Urząd podał dane potrzebne do wyliczania waloryzacji emerytur i po godzinie... je zmienił

z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rolnicza wzrośnie z 1029,8 zł brutto do 1100 zł brutto, czyli o 70,20 zł brutto; najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie z 772,35 zł brutto do 825 zł brutto, czyli o 52,65 zł brutto.

Kogo nie można zwolnić z pracy. Nie tylko ochrona przedemerytalna

w okresie ochronnym? Gdy firma ogłosi upadłość lub dojdzie do likwidacji pracodawcy oraz w razie uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W innych przypadkach pracodawca nie ma prawa wypowiedzieć pracownikowi w przedemerytalnym wieku ochronnym umowy o

Jaka będzie waloryzacja emerytur i rent w 2019 r.? Znamy szczegóły dot. wypłat z ZUS i KRUS

– twierdzi minister Elżbieta Rafalska. Najniższa emerytura i renta wzrośnie o 33,50 zł Skoro waloryzacja ma wynieść 3,26 proc., to: najniższa emerytura i renta, a także najniższa renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rolnicza wzrosną z 1029,80 zł* do 1063,37 zł

ZUS zapłaci za sanatorium. Kto ma szansę na wyjazd?

określony czas np. na pięć lat) z tytułu niezdolności do pracy. O wyjazd możemy się starać również, jeśli podczas kontroli zwolnienia lekarskiego lekarz orzecznik ZUS uzna, że sanatorium jest wskazane, albo gdy staramy się o świadczenie rehabilitacyjne lub rentę z tytułu niezdolności do pracy. Przykład

Waloryzacja emerytur i rent niższa niż szacował rząd

najniższej emerytury i najniższej częściowej renty będą obowiązywać inne podwyżki niż dla pozostałych seniorów. Rząd ustalił, że: * najniższa emerytura i renta, a także najniższa renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rolnicza wzrosną z 1029,80 zł do 1100 zł, czyli o

Renta socjalna. Od września więcej, ale i tak za mało. Dla kogo świadczenie i 165 zł podwyżki?

o 165 zł rentę socjalną. Do 1 września renta socjalna wynosiła 84 proc. najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Teraz wynosi 100 proc. Zamiast dodatku rząd w kilka dni opracował ustawę o pomocy rzeczowej dla dorosłych niepełnosprawnych . Projekt był ostro krytykowany i przez

Rząd przyjął nowelę podwyższającą rentę socjalną do 1029,8 zł brutto

2018 roku renty socjalnej do kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Dzięki temu renta socjalna wyniesie 1029,8 zł brutto (878,12 zł netto). Obecnie jest to 856,03 zł brutto (745,18 zł netto). Oznacza to wzrost na poziomie ponad 19%" - podano także. Podwyżka

Komu należy się renta

nie oznacza, że nie ma nowych pomysłów na reformę tych świadczeń. Najpopularniejsza renta Najczęściej Polacy występują o renty z tytułu niezdolności do pracy. Obecnie na takiej rencie jest ok. 1 mln 48 tys. Polaków (najnowsze dane ZUS-u z marca 2014 r.). A jeszcze w 1998 r. mieliśmy aż 2,7 mln

Komu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

powstała po ustaniu tytułu ubezpieczenia lub osoba niezdolna do pracy jest ubezpieczonym prowadzącym działalność pozarolniczą, *w razie niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy ubezpieczonego, który jest pracownikiem – protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, *w

Prezydent podpisał ustawę o rekompensacie z tyt. utraty prawa do deputatu węgl.

emeryci i renciści, którzy w momencie utraty uprawnienia spełniali łącznie następujące warunki: mieli ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, pobierali emeryturę lub rentę, otrzymywali bezpłatny węgiel na podstawie układów zbiorowych pracy, porozumień i innych regulacji

Coraz więcej Polaków pobiera świadczenie rehabilitacyjne

, która ma prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, urlopu dla poratowania zdrowia albo nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Poza tym świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje: (za okresy, w

MRPiPS: Emerytury i renty wzrosną o 2,98% w 2018 r.

; Najniższa emerytura wzrośnie o 29,8 zł do 1029,8 zł z 1000 zł, a przeciętna emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - o ok. 67,28 zł do 2324,92 z  2257,64 zł, podał resort w komunikacie.  Przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy z FUS wzrośnie o ok. 47,84 zł ( do 1653,06 zł z

Wiemy już, ile ostatecznie wyniesie waloryzacja emerytur i rent. GUS podał ostatnie dane. Co z 500 plus dla emerytów?

. - wyliczył dr Łukasz Wacławik, specjalista od ubezpieczeń społecznych. Wyliczamy podwyżkę emerytur i rent Skoro waloryzacja wyniesie 2,98 proc., to: - najniższa emerytura i renta, a także najniższa renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rolnicza wzrośnie z 1 tys. zł

L4. Jak wyglądają obecnie kontrole zwolnień lekarskich

powodu choroby własnej poszło 293,6 tys. osób. Wystawione w tym dniu zwolnienia stanowiły 9,8 proc. wszystkich udzielonych z tego tytułu w marcu. W kwietniu lekarze wystawili ich 1 922 537. 1. Obawa o utratę pracy? Zgodnie z prawem zwolnienie powinniśmy dostać, gdy z powodu choroby nie możemy wykonywać

Komu się należy świadczenie rehabilitacyjne

chorobę zawodową. Na świadczeniu rehabilitacyjnym nie wolno dorabiać Komu się nie należy Świadczenia rehabilitacyjnego nie dostanie osoba, która ma prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, urlopu dla

Sprawdź, jak możesz dostać rentę i czy masz do niej prawo

Od przyszłego roku zmienią się nie tylko emerytury, ale też renty z tytułu niezdolności do pracy. Dla kogo renta Wedle obowiązujących przepisów, aby dostać rentę, należy spełnić (łącznie) określone w prawie szczegółowe warunki. 1. Warunek pierwszy - trzeba być oficjalnie uznanym za niezdolnego

Waloryzacja 2020. O ile wzrosną emerytury i renty? Więcej niż spodziewał się rząd

renta, a także najniższa renta rodzinna, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rolnicza powinny wzrosnąć z 1100 zł do 1139,16 zł*. Ale w tym roku rząd zmienił zasady. Najniższa emerytura zostanie podniesiona nie o wskaźnik procentowy, ale o określoną kwotę, czyli o 100 zł &ndash

Jak się zmienią renty

emeryturę. Gdy jednak będziemy pracować do 67 lat (mężczyźni od 2020 r, kobiety od 2040 r.), to logiczne jest, że rentę też będziemy pobierać dłużej, a więc do 67 lat. Dopiero po tym okresie będziemy mogli przejść na emeryturę. Najpopularniejsza renta Najczęściej Polacy dostają rentę z tytułu niezdolności

Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm bez zmian r/r - 73 w listopadzie

okresie ubiegłego roku (wzrost o 13%). Niewypłacalności obejmują niezdolność do regulowania zobowiązań wobec dostawców, skutkującą upadłością bądź którąś z form postępowania restrukturyzacyjnego, podano. "Problemy mają generalnie firmy z sektora MSP - niezależnie od tego czy są to firmy

MRPiPS: Minimalna emerytura oraz renty wzrosły o ponad 100 zł od 1 marca br.

Warszawa, 01.03.2017 (ISBnews) -  Minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna wzrosły o ponad 100 zł - do wysokości 1 tys. zł od 1 marca br., poinformowało podało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS).  Osiągnęły one

Program gosp. FPP i CALPE ma przynieść +4,6 mld zł rocznie finansom publicznym

), - efektów poprawy jakości ochrony zdrowia i ograniczenia absencji chorobowych oraz rent z tytułu niezdolności do pracy (+2,2 mld zł), podano w materiale prasowym. Koszt realizacji programu gospodarczego wyniósłby 9,1 mld zł - przewiduje się wzrost wydatków z tytułu restytucji ubezpieczeń społecznych (0,2

Tylko do końca lutego emeryci muszą się rozliczyć z ZUS. Niewykluczone, że rząd zakaże dorabiania do emerytury i renty

dokładnie świadczenia może zmniejszyć albo zawiesić ZUS? emeryturę, jeżeli dana osoba nie osiągnęła powszechnego wieku emerytalnego, rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, rentę inwalidy wojskowego, jeżeli niezdolność do pracy nie ma związku ze służbą wojskową, oraz rentę rodzinną po tym

Opiekunowie osób niepełnosprawnych. Ile pieniędzy z zasiłku opiekuńczego i świadczenia pielęgnacyjnego?

dziecko, oraz dzieci będących na jej utrzymaniu (również o ile nie są zamężne lub nie są same rodzicami). Prawa do zasiłku nie otrzyma opiekun, który ma na przykład prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej, zasiłku stałego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku

Waloryzacja emerytur i rent 2018. O ile wzrosną świadczenia? Co z dodatkiem 500 plus dla emerytów?

. Najniższa emerytura wzrośnie o 29,80 zł Skoro waloryzacja wyniesie 2,98 proc., to: najniższa emerytura i renta, a także najniższa renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rolnicza wzrosną z 1 tys. zł brutto do 1029,8 zł brutto (wzrost o 29,8 zł brutto); renta socjalna

Sejm przegłosował nową waloryzację emerytur. I 1000 zł minimalnej emerytury

Po piątkowym głosowaniu decyzją Sejmu najniższa emerytura, renta, a także najniższa renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rolnicza wzrosną od marca do 1 tys. zł brutto. Dziś wynosi 882,56 zł brutto, a więc najbiedniejsi emeryci dostaną więcej aż o 117,44 zł

Uległeś wypadkowi podczas pracy? Sprawdź, na jaką pomoc ze strony pracodawcy możesz liczyć

pracownika. W zależności od sytuacji, pracownik może liczyć na renty i zasiłki o charakterze wyrównawczym lub pielęgnacyjnym. Zasiłek wyrównawczy przysługuje pracownikowi, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Renta z tytułu niezdolności do pracy jest

Rząd zmienia zasady waloryzacji emerytur. Od przyszłego roku zyskają najbiedniejsi

3,26 proc. dla bogatszych: * najniższa emerytura i renta, a także najniższa renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rolnicza wzrosną z 1029,80 zł brutto do 1079,80 zł brutto; * najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie z 772,35 zł brutto do

Rząd przyjął nowęlę dot. m.in. usprawnień działania upadłości konsumenckiej

wykroczenia, wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci. "Zgodnie z projektem dłużnikowi, który nie jest przedsiębiorcą, będzie można zaproponować szybką sprzedaż całego podlegającego egzekucji majątku w trybie przygotowanej

Waloryzacja i podwyżki emerytur w 2018 r. Kiedy wejdzie dodatek 500 zł dla emerytów?

tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rolnicza wzrosną z 1 tys. zł do 1027 zł (o 27 zł ). – Renta socjalna wzrośnie z 840 zł do 862,68 zł (o 22,68 zł). – Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie z 750 zł do 770,25 zł (o 20,25 zł). – Najniższa renta

Sejm przyjął ustawę zwiększającą emerytury i renty do 1000 zł od marca 2017 r.

, świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz renty socjalne. Resort podał wówczas, że emerytury, renty rodzinne oraz z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosną do 1000 zł w przypadku ok. 0,8 mln osób otrzymujących takie świadczenia z ZUS i ok. 0,35 mln - z KRUS; podwyżkę rent socjalnych do 850 zł

Zmieniły się przepisy związane z wypłatą świadczeń przedemerytalnych. Kiedy i komu się należą?

przez właściciela nie wystarczy, aby mógł się starać o świadczenie. Sąd musi ogłosić upadłość przedsiębiorstwa. 2. Renciści, którym ZUS odebrał rentę, ale przez co najmniej pięć lat pobierali ją z tytułu niezdolności do pracy, mają ukończone 55/60 lat (kobieta/mężczyzna), a ich staż pracy to odpowiednio

Macierzyństwo a własna firma. Co się należy kobietom w ciąży i po porodzie?

ma prawo do zasiłku macierzyńskiego, przestaje podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, a podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułu pobierania właśnie zasiłku macierzyńskiego. Składka emerytalna i rentowa opłacana jest wtedy z

Wyższe dopłaty za paliwo dla rolników i sprzedaż żywności bez podatku. Korzystne przepisy weszły już w życie

świadczenie z KRUS. O ile wzrosną najniższe świadczenia? * najniższa emerytura i renta, a także najniższa renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rolnicza wzrośnie z 1029,8 zł brutto do 1100 zł brutto, czyli o 70,20 zł brutto; * najniższa renta z tytułu częściowej

Jaka waloryzacja emerytur w 2021? Rząd wycofał się z obietnic

. Chciałoby się oczywiście więcej, ale możliwości budżetowe są jakie są – powiedział oficjalnie wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed. Co ta zapowiedź oznacza? Że najniższa emerytura i renta, a także najniższa renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

MRPiPS: Najniższa emerytura w 2017 r. ma wynosić 1000 zł

, a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy z 676,75 zł do 750 zł, podano również. "W systemie ubezpieczenia społecznego rolników zostanie wprowadzona gwarancja najniższej wysokości emerytury i renty na poziomie 1000 zł. Będą one waloryzowane tak, jak w innych systemach" &ndash

Renta z ZUS - jak się o nią starać

z tytułu częściowej niezdolności do pracy). Kolejna zmiana, którą planował rząd, dotyczyła rent rodzinnych. 50-letnie wdowy miały już nie dostawać rent po mężach. Ostatecznie rząd z tego pomysłu się wycofał. Cały czas nie wiadomo, co z reformą zakładającą nowy, mniej korzystny sposób liczenia rent

"GP": Wzrosną emerytury i renty

wypłacana przez ZUS, która wynosi 1500 złotych brutto, wzrośnie od marca o 91,5 zł. Gazeta podkreśla, że waloryzacja emerytur i rent przesądza też o podwyżce tzw. świadczeń minimalnych. Wzrosną więc renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty rodzinne, renty z tytułu częściowej niezdolności do

Rewolucja w kontroli zwolnień lekarskich. Koniec zwolnień na papierze

nie będzie już dostarczał zwolnienia do zakładu pracy, bo wiadomość o wystawieniu dokumentu wraz z informacją o stanie pacjenta – a więc kodem choroby i okresem niezdolności do pracy – dzięki systemowi komputerowemu jest od razu przekazywana do ZUS i pracodawcy. Dzięki temu ZUS będzie mógł

Niezbędnik przedsiębiorcy - Kalendarium firmowe

2009 r.; * 1276,00 zł - minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2009 r.; * 3096,55 zł - przeciętne wynagrodzenie w IV kw. 2008 r.; * 675,10 zł - najniższa emerytura, renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy od 1 marca 2009 r.; * 519,30 zł - najniższa renta z tytułu

Waloryzacja emerytur wyższa, niż szacował rząd. Będą też specjalne dodatki dla emerytów

Łukasz Wacławik, specjalista od ubezpieczeń społecznych. Najniższa emerytura wzrośnie o 30 zł Zakładając, że waloryzacja wyniesie 3 proc.: najniższa emerytura i renta, a także najniższa renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rolnicza wzrosną z 1 tys. zł do 1030 zł

Rafalska: Najniższa emerytura mogłaby wzrosnąć etapami do 1000 zł

bardziej satysfakcjonujące. Do tej kwoty można by dochodzić etapami" - powiedziała Rafalska w wywiadzie dla "Faktu", zapytana o to, do jakiej kwoty należałoby podnieść najniższe emerytury. Według Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), obecnie najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej

Dla kogo emerytura minimalna? Sprawdź, komu przysługuje świadczenie i o ile wzrośnie

pozostałych seniorów. W projekcie ustawy rząd zapisał, że: * najniższa emerytura i renta, a także najniższa renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rolnicza wzrosną z 1029,80 zł brutto do 1100 zł brutto, czyli o 70,20 zł brutto; * najniższa renta z tytułu częściowej

Kto ma prawo do 1000 zł emerytury minimalnej z ZUS? Dziś pobiera ją ponad 150 tys. Polaków

, którzy odłożyli niewiele składek, państwo przewiduje emeryturę minimalną finansowaną z budżetu. Emerytura minimalna wyniesie 1 tys. zł brutto Najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna wynoszą 1 tys. zł brutto. Emeryturę minimalną z ZUS otrzymuje ponad 150

Od 1 ZUS podwyższy renty i emerytury

waloryzacji. Wskaźnik ten wynosi 106,1 proc. Od 1 marca zostaną również ustalone nowe wysokości świadczeń najniższych. Podwyższenie ich nastąpi również poprzez pomnożenie obowiązujących kwot przez wskaźnik waloryzacji. Dzięki temu od niedzieli renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, oraz renta

Dostał wypowiedzenie z pracy dzień przed 4-letnim okresem ochronnym. "Decyduje data wręczenia dokumentów"

nie obowiązują. Szef może zwolnić też osoby, które uzyskały rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Również jeżeli pracodawca przyłapie pracownika np. na piciu alkoholu w pracy, może go zwolnić dyscyplinarnie, nie sprawdzając, czy jest w wieku przedemerytalnym. 2. Likwidacja lub upadłość

W marcu oprócz waloryzacji emeryci i renciści dostaną dodatkowe pieniądze. Nawet 100-300 zł brutto

minimalną emeryturę (1029,80 zł brutto), może liczyć na dodatkowe ok. 100 zł. Jeszcze więcej, bo nawet 350 zł, dostaną osoby pobierające rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy. - Emeryt czy rencista, chcąc dostać zwrot pieniędzy w wyniku podwyższenia kwoty wolnej od podatku, nie musi pisać żadnych

Świadczenia przedemerytalne. Zmieniły się przepisy, zasady wypłat i terminy. Kiedy można dorobić?

zarejestrować w powiatowym urzędzie pracy w ciągu 60 dni od ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna. Renciści Na świadczenie przedemerytalne mają szansę renciści, którym ZUS odebrał rentę. Taka osoba musi: - pobierać rentę z tytułu

O ile wzrosną emerytury w 2019 roku? Rząd zmienia zasady waloryzacji, ale tylko na rok. Koszt dla budżetu - nawet 1,5 mld zł więcej

przypadku emerytury minimalnej i najniższej częściowej renty będą obowiązywać inne podwyżki niż dla pozostałych seniorów. W projekcie ustawy rząd zapisał, że: najniższa emerytura i renta, a także najniższa renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rolnicza wzrosną z 1029,80

ZUS zabiera miliony za "lewe" zwolnienia lekarskie

ZUS zbiera żniwa finansowe w wyniku kontroli pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich. Tylko w drugim kwartale tego roku po kontroli wystawionych zwolnień Zakład odzyskał z tytułu cofniętych lub zmniejszonych świadczeń 49,3 mln zł. W całym półroczu kwota ta wyniosła 102,6 mln zł. To

Niewielkie podwyżki dla emerytów

dla budżetu państwa. Wydatki emerytalne państwa wzrosną o niecałe pół miliarda złotych, a były zaplanowane na 940 mln zł. Po waloryzacji najniższa emerytura i renta, a także najniższa renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rolnicza wzrośnie z 880,45 zł brutto do

MRPiPS: Na program 500+ wydano do tej pory 87,4 mld zł

niepełnosprawnych i ich opiekunów przekroczą granicę 22 mld zł. "To o ponad 2,5 mld zł więcej niż w 2018 roku, który już wtedy przyniósł znaczny wzrost wsparcia dla tej grupy osób m.in. po zrównaniu renty socjalnej do 100% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. To pokazuje, że

Renta z ZUS: komu się należy i jak się o nią starać

wypłatę renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Wówczas ZUS odmówił. Pani Paulina się odwołała, sprawa trafiła do sądu. Jeszcze nie ma wyroku. Teraz po zmianie przepisów pani Paulina rentę dostanie, bo ustawę z połowy ub.r. można zastosować do już wszczętych, ale jeszcze niezakończonych

Coraz więcej chętnych na świadczenia rehabilitacyjne [PORADNIK]

, które są niezdolne do pracy z powodu wypadku przy pracy lub które zapadły na chorobę zawodową. Kto nie dostanie świadczenia? Świadczenia rehabilitacyjnego na pewno nie dostanie osoba, która ma prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku

Ile możesz dorobić na wcześniejszej emeryturze?

Osoby na wcześniejszej emeryturze, a także na rencie z tytułu niezdolności do pracy oraz rencie rodzinnej nie mogą zbyt wiele dorobić. Jeżeli bowiem przekroczą ustalony limit, stracą część lub nawet całe świadczenie. Bezkarnie można dorobić do 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Od