tytułu fakturą

Hakerzy znów atakują. Uwaga na fałszywe faktury PGE

Hakerzy znów atakują. Uwaga na fałszywe faktury PGE

fakturze PGE "eFaktura za energię elektryczną" i "Nowa faktura elektrycznej" to tytuły wiadomości wysyłanych do przypadkowych klientów PGE. To fałszywki. Oszuści tylko czekają, aż nieświadomi klienci otworzą maila i klinkną w link do pobrania szczegółowej faktury. Wówczas ich komputer

Lewiatan pozytywnie ocenia przyjęcie przez Senat ustawy dot. nowej matrycy VAT

, wpłacana będzie na specjalne konto VAT. Z konta VAT dopuszczone będą płatności podatku VAT z faktur zakupowych, VAT należnego oraz zobowiązań z tytułu PIT, CIT i ZUS. Bardzo istotne jest także, aby po 1 listopada br. dostawcy towarów lub usług objętych split payment oznaczali faktury napisem "

ZM Henryk Kania otrzymały od ZUS tytuły wykonawcze na kwotę 3,69 mln zł

Henryk Kania z tytułu faktur i innych wierzytelności, Auchan Polska przekazał ZUS na pokrycie należności objętych tytułami wykonawczymi. Zakłady Mięsne Henryk Kania są notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od marca 2012 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,14 mld zł w 2018 r. (ISBnews

Awbud wniósł pozew przeciwko Medico-Investment, domaga się 15,54 mln zł

Centrum Rehabilitacji i Medycyny Sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym zjazd z ul. Lekarskiej", podał Awbud. "Na przedmiot powództwa składa się: 1) 9620272,42 zł - tytułem faktury FVS/19/04/054 z dnia 30 kwietnia 2019 r., wraz z odsetkami od

No Gravity Games liczy na wyższą sprzedaż gier w marcu

Warszawa, 18.03.2020 (ISBnews) - No Gravity Games szacuje, że przychody ze sprzedaży gier za marzec 2020 roku, ujęte na fakturach wystawionych w kwietniu 2020 roku, będą znacznie wyższe niż przychody za miesiąc grudzień 2019 roku, które przekroczyły 150 000 zł, poinformowała spółka. "

Zatory płatnicze. Wyzwanie dla firm w dobie koronawirusa

Zatory płatnicze. Wyzwanie dla firm w dobie koronawirusa

rozliczenie kasowe (czyli płacę VAT od faktur rozliczonych a nie od faktur wystawionych, analogicznie odliczam VAT naliczony) c)    automatyczne skrócenie okresu zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego do 15 dni (lub krócej) bez dodatkowych warunków występujących obecnie d)   skrócenie

Przedsiębiorco! Oto wszystko, co musisz wiedzieć o podatku VAT

Przedsiębiorco! Oto wszystko, co musisz wiedzieć o podatku VAT

ustawy o VAT – wyjaśnia Agata Wleklińska. Należą do nich m.in. usługi transportu sanitarnego, zawód psychologa, usługi opieki medycznej, dostawy gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych posiłków nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy

InviPay przekroczył łącznie 200 mln zł obrotu, planuje ekspansję zagraniczną

generują już ponad 50% PKB. Mało kto jednak wie, że aż 81% z nich nie otrzymuje na czas płatności z tytułu faktur sprzedaży. Szacuje się, że roczny koszt niedotrzymywania terminów płatności w skali gospodarki przekracza 100 mld zł. InviPay wychodzi naprzeciw tej blokadzie rozwoju i poprawia płynność

FPP: Ograniczenie szarej strefy w usługach pogrzeb. da budżetowi min. 220 mln zł

Ekonomicznej (CALPE). "Wystarczy rozszerzyć obowiązek dokumentowania wydatków związanych z pogrzebem na wszystkie osoby, łącznie z członkami rodzin. W sposób automatyczny wyeliminowałoby to nieuczciwe podmioty, ponieważ brak faktur zamykałby drogę do otrzymania zasiłku pogrzebowego wypłacanego przez ZUS

Od września nawet uczciwym firmom będą grozić srogie kary. Rząd uszczelnia podatki

Od września nawet uczciwym firmom będą grozić srogie kary. Rząd uszczelnia podatki

W lipcu ubiegłego roku rząd PiS wprowadził nowy sposób rozliczania podatku VAT dla firm - split payment. Tłumacząc najprościej – zapłata firmie faktury VAT za towary i usługi może być podzielona na VAT oraz należność główną i wpłacona na dwa konta. Mechanizm jest prosty i przynosi ogromne

Elektrobudowa pozwała ZUE o zapłatę 24,8 mln zł tyt. bezpodstawnego wzbogacenia

Warszawa, 23.09.2016 (ISBnews) - Przeciwko ZUE wszczęte zostało postępowanie z powództwa Elektrobudowy o zapłatę ok. 24,8 mln zł tytułem bezpodstawnego wzbogacenia, podało ZUE. "Jednocześnie spółka informuje, że dysponuje środkami niezbędnymi do ewentualnego uregulowania ww. kwoty

Feerum przeniosło na BGK 30,25 mln euro wierzytelności z tyt. sprzedaży silosów

Warszawa, 07.03.2019 (ISBnews) - Feerum podpisało z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę wykupu wierzytelności, podała spółka. Na podstawie umowy Feerum przeniosło na bank wierzytelności pieniężne z tytułu umowy sprzedaży pięciu kompleksów silosów zbożowych zawartej 27 listopada 2018 roku z

ERIF BIG: Łączne zadłużenie biur podróży wyniosło ponad 4,7 mln zł w poł. roku

. "Długi biur podróży najczęściej wynikają z niezapłaconych rachunków telefonicznych (łącznie zadłużenie to sięga prawie 1,7 mln zł). Na drugim miejscu są nieuregulowane opłaty z tytułu umowy ubezpieczenia (łączne zadłużenie z tego tytułu wynosi prawie 1,1 mln zł). Na trzecim miejscu są niezapłacone

Ciech: UCS utrzymał decyzję dot. rozliczenia podatku VAT w 2014 r.

prowadzonym przez urząd wobec CSP jako następcy prawnego Cerium Finance postępowaniem podatkowym z tytułu rozliczenia podatku VAT za grudzień 2014 roku, podał Ciech. Tym samym urząd podtrzymał swoje ustalenia wyrażone w protokole badania ksiąg. "Spółka zależna oraz jej doradcy nie zgadzają się ze

Ciech: UCS utrzymał decyzję dot. rozliczenia podatku VAT za grudzień 2014 r.

zależna byłaby zobowiązana do dopłaty ok. 7 900 000 zł tytułem odsetek i podatku VAT, podano również. "Spółka zależna oraz jej doradcy nie zgadzają się ze stanowiskiem organu II Instancji, dlatego spółka zależna zamierza złożyć skargę na decyzję II instancji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Rząd zajmie się propozycjami Ministerstwa Rozwoju. Mają zniwelować problem zatorów płatniczych w firmach

Rząd zajmie się propozycjami Ministerstwa Rozwoju. Mają zniwelować problem zatorów płatniczych w firmach

korygowania podatkowego kosztu z tytułu niezapłaconych faktur. Wówczas nie zaproponowano żadnej formy ulgi dla wierzycieli i możliwości skorygowania przychodów o nieopłacone faktury. To się może wkrótce zmienić. W ubiegłym roku resort rozwoju kierowany przez Mateusza Morawieckiego ogłosił tzw. strategię

KRD: Zaległości JDG wobec firm faktoringowych wynoszą 371,6 mln zł

danych Krajowego Rejestru Długów. Na długi składają się zaległe zobowiązania klientów oraz ich kontrahentów. "Jak pokazują dane Krajowego Rejestru Długów, średnie zadłużenie dłużnika z tytułu przeterminowanych należności wobec firm faktoringowych wynosi 25 429,18 zł. Ale to tylko wierzchołek

Polwax uzgodnił z ING BSK finansowanie projektu instalacji odolejania

będzie pomniejszana o każdorazową wypłatę w ramach wynagrodzenia na rzecz Orlen Projekt. Przedmiotowe żądanie zawiera również wezwanie do zapłaty w terminie 7 dni kwoty 11 131 300,3 zł (stanowiącej wynagrodzenie z tytułu wykonanych prac budowlanych w ramach Inwestycji Future i objętych fakturami

Prezydent podpisał nowelę ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostarczenie towaru lub wykonanie usługi, a ustalenie tego terminu było rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela, podano również. W ustawie Kodeks postępowania cywilnego wprowadzono zmiany polegające na uproszczeniu procedury zabezpieczającej w

Elektrobudowa cofnęła pozwy przeciwko ZUE o zapłatę ok. 24,8 mln zł

Warszawa, 27.09.2016 (ISBnews) - Elektrobudowa cofnęła pozwy przeciwko ZUE o zapłatę ok. 24,8 mln zł tytułem bezpodstawnego wzbogacenia, wynika z komunikatu ZUE. „Emitent informuje, iż tak Sąd Okręgowy w Łodzi jak i Sąd Okręgowy w Szczecinie nie są sądami właściwymi do rozpoznania

Prezydent podpisał nowelę ustawy o podatku od towarów i usług

długów, w tym factoringu; - zasad wystawiania faktur, których podstawą jest paragon fiskalny oraz korzystania z takich faktur; - doprecyzowania zakresu obowiązku rozliczania podatku VAT w obrocie produktami ropopochodnymi ; - zastąpienia deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowym przekształconym plikiem

Tax Care ma aplikację księgową dla warsztatów współpracujących z Inter Cars

Warszawa, 03.08.2017 (ISBnews) - Tax Care stworzył aplikację, dzięki której faktury VAT za zakupy w Inter Cars księgowane są w sposób automatyczny, podała spółka. Warsztaty samochodowe zaopatrujące się u największego krajowego dystrybutora części zamiennych, mogą dzięki temu znacznie

Tarcza 2.0.: komu należą się pożyczki dla mikroprzedsiębiorców i samozatrudnionych

koniec jednego z tych lat nie przekroczyła równowartości 2 milionów euro). W większości przypadków lata obrotowe pokryją się z latami kalendarzowymi, więc brane pod uwagę będą lata 2018-19. Urząd nie przeczyta faktur O pożyczkę należy zawnioskować w powiatowym urzędzie pracy. Nabór na stronie

Mostostal Warszawa wybuduje basen w Bydgoszczy za 24,4 mln zł brutto

brutto, podano także. "Termin zakończenia realizacji przedmiotowej umowy: 30 listopada 2018 roku. Termin płatności: 30 dni licząc od daty doręczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy: 7 lat licząc od daty odbioru

Projekt rekompensat wzrostu cen prądu uzależnia je od zużycia i dochodu

tytułu wzrostu cen energii elektrycznej w 2020 r., opublikowanej w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Udzielenie rekompensaty uzależnione ma być od poziomu zużycia energii elektrycznej w 2020 r. oraz od dochodu uzyskanego w 2019 r. Planowany termin przyjęcia projektu

Podpisanie aneksu do umowy a konieczność wystawienia faktur korygujących

zobowiązujące do zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności i jego sprzedaży oraz przedwstępne umowy sprzedaży lokali. Na podstawie tych umów klienci wpłacają zaliczki na poczet przyszłej dostawy. Wpłacone zaliczki są dokumentowane fakturami VAT.Zdarza się, że niektórzy klienci zgłaszają wnioski o zmianę

Uwaga na maile o zaległej fakturze do zapłacenia. To wirus

;Wąsokowski i Wspólnicy Kancelaria Prawna". Sprawdziliśmy - taka kancelaria nie istnieje. Tytuł maila brzmi zaś: "Zaległa faktura VAT - przedsądowe wezwanie do zapłaty". Faktura VAT i wirus A co jest w samej wiadomości? Informacja o zaległości w opłatach za rzekomą usługę, którą potencjalna

MR: Ustawa dot. ograniczenia zatorów płatniczych wpłynie pozytywnie m.in. na MŚP

dni od dnia doręczenia faktury - terminów zapłaty w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny (z wyłączeniem podmiotów leczniczych). - Skrócenie - do maksymalnie 60 dni - terminu zapłaty w transakcjach, w których wierzycielem jest mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo

Urząd Skarbowy może zobowiązać Polnord do zapłaty 9,88 mln zł zaległego podatku

Warszawa, 26.01.2017 (ISBnews) - Polnord otrzymał protokół z kontroli podatkowej, prowadzonej przez Urząd Skarbowy w Gdańsku (US), z którego wynika, że na spółkę może zostać nałożone zobowiązanie do zapłaty tytułem zaległego podatku za lipiec 2011 r. kwoty 9,88 mln zł wraz z odsetkami. Spółka nie

Płynność finansowa małych firm. Jak ją zachować? Co robić, gdy jej brakuje?

wierzytelności firm, należnych im od odbiorców z tytułu dostaw usług lub towarów. Faktoring po prostu zamienia należności na gotówkę. Najczęściej dana firma, zgadzając się wykupić wierzytelność i wpłacając faktorantowi zaliczkę, np. 80 proc. wartości faktury, pomniejszonej o marże i prowizje, zobowiązuje się

Skarb Państwa wezwał Sygnity do zapłaty kar umownych na łącznie 27,2 mln zł

Państwa, podała spółka. "Skarb Państwa poinformował ponadto spółkę o dokonaniu w trybie przewidzianym umową potrącenia kwoty ok. 3,9 mln zł wynikającej z wystawionej przez Sygnity faktury z tytułu prac objętych umową, z wierzytelnością Skarbu Państwa z tytułu kar umownych objętych wezwaniem

Skarb Państwa wezwał Qumak do zapłaty 3,13 mln zł kary za opóźnienia

kontraktu, w związku z czym spółka w dniu 24.08.2018 r. wystawiła fakturę z tego tytułu na pełną kwotę wynagrodzenia: 12 729 389,38 zł netto (15 657 148, 94 zł brutto)" - czytamy w komunikacie.  Wezwanie do zapłaty przewiduje termin zapłaty kary umownej do 29.08.2018 r. pod rygorem jej

MPiT: Rząd przyjął projekt ustawy dot. zatorów płatniczych

pieniędzy na regulowanie swoich zobowiązań wobec innych uczestników rynku, podano także. Kluczowe rozwiązania: - Skrócenie - do maksymalnie 30 dni od dnia doręczenia faktury - terminów zapłaty w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny (z wyłączeniem podmiotów leczniczych

Prawnicy Czytelnikom odc. 10. Subwencja PFR dla mikrofirm? Jakie są warunki?

rozwiązań prawnych. Wysokie standardy pracy i kompetencje członków zespołu od lat znajdują potwierdzenie w prestiżowych rankingach międzynarodowych. 2.  Niektóre galerie handlowe wystawiają faktury za marzec, kwiecień i maj, choć obowiązuje zakaz prowadzenia działalności. Fitnesskluby dostają faktury z

mBank ostrzega przed wirusem. Uwaga na "bezpłatny moneyback"

Do kradzieży przestępcy wykorzystują tzw. phishing, czyli podszywanie się pod zaufaną instytucję lub osobę przez maila. Potencjalne ofiary dostają na skrzynkę pocztową wiadomość od rzekomego notariusza lub biura handlowego wraz z załącznikiem. Mail ma tytuł "Faktura proforma" lub "

Bowim zadowolony z rozstrzygnięcia spraw dot. VAT, nie ma dalszych postępowań

zobowiązania podatkowego i tym samym oczekuje zwrotu już zapłaconych środków powiększonych o należne odsetki" - czytamy dalej. Druga sprawa dotyczy natomiast sporu z Opolskim Urzędem Skarbowym w Opolu, który wezwał Bowim do zapłaty 5,6 mln zł z tytułu podatku VAT za okres od stycznia do sierpnia 2012

"Rz": Handel fakturami kwitnie

fakturę, został ukarany grzywną 40 tysięcy złotych oraz karą półtora roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat. Ponadto ma zapłacić 1,3 miliona złotych tytułem naprawienia szkody. Ma też zakaz zasiadania we władzach spółek i prowadzenia działalności na 4 lata oraz nadzór kuratora na 5 lat

Pracodawcy apelują o wydłużenie vacatio legis dla obowiązkowego split payment

oznaczenia faktury będą musieli ustalić i zabezpieczyć w drodze opinii GUS klasyfikację sprzedawanych i nabywanych towarów na gruncie PKWiU. Utracą część gotówki, którą wykorzystywali w działalności, przez co istotnemu pogorszeniu ulegnie ich płynność finansowa, wskazano w komunikacie. "Nowe przepisy

"Nowa karuzela vatowska nazywa się split payment" - mocny list do szefa komisji ds. wyłudzeń VAT. Ustawa ma dziury, firmy tracą płynność

się dzielił, partia rządząca postanowiła, że każdy przedsiębiorca też musi się z Państwem podzielić" – ironizuje Austen. O co chodzi? Od lipca rząd PiS wprowadził nowy sposób rozliczania podatku VAT dla firm. Tłumacząc najprościej – zapłata firmie faktury VAT za towary i usługi może

Projekt ustawy o podzielonej płatności VAT został skierowany do Sejmu

innych ustaw zakłada m.in., że podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku, przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury mogą zastosować mechanizm podzielonej płatności. W ocenach skutków regulacji projektu ustawy resort zakłada, że w pierwszym roku

NIK: Działania MF przy przeciwdziałaniu wyłudzaniu VAT były nieskuteczne

Warszawa, 07.04.2016 (ISBnews) - Dotychczasowe sposoby przeciwdziałania wyłudzaniu VAT-u na podstawie fikcyjnych faktur okazały się nieskuteczne, poinformowała Najwyższa Izba Kontroli. Nie pomaga nawet niezwykle trafne typowanie nieuczciwych podmiotów przez organy kontroli skarbowej

Projekt dot. split payment zwiększy dochody podatkowe o ok. 1 mld zł rocznie

Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw zastąpienie odwróconego obciążenia i odpowiedzialności solidarnej obligatoryjnie stosowanym mechanizmem podzielonej płatności spowoduje wzrost dochodów z tytułu tego podatku

BIG InfoMonitor/BIK: Zaległości firm przekroczyły 34 mld zł po II kw.

. Ostatecznie w II kw. wyniosły one 34,06 mld zł. Mowa tu o nieopłaconych fakturach zgłoszonych przez wierzycieli do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz widocznych w BIK ratach kredytów, opóźnianych przez co najmniej 30 dni na kwotę min. 500 zł" - czytamy w komunikacie. Na koniec czerwca zestawienie

GPW zawiązała rezerwę w wysokości 15,5 mln zł w zw. z potencjalnym zobowiązaniem

Warszawa, 02.04.2020 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zakończyła przegląd podatkowy w grupie kapitałowej GPW, w wyniku którego podjęto decyzję o konieczności zawiązania na dzień 31 grudnia 2019 r. rezerwy w kwocie 15,5 mln zł, z tytułu potencjalnego zobowiązania

Idea Bank miał 1,89 mld zł straty netto, 20,47 mld zł aktywów w 2018 r.

kwocie 407 mln zł); *             utworzenia odpisu aktualizującego wartość aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (w kwocie 399 mln zł); *             zawiązania rezerwy

Jak obniżyć rachunki za telefon i internet? Sześć prostych sztuczek

jakiej promocji będzie korzystać – przypomina. 3. Oferty handlowe i e-faktura Innym sposobem na oszczędności może być wyrażenie różnego rodzaju zgód, najczęściej marketingowych. – Dostawcy usług często oferują dodatkowe bonifikaty za to, że abonent wyrazi zgodę na przesyłanie informacji

Zwrot gwarancji należytego wykonania umowy zależy od zapisów kontraktowych

roszczeń z tytułu niewykonania umowy została już zaspokojona nie ma przeszkód w zwrocie gwarancji. Wówczas w piśmie należy napisać, że zamawiający zwraca gwarancję gdyż całość roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy została zaspokojona z potrąceń z faktur za wykonane prace, a

Rząd prześwietla firmy w poszukiwaniu oszustów

finansowo - księgowe tzw. jednolity plik kontrolny. Fiskus dostaje (bądź na swoją prośbę dostać może) np. ewidencję zakupu i sprzedaży VAT, księgi rachunkowe, wyciągi bankowe, faktury VAT, podatkową księgę przychodów i rozchodów itp. Do tej pory raporty składali duzi przedsiębiorcy, z początkiem 2017 r

Firmy zapłacą więcej za usługi księgowe. Powód? Od stycznia JPK VAT dla wszystkich

spodziewać kontroli raz na 270 lat. Dzięki JPK firma niemal „na talerzu” poda fiskusowi kluczowe informacje ze swoich faktur, dane dotyczące zakupów i sprzedaży, wpływów i płatności czy stanu zapasów w magazynie. Wszystkie dane mają być odpowiednio wyselekcjonowane (z systemów księgowych firmy) i

KRD: Zadłużenie sektoru budownictwa wynosi 1,063 mld zł

walczą przede wszystkim banki, firmy windykacyjne i towarzystwa ubezpieczeniowe. Łącznie to ponad 576,6 mln zł. Prawie 160 mln zł stanowią zobowiązania handlu, z czego 113,1 mln zł to faktury za materiały budowlane i instalatorskie. Ponad 108,8 mln zł to wzajemne długi branży, a 26,1 mln zł to zaległości

Urząd celno-skarbowy żąda zwrotu 16,8 mln zł od spółki zależnej Mennicy Polskiej

, - luty 2012 r. w kwocie 5 550 814 zł, - kwiecień 2012 r. w kwocie 314 483 zł - maj 2012 r. w kwocie 2 413 772 zł - czerwiec 2012 r. w kwocie 446 09 zł - lipiec 2012 r. w kwocie 3 532 072 zł - sierpień 2012 r. w kwocie 1 873 569 zł. Wskazano także wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu

Prawo upadłościowe w czasach epidemii COVID-19

dokumentu księgowego – faktury), versus zobowiązania pieniężne wymagalne i niewymagalne z wyłączeniem: – rezerw na zobowiązania; – zobowiązań przyszłych; – zobowiązań wobec jednostek powiązanych, wobec wspólnika lub akcjonariusza z tytułu pożyczek lub

PiS wpuszcza superkreta na zatory. Duże firmy mają szybciej płacić małym

; Terminy zapłaty, o których mowa w ustawie, są liczone od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi. Nie ma zatem powodu, aby w transakcjach handlowych, w których wierzycielem jest MŚP, a dłużnikiem duży przedsiębiorca, dłużnik zwlekał z zapłatą aż

Dla kogo premia z książeczki mieszkaniowej? Można zgłosić się do banku po 8 tys. zł

potrzebne modernizacje (także te niezbędne w przypadku np. osób starszych), – ci, którzy nie mają żadnego tytułu prawnego do lokalu, w tym osoby bezdomne. – A przecież mogliby wykorzystać premię na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, nawet tymczasowo – zwraca uwagę rzecznik i we

Rząd przyjął założenia do projektu budżetu na 2020 r. m.in. z niższą stawką PIT

podmiotowego w VAT branż wrażliwych na oszustwa; - modyfikację zasad wystawiania podatnikom faktur na podstawie paragonu fiskalnego oraz korzystania z takich faktur (wystawienie faktury na podstawie paragonu będzie możliwe, gdy paragon będzie zawierał numer identyfikujący nabywcę); - rozwój systemu

Odszkodowanie z OC tylko na fakturę?

- Branża motoryzacyjna zwróciła uwagę na praktykę w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych, która może przyczyniać się do mniejszych wpływów budżetu państwa z tytułu podatku VAT - poinformowała nas rzeczniczka Ministerstwa Finansów Wiesława Dróżdż. - Podczas spotkania z ministerstwem

NIK: Ściągalność VAT poprawiła się m.in. dzięki wprowadzonym przez rząd zmianom

%). W latach 2013-2015 zjawisko wyłudzania VAT występowało na szeroką skalę. Nasiliło się wykorzystywanie fikcyjnych faktur. Groźne były także tzw. karuzele podatkowe, czyli tworzone przez oszustów struktury pozorujące przepływ towarów pomiędzy państwami Unii Europejskiej, służące wyłudzeniu podatku VAT

JPK, RODO, split payment... To najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców w 2018 roku. Wyjaśniamy, jak poradzić sobie z nowymi wymogami

księgi przychodów i rozchodów (JPK_PKPIR), ewidencji przychodów (JPK_EWP) oraz faktur VAT (JPK_FA) i ewidencji zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT). Przykładowo plik JPK_FA jest odzwierciedleniem konkretnych faktur podatnika, tylko dane zapisane są w innej formie. W takim pliku powinny się znaleźć m.in

W przypadku nienależytego wykonania umowy zamawiający może dochodzić roszczeń od gwaranta

Pytanie: Wykonawca zrealizował zamówienie z trzymiesięcznym opóźnieniem. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało złożone w formie gwarancji ubezpieczeniowej. Gwarancja zabezpieczająca z tytułu rękojmi za wady w związku z niedotrzymaniem przez wykonawcę terminu umownego nie zabezpiecza

Obowiązkowy split payment ma zwiększać dochody budżetu o ok. 958 mln zł rocznie

państwa z tytułu podatku w skali roku o ok. 958 mln zł, podano w ocenie skutków regulacji (OSR). "Przedmiotowe rozwiązania mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego, a mechanizm podzielonej płatności jest efektywnym narzędziem fiskalnym przeciwdziałającym nadużyciom. Szacuje się, że pozwoli to

BIG InfoMonitor: Zaległości branży rekreacyjno-kultur. to ok. 188,4 mln zł w IV

zaległości, czyli nieopłacone na czas faktury i raty kredytów firm prowadzących działalność związaną z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych wynosiło 25,7 mln zł. Ta kategoria obejmuje też projekcję filmów, ale instytucji zajmujących się taką działalnością

Prawnicy czytelnikom odc. 17. Czy możemy zerwać umowę najmu i z jakimi kosztami musimy się liczyć?

otrzymaniu faktur z tytułu najmu za kolejne miesiące w okresie zakazu należałoby poinformować wynajmującego o odmowie ich zapłaty na podstawie zwolnienia wynikającego z art. 15ze specustawy i żądać odpowiedniej korekty faktury. Natomiast możliwość wypowiedzenia umowy najmu zależy od tego, jakie zapisy w tym

Bowim odwoła się od decyzji o naliczeniu dodatkowych 5,57 mln zł VAT

Warszawa, 02.10.2017 (ISBnews) - Bowim otrzymał od urzędu celno-skarbowego w Opolu decyzję o naliczeniu spółce dodatkowych 5,57 mln zł zobowiązań z tytułu podatku VAT za okres od stycznia do sierpnia 2012 r., podała spółka. Zarząd nie zgadza się z decyzją naczelnika urzędu i zapowiada odwołanie

Polacy coraz chętniej donoszą do skarbówek. Na co najczęściej?

złożeniem przez podatnika zaległych deklaracji podatkowych i uiszczenia należnego podatku wraz z odsetkami ustawowymi. Może też się zakończyć wydaniem decyzji przez naczelnika urzędu skarbowego określającego wysokość podatku z tytułu nieujawnionych źródeł dochodu. Donos na telefon Ile donosów odbierają

Jak zaksięgować fakturę krygującą zmniejszającą wartość sprzedanych towarów za poprzedni rok obrotowy?

Odpowiedź: Ma Pani rację, fakturę korygującą, niewywierającą istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, powinna Pani ująć w księgach rachunkowych 2009 r. Powinna być ona ujęta tak, jak inne faktury korygujące, czyli (prezentuję zapis stornem czerwonym - z minusem): - Wn Rozrachunki z odbiorcami

Na co możesz liczyć, gdy nie masz pieniędzy na czynsz lub wynajem mieszkania?

1. Spółdzielnie mieszkaniowe nie zwalniają z opłat Spółdzielnie przekonują, że nie mają możliwości prawnej zwolnienia lokatorów z czynszu. Muszą zachować płynność finansową i regulować zobowiązania na bieżąco, m.in. opłacać podatki, faktury za prąd, gaz, centralne ogrzewanie, utrzymanie dźwigów

System "tarczy" widzi tylko kod, nie człowieka. Rozmowa z przedsiębiorczynią o rządowej pomocy

niedługo nie będzie stać na zatrudnianie ich, jeśli w wakacje nie ruszą kolonie. Dostaliśmy postojowe dla nich. Na mikropożyczkę wciąż czekamy, ale jeśli ją dostaniemy, to starczy na opłacenie kilku faktur. Koszty mamy duże, bo wyposażenie jest drogie – na roboty i klocki Lego, które nie są tanie

Test przedsiębiorcy. Urzędnicy zdecydują, kto jest biznesmenem

. Następnie sprawdzano ich zależność ekonomiczną i organizacyjną. Zależność ekonomiczna występuje wtedy, gdy dany przedsiębiorca wystawia co najmniej 75 proc. faktur jednemu podmiotowi czy usługobiorcy. Z zależnością organizacyjną mamy do czynienia, gdy dany podmiot (usługobiorca) wyznacza samozatrudnionemu

W czasie pandemii klienci mogą sami wspierać ulubionych przedsiębiorców

paragon lub fakturę zaliczkową, które w przyszłości będą podstawą do odebrania opłaconej usługi lub produktu. Przedsiębiorcy, którzy chcą prosić o podobne wsparcie swoich klientów mogą pobrać ze strony kig.pl plakat i powiesić go w witrynie swojego punktu usługowego lub udostępnić w mediach

SAS: Ponad 43% polskich firm doświadcza nadużyć w zw. z wydatkami służbowymi

którymi borykają się rodzime firmy, obejmują fałszowanie ofert przetargowych (ponad 26%), podwójne wystawianie faktur (20%) oraz oszustwa popełniane przez pracowników korzystających z firmowych kart kredytowych (ponad 33%). "Mimo, że skala problemu jest duża, przedsiębiorstwa zarówno w Polsce, jak

Invest Team złożył wniosek o upadłość Awbudu, spółka stara się o jego oddalenie

Team chce poprzez wniosek wymusić zapłatę lub odbiór robót w sytuacji niewykonania lub nienależytego wykonania umowy łączącej firmy. "Wartość podanych we wniosku wierzytelności stwierdzonych fakturami VAT wynosi łącznie 34.934,00 złote i podatek VAT. Wierzytelności te nie są stwierdzone

Rząd przyjął nowelę dot. wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT

rozszerzono dane nieobjęte tajemnicą skarbową również o numery tych rachunków, otworzonych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą" - czytamy dalej. Podatnicy będą musieli dokonywać płatności z tytułu określonych transakcji na rachunek zawarty w wykazie. Wprowadzono także rozwiązanie

Faktura wystawiona, kasa nie wpływa

dochodzić wierzytelności, bo jak twierdzi dłużnik, "kiedyś płacił, to i teraz zapłaci". Nie chce też zrażać do siebie kontrahentów. Ale to fałszywe samouspokojenie. Czasami pytam przedsiębiorcę, czy lepiej mieć 20 słabych kontrahentów i wirtualny milion w fakturach, którego się nie odzyska, czy 10

Kto nie walczy nie wygrywa - zwrot VAT z faktur od nieuczciwego kontrahenta jest możliwy

przepisy wspólnotowe stoją na przeszkodzie praktyce krajowej, w ramach której organ podatkowy odmawia podatnikowi prawa do odliczenia od kwoty należnego podatku od wartości dodanej, kwoty podatku naliczonego lub zapłaconego z tytułu świadczonych mu usług z tego powodu, iż wystawca faktur

Dalej od małej rewolucji w VAT

wystawienia faktury. Z drugiej strony poszkodowany, który nie dostał zapłaty, nie będzie musiał płacić VAT tylko z tego tytułu, że faktura została wystawiona - tłumaczył we wtorek premier Donald Tusk. Premier Donald Tusk zapowiedział wczoraj, że projekt nowelizacji ustawy trafi pod obrady rządu w ciągu dwóch

BIG Info Monitor/BIK: Długi firm budowlanych przekroczyły 4,7 mld zł po I półr.

;, przygotowanego przez BIG InfoMonitor oraz BIK, we współpracy z Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa. Przez pierwsze półrocze liczba firm z problemami w regulowaniu rat kredytów i faktur wzrosła o 5,5 tys. Problem z terminowym regulowaniem zobowiązań ma w sumie 40 913 przedsiębiorstw, czyli 5,9% z puli

Nowela ordynacji podatkowej zobowiąże firmy do przesyłania wyciagów bankowych

systemu 'JPK ewidencja VAT' o 'JPK_WB', co w rezultacie pozwoli na analizę transakcji dokonywanych przez podatników w ujęciu memoriałowymi i kasowym. Szacuje się, że tak kompleksowy system ('JPK ewidencja VAT' i 'JPK_WB') może w konsekwencji zwiększyć wpływy podatkowe z tytułu VAT o około 11,5 mld zł, w

Dar-Inwest złożył wniosek o upadłość likwidacyjną Awbudu

przez Dariusza Wiśniewskiego umowy podwykonawczej oraz w związku z odstąpieniem od niej przez emitenta z winy Dariusza Wiśniewskiego" - czytamy w komunikacie. Wartość podanych we wniosku wierzytelności stwierdzonych fakturami VAT wynosi łącznie 194 932,42 zł. Wierzytelności te nie są stwierdzone

Qumak miał wstępnie 43 mln zł jednostkowej netto straty w 2016 r.

rekomercjalizacji oraz odpis z tytułu przeszacowania, poprzez pomniejszenie wartości magazynów w kwocie 3,4 mln zł 3. w związku z wystawieniem i nieprzyjęciem przez zamawiającego faktury za etap 5 projektu ISOK, nieukończonego z powodu wypowiedzenia umowy przez zamawiającego, nastąpiło końcowe rozliczenie kosztów

Korekty dot. TGE i opłaty dla KNF podwyższą wynik GPW za III kw. o 6,6 mln zł

należności od kontrahentów TGE z faktur korygujących dla kontrahentów wystawionych z tytułu korekty VAT, w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego na dzień 30 września 2017 r. podjęto decyzję o rozwiązaniu rezerw w kwocie 1,8 mln zł, zawiązanych na nieściągalne należności z tego tytułu. Zdarzenie to

Rząd przyjmie nowelę wprowadzającą obligatoryjną podzieloną płatność w III kw.

bankowego. Elementem identyfikującym obowiązkowe zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności do danej transakcji będzie odpowiednia informacja zamieszczona na fakturze" - podano także. Obligatoryjna forma mechanizmu podzielonej płatności będzie oparta na tych samych rozwiązaniach technologicznych

Bowim: Dodatkowo naliczony VAT nie wpłynie na naszą bieżącą działalność

Warszawa, 05.10.2017 (ISBnews) - Bowim ocenia, że dokonanie wpłaty dodatkowych 5,58 mln zł zobowiązań z tytułu podatku VAT, zrealizowane na podstawie decyzji Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu nie wpłynie na bieżącą działalność grupy. Bowim ze względu na fakt, że decyzja ma rygor 

Bowim: Decyzja UC-S ws. 5,58 mln zł VAT ma rygor natychmiastowej wykonalności

zobowiązań z tytułu podatku VAT za okres od stycznia do sierpnia 2012 r. Zarząd podkreślił wówczas, że nie zgadza się z decyzją naczelnika urzędu i zapowiada odwołanie się od jego decyzji. Jak tłumaczyła wtedy spółka, różnica pomiędzy kwotą wynikającą z decyzji, a kwotami zadeklarowanymi przez spółkę

Nie kupuj używanych aut "na Niemca". To ryzykowne pomaganie oszustom

traci co najmniej pół miliarda złotych rocznie. Kosztowne ryzyko przy kupnie samochodu Jednak kierowcy, którzy zgadzają się kupować auta na faktury in blanco, faktycznie mocno ryzykują – ostrzega Związek Dealerów Samochodów. A konkretnie: tracą prawo do rękojmi z tytuł wad, które mogą odkryć

Nowa ustawa o VAT przyniesie 11,76 mld zł dodatkowych dochodów budżetu w 10 lat

zł. "Z drugiej strony, w związku z wprowadzaniem nowego rodzaju kas i zmian zasad wystawiania faktur dotyczących sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, szacuje się docelowo w 2027 r. wzrost wpływów do budżetu państwa z tytułu podatku od towarów i usług w wysokości ok

Tauron Sprzedaż wygrał przetarg na zakup energii przez Częstochowę

Zakres zamówienia obejmował zakup energii elektrycznej na 2012 r. na potrzeby: - zasilania budynków, lokali biurowych i obiektów użytkowych (fontanny, syreny alarmowe, infomaty i kamery monitoringu), dla których płatnikiem faktur za energię elektryczną jest Gmina Miasto Częstochowa, - zasilania

MF: Dochody budżetowe nie są sztucznie zawyżane 'zatrzymanymi zwrotami'

Warszawa, 04.08.2017 (ISBnews) - Dochody budżetu państwa z tytułu podatku VAT wzrosły o 28,1% r/r (tj. ok. 17,6 mld zł) w I połowie 2017 r., i wynikało to m.in. z równoczesnego wzrostu wpływów brutto z VAT (o 9,76 mld zł r/r) i spadku wartości zwrotów (o 7,9 mld zł r/r), informuje Ministerstwo

Zwrot VAT last minute

projektem stosownej ustawy. Jego lektura nie pozostawia wątpliwości: tylko wydatki na materiały budowlane poniesione do końca grudnia 2013 r. będą uprawniały do zwrotu VAT. Co ważne, trzeba będzie pilnować, żeby sprzedawca w tym terminie wystawił fakturę. Jednak z wypowiedzi przedstawicieli klubów

Doradca biznesowy oszukał, Play ściga klienta

fakturę za...12 kolejnych telefonów. - Nie wiedziałem, o co chodzi, nie podpisywałem żadnej nowej umowy, nie przedłużałem też starej. Poprosiłem o dokumenty i z nich dowiedziałem się, że ktoś sfałszował moje podpisy na rzekomo przedłużonych przeze mnie umowach - dodaje przedsiębiorca. W sumie do zapłaty z

FPP i CALPE: Nowa ustawa o zatorach płatniczych zapewnia lepszą ochronę MŚP

roszczenia pieniężne z tytułu transakcji handlowych. 4.           Wprowadzenie ulgi na "złe długi" w podatkach PIT i CIT, na wzór mechanizmu funkcjonującego w podatku VAT. 5.           Uznanie

BIG InfoMonitor/BIK: Suma budowlanych zaległości wynosi 4,57 mld zł

płatności rat kredytów oraz faktur kontrahentów przybyło 7,5 tys., czyli o ponad 23%. W zeszłym roku przez 9 miesięcy pojawiło się w naszych bazach 329 nowych niesolidnych przedsiębiorstw budowlanych. Nieco niższą dynamiką cechował się wzrost kwoty zaległości sektora budowlanego w ostatnich 6 miesiącach

ZPP postuluje jak najszybsze uproszczenie ustawy o VAT

rzetelność podatników. "Pracownikom aparatu skarbowego powinny przysługiwać premie, jeżeli da im się uzyskać dodatkowe środki z tytułu korekty deklaracji w związku z nieprawidłowościami ujawnionymi w toku postępowania" - dodał. Według ZPP, po 3 miesiącach od wstrzymania zwrotu podatku VAT organ

Ważne zmiany w podatkach od początku roku. Dotyczą milionów Polaków

zapłacił i kiedy. Podobnie jak jest w przypadku opłacania faktur za prąd, gaz czy telefon, gdzie firmy świadczące takie usługi również przypisują każdemu klientowi odrębny rachunek bankowy. Jak stworzyć sobie mikrorachunek? - To bardzo proste. Wystarczy zalogować się na stronie www.podatki.gov.pl/generator

Firma "nie umrze" wraz ze śmiercią właściciela. Będzie sposób na to, by nie wygasały kontrakty i umowy

od spadków i darowizn (nawet 20 proc.) z tytułu nabycia firmy. Obecnie takie zwolnienie przysługuje tylko najbliższej rodzinie zmarłego. Obecnie zgodnie z danymi CEIDG z powodu braku następców co miesiąc plajtuje około 100 przedsiębiorstw. Powód? Postępowanie spadkowe się przedłuża (zwłaszcza gdy

Wycieki internetowe. Co zrobić, gdy nasze dane zostaną wykradzione?

Been Pwned . Wystarczy wpisać swój adres lub adresy mailowe, a automat powie nam, czy nasze dane mogły się dostać w niepowołane ręce. Podpowie również, co w takim wypadku zrobić. Jeśli już upewniliśmy się co do bezpieczeństwa naszych kont – nie otwierajmy podejrzanej korespondencji o tytule

Wymień piec i okna za państwową dotację [PORADNIK]

wydatki na materiały do ociepleń czy piece będą musiały być udokumentowane fakturami VAT wystawionymi przez podmioty, które same nie korzystają ze zwolnienia od tego podatku. Wniosek? Nie będzie można zamawiać towaru i usług u firm, które nie są płatnikiem VAT i wystawiają zamiast faktury zwykłe rachunki

Będą zmiany w naliczaniu odsetek w transakcjach handlowych

oraz dla II półrocza - 1 lipca danego roku.  Wydłużenie terminu spłaty do 60 dni  W obecnym stanie prawnym termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 60 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzającego dostawę towaru lub wykonanie usługi