tytułu emerytur

LESZEK KOSTRZEWSKI

Emerytura minimalna. Kto dostanie 1000 zł, a kto mniej? Niekorzystne wyliczanie stażu i waloryzacja

Emerytura minimalna. Kto dostanie 1000 zł, a kto mniej? Niekorzystne wyliczanie stażu i waloryzacja

Od marca gwarantowane przez państwo minimalne świadczenie wynosi 1000 zł brutto. , To oznacza, że , do tej kwoty wzrosły: najniższa (minimalna) emerytura, renta, a także najniższa renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rolnicza.

Kto ma prawo do renty rodzinnej i socjalnej [PORADNIK]

Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci była na emeryturze lub rencie z tytułu niezdolności do pracy, pobierała zasiłek lub świadczenie przedemerytalne.

Jaka waloryzacja emerytur w 2021? Rząd wycofał się z obietnic

PiS w swoim programie wyborczym zapisał, że co roku będzie gwarantowane co najmniej 70 zł podwyżki emerytur. W przyszłym roku będzie jednak mniej. A co z 13. i 14. emeryturą?

Może OFE przestraszą się ZUS-u

emerytalna z 1999 roku zakłada, że Polacy oszczędzają na swoją emeryturę na dwóch kontach w państwowym ZUS i prywatnym OFE, które inwestuje nasze składki w akcje na giełdzie i w obligacje, głównie państwowe. Nasza emerytura zależy o tego, ile sobie na nią uskładamy i jak skutecznie OFE pomnoży nasze

PiS oficjalnie wycofuje się z obiecanej podwyżki emerytur

PiS oficjalnie wycofuje się z obiecanej podwyżki emerytur

Kaczyński w ramach kampanii parlamentarnej ujawnił nowy program PiS. A tam czytamy: „Zmodyfikujemy system waloryzacji najniższych emerytur i rent. Emeryci i renciści o najniższych świadczeniach otrzymają waloryzację kwotową, żeby rosły jak najszybciej najniższe świadczenia. Minimalna coroczna

Rząd zdecydował o podwyżkach emerytur i rent z FUS od marca o min. 70 zł

przekracza 2160,49 zł brutto" - czytamy w komunikacie. Wzrosną także najniższe emerytury i renty; do 1 200 zł (wzrost z 1 100 zł) w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej; do 900 zł (wzrost z 825 zł) w przypadku

Wydatki na waloryzację rent i emerytur wyniosą 1 796 mln zł w 2020 r.

Warszawa, 12.12.2019 (ISBnews) - Wydatki sektora finansów publicznych na waloryzację rent i emerytur wyniosą 1 796 mln zł w 2020 roku, podano w ocenie skutków regulacji (OSR) projektu nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

FPP, CALPE: Emeryturę niższą niż minimalną pobierają już ponad 333 tysiące osób

przypadkach stosowanie przepisów mówiących o zbiegach tytułów jest uprawnione" - czytamy w komunikacie. Według nich, coraz pilniejszą kwestią staje się rozwiązanie problemu gwałtownego narastania liczby emerytów bez prawa do emerytury minimalnej. "Federacja Przedsiębiorców Polskich proponuje, by

Rząd planuje przyjąć nowele ws. 'czternastki' i waloryzacji rent i emerytur

najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej, 900 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, - zastosowaniu ustawowego wskaźnika waloryzacji, przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia na poziomie

Sejm uchwalił nowelę dot. waloryzacji rent i emerytur

Warszawa, 09.01.2020 (ISBnews) - Sejm przyjął rządowy projekt ustawy dotyczący waloryzacji rent i emerytur. Ustawą zajmie się teraz Senat. "Głosowało 447 posłów, za przyjęciem ustawy głosowało 444 posłów, przeciw było 1, a  2 wstrzymało się od głosu. Sejm projekt ustawy o zmianie

Senat za nowelą dot. świadczeń wyrównawczych dla opozycjonistów

Warszawa, 18.08.2020 (ISBnews) - Senat poparł nowelizację, zakładającą wypłatę świadczeń wyrównawczych dla działaczy opozycji antykomunistycznej, których emerytura, renta inwalidzka bądź renta z tytułu niezdolności do pracy jest niższa niż 2,4 tys. zł oraz prawo do ulgi na przejazdy środkami

Waloryzacja 2020. O ile wzrosną emerytury i renty? Więcej niż spodziewał się rząd

Waloryzacja 2020. O ile wzrosną emerytury i renty? Więcej niż spodziewał się rząd

renta, a także najniższa renta rodzinna, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rolnicza powinny wzrosnąć z 1100 zł do 1139,16 zł*. Ale w tym roku rząd zmienił zasady. Najniższa emerytura zostanie podniesiona nie o wskaźnik procentowy, ale o określoną kwotę, czyli o 100 zł &ndash

Koszt waloryzacji rent i emerytur w 2019 r. wyniesie ok. 8,4 mld zł

świadczeniobiorcy, podkreślono w dokumencie. "Stąd też w 2019 r. proponuje się modyfikację obecnie obowiązujących zasad waloryzacji polegającą na:  podwyższeniu najniższych świadczeń odpowiednio do: -  o 1100 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

Senat opowiedział się za waloryzacją emerytur i rent o nie mniej niż 70 zł

ubiegły. Od tego będzie liczony wskaźnik inflacyjny" - dodał. Najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne wzrosną do 1 200 zł brutto, do 900 zł brutto - renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Nowelizacja podwyższa także do 1 700 zł

Prezydent podpisał nowelę ustawy o emeryturach i rentach z FUS

Warszawa, 08.11.2017 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, podała Kancelaria Prezydenta. "Podstawowym celem

Dobra wiadomość dla emerytów i rencistów. Wkrótce dwie podwyżki

Dobra wiadomość dla emerytów i rencistów. Wkrótce dwie podwyżki

waloryzacji przyszłorocznych rent i emerytur wyniesie 3,24 proc. O ile wzrosną najniższe świadczenia Zakładając, że waloryzacja wyniesie 3,24 proc., to: - najniższa emerytura i renta, a także najniższa renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rolnicza wzrosną z 1100 zł do

Więcej kobiet może dostać podwyżkę emerytury

Więcej kobiet może dostać podwyżkę emerytury

dostały w ciągu nie dłuższym niż 5 lat. Teraz niezależnie kiedy przyznano Polkom emeryturę, każda będzie miała prawo domagać się przeliczenia świadczenia. To nie wszystko. O podwyższenie świadczenia będzie mogła wystąpić każda z kobiet urodzona w 1953 r., bez względu na tzw. tytuł do emerytury. ZUS po

Rząd zdecydował o podwyżkach emerytur i rent z FUS od marca 2019 r.

emerytalno-rentowe zostaną podniesione do: - 1 100 zł brutto w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej (obecnie świadczenia te wynoszą 1 029,80 zł brutto); oznacza to, że świadczenia te wzrosną o 25 proc. w stosunku do

Jakie będą podwyżki emerytur i rent

Jakie będą podwyżki emerytur i rent

wyniesie ok. 3,75 proc. – mówi Wacławik. Jakie będą podwyżki emerytur i rent. Najniższa o 100 zł Zakładając, że waloryzacja wyniesie 3,75 proc., najniższa emerytura i renta, a także najniższa renta rodzinna, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rolnicza wzrosną ze 1100 zł do

Waloryzacja emerytur i rent. O ile wzrosną świadczenia?

Waloryzacja emerytur i rent. O ile wzrosną świadczenia?

Zakładając, że waloryzacja wyniesie 3,24 proc., to: (najniższa emerytura i renta, a także najniższa renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rolnicza wzrosną z 1100 zł do 1135,44 zł (35,64 zł); (najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy zwiększy się z 825 zł

Rząd PiS planuje przywrócenie wcześniejszej emerytury dla nauczycieli. Jakie warunki trzeba będzie spełnić, by z niej skorzystać?

Rząd PiS planuje przywrócenie wcześniejszej emerytury dla nauczycieli. Jakie warunki trzeba będzie spełnić, by z niej skorzystać?

jednak skorzystasz z nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, nie przysługuje Ci prawo do rekompensaty z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (wykonywanej do 31 grudnia 2008 r.). Rekompensata ta stanowi dodatek do kapitału początkowego przy obliczaniu emerytury z

MRPiPS chce podwyższenia najniższych emerytur i rent

się jednorazową modyfikację obecnie obowiązujących zasad waloryzacji polegającą na: 1) podwyższeniu najniższych świadczeń odpowiednio do: a) 1100 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej, b) 825 zł w przypadku

KSRM rozpatrzył projekt ustawy o waloryzacji emerytur i rent w 2019 r.

;   1 100 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej, -        825 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, b)     

Podatnicy dopłacą do likwidacji OFE. Z ustawy zniknął zapis o emeryturze minimalnej

odpowiednią deklarację – do ZUS. IKE czy ZUS? To zależy, ile zarabiasz W trakcie prac nad nowymi przepisami z pierwotnej wersji projektu ustawy o likwidacji OFE zniknął zapis, że osobie, której będzie należało zwiększyć emeryturę do minimalnej wysokości, trzeba będzie uwzględnić też środki, które

Dla kogo emerytura minimalna? Sprawdź, komu przysługuje świadczenie i o ile wzrośnie

pozostałych seniorów. W projekcie ustawy rząd zapisał, że: * najniższa emerytura i renta, a także najniższa renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rolnicza wzrosną z 1029,80 zł brutto do 1100 zł brutto, czyli o 70,20 zł brutto; * najniższa renta z tytułu częściowej

Kryzys obniżył nasze wpływy z OFE do ZUS. Chodzi o suwak bezpieczeństwa

czasie złej koniunktury, to z punktu widzenia przyszłych emerytur nie ma to dużego znaczenia, szczególnie że dotyczyło to zaledwie kilku wpłat. Właśnie z tego powodu wypłaty z tytułu suwaka zostały rozciągnięte na 10 lat, żeby co miesiąc przelewać nieduże kwoty, unikając ryzyka, że w czasie dekoniunktury

Dorabianie do emerytury. Kiedy można stracić świadczenie z ZUS?

), przestaniemy dostawać emeryturę. Czytaj też: Kto ma prawo do emerytury pomostowej? Liczy się etat Jaka praca liczy się jako dodatkowy przychód, po którego przekroczeniu możemy stracić świadczenie? Znaczenie ma, jak to określa ZUS, „przychód z tytułu działalności podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu

Senat odesłał do Sejmu ustawę o przekształceniu OFE w IKE

przekształcenia OFE wniosą z tytułu przekształcenia opłatę odpowiadającą wartości 15% aktywów netto OFE, w dwóch transzach (w 2020 i 2021 r.) "To stawka równoważna efektywnej stopie opodatkowania emerytur wypłacanych z ZUS. Środki z tej opłaty trafią do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) i mogą być

Ważne zmiany dla pracujących emerytów. Jaka pomoc z "tarcz" się należy? Czy muszą się zwolnić?

świadczenie? Znaczenie ma, jak to określa ZUS, „przychód z tytułu działalności podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu". Mówiąc prościej, emeryturę możemy mieć zmniejszoną lub zawieszoną, jeżeli od naszego dodatkowego wynagrodzenia były odprowadzane składki ubezpieczeniowe. Chodzi np

Ponad 1 mln Polaków nie ma zapisanych wszystkich składek emerytalnych. To emerytury niższe nawet o 1 tys. zł

Kapitał początkowy to bardzo ważna część naszej emerytury. Prawo do niego mają osoby, które pracowały przed 1999 r. Chodzi o to, że przed 1999 r. (data reformy emerytalnej) pracodawca przesyłał składki zbiorczo, za wszystkich pracowników, i trafiały one do jednego worka. ZUS rozdziela

Pracowałeś w Polsce miesiąc lub dwa, a później wyjechałeś za granicę? Masz prawo do polskiej emerytury lub renty z ZUS

i zasiłek pogrzebowy Emigrantom należą się też polskie renty z tytułu niezdolności do pracy, a po ich śmierci rodziny mogą się starać o rentę rodzinną. Przykładowo: gdy zmarł mieszkający w Kanadzie Polak (który dostawał polską emeryturę), jego rodzina mieszkająca w Kanadzie (żona, dzieci) może

Emeryt jest zatrudniony na ćwierć etatu. Jak uzyskać pomoc z tarczy? Prawnicy Czytelnikom odc. 57

Legal i firmy doradczej PwC, Rymarz Zdort, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, Wardyński i Wspólnicy, WKB Wierciński Kwieciński Baehr. Jak policzyć do subwencji osobę na emeryturze, która jest zatrudniona na 0,25 etatu? Pracodawca może uzyskać dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń

Prezent od rządu: trzynasta emerytura równa dla wszystkich emerytów. Dostaną także bogaci

pobierające rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Emerytury dla matek Również od 1 marca matki, które wychowały przynajmniej czwórkę dzieci, mogą składać do ZUS wnioski o emeryturę minimalną. Świadczenie uzyskają zarówno osoby, które nigdy nie pracowały, jak i te, które pracowały, ale zbyt krótko

Tylko do końca lutego emeryci muszą się rozliczyć z ZUS. Niewykluczone, że rząd zakaże dorabiania do emerytury i renty

rozliczenie Obowiązek rozliczenia się z dorabiania na emeryturze dotyczy m.in. członków rad nadzorczych, którzy otrzymali wynagrodzenie w związku z „pełnieniem swojej funkcji”, oraz przychodów uzyskanych z pracy za granicą, a także z tytułu pełnienia służby w tzw. służbach mundurowych (np. policja

MRPiPS: Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wynosi 102,98% w 2018 r.

Warszawa, 01.03.2018 (ISBnews) - Najniższa emerytura wzrośnie od marca o 29,8 zł, a przeciętna emerytura - o ok. 67,28 zł. Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2018 r. wynosi 102,98%, przypomniało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. "Wskaźnik waloryzacji w tym roku

Rafalska: Koszt 13-tki dla emerytów to ok. 8-9 mld zł w 2019 roku

emerytury obowiązującej od 1 marca br., czyli 1 100 zł. Szczegóły tych rozwiązań poznamy wkrótce. Wszystkie dotychczasowe rewaloryzacje i dodatki dotyczyły pełnej grupy emerytów i rencistów z tytułu częściowej i całkowitej niezdolności do pracy. W moim przekonaniu, będzie dotyczyło to wszystkich tych grup

Zmieniły się przepisy o zajęciach komorniczych. Na korzyść emerytów

1 lipca 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy „o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”. Artykuł 5 określa nowe kwoty wolne od potrąceń komorniczych. Przepisy chronią większą część emerytur i rent przed zajęciem, a limity są co roku

Jaka będzie waloryzacja emerytur i rent w 2019 r.? Znamy szczegóły dot. wypłat z ZUS i KRUS

– twierdzi minister Elżbieta Rafalska. Najniższa emerytura i renta wzrośnie o 33,50 zł Skoro waloryzacja ma wynieść 3,26 proc., to: najniższa emerytura i renta, a także najniższa renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rolnicza wzrosną z 1029,80 zł* do 1063,37 zł

Rząd przyjął nowelę o waloryzacji wszystkich emerytur i rent

tytułu całkowitej niezdolności do pracy zostaną podniesione do 1 000 zł. "1 marca 2017 r. nastąpi waloryzacja wszystkich emerytur i rent. Najniższe emerytury, renty rodzinne i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy zostaną podniesione do 1000 zł" - czytamy w komunikacie

FPP: W 2020 roku będzie 315 tys. osób z emeryturą poniżej minimalnego poziomu

systemie ubezpieczeń społecznych. Liczba osób otrzymujących emeryturę "sub-minimalną" - czyli mniejszą niż minimalną - zaczęła przewyższać liczbę świadczeniobiorców otrzymujących emeryturę minimalną już ok. 2014 r. Duży wzrost liczby osób otrzymujących świadczenie niższe niż minimalne jest

Waloryzacja i podwyżki emerytur w 2018 r. Kiedy wejdzie dodatek 500 zł dla emerytów?

z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową wzrośnie z 900 zł do 924,30 zł (o 24,30 zł). – Emerytura w wysokości 2000 zł wzrośnie do 2054 zł (o 54 zł). – Świadczenie przedemerytalne (1040 zł) zwiększy się do 1068 zł (o 28 zł).  &ndash

Waloryzacja emerytur i rent niższa niż szacował rząd

najniższej emerytury i najniższej częściowej renty będą obowiązywać inne podwyżki niż dla pozostałych seniorów. Rząd ustalił, że: * najniższa emerytura i renta, a także najniższa renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rolnicza wzrosną z 1029,80 zł do 1100 zł, czyli o

Rząd wspiera matki z czwórką dzieci i "rozdaje" im emerytury. Sprawdź, kto może liczyć na nowe świadczenie

Rzeczypospolitej Polskiej; * posiada lub nie posiada prawa do emerytury lub renty; * uzyskuje lub nie uzyskuje dochody z tytułu zatrudnienia lub prowadzenia innej działalności zarobkowej; * posiada lub nie posiada gospodarstwa rolnego (w tym drugim przypadku trzeba podać powierzchnię gospodarstwa); * uzyskuje lub

Rafalska: Sytuacja FUS jest najlepsza od wielu lat

uszczelniające i zmiany, które wprowadził ZUS, ale też ministerstwo - myślę tu o e-składce, która uszczelniła system, uporządkowała i dzięki temu przychody ze składek w ZUS-ie są na poziomie najwyższym od lat" - dodała minister. Wczoraj Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach

MRPiPS: Emerytury i renty wzrosną o 2,98% w 2018 r.

; Najniższa emerytura wzrośnie o 29,8 zł do 1029,8 zł z 1000 zł, a przeciętna emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - o ok. 67,28 zł do 2324,92 z  2257,64 zł, podał resort w komunikacie.  Przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy z FUS wzrośnie o ok. 47,84 zł ( do 1653,06 zł z

Rząd zmienia zasady waloryzacji emerytur. Od przyszłego roku zyskają najbiedniejsi

3,26 proc. dla bogatszych: * najniższa emerytura i renta, a także najniższa renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rolnicza wzrosną z 1029,80 zł brutto do 1079,80 zł brutto; * najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie z 772,35 zł brutto do

Kto ma prawo do 1000 zł emerytury minimalnej z ZUS? Dziś pobiera ją ponad 150 tys. Polaków

, którzy odłożyli niewiele składek, państwo przewiduje emeryturę minimalną finansowaną z budżetu. Emerytura minimalna wyniesie 1 tys. zł brutto Najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna wynoszą 1 tys. zł brutto. Emeryturę minimalną z ZUS otrzymuje ponad 150

Jak dostać rentę? Pandemia zmieniła zasady jej przyznawania

renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową – 1080 zł. Limity w dorabianiu Renty, podobnie jak emerytury, co roku w marcu są waloryzowane. Na rencie z tytułu niezdolności do pracy są też limity przy dorabianiu. Jeżeli przekroczymy 70 proc. średniej

FPP, CALPE: Proporcjonalność składek ZUS to mniejsze obciążenia dla 78% firm

przypadku możliwość nabycia prawa do emerytury minimalnej. Za sprawą niejasnych, historycznych przepisów na przedsiębiorcach ciąży natomiast ryzyko naliczenia przez ZUS zobowiązań z tytułu oszczędności poczynionych w przeszłości przez zamawiającego w zamówieniach publicznych" - napisano w komunikacie

Pracowałeś w Polsce i za granicą? Przysługuje ci emerytura z ZUS

15 lat. Pozostałą część pokrywa niemiecki odpowiednik ZUS. Czytaj także: Zmiany w emeryturach mundurowych i specjalne dodatki nie wystarczają. Związkowcy chcą więcej. Czy rząd się ugnie? Renta z tytułu niezdolności do pracy Wszystkie zasady związane z wypłatą emigrantom emerytury dotyczą też rent z

Podwyższ sobie emeryturę z ZUS o kilkaset złotych. Ile można dorobić? Jak wyliczyć kapitał początkowy? Kiedy przejść na emeryturę?

Osoby pobierające emeryturę na starych zasadach mogą przeliczać świadczenie po zakończeniu każdego kwartału. Prawo do niego mają także pobierający nową emeryturę. Przy jej wyliczaniu nie stosuje się podstawy wymiaru (jak w starym systemie). Dzieli się zebrany kapitał przez przewidywany czas życia

Waloryzacja emerytur i rent 2018. O ile wzrosną świadczenia? Co z dodatkiem 500 plus dla emerytów?

. Najniższa emerytura wzrośnie o 29,80 zł Skoro waloryzacja wyniesie 2,98 proc., to: najniższa emerytura i renta, a także najniższa renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rolnicza wzrosną z 1 tys. zł brutto do 1029,8 zł brutto (wzrost o 29,8 zł brutto); renta socjalna

ZUS co miesiąc wypłaca mu 12 gr emerytury, ale trzynastkę będzie miał taką jak wszyscy

dostanie. I tak: ktoś, kto pobiera dziś minimalną emeryturę, może liczyć na dodatkowe ok. 100 zł. Jeszcze więcej, bo nawet 350 zł, dostaną osoby pobierające rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Od 1 marca matki które wychowały przynajmniej czwórkę dzieci mogą składać do ZUS wnioski o emeryturę

MRPiPS: Liczba wniosków dot. przejścia na emeryturę wynosi ok. 270 tys.

są osoby, które pobierały rentę z tytułu niezdolności do pracy i świadczenia przedemerytalne oraz osoby, które nie pracowały albo nie pobierały świadczenia" - czytamy dalej. Wśród tych, którzy złożyli wnioski we wrześniu o emeryturę, 21% stanowili pracownicy najemni, a 7,2% - osoby

Obniżenie wieku emerytalnego. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o emeryturze po reformie

automatycznie przejdę na emeryturę? Tak. Wraz z obniżeniem wieku emerytalnego osoby będące na rencie z tytułu niezdolności do pracy, które ukończą 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni), przejdą automatycznie na emeryturę. Nie trzeba będzie składać żadnych wniosków do ZUS czy KRUS. Emerytura będzie przyznana z

Senat przyjął projekt dot. zwolnień i pożyczek dla organizacji pozarządowych

rozliczania dotacji organizacji pożytku publicznego dotkniętej skutkami epidemii. Projekt nowelizacji zawiera zwolnienie organizacji pożytku publicznego, w okresie od 1 marca do 1 maja 2020 r., z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności (z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia

Waloryzacja emerytur. Wiemy, ile wyniosą podwyżki dla emerytów w marcu 2018 r. Rząd Szydło sam ustalił wskaźnik

. Zakładając, że tak się stanie, to: - Najniższa emerytura i renta, a także najniższa renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rolnicza wzrośnie z 1 tys zł brutto do 1024 zł brutto (wzrost o 24 zł brutto). - Przeciętna emerytura w wysokości 2000 zł brutto wzrośnie do 2048 zł

Kompromitacja GUS. Urząd podał dane potrzebne do wyliczania waloryzacji emerytur i po godzinie... je zmienił

państwowych urzędów. Przez takie pomyłki można odnieść wrażenie, że ogłaszane dane nie opierają się na rzeczywistych wskaźnikach gospodarczych, ale są ustalane według jakiegoś widzimisię urzędników - dodał. Zapytaliśmy GUS o powody zmiany danych. Na odpowiedź wciąż czekamy. Czytaj też: Twoja emerytura może

Więcej osób z prawem do pomostówek. Sprawdź, kto może dostać tę emeryturę

Emerytura pomostowa pozwala kończyć pracę pięć lat przed ustawowym wiekiem emerytalnym. Wprowadziła je koalicja PO-PSL w 2008 r. Trzy lata temu na pomostówkach było ok. 13 tys. Polaków, natomiast w lutym 2019 r. (najnowsze dane ZUS) pobierało je już 27,6 tys. osób. Przeciętna wypłata to obecnie

MRPiPS: Najniższa emerytura w 2017 r. ma wynosić 1000 zł

, a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy z 676,75 zł do 750 zł, podano również. "W systemie ubezpieczenia społecznego rolników zostanie wprowadzona gwarancja najniższej wysokości emerytury i renty na poziomie 1000 zł. Będą one waloryzowane tak, jak w innych systemach" &ndash

Kobiety płacą za posiadanie dzieci emeryturą niższą o 40 proc. Parlament Europejski uchwalił rezolucję w tej sprawie

- Prawie 40 proc. różnicy pomiędzy emeryturą kobiety i mężczyzny to wstyd - mówiła w środę w europarlamencie europosłanka Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, była rzeczniczka ds. równego traktowania. Luka emerytalna to średnia różnica pomiędzy emeryturą mężczyzny i kobiety. W 2014 roku przeciętna

O ile wzrosną emerytury w 2019 roku? Rząd zmienia zasady waloryzacji, ale tylko na rok. Koszt dla budżetu - nawet 1,5 mld zł więcej

przypadku emerytury minimalnej i najniższej częściowej renty będą obowiązywać inne podwyżki niż dla pozostałych seniorów. W projekcie ustawy rząd zapisał, że: najniższa emerytura i renta, a także najniższa renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rolnicza wzrosną z 1029,80

FPP,CALPE: Uchylenie Art. 9 ustawy o SUS wymusiłoby pełne ozusowanie wynagrodzeń

przypadku pracownika, który osiąga wiek emerytalny i zarabia z tytułu wszystkich umów dwukrotność obowiązującej w 2019 r. płacy minimalnej wynosiła 2250 zł miesięcznie. Jeśli uchylono by art. 9 ustawy o SUS podstawa urosłaby do 4500 zł. Oznacza to, że na poczet swojej emerytury pracownik odkładałby w ciągu

Od przyszłego roku zmienią się zasady waloryzacji emerytur i rent. Zyskają osoby z najniższymi świadczeniami

Mateusz Morawiecki zapewnił, że co roku przeznaczy na podwyżki rent socjalnych dodatkowe 600 mln zł. Renta socjalna (dziś 865 zł brutto) wzrośnie do 1029,80 zł brutto. Zrówna się tym samym z najniższą emeryturą i rentą, a także najniższą rentą rodzinną i rentą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

Projekt ustawy dot. likwidacji 30-krotności: Wpływy FUS wzrosną o 7,1 mld zł

Warszawa, 14.11.2019 (ISBnews) - Wniesiony do Sejmu przez posłów Prawa i Sprawiedliwości (PiS) projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zakłada, że z tytułu zniesienia limitu 30-krotności składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpływy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Od przyszłego roku więcej odłożymy na emeryturę. Rząd wprowadza dodatkową emeryturę z PPK

Przyszli emeryci oprócz państwowej emerytury z ZUS-u mają też dostawać dodatkową – tak zakłada przygotowana przez rząd reforma. Odpowiednią ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) pod koniec sierpnia przyjął rząd. – PPK są niezbędne do tego, żeby godnie żyć na emeryturze

Rafalska: Najniższa emerytura mogłaby wzrosnąć etapami do 1000 zł

bardziej satysfakcjonujące. Do tej kwoty można by dochodzić etapami" - powiedziała Rafalska w wywiadzie dla "Faktu", zapytana o to, do jakiej kwoty należałoby podnieść najniższe emerytury. Według Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), obecnie najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej

Nowe przepisy uchronią najbiedniejszych emerytów przed egzekucją komorniczą. Komornik nie zajmie już większej części emerytury

proc.). PRZYKŁAD. Pani Anna z Bielska-Białej dostaje 3 tys. zł emerytury. Ma wystawiony tytuł egzekucyjny zakładający potrącenie 60 proc. świadczenia. To oznacza, że komornik będzie mógł zabrać pani Annie maksymalnie 1,8 tys. zł. Musi jej zostawić 1,2 tys. zł. Egzekucja komornicza pracowników Nie

Zachorowała, straciła pracę, przestała płacić czynsz, teraz ma dług. Jest dla niej pomoc

, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. To nie tylko renta, emerytura czy zarobek z tytułu umowy o pracę, czy pracy dorywczej, ale także np. zasiłek dla bezrobotnych, stypendium na studiach, nagrody jubileuszowe, zasiłki rodzinne. Nie wlicza się natomiast do dochodu np. pomocy

Projekt ustawy o 13. emeryturze w Sejmie. Kto jeszcze, oprócz emerytów, dostanie w tym roku podwyżkę?

;czy mobbing. W 2020 r. takie odszkodowanie nie może być niższe niż 2600 zł. brutto. W 2020 roku zwiększy się też odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy w wyniku zwolnień grupowych. Zgodnie z prawem taka odprawa nie może przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w

Komornik musi zostawić emerytowi więcej pieniędzy z ZUS. Od najbiedniejszych nic nie ściągnie. Niestety, jest też zła wiadomość

W ZUS nie ma ogólnych informacji, ilu spośród 7,2 mln emerytów i rencistów ma zajęcia komornicze. W niektórych oddziałach komornicy wkraczają na 7-8 proc. świadczeń. – Klienci przychodzą do nas z pytaniami, dlaczego ich emerytury są niższe niż wcześniej. Wyjaśniamy, że część świadczenia

MF: Deficyt budżetu to 1,98 mld zł po VIII, tj. 6,9% planu wg wstępnych danych

(więcej o 11,7 mld zł) m.in. w związku z wypłatą tzw. "13 emerytury". Ponadto z tytułu rozliczenia z budżetem UE (więcej o 3,6 mld zł), oraz z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (więcej o 2,9 mld zł). Jednocześnie wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa były niższe o

Waloryzacja emerytur, podwyżki świadczeń, emerytura minimalna. 10 najważniejszych liczb, które w 2017 r. każdy emeryt i rencista znać powinien

W pierwszych tygodniach roku nastąpiło kilka bardzo istotnych zmian dla seniorów. Nasz przewodnik przybliża te dotyczące finansów emerytów i rencistów. Emerytura minimalna najniższa emerytura i renta 1 tys. zł brutto Tyle od marca wyniesie najniższa emerytura, renta, a także najniższa renta

Prezydent podpisał ustawę dotyczącą świadczenia 'Emerytura+'

Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin; - emerytur i rent, o których mowa w art. 3 pkt 1–3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z

Pięć ważnych zmian w emeryturach w 2017 roku. Obniżony wiek emerytalny, waloryzacja po nowemu

Nie ma roku, aby politycy nie "mieszali" w emeryturach. Oczywiście dobrze, gdy poprawia się złe prawo, niedobrze jednak, gdy kolejne rządy średnio raz na pół roku chcą przeprowadzać rewolucję. Dlaczego to takie złe? Bo przeciętny Kowalski traci zaufanie do państwa i coraz częściej

"Skok na OFE" od początku budził wątpliwości. Prezydent Komorowski wiedział, że nie rozwiąże to problemów z długiem. Ustawę podpisał

„Proponowana zmiana nie rozwiązuje docelowo ani problemu zadłużenia państwa, ani zabezpieczenia społecznego na wypadek dożycia wieku emerytalnego; odsuwa jedynie na późniejszy czas ciężar związany z finansowaniem świadczeń kapitałowych i emerytury kapitałowej pochodzącej ze środków na

MF: Deficyt budżetu wyniósł 4,8 mld zł po lipcu wg wstępnych danych

) m.in. w związku z wypłatą tzw. "13 emerytury". Ponadto z tytułu rozliczenia z budżetem UE (więcej o 4,7 mld zł), oraz z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (więcej o 2,6 mld zł). Jednocześnie wydatki na obsługę długu skarbu państwa były niższe o 5,7 mld zł r/r w

Sejm przegłosował nową waloryzację emerytur. I 1000 zł minimalnej emerytury

Po piątkowym głosowaniu decyzją Sejmu najniższa emerytura, renta, a także najniższa renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rolnicza wzrosną od marca do 1 tys. zł brutto. Dziś wynosi 882,56 zł brutto, a więc najbiedniejsi emeryci dostaną więcej aż o 117,44 zł

Milion osób z dłuższą ochroną przedemerytalną. Kiedy można zwolnić emeryta i ile można dorobić do emerytury?

ukończeniu 60 i 65 lat, kiedy już zyskają prawo do świadczenia. Przykład 1. Pan Roman, gdy podwyższono wiek, spojrzał na rządowe tabele i zorientował się, że będzie miał prawo odejść na emeryturę w 2020 roku, kiedy skończy 67 lat. Jego czteroletnia ochrona przed zwolnieniem rozpoczęła się już w 2016 r. po

Nawet 350 tys. Polaków będzie dostawać niższe pensje. To skutek ustawy o podniesieniu składek ZUS

Co się zmienia w składkach emerytalnych do ZUS Po zmianach dobrze zarabiający będą płacić składki przez cały rok, a ich emerytura zostanie wyliczona z całego odłożonego kapitału . To rządowy sposób na to, żeby pieniądze ze składek wziąć do budżetu już teraz. O ewentualne skutki w postaci wysokich

Waloryzacja emerytur wyższa, niż szacował rząd. Będą też specjalne dodatki dla emerytów

Łukasz Wacławik, specjalista od ubezpieczeń społecznych. Najniższa emerytura wzrośnie o 30 zł Zakładając, że waloryzacja wyniesie 3 proc.: najniższa emerytura i renta, a także najniższa renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rolnicza wzrosną z 1 tys. zł do 1030 zł

MF: Deficyt budżetu to 3,2 mld zł po X, tj. 11,2% planu wg wstępnych danych

ramach dotacji przekazanej dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o 12,1 mld zł) m.in. w związku z wypłatą tzw. "13 emerytury". Ponadto z tytułu rozliczenia z budżetem UE (więcej o 5,3 mld zł), oraz z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (więcej o 4,5 mld zł

MF: Deficyt budżetu wyniósł 5 mld zł po czerwcu wg wstępnych danych

(więcej o 10,9 mld zł) m.in. w związku z wypłatą tzw. "13 emerytury". Ponadto z tytułu rozliczenia z budżetem UE (więcej o 4,4 mld zł) oraz z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (więcej o 2,3 mld zł), podano także.  (ISBnews)  

Emerytura przedsiębiorcy - sprawdź, jak zadbać o przyszłość

W Polsce mamy około 1,5 mln drobnych firm, w większości to samozatrudnieni. Przeciętna emerytura przedsiębiorcy to 1784 zł brutto. Dla porównania: średnia emerytura z ZUS to ok. 2177 zł brutto. Przedsiębiorcy mają tak niskie emerytury, bo większość z nich co miesiąc opłaca składki najniższe z

Rzecznik MŚP: Bon turystyczny powinien być dostępny dla wszystkich podatników

mojej opinii, bon ten powinien przysługiwać każdemu obywatelowi polskiemu, który płaci podatki niezależnie od wysokości dochodu oraz płaci je w ramach umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, emerytury czy też przedsiębiorca opłaca je samodzielnie z tytułu swojej działalności" - napisał Abramowicz

Rozpoczynają się masowe zwolnienia urzędników. Kto straci pracę i co się zwolnionym należy?

w "tarczy antykryzysowej 2.0". Jeden z artykułów "tarczy" pozwala zwalniać z pracy osoby mające inne, dodatkowe dochody, w tym np. z tytułu emerytury. Przepis dokładnie brzmi tak: "W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z

MF: Deficyt budżetu to 1,79 mld zł po IX, tj. 6,3% planu wg wstępnych danych

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o 11,6 mld zł) m.in. w związku z wypłatą tzw. "13 emerytury". Ponadto z tytułu rozliczenia z budżetem UE (więcej o 5,1 mld zł), oraz z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (więcej o 3,8 mld zł). Jednocześnie wydatki na obsługę

Sejm przyjął ustawę zwiększającą emerytury i renty do 1000 zł od marca 2017 r.

, świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz renty socjalne. Resort podał wówczas, że emerytury, renty rodzinne oraz z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosną do 1000 zł w przypadku ok. 0,8 mln osób otrzymujących takie świadczenia z ZUS i ok. 0,35 mln - z KRUS; podwyżkę rent socjalnych do 850 zł

Rewolucja w emeryturach

własnej emerytury z systemu powszechnego, emerytury rolniczej, emerytury wojskowej, emerytury policyjnej, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, wojskowej renty inwalidzkiej albo do policyjnej renty inwalidzkiej. PROJEKT PSL Komisja sejmowa prawdopodobnie

MF: Deficyt budżetu wyniósł 2,2 mld zł po maju wg wstępnych danych

dotacji przekazanej dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o 8,3 mld zł) m.in. w związku z wypłatą tzw. "13. emerytury" w maju br. Ponadto z tytułu rozliczenia z budżetem UE (więcej o 3,4 mld zł), oraz z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (więcej o

Obniżka pensji albo niższa emerytura. Czy warto wypisać się z PPK?

Przyszli emeryci oprócz pieniędzy z ZUS mają też dostawać emeryturę z Pracowniczych Planów Kapitałowych. Tak zakłada przygotowana przez rząd reforma systemu emerytalnego. Czytaj też: Waloryzacja emerytur 2020. Nowe zasady według których wzrosną emerytury i renty PPK w każdej firmie Od lipca nowy

Pracownicy zapłacą wyższe składki do ZUS. O ile?

, aż ktoś osiągnie limit 142 950 zł (to 30-krotność średniej pensji). Od tego momentu przestaje się płacić. Ten próg wprowadzono, aby chronić nasz system emerytalny przed wypłacaniem w przyszłości zbyt wysokich emerytur, na które budżetu państwa nie będzie stać. PiS chce ten limit znieść i każdy będzie

Od 1 marca wzrasta wysokość emerytur i dodatków. Jaka waloryzacja emerytur i rent w 2017 roku?

Najniższa emerytura, renta, a także najniższa renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rolnicza wzrośnie od marca do 1 tys. zł brutto. Dziś wynosi 882,56 zł brutto, a więc najbiedniejsi emeryci dostaną więcej aż o 117,44 zł brutto. Oczywiście, podwyżkę dostaną też

ZMIANY W WALORYZACJI EMERYTUR I RENT

emerytur, które musi brać z budżetu państwa. PODWYŻKA O 0,88 PROC. Zakładając, że waloryzacja wyniesie 0,88 proc., świadczenia wzrosną o następujące kwoty: + Najniższa emerytura i renta, najniższa renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rolnicza - o 7,76 zł (z 882,56 zł

Wyższe dopłaty za paliwo dla rolników i sprzedaż żywności bez podatku. Korzystne przepisy weszły już w życie

świadczenie z KRUS. O ile wzrosną najniższe świadczenia? * najniższa emerytura i renta, a także najniższa renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rolnicza wzrośnie z 1029,8 zł brutto do 1100 zł brutto, czyli o 70,20 zł brutto; * najniższa renta z tytułu częściowej

FPP: Restytucja w ubezpieczeniach społecznych przyniesie budżetowi 2 mld zł

Warszawa, 28.03.2019 (ISBnews) - Konieczne jest pilne rozwiązanie problemu nieoskładkowanych umów zleceń i zabezpieczenie okresów ubezpieczeniowych osobom, które są zagrożone emeryturą niższą niż minimalna, a rozwiązaniem powinna być restytucja w ubezpieczeniach społecznych, uważa Federacja

Waloryzacja i podniesienie emerytur i rent do 1000 zł to koszt 2,5 mld zł w 2017

finansowych dokonane na podstawie obliczeń ZUS i KRUS" - czytamy w dokumencie. Sam koszt waloryzacji oszacowano na ok. 1,4 mld zł. Źródłem finansowania będzie dotacja z budżetu państwa. "W związku z podwyższeniem do 1000 zł najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

Twoja emerytura może być wyższa. Wystąp do ZUS o kapitał początkowy

naliczony osobom, które spełniają cztery warunki: * osiągnęły powszechny wiek emerytalny po 31 grudnia 1998 r., * złożyły po raz pierwszy wniosek o emeryturę z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego po 31 grudnia 2008 r. i wystąpiły o obliczenie emerytury według zreformowanych zasad, * mają

Dla kogo wcześniejsza emerytura już od października? Jak przejść wcześniej na emeryturę?

tytułu niezdolności do pracy, które ukończą 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni), przejdą automatycznie na emeryturę. Nie muszą składać żadnych wniosków do ZUS lub KRUS. Emerytury rolników Rolnicy będą mogli przechodzić na emeryturę po ukończeniu 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni), pod warunkiem