tytułu całkowitej

Leszek Kostrzewski

Co się zmieni w rentach socjalnych? Niepełnosprawni dorośli dostaną 165 zł więcej. Komu przysługuje świadczenie z ZUS?

Co się zmieni w rentach socjalnych? Niepełnosprawni dorośli dostaną 165 zł więcej. Komu przysługuje świadczenie z ZUS?

Zmiany w przyznawaniu rent socjalnych wynikają z protestów, które w Sejmie zorganizowali rodzice dorosłych osób niepełnosprawnych. Domagali się wprowadzenia 500 zł dodatku rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych powyżej 18. roku życia. Oprócz tego chcieli zrównania wysokości renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS-u z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Rząd zgodził się na spełnienie tego drugiego postulatu.

Emerytura minimalna. Kto dostanie 1000 zł, a kto mniej? Niekorzystne wyliczanie stażu i waloryzacja

Od marca gwarantowane przez państwo minimalne świadczenie wynosi 1000 zł brutto. , To oznacza, że , do tej kwoty wzrosły: najniższa (minimalna) emerytura, renta, a także najniższa renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rolnicza.

MCI Capital wykupił obligacje serii O o wartości nominalnej 20 mln zł

Warszawa, 22.06.2020 (ISBnews) - MCI Capital wykupił obligacje serii O o wartości nominalnej 20 mln zł, podała spółka. "Zarząd MCI Capital informuje, że w dniu 19 czerwca 2020 roku, nastąpiło całkowite rozliczenie zobowiązań spółki z tytułu wyemitowanych przez spółkę w dniu 20 czerwca 2017

Protektor ma umowę na dostawę masek ochronnych za 6,42 mln zł netto

Warszawa, 04.05.2020 (ISBnews) - Protektor ma umowę na dostawę masek ochronnych za 6,42 mln zł netto, podała spółka. "Na mocy zawartych umów spółka wytworzy, a następnie dostarczy periodycznie w okresie drugiego półrocza 2020 r. maski ochronne jednorazowego użytku. Całkowite

CASE: Branża tytoniowa wygenerowała 28,7 mld zł dochodów z podatków w 2019 r.

Warszawa, 23.06.2020 (ISBnews) - W Polsce wyprodukowano 213 mld sztuk papierosów w 2019 r., z czego 80% trafiło na eksport. Łączne dochody podatkowe budżetu państwa z tytułu produkcji i sprzedaży wyrobów tytoniowych wyniosły w 28,7 mld zł w 2019 r., szacuje Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych

Energa: Rezerwa z tyt. odroczonego podatku obniży wynik za 2019 r. o 102 mln zł

Warszawa, 22.05.2020 (ISBnews) - Energa stwierdziła konieczność utworzenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości 102 mln zł, która obniży skonsolidowany wynik netto za 2019 r., podała spółka. "W ramach prac nad przygotowaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego

NanoGroup ma dofinansowanie z NCBR badań nad preparatem krwiozastępczym

Warszawa, 16.01.2020 (ISBnews) - NanoSanguis - spółka zależna NanoGroup - podpisała umowę o dofinansowanie kwotą 5,23 mln zł projektu z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) na finansowanie badań klinicznych nad preparatem krwiozastępczym, podano w komunikacie. Tytuł projektu: Substytut

Develia ujmie w raporcie za I kw. zdarzenia o znaczącym wpływie na wynik brutto

kwota zostanie ujęta skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji "Zysk/(Strata) z nieruchomości inwestycyjnych" - wzrost wyceny zobowiązań z tytułu kredytów w euro zaciągniętych w związku z budową nieruchomości inwestycyjnych w kwocie 24 875 tys. zł. Wskazana kwota zostanie

Jak dostać rentę? Pandemia zmieniła zasady jej przyznawania

Jak dostać rentę? Pandemia zmieniła zasady jej przyznawania

. Pani Anna z Warszawy łącznie miała 21 lat okresów składkowych i nieskładkowych. W grudniu 2017 r. skończyła pobierać zasiłek dla bezrobotnych (to okres składkowy) i od tego czasu nie pracowała. W styczniu 2020 r. wystąpiła do ZUS z wnioskiem o rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Pani Anna

CFG z Grupy PlayWay skupi się na produkcji gier taktycznych i strategicznych

, zarówno gier z grupy kapitałowej PlayWay, jak również tytułów spoza grupy, podała spółka. W ramach założeń strategii rozwojowej spółka zakłada maksymalizację swoich aktywów w oparciu o zyski pochodzące z już wydanych produkcji oraz całkowitą spłatę zaciągniętych pożyczek do końca marca 2022 r. "

Rząd planuje ustawę ws. podwyższenia najniższej renty socjalnej do 1029,8 zł

Warszawa, 24.04.2018 (ISBnews) - Rząd planuje przyjąć w II kw. br. projekt nowelizacji ustawy o rencie socjalnej poprzez jej podwyższenie do kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, tj. do 1 029,8 zł z 865,03 zł obecnie, wynika z wykazu prac legislacyjnych

BAH: BAP i mBank ustaliły termin spłaty kredytów na 26 czerwca br.

całkowitej spłaty kredytów został ustalony na 26 czerwca 2020 r.; 3) Na mocy aneksów postanowiono o utworzeniu dodatkowego zabezpieczenia spłaty należności banku z tytułu udzielonych kredytów w postaci zastawu finansowego na rachunkach bankowych BAP prowadzonych przez bank, wskazano również. British

Rząd zdecydował o podwyżkach emerytur i rent z FUS od marca o min. 70 zł

przekracza 2160,49 zł brutto" - czytamy w komunikacie. Wzrosną także najniższe emerytury i renty; do 1 200 zł (wzrost z 1 100 zł) w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej; do 900 zł (wzrost z 825 zł) w przypadku

Alior pomniejszył zysk netto o 83 mln zł w III kw. w efekcie wyroku TSUE

Warszawa, 25.10.2019 (ISBnews) - Alior Bank podjął decyzję o stosowaniu zasad wynikających z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczącej prawa konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej jego spłaty i w efekcie pomniejszył 

Work Service sprzedał Work Service GmbH & Co. KG do Gi Group

Warszawa, 29.07.2020 (ISBnews) - Work Service SPV i Work Service International (sprzedający) - spółki zależne Work Service - oraz Work Service jako gwarant zawarły z Gi Group Deutschland GmbH (spółka zależna GI International S.R.L., której całkowitym właścicielem jest Gi Group SpA.) jako

Atlas Estates miało 5,81 mln euro zysku netto, 14,69 mln euro zysku EBIT w 2018

biurowego Sadowa w kwocie 9,1 mln euro, które zostały wykorzystane na całkowitą spłatę kredytu w kwocie 3,6 mln euro zaciągniętego na sfinansowanie tej inwestycji, a pozostała kwota zwiększyła stan rezerw pieniężnych grupy na 31 grudnia 2018 r.; zniwelowane przez: - stratę netto z tytułu różnic kursowych w

Moonlit rozdzielił projekty na Premium i Labs, planuje min. 7 premier w 2020 r.

Warszawa, 02.10.2019 (ISBnews) - Moonlit Games zaktualizował plan wydawniczy. Projekty studia zostały rozdzielone na dwie linie: Premium, do której należą produkty strategiczne, oraz Labs - pozostałe tytuły studia, podała spółka. W przyszłym roku Moonlit Games planuje co najmniej 7 premier

GPW miała 11,2 mln zł zysku netto, 31,73 mln zł zysku EBIT w IV kw. 2019 r.

całkowitych przychodach Grupy. Na przychody z rynku towarowego składają się przychody z tytułu obsługi obrotu, prowadzenia rejestru świadectw pochodzenia i rozliczenia transakcji. "W IV kw. 2019 r. koszty działalności operacyjnej GK GPW wyniosły 47,4 mln zł, wobec 42,4 mln zł w analogicznym

T-Bull ma 1 mln pobrań gry 'Top Speed 2' i łącznie niemal 7 mln w październiku

Warszawa, 15.11.2019 (ISBnews) - T-Bull przekroczył 1 mln pobrań gry "Top Speed 2" i łącznie niemal 7 mln pobrań wszystkich gier z portfolio w październiku, podała spółka. Tym samym całkowita liczba pobrań wszystkich tytułów przekroczyła 440 mln. "Wygląda na to, że rodzimy

Carbon Studio ogłosi datę premiery 'The Wizards - Dark Times' w kwietniu

także Ameryki Południowej przekonały nas do podjęcia decyzji o rozwinięciu 'Dark Times' do pełnoprawnej produkcji" - powiedziała Karolina Koszuta z zarządu Carbon Studio, cytowana w komunikacie. Całkowity koszt stworzenia samodzielnej wersji gry wyniesie ok. 0,5 mln zł. Kwotę 0,2 mln zł Carbon

CFG odnotowało 0,04 mln zł zysku w IV kw. 2019 r.

Warszawa, 07.02.2020 (ISBnews) - CreativeForge Games (CFG) wypracował w IV kw. 2019 roku 0,04 mln zł zysku netto wobec 0,27 mln zł straty w analogicznym okresie ubiegłego roku, podała spółka. W lutym CFG zakończy pierwszy etap restrukturyzacji finansowej - spółka zobowiązała się do całkowitej

Santander BP miał 304,85 mln zł zysku netto, 221,61 mld zł aktywów w II kw.

Warszawa, 29.07.2020 (ISBnews) - Santander Bank Polska odnotował 304,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 596,47 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 458,44 mln zł wobec 1

MCI Capital wykupił obligacje serii K o łącznej wartości 54,5 mln zł

Warszawa, 24.06.2019 (ISBnews) - MCI Capital wykupił  obligacje serii K o łącznej wartości 54,5 mln zł, podała spółka. "Nastąpiło całkowite rozliczenie zobowiązań spółki z tytułu wyemitowanych [...] serii K o łącznej wartości nominalnej 54 500 000,00 zł" - czytamy w

T-Bull pracuje nad projektem kosmicznej gry na platformę Steam

(Casual Connect) w USA poinformował o nowej grze na platformę Steam. Tytuł, nad którym pracuje rodzimy wydawca, to rozbudowany symulator budowania rakiet z elementami survivalowymi oraz eksploracji kosmosu" - czytamy w komunikacie. "Właśnie rozpoczęliśmy prace nad projektem. W tym

Skarb Państwa odpowiedział na wezwanie PKN Orlen na akcje Energi

Warszawa, 20.04.2020 (ISBnews) - Skarb Państwa reprezentowany przez ministra aktywów państwowych odpowiedział na wezwanie ogłoszone przez PKN Orlen 5 grudnia 2019 r. i złożył zapis na sprzedaż 213 326 316 akcji, jakie ma w Enerdze, podał resort. Wpływy do budżetu państwa z tego tytułu wyniosą 1

Koszt programu rekompensat wzrostu cen energii oszacowano na ponad 2,4 mld zł

Warszawa, 24.02.2020 (ISBnews) - Maksymalny koszt programu rekompensat wzrostu cen energii elektrycznej w 2020 r. wyniesie 2 431,8 mln zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) rządowego projektu ustawy o rekompensatach z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej. Potrzeba wprowadzenia ustawy o

Prezydent podpisał nowelę ustawy o emeryturach i rentach z FUS

miały wymaganego przez przepisy emerytalne stażu pracy do wysokości, odpowiednio, 1000 zł (dla osób pobierających rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy) albo 750 zł (w odniesieniu do osób pobierających rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy). Takie rozwiązanie zapobiegnie

Senat opowiedział się za waloryzacją emerytur i rent o nie mniej niż 70 zł

ubiegły. Od tego będzie liczony wskaźnik inflacyjny" - dodał. Najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne wzrosną do 1 200 zł brutto, do 900 zł brutto - renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Nowelizacja podwyższa także do 1 700 zł

Energa ma 8 ugód ws. praw majątkowych, stara się o zmianę decyzji ws. 12 umów

odnawialnych źródeł energii (OZE) i zdecydowała o wszczęciu postępowań sądowych i arbitrażowych, których przedmiotem ma być ustalenie nieistnienia stosunków prawnych. Energa szacowała wtedy, że może dochodzić ok. 600 mln zł z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia jej kontrahentów w czasie realizacji 22 ramowych

Energa Obrót ma siódmą ugodę z farmą wiatrową ws. praw majątkowych

stosunków prawnych. Energa szacowała wtedy, że może dochodzić ok. 600 mln zł z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia jej kontrahentów w czasie realizacji 22 ramowych umów. Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą

Rafalska: '13' będzie przysługiwać także rencistom socjalnym oprócz emerytów

marca br. najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wyniosą 1 100 zł. "Przypomnę, że renta socjalna od 2015 r. do 1 marca 2019 r. wzrosła o blisko 360 zł, procentowo wzrosła o 39" - zaznaczyła minister. Zgodnie z zapowiedziami

EY: Całkowita wartość szarej strefy spadła o 0,9 pkt proc do 10,8% PKB w 2018 r.

Warszawa, 17.02.2020 (ISBnews) - Całkowita wartość szarej strefy w Polsce wyniosła 10,8% PKB, czyli 229 mld zł, w 2018 roku wobec 11,7% PKB w 2017 roku, wynika z analizy przeprowadzonej przez EY. Gotówkowa szara strefa stanowiła 9,9% PKB, a resztę (0,9% PKB) stanowiła niemonetarna szara strefa

Elektrobudowa ma umowę na prace dla PGE w Rybniku za ok. 36 mln zł netto

, podała spółka. Szacowana wartość umowy to 36 mln zł netto. "Całkowite szacowane wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy przewiduje się na kwotę 36 mln zł netto. Szacowane średnioroczne wynagrodzenie umowne przewiduje się na kwotę 9 mln zł netto. Ostateczna wartość wynagrodzenia uzależniona będzie

W systemie PERN wciąż pozostaje ponad 200 tys. ton zanieczyszczonej ropy

Warszawa, 11.12.2019 (ISBnews) - W systemie magazynowym PERN nadal pozostaje ponad 200 tys. ton ropy naftowej zanieczyszczonej chlorkami organicznymi, poinformował prezes Igor Wasilewski. Całkowite oczyszczenie systemu może potrwać do końca 2020 roku. "Obecnie w naszych magazynach w

Digital Avenue ma term sheet w sprawie połączenia z Ice Code Games

konsolowych. "Planowane połączenie z Ice Code Games Sp. z o.o., która zajmuje się produkcją gier komputerowych i konsolowych stanowi niezwykle ważne wydarzenie w rozwoju naszej spółki. Podmiot ten posiada bardzo ciekawe tytuły w swoim portfolio i bardzo mocne zasoby produkcyjne w oddziałach w Warszawie

Bank Handlowy miał 26,36 mln zł zysku netto, 62,28 mld zł aktywów w I kw.

netto w wysokości 26,4 mln zł, co oznacza spadek o 33,1 mln zł (tj. 55,7%) w stosunku do I kwartału 2019 roku. Na niższy zysk netto wpłynął wyższy wyniku z tytułu oczekiwanych strat kredytowych aktywów finansowych o 65,2 mln zł. Z drugiej strony, grupa zanotowała mocny wzrost przychodów podstawowych

CDRL: Wdrożenie MSSF 16 wpłynie początkowo na EBITDA wys. ok. 16,8 mln zł 

stycznia 2019 r. dodatkowych aktywów z tytułu praw do korzystania na kwotę ok. 61 mln zł oraz dodatkowych zobowiązań z tytułu leasingu o wartości ok. 61 mln zł" - czytamy w komunikacie.  Zastosowanie MSSF 16 wpłynie również na strukturę kosztów prezentowanych w sprawozdaniu z całkowitych

Planowana podwyżka renty socjalnej oznacza koszt ok. 45 mln zł miesięcznie

Warszawa, 25.04.2018 (ISBnews) - Podwyższenie kwoty renty socjalnej do kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy spowoduje wzrost wydatków na renty socjalne o około 45 mln zł w skali miesiąca, podano w uzasadnieniu do projektu nowelizacji ustawy o rencie socjalnej

Energa ma ugodę z szóstą farmą wiatrową ws. praw majątkowych

z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia jej kontrahentów w czasie realizacji 22 ramowych umów. Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana

KSRM rozpatrzył projekt ustawy o waloryzacji emerytur i rent w 2019 r.

;   1 100 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej, -        825 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, b)     

Atlas Estates miało 32,72 mln euro zysku netto, 43,49 mln euro zysku EBIT w 2019

poziomu 91,8 mln euro odnotowanego na dzień 31 grudnia 2018 r. wynikał przede wszystkim z wykazanego przez grupę zysku po opodatkowaniu w kwocie 32,7 mln euro, a także wzrostu innych całkowitych dochodów o 8,5 mln euro i zysku z tytułu przeszacowania prawa użytkowania wieczystego gruntu dotyczącego hotelu

Ustawa o dodatku solidarnościowym weszła w życie

., albo uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta. Warunkiem uzyskania prawa do dodatku solidarnościowego jest co najmniej 60-dniowy okres podlegania w 2020 r. ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy. Dodatek ma być adresowany do obywateli RP, a także obywateli innych państw

Koszt waloryzacji rent i emerytur w 2019 r. wyniesie ok. 8,4 mld zł

świadczeniobiorcy, podkreślono w dokumencie. "Stąd też w 2019 r. proponuje się modyfikację obecnie obowiązujących zasad waloryzacji polegającą na:  podwyższeniu najniższych świadczeń odpowiednio do: -  o 1100 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

Rząd przyjął nowelę o waloryzacji wszystkich emerytur i rent

tytułu całkowitej niezdolności do pracy zostaną podniesione do 1 000 zł. "1 marca 2017 r. nastąpi waloryzacja wszystkich emerytur i rent. Najniższe emerytury, renty rodzinne i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy zostaną podniesione do 1000 zł" - czytamy w komunikacie

Projekt dot. dodatku solidarnościowego i podwyższenia zasiłku już w Sejmie

prawa do dodatku solidarnościowego jest co najmniej 90-dniowy okres podlegania w 2020 r. ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy. Dodatek ma być adresowany do obywateli RP, obywateli innych państw Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub

Klabater liczy, że model portingowo-wydawniczy zapewni znaczącą część przychodów

działalność Klabatera m.in. poprzez rozbudowę działu portingu. Na ten konkretny cel pozyskaliśmy 1,3 mln zł od inwestorów. Nie działamy jednak w powszechnie znanym modelu, nasza działalność portingowa jest innowacyjna - producenci, z którymi podpisujemy umowy oddają nam część przychodów z tytułów, które

Santander Bank Polska miał 507,03 mln zł zysku netto w IV kw. 2019 r.

Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - Santander Bank Polska odnotował 507,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2019 r. wobec 788,15 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 647 mln zł wobec 1

Pracuję na etacie. Działalność zawiesiłem. Czy należy mi się jakaś pomoc? Prawnicy Czytelnikom odc. 50

firmy doradczej PwC, Rymarz Zdort, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, Wardyński i Wspólnicy, WKB Wierciński Kwieciński Baehr. Jednoosobową działalność prowadzę od 2013 roku. Zawiesiłem ją z datą 16 marca, aby ograniczyć koszty. Przewidziałem całkowity spadek obrotów - wyposażam gastronomię. Cały czas

CD Projekt miał 91,98 mln zł zysku netto, 97,63 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020

rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 192,97 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 80,88 mln zł rok wcześniej. "Największy wpływ na osiągnięty poziom sprzedaży miał wzrost o 169,7% 'przychodów ze sprzedaży produktów', przede wszystkim z tytułu: a) tantiem wynikających z

Bloober Team liczy na szybki zwrot kosztów gry 'Blair Witch'

zwrot poniesionych kosztów produkcji i marketingu. Wierzymy, że zaplanowane działania sprzedażowe będą dla nas podstawą do całkowicie nowych poziomów przychodowych" - skomentował prezes Piotr Babieno, cytowany w komunikacie. Premiera "Blair Witch" uczyniła również z Bloober Team lidera

CI Games miało 1,5 mln zł zysku netto, 0,73 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

rozliczyła część aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego związanego ze stratą podatkową z lat ubiegłych" - powiedział prezes Marek Tymiński, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom. Zysk operacyjny wyniósł 0,73 mln zł wobec 1,98 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze

Cyfrowy Polsat rozpoczyna ofertę obligacji serii B na kwotę do 1 mld zł

oficjalnie określony, ale według komunikatu chodzi o refinansowanie zadłużenia z tytułu obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej 1 mld zł o terminie wykupu w dniu 21 lipca 2021 roku, podano także. "W ramach oferty rolę oferującego obligacje

MRPiPS chce podwyższenia najniższych emerytur i rent

się jednorazową modyfikację obecnie obowiązujących zasad waloryzacji polegającą na: 1) podwyższeniu najniższych świadczeń odpowiednio do: a) 1100 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej, b) 825 zł w przypadku

Rafako oszacowało wartość 4 znaczących umów długoterminowych

mln zł i wynikają jak wspomniano, przede wszystkim z nadzwyczajnego wzrostu cen rynkowych w trakcie realizacji umowy. "Są one też konsekwencją robót wykraczających, zdaniem spółki, poza zakres umowy. Spółka oszacowała całkowite roszczenia z wyżej wymienionych tytułów na 67,8 mln zł. W przypadku

PiS oficjalnie wycofuje się z obiecanej podwyżki emerytur

rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rolnicza wzrośnie z 1200 do 1250 zł brutto. Czyli zamiast obiecanych 70 zł podwyżki, będzie 50 zł. – Rząd szacuje, że w marcu waloryzacja wszystkich świadczeń na podstawie obecnego prawa i wskaźników ekonomicznych wyniesie 3,84

Vantage Development odstąpił od zakupu działek za 14,7 mln zł w Warszawie

, podawano wcześniej. "Nieruchomość miała zostać przeznaczona pod realizację inwestycji deweloperskiej. Kupujący nie dokonywał żadnych wpłat na poczet ceny wskazanej w umowie. Strony oświadczyły, że z tytułu rozwiązania umowy są względem siebie całkowicie rozliczone oraz, że nie będą wnosić wobec

Prezes mBanku: Odpisy na kredyty CHF w sektorze wydają się przedwczesne

klauzul indeksacyjnych w kredytach hipotecznych i mieszkaniowych we frankach szwajcarskich w wyniku zaobserwowanego wzrostu całkowitej liczby indywidualnych spraw sądowych, jak również zmiany orzecznictwa w takich sprawach sądowych. "Teraz uprzedzamy sytuację, która wystąpi w przyszłości w ciągu

Energa: Enspirion uruchomi platformę wtórnego obrotu obowiązkami mocowymi

obowiązek mocowy na rynku wtórnym unikną kar, np. z tytułu nieplanowego remontu elektrowni. Inne zaś będą miały okazję do osiągnięcia dodatkowych przychodów z tytułu odkupienia tego obowiązku" - czytamy dalej. Enspirion to największy polski agregator mocy pozyskanych w ramach redukcji zapotrzebowania

KNF: Wskaźniki efektywności banków nieznacznie poprawiły się w I poł. 2018 

kierunku wzrostu całkowitych przychodów operacyjnych oddziaływał również wzrost przychodów z tytułu dywidend (o 30,7%) oraz wyniku z tytułu pozostałej działalności bankowej (o 5%). Z kolei w kierunku ich obniżenia oddziaływał spadek wyniku z tytułu opłat i prowizji (o -3,1%), który nastąpił na skutek

CD Projekt miał 109,33 mln zł zysku netto, 112,39 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 362,9 mln zł w 2018 r. wobec 463,18 mln zł rok wcześniej. "Kolejny rok z rzędu wynik Grupy zbudowany był na bardzo dobrej sprzedaży Wiedźmina 3: Dziki Gon. W segmencie GOG najlepszym przychodowo tytułem był również tytuł z wiedźmińskiego

Sejm odrzucił senackie weto do tzw. ustawy cukrowej

5 gr za każdy gram cukru powyżej 5 gram/100 ml - w przeliczeniu na litr napoju. Opłatę ma uiszczać raz w miesiącu podmiot, który sprzedaje napój do punktu sprzedaży detalicznej. Są z niej całkowicie zwolnione wyroby medyczne zarejestrowane suplementy diety, żywność specjalnego przeznaczenia

Energa ma ugodę z kolejną farmą wiatrową ws. praw majątkowych

, że może dochodzić ok. 600 mln zł z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia jej kontrahentów w czasie realizacji 22 ramowych umów. Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców

Sasin: Ustawa o rekompensatach za prąd może przewidywać zaliczki płatne w 2020r.

Warszawa, 02.01.2020 (ISBnews) - Przygotowywany obecnie projekt ustawy dotyczącej rekompensat za podwyżki cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych może obejmować wypłatę zaliczek z tytułu tych podwyżek jeszcze w trakcie 2020 r., natomiast całkowite rozliczenie rekompensat zostałoby

Midas spłacił 326,3 mln zł kredytu w banku Pekao S.A.

. - spółki zależnej od spółki" – czytamy w komunikacie. Jednocześnie w związku z całkowitą spłatą wszelkich kwot należnych z tytułu umowy kredytu oraz innych dokumentów finansowania, które jej dotyczyły, w tym odsetek, opłat, kosztów oraz prowizji, bank bezwarunkowo i nieodwołalnie zwolnił

Sąd oddalił wniosek Impression o upadłość Trakcji PRKiI

nadzorcy sądowego, a spółka uznała wniosek Impression za całkowicie bezzasadny. Zarząd Trakcji informował wówczas, iż spółka zawarła z Impression umowę podwykonawczą z 17 lipca 2017 r. zmienioną aneksem nr 1 z dnia 12 grudnia 2017 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 3 września 2018 r., dotyczącą wykonania

Od września wyższa renta socjalna. Sprawdź, na jaką podwyżkę możesz liczyć

, * została tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności (z wyjątkiem osób odbywających karę w systemie dozoru elektronicznego), * pobiera rentę rodzinną w wysokości przekraczającej 200 proc. najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Na rencie można też dorobić - sprawdź ile

Skarb Państwa wezwał Sygnity do zapłaty kar umownych na łącznie 27,2 mln zł

, jak i okolicznościach faktycznych jej realizacji. W szczególności, kwota naliczonych kar z tytułu usług serwisowych jest całkowicie niewspółmierna do wynagrodzenia należnego spółce z tytułu świadczenia ww. usług wynikających z umowy. Spółka nie jest również w posiadaniu jakichkolwiek informacji o

Ten Square Games miał 35,34 mln zł zysku netto, 37,56 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

rok wcześniej. Skonsolidowana EBITDA w I kw. 2020 osiągnęła poziom 38 mln zł (+206% r/r oraz +10% k/k). Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,02 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 45,3 mln zł rok wcześniej. "Pierwszy kwartał 2020 roku był bardzo dobry dla Ten Square Games. Flagowy tytuł

Rząd zdecydował o podwyżkach emerytur i rent z FUS od marca 2019 r.

emerytalno-rentowe zostaną podniesione do: - 1 100 zł brutto w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej (obecnie świadczenia te wynoszą 1 029,80 zł brutto); oznacza to, że świadczenia te wzrosną o 25 proc. w stosunku do

iFun4all wypuści na rynek grę 'Far Peak' na bazie projektu 'BlindnBluff'

sławy himalaistów lat 80-tych XX wieku. W najnowszej grze spółka wykorzystała fragmenty kodu oraz animację, która powstawała na potrzeby 'Blind'n'Bluff'. Spółka wciąż rozwija nowy tytuł i rozważa przeniesienie elementów mechaniki z "Far Peak" do dwóch kolejnych własnych produkcji" &ndash

Zmiany w rentach: socjalnej, rodzinnej i inwalidzkiej. Kto dostanie podwyżki? Ile można dorobić?

. Domagali się wprowadzenia 500 zł dodatku rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych powyżej 18. roku życia. Oprócz tego chcieli zrównania wysokości renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS-u z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Rząd zgodził się na spełnienie tego drugiego postulatu. Komu się należy

Bank Pekao liczy na zneutralizowanie wpływu tzw. małego TSUE w ciągu 3 lat

się do prawa konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego. "Biorąc pod uwagę powyższe, bank dokonał oceny prawdopodobieństwa wypływu środków pieniężnych w odniesieniu do prowizji z tytułu przedterminowej spłaty kredytów i na dzień 30

Getin Noble Bank miał 100,62 mln zł straty netto, 52,85 mld zł aktywów w III kw.

Warszawa, 22.11.2019 (ISBnews) - Getin Noble Bank odnotował 100,62 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 8,92 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 263,44 mln zł wobec 311,42 mln

Polimex-Mostostal: Ugody z GDDKiA są prawomocne, nie wpłyną na wynik EBITDA

osobnym komunikacie spółka poinformowała, że dziś uprawomocniły się postanowienia w sprawie umorzeń postępowań sądowych. Całkowita odpowiedzialność Polimeksu z tytułu zawartych ugód wyniesie do 48,8 mln zł, bez negatywnego wpływu na wynik EBITDA. W konsekwencji dokonanych pomiędzy stronami uzgodnień

NWZ Vivid Games zdecydowało o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału

Warszawa, 21.10.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Vivid Games zdecydowali o udzieleniu zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału poprzez emisję nowych akcji z częściowym lub całkowitym wyłączeniem prawa poboru, wynika z komunikatu dotyczącego uchwał walnego. "Udziela się zarządowi

BNP Paribas Bank Polska miał 161,6 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r.

raporcie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 770,44 mln zł wobec 449,91 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 205,88 mln zł wobec 120,67 mln zł rok wcześniej. "Całkowite dochody grupy za okres 3 miesięcy 2019 r. były o 33 200 tys. zł (tj. o 36%) wyższe niż w analogicznym

Producent gier wideo Weird Fish chce wejść na NewConnect w I poł. 2021 r.

, podróży i przeżyciu na statku kosmicznym lecącym w kierunku odległej planety. Tytuł na PC we wczesnym dostępie trafi do sprzedaży w II kw. 2021 roku. Docelowo ukaże się także na konsolach. W styczniu, w ramach oferty prywatnej, WeirdFish pozyskało od inwestorów 1,5 mln zł. W III kwartale br. spółka

BNP Paribas Bank Polska miał 614,69 mln zł zysku netto w 2019 r.

r. w sprawie C-383/18 dotyczącej prawa konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej jego spłaty; * utworzenie w ciężar wyników IV kwartału 2019 r. rezerwy na ryzyko portfelowe dotyczące postępowań w sprawie kredytów mieszkaniowych w CHF w kwocie 29,5 mln zł (wyrok

Enea miała wstępnie 423 mln zł zysku netto, 3,41 mld zł EBITDA w 2019 r.

, - Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto: 25,9 TWh, - Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym: 19,8 TWh, - Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym: 20,3 TWh" - czytamy dalej. Wynik EBITDA osiągnięty przez grupę kapitałową Enea w 2019 roku jest pochodną

Rafalska: Koszt 13-tki dla emerytów to ok. 8-9 mld zł w 2019 roku

emerytury obowiązującej od 1 marca br., czyli 1 100 zł. Szczegóły tych rozwiązań poznamy wkrótce. Wszystkie dotychczasowe rewaloryzacje i dodatki dotyczyły pełnej grupy emerytów i rencistów z tytułu częściowej i całkowitej niezdolności do pracy. W moim przekonaniu, będzie dotyczyło to wszystkich tych grup

HSH Nordbank wniósł pozew przeciwko Tauronowi Sprzedaż, domaga się 232,88 mln zł

Warszawa, 07.03.2019 (ISBnews) - Tauron Sprzedaż - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - otrzymała odpis pozwu wniesionego przez HSH Nordbank AG, który domaga się zapłaty 232,88 mln zł wraz z odsetkami tytułem odszkodowania i kar umownych w związku z wypowiedzeniem umów na zakup praw

Unibep wyemitował obligacje serii F na łącznie 34 mln zł

na okaziciela. Obligacje nie są zabezpieczone. Z tytułu obligacji obligatariuszom przysługiwać będą wyłącznie świadczenia o charakterze pieniężnym. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na poziomie WIBOR 6M + marża w skali roku. Odsetki od obligacji płatne będą w półrocznych okresach

mBank miał 331,64 mln zł zysku netto, 152,43 mld zł aktywów w II kw. 2019 r.

Warszawa, 01.08.2019 (ISBnews) - mBank odnotował 331,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 293,3 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 997,78 mln zł wobec 854,35 mln zł rok

Trakcja: Podwykonawca złożył wniosek o upadłość spółki, jest bezzasadny

uznaje wniosek Impression za całkowicie bezzasadny. "Zarząd Trakcja PRKiI S.A. informuje, iż w związku z uzyskaniem przez spółkę nieformalnej informacji o wpłynięciu do sądu rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie wniosku spółki Impression sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółka podjęła

Rząd chce zdjąć z porządku obrad Sejmu ustawę dot. podatku cukrowego

napoju. Zgodnie z nowelizacja, opłatę miałby uiszczać raz w miesiącu podmiot, który sprzedaje napój do punktu sprzedaży detalicznej. Byłyby z niej całkowicie zwolnione wyroby medyczne zarejestrowane suplementy diety, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, preparaty do początkowego żywienia

Czy usługa inwestora zastępczego ma charakter usługi ciągłej?

końcowym odbiorze wszelkich wykonanych robót i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynku, po całkowitym rozliczeniu inwestycji z wykonawcą oraz wykonaniu przez okres 5 lat od odbioru końcowego w imieniu zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi udzielonych przez wykonawcę robót. Zgodnie

MK: Wpływy Polski z systemu EU ETS mogą przekroczyć 100 mld zł w nast. 10 latach

Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - Wpływy do budżetu Polski z tytułu sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych w ramach systemu EU ETS mogą przekroczyć 100 mld zł w kolejnych dziesięciu latach, szacuje Ministerstwo Klimatu. Zdaniem resortu, system wymaga jednak reformy. "W ramach EU

Rząd planuje przyjąć nowele ws. 'czternastki' i waloryzacji rent i emerytur

najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej, 900 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, - zastosowaniu ustawowego wskaźnika waloryzacji, przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia na poziomie

Sejm odrzucił większość poprawek Senatu do tzw. tarczy antykryzysowej

rozszerzenie prawa do dodatkowego zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem do 12. roku życia (w miejsce zasiłku do 8. roku życia), wypłatę przez państwo większej części "postojowego" (75% w miejsce 40% przeciętnego wynagrodzenia), zwolnienie ze składek wszystkich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

LC Corp ujął kwoty wpływające na skons. wynik brutto za 2017 r.

, w kwocie 100,87 mln zł. Wskazana kwota zostanie ujęta skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji "Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych"; - spadek wyceny zobowiązań z tytułu kredytów w euro zaciągniętych w związku z budową nieruchomości inwestycyjnych w

11 bit studios zamierzaj 'mocno' zwiększać zatrudnienie w 2020 r.

premiery dzieliły 3-4-letnie przerwy" - czytamy dalej. "Z równym rozmachem planujemy rozwijać nasze wydawnictwo 11 bit publishing, które ma coraz istotniejsze wpływ na wyniki spółki i w 2019 roku odpowiadało już za ok. 40% jej przychodów. W portfelu wydawniczym mamy obecnie trzy kolejne tytuły

Cyfrowy Polsat przydzielił 1 mln obligacji serii B na kwotę 1 mld zł

zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. Emisja obligacji serii B planowana jest na dzień 26 kwietnia 2019 r., podano także. Jak podawano wcześniej, wpływy z emisji mają refinansować zadłużenie z tytułu obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 tys. zł

Enea miała wstępnie 892 mln zł zysku netto, 2,56 mld zł EBITDA w I-III kw. 2019

ton, - Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto: 19,9 TWh, - Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym: 14,8 TWh, - Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym: 15,1 TWh" - czytamy dalej. Wynik EBITDA osiągnięty przez grupę kapitałową Enea w okresie I

Globalworth zobowiązał się do objęcia nowych akcji Griffin za min. 300 mln euro

) z tytułu umów pożyczek zawartych pomiędzy nami a Globalworth i jego podmiotami powiązanymi. Subskrypcja zostanie dokonana przez jedną ze spółek całkowicie zależnych od Globalworth" - czytamy w komunikacie. Realizacja zobowiązania, o którym mowa powyżej, jest uzależniona od spełnienia

PIE: Automatyzacja transportu dałaby logistyce 2,4 mld zł oszczędności rocznie

Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - Automatyzacja transportu pozwoliłaby polskiemu sektorowi logistycznemu na 2,4 mld zł oszczędności rocznie, w tym 2 mld zł z tytułu kosztów pracowniczych i 0,4 mld zł dzięki oszczędnościom na paliwie i materiałach, wynika z raportu "Autonomiczny transport

BIK: Wartość portfela kredytów hipot. w CHF spadła r/r do 107,1 mld zł w 2018 r.

; Całkowite aktualne zadłużenie kredytobiorców frankowych z tytułu wszystkich posiadanych produktów kredytowych to 135,17 mld zł. Według BIK, na tę wartość składają się oprócz frankowych i zaciągniętych w innych walutach (głównie w zł) kredytów mieszkaniowych na kwotę 125,04 mld zł, kredyty konsumpcyjne o

Grupa Azoty wybrała Hyundai Engineering na gen. wykonawcę Polimerów Police

Azoty Zakłady Chemiczne Police i Grupy Azoty Wojciech Wardacki, cytowany w komunikacie. Zarząd PDH Polska zakłada, iż całkowita wartość nakładów inwestycyjnych (capex) na realizację projektu nie powinna przekroczyć 1,18 mld euro (kwota obejmuje oprócz wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy na

BBI Development: Zawarcie ostatecznej umowy sprzedaży 'Centrum Marszałkowska'

spłacono wszystkich dotychczasowych wierzycieli sprzedającego. Jednocześnie z rozliczeniem transakcji, wskutek wystąpienia Społem ze spółki celowej (tj. sprzedającego), sprzedający stał się podmiotem w całości kontrolowanym przez emitenta. Jednocześnie z rozliczeniem cen sprzedaży zostały całkowicie

Bank Millennium miał 173,66 mln zł zysku netto, 93,67 mld zł aktywów w II kw.

Banku od 1 czerwca br.  Wynik z tytułu odsetek wyniósł 572,54 mln zł wobec 440,54 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 175,03 mln zł wobec 164,08 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 93,67 mld zł na koniec II kw. 2019 r. wobec 72,67 mld zł na koniec II kw