tytuł egzekucyjny

Kancelaria Prawna Skarbiec

Koniec bankowych tytułów egzekucyjnych

Koniec bankowych tytułów egzekucyjnych

Banki nie będą miały prawa wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych. To efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za sprzeczne z konstytucją przepisy, które dawały bankom taką możliwość.

Wystawianie bankowych tytułów egzekucyjnych narusza konstytucję

Przepisy Prawa bankowego umożliwiające bankom wystawianie bankowych tytułów egzekucyjnych są niezgodne z konstytucyjną zasadą równego traktowania - orzekł Trybunał Konstytucyjny. Część posłów dąży do przyspieszenia uchylenia mocy obowiązującej przepisów Prawa bankowego, dotyczących wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych.

Co dla klientów zmieni likwidacja Bankowego Tytułu Egzekucyjnego?

Likwidacja bankowego tytułu egzekucyjnego zmniejszy liczbę nadużyć bankowców wobec klientów. Ale przyniesie też bolesne skutki uboczne

Czy bankowy tytuł egzekucyjny jest już trupem? Bankowcy będą walczyć

Czy bankowy tytuł egzekucyjny jest już trupem? Bankowcy będą walczyć

Zeszłotygodnioweorzeczenie Trybunału Konstytucyjnego , że bankowy tytuł egzekucyjny jest niezgodny z ustawą zasadniczą, może wywołać w relacji banków z klientami większe zamieszanie, niż ktokolwiek mógłby się spodziewać. Wszystko za sprawą decyzji Trybunału, by odroczyć wejście w życie orzeczenia

Bankowy Tytuł Egzekucyjny przestaje obowiązywać. Co to znaczy dla klientów?

Bankowy Tytuł Egzekucyjny przestaje obowiązywać. Co to znaczy dla klientów?

Trzeba zacząć od tego, że bankowy tytuł egzekucyjny (BTE) to specjalny dokument, którym mogą się posługiwać jedynie banki. Każdemu, kto przychodzi po kredyt, banki podsuwają do podpisu "oświadczenie o poddaniu się egzekucji". Nie podpiszesz oświadczenia, nie dostaniesz kredytu - od tej

ZBP ostrzega przed skutkami likwidacji bankowego tytułu egzekucyjnego

Warszawa, 22.04.2015 (ISBnews) - Likwidacja bankowego tytułu egzekucyjnego (bte) wpłynie negatywnie nie tylko na banki, ale również na klientów. Po likwidacji bte, począwszy od 1 sierpnia 2016 r. banki będą korzystać z oświadczeń o poddaniu się egzekucji w drodze aktu notarialnego, co spowoduje

Sąd Najwyższy w sprawie frankowej: dług jest, ale jaki?

korzystnym dla klientki. I to wyrokiem z najwyższej półki, bo aż z Sądu Najwyższego. Co prawda nie dotyczy bezpośrednio odwalutowania kredytu, lecz jedynie unieważnienia BTE (bankowego tytułu egzekucyjnego, za pomocą którego banki mogły egzekwować długi w uproszczony sposób), ale siłą rzeczy dotyka też

Wrócą żyranci? Sześć rzeczy, które mogą się zmienić, gdy zniknie BTE

We wtorek Trybunał Konstytucyjny uznał, że dwa kluczowe przepisy mówiące o Bankowym Tytule Egzekucyjnym są niezgodne z konstytucją i za nieco ponad rok - latem 2016 r. - przestaną obowiązywać. Oznacza to, że bankowcy nie będą mogli już korzystać z szybkiej ścieżki windykowania niespłacanych długów

Wściekli na banki przemaszerują ulicami Warszawy

Wściekli na banki przemaszerują ulicami Warszawy

Kasznia, pełnomocniczka grupy. Zlikwidować BTE Kolejnym postulatem ruchu jest likwidacja Bankowego Tytułu Egzekucyjnemu, czyli narzędzia do szybszego egzekwowania długów przez banki. Niedawno Trybunał Konstytucyjny nakazał likwidację BTE, twierdząc, że dzięki niemu banki są w uprzywilejowanej sytuacji w

Bank musi już z tobą rozmawiać. Koniec szybkich egzekucji długu

Bank musi już z tobą rozmawiać. Koniec szybkich egzekucji długu

na to, czy już jest nowa ustawa, czy też jeszcze nie. Oficjalny pogrzeb odbywa się dopiero teraz, kiedy wchodzi w życie ustawa, która umarza wszystkie niezakończone postępowania dotyczące nadania bankowym tytułom egzekucyjnym klauzuli wykonalności. Oczywiście, BTE, które uzyskały już pieczątkę

Rząd przyjął nowelę dot. m.in. postępowania egzekucyjnego w administracji

, w tym trybu rozpatrywania zarzutów w sprawie egzekucji administracyjnej i wniosków o umorzenie postępowania egzekucyjnego; - wszczęcia postępowania egzekucyjnego poprzez elektroniczne doręczanie organowi egzekucyjnemu tytułu wykonawczego; - procedury dochodzenia z majątku wspólnego zobowiązanego

Zbuntowani klienci mBanku chcą zmian w Prawie Bankowym

zabezpieczeń kredytów wielokrotnie przekraczających wartość samych pożyczek. Szybką egzekucję takich zabezpieczeń umożliwia tzw. Bankowy Tytuł Egzekucyjny. Co na to bankowcy? Od dawna ostrzegają oni, że ingerowanie w swobodę ustalania zabezpieczeń kredytów może doprowadzić do wzrostu ich oprocentowania (ze

Zbuntowani klienci mBanku chcą zmian w Prawie Bankowym

zabezpieczeń kredytów wielokrotnie przekraczających wartość samych pożyczek. Szybką egzekucję takich zabezpieczeń umożliwia tzw. Bankowy Tytuł Egzekucyjny. Co na to bankowcy? Od dawna ostrzegają oni, że ingerowanie w swobodę ustalania zabezpieczeń kredytów może doprowadzić do wzrostu ich oprocentowania (ze

Sejm przyjął nowelizację ustawy dot. skuteczniejszej ochrony praw wierzycieli

uprawnionego o dokonanie czynności egzekucyjnych; 2) przyznaniu wierzycielowi możliwości zgłoszenia żądania przekształcenia hipoteki przymusowej ustanowionej w ramach zabezpieczenia w hipotekę, która zabezpiecza wierzytelność stwierdzoną już tytułem wykonawczym; 3) zastosowaniu projektowanych rozwiązań do

Niski dług ochroni nieruchomości dłużnika. Projekt "tarczy antykryzysowej 3.0"

Niski dług ochroni nieruchomości dłużnika. Projekt "tarczy antykryzysowej 3.0"

Wśród propozycji "tarczy antykryzysowej 3.0" (ustawa z 30 kwietnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2) na szczególną uwagę zasługuje wprowadzenie ograniczenia dla wierzycieli w postępowaniu egzekucyjnym

ZM Henryk Kania otrzymały od ZUS tytuły wykonawcze na kwotę 3,69 mln zł

Warszawa, 25.10.2019 (ISBnews) - Zakłady Mięsne Henryk Kania w restrukturyzacji otrzymały tytuły wykonawcze wystawione przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Rybniku, Inspektorat w Pszczynie dotyczące należności pieniężnych w łącznej kwocie 3,69 mln zł z odsetkami, podała spółka

Urząd skarbowy zajął wierzytetelności Rank Progress w wys. 9,9 mln zł

Warszawa, 02.04.2019 (ISBnews) - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie zajął wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego Rank Progress w kwocie 9,9 mln zł, tj. kwoty wysokości wierzytelności nieprzekazanej przez spółkę na rachunek organu egzekucyjnego (sprawa

ZM Kania: Prokuratura wnioskuje o zabezpieczenie 14,7 mln zł na mieniu spółki

wierzytelności przysługującej spółce w kwocie 5 100 000 zł tytułem roszczenia o zwrot podatku naliczonego nad należnym zadeklarowanej w deklaracji podatkowej tego podmiotu za miesiąc czerwiec 2019 r., (ii) zajęcie kwoty 191 916,45 zł znajdującej się na rachunku sum depozytowych Drugiego Śląskiego Urzędu

Rząd rozpatrzy we wtorek m.in. uchylenie ustawy o podatku węglowodorowym

. We wtorek rząd rozpatrzy także projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw, projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw, projekt ustawy o zmianie ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach

Getin Noble Bank wypowiedział Bumechowi umowę kredytu

tytułu ww. kredytu wraz z odsetkami i kosztami staje się wymagalna w całości i podlega natychmiastowemu zwrotowi" – czytamy w komunikacie. Bumech informował ostatnio, że w III kw. miało miejsce pogorszenie jego sytuacji finansowej, w konsekwencji czego do spółki skierowano szereg postępowań

Elektrobudowa ma umowę ujednolicającą finansowanie działalności spółki

gwarancji (wierzytelności zakładu ubezpieczeń); (b) nie podejmie ani nie będzie prowadził czynności egzekucyjnych wobec spółki dotyczących płatności jakichkolwiek kwot z tytułu wierzytelności zakładu ubezpieczeń; (c) nie podejmie ani nie będzie prowadził czynności zabezpieczających wobec spółki

Ciech: US nadał rygor natychmiastowej wykonalności decyzji dot. rozliczenia VAT

związku z prowadzonym przez UCS wobec spółki zależnej postępowaniem podatkowym z tytułu rozliczenia VAT za IV kwartał 2013 r., podał Ciech. "W decyzji UCS określił spółce zależnej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku VAT w kwocie 37 893 505 zł. Biorąc pod uwagę, że w dniu 24 stycznia 2014

Minister chce poprawić prawo o komornikach, ale trzeba poprawić poprawkę

Minister chce poprawić prawo o komornikach, ale trzeba poprawić poprawkę

Dziś postępowanie eksmisyjne wygląda tak. Wierzyciel (np. właściciel lokalu) idzie do komornika z tytułem wykonawczym, składa wniosek egzekucyjny i wpłaca zaliczkę na poczet opłaty egzekucyjnej - kilka tysięcy złotych. Wtedy komornik rozpoczyna postępowanie. Po jego ukończeniu zwraca wierzycielowi

Bumech ma umowę z ZUS w Chorzowie dot. regulacji należności

niewszczynania i niewznawiania postępowań egzekucyjnych przez okres obowiązywania umowy w stosunku do należności z tytułu składek objętych umową" - czytamy w komunikacie. Zobowiązania spółki wobec ZUS powstałe od dnia otwarcia postępowania układowego są regulowane na bieżąco, podano także. W ubiegłym

NSA nie czekał na opublikowanie przez Szydło orzeczenia TK. Zastosował je w swoim wyroku

sprawy, w której naczelnik urzędu skarbowego zażądał od burmistrza jednego z miast ponad 80 tys. zł opłaty z tytułu postępowania egzekucyjnego (składało się na nią: blisko 70 tys. zł za zajęcie rachunku bankowego, ponad 11 tys. tytułem opłaty manipulacyjnej i 3 zł za sporządzenie protokołu o stanie

Zarabia najniższą pensję krajową. Ma niespłaconą chwilówkę, ale komornik nie ma prawa zabrać mu ani grosza

W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zgodnie z zapowiedziami nowelizacja ma uprościć postępowania oraz usprawnić ściąganie nieopłaconych podatków, cła czy składek na ubezpieczenia społeczne. Wśród najważniejszych rozwiązań

NIK rekomenduje uzależnienie usunięcia punktów karnych od uiszczenia mandatów

%) na kwotę 162,8 mln zł dotyczyło właśnie zaległości poniżej 116 zł" - wskazano. Ponadto upomnienia i tytuły wykonawcze obejmujące zaległości z mandatów nie były na bieżąco sporządzane i przekazywane do organów egzekucyjnych. W 68% spraw tytuły takie były bowiem

20 tys. zł rekompensaty dla klientów, którzy kupili obligacje GetBacku. Decyzja UOKiK ws. Getin Noble Banku

obcych. Getin zastąpił też postanowienia o bankowym tytule egzekucyjnym zapisami o możliwym obowiązku złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego, co mogłoby wiązać się z koniecznością zawarcia aktu notarialnego i ułatwiłoby bankowi w przyszłości

Komisja Europejska szykuje nowy bat na nierzetelnych kredytobiorców

O tym, jak bardzo pomaga bankowcom uproszczone prawo dotyczące egzekucji złych długów, przekonali się najlepiej ci, którym komornicy zajęli majątek na mocy bankowego tytułu egzekucyjnego. To była istna maczuga w rękach bankowców. Jeśli klient przy podpisywaniu umowy kredytowej poddał się działaniu

Prezydent zgłosił projekt ustawy w celu usunięcia anatocyzmu z polskiego prawa

połączeniu z usunięciem przepisów o bankowym tytule egzekucyjnym oraz skierowanymi wcześniej do Sejmu RP projektami ustaw o zwrocie niektórych świadczeń wynikających z umów kredytu i pożyczki oraz zmieniającej ustawę o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli

Przegląd informacji ze spółek

z tytułu zastawu, w tym poprzez egzekucję pozasądową, które mogłyby przysługiwać AZ w związku z doręczeniem spółce zawiadomienia, podało OT Logistics. Ursus w restrukturyzacji otrzymał od komornika sądowego przy sądzie rejonowym w Olsztynie zawiadomienie o wszczęciu przeciwko spółce egzekucji z

Nie ma odbiornika, a Poczta domaga się od niej abonamentu RTV. "Zapraszam kontrolerów do mnie"

; jeżeli i tak poczta wystąpiła z tytułem egzekucyjnym – wnieść zarzuty, że roszczenie Poczty jest bezpodstawne. To, oczywiście, pod warunkiem, że zobowiązanie zostało wykonane i mamy dowody zapłaty należności lub posiadamy potwierdzony przez PP dokument, że odbiornik radiowo-telewizyjny został

Co robić, gdy firma ma kłopoty. Poradnik

w stosunku do tego, z czym mieliśmy do czynienia przed stanem epidemii. Komornik może prowadzić egzekucję z majątku dłużnika jedynie w przypadku, gdy wierzyciel rozpocznie postępowanie egzekucyjne. Może się to stać jedynie po przeprowadzeniu postępowania przed sądem i uzyskaniu tytułu wykonawczego

Banki sprytniejsze od UOKiK: znów pobierają zakazaną prowizję!

sprawie przelewów egzekucyjnych i znów uderza w klientów 30-złotową prowizją. Pani Agnieszka pisze, że na reklamację odpowiedziano jej tak: "Bank nie pobiera opłaty za realizację tytułu wykonawczego, ale za fakt wykonania przelewu do organu egzekucyjnego, czyli bank pobiera opłatę za realizację

Sąd swoje, bank swoje, czyli jak zostać wiecznym dłużnikiem

W 2005 roku częstochowianin Jordan G. pożyczył w Getin Noble Banku SA 2,5 tys. zł. Miał kłopoty ze spłatą, więc w czerwcu 2008 roku bank wystawił tytuł egzekucyjny, żądając 4569 zł, z czego ponad 2 tys. zł to odsetki. Uprzedził też, że naliczy kolejne karne odsetki - rocznie 30,93 proc. od kwoty

Komornicy zajmują subwencje z "tarczy". PFR potępia, ale sam nie jest bez winy

jakiego tytułu dłużnik otrzymał środki. Rzecznik przyznaje, że błędy banków się zdarzają, bo systemy bankowe nie zawsze we właściwy sposób rozpoznają wpływy, zwłaszcza gdy przepisy zmieniają się dynamicznie, na przykład kolejne zapisy „tarcz antykryzysowych”. – Banki nie zawsze

Obligatariusze Hawe Telekom przyłączyli się do postępowania egzekucyjnego

Warszawa, 11.12.2015 (ISBnews) - Obligatariusze Hawe Telekom posiadający papiery o łącznej wartości (z odsetkami) 358,5 tys. zł przyłączyli się do postępowania egzekucyjnego przeciwko tej spółce, zaś administrator zabezpieczeń złożył wniosek o przyłączenie się do postępowania w celu

MR przygotuje projekt specustawy ws. pakietu osłonowego dla przedsiębiorców

przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły (oświadczenie ubezpieczonego). Jeśli nieprzewidziane zamknięcie placówki jest związane z koronawirusem, przyjęta specustawa przewiduje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni z tego tytułu

Orlen Projekt ma decyzję sądu w sprawie realizacji budowy dla Polwaksu

Projekt ich wartości spółka podejmie decyzję o ewentualnym skierowaniu środków egzekucyjnych także do innych składników majątku Polwaksu, podano również. Orlen Projekt zaznaczył, że przysługuje mu ponadto roszczenie o zwrot kwot nienależnie uzyskanych przez Polwax z tytułu bezpodstawnego

Oddał pieniądze fiskusowi, ale drugi raz pobrał je bank

egzekwowanej należności pieniężnej wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia w terminie dochodzonej wierzytelności oraz kosztami egzekucyjnymi. Wskutek tego bank wstrzymuje wszelkie wypłaty z zajętego rachunku i niezwłocznie zawiadamia o zajęciu wierzytelności inne oddziały banku, inne banki, placówki pocztowe

Vindexus: Zniesienie obowiązku meldunkowego groźne dla funkcjonowania państwa

, dobre korekty prawa o bankowym tytule egzekucyjnym mogą zostać zniwelowane bardzo szkodliwym zniesieniem obowiązku meldunkowego. "Jeżeli zniesienie meldunku od 1 stycznia 2016 nie zostanie zastąpione czymś innym, to ja sobie nie wyobrażam funkcjonowania nie tylko firm takich, jak Vindexus, ale w

NIK: Zaległości podatkowe rosną szybciej niż dochody z podatków

zaległościach (83,7%) miały zaległości z tytułu podatku VAT, które na koniec 2016 r. wyniosły 59,6 mld zł (wzrost o ponad 40,3% wobec stanu na koniec 2015 r. i o 115,2% wobec stanu na koniec 2014 r.). NIK zwraca uwagę, że zaległości podatkowe rosną szybciej niż dochody z podatków.  "Ich

UOKiK wszczął postępowania przeciwko Getin Noble Bankowi i Raiffeisen BI

poinformował również o zastąpieniu postanowień dotyczących bankowego tytułu egzekucyjnego (BTE) obowiązkiem poddania się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego, co mogłoby wiązać się z koniecznością zawarcia aktu notarialnego. Urząd zakwestionował takie działanie. Uchylenie przez Trybunał

MRPiPS: Tylko 0,2% świadczeń 500+ zostało pobranych nienależnie w 2017 r.

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Znaczący wzrost zarówno stanu należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, jak i kwot odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych zaobserwowano w miesiącach bliskich nowemu okresowi świadczeniowemu, podano w komunikacie. 

Polwax ma umowę z ING BSK o wstrzymaniu egzekwowania zobowiązań do 15 XII

przez spółkę jej postanowień lub gdy jakakolwiek część majątku spółki zostanie zajęta lub objęta postępowaniem egzekucyjnym lub objęta zabezpieczeniem tymczasowym. Bank może wypowiedzieć umowę w każdym czasie, pomimo faktu powzięcia przez bank informacji, że 23 maja br. wydano w stosunku do spółki nakaz

NIK pozytywnie ocenia powołanie i działalność Krajowej Administracji Skarbowej

%). Niemniej jednak odmienne tendencje wystąpiły w egzekucji należności scentralizowanych, w tym głównie podatku akcyzowego, gdzie odnotowano istotny spadek (o 51,5%) kwot wyegzekwowanych w postępowaniu egzekucyjnym oraz kwot objętych tytułami wykonawczymi. Negatywny wpływ na ten stan rzeczy miały

GetBack kupi od Altus TFI 99,4% akcji EGB Investments za 207,6 mln zł

przez Altus TFI i jej podmioty powiązane będą zarządzane wyłącznie przez spółkę lub jej podmioty powiązane, a obsługa prawna w zakresie zarządzania takimi portfelami inwestycyjnymi obejmującymi wierzytelności polegająca na dochodzeniu wierzytelności na drodze sądowej i egzekucyjnej będzie na zasadzie

Vistal Gdynia zaktualizowa dodatek do planu restrukturyzacyjnego

sektora finansów publicznych, b) jedynie wierzytelności z tytułu odsetek powstałych od wierzytelności objętych układem za okres od powstania wierzytelności do dnia wykonania układu, wszelkich kosztów egzekucyjnych, procesu, postępowań sądowych i innych kosztów odzyskiwania wierzytelności. Propozycje

Sejm przyjął kilkadziesiąt poprawek do ustawy o instrumentach wsparcia

Skarbu Państwa, powstałe z tytułu gwarancji zostaną wniosek Polskiego Funduszu Rozwoju umorzone przez Radę Ministrów. Zaakceptowane przez Sejm poprawki wprowadzają także odpowiedzialność karną za złożenie fałszywego oświadczenia przy ubieganiu się o wsparcie finansowe Polskiego Funduszu Rozwoju S.A

Vistal Stocznia Remontowa zawarła z PKO BP porozumienie ws. wierzytelności

, e) do dnia 31.01.2018 r. PKO zobowiązuje się wstrzymać od dokonywania jakichkolwiek czynności zmierzających do wyegzekwowania lub zabezpieczenia wierzytelności na podstawie uzyskanego tytułu egzekucyjnego w postaci nakazu zapłaty oraz zobowiązuje się nie przenosić na osoby trzecie przedmiotowej

Libet i spółki zależne mają umowę z bankami dot. restrukturyzacji zadłużenia

dotyczącą zasad i warunków restrukturyzacji całości zadłużenia spółki i jej ww. jednostek zależnych z tytułu kredytów bankowych, podał Libet. "Zgodnie z treścią umowy m.in.: (i) spółka jak i ww. jednostki zależne spółki nie będą zobowiązane do dokonywania spłaty zobowiązań względem żadnego z banków

Kosztowne "wakacje kredytowe", dla niektórych pułapka. Kiedy można z nich zrezygnować?

odsetkowej. W tym okresie bank nie będzie mógł pobierać żadnych innych opłat, z wyjątkiem opłat z tytułu składek za umowy ubezpieczenia powiązane z umową kredytu. Maksymalny termin zawieszenia wykonania umowy to trzy miesiące. Okres kredytowania, jak i wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu zostaną

Prezydent podpisał ustawę o instrumentach wsparcia, już opublikowanana w Dz. U.

ustanowienia zabezpieczenia do gwarancji i wniesienia opłaty prowizyjnej oraz zakładają, że jeżeli odzyskanie wierzytelności Skarbu Państwa, nie będzie możliwe, wierzytelności Skarbu Państwa, powstałe z tytułu gwarancji zostaną wniosek Polskiego Funduszu Rozwoju umorzone przez Radę Ministrów. Doprecyzowuje

Przegląd informacji ze spółek

Mennica Polska rozpozna w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za IV kwartał 2018 roku zysk w kwocie 8,849 mln zł z tytułu wyceny posiadanego pakietu akcji Enea, który zostanie zawarty w przychodach finansowych i skorygowany na linii podatku dochodowego o odpowiednią rezerwę z

Egzekucja alimentów: co czeka osobę, która uchyla się od płacenia?

błąd. Jeśli mamy tzw. tytuł egzekucyjny (wyrok lub ugodę sądową), a alimenciarz nie płaci, wystarczy zwrócić się do sądu o nadanie tytułowi klauzuli wykonalności. Wniosek kierujemy do sądu, który przyznał alimenty. Ważne! Tylko na podstawie tytułu wykonawczego komornik ma prawo prowadzić postępowanie

Zmieniły się przepisy o zajęciach komorniczych. Na korzyść emerytów

przepisy, które zakładają, że emerytowi lub renciście komornik może zająć – w zależności od tytułu egzekucyjnego – od 20 proc. do maksymalnie 60 proc. świadczenia (najczęściej zajmowane jest 25 proc.). Pracownicy. Ile komornik może zająć z wynagrodzenia Nie zmieniają się też przepisy dotyczące

Koronawirus zamyka firmy i zabiera pracę. Jak sobie radzić, gdy zaczyna nam brakować pieniędzy na regulowanie zobowiązań?

, czyli zapłacenie kary umownej. Warto też sprawdzić, czy nasza umowa nie zawiera jakichś niedozwolonych zapisów – można to skonsultować z powiatowym rzecznikiem praw konsumenta. 5. Egzekucja komornicza Komornik może wszcząć czynności dopiero wtedy, gdy posiada tytuł egzekucyjny, któremu sąd nadał

Jedno konto w ZUS dla firm. Jakie są haczyki?

opłaca składkę bieżącą i ratę. Wpłatę ZUS rozliczy chronologicznie, według terminu płatności składki i raty. A co z należnościami objętymi postępowaniem egzekucyjnym? Spłaca się je na wskazany przez ZUS numer rachunku, który Zakład podaje np. w tytułach wykonawczych i zajęciach rachunków bankowych. A

Kto mieczem wojuje... Klientowi udało się cofnąć wypowiedzenie kredytu, bo bank popełnił drobny błąd

;wygumkowana", ale jest kilka szczegółów, które wskazują, że chodzi właśnie o tę instytucję finansową) o wartości 106 tys. zł, indeksowanego do franka szwajcarskiego. Klienci przestali spłacać kredyt i na początku 2015 r. bank wystawił tytuł egzekucyjny. Po kilkunastu dniach sąd zatwierdził go, ale

Zawieszony kolejny łódzki asesor z kancelarii słynnego komornika od ciągnika

zawodu został wyrzucony asesor Michał Kubik (wyraził zgodę na ujawnienie nazwiska), a prokuratura postawiła mu zarzuty. Potem zawieszono także Jarosława Kluczkowskiego, komornika i właściciela kancelarii. "Z powodu rażącego naruszenia prawa egzekucyjnego" w kwietniu tego roku posłanka Lidia

Invest Team złożył wniosek o upadłość Awbudu, spółka stara się o jego oddalenie

tytułami egzekucyjnymi. W dacie otrzymania przez emitenta wniosku o ogłoszenie upadłości powołana wyżej kwota była już rozliczona przez potrącenie z wierzytelnościami emitenta wobec Invest Team z tytułu kar umownych" – czytamy dalej. Awbud specjalizuje się w trzech głównych segmentach

UOKiK nałożył kary finansowe na firmy windykacyjne GetBack i Vex

praktykom windykacyjnym GetBack rozpoczęło się pod koniec 2016 r. Wątpliwości urzędu wzbudziło dziesięć praktyk związanych z windykacją należności. GetBack stosował przymus i presję [...]. W pismach, które wysyłał GetBack dłużnikom, brakowało obowiązkowych danych o tym np. z jakiego tytułu powstał dług, u

Lichwiarz zabrał mieszkanie i jeszcze chce odszkodowania

tym, kto jest wierzycielem, decyduje treść tytułu egzekucyjnego, w tym przypadku aktu notarialnego - odpowiada sędzia Marcin Łochowski, rzecznik Sądu Okręgowego w Warszawie. - Z aktu notarialnego wynika, że wierzycielem jest pani Kamila M. A to, że ona nie była w chwili nadawania klauzuli wykonalności

PKP przeprowadzą program oddłużeniowy dla lokatorów swoich nieruchomości

. finansowych PKP S.A. i Grupy PKP Łukasz Szarawara. "PKP S.A. posiada ponad 22 tysiące mieszkań. Część naszych lokatorów ma trudności z bieżącym regulowaniem zobowiązań wynikających z tytułu najmu. Przeprowadzone przez nas ankiety wykazały, że aż 93% osób chce uregulować swoje zobowiązania wobec PKP

Płynność finansowa małych firm. Jak ją zachować? Co robić, gdy jej brakuje?

mogą nie pozwolić na pokrycie wszystkich zobowiązań. A jeśli przedsiębiorca nie będzie realizował terminowo płatności, musi liczyć się z możliwością wytoczenia przeciwko niemu spraw sądowych i egzekucyjnych, a w skrajnym przypadku nawet ogłoszenia upadłości. Zgodnie bowiem z prawem upadłościowym

Dar-Inwest złożył wniosek o upadłość likwidacyjną Awbudu

tytułami egzekucyjnymi. W dacie otrzymania przez emitenta wniosku o ogłoszenie upadłości powołana wyżej kwota została już rozliczona przez potrącenie z częścią wskazanych powyżej wierzytelności emitenta wobec Dariusza Wiśniewskiego, a pozostałą część emitent będzie dochodził na drodze postępowania sądowego

Spór z bankiem. Więcej osób zapłaci niższe opłaty sądowe

na zasadach ogólnych - 5 proc. wartości przedmiotu sporu lub zaskarżenia, ale nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100 tys. zł. Na ubiegłorocznym, wrześniowym posiedzeniu Sejm znowelizował prawo bankowe, likwidując bankowy tytuł egzekucyjny i od tamtej pory banki muszą z roszczeniami iść do sądu, a

Przegląd prasy

szpitali z tytułu nieopłaconych składek ZUS wynosił już 403 mln zł w I poł. br.  -- W Polsce brakuje ponad 5 tys. punktów ładowania samochodów elektrycznych  Puls Biznesu  --Hamująca gospodarka, brak inwestycji i konieczność odbudowania relacji z UE — to główne wyzwania stawiane

Sygnity ma umowę z obligatariuszami i bankami dot. spłat zadłużenia

strony, nie później jednak niż w terminie do 31 października br., porozumienia dotyczącego długoterminowego planu restrukturyzacji zadłużenia finansowego spółek wobec wierzycieli. "W treści Umowy stwierdzono, że zadłużenie finansowe Spółek wobec Banków z tytułu wymagalnych umów kredytowych wobec

Zakłady Mięsne Henryk Kania złożyły zaktualizowane propozycje układowe

pracodawcę, z tytułu składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych, inne wierzytelności dłużnika wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w szczególności z tytułu odsetek za zwłokę od wyżej wymienionych składek, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień i

MF będzie wspierać podmioty publiczne, prywatne i uczestników rynku finansowego

akcyjnej; - uczestnictwa w zgromadzeniu obligatariuszy, które w przypadku powołania tego organu jest uprawnione do zmian warunków emisji, co jest szczególnie istotne w sytuacji ewentualnej restrukturyzacji przez emitenta swoich zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji; - uczestnictwa w organach

Hawe złożyło wniosek o upadłość układową

ubocznych, w tym zwłaszcza odsetek i kosztów postępowań sądowych i egzekucyjnych; rozłożenie spłaty wierzytelności na 60 równych miesięcznych rat, przy czym pierwsza rata będzie płatna na koniec pierwszego miesiąca liczonego od końca miesiąca, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu

Zmiany w przedawnieniu. Kiedy przedawnia się mandat, abonament RTV i rachunek za telefon

czynność, to wtedy termin biegnie od nowa. Co przerywa bieg przedawnienia? Wiele czynności, np. wniesienie pozwu przez wierzyciela czy firmę windykacyjną, złożenie wniosku do komornika o wszczęcie egzekucji, złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu (np. wyrokowi sądu

Sygnity ma umowę z wierzycielami dot. restrukturyzacji zadłużenia finansowego

obligatariuszy dotyczącej objęcia akcji Sygnity w zamian za wkłady w łącznej kwocie do 30 mln zł wniesione wskutek potrącenia wierzytelności z tytułu obligacji (akcje wyemitowane w ramach ww. działań miałyby zostać dopuszczone do obrotu na GPW); (iii) zmianę warunków zadłużenia finansowego wobec banków wraz z

Nowe przepisy uchronią najbiedniejszych emerytów przed egzekucją komorniczą. Komornik nie zajmie już większej części emerytury

przypadku bogatszych emerytów dostających np. 2 czy 3 tys. zł brutto. Nadal będą obowiązywać stare przepisy, które zakładają, że emerytowi lub renciście komornik może zająć – w zależności od tytułu egzekucyjnego – od 20 proc. do maksymalnie 60 proc. świadczenia (najczęściej zajmowane jest 25

Wierzyciel Hawe Telekom złożył wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego

Warszawa, 09.12.2015 (ISBnews) - Wierzyciel złożył w Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie, wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego przeciwko Hawe Telekom, spółce zależnej Mediatela poprzez ustanowienie zarządu przymusowego nad tym przedsiębiorstwem z dochodów

Antywindykator pomoże ci z długiem. Od planu spłaty po upadłość konsumencką. Ile kosztuje obrona przed "nękaniem"?

w listopadzie 1999 r. Po kilku latach spłaty wpadła w kłopoty finansowe. Nie płaciła rat, więc w 2004 r. bank wystąpił o bankowy tytuł egzekucyjny – wtedy dług był wyliczony na trochę ponad 19 tys. zł. Sprawa trafiła do komornika, który przez kolejne dziewięć lat ściągnął z emerytury pani

Prezydent podpisał nowelę o nadzorze nad rynkiem finansowym

sprzedaży towarów i usług lub operacji finansowych, a w przypadku zakładu ubezpieczeń 10% składki przypisanej brutto) albo dwukrotności kwoty korzyści uzyskanych lub strat unikniętych w wyniku naruszenia - w przypadku gdy jest możliwe ich ustalenie. Do należności z tytułu kar pieniężnych stosuje się

Mediacje gospodarcze. Czy mogą pomóc twojej firmie? [PORADNIK]

moc prawną ugody zawartej przed sądem. Ugoda przed mediatorem, którą zatwierdzono przez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym. Jeśli zatem nie jest wykonywana dobrowolnie, można wystąpić do sądu o nadanie jej klauzuli wykonalności i skierować na drogę postępowania egzekucyjnego

MS planuje zmiany w opłatach w razie w razie dobrowolnego opuszczenia mieszkania przez dłużnika

konstytucji. Proponowane zmianyW myśl proponowanych zmian, dobrowolne spełnienie przez dłużnika obowiązku określonego w tytule wykonawczym, po złożeniu przez wierzyciela wniosku o wszczęcie egzekucji odebrania rzeczy, wprowadzenia w posiadanie nieruchomości i usunięcia z niej ruchomości, opróżnienia

Wpisali prawnika do rejestru dłużników za cudze grzechy. Teraz on chce rewanżu

wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego komornik zwolnił zajętą kwotę. Pan Maciej się jednak zawziął. Art. 48 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych mówi: "Kto podaje do biura nieprawdziwą informację, podlega grzywnie do 30 tys. zł"

Komornik skazany na więzienie. Sprzedał opla za 140 złotych

pożyczki, bo załamała się koniunktura na rynku oponiarskim. Wierzyciel Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie wypowiedział mu umowę, zwrócił się do sądu z bankowym tytułem wykonawczym i na wniosek PBS Sebastian Sz. rozpoczął postępowanie egzekucyjne. W trakcie egzekucji Sebastian Sz. zajął majątek

Bank Handlowy przedstawi jesienią trzyletnią strategię

. Sikora poinformował też, że bank przeprowadził dokładną analizę zależności banku od Bankowego Tytułu Egzekucyjnego i ocenia, że jest ona marginalna. "Dla Citi Handlowy jakość portfela ma zasadnicze znaczenie. Egzekucja zabezpieczeń poprzez BTE w działalności korporacyjnej to 0,2% należności

Ratunek dla niezadłużonych dłużników

Dwa lata temu znowelizowano art. 825 pkt 2 kodeksu postępowania cywilnego (KPC). Brzmi on tak: Organ egzekucyjny umorzy postępowanie w całości lub części na wniosek, jeżeli prawomocnym orzeczeniem tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności albo orzeczenie, na którym oparto klauzulę

Kłopoty ze spłatą długów. Co może komornik i windykator? Ile komornik może zabrać z pensji i emerytury?

dłużnika, umowa została zawarta na dłuższy czas, a wynagrodzenie jest wypłacane regularnie. Wtedy obowiązują limity jak w przypadku etatu. Dłużnikowi emerytowi lub renciście komornik może zająć - w zależności od tytułu egzekucyjnego - od 20 do 60 proc. świadczenia. Obecnie nie ma kwot wolnych od potrąceń

Koniec interesów na przedawnionych długach. Nowe przepisy skracają okres przedawnienia

mu przekraczać. Pierwszą z nich jest uszanowanie stanowiska dłużnika, że jego dług się przedawnił. Firma windykacyjna o tym wiedziała, bo pan Jan informował o tym w rozmowach telefonicznych, a mimo to natarczywie ponawiała wezwania do zapłaty. Tylko tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę

GPM Vindexus oczekuje ok. 85 mln zł wpływów ze spłat portfeli w 2018 (aktual.)

wierzytelności z Bankowym Tytułem Ekzekucyjnym, które dla spółki mają zerową wartość. Z kolei w wyniku 49 przetargów organizowanych przez  operatorów komórkowych na wierzytelności o wartości nominalnej 359 mln zł Vindexus podpisał kilka umów. Vindexus - w związku ze zmianami prawnymi - zamierza więcej

GPM Vindexus oczekuje ok. 85 mln zł wpływów ze spłat portfeli w 2018 r.

Vindexusie Agnieszka Komoszka, w tym roku Vindexus brał udział w 50 przetargach banków na pakiety opiewające na 5,5 mld zł, ale nie kupił żadnego. Banki bowiem oczekują cen na poziomie z 2017 roku, kiedy inwestycji dokonywał głównie GetBack, ponadto sprzedają np. portfele wierzytelności z Bankowym Tytułem

Przegląd informacji ze spółek

podpisały umowy wydawniczo-produkcyjne na dwa nowe projekty: 'This is Zodiak Speaking' i jeszcze nieogłoszoną produkcję z gatunku top down stealth - shooter. Premiera 'This is Zodiak Speaking' planowana jest na 2019 rok, a drugi tytuł trafi na rynek rok później, podał Klabater. i2 Development dokonał

CBA: Lubelski ZUS łamał prawo

W opublikowanym dziś komunikacie CBA podało, że ZUS miał naruszyć ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawę o postępowaniu egzekucyjnym, a także szereg przepisów zawartych w wewnętrznych uregulowaniach ZUS. Według antykorupcyjnych agentów 2004-2008 ZUS bezprawnie umorzył składki na

Komornik zabrał emerytce oszczędności, choć nie miała żadnego długu

- To było jak tsunami - opowiada. - W czwartek 22 stycznia odebrałam przesyłkę pocztową od komornika. W środku wezwanie do zapłaty na moje nazwisko i PESEL. Nie zgadzał się tylko adres. W piśmie podano, że bankowy tytuł egzekucyjny został wydany na Irenę Kowalską zamieszkałą przy ul. Budrysów 12/7

Komputronik złoży apelację w sprawie należności od Clean & Carbon Energy

niej, bowiem sąd ten uczynił podstawą orzekania jedną z takich umów wykonawczych, jedynie błędnie ją interpretując. Stanowisko to ma duże znaczenie z perspektywy dochodzenia przez podmiot z grupy kapitałowej emitenta, tj. spółkę Contanisimo Limited, roszczeń z tytułu tzw. opcji put przeciwko dłużnikowi

Nie uciekniesz przed płaceniem za abonament RTV

ściągają urzędy skarbowe. Na Opolszczyźnie w 2011 r. i bieżącym roku wpłynęło do nich w sumie 47 tytułów egzekucyjnych. Ale aż 16 z nich dotyczyło emerytów. Ludzie są przerażeni. I wściekli. Bronią się przy tym, cytując premiera Donalda Tuska, który miał stwierdzić, że abonament RTV w obecnym kształcie

Ludzie dostają horrendalne rachunki za nieopłacony abonament

rachunków rozpocznie postępowanie egzekucyjne, wysyłając tzw. tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych. Taki tryb postępowania umożliwił wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 16 marca 2010 roku. Na infolinię nie sposób się dodzwonić Można próbować porozumieć się z Pocztą Polską w sprawie rozłożenia zaległości na

Bank: "Weź kredyt zadłużona emerytko!" Zwariował? [PIENIĄDZE EKSTRA]

na czas nieokreślony w dobrej firmie. Gdyby emerytka nie oddała w terminie części z tych 24 tys. zł, to bank poprosi w sądzie o wystawienie tytułu egzekucyjnego. Z nim idzie do komornika, a ten pędzi do ZUS-u, zajmując część emerytury. Procedura prosta i niekosztowna. Co prawda prawo nie pozwala

Komornik zabrał 630 zł za jazdę na gapę, a mandat był przedawniony

Pani Natalia przetarła oczy ze zdumienia, gdy zauważyła, że z jej konta zniknęła kwota 630 zł. Dziwny przelew pozostawał tajemnicą, dopóki czytelniczka nie otrzymała listu z kancelarii komorniczej z informacją o zakończeniu postępowania. Numer sprawy zawarty w piśmie był taki sam jak numer w tytule

Przegląd prasy

kryptowalut doszło do gwałtownej przeceny. Kapitalizacja tego rynku w 24 godziny zmniejszyła się o 200 mld USD Dziennik Gazeta Prawna  --Po bankowym tytule egzekucyjnym instytucje finansowe zostaną pozbawione ułatwień pozwalających im odzyskiwać nawet wielomilionowe długi bez wdawania się w proces

Jak nie przyjąć długów w spadku? Jak sprzedać odziedziczone mieszkanie bez podatku? Poznaj zmiany w prawie spadkowym

spowodowanie wypadku drogowego (uchwała Sądu Najwyższego w składzie trzech sędziów z dn. 12 grudnia 2013 r., sygn. akt III CZP 74/13), zobowiązania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi (np. naprawy lub remontu), a także koszty związane z kosztami leczenia i opieki w ostatnich latach życia

Przełom ws. franków czy fatamorgana? Prześwietlamy wyrok sądu

? Otóż niekoniecznie. Oto wnioski z lektury uzasadnienia wyroku. Klientka mec. Radosława Górskiego żądała w szczecińskim sądzie anulowania bankowego tytułu egzekucyjnego (BTE), który wystawił bank kredytodawca (w tym przypadku chodzi o mBank). Według klientki nastąpiło nieprawidłowe przeliczenie jej

Kredyty walutowe. Sąd najwyższy w Hiszpanii wydał wyrok korzystny dla klientów. Co to oznacza dla frankowiczów w Polsce?

są nietypowe (dotyczą np. nie tyle odwalutowania samego kredytu, ile unieważnienia tytułu egzekucyjnego), albo sędziowie orzekają w nich w stylu "na dwoje babka wróżyła”. Najbardziej klarowny wyrok Sądu Najwyższego w sprawie franków to wciąż ten z 2015 r., który uznał, że abuzywność

tytuł egzekucyjny

Tytuł egzekucyjny - orzeczenie sądowe lub inny dokument urzędowy stwierdzający:
istnienie i treść roszczenia wierzyciela, a tym samym
istnienie i treść zobowiązania dłużnika.
Tytuł egzekucyjny w sposób wyraźny i jednoznaczny określa ponadto, kto jest wierzycielem, a kto dłużnikiem. Tytuł egzekucyjny, po nadaniu mu przez właściwy sąd klauzuli wykonalności, staje się tytułem wykonawczym, który

więcej o tytuł egzekucyjny na pl.wikipedia.org