typy zamówień przetargów

Jakie postanowienia opisu przedmiotu zamówienia zapewnią Ci jednolitość floty maszyn?

Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Przetarg na wybór inwestora zastępczego

Przetarg na wybór inwestora zastępczego

typu stanowiska prowadziłoby do sytuacji gdzie wybrany inwestor zastępczy de facto finansuje ze swoich środków wszystkie roboty wchodzące w zakres planowanej inwestycji. Wartość zamówienia stanowi wynagrodzenie, jakie otrzyma podmiot pełniący funkcję inwestora zastępczego za wykonanie wszystkich prac

Oferta Ferrum i Izostalu za 42,2 mln zł wybrana przez PERN

Warszawa, 24.06.2020 (ISBnews) - Oferta konsorcjum Grupy Ferrum (lider) oraz Izostalu została uznana za najkorzystniejszą w przetargu PERN, dotyczącym budowy rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia. Wartość oferty wyniosła ok. 34,3 mln zł netto (42,2 mln zł brutto), podało Ferrum. "To

ZUE ma obecnie portfel zamówień o wartości 2 mld zł

realizujemy kilkanaście zleceń tego typu w różnych miastach Polski. Kontrakty miejskie charakteryzują się szybszym czasem realizacji (co oznacza mniejsze ryzyko zmiany kosztów materiałów oraz robocizny) i wyższą marżowością. Również rozstrzyganie przetargów na tego rodzaju kontrakty przebiega bardziej

Zmiana formy i kwoty ubezpieczenia w umowie - zasady i dopuszczalność modyfikacji

Zmiana formy i kwoty ubezpieczenia w umowie - zasady i dopuszczalność modyfikacji

Pytanie:  Przeprowadziliśmy przetarg nieograniczony na roboty budowlane (kilka zadań) poniżej progów unijnych . W celu wykazania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy musieli posiadać m.in. OC od prowadzonej działalności (na różne wartości dla różnych zadań, ale bez wymogu posiadania

PKP Cargo odbierze w br. 400 platform; wkrótce ogłosi przetarg na lokomotywy

Warszawa, 22.01.2020 (ISBnews) - PKP Cargo spodziewa się, że w tym roku odbierze zgodnie z harmonogramem kolejnych 400 platform do przewozów intermodalnych, w ramach zamówienia na 936 tego typu wagonów, poinformował prezes Czesław Warsewicz. Spółka zamierza też wkrótce ogłosić przetarg na zakup 5

Emilewicz: Uczestnicy rynku mają 14 mies. na przygotowanie się do nowego PZP

Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Nowe Prawo zamówień publicznych (PZP), które ma wejść w życie 1 stycznia 2021 roku ma m.in. pozwolić na lepszą ochronę praw wykonawców i podwykonawców czy na zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, które będą startować w przetargach, poinformowała

Solaris ma umowę na 130 autobusów elektr. dla MZA w Warszawie za ok. 400 mln zł

130 przegubowych autobusów elektrycznych jest największym do tej pory przetargiem tego typu w Europie. Elektrobusy marki Solaris zostały dotąd zamówione przez 60 miast w 17 państwach i od roku 2011 pokonały już ponad 14 mln kilometrów. Firma, zgodnie z podpisaną dzisiaj umową, zrealizuje to zamówienie

MPiT skierowało do konsultacji projekt nowego Prawa zamówień publicznych

Warszawa, 24.01.2019 (ISBnews) - Projekt nowego Prawa zamówień publicznych, który skierowany został do konsultacji, opiniowania i uzgodnień międzyresortowych ma na celu m.in. zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, startujących w przetargach oraz wydawanie pieniędzy w systemie zamówień

Jak szybko udzielić zamówienia, aby zapobiec negatywnym skutkom braku zawartej umowy?

Jak szybko udzielić zamówienia, aby zapobiec negatywnym skutkom braku zawartej umowy?

potrzeby udzielenia zamówienia , która, w ocenie Izby, w przedmiotowej sprawie zaistniała. Okoliczność, iż rozpoczął się okres zimowego utrzymania dróg, a także to, że uchybienia w wykonywaniu tego typu usługi mogą mieć realny wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym i zachowanie ciągów komunikacyjnych

Nowelizacja Pzp a udzielanie zamówień na usługi społeczne

Nowelizacja Pzp a udzielanie zamówień na usługi społeczne

Polski ustawodawca w ślad za unijnym przewidział w regulacjach nowelizacji ustawy Pzp obowiązującej od 28 lipca 2016 r. specjalne regulacje dla zamówień publicznych na usługi społeczne, które dotychczas funkcjonowały jako usługi o charakterze niepriorytetowym. Znajdź przetarg: Oferty

Mo-Bruk miał 26,46 mln zł zysku netto, 33,61 mln zł EBITDA w I poł. 2020 r.

przetargach publicznych, dotyczących likwidacji tego typu składowisk, których łączna wartość sięga ok. 30 mln zł" - dodał wiceprezes Wiktor Mokrzycki. Największym segmentem biznesowym spółki w pierwszym półroczu w zakresie gospodarki odpadami było spalanie odpadów niebezpiecznych i medycznych (25,8 mln

Przesłanki wykluczenia z postępowania z dziedziny obronności i bezpieczeństwa

Przesłanki wykluczenia z postępowania z dziedziny obronności i bezpieczeństwa

jest zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego państwa oraz rozwój polskiego przemysłu obronnego. Wiąże się z tym konieczność zapewnienia ochrony informacji niejawnych, wykorzystywanych na każdym etapie tego typu zamówień przez zamawiających i wykonawców. Znajdź przetarg: Oferty

Backlog ZUE to obecnie 1,9 mld zł

Warszawa, 17.03.2020 (ISBnews) - Portfel zamówień ZUE ma obecnie wartość 1,9 mld zł, podała spółka. "Przy rosnących dynamicznie przychodach, dzięki skutecznemu pozyskiwaniu nowych kontraktów, grupa utrzymuje wysoki poziom portfela zamówień. Jego wartość wynosi obecnie 1,9 mld zł. W 2019 r

Firma odnosi sukces i popada w kłopoty. Niebezpieczne umowy typu "zaprojektuj - wykonaj"

Firma odnosi sukces i popada w kłopoty. Niebezpieczne umowy typu "zaprojektuj - wykonaj"

skradzionych pojazdów.   Prace nad jego stworzeniem KISMiA trwały prawie dwa lata. Kosztował 14 mln zł. Twórcą systemu jest firma informatyczna Indata Cities SA (dawniej Proximus SA). Coraz popularniejsze umowa typu „zaprojektuj – wykonaj” Coraz częściej na stronach Biuletynu Zamówień

Mo-Bruk miał 26,46 mln zł zysku netto, 35,61 mln zł EBITDA w I poł. (aktual.)

. "Dostrzegamy znaczący potencjał wzrostu m.in. w obszarze likwidacji tzw. 'bomb ekologicznych', których liczba w skali kraju, wg naszych szacunków, przekracza 100. Aktualnie uczestniczymy w kilku przetargach publicznych, dotyczących likwidacji tego typu składowisk, których łączna wartość sięga ok

Solaris ma zamówienie na 100 autobusów CNG dla Tallina za 27 mln euro

Warszawa, 10.12.2019 (ISBnews) - Solaris Bus & Coach zwyciężył w przetargu stolicy Estonii, Tallina, na 100 autobusów miejskich napędzanych sprężonym gazem ziemnym (CNG), podała spółka. 60 zamówionych przez przewoźnika Tallinna Linnatranspordi AS autobusów to pojazdy Solaris Urbino 12, kolejne 40

Pesa rozpoczęła kolejne dostawy dla włoskich kolei, wygrywa przetarg w Rumunii

Warszawa, 05.02.2020 (ISBnews) - Pesa rozpoczęła dostawy kolejnych pojazdów ATR220Tr dla włoskich kolei państwowych Trenitalia, wygrała także przetarg na dostawę 16 nowych tramwajów typu Swing do rumuńskiego miasta Jassy, podała spółka. "Sytuacja Pesy się stabilizuje, czego dowodem jest to

ORPA.PL: Ruszył przetarg na zakup 16 aut elektrycznych dla Lasów Państwowych

Warszawa, 08.05.2018 (ISBnews) - Lasy Państwowe ogłosiły przetarg nieograniczony na dostawę 16 sztuk samochodów elektrycznych, podało Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL. Jest to obecnie jedno z największych tego typu postępowań w Polsce. "Dostawa dotyczy fabrycznie nowych

Mennica Polska: Łączny tegoroczny portfel przekracza 2 mld monet obiegowych

czasie Mennica Polska sfinalizowała zamówienie dla Gruzji. Jest w przetargu na monety dla Armenii i pozyskała zamówienie w Albanii, gdzie jego realizacja potrwa do 2018. „Są to niższe nominały. Dla takiego typu monet nabyliśmy ostatnio bardzo efektywną prasę" - dodał Kalukiewicz. W

Poczta Polska ma ofertę na obsługę sądów i prokuratur wartą 890 mln zł na 3 lata

poprzednim przetargu.  W ofercie uwzględniono także kary umowne - ich wysokość to 20% wartości kontraktu. "Wartość kar umownych to 20% wartości zamówienia. Te kary są trzykotnie, a nawet sześciokrotnie wyższe w niektórych przypadkach, niż w poprzednim" - podkreślił prezes. 

Leonardo: Środki na modernizację armii należy wydawać w Polsce, ale rozsądnie

kolejnych tego typu zamówieniach konieczne jest włączenie w proces polskich przedsiębiorstw. Jeżeli nawet nie mamy technicznych możliwości startu w przetargu, to powinny zostać włączone w globalne lub europejskie konsorcja realizujące dane zamówienie.  "Takim przykładem może być planowany

Zamówienia na dostawy i usługi

Pytanie: Zwracam się z pytaniem dotyczącym stosowania art. 4 pkt 8b) ustawy Pzp - zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi wynikające z zakresu działalności kulturalnej. Czy czynności techniczne związane z organizacją koncertu lub festiwalu typu: nagłośnienie, oświetlanie sceny, są

Wartość szacunkowa zamówienia

Pytanie: Przygotowujemy się na dostawę autoprzewodników dla instytucji kultury - muzeum. Zastanawiamy się jednakże nad podpisaniem umowy na leasing audioprzewodników. Jak należy oszacować wartość zamówienia ? Czy mogę skorzystać z art. 4 ust 8b ustawy Pzp ? Odpowiedź: W myśl definicji dostaw

PKP Intercity kupi 12 nowych EZT od Stadler Polska za 1,015 mld zł

, cytowany w komunikacie. Przedmiotem postępowania przetargowego była dostawa fabrycznie nowych 12 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) wraz z utrzymaniem na poziomach P1 - P4 przez okres 15 lat. W ramach przetargu PKP Intercity otrzymało dwie oferty - złożoną przez konsorcjum firm PESA Bydgoszcz i

Zamówienia publiczne. Cena nie tak ważna

poszczególnych kryteriów, a te pozacenowe mają niewielkie znaczenie. Innymi słowy - zamówienia wciąż dostają głównie ci, którzy zaproponują najniższą cenę. Były prezes UZP, a obecnie naczelny miesięcznika "Zamówienia Publiczne Doradca" Tomasz Czajkowski potwierdza, że w większości przetargów waga ceny

Oferta konsorcjum Famuru za szacunkowo 95 mln zł netto wybrana przez Bogdankę

Warszawa, 06.03.2019 (ISBnews) - Oferta konsorcjum Famuru (jako lidera) i Hydrotechu została wybrana przez Lubelski Węgiel Bogdanka w postępowaniu o udzielenie zamówienia na modernizację kombajnu ścianowego, a także dostawę obudowy ścianowej o szacunkowej wartości 95 mln zł netto, podała

Grupa Recykl miała wstępnie 1,26 mln zł zysku netto w 2019 r.

wzrost kosztów operacyjnych w roku 2019 były następstwem przede wszystkim następujących czynników: a) niższego poziomu sprzedaży granulatów SBR związanego z przesunięciem realizacji głównych zamówień w większości na 2020 r. Wynika to między innymi z rezygnacji lub opóźnieniem przez samorządy

Zamówienia na dostawy oraz usługi powtarzające się okresowo

przetargów z całego kraju Badanie rynku Ustawa Pzp wskazuje na konieczność należytego wywiedzenia wartości zamówienia. A należytość taką można realizować w rozmaity sposób. Można oszacować przedmiot zamówienia badając rynek - poprzez wysłanie do wykonawców realizujących dane usługi zapytania o ich

ZUE liczy na zadowalające wyniki w kolejnych kwartałach

. Zgłosiliśmy też m.in. oferty i czekamy na aukcję elektroniczną w dwóch przetargach PKP PLK -  tj. rewitalizację linii kolejowej nr 283 na odcinku Zebrzydowa - Żagań (złożona oferta na 455 mln zł) i prace na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka (złożona oferta na 596 mln zł)" - wymienił

Tramwaje Warszawskie ogłosiły przetarg na nawet 213 tramwajów za ok. 1,9 mld zł

Warszawa, 14.09.2018 (ISBnews) - Tramwaje Warszawskie ogłosiły postępowanie przetargowe na zakup nowych niskopodłogowych tramwajów za szacowaną kwotę ok. 1,9 mld zł. Zamówienie obejmuje zakup łącznie 213 pojazdów, w tym 123 w zamówieniu podstawowym oraz 90 w ramach opcji, podał Zarząd Transportu

Zmiany w planie zamówień publicznych

pracownik ds. zamówień publicznych na podstawie zebranych planów sumuje wydatki pod kątem tego samego rodzaju i tworzy tzw. plan zamówień publicznych na dany rok. Następnie po zatwierdzeniu planu są przeprowadzane procedury zapytania lub przetargu dotyczącego zakupów obligatoryjnych (obowiązkowych

Synektik ma umowę na dostawę do WCO w Poznaniu robota chirurgicznego daVinci 

wartość to 12,9 mln zł netto, podała spółka. "Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Całkowita wartość umowy wynosi 12 922 147,71 zł netto. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 16.11.2018

Zamawiający wskazał w siwz błędną stawkę VAT - jak ocenić oferty?

zamówienia publicznego, pomimo świadomości przeprowadzenia postępowania obarczonego tego typu poważnymi wadami, a następnie oczekiwać na wystąpienie przez Prezesa UZP do sądu o stwierdzenie nieważności tych umów. (…) Artykuł 93 ust. 1 pkt 7 p.z.p. nie stanowi samoistnej podstawy unieważnienia

Prawo opcji jako sposób zwiększenia zakresu zamówienia

również stosowane we wszystkich typach postępowań. Dotyczy to nie tylko przetargów nieograniczonych i ograniczonych. Opcjonalne zamówienie może zostać uwzględnione również w pozostałych trybach PZP, a więc np. w negocjacjach z ogłoszeniem, czy w zamówieniu z wolnej ręki.Prawo opcji umożliwia

Progi stosowania ustawy Pzp

postępowania, zatem w przypadku ich zastosowania nie można postawić zamawiającemu zarzutów, iż nie przestrzega zasad udzielania zamówień poniżej progu bagatelności. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Progi stosowania ustawy Pzp Przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości niższej

Volvo Polska dostarczy autobusy hybrydowe MZK w Jeleniej Górze

dostarczy 3 tego typu pojazdy, podało Volvo.  Autobusy Volvo 7900 Hybrid trafią do MZK Jelenia Góra w terminie siedmiu miesięcy od daty złożenia zamówienia – bezpośrednio z wrocławskiej fabryki Volvo, gdzie produkowane są seryjnie od 2010 roku.  Volvo podało, że zgodnie ze specyfikacją

Newag spodziewa się ogłoszenia przetargów na ok. 80 EZT i 10 SZT w 2018 r.

spodziewa się ogłoszenia postępowania przetargowego na modernizację prawie 200 wagonów osobowych różnych typów dla PKP Intercity. Zgodnie z ogłoszoną przez przewoźnika strategią taborową przewiduje się także przetargi na dostawę ok. 145 nowych wagonów osobowych w ciągu kilku najbliższych lat. Emitent w tym

Elektroniczne zaświadczenie z ZUS - zasady sporządzania i przedkładania w przetargach

Pytanie:  W przetargu powyżej progów unijnych wezwaliśmy wykonawcę do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. W toku oceny dokumentów komisja przetargowa powzięła wątpliwości co do zaświadczenia z ZUS wydanego w

Zamówienie na zakup urządzenia

zawartego w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, który zwalnia ze stosowania przepisów ustawy Pzp do zamówień tzw. podprogowych.       Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju   Zawarcie umowy Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że zamiarem zamawiającego jest zawarcie na okres 5 lat umowy z

ZUE ma umowę na przebudowę dróg i torowiska w Krakowie za 77 mln zł brutto

w miastach, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. "Bardzo cieszymy się z pozyskania kontraktu na prace modernizacyjne w Krakowie. Jest to kolejny projekt, jaki zrealizujemy na rynku infrastuktury miejskiej. ZUE aktywnie uczestniczy w tego typu przetargach, w tym

Pesa wygrała przetarg na dostawę pociągów do Włoch

euro netto - kwotą niższą od kosztorysu o 19 mln euro. Rzecznik bydgoskiego producenta nie zaprzeczył ani nie potwierdził informacji o wygranej w przetargu. Pesa staje z powodzeniem do przetargów w wielu europejskich krajach. W 2011 r. wygrała konkurs na dostawę pociągów typu Link do czterech czeskich

Newag liczy na rozstrzygnięcie wkrótce przetargów na 131 EZT i 55 wagonów os.

ogłaszanych postępowań na dostawę tramwajów, samodzielnie lub we współpracy z partnerami działającymi na tym rynku. Największym z oczekiwanych przetargów będzie ponowne ogłoszenie zamówienia na 213 pojazdów dla Tramwajów Warszawskich" - czytamy też w raporcie. Nadal nierozstrzygnięte pozostaje

Przegląd informacji ze spółek

. 94% wszystkich zamówień). Zamówienia dotyczyły przede wszystkim opracowania i dostawy urządzeń kosmetycznych do pielęgnacji twarzy oraz zaawansowanych technologicznie urządzeń do depilacji typu Nexus czy Protheus IPL. Spółka Lawrence David z grupy kapitałowej Wielton

Konsorcjum NTT Technology dostarczy komputery dla CUW za ponad 11 mln zł netto

o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nr 2016/7 na 'Dostawę komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych i tabletów dla Jednostek Administracji Państwowej', ogłoszonego przez zamawiającego - Centrum Usług Wspólnych z siedzibą w Warszawie, działającego jako

Kryteria oceny ofert przetargowch

, tzw. zamówień obrotu zaopatrzeniowego, obejmującego bieżące zakupy towarów (służących zapewnieniu realizacji bieżących potrzeb). Uznać należy, że wywody te, dotyczące możliwości stosowania w trybu zapytania o cenę, można stosować do kryterium ceny 100 %. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego

Volvo Polska dostarczy 7 autobusów hybrydowych do Grudziądza

Volvo. W Polsce hybrydy Volvo jeżdżą we Wrocławiu, Sosnowcu, Inowrocławiu, Tarnowskich Górach i Warszawie, a ostatnio firma wygrała przetargi na dostawę tego typu pojazdów do Krakowa, przypomniano także. Volvo Polska jest częścią Grupy Volvo. W Polsce Volvo obecne jest od lat 70-tych. Na początku

Synektik zawarł umowy z PCZ w Otwocku o łącznej wartości 11,07 mln zł 

instalację, prace adaptacyjne i budowlane oraz szkolenia personelu.  "Umowy sprzedaży dotyczą realizacji ofert przedstawionych w następujących postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego: 1. Poprawa jakości i dostępności do świadczeń

Solaris ma kontrakty na dostawę 99 autobusów do Norwegii

obu umów planowane są na I kwartał 2017 r. Autobusy będą wykorzystywać biopaliwo typu HVO. Wyposażone będą w siedzenia typu międzymiastowego. "To bardzo duże i prestiżowe zamówienia. Wygranie ich przez firmę Solaris pokazuje, że nasza marka cieszy się zaufaniem klientów w Norwegii, za co

Pesa wygrała przetarg na tramwaje dla Kijowa. Pierwsza jej maszyna już tam jeździ

O przetargu ukraińskie media informowały w styczniu. To zamówienie na dziesięć niskopodłogowych tramwajów typu Fokstrot o długości od 26 do 28 m, o wartości do 287 mln hrywien (prawie 10 mln euro). Ukraińskie media spekulowały, żeprzetarg został ustawiony właśnie pod polskiego producenta

KIG: Polska może wykorzystać swoje nowe technologie m.in. w wojskowości

oderwaniu od realiów gospodarczych naszego kraju. Problem nie leży po stronie wojska tylko systemu prowadzenia tego typu przetargów. Rozum nakazywałby zaangażowanie również Ministerstwa Gospodarki. Ponieważ taka szansa jak wojskowe zamówienia może się nie powtórzyć przez dłuższy czas" - powiedział

Firmy zajmujące się wywozem śmieci będą pikietować pod Sejmem

przetargi ogłaszane przez gminy po tym, jak w 2013 r. odpady stały się ich własnością. Jeśli w kwietniu Sejm przyjmie nowe regulacje, polskie gminy nie będą musiały ogłaszać przetargów, jeśli tylko zlecą pracę firmie należącej do gminy. A takiego zamówienia domowego - in-house - przedsiębiorcy prywatni

Solaris wyprodukuje rekordowe 1,4 tys. autobusów w br., oczekuje wzrostu w 2018

kontrakt na dostarczenie 37 autobusów nowej generacji dla MPK Poznań. Tym razem na ulice Poznania wyjedzie 19 pojazdów o długości 12 metrów oraz 18 autobusów przegubowych. To nie jedyne zamówienie złożone przez przewoźnika z tego regionu. W tym miesiącu firma wygrała przetarg na dostawę 12 nowych Urbino

Przegląd prasy

Warszawa, 25.02.2020 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Udział transakcji typu venture capital w PKB Polski wyniósł w ub.r. 0,048% wobec 0,006% rok wcześniej --MR: W ramach programu Mieszkanie+ w tym roku ma być oddane do użytkowania

Alstom Polska intensywnie pracuje nad taborem na krajowy rynek

oraz wcześniej pozyskanych kontraktów z Państwowymi Kolejami Holenderskimi Nederlandse Spoorwegen (NS) na 79 pociągów intercity typu Coradia Stream, zamówienia na system metra w Dubaju, czy projektu dla metra w Rijadzie Alstom w 2019 roku zwiększył zatrudnienie o blisko 1000 osób. Głównie w fabryce w

Przetarg na program obsługujący wybory prezydenckie już jest spóźniony?

, że w przypadku tego przetargu też trzeba się liczyć z ewentualnymi odwołaniami i protestami. A jednocześnie prawnicy kwestionują możliwość zamówienia oprogramowania z pominięciem procedury zamówieniowej. - Nie ma żadnych przesłanek, aby wyłączyć to zamówienie z systemu zamówień publicznych - mówi

PiS ma pomysł na zablokowanie rosyjskiego węgla

dostawców węgla importowanego. Także 50 proc. firm ciepłowniczych kupowało węgiel pochodzący z zagranicy. Dlatego posłowie chcą, aby zmienić przepisy ustawy o zamówieniach publicznych. Projekt nowych przepisów został skierowany na posiedzenie Sejmu. Wykluczyć z przetargów Zmiany proponowane przez posłów

Unieważnienie umowy o wykonanie zamówienia publicznego

powyżej art. 58 § 1 KC powoduje bezwzględną sankcję nieważności wadliwej czynności prawnej. Podstawę do skorzystania z z art. 58 § 1 KC daje ustawa Prawo zamówień publicznych, która w art. 139 ust. 1 odsyła do przepisów Kodeksu cywilnego. Znajdź przetarg dla swojej firmy Oferty

Czy roboty budowlane w ramach jednej inwestycji należy oszacować łącznie?

kolejną część przedsięwzięcia. Czy w tej sytuacji mamy obowiązek zorganizowania przetargu na ostatnią część inwestycji? Na początku roku nie dysponowaliśmy środkami w planie finansowym na obydwie części. Czy nie spotkamy się z zarzutem dzielenia zamówienia w celu uniknięcia stosowania ustawy Pzp

Przegląd informacji ze spółek

intermodalnych, w ramach zamówienia na 936 tego typu wagonów, poinformował prezes Czesław Warsewicz. Spółka zamierza też wkrótce ogłosić przetarg na zakup 5 lokomotyw wielosystemowych. Współpraca rządów z bankami poprawia warunki wzrostu gospodarczego i pozytywnie wpływa na klimat inwestycyjny, ocenili

Kopex ma trzy kontrakty na sprzęt górniczy dla JSW

Warszawa, 17.12.2015 (ISBnews) – Spółki z Grupy Kopex wygrały przetargi przeprowadzone przez Jastrzębską Spółkę Węglową (JSW) na dostawę, najem i modernizację sprzętu górniczego. Największa kwota zamówienia to 74 mln zł brutto, podała grupa. Kopex Machinery jako lider konsorcjum

PKP Intercity wybrało oferty na naprawy wagonów za 312 i 273 mln zł brutto

Mazowiecki" – czytamy w komunikacie. Zamówienie podstawowe zostanie zrealizowane za kwotę 311,987 mln zł brutto. Oferta z opcją została wyceniona natomiast na 469,86 mln zł brutto. "W drugim przetargu, który rozpisano na 60 wagonów (z prawem opcji do 90) najtańszą ofertę złożył H

Orlen Aviation zbuduje 4 zbiorniki na paliwo lotnicze na lotnisku w Pyrzowicach

technologicznych i armatury oraz rozbudowie stanowiska przyjęciowego w celu zwiększenia wydajności dostaw paliwa" - czytamy w zaproszeniu do składania ofert. W skład zamówienia wchodzi także wykonanie zespołu przeciwpożarowego, na który składać ma się zbiornik wody o pojemności ok. 400 m3 , pompownia

Nextbike ma kontrakt z fińskim Turku o wartości 2,1 mln euro

Warszawa, 06.11.2017 (ISBnews) - Nextbike Polska dostarczy i będzie obsługiwać przez 3 lata system rowerów miejskich w fińskim Turku, poinformowała spółka. To pierwszy zagraniczny kontrakt spółki, a jego wartość wyniosła 2,1 mln euro, dodano. "Turku to pierwszy wygrany zagraniczny przetarg

Konsekwencje braku ogłoszenia o przetargu.

Ustawa Prawo zamówień publicznych nakłada na zamawiającego obowiązek zamieszczenia ogłoszenia o prowadzonym przetargu nieograniczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych (dotyczy zamówień o wartości od 14.000 do progów unijnych, które w zależności od rodzaju zamawiającego wynoszą 133.000 lub 206.000

Śmieciarze protestują przeciw zmianom w zamówieniach publicznych

Na ulicach Warszawy pojawiło się ok. 1500 osób, głównie pracowników firm zajmujących się wywozem i przetwarzaniem odpadów. Wśród haseł znalazło się m.in. "Zabijacie firmy rodzinne, żeby karmić monopole gminne" - protest dotyczy bowiem zmian w ustawie o zamówieniach publicznych, które

PKP Intercity ogłosiło przetargi na 12 EZT, modernizację 14 ED74 oraz 10 wagonów

miał 48 miesięcy na realizację całego zamówienia. Pierwsze jednostki mają wyjechać w trasy z pasażerami na pokładzie już w rozkładzie jazdy 2020/21. Wnioski o dopuszczenie do postępowania można składać do 25 stycznia 2018 roku" - czytamy dalej. Przewoźnik opublikował również przetarg na

Sprawdź, w jakim terminie od momentu unieważnienia postępowania można ogłosić nowy przetarg?

będzie mogła ogłosić tego typu przetarg? Odpowiedź Kolejna procedura zmierzająca do udzielenia zamówienia publicznego w przedmiotowej sprawie, może zostać wszczęta po upływie terminu przewidzianego na wniesienie środków odwoławczych w pierwszym postępowaniu. Termin do złożenia odwołania jest uzależniony

SIDiR: Za waloryzacją wynagrodzeń w budownictwie przemawia interes publiczny

zamawiający i wykonawcy inwestycji komercyjnych. Tam zapewne w większości wypadków strony dojdą łatwo do porozumienia dla dobra inwestycji. Inaczej sytuacja wygląda na rynku zamówień publicznych. Zamówienia publiczne obwarowane są bowiem licznymi ograniczeniami wynikającymi z prawa zamówień

Eko Export podpisał znaczący kontrakt ze światowym liderem branży ropy i gazu

zamówionej mikrosfery. Kluczową sprawą prócz gwarancji stale zwiększających się ilości mikrosfer, powtarzalności i pewności dostaw jest kontrola jakości, która w Eko Export jest na bardzo wysokim poziomie i dlatego władze koncernu zdecydowały się podpisać z nami umowę z pominięciem przetargu. Liczymy na to

Solaris dostarczy 40 autobusów do Rzeszowa w tym 10 elektrycznych

zrealizowane w 2018 roku, dodano. "Wygrywając przetarg w Rzeszowie, wysyłamy mocny sygnał do naszych klientów, że oferujemy nie tylko sprawdzone rozwiązania w zakresie autobusów elektrycznych, ale także jesteśmy w stanie zaoferować kompleksowe rozwiązanie w zakresie infrastruktury ładowania. Dla naszych

Francja ostrzega Macierewicza przed zerwaniem przetargu na caracale

wschód Europy, w tym do Polski, oraz że zrezygnowała m.in. na prośbę prezydenta Komorowskiego z dostarczenia Rosji okrętów desantowych typu Mistral. Przetarg na śmigłowce był jednym z głównych tematów wtorkowej rozmowy ministrów obrony obu krajów - Jeana-Ives'a Le Driana i Antoniego Macierewicza

Przegląd informacji ze spółek

Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna o wartości do 19,7 mln zł brutto na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Zakup i wdrożenie systemu finansowo-księgowego w gminie Olsztyn", podało Wasko. Elektrobudowa podpisała z PGE Energia Ciepła - spółką zależną Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - umowę na

Nextbike miał 3,09 mln zł straty netto, -0,9 mln zł EBITDA w I kw. 2018 r.

liczby rowerów w naszej flocie. Jednocześnie pierwszy kwartał był dla nas okresem intensywnych prac nad pozyskaniem nowych zamówień, czego efektem dołożenie do floty kolejnych 5,6 tys. rowerów w przetargach, w których złożyliśmy najlepszą lub jedyną ofertę" - dodał prezes. Liczba rowerów w

Sygnity: Przychody na 2016 z umów podpisanych do 8 XII wynoszą 296,7 mln zł

Warszawa, 09.12.2015 (ISBnews) - Przychody Sygnity na rok obrotowy 2016 z umów podpisanych do 8 grudnia br. wynoszą 296,7 mln zł, podała spółka. "Sygnity konsekwentnie buduje portfel zamówień na 2016. Przychody na rok obrotowy 2016 z umów podpisanych do 8 grudnia wynoszą 296,7 mln zł. W

PKP Intercity planuje dalszą modernizację taboru w 2019 r.

przetargi lub rozstrzygnięcia przetargów, które mają bezpośredni wpływ na jakość świadczonych usług przez PKP Intercity w tym: - modernizacja 10 wagonów na wagony gastronomiczne - zakup 12 elektrycznych zespołów trakcyjnych - zakup 10 nowych (lekkich) lokomotyw manewrowych - modernizacja podczas P5 14

Pesa z rekordową karą za spóźnione tramwaje dla Warszawy. Firma idzie do sądu

Pesa niemal od dziesięciu lat wygrywa przetargi na tramwaje dla Warszawy. Dzięki pojazdom z tej fabryki znaczna część taboru ma niską podłogę. Problem jednak w tym, że Pesa notorycznie spóźnia się z dostawami. Tak było w przypadku pojazdów typu Swing i składów Jazz Duo z nietypowym przodem

OECD: Przemysł wydobywczy jest najbardziej skorumpowaną branżą na świecie. Co druga łapówka jest na koszt podatnika [RAPORT]

(15 proc.). - Wszystkie te branże obracają ogromnymi sumami pieniędzy. Mają również bezpośredni kontakt z politykami i środkami publicznymi - czytamy. Ponad połowa łapówek w przetargach publicznych Szczególnie mogą niepokoić dane dotyczące zamówień publicznych. Jak dowiadujemy się z raportu 57 proc

Mennica będzie działać na pełnych mocach min. do końca I kw. 2016 r.

dużych przetargów o łącznej skali ok. 0,5 mld monet, które mają być rozpisane w przyszłym roku. "Trzeci kw. był dla Mennicy bardzo dobry, szczególnie na tle poprzednich kwartałów. Był to zdecydowanie okres ożywienia w segmencie menniczym po wcześniejszych przesunięciach zamówień i w czwartym

Błąd literowy w gwarancji ubezpieczeniowej

.  Hipostazowanie,  że gwarant może odmówić realizacji obowiązków gwarancyjnych pod pretekstem, iż wystawiona przezeń gwarancja dotyczy innego postępowania niż przetarg prowadzony przez zamawiającego, pozbawione jest podstaw. Działalność ubezpieczeniowa W ocenie Izby tego typu działanie

PKP Cargo spodziewa się udziału Pesy i Newagu w przetargu na 20 lokomotyw

Warszawa, 12.01.2015 (ISBnews) - PKP Cargo spodziewa się, że w przetargu na zakup do 20 lokomotyw wielosystemowych, wartych nawet ponad 400 mln zł, wystartują też polscy producenci taboru szynowego - Pesa i Newag, poinformował członek zarządu ds. operacyjnych Wojciech Derda. "Dostawca

Wskazówki, jak udzielić zamówienia na usługi pocztowe o wartości poniżej 14.000 euro

Pytanie Przedmiotem naszego zamówienia są usługi pocztowe. Kwota wydatkowana w ciągu całego roku wynosi powyżej 14.000 euro dla przesyłek do 50g, a dla przesyłek powyżej 50g jest to kwota 2.000 zł dla. Jaką procedurę wybrać, czy z wolnej ręki, czy przetarg nieograniczony? Odpowiedź W przedstawionej

Cena jako jedyne kryterium tylko w zamówieniach powszechnie dostępnych

Pytanie: Czy przy zakupie artykułów spożywczych w przetargu nieograniczonym z podziałem na części można dać tylko kryterium cena ze względu na ogólną dostępność przedmiotu zamówienia? Jak powinien wyglądać zapis w załączniku do protokołu i który to jest załącznik (proszę o wzorcowy zapis)? A może

Przegląd prasy

na grach typu AAA, liczy na sprzedaż w mln szt. --Bloober Team: Rozważamy M&A lub pozyskanie partnera branżowego --Tadeusz Kościński polskim kandydatem na prezesa EBOR-u - prasa --Indeks WIG20 wzrósł o 0,77% na zamknięciu w środę --Grupa Kęty prognozuje 294 mln zł zysku netto w 2020 r

Niekiedy opisanie posiadanej przez zamawiającego infrastruktury teleinformatycznej jest uzasadnione

Pytanie: Przygotowujemy się do postępowania, którego przedmiotem zamówienia jest usługa wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania uczelnią wraz z dostawą oprogramowania, licencjami i szkoleniami. Przedmiot zamówienia obejmuje obszary dotyczące kadr, płac, finansów, nauczania, dziekanatów

Związki zawodowe: W PZL-Świdnik do zwolnienia 800 pracowników

Warszawa, 02.06.2015 (ISBnews) - Pracę w PZL-Świdnik może stracić co najmniej 800 osób w ciągu najbliższych 3 lat, poinformował Andrzej Słotwiński, przedstawiciel załogi w radzie nadzorczej PZL-Świdnik. To efekt przetargu na zakup śmigłowców wielozadaniowych dla wojska, w którym MON odrzucił

Czy brak parafy skutkuje odrzuceniem oferty?

powinien zweryfikować, czy możliwe jest uprzednie zastosowanie art. 87 ust. 2 ustawy PZP. Treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z którą zamawiający zobowiązuje wykonawcę przystępującego do przetargu, aby wszystkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski itp.) były

Wartość Krośnieńskich Hut Szkła niknie w oczach

1 kwietnia odbył się kolejny przetarg, w którym na sprzedaż zostały wystawione Krośnieńskie Huty Szkła, spółka Krosglass oraz huta szkła w Jaśle. - Nie udało się ich sprzedać. Ale zainteresowanie ofertą było duże, świadczyła o tym liczba pobranych informacji o firmie. Za te informacje trzeba płacić

Strach na budowach. Firmy hamują inwestycje

decyzję prezes Skanska Johan Karlström. Kierujący tą firmą w Polsce Piotr Janiszewski dodaje: - Od kilku miesięcy obserwujemy zmniejszenie liczby przetargów publicznych oraz generalnie gorszą koniunkturę budowlaną. Mniej kontraktów Potwierdzają to najnowsze dane Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) oraz

Przegląd informacji ze spółek

, poinformowali przedstawiciele spółki, przewoźnika i rządu. W ramach zamówienia do wykonania pozostała jeszcze opcja, obejmująca 10 pojazdów, które trafią do PKP IC w ciągu kilku miesięcy. Libet zawarł aneks do umowy restrukturyzacyjnej z konsorcjum banków, w skład którego wchodzą ING Banki Śląski, mBank, PKO

Wyjaśnienia wykonawcy a zmiana treści oferty

Pytanie: W przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów biurowych jeden z wykonawców przygotowując formularz ofertowy nie zawarł pełnego opisu przedmiotu zamówienia dla kilku pozycji (opisu wymaganego przez zamawiającego). Prawdopodobnie przerabiał formularz przygotowany przez zamawiającego i

Kryteria przetargowe MON są niejasne, Polacy ich nie rozumieją - Debata ISBnews

. Uczestnicy debaty zastanawiali się również, w jaki sposób działać, by w kolejnych przetargach dotyczących modernizacji polskiej armii dokonywać optymalnych wyborów. Zgodzili się, że w kwestii zamówień dla wojska panuje swoisty kryzys decyzyjny. "Przy tego rodzaju rozstrzygnięciach chowamy się za

Zamawiający nie musi przechowywać starych siwz na swojej stronie internetowej

Pytanie Czy zamawiający ma obowiązek przechowywania /archiwizowania na swojej stronie internetowej materiałów przetargowych typu: siwz, ogłoszenia? Pełna dokumentacja wraz z ofertami jest przechowywana zgodnie z obowiązująca ustawą. Odpowiedź Zamawiający nie ma obowiązku archiwizowania na swojej

Matematyczna pomyłka Solarisa. Ile kosztują 3 autobusy?

Przetarg na dostawę autobusów hybrydowych ogłosiło Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Dąbie". Miejsca spółka chciała kupić trzy pojazdy, które napędzane są silnikiem spalinowym oraz elektrycznym. Ofertę złożyła tylko jedna firma - Solaris Bus & Coach S.A. To potentat na rynku

Energetyczna koalicja portów. Kupujemy prąd razem z Gdańskiem i Gdynią

do końca 2014 roku. - Tego typu działania są coraz bardziej powszechne wśród przedsiębiorstw z różnych branż - mówi Jarosław Siergiej, prezes ZMPSiŚ Jarosław Siergiej. Oferty zostaną teraz zbadane pod względem formalnym oraz zgodności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia przez komisję

Przegląd informacji ze spółek

farm fotowoltaicznych, podała spółka. Oferta COIG, spółki zależnej Wasko, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pt."Budowa i wdrażanie ośrodków przetwarzania danych i archiwizacji danych" dla Centrum Zasobów Informatycznych z siedzibą w

Przetarg bez "śmieciówek". Początek trendu, który zmieni zamówienia publiczne?

, przyznając dodatkowe punkty w przetargu wykonawcom, którzy promują właśnie tego typu umowy - wyjaśnia Krzysztof Bulwan, komendant straży gminnej w Człuchowie. - Ponadto w naszym zamówieniu zawarliśmy informację, że realizacja umowy dotyczyć będzie przetwarzania wrażliwych danych osobowych, a te z założenia

Przegląd informacji ze spółek

spodziewa się, że drugie półrocze 2019 pod względem wyników powinno być lepsze od pierwszej połowy roku, poinformował prezes Jacek Franasik.  Oferta Budimeksu warta 843,74 mln zł netto została oceniona najwyżej w przetargu białostockiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA