tymczasowym nadzorcą

Sąd w Łodzi ustanowił tymczasowego nadzorcę sądowego dla Próchnika

Warszawa, 24.04.2018 (ISBnews) - Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych podjął decyzję o zabezpieczeniu majątku Próchnika poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Katarzyny Joanny Uszak, licencja

Sąd ustanowił tymczasowego nadzorcę sądowego w Kerdos

Warszawa, 27.11.2015 (ISBnews) – Sąd dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział X Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ustanowił tymczasowego nadzorcę sądowego w spółce Kerdos w osobie Józefa Lucjana Syski "Ustanowienie przez Sąd tymczasowego nadzorcy sądowego nastąpiło

Sąd ustanowił tymczasowego nadzorcę sądowego dla Kerdos Group

Warszawa, 07.04.2016 (ISBnews) - Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wydał postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia majątku Kerdos Group poprzez ustanowienie w stosunku do niego tymczasowego nadzorcy

Sąd ustanowił tymczasowego nadzorcę sądowego dla MSX Resources

Warszawa, 09.06.2015 (ISBnews) - Sąd ustanowił tymczasowego nadzorcę sądowego dla MSX Resources  w związku ze złożonym przez spółkę w maju br. wnioskiem o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej, podała spółka. "Zarząd MSX Resources podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 3 czerwca

Turcja. Władze zawiesiły działalność banku powiązanego ze znanym opozycjonistą

Turcja. Władze zawiesiły działalność banku powiązanego ze znanym opozycjonistą

Rząd przejął aktywa islamskiego pożyczkodawcy w maju ubiegłego roku, pod pretekstem zagrożenia dla tureckiego systemu finansowego. Teraz Bank Asya został zawieszony - jak podał Reuters - w związku z brakiem ofert jego przejęcia przez konkurentów. Bank Asya jest kolejną z ponad dwudziestu firm (w tym

Nextbike Polska: Sąd wyznaczył nadzorcę sądowego dla NB Tricity

Warszawa, 07.02.2020 (ISBnews) - Sąd wydał postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia majątku NB Tricity - spółki zależnej Nextbike Polska - w toku postępowania o ogłoszenie upadłości, poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, podało Nextbike Polska. "Zarząd Nextbike Polska

Sygnity: Sąd ogłosił upadłość spółki zależnej Geomar

rok obrotowy zakończony 30 września 2019 r., zarząd przypomina, że z uwagi na ustanowienie dla spółki Geomar tymczasowego nadzorcy sądowego w marcu 2019 r. Sygnity utraciło kontrolę nad spółką Geomar S.A. w rozumieniu MSSF 10. Mając na uwadze powyższe, emitent zaprzestał konsolidowania wyników spółki

Wierzyciel Ursus Bus wnioskuje o otwarcie postępowania sanacyjnego wobec spółki

Warszawa, 10.10.2019 (ISBnews) - Jeden z wierzycieli Ursus Bus zgłosił wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego wobec Ursus Bus wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, podał Ursus w restrukturyzacji. "Zarząd Ursus Bus S.A

Sąd oddalił wniosek Impression o upadłość Trakcji PRKiI

Warszawa, 27.12.2019 (ISBnews) - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych oddalił wniosek spółki Impression o ogłoszenie upadłości Trakcja PRKiI i o ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, podała Trakcja

Sąd zabezpieczył majątek Qumaka i zawiesił postępowania egzekucyjne

Warszawa, 15.01.2019 (ISBnews) - Sąd Rejonowy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych zdecydował o ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego dla majątku Qumaka i zawiesił wszczęte postępowania egzekucyjne, podała spółka. "Sąd upadłościowy postanowił: 1

Sąd ustanowił dla Hawe zarządcę przymusowego

Warszawa, 13.01.2016 (ISBnews) - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy ustanowił zarządcę przymusowego w miejsce tymczasowego nadzorcy sądowego w związku z wnioskiem o upadłość Hawe, podała spółka. "Zarząd Hawe [...] otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X

Mirbud: Złożony przez Fabrykę Biznesu wniosek o upadłość jest bezzasadny

2017 r. emitent otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy o ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Dariusza Jędrzejewskiego w sprawie z wniosku Fabryki Biznesu Sp. z o.o. o ogłoszenie upadłości" – czytamy w opóźnionej

Ursus Bus poparł wniosek wierzyciela o otwarcie postępowania sanacyjnego

wierzycieli zgłosił wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego wobec Ursus Bus wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. "Zarząd Ursus Bus S.A. poinformował zarząd emitenta, że ze względu na dbałość o kontynuowanie działalności Ursus Bus S.A. i

Trakcja: Podwykonawca złożył wniosek o upadłość spółki, jest bezzasadny

Warszawa, 17.06.2019 (ISBnews) - W sądzie rejonowym w Warszawie zarejestrowany został wniosek spółki Impression o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Trakcja PRKiI wraz z wnioskiem o zabezpieczenie majątku poprzez powołanie tymczasowego nadzorcy sądowego, podała Trakcja. Spółka

Sąd odmówił Tax Care otwarcia przyspieszonego postępowania układowego

Warszawa, 11.09.2019 (ISBnews) - Sąd odmówił Tax Care - spółce zależnej Idea Banku - otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, podał bank. Postanowienie nie jest prawomocne. Tax Care będzie się odwoływać od postanowienia. Ponadto sąd tymczasowy ustanowił wobec Tax Care nadzorcę sądowego

Przegląd informacji ze spółek

ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, podała Trakcja. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ustaliła wysokość parametru ST opisującego wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny na 1,39 pkt proc. w przypadku Banku Handlowego, podał bank. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ustaliła

Majątek Alma Market został zabezpieczony poprzez ustanowienie nadzorcy sądowego

Warszawa, 12.10.2016 (ISBnews) - Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie zabezpieczył majątek Alma Market poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, poinformowała spółka. "Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy do spraw

Sąd Rejonowy w Warszawie oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości spółki MNI

ogłoszenie upadłości spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie" - czytamy w komunikacie. Zarząd spółki ze względu na brak otrzymania ww. postanowienia z sądu oraz od tymczasowego nadzorcy sądowego nie ma wiedzy co do szczegółów postanowienia, podano także. W skład grupy MNI wchodzą firmy działające w

ZUS złożył wniosek o upadłość likwidacyjną Petrolinvestu

zabezpieczeniu majątku spółki poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Spółka prowadzi rozmowy z potencjalnymi inwestorami, które w ocenie zarządu spółki doprowadzą do pozyskania środków w pełni zabezpieczających spłatę wymagalnych zobowiązań wobec ZUS" - czytamy w komunikacie. Petrolinvest

Sąd ogłosił upadłość likwidacyjną Próchnika 

Restrukturyzacyjnych pod koniec kwietnia br. podjął decyzję o zabezpieczeniu majątku Próchnika poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego.  Pod koniec marca br. zarząd Próchnika złożył do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

ZUS wnioskuje o upadłość Petrolinvestu

zabezpieczeniu majątku Petrolinvestu poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. To postanowienie gdańskiego sądu zostało przekazane spółce. Petrolinvest zakomunikował, że prowadzi rozmowy z potencjalnymi inwestorami, które w ocenie zarządu spółki doprowadzą do pozyskania środków "w pełni

Sąd otworzył postępowanie sanacyjne Dayli Polska - spółki zależnej Kerdosa

sanacyjnego wraz z wnioskiem o zabezpieczenie majątku dłużnika na etapie postępowania o otwarcie postępowania sanacyjnego poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Dayli Polska to operator sieci drogerii, należy do notowanej na GPW Grupy Kerdos. Kerdos Group to spółka holdingowa, skupiona na

Wierzyciel złożył wniosek o upadłość Polimeksu-Mostostalu

wniosek o ogłoszenie upadłości oraz zabezpieczenie majątku dłużnika poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, podał Polimex. "Spółka zamierza podjąć działania prawne zmierzające w szczególności do umorzenia postępowania o ogłoszenie upadłości" - czytamy w komunikacie. Polimex

Wierzyciel złożył wniosek o upadłość Kerdos Group

tymczasowego nadzorcę sądowego - PMR Restrukturyzacje. Kerdos Group to spółka holdingowa, skupiona na sprzedaży detalicznej i hurtowej artykułów kosmetycznych i higienicznych poprzez sieć drogerii, w tym za granicą. Jest operatorem sieci Dayli w Polsce oraz Meng w Luksemburgu. (ISBnews)  

Przegląd informacji ze spółek

przedmiocie zabezpieczenia majątku NB Tricity - spółki zależnej Nextbike Polska - w toku postępowania o ogłoszenie upadłości, poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, podało Nextbike Polska. Szacunkowy skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Unibepu wyniósł ok

Sejm przyjął większość poprawek Senatu do tarczy 4.0

z propozycją dotyczącą prawa do zmiany doradcy restrukturyzacyjnego; odrzucili poprawkę, zakładającą, że sąd będzie mógł zmienić nadzorcę układu na wniosek wierzycieli mających łącznie więcej niż 30% sumy wierzytelności. Sejm poparł natomiast poprawki, zgodnie którymi ulga w PIT na darowizny do

Próchnik wystąpił do sądu o niewstrzymywanie rozpoznania wniosku o upadłości

sprawie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego i bez przyjęcia obu tych wniosków do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia jednym postanowieniem, poinformowała spółka. O powyższym wniosku poinformowany zostanie także tymczasowy nadzorca sądowy ustanowiony w postępowaniu o otwarcie postępowania

Przegląd prasy

. --Sąd ustanowił tymczasowego nadzorcę sądowego dla Ursus Bus --Sąd oddalił wniosek Elektrobudowy o zabezpieczenie ws rozliczeń z PKN Orlen --MF: Krzysztof B. i Arkadiusz B. w momencie zatrzymania nie pracowali w resorcie --ZM Henryk Kania otrzymały od ZUS tytuły wykonawcze na kwotę 3,69 mln zł

Sąd umorzył postępowanie upadłościowe Polimeksu

dla m.st. Warszawy w Warszawie Sąd Gospodarczy X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych umorzył postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku wraz z wnioskiem o zabezpieczenie majątku Dłużnika poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego" - czytamy w

Wierzyciel cofnął wniosek o upadłość Polimeksu

Ochnio prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Jacek Ochnio Kształtowanie Terenów Zieleni 'Ogrody' wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika obejmującej likwidację majątku wraz z wnioskiem o zabezpieczenie majątku dłużnika poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego" - głosi komunikat

Próchnik zdecydował o przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości

Restrukturyzacyjnych pod koniec kwietnia br. podjął decyzję o zabezpieczeniu majątku Próchnika poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Katarzyny Joanny Uszak, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 156. Pod koniec marca br. zarząd Próchnika złożył do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w

Sąd ogłosił upadłość likwidacyjną spółki zależnej Ganta

Gant. „Na mocy wyżej wskazanego postanowienia sąd wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie dotychczasowego tymczasowego nadzorcy sądowego Jarosława Reszki. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Beaty Janas. Ponadto sąd upadłościowy postanowił wezwać wierzycieli Arrada Spółka z

Przegląd prasy

wyznaczył tymczasowego nadzorcę sądowego dla Elektrobudowy --CCC złoży skargę do WSA po utrzymaniu przez IAS niekorzystnej decyzji podatkowej --Tauron szacuje przychody z rynku mocy na 149,04 mln zł w 2024 r. (ISBnews)  

Sąd otworzył przyspieszone postępowania układowe GetBacku

siedzibą we Wrocławiu 3. udzielenie zabezpieczenia w trybie art. 286 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego, poprzez ustanowienie tymczasowego zarządcy majątku dłużnika lub tymczasowego nadzorcy sądowego, podano także. "Zarządzeniem z dnia 10.05.2018 r. sędzia referent wezwał wnioskodawcę do

Przegląd prasy

na łączną kwotę około 2,5 mld zł w I kw. 2020 r. --Obroty na rynku głównym GPW wzrosły o 69,4% r/r do 23,7 mld zł w kwietniu --Samar: Liczba rejestracji nowych aut o DMC do 3,5 t spadła o 65,83% r/r w IV --OT Logistics: Sąd ustanowił tymczasowego nadzorcę sądowego dla STK --Spółka Trakcji ma

Przegląd informacji ze spółek

STK przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Kauno tiltai - spółka zależna Trakcji PRKiI - podpisała z przedsiębiorstwem państwowym Lotniska Litewskie umowę na wykonanie robót budowlanych "Prace rekonstrukcyjne lotniska w Wilnie", podała Trakcja. Wartość umowy wynosi 26,78 mln

Przegląd informacji ze spółek

tymczasowego nadzorcę sądowego dla Ursus Bus - spółki zależnej Ursusa, podała spółka. Sąd Apelacyjny w Łodzi, na skutek zażalenia PKN Orlen, oddalił wniosek Elektrobudowy o udzielenie zabezpieczenia, przez co Bank Handlowy będzie uprawniony do zrealizowania żądania wypłaty na rzecz PKN Orlen kwoty

Przegląd informacji ze spółek

postępowania sanacyjnego wobec Ursus Bus wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, podał Ursus w restrukturyzacji. (ISBnews)

Łatwiej ogłosić upadłość, również prowadzącym działalność. Nowe przepisy zbiegły się w czasie z kryzysem

ogłoszeniu upadłości konsumenckiej będzie możliwe całkowite umorzenie długu. Ale  w sytuacji, gdy sąd lub tymczasowy nadzorca sądowy uzna, że dłużnik nie posiada majątku, a także, że jest „trwale niezdolny do spłaty zobowiązań”, np. bankrut jest „trwale niezdolny do jakiejkolwiek pracy

Tarantoga Capital złożył wniosek o upadłość MSX Resources

i złota w Mongolii. Wcześniej w czerwcu sąd ustanowił tymczasowego nadzorcę sądowego dla MSX Resources w związku ze złożonym przez spółkę w maju br. wnioskiem o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej. W kwietniu ub.r. walne zgromadzenie Mostostalu Export zatwierdziło zmianę nazwy na MSX Resources

Prezes upadającego Atlantica prosi o szansę, pracownicy chcą likwidacji

swojej branży poza granicami kraju - podsumował wyraźnie zdenerwowany Wojciech Morawski. Na nie jest jednak tymczasowy nadzorca sądowy Tycjan Saltarski. Sądowi rekomendował likwidację spółki. Jego zdaniem plan restrukturyzacji, który przedstawił Morawski, nie ma szans na realizację. W trakcie rozprawy

Kruk i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza złożyła wniosek o upadłość MSX Resources

Mongolii. W czerwcu sąd ustanowił tymczasowego nadzorcę sądowego dla MSX Resources w związku ze złożonym przez spółkę w maju br. wnioskiem o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej. We wrześniu KNF wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w przedmiocie nałożenia na spółkę MSX Resources kary

Próchnik złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, liczy na restrukturyzację

Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod koniec kwietnia br. podjął decyzję o zabezpieczeniu majątku Próchnika poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Katarzyny Joanny Uszak, licencja doradcy

Zadłużyłeś się po uszy? Nowe przepisy ułatwią ogłoszenie upadłości konsumenckiej

sądu lub powołanego tymczasowego nadzorcy sądowego będzie zbadanie, czy tak jest. Jak należy rozumieć sformułowanie „trwale niezdolny”? Są dwie sytuacje, kiedy sąd może całkowicie umorzyć długi upadłego. Sytuacja pierwsza: gdy dłużnik jest „trwale niezdolny do jakiejkolwiek pracy

Przegląd informacji ze spółek

cenie 4,44 zł za jedną akcję, podano w informacji o zamiarze nabycia. Sąd Rejonowy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych zdecydował o ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego dla majątku Qumaka i zawiesił wszczęte postępowania egzekucyjne, podała spółka. CDRL

Sąd umorzył 2 postępowania upadłościowe Polimeksu, rozprawa w kolejnym 13 I

umorzeniu postępowania upadłościowego z wniosku wierzyciela spółki – Interbau sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Kąpielowa 30, 30-698 Kraków, obejmującego likwidację majątku wraz z wnioskiem o zabezpieczenie majątku dłużnika w postaci ustanowienia tymczasowego nadzorcy sądowego" - czytamy w

Jak upadał producent bielizny Atlantic? Wojciech Morawski: Moja historia będzie spektakularna, jeśli uda mi się podnieść

, a nie likwidacji. W ramach restrukturyzacji sprzedaliśmy sieć sklepów własnych, ale wciąż mieliśmy ok. 50 sklepów partnerskich i kilkaset sklepów multibrandowych, które kupowały nas regularnie. Tymczasowy nadzorca sądowy nie zrozumiał tego – dla niego zlikwidowaliśmy sprzedaż w Polsce! A my po

Creative Development złożyło wniosek o upadłość MSX Resources

ogłoszenie upadłości MSX Resources do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy. W czerwcu sąd ustanowił tymczasowego nadzorcę sądowego dla MSX Resources w związku ze złożonym przez spółkę w maju br. wnioskiem o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej. W kwietniu ub.r. walne zgromadzenie Mostostalu Export

City Ochrona złożyła do KNF zawiadomienie dotyczące Alma Market

ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. PKO Bank Polski wypowiedział wczoraj umowy kredytowe Alma Market, co oznacza obowiązek spłaty całej kwoty w terminie wypowiedzenia wynoszącym 7 dni, która wraz z wymagalnymi odsetkami wynosi ogółem 60,88 mln zł. Wcześniej do Sądu Rejonowego w Krakowie wpłynął

Przegląd informacji ze spółek

ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, poinformowała spółka. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Artifex Mundi w związku z ofertą publiczną akcji serii B i C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A2, B, C oraz praw do akcji

Przegląd informacji ze spółek

likwidację majątku Trakcja PRKiI wraz z wnioskiem o zabezpieczenie majątku poprzez powołanie tymczasowego nadzorcy sądowego, podała Trakcja. Spółka uznaje wniosek Impression za całkowicie bezzasadny. Akcjonariusze Inter Cars zdecydowali o przeznaczeniu 10,1 mln zł z zysku za 2018 rok na dywidendę, co

Atlantic na krawędzi. "Nie przewidziałem, że dwa rynki mogą się załamać naraz"

. Potem można iść do sądu... - Ale co z tego, skoro Atlantica już nie będzie? Zwycięzca wygra, ale nie przeżyje. Przyszedł do nas tymczasowy nadzorca sądowy. Wystawia spółce rekomendację dla sądu. Często zostaje potem syndykiem. Przedstawiłem plan restrukturyzacji, walczę o Atlantica, ale nadzorca obstaje

Fundusz inwestycyjny Ryszarda Krauzego na skraju przepaści

Działający na zlecenie wierzycieli komornik nie znalazł w Prokom Investments majątku, który mógłby zająć. W październiku przed Sądem Rejonowym w Gdyni odbędzie się rozprawa "w przedmiocie ogłoszenia upadłości spółki". Wyznaczony przez sąd tymczasowy nadzorca Maciej Głowacki sporządził

Przegląd informacji ze spółek

ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Katarzyny Joanny Uszak, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 156, poinformowała spółka. Zarząd Playway będzie rekomendował wypłatę dywidendy za poprzedni rok obrotowy w wysokości minimum 90% jednostkowego zysku netto, gdy spełnione łącznie zostaną dwa

Przegląd prasy

netto Murapolu wzrósł r/r do 66,83 mln zł w 2015 r. --Sąd ustanowił tymczasowego nadzorcę sądowego dla Kerdos Group --Mateusz Gramza został powołany na stanowisko prezesa ZA Kędzierzyn (ISBnews)  

Przegląd informacji ze spółek

Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wydał postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia majątku Kerdos Group poprzez ustanowienie w stosunku do niego tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie PMR Restrukturyzacje, podała spółka. Rada nadzorcza Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn powołała na

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

: ISBnews Qumak: Sąd Rejonowy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych zdecydował o ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego dla majątku Qumaka i zawiesił wszczęte postępowania egzekucyjne, podała spółka. Źródło: ISBnews Brand24: Miał 3 096 aktywnych klientów na

Przegląd informacji ze spółek

otwarcie postępowania układowego na podstawie przepisów Prawa restrukturyzacyjnego, podała spółka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy ustanowił zarządcę przymusowego w miejsce tymczasowego nadzorcy sądowego w związku z wnioskiem o upadłość Hawe, podała spółka.

Przegląd prasy

mln zł --RN ING BSK wyraziła zgodę na pożyczkę podporządkowaną do 300 mln euro --Fitch podtrzymał ratingi Energi na poziomie 'BBB', perspektywa stabilna --Indata Software kupiła 51% akcji Proximusa za 9,5 mln zł --Sąd ustanowił tymczasowego nadzorcę sądowego w Kerdos --Indeks WIG20 spadł o 1,42

Marek Banasiak zrezygnował z funkcji prezesa spółki Monnari

wierzyciela - Dion Investments o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika. Pod koniec maja sąd rejonowy zdecydował o ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego dla Monnari Trade. W połowie czerwca Monnari podało, że amerykańska firm restrukturyzacyjna CRG Capital chce

Przegląd prasy

prognozę zysku netto na rok obr. 2014/2015 do 11,22 mln zł --ARP i JSW Koks złożyły wniosek do UOKiK ws. utworzenia wspólnego przedsiębiorcy --Mizarus objął akcje Cube.ITG w ramach przejęcia ITMED --Sąd ustanowił tymczasowego nadzorcę sądowego dla MSX Resources --Sławomir Ziegert został ponownie

Przegląd informacji ze spółek

: 11,73 mln zł wobec 12,04 mln zł, podała spółka. Cube.ITG zawarł umowę, na podstawie której spółka Mizarus objęła 754 800 jego akcji, wyemitowanych w ramach przejęcia ITMED, podał Cube.ITG. Sąd ustanowił tymczasowego nadzorcę sądowego dla MSX Resources  w związku ze złożonym przez spółkę w

Sąd ogłosił upadłość likwidacyjną Monnari Trade, akcje w dół o 27 proc.

o ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego dla Monnari Trade. W połowie czerwca Monnari podało, że amerykańska firm restrukturyzacyjna CRG Capital chce zainwestować w spółkę i jest gotowa zainwestować 5-10 mln euro. Wówczas prezes spółki Marek Banasiak mówił, że w momencie wejścia do Monnari

Przegląd informacji ze spółek

poinformowany zostanie także tymczasowy nadzorca sądowy ustanowiony w postępowaniu o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. OEX ustalił cenę emisyjną akcji serii D na 17 zł za jedną akcję oferowaną, a ostateczna liczba akcji wynosi 1 101 445, poinformowała spółka. Oferta spółki NB Tricity należącej do

Przegląd prasy

Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych podjął decyzję o zabezpieczeniu majątku Próchnika poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Katarzyny Joanny Uszak, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 156, poinformowała spółka. --Zarząd PlayWay będzie rekomendował wypłatę dywidendy za poprzedni

Przegląd informacji ze spółek

ustanowił tymczasowego nadzorcę sądowego w spółce Kerdos w osobie Józefa Lucjana Syski Ciech umorzył obligacje wewnątrzgrupowe o wartości nominalnej 245 mln euro, podała spółka. Synthos Kralupy podpisał umowy z holenderską spółką SABIC Petrochemicals BV na dostawę frakcji C4 o wartości ok

Monnari Trade nie odwoła się od decyzji sądu, akcje znowu pikują

- Dion Investments o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika. Pod koniec maja sąd rejonowy zdecydował o ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego dla Monnari Trade. W połowie czerwca Monnari podało, że amerykańska firm restrukturyzacyjna CRG Capital chce

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

ustanowił zarządcę przymusowego w miejsce tymczasowego nadzorcy sądowego w związku z wnioskiem o upadłość, podała spółka.      Źródło: ISBnews T-Mobile Polska: UOKiK nałożył karę w wysokości 4,5 mln zł, uznając, że operator bezprawnie podwyższył abonament swoim klientom, podał

Unia bankowa: ratunek, fikcja czy ryzyko?

banki trzeba patrzeć przez pryzmat całych holdingów. - W jaki sposób nadzorca europejski mógłby trafniej identyfikować ryzyka lokalne, np. na rynku nieruchomości? - pyta wiceszef KNF. Także zdaniem Jana Krzysztofa Bieleckiego, szefa Rady Gospodarczej przy premierze, unia bankowa nie jest nam do niczego