tymczasowy zarząd

Nowa krew w PKP. Myślenie o kolei w Polsce się zmieni?

Nowa krew w PKP. Myślenie o kolei w Polsce się zmieni?

Nowy prezes Mirosław Pawłowski od lat związany jest z PKP. W 2001 roku pełnił funkcję dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych w PKP SA, gdzie odpowiadał za infrastrukturę kolejową. Przez 8 lat, od 2001 roku, zajmował stanowisko członka zarządu ds. ekonomiczno-finansowych w PKP Polskich Liniach

Sąd zastosował poręczenie majątkowe wobec prezesa Sygnity

Warszawa, 14.06.2019 (ISBnews) - Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec prezesa zarządu Sygnity zapobiegawczego w postaci poręczenia majątkowego i pod warunkiem jego ustanowienia zastosowania środka wolnościowego, natomiast wobec przewodniczącego pady nadzorczej tymczasowego aresztowania na okres

Tomasz Śledź został odwołany z funkcji wiceprezesa JSW

Warszawa, 18.12.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) odwołała Tomasza Śledzia z funkcji wiceprezesa ds. technicznych i tymczasowo powierzyła obowiązki wynikające z tej funkcji Arturowi Dyczce, podała spółka. "Rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę o odwołaniu

Wierzyciel Ursus Bus wnioskuje o otwarcie postępowania sanacyjnego wobec spółki

Warszawa, 10.10.2019 (ISBnews) - Jeden z wierzycieli Ursus Bus zgłosił wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego wobec Ursus Bus wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, podał Ursus w restrukturyzacji. "Zarząd Ursus Bus S.A

Gyula Nagy został powołany na członka zarządu GTC

Warszawa, 01.07.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Globe Trade Centre (GTC) powołała Gyula Nagy na członka zarządu, podała spółka. "Pan Gyula Nagy w 2003 r. ukończył Wydział Finansów i Rachunkowości w Budapeszteńskiej Szkole Biznesu. Karierę rozpoczął jako audytor w Deloitte, prowadząc audyt

PLL LOT tymczasowo zawiesił loty do Chin - do 9 lutego

(WHO) komunikatem dotyczącym rozprzestrzeniania się koronawirusa 2019-nCoV i po konsultacji z Ministerstwem Zdrowia i sztabem działającym przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zarząd Polskich Linii Lotniczych LOT podjął decyzję o tymczasowym zawieszeniu rejsów do Pekinu do 9 lutego br. Decyzja ta

Sąd wyznaczył tymczasowego nadzorcę sądowego dla Elektrobudowy

przekraczających zakres zwykłego zarządu, niezbędnym będzie otrzymanie zgody tymczasowego nadzorcy. Nie wpływa to jednak na działalność operacyjną spółki. Spółka kontynuować będzie wszystkie procesy restrukturyzacyjne zapoczątkowane przed ustanowieniem takiego nadzorcy, również w zakresie rozmów dotyczących

Sygnity: Sąd ogłosił upadłość spółki zależnej Geomar

rok obrotowy zakończony 30 września 2019 r., zarząd przypomina, że z uwagi na ustanowienie dla spółki Geomar tymczasowego nadzorcy sądowego w marcu 2019 r. Sygnity utraciło kontrolę nad spółką Geomar S.A. w rozumieniu MSSF 10. Mając na uwadze powyższe, emitent zaprzestał konsolidowania wyników spółki

Nextbike Polska: Sąd wyznaczył nadzorcę sądowego dla NB Tricity

Warszawa, 07.02.2020 (ISBnews) - Sąd wydał postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia majątku NB Tricity - spółki zależnej Nextbike Polska - w toku postępowania o ogłoszenie upadłości, poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, podało Nextbike Polska. "Zarząd Nextbike Polska

Ursus Bus poparł wniosek wierzyciela o otwarcie postępowania sanacyjnego

wierzycieli zgłosił wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego wobec Ursus Bus wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. "Zarząd Ursus Bus S.A. poinformował zarząd emitenta, że ze względu na dbałość o kontynuowanie działalności Ursus Bus S.A. i

Budimex ma umowę na obwodnicę Wałbrzycha za 249,6 mln zł netto

Warszawa, 04.04.2019 (ISBnews) - Budimex zawarł z Zarządem Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) umowę na budowę obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 za 249,64 mln zł netto, podała spółka. "Termin

OT Logistics: Sąd ustanowił tymczasowego nadzorcę sądowego dla STK

wniosek o ogłoszenie upadłości, podała spółka w opóźnionej informacji poufnej. 21 kwietnia sąd wydał postanowienie o zabezpieczeniu majątku STK przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. "Emitent pragnie podkreślić, iż intencją emitenta jest restrukturyzacja STK i kontynuowanie przez

PFHR: Liczba pracowników tymczasowych spadła o 14% r/r w 2018 r.

Warszawa, 12.03.2019 (ISBnews) - Firmy członkowskie Polskiego Forum HR (PFHR) zatrudniały 219 tys. pracowników tymczasowych w 2018 roku, o 14% mniej niż w 2017 roku, podał Lewiatan. Według szacunków PFHR, liczba pracowników tymczasowych w Polsce w 2018 wyniosła około 743 tys. osób, a wartość

Prezes Sygnity został zawieszony w czynnościach członka zarządu

spółka informowała, że sąd zdecydował o zastosowaniu wobec prezesa zarządu Sygnity zapobiegawczego w postaci poręczenia majątkowego i pod warunkiem jego ustanowienia zastosowania środka wolnościowego, natomiast wobec przewodniczącego rady nadzorczej tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy

DataWalk Inc. ma umowę na wdrożenie związane z COVID-19 w USA

Warszawa, 30.07.2020 (ISBnews) - DataWalk Inc., spółka zależna DataWalk, otrzymała zamówienie na realizację projektu testowego wspólnie z integratorem systemów w USA, podała spółka. Zamówienie dotyczy sprzedaży licencji tymczasowej w celu wsparcia projektu z jedną z sił zbrojnych Stanów

PZU ma list intencyjny z Grupą Skanska dot. najmu siedziby centrali 

Warszawa, 04.02.2020 (ISBnews) - Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) dokonał wyboru oferty w postępowaniu na najem siedziby centrali PZU i podpisał list intencyjny z Bitra Enterprise 1 sp. z o.o., spółką z Grupy Skanska, podał PZU. Kilka tysięcy pracowników PZU przeniesie się do

Sąd oddalił wniosek Impression o upadłość Trakcji PRKiI

Warszawa, 27.12.2019 (ISBnews) - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych oddalił wniosek spółki Impression o ogłoszenie upadłości Trakcja PRKiI i o ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, podała Trakcja

Sąd w Łodzi ustanowił tymczasowego nadzorcę sądowego dla Próchnika

Warszawa, 24.04.2018 (ISBnews) - Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych podjął decyzję o zabezpieczeniu majątku Próchnika poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Katarzyny Joanny Uszak, licencja

IMC rozważa wypłatę śródrocznej dywidendy wysokości ok. 13 mln USD

Warszawa, 22.06.2018 (ISBnews) - IMC podsumowała wstępne wyniki za I półrocze 2018 r. i rozważa możliwość wypłaty śródrocznej dywidendy na kwotę ok. 13 mln USD, podała spółka. „Decyzja o wypłacie dywidendy tymczasowej za I półrocze 2018 r. zostanie podjęta przez zarząd spółki po wynikach

KPMG: Korzystając z pomocy zw. z COVID-19, trzeba pamiętać o ryzykach prawnych

odpowiedzialność, która spoczywa na przedsiębiorcach i bezpośrednio na członkach zarządów spółek. W skrajnych przypadkach organizacja może być zobowiązana do zwrotu całej pomocy, a zarząd spółki pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Istotne są również ryzyka kontraktowe związane z możliwością braku obowiązku

ArcelorMittal: Koks niewykorzystany w Krakowie może być wykorzystany w grupie

Katowice, 13.05.2019 (ISBnews) - Planowane przez ArcelorMittal Poland tymczasowe wstrzymanie - od września pracy wielkiego pieca i stalowni w oddziale w Krakowie nie powinno znacząco na przepływy kontraktowe między z Jastrzębską Spółka Węglową (JSW), a niewykorzystany w hucie w Krakowie koks może

Trakcja: Podwykonawca złożył wniosek o upadłość spółki, jest bezzasadny

Warszawa, 17.06.2019 (ISBnews) - W sądzie rejonowym w Warszawie zarejestrowany został wniosek spółki Impression o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Trakcja PRKiI wraz z wnioskiem o zabezpieczenie majątku poprzez powołanie tymczasowego nadzorcy sądowego, podała Trakcja. Spółka

Oferta Budimeksu na 249,69 mln zł netto najkorzystn. w przetargu na obwodnicę

Warszawa, 02.01.2019 (ISBnews) - Oferta Budimeksu o wartości  249 685 023 zł netto została uznana za najkorzystniejszą oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym na "Budowę obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35", podała spółka. "Zarząd Budimeksu

PZU ma umowę z Grupą Skanska dotyczącą najmu siedziby centrali

korzystać osoby niepełnosprawne. Przeprowadzka to dla nas okazja do zbudowania przestrzeni przyjaznej pracownikom oraz ułatwiającej im funkcjonowanie wewnątrz organizacji" - powiedziała członkini zarządu PZU Życie odpowiedzialna za obszar nieruchomości w Grupie PZU Dorota Macieja, cytowana w

FFiL Śnieżka miała wstępnie 38,51 mln zł zysku netto w II kw. 2020 r.

), - skonsolidowany zysk netto: 53 797 tys. zł (wobec 34 407 za I półrocze 2019 r., +56,4% r/r)" - czytamy dalej. "W ocenie Zarządu Spółki, na szacunkowe wyniki II kwartału 2020 r. i łącznie całego I półrocza 2020 r. bezpośredni wpływ miały skutki pandemii COVID-19, w tym szczególnie zachowania

Benefit Systems szacuje wpływ rozliczenia transakcji zw. z NewCo2 na 21,5 mln zł

ulec zmianie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Benefit Systems za 2018 rok. Zarząd emitenta zwraca uwagę, że ww. kwota stanowi wycenę tymczasową do zakończenia procesu alokacji ceny nabycia" - czytamy w komunikacie. Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą

Sąd Rejonowy w Warszawie oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości spółki MNI

ogłoszenie upadłości spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie" - czytamy w komunikacie. Zarząd spółki ze względu na brak otrzymania ww. postanowienia z sądu oraz od tymczasowego nadzorcy sądowego nie ma wiedzy co do szczegółów postanowienia, podano także. W skład grupy MNI wchodzą firmy działające w

Polwax odstąpił tymczasowo od emisji akcji serii E, rozważy opcje strategiczne

Warszawa, 08.11.2018 (ISBnews) - Zarząd Polwaksu zdecydował o tymczasowym odstąpieniu od procedury dokonania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E i o rozpoczęciu przeglądu innych opcji pozyskania źródeł finansowania lub innych opcji strategicznych, wspierających rozwój

Mirbud: Złożony przez Fabrykę Biznesu wniosek o upadłość jest bezzasadny

2017 r. emitent otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy o ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Dariusza Jędrzejewskiego w sprawie z wniosku Fabryki Biznesu Sp. z o.o. o ogłoszenie upadłości" – czytamy w opóźnionej

Grupa Selena widzi spadek popytu na materiały budowlane w zw. z pandemią

bieżąco realizuje swoje zadania. Wprowadzone zmiany w organizacji zostaną utrzymane także w maju 2020. Na chwilę obecną zgodnie z posiadaną przez zarząd wiedzą, żaden pracownik emitenta nie został zakażony koronawirusem; - działalność polskich spółek produkcyjnych z Grupy Selena nie została istotnie

Sąd odmówił Tax Care otwarcia przyspieszonego postępowania układowego

Warszawa, 11.09.2019 (ISBnews) - Sąd odmówił Tax Care - spółce zależnej Idea Banku - otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, podał bank. Postanowienie nie jest prawomocne. Tax Care będzie się odwoływać od postanowienia. Ponadto sąd tymczasowy ustanowił wobec Tax Care nadzorcę sądowego

Sąd ustanowił dla Hawe zarządcę przymusowego

Warszawa, 13.01.2016 (ISBnews) - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy ustanowił zarządcę przymusowego w miejsce tymczasowego nadzorcy sądowego w związku z wnioskiem o upadłość Hawe, podała spółka. "Zarząd Hawe [...] otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X

Master Pharm spodziewa się lepszego II półrocza 2019 r.

ostanie zlecenia klientów oraz wstępne prognozy zamówień na przyszły rok, spodziewamy się, że całe drugie półrocze będzie lepsze od pierwszego, a tymczasowe przyhamowanie nie zakłóci długoterminowego rozwoju grupy" – wyjaśnił Franasik, cytowany w komunikacie.  Spółka podała, że spadek

PGG przedstawi założenia restrukturyzacji 28 VII, wnioskuje o 1,75 mld zł z PFR

Warszawa, 27.07.2020 (ISBnews) - Zarząd Polskiej Grupy Górniczej (PGG) przedstawi we wtorek 28 lipca założenia planu restrukturyzacji spółki, podało Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP). Spółka wnioskuje o 1,75 mld zł wsparcia z tarczy antykryzysowej zarządzanej przez Polski Fundusz Rozwoju

PKP Cargo miało 77,5 mln zł straty netto, 76,4 mln zł straty EBIT w II kw. 2020

na punktach ładunkowych, braki kadrowe, zmiany w organizacji budów istotnie wpłynęły na opóźnienia w realizacji inwestycji infrastrukturalnych" - czytamy w sprawozdaniu zarządu. Istotny wpływ na bieżący poziom przewozów miała również marcowa decyzja kluczowego klienta, tj. koncernu

Energa Kogeneracja rozpoczyna inwestycje w Elblągu o wartości ok. 250 mln zł

Energetyki Cieplnej o mocy 40 MWt. Ich produkcja uzupełniona zostanie przez rozwiązanie tymczasowe - mobilną instalację ciepłowniczą o mocy 40 MWt, podkreślono. Źródłem wspierającym system ciepłowniczy Elbląga będzie też ostatni kocioł węglowy elektrociepłowni, który po redukcji mocy do 42 MWt podlegał

Krzysztof Figat obejmie funkcję prezesa Polimeksu-Mostostalu 11 maja

Warszawa, 26.04.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Polimeksu-Mostostalu powołała Krzysztofa Figata do składu zarządu i powierzyła mu funkcję prezesa od 11 maja 2018 r., podała spółka. "26 kwietnia 2018 roku rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę nr 236/XII o powołaniu do składu zarządu pana

Bogdan Grzybowski został wybrany na prezesa Toyota Bank Polska

, delegowanego do tymczasowego pełnienia funkcji prezesa zarządu. Zmiana na stanowisku prezesa zarządu Toyota Bank Polska, nie ma wpływu na funkcjonowanie banku na rynku" - czytamy w komunikacie. Bogdan Grzybowski jest absolwentem Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Karierę zawodową w

Wielton spodziewa się znaczącego wpływu koronawirusa na wyniki finansowe

ograniczenia wprowadzane przez rządy poszczególnych państw, w tym zamykanie granic, przy jednoczesnym braku ograniczeń dla osób realizujących międzynarodowy transport towarów, zarząd spółki ocenia efektywność łańcucha dostaw do fabryki w Wieluniu jako satysfakcjonującą. Nie występują nadzwyczajne braki

NBP zdecydował o wykorzystaniu dodatkowych instrumentów w zw. z koronawirusem

Warszawa, 16.03.2020 (ISBnews) - Zarząd Narodowego Banku Polskiego (NBP), na podstawie obowiązujących regulacji, podjął decyzję o wykorzystaniu dodatkowych instrumentów, podał bank centralny. Wśród tych instrumentów będą m.in. operacje repo, skup obligacji skarbowych "na dużą skalę" w

Sąd ogłosił upadłość likwidacyjną Próchnika 

Restrukturyzacyjnych pod koniec kwietnia br. podjął decyzję o zabezpieczeniu majątku Próchnika poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego.  Pod koniec marca br. zarząd Próchnika złożył do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

OT Logistics złożyło powództwo przeciwko Allianz ZB przed sądem w Zagrzebiu

Warszawa, 23.08.2019 (ISBnews) - OT Logistics złożyło powództwo przeciwko Allianz ZB d.o.o. (AZ) przed Stałym Sądem Arbitrażowym w Zagrzebiu, podała spółka. "Zarząd spółki informuje, że w dniu 22 sierpnia 2019 r., spółka - zgodnie z wymogami zawartymi w tymczasowym zabezpieczeniu - złożyła

Wiceprezesi Wasko Paweł Kuch oraz Andrzej Rymuza złożyli rezygnacje

Warszawa, 15.09.2016 (ISBnews) - Wiceprezesi zarządu Wasko Paweł Kuch oraz Andrzej Rymuza złożyli rezygnacje z pełnionych funkcji, podała spółka. "Obie rezygnacje są skuteczne z dniem 15 września 2016 r. Paweł Kuch pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Wasko od roku 2003, natomiast Andrzej

Gi Group ma kontrolny pakiet Work Service, ogłosi wezwanie na min. 66% akcji

ogromna siła i możliwości, które po zrealizowaniu umowy inwestycyjnej będą mogły być w końcu w pełni wykorzystane" - powiedziała wiceprezes zarządu Work Service Iwona Szmitkowska, cytowana w komunikacie. Wcześniej spółka podała, że dyrektor regionalny Gi Group na Centralną i Wschodnią Europę

Iwonę Szmitkowska została powołana na prezesa Work Service

pracy tymczasowej. Brał udział w stworzeniu wspólnego joint venture z niemieckim partnerem biznesowym grupy i aktualnie jest także członkiem jego zarządu, podano także. Work Service jest spółką sektora usług personalnych w Polsce i regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest

Firmy już nie "umierają" wraz ze śmiercią właściciela. Działa 7 tys. zarządców sukcesyjnych

utworzenia instytucji zarządcy sukcesyjnego. Zarząd sukcesyjny to forma tymczasowego zarządu przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy. Taki zarząd ma pozwolić firmie przetrwać najtrudniejszy okres.- Do CEIDG wpisano już blisko 7 tys. zarządców sukcesyjnych, z czego w 365 przypadkach sprawowany jest zarząd

Próchnik zdecydował o przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości

Restrukturyzacyjnych pod koniec kwietnia br. podjął decyzję o zabezpieczeniu majątku Próchnika poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Katarzyny Joanny Uszak, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 156. Pod koniec marca br. zarząd Próchnika złożył do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w

Pfleiderer ma nową linię produkcji płyt wiórowych w Grajewie za 8,5 mln euro

przewodniczący rady nadzorczej Pfleiderer Group, pełniący tymczasowo obowiązki prezesa zarządu Zbigniew Prokopowicz, cytowany w komunikacie. "Nowy ciąg do laminowania surowych płyt wiórowych i płyt MDF będzie produkował dwa podstawowe formaty: 5600x2100mm oraz 2800x2100mm, czyli najbardziej pożądane

ZUS złożył wniosek o upadłość likwidacyjną Petrolinvestu

zabezpieczeniu majątku spółki poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Spółka prowadzi rozmowy z potencjalnymi inwestorami, które w ocenie zarządu spółki doprowadzą do pozyskania środków w pełni zabezpieczających spłatę wymagalnych zobowiązań wobec ZUS" - czytamy w komunikacie. Petrolinvest

Wojciech Wajda zrezygnował z funkcji prezesa Wasko

- Przedsiębiorstwa Wdrażania Postępu Technicznego Wasko Sp. z o.o. Wcześniej, w połowie maja br. spółka informowała, że Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało prezesa zarządu Wasko. Później spółka informowała o powzięciu informacji o tymczasowym aresztowaniu prezesa na okres 2 miesięcy.  Wasko

Bioton dokona 25,5 mln zł odpisu w związku z działalnością Bioleku

Warszawa, 14.04.2020 (ISBnews) - Zarząd Biotonu podjął decyzję o dokonaniu w skonsolidowanym sprawozdaniu grupy kapitałowej Biotonu odpisu wartości firmy Biolek (Goodwill) powstałej w momencie nabycia spółki. Dodatkowa aktualizacja wartości ujętych w 2019 roku w skonsolidowanym rachunku zysków i

PLL LOT zawarły porozumienie ze związkami zawodowymi ws. wynagrodzeń

Warszawa, 14.12.2015 (ISBnews) - Zarząd Polskich Linii Lotniczych LOT zawarł ze związkami zawodowymi porozumienie, które zawiesza trwający od blisko 2 lat spór zbiorowy i wprowadza tymczasowy Regulamin Wynagradzania, który będzie obowiązywał przez cały 2016 rok. Zakłada on realne podwyżki dla

Elektrobudowa ustaliła z bankami tymczasowy model finansowania

. instytucje do 31 lipca br. dotychczasowego poziomu finansowania, wykorzystywanego głównie do gwarancji bankowych przy realizacji inwestycji, podała spółka. "Zawarcie umowy z bankami finansującymi to pierwszy krok w kierunku ustabilizowania sytuacji spółki. Wypracowany tymczasowy model finansowania

Prezes Seleny FM zarządza sprzedażą i marketingiem do wyboru nowego wiceprezesa

Warszawa, 22.09.2015 (ISBnews) - Rada nadzorcza Seleny FM odwołała Roberta Konaszewskiego z funkcji wiceprezesa zarządu. Jego obowiązki - zarządzanie obszarem sprzedaży i marketingu - przejął tymczasowo prezes Jarosław Michniuk. "W dniu wczorajszym rada nadzorcza odwołała Roberta

Kino Polska miało wstępnie 36,06 mln zł zysku netto w I poł. 2018 r.

ze sprzedaży sięgnęły 64,31 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 59,03 mln zł rok wcześniej. "Na skonsolidowane wyniki grupy Kino Polska TV za I półrocze 2018 r. miała wpływ przede wszystkim aktualizacja wyceny posiadanego dotychczas udziału w jednostce zależnej na dzień bilansowy. Zarząd emitenta

Euler Hermes: COVID-19 stworzył 'bombę zegarową' dotyczącą niewypłacalności

nadzwyczajnych środków politycznych, w szczególności dotyczących zgłaszania niewypłacalności (tymczasowe zmiany w systemach upadłościowych, inne formy ochrony dłużników - dające im więcej czasu i elastyczności w działaniu). Globalny wskaźnik niewypłacalności prawdopodobnie osiągnie rekordowy poziom, rosnąc o

Sąd ustanowił tymczasowego nadzorcę sądowego dla MSX Resources

Warszawa, 09.06.2015 (ISBnews) - Sąd ustanowił tymczasowego nadzorcę sądowego dla MSX Resources  w związku ze złożonym przez spółkę w maju br. wnioskiem o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej, podała spółka. "Zarząd MSX Resources podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 3 czerwca

Zmiany w kodeksie pracy. Umowy na czas określony z mocy prawa zmienią się w umowy bezterminowe. Fali zwolnień nie będzie

lub sezonowych; w przypadku wykonywania pracy przez okres kadencji - np. w zarządzie partii; albo gdy pracodawca wskaże inne obiektywne przyczyny, ze względu na które zatrudnienie na czas określony jest konieczne - musi o tym jednak zawiadomić właściwy inspektorat pracy w ciągu pięciu dni. Będzie

Firma nie musi umrzeć razem z właścicielem. Jak ją przekazać spadkobiercom?

przedsiębiorstwem w spadku może wykonywać zarządca sukcesyjny, o ile doszło do jego powołania. Taką możliwość wprowadziła ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, która weszła w życie 25 listopada 2018 r. Daje opcję powołania osoby, która będzie tymczasowo zarządzać przedsiębiorstwem i

Budimex wypowiedział Vistalowi umowę na wykonanie robót na S7

Warszawa, 18.10.2017 (ISBnews) - Vistal Gdynia otrzymał od Budimeksu pismo zawierające odstąpienie od umowy na wykonanie ustroju nośnego obiektu MS-4 w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn - Olsztynek", podała spółka. "Zarząd Vistal

CNN: Przemęczeni piloci w EasyJet pierwszy raz grożą strajkiem

bezpieczeństwu pasażerów. Coraz częściej piloci są zmuszeni do tego, by brać długoterminowe zwolnienia lekarskie i narzekają na wypalenie zawodowe. Trwające ponad rok rozmowy z zarządem EasyJet nie przyniosły skutku, w związku z czym w firmie odbyło się głosowanie, w którym wzięło udział 88 proc. pilotów (ok. 2

Marcin Śliwiński obejmie stanowisko prezesa Gobarto z dniem 1 listopada

Warszawa, 26.10.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Gobarto zadecydowała o powierzeniu funkcji prezesa zarządu Marcinowi Śliwińskiemu, podała spółka. Nowe stanowisko obejmie z dniem 1 listopada br. "Marcin Śliwiński zastąpi na stanowisku prezesa Przemysława Koźlakiewicza, który złożył

ZUS wnioskuje o upadłość Petrolinvestu

zabezpieczeniu majątku Petrolinvestu poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. To postanowienie gdańskiego sądu zostało przekazane spółce. Petrolinvest zakomunikował, że prowadzi rozmowy z potencjalnymi inwestorami, które w ocenie zarządu spółki doprowadzą do pozyskania środków "w pełni

Próchnik wystąpił do sądu o niewstrzymywanie rozpoznania wniosku o upadłości

sprawie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego i bez przyjęcia obu tych wniosków do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia jednym postanowieniem, poinformowała spółka. O powyższym wniosku poinformowany zostanie także tymczasowy nadzorca sądowy ustanowiony w postępowaniu o otwarcie postępowania

Próchnik złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, liczy na restrukturyzację

Warszawa, 18.05.2018 (ISBnews) - Próchnik złożył do sądu rejonowego w Łodzi wniosek o ogłoszenie upadłości, podała spółka. Zarząd nadal widzi realną szansę skutecznej restrukturyzacji działalności spółki.  "We wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, emitent złożył wniosek o wstrzymanie

Rosnące zapasy w USA wywierają presję na cenach ropy

kraju. Lider tamtejszej opozycji ogłosił się wczoraj tymczasowym prezydentem kraju podczas antyprezydenckiej manifestacji w Caracas. Kryzys polityczny w Wenezueli przybiera na sile, ponieważ wszystko dzieje się zaledwie 2 tygodnie po tym jak zaprzysiężono prezydenta Nicolasa Maduro na drugą

Michał Krupiński powołany na prezesa zarządu PZU

Dariusz Krzewina - członek zarządu Robert Pietryszyn - członek zarządu Paweł Surówka - członek zarządu W grudniu ub.r. rada nadzorcza PZU powierzyła Dariuszowi Krzewinie tymczasowo pełnienie obowiązków prezesa zarządu spółki na okres od 10 grudnia 2015 roku do czasu powołania kolejnego prezesa

D. Krzewina będzie pełnił funkcję p.o. prezesa PZU po rezygnacji A.Klesyka

Warszawa, 09.12.2015 (ISBnews) - Rada nadzorcza Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) powierzyła Dariuszowi Krzewinie tymczasowo pełnienie obowiązków prezesa zarządu spółki na okres od 10 grudnia 2015 roku do czasu powołania kolejnego prezesa, podała spółka.   Od 15 marca

Przegląd informacji ze spółek

. finansowych, tymczasowo pełnienie obowiązków prezesa zarządu, począwszy od 30 maja 2020 r. do czasu powołania prezesa zarządu, podała spółka. Wielkość wsparcia przekazanego firmom przez Bank Pekao w ramach tarczy antykryzysowej przekroczyła 900 mln zł, poinformował ISBnews.TV p.o. prezesa banku Leszek Skiba

Gdy umiera właściciel firmy, wygasają umowy o pracę, koncesje, nieważny staje się NIP. Jak uratować firmę przed upadkiem?

pozwala w firmach, w których właściciel był wpisany do CEiIDG, na utworzenie instytucji zarządcy sukcesyjnego. Zarząd sukcesyjny to forma tymczasowego zarządu przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy. Taki zarząd ma pozwolić firmie przetrwać w najtrudniejszym czasie. Zadania zarządu powinien wykonywać

Przegląd informacji ze spółek

opublikował prognozę jednostkowych i skonsolidowanych wyników finansowych na 2020 rok, która przewiduje przychody grupy kapitałowej na poziomie 328 mln zł i zysk netto wysokości 18,4 mln zł, podała spółka. Zarząd Unibepu zdecydował o przeprowadzeniu skupu akcji własnych oraz ogłosił zaproszenie do składania

Przegląd prasy

--PEX PharmaSequence: Rynek apteczny wzrósł o 8,8% r/r do 3,07 mld zł we wrześniu --Artur Osuchowski zrezygnował z funkcji członka zarządu Ciechu --Kruk oczekuje większej podaży portfeli w 2020 r., może zainwestować ok. 1 mld zł --KE ustali czy wsparcie dla 5 polskich syst. ciepłowniczych jest

Sąd oddalił wniosek ORSS o wpis do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego

zgromadzeniu wspólników przez zarządcę tymczasowego ustanowionego w postępowaniu o ogłoszenie upadłości spółki, a nie członków zarządu spółki. Tym samym uchwały podjęte w dniu 08 lutego 2016 roku należy uznać za nieistniejące" - czytamy w komunikacie. Powyższe postanowienie nie jest prawomocne, podano

Accor utworzył fundusz z ok. 70 mln euro na wsparcie pracowników i hoteli

stworzenie 'All Heartist Fund', czyli funduszu specjalnego przeznaczenia powołanego w związku z globalną pandemią COVID-19. Jednocześnie członkowie zarządu grupy podjęli decyzje o obniżeniu swoich opłat za uczestnictwo o 20% na rzecz powołanego funduszu, z 25% przekazanymi przez Sébastiena Bazin

Sąd otworzył przyspieszone postępowania układowe GetBacku

Wrocławiu (numer KRS: 0000614840); - ustanowieniu kuratora, do reprezentowania praw obligatariuszy, w osobie Kamila Hajduka, licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego (numer licencji: 142); - zezwoleniu GetBack S.A. na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa GetBack S.A. w zakresie

MPiT liczy, że kolejne zmiany dot.sukcesji wejdą w życie od 2020 r.

gospodarczej (wprowadzenie nowej instytucji: zarządcy tymczasowego spadkiem po małżonku) oraz rozliczenie zachowku, gdy spadek obejmuje przedsiębiorstwo (obniżenie, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty zachowku), - Przenoszenie decyzji administracyjnych na następcę prawnego przedsiębiorcy

Rekordowo niskie bezrobocie, ale coraz więcej podziałów na niemieckim rynku pracy

i to ona przygotowała nowelizację, która miała ograniczyć rosnący w Niemczech problem z nadużywaniem przez pracodawców pracy tymczasowej: po 9 miesiącach pracy "tymczasowy" miałby zarabiać tyle, ile stała załoga, a okres pracy tymczasowej miałby nie przekraczać 18 miesięcy. Pracodawcom - i

Przegląd informacji ze spółek

Rada nadzorcza Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) powołała z dniem 2 marca 2020 r. Piotra Przednowka na stanowisko członka zarządu ds. rozwoju, podała spółka. Primetech zdecydował o utworzeniu odpisu na należności z tytułu sprzedaży Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) akcji Przedsiębiorstwa

Szybkie rezygnacje nowych członków zarządu PKP PLK

Rada nadzorcza 3 marca wyłoniła w konkursie dwóch członków zarządu: Ireneusza Merchela (dyrektor ds. utrzymania infrastruktury) i Ewę Czerwińską (dyrektor ds. realizacji inwestycji), wcześniejszych pracowników PKP. Jak podają media, mieli oni zrezygnować, bo nie przyjęli zaproponowanych warunków

CBA zatrzymało 7 podejrzanych w nowym wątku śledztwa ws. GetBack

, zabezpieczyli tomy dokumentacji oraz dane elektroniczne, przedstawiono zarzuty 12 osobom, 9 z nich zostało tymczasowo aresztowanych, podkreślono. Dalej w materiale Biuro przypomina o dotychczasowych aresztowaniach i zarzutach: 16 czerwca br. zostali zatrzymani przez agentów z warszawskiej Delegatury

Algorytm CBA już działa. Sprawdza firmy, które dostały subwencje z "tarczy finansowej PFR"

podejrzenia poważnych nieprawidłowości, jak nieprawdziwe dane o przychodach, firmę może skontrolować KAS. - Jako zarząd PFR wysłaliśmy pismo do wszystkich beneficjentów, przypominając o obowiązkach takich jak zakaz wypłat do właścicieli tych środków czy dostarczenia pełnomocnictw do banków celem wypełnienia

Przegląd informacji ze spółek

zarządu Sygnity zapobiegawczego w postaci poręczenia majątkowego i pod warunkiem jego ustanowienia zastosowania środka wolnościowego, natomiast wobec przewodniczącego pady nadzorczej tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy, podała spółka. (ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek

. 49 mln zł, czyli będzie niższy o 18% r/r. MLP Group utworzył program emisji obligacji niezabezpieczonych w wielu seriach do kwoty 60 mln euro, podała spółka. Adam Stańczak pełniący obecnie funkcję prezesa zarządu ASM Group oraz Łukasz Stańczak pełniący obecnie funkcję członka zarządu złożyli

Przegląd informacji ze spółek

. Koelner Rawlplug IP - spółka zależna Rawlplug - wstrzymał produkcję w zakładzie w Łańcucie na okres 10-26 IV w wyniku pandemii COVID-19, podał Rawplug. Zarząd spółki zależnej nie przewiduje corocznej planowej przerwy produkcyjnej w sierpniu tego roku. AmRest zainicjował procedury dotyczące tymczasowej

Elektrobudowa: Projekt umowy ws. finansowania ogranicza budowanie portfela zam.

, pomniejszenie środków finansowych w związku wypłatą dywidendy oraz zmniejszenie prognozy wyników finansowych, przypomniano. "Zamiarem zarządu spółki jest możliwie szybkie zawarcie z instytucjami finansującymi docelowej, długoterminowej umowy (lub odpowiednio szeregu umów), której przedmiotem będzie

Przegląd informacji ze spółek

STK przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Kauno tiltai - spółka zależna Trakcji PRKiI - podpisała z przedsiębiorstwem państwowym Lotniska Litewskie umowę na wykonanie robót budowlanych "Prace rekonstrukcyjne lotniska w Wilnie", podała Trakcja. Wartość umowy wynosi 26,78 mln

Krzysztof Mamiński będzie pełnił obowiązki prezesa Przewozów Regionalnych

Przewozy Regionalne (PR) to największy w Polsce kolejowy przewoźnik pasażerski, którego udział w rynku przewozów kolejowych sięga 28 proc. W zeszłym roku przewiozły 76,7 mln pasażerów. Krzysztof Mamiński był członkiem rady nadzorczej PR od 10 marca. Obowiązki prezesa ma pełnić tymczasowo, do czasu

Przegląd informacji ze spółek

Kruk. Bowim odnotował 33 tys. zł jednostkowego zysku netto w III kw. według wstępnych danych, co stanowi spadek o 2 601 tys. zł r/r, podała spółka. Klabater liczy na bardzo szybki zwrot kosztów zainwestowanych w produkcję Crossroads Inn, poinformował ISBnews członek zarządu Klabater Michał Gembicki

Sąd ustanowił tymczasowego nadzorcę sądowego w Kerdos

Warszawa, 27.11.2015 (ISBnews) – Sąd dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział X Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ustanowił tymczasowego nadzorcę sądowego w spółce Kerdos w osobie Józefa Lucjana Syski "Ustanowienie przez Sąd tymczasowego nadzorcy sądowego nastąpiło

Zatrzymany przez CBA Wojciech Wajda nie jest już prezesem Wasko

- Wojciech Wajda, kierując się dobrem spółki, złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu Wasko SA. Powodem tej decyzji są ostatnie wydarzenia związane z postawieniem przez prokuraturę w Warszawie zarzutów i zastosowaniem wobec pana Wojciecha Wajdy środka zapobiegawczego - podał zarząd. W

Rząd przyjął projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem

Warszawa, 06.02.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, który umożliwi płynne kontynuowanie działania przedsiębiorstwa po śmierci właściciela firmy, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Zaproponowane

Loyd wyemituje obligacje o wartości nom. 15 mln zł, celem m.in. akwizycje

Warszawa, 13.03.2017 (ISBnews) - Zarząd Loyd podjął decyzję w sprawie emisji 15 tys. obligacji o wartości nominalnej 1 tys. zł każda, poinformowała spółka. Środki posłużą m.in. na akwizycje.  "Pozyskane środki zostaną przeznaczone na działalność akwizycyjną, refinansowanie

Cena ropy Brent zbliża się do psychologicznej bariery 50 USD/ baryłkę

deficyt. Faktycznie, nie ulega wątpliwości, że na podaż ropy istotnie wpłynęły zaburzenia produkcji tego surowca m.in. w Nigerii i Kanadzie. Jednak czynnik ten może okazać się istotny tylko tymczasowo. Już za kilka tygodni wydobycie ropy naftowej w Kanadzie powinno wrócić do normy w wyniku odbudowy

Jeden wiceprezes, a pensje dwie. Paweł Dziekoński w zarządzie spółki zależnej GPW

tymczasowego prezesa tej spółki. Swoją funkcję ma pełnić nie dłużej niż 3 miesiące. Tym samym Dziekoński będzie zasiadał w zarządach dwóch spółek, które są w jednej grupie kapitałowej, bo od marca jest wiceprezesem GPW. Ile dostanie za 3 miesiące pracy? - Wynagrodzenie zostało ustalone w uchwale rady

KPMG: Co piąta firma w Polsce zanotowała wzrost liczby cyberataków w 2019 r.

na pierwszy plan wysunął się 'brak wystarczających budżetów' (64% wskazań wobec 61% rok temu), a na drugie miejsce spadły 'trudność w zatrzymaniu i utrzymaniu wykwalifikowanych pracowników' (43% wobec 63%). Jest to sytuacja raczej tymczasowa. Z drugiej strony coraz więcej firm outsourcinguje wiele

ARP przejęła pełną kontrolę nad Stocznią Gdańsk i GSG Towers

marca br. porozumieniem wstępnym, tzw. term sheet, zrezygnował z desygnowania członków zarządów, oddając tymczasowo kontrolę operacyjną polskiemu udziałowcowi. Nowo powołane wówczas zarządy Stoczni Gdańsk i GSG Towers (są tożsame) rozpoczęły szczegółowy przegląd działalności spółek, w tym identyfikację

Przegląd informacji ze spółek

rocznie oraz osiąganie EBITDA na poziomie 45-50 mln zł, podała spółka. Grupa nie planuje do 2023 roku inwestycji kapitałowych o dużej skali. Rada nadzorcza OT Logistics ustaliła dwuosobowy skład zarządu i powołała do niego Konrada Hernika jako prezesa zarządu oraz Kamila Jedynaka jako wiceprezesa na